BRF Träklotsen 2. Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Träklotsen 2. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31"

Transkript

1 BRF Träklotsen 2 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Noter samt underskrifter på sidan Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 1 (17)

2 Förvaltningsberättelse för BRF Träklotsen 2 för 2011 BRF Träklotsen är belägen på en friköpt tomt, med ett medeltida kulturminnesmärke som närmsta granne och med Sollentuna Centrum och station inom bekvämt gångavstånd. Fastigheten Träklotsen 2 byggdes såsom hyresfastighet med inflyttning Efter två tidigare försök lyckades BRF Träklotsen den 22/12-06 slutligen förvärva fastigheten i sin helhet. Ännu ett år av stor verksamhet för vår förening Då 2010 års boendeenkät utvisade ett visst missnöje med trädgården samt den inre sophanteringen vidtogs stora åtgärder för att lösa detta. I maj inledde vi förhandlingar om fortsatt hyresavtal med förskoleverksamheten och under hösten bytte vi bank vilket ledde till större räntesänkningar. För trevnad och säkerhet har vi byggt ett lusthus med grill och infravärme på innergården samt installerat ett antal nya armaturer utomhus, däribland fasadbelysning vettande mot Sofielundsvägen och väl synlig från den vältrafikerade Sollentunavägen för alla hugade spekulanter. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Sollentuna Träklotsen 2, Sofielundsvägen 7-17, Sollentuna Kommun Adress och säte för BRF Träklotsen 2 Sofielundsvägen 7, SOLLENTUNA Församling Sollentuna Ursprung / Avskild mark Tureberg 29: 21 / Träklotsen 10 Taxeringsgrund Typkod 321, hyreshusenhet, bostäder och lokaler Taxeringsvärde bostäder, byggnad : - Taxeringsvärde bostäder, tomt : - Taxeringsvärde lokaler, byggnad : - Taxeringsvärde lokaler, tomt : - Tomtens areal 4 214,6 kvm Koordinater X: Y: Planbestämmelser Stadsplan Tors Backe, Nytorp, Tureberg Akt 0163-NR 332 Befintlig bebyggelse bedöms stå i överensstämmelse med gällande plan Vatten/Avlopp Ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät Servitut Förmån: Officialservitut: Brandväg Akt: 0163-F5653-A4.1 Förmån. Officialservitut: Gång- och cykelväg Akt 0163-F5518-A3.1 Last: Officialservitut: Va Akt: 0163-F5518-A3.2 Last Ledningsrätt: Vatten och avlopp Akt: 0163-F5518-A3.3 2 (17)

3 Gemensamhetsanlläggningar Inga dylika inskrivna BYGGNAD Fastigheten är bebyggd med två bostadshus sammanbyggda i källare samt med ett tak. I källarplan finns parkeringsplatser, tvättstuga, förråd samt tekniska utrymmen. På bottenplan finns lägenheter i den södra byggnaden samt lokaler i den norra byggnaden. På plan 1-3 finns lägenheter och vindsutrymmet är inrett med etage från det övre lägenhetsplanet. Lägenheterna nås via 5 stycken trappuppgångar från gården. I varje trappuppgång finns en hiss. Uthyrningsbar area Bostäder kvm Lokal/er 425 kvm Summa totalt kvm Byggnadsår 1991 Bostadslägenheter 49 st Lokaler 1 st Grundläggning Murar till berg (bedömd) Källarytterväggar Betong (bedömda) Stomme Betong (bedömd) Bjälklag (bedömd) Bjälklag över källare: Betong Mellanbjälklag: Betong Vindsbjälklag: Trä Yttertak Sadeltak med takbeläggning av betongtakpannor, takkuporna har plåt Fasader Tegel Fönster 3-glas isolerglas med karmar och bågar av trä Balkonger Balkongplattor av betong Räcken i metall Entréer, trapphus Trapp- och golvbeläggning i sten och linoleum väggar och tak är målade. Av Lantmäteriet avgivna lgh-nummer är anslagna i entréskåpen Alla trapphus är försedda med brandsläckare Hiss Hiss finns i varje trappuppgång, 5 stycken, alla hydraulhissar för 8 personer / 630 kg Sophantering För bostadsdelen - en byggnad på gården samt ett grovsoprum på garageplanet För lokaldelen - en byggnad på tomten som vetter mot norr Uppvärmning Vattenburen värme från fjärrvärmecentral Ventilation Mekanisk frånluftsventilation i bostäder och mekanisk till- och frånluftsventilation i lokalen, garage och tvättstuga OVK Obligatoriska ventilationskontroller är genomförs enligt plan i samtliga utrymmen med mekanisk 3 (17)

4 ventilation. Energideklaration är utfärdad och radonmätning är genomförd. Lånebild BRF Träklotsen 2 har tre låneengagemang med SEB, Sundbyberg samt två Ränteswaps-arrangemang med Nordea, Kista Under hösten gjordes en upphandling med alla de stora bankerna, vilket ledde till att vi lämnade Nordea i Sollentuna och i stället valde SEB i Sundbyberg och lyckades därigenom sänka räntan med : - gentemot tidigare. De nya lånen ligger med en fast ränta, och i och med detta, är Swap-lösningen just i dagsläget inte optimal, men så fort den rörliga räntan överskrider den fasta enligt vårt avtal med Nordea, gör föreningen en kapitalvinst. För att skapa likviditet för installationen av snålspolande kranar i hela fastigheten under Q 1 år 2012, förhandlade vi oss också fram till amorteringsfrihet under detta kvartal. Lånebild Lånebelopp Räntesats Förfallodatum : - 2, 56 % 28/ : - 2, 91 % 28/ : - 3, 24 % 28/12-15 Totalt : - Vägd genomsnittsränta 2,89 Belopp Nordea betalar Träklotsen 2 Swap-arrangemang Trädklotsen betalar Nordea Kostnad med rådande rörliga ränta : - 2, 513 % rörligt 3, 60 % fast 1, 087 % : - 2, 513 % rörligt 4, 32 % fast 1, 807 % Vägt 1, 447 % Konton och fonder BRF Träklotsen 2 har två inlåningskonton hos SEB Sundbyberg, samt tre inlåningskonton, varav två är under avveckling, och en Likvidinvesteringsfond samt två aktiefonder hos Nordea Sollentuna. Allt samarbete med Nordea beräknas upphöra under andra kvartalet Ställning per den 31/12-11 Företagskonto SEB : - Enkla Sparkonto SEB : - Affärskonto Nordea : - Specialkonto Nordea 0: - Sparkonto Nordea 0: - Likvidinvest : - AC b:. Värde per Nominellt garantivärde : - 4 (17)

5 : - Lösendatum 18/ AT a:. Värde per Nominellt garantivärde : : - Lösendatum 18/ Summa likvida medel Föreningen äger 4 hyreslägenheter om sammanlagt 281,4 kvm vilket med årets snittpris per kvm innebär en dold tillgång om 7, 463 miljoner. Bankupphandling Styrelsen lyckades under år 2010 få ner lånen med 27 räntepunkter, samtidigt som Swap-avtalet uppdaterades. Dock har det varit stor turbulens med kontaktpersoner på Nordea på senare tid, så kände styrelsen ändå att vi skulle kolla av marknaden utan förbehåll. Förhandlingarna genomfördes av Ted Blomberg och Dick Fraser. Alla de fyra storbankerna kontaktades. Handelsbanken och Swedbank föll bort i ett tidigt stadium och i slutänden var det SEB som erbjöd oss de bästa villkoren. De nya avtalen har fast ränta på två, tre respektive fyra år i vägda poster och innebär en besparing under perioden september 2010 september 2012 om : - sammantaget. Då de beräkningar styrelsen gjort i samverkan med Alfa Laval påvisar en rejäl besparing på värme och vatten, beslutade styrelsen att föreningen står för materialkostnaden vid installationen av snålspolande kranar i alla lägenheter, och därför förhandlade vi även fram amorteringsfrihet för det första kvartalet så att denna åtgärd inte behöver försenas. Då föreningen ligger långt före plan vad gäller amorteringar, kan vi endast se fördelar med detta upplägg. Förhandlingar med Förskolan Klossen I maj inleddes förhandlingarna med Förskolan Klossen inför framtiden. Det aktuella avtalet har Sollentuna Kommun som huvudman, men nu önskar såväl vi som Förskolan Klossens huvudkontor i Berlin ett direkt avtal oss emellan. Styrelsen anser att ett avtal över sex år vore det optimala. Detta då hela Turebergs centrum, inklusive alla bostäder ska stå klart år 2018 enligt Sollentuna Kommun, vilket torde leda till helt andra kvadratmeterspriser i området, oavsett om styrelsen den dagen vill fortsätta hyra ut lokalen eller omvandla dessa ytor till lägenheter. Vårt förslag ligger på 1490: - i kallhyra/kvm, vilket innebär en kapitalisering av det upplupna prisindexet enligt gällande avtal plus ett påslag om 4 %, samt med bindning till prisbasbeloppet under hela löptiden. Då avtalet inte var underskrivet vid styrelsemötet den 27/11, tog styrelsen beslut om att Förskolan skulle avkrävas svar före den 31/1 annars går styrelsen vidare till andra intressenter och/eller förbereder ombyggnation till bostadsrätter. Investeringar i både inre och yttre trädgård Vår nya trädgårdsentreprenör MK Trädgårdsskötsel fick i uppdrag att lyfta nivån på våra markytor nya gräsmattor anlades, nya blommor planterades, inklusive rosor utanför valvet och ner mot den södra granntomten, och alla träd beskars noga. Då vi dessvärre känt oss tvungna att avbryta samarbetet med vår tidigare byggentreprenör p.g.a. vissa tillkortakommanden, försenades vissa åtgärder såsom fönsterisolering. I april kom vi till slut överens med Snickjobb för några inledande uppdrag. I juni uppfördes ett lusthus inne på gården med infravärme, belysning samt 5 (17)

6 grill och en ny EU-anpassad sandlåda anlades. Budget och tidsplan hölls, så nu vågar vi se fram emot mer samarbete med dem. Edsvikens måleri var här och målade om lekstugan och dagisets soprumslänga i falurött. I juni sattes också upp en flaggstång i det sydvästra hörnet av innergården. Flaggningen har hittills förtjänstfullt sköts av Alexandra Ampilogova och Igor Lindgren själva medlemmar i föreningen Nya ljuspunkter men halverad el-förbrukning gentemot år 2006 Mer belysning i form av lyktor och lampetter i norr, lampetter på uthusen på innergården samt fasadbelysning för att förstärka myskänslan, men även för att motverka kriminalitet. Trots drygt 20 ljuspunkter fler än under år 2006 har vi nu en halverad elförbrukning. Storstädning av garage samt framtida större uppfräschning av trapphusen Vi har sedan tidigare spolat av garaget vid behov samt gjort en viss målningsförbättring varje år inför jul. Styrelsen har nu beslutat att garaget ska spolas vart annat år, samt vid mycket snö och därigenom mycket sand, varje år och att vi gör en större genomgång av alla trapphus schemalagt vart fjärde år. Förbättrad uthyrning av garageplatserna Vi har fått upp garageuthyrningen till en mycket bra nivå och intäkterna har höjts med nästan 25 % utan prishöjningar. OVK i förskolan Den obligatoriska ventilationskontrollen ska genomföras vartannat år i publika lokaler, såsom en förskolelokal. Förskolan Klossen har själva, utan att inhämta vare sig tillstånd eller fakta från föreningen, uppfört en skiljevägg. Detta ledde till ett fel på luftcirkulationen och därigenom godkände Sollentuna Sotningsdistrikt inte luftkvaliteten i lokalen. Styrelse har krävt att detta ska åtgärdas av vårt eget folk så att vi vet att det blir riktigt gjort, samt att alla merkostnader i samband med detta vidarefaktureras Klossen. Två försök till bedrägerier avvärjdes En firma kallad SWEEP påstod sig ha fått i uppdrag av Attunda brandkår att undersöka förskolans kök, och en falsk faktura, otäckt lik korrekta nummerupplysningar inkom. Båda uppdagades och avvärjdes. Betalningsdisciplinen är god Efter ett antal påminnelser i Nyhetsbreven under åren har styrelsens budskap nu nått fram. De boendes avgifts- och hyresbetalningar inkommer nu, om inte optimalt så i alla fall mycket bra och därigenom gör vi nu inga ränteförluster. Beslut om åtgärder för avloppet i brunnen på den norra sidan Om vi får avtalet påskrivet ang. förskolelokalen, har styrelsen beslutat att ordna till avloppet ute på gården. Detta kommer att göras med en låg stenmur i S-form med små blomsterurnor på samt att hela brunnspartiet lyfts upp. Alla EU-normer kommer att iakttagas. Under året avhölls sammanlagt 4 protokollförda styrelsesammanträden, nämligen 27/2,19/6, 20/8 samt 27/11. Vidare har styrelsen enligt våra stadgar haft epost- 6 (17)

7 kontakt minst en gång i veckan under hela året, där ett flertal mindre beslut tagits. Under året genomfördes två enkäter, en sedvanlig boendeenkät samt en enkät inför installation av snålspolande kranar i fastigheten. Alla boende, inkluderande de fyra hyresgästerna hölls som vanligt löpande informerade genom våra nyhetsbrev samt via anslag i entréskåpen. Under år 2010 utgick summa två nyhetsbrev. BRF Träklotsen har också sedvanligt avhållit en vårdag och en höstdag och marschallerna tändes som vanligt på Lucia, Julafton och Nyårsafton. Per 31/ hade BRF Träklotsen 2 följande organisation för styrelsearbete samt all övrig drift av fastigheten Styrelse Dick Fraser Ordförande Upphandling, in - och utbetalningar Ted Blomberg Ledamot Agneta Fraser Ledamot Birgitta Graetsch Ledamot Karolin Kärnä Ledamot Alexander Masson Ledamot - Garagefrågor Tim Forsström - Suppleant Valberedning Thomas Måhl Sammankallande Jenie Ström - Ledamot Alexander Masson Ledamot Driftsfunktioner Bokföring och Redovisning Sifferkontroll AB Fastighetsskötsel Stockholms Fastighetsägare Lokalvård och klottersanering Cronkleven Övriga avtal Trädgård MK Trädgårdsskötsel Snöröjning och byggentreprenad Snickjobb Jourassistans Securitas Hisstillsyn Kone Hissar Hissbesiktning - Dekra Hushållssopor Sita Grovsopor Cronkleven Övrig sophantering Ragnsells Revisor Michael Cristensson Auktoriserad revisor Fastigheten är ansluten till Istappsjouren och är helförsäkrad hos Nordeuropa Fastigheten har avtal med Comhem för bredband och TV Fastigheten har rabattavtal med Blå Huset Föreningens huvudbank är SEB, Sundbyberg Föreningens uppgifter Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom föreningens fastighet upplåta BRF: lägenheter utan tidsbegränsning samt förvalta och sköta de hyreslägenheter som finns inom fastigheten så länge som 7 (17)

8 denna boendeform kvarstår i skrivande stund 4 stycken. BRF Träklotsen 2:s framtida hyressättning för dessa bostäder, kommer att följa de centrala avtal som vid varje tillfälle nås mellan Hyresgästföreningen och Sollentunahem vad gäller centrumläge oavsett standardförbättringar. Vidare har föreningen som uppgift att verka för maximalt utnyttjande av garaget, god ekonomisk drift av lokalerna med bästa möjliga avkastning för medlemmarna som mål. Fastighetens förvaltning BRF Träklotsen 2 driver föreningen i egen regi för detaljer v.g. se ovan Under året avyttrades fem lägenheter och kvadratmeterspriset steg till : års boendeenkät påvisade att medlemmarna var minst nöjda med de boendes egen sophantering samt med trädgården. Mest nöjd var man med läget, styrelsen och föreningens ekonomi. Sollentuna, 7 maj 2012 Styrelsen gm Ordföranden Dick Fraser 8 (17)

9 Förslag till vinstdisposition Till stämmans förfogande står följande medel i kronor Dispositionsfond/balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Dispositionsfond/balanserat resultat Ytterligare upplysningar om verksamheten återfinns under redovisnings- och värderingsprinciper. 9 (17)

10 Resultaträkning Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Fastighetsskatt Avskrivningar och nedskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Avsättning för yttre underhåll Årets resultat (17)

11 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar/skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (17)

12 Balansräkning, forts Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Not Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond/medel för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat/dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 (17)

13 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Reserverade medel för framtida fastighetsunderhåll redovisas i enlighet med BFNAR 2003:4. Reserverade medel redovisas som bundet eget kapital. Avsättning till fond för yttre underhåll görs med belopp minst enligt stadgar. Uttag från fonden görs genom överföring till balanserade medel, för att täcka årets periodiska underhållskostnader efter beslut på föreningsstämma. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Förbättringskostnader av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Följande avskrivningsperioder tillämpas: Avskrivningstider Byggnader Standardförbättringar Inventarier, verktyg och installationer Ingen avskrivning 20 år 3 år Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. 13 (17)

14 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror Hyror garage Hyror daghemslokal Brutto Intäkter reparationer Tvättstugenycklar mm Fjärrvärme Städdagar El-avräkning Överlåtelseintäkter Diverse intäkter Diverse intäkter förskolan Momsåterbäring Summa övriga intäkter Summa nettoomsättning Not 2 Drift Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Snöröjning Lokalvård Fastighetsreparationer dagis Besiktning hiss Försäkringar Bredband Reparationer och löpande underhåll Fjärrvärme Elavgifter Elkostnader lägenheter Vatten Sophämtning Övriga avgifter Redovisningstjänster Revision, bokslut, årsredovisning Styrelsearvoden Securitas Arbetsgivareavgifter Träklotsendagar Summa driftkostnader (17)

15 Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Fondvinster Ränteswapp Summa Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Fastighetsräntor Ränteswapp Övrigt Summa Not 5 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde ombyggnader Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Utgående planenligt värde (17)

16 Fastighetens taxeringsvärde uppgår till: Byggnader Mark Totalt Bostäder Lokaler Totalt Not 6 Övriga placeringar Likvidinvest, 85 andelar Aktieindexobligationer Summa Not 7 Förändring av eget kapital Insatser Upplåtelse- Avgifter Fond/medel för yttre Underhåll Balanserat- Resultat/ Disp.fond Årets resultat Belopp vid årets ingång Överföring till fond/medel enligt stämmobeslut Övriga dispositioner enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång (17)

17 Not 8 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Låneandel Löptid (t.o.m) 2011 i % SEB 2, SEB 2, SEB 3, Summa Avgår kortfristig del 0 Summa Not 9 Ställda säkerheter avseende egna skulder För egna skulder till kreditinstitut Uttagna pantbrev i fastighet Varav pantbrev i eget förvar 0 0 Summa Sollentuna den Dick Fraser Styrelsens ordförande Ted Blomberg Ledamot Agneta Fraser Ledamot Birgitta Graetsch Ledamot Karolin Kärnä Alexander Masson Tim Försström Ledamot Ledamot Suppleant Min revisionsberättelse har avgivits den Michael Christensson Auktoriserad revisor 17 (17)

Förvaltningsberättelse för BRF Träklotsen 2 för 2007

Förvaltningsberättelse för BRF Träklotsen 2 för 2007 Förvaltningsberättelse för BRF Träklotsen 2 för 2007 (Då det första aktiva räkenskapsåret endast inbegrep 9 dagar och ej åtföljdes av en full verksamhetsberättelse, redovisar denna text även händelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Brf Karlsvik 33 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning. 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4. Org.nr 769623-1872

Årsredovisning. 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4. Org.nr 769623-1872 Årsredovisning 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4 Org.nr 769623-1872 Innehållsförteckning Kontaktinformation... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Föreningens verksamhet... 4 Föreningens fastighet... 4 Byggnad...

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 PLANETEN 234. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 PLANETEN 234. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen PLANETEN 234

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 117 69 STOCKHOLM 2 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET/ sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE/

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN Sida 1(5) 2012 Årsredovisning Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN BRF MÅNHÄSTEN Årsredovisning Org.nr. 120101-121231 1(4) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Månhästen får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Brf Nordostpassagen 3659 1 Brf Nordostpassagen 3659 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Minören 2 i Vaxholm

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Minören 2 i Vaxholm ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Minören 2 i Vaxholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Minören 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

Kungen 7. Årsredovisning för 769624-3869. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Kungen 7. Årsredovisning för 769624-3869. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Kungen 7 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer