Fastighetskontoret & Solenergi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontoret & Solenergi"

Transkript

1 Fastighetskontoret & Solenergi Vår satsning på solenergi inleddes i och med vårt stora energisparprojekt EPC där Halmstads kommun investerade totalt cirka 90 mkr. Här var solcellsanläggningen på Sannarpsgymnasiet och poolsolfångarna på Furulundsbadet två ingående delar. I samband med valet 2010 fick fastighetskontoret ett årligt anslag på 2 mkr för Solenergilösningar och det är dessa pengar vi i huvudsak jobbar vidare med. Under 2013 togs Söndrumsskolan i drift. Vår första nybyggda anläggning med solceller. Halmstad Arena har försetts med dryga 900 m² solceller och är därmed vår största anläggning. Under 2014 fick vi att se ett flertal nybyggda förskolor och gruppbostäder med solcellsanläggningar integrerade i taken redan från start. Dessutom försågs Andersbergs Idrottshall med solceller och vi byggde en anläggning på uppdrag av LBVA. Glädjande nog så har vi även för 2015 fått 2,0 mkr i anslag och i budget för finns årligen 2,5 mkr avsatta. Det hela känns mycket positivt.

2 Varje år sedan 2004 delar branschföreningen Svensk Solenergi ut två priser. Ett för årets anläggning och ett för årets prestation tilldeledes Halmstads kommun priset för årets prestation enligt motiveringen som finns här till höger. Jag själv (Sven-Ingvar Petersson) var på plats och tog emot priset som delades ut vid Svensk Solenergis årsmöte som hölls i samband med Nordbygg den 2/4. På fotot nedan syns från höger Lars Andrén ordförande i Svensk Solenergi, prisutdelare Anita Aspegren från Energimyndigheten samt Sven-Ingvar Petersson Halmstads kommun. Vi är mycket tacksamma för detta pris som sporrar oss att fortsätta vårat arbete. Priset för årets anläggning gick till en annan Hallandskommun, Eksta Bostads AB i Kungsbacka för deras bostadsområde Vallda Heberg.

3 Solcellsanläggningar i Halmstad Anläggningar i drift ** = ingår i nyproduktion Alla kostnader är exklusive moms. Objekt Klar Total kostnad Bidrag % Bidrag Kr Yta m² kwp Ber.Prod. kwh kr/m² kr/kwp kr/kwh Sannarpsgymnasiet kr 55% kr , ,16/1,46 Stenstorpshallen kr 45% kr , ,71/0,94 Frösakullsskolan kr , ,52 Getingeskolan kr 45% kr , ,08/0,69 Vallås Högstadieskola kr , ,00 Söndrumsskolan ** kr 0% 0 kr , ,99 Mjellby Konstmuseum kr 35% kr 59 8, ,28/0,86 Gården Ön kr 35% kr 51 7, ,30/0,86 Halmstad Arena kr 0% 0 kr , ,82 Andersbergs Idrottshall kr 0% 0 kr , ,97 Västra stranden LBVA kr 0% 0 kr , ,91 Eldsbergahallen ** kr 0% 0 kr 98 15, ,61 Gathenhielmsvägen 19 ** kr 0% 0 kr , ,96 Lundsgårds fsk ** kr , ,63 Kattegattgymnasiet kr 45% kr , ,29/0,71 Hoppets väg kr , ,61 Summor kr kr , = 23 eluppvärmda villor. Planerade eller under produktion ** = ingår i nyproduktion Alla kostnader är exklusive moms. Lyngåkra fsk ** Södra Vårdskolan Kastanjealléns fsk ** 2015 Summor kr = 23 eluppvärmda villor.

4 Solcellernas totala produktion Våra solcellsanläggningar producerar idag cirka kwh per år vilket motsvara cirka 20 eluppvärmda villor. Under 2014 och början av 2015 räknar vi med att öka till cirka kwh per år och att vår satsning fortsätter de kommande åren. Detta dels genom fortsatta anslag för att förse befintliga byggnader med solenergi men också genom nyproduktion där solenergi skall vara en naturlig del i utförandet. Halmstads kommun, exkl. dess bolag, har till utgången av 2014 investerat närmare 13,0 miljoner kronor i solceller. Förutom att vi producerar miljövänlig el till konkurrenskraftigt pris har vi gått i spetsen och visat teknikens möjligheter. I april 2014 erhöll vi branschföreningen Svensk Solenergis pris för årets prestation Ett uppskattat och uppmärksammat bevis på vårt gemensamma arbete och en sporre att fortsätta detsamma. Solcellernas totala produktion månad för månad. Solcellernas produktion ackumulerad.

5 Sannarpsgymnasiet Installationen av solceller på Sannarpsgymnasiet ingick som en del i ett stort Energisparprojekt, ett sk. EPC-projekt där Halmstads kommun totalt investerat 90 miljoner kronor i energisparande åtgärder. Totalentreprenör: Eneas Energy AB. Byggd / renoverad: Entreprenör: Skolans total årsförbrukning el: Varav 55% bidrag: Frennarpsvägen, Halmstad 1968 / Direct Energy AB 281 st / 459 m² Polykristallin kisel 56,7 kwp / 56,5 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 3,16 kr Yingli Solar SMA Solar Technology AS

6 Stenstorpshallen Stenstorpshallen är det första solcellsprojekt där fastighetskontoret helt själva genomfört projektering, upphandling och installation. Taket som solcellspanelerna är monterade på lutar 21 och vänder sig nästan på graden rakt söderut. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Hallens total årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Stenstorpsvägen 12, Halmstad Direct Energy AB 149 st / 245,6 m² Polykristallin kisel 33,2 kwp / 32,3 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,71 kr Yingli Solar SMA Solar Technology AS

7 Frösakullsskolan Skolan är byggd som en EKO-skola med bland annat urin- och fekalieseparering. Byggnaden värmdes från start med rapsolja RME men har senare konverterats till pelletseldning. Solcellerna bidrar ytterligare till skolans profil. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Lokes väg 2, Frösakull Nordic Solar AB 132 st / 218,6 m² Polykristallin kisel 33,0 kwp / 32,2 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 1,52 kr Hanwha SolarOne Carlo Gavazzi

8 Getingeskolan Getingeskolan är en relativt stor skola plus att både idrottshallen och utomhusbadet får sin elström härifrån. Panelerna är uppdelade på tre olika takytor som är vända åt samma håll och har samma lutning. Lutningen är cirka 30 och riktningen är cirka 15 östlig. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Broavägen 27, Getinge Direct Energy AB 248 st / 415 m² Polykristallin kisel 50,8 kwp / 44,5 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,08/0,69 kr IBC Polysol 235MS SMA Solar Technology AS

9 Vallås Högstadieskola Vallås Högstadieskola byggdes ursprungligen 1975 men brann ned så gott som till grunden 1981, bara delar av källaren var kvar togs den nuvarande skolan i bruk. Takytan som solcellspanelerna monterats på är orienterad cirka 10 mot öster och lutar cirka 22. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Vallås Centrum, Halmstad Glacell AB 260 st / 383 m² Polykristallin kisel 50,0 kwp / 48,1 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 1,03 kr Yangden Solar Fronius IG Plus

10 Söndrumsskolan Söndrumsskolan är helt nybyggd och ersätter den gamla Hallägraskolan. Den är samtidigt vår första anläggning som från början byggs med solceller. Här finns fyra ytor med solcellspaneler. Två lutar svagt åt öster och väster medans två som är monterade på fläktrummens tak lutar ca 10 men rakt söderut. Produktionen skall ändå bli ca 87% jämfört med om panelerna var optimalt monterade. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Knut Peters väg 21, Halmstad Glacell AB 285 st / 451 m² Polykristallin kisel 61,7 kwp / 55,4 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 0,99 kr REC - Renewable Energy Corporation ASA SMA

11 Gården Ön Halmstads Kommuns lägerskola Gården Ön ligger mycket vackert vid Torvsjön, ca 1 mil öster om Halmstad. Lägerskolan har funnits sedan 1985 och tar emot barn och elever för övernattningar och dagsbesök i en inspirerande miljö där rika möjligheter till lek och lärande ges. Här finns 34 sängplatser, dusch, bastu och samlingssal. Solcellspanelerna är monterade med ca 30 lutning och orienterade nästan rakt söderut. Byggd: Gården Öns årsförbrukning el: Varav 35% bidrag: Gården Ön, Lägerskola Norden Solar AB 40 st / 51,0 m² Momokristallin kisel 7,25 kwp / 6,12 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,30/0,86 kr CSUN M SMA

12 Mjellby Konstmuseum Viveka Bosson, dotter till Erik Olsson i Halmstadgruppen skänkte 1997 Mjellby Konstgård till Halmstads kommun. Då byggdes bl. a. en ny utställningshall, entré samt kafé. Fastighetskontoret förvaltar fastigheten och kulturförvaltningen driver verksamheten. Solcellspanelerna är placerade på det platta taket ovan entré och kafé. Panelerna är orienterade åt syd-sydöst och lutar 16. Byggd: Muséets årsförbrukning el: Varav 35% bidrag: Mjellby konstmuseum Norden Solar AB 46 st / 58,7 m² Momokristallin kisel 8,25 kwp / 7,08 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,23/0,86 kr CSUN M SMA

13 Halmstad Arena Halmstad Arena stod klar i slutet på Vi har nu kompletterat den med solceller. Solcellsmodulerna är uppdelade i tre grupper. Högst upp på det högsta taket sitter 96 moduler väl synliga monterade i två rader ovanpå varandra. Lutning 60. På det lägre taket sitter 268 moduler som luta 30. Slutligen har vi lagt 191 moduler ovanpå den solavskärmning som löper längs större delen av framsidans glasfasad. Byggd: Arenans årsförbrukning el: Växjövägen Glacell AB 555 st / 902 m² Momokristallin kisel 131,1 kwp / 115,3 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 0,85 kr ZnShine Solar ZXM /M ET Solar ET-M660250TW SMA

14 Andersbergs Idrottshall Andersbergs Idrottshall byggdes 2209 och ersatte tidigare Andersbergsskolans gymnastiksal som fanns på samma plats men var betydligt mindre. Nu har idrottshallen försetts med solceller. Dessa är monterade med 30 lutning i sju rader med vardera elva moduler vilket totalt ger 154 st. Idrottshallen får sin el från Andersbergsskolan så solcellsanläggningen kommer att betjäna båda byggnaderna. Byggd: Hallens årsförbrukning el: Skolgången Solkompaniet Sverige AB 154 st / 252 m² Momokristallin kisel 35,2 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh kwh kr kr, kr, 0,97 kr Yangli PANDA YL230-70B SMA

15 Västra Stranden LBVA Västra Strandens reningsverk producerar sedan flera år tillbaka egen el genom att en gasmotor som körs på rötgas från reningsprocessen driver en generator. Nu har man även kompletterat med solceller på taket till en av anläggningens byggnader. Solcellspanelerna är monterade så att dom följer takets svaga lutning på cirka 10 och i svagt västlig riktning. Anläggningens årsförbrukning el: Gasmotorns årsproduktion: Småbåtsgatan Solkompaniet Sverige AB 245 st / 400 m² Momokristallin kisel 53,5 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh kwh kwh kr kr, kr, 0,91 kr Yangli PANDA YL230-70B SMA

16 Eldsbergahallen Eldsbergahallen är den första byggnaden i kommunen som ända från projekteringsstart varit försedd med solceller och där taklutningen på den del som solcellerna sitter på anpassats just med tanke på detta. Hallen är byggd enligt kommunens koncept standardidrottshall. Taklutningen är 30 och riktningen cirka 50 västlig. Idrottshallen värms med en bergvärmepump. Anläggningens årsförbrukning el: Kommunalhusvägen Glacell AB 60 st / 98 m² Polykristallin kisel 15,3 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 1,61 kr Yangli YGE YL250P-29b SMA

17 Gathenhielmsvägen 19 Gathemhielmsvägen 19 är ett nybyggt gruppboende som från start försetts med solcellspaneler på taket. Taket lutar cirka 23 och är orienterat i svagt västlig riktning. Solcellspanelerna är integrerade i taket med hjälp av montagesystemet IBC InterSole SE. Anläggningens årsförbrukning el: Gathenhielmsvägen Glacell AB 69 st / 112,7 m² Polykristallin kisel 15,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,96 kr Yingli Solar SMA

18 Lundsgårds förskola Lundsgårds förskola stod klar 2008 och har ny byggts till med en fjärde avdelning. Den befintliga pelletspannan har kompletterats med en elpanna för att klara toppeffekten och för att kompensera för detta har en solcellsanläggning byggts. Den är dimensionerad för att på årsbasis producera lika mycket energi som elpannan kommer att använda. Anläggningens årsförbrukning el: Susegårdsvägen 2, Kvibille 2014 Nyedal Solenergi 58 st / 91,7 m² Polykristallin kisel 15,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,63 kr REC SMA

19 Kattegattgymnasiet Kattegattgymnasiet är Halmstads största och också en av landets största gymnasieskolor. Vårt energibolag HEM (Halmstad Energi och Miljö) har byggt en solcellsanläggning här som efter att garantitiden gått ut kommer att skötas av fastighetskontoret. Om planerna på att helrenovera skolan kommer att förverkligas så räknar vi med att kraftigt bygga ut anläggningen. Anläggningens årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Skepparegatan Direct Energy AB 84 st / 136 m² Polykristallin kisel 17,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr kr, 2984 kr, 1,29 kr Yingli Solar SMA

20 Hoppets väg 26 Hoppets väg 26 är vårt senaste gruppboende och också den senaste solcellsanläggningen vi byggt. Taket lutar 30 och vänder sig nästan på graden rakt söderut. Optimala förutsättningar med andra ord. Anläggningen kommer att ge ett bra tillskott till byggnadens elanvändning. Eftersom solcellerna ingick i nyproduktionen speglar priset kanske inte riktigt den verkliga kostnaden. Anläggningens årsförbrukning el: Hoppets väg Nyedal Solenergi 68 st / 113 m² Polykristallin kisel 17,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,61 kr Qsells SMA

21 Planerade Solenergianläggningar Kastanjealléns förskola Lyngåkra förskola Örjanskolans Nya Annex skall byggas om och till för att bli en ny förskola. Då blir det solceller på taket. Befintlig förskola skall byggas ut med ytterligare fyra avdelningar och vi planerar för solceller även här. Södra Vårdskolan Hit skall fastighetskontoret flytta och vi planerar då dels för en solcellsanläggning men även för solfångare.

22 Solfångare Även om vi i huvudsak satsat på solceller och elproduktion så har vi några anläggningar med solfångare för värme- och varmvattenproduktion. Furulundsbadet i Oskarström har sk. Poolsolfångare Gården Ön har solfångare för varmvattenproduktion Gruppbostaden på Ålderstigen har även den solfångare för varmvattenproduktion. Vi planerar nu för en helt ny anläggning på Nymansgatan 23 i den fastighet där vi nu själva sitter.

23 Furulundsbadet I samband med vårt stora energisparprojekt (EPC) så installerades så kallade PoolSolFångare. Detta är en enklare typ av solfångare än de du har för att producera varmvatten eller värme upp byggnader med. När solen inte räcker till värms poolerna via en gaspanna till vilken vi numera köper 100% Biogas. Byggd: Solfångare installerade: Total yta: Typ av solfångare: Fabrikat solfångare: Årsproduktion 2011: Årsförbr. för badvatten och vv: Sennanvägen 57-61, Oskarström Eneas Energy AB / Glacell AB 400 m² Poolsolfångare av EPDM-gummi AST kwh kwh Badet är vanligtvis i drift Maj till Augusti

24 Gården Ön Byggd: Solfångare installerade: Typ av solfångare: Skedala Ön 819, Halmstad Förläggningsbyggnaden Solett AB 6 st / 9,24 m² Plana solfångare "Halmstads Kommuns lägerskola Gården Ön ligger mycket vackert vid Torvsjön, ca 1 mil öster om Halmstad. Lägerskolan har funnits sedan 1985 och tar emot barn och elever för övernattningar och dagsbesök i en inspirerande miljö där rika möjligheter till lek och lärande ges. Här finns 34 sängplatser, dusch, bastu och samlingssal." Texten hämtad från Gården Öns sida under halmstad.se. I pedagogiskt syfte installerades 1999 solfångarna på förläggningsbyggnadens tak men även ett litet vindkraftverk och en solcellspanel sattes upp. Vindkraftverket och solcellspanlen levererar ström till "Labbet" där den används för belysning i de tittskåp som finns här. För tillfället är solfångarna ur funktion då vattenkvalliteten är för dålig på Gården Ön.

25 Åldersstigen grpb. När gruppbostaden byggdes var det inte ekonomiskt rimligt att ansluta den till fjärrvärmenätet. I väntan på att detta skulle bli möjlig så monterades en elpannan för uppvärmningen samt att vi monterade solfångare för varmvattenproduktion. Under 2011 drogs så fjärrvärmen in men vi har valt att behålla solfångarna för varmvattenproduktion. En elpatron stöttar när det behövs. Byggd: Solfångare installerade: Typ av solfångare: Fabrikat solfångare: Årsproduktion 2011: Årsförbrukning för vv: Ålderstigen 8 Halmstad NVS 7 st / 11,5 m² Plana solfångare Lesol 832 kwh 5349 kwh

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Solenergi i planering

Solenergi i planering Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar 34 minuter 67 minuter Solinstrålning (optimal lutning) Källa: PVGIS European Communities,

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden!

Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden! Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden! Stora installationer på ekonomibyggnader är dessutom

Läs mer

Nordic Solar har den kompetens och efarenhet som förväntas av ett modernt entreprenad företag i solenergibranschen.

Nordic Solar har den kompetens och efarenhet som förväntas av ett modernt entreprenad företag i solenergibranschen. Företagspresentation Nordic Solar Sweden AB är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning, rådgivning och installation av solcellsinstallationer. Företaget grundades 2005 av Daniel Gruvborg och från

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

Sol i Väst -Egenproducerad solel

Sol i Väst -Egenproducerad solel Sol i Väst -Egenproducerad solel Träff 1 Uppstart och förstudie Konsultstöd Stöd från SP Förstudie Upphandling Installation, drift, underhåll och uppföljning 2014 2015 2016 Träff 1- Förstudie Träff 2 -

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Deltagare i projektet. Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, Energiutblick 2011-03-16 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas Molin,

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Solenergidagarna 2014

Solenergidagarna 2014 Solenergidagarna 2014 1 Projekt solenergi Inledning... 3 Hemsida... 3 Marknadsföring solsafari och solinformations möte... 3 Sol energifrukost... 6 Mini solmässa... 6 Solsafari... 8 Vadstena kommun...

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

Solcellens historik. Solceller för elproduktion. Solcellen. Modulen. Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997. Verksamhet

Solcellens historik. Solceller för elproduktion. Solcellen. Modulen. Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997. Verksamhet SolEl-Seminarium Solcellens historik Solceller för elproduktion Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB 1839 1922 1954 1957 1973 Becquerel beskriver ljusrelaterade fenomen i vätskor Einstein får nobelpriset

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI

SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI Projektbeskrivning solceller på Ullevi 2007-12-03 Utförlig projektbeskrivning SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI Projektbeskrivning solceller på Ullevi 2007-12-03 Innehåll 1. Inledning och bakgrund...

Läs mer

RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Kristallina solcellpaneler fästs direkt på RENOLIT ALKORSOLAR systemet. RENOLIT WATERPROOFING

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM

SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM ATTRAKTIV SOLENERGI SolTech Sigma Med SolTech Sigma har vi skapat ett effektivt, snyggt och enkelt solenergisystem för såväl småhus som för

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson

Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna. Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Solcellsanläggning i kombination med spannmålspanna Vistena Mellangård, Skänninge, Östergötland Jan o Jenny Johansson Agenda Bakgrund: Vår verksamhet Vårt lantbruksföretag Energitankar Varför solceller

Läs mer

Halmstads Nya Bibliotek

Halmstads Nya Bibliotek Halmstads Nya Bibliotek En resa från tanke till färdig byggnad Fastighetskontoret Christer Knutsson Rikard Ahlgren www.huvudbiblioteket.nu Foto tagna av: Sven-Ingvar Petersson Thure Gunnarsson Ny kajpromenad

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Solenergi- från ord till handling

Solenergi- från ord till handling Göteborg 2009-12-11 Solenergi- från ord till handling En handledning i den kommunala processen för att få till en solvärmeeller solelsanläggning. Soluppgång i Väst är ett projekt som syftar till att öka

Läs mer

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning

Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Teknik, kostnader och ekonomi i en solcellsanläggning Vår egen solcellsanläggning Energi/ekonomisnurr : Ett annat sätt att tänka, (kommer lite här och där). Pågående solcellsinstallation i Leksand Stödmöjligheter

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel

Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 2010-11-10 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Bengt Stridh, SolEl-programmets seminarium 21-11-1 Konsekvenser av avräkningsperiodens i längd vid nettodebitering av solel Deltagare i projektet Bengt Stridh, ABB, Corporate Research, projektledare Andreas

Läs mer

Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil

Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil När Kils Kommun skulle bygga den nya förskolan Skogsgläntan beslutades också att den också skulle få kommunens första solvärmeanläggning.

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola

Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark. Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola Professor Jan-Olof Dalenbäck Maria Haegermark Installationsteknik Energi och miljö Chalmers tekniska högskola You think you havesolar permitting problems? Try putting solar panels on the White House. (Eric

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Svenska solcellsanläggningar - Exempel, produktion och trender. SolEl-seminarium Älvsjö 9e nov 2011 Johan Paradis Ärlebäck johan@energibanken.

Svenska solcellsanläggningar - Exempel, produktion och trender. SolEl-seminarium Älvsjö 9e nov 2011 Johan Paradis Ärlebäck johan@energibanken. Största Rosenlundsbadet, Jönköping: 217 kw Lanterniner Bussdepå i Gubbängen, Stockholm: 124 kw Platt på tak Etnografiska museet, 82 kw Markstående Sala-Heby: totalt 125 kw Ballast-system Sundbyberg: 57

Läs mer

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet?

BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se. 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus. 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? Planera för solvärme! Hur kan Framtidens Solstad se ut? BARBARA RUBINO rubino@chalmers.se 4 aspekter: 1. Aktuell debatt om passivhus 2. En gammal idé. Utopi eller verklighet? 3. Delar ur en verktygslåda.

Läs mer

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar)

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Katalog 2014 Solceller Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Index 1. Introduktion 2. SMA SmartHome 2013 (maximera solenergin) 3. Solceller 4. Växelriktare 5.

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC

Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC Sida 1 av 13 Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC Utredning / teknisk redovisning av solcellsystem Ramböll Sverige AB, 2006-02-20 Beställare: Elkonsult: Göran Nyhlin Tommy Berggården Akademiska

Läs mer

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt...

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt... Välkomna till seminariet Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten - hur går vi tillväga? Program 13.00 Introduktion Anna Cornander, Solar Region Skåne 13.10 Att sälja el till nätet - svårigheter och lösningar

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

Solceller för elproduktion

Solceller för elproduktion SolEl-Seminarium Solceller för elproduktion EnergiNätverk Sverige Stockholm 21 mars 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Energisamverkans projekt

Energisamverkans projekt 2013-06-12 Energisamverkans projekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 7 Bilagor... 8 Program 2013-06-05... 8 2 Inledning Detta arbete har skett i samband med energisamverkansprojektet

Läs mer

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Niklas Jakobsson, energi och klimatstrateg HUT enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun Projekts syfte och innehåll Syfte: Att utreda potential och

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer