Fastighetskontoret & Solenergi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontoret & Solenergi"

Transkript

1 Fastighetskontoret & Solenergi Vår satsning på solenergi inleddes i och med vårt stora energisparprojekt EPC där Halmstads kommun investerade totalt cirka 90 mkr. Här var solcellsanläggningen på Sannarpsgymnasiet och poolsolfångarna på Furulundsbadet två ingående delar. I samband med valet 2010 fick fastighetskontoret ett årligt anslag på 2 mkr för Solenergilösningar och det är dessa pengar vi i huvudsak jobbar vidare med. Under 2013 togs Söndrumsskolan i drift. Vår första nybyggda anläggning med solceller. Halmstad Arena har försetts med dryga 900 m² solceller och är därmed vår största anläggning. Under 2014 fick vi att se ett flertal nybyggda förskolor och gruppbostäder med solcellsanläggningar integrerade i taken redan från start. Dessutom försågs Andersbergs Idrottshall med solceller och vi byggde en anläggning på uppdrag av LBVA. Glädjande nog så har vi även för 2015 fått 2,0 mkr i anslag och i budget för finns årligen 2,5 mkr avsatta. Det hela känns mycket positivt.

2 Varje år sedan 2004 delar branschföreningen Svensk Solenergi ut två priser. Ett för årets anläggning och ett för årets prestation tilldeledes Halmstads kommun priset för årets prestation enligt motiveringen som finns här till höger. Jag själv (Sven-Ingvar Petersson) var på plats och tog emot priset som delades ut vid Svensk Solenergis årsmöte som hölls i samband med Nordbygg den 2/4. På fotot nedan syns från höger Lars Andrén ordförande i Svensk Solenergi, prisutdelare Anita Aspegren från Energimyndigheten samt Sven-Ingvar Petersson Halmstads kommun. Vi är mycket tacksamma för detta pris som sporrar oss att fortsätta vårat arbete. Priset för årets anläggning gick till en annan Hallandskommun, Eksta Bostads AB i Kungsbacka för deras bostadsområde Vallda Heberg.

3 Solcellsanläggningar i Halmstad Anläggningar i drift ** = ingår i nyproduktion Alla kostnader är exklusive moms. Objekt Klar Total kostnad Bidrag % Bidrag Kr Yta m² kwp Ber.Prod. kwh kr/m² kr/kwp kr/kwh Sannarpsgymnasiet kr 55% kr , ,16/1,46 Stenstorpshallen kr 45% kr , ,71/0,94 Frösakullsskolan kr , ,52 Getingeskolan kr 45% kr , ,08/0,69 Vallås Högstadieskola kr , ,00 Söndrumsskolan ** kr 0% 0 kr , ,99 Mjellby Konstmuseum kr 35% kr 59 8, ,28/0,86 Gården Ön kr 35% kr 51 7, ,30/0,86 Halmstad Arena kr 0% 0 kr , ,82 Andersbergs Idrottshall kr 0% 0 kr , ,97 Västra stranden LBVA kr 0% 0 kr , ,91 Eldsbergahallen ** kr 0% 0 kr 98 15, ,61 Gathenhielmsvägen 19 ** kr 0% 0 kr , ,96 Lundsgårds fsk ** kr , ,63 Kattegattgymnasiet kr 45% kr , ,29/0,71 Hoppets väg kr , ,61 Summor kr kr , = 23 eluppvärmda villor. Planerade eller under produktion ** = ingår i nyproduktion Alla kostnader är exklusive moms. Lyngåkra fsk ** Södra Vårdskolan Kastanjealléns fsk ** 2015 Summor kr = 23 eluppvärmda villor.

4 Solcellernas totala produktion Våra solcellsanläggningar producerar idag cirka kwh per år vilket motsvara cirka 20 eluppvärmda villor. Under 2014 och början av 2015 räknar vi med att öka till cirka kwh per år och att vår satsning fortsätter de kommande åren. Detta dels genom fortsatta anslag för att förse befintliga byggnader med solenergi men också genom nyproduktion där solenergi skall vara en naturlig del i utförandet. Halmstads kommun, exkl. dess bolag, har till utgången av 2014 investerat närmare 13,0 miljoner kronor i solceller. Förutom att vi producerar miljövänlig el till konkurrenskraftigt pris har vi gått i spetsen och visat teknikens möjligheter. I april 2014 erhöll vi branschföreningen Svensk Solenergis pris för årets prestation Ett uppskattat och uppmärksammat bevis på vårt gemensamma arbete och en sporre att fortsätta detsamma. Solcellernas totala produktion månad för månad. Solcellernas produktion ackumulerad.

5 Sannarpsgymnasiet Installationen av solceller på Sannarpsgymnasiet ingick som en del i ett stort Energisparprojekt, ett sk. EPC-projekt där Halmstads kommun totalt investerat 90 miljoner kronor i energisparande åtgärder. Totalentreprenör: Eneas Energy AB. Byggd / renoverad: Entreprenör: Skolans total årsförbrukning el: Varav 55% bidrag: Frennarpsvägen, Halmstad 1968 / Direct Energy AB 281 st / 459 m² Polykristallin kisel 56,7 kwp / 56,5 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 3,16 kr Yingli Solar SMA Solar Technology AS

6 Stenstorpshallen Stenstorpshallen är det första solcellsprojekt där fastighetskontoret helt själva genomfört projektering, upphandling och installation. Taket som solcellspanelerna är monterade på lutar 21 och vänder sig nästan på graden rakt söderut. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Hallens total årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Stenstorpsvägen 12, Halmstad Direct Energy AB 149 st / 245,6 m² Polykristallin kisel 33,2 kwp / 32,3 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,71 kr Yingli Solar SMA Solar Technology AS

7 Frösakullsskolan Skolan är byggd som en EKO-skola med bland annat urin- och fekalieseparering. Byggnaden värmdes från start med rapsolja RME men har senare konverterats till pelletseldning. Solcellerna bidrar ytterligare till skolans profil. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Lokes väg 2, Frösakull Nordic Solar AB 132 st / 218,6 m² Polykristallin kisel 33,0 kwp / 32,2 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 1,52 kr Hanwha SolarOne Carlo Gavazzi

8 Getingeskolan Getingeskolan är en relativt stor skola plus att både idrottshallen och utomhusbadet får sin elström härifrån. Panelerna är uppdelade på tre olika takytor som är vända åt samma håll och har samma lutning. Lutningen är cirka 30 och riktningen är cirka 15 östlig. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Broavägen 27, Getinge Direct Energy AB 248 st / 415 m² Polykristallin kisel 50,8 kwp / 44,5 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,08/0,69 kr IBC Polysol 235MS SMA Solar Technology AS

9 Vallås Högstadieskola Vallås Högstadieskola byggdes ursprungligen 1975 men brann ned så gott som till grunden 1981, bara delar av källaren var kvar togs den nuvarande skolan i bruk. Takytan som solcellspanelerna monterats på är orienterad cirka 10 mot öster och lutar cirka 22. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Vallås Centrum, Halmstad Glacell AB 260 st / 383 m² Polykristallin kisel 50,0 kwp / 48,1 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 1,03 kr Yangden Solar Fronius IG Plus

10 Söndrumsskolan Söndrumsskolan är helt nybyggd och ersätter den gamla Hallägraskolan. Den är samtidigt vår första anläggning som från början byggs med solceller. Här finns fyra ytor med solcellspaneler. Två lutar svagt åt öster och väster medans två som är monterade på fläktrummens tak lutar ca 10 men rakt söderut. Produktionen skall ändå bli ca 87% jämfört med om panelerna var optimalt monterade. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Knut Peters väg 21, Halmstad Glacell AB 285 st / 451 m² Polykristallin kisel 61,7 kwp / 55,4 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 0,99 kr REC - Renewable Energy Corporation ASA SMA

11 Gården Ön Halmstads Kommuns lägerskola Gården Ön ligger mycket vackert vid Torvsjön, ca 1 mil öster om Halmstad. Lägerskolan har funnits sedan 1985 och tar emot barn och elever för övernattningar och dagsbesök i en inspirerande miljö där rika möjligheter till lek och lärande ges. Här finns 34 sängplatser, dusch, bastu och samlingssal. Solcellspanelerna är monterade med ca 30 lutning och orienterade nästan rakt söderut. Byggd: Gården Öns årsförbrukning el: Varav 35% bidrag: Gården Ön, Lägerskola Norden Solar AB 40 st / 51,0 m² Momokristallin kisel 7,25 kwp / 6,12 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,30/0,86 kr CSUN M SMA

12 Mjellby Konstmuseum Viveka Bosson, dotter till Erik Olsson i Halmstadgruppen skänkte 1997 Mjellby Konstgård till Halmstads kommun. Då byggdes bl. a. en ny utställningshall, entré samt kafé. Fastighetskontoret förvaltar fastigheten och kulturförvaltningen driver verksamheten. Solcellspanelerna är placerade på det platta taket ovan entré och kafé. Panelerna är orienterade åt syd-sydöst och lutar 16. Byggd: Muséets årsförbrukning el: Varav 35% bidrag: Mjellby konstmuseum Norden Solar AB 46 st / 58,7 m² Momokristallin kisel 8,25 kwp / 7,08 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,23/0,86 kr CSUN M SMA

13 Halmstad Arena Halmstad Arena stod klar i slutet på Vi har nu kompletterat den med solceller. Solcellsmodulerna är uppdelade i tre grupper. Högst upp på det högsta taket sitter 96 moduler väl synliga monterade i två rader ovanpå varandra. Lutning 60. På det lägre taket sitter 268 moduler som luta 30. Slutligen har vi lagt 191 moduler ovanpå den solavskärmning som löper längs större delen av framsidans glasfasad. Byggd: Arenans årsförbrukning el: Växjövägen Glacell AB 555 st / 902 m² Momokristallin kisel 131,1 kwp / 115,3 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 0,85 kr ZnShine Solar ZXM /M ET Solar ET-M660250TW SMA

14 Andersbergs Idrottshall Andersbergs Idrottshall byggdes 2209 och ersatte tidigare Andersbergsskolans gymnastiksal som fanns på samma plats men var betydligt mindre. Nu har idrottshallen försetts med solceller. Dessa är monterade med 30 lutning i sju rader med vardera elva moduler vilket totalt ger 154 st. Idrottshallen får sin el från Andersbergsskolan så solcellsanläggningen kommer att betjäna båda byggnaderna. Byggd: Hallens årsförbrukning el: Skolgången Solkompaniet Sverige AB 154 st / 252 m² Momokristallin kisel 35,2 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh kwh kr kr, kr, 0,97 kr Yangli PANDA YL230-70B SMA

15 Västra Stranden LBVA Västra Strandens reningsverk producerar sedan flera år tillbaka egen el genom att en gasmotor som körs på rötgas från reningsprocessen driver en generator. Nu har man även kompletterat med solceller på taket till en av anläggningens byggnader. Solcellspanelerna är monterade så att dom följer takets svaga lutning på cirka 10 och i svagt västlig riktning. Anläggningens årsförbrukning el: Gasmotorns årsproduktion: Småbåtsgatan Solkompaniet Sverige AB 245 st / 400 m² Momokristallin kisel 53,5 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh kwh kwh kr kr, kr, 0,91 kr Yangli PANDA YL230-70B SMA

16 Eldsbergahallen Eldsbergahallen är den första byggnaden i kommunen som ända från projekteringsstart varit försedd med solceller och där taklutningen på den del som solcellerna sitter på anpassats just med tanke på detta. Hallen är byggd enligt kommunens koncept standardidrottshall. Taklutningen är 30 och riktningen cirka 50 västlig. Idrottshallen värms med en bergvärmepump. Anläggningens årsförbrukning el: Kommunalhusvägen Glacell AB 60 st / 98 m² Polykristallin kisel 15,3 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 1,61 kr Yangli YGE YL250P-29b SMA

17 Gathenhielmsvägen 19 Gathemhielmsvägen 19 är ett nybyggt gruppboende som från start försetts med solcellspaneler på taket. Taket lutar cirka 23 och är orienterat i svagt västlig riktning. Solcellspanelerna är integrerade i taket med hjälp av montagesystemet IBC InterSole SE. Anläggningens årsförbrukning el: Gathenhielmsvägen Glacell AB 69 st / 112,7 m² Polykristallin kisel 15,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,96 kr Yingli Solar SMA

18 Lundsgårds förskola Lundsgårds förskola stod klar 2008 och har ny byggts till med en fjärde avdelning. Den befintliga pelletspannan har kompletterats med en elpanna för att klara toppeffekten och för att kompensera för detta har en solcellsanläggning byggts. Den är dimensionerad för att på årsbasis producera lika mycket energi som elpannan kommer att använda. Anläggningens årsförbrukning el: Susegårdsvägen 2, Kvibille 2014 Nyedal Solenergi 58 st / 91,7 m² Polykristallin kisel 15,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,63 kr REC SMA

19 Kattegattgymnasiet Kattegattgymnasiet är Halmstads största och också en av landets största gymnasieskolor. Vårt energibolag HEM (Halmstad Energi och Miljö) har byggt en solcellsanläggning här som efter att garantitiden gått ut kommer att skötas av fastighetskontoret. Om planerna på att helrenovera skolan kommer att förverkligas så räknar vi med att kraftigt bygga ut anläggningen. Anläggningens årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Skepparegatan Direct Energy AB 84 st / 136 m² Polykristallin kisel 17,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr kr, 2984 kr, 1,29 kr Yingli Solar SMA

20 Hoppets väg 26 Hoppets väg 26 är vårt senaste gruppboende och också den senaste solcellsanläggningen vi byggt. Taket lutar 30 och vänder sig nästan på graden rakt söderut. Optimala förutsättningar med andra ord. Anläggningen kommer att ge ett bra tillskott till byggnadens elanvändning. Eftersom solcellerna ingick i nyproduktionen speglar priset kanske inte riktigt den verkliga kostnaden. Anläggningens årsförbrukning el: Hoppets väg Nyedal Solenergi 68 st / 113 m² Polykristallin kisel 17,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,61 kr Qsells SMA

21 Planerade Solenergianläggningar Kastanjealléns förskola Lyngåkra förskola Örjanskolans Nya Annex skall byggas om och till för att bli en ny förskola. Då blir det solceller på taket. Befintlig förskola skall byggas ut med ytterligare fyra avdelningar och vi planerar för solceller även här. Södra Vårdskolan Hit skall fastighetskontoret flytta och vi planerar då dels för en solcellsanläggning men även för solfångare.

22 Solfångare Även om vi i huvudsak satsat på solceller och elproduktion så har vi några anläggningar med solfångare för värme- och varmvattenproduktion. Furulundsbadet i Oskarström har sk. Poolsolfångare Gården Ön har solfångare för varmvattenproduktion Gruppbostaden på Ålderstigen har även den solfångare för varmvattenproduktion. Vi planerar nu för en helt ny anläggning på Nymansgatan 23 i den fastighet där vi nu själva sitter.

23 Furulundsbadet I samband med vårt stora energisparprojekt (EPC) så installerades så kallade PoolSolFångare. Detta är en enklare typ av solfångare än de du har för att producera varmvatten eller värme upp byggnader med. När solen inte räcker till värms poolerna via en gaspanna till vilken vi numera köper 100% Biogas. Byggd: Solfångare installerade: Total yta: Typ av solfångare: Fabrikat solfångare: Årsproduktion 2011: Årsförbr. för badvatten och vv: Sennanvägen 57-61, Oskarström Eneas Energy AB / Glacell AB 400 m² Poolsolfångare av EPDM-gummi AST kwh kwh Badet är vanligtvis i drift Maj till Augusti

24 Gården Ön Byggd: Solfångare installerade: Typ av solfångare: Skedala Ön 819, Halmstad Förläggningsbyggnaden Solett AB 6 st / 9,24 m² Plana solfångare "Halmstads Kommuns lägerskola Gården Ön ligger mycket vackert vid Torvsjön, ca 1 mil öster om Halmstad. Lägerskolan har funnits sedan 1985 och tar emot barn och elever för övernattningar och dagsbesök i en inspirerande miljö där rika möjligheter till lek och lärande ges. Här finns 34 sängplatser, dusch, bastu och samlingssal." Texten hämtad från Gården Öns sida under halmstad.se. I pedagogiskt syfte installerades 1999 solfångarna på förläggningsbyggnadens tak men även ett litet vindkraftverk och en solcellspanel sattes upp. Vindkraftverket och solcellspanlen levererar ström till "Labbet" där den används för belysning i de tittskåp som finns här. För tillfället är solfångarna ur funktion då vattenkvalliteten är för dålig på Gården Ön.

25 Åldersstigen grpb. När gruppbostaden byggdes var det inte ekonomiskt rimligt att ansluta den till fjärrvärmenätet. I väntan på att detta skulle bli möjlig så monterades en elpannan för uppvärmningen samt att vi monterade solfångare för varmvattenproduktion. Under 2011 drogs så fjärrvärmen in men vi har valt att behålla solfångarna för varmvattenproduktion. En elpatron stöttar när det behövs. Byggd: Solfångare installerade: Typ av solfångare: Fabrikat solfångare: Årsproduktion 2011: Årsförbrukning för vv: Ålderstigen 8 Halmstad NVS 7 st / 11,5 m² Plana solfångare Lesol 832 kwh 5349 kwh

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Alternativ Energi. Vindkraften kommer till Södermanland. Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer

Alternativ Energi. Vindkraften kommer till Södermanland. Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer Alternativ Energi Medlemsblad för Södermanlands Energiförening Årgång 30 Nr 1 2009 SÖDERMANLANDS ENERGIFÖRENING Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer Vindkraften kommer till Södermanland Se sidan

Läs mer

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem Mars 212 EN annonsbilaga från ENErgi- och klimatrådgivarna i hälsingland tema värmesystem det kostar mycket att modernisera värmesystemet i ett hus och nu när våren kommer är det många som börjar fundera

Läs mer

Solenergi- från ord till handling

Solenergi- från ord till handling Göteborg 2009-12-11 Solenergi- från ord till handling En handledning i den kommunala processen för att få till en solvärmeeller solelsanläggning. Soluppgång i Väst är ett projekt som syftar till att öka

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett pedagogiskt inspirerande verktyg 1 Rapport - Ekstas miljöarbete 3 Verksamheten 3 Vilken är verksamhetens miljöpåverkan och vad kan Eksta göra? 4 Miljöåtgärder

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Det energiproducerande huset

Det energiproducerande huset Det energiproducerande huset Johan Holmkvist 2007-06-04 Handledare: Göran Sidén Examinator: Marie Matsson Abstract We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI

SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI Projektbeskrivning solceller på Ullevi 2007-12-03 Utförlig projektbeskrivning SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI Projektbeskrivning solceller på Ullevi 2007-12-03 Innehåll 1. Inledning och bakgrund...

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Om teknik, nuläge och framtid för el från förnybara energikällor i Västra Götaland Introduktion & sammanfattning Att använda förnybar energi är både miljövänligt och innebär ofta

Läs mer

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter Peter Kovacs och Peter Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik 2 Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar Goda exempel en guide till småskaliga energilösningar i norra Sverige Innehåll Goda exempel - för en förnybar framtid i glesbygden 3 SMALLEST och RASLRES - förnybara energiprojekt i Norsjö kommun 4 Kretsloppsanpassad

Läs mer