Fastighetskontoret & Solenergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontoret & Solenergi"

Transkript

1 Fastighetskontoret & Solenergi Vår satsning på solenergi inleddes i och med vårt stora energisparprojekt EPC där Halmstads kommun investerade totalt cirka 90 mkr. Här var solcellsanläggningen på Sannarpsgymnasiet och poolsolfångarna på Furulundsbadet två ingående delar. I samband med valet 2010 fick fastighetskontoret ett årligt anslag på 2 mkr för Solenergilösningar och det är dessa pengar vi i huvudsak jobbar vidare med. Under 2013 togs Söndrumsskolan i drift. Vår första nybyggda anläggning med solceller. Halmstad Arena har försetts med dryga 900 m² solceller och är därmed vår största anläggning. Under 2014 fick vi att se ett flertal nybyggda förskolor och gruppbostäder med solcellsanläggningar integrerade i taken redan från start. Dessutom försågs Andersbergs Idrottshall med solceller och vi byggde en anläggning på uppdrag av LBVA. Glädjande nog så har vi även för 2015 fått 2,0 mkr i anslag och i budget för finns årligen 2,5 mkr avsatta. Det hela känns mycket positivt.

2 Varje år sedan 2004 delar branschföreningen Svensk Solenergi ut två priser. Ett för årets anläggning och ett för årets prestation tilldeledes Halmstads kommun priset för årets prestation enligt motiveringen som finns här till höger. Jag själv (Sven-Ingvar Petersson) var på plats och tog emot priset som delades ut vid Svensk Solenergis årsmöte som hölls i samband med Nordbygg den 2/4. På fotot nedan syns från höger Lars Andrén ordförande i Svensk Solenergi, prisutdelare Anita Aspegren från Energimyndigheten samt Sven-Ingvar Petersson Halmstads kommun. Vi är mycket tacksamma för detta pris som sporrar oss att fortsätta vårat arbete. Priset för årets anläggning gick till en annan Hallandskommun, Eksta Bostads AB i Kungsbacka för deras bostadsområde Vallda Heberg.

3 Solcellsanläggningar i Halmstad Anläggningar i drift ** = ingår i nyproduktion Alla kostnader är exklusive moms. Objekt Klar Total kostnad Bidrag % Bidrag Kr Yta m² kwp Ber.Prod. kwh kr/m² kr/kwp kr/kwh Sannarpsgymnasiet kr 55% kr , ,16/1,46 Stenstorpshallen kr 45% kr , ,71/0,94 Frösakullsskolan kr , ,52 Getingeskolan kr 45% kr , ,08/0,69 Vallås Högstadieskola kr , ,00 Söndrumsskolan ** kr 0% 0 kr , ,99 Mjellby Konstmuseum kr 35% kr 59 8, ,28/0,86 Gården Ön kr 35% kr 51 7, ,30/0,86 Halmstad Arena kr 0% 0 kr , ,82 Andersbergs Idrottshall kr 0% 0 kr , ,97 Västra stranden LBVA kr 0% 0 kr , ,91 Eldsbergahallen ** kr 0% 0 kr 98 15, ,61 Gathenhielmsvägen 19 ** kr 0% 0 kr , ,96 Lundsgårds fsk ** kr , ,63 Kattegattgymnasiet kr 45% kr , ,29/0,71 Hoppets väg kr , ,61 Summor kr kr , = 23 eluppvärmda villor. Planerade eller under produktion ** = ingår i nyproduktion Alla kostnader är exklusive moms. Lyngåkra fsk ** Södra Vårdskolan Kastanjealléns fsk ** 2015 Summor kr = 23 eluppvärmda villor.

4 Solcellernas totala produktion Våra solcellsanläggningar producerar idag cirka kwh per år vilket motsvara cirka 20 eluppvärmda villor. Under 2014 och början av 2015 räknar vi med att öka till cirka kwh per år och att vår satsning fortsätter de kommande åren. Detta dels genom fortsatta anslag för att förse befintliga byggnader med solenergi men också genom nyproduktion där solenergi skall vara en naturlig del i utförandet. Halmstads kommun, exkl. dess bolag, har till utgången av 2014 investerat närmare 13,0 miljoner kronor i solceller. Förutom att vi producerar miljövänlig el till konkurrenskraftigt pris har vi gått i spetsen och visat teknikens möjligheter. I april 2014 erhöll vi branschföreningen Svensk Solenergis pris för årets prestation Ett uppskattat och uppmärksammat bevis på vårt gemensamma arbete och en sporre att fortsätta detsamma. Solcellernas totala produktion månad för månad. Solcellernas produktion ackumulerad.

5 Sannarpsgymnasiet Installationen av solceller på Sannarpsgymnasiet ingick som en del i ett stort Energisparprojekt, ett sk. EPC-projekt där Halmstads kommun totalt investerat 90 miljoner kronor i energisparande åtgärder. Totalentreprenör: Eneas Energy AB. Byggd / renoverad: Entreprenör: Skolans total årsförbrukning el: Varav 55% bidrag: Frennarpsvägen, Halmstad 1968 / Direct Energy AB 281 st / 459 m² Polykristallin kisel 56,7 kwp / 56,5 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 3,16 kr Yingli Solar SMA Solar Technology AS

6 Stenstorpshallen Stenstorpshallen är det första solcellsprojekt där fastighetskontoret helt själva genomfört projektering, upphandling och installation. Taket som solcellspanelerna är monterade på lutar 21 och vänder sig nästan på graden rakt söderut. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Hallens total årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Stenstorpsvägen 12, Halmstad Direct Energy AB 149 st / 245,6 m² Polykristallin kisel 33,2 kwp / 32,3 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,71 kr Yingli Solar SMA Solar Technology AS

7 Frösakullsskolan Skolan är byggd som en EKO-skola med bland annat urin- och fekalieseparering. Byggnaden värmdes från start med rapsolja RME men har senare konverterats till pelletseldning. Solcellerna bidrar ytterligare till skolans profil. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Lokes väg 2, Frösakull Nordic Solar AB 132 st / 218,6 m² Polykristallin kisel 33,0 kwp / 32,2 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 1,52 kr Hanwha SolarOne Carlo Gavazzi

8 Getingeskolan Getingeskolan är en relativt stor skola plus att både idrottshallen och utomhusbadet får sin elström härifrån. Panelerna är uppdelade på tre olika takytor som är vända åt samma håll och har samma lutning. Lutningen är cirka 30 och riktningen är cirka 15 östlig. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Broavägen 27, Getinge Direct Energy AB 248 st / 415 m² Polykristallin kisel 50,8 kwp / 44,5 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,08/0,69 kr IBC Polysol 235MS SMA Solar Technology AS

9 Vallås Högstadieskola Vallås Högstadieskola byggdes ursprungligen 1975 men brann ned så gott som till grunden 1981, bara delar av källaren var kvar togs den nuvarande skolan i bruk. Takytan som solcellspanelerna monterats på är orienterad cirka 10 mot öster och lutar cirka 22. Projektet finansieras genom ett anslag på 2,0 mkr/år som fastighetskontoret erhållit. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Vallås Centrum, Halmstad Glacell AB 260 st / 383 m² Polykristallin kisel 50,0 kwp / 48,1 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 1,03 kr Yangden Solar Fronius IG Plus

10 Söndrumsskolan Söndrumsskolan är helt nybyggd och ersätter den gamla Hallägraskolan. Den är samtidigt vår första anläggning som från början byggs med solceller. Här finns fyra ytor med solcellspaneler. Två lutar svagt åt öster och väster medans två som är monterade på fläktrummens tak lutar ca 10 men rakt söderut. Produktionen skall ändå bli ca 87% jämfört med om panelerna var optimalt monterade. Byggd: Skolans total årsförbrukning el: Knut Peters väg 21, Halmstad Glacell AB 285 st / 451 m² Polykristallin kisel 61,7 kwp / 55,4 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 0,99 kr REC - Renewable Energy Corporation ASA SMA

11 Gården Ön Halmstads Kommuns lägerskola Gården Ön ligger mycket vackert vid Torvsjön, ca 1 mil öster om Halmstad. Lägerskolan har funnits sedan 1985 och tar emot barn och elever för övernattningar och dagsbesök i en inspirerande miljö där rika möjligheter till lek och lärande ges. Här finns 34 sängplatser, dusch, bastu och samlingssal. Solcellspanelerna är monterade med ca 30 lutning och orienterade nästan rakt söderut. Byggd: Gården Öns årsförbrukning el: Varav 35% bidrag: Gården Ön, Lägerskola Norden Solar AB 40 st / 51,0 m² Momokristallin kisel 7,25 kwp / 6,12 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,30/0,86 kr CSUN M SMA

12 Mjellby Konstmuseum Viveka Bosson, dotter till Erik Olsson i Halmstadgruppen skänkte 1997 Mjellby Konstgård till Halmstads kommun. Då byggdes bl. a. en ny utställningshall, entré samt kafé. Fastighetskontoret förvaltar fastigheten och kulturförvaltningen driver verksamheten. Solcellspanelerna är placerade på det platta taket ovan entré och kafé. Panelerna är orienterade åt syd-sydöst och lutar 16. Byggd: Muséets årsförbrukning el: Varav 35% bidrag: Mjellby konstmuseum Norden Solar AB 46 st / 58,7 m² Momokristallin kisel 8,25 kwp / 7,08 kwp kwh / kwh kwh kr kr kr, kr, 1,23/0,86 kr CSUN M SMA

13 Halmstad Arena Halmstad Arena stod klar i slutet på Vi har nu kompletterat den med solceller. Solcellsmodulerna är uppdelade i tre grupper. Högst upp på det högsta taket sitter 96 moduler väl synliga monterade i två rader ovanpå varandra. Lutning 60. På det lägre taket sitter 268 moduler som luta 30. Slutligen har vi lagt 191 moduler ovanpå den solavskärmning som löper längs större delen av framsidans glasfasad. Byggd: Arenans årsförbrukning el: Växjövägen Glacell AB 555 st / 902 m² Momokristallin kisel 131,1 kwp / 115,3 kwp kwh / kwh kwh kr kr, kr, 0,85 kr ZnShine Solar ZXM /M ET Solar ET-M660250TW SMA

14 Andersbergs Idrottshall Andersbergs Idrottshall byggdes 2209 och ersatte tidigare Andersbergsskolans gymnastiksal som fanns på samma plats men var betydligt mindre. Nu har idrottshallen försetts med solceller. Dessa är monterade med 30 lutning i sju rader med vardera elva moduler vilket totalt ger 154 st. Idrottshallen får sin el från Andersbergsskolan så solcellsanläggningen kommer att betjäna båda byggnaderna. Byggd: Hallens årsförbrukning el: Skolgången Solkompaniet Sverige AB 154 st / 252 m² Momokristallin kisel 35,2 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh kwh kr kr, kr, 0,97 kr Yangli PANDA YL230-70B SMA

15 Västra Stranden LBVA Västra Strandens reningsverk producerar sedan flera år tillbaka egen el genom att en gasmotor som körs på rötgas från reningsprocessen driver en generator. Nu har man även kompletterat med solceller på taket till en av anläggningens byggnader. Solcellspanelerna är monterade så att dom följer takets svaga lutning på cirka 10 och i svagt västlig riktning. Anläggningens årsförbrukning el: Gasmotorns årsproduktion: Småbåtsgatan Solkompaniet Sverige AB 245 st / 400 m² Momokristallin kisel 53,5 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh kwh kwh kr kr, kr, 0,91 kr Yangli PANDA YL230-70B SMA

16 Eldsbergahallen Eldsbergahallen är den första byggnaden i kommunen som ända från projekteringsstart varit försedd med solceller och där taklutningen på den del som solcellerna sitter på anpassats just med tanke på detta. Hallen är byggd enligt kommunens koncept standardidrottshall. Taklutningen är 30 och riktningen cirka 50 västlig. Idrottshallen värms med en bergvärmepump. Anläggningens årsförbrukning el: Kommunalhusvägen Glacell AB 60 st / 98 m² Polykristallin kisel 15,3 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 1,61 kr Yangli YGE YL250P-29b SMA

17 Gathenhielmsvägen 19 Gathemhielmsvägen 19 är ett nybyggt gruppboende som från start försetts med solcellspaneler på taket. Taket lutar cirka 23 och är orienterat i svagt västlig riktning. Solcellspanelerna är integrerade i taket med hjälp av montagesystemet IBC InterSole SE. Anläggningens årsförbrukning el: Gathenhielmsvägen Glacell AB 69 st / 112,7 m² Polykristallin kisel 15,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,96 kr Yingli Solar SMA

18 Lundsgårds förskola Lundsgårds förskola stod klar 2008 och har ny byggts till med en fjärde avdelning. Den befintliga pelletspannan har kompletterats med en elpanna för att klara toppeffekten och för att kompensera för detta har en solcellsanläggning byggts. Den är dimensionerad för att på årsbasis producera lika mycket energi som elpannan kommer att använda. Anläggningens årsförbrukning el: Susegårdsvägen 2, Kvibille 2014 Nyedal Solenergi 58 st / 91,7 m² Polykristallin kisel 15,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,63 kr REC SMA

19 Kattegattgymnasiet Kattegattgymnasiet är Halmstads största och också en av landets största gymnasieskolor. Vårt energibolag HEM (Halmstad Energi och Miljö) har byggt en solcellsanläggning här som efter att garantitiden gått ut kommer att skötas av fastighetskontoret. Om planerna på att helrenovera skolan kommer att förverkligas så räknar vi med att kraftigt bygga ut anläggningen. Anläggningens årsförbrukning el: Varav 45% bidrag: Skepparegatan Direct Energy AB 84 st / 136 m² Polykristallin kisel 17,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr kr, 2984 kr, 1,29 kr Yingli Solar SMA

20 Hoppets väg 26 Hoppets väg 26 är vårt senaste gruppboende och också den senaste solcellsanläggningen vi byggt. Taket lutar 30 och vänder sig nästan på graden rakt söderut. Optimala förutsättningar med andra ord. Anläggningen kommer att ge ett bra tillskott till byggnadens elanvändning. Eftersom solcellerna ingick i nyproduktionen speglar priset kanske inte riktigt den verkliga kostnaden. Anläggningens årsförbrukning el: Hoppets väg Nyedal Solenergi 68 st / 113 m² Polykristallin kisel 17,6 kwp / x,xx kwp kwh / x xxx kwh ~ kwh kr kr, kr, 0,61 kr Qsells SMA

21 Planerade Solenergianläggningar Kastanjealléns förskola Lyngåkra förskola Örjanskolans Nya Annex skall byggas om och till för att bli en ny förskola. Då blir det solceller på taket. Befintlig förskola skall byggas ut med ytterligare fyra avdelningar och vi planerar för solceller även här. Södra Vårdskolan Hit skall fastighetskontoret flytta och vi planerar då dels för en solcellsanläggning men även för solfångare.

22 Solfångare Även om vi i huvudsak satsat på solceller och elproduktion så har vi några anläggningar med solfångare för värme- och varmvattenproduktion. Furulundsbadet i Oskarström har sk. Poolsolfångare Gården Ön har solfångare för varmvattenproduktion Gruppbostaden på Ålderstigen har även den solfångare för varmvattenproduktion. Vi planerar nu för en helt ny anläggning på Nymansgatan 23 i den fastighet där vi nu själva sitter.

23 Furulundsbadet I samband med vårt stora energisparprojekt (EPC) så installerades så kallade PoolSolFångare. Detta är en enklare typ av solfångare än de du har för att producera varmvatten eller värme upp byggnader med. När solen inte räcker till värms poolerna via en gaspanna till vilken vi numera köper 100% Biogas. Byggd: Solfångare installerade: Total yta: Typ av solfångare: Fabrikat solfångare: Årsproduktion 2011: Årsförbr. för badvatten och vv: Sennanvägen 57-61, Oskarström Eneas Energy AB / Glacell AB 400 m² Poolsolfångare av EPDM-gummi AST kwh kwh Badet är vanligtvis i drift Maj till Augusti

24 Gården Ön Byggd: Solfångare installerade: Typ av solfångare: Skedala Ön 819, Halmstad Förläggningsbyggnaden Solett AB 6 st / 9,24 m² Plana solfångare "Halmstads Kommuns lägerskola Gården Ön ligger mycket vackert vid Torvsjön, ca 1 mil öster om Halmstad. Lägerskolan har funnits sedan 1985 och tar emot barn och elever för övernattningar och dagsbesök i en inspirerande miljö där rika möjligheter till lek och lärande ges. Här finns 34 sängplatser, dusch, bastu och samlingssal." Texten hämtad från Gården Öns sida under halmstad.se. I pedagogiskt syfte installerades 1999 solfångarna på förläggningsbyggnadens tak men även ett litet vindkraftverk och en solcellspanel sattes upp. Vindkraftverket och solcellspanlen levererar ström till "Labbet" där den används för belysning i de tittskåp som finns här. För tillfället är solfångarna ur funktion då vattenkvalliteten är för dålig på Gården Ön.

25 Åldersstigen grpb. När gruppbostaden byggdes var det inte ekonomiskt rimligt att ansluta den till fjärrvärmenätet. I väntan på att detta skulle bli möjlig så monterades en elpannan för uppvärmningen samt att vi monterade solfångare för varmvattenproduktion. Under 2011 drogs så fjärrvärmen in men vi har valt att behålla solfångarna för varmvattenproduktion. En elpatron stöttar när det behövs. Byggd: Solfångare installerade: Typ av solfångare: Fabrikat solfångare: Årsproduktion 2011: Årsförbrukning för vv: Ålderstigen 8 Halmstad NVS 7 st / 11,5 m² Plana solfångare Lesol 832 kwh 5349 kwh

Fastighetskontoret & Solenergi

Fastighetskontoret & Solenergi Fastighetskontoret & Solenergi Vår satsning på solenergi inleddes 2009-2010 i och med vårt stora energisparprojekt EPC där Halmstads kommun investerade totalt cirka 90 mkr. Här var solcellsanläggningen

Läs mer

Fastighetskontoret & Solenergi

Fastighetskontoret & Solenergi Fastighetskontoret & Solenergi Vår satsning på solenergi inleddes 2009-2010 i och med vårt stora energisparprojekt EPC där Halmstads kommun investerade totalt cirka 90 mkr. Här var solcellsanläggningen

Läs mer

Fastighetskontoret & Solenergi

Fastighetskontoret & Solenergi Fastighetskontoret & Solenergi Vår satsning på solenergi inleddes 2009-2010 i och med vårt stora energisparprojekt EPC där Halmstads kommun investerade totalt cirka 90 mkr. Här var solcellsanläggningen

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark

Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL. 2012-05-10 ~ Solenergi för en ljus framtid ~ Maria Haegermark Solenergi för en ljus framtid Större solcells-och solfångaranläggningar M L XL Solfångare Solceller Placering av solfångare / solceller Systemutformning Exempel på anläggningar i Sverige Ekonomi Större

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse - David Lingfors - Joakim Widén Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet, Box 534, 75121 Uppsala. David.lingfors@angstrom.uu.se

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Helsingborg satsar på solen

Helsingborg satsar på solen FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Helsingborg satsar på solen solseminarium 171201 Thomas Augustsson Helsingborgs Stad Fastighetsförvaltningen FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Övergripande program, planer och mål för Helsingborg

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Solenergi i planering

Solenergi i planering Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar Solenergi i planering om hur man skapar förutsättningar 34 minuter 67 minuter Solinstrålning (optimal lutning) Källa: PVGIS European Communities,

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689)

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Datum Uppdaterad 2015-05-11 1 (1) Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Solenergi I Landbruket 17/3 2016, Aurskog Solceller från Slott till koja. Nordic Solar Sweden AB

Solenergi I Landbruket 17/3 2016, Aurskog Solceller från Slott till koja. Nordic Solar Sweden AB Solenergi I Landbruket 17/3 2016, Aurskog Solceller från Slott till koja Nordic Solar Startades 2009 Ägare Daniel Gruvborg Kontor i Töcksfors och Karlstad. Säljrepresentant i Malmö och Norrköping 12st

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@solarcity.se www.solarcity.se Drivs som ideell förening. Finansiering från KLIMP. Verkar

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND 2012 Omsättning Antal anställda HSB BRF Övriga Brf Bostadsrätter Hyresrätter 162,9 Mkr 97 st. 138 st. 17 st. 10 500 lgh 1200 lgh KLIMAT & ENERGIMÅL HSB

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl.(mp) om att 20 procent av Stockholm stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020

Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl.(mp) om att 20 procent av Stockholm stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020 MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJLÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-12-13 Handläggare: Jan-Ulric Sjögren Telefon: 08 508 28719 Till Miljö och Hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p.14 Motion (2012:56) av Stefan

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Hållbar Industriby - Vaksala Eke

Hållbar Industriby - Vaksala Eke Hållbar Industriby - Vaksala Eke Projektredovisning Bixia Miljöfond Uppsala Nov 2014 Magnus Rahm Electric Generation AB Sammanfattning Electric Generation AB är ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet.

Läs mer

Solceller för elproduktion

Solceller för elproduktion SolEl-Seminarium Solceller för elproduktion Mars 2014 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal, Hälsingland Solcellssystem sedan

Läs mer

Solceller på tak. Möjligheter och fallgropar. Utarbetad av Jon Malmsten, Solkompaniet

Solceller på tak. Möjligheter och fallgropar. Utarbetad av Jon Malmsten, Solkompaniet Solceller på tak Möjligheter och fallgropar Utarbetad av Jon Malmsten, Solkompaniet Stockholm, december, 2015 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden!

Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden! Svenska lantbruksfastigheter har ofta stora takytor i bra, skuggfria söderlägen och därmed bland de bästa förutsättningarna för solenergi i Norden! Stora installationer på ekonomibyggnader är dessutom

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Nordic Solar har den kompetens och efarenhet som förväntas av ett modernt entreprenad företag i solenergibranschen.

Nordic Solar har den kompetens och efarenhet som förväntas av ett modernt entreprenad företag i solenergibranschen. Företagspresentation Nordic Solar Sweden AB är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning, rådgivning och installation av solcellsinstallationer. Företaget grundades 2005 av Daniel Gruvborg och från

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter.

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Projektrapport Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Av Sofia Gink Handledare: Johannes Pelz Kungälvs kommun 2015 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1.1 Inledning 1.1.1.

Läs mer

Sol i Väst -Egenproducerad solel

Sol i Väst -Egenproducerad solel Sol i Väst -Egenproducerad solel Träff 1 Uppstart och förstudie Konsultstöd Stöd från SP Förstudie Upphandling Installation, drift, underhåll och uppföljning 2014 2015 2016 Träff 1- Förstudie Träff 2 -

Läs mer

Sveriges äldsta företag inom försäljning, rådgivning och installation av solcellsinstallationer. Företage

Sveriges äldsta företag inom försäljning, rådgivning och installation av solcellsinstallationer. Företage Företagspresentation Nordic Solar Sweden AB är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning, rådgivning och installation av solcellsinstallationer. Företage grundades 2005 av Daniel Gruvborg och från

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

Hållbara energilösningar inom solenergiområdet (HES)

Hållbara energilösningar inom solenergiområdet (HES) Hållbara energilösningar inom solenergiområdet (HES) - Beslutsguide - Förbättrade upphandlingsrutiner - Installations- och driftserfarenheter BEBO, medlemsmöte; 11 november 2015 Bosse Wikensten, CIT Energy

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP PPAM Teknisk beskrivning Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE Reviderad 2, 2014-06-16, NP Denna beskrivning omfattar installation av nätansluten solcellsanläggning

Läs mer

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Familjebostäders solcellsprojekt Lysande Slutrapport av datainsamling 2004-2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB Mars 2006

Läs mer

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Peder Häggström Vattenproduktion Processutveckling Stockholm Vatten VA AB Innehåll Slutsatser...

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

VÄLKOMNA TILL DISKUSSIONSFORUM BeBo - mer SOLEL till flerbostadshus

VÄLKOMNA TILL DISKUSSIONSFORUM BeBo - mer SOLEL till flerbostadshus VÄLKOMNA TILL DISKUSSIONSFORUM BeBo - mer SOLEL till flerbostadshus à14.15 presentationer à15.30-16.00 diskussion 2016-04-26 Eftermiddagens inlägg à Projektexempel på maximering av egenanvändning av solel

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Mer solenergi i kommunen!

Mer solenergi i kommunen! Mer solenergi i kommunen! Underlätta för solenergi genom stadsplanering och strategier Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@kfsk.se Solar Region Skåne Ideell förening Medlemmar

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman 2014-03-04 INNEHÅLL Solect Power AB och jag Tekniken solceller så fungerar det Bakgrund vad har hänt fram till nu Ekonomi Några exempel SOLECT

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Solenergi Som en del av byggnaden

Solenergi Som en del av byggnaden Solenergi Som en del av byggnaden * Presentation Glas & fasad föreningen 15/4 2016 * Presentationen innehåller bilder på fastigheter som inte innehåller SolTech s produkter men som illustrerar & inspirerar

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer