Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-dator-interaktion (STIMDI) verksamhetsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-dator-interaktion (STIMDI) verksamhetsåret 2013"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-dator-interaktion (STIMDI) verksamhetsåret 2013 Vi har som vanligt varit väldigt aktiva. Trots att det var många nya i styrelsen så har vi lyckats genomföra 10 seminarier inklusive ett stort socialt evenemang i Paris (The Nordic Party på CHI) och en stor seminariedag på World Usability Day (WUD). Därutöver har vi återigen genomfört vårt mentorsprogram, delat ut STIMDIs stora pris samt opinionsbildat lite grann. Det har dock märkts att det tär på styrelsemedlemmarna att både arrangera spännande aktiviteter för våra medlemmar och hantera all föreningsadministration. Därför var vi mycket tacksamma över att få äran att bli hjälpta av arrangemanget A Helping Hack. Där samlades ett stort antal designer och utvecklare för att hjälpa ideella föreningar. Flera i styrelsen hjälptes åt under en väldigt hektisk helg med kravställning och test. Vi fick hjälp med att förbättra vår medlemsregistrering. Vi i styrelsen bestämde att under 2013 skulle vi satsa på akademiker. Vi genomförde ett runda-bords samtal med akademiker, vi bidrog till stiftelsen NordiCHI både ekonomiskt samt att Anna Swartling deltog på årsmötet. Dessutom var vi medarrangörer till The Nordic Party på CHI. Dessvärre har vi inte kunnat se någon förändring i medlemsantalet eller medlemsaktiviteter när det gäller akademiker. Under hösten samarrangerade vi våra aktiviteter med Dataföreningen. Det underlättade logistiken något för styrelsen när det gäller medlemsaktiviter samt gav våra medlemmar tillgång till flera nya nätverk genom Dataföreningen. Styrelse STIMDIs styrelse bestod under perioden 1/1-13 till 13/2-13 av: Anna Swartling (ordförande) Maria Lindström (kassör) Nils-Erik Gustafsson (ledamot) Karin Liljefors (ledamot) Linda Mattson (ledamot) David Marcusson (ledamot) Anastasia Szmulik (ledamot) Pedro Hernandez (ledamot)

2 2 Under perioden 13/2-13 till 31/12-13 bestod styrelsen av: Anna Swartling (ordförande) Karin Liljefors (vice ordförande) Ida Johansson (kassör) Nils-Erik Gustafsson (ledamot) Petra Björndal (ledamot) Leif Köldal (ledamot) Maryam Ammouri (ledamot) Pedro Hernandez (ledamot) Revisorer för 2013 har varit: Erik Borälv Malin Grahn Valberedningen för 2013 har varit: Elina Eriksson (sammankallande) David Marcusson Linda Mattsson Medlemmar hade STIMDI 212 medlemmar, inklusive 12 st ickebetalande hedersmedlemmar (gamla pristagare). Detta är en minskning från föregående år med 48 medlemmar. Medlemsavgiften var under kronor. Under våren hade vi förmånen att få hjälp med att underlätta medlemshanteringen av initiativet A helping hack där ett stort antal utvecklare och designers hjälpte oss som ideell förening. Nu kan medlemmarna registrera sig på och blir då registrerade som intresserade. När betalning kommer in, via PayPal direkt på hemsidan eller via bankgiro, ska status ändras till medlem och personen läggas upp för nyhetsbrev. Det blir nu ingen separat hantering av medlemsregistret. Vi har under året försökt närma oss akademin men våra satsningar har ännu inte gett resultat i fler akademiker-medlemmar. Ekonomi Under 2013 gjorde STIMDI ett resultat på ,49 SEK och föreningen omsatte SEK.

3 3 Intäkterna bestod till största del av medlemsavgifter. En av STIMDIs två aktieindexobligationer förföll och utbetalades till ett belopp av SEK. Under året har STIMDI haft en större utgiftspost som är en återbetalning av en äldre skuld till NordiCHI på SEK (5000 EUR) från år Detta diskuterades på årsmötet Övriga utgifter har bland annat varit kopplade till WUD, mentorsprogrammet och aktiviteter inom STIMDI. Föreningen har under 2013 varit medarrangör till The Nordic Party på CHI, läs mer nedan, med SEK och även lånat ut SEK till Danska SIGCHI som var den förening som skötte alla betalningar för evenemanget. Detta lån har delvis betalats tillbaka under 2013 och ska vara helt återbetalat under är SIGCHIs skuld till STIMDI ,35 SEK. Alla detaljer redovisas i STIMDIs årsredovisning för Styrelsearbete Under 2013 har vi haft 9 formella styrelsemöten. Mötena har varit effektiva och genomförts på max 1,5 timme, oftast på en central plats inne i Stockholm så att det är lätt för alla att träffas. Alla möten har protokollförts och justerats av ordförande digitalt. Dessutom har vi haft tre informella träffar där vi primärt umgåtts samt diskuterat något område mer djupgående. STIMDIs digitala kanaler Vi har vid ett par tillfällen haft problem med delar av hemsidan, t.ex. har tidslinjen inte fungerat som det är tänkt samt att medlemsregistreringen blev lite konstig strax efter hjälpen från A Helping Hack. Vi har försökt åtgärda problemen så fort som möjligt efter att problemen har uppdagats. Under året har vi haft förmånen av att få hjälp ifrån medlemmen Veronika Jeppsson med omvärldsbevakning. Hon letar själv runt och tar emot tips på Sen lägger hon upp alla evenemang, kurser, konferenser, seminarier etc. på STIMDIs hemsida, på vår tidslinje. Vår ambition är att man på denna tidslinje ska kunna hitta så många av de svenska UX/MDI/IxD-evenemangen som möjligt och de största utländska evenemangen.

4 4 STIMDI webbanalys Totalt strax under 8000 besök under 2013, en ökning med 70% från % är från Stockholm. 40 % av besökarna kommer direkt till stimdi.se och ca 10 % via Flest besökare hade vi även i år under oktober och november med ca 1100 besök vardera. De mest besökta sidorna var 1. Startsidan 2. WUD (aktiviteten) 3. Lediga jobb 4. Företag 5. Kommande aktiviteter 6. Vilka är vi (om STIMDI) 7. UX afterwork i September Nyhetsbrev Styrelsen skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna ca en gång i månaden med hjälp av getanewsletter. I nyhetsbrevet informerar vi om aktuella händelser inom STIMDI, t.ex. seminarier, WUD och stora priset men också riktad information om t.ex. webben och styrelsearbetet. Sociala nätverk STIMDI finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Där informerar vi om våra aktiviteter och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar. I skrivande stund har STIMDI 317 followers, 281 following och gjort 542 tweets, på Twitter. STIMDIs stora pris 2013 valde STIMDI att ge sitt Stora pris till Martin Christensen. Priset offentliggjordes den 13 januari Motiveringen var: För hans stora engagemang för alla i branschen och starka användbarhetsdriv. Han är en engagerad användbarhetsfighter som inspirerat och motiverat många omkring sig. Årets vinnare har bland annat genom UX Open skapat ett forum där användbarhets-ninjas, User Experienceproffs och User Interface-rockstars kan lära sig, dela kunskaper, nätverka och lösa problem tillsammans. Han har även agerat mentor till ett flertal nöjda och glada adepter i STIMDIs mentorprogram. STIMDIs mentorsprogram Från och med hösten 2013 har STIMDIs mentorsprogram varit igång. Vi har sex par med adepter och mentorer, dvs sammanlagt 12 deltagare plus två arrangörer.

5 5 I rekryteringen av deltagare lades annonser upp på STIMDIs hemsida, i nyhetsbrevet och i sociala medier. För att få ihop till mentorer tog vi dessutom kontakt med gamla mentorer via e-jpost, samt utnyttjade kontaktnätet inom STIMDI. Adepter och mentorer matchades med varandra utifrån adepternas mål med mentorprogrammet, arbetssituation och önskemål samt mentorernas erfarenhet. Gemensamma träffar sker var sjätte vecka, egna träffar mellan mentor och adept sker enligt deltagarnas egna önskemål. Samtliga deltagare har kommit igång med sina möten på tu man hand. Mentorsprogrammet avslutas till sommaren World Usability Day STIMDI var huvudarrangör av World Usability Day (WUD) i Stockholm. Medarrangörer var KI, CGI, Dataföreningen och Usify. Temat för 2013 var Healthcare: Collaborating for Better Systems och med undertemat Hur mår våra e-häslosystem?. Som vanligt var datumet den andra torsdagen i november: den 14 november. Vi startade kl och avslutade Evenemanget genomfördes på Karolinska Institutet i Solna, det var gratis och öppet för såväl medlemmar som andra intresserade. Totalt kom ca 75 personer. Vi hade talare från fyra organisationer; Vårdförbundet (David Liljequist), Usify (Malin Misaghi & Jonatan Wentzel), Karolinska Institutet (Maria Hägglund) och Uppsala Universitet (Isabella Scandurra). David presenterade rapporten Stödjande eller störande om IT-klimatet inom sjukvården i Sverige. Malin och Jonatans presentation handlade om hur vi tar oss från politiska mål och verksamhetsmål till färdiga nyttoskapande tjänster. Maria talade om Att använda användarcentrerade metoder för utveckling av nationella invånartjänster. Isabella presenterade DOME-projektet om bl a onlinetjänster för journaler. Vi avslutade dagen med en paneldebatt med alla deltagare. Övriga WUD-aktiviteter som vi fick kännedom om lade vi upp information om på WUD:s hemsida, (administreras av STIMDI). The Nordic Party på CHI i Paris, SIGCHI träff och NordiCHI STIMDI var medarrangör till den mest eftertraktade sociala händelsen på CHI-konferensen, vårt områdes största och mest välrenomerade vetenskapliga konferens. Evenemanget gick av stapeln den 30 april i Paris. Under CHI arrangerades en heldagsträff mellan olika SIGCHI föreningar och affilierade föreningar, dvs. STIMDI-liknande föreningar runt om i hela

6 6 världen. Anna Swartling deltog och fick ta del av både spännande presentationer och diskussioner om våra föreningars förutsättningar. Anna deltog också på ett årsmöte för NordiCHI stiftelsen där man diskuterade förutsättningarna för NordiCHI STIMDI-seminarier i Stockholm 23 januari: Visualiseringsbordet unik presentation av det virtuella obduktionsbordet Kvällen bestod av en unik presentation av visualiseringsbordet på Tekniska museet, ett virtuellt obduktionsbord på 46 tum. Thomas Rydell, Studio Director på Interactive Institute i Norrköping höll i presentationen. 13 februari: Digitala agendan, digitaliseringskommissionen och digital champion Seminarium i samband med årsmötet. Jan Gulliksen, MDI-professor och skolchef på KTH, har även blivit utsedd av regeringen att leda arbetet med att digitalisera Sverige. Han berättade om det senaste inom Digitaliseringsområdet i Sverige och i Europa och på vilket sätt vi som jobbar med något MDI-relaterat kan bistå i den utvecklingen. 26 mars: Afterwork Öppen afterwork dit både medlemmar och intresserade var välkomna. 25 april: Rundabordssamtal med akademiker STIMDI bjöd in till rundabordssamtal kring hur vi kan bli mer relevanta för forskare, både medlemmar och intresserade var välkomna. 8 Maj: Unconference tillsammans med EIT ICT Labs i Kista Dagen bestod av ett antal presentationer som handlade om olika projekt, arbetsmetoder, etc. Fördelen med unconference modellen är att man inte behöver förbereda så mycket och presentationerna görs mer informellt. 13 juni: Afterwork Öppen afterwork dit både medlemmar och intresserade var välkomna. 25 september: UX Afterwork STIMDI i samarbete med Dataföreningen Kvällen bjöd dels på tid för mingel och dels på två intressanta presentationer. Mario Romero berättade om BrailleTouch, en app baserad på blindskrift, samt hans vision om Mobile Eyes-Free Interaction. Benjamin Glaser berättade om hur användbarhet kan leda till ökad försäljning samt gav exempel på ROI för några konsultuppdrag han haft.

7 7 31 oktober: UX Afterwork STIMDI i samarbete med Dataföreningen Kvällen bjöd dels på tid för mingel och dels på två intressanta presentationer. Johanna Mercurio berättade om hur internet of things kan användas för att ha koll på sin stresshantering och återhämtning, vilket ökar välbefinnandet och ökar prestationsförmågan. Stina Nylander berättade om experiment med mobilappar och sensorer som kan ge användbar feedback för att utveckla prestationsförmågan på hög nivå inom elitträning. STIMDI-aktiviteter i Blekinge 24 oktober: Afterwork Öppen afterwork kring interaktionsdesign & användbarhet dit både medlemmar och intresserade var välkomna. 14 november: Afterwork Öppen afterwork kring interaktionsdesign & användbarhet dit både medlemmar och intresserade var välkomna. STIMDI opinionsbildar Vi har under året försökt synliggöra UX/MDI-kompetens genom att få med roller och kompetenser som är relevanta för oss i IT-lönebarometern. IT-lönebarometern baseras på svar från ca medlemmar. Vi har föreslagit följande tillägg: Befattningar Användbarhetsexpert Användbarhetsspecialist Interaktionsdesigner User Experience Manager Chefsbefattningar-IT CXO (Chief Experience Officer) IT-erfarenheter Axure Balsamiq

8 8 Verksamhetsplan 2014 Vi lyckas varje år arrangera ett stort antal aktiviteter för våra medlemmar. Men det märks när det kommer in många nya personer, vilket det gjorde i år. Det tar ca 6 månader innan en person blivit varm i styrelsekläderna. Det tär på hela styrelsen att konstant lära upp många nya i styrelsearbetet. Självklart är det viktigt att styrelsen hela tiden förnyas med ledamöter men när flera ledamöter sitter så kort tid som 1 år tar det onödigt mycket kraft. Det som framförallt tar energi ifrån oss i styrelsen är all administration vi gör. Det märks på nya ledamöter att de kommer in i styrelsen med stort engagemang men istället för att arrangera spännande aktiviteter blir det första de får en bunt administration. Med 200 medlemmar blir den rätt omfattande. Det är också så att vi insett att det främsta sättet för medlemmar att verkligen engagera sig i föreningen är att gå in i styrelsen. Vi har jobbat aktivt i många år med att försöka engagera medlemmar på andra sätt men det effektivaste är att de går in i styrelsen. Då vill vi inte försaka det engagemanget på administration. Vi vill därför under 2014 hitta sätt att minska den tid vi lägger på administration. Förhoppningen är att styrelsen ska känna sig mer inspirerad plus att man förhoppningsvis orkar med att sitta längre än 1 år. Vi ska försöka: ytterligare automatisera medlemshanteringen, framförallt i samband med årsskiftet, undersöka möjligheterna att engagera någon som mot betalning kan underhålla och vidareutveckla hemsidan och undersöka möjligheterna att lämna över löpande bokföring och årsredovisning till en extern part. Dessutom vill vi jobba aktivt med att STIMDI ska kännas relevant. Vi har ett rykte om att vara soffiga och akademiska - trots att av våra ca 200 medlemmar så är endast ett tiotal akademiker. Under 2013 satsade vi dessutom på akademiker men utan framgång. Vi måste nu fokusera på att bli relevanta för dem som faktiskt visar intresse för föreningen. Vill akademiker att STIMDI ska bli relevant för dem så är STIMDI alltid öppen för det men vi måste också bli relevanta för alla andra. STIMDI borde vara den primära mötesplatsen för alla som engagerar sig i UX/MDI/IxD etc. Det arrangeras ett antal aktiviteter utanför STIMDI som är både inspirerande och viktiga. Allting måste inte ske inom ramen för vår förening. Det viktiga är att både området och vi själva utvecklas. Därför vill vi hitta

9 9 sätt att stötta initiativ utan att STIMDI är medarrangör, t.ex. genom stipendium eller andra ekonomiska bidrag. Våra medlemmar kan då driva och genomföra aktiviteter som de brinner för men utan att behöva ta personliga ekonomiska risker. Det ger också individer möjlighet att synas på ett starkare sätt istället för att det är STIMDI som står som arrangör. Digitala kanaler Vi ska undersöka möjligheterna att hitta en person eller ett företag som kan stötta med kontinuerlig vidareutveckling och förvaltning av hemsidan. I övrigt räknar vi med fortsätta på samma sätt som hitintills. Vi ska undersöka möjligheterna att göra nyhetsbrevet mer lättläst i mobila plattformar. Mentorsprogrammet Vår mentorsansvarige kommer att sluta men genomför årets program till dess slut. Därefter får en ny styrelseledamot ta över. Vi räknar dock med att ett nytt mentorsprogram tar emot ansökningar strax innan sommaren och startas upp hösten Inplanerade STIMDI-seminarier Vi fortsätter samarbetet med Dataföreningen. Följande seminarier är redan inplanerade: 13 januari: Seminarium med Martin Christensen om hur man jobbar användarcentrerat med barn. 5 mars: Årsmöte + seminarium. Petra Björndal och Anna Swartling pratar om hur det är att införa användbarhet i stora organisationer. 20 Mars: UX Afterwork med Dataföreningen, talare inte helt klara. 24 April: UX Afterwork med Dataföreningen. Talare: Ida Johansson, Ingibjörg Kristinsdottir: Nå mål genom design för förtroende, känsla och övertygelse samt Ulf Jensen: Simulatorträning - vän eller fiende? 15 maj: UX Afterwork med Dataföreningen, talare blir Per Axbom. Slutet på maj: Om vi orkar och hinner blir det någon form av Unconferens. 13 november: World Usability Day, årets tema är Engagement : How can you engage people to use technology products and services? What kind of design thinking needs to be incorporated, to keep people engaged? How can you engage those outside our field, to understand the importance of a good

10 10 user experience? Can we engage people to help changes those things that are not working well? (www.worldusabilityday.org) September-December: Ca 4 seminarier utöver WUD. Övrigt Säkerställa att STIMDI fortsätter att frodas. Vi föreslår oförändrad medlemsavgift för 2014, dvs. 200 kronor som ska erläggas per kalenderår. De som erlagt medlemsavgift fr.o.m. WUD i november 2014 får medlemskap även för 2015.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2012 2012 har varit ett händelserikt år med ett extra insatt årsmöte eftersom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010 Styrelsen har under året fortsatt med sitt visions- och kommunikationsarbete.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer.

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer. Medlemsblad mars-maj 2009 mars - maj 2009 Ny styrelse vid årsmötet 7 feb Club Alexis Premiär 20 mars Pride Sundsvall & Stockholm Utbildning Säkrare sex informatörer 2 Din förening Föreningslokal Besöksadress

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer