Vårdförbundet i siffror Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010"

Transkript

1 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

2

3 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för utredning producerar och sammanställer. Skriftens första kapitel innehåller uppgifter för samtliga yrkesgrupper inom Vårdförbundet - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. De följande kapitlen är indelade efter respektive yrkesgrupp. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, Vårdförbundet i siffror

4 Innehåll Förord...3 Samtliga yrkesgrupper...7 Gemensam medlemsstatistik... 8 Vårdförbundets medlemsutveckling Vårdförbundets medlemsutveckling (diagram)...8 Antal medlemmar fördelade på medlemskategorier och kön 2010 samt Antal medlemmar fördelade på yrkesgrupp och kön 2010 samt Yrkesverksamma medlemmar per yrkesgrupp, kön, åldersgrupp och sektor 2010 samt Sysselsättningsgrad i landsting och kommun bland månadsanställda medlemmar november Antal medlemmar med heltidstjänst (100%) i landsting och kommun fördelat på yrkesgrupp...10 Antal medlemmar per avdelning och medlemskategori december Antal yrkesverksamma medlemmar per avdelning och sektor december Antal förtroendevalda fördelade på kön, åldersgrupp, yrkesgrupp och sektor december Gemensam arbetsmarknadsstatistik Antal deltids- och heltidsarbetslösa per halvår under perioden (diagram)...12 Medlemmar med ersättning från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december Antal anställda inom landstinget efter personalgrupp år Gemensam lönestatistik Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare...14 Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare (diagram)...14 Samtliga medlemmar inom landsting och kommun med månadslön, inkl. vikarier och visstidsanställda...14 Lönenivåer 2010 fördelat på yrkesgrupp och sektor exkl. chef/ledare...15 Medianlön per yrkesgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...15 Lönenivåer 2010 fördelat på åldersgrupp och sektor exkl. chef/ledare...16 Medianlön per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...16 Medellöner för vissa befattningar Barnmorskor...18 Barnmorskor medlemsstatistik Antal barnmorskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Antal barnmorskor per åldersgrupp (diagram)...19 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer dec Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar december Barnmorskor utbildningsstatistik Antal examina för barnmorskor (diagram)...21 Barnmorskor lönestatistik 2010 exkl. chef och ledare Kommunala sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp...22 Landstinget - Barnmorskor per landsting...22 Landstinget - Barnmorskor per åldersgrupp...22 Privata sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp...22 Statliga sektorn (exkl doktorander) - Barnmorskor per åldersgrupp...23 Medianlöner för barnmorskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...23 Biomedicinska analytiker...24 Biomedicinska analytiker medlemsstatistik Antal biomedicinska analytiker fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Vårdförbundet i siffror 2010

5 Antal biomedicinska analytiker per åldersgrupp (diagram)...25 Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar december Biomedicinska analytiker utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till biomedicinsk analytikerutbildning Antal sökande och utbildningsplatser till biomedicinska analytikerprogrammet ht 2002-vt 2011 (diagram)...27 Antal examina för biomedicinska analytiker (diagram)...27 Biomedicinska analytiker lönestatistik 2010 exkl. chef/ledare Kommunala sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...28 Landstinget - Biomedicinska analytiker per landsting...28 Landstinget - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...28 Privata sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...28 Statliga sektorn exkl. doktorander - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...29 Medianlön för biomedicinska analytiker per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...29 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor...30 Röntgensjuksköterskor medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Antal röntgensjuksköterskor per åldersgrupp (diagram)...31 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar december Sjuksköterskor medlemsstatistik Antal sjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Antal sjuksköterskor per åldersgrupp (diagram)...33 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar december Sjuksköterskor arbetsmarknadsstatistik Arbetslösheten för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i Vårdförbundet Arbetslöshetens utveckling för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor jämfört med samtliga yrken (diagram)...36 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeutbildning Antal utbildningsplatser och sökande till röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeutbildningen (diagram)...37 Antal examina för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor Specialistsjuksköterskeexamen Röntgensjuksköterskor lönestatistik 2010 exkl chef/ledare Landstinget - Röntgensjuksköterskor per landsting...39 Landstinget - Röntgensjuksköterskor per åldersgrupp...39 Privata sektorn - Röntgensjuksköterskor per åldersgrupp...39 Medianlöner för röntgensjuksköterskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...39 Sjuksköterskor lönestatistik 2010 exkl. chef/ledare Kommunala sektorn - Sjuksköterskor per län...40 Landstinget - Sjuksköterskor per landsting...40 Privata sektorn - Sjuksköterskor per län...41 Statliga sektorn - Sjuksköterskor per region (exkl. doktorander)...41 Kommunala sektorn - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Landstinget - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Privata sektorn - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Statliga sektorn - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Medianlöner för sjuksköterskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...42 Vårdförbundet i siffror

6 6 Vårdförbundet i siffror 2010

7 Samtliga yrkesgrupper Medlemsstatistik I december år 2010 hade Vårdförbundet medlemmar. De yrkesverksamma var , 83 procent. Tre av fyra yrkesverksamma arbetar inom landstingen/regionerna. Sysselsättningsgraden för medlemmarna har räknats på anställda i kommun och landsting i november år I landstinget hade 80 procent en heltidstjänst och i kommunen hade 63 procent en heltidstjänst. Vårdförbundet består av 21 avdelningar där Västra Götaland är den största med medlemmar och Gotland den minsta med 633 medlemmar. Arbetsmarknadsstatistik Arbetsmarknadsläget i Sverige Ett mått på arbetsmarknadsläget är antalet arbetslösa. Antalet öppet heltidsarbetslösa i december år 2010 var personer enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Motsvarande siffra i december 2009 var Arbetsmarknadsläget för Vårdförbundets medlemsgrupper Arbetsmarknadsläget är positivt för yrkesgrupperna inom Vårdförbundet. I december år 2010 var 844 inskrivna som öppet heltidsarbetslösa vid landets arbetsförmedlingar. Motsvarande siffra i december 2009 var 961. Medlemmar med ersättning från A-kassan Andelen medlemmar som fick ersättning från akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december år 2010 var 0,7 procent. Lönestatistik Medellönen för medlemmar i kommunal sektor var i november år 2010 cirka kronor. I gruppen ingår medlemmar, inklusive chefer, med en månadsanställning på minst 1 procent. Ca 8 procent av dessa har befattningar som chef/ledare, för dem var medellönen ca kronor. Bland icke chef/ledare var medellönen ca kronor. Medelåldern var ca 53 år bland chef/ledare respektive ca 49 år bland icke chef/ledare. Inom landstinget var medellönen för samtliga månadsanställda ca kronor. I gruppen chef/ ledare var medellönen ca kronor och i gruppen icke chef/ledare ca kronor. Medelåldern bland chef/ledare var ca 52 år och bland icke chef/ledare ca 46 år. I september år 2010 var medellönen för privatanställda medlemmar ca kronor. I gruppen chef/ledare var medellönen ca kronor och medelåldern ca 50 år. I gruppen icke chef/ledare var medellönen ca kronor och medelåldern ca 48 år. Inom den statliga sektorn arbetar nästan 70 procent av medlemmarna med undervisning på universitet eller högskola. Bland dem var år 2010 medelåldern ca 53 år och medellönen ca kronor. Medellönen för doktorander var ca kronor. Bland medlemmar som inte arbetade med undervisning eller hade en chefsbefattning var medelåldern ca 50 år och medellönen ca kronor. Vårdförbundet i siffror

8 Gemensam medlemsstatistik Vårdförbundets medlemsutveckling År Totalt antal Därav yrkesverksamma Yrkesverksamma per kön Kvinnor % Män % ,4 0, ,3 0, ,0 1, ,9 1, ,9 1, ,7 1, ,4 1, ,2 1, ,8 2, ,3 2, ,7 3,3 1976* ,6 3, ,1 3, ,9 4, ,6 4, ,3 4, ,0 5, ,7 5, ,5 5, ,4 5, ,3 5, ,1 5, ,2 5, ,1 5, ,9 6, ,8 6, ,7 6, ,5 6, ,4 6, ,2 6, ,0 7, ,0 7, ,0 7, ,9 7, ,8 7, ,7 7, ,6 7, ,4 7, ,3 7, ,2 7, ,9 8, ,7 8, ,7 8, ,5 8, ,3 8, ,2 8,8 Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik * Från år 1976 räknas Barnmorskeförbundets medlemmar in i Vårdförbundet. Vårdförbundets medlemsutveckling Antal medlemmar totalt Antal yrkesverksamma Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik 8 Vårdförbundet i siffror 2010

9 Antal medlemmar fördelade på medlemskategorier och kön 2010 samt december 2000 december Förändring Medlemskategori Antal Kvinnor % Män % Antal Kvinnor % Män % Antal Yrkesverksam Övrig* Pensionär Student Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik * I kategorin övriga ingår ej anställda samt anställda ej förhandlingsbara. Antal medlemmar fördelade på yrkesgrupp och kön 2010 samt december 2000 december Förändring Medlemskategori Antal Kvinnor % Män % Antal Kvinnor % Män % Antal Barnmorska ,6 0, ,6 0, Biomedicinsk analytiker ,2 6, ,7 5, Röntgensjuksköterska Sjuksköterska ,9 9,1 Röntgensjuksköterska + sjuksköterska ,8 9, ,3 7, Övrig* 13 84,6 15, ,1 2,9-21 Totalt ,4 8, ,9 7,1-606 Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik * Inkl. 13 respektive 34 veterinärtekniker från december 2010 och Yrkesverksamma medlemmar per yrkesgrupp, kön, åldersgrupp och sektor 2010 samt december 2000 december Förändring yrkesgrupp Antal Antal Antal % Barnmorska ,7 Biomedicinsk analytiker ,5 Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Röntgensjuksköterska + sjuksköterska ,5 Övriga ,7 Totalt ,4 Kön Kvinna ,9 Man ,7 Åldersgrupp -34 år , år , år ,2 55 år eller äldre ,7 Sektor Statlig ,5 Privat ,0 Landsting ,2 Kommun ,2 Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

10 Sysselsättningsgrad i landsting och kommun bland månadsanställda medlemmar november 2010 Sektor Sysselsättningsgrad Antal Andel Landsting 1-39% 221 0,3% 40-79% ,1% 80-99% ,2% 100,0% ,3% Totalt ,0% Kommun 1-39% 129 0,9% 40-79% ,8% 80-99% ,9% 100,0% ,4% Totalt ,0% Källa: Lönestatistikunderlag från Sveriges kommuner och landsting. Antal medlemmar med heltidstjänst (100%) i landsting och kommun fördelat på yrkesgrupp Yrkesgrupp* Landstinget Kommun Barnmorska 63% 53% Biomedicinsk analytiker 82% 73% Röntgensjuksköterska 88% 79% Sjuksköterska 80% 62% Totalt 79% 62% * Yrkesgrupp efter AID i lönefilen. Antal medlemmar per avdelning och medlemskategori december 2010 Avdelning Yrkesverksam* Student Pensionär Övrig** Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik. * Yrkesverksam enligt VF i siffror 2009, men är egentligen anställd förhandlingsbar. ** I kategorin Övrig ingår ej anställda och anställda ej förhandlingsbara. 10 Vårdförbundet i siffror 2010

11 Antal yrkesverksamma medlemmar per avdelning och sektor december 2010 Avdelning Statlig Privat Landsting Kommun Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal förtroendevalda fördelade på kön, åldersgrupp, yrkesgrupp och sektor december 2010 Kön Antal Förtroendevalda Andel % Andel yrkesverksamma medlemmar % Kvinna Man Åldersgrupp -34 år år år år eller äldre Medianålder Yrkesgrupp 48 år Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Sektor Statlig Privat Landsting Kommun Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

12 Gemensam arbetsmarknadsstatistik Antal deltids- och heltidsarbetslösa per halvår under perioden Deltidsarbetslösa Heltidsarbetslösa Antal hel- respektive deltidsarbetslösa bland Vårdförbundets yrkesgrupper. I deltidsarbetslösa ingår också tillfälligt timanställda. I siffrorna ingår även de bland Vårdförbundets yrkesgrupper som ej är medlemmar. Medlemmar med ersättning från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december 2010 Län Andel som får ersättning Antal som får ersättning Antal medlemmar Stockholm 0,7% Uppsala 0,6% Södermanland 0,6% Östergötland 0,4% Jönköping 0,4% Kronoberg 0,1% < Kalmar 0,4% Gotland 0,3% < Blekinge 0,9% Skåne 0,4% Halland 0,8% Västra Götaland 0,7% Värmland 0,7% Örebro 0,2% Västmanland 0,6% Dalarna 0,5% Gävleborg 0,5% Västernorrland 1,5% Jämtland 1,7% Västerbotten 0,9% Norrbotten 1,3% Okänd 1,1% < 5 92 Totalt 0,7% Källa: AEA/bearbetat av SACO. 12 Vårdförbundet i siffror 2010

13 Antal anställda inom landstinget efter personalgrupp år Personalgrupp Antal Antal Antal Administration Ledningsarbete Handläggararbete Administratörsarbete Administratör, vård Vård- och omsorg Läkare specialistkompetens Läkare icke specialistkompetens Psykolog Psykoterapeut Barnmorska Sjuksköterska Undersköterska m fl Sjukhustekniker, labbarbete Biomedicinsk analytiker Tandvård Tandläkare Tandsköterska Tandhygienist Tandvård övrig Rehabilitering och förebyggande Arbetsterapeut Sjukgymnast Logoped Dietist Rehabiliteringsarbete övrigt Socialt och kurativt arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorg Skol- och barnomsorg Kultur, turism och fritid Kultur, turism och fritid Teknik Ingenjörer m fl Tekniker Hantverkararbete m m Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete totalt landstinget Källa: Landstingsanställd personal 2008, 2009, Anställda = månadsavlönade inklusive lediga. Från 2008 används ett nytt yrkesklassificeringssystem, vilket gör att personalgrupperna från och med 2008 års tabeller summeras på ett annat sätt än tidigare år. Detta gör att siffror från 2008 ej är jämförbara med tidigare år. Vårdförbundet i siffror

14 Gemensam lönestatistik Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare Nominell ökning per år Prisindex Reell ökning per år Jämfört föregående år År Medellön Kronor Procent KPI 1980=100 Inflation Medellön enl prisnivån 2010* , Jämfört föregående år Kronor Procent ,4 % 260,7 1,0 % ,4 % ,4 % 267,1 2,5 % ,8 % ,3 % 272,8 2,1 % ,1 % ,2 % 278,1 1,9 % ,2 % ,0 % 279,2 0,4 % ,6 % ,4 % 280,4 0,4 % ,0 % ,2 % 284,2 1,4 % ,8 % ,5 % 290,5 2,2 % ,2 % ,7 % 300,6 3,5 % ,1 % ,4 % 299,5-0,4 % ,8 % ,9 % 303,5 1,3 % ,6 % Kollektiv löneökning, nominellt och med hänsyn taget till inflation (reallöneutveckling). Källa: Vårdförbundets lönestatistik samt Statistiska centralbyrån (SCB). *Omräknat till 2010 års prisnivå med hjälp av SCB:s prisindex. Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare Medellön (nominell ökning per år) Medellön (enl prisnivån 2010) Källa: Vårdförbundets lönestatistik samt Statistiska centralbyrån (SCB). Samtliga medlemmar inom landsting och kommun med månadslön, inkl. vikarier och visstidsanställda Medellön Ökning Ökning Kronor % Kronor % Landsting , ,1 Kommun , ,3 Totalt , ,9 14 Vårdförbundet i siffror 2010

15 Lönenivåer 2010 fördelat på yrkesgrupp och sektor exkl. chef/ledare Kommunala sektorn Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Landstinget Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Privata sektorn Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Statliga sektorn (exkl. doktorander) Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Källa: Vårdförbundets löneststatistik. Yrkesgrupp enligt Vårdförbundets medlemsregister. Medianlön per yrkesgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn 0 Källa: Vårdförbundets löneststatistik. Yrkesgrupp enligt Vårdförbundets medlemsregister. Vårdförbundet i siffror

16 Lönenivåer 2010 fördelat på åldersgrupp och sektor exkl. chef/ledare Kommunala sektorn ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Landstinget ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Privata sektorn ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Statliga sektorn (exklusive doktorander) ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Medianlön per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn år år år 55 år - Yrkesgrupp enligt Vårdförbundets medlemsregister. 16 Vårdförbundet i siffror 2010

17 Medellöner för vissa befattningar 2010 Kommunala sektorn BEFATTNING Medellön Antal A-chefer B-chefer C-chefer F-ansvar Distriktssjuksköterska Företagssjuksköterska Geriatriksjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska Skolsköterska Landstinget BEFATTNING Medellön Antal A-chefer B-chefer C-chefer F-ansvar Ambulanssjuksköterska Anestesisjuksköterska Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, vårdavdelning Biomedicinsk analytiker Distriktssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Operationssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Röntgensjuksköterska Sjuksköterska, annan Sjuksköterska, barn Sjuksköterska, medicin/kirurgi Privata sektorn BEFATTNING Medellön Antal Chef/ledare Distriktssjuksköterska Företagssjuksköterska Sjuksköterska, medicin/kirurgi Geriatriksjuksköterska Akutsjuksköterska Staliga sektorn BEFATTNING Medellön Antal Chef/ledare Medicinskt arbete Forskning/Utveckling/Utbildning Utredning Vårdförbundet i siffror

18 Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan 50 och 59 år. Det finns 19 yrkesverksamma manliga barnmorskor som är medlemmar. Av de yrkesverksamma barnmorskorna arbetar 9 procent som sjuksköterska. Utbildningsstatistik Under läsåret 09/10 tog 246 barnmorskor sin examen vilket är en minskning med 12 personer från föregående år. För barnmorskeutbildningen är antalet sökande generellt över tre gånger så många som antalet utbildningsplatser och sökandetrycket har ökat under de senare åren. Lönestatistik I november år 2010 var medellönen för barnmorskeutbildade medlemmar som arbetar inom landstinget eller kommunen ca kronor. Medellönen som avser fast månadslön baseras på ca barnmorskor som inte har en chefs- eller ledarebefattning. Inom den statliga sektorn arbetade en stor andel av de relativt få barnmorskeutbildade medlemmarna med undervisning på universitet eller högskola. Även medelåldern var hög, ca 55 år. Medellönen som baseras på lön i september år 2010 var ca kronor. Medellönen för medlemmar som arbetar som barnmorskor inom den privata sektorn* var ca kronor i september år *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter från medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 18 Vårdförbundet i siffror 2010

19 Barnmorskor medlemsstatistik Antal barnmorskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Kön Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal barnmorskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

20 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer dec 2010 Antal Kvinnor % Män % Totalt ,6 0,4 Befattning Barnmorska ,7 0,3 Chef/Ledare ,7 0,3 Forskare/Pedagog 63 93,7 6,3 Sjuksköterska ,3 0,7 Specialistfunktion Annan befattning 36 97,2 2,8 Verksamhetsområde BB ,6 0,4 Barn och ungdom ,4 0,6 Förlossning ,8 0,2 Gynekologi ,9 0,1 Medicin/kirurgi ,7 0,3 Primärvård ,8 0,2 Särskild boende Utbildningsenhet 91 97,8 2,2 Annan verksamhet ,1 0,9 Sektor Statlig Privat ,6 0,4 Landsting ,7 0,3 Kommunal ,9 1,1 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar december 2010 Barnmorska Chef/ledare Forskare/Pedagog Sjuksköterska Specialistfunktion Annan befattning Källa: Vårdförbundets lönestatistik Antal Kvinnor Män % % Barnmorska ,8 0,2 Distriktssköterskebarnmorska ,6 1,4 Första linjens chef ,4 0,6 Verksamhetschef eller motsvarande Förvaltningschef/VD eller motsvarande Sektionsledare Vård-/organisationsutvecklare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Biträdande chef Annan chefsfunktion Lärare 54 92,6 7,4 Forskare/Forskningsassistent Sjuksköterska ,3 0,7 Ultraljud Annan specialistfunktion Administration (ej vård) Annan befattning Vårdförbundet i siffror 2010

21 Barnmorskor utbildningsstatistik Antal examina för barnmorskor /00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Källa: SCBs universitets- och högskoleregister. Vårdförbundet i siffror

22 Barnmorskor lönestatistik 2010 exkl. chef och ledare Kommunala sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Landstinget - Barnmorskor per landsting Landsting 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket totalt Landstinget - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Privata sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Vårdförbundet i siffror 2010

23 Statliga sektorn (exkl doktorander) - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Medianlöner för barnmorskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn år år år 55 år - Källa: Vårdförbundets lönestatistik Vårdförbundet i siffror

24 Biomedicinska analytiker Medlemsstatistik Det finns medlemmar i Vårdförbundet som är biomedicinska analytiker varav 86 procent är yrkesverksamma och av dessa är 60 procent över 50 år. Arbetsmarknadsstatistik Antalet helt arbetslösa biomedicinska analytiker var 179 i december år 2010 enligt Arbetsförmedlingen. 70 biomedicinska analytiker var deltidsarbetslösa eller hade tillfällig timanställning. Utbildningsstatistik Det senaste läsåret var det färre biomedicinska analytiker som tog examen jämfört med året innan. Under läsåret 09/10 utexaminerades 252 biomedicinska analytiker, vilket är en minskning med 62 personer i jämförelse med föregående år. Hösten 2010 minskade antalet sökande till 447 personer, en minskning med 58 personer jämfört med hösten Lönestatistik Medellönen för medlemmar som är utbildade till biomedicinska analytiker anställda inom landstinget var i november år 2010 ca kronor. Medelåldern var ungefär 50 år. Medellönen för medlemmar som arbetar som biomedicinska analytiker inom den privata sektorn* var ca kronor i september år *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter från medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 24 Vårdförbundet i siffror 2010

25 Biomedicinska analytiker medlemsstatistik Antal biomedicinska analytiker fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal biomedicinska analytiker per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

26 Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2010 Antal Kvinnor % Män % Totalt ,5 6,5 Befattning Biomedicinska analytiker Chef/Ledare ,4 6,6 Forskare/Pedagog 27 74,1 25,9 Specialistfunktion 45 91,1 8,9 Annan befattning ,2 15,8 Verksamhetsområde Blodcentral/tranfusionsmedicin Cytologi 46 95,7 4,3 Histopatologi ,3 6,7 Klinisk fysiologi ,7 9,3 Kliniskt kemiskt ,3 5,7 Medicin/kirurgi Mikrobiologi Primärvård ,5 4,5 Utbildningsenhet 30 93,3 6,7 Annat laboratorium ,5 4,5 Annan verksamhet ,1 8,9 Sektor Statlig 52 90,4 9,6 Privat ,7 7,3 Landsting ,7 6,3 Kommunal 71 90,1 9,9 Källa: Vårdförbundets lönestatistik Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar december 2010 Biomedicinska analytiker Chef/ledare Forskare/Pedagog Specialistfunktion Annan befattning Antal Kvinnor % Biomedicinska analytiker Cytodiagnostiker 39 92,3 7,7 Första linjens chef ,5 6,5 Verksamhetschef eller motsvarande 29 93,1 6,9 Förvaltningschef/VD eller motsvarande Sektionsledare ,4 5,6 Vård-/organisationsutvecklare 23 91,3 8,7 Biträdande chef 45 91,1 8,9 Annan chefsfunktion 40 92,5 7,5 Lärare Forskare/Forskningsassistent Ultraljud Annan specialistfunktion 41 90,2 9,8 Administration (ej vård) Män % Annan befattning 89 84,3 15,7 Källa: Vårdförbundets lönestatistik 26 Vårdförbundet i siffror 2010

27 Biomedicinska analytiker utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till biomedicinsk analytikerutbildning Kursstart Antal behöriga 1:a valssökande Antal platser Källa: Verket för högskoleservice VHS och SCBs universitets- och högskoleregister. Sökande per utbildningsplats 2002 vt ht , vt 9 5 1, ht , vt , ht , vt , ht , vt ht , vt ht , vt , ht , vt , ht , vt , ht , vt ,4 Antal sökande och utbildningsplatser till biomedicinska analytikerprogrammet ht 2002-vt Antal behöriga 1:a valssökande Antal platser ht 2003 vt 2003 ht 2004 vt 2004 ht 2005 vt 2005 ht 2006 vt 2006 ht 2007 vt 2007 ht 2008 vt 2008 ht 2009 vt 2009 ht 2010 vt 2010 ht 2011 vt Källa: Verket för högskoleservice VHS och SCBs universitets- och högskoleregister. Antal examina för biomedicinska analytiker /00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Källa: SCBs universitets- och högskoleregister. Vårdförbundet i siffror

28 Biomedicinska analytiker lönestatistik 2010 exkl. chef/ledare Kommunala sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år 55 år Totalt Landstinget - Biomedicinska analytiker per landsting LANDSTING 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket totalt Landstinget - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Privata sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Vårdförbundet i siffror 2010

29 Statliga sektorn exkl. doktorander - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Medianlön för biomedicinska analytiker per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn år år år 55 år - Källa: Vårdförbundets lönestatistik Vårdförbundet i siffror

30 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav 89 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma är 13 procent män. Det finns medlemmar som är sjuksköterskor varav 82 procent är yrkesverksamma. 10 procent av de yrkesverksamma sjuksköterskorna är män. Av sjuksköterskemedlemmarna arbetar 8 procent som chef/ledare. Arbetsmarknadsstatistik I slutet av december år 2010 var 598 sjuksköterskor och 18 röntgensjuksköterskor helt arbetslösa. 813 röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor var deltidsarbetslösa eller hade tillfällig timanställning enligt Arbetsförmedlingen. Utbildningsstatistik Antalet förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningarna är i genomsnitt ungefär 2,5 ggr högre än antalet utbildningsplatser. Till vårterminen 2011 var dock sökandetrycket 2,2. För röntgensjuksköterskeutbildningen är det nästan dubbelt så många sökande som utbildningsplatser. Under 2000-talet har antalet ansökningar till röntgensjuksköterskeprogrammet ökat från ca 80 personer till dagens ca 400. Under läsåret 09/10 utexaminerades 3990 sjuksköterskor vilket är en minskning med ca 6 procent i jämförelse med året innan. För röntgensjuksköterskor är samma siffra 124 vilket motsvarar en minskning med 16 procent i jämförelse med läsåret innan. Lönestatistik Medellönen för en landstingsanställd röntgensjuksköterska låg 2010 på kronor. Inom den privata sektorn* var motsvarande siffra drygt kronor. En landstingsanställd sjuksköterska tjänade 2010 i genomsnitt kronor. I kommunen låg medellönen något högre, ca kronor. Allra högst var medellönen i privat sektor, på kronor. *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter från medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 30 Vårdförbundet i siffror 2010

31 Röntgensjuksköterskor medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

32 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2010 Totalt Kvinnor % Män % Totalt ,2 12,8 Befattning Röntgensjuksköterska ,3 12,7 Chef/Ledare Forskare/Pedagog 9 88,9 11,1 Specialistfunktion Annan befattning 48 81,3 18,8 Verksamhetsområde Diagnostisk radiologi ,3 12,7 Medicin/kirurgi ,6 11,4 Annan verksamhet ,1 15,9 Sektor Statlig Privat ,3 11,7 Landsting ,2 12,8 Kommunal ,4 12,6 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar december 2010 Röntgensjuksköterska Chef/ledare Forskare/Pedagog Specialistfunktion Totalt Kvinnor % Män % Röntgensjuksköterska Första linjens chef 96 89,6 10,4 Verksamhetschef eller motsvarande 9 88,9 11,1 Sektionsledare ,7 15,3 Vård-/organisationsutvecklare 13 92,3 7,7 Biträdande chef Annan chefsfunktion 9 77,8 22,2 Lärare/Forskningsassistent 9 88,9 11,1 Specialistfunktion/Annan befattning 53 79,2 20,8 32 Vårdförbundet i siffror 2010

33 Sjuksköterskor medlemsstatistik Antal sjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik. Antal sjuksköterskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik. Vårdförbundet i siffror

34 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2010 Antal Kvinnor % Män % Totalt ,6 9,4 Befattning Sjuksköterska Chef/Ledare ,4 12,6 Forskare/Pedagog ,2 10,8 Specialistfunktion ,5 6,5 Annan befattning ,6 13,4 Verksamhetsområde Ambulanssjukvård ,8 61,2 Barn och ungdom ,9 4,1 Diagnostisk radiologi ,8 16,2 Företagshälsovård ,1 4,9 Geriatrik/Rehabilitering ,5 6,5 Kvinnovård ,8 0,2 Laboratorium Medicin/kirurgi ,8 8,2 Primärvård ,8 3,2 Psykiatri ,5 21,5 Särskild boende ,2 6,8 Utbildningsenhet ,5 4,5 Annan verksamhet ,2 10,8 Sektor Statlig ,6 13,4 Privat ,3 10,7 Landsting ,1 9,9 Kommun Vårdförbundet i siffror 2010

35 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar december 2010 Sjuksköterska Totalt Kvinnor % Män % Anestesisjuksköterska ,3 19,7 Distriktssköterska ,1 2,9 Intensivvårdssjuksköterska ,1 8,9 Operationssjuksköterska Skolsköterska ,8 1,2 Barnsjuksköterska ,2 1,8 Företagssköterska ,2 3,8 Annan ,9 10,1 Chef/ledare Första linjens chef ,3 12,7 Verksamhetschef eller motsvarande ,6 17,4 Förvaltningschef/VD eller motsvarande 31 74,2 25,8 Sektionsledare ,6 7,4 Vård-/organisationsutvecklare ,7 16,3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska ,5 9,5 Biträdande chef ,6 10,4 Annan chefsfunktion ,7 14,3 Forskare/Pedagog Lärare ,5 10,5 Forskare Forskningsassistent ,9 10,1 Specialistfunktion Specialistfunktion ,5 6,5 Annan befattning Administration (ej vård) ,6 19,4 Annan befattning (ej vård) ,8 17,2 Annan befattning (vård) ,5 11,5 Vårdförbundet i siffror

36 Sjuksköterskor arbetsmarknadsstatistik Arbetslösheten för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i Vårdförbundet ÅR Antal arbetssökande sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor % av yrkesverksamma medlemmar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Källa: Arbetsförmedlingens uppgifter över kvarstående arbetssökande (heltid) vid december månads slut resp år i relation till yrkesverksamma medlemmar. Ändrad definition av arbetslösa Not: andelen yrkesverksamma beräknas på antalet yrkesverksamma bland sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Arbetslöshetens utveckling för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor jämfört med samtliga yrken 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Sjuksköterskor mfl Samtliga yrken AKU Källa: AMS uppgifter över kvarstående arbetssökande (heltid) vid december månads slut resp år i relation till yrkesverksamma medlemmar. AKU = SCBs arbetskraftsundersökning. 36 Vårdförbundet i siffror 2010

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap 1 Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom information och kommunikation Grupp 4 Media, journalistik och information 213a Medieproduktion, allmän utbildning 213d Illustration, reklam, grafisk formgivning

Läs mer

Nationella planeringsstödet 2015. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Nationella planeringsstödet 2015. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Nationella planeringsstödet 2015 Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning 10 000 lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk 1 Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk Grupp 3 Språkvetare 222 Främmande språk 223 Svenska och litteraturvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister

Läs mer

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen

Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen Arbetsmarknaden i Stockholm Uppsala Mälardalen för Akademikerföreningen på AstraZeneca i Södertälje I denna rapport vill vi skapa en bild av arbetsmarknadsläget i Stockholm Uppsala Mälardalen för kompetenser

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2005

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2005 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson,

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Licensed Radiographers 2006 The National Board of Health and Welfare ISBN

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Rapport 2011:3 Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Länsstyrelsen Ansvarig utgivare År 2011 611 86 Nyköping Lucie Riad Nr 3 Tel växeln: 0155-26 40 00 ISSN 1400-0792 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora

Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora 1 Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora Grupp 1 Humaniora 211b Konstvetenskap och konsthistoria 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia 220z Humaniora, allmän inriktning

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer