Vårdförbundet i siffror Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010"

Transkript

1 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

2

3 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för utredning producerar och sammanställer. Skriftens första kapitel innehåller uppgifter för samtliga yrkesgrupper inom Vårdförbundet - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. De följande kapitlen är indelade efter respektive yrkesgrupp. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, Vårdförbundet i siffror

4 Innehåll Förord...3 Samtliga yrkesgrupper...7 Gemensam medlemsstatistik... 8 Vårdförbundets medlemsutveckling Vårdförbundets medlemsutveckling (diagram)...8 Antal medlemmar fördelade på medlemskategorier och kön 2010 samt Antal medlemmar fördelade på yrkesgrupp och kön 2010 samt Yrkesverksamma medlemmar per yrkesgrupp, kön, åldersgrupp och sektor 2010 samt Sysselsättningsgrad i landsting och kommun bland månadsanställda medlemmar november Antal medlemmar med heltidstjänst (100%) i landsting och kommun fördelat på yrkesgrupp...10 Antal medlemmar per avdelning och medlemskategori december Antal yrkesverksamma medlemmar per avdelning och sektor december Antal förtroendevalda fördelade på kön, åldersgrupp, yrkesgrupp och sektor december Gemensam arbetsmarknadsstatistik Antal deltids- och heltidsarbetslösa per halvår under perioden (diagram)...12 Medlemmar med ersättning från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december Antal anställda inom landstinget efter personalgrupp år Gemensam lönestatistik Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare...14 Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare (diagram)...14 Samtliga medlemmar inom landsting och kommun med månadslön, inkl. vikarier och visstidsanställda...14 Lönenivåer 2010 fördelat på yrkesgrupp och sektor exkl. chef/ledare...15 Medianlön per yrkesgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...15 Lönenivåer 2010 fördelat på åldersgrupp och sektor exkl. chef/ledare...16 Medianlön per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...16 Medellöner för vissa befattningar Barnmorskor...18 Barnmorskor medlemsstatistik Antal barnmorskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Antal barnmorskor per åldersgrupp (diagram)...19 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer dec Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar december Barnmorskor utbildningsstatistik Antal examina för barnmorskor (diagram)...21 Barnmorskor lönestatistik 2010 exkl. chef och ledare Kommunala sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp...22 Landstinget - Barnmorskor per landsting...22 Landstinget - Barnmorskor per åldersgrupp...22 Privata sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp...22 Statliga sektorn (exkl doktorander) - Barnmorskor per åldersgrupp...23 Medianlöner för barnmorskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...23 Biomedicinska analytiker...24 Biomedicinska analytiker medlemsstatistik Antal biomedicinska analytiker fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Vårdförbundet i siffror 2010

5 Antal biomedicinska analytiker per åldersgrupp (diagram)...25 Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar december Biomedicinska analytiker utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till biomedicinsk analytikerutbildning Antal sökande och utbildningsplatser till biomedicinska analytikerprogrammet ht 2002-vt 2011 (diagram)...27 Antal examina för biomedicinska analytiker (diagram)...27 Biomedicinska analytiker lönestatistik 2010 exkl. chef/ledare Kommunala sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...28 Landstinget - Biomedicinska analytiker per landsting...28 Landstinget - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...28 Privata sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...28 Statliga sektorn exkl. doktorander - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp...29 Medianlön för biomedicinska analytiker per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...29 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor...30 Röntgensjuksköterskor medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Antal röntgensjuksköterskor per åldersgrupp (diagram)...31 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar december Sjuksköterskor medlemsstatistik Antal sjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december Antal sjuksköterskor per åldersgrupp (diagram)...33 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar december Sjuksköterskor arbetsmarknadsstatistik Arbetslösheten för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i Vårdförbundet Arbetslöshetens utveckling för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor jämfört med samtliga yrken (diagram)...36 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeutbildning Antal utbildningsplatser och sökande till röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeutbildningen (diagram)...37 Antal examina för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor Specialistsjuksköterskeexamen Röntgensjuksköterskor lönestatistik 2010 exkl chef/ledare Landstinget - Röntgensjuksköterskor per landsting...39 Landstinget - Röntgensjuksköterskor per åldersgrupp...39 Privata sektorn - Röntgensjuksköterskor per åldersgrupp...39 Medianlöner för röntgensjuksköterskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...39 Sjuksköterskor lönestatistik 2010 exkl. chef/ledare Kommunala sektorn - Sjuksköterskor per län...40 Landstinget - Sjuksköterskor per landsting...40 Privata sektorn - Sjuksköterskor per län...41 Statliga sektorn - Sjuksköterskor per region (exkl. doktorander)...41 Kommunala sektorn - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Landstinget - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Privata sektorn - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Statliga sektorn - Sjuksköterskor per åldersgrupp...42 Medianlöner för sjuksköterskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare (diagram)...42 Vårdförbundet i siffror

6 6 Vårdförbundet i siffror 2010

7 Samtliga yrkesgrupper Medlemsstatistik I december år 2010 hade Vårdförbundet medlemmar. De yrkesverksamma var , 83 procent. Tre av fyra yrkesverksamma arbetar inom landstingen/regionerna. Sysselsättningsgraden för medlemmarna har räknats på anställda i kommun och landsting i november år I landstinget hade 80 procent en heltidstjänst och i kommunen hade 63 procent en heltidstjänst. Vårdförbundet består av 21 avdelningar där Västra Götaland är den största med medlemmar och Gotland den minsta med 633 medlemmar. Arbetsmarknadsstatistik Arbetsmarknadsläget i Sverige Ett mått på arbetsmarknadsläget är antalet arbetslösa. Antalet öppet heltidsarbetslösa i december år 2010 var personer enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Motsvarande siffra i december 2009 var Arbetsmarknadsläget för Vårdförbundets medlemsgrupper Arbetsmarknadsläget är positivt för yrkesgrupperna inom Vårdförbundet. I december år 2010 var 844 inskrivna som öppet heltidsarbetslösa vid landets arbetsförmedlingar. Motsvarande siffra i december 2009 var 961. Medlemmar med ersättning från A-kassan Andelen medlemmar som fick ersättning från akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december år 2010 var 0,7 procent. Lönestatistik Medellönen för medlemmar i kommunal sektor var i november år 2010 cirka kronor. I gruppen ingår medlemmar, inklusive chefer, med en månadsanställning på minst 1 procent. Ca 8 procent av dessa har befattningar som chef/ledare, för dem var medellönen ca kronor. Bland icke chef/ledare var medellönen ca kronor. Medelåldern var ca 53 år bland chef/ledare respektive ca 49 år bland icke chef/ledare. Inom landstinget var medellönen för samtliga månadsanställda ca kronor. I gruppen chef/ ledare var medellönen ca kronor och i gruppen icke chef/ledare ca kronor. Medelåldern bland chef/ledare var ca 52 år och bland icke chef/ledare ca 46 år. I september år 2010 var medellönen för privatanställda medlemmar ca kronor. I gruppen chef/ledare var medellönen ca kronor och medelåldern ca 50 år. I gruppen icke chef/ledare var medellönen ca kronor och medelåldern ca 48 år. Inom den statliga sektorn arbetar nästan 70 procent av medlemmarna med undervisning på universitet eller högskola. Bland dem var år 2010 medelåldern ca 53 år och medellönen ca kronor. Medellönen för doktorander var ca kronor. Bland medlemmar som inte arbetade med undervisning eller hade en chefsbefattning var medelåldern ca 50 år och medellönen ca kronor. Vårdförbundet i siffror

8 Gemensam medlemsstatistik Vårdförbundets medlemsutveckling År Totalt antal Därav yrkesverksamma Yrkesverksamma per kön Kvinnor % Män % ,4 0, ,3 0, ,0 1, ,9 1, ,9 1, ,7 1, ,4 1, ,2 1, ,8 2, ,3 2, ,7 3,3 1976* ,6 3, ,1 3, ,9 4, ,6 4, ,3 4, ,0 5, ,7 5, ,5 5, ,4 5, ,3 5, ,1 5, ,2 5, ,1 5, ,9 6, ,8 6, ,7 6, ,5 6, ,4 6, ,2 6, ,0 7, ,0 7, ,0 7, ,9 7, ,8 7, ,7 7, ,6 7, ,4 7, ,3 7, ,2 7, ,9 8, ,7 8, ,7 8, ,5 8, ,3 8, ,2 8,8 Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik * Från år 1976 räknas Barnmorskeförbundets medlemmar in i Vårdförbundet. Vårdförbundets medlemsutveckling Antal medlemmar totalt Antal yrkesverksamma Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik 8 Vårdförbundet i siffror 2010

9 Antal medlemmar fördelade på medlemskategorier och kön 2010 samt december 2000 december Förändring Medlemskategori Antal Kvinnor % Män % Antal Kvinnor % Män % Antal Yrkesverksam Övrig* Pensionär Student Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik * I kategorin övriga ingår ej anställda samt anställda ej förhandlingsbara. Antal medlemmar fördelade på yrkesgrupp och kön 2010 samt december 2000 december Förändring Medlemskategori Antal Kvinnor % Män % Antal Kvinnor % Män % Antal Barnmorska ,6 0, ,6 0, Biomedicinsk analytiker ,2 6, ,7 5, Röntgensjuksköterska Sjuksköterska ,9 9,1 Röntgensjuksköterska + sjuksköterska ,8 9, ,3 7, Övrig* 13 84,6 15, ,1 2,9-21 Totalt ,4 8, ,9 7,1-606 Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik * Inkl. 13 respektive 34 veterinärtekniker från december 2010 och Yrkesverksamma medlemmar per yrkesgrupp, kön, åldersgrupp och sektor 2010 samt december 2000 december Förändring yrkesgrupp Antal Antal Antal % Barnmorska ,7 Biomedicinsk analytiker ,5 Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Röntgensjuksköterska + sjuksköterska ,5 Övriga ,7 Totalt ,4 Kön Kvinna ,9 Man ,7 Åldersgrupp -34 år , år , år ,2 55 år eller äldre ,7 Sektor Statlig ,5 Privat ,0 Landsting ,2 Kommun ,2 Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

10 Sysselsättningsgrad i landsting och kommun bland månadsanställda medlemmar november 2010 Sektor Sysselsättningsgrad Antal Andel Landsting 1-39% 221 0,3% 40-79% ,1% 80-99% ,2% 100,0% ,3% Totalt ,0% Kommun 1-39% 129 0,9% 40-79% ,8% 80-99% ,9% 100,0% ,4% Totalt ,0% Källa: Lönestatistikunderlag från Sveriges kommuner och landsting. Antal medlemmar med heltidstjänst (100%) i landsting och kommun fördelat på yrkesgrupp Yrkesgrupp* Landstinget Kommun Barnmorska 63% 53% Biomedicinsk analytiker 82% 73% Röntgensjuksköterska 88% 79% Sjuksköterska 80% 62% Totalt 79% 62% * Yrkesgrupp efter AID i lönefilen. Antal medlemmar per avdelning och medlemskategori december 2010 Avdelning Yrkesverksam* Student Pensionär Övrig** Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik. * Yrkesverksam enligt VF i siffror 2009, men är egentligen anställd förhandlingsbar. ** I kategorin Övrig ingår ej anställda och anställda ej förhandlingsbara. 10 Vårdförbundet i siffror 2010

11 Antal yrkesverksamma medlemmar per avdelning och sektor december 2010 Avdelning Statlig Privat Landsting Kommun Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal förtroendevalda fördelade på kön, åldersgrupp, yrkesgrupp och sektor december 2010 Kön Antal Förtroendevalda Andel % Andel yrkesverksamma medlemmar % Kvinna Man Åldersgrupp -34 år år år år eller äldre Medianålder Yrkesgrupp 48 år Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Sektor Statlig Privat Landsting Kommun Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

12 Gemensam arbetsmarknadsstatistik Antal deltids- och heltidsarbetslösa per halvår under perioden Deltidsarbetslösa Heltidsarbetslösa Antal hel- respektive deltidsarbetslösa bland Vårdförbundets yrkesgrupper. I deltidsarbetslösa ingår också tillfälligt timanställda. I siffrorna ingår även de bland Vårdförbundets yrkesgrupper som ej är medlemmar. Medlemmar med ersättning från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) i december 2010 Län Andel som får ersättning Antal som får ersättning Antal medlemmar Stockholm 0,7% Uppsala 0,6% Södermanland 0,6% Östergötland 0,4% Jönköping 0,4% Kronoberg 0,1% < Kalmar 0,4% Gotland 0,3% < Blekinge 0,9% Skåne 0,4% Halland 0,8% Västra Götaland 0,7% Värmland 0,7% Örebro 0,2% Västmanland 0,6% Dalarna 0,5% Gävleborg 0,5% Västernorrland 1,5% Jämtland 1,7% Västerbotten 0,9% Norrbotten 1,3% Okänd 1,1% < 5 92 Totalt 0,7% Källa: AEA/bearbetat av SACO. 12 Vårdförbundet i siffror 2010

13 Antal anställda inom landstinget efter personalgrupp år Personalgrupp Antal Antal Antal Administration Ledningsarbete Handläggararbete Administratörsarbete Administratör, vård Vård- och omsorg Läkare specialistkompetens Läkare icke specialistkompetens Psykolog Psykoterapeut Barnmorska Sjuksköterska Undersköterska m fl Sjukhustekniker, labbarbete Biomedicinsk analytiker Tandvård Tandläkare Tandsköterska Tandhygienist Tandvård övrig Rehabilitering och förebyggande Arbetsterapeut Sjukgymnast Logoped Dietist Rehabiliteringsarbete övrigt Socialt och kurativt arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorg Skol- och barnomsorg Kultur, turism och fritid Kultur, turism och fritid Teknik Ingenjörer m fl Tekniker Hantverkararbete m m Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete totalt landstinget Källa: Landstingsanställd personal 2008, 2009, Anställda = månadsavlönade inklusive lediga. Från 2008 används ett nytt yrkesklassificeringssystem, vilket gör att personalgrupperna från och med 2008 års tabeller summeras på ett annat sätt än tidigare år. Detta gör att siffror från 2008 ej är jämförbara med tidigare år. Vårdförbundet i siffror

14 Gemensam lönestatistik Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare Nominell ökning per år Prisindex Reell ökning per år Jämfört föregående år År Medellön Kronor Procent KPI 1980=100 Inflation Medellön enl prisnivån 2010* , Jämfört föregående år Kronor Procent ,4 % 260,7 1,0 % ,4 % ,4 % 267,1 2,5 % ,8 % ,3 % 272,8 2,1 % ,1 % ,2 % 278,1 1,9 % ,2 % ,0 % 279,2 0,4 % ,6 % ,4 % 280,4 0,4 % ,0 % ,2 % 284,2 1,4 % ,8 % ,5 % 290,5 2,2 % ,2 % ,7 % 300,6 3,5 % ,1 % ,4 % 299,5-0,4 % ,8 % ,9 % 303,5 1,3 % ,6 % Kollektiv löneökning, nominellt och med hänsyn taget till inflation (reallöneutveckling). Källa: Vårdförbundets lönestatistik samt Statistiska centralbyrån (SCB). *Omräknat till 2010 års prisnivå med hjälp av SCB:s prisindex. Lönenivåutveckling år Medlemmar inom landsting och kommun samtliga yrkesgrupper, inkl. chef/ledare Medellön (nominell ökning per år) Medellön (enl prisnivån 2010) Källa: Vårdförbundets lönestatistik samt Statistiska centralbyrån (SCB). Samtliga medlemmar inom landsting och kommun med månadslön, inkl. vikarier och visstidsanställda Medellön Ökning Ökning Kronor % Kronor % Landsting , ,1 Kommun , ,3 Totalt , ,9 14 Vårdförbundet i siffror 2010

15 Lönenivåer 2010 fördelat på yrkesgrupp och sektor exkl. chef/ledare Kommunala sektorn Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Landstinget Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Privata sektorn Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Statliga sektorn (exkl. doktorander) Yrkesgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Totalt Källa: Vårdförbundets löneststatistik. Yrkesgrupp enligt Vårdförbundets medlemsregister. Medianlön per yrkesgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn 0 Källa: Vårdförbundets löneststatistik. Yrkesgrupp enligt Vårdförbundets medlemsregister. Vårdförbundet i siffror

16 Lönenivåer 2010 fördelat på åldersgrupp och sektor exkl. chef/ledare Kommunala sektorn ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Landstinget ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Privata sektorn ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Statliga sektorn (exklusive doktorander) ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal - 34 år år år år Totalt Medianlön per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn år år år 55 år - Yrkesgrupp enligt Vårdförbundets medlemsregister. 16 Vårdförbundet i siffror 2010

17 Medellöner för vissa befattningar 2010 Kommunala sektorn BEFATTNING Medellön Antal A-chefer B-chefer C-chefer F-ansvar Distriktssjuksköterska Företagssjuksköterska Geriatriksjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska Skolsköterska Landstinget BEFATTNING Medellön Antal A-chefer B-chefer C-chefer F-ansvar Ambulanssjuksköterska Anestesisjuksköterska Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, vårdavdelning Biomedicinsk analytiker Distriktssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Operationssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Röntgensjuksköterska Sjuksköterska, annan Sjuksköterska, barn Sjuksköterska, medicin/kirurgi Privata sektorn BEFATTNING Medellön Antal Chef/ledare Distriktssjuksköterska Företagssjuksköterska Sjuksköterska, medicin/kirurgi Geriatriksjuksköterska Akutsjuksköterska Staliga sektorn BEFATTNING Medellön Antal Chef/ledare Medicinskt arbete Forskning/Utveckling/Utbildning Utredning Vårdförbundet i siffror

18 Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan 50 och 59 år. Det finns 19 yrkesverksamma manliga barnmorskor som är medlemmar. Av de yrkesverksamma barnmorskorna arbetar 9 procent som sjuksköterska. Utbildningsstatistik Under läsåret 09/10 tog 246 barnmorskor sin examen vilket är en minskning med 12 personer från föregående år. För barnmorskeutbildningen är antalet sökande generellt över tre gånger så många som antalet utbildningsplatser och sökandetrycket har ökat under de senare åren. Lönestatistik I november år 2010 var medellönen för barnmorskeutbildade medlemmar som arbetar inom landstinget eller kommunen ca kronor. Medellönen som avser fast månadslön baseras på ca barnmorskor som inte har en chefs- eller ledarebefattning. Inom den statliga sektorn arbetade en stor andel av de relativt få barnmorskeutbildade medlemmarna med undervisning på universitet eller högskola. Även medelåldern var hög, ca 55 år. Medellönen som baseras på lön i september år 2010 var ca kronor. Medellönen för medlemmar som arbetar som barnmorskor inom den privata sektorn* var ca kronor i september år *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter från medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 18 Vårdförbundet i siffror 2010

19 Barnmorskor medlemsstatistik Antal barnmorskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Kön Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal barnmorskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

20 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer dec 2010 Antal Kvinnor % Män % Totalt ,6 0,4 Befattning Barnmorska ,7 0,3 Chef/Ledare ,7 0,3 Forskare/Pedagog 63 93,7 6,3 Sjuksköterska ,3 0,7 Specialistfunktion Annan befattning 36 97,2 2,8 Verksamhetsområde BB ,6 0,4 Barn och ungdom ,4 0,6 Förlossning ,8 0,2 Gynekologi ,9 0,1 Medicin/kirurgi ,7 0,3 Primärvård ,8 0,2 Särskild boende Utbildningsenhet 91 97,8 2,2 Annan verksamhet ,1 0,9 Sektor Statlig Privat ,6 0,4 Landsting ,7 0,3 Kommunal ,9 1,1 Antal yrkesverksamma barnmorskor inom olika befattningar december 2010 Barnmorska Chef/ledare Forskare/Pedagog Sjuksköterska Specialistfunktion Annan befattning Källa: Vårdförbundets lönestatistik Antal Kvinnor Män % % Barnmorska ,8 0,2 Distriktssköterskebarnmorska ,6 1,4 Första linjens chef ,4 0,6 Verksamhetschef eller motsvarande Förvaltningschef/VD eller motsvarande Sektionsledare Vård-/organisationsutvecklare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Biträdande chef Annan chefsfunktion Lärare 54 92,6 7,4 Forskare/Forskningsassistent Sjuksköterska ,3 0,7 Ultraljud Annan specialistfunktion Administration (ej vård) Annan befattning Vårdförbundet i siffror 2010

21 Barnmorskor utbildningsstatistik Antal examina för barnmorskor /00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Källa: SCBs universitets- och högskoleregister. Vårdförbundet i siffror

22 Barnmorskor lönestatistik 2010 exkl. chef och ledare Kommunala sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Landstinget - Barnmorskor per landsting Landsting 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket totalt Landstinget - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Privata sektorn - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Vårdförbundet i siffror 2010

23 Statliga sektorn (exkl doktorander) - Barnmorskor per åldersgrupp Åldersgrupp 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Medianlöner för barnmorskor per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn år år år 55 år - Källa: Vårdförbundets lönestatistik Vårdförbundet i siffror

24 Biomedicinska analytiker Medlemsstatistik Det finns medlemmar i Vårdförbundet som är biomedicinska analytiker varav 86 procent är yrkesverksamma och av dessa är 60 procent över 50 år. Arbetsmarknadsstatistik Antalet helt arbetslösa biomedicinska analytiker var 179 i december år 2010 enligt Arbetsförmedlingen. 70 biomedicinska analytiker var deltidsarbetslösa eller hade tillfällig timanställning. Utbildningsstatistik Det senaste läsåret var det färre biomedicinska analytiker som tog examen jämfört med året innan. Under läsåret 09/10 utexaminerades 252 biomedicinska analytiker, vilket är en minskning med 62 personer i jämförelse med föregående år. Hösten 2010 minskade antalet sökande till 447 personer, en minskning med 58 personer jämfört med hösten Lönestatistik Medellönen för medlemmar som är utbildade till biomedicinska analytiker anställda inom landstinget var i november år 2010 ca kronor. Medelåldern var ungefär 50 år. Medellönen för medlemmar som arbetar som biomedicinska analytiker inom den privata sektorn* var ca kronor i september år *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter från medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 24 Vårdförbundet i siffror 2010

25 Biomedicinska analytiker medlemsstatistik Antal biomedicinska analytiker fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal biomedicinska analytiker per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

26 Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2010 Antal Kvinnor % Män % Totalt ,5 6,5 Befattning Biomedicinska analytiker Chef/Ledare ,4 6,6 Forskare/Pedagog 27 74,1 25,9 Specialistfunktion 45 91,1 8,9 Annan befattning ,2 15,8 Verksamhetsområde Blodcentral/tranfusionsmedicin Cytologi 46 95,7 4,3 Histopatologi ,3 6,7 Klinisk fysiologi ,7 9,3 Kliniskt kemiskt ,3 5,7 Medicin/kirurgi Mikrobiologi Primärvård ,5 4,5 Utbildningsenhet 30 93,3 6,7 Annat laboratorium ,5 4,5 Annan verksamhet ,1 8,9 Sektor Statlig 52 90,4 9,6 Privat ,7 7,3 Landsting ,7 6,3 Kommunal 71 90,1 9,9 Källa: Vårdförbundets lönestatistik Antal yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom olika befattningar december 2010 Biomedicinska analytiker Chef/ledare Forskare/Pedagog Specialistfunktion Annan befattning Antal Kvinnor % Biomedicinska analytiker Cytodiagnostiker 39 92,3 7,7 Första linjens chef ,5 6,5 Verksamhetschef eller motsvarande 29 93,1 6,9 Förvaltningschef/VD eller motsvarande Sektionsledare ,4 5,6 Vård-/organisationsutvecklare 23 91,3 8,7 Biträdande chef 45 91,1 8,9 Annan chefsfunktion 40 92,5 7,5 Lärare Forskare/Forskningsassistent Ultraljud Annan specialistfunktion 41 90,2 9,8 Administration (ej vård) Män % Annan befattning 89 84,3 15,7 Källa: Vårdförbundets lönestatistik 26 Vårdförbundet i siffror 2010

27 Biomedicinska analytiker utbildningsstatistik Antal utbildningsplatser och sökande till biomedicinsk analytikerutbildning Kursstart Antal behöriga 1:a valssökande Antal platser Källa: Verket för högskoleservice VHS och SCBs universitets- och högskoleregister. Sökande per utbildningsplats 2002 vt ht , vt 9 5 1, ht , vt , ht , vt , ht , vt ht , vt ht , vt , ht , vt , ht , vt , ht , vt ,4 Antal sökande och utbildningsplatser till biomedicinska analytikerprogrammet ht 2002-vt Antal behöriga 1:a valssökande Antal platser ht 2003 vt 2003 ht 2004 vt 2004 ht 2005 vt 2005 ht 2006 vt 2006 ht 2007 vt 2007 ht 2008 vt 2008 ht 2009 vt 2009 ht 2010 vt 2010 ht 2011 vt Källa: Verket för högskoleservice VHS och SCBs universitets- och högskoleregister. Antal examina för biomedicinska analytiker /00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Källa: SCBs universitets- och högskoleregister. Vårdförbundet i siffror

28 Biomedicinska analytiker lönestatistik 2010 exkl. chef/ledare Kommunala sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år 55 år Totalt Landstinget - Biomedicinska analytiker per landsting LANDSTING 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket totalt Landstinget - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Privata sektorn - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Vårdförbundet i siffror 2010

29 Statliga sektorn exkl. doktorander - Biomedicinska analytiker per åldersgrupp ÅLDERSGRUPP 10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medellön Antal -34 år år år år Totalt Medianlön för biomedicinska analytiker per åldersgrupp och sektor exkl chef/ledare Kommunala sektorn Landstinget Privata sektorn Statliga sektorn år år år 55 år - Källa: Vårdförbundets lönestatistik Vårdförbundet i siffror

30 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav 89 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma är 13 procent män. Det finns medlemmar som är sjuksköterskor varav 82 procent är yrkesverksamma. 10 procent av de yrkesverksamma sjuksköterskorna är män. Av sjuksköterskemedlemmarna arbetar 8 procent som chef/ledare. Arbetsmarknadsstatistik I slutet av december år 2010 var 598 sjuksköterskor och 18 röntgensjuksköterskor helt arbetslösa. 813 röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor var deltidsarbetslösa eller hade tillfällig timanställning enligt Arbetsförmedlingen. Utbildningsstatistik Antalet förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningarna är i genomsnitt ungefär 2,5 ggr högre än antalet utbildningsplatser. Till vårterminen 2011 var dock sökandetrycket 2,2. För röntgensjuksköterskeutbildningen är det nästan dubbelt så många sökande som utbildningsplatser. Under 2000-talet har antalet ansökningar till röntgensjuksköterskeprogrammet ökat från ca 80 personer till dagens ca 400. Under läsåret 09/10 utexaminerades 3990 sjuksköterskor vilket är en minskning med ca 6 procent i jämförelse med året innan. För röntgensjuksköterskor är samma siffra 124 vilket motsvarar en minskning med 16 procent i jämförelse med läsåret innan. Lönestatistik Medellönen för en landstingsanställd röntgensjuksköterska låg 2010 på kronor. Inom den privata sektorn* var motsvarande siffra drygt kronor. En landstingsanställd sjuksköterska tjänade 2010 i genomsnitt kronor. I kommunen låg medellönen något högre, ca kronor. Allra högst var medellönen i privat sektor, på kronor. *Lönestatistiken för den privata sektorn grundar sig på löneuppgifter från medlemmar som arbetar inom Vårdföretagarnas område vilket motsvarar drygt hälften av de privatanställda medlemmarna. 30 Vårdförbundet i siffror 2010

31 Röntgensjuksköterskor medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Antal röntgensjuksköterskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik Vårdförbundet i siffror

32 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2010 Totalt Kvinnor % Män % Totalt ,2 12,8 Befattning Röntgensjuksköterska ,3 12,7 Chef/Ledare Forskare/Pedagog 9 88,9 11,1 Specialistfunktion Annan befattning 48 81,3 18,8 Verksamhetsområde Diagnostisk radiologi ,3 12,7 Medicin/kirurgi ,6 11,4 Annan verksamhet ,1 15,9 Sektor Statlig Privat ,3 11,7 Landsting ,2 12,8 Kommunal ,4 12,6 Antal yrkesverksamma röntgensjuksköterskor inom olika befattningar december 2010 Röntgensjuksköterska Chef/ledare Forskare/Pedagog Specialistfunktion Totalt Kvinnor % Män % Röntgensjuksköterska Första linjens chef 96 89,6 10,4 Verksamhetschef eller motsvarande 9 88,9 11,1 Sektionsledare ,7 15,3 Vård-/organisationsutvecklare 13 92,3 7,7 Biträdande chef Annan chefsfunktion 9 77,8 22,2 Lärare/Forskningsassistent 9 88,9 11,1 Specialistfunktion/Annan befattning 53 79,2 20,8 32 Vårdförbundet i siffror 2010

33 Sjuksköterskor medlemsstatistik Antal sjuksköterskor fördelat per kön, åldersgrupp och medlemskategori december 2010 Totalt Yrkesverksam Student Pensionär Övrig Kön Kvinna Man Ålder - 24 år år år år år år år år år år Medianålder Totalt Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik. Antal sjuksköterskor per åldersgrupp år år år år år år år år år 65 år- Källa: Vårdförbundets medlemsstatistik. Vårdförbundet i siffror

34 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar, verksamhetsområden och sektorer december 2010 Antal Kvinnor % Män % Totalt ,6 9,4 Befattning Sjuksköterska Chef/Ledare ,4 12,6 Forskare/Pedagog ,2 10,8 Specialistfunktion ,5 6,5 Annan befattning ,6 13,4 Verksamhetsområde Ambulanssjukvård ,8 61,2 Barn och ungdom ,9 4,1 Diagnostisk radiologi ,8 16,2 Företagshälsovård ,1 4,9 Geriatrik/Rehabilitering ,5 6,5 Kvinnovård ,8 0,2 Laboratorium Medicin/kirurgi ,8 8,2 Primärvård ,8 3,2 Psykiatri ,5 21,5 Särskild boende ,2 6,8 Utbildningsenhet ,5 4,5 Annan verksamhet ,2 10,8 Sektor Statlig ,6 13,4 Privat ,3 10,7 Landsting ,1 9,9 Kommun Vårdförbundet i siffror 2010

35 Antal yrkesverksamma sjuksköterskor inom olika befattningar december 2010 Sjuksköterska Totalt Kvinnor % Män % Anestesisjuksköterska ,3 19,7 Distriktssköterska ,1 2,9 Intensivvårdssjuksköterska ,1 8,9 Operationssjuksköterska Skolsköterska ,8 1,2 Barnsjuksköterska ,2 1,8 Företagssköterska ,2 3,8 Annan ,9 10,1 Chef/ledare Första linjens chef ,3 12,7 Verksamhetschef eller motsvarande ,6 17,4 Förvaltningschef/VD eller motsvarande 31 74,2 25,8 Sektionsledare ,6 7,4 Vård-/organisationsutvecklare ,7 16,3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska ,5 9,5 Biträdande chef ,6 10,4 Annan chefsfunktion ,7 14,3 Forskare/Pedagog Lärare ,5 10,5 Forskare Forskningsassistent ,9 10,1 Specialistfunktion Specialistfunktion ,5 6,5 Annan befattning Administration (ej vård) ,6 19,4 Annan befattning (ej vård) ,8 17,2 Annan befattning (vård) ,5 11,5 Vårdförbundet i siffror

36 Sjuksköterskor arbetsmarknadsstatistik Arbetslösheten för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i Vårdförbundet ÅR Antal arbetssökande sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor % av yrkesverksamma medlemmar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Källa: Arbetsförmedlingens uppgifter över kvarstående arbetssökande (heltid) vid december månads slut resp år i relation till yrkesverksamma medlemmar. Ändrad definition av arbetslösa Not: andelen yrkesverksamma beräknas på antalet yrkesverksamma bland sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Arbetslöshetens utveckling för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor jämfört med samtliga yrken 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Sjuksköterskor mfl Samtliga yrken AKU Källa: AMS uppgifter över kvarstående arbetssökande (heltid) vid december månads slut resp år i relation till yrkesverksamma medlemmar. AKU = SCBs arbetskraftsundersökning. 36 Vårdförbundet i siffror 2010

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010

Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011. Genomsnittlig månadslön 2011 samt procentuell förändring sedan 2010 AM 51 SM 1201 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2011 Wages / salaries and employment in county councils 2011 I korta drag Medellönen inom landstingen var 31 200 kronor år 2011 Den

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Vägledarkonferens i Stockholm 28/10. Marwin Nilsson, analysavdelningen

Vägledarkonferens i Stockholm 28/10. Marwin Nilsson, analysavdelningen Vägledarkonferens i Stockholm 28/10 Marwin Nilsson, analysavdelningen Index 50 Sentiment indikator n i USA j an u ari 2003 - sep temb er 2011 25 0-25 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Säs

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer