Jobb åt unga. 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga. september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb åt unga. 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga. september 2006. www.centerpartiet.se"

Transkript

1 Jobb åt unga 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga september 2006

2 Sammanfattning Ungdomsarbetslösheten är vår tids största misslyckande. Trots att ekonomin går på högvarv är det förhållandevis få nya jobb som skapas och ungdomars arbetsmarknad är en av de sämsta i Europa. Även unga akademiker har problem att komma in på arbetsmarknaden och få jobb som svarar mot utbildningen. Det duger inte att sitta still i båten och hoppas på jobb som inte kommer. Det behövs nya förslag, nya tankesätt och konkreta åtgärder för att ungdomar och akademiker ska kunna få riktiga jobb. Centerpartiet har vänt blickarna utanför landets gränser för att lära av andra länders erfarenheter. I denna rapport blandar vi nya förslag med lite äldre, allt i syfte att fästa ögonen på en problematik som alltför många försöker blunda för. Att få bukt med ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste uppgifterna för en ny regering. 2

3 Dagens situation Är du duktig och kompetent kommer du aldrig att ha problem att få arbete Statsminister Göran Persson i Gomorron Sverige 5 maj 2006 Arbetslösheten för ungdomar och akademiker är ett stort samhällsproblem. Enligt EU:s statistikorgan Eurostat var det i juni 2006 bara Slovakien och Polen som hade högre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Massarbetslösheten bland unga ställer Sverige i skamvrån. Tabell 1. Ungdomsarbetslöshet för juni 2006 inom de OECD-länder vars uppgifter fanns tillgängliga från Eurostat s databas, augusti 2006 Plats Land Nivå Plats Land Nivå 1 Nederländerna 6,4 EU-15 15,9 2 Danmark 6,6 12 Tjeckien 16,2 3 Österrike 8 13 Ungern 17 4 Norge 8,1 EU-25 17,1 5 Japan 8,6 14 Bulgarien 17,8 6 Rumänien 9,9 15 Belgien 18,3 7 Luxemburg 11,9 16 Malta 18,7 8 USA 11,9 17 Finland 19,6 9 Portugal Sverige 27,3 10 Tyskland 14,1 19 Slovakien 27,7 Euro-zonen 15,8 20 Polen 32,4 Samtidigt har även akademiker svårt att få jobb i Sverige. Enligt SACO var den totala arbetslösheten bland akademiker i juli månad 5 procent, en siffra som dessutom är i underkant på grund av att det statistiska underlaget är bristfälligt och ofullständigt. Inom gruppen akademiker är skillnaderna stora. Exempelvis är arbetslösheten bland akademiker som är verksamma inom konst och medier 15,2 procent, medan arbetslösheten bland de akademiker som utbildat sig inom är nästan 10 procent. Enligt fackförbundet JUSEK:s uppskattningar saknar var femte nyutexaminerad akademiker inom deras medlemsgrupper arbete ett år efter examen och av dem som har fått jobb har bara tre av tio fått ett jobb som motsvarar den utbildning man skaffat sig. 3

4 Den höga arbetslösheten bland akademiker talar för sig själv. Det borde vara uppenbart för alla, till och med för Sveriges statsminister, att många ungdomar och akademiker är arbetslösa trots hög utbildning. I denna rapport presenterar vi nya och befintliga förslag som vi vill genomföra för att göra det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden och ge fler unga chansen att känna att de kan försörja sig själva. Nyligen kom Riksrevisionens rapport där de granskar arbetsförmedlingarnas effektivitet. Rapporten innebar en svidande kritik av AMS sätt att arbeta. Framför allt riktade man kritik på följande punkter: - För mycket kraft läggs på att förmedla arbetsmarknadspolitiska program istället för att matcha lediga jobb med dem som söker arbete. - För lite tid har lagts på att skapa kontakter med arbetsgivare. - Skillnaderna mellan olika arbetsförmedlingars effektivitet är för stor. Effektiviteten skulle kunna fördubblas, utan att man behöver öka resurserna. - AMS har inte utvärderat de åtgärder man genomfört för att öka sin effektivitet. Kritiken bevisar det som Centerpartiet och Allians för Sverige länge hävdat. Den uppgift som borde vara AMS huvuduppgift, nämligen att med bra kontakter med arbetsgivare förmedla riktiga jobb, har gravt försummats. Arbetsförmedlingen i Torsby Men det finns goda exempel att lära av, också i Sverige. Ett exempel är arbetsförmedlingen i Torsby där man har nått mycket goda resultat genom att medvetet arbeta med att skapa goda kontakter med näringslivet. I Torsby har man tagit fasta på det faktum att många småföretagare drar sig för att annonsera ut lediga arbeten, eftersom man ofta översvämmas av hundratals ansökningar på varje ledigt jobb. Istället vänder arbetsförmedlingen på perspektivet. För varje ledigt jobb som kommer in vaskar arbetsförmedlingen fram fem tänkbara kandidater som matchar de behov som arbetsgivaren angivit. Det gör att 4

5 arbetsgivarna slipper ägna sig åt att sovra bland stora mängder ansökningshandlingar, och därför vågar annonsera ut fler lediga arbeten än man gjorde tidigare. Arbetsförmedlingen i Torsby har också mycket goda kontakter med potentiella arbetsgivare och letar konstant efter nya tänkbara jobb. Det arbetet har lett till att 98 av 100 arbetsgivare nöjda med den service de får från arbetsförmedlingen i Torsby. Exemplet Torsby visar hur en arbetsförmedling som prioriterar sin kärnuppgift kan uppnå stora resultat. Den fokusering på matchning som Torsby arbetsförmedling uppvisar ger en föraning om vad som skulle kunna ske om landets samtliga arbetsförmedlingar får ett tydligare uppdrag att fokusera sitt arbete och arbeta mer med matchning. Centerpartiets förslag Ungdomskommission mot ungdomsarbetslöshet Den socialdemokratiska regeringens målsättningar för att minska ungdomsarbetslösheten leder i fel riktning och till fel prioriteringar. En tydlig effekt är att arbetsförmedlarna tvingas lägga allt mer tid på att placera ungdomar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att det inte ska synas att de egentligen är långtidsarbetslösa. Om vi ska lyckas pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten måste det göras omprioriteringar och tänkandet måste bli mer näringslivsinriktat. Denna nya proaktiva syn på hur ungdomsarbetslösheten kan bekämpas skiljer sig i grunden från den nuvarande arbetsmarknadspolitiska doktrinen. Vid AMS presskonferens den 28 juni i år när Nollvision för ungdomsarbetslöshet presenterades kom arbetsgivarnas roll först på sista sidan med punkten Få näringsliv och andra arbetsgivare att ställa upp. Om man har synen att arbetsgivare ska ställa upp och nyanställa tyder det på bristande insikter om hur en dynamisk marknadsekonomi fungerar och hur nya jobb skapas. 5

6 I andra länder har man valt mer framgångsrika modeller. I till exempel Nederländerna har man nått helt andra resultat än i Sverige, tack vare ett nytt och efter svenska förhållanden radikalt tänkande hade Nederländerna stora och växande problem med ungdomsarbetslöshet. Tidigt insåg man att ungdomar som fick börja sin arbetsmarknadskarriär med arbetslöshet löpte stor risk att förbli långtidsarbetslösa under resten av sitt yrkesliv. Då bestämde sig den dåvarande regeringskoalitionen, som bestod av höger- och mittenpartier, för att fokusera sitt arbete och samla alla sina ansträngningar för att få bukt med ungdomsarbetslösheten under ett tak. En slags task force mot ungdomsarbetslöshet inrättades, direkt underställd regeringen. Själva gruppen i sig var liten, men deras arbete präglades av stor handlingskraft. Ett tydligt mål sattes upp, som innebar att nya jobb för ungdomar (utöver de som ändå skulle ha skapats) skulle skapas under en mandatperiod. De metoder man använde sig av var framför allt att man vände sig direkt till små och medelstora företag och identifierade vilken typ av arbetskraft de behövde. En ny regering måste vända på perspektivet och bjuda in de företag som kan skapa jobb åt unga till en dialog och ett gemensamt arbete för att ta till vara ungas kunskap. Därför bör en ny regering, med det nederländska exemplet som förebild, inrätta en Ungdomskommission mot ungdomsarbetslöshet. Kommissionen bör inrättas direkt efter ett maktskifte och ska vara direkt underställd näringsdepartementet. I kommissionen ska representanter från såväl näringslivet som berörda departement och myndigheter ingå. Kommissionens arbete ska vara tidsmässigt koncentrerat med syfte att få igång en bättre fungerande arbetsmarknad för unga. När arbetslösheten bland unga pressats tillbaka ska kommissionen avvecklas. Regeringen ska sätta upp ett tydligt mål som ska styra kommissionens arbete. Det övergripande målet bör vara att under den kommande mandatperioden pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten så att Sverige är bland de fem länder i Europa som har lägst ungdomsarbetslöshet (idag är det endast Slovakien och Polen, samt eventuellt Italien, som har högre ungdomsarbetslöshet än Sverige). För att nå det målet måste arbetslösheten bland 6

7 unga minska med 2/3 så att den är under 10 procent, mätt med Eurostats definition för ungdomsarbetslöshet. Denna Ungdomskommission mot ungdomsarbetslöshet ska vara en rådgivande församling som har till uppgift att förutsättningslöst studera nya förslag för att minska ungdomsarbetslösheten. Centerpartiet har i debatten visat att många länder i vår omvärld har nått stor framgång genom att använda innovativa metoder för att lösa problemen. En viktig del i kommissionens arbete ska vara att studera dessa internationella erfarenheter och lägga förslag på vilka internationella erfarenheter vi bör inspireras av och hur vi kan implementera dem i Sverige. I dagsläget är inte Sveriges statistik över ungdomsarbetslöshet jämförbar med Eurostats statistik över arbetsmarknadsläget i andra europeiska länder, eftersom kategorin heltidsstudenter som söker arbete inte räknas med trots rekommendationer från FN-organet ILO. Det betyder att den statistik som Statistiska Centralbyrån publicerar inte redovisar det verkliga antalet arbetslösa unga. Om vi ska kunna sätta in rätt insatser för att få bukt med ungdomsarbetslösheten, och dimensionera dessa insatser rätt, krävs det korrekt och internationellt jämförbar statistik. Därför ska kommissionen också initiera ett arbete för att Sveriges arbetsmarknadsstatistik synkroniseras med de definitioner och det sätt att redovisa som andra länder i Europa använder. De kommuner som vill och som brottas med hög ungdomsarbetslöshet kan med fördel välja att själva forma lokala ungdomskommissioner mot ungdomsarbetslöshet där lokala företag, kommunen, arbetsförmedlingen och rekryteringsföretag kan ingå och arbeta tillsammans. Ett frivilligt bryggår mellan gymnasiet och yrkeslivet Arbetslösheten bland unga som bara har gymnasieutbildning eller mindre är även med AMS verksamhetsstatistik 22 procent. Den reella arbetslösheten i denna grupp torde då vara betydligt större än så. Uppenbart saknas det för många naturliga bryggor som kan hjälpa elever att ta steget från gymnasiestudier till arbetslivet. Lösningen på det problemet är inte att 7

8 lägga in mer praktik på redan späckade gymnasieprogram. Istället vill vi införa ett frivilligt fjärde år på gymnasiet, där teori, långvarig praktik och entreprenörskap blandas. De praktikperioder som eleverna får i den ordinarie gymnasieutbildningen är för korta, vilket bland annat riskerar att leda till att eleverna inte hinner lära sig tillräckligt många nödvändiga moment under praktiktiden. Det leder ofta till att många företagare upplever att de måste börja med att utbilda en nyanställd ung person innan han eller hon kan fungera fullt ut på arbetsplatsen. I ett kärvt arbetsmarknadsläge leder det förstås till att företagare drar sig än mer för att anställa unga. En elev som går bryggåret ska vara berättigad till studiemedel. För att få påbörja bryggåret ska det krävas godkända betyg i gymnasiets kärnämnen. Eleverna ska redan från början göra upp en plan för sitt fjärde år, och vilka mål man ska nå. Kursplanen ska vara helt individuell. För en elev som gått en vårdutbildning och som vill använda ett bryggår för att starta ett eget vårdföretag skulle bryggåret kunna innehålla utbildning i bokföring, ekonomi och juridik varvat med praktik inom det tilltänkta företagets verksamhetsområde. Förslaget om ett frivilligt fjärde bryggår är en logisk påbyggnad på den gymnasieskola som Allians för Sverige vill forma, med högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och en modern lärlingsutbildning. Uppmuntra arbete avskaffa fribeloppet i studiemedelssystemet Många studenter arbetar vid sidan av studierna för att ha pengar till mat och hyra men kanske också för att kunna unna sig något extra ibland. Arbete ska alltid uppmuntras, inte minst för unga människor som behöver arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Därför vill vi avskaffa fribeloppet i studiemedelssystemets lånedel. Detta skulle innebära att risktagandet för studenten att arbeta minskar i storleksordningen 2/3, och därmed ökar möjligheterna och incitamenten att arbeta extra vid sidan om studierna. 8

9 Höjt studiemedel Studenter är en av de grupper som har det väldigt tufft ekonomiskt. I realiteten har studiemedlet sänkts sedan början av 1990-talet och har därmed inte följt med i den ekonomiska utvecklingen. Därför är det viktigt att förbättra studenternas ekonomi. Man ska inte behöva avstå från högre utbildning på grund av att studiemedelssystemet är för snävt tilltaget. När fler får jobb ökar möjligheterna att genomföra en sådan reform. Akademikerpraktik Idag har många ungdomar som går ut skolan liten eller ingen insikt om hur det egentligen är på en arbetsplats. Det har varit svårt att få sommarjobb och få högskoleutbildningar har praktisk tillämpning och övning i utbildningarna. Vi föreslår därför att man ska få använda en termin under studietiden till praktik med studiemedel. Det skulle ge fler akademiker som är på väg ut i arbetslivet erfarenhet, kontakter och referenser, och ger en chans att få tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken. Jobbonus Vi vill ge den som är ung och arbetslös möjlighet att välja sin egen arbetsförmedlare med en jobbonus. Jobbonusen är ett ersättningssystem som gör det möjligt för alternativa aktörer att förmedla fast jobb åt en arbetslös ung person. Det kan vara en ackrediterad privatperson eller ett konsultföretag, en ideell organisation, fackförening eller folkrörelse som lägger upp en individuell handlingsplan för att stödja och coacha den arbetslöse. Den som åtar sig uppdraget att försöka hitta ett jobb åt en ung arbetslös person får en startsumma. När man lyckats förmedla ett jobb och den unge haft arbete i ett halvår betalas en delsumma ut. Om den unge har fast jobb efter ett år betalas hela summan ut. Ungdomsavtal Många företagare upplever att de tar ett stort ansvar när de anställer en ung person utan tidigare meriter. För att sänka trösklarna för unga att ta sig in på arbetsmarknaden har vi föreslagit möjligheten att teckna ett frivilligt ungdomsavtal för arbetslösa ungdomar upp till 9

10 26 år. Det innebär att anställningstryggheten begränsas under som längst två år, men lönen ska vara avtalsenlig, den som anställs ska ha rätt till förtur till fasta tjänster och till pensionspoäng. Efter ett år har man kvalificerat sig till a-kassa om man blir arbetslös. Väljer arbetsgivaren av någon anledning att avsluta anställningen, har man rätt till avgångsvederlag på 8 procent om man har arbetat minst tre månader. Om anställningen fortsätter efter 2 år går den över i en tillsvidareanställning och omfattas därefter av LAS. De unga som redan har ett jobb omfattas inte av vårt förslag om ungdomsavtal utan förslaget är en extra möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden för dem som idag står utanför. Alliansens gemensamma förslag Jobbgaranti Allians för Sverige vill införa en jobbgaranti för alla under 25 år, efter 50 dagars arbetslöshet. Syftet med garantin är att med hjälp av individuellt utformade åtgärder så snabbt som möjligt hjälpa unga in på den ordinarie arbetsmarknaden. I jobbgarantin kan utbildning och praktik ingå. Tyngdpunkten i jobbgarantin ska ligga på att förbereda de som deltagar för arbetslivet genom olika jobbsökande aktiviteter. Korta kompletterande utbildningar kan ingå, liksom praktik och vissa samhällsnyttiga arbetsinsatser. Aktiviteterna ska kunna ordnas av en mångfald auktoriserade anordnare. Jobbgarantin ersätter dagens kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. En tredelad gymnasieskola Allians för Sverige vill införa en ny modern gymnasieskola som ska bestå av tre delar; högskolförberedande program, yrkesförberedande program och en modern och flexibel lärlingsutbildning i gymnasiet. Den elev som vill och kan ska redan i gymnasieskolan kunna skaffa sig en behörighet till högskolan. Den som hellre vill läsa ett yrkesförberedande program ska kunna göra det, med fokus på yrkesprogrammets karaktärsämnen. Dessutom vill vi vill införa en modern och flexibel lärlingsutbildning, som ger en ny möjlighet för elever som vill utbilda sig till ett yrke där praktiken är viktig. 10

11 Praktikpeng Mer än var tredje elev vid de yrkesförberedande programmen får inte de 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till. För att öka denna andel och göra det mer attraktivt för företag att ta emot elever föreslår Allians för Sverige att företag som tar emot elever får en praktikpeng som ska kompensera för den handledning som eleverna ska erhålla. Om företagen får en ersättning för de kostnader de har för att handleda elever ökar möjligheterna att fler kan få sin arbetsplatsförlagda praktik. Konkurrensutsätt arbetsförmedlingarna Många arbetssökande upplever att arbetsförmedlingen fungerar dåligt. För att fler ska få jobb behöver arbetsförmedlingen utsättas för konkurrens så att privata arbetsförmedlingar som riktar in sig på olika yrkesgrupper och/eller kompetenser kan växa fram. Då kan olika yrkesgrupper få olika stöd och skräddarsydd hjälp som passar just dem. Unga kanske kommer att söka sig till en typ av arbetsförmedling, medan en biokemist och en rörmokare har olika behov och behöver olika hjälp och individuell coachning. Individuell handlingsplan och personlig coach Idag hänvisas många arbetssökande till hjälp via datorn och Internet, trots att all erfarenhet visar att den personliga kontakten är viktig för att få ut människor på arbetsmarknaden. Därför föreslår vi att alla arbetssökande ska få en personlig coach och garanteras en individuell handlingsplan inom 30 dagar. Då kan rätt hjälp sättas in omgående. Särskilt unga människor utan arbetslivserfarenhet behöver särskild coachning för att få rätt stöd som leder till riktiga jobb. Nystartsjobb Tillsammans med Allians för Sverige föreslår vi att unga människor som varit arbetslösa i sex månader ska få ta del av förslaget om nystartsjobb. Under en ettårsperiod ska en person mellan 20 och 24 år kunna anställas hos en arbetsgivare utan att arbetsgivaren behöver betala 11

12 någon arbetsgivaravgift. Därefter är förhoppningen att anställningen ska övergå i en reguljär anställning. Nej till regeringens förslag om visstidsanställningar Tillsammans med Allians för Sverige säger Centerpartiet nej till regeringens förslag om visstidsanställningar. Förslaget, som innebär att man får företrädesrätt till lediga tjänster efter att ha jobbat i 6 månader och att man får rätt till tillsvidareanställning efter 14 månaders anställning inom tre år, slår hårt mot t.ex. säsongsarbetare och inte minst ungdomar. Om förslaget genomförs kommer det innebära att personer i vissa branscher kommer få ännu kortare vikariat och ännu sämre anknytning till arbetsmarknaden. Vi föreslår i stället rätt till tillsvidareanställning om man varit anställd i 24 månader under en femårsperiod samt ett års företrädesrätt till nytt arbete för den som blivit uppsagd efter minst ett års anställning. Vi vill även behålla undantagen för säsongsanställningar så som de ser ut i dagens regelverk. Halvera arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 24 år Antalet sysselsatta personer i åldrarna år föll från ca 66 procent 1990 till 40 procent några år in på 1990-talet och har legat kvar på samma låga nivå sedan dess. Det är en markant sämre utveckling än för övriga åldersgrupper, också i jämförelse med andra EUländer som exempelvis Danmark. För att göra det mer attraktivt att anställa ungdomar bör arbetsgivaravgifterna halveras. 12

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

A. Ge alla nittiotalister en chans. 2 april 2009

A. Ge alla nittiotalister en chans. 2 april 2009 2 april 2009 Ge alla unga en chans De som är unga idag ska bära upp samhället imorgon. Unga människor står för en stor och positiv kraft i vårt samhälle, de är kreativa och ser nya lösningar. Att ingjuta

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar

Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar Av: Alexander Wisenfelt, Thomas Olsson Linköpings universitet Statsvetenskap 1 Bakgrund: Vi är 3 studenter från Linköpings Universitet som studerar ämnet Statsvetenskap,

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Mot EU:s lägsta arbetslöshet

Mot EU:s lägsta arbetslöshet Mot EU:s lägsta arbetslöshet Reformer för fler jobb Högre arbetslöshet än andra jämförbara länder Arbetslöshet i EU15, 15-74 år 26,9 24,7 14,4 12,5 11,7 10,2 8,6 8,5 8,0 7,0 6,5 6,3 6,1 5,0 4,9 Källa:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Översikt a) Allmänt om den svenska ungdomsarbetslösheten - Är den verkligen hög? Är den

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Anställd av företag eller rekryterad av kriminell verksamhet?

Anställd av företag eller rekryterad av kriminell verksamhet? Anställd av företag eller rekryterad av kriminell verksamhet? En fot in på arbetsmarknaden startar vuxenlivet Ett eget arbete betyder allt. Det ger frihet och trygghet. Det ger möjlighet att försörja sig.

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Socialdemokraterna, arbetslösheten och partiets bäst-i-eu-mål

Socialdemokraterna, arbetslösheten och partiets bäst-i-eu-mål Liberalerna 1 2014 06 09 Socialdemokraterna, arbetslösheten och partiets bäst-i-eu-mål Av Carl B Hamilton och Katarina Bergkvist Sammanfattning Socialdemokraterna har satt upp målet att år 2020 ska ha

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Stefan Löfven 31 mars 2014 AGENDA Gymnasiekompetens krävs på arbetsmarknaden Stora problem i gymnasieskolan Nytt Kunskapslyft Obligatorisk gymnasieskola Utbildningskontrakt

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Många ungas vardag: vänta-på-jobb

Många ungas vardag: vänta-på-jobb Många ungas vardag: vänta-på-jobb Jonas Frycklund, Stefan Fölster September, 2006 Minst 120 000 ungdomar har ett vänta-på-jobb 1 Innehåll Sammanfattning...2 Hög ungdomsarbetslöshet...3 Vilka jobb får ungdomarna?...5

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer