Jobb åt unga. 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga. september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb åt unga. 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga. september 2006. www.centerpartiet.se"

Transkript

1 Jobb åt unga 15 förslag för att bryta massarbetslösheten bland unga september 2006

2 Sammanfattning Ungdomsarbetslösheten är vår tids största misslyckande. Trots att ekonomin går på högvarv är det förhållandevis få nya jobb som skapas och ungdomars arbetsmarknad är en av de sämsta i Europa. Även unga akademiker har problem att komma in på arbetsmarknaden och få jobb som svarar mot utbildningen. Det duger inte att sitta still i båten och hoppas på jobb som inte kommer. Det behövs nya förslag, nya tankesätt och konkreta åtgärder för att ungdomar och akademiker ska kunna få riktiga jobb. Centerpartiet har vänt blickarna utanför landets gränser för att lära av andra länders erfarenheter. I denna rapport blandar vi nya förslag med lite äldre, allt i syfte att fästa ögonen på en problematik som alltför många försöker blunda för. Att få bukt med ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste uppgifterna för en ny regering. 2

3 Dagens situation Är du duktig och kompetent kommer du aldrig att ha problem att få arbete Statsminister Göran Persson i Gomorron Sverige 5 maj 2006 Arbetslösheten för ungdomar och akademiker är ett stort samhällsproblem. Enligt EU:s statistikorgan Eurostat var det i juni 2006 bara Slovakien och Polen som hade högre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Massarbetslösheten bland unga ställer Sverige i skamvrån. Tabell 1. Ungdomsarbetslöshet för juni 2006 inom de OECD-länder vars uppgifter fanns tillgängliga från Eurostat s databas, augusti 2006 Plats Land Nivå Plats Land Nivå 1 Nederländerna 6,4 EU-15 15,9 2 Danmark 6,6 12 Tjeckien 16,2 3 Österrike 8 13 Ungern 17 4 Norge 8,1 EU-25 17,1 5 Japan 8,6 14 Bulgarien 17,8 6 Rumänien 9,9 15 Belgien 18,3 7 Luxemburg 11,9 16 Malta 18,7 8 USA 11,9 17 Finland 19,6 9 Portugal Sverige 27,3 10 Tyskland 14,1 19 Slovakien 27,7 Euro-zonen 15,8 20 Polen 32,4 Samtidigt har även akademiker svårt att få jobb i Sverige. Enligt SACO var den totala arbetslösheten bland akademiker i juli månad 5 procent, en siffra som dessutom är i underkant på grund av att det statistiska underlaget är bristfälligt och ofullständigt. Inom gruppen akademiker är skillnaderna stora. Exempelvis är arbetslösheten bland akademiker som är verksamma inom konst och medier 15,2 procent, medan arbetslösheten bland de akademiker som utbildat sig inom är nästan 10 procent. Enligt fackförbundet JUSEK:s uppskattningar saknar var femte nyutexaminerad akademiker inom deras medlemsgrupper arbete ett år efter examen och av dem som har fått jobb har bara tre av tio fått ett jobb som motsvarar den utbildning man skaffat sig. 3

4 Den höga arbetslösheten bland akademiker talar för sig själv. Det borde vara uppenbart för alla, till och med för Sveriges statsminister, att många ungdomar och akademiker är arbetslösa trots hög utbildning. I denna rapport presenterar vi nya och befintliga förslag som vi vill genomföra för att göra det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden och ge fler unga chansen att känna att de kan försörja sig själva. Nyligen kom Riksrevisionens rapport där de granskar arbetsförmedlingarnas effektivitet. Rapporten innebar en svidande kritik av AMS sätt att arbeta. Framför allt riktade man kritik på följande punkter: - För mycket kraft läggs på att förmedla arbetsmarknadspolitiska program istället för att matcha lediga jobb med dem som söker arbete. - För lite tid har lagts på att skapa kontakter med arbetsgivare. - Skillnaderna mellan olika arbetsförmedlingars effektivitet är för stor. Effektiviteten skulle kunna fördubblas, utan att man behöver öka resurserna. - AMS har inte utvärderat de åtgärder man genomfört för att öka sin effektivitet. Kritiken bevisar det som Centerpartiet och Allians för Sverige länge hävdat. Den uppgift som borde vara AMS huvuduppgift, nämligen att med bra kontakter med arbetsgivare förmedla riktiga jobb, har gravt försummats. Arbetsförmedlingen i Torsby Men det finns goda exempel att lära av, också i Sverige. Ett exempel är arbetsförmedlingen i Torsby där man har nått mycket goda resultat genom att medvetet arbeta med att skapa goda kontakter med näringslivet. I Torsby har man tagit fasta på det faktum att många småföretagare drar sig för att annonsera ut lediga arbeten, eftersom man ofta översvämmas av hundratals ansökningar på varje ledigt jobb. Istället vänder arbetsförmedlingen på perspektivet. För varje ledigt jobb som kommer in vaskar arbetsförmedlingen fram fem tänkbara kandidater som matchar de behov som arbetsgivaren angivit. Det gör att 4

5 arbetsgivarna slipper ägna sig åt att sovra bland stora mängder ansökningshandlingar, och därför vågar annonsera ut fler lediga arbeten än man gjorde tidigare. Arbetsförmedlingen i Torsby har också mycket goda kontakter med potentiella arbetsgivare och letar konstant efter nya tänkbara jobb. Det arbetet har lett till att 98 av 100 arbetsgivare nöjda med den service de får från arbetsförmedlingen i Torsby. Exemplet Torsby visar hur en arbetsförmedling som prioriterar sin kärnuppgift kan uppnå stora resultat. Den fokusering på matchning som Torsby arbetsförmedling uppvisar ger en föraning om vad som skulle kunna ske om landets samtliga arbetsförmedlingar får ett tydligare uppdrag att fokusera sitt arbete och arbeta mer med matchning. Centerpartiets förslag Ungdomskommission mot ungdomsarbetslöshet Den socialdemokratiska regeringens målsättningar för att minska ungdomsarbetslösheten leder i fel riktning och till fel prioriteringar. En tydlig effekt är att arbetsförmedlarna tvingas lägga allt mer tid på att placera ungdomar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att det inte ska synas att de egentligen är långtidsarbetslösa. Om vi ska lyckas pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten måste det göras omprioriteringar och tänkandet måste bli mer näringslivsinriktat. Denna nya proaktiva syn på hur ungdomsarbetslösheten kan bekämpas skiljer sig i grunden från den nuvarande arbetsmarknadspolitiska doktrinen. Vid AMS presskonferens den 28 juni i år när Nollvision för ungdomsarbetslöshet presenterades kom arbetsgivarnas roll först på sista sidan med punkten Få näringsliv och andra arbetsgivare att ställa upp. Om man har synen att arbetsgivare ska ställa upp och nyanställa tyder det på bristande insikter om hur en dynamisk marknadsekonomi fungerar och hur nya jobb skapas. 5

6 I andra länder har man valt mer framgångsrika modeller. I till exempel Nederländerna har man nått helt andra resultat än i Sverige, tack vare ett nytt och efter svenska förhållanden radikalt tänkande hade Nederländerna stora och växande problem med ungdomsarbetslöshet. Tidigt insåg man att ungdomar som fick börja sin arbetsmarknadskarriär med arbetslöshet löpte stor risk att förbli långtidsarbetslösa under resten av sitt yrkesliv. Då bestämde sig den dåvarande regeringskoalitionen, som bestod av höger- och mittenpartier, för att fokusera sitt arbete och samla alla sina ansträngningar för att få bukt med ungdomsarbetslösheten under ett tak. En slags task force mot ungdomsarbetslöshet inrättades, direkt underställd regeringen. Själva gruppen i sig var liten, men deras arbete präglades av stor handlingskraft. Ett tydligt mål sattes upp, som innebar att nya jobb för ungdomar (utöver de som ändå skulle ha skapats) skulle skapas under en mandatperiod. De metoder man använde sig av var framför allt att man vände sig direkt till små och medelstora företag och identifierade vilken typ av arbetskraft de behövde. En ny regering måste vända på perspektivet och bjuda in de företag som kan skapa jobb åt unga till en dialog och ett gemensamt arbete för att ta till vara ungas kunskap. Därför bör en ny regering, med det nederländska exemplet som förebild, inrätta en Ungdomskommission mot ungdomsarbetslöshet. Kommissionen bör inrättas direkt efter ett maktskifte och ska vara direkt underställd näringsdepartementet. I kommissionen ska representanter från såväl näringslivet som berörda departement och myndigheter ingå. Kommissionens arbete ska vara tidsmässigt koncentrerat med syfte att få igång en bättre fungerande arbetsmarknad för unga. När arbetslösheten bland unga pressats tillbaka ska kommissionen avvecklas. Regeringen ska sätta upp ett tydligt mål som ska styra kommissionens arbete. Det övergripande målet bör vara att under den kommande mandatperioden pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten så att Sverige är bland de fem länder i Europa som har lägst ungdomsarbetslöshet (idag är det endast Slovakien och Polen, samt eventuellt Italien, som har högre ungdomsarbetslöshet än Sverige). För att nå det målet måste arbetslösheten bland 6

7 unga minska med 2/3 så att den är under 10 procent, mätt med Eurostats definition för ungdomsarbetslöshet. Denna Ungdomskommission mot ungdomsarbetslöshet ska vara en rådgivande församling som har till uppgift att förutsättningslöst studera nya förslag för att minska ungdomsarbetslösheten. Centerpartiet har i debatten visat att många länder i vår omvärld har nått stor framgång genom att använda innovativa metoder för att lösa problemen. En viktig del i kommissionens arbete ska vara att studera dessa internationella erfarenheter och lägga förslag på vilka internationella erfarenheter vi bör inspireras av och hur vi kan implementera dem i Sverige. I dagsläget är inte Sveriges statistik över ungdomsarbetslöshet jämförbar med Eurostats statistik över arbetsmarknadsläget i andra europeiska länder, eftersom kategorin heltidsstudenter som söker arbete inte räknas med trots rekommendationer från FN-organet ILO. Det betyder att den statistik som Statistiska Centralbyrån publicerar inte redovisar det verkliga antalet arbetslösa unga. Om vi ska kunna sätta in rätt insatser för att få bukt med ungdomsarbetslösheten, och dimensionera dessa insatser rätt, krävs det korrekt och internationellt jämförbar statistik. Därför ska kommissionen också initiera ett arbete för att Sveriges arbetsmarknadsstatistik synkroniseras med de definitioner och det sätt att redovisa som andra länder i Europa använder. De kommuner som vill och som brottas med hög ungdomsarbetslöshet kan med fördel välja att själva forma lokala ungdomskommissioner mot ungdomsarbetslöshet där lokala företag, kommunen, arbetsförmedlingen och rekryteringsföretag kan ingå och arbeta tillsammans. Ett frivilligt bryggår mellan gymnasiet och yrkeslivet Arbetslösheten bland unga som bara har gymnasieutbildning eller mindre är även med AMS verksamhetsstatistik 22 procent. Den reella arbetslösheten i denna grupp torde då vara betydligt större än så. Uppenbart saknas det för många naturliga bryggor som kan hjälpa elever att ta steget från gymnasiestudier till arbetslivet. Lösningen på det problemet är inte att 7

8 lägga in mer praktik på redan späckade gymnasieprogram. Istället vill vi införa ett frivilligt fjärde år på gymnasiet, där teori, långvarig praktik och entreprenörskap blandas. De praktikperioder som eleverna får i den ordinarie gymnasieutbildningen är för korta, vilket bland annat riskerar att leda till att eleverna inte hinner lära sig tillräckligt många nödvändiga moment under praktiktiden. Det leder ofta till att många företagare upplever att de måste börja med att utbilda en nyanställd ung person innan han eller hon kan fungera fullt ut på arbetsplatsen. I ett kärvt arbetsmarknadsläge leder det förstås till att företagare drar sig än mer för att anställa unga. En elev som går bryggåret ska vara berättigad till studiemedel. För att få påbörja bryggåret ska det krävas godkända betyg i gymnasiets kärnämnen. Eleverna ska redan från början göra upp en plan för sitt fjärde år, och vilka mål man ska nå. Kursplanen ska vara helt individuell. För en elev som gått en vårdutbildning och som vill använda ett bryggår för att starta ett eget vårdföretag skulle bryggåret kunna innehålla utbildning i bokföring, ekonomi och juridik varvat med praktik inom det tilltänkta företagets verksamhetsområde. Förslaget om ett frivilligt fjärde bryggår är en logisk påbyggnad på den gymnasieskola som Allians för Sverige vill forma, med högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och en modern lärlingsutbildning. Uppmuntra arbete avskaffa fribeloppet i studiemedelssystemet Många studenter arbetar vid sidan av studierna för att ha pengar till mat och hyra men kanske också för att kunna unna sig något extra ibland. Arbete ska alltid uppmuntras, inte minst för unga människor som behöver arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Därför vill vi avskaffa fribeloppet i studiemedelssystemets lånedel. Detta skulle innebära att risktagandet för studenten att arbeta minskar i storleksordningen 2/3, och därmed ökar möjligheterna och incitamenten att arbeta extra vid sidan om studierna. 8

9 Höjt studiemedel Studenter är en av de grupper som har det väldigt tufft ekonomiskt. I realiteten har studiemedlet sänkts sedan början av 1990-talet och har därmed inte följt med i den ekonomiska utvecklingen. Därför är det viktigt att förbättra studenternas ekonomi. Man ska inte behöva avstå från högre utbildning på grund av att studiemedelssystemet är för snävt tilltaget. När fler får jobb ökar möjligheterna att genomföra en sådan reform. Akademikerpraktik Idag har många ungdomar som går ut skolan liten eller ingen insikt om hur det egentligen är på en arbetsplats. Det har varit svårt att få sommarjobb och få högskoleutbildningar har praktisk tillämpning och övning i utbildningarna. Vi föreslår därför att man ska få använda en termin under studietiden till praktik med studiemedel. Det skulle ge fler akademiker som är på väg ut i arbetslivet erfarenhet, kontakter och referenser, och ger en chans att få tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken. Jobbonus Vi vill ge den som är ung och arbetslös möjlighet att välja sin egen arbetsförmedlare med en jobbonus. Jobbonusen är ett ersättningssystem som gör det möjligt för alternativa aktörer att förmedla fast jobb åt en arbetslös ung person. Det kan vara en ackrediterad privatperson eller ett konsultföretag, en ideell organisation, fackförening eller folkrörelse som lägger upp en individuell handlingsplan för att stödja och coacha den arbetslöse. Den som åtar sig uppdraget att försöka hitta ett jobb åt en ung arbetslös person får en startsumma. När man lyckats förmedla ett jobb och den unge haft arbete i ett halvår betalas en delsumma ut. Om den unge har fast jobb efter ett år betalas hela summan ut. Ungdomsavtal Många företagare upplever att de tar ett stort ansvar när de anställer en ung person utan tidigare meriter. För att sänka trösklarna för unga att ta sig in på arbetsmarknaden har vi föreslagit möjligheten att teckna ett frivilligt ungdomsavtal för arbetslösa ungdomar upp till 9

10 26 år. Det innebär att anställningstryggheten begränsas under som längst två år, men lönen ska vara avtalsenlig, den som anställs ska ha rätt till förtur till fasta tjänster och till pensionspoäng. Efter ett år har man kvalificerat sig till a-kassa om man blir arbetslös. Väljer arbetsgivaren av någon anledning att avsluta anställningen, har man rätt till avgångsvederlag på 8 procent om man har arbetat minst tre månader. Om anställningen fortsätter efter 2 år går den över i en tillsvidareanställning och omfattas därefter av LAS. De unga som redan har ett jobb omfattas inte av vårt förslag om ungdomsavtal utan förslaget är en extra möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden för dem som idag står utanför. Alliansens gemensamma förslag Jobbgaranti Allians för Sverige vill införa en jobbgaranti för alla under 25 år, efter 50 dagars arbetslöshet. Syftet med garantin är att med hjälp av individuellt utformade åtgärder så snabbt som möjligt hjälpa unga in på den ordinarie arbetsmarknaden. I jobbgarantin kan utbildning och praktik ingå. Tyngdpunkten i jobbgarantin ska ligga på att förbereda de som deltagar för arbetslivet genom olika jobbsökande aktiviteter. Korta kompletterande utbildningar kan ingå, liksom praktik och vissa samhällsnyttiga arbetsinsatser. Aktiviteterna ska kunna ordnas av en mångfald auktoriserade anordnare. Jobbgarantin ersätter dagens kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. En tredelad gymnasieskola Allians för Sverige vill införa en ny modern gymnasieskola som ska bestå av tre delar; högskolförberedande program, yrkesförberedande program och en modern och flexibel lärlingsutbildning i gymnasiet. Den elev som vill och kan ska redan i gymnasieskolan kunna skaffa sig en behörighet till högskolan. Den som hellre vill läsa ett yrkesförberedande program ska kunna göra det, med fokus på yrkesprogrammets karaktärsämnen. Dessutom vill vi vill införa en modern och flexibel lärlingsutbildning, som ger en ny möjlighet för elever som vill utbilda sig till ett yrke där praktiken är viktig. 10

11 Praktikpeng Mer än var tredje elev vid de yrkesförberedande programmen får inte de 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till. För att öka denna andel och göra det mer attraktivt för företag att ta emot elever föreslår Allians för Sverige att företag som tar emot elever får en praktikpeng som ska kompensera för den handledning som eleverna ska erhålla. Om företagen får en ersättning för de kostnader de har för att handleda elever ökar möjligheterna att fler kan få sin arbetsplatsförlagda praktik. Konkurrensutsätt arbetsförmedlingarna Många arbetssökande upplever att arbetsförmedlingen fungerar dåligt. För att fler ska få jobb behöver arbetsförmedlingen utsättas för konkurrens så att privata arbetsförmedlingar som riktar in sig på olika yrkesgrupper och/eller kompetenser kan växa fram. Då kan olika yrkesgrupper få olika stöd och skräddarsydd hjälp som passar just dem. Unga kanske kommer att söka sig till en typ av arbetsförmedling, medan en biokemist och en rörmokare har olika behov och behöver olika hjälp och individuell coachning. Individuell handlingsplan och personlig coach Idag hänvisas många arbetssökande till hjälp via datorn och Internet, trots att all erfarenhet visar att den personliga kontakten är viktig för att få ut människor på arbetsmarknaden. Därför föreslår vi att alla arbetssökande ska få en personlig coach och garanteras en individuell handlingsplan inom 30 dagar. Då kan rätt hjälp sättas in omgående. Särskilt unga människor utan arbetslivserfarenhet behöver särskild coachning för att få rätt stöd som leder till riktiga jobb. Nystartsjobb Tillsammans med Allians för Sverige föreslår vi att unga människor som varit arbetslösa i sex månader ska få ta del av förslaget om nystartsjobb. Under en ettårsperiod ska en person mellan 20 och 24 år kunna anställas hos en arbetsgivare utan att arbetsgivaren behöver betala 11

12 någon arbetsgivaravgift. Därefter är förhoppningen att anställningen ska övergå i en reguljär anställning. Nej till regeringens förslag om visstidsanställningar Tillsammans med Allians för Sverige säger Centerpartiet nej till regeringens förslag om visstidsanställningar. Förslaget, som innebär att man får företrädesrätt till lediga tjänster efter att ha jobbat i 6 månader och att man får rätt till tillsvidareanställning efter 14 månaders anställning inom tre år, slår hårt mot t.ex. säsongsarbetare och inte minst ungdomar. Om förslaget genomförs kommer det innebära att personer i vissa branscher kommer få ännu kortare vikariat och ännu sämre anknytning till arbetsmarknaden. Vi föreslår i stället rätt till tillsvidareanställning om man varit anställd i 24 månader under en femårsperiod samt ett års företrädesrätt till nytt arbete för den som blivit uppsagd efter minst ett års anställning. Vi vill även behålla undantagen för säsongsanställningar så som de ser ut i dagens regelverk. Halvera arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 24 år Antalet sysselsatta personer i åldrarna år föll från ca 66 procent 1990 till 40 procent några år in på 1990-talet och har legat kvar på samma låga nivå sedan dess. Det är en markant sämre utveckling än för övriga åldersgrupper, också i jämförelse med andra EUländer som exempelvis Danmark. För att göra det mer attraktivt att anställa ungdomar bör arbetsgivaravgifterna halveras. 12

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

100 procent är bättre än 64

100 procent är bättre än 64 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller

Läs mer

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin 7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Föredrogs arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Anf. 1 TOMAS TOBÉ (M): Herr talman! Alliansens ansvarstagande för

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Rapport. Gotländska ungdomars väg till arbete

Rapport. Gotländska ungdomars väg till arbete Rapport Gotländska ungdomars väg till arbete juni 2006 1 1. INLEDNING... 1 2. BAKGRUND... 1 3. NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING... 2 4. BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING... 2 5. ÅLDERSAVGÅNGAR...

Läs mer

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen.

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. Kristoffer Arvidsson Thonäng Victor Bernhartz Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Skattepolitiken... 6

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

En utbildningsgaranti

En utbildningsgaranti En utbildningsgaranti möjligheter på regional nivå Jonas Olofsson Malmö högskolan Institutionen för hälso- och välfärdsstudier Alexandru Panican Socialhögskolan Lunds universitet December 2014 Förord Syftet

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald

jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling valfrihet Matchning förtroende Mångfald jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling Matchning valfrihet förtroende Mångfald Jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling SAMMANFATTNING För att förbättra

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

på spaning efter jobben

på spaning efter jobben på spaning efter jobben en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm Av Malin Hanson Arbetarrörelsens Tankesmedja innehåll: förord: Monika Arvidsson 3 inledning 4 bra att veta 5 Den

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA?

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? 3 VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? RAPPORTFÖRFATTARE: VICTOR BERNHARDTZ OCH ELISABET OLME Katalys tidigare publikationer No 1: Välfärden är vinsten No 2: Svar på tal om vinster i välfärden Katalys - Institut

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer