NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 1"

Transkript

1 7 nr 2011 årgång 104 LEDARE Sjöbefälsföreningen kommer att vara på plats och bevaka sjöfartsfrågorna och hjälpa de svenska och utländska befäl som är våra medlemmar, vare sig det är under svensk eller utländsk flagg NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 1

2 LEDARE. Sjöbefälsföreningen kommer att vara på plats och bevaka sjöfartsfrågorna och hjälpa de svenska och utländska befäl som är våra medlemmar, vare sig det är under svensk eller utländsk flagg Efter extrakongressen har arbetet med att få allt på plats varit i full gång. Mycket arbete återstår, men nu börjar organisationen komma på plats. Vårt dagliga arbete fortgår, själv har jag deltagit på antal möten både lokalt i Stena samt centralt för föreningen. Och även ett helgpass ombord på Stena Jutlandica har hunnits med. Sammanslagningen har varit en mycket viktig fråga för mig, varför jag också kände en stor glädje och tillfredsställelse när båda kongresserna biföll styrelsernas förslag för den nya organisationen. Så efter ovan nämnda arbetspass ombord på Jutlandica och ett antal olika uppdrag så har jag tagit en veckas semester och sitter nu i sista minuten och skriver min ledare. Kan konstatera vikten av att någon gång i mellan få tillfälle att ta ledigt och koppla bort allt arbete. Att bara vara är faktiskt en underbar känsla, och jag hoppas nu innerligt att föreningens anställda så småningom också kan få tillfälle att bara ta det lugnt och få en paus i allt arbete som förevarit och som är. Nu finns i alla fall möjligheten att fokusera på framtiden som en förening, som kan organiseras på ett mer effektivt och bättre sätt. Just nu är det mycket för alla anställda, eftersom det inte är helt självklart att genomföra en förändring i hela organisationen samtidigt som man sköter sina vanliga arbetsuppgifter och ska flytta kontoret, där flera generationers arbete finns sparat. Givetvis måste även än föryngring till, då åldersstrukturen i föreningen är till de äldres fördel. Vi står inför pensionsavgångar de närmaste åren. För att medlemmar och anställda skall drabbas i så liten utsträckning som möjligt så måste vi börja titta på rekrytering inom den närmsta framtiden. Inför kongressen 2012 bör vi kunna presentera en plan för hur vi klara de förändringar som kommer att behöva genomföras i och med att några nyckelpersoner kommer att avsluta sina yrkeskarriärer. Personligen är jag synnerligen tacksam att Christer Lindvall och Christer Themnér fortfarande deltar i arbetet. Dessa båda herrar har betytt och betyder en hel del för föreningens förmåga att delta som aktivt befälsförbund, både nationellt som internationellt. Självfallet är övriga anställda också av stor vikt. Den sammanlagda kunskapsbanken i föreningen är stor och kommer att vara stor, men vi måste få in yngre förmågor som ombudsmän. Det tar lång tid att komma in i ett så udda arbete som att vara ombudsman i en så komplicerad bransch som sjöfarten. Man behöver ganska lång tid på sig för att klara av att bli en självständig ombudsman. Sjöfarten fortgår som vanligt, och sedvanligt får vi höra att kostnaden för att ha svensk personal anställd är för stor. Piraternas härjningar fortgår, grundstötningar och kollisioner sker. Fartyg börjar brinna lite här och där på moder jord. Fartyg anpassade för 600 passagerare sjunker och det visar sig att det kanske var så många som 3600 passagerare ombord. Listan över hur det står till inom sjöfartsvärlden kan göras lång. I Sverige diskuteras och lämnas motioner om beväpnade vakter ombord. Saker och ting skall beredas och kanske får vi någon form av sjöfartspolitiskt utspel till våren Det enda jag kan konstatera är att sjöfart i Sverige med svenskar ombord inte är något som svenska politiker verkar bry sig om. Det är som vanligt en total tystnad och absolut noll engagemang vare sig det gäller för eller emot svensk sjöfart, och detsamma gäller svenska journalisters intresse för sjöfartsfrågor. Nej, är det något som engagerar så är det inlandsbanan och andra totalt oviktiga frågor som absolut inte genererar en krona tillbaka till statskassan. Som tur är för befälet, så finns det fortfarande arbetsplatser och dessa finns utomlands och då ofta i våra nordiska grannländer. Men tyvärr för Sverige som sjöfartsnation, då vår betydelse inom internationell shipping snart är lika med noll. Sjöbefälsföreningen kommer i alla fall att vara på plats och bevaka sjöfartsfrågorna och hjälpa de svenska och utländska befäl som är våra medlemmar, vare sig det är under svensk eller utländsk flagg. Fair Wind Jörgen Lorén ordförande 2 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

3 INNEHÅLL. sid 4-5 VÄRLDSSJÖFARTENS DAG Världssjöfartens Dag firades den 29 september i Göteborg. Temat var sjöfartens problem med piratangrepp. Frågan speglades från många synvinklar och gjorde att det, enligt många deltagare, blev den bästa Världssjöfartens Dag någonsin. Sjöbefälsföreningen träffade förstaårseleverna i Kalmar på puben Sjösjukan. FOTO: MARIE HALVDANSON sid 6-7 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN TRÄFFADE FÖRSTAÅRSELEVERNA I KALMAR Många elever, och inte enbart nybörjare, mötte upp på Sjösjukan i Kalmar när Sjöbefälsföreningen bjöd in förstaårseleverna till information. Arbetsmarknad, praktikplatser och betald spetskompetens var några av de frågor som diskuterades. sid 9 NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS Den september 2012 håller Sjöbefälsföreningen sin första ordinarie kongress i Stockholm. För första gången ska före detta SFBF-medlemmar nominera kandidater till kongressen till en valberedning. Det är därför extra viktigt att du till den första kongressen nominerar din kandidat till kongressen till valberedningen! sid NU FLYTTAR VI TILL FRIDHEMSPLAN Den 11 november går flyttlasset från Gamla Brogatan. Den 14 november finns alla i Sjöbefälsföreningen på plats hos Ledarna på S:t Eriksgatan i Stockholm....dessutom: Lodskott & Pejlingar sid 22-23, Korsord sid 25, Fritidshusen sid 26, Klubbordförandena sid 29, NY Inträdesanmälan sid 31 m m. Utges av Sjöbefälsföreningen-O. Forum för sjöfart och miljö, fack och juridik, hamnar och farleder, transport och kommunikation, intendentura, ekonomi, utbildning och kultur. Utkommer med 8 nummer/år. Redaktör och ansvarig utgivare: Marie Halvdanson, tel , bost , mobil , e-post: Adress: Gamla Brogatan 19, 2 tr, Stockholm, tel , fax Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm. Prenumeration: 350:-/år inkl. moms. Pg TS-kontrollerad upplaga: ex. För icke beställt material ansvaras ej. Medlem av Sveriges Tidskrifter. Annonser: SJÖPAKETET - samannonsering i Nautisk Tidskrift och Sjöbefäl, Ankie Nilsson, tel , ankie Annonspriser: Begär särskild prislista för SJÖPAKETET. ISSN NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 3

4 PIRATERI. VÄRLDSSJÖFARTENS DAG FOKUSERADE PÅ PIRATERI Världssjöfartens Dag firades den 29 september i Göteborg. Temat var sjöfartens problem med piratangrepp. Frågan speglades från många synvinklar och gjorde att det, enligt många deltagare, blev den bästa Världssjöfartens Dag någonsin. TEXT & FOTO: MARIE HALVDANSON David McFayden, ansvarig för Crisis Management på Aon Norden poängterade att det inte enbart är somalier som utövar piratverksamhet. Verksamheten försiggår även i Latinamerika, på Filippinerna, i Georgien, i Indonesien, i Malaysia och i Mellanöstern. Den senaste tiden har fokus skiftats från Adenviken till Arabiska sjön utanför Indiens västkust, där piratangreppen har ökat med hela 267 procent. McFayden menade också att piraterna blir allt mer desperata. Det handlar om överlevnad för många av dem som kan ha vistats i flera veckor i en liten båt långt ute på havet, och ha slut på både dricksvatten och mat. I gryningen, mellan klockan och 08.59, är den vanligaste tiden för attacker. Bulk- och lastfartyg löper större risk att bli utsatta än andra fartyg. Christer Lindvall, senior advisor i Sjöbefälsföreningen och president i IFSMA, höll det officiella IMO-talet 2011, som baseras på det tal som hölls samma dag av IMOs generalsekreterare Mitropoulos i London: - IMO har som tema för årets Världssjöfartens Dag valt Piracy: Orchestrating the response. Detta för att visa att man har en övergripande uppgift och ansvar för att skydda människoliv till sjöss, vilket innebär att man skall organisera och planera åtgärder, vilket har gjorts under åtskilliga år, för att bemöta dagens piratverksamhet. Det betyder också att man måste ta fram globala åtgärder för att kunna bekämpa och helst utplåna all piratverksamhet. Avsikten har också varit att fortsätta och förstärka förra årets motto, vilket var riktat till sjömännen the Year of the Seafarers, inledde Lindvall. IMO har för detta tagit fram ett 6-punktsprogram för arbetet som bland annat innefattar koordinerade och samverkande åtgärder mellan stater, regioner, organisationer och näring. Hjälp till stater att öka trycket på den politiska nivån för att omedelbart få loss gisslan. Förbättra IMOs riktlinjer för myndigheter i flagg-, kust- och hamnstater och för sjöfolket. Arbeta för en högre grad av involvering och samarbete mellan örlogsenheter. Stödja antipirat-åtgärder för stater i högriskregioner för att utplåna verksamheten och ställa de som utövar den inför rätta. Ge stöd åt de sjömän som varit utsatta för en attack eller hållits som gisslan och deras familjer. Det är idag ett stort antal sjömän som hålls som gisslan ombord på kapade fartyg, även om trenden är nedåtgående. I februari i år höll piraterna 31 fartyg och 740 sjömän som gisslan. I juli var siffran 17 fartyg och 362 sjömän och den 27 september var det i Somaliaregionen 16 fartyg och 277 sjömän som hölls av pirater. Den gemomsnittliga tiden innan en lösning kommer till stånd är sex månader. Men i vissa fall har besättningar suttit som gisslan i över ett år. En nyligen genomförd studie visar att enbart under 2010 blev 4185 sjömän attackerade av beväpnade pirater och 1090 sjömän togs som gisslan. Förutom de oskyldiga sjömännens börda, innebär detta en stor kostnad för världsekonomin. Den årliga kostnaden har beräknats till mellan 7 och 12 miljarder USD. - Om ingen drastisk förbättring sker, föbereder ITF åtgärder för att tvinga fartygen att gå runt Godahoppsudden. Detta är bakgrunden till att IMO beslutat bekämpa piratverksamheten, menade Christer Lindvall. Bashir Aman Ali, rektor för Al- Azharskolan i Stockholm och själv somalier, gav en bakgrund till situationen i Somalia och Adenviken. Landet bestod ursprungligen av sex olika emirat som i sin tur bestod av olika klaner som leddes av sultaner. Man hade en blomstrande handel med bland annat Egypten. Under kolonialtiden utsattes landet för tre olika kolonisatörer: Italien, Frankrike och Storbritannien. Ungefär 6000 somalier livnärde sig på fiske under den tiden. När inbördeskriget kom 1981 blev kusten intressant för fiskare även från andra länder och många av de inhemska fiskarna blev arbetslösa. Dessutom har vattnen utanför kusten använts som industriavfallsområde av andra länder, vilket förorenat vatten och stränder. Bashir Aman Ali menade att det finns lösningar på piratproblemen i Somalia, men de ligger i land. Det krävs att andra länder startar handel med Somalia. Och landet behöver hjälp med skolor och sjukvård. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Stena Bulk och en folkrättsjurist från UD bidrog även de med intressanta aspekter på piratproblematiken. En paneldebatt avslutade dagen. Panelen uttryckte en stark vilja till samverkan mellan de olika aktörerna och en vädjan till departementet att skynda på beslutet om att stärka skyddet ombord. 4 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

5 Christer Lindvall, senior advisor i Sjöbefälsföreningen och president i IFSMA höll det officiella IMO-talet. Bashir Aman Ali, rektor för Al-Azharskolan i Stockholm och själv somalier, gav en bakgrund till situationen i Somalia och Adenviken. Panelen uttryckte en stark vilja till samverkan mellan de olika aktörerna och en vädjan till departementet att skynda på beslutet om att stärka skyddet ombord. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 5

6 UTBILDNING. ELEVERNA VILL HA BETALDA SPETSKOMPETENSKURSER André Svensson går sista året på sjökaptensutbildningen, är ordförande i studetföreningen Lambda och studentrepresentant i Sjöbefälsföreningens styrelse och Lennart Runnegård Jonsson, ombudsman i Sjöbefälsföreningen. Många elever, och inte enbart nybörjare, mötte upp på Sjösjukan i Kalmar när Sjöbefälsföreningen bjöd in förstaårseleverna till information. Arbetsmarknad, praktikplatser och betald spetskompetens var några av de frågor som diskuterades. Det var Lennart Runnegård Jonsson, ombudsman i Sjöbefälsföreningen och André Svensson som går sista året på sjökaptensutbildningen, är ordförande i studentföreningen Lambda och tillika studentrepresentant i Sjöbefälsföreningens styrelse som höll i mötet. Lennart Runnegård Jonsson presenterade den nya enade Sjöbefälsföreningen: - Vi finns till för att skapa en vettig framtid för er som sjöbefäl, sa han. Men vår målsättning är också att hjälpa er som studenter och se till att er utbildning är så bra som möjligt. - När ni kommer ut ska ni ha en av världens bästa sjöbefälsutbildningar. André Svensson berättade att han samarbetar i utbildningsfrågor med Gustav Melin, studentrepresentant på Chalmers och med studentrepresentan- ter i Danmark, Norge och på Färöarna. De träffas flera gånger per år i NFBK - Nordisk Fartygsbefäls Kongress och diskuterar skolfrågor. De arbetar nu för att eleverna ska få spetskompetensen betald. Det vill säga att exempelvis crowd and crisis, DPcertifikat och tankcertifikat ska ingå i utbildningen. - Vi måste alltid komplettera, sa André Svensson. Vi har en världens bästa grundutbildningar här i Kalmar. Men varfär får inte vi det som indier och filippinare får? - Jag har pratat med vår prefekt Jan Snöberg om detta idag. Han säger att det är en kostnadsfråga. Men då får vi ordna det. - När ni går ut om fyra år, sa André Svensson och vände sig till förstaårseleverna, hoppas jag att ni har kunnat välja en kurs som passar er och är betald. För oss är det för sent. TEXT & FOTO: MARIE HALVDANSON 6 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

7 UTBILDNING. VARFÖR VILL DU BLI SJÖBEFÄL? Jens Körge, går första året på sjökaptensutbildningen, Sjöfartshögskolan i Kalmar. - Jag valde utbildningen för att det verkar vara ett bra jobb. - Det har varit en dröm från inte så långt tillbaks. Men jag är alldeles för ny för att veta på vilken typ av fartyg jag skulle vilja arbeta. Simon Dahl, går om andra året på sjöingenjörsutbildningen, Sjöfartshögskolan i Kalmar. - Jag går om för att jag redan har jobb och inte känner någon stress. Jag jobbar på Scandlines M/S Trelleborg på lov och helger. Jag bor på Åland och kommer att få jobb i Godby Shipping. - Jag ser ljust på framtiden! Marie Dahlqvist, går första året på sjöingenjörsutbildningen, Sjöfartshögskolan i Kalmar. - Det blev så för att pappa tjatade. Han var til sjöss i femton år. - Jag tycker om att arbeta med maskiner och vill lära mig mer. Havet har alltid lockat mig. - Och Norge och oljesjöfarten lockar. Se även intervju med André Svensson på sid 16. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 7

8 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN. Sjökaptensring Sjöbefälsföreningen kan i samarbete med Svenskt Guldsmide AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Ringarna finns i två olika varianter: 18 K rödguld à 7 300:- (+ postförskott) rödguld/vitguld, 18 K à 7 725:- (+postförskott) I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta kvalitet, utförande och finish. Som en extra köptrygghet lämnas 1 års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen. För ytterligare information och beställning kontakta Agneta Häll tel Betalar du medlemsavgiften med autogiro? Då måste du skicka in ett nytt medgivande för detta. Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet gick samman till en ny organisation, Sjöbefälsföreningen den 27 september - en förening inom Ledarna och ansluten till Saco. Det nya medgivandet för autogiro postar du till Ledarna, Box 12069, Stockholm, som administrerar medlemsavgifterna från den 1 oktober Ladda ner blanketten från Om du inte skickar in det nya medgivandet, kommer medlemsavgiften i fortsättningen att aviseras med inbetalningsavier eller att dras från din lön. MARGARETA OCH RICKARD ZEDELERS FOND Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening/Sjöbefälsföreningen. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person. Kontroll av tidigare medlemskap sker i föreningens äldre matriklar. Ansökningsblankett kan laddas ner från eller beställas från Inga Bergenmalm telefon e-post STEWARDARNAS GARANTI- OCH UNDERSTÖDSFOND Intendenturbefäl som är medlemmar i Sjöbefälsföreningen kan söka bidrag ur Stewardarnas Garanti- och Understödsfond. Fondens ändamål är att lämna tillfälligt understöd åt medlemmar som erlagt stipulerade avgifter och som utan eget förvållande råkat i nödställd belägenhet. Ansökningsblankett kan beställas från Inga Bergenmalm telefon e-post eller laddas ner från Ansökan skall vara Sjöbefälsföreningen, Box 12100, Stockholm tillhanda senast den 5 december NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

9 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN. NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS Den september 2012 håller Sjöbefälsföreningen sin första ordinarie kongress i Stockholm. För första gången ska före detta SFBF-medlemmar nominera kandidater till kongressen till en valberedning. Det är därför extra viktigt att du till den första kongressen nominerar din kandidat till kongressen till valberedningen! I rutan intill hittar du e-postadresserna till ledamöterna i Sjöbefälsföreningens valbredning. Enligt Sjöbefälsföreningens stadgar skall kongressen bestå av 35 ombud. Yrkeskategorierna skall representeras av 5 intendenturbefäl, 15 nautiska befäl och 15 tekniska befäl. Antalet kongressombud tillhörande en och samma befälsklubb eller rederi/rederikoncern får utgöras av högst 17 av de valda ombuden. Valberedningen skall nominera minst 90 kandidater till kongressombud. Kandidaterna ska fördelas på 12 intendenturbefäl, 39 nautiska befäl och 39 tekniska befäl. Den 17 januari 2012 är sista dag för nominering av kandidater till Sjöbefälsföreningens kongress. VALBEREDNING Johan Juhlin Hans Ådén Birgitta Carlsson Stig Karlsson Kjell Holmström Gretel Aronsson Per Ringbom Hans Nordström Monica Huss Sture Axelsson Anders Dahlgren Anders Post Ragnar Svensson SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN håller FACKLIG KURS med start till lunch måndagen den 21 november och avslutning med lunch onsdagen den 23 november Kursen är förlagd i Stockholm, exakt förläggning meddelas senare. Anmälan till Anita Isaksson, eller Agneta Häll, NYA MEDLEMSAVGIFTER Från och med den 1 oktober gäller nya medlemsavgifter till Sjöbefälsföreningen: n Aktiv medlem 274 kronor/månad n Interaktiv medlem (utlandsanställd) 67 kronor/månad n Passiv medlem 180 kronor/år n Studerandemedlem ingen avgift Sjöbefälsföreningen kommer att tillskriva rederierna om de nya avgifterna, men vi ber om överseende om allt inte fungerar som det ska i övergången. Avgiften till a-kassan aviseras direkt från AEA/Ledarnas a-kassa. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 9

10 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN. NU FLYTTAR VI TILL FRIDHEMSPLAN Den 11 november går flyttlasset från Gamla Brogatan till Ledarna på Sankt Eriksgatan vid Fridhemsplan i Stockholm. Från och med måndag den 14 november arbetar alla i Sjöbefälsföreningen i samma lokaler. Och livet blir därmed lite enklare! Jag stoppar Hans-Dieter Grahl, vd i Sjöbefälsföreningen- O och vice vd i Sjöbefälsföreningen mitt i flyttbestyren och frågar hur det känns. - Det känns jättebra, säger han. Jag har väntat på det här i 43 år. Det blir bra för medlemmarna. Nu kommer vi att lägga resurserna där de ska ligga. Måndag den 7 november och fredag den 11 november håller kansliet på Gamla Brogatan stängt på grund av flytten. Ser du några problem? - Det kan bli svårt för medlemmarna att få tag i oss under själva flyttperioden, säger Hans-Dieter Grahl. Vi har ju våra vanliga arbetsuppgifter att sköta samtidigt som vi ska flytta, och det kan betyda att det tar längre tid för medlemmarna att få svar på sina frågor. I en övergångsperiod kan det även uppstå problem med medlemsavgifterna, men jag har skrivit till SARF som gått ut med ett cirkulär till rederierna angående medlemsavgifterna. Hur går det med Saco? Kommer de att kalla in en extrakongress för att utesluta Sjöbefälsföreningen-O? - Vi för just nu diskussioner med Saco om en lösning. Hans-Dieter Grahl kommer förutom arbetet med att vara vd och vice vd, ha ansvaret för de centrala löne- och avtalsförhandlingarna med SARF och Almega. Christer Themnér, vd i Sjöbefälsföreningen och vice vd i Sjöbefälsföreningen-O ansvarar även för TAP-avtalen. Ombudsmännen kommer att ha följade ansvarsområden: Lennart Runnegård Jonsson, färjeavtalen. Mikael Huss, IT-avtal, Europaavtal, enhetslöneavtal och övriga rederivisa avtal. Leif Palm, offentliga sektorn, skärgårdsavtalen. Johan Marzelius, västkustrederierna. Mats Johansson, enskilda medlemsärenden, ITP-Sjö. Elevkontakter för Sjöfartshögskolorna är Lennart Runnegård Jonsson för nautiker och Mikael Huss för tekniker. I skrivande stund har vi med mobiler ännu inte fått våra fasta tlefonnummer på Ledarna. Men vi kan nås på våra mobiler och vi kommer att behålla våra mobilnummer. Fram till den 11 november gäller våra gamla SFBF-nummer på Gamla Brogatan. Från måndag den 14 november kan vi även nås via Ledarnas växel. Se kontaktinformation på nästa sida. När vi fått våra anknytningsnummer kommer vi att gå ut med ett nyhetsbrev. 10 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

11 Hans-Dieter Grahl i släng- och packtagen. Sjöbefälsföreningen NYA KONTAKTUPPGIFTER FRÅN OCH MED DEN 14 NOVEMBER HANS-DIETER GRAHL, telefon , e-post LENNART RUNNEGÅRD JONSSON, telefon , e-post MARIE HALVDANSON, telefon , , e-post INGA BERGENMALM, telefon , e-post AGNETA HÄLL, telefon e-post ADRESS Box 12100, Stockholm BESÖKSADRESS S:t Eriksgatan 26, Stockholm NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 11

12 PIRATERI. NORSKA SJÖMÄN KAN SPARKAS OM DE VÄGRAR SEGLA I PIRATFARVATTEN Om norskt sjöbefäl vägrar att segla i piratfarvatten riskerar de att förlora jobbet. Norsk Sjöoffisersforbund kräver att befälen får reservationsrätt. Redarna avvisar kravet och menar att sjöfolket får risktillägg för att segla i farliga farvatten. Varje år passerar omkring norska fartyg de piratfyllda farvattnen i Indiska Oceanen. Ombord på dessa fartyg finns mellan 500 och 600 norska sjömän, framförallt befäl. Många av dessa är, enligt vd Hans Sande i Norsk Sjöoffisersforbund, bekymrade över att gå in i de farliga områdena. Men om de säger nej, riskerar de att förlora jobbet. Vi vill nu att det införs reservationsrätt för alla dem som är ombord på fartyg som seglar i piratfarvatten, säger Hans Sande till Nautisk Tidskrift. Det ska även gälla för dem som tjänstgör på fartyg som regelbundet går i farliga områden. Här kan det bli tal om omplaceringar till andra fartyg. - Dessutom önskar vi att zonen för risktillägg i Indiska Oceanen utvidgas till att gälla även den nordöstra delen, där piraterna nu börjat bli mycket aktiva, säger Hans Sande. Men Norges Rederiforbund säger nej till båda kraven och framhåller samtidigt att det numera finns möjlighet att ta ombord beväpnade vakter på fartygen. Med en reservationsrätt är redarna rädda för att den internationella handels kan skadas. Redarna vill hellre inte vara med på att utvidga zonen för risktillägg. Rederierna hänvisar här till ITF, Den Internationella Transportarbetarefederationen, som menar att det endast ska utbetalas risktillägg för dem som seglar innanför en zon på 400 sjömil från Somalias kust. Utanför detta område ska det endast ges tillägg om fartyget utsätts för angrepp, säger Hans Sande och fortsätter: Detta är ett märklig beslut från ITF:s sida. Tillägget ska ju utbetalas för att det är en risk att gå i farliga områden. Vi menar att ITF på detta sätt sätter käppar i hjulet för våra ansträngningar att utvidga riskzonen. Men nu verkar det som om ITF är i färd med att ta upp frågan på nytt och vi får hoppas att de kommer på bättre tankar. Hos befälhavarnas internationella organisation, The International Federation of Shipmasters Associations (IFSMA), har man förståelse för de norska sjöbefälens krav. På fartyg som inte seglar regelbundet i piratfyllda farvatten, bör det finnas en reservationsrätt om fartyget undantagsvis ger sig in i farliga vatten, menar Christer Lindvall, som är president i IFSMA. Däremot tycker jag inte att man har rätt att mönstra av från ett fartyg som regelmässigt går i trafik i piratfavatten och samtidigt kräva att man ska behålla sin anställning. Om man tar arbete på ett sådant fartyg vet man ju vad det handlar om. Vid sitt senaste möte beslöt ITF att inrätta en projektgrupp på hög nivå för att se på frågan om reservationsrätt. Organisationen menar att inga ombordanställda ska behöva riskera livet för jobbet. CHRISTER KÄLLSTRÖM 12 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

13 ISPS. VI HAR BYGGT OM VÅRA HAMNAR FÖR ATT SKYDDA USA Genomförandet av ISPS-koden har inneburit ett tungt arbete för svenska hamnar. Ett arbete som varit svårt att motivera eftersom ingen kan föreställa sig att terrorn ska drabba den egna hamnen. Terrordåden den elfte september 2001 innebar att hela sjöfartsnäringen tvingades in i ett helt nytt säkerhetstänkande. USA och dess allierade drev på i IMO och på kort tid antogs ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security Code, över hela världen. Det berättar Mattias Wengelin, forskare vid Lunds Universitet som läst interna rapporter av Sjöfartsverkets delegater i IMO. Han anser att koden innebär att USA flyttar ut sina gränser till andra länder. - Lite tillspetsat skulle man kunna säga att vi har byggt om våra hamnar för att skydda USA mot konsekvenserna av dess egen utrikespolitik, säger han. Med koden följde krav på alla hamnar i världen att skaffa sig kontroll över vilka som rör sig i området och en ökad kontroll av godset. Dessutom ska det finnas beredskap att skala upp bevakningen om säkerhetsläget i regionen eller världen kräver det. I den högsta säkerhetsnivån betyder det att allt gods ska kontrolleras fysiskt. Den situationen har dock lyckligtvis inte uppstått ännu. Enligt Mattias Wengelin har den ökade bevakningen ännu inte lett till att flödena stoppats upp. Den dag detta händer blir det dyrt för den som anlitar sjöfarten och har sina lager på fartygsköl. Men att hägna in hamnar och ha personal som kontrollerar alla som passerar in och ut kostar också pengar som transportköparna i förlängningen får betala. Processen att anpassa sig har inte varit lätt för de svenska hamnarna. Intervjuer med hamnsäkerhetschefer som Mattias Wengelin gjort visar att själva grunden varit svår att förstå. - Cheferna har sagt: det här rör inte oss, vi har inte en hotbild mot oss, berättar han. De har också sagt: hur kan man skydda sig emot att någon kör rätt igenom grindarna och spränger sig själv i luften? Men den stora risken är inte terrordåd direkt mot hamnen utan att något via den lugna svenska hamnen kommer in i sjöfartens globala blodomlopp och sedan närmar sig själva hjärtat, enligt Mattias Wengelins beskrivning. Detta har inte alltid de svenska hamnsäkerhetscheferna uppfattat. Dessutom har många av cheferna upplevt att de inte fått tillräckligt stöd från Sjöfartsinspektionens hamninspektörer som varit de som haft i uppgift att driva igenom förändringarna. Några hamnar har vänt sig till Tullverket och fått god hjälp av detta. Det har inneburit en situation där båda parter vunnit, hamnarna har klarat en stor andel av ISPS-kodens krav och Tullen har fått en hamn med så god kontroll att man inte behöver fokusera på den längre. Mattias Wengelin urskiljer tre strategier bland svenska hamnar. En hamntyp lägger ner så lite pengar som det bara går för att leva upp till kraven. En annan hamntyp har hittat fördelar med förändringarna. Man har färre stölder av gods och inbrott i kontor, och arbetsmiljön har blivit säkrare när allmänheten inte släpps in i hamnområdet. Denna hamntyp har fokuserat på de förbättringarna och samtidigt levt upp till kraven. Den tredje typen är Göteborgs Hamn som vänt det hela till en konkurrensfördel. Hamnen får nu som enda svenska hamn skeppa containers direkt till USA genom CSI, Container Security Initiative. Svenska Tullverket gör, tillsammans med en amerikansk tullare som sitter i Göteborg, en riskanalys för varje container baserat på dokumentationen. Om man bedömer att det finns en risk med en container kontrollerar man den för radioaktiv strålning samt röntgar den. Är man fortfarande osäker efter det så öppnas containern. Detta innebär att ett antal containrar på varje fartyg som går till USA röntgas. En ny lag i USA stipulerar att alla containrar ska scannas på detta sätt, men detta är fortfarande omdiskuterat och har inte omsatts i praktik ännu. För allmänheten har något hänt med den svenska hamnen. Tidigare kunde man strosa i hamnområdet, titta på båtarna och kanske till och med fiska. Det är det slut med nu. Sedan 2005 är det staket och motordrivna grindar som gäller. AGNETA OLOFSSON NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 13

14 FARTYG & REDERIER. DANSKA SCANDLINES FLAGGAR UT TILL TYSKLAND Färjerederiet Scandlines flaggar ut en av sina två nya färjor till Tyskland. Som en följd av detta sägs 100 personer i den danska besättningen på Gedser-Rostock-linjen upp. Söfartens Ledare ställer sig helt oförstående till utflaggningen, eftersom det blir dyrare att operera färjan efter tyska regler. CHRISTER KÄLLSTRÖM Scandlines sätter nästa år in två nya färjor mellan Gedser och Rostock. Den ena av färjorna ska registreras i Tyskland och den andra i Danmark. På Söfartens Ledare i Danmark (motsvarar Sjöbefälsföreningen) är man kritisk till utflaggningen och uppsägningarna av de 100 danska sjömännen. Förbundet är också överraskat eftersom det blir betydligt dyrare att segla färjan med tysk flagg än med dansk. Vi kontaktade Scandlines ledning och ställde följande frågor till den: Vad är orsaken till att Scandlines flaggar ut en färja till Tyskland? Vi har starka rötter i både Danmark och Tyskland, och för oss är det viktigt att vara dedikerade till båda sidor av gränsen, säger Scandlines vd, Bengt Pihl, till Nautisk Tidskrift. Vi ser Köpenhamn-Berlin-förbindelsen som det centrala elementet i framtiden för Scandlines, och beslutet är i överensstämmelse med planerna för denna linje. Vi vill bygga vidare på Scandlines dansk-tyska arv och de förpliktelser vi har i de båda länderna. Det kommer på lång sikt att skapa en bättre produkt för kunderna. Vi måste företa ändringarna för att bevara vår position som ett ledande rederi och för att framtidssäkra rederiet. Det blir ju dyrare att driva färjan från Tyskland än från Danmark. Förstår ni att många därför ställer sig undrande till ert beslut om utflaggning? Alla relevanta aspekter har ingått i beslutet, som har varit mycket svårt att fatta. Men vi har sett på alla sidor ekonomiska, driftsmässiga, strategiska och politiska och vi är övertygade om att vi har träffat det rätta beslutet för Scandlines. Har ni planer om att flagga ut flera av rederiets färjor? Nej, det har vi inte. Hos Söfartens Ledare är man både kritisk och förundrad över de svar som Scandlines ledning ger till Nautisk Tidskrift. Svaren ger överhuvudtaget ingen mening, säger direktör Fritz Ganzhorn i Söfartens Ledare. De förklaringar som ges är märkliga och svåra att förstå, vi har själva fått höra dem tidigare. Det ges ingen saklig grund till uppsägningarna av de 100 personerna. Jag menar att ledningen är skyldig att ge de anställda ett ordentlig svar på varför den handlar så här. Om man inte kan det, så menar jag att det är fråga om osakliga uppsägningar. Och i så fall blir det att gå den juridiska vägen. Utförsäljningen av den danska och tyska statens aktieposter i Scandlines för fyra år sedan till ett par kapitalfonder har visat sig vara fatal. Kapitalfonder kräver ju hög avkastning och i dag är pengarna knappa i Scandlines. För att finansiera köpen har fonderna tagit lån i åtskilliga utländska banker. Samtidigt blir det dyrare att segla med en tyskregistrerad färja än med en dansk. Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå Scandlines-ledningens beslut om utflaggning. Förutom dyrare drift blir det också stora utgifter när Scandlines säger upp 100 medarbetare med uppsägningsvarsel och ersättningskrav. Därtill kommer utgifter till nyrekrytering och utbildning av nya medarbetare med tyska pass, säger Fritz Ganzhorn. 14 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

15 FEMERN-FÖRBINDELSEN BAKSLAG FÖR SCANDLINES Scandlines är ett av Europas största färjerederier och opererar i Danmark, Tyskland och Sverige samt i finska och baltiska farvaten. Varje år transporterar rederiet omkring 13 miljoner passagerare, 3 miljoner personbilar och lastbilar och trailers. År 2007 sålde den danska och tyska staten under en turbulent försäljningsprocess sina ägarandelar i Scandlines till ett par utländska kapitalfonder. Dessa fick betala ett högt pris för rederiet. En kort tid efter att affären var avslutad blev det känt att Danmark och Tyskland beslutat att bygga en fast förbindelse över Femern-bält. Detta kom som ett streck i räkningen för de nya ägarna, som tvingades genomföra en stenhård anpassning till nya förhållanden utan guldlinjen Rödby-Puttgarden. Därför satsar Scandlines nu energiskt på att utveckla Gedser- Rostock-förbindelsen. Prins Joachim och Kronprins Frederik (nedan) är de färjor som försvinner när Scandlines nästa vår sätter in två nya färjor på linjen Gedser-Rostock. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 15

16 UTBILDNING. SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN HAR BLIVIT EN SNACKIS I SKOLAN André Svensson går tredje året på sjökaptensprogrammet i Kalmar och är Sjöbefälsföreningens kontaktman på Sjöfartshögskolan. - I reportaget om extrakongressen i NT nr 6 uppmärksammade många i skolan att jag var med på bild, säger André. Det ledde till en massa frågor om facket och sammanslagningen av befälsförbunden. Faktiskt har Sjöbefälsföreningen efter det blivit en liten snackis här i skolan. André Svensson. André Svensson har en brokig bakgrund. Uppvuxen i Sölvesborg och med farfars kompis som seglade kock och som hade en oändligt massa historier från sjölivet att berätta, väcktes tidigt en dröm om att jobba till sjöss hos André. - Vi hade en styrpulpetbåt i familjen och jag har alltid gillat att vara ute på havet, berättar han. Min praktik på högstadiet gjorde jag i handelsfartyget Deaborra. Jag fick åka med lotsen ut. Efter det var jag biten. André gick med i Sjövärnskåren och gjorde lumpen på ubåt. - Efter lumpen fick jag anställning som teletekniker på Orion. Men jag kända att jag ville gå vidare, så jag sa upp mig och tog jobb som lärare i Ghana, innan jag började på Sjöfartshögskolan i Kalmar. André Svensson är också ordförande i studentföreningen Lambda på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Han ser sin roll som kontakten mellan Lambda och Sjöbefälsföreningen. Han står i ständigt kontakt med Gustav Melin som är Sjöbefälsföreningens kontaktman på Sjöfartshögskolan Chalmers i Göteborg. De för diskussioner om problem som dyker upp. - Vi har börjat prata om att vi ska ha en valprocess för ordförandena i studentföreningarna och kontaktpersonerna med Sjöbefälsföreningen. Gustav tar ju examen i vår, och då ska vi testa detta. Den viktigaste frågan just nu är betald spetskompetens. - Vi vill vara attraktiva redan när vi tar examen, säger André. Man ska kunna välja extrapoäng som betalas av skolverket. Via NFBK - Nordisk Fartygsbefälskongress, trycker sjöbefälsstudenter i hela Norden på om detta. Vi har diskuterat det med vår prefekt och i studentstyrelsen. Men vi måste ha kraft i ryggen. Antingen genom att studentena gemensamt kräver det, eller från Redareföreningen och från Sjöbefälsföreningen. Men vi håller på att komma till skott. Det har inte varit så mycket trassel med praktikplatser under den senaste perioden menar André: - Men många är missnöjda för att de inte kan nischa sig. Har man läst en DP-kurs så får man inte praktik på ett sådant fartyg. Och även om man lyckats ordna en egen plats, så är man rädd för att SUI ska reagera. Systemet borde ses över. André Svensson kommer för första gången att delta i Saco Studentråds kongress i november. - Vi har fått ganska stort mandat där, säger han. Tanken är att vi ska engagera oss mer i Saco Studentråd, om Sjöbefälsföreningen blir kvar i Saco. TEXT & FOTO: MARIE HALVDANSON 16 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

17 FARTYG & REDERIER. MILJÖN VINNARE NÄR LINFÄRJA KOPPLAS IN PÅ HEMSÖLEDEN Den nybyggda linfärjan har nu levererats till Hemsöleden, norr om Härnösand. För närvarande pågår intrimning av fartyget och under november månad sätts hon in på ordinarie tidtabell. Att den frigående färjan ersätts av en lindragen ger markanta miljövinster. Trafikeringen på leden påverkas inte av intrimningsarbetet. Hemsö ligger fem minuters båtresa från fastlandet och har 130 bofasta och många fritidsboende. Vägfärjorna kör varje dag 260 fordon över sundet mellan Strinningen på fastlandet och Sanna på Hemsö. Förbindelsen ingår i det allmänna vägnätet och är därmed kostnadsfri. Stora miljövinster Skiftet från frigående till lindragen färja på leden är ett steg mot att aktivt miljöanpassa statens trafik med vägfärjor. Lindragna färjor drar mindre än hälften så mycket bränsle jämfört med propellerdrivna. Det betyder att både utsläpp och kostnader för driften minskar. Under 2011 har Färjerederiet byggt ett nytt färjeläge vid sidan av de gamla, med nya på- och avfarter, inför inkopplingen av lindriften. De gamla färjelägena blir kvar för att kunna användas vid behov av ersättningstrafik. Reguljär båttrafik på norrlandskusten ställer krav på fartyg och material, i synnerhet vintertid. Därför väljer Färjerederiet att hålla den frigående vägfärjan i beredskap för att kunna rycka in om förhållandena så kräver. Man kommer under vintern att testa olika metoder för att hålla leden öppen för trafik vintertid. Fakta om Färjerederiet Trafikverket driver 39 färjeleder i Sverige och förfogar över runt 70 fartyg. I Västernorrland finns en statlig färjeled. Som en del i Färjerederiets miljöprofil vill man öka andelen lindragna färjor i Sverige. AKTUELLT EN RUNDVANDRING I SJÖFART MEN ETT VARV FÖR MYCKET Lennart Kihlberg berättar Under min yrkesverksamma tid har jag haft både framgångar och motgångar och jag har fått erfarenheter som skulle vara värdefulla om jag vore aktiv idag. Vid 93 års ålder inser jag dock att dessa lärdomar som livet bibringat mig inte kan utnyttjas av mig. Då jag sent omsider kommit mig för att försöka skildra mitt yrkesliv har alltför mycket försvunnit ur minnet. Men det här är vad jag kommer ihåg, och det vill jag delge mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn och alla som är intresserade av sjöfartshistoria. Kanske kan någon yngre kollega lära sig av mina erfarenheter och kanske också ha glädje av dem. Lennart Kihlberg Rikt illustrerad. 200 kr. LEV DIN DRÖM Rune Dahlstrand har levt ett äventyrligt och spännande liv. Här berättar han om sin uppväxt och sina resor fram till andra världskrigets slut. 150 kr. M/S SANTOS En 92 dygn lång resa kantad av passion, spänning, dramatik och sorg för två väninnor som mönstrar på som mässmän ombord i ett av Johnson Lines fartyg. 285 kr. SPRINGA LÄCK Berättelser av väl befaret sjöfolk genom Bokanjärerna ger en fängslande bild av sjömanslivet. 190 kr. Välkommen med din beställning! Våra böcker beställs lättast via adlibris.com. För beställningar via vår hemsida, plusgiro eller bankgiro tas en fraktavgift ut (50 kr inom Sverige, 125 kr inom Europa). Se hela Breakwaters sortiment på Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp. Breakwater Publishing AB, Banehagsgatan 15, Göteborg, NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 17

18 FARTYG & REDERIER. FÖRDJUPAT ISBRYTARSAMARBETE MELLAN SVERIGE OCH FINLAND Sverige och Finland har udertecknat ett avtal om fördjupat samarbete mellan länderna på isbrytarområdet. Avtalet ger förutsättningar till mer kostnadseffektiva sätt att ge bästa möjliga service till handelssjöfarten och dess intressenter under vinterhalvåret i Östersjön. Avtalet säkerställer att isbrytningen kommer att bedrivas på ett än mer effektivt och rationellt sätt. - Vårt konstruktiva samarbete formaliseras nu genom ett avtal länderna emellan, vilket är glädjande, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Sverige och Finland har i över femtio år samarbetat på isbrytarområdet. På 1960-talet träffades en nordisk överenskommelse om samarbete. Och sedan i mitten av 1970-talet har det genom isbrytarnas försorg varit möjligt att bedriva kommersiell handelssjöfart på alla vinterhamnar av betydelse i Östersjön. Sedan slutet av 1980-talet finns även ett gemensamt lednings- och informationssystem för isbrytartledningarna och isbrytarna i respektive land. Sjöfartsverket äger fem isbrytare och disponerar dessutom mellan januari och mars vid behov ytterligare tre isbrytare genom ett långtidskontrakt med Rederi AB Transatlantic. Isbrytarverksamheten leds från en central i Norrköping, vars uppgifter är att fördela isbrytarresurser, utfärda trafikrestriktioner, följa upp det operativa läget samt informera berörda sjöfartsintressenter om isläget och trafiksituationen. Det är endast fartyg som uppfyller trafikrestriktionsvillkoren som erhåller isbrytarassistans. Sådana villkor kan exempelvis vara att fartyget uppfyller den isklass som är nödvändig för att kunna gå i is. TALLINKS NETTOVINST 38 MILJONER EURO Östersjöns ledande passagerarrederi AS Tallink Grupp meddelar att det icke reviderade resultatet för de tolv första månaderna av räkenskapsåret 2010/2011 uppvisar en nettovinst om 38 miljoner Euro (+76 procent). Intäkterna under samma period uppgår till 897 miljoner Euro (+10 procent) Bolagets styrelse meddelar att resultatet bekräftar hållbarheten i bolagets strategi och lönsamheten i de ökade marknadsaktiviteterna. Det ökade antalet passagerare, de ökade intäkterna och intäkterna per passagerare är viktiga milstolpar för förbättringen av koncernens resultat, meddelar styrelsen. Koncernens bruttovinst ökade med 11 procent till 187 miljoner Euro och EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar) ökade med 14 miljoner Euro till 159 miljoner Euro (+9 procent) jämfört med räkenskapsåret 2009/2010. Under fjärde kvartalet (juni - augusti) ökade nettovinsten med 28 procent till 54 miljoner Euro. Bruttovinsten ökade med 13 miljoner Euro till 97 miljoner Euro (+15 procent). Intäkterna ökade med 24 miljoner Euro till 296 miljoner Euro (+ procent) och EBITDA ökade med 16 procent till 90 miljoner Euro. Under räkenskapsårets 2010/2011 tolv första månader transporterade Tallink 9,1 miljoner passagerare (+10 procent) och fraktenheter (+11 procent). 18 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

19 sjömansservice - Din helhetslösning Förutom att vi står för hamnservice, sjömansklubbar och bibliotek ordnar vi även motionsaktiviteter samt sprider information och kultur Men allt detta visste du väl redan?! Visste du då också att vi sedan flera decennier distribuerar aktuella hyrfilmer till svenskflaggade fartyg inom handelsflottan och till utländska fartyg med svenskar ombord. Då kanske det ändå är en nyhet för dig att ni har möjlighet att välja vårt engelska filmpaket; där alla filmer har engelskt tal och/eller text. Många besättningar är idag av blandad nationalitet och med det engelska paketet får fler möjlighet att ta del av filmen. För att ansluta er till Sjömansservice hyrfilmstjänst och därmed få sex stycken noggrant utvalda titlar direkt ombord varje månad behöver ni bara kontakta oss på eller medieansvarig Har ni frågor rörande tjänsten eller om anslutningen så besvarar vi gärna dessa. Fototävlingen för sjöfolk 2011 Tävla med dina bästa bilder från året Nu är det snart dags att sammanfatta fotoåret 2011 med bilder från de sju haven. Aktivt seglande sjömän ombord på nordiskflaggade fartyg samt även nordiskt sjöfolk på fartyg med annan flagg får delta i den traditionella svenska Fototävlingen för sjöfolk, i vilken de 15 bästa bidragen går vidare till nordisk final. Fina priser utlovas som vanligt och för att göra det enklare för dig tar vi i år även emot bilderna via e-post (minsta filstorlek bör vara 1 MB) men kopior på fotopapper går också bra. Du får tävla med max. tio bidrag som har någon form av maritim anknytning - ombord eller i hamn, i arbetet eller på fritiden. Namnge bilderna och ange dina kontaktuppgifter, vilket fartyg du arbetar på och skriv några rader om vad bilderna föreställer samt var de är tagna. Märk med Fototävlingen och skicka dem till eller till Sjömansservice Media, Sjöfartsverket, SE NORRKÖPING. Vi vill ha bilderna senast 31/ Läs mer på och följ oss på Foto: Jan Nilsson Foto: Johnny Jansson Foto: Egon Philipp Foto: Jörgen Språng sjömansservice för dig NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 19

20 Vi tror på rättvisa. Ingen lön för lika arbete. Foto: Håkan Ludwigson Hos oss är det intresset som styr, inte lönen. Det blir en helt annan glöd när man ställer upp frivilligt. Viktor Töllefsen jobbar som stuveriarbetare och lastar fraktbåtar. Ulla (till höger på bilden) är skeppare och säljer fritidsbåtar. Torbjörn (med ryggen mot kameran) är navigatör och jobbar som ekonom. Bland de frivilliga på räddningsstationen finns också ingenjörer, projektledare, läkare, montörer, maskinbefäl, studenter och en vd. Att vi jobbar tillsammans på lika villkor skapar en stark teamkänsla. Det är rättvist ombord: alla är viktiga, ingen har lön, säger Viktor. Det är eldsjälar som Viktor, Ulla och Torbjörn som är ryggraden i Sjöräddningssällskapet. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Varje år krävs stora resurser för att driva våra 64 räddningsstationer. Inte minst behövs mycket pengar för att utrusta och utbilda alla frivilliga sjöräddare. Ge ett bidrag på pg eller på Där kan du skänka pengar online eller bli medlem. Som medlem får du kostnadsfri hjälp om du skulle råka ut för till exempel motorstopp eller roderhaveri när du är ute med båten. Det är så Viktor och hans kolleger tackar dig för ditt stöd. 20 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

21 FORSKARE UNDERSÖKER HÄLSOVÅDLIGA PARTIKLAR två nya forskningsprojekt ska sjöfartens utsläpp av I nanometerstora partiklar undersökas. Så små partiklar anses vara särskilt riskabla för människors hälsa eftersom de tränger djupt ner i lungorna. I det ena projektet, där forskningsinstitutet IVL samarbetar med Chalmers och Stena Line, mäts avgaserna från ett verkligt fartyg ombord. Forskarna räknar då antalet nanopartiklar. Tre olika bränslen med olika svavelhalter ska testas: dels en tjockolja med 1 procent svavel, dels en marindiesel med 0,5 procent svavel och dels en marin gasolja med 0,1 procent svavel. Svavelhalterna motsvarar olika lagkrav på marina bränslen. I det andra projektet, där bara IVL och Chalmers deltar, ska mätningar göras i ett motorlaboratorium. Man kan då simulera starter och manövrering och därmed mäta antalet partiklar och deras storleksfördelning under fartygsmaskinens olika driftsförhållanden. Det är när fartyget rör sig i hamn som flest människor riskerar att utsättas, men partiklar kan även transporteras långa sträckor med vinden. AGNETA OLOFSSON SCR-KATALYSATORN KAN FÖRSÄMRAS SCR, Selective Catalytic Reduction, är enda tekniken att efterbehandla avgaserna som är tillräckligt effektivt för att ensamt nå ner till de NOx-nivåer som kommer att gälla i ECA, Emission Control Areas, från Men SCR-katalysatorn kan försämras på grund av att ammoniumsulfater bildas. Detta beror av halten svavel och vattenånga i avgaserna, temperaturen och gashastigheten. För att man ska slippa problem bör gashastigheten inte vara högre än SV, Space Velocity, per timme, temperaturen bör vara över 300 grader och svavelhalten i avgaserna bör inte vara högre än 500 ppm, parts per million. Det visar forskning vid Chalmers. Forskaren Mathias Magnusson understryker att alla tre parametrarna är viktiga och samverkar med varandra. Halten vattenånga i en fartygsmaskins avgaser ligger normalt på cirka fem procent. Den bidrar till bildningen av det oönskade ammoniumsulfatet tillsammans med svavlet. Svavelhalten 500 ppm i avgaserna motsvarar ungefär en svavelhalt i bränslet om två procent. Gashastigheten i sin tur kan minskas genom att man har en större katalysator. AGNETA OLOFSSON Hjälp oss att rädda dig. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på Du kan också ringa Katarina Sjöfartsklubb mötesplatsen för sjömän Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon Besöksadress Glasbruksgatan 2 Entré porten brevid Sjöfartshotellet Hotellbokning MILJÖ. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 21

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven Svensk Sjöfart Nyckeltal juli 2008 Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven 2008-07-01 Tabell 1. Svenska handelsflottans utveckling (300GT och över)* Handelsflottan

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Motion till riksdagen 1987 /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Sjöfarten- en bransch i kris Den svenska sjöfarten är en bransch

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna; SFS 2004:639 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Stadgar för Credos riksorganisation

Stadgar för Credos riksorganisation Stadgar för Credos riksorganisation Antagna av representantskapet 2014-11-01 i första läsningen att ersätta stadgar antagna av Credos styrelse gällande från och med 2006-03-01. Trosgrundvalen är antagen

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Sjöröveri. Av Johan Franson. Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r Sid 66-69

Sjöröveri. Av Johan Franson. Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r Sid 66-69 Sjöröveri Av Johan Franson Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 1 2009 Sid 66-69 Direktör JOHAN FRANSON Direktör Johan Franson verkar vid Sjöfartygsverket och har under en lång rad av år lett Sveriges

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945.

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Lennart Fornfeldt bakar morgonfrallor ombord på Johnson Chemsun1982 på resa mellan Rotterdam och New Orleans. Jag kommer

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Sten Bexell på kontoret. /Foto från hans bok sjöfartsbok 3./ Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-27. seonyberg@gmail.com 1 Det finns numera få

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa; SFS 2006:1570 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Flaskposten KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Ordförandens spalt Jag och min fru Jane, köpte en liten segelbåt under senare delen av denna sommar och jag tror vi fått en något skev bild av båtlivet.

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 213 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Arbetsmarknadsutsikter för sjöfarten hösten 213 3 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Moälvens vänner är en förening för att bevara och använda Moälven II till dykutfärder och utflykter i medlemmarnas intresse.

Moälvens vänner är en förening för att bevara och använda Moälven II till dykutfärder och utflykter i medlemmarnas intresse. Moälvens vänner Dykning och skärgårdsupplevelser Bevara och använd Moälven II till dykutfärder och utflykter. Moälvens vänner är en förening för att bevara och använda Moälven II till dykutfärder och utflykter

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer