NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 1"

Transkript

1 7 nr 2011 årgång 104 LEDARE Sjöbefälsföreningen kommer att vara på plats och bevaka sjöfartsfrågorna och hjälpa de svenska och utländska befäl som är våra medlemmar, vare sig det är under svensk eller utländsk flagg NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 1

2 LEDARE. Sjöbefälsföreningen kommer att vara på plats och bevaka sjöfartsfrågorna och hjälpa de svenska och utländska befäl som är våra medlemmar, vare sig det är under svensk eller utländsk flagg Efter extrakongressen har arbetet med att få allt på plats varit i full gång. Mycket arbete återstår, men nu börjar organisationen komma på plats. Vårt dagliga arbete fortgår, själv har jag deltagit på antal möten både lokalt i Stena samt centralt för föreningen. Och även ett helgpass ombord på Stena Jutlandica har hunnits med. Sammanslagningen har varit en mycket viktig fråga för mig, varför jag också kände en stor glädje och tillfredsställelse när båda kongresserna biföll styrelsernas förslag för den nya organisationen. Så efter ovan nämnda arbetspass ombord på Jutlandica och ett antal olika uppdrag så har jag tagit en veckas semester och sitter nu i sista minuten och skriver min ledare. Kan konstatera vikten av att någon gång i mellan få tillfälle att ta ledigt och koppla bort allt arbete. Att bara vara är faktiskt en underbar känsla, och jag hoppas nu innerligt att föreningens anställda så småningom också kan få tillfälle att bara ta det lugnt och få en paus i allt arbete som förevarit och som är. Nu finns i alla fall möjligheten att fokusera på framtiden som en förening, som kan organiseras på ett mer effektivt och bättre sätt. Just nu är det mycket för alla anställda, eftersom det inte är helt självklart att genomföra en förändring i hela organisationen samtidigt som man sköter sina vanliga arbetsuppgifter och ska flytta kontoret, där flera generationers arbete finns sparat. Givetvis måste även än föryngring till, då åldersstrukturen i föreningen är till de äldres fördel. Vi står inför pensionsavgångar de närmaste åren. För att medlemmar och anställda skall drabbas i så liten utsträckning som möjligt så måste vi börja titta på rekrytering inom den närmsta framtiden. Inför kongressen 2012 bör vi kunna presentera en plan för hur vi klara de förändringar som kommer att behöva genomföras i och med att några nyckelpersoner kommer att avsluta sina yrkeskarriärer. Personligen är jag synnerligen tacksam att Christer Lindvall och Christer Themnér fortfarande deltar i arbetet. Dessa båda herrar har betytt och betyder en hel del för föreningens förmåga att delta som aktivt befälsförbund, både nationellt som internationellt. Självfallet är övriga anställda också av stor vikt. Den sammanlagda kunskapsbanken i föreningen är stor och kommer att vara stor, men vi måste få in yngre förmågor som ombudsmän. Det tar lång tid att komma in i ett så udda arbete som att vara ombudsman i en så komplicerad bransch som sjöfarten. Man behöver ganska lång tid på sig för att klara av att bli en självständig ombudsman. Sjöfarten fortgår som vanligt, och sedvanligt får vi höra att kostnaden för att ha svensk personal anställd är för stor. Piraternas härjningar fortgår, grundstötningar och kollisioner sker. Fartyg börjar brinna lite här och där på moder jord. Fartyg anpassade för 600 passagerare sjunker och det visar sig att det kanske var så många som 3600 passagerare ombord. Listan över hur det står till inom sjöfartsvärlden kan göras lång. I Sverige diskuteras och lämnas motioner om beväpnade vakter ombord. Saker och ting skall beredas och kanske får vi någon form av sjöfartspolitiskt utspel till våren Det enda jag kan konstatera är att sjöfart i Sverige med svenskar ombord inte är något som svenska politiker verkar bry sig om. Det är som vanligt en total tystnad och absolut noll engagemang vare sig det gäller för eller emot svensk sjöfart, och detsamma gäller svenska journalisters intresse för sjöfartsfrågor. Nej, är det något som engagerar så är det inlandsbanan och andra totalt oviktiga frågor som absolut inte genererar en krona tillbaka till statskassan. Som tur är för befälet, så finns det fortfarande arbetsplatser och dessa finns utomlands och då ofta i våra nordiska grannländer. Men tyvärr för Sverige som sjöfartsnation, då vår betydelse inom internationell shipping snart är lika med noll. Sjöbefälsföreningen kommer i alla fall att vara på plats och bevaka sjöfartsfrågorna och hjälpa de svenska och utländska befäl som är våra medlemmar, vare sig det är under svensk eller utländsk flagg. Fair Wind Jörgen Lorén ordförande 2 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

3 INNEHÅLL. sid 4-5 VÄRLDSSJÖFARTENS DAG Världssjöfartens Dag firades den 29 september i Göteborg. Temat var sjöfartens problem med piratangrepp. Frågan speglades från många synvinklar och gjorde att det, enligt många deltagare, blev den bästa Världssjöfartens Dag någonsin. Sjöbefälsföreningen träffade förstaårseleverna i Kalmar på puben Sjösjukan. FOTO: MARIE HALVDANSON sid 6-7 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN TRÄFFADE FÖRSTAÅRSELEVERNA I KALMAR Många elever, och inte enbart nybörjare, mötte upp på Sjösjukan i Kalmar när Sjöbefälsföreningen bjöd in förstaårseleverna till information. Arbetsmarknad, praktikplatser och betald spetskompetens var några av de frågor som diskuterades. sid 9 NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS Den september 2012 håller Sjöbefälsföreningen sin första ordinarie kongress i Stockholm. För första gången ska före detta SFBF-medlemmar nominera kandidater till kongressen till en valberedning. Det är därför extra viktigt att du till den första kongressen nominerar din kandidat till kongressen till valberedningen! sid NU FLYTTAR VI TILL FRIDHEMSPLAN Den 11 november går flyttlasset från Gamla Brogatan. Den 14 november finns alla i Sjöbefälsföreningen på plats hos Ledarna på S:t Eriksgatan i Stockholm....dessutom: Lodskott & Pejlingar sid 22-23, Korsord sid 25, Fritidshusen sid 26, Klubbordförandena sid 29, NY Inträdesanmälan sid 31 m m. Utges av Sjöbefälsföreningen-O. Forum för sjöfart och miljö, fack och juridik, hamnar och farleder, transport och kommunikation, intendentura, ekonomi, utbildning och kultur. Utkommer med 8 nummer/år. Redaktör och ansvarig utgivare: Marie Halvdanson, tel , bost , mobil , e-post: Adress: Gamla Brogatan 19, 2 tr, Stockholm, tel , fax Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm. Prenumeration: 350:-/år inkl. moms. Pg TS-kontrollerad upplaga: ex. För icke beställt material ansvaras ej. Medlem av Sveriges Tidskrifter. Annonser: SJÖPAKETET - samannonsering i Nautisk Tidskrift och Sjöbefäl, Ankie Nilsson, tel , ankie Annonspriser: Begär särskild prislista för SJÖPAKETET. ISSN NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 3

4 PIRATERI. VÄRLDSSJÖFARTENS DAG FOKUSERADE PÅ PIRATERI Världssjöfartens Dag firades den 29 september i Göteborg. Temat var sjöfartens problem med piratangrepp. Frågan speglades från många synvinklar och gjorde att det, enligt många deltagare, blev den bästa Världssjöfartens Dag någonsin. TEXT & FOTO: MARIE HALVDANSON David McFayden, ansvarig för Crisis Management på Aon Norden poängterade att det inte enbart är somalier som utövar piratverksamhet. Verksamheten försiggår även i Latinamerika, på Filippinerna, i Georgien, i Indonesien, i Malaysia och i Mellanöstern. Den senaste tiden har fokus skiftats från Adenviken till Arabiska sjön utanför Indiens västkust, där piratangreppen har ökat med hela 267 procent. McFayden menade också att piraterna blir allt mer desperata. Det handlar om överlevnad för många av dem som kan ha vistats i flera veckor i en liten båt långt ute på havet, och ha slut på både dricksvatten och mat. I gryningen, mellan klockan och 08.59, är den vanligaste tiden för attacker. Bulk- och lastfartyg löper större risk att bli utsatta än andra fartyg. Christer Lindvall, senior advisor i Sjöbefälsföreningen och president i IFSMA, höll det officiella IMO-talet 2011, som baseras på det tal som hölls samma dag av IMOs generalsekreterare Mitropoulos i London: - IMO har som tema för årets Världssjöfartens Dag valt Piracy: Orchestrating the response. Detta för att visa att man har en övergripande uppgift och ansvar för att skydda människoliv till sjöss, vilket innebär att man skall organisera och planera åtgärder, vilket har gjorts under åtskilliga år, för att bemöta dagens piratverksamhet. Det betyder också att man måste ta fram globala åtgärder för att kunna bekämpa och helst utplåna all piratverksamhet. Avsikten har också varit att fortsätta och förstärka förra årets motto, vilket var riktat till sjömännen the Year of the Seafarers, inledde Lindvall. IMO har för detta tagit fram ett 6-punktsprogram för arbetet som bland annat innefattar koordinerade och samverkande åtgärder mellan stater, regioner, organisationer och näring. Hjälp till stater att öka trycket på den politiska nivån för att omedelbart få loss gisslan. Förbättra IMOs riktlinjer för myndigheter i flagg-, kust- och hamnstater och för sjöfolket. Arbeta för en högre grad av involvering och samarbete mellan örlogsenheter. Stödja antipirat-åtgärder för stater i högriskregioner för att utplåna verksamheten och ställa de som utövar den inför rätta. Ge stöd åt de sjömän som varit utsatta för en attack eller hållits som gisslan och deras familjer. Det är idag ett stort antal sjömän som hålls som gisslan ombord på kapade fartyg, även om trenden är nedåtgående. I februari i år höll piraterna 31 fartyg och 740 sjömän som gisslan. I juli var siffran 17 fartyg och 362 sjömän och den 27 september var det i Somaliaregionen 16 fartyg och 277 sjömän som hölls av pirater. Den gemomsnittliga tiden innan en lösning kommer till stånd är sex månader. Men i vissa fall har besättningar suttit som gisslan i över ett år. En nyligen genomförd studie visar att enbart under 2010 blev 4185 sjömän attackerade av beväpnade pirater och 1090 sjömän togs som gisslan. Förutom de oskyldiga sjömännens börda, innebär detta en stor kostnad för världsekonomin. Den årliga kostnaden har beräknats till mellan 7 och 12 miljarder USD. - Om ingen drastisk förbättring sker, föbereder ITF åtgärder för att tvinga fartygen att gå runt Godahoppsudden. Detta är bakgrunden till att IMO beslutat bekämpa piratverksamheten, menade Christer Lindvall. Bashir Aman Ali, rektor för Al- Azharskolan i Stockholm och själv somalier, gav en bakgrund till situationen i Somalia och Adenviken. Landet bestod ursprungligen av sex olika emirat som i sin tur bestod av olika klaner som leddes av sultaner. Man hade en blomstrande handel med bland annat Egypten. Under kolonialtiden utsattes landet för tre olika kolonisatörer: Italien, Frankrike och Storbritannien. Ungefär 6000 somalier livnärde sig på fiske under den tiden. När inbördeskriget kom 1981 blev kusten intressant för fiskare även från andra länder och många av de inhemska fiskarna blev arbetslösa. Dessutom har vattnen utanför kusten använts som industriavfallsområde av andra länder, vilket förorenat vatten och stränder. Bashir Aman Ali menade att det finns lösningar på piratproblemen i Somalia, men de ligger i land. Det krävs att andra länder startar handel med Somalia. Och landet behöver hjälp med skolor och sjukvård. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Stena Bulk och en folkrättsjurist från UD bidrog även de med intressanta aspekter på piratproblematiken. En paneldebatt avslutade dagen. Panelen uttryckte en stark vilja till samverkan mellan de olika aktörerna och en vädjan till departementet att skynda på beslutet om att stärka skyddet ombord. 4 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

5 Christer Lindvall, senior advisor i Sjöbefälsföreningen och president i IFSMA höll det officiella IMO-talet. Bashir Aman Ali, rektor för Al-Azharskolan i Stockholm och själv somalier, gav en bakgrund till situationen i Somalia och Adenviken. Panelen uttryckte en stark vilja till samverkan mellan de olika aktörerna och en vädjan till departementet att skynda på beslutet om att stärka skyddet ombord. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 5

6 UTBILDNING. ELEVERNA VILL HA BETALDA SPETSKOMPETENSKURSER André Svensson går sista året på sjökaptensutbildningen, är ordförande i studetföreningen Lambda och studentrepresentant i Sjöbefälsföreningens styrelse och Lennart Runnegård Jonsson, ombudsman i Sjöbefälsföreningen. Många elever, och inte enbart nybörjare, mötte upp på Sjösjukan i Kalmar när Sjöbefälsföreningen bjöd in förstaårseleverna till information. Arbetsmarknad, praktikplatser och betald spetskompetens var några av de frågor som diskuterades. Det var Lennart Runnegård Jonsson, ombudsman i Sjöbefälsföreningen och André Svensson som går sista året på sjökaptensutbildningen, är ordförande i studentföreningen Lambda och tillika studentrepresentant i Sjöbefälsföreningens styrelse som höll i mötet. Lennart Runnegård Jonsson presenterade den nya enade Sjöbefälsföreningen: - Vi finns till för att skapa en vettig framtid för er som sjöbefäl, sa han. Men vår målsättning är också att hjälpa er som studenter och se till att er utbildning är så bra som möjligt. - När ni kommer ut ska ni ha en av världens bästa sjöbefälsutbildningar. André Svensson berättade att han samarbetar i utbildningsfrågor med Gustav Melin, studentrepresentant på Chalmers och med studentrepresentan- ter i Danmark, Norge och på Färöarna. De träffas flera gånger per år i NFBK - Nordisk Fartygsbefäls Kongress och diskuterar skolfrågor. De arbetar nu för att eleverna ska få spetskompetensen betald. Det vill säga att exempelvis crowd and crisis, DPcertifikat och tankcertifikat ska ingå i utbildningen. - Vi måste alltid komplettera, sa André Svensson. Vi har en världens bästa grundutbildningar här i Kalmar. Men varfär får inte vi det som indier och filippinare får? - Jag har pratat med vår prefekt Jan Snöberg om detta idag. Han säger att det är en kostnadsfråga. Men då får vi ordna det. - När ni går ut om fyra år, sa André Svensson och vände sig till förstaårseleverna, hoppas jag att ni har kunnat välja en kurs som passar er och är betald. För oss är det för sent. TEXT & FOTO: MARIE HALVDANSON 6 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

7 UTBILDNING. VARFÖR VILL DU BLI SJÖBEFÄL? Jens Körge, går första året på sjökaptensutbildningen, Sjöfartshögskolan i Kalmar. - Jag valde utbildningen för att det verkar vara ett bra jobb. - Det har varit en dröm från inte så långt tillbaks. Men jag är alldeles för ny för att veta på vilken typ av fartyg jag skulle vilja arbeta. Simon Dahl, går om andra året på sjöingenjörsutbildningen, Sjöfartshögskolan i Kalmar. - Jag går om för att jag redan har jobb och inte känner någon stress. Jag jobbar på Scandlines M/S Trelleborg på lov och helger. Jag bor på Åland och kommer att få jobb i Godby Shipping. - Jag ser ljust på framtiden! Marie Dahlqvist, går första året på sjöingenjörsutbildningen, Sjöfartshögskolan i Kalmar. - Det blev så för att pappa tjatade. Han var til sjöss i femton år. - Jag tycker om att arbeta med maskiner och vill lära mig mer. Havet har alltid lockat mig. - Och Norge och oljesjöfarten lockar. Se även intervju med André Svensson på sid 16. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 7

8 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN. Sjökaptensring Sjöbefälsföreningen kan i samarbete med Svenskt Guldsmide AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Ringarna finns i två olika varianter: 18 K rödguld à 7 300:- (+ postförskott) rödguld/vitguld, 18 K à 7 725:- (+postförskott) I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta kvalitet, utförande och finish. Som en extra köptrygghet lämnas 1 års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen. För ytterligare information och beställning kontakta Agneta Häll tel Betalar du medlemsavgiften med autogiro? Då måste du skicka in ett nytt medgivande för detta. Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet gick samman till en ny organisation, Sjöbefälsföreningen den 27 september - en förening inom Ledarna och ansluten till Saco. Det nya medgivandet för autogiro postar du till Ledarna, Box 12069, Stockholm, som administrerar medlemsavgifterna från den 1 oktober Ladda ner blanketten från Om du inte skickar in det nya medgivandet, kommer medlemsavgiften i fortsättningen att aviseras med inbetalningsavier eller att dras från din lön. MARGARETA OCH RICKARD ZEDELERS FOND Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening/Sjöbefälsföreningen. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person. Kontroll av tidigare medlemskap sker i föreningens äldre matriklar. Ansökningsblankett kan laddas ner från eller beställas från Inga Bergenmalm telefon e-post STEWARDARNAS GARANTI- OCH UNDERSTÖDSFOND Intendenturbefäl som är medlemmar i Sjöbefälsföreningen kan söka bidrag ur Stewardarnas Garanti- och Understödsfond. Fondens ändamål är att lämna tillfälligt understöd åt medlemmar som erlagt stipulerade avgifter och som utan eget förvållande råkat i nödställd belägenhet. Ansökningsblankett kan beställas från Inga Bergenmalm telefon e-post eller laddas ner från Ansökan skall vara Sjöbefälsföreningen, Box 12100, Stockholm tillhanda senast den 5 december NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

9 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN. NOMINERA KANDIDATER TILL SJÖBEFÄLSFÖRENINGENS KONGRESS Den september 2012 håller Sjöbefälsföreningen sin första ordinarie kongress i Stockholm. För första gången ska före detta SFBF-medlemmar nominera kandidater till kongressen till en valberedning. Det är därför extra viktigt att du till den första kongressen nominerar din kandidat till kongressen till valberedningen! I rutan intill hittar du e-postadresserna till ledamöterna i Sjöbefälsföreningens valbredning. Enligt Sjöbefälsföreningens stadgar skall kongressen bestå av 35 ombud. Yrkeskategorierna skall representeras av 5 intendenturbefäl, 15 nautiska befäl och 15 tekniska befäl. Antalet kongressombud tillhörande en och samma befälsklubb eller rederi/rederikoncern får utgöras av högst 17 av de valda ombuden. Valberedningen skall nominera minst 90 kandidater till kongressombud. Kandidaterna ska fördelas på 12 intendenturbefäl, 39 nautiska befäl och 39 tekniska befäl. Den 17 januari 2012 är sista dag för nominering av kandidater till Sjöbefälsföreningens kongress. VALBEREDNING Johan Juhlin Hans Ådén Birgitta Carlsson Stig Karlsson Kjell Holmström Gretel Aronsson Per Ringbom Hans Nordström Monica Huss Sture Axelsson Anders Dahlgren Anders Post Ragnar Svensson SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN håller FACKLIG KURS med start till lunch måndagen den 21 november och avslutning med lunch onsdagen den 23 november Kursen är förlagd i Stockholm, exakt förläggning meddelas senare. Anmälan till Anita Isaksson, eller Agneta Häll, NYA MEDLEMSAVGIFTER Från och med den 1 oktober gäller nya medlemsavgifter till Sjöbefälsföreningen: n Aktiv medlem 274 kronor/månad n Interaktiv medlem (utlandsanställd) 67 kronor/månad n Passiv medlem 180 kronor/år n Studerandemedlem ingen avgift Sjöbefälsföreningen kommer att tillskriva rederierna om de nya avgifterna, men vi ber om överseende om allt inte fungerar som det ska i övergången. Avgiften till a-kassan aviseras direkt från AEA/Ledarnas a-kassa. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 9

10 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN. NU FLYTTAR VI TILL FRIDHEMSPLAN Den 11 november går flyttlasset från Gamla Brogatan till Ledarna på Sankt Eriksgatan vid Fridhemsplan i Stockholm. Från och med måndag den 14 november arbetar alla i Sjöbefälsföreningen i samma lokaler. Och livet blir därmed lite enklare! Jag stoppar Hans-Dieter Grahl, vd i Sjöbefälsföreningen- O och vice vd i Sjöbefälsföreningen mitt i flyttbestyren och frågar hur det känns. - Det känns jättebra, säger han. Jag har väntat på det här i 43 år. Det blir bra för medlemmarna. Nu kommer vi att lägga resurserna där de ska ligga. Måndag den 7 november och fredag den 11 november håller kansliet på Gamla Brogatan stängt på grund av flytten. Ser du några problem? - Det kan bli svårt för medlemmarna att få tag i oss under själva flyttperioden, säger Hans-Dieter Grahl. Vi har ju våra vanliga arbetsuppgifter att sköta samtidigt som vi ska flytta, och det kan betyda att det tar längre tid för medlemmarna att få svar på sina frågor. I en övergångsperiod kan det även uppstå problem med medlemsavgifterna, men jag har skrivit till SARF som gått ut med ett cirkulär till rederierna angående medlemsavgifterna. Hur går det med Saco? Kommer de att kalla in en extrakongress för att utesluta Sjöbefälsföreningen-O? - Vi för just nu diskussioner med Saco om en lösning. Hans-Dieter Grahl kommer förutom arbetet med att vara vd och vice vd, ha ansvaret för de centrala löne- och avtalsförhandlingarna med SARF och Almega. Christer Themnér, vd i Sjöbefälsföreningen och vice vd i Sjöbefälsföreningen-O ansvarar även för TAP-avtalen. Ombudsmännen kommer att ha följade ansvarsområden: Lennart Runnegård Jonsson, färjeavtalen. Mikael Huss, IT-avtal, Europaavtal, enhetslöneavtal och övriga rederivisa avtal. Leif Palm, offentliga sektorn, skärgårdsavtalen. Johan Marzelius, västkustrederierna. Mats Johansson, enskilda medlemsärenden, ITP-Sjö. Elevkontakter för Sjöfartshögskolorna är Lennart Runnegård Jonsson för nautiker och Mikael Huss för tekniker. I skrivande stund har vi med mobiler ännu inte fått våra fasta tlefonnummer på Ledarna. Men vi kan nås på våra mobiler och vi kommer att behålla våra mobilnummer. Fram till den 11 november gäller våra gamla SFBF-nummer på Gamla Brogatan. Från måndag den 14 november kan vi även nås via Ledarnas växel. Se kontaktinformation på nästa sida. När vi fått våra anknytningsnummer kommer vi att gå ut med ett nyhetsbrev. 10 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

11 Hans-Dieter Grahl i släng- och packtagen. Sjöbefälsföreningen NYA KONTAKTUPPGIFTER FRÅN OCH MED DEN 14 NOVEMBER HANS-DIETER GRAHL, telefon , e-post LENNART RUNNEGÅRD JONSSON, telefon , e-post MARIE HALVDANSON, telefon , , e-post INGA BERGENMALM, telefon , e-post AGNETA HÄLL, telefon e-post ADRESS Box 12100, Stockholm BESÖKSADRESS S:t Eriksgatan 26, Stockholm NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 11

12 PIRATERI. NORSKA SJÖMÄN KAN SPARKAS OM DE VÄGRAR SEGLA I PIRATFARVATTEN Om norskt sjöbefäl vägrar att segla i piratfarvatten riskerar de att förlora jobbet. Norsk Sjöoffisersforbund kräver att befälen får reservationsrätt. Redarna avvisar kravet och menar att sjöfolket får risktillägg för att segla i farliga farvatten. Varje år passerar omkring norska fartyg de piratfyllda farvattnen i Indiska Oceanen. Ombord på dessa fartyg finns mellan 500 och 600 norska sjömän, framförallt befäl. Många av dessa är, enligt vd Hans Sande i Norsk Sjöoffisersforbund, bekymrade över att gå in i de farliga områdena. Men om de säger nej, riskerar de att förlora jobbet. Vi vill nu att det införs reservationsrätt för alla dem som är ombord på fartyg som seglar i piratfarvatten, säger Hans Sande till Nautisk Tidskrift. Det ska även gälla för dem som tjänstgör på fartyg som regelbundet går i farliga områden. Här kan det bli tal om omplaceringar till andra fartyg. - Dessutom önskar vi att zonen för risktillägg i Indiska Oceanen utvidgas till att gälla även den nordöstra delen, där piraterna nu börjat bli mycket aktiva, säger Hans Sande. Men Norges Rederiforbund säger nej till båda kraven och framhåller samtidigt att det numera finns möjlighet att ta ombord beväpnade vakter på fartygen. Med en reservationsrätt är redarna rädda för att den internationella handels kan skadas. Redarna vill hellre inte vara med på att utvidga zonen för risktillägg. Rederierna hänvisar här till ITF, Den Internationella Transportarbetarefederationen, som menar att det endast ska utbetalas risktillägg för dem som seglar innanför en zon på 400 sjömil från Somalias kust. Utanför detta område ska det endast ges tillägg om fartyget utsätts för angrepp, säger Hans Sande och fortsätter: Detta är ett märklig beslut från ITF:s sida. Tillägget ska ju utbetalas för att det är en risk att gå i farliga områden. Vi menar att ITF på detta sätt sätter käppar i hjulet för våra ansträngningar att utvidga riskzonen. Men nu verkar det som om ITF är i färd med att ta upp frågan på nytt och vi får hoppas att de kommer på bättre tankar. Hos befälhavarnas internationella organisation, The International Federation of Shipmasters Associations (IFSMA), har man förståelse för de norska sjöbefälens krav. På fartyg som inte seglar regelbundet i piratfyllda farvatten, bör det finnas en reservationsrätt om fartyget undantagsvis ger sig in i farliga vatten, menar Christer Lindvall, som är president i IFSMA. Däremot tycker jag inte att man har rätt att mönstra av från ett fartyg som regelmässigt går i trafik i piratfavatten och samtidigt kräva att man ska behålla sin anställning. Om man tar arbete på ett sådant fartyg vet man ju vad det handlar om. Vid sitt senaste möte beslöt ITF att inrätta en projektgrupp på hög nivå för att se på frågan om reservationsrätt. Organisationen menar att inga ombordanställda ska behöva riskera livet för jobbet. CHRISTER KÄLLSTRÖM 12 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

13 ISPS. VI HAR BYGGT OM VÅRA HAMNAR FÖR ATT SKYDDA USA Genomförandet av ISPS-koden har inneburit ett tungt arbete för svenska hamnar. Ett arbete som varit svårt att motivera eftersom ingen kan föreställa sig att terrorn ska drabba den egna hamnen. Terrordåden den elfte september 2001 innebar att hela sjöfartsnäringen tvingades in i ett helt nytt säkerhetstänkande. USA och dess allierade drev på i IMO och på kort tid antogs ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security Code, över hela världen. Det berättar Mattias Wengelin, forskare vid Lunds Universitet som läst interna rapporter av Sjöfartsverkets delegater i IMO. Han anser att koden innebär att USA flyttar ut sina gränser till andra länder. - Lite tillspetsat skulle man kunna säga att vi har byggt om våra hamnar för att skydda USA mot konsekvenserna av dess egen utrikespolitik, säger han. Med koden följde krav på alla hamnar i världen att skaffa sig kontroll över vilka som rör sig i området och en ökad kontroll av godset. Dessutom ska det finnas beredskap att skala upp bevakningen om säkerhetsläget i regionen eller världen kräver det. I den högsta säkerhetsnivån betyder det att allt gods ska kontrolleras fysiskt. Den situationen har dock lyckligtvis inte uppstått ännu. Enligt Mattias Wengelin har den ökade bevakningen ännu inte lett till att flödena stoppats upp. Den dag detta händer blir det dyrt för den som anlitar sjöfarten och har sina lager på fartygsköl. Men att hägna in hamnar och ha personal som kontrollerar alla som passerar in och ut kostar också pengar som transportköparna i förlängningen får betala. Processen att anpassa sig har inte varit lätt för de svenska hamnarna. Intervjuer med hamnsäkerhetschefer som Mattias Wengelin gjort visar att själva grunden varit svår att förstå. - Cheferna har sagt: det här rör inte oss, vi har inte en hotbild mot oss, berättar han. De har också sagt: hur kan man skydda sig emot att någon kör rätt igenom grindarna och spränger sig själv i luften? Men den stora risken är inte terrordåd direkt mot hamnen utan att något via den lugna svenska hamnen kommer in i sjöfartens globala blodomlopp och sedan närmar sig själva hjärtat, enligt Mattias Wengelins beskrivning. Detta har inte alltid de svenska hamnsäkerhetscheferna uppfattat. Dessutom har många av cheferna upplevt att de inte fått tillräckligt stöd från Sjöfartsinspektionens hamninspektörer som varit de som haft i uppgift att driva igenom förändringarna. Några hamnar har vänt sig till Tullverket och fått god hjälp av detta. Det har inneburit en situation där båda parter vunnit, hamnarna har klarat en stor andel av ISPS-kodens krav och Tullen har fått en hamn med så god kontroll att man inte behöver fokusera på den längre. Mattias Wengelin urskiljer tre strategier bland svenska hamnar. En hamntyp lägger ner så lite pengar som det bara går för att leva upp till kraven. En annan hamntyp har hittat fördelar med förändringarna. Man har färre stölder av gods och inbrott i kontor, och arbetsmiljön har blivit säkrare när allmänheten inte släpps in i hamnområdet. Denna hamntyp har fokuserat på de förbättringarna och samtidigt levt upp till kraven. Den tredje typen är Göteborgs Hamn som vänt det hela till en konkurrensfördel. Hamnen får nu som enda svenska hamn skeppa containers direkt till USA genom CSI, Container Security Initiative. Svenska Tullverket gör, tillsammans med en amerikansk tullare som sitter i Göteborg, en riskanalys för varje container baserat på dokumentationen. Om man bedömer att det finns en risk med en container kontrollerar man den för radioaktiv strålning samt röntgar den. Är man fortfarande osäker efter det så öppnas containern. Detta innebär att ett antal containrar på varje fartyg som går till USA röntgas. En ny lag i USA stipulerar att alla containrar ska scannas på detta sätt, men detta är fortfarande omdiskuterat och har inte omsatts i praktik ännu. För allmänheten har något hänt med den svenska hamnen. Tidigare kunde man strosa i hamnområdet, titta på båtarna och kanske till och med fiska. Det är det slut med nu. Sedan 2005 är det staket och motordrivna grindar som gäller. AGNETA OLOFSSON NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 13

14 FARTYG & REDERIER. DANSKA SCANDLINES FLAGGAR UT TILL TYSKLAND Färjerederiet Scandlines flaggar ut en av sina två nya färjor till Tyskland. Som en följd av detta sägs 100 personer i den danska besättningen på Gedser-Rostock-linjen upp. Söfartens Ledare ställer sig helt oförstående till utflaggningen, eftersom det blir dyrare att operera färjan efter tyska regler. CHRISTER KÄLLSTRÖM Scandlines sätter nästa år in två nya färjor mellan Gedser och Rostock. Den ena av färjorna ska registreras i Tyskland och den andra i Danmark. På Söfartens Ledare i Danmark (motsvarar Sjöbefälsföreningen) är man kritisk till utflaggningen och uppsägningarna av de 100 danska sjömännen. Förbundet är också överraskat eftersom det blir betydligt dyrare att segla färjan med tysk flagg än med dansk. Vi kontaktade Scandlines ledning och ställde följande frågor till den: Vad är orsaken till att Scandlines flaggar ut en färja till Tyskland? Vi har starka rötter i både Danmark och Tyskland, och för oss är det viktigt att vara dedikerade till båda sidor av gränsen, säger Scandlines vd, Bengt Pihl, till Nautisk Tidskrift. Vi ser Köpenhamn-Berlin-förbindelsen som det centrala elementet i framtiden för Scandlines, och beslutet är i överensstämmelse med planerna för denna linje. Vi vill bygga vidare på Scandlines dansk-tyska arv och de förpliktelser vi har i de båda länderna. Det kommer på lång sikt att skapa en bättre produkt för kunderna. Vi måste företa ändringarna för att bevara vår position som ett ledande rederi och för att framtidssäkra rederiet. Det blir ju dyrare att driva färjan från Tyskland än från Danmark. Förstår ni att många därför ställer sig undrande till ert beslut om utflaggning? Alla relevanta aspekter har ingått i beslutet, som har varit mycket svårt att fatta. Men vi har sett på alla sidor ekonomiska, driftsmässiga, strategiska och politiska och vi är övertygade om att vi har träffat det rätta beslutet för Scandlines. Har ni planer om att flagga ut flera av rederiets färjor? Nej, det har vi inte. Hos Söfartens Ledare är man både kritisk och förundrad över de svar som Scandlines ledning ger till Nautisk Tidskrift. Svaren ger överhuvudtaget ingen mening, säger direktör Fritz Ganzhorn i Söfartens Ledare. De förklaringar som ges är märkliga och svåra att förstå, vi har själva fått höra dem tidigare. Det ges ingen saklig grund till uppsägningarna av de 100 personerna. Jag menar att ledningen är skyldig att ge de anställda ett ordentlig svar på varför den handlar så här. Om man inte kan det, så menar jag att det är fråga om osakliga uppsägningar. Och i så fall blir det att gå den juridiska vägen. Utförsäljningen av den danska och tyska statens aktieposter i Scandlines för fyra år sedan till ett par kapitalfonder har visat sig vara fatal. Kapitalfonder kräver ju hög avkastning och i dag är pengarna knappa i Scandlines. För att finansiera köpen har fonderna tagit lån i åtskilliga utländska banker. Samtidigt blir det dyrare att segla med en tyskregistrerad färja än med en dansk. Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå Scandlines-ledningens beslut om utflaggning. Förutom dyrare drift blir det också stora utgifter när Scandlines säger upp 100 medarbetare med uppsägningsvarsel och ersättningskrav. Därtill kommer utgifter till nyrekrytering och utbildning av nya medarbetare med tyska pass, säger Fritz Ganzhorn. 14 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

15 FEMERN-FÖRBINDELSEN BAKSLAG FÖR SCANDLINES Scandlines är ett av Europas största färjerederier och opererar i Danmark, Tyskland och Sverige samt i finska och baltiska farvaten. Varje år transporterar rederiet omkring 13 miljoner passagerare, 3 miljoner personbilar och lastbilar och trailers. År 2007 sålde den danska och tyska staten under en turbulent försäljningsprocess sina ägarandelar i Scandlines till ett par utländska kapitalfonder. Dessa fick betala ett högt pris för rederiet. En kort tid efter att affären var avslutad blev det känt att Danmark och Tyskland beslutat att bygga en fast förbindelse över Femern-bält. Detta kom som ett streck i räkningen för de nya ägarna, som tvingades genomföra en stenhård anpassning till nya förhållanden utan guldlinjen Rödby-Puttgarden. Därför satsar Scandlines nu energiskt på att utveckla Gedser- Rostock-förbindelsen. Prins Joachim och Kronprins Frederik (nedan) är de färjor som försvinner när Scandlines nästa vår sätter in två nya färjor på linjen Gedser-Rostock. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 15

16 UTBILDNING. SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN HAR BLIVIT EN SNACKIS I SKOLAN André Svensson går tredje året på sjökaptensprogrammet i Kalmar och är Sjöbefälsföreningens kontaktman på Sjöfartshögskolan. - I reportaget om extrakongressen i NT nr 6 uppmärksammade många i skolan att jag var med på bild, säger André. Det ledde till en massa frågor om facket och sammanslagningen av befälsförbunden. Faktiskt har Sjöbefälsföreningen efter det blivit en liten snackis här i skolan. André Svensson. André Svensson har en brokig bakgrund. Uppvuxen i Sölvesborg och med farfars kompis som seglade kock och som hade en oändligt massa historier från sjölivet att berätta, väcktes tidigt en dröm om att jobba till sjöss hos André. - Vi hade en styrpulpetbåt i familjen och jag har alltid gillat att vara ute på havet, berättar han. Min praktik på högstadiet gjorde jag i handelsfartyget Deaborra. Jag fick åka med lotsen ut. Efter det var jag biten. André gick med i Sjövärnskåren och gjorde lumpen på ubåt. - Efter lumpen fick jag anställning som teletekniker på Orion. Men jag kända att jag ville gå vidare, så jag sa upp mig och tog jobb som lärare i Ghana, innan jag började på Sjöfartshögskolan i Kalmar. André Svensson är också ordförande i studentföreningen Lambda på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Han ser sin roll som kontakten mellan Lambda och Sjöbefälsföreningen. Han står i ständigt kontakt med Gustav Melin som är Sjöbefälsföreningens kontaktman på Sjöfartshögskolan Chalmers i Göteborg. De för diskussioner om problem som dyker upp. - Vi har börjat prata om att vi ska ha en valprocess för ordförandena i studentföreningarna och kontaktpersonerna med Sjöbefälsföreningen. Gustav tar ju examen i vår, och då ska vi testa detta. Den viktigaste frågan just nu är betald spetskompetens. - Vi vill vara attraktiva redan när vi tar examen, säger André. Man ska kunna välja extrapoäng som betalas av skolverket. Via NFBK - Nordisk Fartygsbefälskongress, trycker sjöbefälsstudenter i hela Norden på om detta. Vi har diskuterat det med vår prefekt och i studentstyrelsen. Men vi måste ha kraft i ryggen. Antingen genom att studentena gemensamt kräver det, eller från Redareföreningen och från Sjöbefälsföreningen. Men vi håller på att komma till skott. Det har inte varit så mycket trassel med praktikplatser under den senaste perioden menar André: - Men många är missnöjda för att de inte kan nischa sig. Har man läst en DP-kurs så får man inte praktik på ett sådant fartyg. Och även om man lyckats ordna en egen plats, så är man rädd för att SUI ska reagera. Systemet borde ses över. André Svensson kommer för första gången att delta i Saco Studentråds kongress i november. - Vi har fått ganska stort mandat där, säger han. Tanken är att vi ska engagera oss mer i Saco Studentråd, om Sjöbefälsföreningen blir kvar i Saco. TEXT & FOTO: MARIE HALVDANSON 16 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

17 FARTYG & REDERIER. MILJÖN VINNARE NÄR LINFÄRJA KOPPLAS IN PÅ HEMSÖLEDEN Den nybyggda linfärjan har nu levererats till Hemsöleden, norr om Härnösand. För närvarande pågår intrimning av fartyget och under november månad sätts hon in på ordinarie tidtabell. Att den frigående färjan ersätts av en lindragen ger markanta miljövinster. Trafikeringen på leden påverkas inte av intrimningsarbetet. Hemsö ligger fem minuters båtresa från fastlandet och har 130 bofasta och många fritidsboende. Vägfärjorna kör varje dag 260 fordon över sundet mellan Strinningen på fastlandet och Sanna på Hemsö. Förbindelsen ingår i det allmänna vägnätet och är därmed kostnadsfri. Stora miljövinster Skiftet från frigående till lindragen färja på leden är ett steg mot att aktivt miljöanpassa statens trafik med vägfärjor. Lindragna färjor drar mindre än hälften så mycket bränsle jämfört med propellerdrivna. Det betyder att både utsläpp och kostnader för driften minskar. Under 2011 har Färjerederiet byggt ett nytt färjeläge vid sidan av de gamla, med nya på- och avfarter, inför inkopplingen av lindriften. De gamla färjelägena blir kvar för att kunna användas vid behov av ersättningstrafik. Reguljär båttrafik på norrlandskusten ställer krav på fartyg och material, i synnerhet vintertid. Därför väljer Färjerederiet att hålla den frigående vägfärjan i beredskap för att kunna rycka in om förhållandena så kräver. Man kommer under vintern att testa olika metoder för att hålla leden öppen för trafik vintertid. Fakta om Färjerederiet Trafikverket driver 39 färjeleder i Sverige och förfogar över runt 70 fartyg. I Västernorrland finns en statlig färjeled. Som en del i Färjerederiets miljöprofil vill man öka andelen lindragna färjor i Sverige. AKTUELLT EN RUNDVANDRING I SJÖFART MEN ETT VARV FÖR MYCKET Lennart Kihlberg berättar Under min yrkesverksamma tid har jag haft både framgångar och motgångar och jag har fått erfarenheter som skulle vara värdefulla om jag vore aktiv idag. Vid 93 års ålder inser jag dock att dessa lärdomar som livet bibringat mig inte kan utnyttjas av mig. Då jag sent omsider kommit mig för att försöka skildra mitt yrkesliv har alltför mycket försvunnit ur minnet. Men det här är vad jag kommer ihåg, och det vill jag delge mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn och alla som är intresserade av sjöfartshistoria. Kanske kan någon yngre kollega lära sig av mina erfarenheter och kanske också ha glädje av dem. Lennart Kihlberg Rikt illustrerad. 200 kr. LEV DIN DRÖM Rune Dahlstrand har levt ett äventyrligt och spännande liv. Här berättar han om sin uppväxt och sina resor fram till andra världskrigets slut. 150 kr. M/S SANTOS En 92 dygn lång resa kantad av passion, spänning, dramatik och sorg för två väninnor som mönstrar på som mässmän ombord i ett av Johnson Lines fartyg. 285 kr. SPRINGA LÄCK Berättelser av väl befaret sjöfolk genom Bokanjärerna ger en fängslande bild av sjömanslivet. 190 kr. Välkommen med din beställning! Våra böcker beställs lättast via adlibris.com. För beställningar via vår hemsida, plusgiro eller bankgiro tas en fraktavgift ut (50 kr inom Sverige, 125 kr inom Europa). Se hela Breakwaters sortiment på Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp. Breakwater Publishing AB, Banehagsgatan 15, Göteborg, NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 17

18 FARTYG & REDERIER. FÖRDJUPAT ISBRYTARSAMARBETE MELLAN SVERIGE OCH FINLAND Sverige och Finland har udertecknat ett avtal om fördjupat samarbete mellan länderna på isbrytarområdet. Avtalet ger förutsättningar till mer kostnadseffektiva sätt att ge bästa möjliga service till handelssjöfarten och dess intressenter under vinterhalvåret i Östersjön. Avtalet säkerställer att isbrytningen kommer att bedrivas på ett än mer effektivt och rationellt sätt. - Vårt konstruktiva samarbete formaliseras nu genom ett avtal länderna emellan, vilket är glädjande, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Sverige och Finland har i över femtio år samarbetat på isbrytarområdet. På 1960-talet träffades en nordisk överenskommelse om samarbete. Och sedan i mitten av 1970-talet har det genom isbrytarnas försorg varit möjligt att bedriva kommersiell handelssjöfart på alla vinterhamnar av betydelse i Östersjön. Sedan slutet av 1980-talet finns även ett gemensamt lednings- och informationssystem för isbrytartledningarna och isbrytarna i respektive land. Sjöfartsverket äger fem isbrytare och disponerar dessutom mellan januari och mars vid behov ytterligare tre isbrytare genom ett långtidskontrakt med Rederi AB Transatlantic. Isbrytarverksamheten leds från en central i Norrköping, vars uppgifter är att fördela isbrytarresurser, utfärda trafikrestriktioner, följa upp det operativa läget samt informera berörda sjöfartsintressenter om isläget och trafiksituationen. Det är endast fartyg som uppfyller trafikrestriktionsvillkoren som erhåller isbrytarassistans. Sådana villkor kan exempelvis vara att fartyget uppfyller den isklass som är nödvändig för att kunna gå i is. TALLINKS NETTOVINST 38 MILJONER EURO Östersjöns ledande passagerarrederi AS Tallink Grupp meddelar att det icke reviderade resultatet för de tolv första månaderna av räkenskapsåret 2010/2011 uppvisar en nettovinst om 38 miljoner Euro (+76 procent). Intäkterna under samma period uppgår till 897 miljoner Euro (+10 procent) Bolagets styrelse meddelar att resultatet bekräftar hållbarheten i bolagets strategi och lönsamheten i de ökade marknadsaktiviteterna. Det ökade antalet passagerare, de ökade intäkterna och intäkterna per passagerare är viktiga milstolpar för förbättringen av koncernens resultat, meddelar styrelsen. Koncernens bruttovinst ökade med 11 procent till 187 miljoner Euro och EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar) ökade med 14 miljoner Euro till 159 miljoner Euro (+9 procent) jämfört med räkenskapsåret 2009/2010. Under fjärde kvartalet (juni - augusti) ökade nettovinsten med 28 procent till 54 miljoner Euro. Bruttovinsten ökade med 13 miljoner Euro till 97 miljoner Euro (+15 procent). Intäkterna ökade med 24 miljoner Euro till 296 miljoner Euro (+ procent) och EBITDA ökade med 16 procent till 90 miljoner Euro. Under räkenskapsårets 2010/2011 tolv första månader transporterade Tallink 9,1 miljoner passagerare (+10 procent) och fraktenheter (+11 procent). 18 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11

19 sjömansservice - Din helhetslösning Förutom att vi står för hamnservice, sjömansklubbar och bibliotek ordnar vi även motionsaktiviteter samt sprider information och kultur Men allt detta visste du väl redan?! Visste du då också att vi sedan flera decennier distribuerar aktuella hyrfilmer till svenskflaggade fartyg inom handelsflottan och till utländska fartyg med svenskar ombord. Då kanske det ändå är en nyhet för dig att ni har möjlighet att välja vårt engelska filmpaket; där alla filmer har engelskt tal och/eller text. Många besättningar är idag av blandad nationalitet och med det engelska paketet får fler möjlighet att ta del av filmen. För att ansluta er till Sjömansservice hyrfilmstjänst och därmed få sex stycken noggrant utvalda titlar direkt ombord varje månad behöver ni bara kontakta oss på eller medieansvarig Har ni frågor rörande tjänsten eller om anslutningen så besvarar vi gärna dessa. Fototävlingen för sjöfolk 2011 Tävla med dina bästa bilder från året Nu är det snart dags att sammanfatta fotoåret 2011 med bilder från de sju haven. Aktivt seglande sjömän ombord på nordiskflaggade fartyg samt även nordiskt sjöfolk på fartyg med annan flagg får delta i den traditionella svenska Fototävlingen för sjöfolk, i vilken de 15 bästa bidragen går vidare till nordisk final. Fina priser utlovas som vanligt och för att göra det enklare för dig tar vi i år även emot bilderna via e-post (minsta filstorlek bör vara 1 MB) men kopior på fotopapper går också bra. Du får tävla med max. tio bidrag som har någon form av maritim anknytning - ombord eller i hamn, i arbetet eller på fritiden. Namnge bilderna och ange dina kontaktuppgifter, vilket fartyg du arbetar på och skriv några rader om vad bilderna föreställer samt var de är tagna. Märk med Fototävlingen och skicka dem till eller till Sjömansservice Media, Sjöfartsverket, SE NORRKÖPING. Vi vill ha bilderna senast 31/ Läs mer på och följ oss på Foto: Jan Nilsson Foto: Johnny Jansson Foto: Egon Philipp Foto: Jörgen Språng sjömansservice för dig NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 19

20 Vi tror på rättvisa. Ingen lön för lika arbete. Foto: Håkan Ludwigson Hos oss är det intresset som styr, inte lönen. Det blir en helt annan glöd när man ställer upp frivilligt. Viktor Töllefsen jobbar som stuveriarbetare och lastar fraktbåtar. Ulla (till höger på bilden) är skeppare och säljer fritidsbåtar. Torbjörn (med ryggen mot kameran) är navigatör och jobbar som ekonom. Bland de frivilliga på räddningsstationen finns också ingenjörer, projektledare, läkare, montörer, maskinbefäl, studenter och en vd. Att vi jobbar tillsammans på lika villkor skapar en stark teamkänsla. Det är rättvist ombord: alla är viktiga, ingen har lön, säger Viktor. Det är eldsjälar som Viktor, Ulla och Torbjörn som är ryggraden i Sjöräddningssällskapet. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Varje år krävs stora resurser för att driva våra 64 räddningsstationer. Inte minst behövs mycket pengar för att utrusta och utbilda alla frivilliga sjöräddare. Ge ett bidrag på pg eller på Där kan du skänka pengar online eller bli medlem. Som medlem får du kostnadsfri hjälp om du skulle råka ut för till exempel motorstopp eller roderhaveri när du är ute med båten. Det är så Viktor och hans kolleger tackar dig för ditt stöd. 20 NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

21 FORSKARE UNDERSÖKER HÄLSOVÅDLIGA PARTIKLAR två nya forskningsprojekt ska sjöfartens utsläpp av I nanometerstora partiklar undersökas. Så små partiklar anses vara särskilt riskabla för människors hälsa eftersom de tränger djupt ner i lungorna. I det ena projektet, där forskningsinstitutet IVL samarbetar med Chalmers och Stena Line, mäts avgaserna från ett verkligt fartyg ombord. Forskarna räknar då antalet nanopartiklar. Tre olika bränslen med olika svavelhalter ska testas: dels en tjockolja med 1 procent svavel, dels en marindiesel med 0,5 procent svavel och dels en marin gasolja med 0,1 procent svavel. Svavelhalterna motsvarar olika lagkrav på marina bränslen. I det andra projektet, där bara IVL och Chalmers deltar, ska mätningar göras i ett motorlaboratorium. Man kan då simulera starter och manövrering och därmed mäta antalet partiklar och deras storleksfördelning under fartygsmaskinens olika driftsförhållanden. Det är när fartyget rör sig i hamn som flest människor riskerar att utsättas, men partiklar kan även transporteras långa sträckor med vinden. AGNETA OLOFSSON SCR-KATALYSATORN KAN FÖRSÄMRAS SCR, Selective Catalytic Reduction, är enda tekniken att efterbehandla avgaserna som är tillräckligt effektivt för att ensamt nå ner till de NOx-nivåer som kommer att gälla i ECA, Emission Control Areas, från Men SCR-katalysatorn kan försämras på grund av att ammoniumsulfater bildas. Detta beror av halten svavel och vattenånga i avgaserna, temperaturen och gashastigheten. För att man ska slippa problem bör gashastigheten inte vara högre än SV, Space Velocity, per timme, temperaturen bör vara över 300 grader och svavelhalten i avgaserna bör inte vara högre än 500 ppm, parts per million. Det visar forskning vid Chalmers. Forskaren Mathias Magnusson understryker att alla tre parametrarna är viktiga och samverkar med varandra. Halten vattenånga i en fartygsmaskins avgaser ligger normalt på cirka fem procent. Den bidrar till bildningen av det oönskade ammoniumsulfatet tillsammans med svavlet. Svavelhalten 500 ppm i avgaserna motsvarar ungefär en svavelhalt i bränslet om två procent. Gashastigheten i sin tur kan minskas genom att man har en större katalysator. AGNETA OLOFSSON Hjälp oss att rädda dig. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på Du kan också ringa Katarina Sjöfartsklubb mötesplatsen för sjömän Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon Besöksadress Glasbruksgatan 2 Entré porten brevid Sjöfartshotellet Hotellbokning MILJÖ. NAUTISK TIDSKRIFT 7/11 21

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 215 216 Text: Carina Jonsson Arbetsförmedlingen Sjöfart Telefon: 1 486 49 31 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 6 1 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid Jobba till sjöss nära hemma Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid 2 Intressanta utvecklingsmöjligheter för duktigt sjöfolk

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013 (Finlands författningssamlings nr 66/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Sverige om gemensam

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Arbetsmarknadsutsikterna våren 214 Sjöfart Prognos för arbetsmarknaden 214 215 Text Carina Jonsson, Arbetsförmedlingen Sjöfart Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Översikt 3 Svenska fartyg 5 Branschorganisationer

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

EXTRAKONGRESSEN SA JA TILL SAMGÅENDE MED SBF

EXTRAKONGRESSEN SA JA TILL SAMGÅENDE MED SBF 6 nr 2011 årgång 104 EXTRAKONGRESSEN SA JA TILL SAMGÅENDE MED SBF NAUTISK TIDSKRIFT 6/11 1 LEDARE. SFBFs ordförande Jörgen Lorén och SBFs ordförande Örjan Liljeroth delar på ordförandeskapet i den nya

Läs mer

LEDARE BEVÄPNADE VAKTER OMBORD KAN VARA ETT ALTERNATIV

LEDARE BEVÄPNADE VAKTER OMBORD KAN VARA ETT ALTERNATIV 2 nr 2011 årgång 104 LEDARE BEVÄPNADE VAKTER OMBORD KAN VARA ETT ALTERNATIV NORDISKA FOTOTÄVLINGEN FÖR SJÖFOLK 2010 KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN NAUTISK TIDSKRIFT 2/11 1 LEDARE. BEVÄPNADE VAKTER OMBORD

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna; SFS 2004:639 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart

Prognos hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Sjöfart Prognos hösten 21 Arbetsmarknadsutsikter Sjöfart 211 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Efterfrågan på arbetskraft 3 Svenska handelsflottan 3 Tillskott till handelsflottan 4 Antalet anmälda platser hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03

Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Styrelsemöte i Lambda Studentförening 2015-03-03 Klockan 17:00 i Skeppet, 4e våningen, Sjöfartshögskolan, Kalmar. Närvarande: Camilla Carlén, Agnes Olsson, Otto Helgesson, Maarten Nelson, Lucas Hallgren,

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETET 1 Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2 ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETET Arbetsmiljön till sjöss Det är stort intresse för frågor om säkerhet till sjöss såväl i Sverige

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

UTBILDNING 1. Utbildning

UTBILDNING 1. Utbildning UTBILDNING 1 Utbildning 2 UTBILDNING UTBILDNING 3 Behörigheter Den 25 juni 2010 klubbade IMO igenom en reviderad upplaga av STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Sommar. SFBFs. IFSMAs LEDARE KONGRESS. sid. 4-15. 35:e GENERALFÖRSAMLING UTREDNINGEN OM TRAFIKVERK BÖR ÅTERTA SITT BETÄNKANDE. årgång 102.

Sommar. SFBFs. IFSMAs LEDARE KONGRESS. sid. 4-15. 35:e GENERALFÖRSAMLING UTREDNINGEN OM TRAFIKVERK BÖR ÅTERTA SITT BETÄNKANDE. årgång 102. 4 nr 2009 årgång 102 LEDARE UTREDNINGEN OM TRAFIKVERK BÖR ÅTERTA SITT BETÄNKANDE Sommar VI ÖNSKAR ALLA EN SKÖN SFBFs KONGRESS sid. 4-15 IFSMAs 35:e GENERALFÖRSAMLING NAUTISK TIDSKRIFT 4/09 1 LEDARE. Utredningen

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv TONNAGESKATTEN ur finskt perspektiv Innehåll 1. EU- riktlinjerna för statligt stöd 2. Allmänt om tonnageskatt tt 3. Läget i Finland idag EU - Riktlinjer för statligt stöd (1) - EU-kommissionens riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Med världen som arbetsplats

Med världen som arbetsplats Foto: Wallenius Marine Med världen som arbetsplats Vill du jobba i en internationell miljö? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. Sjöfarten

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av LEDARE. NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av Nautisk Tidskrift håller du nu i din hand. Att få skriva sista ledaren är i och för sig något unikt, men jag är av den sorten som ser

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Med världen som arbetsplats

Med världen som arbetsplats Foto: Wallenius Marine Med världen som arbetsplats Vill du jobba i en internationell miljö? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig. Sjöfarten

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer