Engelbrektsbl adet (^ l-\ l-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbl adet (^ l-\ l-"

Transkript

1 Engelbrektsbl adet (^ l-\ l- SENIORERNA '.-r, Engelbrekt Nr 96 Mars 2015 Arg. 25. Grundad 1981 Språkövningar årsmöter J)å i februari besökte oss I Barbro \Westerholm, förbunders tidigare ordlorande och numera medlem hos oss och därtill riksdagskvinna. Förutom att hon hade många kloka tankar om ett bra liv som äldre, ville hon in{tira ett nytt ord i Svenska Akademins ordlista, nämligen ÄRSruf som synonym till gammal. Liksom jag hade hon slagit i ordböcker och googlat. Resultatet är nedslående. Har {år man läsa ord som utlevad, kraftlös, orkeslös, utsliten, mossig. I min dator får jag fram utlevad, förlegad, antik. För att inte tala om senil och bräcklig, som hon själv nämnde. Inget som är positivt som till exempel livserfaren eller vis och klok. I lorbundets grupp ftir att motarbeta ålderism, d.v.s. diskriminering av äldre, använder man nu ÅnSrurc med sin optimistiska utstrålning i möjligaste mån. Barbro uppmanade oss alla att använda ordet så ofta vi kan, där det passar, så att det blir ett måste i Svenska Akademiens ordlista. Pröva på och öval Ännu ett ord är nytt för oss. Nu heter vårt lorbund SPF SENIO- RE,RNA, inte bara SPF och det skall vi ju naturligwis ta till oss. Det är bara att öva in det mycket längre ordet for vårt nya förbundsnamn. Ett kongressbeslut i koncensus, men nog kan man tycka att det är lite kaka på kaka. P:et i SPF står ju {tir pensionär. Och nu dartill senior. Vi har också fä.tt en ny sparsmakad elegant logoryp i stället lor det gamla "simborgarmärket". Kanske ni inte heller har kommit i kontakt med ordet MILJÖTÄNK. Det är inte med det ordet vi årsrika har definierat vårt Forhållande till hur vi värnar om miljön. Och inte heller är det alla gånger som yngre generationer tänker och agerar som vi. Vi är inkörda på gott och ont i vissa banor. Och furmodligen har vi fallit ifrån och anammat nya tiders slöseri och tanklöshet när det gäller hur vi sköter om vår vackra blå planet. Det här numret hoppas vi skall friska upp miljc;tanket hos våra läsare. För allas vårt bästa. Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktionskommittö: Agneta Liljedahl,tel , Kerstin Tideblad Särneq Lill-Jans Plan 3, Stockholm Germund Olindet Vera Sundberg Engelbrekts hemsida: wwwspfseniorerna.se/engelbrektstockholm Agneta Liljedahl Redaktör AKTUELLT Mars 31 tisdag April 7 tisdag onsdag onsdag tisdag Maj 4 måndag onsdag onsdag tisdag Mänadsmöte Gemensamt möte Vandring Vandring Månadsmöte Studiebesök Vandring Vandring Månadsmöte Juni 3 tisdag 10.'10 Vandring Läs mer ivårprogrammet och på Hemsidan! LASECIRKEL Läsecirkel i Fältöverstens bibliotek. Man träffas några gånger per säsong. Kontakta Ulla Lindqvisr tfn 28 -]0 90 fiir mer information om du är intresserad. TORSDAGS. MINGEL Alla är varmt välkomna till Hotell Scandic Park, Karlavagen 43 ki varje torsdag. Medlemmar från alla SPF:s frra östermalmsloreningar träffas där över ett glas vin eller ö1. MANADS. MOTENA Glöm inte anmäian till Anna-Lena Gilgen, tfn eller e-post ellcr Mona ÖhnFelär, rfn l0 l0 7l eller e-post m o n a.oh n ia.com INNEHALL Styrelse och funktionärer 2 På gäng 3 Miljötänk 4-6 Konsumentnytt 7 Sist som först 8

2 På gang o Arsmöte, styrelse och funktionärer Traditionsenligt ledde Sven-lngvar Larsson årsmötet igen efter den lilla fadäsen förra året då han kom fel dag. Barbro Westerholm talade inspirerande om hur det är att leva hela livet, också sista sträckan. Styrelse och funktionärer kvarstår och jobbar pä. Styrelse Ordf)rande Kerstin Tideblad Särner kerstin. Vic e o rdfi) ran de, s e bre terare, traf ksäkerhetsombud Olof Björlin olo f. b j o rli gmail. co m Webmaster arkiuarie, medlemssekreterare Stig Carlsson Kas s ö r, p ro gramgrupp en Anna-Lena Gilgen anna-lena. Studieombud, k lub bmästare Peter Groth peter. Reda k ta r fi; r Enge lbre kn b ladet Contro ller reseansuarig Germund Olinder germund. Konsumentombud Vera Sundberg se B o k b o rds ansu arig, s amman k a I lan de i p ro gramgrupp n, fris ku årds o m b ud Mona Öhnfeldt Ovriga Programgruppen Britt Bjorkman Charlotte Agneta Liljedahl Inga Rune Chatillon-\X/inbergh Vivi-Anne Kickan Ericsson Anna-Lena Gilgen Creta Jansson Bl Bridgeansuarig Bertil Dahlberg Bouleansuarig Lotteriansuarig Aina Isberg Vandringsledare Margit Helledaij Kassör uid månadsmötena Ulla Ingerdal 9l B0 79 Reuisorer Sven Jansson, ordinarie BI Åsa Bjc;rnekull, ersättare Valberedning Britt Björkman Charlotte Chatillon-Winbergh Barbro Westerholm medverkade vid årsmötet. Foto Agneta Liljedahl BUTIK TULEGATA}{ 2A i VASASTAN l AilDEL$Hl $Else ÖppgT Mån - Fre 10 r Lör

3 Sånt som varit och senvårens program Varför inte ett besök på tesalongen ijulius Hus om ni inte fick plats på studiebesöket? Juridik, Stockholm och litteratur är teman för månadsmötena. Östermalmsföreningarnas gemensamma program för våren är enastående intressant, Lennart Nilsson och hans värld. Studiebesök ivintras Knäckebagarens museum Inte undra på att det blev en intressant visning av Julius 'Westerdahls hus! Det visade sig att vår guide var ättling till Julius, skriver en bok om honom och har själv bott som barn i detta märkliga 1880-tals hus. Julius och hans syskon blev tidigt fc;raldralösa, och Julius kom att utackorderas till en kakelugnsmakare och en av hans bröder till en bagare. I S:t Petersburg larde sig den dventyrlige Julius en ny kalljäsningsmetod, som han och brodern tillämpade i ett bageri, som de senare kopte. Bageriet var lönsamt, och snart kunde Julius bygg" sig ett ståndsmässigt hus med både bostad, sädesmagasin och bageri. Sonen Nils tog över och trots bristftillig skolgång blev han mycket framgångsrik, satt i bankstyrelser och köpte upp många {tiretag. Han byggde till och moderniserade på 1920-talet En faster till vår guide hade en dröm om att delar av huset skulle bli ett museum, och i dag har det {tjrverkligats. Man kan t.o.m. dricka te i musiksalongenl Se hemsidan: Julius hus/tesalongen. Julius speciella hårda delikatessbröd bakas än i dae av \Wasabröd. Vera Sundbero Kommande månadsmöten OBSI Tisdagen den 31 mars Tisdagen den 26 maj Eva-Karin Olof vr\rr Björlin et\rr rrr r Gyllenberg Juridik för äldre Stoctholm Programmets Christina Möller kommer just denna dag att motta en kunglig medalj. Olof Bjc;rlin, vice ord{tirande i vår fiorening, tidigare sakkunnig i ftirbundet och jurist, kommer i stället att tala om åmiljejuridik. Han tar upp ämnen som arv och testamente, särkullebarn och andra viktiga frågor. Tisdagen den 28 april Svante Weyler Hur vet man vad som är bra litteratur? Svante'Weyler har varit Sveriges Radios korrespondent i Berlin , tidigare furlaggare/florlagschef på Norstedts och arbetat på Sveriges Radio. Han var redaktör på Ord&Bild och har varit kulturskribent på Expressen och Sydsvenskan. Han driver sedan 2007 \Teyler fiorlag, som satsar på litterära titlar utanför den kommersiella mittfåran. Han har gett ut böcker bl.a. av författarna Imre Kertdsz, Tomas Bannerhed, Kjell Johansson, Cecilia Feldt, Cordelia Edwardson och Hilary Marrtel. på tre kvart fu zol.l fick Eva-Karin Gyllenberg, journalist på DN, Stockholms läns hembygdslorbunds kulturpris "ftir att hon genom sina svar på läsarnas stockholmsfrågor om stort och smått och sina tdvlingar om staden lär oss mer om stadens historia och gör oss nyfikna på vår hembygd. Hennes engagemang inspirerar oss och det kanske viktigaste - hon år oss som har Stockholm som ny hembygd att kdnna oss välkomna och tillhoriga'. Gemensamt MöTE med österma I msfö ren i n ga rn a Oscars församlingssal, Fredrikshovsgatan 8 Tisdagen den 7 april Visst väcker bilden minnen till liv hos alla oss som ftjdde barn på 60-talet! Uppriktigt sagt, man trodde inte sina ögon. Säkert har Lennart Nilssons bilder gjort att blivande mammor från och med då har en helt annan känsla for sitt blivande barn. Anne Fjellström, sqvdofter och ansvarig for ftirvaltandet av Lennart Nilssons livsverk, berättar om hans liv och hans arbetsmetoder. Agneta Liljedahl Julius hus tesalong Svante Weyler. Foto Dan Hansson. Tummen i munnen. Foto Lennart Nilsson.

4 Miltötänk Tankar från en veteran utan miljötänk Den här texten kom till redaktionen från en SPFsenior i Vaxholm. Hon hade i sin tur fått den av en bekant och tyckte att den kunde vara något för vår tidning. Vi tackar vår anonyma skribent, som vi misslyckats med att hitta, men som inspirerat oss till detta nummer Jag skulle betala i afftiren nyligen, och kassörskan foreslog att jag skulle ta med mig egna kassar, eftersom plastpåsar inte är bra {tjr miljön. Jag bad om ursäkt och förklarade att vi inte hade miljotänket i våra dagar. "Er generation brydde sig inte tillräckligt for att bevara miljc;n till kommande generationer", sa kassörskan. Hon hade lorstås ratt harvidlag - vi hade inte miljotanket på "vår tid". Men vad hade vi på vår tid? Efter långt funderande och sökande djupt i mitt inre insåg jag vad vi hade. Då hade vi mjolkfaskor som vi lämnade tillbaka, om vi inte handlade "lös mjölk'och läskflaskor som vi pantade. Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som wättade dem for återanvändning. Så de blev verkligen återanvända. Men vi hade inte miljc;tank. Vi gick i trappor, for vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla affårer, skolor och foretagsbyggnader. Vi gick eller cykiade till affären och tog inte bilen - om vi hade någon - lor att fbrflytta oss några hundra meter. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljotank. Då wättade vi blojor, lor det ånns inte engångsblojor. Vi torkade våra klader på linor, inte i ett energiforbrukande monster. Barnen ärvde klader från sina syskon, inte alltid av det senaste märket. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljc;tank. På den tiden hade vi i bästa åll en TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum. TV:n hade en liten skdrm inte som ungeflir som en näsduk - halva Gotland. I koket blandade och vispade vi allting fijr hand, vi hade inga maskiner som gjorde allting åt oss. När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla tidningar for att slcydda dem, vi hade inte bubbelplast eller sryrenkuddar. På den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor {ttr att klippa gräset, vi sköt gräsklipparen för hand. Vi motionerade genom art arbeta - så vi behövde inte gå till ett gym som använder elmaskiner som löpband. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljotank. Vi drack vatten från kranen i stdllet {tir att använda plastmugg eller köpa vatten på faska varje gång. Vi $'llde våra bläckpennor med black i stället lor att köpa en ny. Vi satte nya blad i rakhlveln i stället lor att kasta hela hlveln flir att bladet var slött. Vi kunde t.o.m. själva vässa bladen. Men - vi hade inte milfotanket då. På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan i stället fior att winga föräldrarna starta taxirörelse (c;ppen 24 timmar av dygnet). Vi hade ett eluttag i varje rum i stdllet för ett dussin uttag i {tirgrening. Vi hade inte en datoriserad pryl som skickar signaler 2000 mil ut i rymden for att hitta närmaste pizzeria. Ja, det är sorgligt att dagens generation måste beklaga sig över att vi äldre generationer inte lorstod oss på MILÖTANK. Skarpning veteranerl Nybroplan Foto Stockholmskällan ENGELBREKTSBLADET [/ARS 201 5

5 Atervinningscentralel, miljöstationer och papperspåsar Det finns sex återvinningsstationer utanför centrala Stockholm. Sedan den i Vanadisberget stängdes för några år sedan finns ingen adekvat lösning östermalmsbor delar på en miljöstation, värst i landet. Det gäller att behålla sitt miljötänk trots allt! Mobila Pappers- Hushållssopor miljöstationer påsens lov Har du lampor, batterier, sprayfaskor, ftirgburkar, småelektronik m.m. upp till en mikrovågs storlek, kan du mycket enkelt bli av med detta på den mobila miljöstationen. En lastbil kor enligt en bestämd turlista till fera lättåtkomliga platser i innerstaden. Turlistan finns på nätet: stockholm.se/mobila, eller i annons i de lokala tidningarna. Bilen står i regel en halvtimme på respektive plats, ofta kvällstid men även söndagar. o Atervinningscentraler De finns på sex olika platser utanför centrala Stockholm. Dit lamnar man grovavfall, farligt avfall, elavåll m.m. men det fordrar att man disponerar bil. Återvinningscentralen i Vanadisberget kommer inte att öppnas som tänkt var En dito mini fanns varje söndag till 2913 pä Lindstedtsvägen vid KTH. (Stockholm Vatten kan i skrivande stund inte svara på vad som händer sen.) Sedan finns det ju möjlighet att lämna tidningar, pappkartonger, plåt, plast och glas till de permanenta sopstationer som ftrhoppningsvis finns nära ditt hem. T1värr är många av dem mycket vanskötta. I hus med soprum går det att med lite god vilja ordna glas- och tidningsåtervinning. Vera Sundberg En dag när jag handlade, studsade jag till når jag såg kunden fiire mig ha en massa morötter. rödbetor. apelsiner och en del annat lc;st i botten ay vagnen. Konstig människa, tänkte jag, som inte lägger varorna i de små plastpåsar som finns överallt i affdren. Så tänkte jag efter: Det är klart att hon liksom jag ftiråsar sig över all plast som finns runt omkring oss. Det går ju rykten om att hopknycklad plast på ett område så stort som Gotland ligger och fyter i Atlanten. Det är upprörande. En annan dag mötte jag en bekant som kom med en vanlig korg, som hon la sina varor i. Man kan fundera över vart har alla papperspåsar har tagit vägen, eller varfor inte, strutarna av tidningspapper? Det kanske är optimistiskt att {ijreställa sig, att världen skulle bli bättre om vi gick över till sådana ftirpackningsmaterial igen, men kanske skulle man känna sig litet bättre till mods. Hörde av min dotter som bott i Kalifornien och ofta reser dit, att där har man helt sonika lorbjudit alla plastpåsar. Där beslutar man bara, man utreder inte bara. Fungerar det inte, prövar man något annat. Fram {tir papperspåsens lov! Agneta Liljedahl 2018 ska 50 o/o av alla stockholmares matavfall samlas in ltir att bli biogas. Under ett par år har lorsök gjorts med att samla matavfall i p"pperspåsar, men ett mer framgångsrikt forsök har under gjorts i 2800 hushåll med optisk avläsning av hushållsavfall. Försöket innebär att rent matavfall sorteras i en speciell grön plastpåse och övriga sopor i påsar med annan {ärg. De boende kastar alla sorts påsar i samma sopbehållare. Påsarna hämtas av vanliga sopbilar och ftjrs till en anläggning, där påsarna sorteras maskinellt genom optisk avläsning av påsens Pårg. Matavfallet rötas till biogas eller biomull och c;vrigt avåll {tirbränns till värme. Försöket har varit mycket lyckat och fortsätter nu i större skala. 84 % av de 2800 ursprungliga hushållen har helt eller delvis deltagit, och c:a o/o av avfallet har varit rätt sorterat. På 1000 bananskal, rötade till biogas, kan man kc;ra 10 mil o/o av vårt hushållsavfall kan omvandlas till biogas. Stockholms stad satsar nu på fler anläggningar fur optisk avläsning och möjligheter for fer hushåll att delta. Symboler för farligt avfal,. Vera Sundberg

6 Miljötänk Vad gör vi med allt vi vill slän ga? "Skräp" finns i två kategorier: dels sådant som faktiskt kan användas av någon annan, dels sådant som inte ens med god vilja kan kallas for annat än skräp. Thora Grape har lösningar till hur man blir av med "skräpet" och delar med sig av sina metoder och ger tips. Sånt som inte går att återanvända brukar vara lättast att bli av med. I vårt hus har vi etr utmärkr grovsoprum, där man kan lämna det mesta. Det finns speciella backar ft;r glodlampor och mindre elektriska apparater och dven en låda for uttjänta batterier. På en stor bänk kan man ställa saker som kanske någon annan vill överta. Och så finns det wå stora tunnor, där man slänger skroten. Ute på gården har vi insamlingskärl for glas och tidningar, och i huset finns sopnedkast ftjr hushållssopor. Det enda som saknas är insamlingskarl for plast. Det blir mycket plastavåll även i ett litet hushåll, trors att man som jag brukar använda tygkassar vid matinköp. Då och då tar jag en promenad till hornet av Runebergsgatan och Birger Jarlsgatan, där det finns en utmärkt sopstation, dar allt bara lorsvinner ner i underjorden. Men så har vi alltså den forsta kategorin, det som egentligen är fijr fint for att slängas. Det är ju bara det att man själv har tröttnat på foremålet i fråga, eller helt enkelt inte rycker att man har plats. Man måste ju rensa i skåp och lådor emellanåt - eller borde i alla åll. Ett knep som jag har när det gäller ldäder som är mer eller mindre mogna att slängas, eller som jag helt enkelt har tröttnat pä: jag tar med dem på en resa, {tirutsatt att de fortfarande är någorlunda presentabla. De får alltså göra tjänst en sista gång och så ajöss! Men det lyckas inte alltid. En gång slängde jag ett par långbp<or i en papperskorg i ett hotellrum i Teheran. Det var bara det att städerskan kom utrusande efter mig... Hon trodde vdl att jag hade glomt dem. Det var bara att racka och ta tillbaka dem - och leta efter nästa papperskorg! Sedan finns ju de klassiska sätten att bli av med klader eller saker som fortårande är användbara, nämligen att lämna dem till exempelvis Myrorna eller Stadsmissionen. Risken är väl bara att man kommer hem med en ny sak i stället! Nar det galler bc;cker brukar jag ibland ta tunnelbanan till universitetet och lämna en kasse i ett par lådor med texten GRATIS. De står utanflir bokhandeln med begagnad kurslitteratur. Jag vdlier noggranr ur böcker som jag tror kan intressera studenter, och de brukar forsvinna snabbt. Men trasiga eller solkiga böcker eller helt enkelt ftiråldrade. Kampanj hos Myrorna utan intresse lor någon i dag, dem slänger jag i grovsoprummet. Man kan naturligwis {tjrsöka sdlja bocker också, men det är svårare i dag än tidigare. Det ska vara lite mer speciella böcker, och dem kanske man vill ha kvar självl För så är det ju: mycket, ja det mesta av allt man äger vill man - i alla fall jag! - faktiskt behålla. Man kc;pte ju böckerna och sakerna en gång for att man ville ha dem, och oftast håller den kanslan i sig. Och så har många av oss seniorer barn, och ibland är de faktiskt intresserade av att överra både möbler, mattor och annat. Senast i dag övertog min dotter en sidensjal som jag kopt i Indien på 1960-ta1et. Hon sa att hon kladde bättre i de färgerna än jag, och det hade hon rätt i. Thora Grape

7 0m inomhusluft, bankernas miljötänk och en hel del mer Aven i sin konsumentartikel håller sig Vera Sundberg mest till miljöfrågor: Vi tillbringar mycket tid inomhus och vad händer med luften där? Hur sköter din bank sig när det gäller uppställda investeringskrav? Därtill om hälsa och några nättips. lnomhusluft Luften inomhus innehåller många föroreningar från ljus, matlagning, flyktiga ämnen från byggnadsmaterial, plaster och elektronik. I takt med att husen gjorts mer energisnåla har ventilationen ftirsämrats, så atr också fukt stannar kvar och gynnar mögel. Men en del kan man göra själv.. Täpp inte till ventiler - håll dem rena. Dammsug även soffor och textilier. Finns luftrenare - lolj instruktioner och byt filter ofta. V:idra ordentligt varje dag, särskilt om du har haft många tända ljus eller brasa. Vädra extra mycket om du har nya textilier eller nya stoppade möbler och stäng av elektronik, alla dessa saker avger skadliga ämnen. Har du besvär med torr luft och har luftfuktare - se till att den inte avger kondens som orsakar fuktskador och mogel. Clrrjna växter kan ta upp skadliga ämnen och avger dessutom syre. Bra luftrenare är murgröna, fredskalla, svärmorstunga, palmer och arnpellilja. Men lor en riktigt effektiv rening behövs en hel djungell Bankernas miljötänk Råd & Rön har granskat bankernas riktlinjer och krav på investeringar inom tretton olika områden, bl.a. klimatfcjrändringar, mänskliga rättigheter, biologisk mångfald, vapen, livsmedelsproduktion, oljalgasl energi. Uppfylldes alla krav blev det 100 o/0. SEB var bäst med 43{%, Handelsbanken bara 13 o/o. Lås i R & R nr t hur din bank uppfi'llde kraven. Grönt te Crönt te ska vara nyttigt. Men långt 'a o rlrön rrr4rr niln drrd 4r är rr/ rtråd. Tfe feer SOm R & R undersökt innehåller t.o.m. bekämpningsmedel, framfur allt sådana mot skadeinsekter, men dven sådana som forhindrar mögel vid lagring. Liptons innehöll mer än de gränsvärden som EU faststäl1t. T.o.m. i ekologiskt grönt te fanns bekampningsmedel. Trots det, är ändå de ekologiska teerna bästa val. Det nyttiga i grönt te är antioxidanterna som skyddar kroppens celler. De finns i varierande mängd i de undersökta tesorterna fast åktiskt mer i svart te, som t1värr också innehåller bekämpningsrester. Grönt te framställs genom att bladen upphettas direkt efter skörd, medan bladen i svart te fursr får oxidera i luften och sedan upphetras. Bäst i resr av de gröna sorterna var Clipper organic green tea och COOP:s smaksatta gröna te med citron. Mest prisvärt var Lord Nelson hos Lidi. Privatimporterade läkemedel Man har funnit diklofenak, ett antiinflammatoriskt men också allergiframkallande medel i privatimporterade potens- och bantningsmedel, dar det inte hör hemma. Det finns nätapotek som har den nationella apotekssymbolen, ett grönt kors, dar du kan handla säkert. Flingsalt Flingsalt innehåller inte jod. Salt utan jod används oftast i resrau- ranger och i livsmedelsindustrin. Brist på jod kan ge struma. SMS De flesta har gratis SMS hemma, men om du är utomlands kommer det räkningar ftir SMS, och dessa kan vara så höga att man tror att något fel har uppstått. Långa SMS delas nämligen upp i flera, som då alla har samma avsändningstid, och dessutom drar de små smileygubbarna mer dataplats än vanliga tecken, om du pryder dina SMS med sådana. Lösenord För att utnyttja nätet krävs ofta lösenord. Väljer man err lätt sådant är risken stor att andra kan lura ut det. Exempel på sådana är ABC123 eller enkla sifferserier. Man uppmanas också att inre ha samma lösenord till alla nättjänster. Hur man sedan ska komma ihåg aila lösenord är en annan hisroria. I R &R nr kan du läsa om sportunderkläder. De bästa är av merinoull. I samma nr tesras också s.k. ljudlimpor, högtalare som kan örbattra det usla l.iuder i många platta TVapparater. Vera Sundberg Konsumentombud

8 Sist som först Konst med miljötänk visas på Artipelag, rekommenderas som utflyktsmål när vädret är vackert vårligt. Och sedan Olle Wästberg kåserade på ett månadsmöte saxar redaktionen ur hans nyhetsbrev. Till sist ännu en språkövning. Miljötänk på Artipelag Konstmuseet Artipelag är ett verkligt fint utflyktsmål så här på våren. Vackert belaget i skärgårdsnatur och nu under april visar man utställningen Earth Matters. Något mer miljc;tankt än den kan man inte se. Lidewij Edelkoort, världsberömd trendanalytikeq och Philip Fimmano. curator. har samlat trettioåtta konstnärer och formgivare som alla har skapat sina verk av naturmaterial och skräp med utgångspunkt från temat att vår vackra blå planet är skadad och tömd. Resultatet är slående. De vackra salarna är $'llda med objekt som en sfiirisk minröjare, en färgintensiv lampkollektion av strand$rnd av plast, återbrukade textilier av olika slag för att bara nämna något. Det enda som kan distrahera uppmärksamheten är de storslagna fonsterpartierna med utsikt ut mot naturen, konswerk i sig. En utmärkt restaurang finns med en fantastisk uteterass. Om man inte har bil kan man ta sig dit med buss från Gustavsberg som går en gång i timmen. Modenytt av gammalt. Foto Artipelag En liten bil Har ni lagt märke till de små blåvita minibilarna med loggan Car2go? För den som fortårande tänker ta sig fram i stan i bil verkar detta vara lösningen. Man hyr den, letar efter närmaste bil på sin smart-phone, kan ställa den var som helst och behöver inte bry sig om parkeringsbö- 40 kronor för en kvart. Det låter minst sagt smart, och söta är de och miljc;tank i tiden. Läs mer på car2go. com. Car2go på Östermanlmsgatan. Foto Agneta Liljedahl. Läst i morgontidningen Mormor skulle natta sitt lilla barnbarn som sa: "Du kan väl sjunga om dom där som åt klader - helgdagsrock ät far, söndagsrock åt mor och wå små strumpor åt lille-lillebror...". Agneta Liljedahl Nollräntans långsiktiga skadeverkningar Sverige behöver på sikt sparande. En del av det vi producerar måste investeras långsiktigt. Individerna blir också friare om de kan spara och sätta av pengar. Darftjr är existensen ay en sparandekultur en viktig del i ett friskt samhalle. När vi nu närmar oss en siruation där man får betala för att spara lärs en ung generation att sparande är av noll värde. Den nedbrytning av sparandekulturen, som sedan länge är på gång, accelererar. Jag har tidigare varit emot det norska systemet med särskilda stimulanser lbr ungdomars bosparande, eftersom jag inte rycker att staten ska gå in och detaljstyra i olika system. Men nollräntan har fått mig att ändra åsikt. Olle Wästberg ffi,.1 Du som är medlem i SPF Engelbrekt a CRÄiis DIREKT OPTIK-SYE,{\.92 I samband med bestäilning av kompletta glasögon. l\.4ax 1 kupong per person Kan el kombineras med andra erbjudanden. Gällertom01i Hos DIREKT OPTIK fär du alltid tvä par glasögon på köpet. Välja tre par men betala bara för det som har det högsta priset. il::ri? :J:' jir:::: rrjrji: ji*.,r.i.i1:ir,1.l i]l f,: *{ ijrj* ir:j:lr :!.:riilj.:,,. Vi erbjuder även kontaktlinser, Körkortstest samt spansktalande personal. "Atendemos en espafiol". SVEAV. 92 T-Rådmansgatan (mitt emot Handelshögsskolan) Tel. 673L630 e-ma i : rektqptjk.conr M-F / L: Hembesök kan utföras Efter 25 år flyttar Ogonblicket Optik till Nyköping. Alla journal uppglfter finns nu hos Direkt Optik - Sveavägen. Onskar ni hjälp med justerlngar m m... är ni hjärtligt välkomnall

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

HEM PLANT- SKOLA. LäNGTAN. Möt våren med 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG. HEMLäNGTAN 1-2012 1

HEM PLANT- SKOLA. LäNGTAN. Möt våren med 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG. HEMLäNGTAN 1-2012 1 HEM LäNGTAN 25 ÅR PÅ LÖVÅSVÄGEN SLÄPP FRAM LUFTEN NY HEMSIDA PÅ GÅNG INSPIRATION, INFORMATION & HEMLäNGTAN ALEBYGGEN 1/2012 Möt våren med PLANT- SKOLA HEMLäNGTAN 1-2012 1 HELLMANS HÖRNA HEMLäNGTAN 1-2012

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 1 Mars 2013. Sid 20 21 Nu är det dags att ta nästa steg för Äldrepower

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 1 Mars 2013. Sid 20 21 Nu är det dags att ta nästa steg för Äldrepower En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 1 Mars 2013 ALMA Se resultatet på vår webbenkät om framtidens boende? Sid 16 17 Lennart Francke rapporterar om stadgearbetet Sid 20 Äldreomsorgen

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/2010. Vardagshjältar

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/2010. Vardagshjältar Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/2010 Vardagshjältar Vardagshjältar gör världen mänsklig Blodgivare Vardagshjältar är som änglar. De ställer upp för andra utan att förvänta sig att få någonting

Läs mer

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 35 September 2011 Framtidens - äldrevård är vår största utmaning Claudia Arrendondo sid 20 Sluta älta. Det blir du bara sjuk av Nisse Simonson

Läs mer

Tävling. T ä v l i n g. Frågor & svar. Bo i Borlänge och läs Bo i Borlänge! Nästa nummer: Borlänge Energi

Tävling. T ä v l i n g. Frågor & svar. Bo i Borlänge och läs Bo i Borlänge! Nästa nummer: Borlänge Energi Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Hälsodagen i Kupolen Sidan 14 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 2 juni 2006 Tunabyggen digitaliserar Sidan

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

Dina matrester blir biogas och biogödsel

Dina matrester blir biogas och biogödsel En kundtidning från John Mattson Maj 2015 SÅ BLIR BALKONGEN DITT BÄSTA RUM Dina matrester blir biogas och biogödsel Balkongtider Sommaren närmar sig med stormsteg. Det känns som att den väntar in i det

Läs mer

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS I VÅRA kvarter kryssa & vinn sällskapsspel HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Regnmakarna. Av Klaus Hagerup. Del 3

Regnmakarna. Av Klaus Hagerup. Del 3 Regnmakarna Av Klaus Hagerup Del 3 Regnmakarna Den här boken är den tredje av tre med historien om Regnmakarna. Boken är publicerad inom EU-projektet Kids4Future, EIE/06/204/SI2.447395, Creating Actions

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Seniorer itiden. uppskattade. Redan första året blev lokalen i servicehuset Väduren på Roslagsgatan föreningens samlingspunkt. Först för två år sedan

Seniorer itiden. uppskattade. Redan första året blev lokalen i servicehuset Väduren på Roslagsgatan föreningens samlingspunkt. Först för två år sedan Engelbrektsbladet Seniorer itiden Nr 80 April 2011 Å SPF Engelbrekt grundad 1981 Att blicka bakät- och framåt \ /uo giorde du år 1981? Är du V 7 5 är idas var du 45 då - och I antagligen som mest aktiv

Läs mer

Rivstart B1+B2. Lärarhandledning. Hörförståelsetexter. Kapitel 1

Rivstart B1+B2. Lärarhandledning. Hörförståelsetexter. Kapitel 1 Rivstart B1+B2 Lärarhandledning Hörförståelsetexter Kapitel 1 5 A 1 Jag brukar träna tre gånger i veckan. Om det regnar eller snöar tänker jag ofta. Usch, jag vill inte Men sedan när jag har tagit på mig

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden

Stort jubileumsnummer Blomsterfonden 90 år. Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman. Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 34 Juni 2011 Historik- Tack Alma! Årsbarnen från 1921 uppvaktades på feststämman sid 12 13 sid 14 21 - Sophie Stenbeck gillar Blomsterfonden sid

Läs mer