Engelbrektsbl adet (^ l-\ l-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbl adet (^ l-\ l-"

Transkript

1 Engelbrektsbl adet (^ l-\ l- SENIORERNA '.-r, Engelbrekt Nr 96 Mars 2015 Arg. 25. Grundad 1981 Språkövningar årsmöter J)å i februari besökte oss I Barbro \Westerholm, förbunders tidigare ordlorande och numera medlem hos oss och därtill riksdagskvinna. Förutom att hon hade många kloka tankar om ett bra liv som äldre, ville hon in{tira ett nytt ord i Svenska Akademins ordlista, nämligen ÄRSruf som synonym till gammal. Liksom jag hade hon slagit i ordböcker och googlat. Resultatet är nedslående. Har {år man läsa ord som utlevad, kraftlös, orkeslös, utsliten, mossig. I min dator får jag fram utlevad, förlegad, antik. För att inte tala om senil och bräcklig, som hon själv nämnde. Inget som är positivt som till exempel livserfaren eller vis och klok. I lorbundets grupp ftir att motarbeta ålderism, d.v.s. diskriminering av äldre, använder man nu ÅnSrurc med sin optimistiska utstrålning i möjligaste mån. Barbro uppmanade oss alla att använda ordet så ofta vi kan, där det passar, så att det blir ett måste i Svenska Akademiens ordlista. Pröva på och öval Ännu ett ord är nytt för oss. Nu heter vårt lorbund SPF SENIO- RE,RNA, inte bara SPF och det skall vi ju naturligwis ta till oss. Det är bara att öva in det mycket längre ordet for vårt nya förbundsnamn. Ett kongressbeslut i koncensus, men nog kan man tycka att det är lite kaka på kaka. P:et i SPF står ju {tir pensionär. Och nu dartill senior. Vi har också fä.tt en ny sparsmakad elegant logoryp i stället lor det gamla "simborgarmärket". Kanske ni inte heller har kommit i kontakt med ordet MILJÖTÄNK. Det är inte med det ordet vi årsrika har definierat vårt Forhållande till hur vi värnar om miljön. Och inte heller är det alla gånger som yngre generationer tänker och agerar som vi. Vi är inkörda på gott och ont i vissa banor. Och furmodligen har vi fallit ifrån och anammat nya tiders slöseri och tanklöshet när det gäller hur vi sköter om vår vackra blå planet. Det här numret hoppas vi skall friska upp miljc;tanket hos våra läsare. För allas vårt bästa. Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktionskommittö: Agneta Liljedahl,tel , Kerstin Tideblad Särneq Lill-Jans Plan 3, Stockholm Germund Olindet Vera Sundberg Engelbrekts hemsida: wwwspfseniorerna.se/engelbrektstockholm Agneta Liljedahl Redaktör AKTUELLT Mars 31 tisdag April 7 tisdag onsdag onsdag tisdag Maj 4 måndag onsdag onsdag tisdag Mänadsmöte Gemensamt möte Vandring Vandring Månadsmöte Studiebesök Vandring Vandring Månadsmöte Juni 3 tisdag 10.'10 Vandring Läs mer ivårprogrammet och på Hemsidan! LASECIRKEL Läsecirkel i Fältöverstens bibliotek. Man träffas några gånger per säsong. Kontakta Ulla Lindqvisr tfn 28 -]0 90 fiir mer information om du är intresserad. TORSDAGS. MINGEL Alla är varmt välkomna till Hotell Scandic Park, Karlavagen 43 ki varje torsdag. Medlemmar från alla SPF:s frra östermalmsloreningar träffas där över ett glas vin eller ö1. MANADS. MOTENA Glöm inte anmäian till Anna-Lena Gilgen, tfn eller e-post ellcr Mona ÖhnFelär, rfn l0 l0 7l eller e-post m o n a.oh n ia.com INNEHALL Styrelse och funktionärer 2 På gäng 3 Miljötänk 4-6 Konsumentnytt 7 Sist som först 8

2 På gang o Arsmöte, styrelse och funktionärer Traditionsenligt ledde Sven-lngvar Larsson årsmötet igen efter den lilla fadäsen förra året då han kom fel dag. Barbro Westerholm talade inspirerande om hur det är att leva hela livet, också sista sträckan. Styrelse och funktionärer kvarstår och jobbar pä. Styrelse Ordf)rande Kerstin Tideblad Särner kerstin. Vic e o rdfi) ran de, s e bre terare, traf ksäkerhetsombud Olof Björlin olo f. b j o rli gmail. co m Webmaster arkiuarie, medlemssekreterare Stig Carlsson Kas s ö r, p ro gramgrupp en Anna-Lena Gilgen anna-lena. Studieombud, k lub bmästare Peter Groth peter. Reda k ta r fi; r Enge lbre kn b ladet Contro ller reseansuarig Germund Olinder germund. Konsumentombud Vera Sundberg se B o k b o rds ansu arig, s amman k a I lan de i p ro gramgrupp n, fris ku årds o m b ud Mona Öhnfeldt Ovriga Programgruppen Britt Bjorkman Charlotte Agneta Liljedahl Inga Rune Chatillon-\X/inbergh Vivi-Anne Kickan Ericsson Anna-Lena Gilgen Creta Jansson Bl Bridgeansuarig Bertil Dahlberg Bouleansuarig Lotteriansuarig Aina Isberg Vandringsledare Margit Helledaij Kassör uid månadsmötena Ulla Ingerdal 9l B0 79 Reuisorer Sven Jansson, ordinarie BI Åsa Bjc;rnekull, ersättare Valberedning Britt Björkman Charlotte Chatillon-Winbergh Barbro Westerholm medverkade vid årsmötet. Foto Agneta Liljedahl BUTIK TULEGATA}{ 2A i VASASTAN l AilDEL$Hl $Else ÖppgT Mån - Fre 10 r Lör

3 Sånt som varit och senvårens program Varför inte ett besök på tesalongen ijulius Hus om ni inte fick plats på studiebesöket? Juridik, Stockholm och litteratur är teman för månadsmötena. Östermalmsföreningarnas gemensamma program för våren är enastående intressant, Lennart Nilsson och hans värld. Studiebesök ivintras Knäckebagarens museum Inte undra på att det blev en intressant visning av Julius 'Westerdahls hus! Det visade sig att vår guide var ättling till Julius, skriver en bok om honom och har själv bott som barn i detta märkliga 1880-tals hus. Julius och hans syskon blev tidigt fc;raldralösa, och Julius kom att utackorderas till en kakelugnsmakare och en av hans bröder till en bagare. I S:t Petersburg larde sig den dventyrlige Julius en ny kalljäsningsmetod, som han och brodern tillämpade i ett bageri, som de senare kopte. Bageriet var lönsamt, och snart kunde Julius bygg" sig ett ståndsmässigt hus med både bostad, sädesmagasin och bageri. Sonen Nils tog över och trots bristftillig skolgång blev han mycket framgångsrik, satt i bankstyrelser och köpte upp många {tiretag. Han byggde till och moderniserade på 1920-talet En faster till vår guide hade en dröm om att delar av huset skulle bli ett museum, och i dag har det {tjrverkligats. Man kan t.o.m. dricka te i musiksalongenl Se hemsidan: Julius hus/tesalongen. Julius speciella hårda delikatessbröd bakas än i dae av \Wasabröd. Vera Sundbero Kommande månadsmöten OBSI Tisdagen den 31 mars Tisdagen den 26 maj Eva-Karin Olof vr\rr Björlin et\rr rrr r Gyllenberg Juridik för äldre Stoctholm Programmets Christina Möller kommer just denna dag att motta en kunglig medalj. Olof Bjc;rlin, vice ord{tirande i vår fiorening, tidigare sakkunnig i ftirbundet och jurist, kommer i stället att tala om åmiljejuridik. Han tar upp ämnen som arv och testamente, särkullebarn och andra viktiga frågor. Tisdagen den 28 april Svante Weyler Hur vet man vad som är bra litteratur? Svante'Weyler har varit Sveriges Radios korrespondent i Berlin , tidigare furlaggare/florlagschef på Norstedts och arbetat på Sveriges Radio. Han var redaktör på Ord&Bild och har varit kulturskribent på Expressen och Sydsvenskan. Han driver sedan 2007 \Teyler fiorlag, som satsar på litterära titlar utanför den kommersiella mittfåran. Han har gett ut böcker bl.a. av författarna Imre Kertdsz, Tomas Bannerhed, Kjell Johansson, Cecilia Feldt, Cordelia Edwardson och Hilary Marrtel. på tre kvart fu zol.l fick Eva-Karin Gyllenberg, journalist på DN, Stockholms läns hembygdslorbunds kulturpris "ftir att hon genom sina svar på läsarnas stockholmsfrågor om stort och smått och sina tdvlingar om staden lär oss mer om stadens historia och gör oss nyfikna på vår hembygd. Hennes engagemang inspirerar oss och det kanske viktigaste - hon år oss som har Stockholm som ny hembygd att kdnna oss välkomna och tillhoriga'. Gemensamt MöTE med österma I msfö ren i n ga rn a Oscars församlingssal, Fredrikshovsgatan 8 Tisdagen den 7 april Visst väcker bilden minnen till liv hos alla oss som ftjdde barn på 60-talet! Uppriktigt sagt, man trodde inte sina ögon. Säkert har Lennart Nilssons bilder gjort att blivande mammor från och med då har en helt annan känsla for sitt blivande barn. Anne Fjellström, sqvdofter och ansvarig for ftirvaltandet av Lennart Nilssons livsverk, berättar om hans liv och hans arbetsmetoder. Agneta Liljedahl Julius hus tesalong Svante Weyler. Foto Dan Hansson. Tummen i munnen. Foto Lennart Nilsson.

4 Miltötänk Tankar från en veteran utan miljötänk Den här texten kom till redaktionen från en SPFsenior i Vaxholm. Hon hade i sin tur fått den av en bekant och tyckte att den kunde vara något för vår tidning. Vi tackar vår anonyma skribent, som vi misslyckats med att hitta, men som inspirerat oss till detta nummer Jag skulle betala i afftiren nyligen, och kassörskan foreslog att jag skulle ta med mig egna kassar, eftersom plastpåsar inte är bra {tjr miljön. Jag bad om ursäkt och förklarade att vi inte hade miljotänket i våra dagar. "Er generation brydde sig inte tillräckligt for att bevara miljc;n till kommande generationer", sa kassörskan. Hon hade lorstås ratt harvidlag - vi hade inte miljotanket på "vår tid". Men vad hade vi på vår tid? Efter långt funderande och sökande djupt i mitt inre insåg jag vad vi hade. Då hade vi mjolkfaskor som vi lämnade tillbaka, om vi inte handlade "lös mjölk'och läskflaskor som vi pantade. Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som wättade dem for återanvändning. Så de blev verkligen återanvända. Men vi hade inte miljc;tank. Vi gick i trappor, for vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla affårer, skolor och foretagsbyggnader. Vi gick eller cykiade till affären och tog inte bilen - om vi hade någon - lor att fbrflytta oss några hundra meter. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljotank. Då wättade vi blojor, lor det ånns inte engångsblojor. Vi torkade våra klader på linor, inte i ett energiforbrukande monster. Barnen ärvde klader från sina syskon, inte alltid av det senaste märket. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljc;tank. På den tiden hade vi i bästa åll en TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum. TV:n hade en liten skdrm inte som ungeflir som en näsduk - halva Gotland. I koket blandade och vispade vi allting fijr hand, vi hade inga maskiner som gjorde allting åt oss. När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla tidningar for att slcydda dem, vi hade inte bubbelplast eller sryrenkuddar. På den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor {ttr att klippa gräset, vi sköt gräsklipparen för hand. Vi motionerade genom art arbeta - så vi behövde inte gå till ett gym som använder elmaskiner som löpband. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljotank. Vi drack vatten från kranen i stdllet {tir att använda plastmugg eller köpa vatten på faska varje gång. Vi $'llde våra bläckpennor med black i stället lor att köpa en ny. Vi satte nya blad i rakhlveln i stället lor att kasta hela hlveln flir att bladet var slött. Vi kunde t.o.m. själva vässa bladen. Men - vi hade inte milfotanket då. På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan i stället fior att winga föräldrarna starta taxirörelse (c;ppen 24 timmar av dygnet). Vi hade ett eluttag i varje rum i stdllet för ett dussin uttag i {tirgrening. Vi hade inte en datoriserad pryl som skickar signaler 2000 mil ut i rymden for att hitta närmaste pizzeria. Ja, det är sorgligt att dagens generation måste beklaga sig över att vi äldre generationer inte lorstod oss på MILÖTANK. Skarpning veteranerl Nybroplan Foto Stockholmskällan ENGELBREKTSBLADET [/ARS 201 5

5 Atervinningscentralel, miljöstationer och papperspåsar Det finns sex återvinningsstationer utanför centrala Stockholm. Sedan den i Vanadisberget stängdes för några år sedan finns ingen adekvat lösning östermalmsbor delar på en miljöstation, värst i landet. Det gäller att behålla sitt miljötänk trots allt! Mobila Pappers- Hushållssopor miljöstationer påsens lov Har du lampor, batterier, sprayfaskor, ftirgburkar, småelektronik m.m. upp till en mikrovågs storlek, kan du mycket enkelt bli av med detta på den mobila miljöstationen. En lastbil kor enligt en bestämd turlista till fera lättåtkomliga platser i innerstaden. Turlistan finns på nätet: stockholm.se/mobila, eller i annons i de lokala tidningarna. Bilen står i regel en halvtimme på respektive plats, ofta kvällstid men även söndagar. o Atervinningscentraler De finns på sex olika platser utanför centrala Stockholm. Dit lamnar man grovavfall, farligt avfall, elavåll m.m. men det fordrar att man disponerar bil. Återvinningscentralen i Vanadisberget kommer inte att öppnas som tänkt var En dito mini fanns varje söndag till 2913 pä Lindstedtsvägen vid KTH. (Stockholm Vatten kan i skrivande stund inte svara på vad som händer sen.) Sedan finns det ju möjlighet att lämna tidningar, pappkartonger, plåt, plast och glas till de permanenta sopstationer som ftrhoppningsvis finns nära ditt hem. T1värr är många av dem mycket vanskötta. I hus med soprum går det att med lite god vilja ordna glas- och tidningsåtervinning. Vera Sundberg En dag när jag handlade, studsade jag till når jag såg kunden fiire mig ha en massa morötter. rödbetor. apelsiner och en del annat lc;st i botten ay vagnen. Konstig människa, tänkte jag, som inte lägger varorna i de små plastpåsar som finns överallt i affdren. Så tänkte jag efter: Det är klart att hon liksom jag ftiråsar sig över all plast som finns runt omkring oss. Det går ju rykten om att hopknycklad plast på ett område så stort som Gotland ligger och fyter i Atlanten. Det är upprörande. En annan dag mötte jag en bekant som kom med en vanlig korg, som hon la sina varor i. Man kan fundera över vart har alla papperspåsar har tagit vägen, eller varfor inte, strutarna av tidningspapper? Det kanske är optimistiskt att {ijreställa sig, att världen skulle bli bättre om vi gick över till sådana ftirpackningsmaterial igen, men kanske skulle man känna sig litet bättre till mods. Hörde av min dotter som bott i Kalifornien och ofta reser dit, att där har man helt sonika lorbjudit alla plastpåsar. Där beslutar man bara, man utreder inte bara. Fungerar det inte, prövar man något annat. Fram {tir papperspåsens lov! Agneta Liljedahl 2018 ska 50 o/o av alla stockholmares matavfall samlas in ltir att bli biogas. Under ett par år har lorsök gjorts med att samla matavfall i p"pperspåsar, men ett mer framgångsrikt forsök har under gjorts i 2800 hushåll med optisk avläsning av hushållsavfall. Försöket innebär att rent matavfall sorteras i en speciell grön plastpåse och övriga sopor i påsar med annan {ärg. De boende kastar alla sorts påsar i samma sopbehållare. Påsarna hämtas av vanliga sopbilar och ftjrs till en anläggning, där påsarna sorteras maskinellt genom optisk avläsning av påsens Pårg. Matavfallet rötas till biogas eller biomull och c;vrigt avåll {tirbränns till värme. Försöket har varit mycket lyckat och fortsätter nu i större skala. 84 % av de 2800 ursprungliga hushållen har helt eller delvis deltagit, och c:a o/o av avfallet har varit rätt sorterat. På 1000 bananskal, rötade till biogas, kan man kc;ra 10 mil o/o av vårt hushållsavfall kan omvandlas till biogas. Stockholms stad satsar nu på fler anläggningar fur optisk avläsning och möjligheter for fer hushåll att delta. Symboler för farligt avfal,. Vera Sundberg

6 Miljötänk Vad gör vi med allt vi vill slän ga? "Skräp" finns i två kategorier: dels sådant som faktiskt kan användas av någon annan, dels sådant som inte ens med god vilja kan kallas for annat än skräp. Thora Grape har lösningar till hur man blir av med "skräpet" och delar med sig av sina metoder och ger tips. Sånt som inte går att återanvända brukar vara lättast att bli av med. I vårt hus har vi etr utmärkr grovsoprum, där man kan lämna det mesta. Det finns speciella backar ft;r glodlampor och mindre elektriska apparater och dven en låda for uttjänta batterier. På en stor bänk kan man ställa saker som kanske någon annan vill överta. Och så finns det wå stora tunnor, där man slänger skroten. Ute på gården har vi insamlingskärl for glas och tidningar, och i huset finns sopnedkast ftjr hushållssopor. Det enda som saknas är insamlingskarl for plast. Det blir mycket plastavåll även i ett litet hushåll, trors att man som jag brukar använda tygkassar vid matinköp. Då och då tar jag en promenad till hornet av Runebergsgatan och Birger Jarlsgatan, där det finns en utmärkt sopstation, dar allt bara lorsvinner ner i underjorden. Men så har vi alltså den forsta kategorin, det som egentligen är fijr fint for att slängas. Det är ju bara det att man själv har tröttnat på foremålet i fråga, eller helt enkelt inte rycker att man har plats. Man måste ju rensa i skåp och lådor emellanåt - eller borde i alla åll. Ett knep som jag har när det gäller ldäder som är mer eller mindre mogna att slängas, eller som jag helt enkelt har tröttnat pä: jag tar med dem på en resa, {tirutsatt att de fortfarande är någorlunda presentabla. De får alltså göra tjänst en sista gång och så ajöss! Men det lyckas inte alltid. En gång slängde jag ett par långbp<or i en papperskorg i ett hotellrum i Teheran. Det var bara det att städerskan kom utrusande efter mig... Hon trodde vdl att jag hade glomt dem. Det var bara att racka och ta tillbaka dem - och leta efter nästa papperskorg! Sedan finns ju de klassiska sätten att bli av med klader eller saker som fortårande är användbara, nämligen att lämna dem till exempelvis Myrorna eller Stadsmissionen. Risken är väl bara att man kommer hem med en ny sak i stället! Nar det galler bc;cker brukar jag ibland ta tunnelbanan till universitetet och lämna en kasse i ett par lådor med texten GRATIS. De står utanflir bokhandeln med begagnad kurslitteratur. Jag vdlier noggranr ur böcker som jag tror kan intressera studenter, och de brukar forsvinna snabbt. Men trasiga eller solkiga böcker eller helt enkelt ftiråldrade. Kampanj hos Myrorna utan intresse lor någon i dag, dem slänger jag i grovsoprummet. Man kan naturligwis {tjrsöka sdlja bocker också, men det är svårare i dag än tidigare. Det ska vara lite mer speciella böcker, och dem kanske man vill ha kvar självl För så är det ju: mycket, ja det mesta av allt man äger vill man - i alla fall jag! - faktiskt behålla. Man kc;pte ju böckerna och sakerna en gång for att man ville ha dem, och oftast håller den kanslan i sig. Och så har många av oss seniorer barn, och ibland är de faktiskt intresserade av att överra både möbler, mattor och annat. Senast i dag övertog min dotter en sidensjal som jag kopt i Indien på 1960-ta1et. Hon sa att hon kladde bättre i de färgerna än jag, och det hade hon rätt i. Thora Grape

7 0m inomhusluft, bankernas miljötänk och en hel del mer Aven i sin konsumentartikel håller sig Vera Sundberg mest till miljöfrågor: Vi tillbringar mycket tid inomhus och vad händer med luften där? Hur sköter din bank sig när det gäller uppställda investeringskrav? Därtill om hälsa och några nättips. lnomhusluft Luften inomhus innehåller många föroreningar från ljus, matlagning, flyktiga ämnen från byggnadsmaterial, plaster och elektronik. I takt med att husen gjorts mer energisnåla har ventilationen ftirsämrats, så atr också fukt stannar kvar och gynnar mögel. Men en del kan man göra själv.. Täpp inte till ventiler - håll dem rena. Dammsug även soffor och textilier. Finns luftrenare - lolj instruktioner och byt filter ofta. V:idra ordentligt varje dag, särskilt om du har haft många tända ljus eller brasa. Vädra extra mycket om du har nya textilier eller nya stoppade möbler och stäng av elektronik, alla dessa saker avger skadliga ämnen. Har du besvär med torr luft och har luftfuktare - se till att den inte avger kondens som orsakar fuktskador och mogel. Clrrjna växter kan ta upp skadliga ämnen och avger dessutom syre. Bra luftrenare är murgröna, fredskalla, svärmorstunga, palmer och arnpellilja. Men lor en riktigt effektiv rening behövs en hel djungell Bankernas miljötänk Råd & Rön har granskat bankernas riktlinjer och krav på investeringar inom tretton olika områden, bl.a. klimatfcjrändringar, mänskliga rättigheter, biologisk mångfald, vapen, livsmedelsproduktion, oljalgasl energi. Uppfylldes alla krav blev det 100 o/0. SEB var bäst med 43{%, Handelsbanken bara 13 o/o. Lås i R & R nr t hur din bank uppfi'llde kraven. Grönt te Crönt te ska vara nyttigt. Men långt 'a o rlrön rrr4rr niln drrd 4r är rr/ rtråd. Tfe feer SOm R & R undersökt innehåller t.o.m. bekämpningsmedel, framfur allt sådana mot skadeinsekter, men dven sådana som forhindrar mögel vid lagring. Liptons innehöll mer än de gränsvärden som EU faststäl1t. T.o.m. i ekologiskt grönt te fanns bekampningsmedel. Trots det, är ändå de ekologiska teerna bästa val. Det nyttiga i grönt te är antioxidanterna som skyddar kroppens celler. De finns i varierande mängd i de undersökta tesorterna fast åktiskt mer i svart te, som t1värr också innehåller bekämpningsrester. Grönt te framställs genom att bladen upphettas direkt efter skörd, medan bladen i svart te fursr får oxidera i luften och sedan upphetras. Bäst i resr av de gröna sorterna var Clipper organic green tea och COOP:s smaksatta gröna te med citron. Mest prisvärt var Lord Nelson hos Lidi. Privatimporterade läkemedel Man har funnit diklofenak, ett antiinflammatoriskt men också allergiframkallande medel i privatimporterade potens- och bantningsmedel, dar det inte hör hemma. Det finns nätapotek som har den nationella apotekssymbolen, ett grönt kors, dar du kan handla säkert. Flingsalt Flingsalt innehåller inte jod. Salt utan jod används oftast i resrau- ranger och i livsmedelsindustrin. Brist på jod kan ge struma. SMS De flesta har gratis SMS hemma, men om du är utomlands kommer det räkningar ftir SMS, och dessa kan vara så höga att man tror att något fel har uppstått. Långa SMS delas nämligen upp i flera, som då alla har samma avsändningstid, och dessutom drar de små smileygubbarna mer dataplats än vanliga tecken, om du pryder dina SMS med sådana. Lösenord För att utnyttja nätet krävs ofta lösenord. Väljer man err lätt sådant är risken stor att andra kan lura ut det. Exempel på sådana är ABC123 eller enkla sifferserier. Man uppmanas också att inre ha samma lösenord till alla nättjänster. Hur man sedan ska komma ihåg aila lösenord är en annan hisroria. I R &R nr kan du läsa om sportunderkläder. De bästa är av merinoull. I samma nr tesras också s.k. ljudlimpor, högtalare som kan örbattra det usla l.iuder i många platta TVapparater. Vera Sundberg Konsumentombud

8 Sist som först Konst med miljötänk visas på Artipelag, rekommenderas som utflyktsmål när vädret är vackert vårligt. Och sedan Olle Wästberg kåserade på ett månadsmöte saxar redaktionen ur hans nyhetsbrev. Till sist ännu en språkövning. Miljötänk på Artipelag Konstmuseet Artipelag är ett verkligt fint utflyktsmål så här på våren. Vackert belaget i skärgårdsnatur och nu under april visar man utställningen Earth Matters. Något mer miljc;tankt än den kan man inte se. Lidewij Edelkoort, världsberömd trendanalytikeq och Philip Fimmano. curator. har samlat trettioåtta konstnärer och formgivare som alla har skapat sina verk av naturmaterial och skräp med utgångspunkt från temat att vår vackra blå planet är skadad och tömd. Resultatet är slående. De vackra salarna är $'llda med objekt som en sfiirisk minröjare, en färgintensiv lampkollektion av strand$rnd av plast, återbrukade textilier av olika slag för att bara nämna något. Det enda som kan distrahera uppmärksamheten är de storslagna fonsterpartierna med utsikt ut mot naturen, konswerk i sig. En utmärkt restaurang finns med en fantastisk uteterass. Om man inte har bil kan man ta sig dit med buss från Gustavsberg som går en gång i timmen. Modenytt av gammalt. Foto Artipelag En liten bil Har ni lagt märke till de små blåvita minibilarna med loggan Car2go? För den som fortårande tänker ta sig fram i stan i bil verkar detta vara lösningen. Man hyr den, letar efter närmaste bil på sin smart-phone, kan ställa den var som helst och behöver inte bry sig om parkeringsbö- 40 kronor för en kvart. Det låter minst sagt smart, och söta är de och miljc;tank i tiden. Läs mer på car2go. com. Car2go på Östermanlmsgatan. Foto Agneta Liljedahl. Läst i morgontidningen Mormor skulle natta sitt lilla barnbarn som sa: "Du kan väl sjunga om dom där som åt klader - helgdagsrock ät far, söndagsrock åt mor och wå små strumpor åt lille-lillebror...". Agneta Liljedahl Nollräntans långsiktiga skadeverkningar Sverige behöver på sikt sparande. En del av det vi producerar måste investeras långsiktigt. Individerna blir också friare om de kan spara och sätta av pengar. Darftjr är existensen ay en sparandekultur en viktig del i ett friskt samhalle. När vi nu närmar oss en siruation där man får betala för att spara lärs en ung generation att sparande är av noll värde. Den nedbrytning av sparandekulturen, som sedan länge är på gång, accelererar. Jag har tidigare varit emot det norska systemet med särskilda stimulanser lbr ungdomars bosparande, eftersom jag inte rycker att staten ska gå in och detaljstyra i olika system. Men nollräntan har fått mig att ändra åsikt. Olle Wästberg ffi,.1 Du som är medlem i SPF Engelbrekt a CRÄiis DIREKT OPTIK-SYE,{\.92 I samband med bestäilning av kompletta glasögon. l\.4ax 1 kupong per person Kan el kombineras med andra erbjudanden. Gällertom01i Hos DIREKT OPTIK fär du alltid tvä par glasögon på köpet. Välja tre par men betala bara för det som har det högsta priset. il::ri? :J:' jir:::: rrjrji: ji*.,r.i.i1:ir,1.l i]l f,: *{ ijrj* ir:j:lr :!.:riilj.:,,. Vi erbjuder även kontaktlinser, Körkortstest samt spansktalande personal. "Atendemos en espafiol". SVEAV. 92 T-Rådmansgatan (mitt emot Handelshögsskolan) Tel. 673L630 e-ma i : rektqptjk.conr M-F / L: Hembesök kan utföras Efter 25 år flyttar Ogonblicket Optik till Nyköping. Alla journal uppglfter finns nu hos Direkt Optik - Sveavägen. Onskar ni hjälp med justerlngar m m... är ni hjärtligt välkomnall

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer

Ordning på matresterna

Ordning på matresterna Spara gärna detta häfte! Sorteringsanvisningar Ordning på matresterna tips på hur du sorterar matavfall 2 Tack! Du bidrar till en bättre miljö Matavfall kan rötas till energirik biogas och användas som

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Lärarrummet Hemma Skola Kommun Värld Använd mindre Allt på sin plats Återvinn - Återanvänd Dåtid Nutid Framtid

Lärarrummet Hemma Skola Kommun Värld Använd mindre Allt på sin plats Återvinn - Återanvänd Dåtid Nutid Framtid Lärarrummet Att jobba med avfallsfrågor i skolan är både tacksamt, lätt och roligt. Det är ett ämne som ligger nära oss alla. Alla har sopor hemma, alla har ett förhållningssätt till det och det nära perspektivet

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Containerdykare. Text: Magnus Carlsson Bild: Mario Prhat

Containerdykare. Text: Magnus Carlsson Bild: Mario Prhat 36 Faktum #103 2011 Containerdykare»Äta sopor?ja, det är världens käk. Kittlar dödsskönt i kistan.«medan resten av svenska folket sitter och degar i sina soffor kryper Peter och Steve runt bland matbutikernas

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

GLÖMSKANS KATAKOMBER. Anders Larsson

GLÖMSKANS KATAKOMBER. Anders Larsson GLÖMSKANS KATAKOMBER av Anders Larsson PERSONER: Gäst på småstadshotell Hotellets innehavare C: Stadens kyrkoherde Alla tre är i samma ålder Ett hotellrum: Dubbelsäng med nattygsbord, telefon. Attachéportfölj

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Hemkunskap Anki Demred och Martin Ekholm 2011

Hemkunskap Anki Demred och Martin Ekholm 2011 Hemkunskap Tvätt 1. Det finns olika tvättsymboler på klädernas tvättlappar. Rita de olika symbolerna och berätta med egna ord vad de betyder. Du ska med symboler från de tre kategorierna: Tvätt Tork Stryk.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

MATAVFALL En del av kretsloppet

MATAVFALL En del av kretsloppet MATAVFALL En del av kretsloppet SORTERA UT MATAVFALL En snabbguide DET HÄR ÄR MATAVFALL yråa eller tillagade matrester (inga förpackningar!) yskal från frukt och grönsaker ybröd, kex, kakor och bullar

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med vatten som tema. Nu ska vi försöka nå barn och föräldrar med budskapet

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

1 En olycka kommer sa " llan ensam

1 En olycka kommer sa  llan ensam 1 En olycka kommer sa " llan ensam Ewa Christina Johansson Illustrationer Johan Egerkrans Axel! Där är du ju! Axels hjärta hoppade till i bröstet. Fast på ett bra sätt. Det var ju söta Rut som ropade på

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Genomgående i boken kommer två symboler att dyka upp. Dessa förklaras nedan:

Genomgående i boken kommer två symboler att dyka upp. Dessa förklaras nedan: Hanna Gustavsson Sandra Olsson Text: Sandra Olsson & Hanna Gustavsson Bild: Hanna Gustavsson Symboler som ej är illustrerade: KRAV, Naturskyddsföreningen, Rättvisemärkt och Svanen. Första upplagan. Första

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 3 Det vardagliga vansinnet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april

Läs mer

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension.

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension. ..SPF FORUM Program hösten 2013 Program våren 2013 Säsongens innehållsrika program. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. Medlemsmöten under höstterminen Den andra tisdagen

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

Drakstigen introduktion

Drakstigen introduktion Drakstigen introduktion En naturstig skapad av Centrum för naturvägledning till Ute är inne 2011 Stigen är gjord för bokskogen i Pildammsparken, men kan anpassas till annan natur förstås. Den inleds med

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Försöket Bruna påsen Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Summering av försöket med Bruna påsen våren 2015 Under våren 2015

Läs mer