Engelbrektsbl adet (^ l-\ l-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbl adet (^ l-\ l-"

Transkript

1 Engelbrektsbl adet (^ l-\ l- SENIORERNA '.-r, Engelbrekt Nr 96 Mars 2015 Arg. 25. Grundad 1981 Språkövningar årsmöter J)å i februari besökte oss I Barbro \Westerholm, förbunders tidigare ordlorande och numera medlem hos oss och därtill riksdagskvinna. Förutom att hon hade många kloka tankar om ett bra liv som äldre, ville hon in{tira ett nytt ord i Svenska Akademins ordlista, nämligen ÄRSruf som synonym till gammal. Liksom jag hade hon slagit i ordböcker och googlat. Resultatet är nedslående. Har {år man läsa ord som utlevad, kraftlös, orkeslös, utsliten, mossig. I min dator får jag fram utlevad, förlegad, antik. För att inte tala om senil och bräcklig, som hon själv nämnde. Inget som är positivt som till exempel livserfaren eller vis och klok. I lorbundets grupp ftir att motarbeta ålderism, d.v.s. diskriminering av äldre, använder man nu ÅnSrurc med sin optimistiska utstrålning i möjligaste mån. Barbro uppmanade oss alla att använda ordet så ofta vi kan, där det passar, så att det blir ett måste i Svenska Akademiens ordlista. Pröva på och öval Ännu ett ord är nytt för oss. Nu heter vårt lorbund SPF SENIO- RE,RNA, inte bara SPF och det skall vi ju naturligwis ta till oss. Det är bara att öva in det mycket längre ordet for vårt nya förbundsnamn. Ett kongressbeslut i koncensus, men nog kan man tycka att det är lite kaka på kaka. P:et i SPF står ju {tir pensionär. Och nu dartill senior. Vi har också fä.tt en ny sparsmakad elegant logoryp i stället lor det gamla "simborgarmärket". Kanske ni inte heller har kommit i kontakt med ordet MILJÖTÄNK. Det är inte med det ordet vi årsrika har definierat vårt Forhållande till hur vi värnar om miljön. Och inte heller är det alla gånger som yngre generationer tänker och agerar som vi. Vi är inkörda på gott och ont i vissa banor. Och furmodligen har vi fallit ifrån och anammat nya tiders slöseri och tanklöshet när det gäller hur vi sköter om vår vackra blå planet. Det här numret hoppas vi skall friska upp miljc;tanket hos våra läsare. För allas vårt bästa. Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktionskommittö: Agneta Liljedahl,tel , Kerstin Tideblad Särneq Lill-Jans Plan 3, Stockholm Germund Olindet Vera Sundberg Engelbrekts hemsida: wwwspfseniorerna.se/engelbrektstockholm Agneta Liljedahl Redaktör AKTUELLT Mars 31 tisdag April 7 tisdag onsdag onsdag tisdag Maj 4 måndag onsdag onsdag tisdag Mänadsmöte Gemensamt möte Vandring Vandring Månadsmöte Studiebesök Vandring Vandring Månadsmöte Juni 3 tisdag 10.'10 Vandring Läs mer ivårprogrammet och på Hemsidan! LASECIRKEL Läsecirkel i Fältöverstens bibliotek. Man träffas några gånger per säsong. Kontakta Ulla Lindqvisr tfn 28 -]0 90 fiir mer information om du är intresserad. TORSDAGS. MINGEL Alla är varmt välkomna till Hotell Scandic Park, Karlavagen 43 ki varje torsdag. Medlemmar från alla SPF:s frra östermalmsloreningar träffas där över ett glas vin eller ö1. MANADS. MOTENA Glöm inte anmäian till Anna-Lena Gilgen, tfn eller e-post ellcr Mona ÖhnFelär, rfn l0 l0 7l eller e-post m o n a.oh n ia.com INNEHALL Styrelse och funktionärer 2 På gäng 3 Miljötänk 4-6 Konsumentnytt 7 Sist som först 8

2 På gang o Arsmöte, styrelse och funktionärer Traditionsenligt ledde Sven-lngvar Larsson årsmötet igen efter den lilla fadäsen förra året då han kom fel dag. Barbro Westerholm talade inspirerande om hur det är att leva hela livet, också sista sträckan. Styrelse och funktionärer kvarstår och jobbar pä. Styrelse Ordf)rande Kerstin Tideblad Särner kerstin. Vic e o rdfi) ran de, s e bre terare, traf ksäkerhetsombud Olof Björlin olo f. b j o rli gmail. co m Webmaster arkiuarie, medlemssekreterare Stig Carlsson Kas s ö r, p ro gramgrupp en Anna-Lena Gilgen anna-lena. Studieombud, k lub bmästare Peter Groth peter. Reda k ta r fi; r Enge lbre kn b ladet Contro ller reseansuarig Germund Olinder germund. Konsumentombud Vera Sundberg se B o k b o rds ansu arig, s amman k a I lan de i p ro gramgrupp n, fris ku årds o m b ud Mona Öhnfeldt Ovriga Programgruppen Britt Bjorkman Charlotte Agneta Liljedahl Inga Rune Chatillon-\X/inbergh Vivi-Anne Kickan Ericsson Anna-Lena Gilgen Creta Jansson Bl Bridgeansuarig Bertil Dahlberg Bouleansuarig Lotteriansuarig Aina Isberg Vandringsledare Margit Helledaij Kassör uid månadsmötena Ulla Ingerdal 9l B0 79 Reuisorer Sven Jansson, ordinarie BI Åsa Bjc;rnekull, ersättare Valberedning Britt Björkman Charlotte Chatillon-Winbergh Barbro Westerholm medverkade vid årsmötet. Foto Agneta Liljedahl BUTIK TULEGATA}{ 2A i VASASTAN l AilDEL$Hl $Else ÖppgT Mån - Fre 10 r Lör

3 Sånt som varit och senvårens program Varför inte ett besök på tesalongen ijulius Hus om ni inte fick plats på studiebesöket? Juridik, Stockholm och litteratur är teman för månadsmötena. Östermalmsföreningarnas gemensamma program för våren är enastående intressant, Lennart Nilsson och hans värld. Studiebesök ivintras Knäckebagarens museum Inte undra på att det blev en intressant visning av Julius 'Westerdahls hus! Det visade sig att vår guide var ättling till Julius, skriver en bok om honom och har själv bott som barn i detta märkliga 1880-tals hus. Julius och hans syskon blev tidigt fc;raldralösa, och Julius kom att utackorderas till en kakelugnsmakare och en av hans bröder till en bagare. I S:t Petersburg larde sig den dventyrlige Julius en ny kalljäsningsmetod, som han och brodern tillämpade i ett bageri, som de senare kopte. Bageriet var lönsamt, och snart kunde Julius bygg" sig ett ståndsmässigt hus med både bostad, sädesmagasin och bageri. Sonen Nils tog över och trots bristftillig skolgång blev han mycket framgångsrik, satt i bankstyrelser och köpte upp många {tiretag. Han byggde till och moderniserade på 1920-talet En faster till vår guide hade en dröm om att delar av huset skulle bli ett museum, och i dag har det {tjrverkligats. Man kan t.o.m. dricka te i musiksalongenl Se hemsidan: Julius hus/tesalongen. Julius speciella hårda delikatessbröd bakas än i dae av \Wasabröd. Vera Sundbero Kommande månadsmöten OBSI Tisdagen den 31 mars Tisdagen den 26 maj Eva-Karin Olof vr\rr Björlin et\rr rrr r Gyllenberg Juridik för äldre Stoctholm Programmets Christina Möller kommer just denna dag att motta en kunglig medalj. Olof Bjc;rlin, vice ord{tirande i vår fiorening, tidigare sakkunnig i ftirbundet och jurist, kommer i stället att tala om åmiljejuridik. Han tar upp ämnen som arv och testamente, särkullebarn och andra viktiga frågor. Tisdagen den 28 april Svante Weyler Hur vet man vad som är bra litteratur? Svante'Weyler har varit Sveriges Radios korrespondent i Berlin , tidigare furlaggare/florlagschef på Norstedts och arbetat på Sveriges Radio. Han var redaktör på Ord&Bild och har varit kulturskribent på Expressen och Sydsvenskan. Han driver sedan 2007 \Teyler fiorlag, som satsar på litterära titlar utanför den kommersiella mittfåran. Han har gett ut böcker bl.a. av författarna Imre Kertdsz, Tomas Bannerhed, Kjell Johansson, Cecilia Feldt, Cordelia Edwardson och Hilary Marrtel. på tre kvart fu zol.l fick Eva-Karin Gyllenberg, journalist på DN, Stockholms läns hembygdslorbunds kulturpris "ftir att hon genom sina svar på läsarnas stockholmsfrågor om stort och smått och sina tdvlingar om staden lär oss mer om stadens historia och gör oss nyfikna på vår hembygd. Hennes engagemang inspirerar oss och det kanske viktigaste - hon år oss som har Stockholm som ny hembygd att kdnna oss välkomna och tillhoriga'. Gemensamt MöTE med österma I msfö ren i n ga rn a Oscars församlingssal, Fredrikshovsgatan 8 Tisdagen den 7 april Visst väcker bilden minnen till liv hos alla oss som ftjdde barn på 60-talet! Uppriktigt sagt, man trodde inte sina ögon. Säkert har Lennart Nilssons bilder gjort att blivande mammor från och med då har en helt annan känsla for sitt blivande barn. Anne Fjellström, sqvdofter och ansvarig for ftirvaltandet av Lennart Nilssons livsverk, berättar om hans liv och hans arbetsmetoder. Agneta Liljedahl Julius hus tesalong Svante Weyler. Foto Dan Hansson. Tummen i munnen. Foto Lennart Nilsson.

4 Miltötänk Tankar från en veteran utan miljötänk Den här texten kom till redaktionen från en SPFsenior i Vaxholm. Hon hade i sin tur fått den av en bekant och tyckte att den kunde vara något för vår tidning. Vi tackar vår anonyma skribent, som vi misslyckats med att hitta, men som inspirerat oss till detta nummer Jag skulle betala i afftiren nyligen, och kassörskan foreslog att jag skulle ta med mig egna kassar, eftersom plastpåsar inte är bra {tjr miljön. Jag bad om ursäkt och förklarade att vi inte hade miljotänket i våra dagar. "Er generation brydde sig inte tillräckligt for att bevara miljc;n till kommande generationer", sa kassörskan. Hon hade lorstås ratt harvidlag - vi hade inte miljotanket på "vår tid". Men vad hade vi på vår tid? Efter långt funderande och sökande djupt i mitt inre insåg jag vad vi hade. Då hade vi mjolkfaskor som vi lämnade tillbaka, om vi inte handlade "lös mjölk'och läskflaskor som vi pantade. Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som wättade dem for återanvändning. Så de blev verkligen återanvända. Men vi hade inte miljc;tank. Vi gick i trappor, for vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla affårer, skolor och foretagsbyggnader. Vi gick eller cykiade till affären och tog inte bilen - om vi hade någon - lor att fbrflytta oss några hundra meter. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljotank. Då wättade vi blojor, lor det ånns inte engångsblojor. Vi torkade våra klader på linor, inte i ett energiforbrukande monster. Barnen ärvde klader från sina syskon, inte alltid av det senaste märket. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljc;tank. På den tiden hade vi i bästa åll en TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum. TV:n hade en liten skdrm inte som ungeflir som en näsduk - halva Gotland. I koket blandade och vispade vi allting fijr hand, vi hade inga maskiner som gjorde allting åt oss. När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla tidningar for att slcydda dem, vi hade inte bubbelplast eller sryrenkuddar. På den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor {ttr att klippa gräset, vi sköt gräsklipparen för hand. Vi motionerade genom art arbeta - så vi behövde inte gå till ett gym som använder elmaskiner som löpband. Men kassörskan hade rätt, vi hade inget miljotank. Vi drack vatten från kranen i stdllet {tir att använda plastmugg eller köpa vatten på faska varje gång. Vi $'llde våra bläckpennor med black i stället lor att köpa en ny. Vi satte nya blad i rakhlveln i stället lor att kasta hela hlveln flir att bladet var slött. Vi kunde t.o.m. själva vässa bladen. Men - vi hade inte milfotanket då. På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan i stället fior att winga föräldrarna starta taxirörelse (c;ppen 24 timmar av dygnet). Vi hade ett eluttag i varje rum i stdllet för ett dussin uttag i {tirgrening. Vi hade inte en datoriserad pryl som skickar signaler 2000 mil ut i rymden for att hitta närmaste pizzeria. Ja, det är sorgligt att dagens generation måste beklaga sig över att vi äldre generationer inte lorstod oss på MILÖTANK. Skarpning veteranerl Nybroplan Foto Stockholmskällan ENGELBREKTSBLADET [/ARS 201 5

5 Atervinningscentralel, miljöstationer och papperspåsar Det finns sex återvinningsstationer utanför centrala Stockholm. Sedan den i Vanadisberget stängdes för några år sedan finns ingen adekvat lösning östermalmsbor delar på en miljöstation, värst i landet. Det gäller att behålla sitt miljötänk trots allt! Mobila Pappers- Hushållssopor miljöstationer påsens lov Har du lampor, batterier, sprayfaskor, ftirgburkar, småelektronik m.m. upp till en mikrovågs storlek, kan du mycket enkelt bli av med detta på den mobila miljöstationen. En lastbil kor enligt en bestämd turlista till fera lättåtkomliga platser i innerstaden. Turlistan finns på nätet: stockholm.se/mobila, eller i annons i de lokala tidningarna. Bilen står i regel en halvtimme på respektive plats, ofta kvällstid men även söndagar. o Atervinningscentraler De finns på sex olika platser utanför centrala Stockholm. Dit lamnar man grovavfall, farligt avfall, elavåll m.m. men det fordrar att man disponerar bil. Återvinningscentralen i Vanadisberget kommer inte att öppnas som tänkt var En dito mini fanns varje söndag till 2913 pä Lindstedtsvägen vid KTH. (Stockholm Vatten kan i skrivande stund inte svara på vad som händer sen.) Sedan finns det ju möjlighet att lämna tidningar, pappkartonger, plåt, plast och glas till de permanenta sopstationer som ftrhoppningsvis finns nära ditt hem. T1värr är många av dem mycket vanskötta. I hus med soprum går det att med lite god vilja ordna glas- och tidningsåtervinning. Vera Sundberg En dag när jag handlade, studsade jag till når jag såg kunden fiire mig ha en massa morötter. rödbetor. apelsiner och en del annat lc;st i botten ay vagnen. Konstig människa, tänkte jag, som inte lägger varorna i de små plastpåsar som finns överallt i affdren. Så tänkte jag efter: Det är klart att hon liksom jag ftiråsar sig över all plast som finns runt omkring oss. Det går ju rykten om att hopknycklad plast på ett område så stort som Gotland ligger och fyter i Atlanten. Det är upprörande. En annan dag mötte jag en bekant som kom med en vanlig korg, som hon la sina varor i. Man kan fundera över vart har alla papperspåsar har tagit vägen, eller varfor inte, strutarna av tidningspapper? Det kanske är optimistiskt att {ijreställa sig, att världen skulle bli bättre om vi gick över till sådana ftirpackningsmaterial igen, men kanske skulle man känna sig litet bättre till mods. Hörde av min dotter som bott i Kalifornien och ofta reser dit, att där har man helt sonika lorbjudit alla plastpåsar. Där beslutar man bara, man utreder inte bara. Fungerar det inte, prövar man något annat. Fram {tir papperspåsens lov! Agneta Liljedahl 2018 ska 50 o/o av alla stockholmares matavfall samlas in ltir att bli biogas. Under ett par år har lorsök gjorts med att samla matavfall i p"pperspåsar, men ett mer framgångsrikt forsök har under gjorts i 2800 hushåll med optisk avläsning av hushållsavfall. Försöket innebär att rent matavfall sorteras i en speciell grön plastpåse och övriga sopor i påsar med annan {ärg. De boende kastar alla sorts påsar i samma sopbehållare. Påsarna hämtas av vanliga sopbilar och ftjrs till en anläggning, där påsarna sorteras maskinellt genom optisk avläsning av påsens Pårg. Matavfallet rötas till biogas eller biomull och c;vrigt avåll {tirbränns till värme. Försöket har varit mycket lyckat och fortsätter nu i större skala. 84 % av de 2800 ursprungliga hushållen har helt eller delvis deltagit, och c:a o/o av avfallet har varit rätt sorterat. På 1000 bananskal, rötade till biogas, kan man kc;ra 10 mil o/o av vårt hushållsavfall kan omvandlas till biogas. Stockholms stad satsar nu på fler anläggningar fur optisk avläsning och möjligheter for fer hushåll att delta. Symboler för farligt avfal,. Vera Sundberg

6 Miljötänk Vad gör vi med allt vi vill slän ga? "Skräp" finns i två kategorier: dels sådant som faktiskt kan användas av någon annan, dels sådant som inte ens med god vilja kan kallas for annat än skräp. Thora Grape har lösningar till hur man blir av med "skräpet" och delar med sig av sina metoder och ger tips. Sånt som inte går att återanvända brukar vara lättast att bli av med. I vårt hus har vi etr utmärkr grovsoprum, där man kan lämna det mesta. Det finns speciella backar ft;r glodlampor och mindre elektriska apparater och dven en låda for uttjänta batterier. På en stor bänk kan man ställa saker som kanske någon annan vill överta. Och så finns det wå stora tunnor, där man slänger skroten. Ute på gården har vi insamlingskärl for glas och tidningar, och i huset finns sopnedkast ftjr hushållssopor. Det enda som saknas är insamlingskarl for plast. Det blir mycket plastavåll även i ett litet hushåll, trors att man som jag brukar använda tygkassar vid matinköp. Då och då tar jag en promenad till hornet av Runebergsgatan och Birger Jarlsgatan, där det finns en utmärkt sopstation, dar allt bara lorsvinner ner i underjorden. Men så har vi alltså den forsta kategorin, det som egentligen är fijr fint for att slängas. Det är ju bara det att man själv har tröttnat på foremålet i fråga, eller helt enkelt inte rycker att man har plats. Man måste ju rensa i skåp och lådor emellanåt - eller borde i alla åll. Ett knep som jag har när det gäller ldäder som är mer eller mindre mogna att slängas, eller som jag helt enkelt har tröttnat pä: jag tar med dem på en resa, {tirutsatt att de fortfarande är någorlunda presentabla. De får alltså göra tjänst en sista gång och så ajöss! Men det lyckas inte alltid. En gång slängde jag ett par långbp<or i en papperskorg i ett hotellrum i Teheran. Det var bara det att städerskan kom utrusande efter mig... Hon trodde vdl att jag hade glomt dem. Det var bara att racka och ta tillbaka dem - och leta efter nästa papperskorg! Sedan finns ju de klassiska sätten att bli av med klader eller saker som fortårande är användbara, nämligen att lämna dem till exempelvis Myrorna eller Stadsmissionen. Risken är väl bara att man kommer hem med en ny sak i stället! Nar det galler bc;cker brukar jag ibland ta tunnelbanan till universitetet och lämna en kasse i ett par lådor med texten GRATIS. De står utanflir bokhandeln med begagnad kurslitteratur. Jag vdlier noggranr ur böcker som jag tror kan intressera studenter, och de brukar forsvinna snabbt. Men trasiga eller solkiga böcker eller helt enkelt ftiråldrade. Kampanj hos Myrorna utan intresse lor någon i dag, dem slänger jag i grovsoprummet. Man kan naturligwis {tjrsöka sdlja bocker också, men det är svårare i dag än tidigare. Det ska vara lite mer speciella böcker, och dem kanske man vill ha kvar självl För så är det ju: mycket, ja det mesta av allt man äger vill man - i alla fall jag! - faktiskt behålla. Man kc;pte ju böckerna och sakerna en gång for att man ville ha dem, och oftast håller den kanslan i sig. Och så har många av oss seniorer barn, och ibland är de faktiskt intresserade av att överra både möbler, mattor och annat. Senast i dag övertog min dotter en sidensjal som jag kopt i Indien på 1960-ta1et. Hon sa att hon kladde bättre i de färgerna än jag, och det hade hon rätt i. Thora Grape

7 0m inomhusluft, bankernas miljötänk och en hel del mer Aven i sin konsumentartikel håller sig Vera Sundberg mest till miljöfrågor: Vi tillbringar mycket tid inomhus och vad händer med luften där? Hur sköter din bank sig när det gäller uppställda investeringskrav? Därtill om hälsa och några nättips. lnomhusluft Luften inomhus innehåller många föroreningar från ljus, matlagning, flyktiga ämnen från byggnadsmaterial, plaster och elektronik. I takt med att husen gjorts mer energisnåla har ventilationen ftirsämrats, så atr också fukt stannar kvar och gynnar mögel. Men en del kan man göra själv.. Täpp inte till ventiler - håll dem rena. Dammsug även soffor och textilier. Finns luftrenare - lolj instruktioner och byt filter ofta. V:idra ordentligt varje dag, särskilt om du har haft många tända ljus eller brasa. Vädra extra mycket om du har nya textilier eller nya stoppade möbler och stäng av elektronik, alla dessa saker avger skadliga ämnen. Har du besvär med torr luft och har luftfuktare - se till att den inte avger kondens som orsakar fuktskador och mogel. Clrrjna växter kan ta upp skadliga ämnen och avger dessutom syre. Bra luftrenare är murgröna, fredskalla, svärmorstunga, palmer och arnpellilja. Men lor en riktigt effektiv rening behövs en hel djungell Bankernas miljötänk Råd & Rön har granskat bankernas riktlinjer och krav på investeringar inom tretton olika områden, bl.a. klimatfcjrändringar, mänskliga rättigheter, biologisk mångfald, vapen, livsmedelsproduktion, oljalgasl energi. Uppfylldes alla krav blev det 100 o/0. SEB var bäst med 43{%, Handelsbanken bara 13 o/o. Lås i R & R nr t hur din bank uppfi'llde kraven. Grönt te Crönt te ska vara nyttigt. Men långt 'a o rlrön rrr4rr niln drrd 4r är rr/ rtråd. Tfe feer SOm R & R undersökt innehåller t.o.m. bekämpningsmedel, framfur allt sådana mot skadeinsekter, men dven sådana som forhindrar mögel vid lagring. Liptons innehöll mer än de gränsvärden som EU faststäl1t. T.o.m. i ekologiskt grönt te fanns bekampningsmedel. Trots det, är ändå de ekologiska teerna bästa val. Det nyttiga i grönt te är antioxidanterna som skyddar kroppens celler. De finns i varierande mängd i de undersökta tesorterna fast åktiskt mer i svart te, som t1värr också innehåller bekämpningsrester. Grönt te framställs genom att bladen upphettas direkt efter skörd, medan bladen i svart te fursr får oxidera i luften och sedan upphetras. Bäst i resr av de gröna sorterna var Clipper organic green tea och COOP:s smaksatta gröna te med citron. Mest prisvärt var Lord Nelson hos Lidi. Privatimporterade läkemedel Man har funnit diklofenak, ett antiinflammatoriskt men också allergiframkallande medel i privatimporterade potens- och bantningsmedel, dar det inte hör hemma. Det finns nätapotek som har den nationella apotekssymbolen, ett grönt kors, dar du kan handla säkert. Flingsalt Flingsalt innehåller inte jod. Salt utan jod används oftast i resrau- ranger och i livsmedelsindustrin. Brist på jod kan ge struma. SMS De flesta har gratis SMS hemma, men om du är utomlands kommer det räkningar ftir SMS, och dessa kan vara så höga att man tror att något fel har uppstått. Långa SMS delas nämligen upp i flera, som då alla har samma avsändningstid, och dessutom drar de små smileygubbarna mer dataplats än vanliga tecken, om du pryder dina SMS med sådana. Lösenord För att utnyttja nätet krävs ofta lösenord. Väljer man err lätt sådant är risken stor att andra kan lura ut det. Exempel på sådana är ABC123 eller enkla sifferserier. Man uppmanas också att inre ha samma lösenord till alla nättjänster. Hur man sedan ska komma ihåg aila lösenord är en annan hisroria. I R &R nr kan du läsa om sportunderkläder. De bästa är av merinoull. I samma nr tesras också s.k. ljudlimpor, högtalare som kan örbattra det usla l.iuder i många platta TVapparater. Vera Sundberg Konsumentombud

8 Sist som först Konst med miljötänk visas på Artipelag, rekommenderas som utflyktsmål när vädret är vackert vårligt. Och sedan Olle Wästberg kåserade på ett månadsmöte saxar redaktionen ur hans nyhetsbrev. Till sist ännu en språkövning. Miljötänk på Artipelag Konstmuseet Artipelag är ett verkligt fint utflyktsmål så här på våren. Vackert belaget i skärgårdsnatur och nu under april visar man utställningen Earth Matters. Något mer miljc;tankt än den kan man inte se. Lidewij Edelkoort, världsberömd trendanalytikeq och Philip Fimmano. curator. har samlat trettioåtta konstnärer och formgivare som alla har skapat sina verk av naturmaterial och skräp med utgångspunkt från temat att vår vackra blå planet är skadad och tömd. Resultatet är slående. De vackra salarna är $'llda med objekt som en sfiirisk minröjare, en färgintensiv lampkollektion av strand$rnd av plast, återbrukade textilier av olika slag för att bara nämna något. Det enda som kan distrahera uppmärksamheten är de storslagna fonsterpartierna med utsikt ut mot naturen, konswerk i sig. En utmärkt restaurang finns med en fantastisk uteterass. Om man inte har bil kan man ta sig dit med buss från Gustavsberg som går en gång i timmen. Modenytt av gammalt. Foto Artipelag En liten bil Har ni lagt märke till de små blåvita minibilarna med loggan Car2go? För den som fortårande tänker ta sig fram i stan i bil verkar detta vara lösningen. Man hyr den, letar efter närmaste bil på sin smart-phone, kan ställa den var som helst och behöver inte bry sig om parkeringsbö- 40 kronor för en kvart. Det låter minst sagt smart, och söta är de och miljc;tank i tiden. Läs mer på car2go. com. Car2go på Östermanlmsgatan. Foto Agneta Liljedahl. Läst i morgontidningen Mormor skulle natta sitt lilla barnbarn som sa: "Du kan väl sjunga om dom där som åt klader - helgdagsrock ät far, söndagsrock åt mor och wå små strumpor åt lille-lillebror...". Agneta Liljedahl Nollräntans långsiktiga skadeverkningar Sverige behöver på sikt sparande. En del av det vi producerar måste investeras långsiktigt. Individerna blir också friare om de kan spara och sätta av pengar. Darftjr är existensen ay en sparandekultur en viktig del i ett friskt samhalle. När vi nu närmar oss en siruation där man får betala för att spara lärs en ung generation att sparande är av noll värde. Den nedbrytning av sparandekulturen, som sedan länge är på gång, accelererar. Jag har tidigare varit emot det norska systemet med särskilda stimulanser lbr ungdomars bosparande, eftersom jag inte rycker att staten ska gå in och detaljstyra i olika system. Men nollräntan har fått mig att ändra åsikt. Olle Wästberg ffi,.1 Du som är medlem i SPF Engelbrekt a CRÄiis DIREKT OPTIK-SYE,{\.92 I samband med bestäilning av kompletta glasögon. l\.4ax 1 kupong per person Kan el kombineras med andra erbjudanden. Gällertom01i Hos DIREKT OPTIK fär du alltid tvä par glasögon på köpet. Välja tre par men betala bara för det som har det högsta priset. il::ri? :J:' jir:::: rrjrji: ji*.,r.i.i1:ir,1.l i]l f,: *{ ijrj* ir:j:lr :!.:riilj.:,,. Vi erbjuder även kontaktlinser, Körkortstest samt spansktalande personal. "Atendemos en espafiol". SVEAV. 92 T-Rådmansgatan (mitt emot Handelshögsskolan) Tel. 673L630 e-ma i : rektqptjk.conr M-F / L: Hembesök kan utföras Efter 25 år flyttar Ogonblicket Optik till Nyköping. Alla journal uppglfter finns nu hos Direkt Optik - Sveavägen. Onskar ni hjälp med justerlngar m m... är ni hjärtligt välkomnall

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN

TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN TÖRSTSLÄCKAREN NUMMER ETT VATTEN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med vatten som tema. Nu ska vi försöka nå barn och föräldrar med budskapet

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Försöket Bruna påsen Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Summering av försöket med Bruna påsen våren 2015 Under våren 2015

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Härlig Träning på morgonen med Lisa! Började med Intervallspinning.

Härlig Träning på morgonen med Lisa! Började med Intervallspinning. Härlig Träning på morgonen med Lisa! Började med Intervallspinning. Efter spinningen hade Lisa lagt upp styrkeövningar. Vi jobbade 2 minuter och vilade 30 sek. Lisa är Expert på att hitta mina svagheter.

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Verktygslådan är uppdelad i tre delar; 1. En Regnmakare ÄR, 2. En Regnmakare VET och 3. En Regnmakare GÖR vilka följer de tre delarna av berättelsen om Regnmakarna,

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär.

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär. Vi i klass 3 A har gjort tidslinjer och prickat in viktiga händelser i våra liv. Dessa händelser har vi skrivit berättelser om. Här är våra berättelser som vi gjort under hösten 2011. Flyttade Innan vi

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen. www.stockholm.se/gronapasen

Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen. www.stockholm.se/gronapasen Nu kan du sortera dina matrester i gröna påsen www.stockholm.se/gronapasen Hej igen! Under en nio månaders testperiod kommer du att kunna slänga dina matrester i Gröna påsen som du sen slänger i samma

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

LOPPIS, Second hand & Antikt

LOPPIS, Second hand & Antikt LOPPIS, Second hand & Antikt En guide från LRF & Wermdö hushållningsgille 20 MÖJA NORRA STAVSUDDA 18 13 15 1 2 3 11 10 12 GUSTAVSBERG 4 6 5 7 HEMMESTA VÄRMDÖ 9 14 8 INGARÖ DJURÖ 16 STAVSNÄS RUNMARÖ 19

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna Ledaren Ja nu är lägret i sitt esse. Vi klarade av minior-invationen och nu har vi oxå, trots dålig mobil täckning, klarat av ytterligare ett SMS. Jag ser att de flesta scouterna verkar trivas och det

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga)

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) 1. Hur gammal är du?. Är du man eller kvinna?. Vilket postnummerområde bor du i?. Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön.

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Istället kan man köpa kläder av ekologisk bomull och då kan man

Läs mer