COMPACT-E: 200,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMPACT-E: 200, 300 031103"

Transkript

1 LEK MOS 08- COMPACT-E: 0, COMPACT-E: 0, 00 SE FI MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA OITO-OJE

2

3 MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 0; 00 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Varmvattenberedaren kan justeras med hjälp av dess fötter mellan - mm, se bild nedan. 0 Sidolucka Ställbar : COMPACT-E 0 0 mm COMPACT-E 00 mm 0 Tillse att inspektionsmöjlighet 00 av anod finns. 8 Erforderligt utrymme för demontering av övre frontlucka. Sidoplåtarnas nedre del på COMPACT-E kan vara demonterade under installationsarbetet. Detta under lättar åtkomst även från sidorna Sidolucka Ställbar Varmvattenberedaren får endast installeras stående. Samtliga anslutningar är försedda med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. Blandningsventilen () är förinställd på cirka 7 C. Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø mm). Spillröret skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig. COMPACT är förberedd för vattenmätarkoppel. 0 0 Sivuluukku Avstängningsventil 9 Säkerhets-/tömningsventil 0 Blandningsventil cirka 7 C Skyddsanod C 0: L = 90 mm C 00: L = 8 mm 8 Kallvattenintag. Klämringskoppling Ø mm 9 Blandat vatten. Klämringskoppling 9 Ø mm 8 Spillrörsanslutning 0 för säkerhetsventil och avtappning. Klämringskoppling Ø mm 0 Serienummerskylt 8 Säädettävä Sivuluukku Säädettävä - 00 Rörinstallation Utrustning Kopplingsrum arbetsbrytare: Anslutningsplint Arbetsbrytare (vid kw även effektväljare) 9 Kopplingsrum termostat/elpatron: Termostat/temperaturbegränsare Elpatron, rostfri kw, RAR - alternativt kw, AAR 8 Inspektionsöppning för backventil Plugg för lufttillförsel vid tömning. 9 OBS! Inom punktmarkerat område kan rördragning ej ske! Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringar. COMPACT-E

4 SE Uppvärmningstid Ungefärlig uppvärmningstid (tim) Modell kw kw ( kw) 0 8,0 -,, -,0, -, 00, -,,0-7,,0 -,0 Uppvärmningstid från 0 C till alternativt 80 C. Elektrisk installation OBS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Varmvattenberedaren installeras via allpolig arbetsbrytare (). Vid -fasinstallation ger beredaren kw och -fasinstallation ger kw. -fasinstallation ger / kw. OBS! Varmvattenberedaren måste fyllas med vatten innan strömmen får kopplas på. Åtgärder vid driftstörningar Om vattnet ej blir varmt: Kontrollera säkringarna i elcentralen. Temperaturbegränsaren () kan ha löst ut på grund av något fel på varmvattenberedaren. När felet avhjälpts kan temperaturbegränsaren återställas (se bild). Detta måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Avvakta några timmar utan varmvattentappning och se om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. Elkopplingen ( kw) är försedd med en egensäker temperaturbegränsare. Om varmvattenberedaren varit utsatt för en låg temperatur kan denna temperaturbegränsare löst ut, kontrollera därför att återställningsknappen är intryckt (se bild). Elschema LEK EGO STB 0-8 C 889 T80 KII LEK -fas/-fas STB TR -fas/-fas installation -fas installation A P B A PP B PP P OBS! Avisolerad elpatron -fas L LL L N LL LL LN L PE L PE L PE PE 0 V~ 0 V~ -fas 0 V~ -fas 0 V~ -fas -fas Påfyllning Kontrollera att säkerhets-/tömningsventilen () är stängd. Öppna avstängningsventilen (). Släpp ut luften i varmvattenberedaren genom att EGO STB 0-8 C 889 T80 KII öppna en varmvattenkran. När endast LEK vatten kommer ur kranen kan den stängas. Slå på strömmen med arbetsbrytaren (). P PP PP P P PP Läge kw PP Läge kw P P Läge kw PP Läge kw PP P OBS! Avisolerad elpatron L L LL LL LL LL L PEL PE 0 V~ -fas 0 V~ -fas Tillsyn och skötsel Kontrollera säkerhetsventilen cirka fyra gånger per år. Vrid säkerhetsventilens ratt moturs, då skall vatten strömma genom spillröret. Sker ej detta är ventilen defekt och måste bytas. Säker hets ven tilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. Anslutningsplint Arbetsbrytare (vid -fas även effektväljare) Termostat/temperaturbegränsare Elpatron, rostfri COMPACT-E

5 SE Tömning Bryt strömmen till varmvattenberedaren genom att ställa arbetsbrytaren () i läge 0. Stäng avstängningsventilen () (vrid moturs). Öppna säkerhetsventilen () (vrides sakta moturs så att den blir kvar i upplyft läge). OBS! Avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör. Ordna lufttillförsel genom att öppna några varmvattenkranar, gärna de närmsta och lägst belägna. För snabbare tömning lossa plugg () några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid pluggen. Service Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (0) ( siffror) och installationsdatum skall alltid uppges. OBS! Alla ingrepp i kopplingsrummet måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Endast av NIBE AB i Markaryd levererad elutrustning får användas. Om elpatronen byts kommer resterande vatten, cirka en liter att rinna ut vid elpatronflänsen. Anod Varmvattenberedaren är försedd med en magnesiumanod () som utgör ett extra korrosionsskydd. Anoden förbrukas dels genom att den offrar sig för porer i emaljen, dels ge nom att den går i egenförbrukning beroende på vattnets kemiska sammansättning. Kontrollera anoden inom ett år. Därefter regelbundet i förhållande till dess förbrukning. När anoden är ny har den en diameter på ca mm. När dess diameter har minskat (på det mest förbrukade stället) till under 0 mm är anoden förbrukad och måste bytas ut. ar ingen anodförbrukning skett efter något år, kan detta bero på dålig ledningsförmåga i vattnet och en vattenanalys rekommenderas. Byte av anod Spänningen bryts till beredaren. Inkommande vatten stängs. Släpp trycket i beredaren genom att öppna den lägst belägna varmvattenkranen. Därefter tages plastlocket på varmvattenberedarens topp bort och anoden () skruvas ur med hjälp av en 7 mm hylsnyckel. Anodlängd: se avsnitt Utrustning. Vid utbyte av anod i trånga utrymmen, finns kedjeanod (tillbehör) som endast erfordrar ca 0 mm höjd till tak från beredare. För den som ej vill ha besväret med återkommande inspektioner/byte av anoder, finns möjligheten att mon tera en likströmsanod (tillbehör), som ej fysiskt förbrukas och därmed inte behöver demonteras för kontroll. COMPACT-E

6 ASENNUS- JA OITO-OJE COMPACT-E: 0; 00 EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA Asennus Irrota kiinnitysmutterit puualustasta. Asenna lämminvesivaraaja pystyasentoon säätöjaloilla. Jalkojen säätöalue on - mm, katso kuva alla. Putkiasennus Lämminvesivaraajan saa asentaa vain pystyasentoon. Kaikki liitännät on varustettu puserrusliittimillä kuparitai muoviputkille. Käytettäessä muoviputkea tai hehkutettua kupariputkea niissä pitää käyttää tukiholkkeja. Sekoitusventtiili () on säädetty noin 7 C lämpötilaan. Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuotoputken läpimitan pitää olla sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putki pitää asentaa laskevaan asentoon, ettei synny vesipussia ja se on suojattava jäätymiseltä. COMPACT-lämminvesivaraajissa on valmius vesimittarikytkennälle Sidolucka Ställbar Varmista että anodin tarkistus on mahdollinen. Ylemmän etuluukun irrotuksen edellyttämä tila. COMPACT-E-varaajan sivupeltien alaosa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. Tämä helpottaa käsiksi pääsyä sivuilta : COMPACT-E 0 0 mm COMPACT-E 00 mm Sivuluuku 0 Säädettävä Sidolucka Ställbar Varustus 0 Sivuluukku Säädettävä - Kytkentätila käyttökytkin: Liitäntärima Käyttökytkin ( kw -versioissa myös tehovalitsin) 9 Kytkentätila termostaatti/sähkövastus: Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus, ruostumaton 9 kw, RAR - tai kw, AAR 8 0 Takaiskuventtiilin tarkastusaukko Tulppa, jolla järjestelmään päästetään ilmaa tyhjennyksen aikana. Sulkuventtiili Varo-/tyhjennysventtiili 8 Sekoitusventtiili, 9 noin 7 C 9 Suoja-anodi 0 C 0: L = 90 mm C 00: L = 8 mm Kylmävesiliitäntä. Puserrusliitin Ø mm Sekoitevesi. Puserrusliitin Ø mm 8 8 Ylivuotoputkiliitäntä varoventtiilille ja tyhjennystä varten. Puserrusliitin 9 Ø mm 0 Valmistenumerokilpi 0 Sivuluukku Säädettävä uom! Putkia ei saa vetää varjostetulla alueella! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. COMPACT-E

7 FI Lämmitysaika Lämmitysaika (tuntia) Malli kw kw ( kw) 0 8,0 -,, -,0, -, 00, -,,0-7,,0 -,0 Lämmitysaika 0 C:sta - 80 C:een. Sähköasennus uom! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Lämminvesivaraaja kytketään kaikkinapaiseen käyttökytkimeen (). -vaiheasennuksessa lämminvesivaraaja teho on kw ja -vaiheasennuksessa teho on kw. -vaiheasennuksessa teho on / kw. uom! Lämminvesivaraaja on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä. Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Jos vesi ei lämpene: Tarkasta sähkökeskuksen varokkeet. Lämpötilanrajoitin () on voinut laueta lämminvesivaraajan vian vuoksi. Kun vika on korjattu, lämpötilanrajoitin on palautettava alkuasentoon; ks. kuvat alla. Tämän saa tehdä vain valtuutettu sähköasen taja. Seuraa muutama tunti päästämättä vettä ulos nouseeko lämpötila. Jos lämmintä vettä ei vieläkään tule ota yhteys asentajaan. Sähköliitäntä ( kw) on varustettu erillisellä lämpötilanrajoittimella. Jos lämminvesivaraaja on ollut asetettuna alhaiselle lämpötilalle, kyseinen lämpötilanrajoitin on voinut laueta. Tarkasta, että palautuspainike on sisäänpainettuna (katso kuva). Sähkökytkentäkaavio EGO STB 0-8 C 889 T80 KII LEK LEK -vaihe/-vaihe -vaihe/-vaiheasennus Rajoitin STB Termostaatti TR -vaiheasennus kw kw A B A B uom! Sähkövastus on maadoittamaton -vaihe P PP PP P L LL L N LL LL LN L PE L PE L PE PE 0 V~ 0 V~ 0 -fas V~ -fas 0 V~ -fas -fas -vaihe -vaihe Täyttö Tarkista että varo-/tyhjennysventtiili () on suljettu. Avaa sulkuventtiili (). Päästä ilma varaajasta avaamalla lämminvesihana. Kun ainoastaan vettä tulee hanasta se voidaan sulkea. Kytke virta käyttökytkimellä (). LEK EGO STB 0-8 C 889 T80 KII kw kw Asento Läge kw Läge kw Asento Läge kw Läge kw uom! Sähkövastus on maadoittamaton P PP PP P P PP PP P P PP PP P L L LL LL LL LL L PEL PE 0 V V~ ~ -fas 0 V~ -vaihe -fas Liitäntärima Käyttökytkin (-vaiheasennuksessa myös tehovalitsin) Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus, ruostumaton Valvonta ja hoito Tarkasta varoventtiili noin neljästi vuodessa. Kierrä varoventtiilin säätöpyörää vastapäivään. Ylivuotoputkesta pitää valua vettä. Ellei vettä valu, venttiili on viallinen ja se pitää vaihtaa. Varoventtiilistä valuu joskus hieman vettä sen jälkeen että kuumaa vettä on laskettu. Tämä johtuu siitä, että varaajaan täytetty kylmä vesi laajenee lämmetessään, jolloin varaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa. COMPACT-E

8 FI Tyhjennys Katkaise lämminvesivaraajan virransyöttö kääntämällä käyttökytkin () asentoon 0. Sulje sulkuventtiili () (kierrä vastapäivään). Avaa varoventtiili () (kierrä hitaasti vastapäivään, kunnes se jää yläasentoon). uom! Varaaja tyhjennetään varoventtiilin ylivuoto putken kautta. Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla muutama lämminvesihana, mieluiten lähimmät ja alimpana sijaitsevat hanat. Voit nopeuttaa tyhjenemistä löysäämällä tulppaa () muutama kierros. Tulpan vierestä saattaa valua hieman vettä. uolto Jos laite kaipaa huoltoa, ota yhteys asentajaan. Ilmoita aina valmistenumero (0) ( merkkiä) ja asennspäivä. uom! Kytkentätilan saa avata vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Laitteessa saa käyttää vain NIBE - aaton toimittamia sähkövarusteita. Sähkövastuksen vaihdon yhteydessä loput vedestä, noin yksi litra, valuu ulos vastuksen kiinnityslaipan aukosta. Anodi Varaajassa on magnesiumanodi (), joka suojaa korroosiolta. Anodi kuluu ajan myötä loppuun. Kulumisnopeus riippuu veden laadusta. Tarkista anodin kunto vuoden sisällä käyttöönotosta. Anodin halkaisija on uutena mm. Anodi on vaihdettava uuteen kun sen halkaisija on alle 0 mm. Jos anodin kulumista ei ole tapahtunut useaan vuoteen voi syynä olla veden huono johtamiskyky ja tällöin suositellaan vesianalyysin tekemistä. Anodin vaihto Irrota varaaja sähkövirrasta. Sisään tuleva vesi suljetaan. Päästä paine varaajasta avaamalla lämmin vesi ha na. Tämän jälkeen otetaan muovisuojus pois ja anodi () kierretään irti 7 mm hylsyavaimella. Anodin pituus: katso Varustus. Jos varaajan päällä ei ole riittävästi tilaa anodin vaihtoa varten, on helpointa käyttää ketjuanodia (lisävaruste) joka tarvitsee asennustilaa vain 0 mm. Lisävarusteena on saatavana myös tasavirta-anodi joka ei kulu eikä vaadi säännöllistä tarkastamista. Vain NIBE AB:n toimittamia osia saa käyttää. COMPACT-E

9 COMPACT-E 7

10 8 COMPACT-E

11

12 CZ NIBE CZ, V Zavetri 78/, CZ- 00 Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik Gmb, Am Reiherpfahl, D-9 Celle Tel: 0/7-0 Fax: 0/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 9 Videbæk Tel: 97 7 Fax: FI NIBE aato, Valimotie 7, 00 Vantaa Puh: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V. Postbus 797 ZG WILLEMSTAD NB Tel: Fax: NO NIBE AB, Jerikoveien, 07 Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 7, - BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box, Järnvägsgatan, SE-8 Markaryd Tel: +-(0) Fax: +-(0)

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS 0726-6 EVH-16: 35/55/100 611940 EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE FI GB MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 INSTALLATION INSTRUCTIONS EMINENT-E/CU/R

Läs mer

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK MOS SE 1536-4 PUB2 031229 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB2 160-500 LEK CV-in CV-ut BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV H 64 F PUB 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper MOS 0543-2 031001 R SE GB DE NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJ OCH KOPPAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Enamel and Copper MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNG MIT EMAILLIERTEM UND KUPFER-

Läs mer

MOS SE PUB PUB LEK

MOS SE PUB PUB LEK MOS SE 0607-1 2 031030 160-500 LEK CV-in CV-ut SE BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV F H 64 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning 10 Lyftögla ( 500) 11 Ställfötter 41 Kallvattenanslutning

Läs mer

COMPACT-E: 200, 300 MOS MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK

COMPACT-E: 200, 300 MOS MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK MOS 113-1 COMPACT-E: 00, 300 031801 COMPACT-E: 00, 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 00; 300 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK MOS SE 119- ER : 100, 00, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 00, 300 Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

COMPACT-E: 200, 300 MOS COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK

COMPACT-E: 200, 300 MOS COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK MOS 0813-1 COMPACT-E: 00, 300 031196 COMPACT-E: 00, 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 00; 300 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 0949-3 03256 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt VPB är en serie varmvattenberedare

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK MOS SE 1545-5 ER57 STEATIT 331289 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron Svenska Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden

Läs mer

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv)

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) MAV SE 055-4677 F10P/60P/410P - extern värmekälla R MONTERINGSANVISNING Dockningssats FIGHTER 10P/60P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) FIGHTER 10P/60P/410P ved, olja

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1513-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns med

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P. - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep. anv.) Innehåll, dockningssats. Allmänt FIGHTER 310P

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P. - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep. anv.) Innehåll, dockningssats. Allmänt FIGHTER 310P MAV SE 0705-4 F10P/60P/410P - extern värmekälla 4677 Innehåll, dockningssats FIGHTER 10P/60P/410P ved, olja (art nr 02487) Innehåll: Laddomat typ N inkl cirkulationspump T-rörskoppling Dockningsrör Växlande

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

3-HK HK MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING HK ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK LEK

3-HK HK MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING HK ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK LEK MOS SE 09- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3-330 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

POOL 10 MAV 0522-2 611154 POOL 10 SE MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

POOL 10 MAV 0522-2 611154 POOL 10 SE MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 02-2 6114 R SE MONTERINGSANVISNING GB INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C SE 3 SE Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 12 samt FIGHTER 11 med inbyggd eltillsats

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare

162 301 05-1 2015-10-19. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90. Tappvarmvattenberedare 162 301 05-1 2015-10-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Safir 90 Tappvarmvattenberedare Garantibestämmelser Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser.

Läs mer

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 LEK Användar- och installatörshandbok Varmvattenberedare CHB SE 1618-3 331585 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation Allmänt 2 Användarhandbok Tillsyn och skötsel Åtgärder vid driftstörning

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300

Installatörshandbok VPD 150, 300 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1545-3 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 3 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-3 2014-04-11 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

MOS HK MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING HK ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK LEK

MOS HK MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING HK ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK LEK MOS - 3-33 SE FI MOTERIGS- OCH SKÖTSELAVISIG ASEUS- JA HOITO-OHJEET MOTERIGS- OCH SKÖTSELAVISIG SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0807-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0745-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehåll Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt 4 Drift

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. PBD SE 1550-1 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639623 COMPACT SC 1 Elektrisk varmvattenberedare med styrning för minimal elförbrukning och för installation i exempelvis tvättstuga

Läs mer

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK TIF SE 0927-3 M10506 Teknisk information LEK Innehållsförteckning Måttskiss NIBE / TMV 3 FOKUS / TMV 4 ALBIN 5 AQUATOR 5 ARIMAX 5 ATMOS 5 AUTOTERM 6 BAXI / PERIFAL 6 OMBIFIRE / VEDSOL 6 T / BENTONE 7

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning 2016-05 Innehåll Inledning-Leveransomfattning...2 Komponent-standardmontering...3 Installation Montering på vägg (vertikalt)...4 Vägghängd (horinsontellt)...5-6 Tekniska

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis 0404 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1435-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Uppställning 6 Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip Komponenter Systemprincip 3 3 3 Rörinstallation

Läs mer

MOS SE 0809-6 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MOS SE 0809-6 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 009-6 NIBE ELK 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 3 x 400 V och 3 x 0 V LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på

Läs mer

Byte av beredare F1245/F1255 LEK

Byte av beredare F1245/F1255 LEK SIT SE 1413-1 yte av beredare F1245/F1255 431300 SERVICEINSTRUKTION yte av beredare F1245/F1255 llmänt llmänt Vid byte av beredare i F1245/F1255 flyttas kylmodul, rörkopplingar, isolering och all elektrisk

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer

Dockningssats för EVP 230 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVP 230 till värmepump/vedpanna R 0 0 + 60 40 80 0 00 0 0 0 3 4 MAV SE 0544 6956 Dockningssats EVP 30 R MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVP 30 till värmepump/vedpanna Allmänt Minireläkort med kablage st. distanser för minireläkort

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

MOS SE 0738-4 FIGHTER 100P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK

MOS SE 0738-4 FIGHTER 100P MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 0738-4 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1415-2 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 2 AHP och AHPS Installationsalternativ 10 11 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Compact SC. Användar- och installatörshandbok Compact SC SE. Käyttö- ja asennusohje Compact SC FI CHB LEK

Compact SC. Användar- och installatörshandbok Compact SC SE. Käyttö- ja asennusohje Compact SC FI CHB LEK Compact SC Användar- och installatörshandbok Compact SC SE Käyttö- ja asennusohje Compact SC FI LEK CHB 1643-5 331093 Table of Contents Svenska Viktig information Till användaren Till installatören Tekniska

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit

Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit Installatörshandbok Byte av steatitelpatron Compact E Steatit IHB SE 6-75 Allmänt Denna anvisning gäller AAS 8 (,08 kw) monterad i Compact E Steatit. Steatitelpatronsats är ett steatitelement monterat

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1616-1 331762 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen husets

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS

Installatörshandbok VPB/VPBS Installatörshandbok Varmvattenberedare LEK IHB SE 1544-8 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 5 Elektrisk installation 15 Säkerhetsinformation 3 Givare 15 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R)

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) 2012 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK MAV SE 0941-11 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul AHB SE 0927-1 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare

NIBE PUB Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. Ackumulatortank/varmvattenberedare NIBE PUB2 160-500 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Ackumulatortank/varmvattenberedare för indirekt uppvärmning med laddslinga av koppar. PUB2 160-500 är lämplig att ansluta till värmepump, gaseller

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS SE 0850-5 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R)

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) 0908 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

MOS SE 0738-2 VEDEX 3300 511592 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3300 LEK

MOS SE 0738-2 VEDEX 3300 511592 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VEDEX 3300 LEK MOS SE 0738-2 VEDEX 3300 511592 MONERINGS- OCH SKÖSELANVISNING VEDEX 3300 LEK Innehåll ill villaägaren Systemprincip 3 Användningsområde 3 Produktbeskrivning 3 Varmvattenberedning 3 Förkortningar 3 Uppvärmning

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

LEK. Serviceinstruktion för byte av anod. Huolto-ohje anodin vaihto SIT 1541-9 011998

LEK. Serviceinstruktion för byte av anod. Huolto-ohje anodin vaihto SIT 1541-9 011998 LEK SE Serviceinstruktion för byte av anod FI Huolto-ohje anodin vaihto SIT 1541-9 011998 Serviceinstruktion SE Svenska Allmänt Vattenvärmaren har ett inre korrosionsskydd av emalj. I emaljen förekommer

Läs mer

EL 150, 230, 300. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual CHB LEK HKäyttö- ja asennusohje

EL 150, 230, 300. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual CHB LEK HKäyttö- ja asennusohje EL 150, 230, 300 Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 User and installer manual EL 150, 230, 300 SE GB LEK HKäyttö- ja asennusohje EL 150, 230, 300 FI CHB 1635-4 3585 Table of Contents Svenska

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1549-3 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1212-1 431266 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja Z 30-100 ESD/ Z150-200 ESTD 88 188 05-30 SE BRUKSANVISNING Hajdu Varmvattenberedare FI KÄYTTÖOHJEET Hajdu Lämminvesivaraaja SE Innehåll Beskrivning...sida 3 Tekniska data...3 Montageanvisning...4 Serviceanvisning...5

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FLM 30 MOS SE FLM 30 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FLM 30 MOS SE FLM 30 LEK MOS SE 0503-5 611668 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Tappman

Användar- och installatörshandbok Tappman LEK Användar- och installatörshandbok Vattenautomat med värmeväxlare CHB SE 1625-5 411087 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Användarhandbok Allmänt 3 Installatörshandbok

Läs mer

MOS 0609-2 VPA 450/300 031007 VPA 450/300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LEK

MOS 0609-2 VPA 450/300 031007 VPA 450/300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LEK LEK MOS 0609-2 031007 SE GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LEK LEK MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Allmänt 4 Konstruktion 4 Montering 4 Uppställning

Läs mer

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK MOS SE 02-7 NIBE ELK 23 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 23 LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på frontpanelen Strömställare

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 38-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031593 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Nibette 15 SE FI. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB

Nibette 15 SE FI. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB Nibette 15 Cu Användar- och installatörshandbok Nibette 15 Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 SE FI MJ CHB 1734-8 031455 Table of Contents Svenska Viktig information Användarhandbok Installatörshandbok

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR ATTACK 2000 EL MOS SE 9917-1 011498 ATTACK 2000 EL ESBE ESBE TM22 TM22 TM22 TM22 0 MOS SE 9917-1 011498 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Innehåll 1 Till Villaägaren: Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systemprincip... 3 Användningsområde... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

ANODBYTE. Allmänt. Byte av anod. Tätning av anod. Anodlängder. Funktion. Egenförbrukning. Kedjeanod SIT SE/FI 1322-8 ANODBYTE 011998

ANODBYTE. Allmänt. Byte av anod. Tätning av anod. Anodlängder. Funktion. Egenförbrukning. Kedjeanod SIT SE/FI 1322-8 ANODBYTE 011998 SIT SE/FI 1322-8 011998 SERVICEINSTRUKTION Allmänt Vattenvärmaren har ett inre korrosionsskydd av emalj. I emaljen förekommer mikroskopiska porer vilka ibland når ända in till stålkärlet. För att förhindra

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1536-3 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 12 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 14 2 Leverans och hantering

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1211-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 40

Användarhandbok NIBE SAM 40 Användarhandbok Tilluftsmodul LEK UHB SE 1549-1 331750 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information Kontaktinformation Ett

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

EL 150, 230, 300. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual CHB LEK HKäyttö- ja asennusohje

EL 150, 230, 300. Användar- och installatörshandbok. User and installer manual CHB LEK HKäyttö- ja asennusohje EL 150, 230, 300 Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 User and installer manual EL 150, 230, 300 SE GB LEK HKäyttö- ja asennusohje EL 150, 230, 300 FI CHB 1650-5 3585 Table of Contents Svenska

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03154 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FLM 30 MOS SE FLM 30 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FLM 30 MOS SE FLM 30 LEK MOS SE 0734-2 031121 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron

Byte av termostat och övertemp.säkring. 3 Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 01 Monteringsanvisning reservdelar, tillbehör Innehåll: sid Byte av termostat och övertemp.säkring Inställning av termostat Återställning av övertemp.säkring Byte av tub, byte av elpatron 4 Inspektion

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer