Gröna Gårdar och Takträdgårdar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna Gårdar och Takträdgårdar"

Transkript

1 8 Gröna gårdar och takträdgårdar Gröna Gårdar och Takträdgårdar Grönt istället för asfaltsgårdar och papptak Med lätta och säkra system kan sterila tak- och bjälklagsytor förvandlas till grönskande oaser. Det ställs allt högre krav på att fastigheter utförs med en stor andel grönyta för att tillgodose invånarnas behov och för att skapa en bättre stadsmiljö. Genom att anlägga grönytorna på fastigheternas tak eller gårdar kan man utnyttja ytor som annars hade varit sterila och föga inbjudande. Gröna tak, gårdar och terrasser kan också bidra till att möta det moderna byggandets allt högre krav på att förbättra den biologiska mångfalden i staden. Varför inte anlägga en fjärilsrestaurang på gården eller en fördröjningsyta för dagvatten? Enkla och välbeprövade system Att anlägga växtlighet på exempelvis ett gårdsbjälklag eller en terrass kräver stor kunskap om både växtteknik och byggnadsteknik. Det är en sak att anlägga en grönyta på marken en helt annan att anlägga vegetation på ett tak, en innergård eller på ett bjälklag. Hur löser jag dräneringen av vegetationsytan? Blir det för stor belastning med jord och växter? Kommer växtrötterna att skada tätskiktet? Veg Tech har enkla, säkra och beprövade system som löser alla dessa problem. Med våra system kan man bygga varierade vegetationsytor med en mycket låg viktbelastning och en minimal bygghöjd. minimal vikt och Säkra uppbyggnader med veg techs system. Vegetation - örtplugg, växtmattor. Bjälklagsjord - med god struktur. Grodan - vattenhållande skikt. Nophadrain - dränerande lager 5. Rotskydd - WSB Tätskikt Vegetation I Veg Techs sortiment hittar du bland annat perennmattor, ängsmattor och en stor mängd örtpluggplantor. Växternas krav på jorddjup och vattentillgång avgör hur uppbyggnaden skall dimensioneras med bjälklagsjord, vattenhållande skivor och dränering. Bjälklagsjord Bjälklagsjorden är framtagen för växtytor med speciella krav. Med en inblandning av bland annat pimpsten får jorden en avsevärt förbättrad vattenhållande förmåga och låg vikt. Vattenhållande skikt - Grodan Skivor av Veg Tech Grodan ger uppbyggnaden en bättre vattenhållande förmåga jämfört med uppbyggnader utförda med enbart jord. Detta gör att man kan skapa en uppbyggnad med minimal bygghöjd och vikt. Dränerande lager - Nophadrain Dräneringsmattor finns i flera olika modeller anpassade för skiftande belastnings- och dräneringskrav. De håller en konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning. Nophadrain skyddar tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.

2 Gröna gårdar och takträdgårdar 9 Se uppbyggnad för perenner i naturlig storlek. Substrat: Bjälklagsjord 00 mm Veg Techs perennmattor med mixade timjanarter på en innergård. Tillsammans med alvegrus skapar detta spännande kontraster. 5 6 Vattenhållande skikt: Grodan PP 00/0 0 mm Rotskydd Nophadrain WSB 80 används som rotskyddsfolie under vegetationsuppbyggnader i de fall då det underliggande tätskiktet inte är rotsäkert. Tätskikt Veg Tech levererar eller monterar inte tätskikt. Din tätskiktsentreprenör kan ge dig råd vid val av t ex rotsäkra tätskikt. Om ytan förses med ett tätskikt som är rotsäkert behöver inte den separata rotskyddsfolien WSB 80 användas. Vattenhållande skikt: Grodan PP 00/0 0 mm Dränering: Nophadrain 0 mm

3 50 Gröna gårdar och takträdgårdar Bildgalleri - en grönare miljö på gården Grönt höjer värdet på fastigheten En tilltalande grön miljö på gården är mycket värdefull för fastigheten. Speciellt i hårda stadsmiljöer värderas en lummig gård högt av de boende. En grön investering lönar sig oavsett om det gäller renovering av en befintlig fastighet eller vid nyproduktion. I våra tättbebyggda städer ställs allt högre krav på att man utnyttjar exempelvis takytor, innergårdar och överbyggda garage för att anlägga gröna ytor. Njut och försök förstå att du just nu befinner dig mitt i Stockholm på Södermalm i Hornstull. Det är lugnt och stilla och det enda som hörs är fågelkvitter! I lägenhetsannonsen är det den gröna gården som får mäklaren att gå i spinn. Därav den lyriska beskrivningen på bästa mäklarslang. (Hemnet, 009) Gården byggdes upp med Veg Techs system för gröna gårdar. På bilden syns även sedumtak och marktäckande perenner.

4 Gröna gårdar och takträdgårdar 5 Grå och steril innergård blir grön och levande En kal och oinredd innergård på Grand Hôtel i centrala Stockholm fick ett grönt lyft med produkter från Veg Tech. På gårdsytan etablerades färdiga perennmattor av vintergröna som ramades in med rabattstödet GreenLiner. På den låglutande takytan ovanför lades ett sedumtak. Gårdsytan skyddas av Veg Techs rotskyddsfolie WSB 80 och dräneringsmattan Nophadrain. Två månader efter anläggning.

5 5 Gröna gårdar och takträdgårdar BildGALLERI - GRÖNA GÅRDAR OCH TAKTRÄDGÅRDAR Perennmatta med blommande flocknäva bredvid yta med konstgräs. Båda ytorna dräneras av Nophadrain 0. Perennmatta med waldsteinia och timjan mix på en uppbyggnad med bjälklagsjord och vattenhållande skivor av Grodan. Sedum på gårdens förrådstak. Veg Techs tunna uppbyggnader för marktäckande perenner på ett gårdsbjälklag. I förgrunden syns perennmatta med waldsteinia samt örtplugg av myskmadra och murgröna. I bakgrunden syns perennmatta med blandade timjanarter. -5 Vårdhemmets varierade takträdgård i sommar- och höstskrud. Uppbyggd med Veg Techs lättviktssystem.

6 Gröna gårdar och takträdgårdar 5 Vår 5 Höst

7 5 Gröna gårdar och takträdgårdar bildgalleri - GRÖNA GÅRDAR OCH TAKTRÄDGÅRDAR Gårdsbjälklag uppbyggt med Nophadrain dränering och vattenhållande skivor av Grodan, Liljeholmen. Med perennmattor skapas snygga rabatter från första dagen. Vattning pågår av nyplanterade träd och perenner på takträdgård, Kungsholmen. På fasaden i bakgrunden syns Gröna Vajern för klängväxter. Veg Techs takträdgård: - GreenLiner som rabattstöd - Perennmattor och ängsmattor i rabatter - Strandmattor och maxipluggplantor i dammen - Pelleplattor i gångarna - Gröna vajern för fasadgrönska Sedum Sedum Sedum-ört-gräs Ängsmatta & örtpluggplantor

8 Gröna gårdar och takträdgårdar 55 Material - GRÖNA GÅRDAR OCH TAKTRÄDGÅRDAR Med Veg Techs produkter för gröna gårdar får du ett färdigt resultat från första dagen! Örtpluggplantor Komponera din yta med örtpluggplantor av svenska ängsarter! Veg Techs stora urval av svenskodlade örtpluggplantor för nordiskt klimat gör att man kan återskapa många olika typer av biotoper. Det exakta jorddjupet i uppbyggnaden beror av växtvalet och förutsättningarna på aktuell gårdsyta. Veg Tech har ett 70-tal olika arter. Läs mer i avsnittet Plantor. Färdig ängsmatta Låt naturen flytta in på gården/taket! Veg Techs svenskodlade ängsmattor med en lättskött och tålig artblandning med nordisk proviniens. Veg Tech har svenskäng och salttålig ängsmatta som passar att anlägga på gröna gårdar och takträdgårdar. Läs mer i avsnittet Ängsvegetation. PErennmatta Trött på att rensa ogräs? Färdiga mattor av marktäckande perenner ger direkt en tät och vacker vegetationsyta. Finns i flera arter. De marktäckande arterna kan effektivt hålla ogräset borta och ytan blir mer lättskött än en yta som är planterad med konventionella perenner. Perennmattor lämpar sig utmärkt i anläggningar med höga krav på estetik och finish. De levereras rullade på pall eller lastade i kartonger beroende på artval. Veg Tech har ett 0-tal olika arter. Läs mer i avsnittet Perennmatta. sedummatta och sedum-ört-gräsmatta Minimalt med skötsel! Vi erbjuder svenskodlade sedummattor. Miljövänligt och unikt till stora som små ytor. Artblandningens utseende och sammansättning kan variera under olika årstider och beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck och nederbörd. Läs mer i avsnittet Sedumtak och Sedum-ört-grästak. Fler exempel på produkter till din takträdgård: Gröna vajern - få dina fasader att grönska med vajersystem GreenLiner - avdela rabatterna med stiliga kantstöd Duckbill - förankra träd säkert Pelleplatta - markarmera dina singelgångar

9 56 Gröna gårdar och takträdgårdar material för gröna gårdar Bjälklagsjord Veg Tech rekommenderar bjälklagsjord för användning på gröna gårdar och takterrasser. Bjälklagsjordens egenskaper ger: - god förmåga att ta upp vatten - god vattentillgång för planterade växter - god genomsläpplighet - god struktur Jord med pimpsten för växtytor med höga krav Bjälklagsjord är framtagen för växtytor med speciella krav. Inblandning av porös pimpsten ger jorden unika egenskaper såsom låg volymvikt och förmåga att hålla och transportera vatten. Bjälklagsjord är därför speciellt lämpad för bjälklagsytor, takytor och innergårdar. Låg vikt och minimal bygghöjd Bjälklagsjordens volymvikt är låg men beror bl a av växtbäddens djup och kan variera under olika förutsättningar. Viktangivelserna i våra uppbyggnadsförslag baserar sig på volymvikt 000 kg/m³ (leveransfuktig). Bjälklagsjordens förmåga att hålla och transportera vatten möjliggör tunna uppbyggnader utan att behöva kompromissa med växtvalet. Sammansättning: Kompaktering: Sand Pimpsten -8 mm Torv Lera Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 0% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material. Ger lättskötta ytor Växtbäddar med bjälklagsjord är mindre känsliga för uttorkning och ger således växtytor med ett reducerat skötselbehov. I kombination med Veg Tech Grodan kan den vattenhållande kapaciteten i uppbyggnaden ytterligare optimeras. Bjälklagsjordens sammansättning och struktur ger den en längre livslängd än jordar som i högre utsträckning baseras på organiskt material. Beteckning Bjälklagsjord Vikt leveransfuktig (kg/m ) 000 Artikelnr Storsäck 0,6-0,8m Bulk, lastbil+släp ca 0m Vattenhållande skikt Grodan Ett vattenhållande skikt som ger uppbyggnaden en betydligt bättre vattenhållande förmåga än om uppbyggnaden utförs med enbart jord. Detta gör att man kan skapa en uppbyggnad med minimerad bygghöjd och vikt. Grodan tillverkas av stenull och levereras i form av stabila skivor. Beteckning PP 00/0 Artikelnr Tjocklek 0 Mått på skivor 000 x 600 Densitet (kg/m ) 70 Torrvikt (kg/m ) 6,8 Våtvikt (kg/m ) Vattenhållande förmåga (l/m )

10 Gröna gårdar och takträdgårdar 57 dräneringslager Nophadrain Dräneringssystemet Nophadrain består av en formpressad, profilerad matta av polystyren. På båda sidor omges den av skyddande fiberduk eller film. Nophadrain finns i ett antal olika modeller med varierande dräneringskapacitet. De har alla en låg vikt och en minimal bygghöjd. De håller en konstant dräneringsförmåga även efter lång tid av hög tryckbelastning. Nophadrain skyddar dessutom tätskiktet mot nötning och mekaniska skador. Enligt ny europeisk standard måste alla produkter som används som dräneringsmaterial vara CE-märkta. Samtliga dräneringsmaterial från Nophadrain är CE-märkta enligt standarden BS EN 5. Beteckning ND 0 ND 60/60hd Artikelnr /9-5 Tjocklek Längd rulle (m) Bredd rulle (m),5,5 m /rulle 0 0 Tryckhållfasthet kn/m /00 Innovative Gründachsysteme Dränerande förmåga vid % lutning (l/s/m) 0,6 0,7 Rotskydd WSB 80 Används som rotskydd i vegetationsuppbyggnader på tak och bjälklag. Som alternativ kan ett tätskikt med inbyggt rotskydd användas. Beteckning WSB 80 Artikelnr 9-77 Tjocklek 0,8 Längd rulle (m) 5 Bredd rulle (m) 8 Material LDPE Vikt (g/m ) 760 Innovative Gründachsysteme Takbrunnsskydd Takbrunnsskydden placeras ovanpå takets eller bjälklagets befintliga brunnar och säkerställer att takets avvattningssystem hålls fritt från jord eller annat finmaterial. Takbrunnsskydden har öppningsbara lock för enkel tillsyn av takbrunnarna. Inspektionsmodulerna finns i olika höjder för att passa till olika uppbyggnader. ND RS 0 Artikelnr: mm (Ø h) ND RS 50 Artikelnr: mm (Ø h)

11 58 Gröna gårdar och takträdgårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Steg : Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. Steg : Vegetationstypen och platsens förutsättningar (t ex växtzon, mikroklimat, sol/skugga) avgör hur växtuppbyggnaden skall dimensioneras med bjälklagsjord, vattenhållande skivor och dränering. Vegetation I stort sett kan alla typer av växtlighet användas på tak, bjälklag och innergårdar. I Veg Techs sortiment hittar du exempelvis perennmattor, ängsmattor och en stor mängd örtpluggplantor. Växternas krav på jorddjup och vattentillgång avgör hur uppbyggnaden skall dimensioneras med lättviktsjord, vattenhållande skivor och dräneringslager. I följande illustrationer ges rekommendationer för några olika typer av vegetation. Bjälklagsjord Bjälklagsjorden är framtagen för växtytor med speciella krav. Med en inblandning av bland annat pimpsten får jorden en avsevärt förbättrad vattenhållande förmåga. Bjälklagsjordens densitet beror bl a av växtbäddens djup och kan variera under olika förutsättningar. Viktangivelserna i våra uppbyggnadsförslag baseras på volymvikt 000 kg/m (leveransfuktig). Vattenhållande skikt Veg Tech Grodan Skivor av Veg Tech Grodan ger uppbyggnaden en bättre vattenhållande förmåga jämfört med uppbyggnader utförda med enbart jord. Detta gör att man kan skapa en uppbyggnad med minimerad bygghöjd och vikt. Dräneringslager Nophadrain Ett effektivt och välbeprövat dräneringssystem med låg vikt och minimal bygghöjd. Samtliga modeller av Nophadrain klarar lång tid av hög tryckbelastning och dessutom skyddas tätskiktet mot nötning och mekaniska skador. Rotskydd Nophadrain WSB 80 Används som rotskydd i vegetationsuppbyggnader på tak och bjälklag. Detta rotskydd behövs inte om takets eller bjälklagets tätskikt redan har en inbyggd rotskyddsfunktion. Tätskikt Veg Tech levererar eller monterar inte tätskikt. Din tätskiktsentreprenör kan ge dig råd vid val av t ex rotsäkra tätskikt samt göra en korrekt bedömning av konditionen hos byggnadens befintliga tätskikt. Bevattning? Veg Techs uppbyggnader med bjälklagsjord och vattenhållande skivor av Grodan har en stor vattenmagasinerande förmåga. Detta gör att ytorna blir betydligt mindre beroende av bevattning än traditionella uppbyggnader som bara baseras på konventionell planteringsjord. Vid mycket långa torkperioder kommer dock även vegetationsytor byggda med Veg Techs system att kräva bevattning. Behovet av bevattning beror så klart även på vilken typ av vegetation som använts. Speciellt uppmärksam skall man vara på t ex tak och terrasser som ofta utsätts för uttorkande vind och hög solexponering. Veg Tech kan vid behov även hjälpa till med exempelvis ett automatiskt droppbevattningssytem som medför en väsentligt förenklad skötsel av anläggningen i framtiden. Observera att våra uppbyggnadsförslag endast ger generella rekommendationer och att jorddjup, vattenhållande skivor och dränering måste anpassas efter växtvalet och förutsättningarna på aktuell tak- eller bjälklagsyta. Tätskikts - och plåtarbeten utförs enligt leverantörens anvisningar. De angivna totalvikterna inkluderar inte punktlaster från vegetationen. Stora buskar och träd innebär avsevärda punktlaster och hänsyn till detta måste tas i varje enskilt fall.

12 Gröna gårdar och takträdgårdar 59 Perenner En uppbyggnad som täcker behovet hos ett brett urval av örtartad vegetation. Växtvalet och platsens förutsättningar avgör den exakta uppbyggnaden. Exempel på växter från Veg Tech: Perennmattor: >0 arter att välja bland Örtpluggplantor: 00-tals arter att välja bland Bygghöjd Bygghöjd totalt Vikt vattenmättad Uppbyggnad: (kg/m ) Bjälklagsjord Grodan PP 00/ skivor, beror av bl a artval Nophadrain Rotskydd WSB 80 0,8 Mindre buskar och perenner En uppbyggnad för exempelvis buskvegetation och perenner. Växtvalet och platsens förutsättningar avgör den exakta uppbyggnaden. Uppbyggnad: Bygghöjd Bygghöjd totalt Vikt vattenmättad (kg/m ) Bjälklagsjord 50 Grodan PP 00/0 - skivor, beror av bl a artval och krav på vattenhållande förmåga Nophadrain Rotskydd WSB 80 0,8 Gräs- ängsytor Uppbyggnad: Bygghöjd Bygghöjd totalt Vikt vattenmättad (kg/m ) Bjälklagsjord 50 Grodan PP 00/ skivor 0-7 Nophadrain 0 Rotskydd WSB 80 0,8 Konstgräs Uppbyggnad: Bygghöjd Bygghöjd totalt Vikt vattenmättad (kg/m ) Konstgräs inkl toppdress ca 0 Sättsand ca 0 Nophadrain 0 6 n/a

13 60 Gröna gårdar och takträdgårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Träd och buskar Punktlaster från träd och buskar är inte inkluderade i viktberäkningarna nedan. Var uppmärksam på att vissa träd och buskar kan ha mycket aggressiva rotsystem och därför skall undvikas på tak- och bjälklagsytor. Eftersom vindlasterna kan vara stora på tak- och bjälklagsytor måste trädens stabilisering nogsamt beaktas. Med Veg Techs trädförankringssystem Duckbill kan säkra förankringar göras utan att påverka det underliggande taket eller tätskiktskonstruktionen. (Se mer i avsnittet Duckbill) Mindre träd och stora buskar Uppbyggnad: Bygghöjd Bygghöjd totalt Vikt vattenmättad (kg/m ) Bjälklagsjord 50 Grodan PP 00/ skivor, beror av bl a artval Nophadrain 0 Rotskydd WSB 80 0, Stora träd Duckbill trädförankring för bjälklag Uppbyggnad: Bygghöjd Bygghöjd totalt Vikt vattenmättad (kg/m ) Bjälklagsjord 650 Grodan PP 00/ skivor, beror av bl a artval Nophadrain 0 Rotskydd WSB 80 0, Förankring med schackel i t ex armeringsnät eller betongfundament. Dimensionerna på dessa beror av trädstorleken och beräknade vindlaster. Det underliggande dräneringsskiktet Nophadrain skyddar tätskiktet. Hårdgjorda ytor, körytor mm Dräneringskiktet Nophadrain används även under hårdgjorda ytor. Det kan även användas på ytor med mycket hög belastning som t ex brandvägar. A B C Uppbyggnad: Hårdgjord yta, t ex stensättning Bärlager, sättsand och enligt leverantörens anvisningar A. Personlast: B: Biltrafik: C: Tung trafik: Nophadrain 0 Nophadrain 60 Nophadrain 60hd tryckhållfasthet 7 kn/m 86 kn/m 00 kn/m Tätskikt enl. tätskiktleverantörens anvisningar

14 Gröna gårdar och takträdgårdar 6 Omvända tak Omvända tak innebär att tak- eller bjälklagskonstruktionens isolering ligger ovanför tätskiktet. När en omvänd takkonstruktion kombineras med en vegetationsuppbyggnad måste dräneringsskiktet () ligga ovanför isoleringsskiktet () Rotskyddsfolien () måste ligga under isoleringsskiktet. Dräneringsskiktet () måste vara genomsläppligt för att tillåta eventuell diffusion upp genom isolerskiktet. Vilket dräneringsskikt som skall användas beror också på den dimensionerande belastningen på uppbyggnadens yta. Personlast: Nophadrain 5+ Biltrafik: Tung trafik: Nophadrain 600sv Nophadrain 600hdsv Isolering Rotskydd WSB 80 Tätskikt enl. tätskiktleverantörens anvisningar Anslutning vid takbrunnar Takbrunnsskydd ND RS 0 eller ND RS 50 Takbrunnsskydden håller bjälklagets takbrunnar avskilda från vegetationsuppbyggnaden och säkerställer att takets avvattningssystem hålls fritt från jord eller annat finmaterial. Med öppningsbara lock kan takbrunnarna inspekteras vid enkelt vid behov. Takbrunnsskydden finns i olika höjder för att passa till olika uppbyggnader. Fris minst 00 mm av tvättat naturrunt singel fraktion 6- mm. Rabattstöd mellan olika ytor Veg Tech GreenLiner är ett kantstöd som används för att skapa distinkta avgränsningar mellan olika ytor och material. Både raka och mjuka avgränsningar kan skapas. Finns i olika utföranden. Läs mer i avsnittet om GreenLiner.

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. 58 Gröna Tak och gröna gårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Steg : Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. Steg : Vegetationstypen

Läs mer

Sedumtak. Smidigt och säkert för dig Våra montörer anlägger takvegetation på både stora och små objekt runt om i Norden. 50 kg

Sedumtak. Smidigt och säkert för dig Våra montörer anlägger takvegetation på både stora och små objekt runt om i Norden. 50 kg 20 Gröna Tak och gröna gårdar Sedumtak Lätta tak för alla byggnader 50 kg Minimal vikt och bygghöjd Veg Techs takvegetation används på en mängd olika taktyper och på byggnader av varierande slag. Veg Tech

Läs mer

vattenmättad 30 mm Xeroflor Sedum-ört-gräs 40 mm Veg Tech takjord 40 mm Grodan TT 100/40 11 mm Nophadrain 220 0,8 mm WSB 80 Rotskyddsfolie*

vattenmättad 30 mm Xeroflor Sedum-ört-gräs 40 mm Veg Tech takjord 40 mm Grodan TT 100/40 11 mm Nophadrain 220 0,8 mm WSB 80 Rotskyddsfolie* projekteringsunderlag Veg Tech TAKVEGETATION Takvegetation - VEG TECH 090210 Uppbyggnad av takvegetationen Hur takvegetationen byggs upp beror huvudsakligen på vilken typ av vegetation som skall anläggas

Läs mer

Prislista 1 jan 2015 privatkunder GÖR DET SJÄLV, alla priser är inkl moms fritt vårt lager i Tygelsjö.

Prislista 1 jan 2015 privatkunder GÖR DET SJÄLV, alla priser är inkl moms fritt vårt lager i Tygelsjö. Prislista 1 jan 2015 privatkunder GÖR DET SJÄLV, alla priser är inkl moms fritt vårt lager i Tygelsjö. Vid beställning av material mindre än 10 kvm tillkommer hanteringskostnad på 600kr. Sedumtaken säljes

Läs mer

Gränsen mellan AMA Hus och

Gränsen mellan AMA Hus och ANLÄGGNING Gröna Tak från problem till möjlighet Anläggning av gröna tak involverar flera olika tekniska kompetenser. Det speglas inte minst av att både AMA Hus och Anläggning måste användas för att projektera

Läs mer

TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech

TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK Veg Tech BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE Takvegetation byggs på en mängd olika tak- och bjälklagstyper och på byggnader av varierande slag. Veg Tech har exempelvis anlagt

Läs mer

Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket

Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket Extensiva gröna tak Det lättskötta gröna taket Extensiva gröna tak med ett utförande i flera lager Bauder SDF-matta... 6 Den kostnadseffektiva dräneringen

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR 2 Innehåll Inledning s. 3 Träd, buskar och annan vegetation s. 4 Gröna tak s. 6 Dammar/ öppna dagvattensystem s. 8 Fasadgrönska s. 10 Biotoper s. 12 Djurbon

Läs mer

Taktäckning Vegetationsskikt av sedum

Taktäckning Vegetationsskikt av sedum 43 JSK Taktäckning Vegetationsskikt av sedum Taktäckningar med sedum har många positiva egenskaper och ökar för varje år Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

Gröna tak Anläggningstekniker och anläggningsmaterial

Gröna tak Anläggningstekniker och anläggningsmaterial Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Gröna tak Anläggningstekniker och anläggningsmaterial Green roofs Landscaping

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

5 Plana tak och takterrasser

5 Plana tak och takterrasser 5 Plana tak och takterrasser Nyckel 5.0 System Beta: 5.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 5.1.1 Rörelsefog i väggliv. 5.1.2 Rörelsefog i valv. 5.1.3 Brunnsisolering. 5.1.4 System B2B: 5.2 Principskisser

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL BETONGPRODUKTER VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL Nu har vi på Nordic Granit öppnat kontor och lager i Norrköping. Det är till och med så att det är det största lagret av stenprodukter i hela

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS 2 3 Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Sundolitt lanserar nu en superfamilj inom isolering! Sundolitt XPS (extruderad polystyren) har extrem styrka, minimal

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN -Designerns bästa tips Underhållsfri mur En solid och prydlig lösning som du kanske inte bygger på egen hand. Men när den väl är på plats klarar den sig utan underhåll. En mur är

Läs mer

Funktioner hos Typar

Funktioner hos Typar Att använda geotextiler vid anläggningsarbeten har sedan länge varit accepterat som en kostnadsbesparande och funktionshöjande lösning jämfört med konventionella tekniker. Förmåga att motstå skador i anläggningsskedet

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Skäm bort dig själv och din trädgård

Skäm bort dig själv och din trädgård SE Universal stabiliserar infarten och motverkar hjulspår PlantProtect skyddar mot lätt vårfrost, insekter och kraftigt solljus Universal håller kvar jorden inuti och minimerar ogräset AquaSorb bekväm

Läs mer

renolit waterproofing EXCELLENCE IN ROOFING

renolit waterproofing EXCELLENCE IN ROOFING renolit waterproofing EXCELLENCE IN ROOFING ERFARENHET AV TAKDUK. alkorplan alkorplan -takduk är baserat på monomerisk PVC-P. Traditionellt brukar duken monteras på platta tak, men används nu ofta på snedtak

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED P3 MM TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED P3 MM A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR HÄGERSTEN 2011 mars A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

Bender L- och T-Stöd

Bender L- och T-Stöd Bender L- och T-Stöd Benders stödmurselement tillverkas som standard med en grå rollad yta. Vi kan även erbjuda vissa modeller med slät yta, grafisk design eller gjutna mot matris. Elementen är försedda

Läs mer

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren.

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren. Adress Takmontören Silverksgatan 2 213 74 Malmö Takmontören Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

TERRA TEC. Barkduk. Fiberduk till trädgård, rabatter, gångar etc. Armerad fiberduk för marksten och plattor. Fiberduk för separation och dränering

TERRA TEC. Barkduk. Fiberduk till trädgård, rabatter, gångar etc. Armerad fiberduk för marksten och plattor. Fiberduk för separation och dränering SCANDINAVIAN TEC Barkduk Fiberduk till trädgård, rabatter, gångar etc. Armerad fiberduk för marksten och plattor Fiberduk för separation och dränering FIBERDUK -Trädgård, rabatter, gångar etc. Med produkten

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137 Takmontören Adress Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Klimatanpassning av fastighetssektorn vad innebär det?

Klimatanpassning av fastighetssektorn vad innebär det? Klimatanpassning av fastighetssektorn vad innebär det? Klimatanpassningsdag 2015 på temat Varför kommunala klimatanpassningsplaner? Länsstyrelsen i Västra Götaland den 3 september 2015 Cecilia Wyser, Pussel

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Biokol i urbana vegetationsbäddar

Biokol i urbana vegetationsbäddar Biokol i urbana vegetationsbäddar Ann-Mari Fransson Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Planteringar som anlagts eller renoverats med biokol Herrhagsvägen Sthlm, biokol i växtbädd för träd

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Planering av vegeterat tak

Planering av vegeterat tak Planering av vegeterat tak Växtlista samt utformningsförslag för förrådstak vid trädgårdsmästeriet i Universitetsparken, Mariestad Malin Johansson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård,

Läs mer

trädgårdar på takoch gårdsbjälklag

trädgårdar på takoch gårdsbjälklag Institutionen för stad och land trädgårdar på takoch gårdsbjälklag Examensarbete 20 poäng Sofia Waernulf Ett examensarbete vid institutionen för stad och land, SLU Ultuna Trädgårdar på tak- och gårdsbjälklag/roofgardens

Läs mer

Tillväxt och vitalitet hos urbana träd

Tillväxt och vitalitet hos urbana träd Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer Tillväxt och vitalitet hos urbana träd Frida Andreasson, Björn Embrén, Örjan Stål, Ann-Mari Fransson VIÖS AB Prunus avium Plena planterad som 25-30 cm träd

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Hur används våra produkter?

Hur används våra produkter? 142 Reningsdammar och våtmarker Exempel på produkter: Strandmattor Strandrullar Maxipluggplantor Örtpluggplantor Fuktängsmatta Flytande våtmark Våtmarker och översilningsytor En våtmark eller översilningsyta

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

rapport Kvalitetssäkring av sedumtak Per Danielsson, Skanska Teknik Skanska Sverige AB Datum: 2013-04-28

rapport Kvalitetssäkring av sedumtak Per Danielsson, Skanska Teknik Skanska Sverige AB Datum: 2013-04-28 rapport Per Danielsson, Skanska Teknik Skanska Sverige AB Datum: 2013-04-28 2 Sammanfattning Titel: Kvalitetssäkring av sedumtak Författare: Per Danielsson Medverkande: Företag: Charlotte Svensson Tengberg

Läs mer

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat MÅL växtbäddar som är långsiktigt hållbara minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande enkelt utförande för säkert resultat låga driftkostnader en slutprodukt där träd och växtbäddar

Läs mer

Vakuuminfäst. Den ventilerade taktäckningen Riktlinjer för projektering och utförande

Vakuuminfäst. Den ventilerade taktäckningen Riktlinjer för projektering och utförande Vakuuminfäst Den ventilerade taktäckningen Riktlinjer för projektering och utförande Innehåll Sida Allmänt Teknik Lufttätning Projektering - ventilplacering Utförande Fukt Uppföljning/kontroll 3 3 4 5

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad. PavePad excellent PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.de 2 En lösning som ger di Runt omkring i våra städer och byar

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB LILLA PAPPTAKSBOKEN Av: PAPPA TAK AB Vad är detta? Lilla papptaksboken är skriven i syfte att kortfattat upplysa och medvetandegöra kring papptak. Fuskare, bedragare och amatörer härjar friskt i takbranschen

Läs mer

Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation

Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation V A T T E N Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation Vegetation och teknik i förening Veg Tech AB Vegetation och teknik i förening Ingenjörsbiologi och vegetationsteknik är två begrepp som

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

Gröna tak i städer. En jämförelse mellan marknadsföring från företag och en fallstudie. Malin Törnqvist

Gröna tak i städer. En jämförelse mellan marknadsföring från företag och en fallstudie. Malin Törnqvist Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Gröna tak i städer En jämförelse mellan marknadsföring från företag och en fallstudie Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land Landskapsarkitektprogrammet,

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast

Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2. Tillträde tidigast Bokgången 39 Län Skåne Typ Fritidshus Kommun Malmö Storlek 40 m2 Område Kölnans Fritidsby Gatuadress Bokgången 39 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mysig stuga på lugnt läge! På populära Kölnan

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Lättskött och säker trädgård

Lättskött och säker trädgård Lättskött och säker trädgård 2 3 THRACE Group finns bland marknadsledarna inom geosynteter för armering av jord. Vi erbjuder bra och ekonomiska lösningar som ger lång livsläng och hållbarhet, både för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Icopal Konstruktionsexempel. Inbyggda tätskikt Användningsområden och system

Icopal Konstruktionsexempel. Inbyggda tätskikt Användningsområden och system Icopal Konstruktionsexempel Inbyggda tätskikt Användningsområden och system Vi har kunskaperna och kvalitetsprodukterna Med Icopal kan du alltid vara säker på att få väl beprövade och genomtänkta helhetslösningar.

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

trädgropar Sid. C1-C8

trädgropar Sid. C1-C8 Välkommen till startsidan för vårt omfattande informationsmaterial om trädvårdsprodukter. Materialet är indelat i följande huvuddelar: A: Gjutjärnsgaller Sid. A0 - A43 B: Planteringslådor av betong Sid.

Läs mer

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare.

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare. Vtätskikt Underlagstäckning Tätskiktet är den del av taket som i dagligt tal ofta kallas för takpapp och vars funktion är att skydda byggnadens tak och underliggande konstruktioner från väder och vind.

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

Prelasti Taksystem Snabbt, säkert och hållbart

Prelasti Taksystem Snabbt, säkert och hållbart Prelasti Taksystem Snabbt, säkert och hållbart Prelasti Taksystem -lösningen för hållbara och tillförlitliga tak Unika egenskaper och installation Prelasti är ett unikt taksystem både vad gäller takdukens

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD För alla ytor utomhus Upptäck fördelarna med Tak & Stenvård Effektivt för alla ytor utomhus Alger, påväxt och lav dör omgående Neutraliserar näringsämnen vilket

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Barkarö Eriksbo 1

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Barkarö Eriksbo 1 Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 9 rum (5 sovrum) / 238 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En fridfull idyll på landet men ändå nära Västerås! Ett möjligheternas hus med många

Läs mer