tidningen Övervikt, alkohol & tobak rössner: Ät mindre! WHO pratar psoriasis Förbundskansliet har flyttat 8000 ämnen i ett bloss 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tidningen Övervikt, alkohol & tobak rössner: Ät mindre! WHO pratar psoriasis Förbundskansliet har flyttat 8000 ämnen i ett bloss 2/2013"

Transkript

1 2/2013 tidningen Utvecklingsforum tar fart WHO pratar psoriasis Förbundskansliet har flyttat 8000 ämnen i ett bloss rössner: Ät mindre! Tema: Övervikt, alkohol & tobak

2 NAMNET ÄR NYTT, MEN VÅRT FOKUS INOM DERMATOLOGI ÄR DETSAMMA.

3 redaktion & innehåll Psoriasisförbundets tidskrift Årgång 51, nr Adress Bellmansgatan Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare Lars Ettarp Silvia Avallone Foto Stefano Lorefice Redaktör Per Hånell E-post Tel Annonser Camilla Lundevall E-post Tel Grafisk form & repro Losita Design AB Omslagsbild Pressbild Karolinska Institutet Fotograf Johan Bergmark Prenumeration och adressändring i medlemsregistret Britt-Marie Andersson Prenumerationspris 300 kr helår Webbplats Tryckeri Åtta45, Stockholm Redaktionen ansvarar inte för obeställt material och för be håller sig rätten att korta i texter och insändare. Psoriasisförbundet tar inte ansvar för produkter och tjänster i tidningens annonser. Upplaga ex (2012) ISSN LEDAREN: Att ha rätt 6 TEMA: Övervikt, alkohol och tobak 12 ANJA svarar 13 Tillgänglighet är demokrati 14 TILLGÄNGLIGHETSSPELET 16 Sund livsstil viktigt vid psoriasis Ny adress, nya tag! Förbundskansliet har flyttat och möbler har kånkats, pappershögar slängts och datorer kopplats i och ur. Förhoppningsvis kommer det centrala läget på Södermalm att underlätta besök från alla läsare och medlemmar både i Stockholm och övriga landet. Parallellt med flytten har årets andra nummer av Psoriasistidningen producerats med temat Övervikt, alkohol och tobak. Frilansjournalisten Eva Janson har bland andra intervjuat professorn Stephan Rössner och Carina Järvenhag har träffat forskaren Charlotta Enerbäck. Själv har jag agerat flyttgeneral, varit på psoriasisskola i Sundbyberg, processledare på länsordförandemötet samt recenserat boken Stål av Silvia Avallone. Psoriasis är genetiskt betingat men också en sjukdom vars skov kan länkas till livsstilsfaktorer som övervikt, alkohol och tobak. Detta kan vara svårt att tala om. Rädslan att skuldbelägga är påtaglig samtidigt som ett sunt leverne är allas egna ansvar. Övervikten ökar i hela världen medan alko holkonsumtion och tobaksbruk stävjats 18 Nytt & Noterat 20 Landet runt 22 SOCIALA MEDIER inom vård 23 Utvecklingsforum 24 UNG: Vinn priser 26 Korsord i stora delar av västvärlden. Människor lever allt längre generellt, även i utvecklingsländerna, och vi vet allt mer om sjukdomar och medicinsk behandling. Kroniska inflammatoriska sjukdomar kommer med all säkerhet att få ökad betydelse inom sjukvårdsdebatten i framtiden. Då är det viktigt att kunna skilja på vad som är genetiskt ärftligt, vad man själv kan påverka eller ej och vilken sociokulturell kontext de sjuka är en del av. Sverige är ett rikt och upplyst land men trots det finns stora problem inom vården vilket nyligen belysts i de stora dagstidningarna och TVdebatterna. Oavsett hur, när och varför du fått din psoriasis, och vilket landsting du bor i, är Psoriasisförbundet på din sida och kommer oavtrutet att kämpa för din rätt till vård på rättvisa villkor. per hånell Redaktör 3

4 Lodin Ny hudvårdsserie speciellt utvecklad för torr hud Hur mår din hud idag? FARVÄL TILL TORR HUD

5 ledare Att ha rätt betyder inte att man får rätt psoriasisförbundet har länge haft professionell hjälp för att sköta de pengar vi har i våra två forskningsfonder och i förbundet. För flera år sedan övergick vår förvaltare till företaget Enskild Kapitalförvaltning (EKF) och Psoriasisförbundet och dess fonder följde med till det nya bolaget. Till grund för samarbetet fanns förbundets placeringspolicy som förvaltaren godkänt. Förvaltaren ändrade sig och krävde att fritt få placera tillgångarna med en förvaltningspolicy över ett längre perspektiv. Vi accepterade då förbundets styrelse ändå hade sista ordet. Med tiden tyckte vår ekonomikommitté att många placeringar inte stämde med vår långsiktiga inriktning. Särskilt gällde det placeringar i olika fonder som välrenommerade mäklare avrådde från. Dessutom kom det utlovade särskilda klientkontot inte till stånd. I stället fick vi en låg ränta på EKF:s generella klientkonto. Vi bad då, utan framgång, förvaltaren sälja högriskfonder och i stället köpa mer säkra placeringar. Utvecklingen innebar att vi, i stället för en avkastning på över 20 procent som börsens generalindex visade under högkonjunkturen , fick en avkastning på tre procent. Till slut sade vi upp samarbetet med EKF och kontaktade advokatbyrån Nordia för att få en juridisk bedömning. advokaterna tyckte att EKF:s placeringspolicy varit märklig och ifrågasatte om EKF inte placerat våra pengar där de själva fick dolda ersättningar, så kallad kick back. PSO stämde EKF till Tingsrätten för att få se hur de behandlat PSO:s värdeportfölj. Tingsrätten gav oss denna rätt. EKF överklagade först till Hovrätten som gav oss tillstånd att se alla handlingar utom en, som EKF inte ansåg aktuell. EKF överklagade till Högsta domstolen, som vägrade prövningstillstånd. När vi till slut fick se EKF:s handlingar, stod det klart att EKF hade haft kick back bakom ryggen på PSO i de flesta placeringarna. Förbundet stämde då EKF till Tingsrätten för detta men även för de uteblivna inkomster detta medfört för PSO, vilket för 2006 beräknades till två till fyra miljoner kronor. Vid den förlikningsförhandling som följde, medgav EKF att man haft kick back där man till Hovrätten påstått att sådant inte förekommit! I tingsrättförhandlingarna lyfte våra advokater att PSO och dess fonder på grund av kick back och dålig rådgivning åsamkats betydande ekonomisk skada. Motparten som nu bytt namn till Catella förmögenhetsförvaltning ansåg att man gett en försiktig placeringsrådgivning och att PSO fått en godtagbar avkastning. Till förmån för vår sak gav Lars-Erik Forsgård, före detta VD för aktiespararna, sakkunnigyttrande. Motparten ansåg att kick back vid den tiden var allmänt förekommande och därför inte kunde tillmätas avgörande betydelse. Tingsrätten gick på motpartens linje och ogillade vår talan. pso överklagade då till hovrätten som slog fast att Catella bedrivit rådgivning för förbundet och bakom ryggen på oss också haft kick back på placeringar de rekommenderat oss. Men Hovrätten gjorde sedan gällande att placeringarna trots detta hade varit långsiktiga och med ett lågt risktagande, och därför inte kunde anses ha gått utöver erforderlig aktsamhetsnorm på ett sådant sätt att skadeståndsskyldighet förelåg, varför Hovrätten fastställde Tingsrättens dom. För mig framstår som obegripligt att Hovrätten kan påstå att placeringar i erkänt riskfyllda aktiefonder och oprövade fonder som skapats av Catella närstående organ, kan kallas lågriskplaceringar. Domstolen menade också att det föreligger ett högre risktagande i aktier än för andra placeringsformer. Slutsatsen av denna långa rättsprocess är att PSO inte bara förlorat målet, utan också måste betala både motpartens och våra egna rättegångskostnader. Dessa kostnader fördelas mellan PSO och våra två forskningsfonder. För oss som arbetat i PSO helt ideellt år efter år, liksom för vår fina personal, känns utgången väldigt tung. Men PSO måste gå vidare med sin intressepolitiska verksamhet, medlemsverksamhet och stöd till forskning. lars ettarp lars ettarp ordförande «Obegripligt att Hovrätten kan påstå att placeringar i erkänt riskfyllda aktiefonder kan kallas låg riskplaceringar. 5

6 Tema: övervikt, alkohol & tobak Stephan Rössner: PLANERA VIKTNEDGÅNGEN Gå ut med hunden. Har du ingen så låtsas eller låna grannens. Det blir både du, grannen och jycken gladare av. Samtidigt går du ner i vikt. Stephan Rössner är professor i hälsoinriktad beteendeforskning och legendarisk författare och debattör när det gäller övervikt. Text eva janson Stephan Rössner är välkänd för de flesta genom sina framträdanden i media och sina böcker. Han menar att det är realistiskt att ta ett år på sig för att förändra livsstilen och gå ner i vikt. 6 Lasse Skog Stephan Rössner poängterar att man ska ha gott om tid för att genomföra en viktnedgång. Det handlar om att lägga upp en plan och se till att man kan fokusera på sin viktnedgång. Ingen klarar av att byta bil, hus, jobb eller fruntimmer och samtidigt genomföra en bestående livsstilsförändring. Stephan Rössner har stor erfarenhet av överviktiga patienter. Och han berättar att listan på komplikationer orsakade av fetma blir längre och längre. Högt blodtryck, diabetes, försämring av sjukdomar som astma och psoriasis, men även svårigheter att bli gravid är bara några exempel. Det som är bra med att gå ner i vikt är att effekten kommer snabbt. Man behöver inte bli normalviktig för att må bra. Det räcker att gå ner fem procent av sin kroppsvikt, det är fem kilo för en person som väger 100 kilo, för att hälsoförbättringen ska märkas. Allt är bättre än ingenting, det handlar bara om att komma igång och att hitta en egen strategi som håller. stephan rössner poängterar att det egentligen bara finns ett sätt att gå ner i vikt. Det enda som hjälper är att få i sig mindre kalorier och förbränna mer. Det vill säga äta mindre och röra på sig mer. Quick fix-metoder fungerar inte i längden. Visst kan man tappa några kilon snabbt, men ska resultatet hålla i sig gäller det att planera noga, ha måttliga ambitioner och ta gott om tid på sig. «Man behö ver inte bli normalviktig för att må bra. Det räcker att gå ner fem procent av sin kroppsvikt för att hälsoförbättringen ska märkas. PhotoDisc

7 ÅTTA TUSEN SKADLIGA ÄMNEN I ETT BLOSS Att rökning påverkar huden negativt är känt. Den åldras snabbare hos rökare än hos personer som inte röker. Text eva janson Foto ingram Hans Gilljam, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, är landets ledande expert på tobaksprevention. Det saknas fortfarande vetenskaplig forskning på sjukdomssambandet mellan just psoriasis och tobaksrökning, säger han. Epidemiologiska undersökningar visar dock att hudbesvär är vanligare hos personer som röker mer och under längre tid. Rökare med hudsjukdomar har också färre bra perioder mellan sina skov än icke-rökare. Fler kvinnor än män röker i dag och risken för dem att drabbas av sjukdom på grund av rökning är dubbelt så stor som för män. Rökning är den största riskfaktorn när det gäller övrig samsjuklighet hos psoriasissjuka. Man vet också att det finns ett samband mellan pustulosis palmoplantaris, PPP, och rökning. PPP drabbar i högre grad medelålders och äldre kvinnor som röker. hans gilljam menar att det finns många hälsovinster att göra genom att sluta röka. Tobaksrök kan liknas vid en kemisk fabrik, säger han. Om en cigarett i torrt skick innehåller två tusen skadliga substanser, så bildas det många fler när man tänder cigaretten. Den som drar ett halsbloss får i sig hela åtta tusen skadliga kemiska ämnen. förr trodde man att nikotinet var en risk i sig. Men Hans Gilljam menar att det inte stämmer. Därför är det inte heller förenat med högre sjukdomsrisk att ta nikotinpreparat som hjälp att sluta röka. Det finns en mängd olika metoder när det gäller att sluta röka. Men enligt Hans Gilljam slutar de allra flesta på egen hand. Den som är inbiten rökare kan behöva flera försök för att sluta. Men finns motivationen så går det. Ibland kanske det kan handla om att ett barnbarn inte vill sitta i knäet för att farfar luktar illa. Sådana argument brukar ta bra. Tobaksrökningen har också blivit en klassfråga idag, det bidrar också till rökstopp. Hur är det, bidrar ett rökstopp till att huden förbättras? När det gäller åldrad hud som orsakats av rökning är det nog kört. Men den som har en inflammatorisk hudsjukdom som försämrats av rökningen har förmodligen allt att vinna. «Rökare med hudsjukdomar har färre bra perioder mellan sina skov än icke-rökare. 7

8 Tema: övervikt, alkohol & tobak FÖR MYCKET ALKOHOL PÅVERKAR HUDEN Det finns ett samband mellan hudsjukdomar som psoriasis och en ökad alkoholkonsumtion. Det säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin och överläkare på beroendecentrum i Stockholm. Text & Foto eva janson Sven Andréasson menar att det finns gott om hjälp att få för den som känner att alkoholen tar för stor plats.? DRICKER DU FÖR MYCKET Gå till www. alkoholprofilen.se 8 Varför huden påverkas vet man inte, men det är konstaterat att hudproblem är vanligare hos människor som dricker mer alkohol. Hur vet man då att man dricker för mycket? Alkoholkonsumtionen är för hög när man känner att man inte har kontroll, säger Sven Andréasson. När drickandet påverkar livet, förstör relationer och hindrar en från att göra det man vill, då är det för mycket. Om man känner att man tappar greppet om hur mycket man dricker på en fest eller söker sig till situationer där alkohol är med i bilden, då är man i riskzonen. Vi dricker i allmänhet mer nu är för 20 år sedan. Positivt är dock att det efter en topp 2004 börjat minska. I Sverige dricker cirka en miljon människor för mycket av dem är alkoholberoende och lika många dricker så mycket att det kan förvärra de sjukdomar de eventuellt har. Ytterligare dricker för mycket utan att ha fått hälsokomplikationer. Ungdomar dricker mindre idag, det är säkerligen en effekt av en förändrad attityd. Föräldrar köper inte längre ut alkohol till sina unga i samma utsträckning som tidigare. Men samtidigt ökar drickandet hos äldre kvinnor. Det är rimligt att anta att det har med boxvinerna att göra. vardagsdrickandet av vin och öl har ökat medan starkspritskonsumtionen har gått ner. För några år sedan talade man om att måttliga mängder av vin var bra för hälsan. I dag vet man inte om det stämmer. Att man tyckte sig se positiva effekter av ett måttligt intag av alkohol med färre sjukdomar och dödsfall hos vissa personer kan också ha berott på att det måttliga alkoholdrickandet var en markör för att de rent allmänt mådde bra. Det behöver inte alls ha med alkoholin taget att göra. Sven menar att det är väldigt individuellt vad man tål och vill inte gärna ange ofarliga mängder. Man vet att riskerna ökar när män dricker mer än 25 cl och kvinnor mer än 15 cl per dag. Men det förutsätter att man inte häller i sig hela veckoransonen på en gång. Man bör naturligtvis undvika dagligt drickande. Minst två vita dagar per vecka är också en bra regel. Förr fanns bara antabus för den som ville få hjälp att komma ur sitt alkoholberoende, i dag finns även andra läkemedel som hjälper den som vill sluta dricka eller dra ner på konsumtionen. PÅVERKAR MEDICINERINGEN Studier har visat att alkohol minskar behandlingseffekten av medicinering. Läkemedel som används vid behandling av psoriasis och psoriasisartrit ansamlas dessutom delvis i levern, precis som alkohol gör. Belastningen på levern ökar då och risken för inflammationer och komplikationer i levern ökar. Därför bör man alltid stämma av med sin läkare om det är lämpligt att dricka alkohol. KÄLLA: PSORIASISFÖRBUNDETS MÅ BRA-PROJEKT

9 VÄGEN TILLBAKA TILL DET GODA LIVET När Bengt Söderlind i Uppsala fyllde femtio år blev det inget kalas. Födelsedagen tillbringade han istället på operationsbordet på sjukhuset. "Det blev en riktig väckarklocka, skulle jag leva vidare så var jag tvungen att ändra mitt liv." Text & Foto eva janson Det här hände för femton år sedan. I dag är Bengt välmedicinerad, femton kilo lättare, i god form och har precis firat sin sextiofemårsdag. Egentligen så började det några år innan operationen. Bengt fick en hjärtinfarkt men tillfrisknade. När så nästa infarkt kom fick det lov att bli en by pass-operation. När jag vaknade ur narkosen stod sköterskorna runt min säng och sjöng ja må han leva. Själv visste jag knappt om jag befann mig i himlen eller i helvetet. Jag förstod att jag måste ändra min livs föring. «det fanns redan indikationer på samband mellan olika sjukdomar och psoriasis. Och Bengt var ett levande exempel på det. Jag brukade skämtsamt kalla mig för Mr Psoriasis. Jag hade allt, övervikt, diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdom. Dessutom levde han ett stressigt liv. Han veckopendlade mellan bostaden i Bollnäs och Uppsala, där han arbetade som fritidskonsulent i kommunen. Jag förstod att jag måste ändra min livsföring. Så jag gav mig den på att jag skulle gå ned i vikt. Jag började gå schemalagda skogspromenader varje dag. Vi började äta nyttigt och mer regelbundet. Jag slutade med godis och småätandet. Varje dag började med en ordentlig frukost. Egentligen var det inga stora ingrepp i livet, men det gav resultat. Jag kom också på att om jag väntade några sekunder när suget efter godsaker satte in, så gick det faktiskt över. Bengt upptäckte att när han mådde bättre i kroppen så mådde han också bättre psykiskt. Idag är han en lugn pensionär som mår bra. Bengt har behandlat sin psoriasis på behandlingsanläggningen i Uppsala under många år. Något han upplevt som ganska stressande. Huden blev skör och det kändes oroväckande. Och när huden läkte ut under en semesterresa till Thailand för ett och ett halvt år sedan bestämde sig Bengt för att göra uppehåll i behandlingen så länge han kunde när han kom hem. På den vägen är det, berättar Bengt. Jag fick inget skov och trots att det nu gått lång tid är huden lika bra som när vi kom hem. Jag är säker på att det beror på att jag lagt om min livsföring. Solen och värmen i Thailand hjälpte huden att läka och mina nya levnadsvanor gör att effekten håller i sig. bengt söderlind fick verkligen ett bättre liv. Men han vill inte påstå att det varit lätt. By pass-operationen blev väckarklockan, men det är hans egen envishet som har fått den att tystna. Idag är han inte orolig för framtiden utan ser den an med tillförsikt. Hade jag inte förändrat min livsföring hade jag förmodligen gått runt och varit rädd. Alla dessa rapporter om psoriasis som en systemsjukdom med allt vad det innebär kan kännas skrämmande. Men det är bra att kunskapen kommit fram. Det gäller bara att komma ihåg att den enda som kan ändra på ditt sätt att leva är du själv. Bengt Söderlind är länsordförande i Uppsala län. Hans väg tillbaka till ett bra liv har varit lyckad. BENGTS METOD promenader varje dag regelbundet och små ätandet varje dag vänta några sekunder så går det över 9

10 GEMENSAMT JUBILEUMSLÄGER Förbundet Ung med psoriasis och Psoriasisförbundet slår ihop sin lägerverksamhet i sommar till ett stort jubileumsläger. Tema och en stor del av programmet kommer att handla om hur det är att vara barn och ung med psoriasis och psoriasisartrit samt hur det är att vara närstående. Veckan kommer också innehålla spännande och äventyrliga aktiviteter. Du som är medlem, barn, ung, förälder eller närstående är välkommen att söka. Barn och unga med psoriasis har förtur JULI 2013 BOBERGSGÅRDEN Kostnad för vuxen är kr år, 650 kr. 4 7 år 400 kr. Barn under fyra år deltar utan kostnad. I priset ingår logi, frukost, lunch och middag. Kostnad för resor tillkommer. Sista anmälningsdag 10 april Besked om antagning skickas ut vecka 17. Mer information på Anmälan skickas till: Psoriasisförbundet, Box 5173, Johanneshov eller e-postas till Bifoga till anmälan: Namn och ålder på dem som söker, adress, telefon dagtid/mobil, e-post adress. Glöm ej att tala om vem/vilka som har psoriasis/psoriasisartrit. Vid frågor: Kontakta Anne Stiernquist på kansliet eller Sophie Krooks på Förbundet Ung med psoriasis kansli Lägret anordnas tillsammans av

11 Spara med hjärtat Låt pengarna växa samtidigt som de verkar för en god sak. Spara i Swedbank Robur Humanfond så bidrar du årligen med två procent av din fondförmögenhet till Psoriasisförbundets viktiga arbete. I Humanfond investerar vi i svenska företag som tar ansvar för vår omvärld. Mer information om ideellt fondsparande hittar du på swedbank.se/pso Swedbank Robur i stolt samarbete med Psoriasisförbundet rb Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se - -

12 anja svarar! Psoriasistidningens krönikör och hälsovetare Anja Näslund besvarar läsarnas frågor kring psoriasis och hälsa. Mejla gärna dina frågor till med kopia till så besvaras frågorna utifrån utrymme och relevans för tidningens tema. 12 «Stor lättnad att läsa om andra som har nagelpsoriasis. Nagelsvamp och nagelpsoriasis kan vara svårt att se skillnad på för ett otränat öga. i förra veckan mötte jag en tidigare psoriasisskolepatient som berättade att han efter mer än 50 års rökande nu varit rökfri i elva månader. Även detta nummers frågeställare har slutat röka, och blivit bättre i sin psoriasis Det är sådana personer jag inspireras av i mitt arbete, och som jag hoppas kan inspirera dig som läsare också. Om inte din läkare eller din sjuksköterska frågar dig om din livsstil tycker jag att du själv ska ta upp det. Säg att du vill komma igång med träning och undrar över fysisk aktivitet på recept, att du vill sluta röka och undrar var landstinget erbjuder eller att du helt enkelt behöver prata med en kurator för att hitta ett förhållningssätt till sjukdomen. Det spelar ingen roll om du går hos en specialistläkare eller en allmänläkare på vårdcentralen, du har samma rätt att få hjälp till ett bra liv med psoriasis, och så klart en diagnos. anja näslund Hei Anja? Blei så glad idag når jeg fikk tidningen fra dere og jeg leste om den som hadde en nagelpsoriasis. Jeg har en nagel på venstre hand som har sprukket frå roten og heilt opp har over lengere tid behandla den med Becur Nalox vekselvis med en krem som skal vere bra for hender og negler. Men har ikke fått noen heling av naglen. Så til slutt fikk jeg time på wårdsentralen og en sjuksköterske og en doktor så på nagelen, men de hadde aldri sett noe liknende så legen ville sende remiss til hudavdelinga på Uddevalla sjukehus, men har ikke fått plass der to fingrer i handleddet og albuleddet plus i armhulen. Jeg har tidlegere hatt pustel psoriasis under en fot men etter at jeg sluttet å röke forsvant det. Leste det ogso i deres tidning at man kunne få en slik reaksjon på rökslutt. Håper jeg får svar på litt av dette har ikke hatt det så godt når men ikke vet hva som er galt, så det var en stor lettlse og lese om den andre som hadde nagelpsoriasis. Med hilsen Inga Marie Aamot Hej Inga Marie! Roligt att det förra numret fångade ditt intresse. Jag kan inte med säkerhet säga att det du har på din nagel är psoriasis, men visst finns det flera tecken på att det kan vara så. Det faktum att du har behandlat mot nagelsvamp utan effekt utesluter en av de diagnoser som ofta sammanblandas med psoriasis, skillnaden är ibland svår att se även för ett tränat öga. Det finns tre framträdande tecken på psoriasis på naglarna, ett är fingerborgsnagel vilket innebär små prickhål på nageln likt ovansidan på en fingerborg, det andra är oljefläckar som ser ut som missfärgade områden på nageln och det tredje är att nageln släpper i kanterna. Alla tre kan uppstå av andra sjukdomar, men om de uppkommer tillsammans är det ofta psoriasis. Det är bra att du har fått en remiss till hudavdelningen i Uddevalla, och om du har väntat i mer än 30 dagar tycker jag du ska kontakta hudavdelningen och fråga vad som händer och när du ska få träffa en läkare. På kan du läsa mer om vårdgarantin och var du kan vända dig som boende i Västra Götaland om du inte får komma till vårdgivare inom utsatt tid. Varma hälsningar Anja

13 tillgänglighetsspelet TILLGÄNGLIGHET ÄR EN DEMOKRATIFRÅGA I Sverige har över en miljon människor någon form av funktionsnedsättning som till exempel diabetes, chrons, reumatism, psoriasis eller nedsatt syn-, hörsel- eller rörelseförmåga. Om alla ska kunna vara delaktiga i samhällets skyldigheter och friheter måste omgivningen vara tillgänglig i form av öppenhet och rättigheter. Text per hånell Men tyvärr är bristerna fortfarande omfattande trots vårt lands höga utbildningsnivå, rikedom och progressiva lagar. Alla förlorar på det, inte bara den som för tillfället inte kommer in i bussen eller måste lämna en rökig lokal utan även de som får arbetsbrist, kunskapsbrist och i värsta fall brist på empati, då samhället blir för monotont och exkluderande. Det som är bra för barn med särskilda behov i skolan, kroniskt multisjuka som behöver ett eget sjukhusrum eller gamla som måste ha en vilstol i trapphuset eller duschen, är bra för oss alla, det vill säga samhället. Tillgänglighet är en fråga om demokrati. Tillgänglighet är en fråga om rationalitet, bildning och medmänsklighet. på nästa uppslag finner du Handisams utmärkta spel som handlar om just tillgänglighet. Pröva gärna det. Efter att du spelat kanske frågor kring din egen arbetsplats, bostad eller skola, uppstår? Spel har spelats i urminnes tider, fysiska som fotboll och hockey är vanligast men även teoretiska ingår i mångas minnen, säg bara Monopol, schack eller poker. För att inte tala om alla data- och tv-spel. Tillgänglighetsspelet är av den teoretiska karaktären fast med en rejäl nypa samhälls analys. Oftast går teoretiska spel ut på att vinna genom att samla olika ting, eliminera fienden eller att snabbt svara på olika former av kunskapsfrågor. Tillgänglighetsspelet ska nog snarare ses som grunden för ett bra och viktigt samtal. Psoriasistidningen frågade en av spelets skapare, Carina Järvenhag, om hur det gick till då spelet kom till? myndigheten handisam ville öka intresset för frågor om tillgänglighet. Det kom en förfrågan till min kommunikationsbyrå Voff Media om vi kunde producera en broschyr om detta, men vi kände att en broschyr var ett alldeles för traditionellt sätt för att nå politiker och tjänstemän på kommuner och myndigheter. Voffs formgivare Charlotte Steneram och jag kläckte idén om Tillgänglighetsspelet och Handisam blev intresserade. Vi hade mycket god hjälp av Lotta Sjöberg som har gjort illustrationerna som hela spelet bygger på. Vinsterna med spelet är flera: Det sticker ut i informationsflödet; de humoristiska och informativa illustrationerna gör att man blir nyfiken; sist men inte minst går det alldeles utmärkt att spela på riktigt. För vidare information rekommenderas Spelet finns på nästa uppslag! 13

14 Spelregler: l 2-6 spelare. l Du behöver tärning och spelpjäser. l Den som slår högst får börja. Sedan slår spelarna tärningen i tur och ordning. l Du är på väg till en anställningsintervju. Följ instruktionerna på spelplanen. l Den som kommer först i mål och får jobbet vinner. Tillgänglighetsspelet går du i mål? Slå ett extra slag för bättre tillgänglighet. Prova hur det är att ta sig fram med en funktionsnedsättning i spelet från Handisam. Går du i mål och får jobbet eller möter du för många hinder på vägen? START I rummet där intervjun ska hållas finns en hörslinga. Toppen eftersom du hör dåligt. Tyvärr har ingen noterat att utrustningen inte fungerat på länge. Ta ett steg fram och två tillbaka. Din fobi mot smuts hindrar dig från att ta i hand när du ska presentera dig vid intervjun. Du förklarar kortfattat din problematik och blir väl bemött. Slå ett extra slag för ett samhälle där psykisk funktionsnedsättning inte är tabu. Du erbjuds information om företaget där du sökt jobb. Eftersom du har dyslexi får du materialet inläst. Ett stort steg i rätt riktning! Slå ett extra slag! Vid intervjun informerar du om att din medicinering hindrar dig från att jobba vanlig kontorstid. Arbetsgivaren nämner då flexibla arbetstider som ett lämp- 14 ligt alternativ. Alla kan ta ett steg framåt!

15 Du ska ta bussen till en anställningsintervju. Hållplatsen har utrop och en röst talar om vilken busslinje som kommer. Utmärkt, eftersom du har en synskada och inte kan se bussnumret. En bra början. Slå ett extra slag och kliv på! Du är framme. Bredvid entrén är tyvärr en askkopp placerad. Otur! Eftersom du har svår astma tvingas du stå över ett kast tills röken har lagt sig. När du ska ta dig in är entrédörren låst. Bra att porttelefonen är lågt placerad, så att du når den. Rulla fram ett steg genom en tröskelfri dörr. Eftersom du har en kronisk tarmsjukdom måste du raskt uppsöka en toalett, men den enda du hittar är tyvärr låst. Hoppa tillbaka till receptionen och fråga var det finns fler. I receptionen står doftande liljor och ljus. Otur! Du är nämligen allergisk och riskerar att få en allvarlig reaktion. Skynda dig vidare med ett extra slag. Eftersom intervjun gick bra unnar du dig ett par nya skor. Du väljer en butik med ramp, eftersom du just nu har kryckor. Det är många som glädjs åt rampen. Inte minst butiksägaren själv, som har fått fler kunder sedan den kom på plats. Alla tar ett steg framåt! MÅL Grattis, jobbet är ditt! Du har visat att en funktionsnedsättning inte behöver vara ett hinder för att få drömjobbet. Om du vill veta mer om hur du gör din arbets- 15 plats tillgänglig för alla, läs på baksidan!

16 SUND LIVSSTIL EXTRA VIKTIG Tidigare fanns det en uppfattning om att psoriasispatienter var ovanligt friska. I dag vet vi att de löper en ökad risk både för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2, säger forskaren Charlotta Enerbäck. En sund livsstil och fysisk träning är alltså ännu viktigare än man tidigare har trott vid psoriasis. Text carina järvenhag Charlotta Enerbäcks och annan ny forskning visar att det kan behövas nya behandlingsmetoder. 16 Charlotta Enerbäck leder en forskargrupp kring psoriasis vid Hälsouniversitetet i Linköping. The Ingrid Ask Research Center, som laboratoriet heter, kom till efter en donation från en privatperson på tio miljoner kronor. Här pågår flera olika forskningsprojekt kring psoriasis och de tre huvudinriktningarna är samsjuklighet, genetiska studier och cellbiologiska studier. Psoriasis är en mycket komplex sjukdom. Alla våra studier vill på olika sätt ta reda på de bakomliggande orsakerna till sjukdomen, säger Charlotta Enerbäck. I dag vet forskarna att psoriasis beror på ett alltför aktivt immunförsvar som gör att cellerna angriper den egna kroppen. Att ständigt gå runt med en kronisk inflammation ökar riskerna för att få följdsjukdomar, eller samsjuklighet som det heter på läkarspråk. Det finns kopplingar mellan psoriasis och en rad andra sjukdomar, till exempel åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke, inflammatorisk tarmsjukdom och inflammatoriska ögonsjukdomar. Vi vet i dag att psoriasis är en inflammatorisk systemsjukdom, som kan drabba flera organ i kroppen. Det komplicerar både bilden av sjukdomen och av den behandling som behövs, säger Charlotta Enerbäck. bland personer med psoriasis finns en högre andel överviktiga jämfört med normalbefolkningen. På läkarspråk pratar man om metabolt syndrom vilket yttrar sig i bukfetma, hög blodtryck och höga blodfetter. Metabolt syndrom ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Här vet dock inte forskarvärlden vad som är hönan och ägget. Kan övervikt trigga sjukdomen så att den bryter ut om de genetiska förutsättningarna finns? Eller är övervikt en biverkning av själva sjukdomen? Studier visar att personer med psoriasis upplever att de har en sänkt livskvalitet. En möjlighet är att en allmän nedstämdhet också kan göra att man tröstäter, men mekanismen är alltså inte känd. Däremot vet vi idag att den ökade celldelningen vid psoriasis även omfattar ökad aktivitet i fettcellerna, och det är möjligt att inflammationer i fettvävnaden bidrar till den systematiska inflammationen, säger Charlotta Enerbäck. Slutsatserna blir att det är extra viktigt för psoriasispatienter att äta nyttigt och hålla sig i form. Allt som är onyttigt för alla, till exempel att röka eller att dricka för mycket alkohol, drabbar personer med psoriasis i ännu högre utsträckning. I dag vet vi säkert att ett stillasittande liv förvärrar sjukdomen. Samma sak gäller för alkohol och cigaretter. Det är viktigt att den informationen når ut till alla psoriasispatienter. Sedan handlar det i slutändan alltid om att det är individerna själva som måste bestämma sig för att börja ett sundare liv. charlotta enerbäcks forskargrupp har särskilt studerat riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Man har mätt halterna av vissa immunämnen i blodet, bland annat cytokiner och kemokiner. Dessa ämnen ökar flödet av immunceller till den psoriatiska huden. Man

17 VID PSORIASIS Fysiskt träning och nyttig mat ännu viktigare för dig med psoriasis. har sett att dessa ämnen är förhöjda hos patienterna. I en följande studie analyseras de olika markörer som visar på risk för hjärt- och kärlsjukdom. Studien gick till så att patienterna delades upp i två grupper; en som hade fått ljusbehandling och en som fick systemisk behandling. Vi kunde se att halterna var förhöjda hos psoriasispatienterna och förblev höga även efter ljusbehandling och efter att hudbesvären hade försvunnit. Det stärker uppfattningen att psoriasis är en systematisk inflammation som ständig finns kvar i kroppen, även efter att de yttre tecknen på sjukdomen är utläkta. Preliminära data visar att de individer som fick systemisk behandling fick minskade nivåer av dessa riskfaktorer. Resultaten från Charlotta Enerbäcks studier tillsammans med annan ny forskning pekar på att det kan behövas nya behandlingsrutiner. Traditionellt har mycket av behandlingen syftat till att lindra sjukdomen, till exempel med ljusbehandlingar samt intag av D-vitamin, kortison och låga doser av cellgift. Det går inte att säga att ljusbehandling inte ska användas, men ny forskning visar att psoriasis är en ännu mer komplex sjukdom än vad vi tidigare har trott. Nu ska vi gå vidare med vår studie på fler patienter, innan vi kan dra några säkra slutsatser, säger Charlotta Enerbäck. när det gäller riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar bör man vara särskilt uppmärksam när det handlar om personer med svår psoriasis, där man har sett att risken kan vara dubbelt så stor. Unga personer som har svår psoriasis verkar ha en ännu större risk och vissa studier pekar på att risken skulle kunna vara så mycket som fyra gånger större. Vi måste nu ut med de nya rönen till primärvården. Patienter ska inte bemötas med orden det är bara din gamla psoriasis. Det behövs mer djupgående kontroller för att ta reda på om den underliggande systematiska inflammationen bör behandlas. I dag finns effektiva biologiska läkemedel som innehåller blockerande antiproppar. Det är dock en behandling som majoriteten av psoriasispatienterna inte har tillgång till. Det finns effektiva behandlingsmetoder i dag och det pågår också mycket forskning inom områden. Flera nya läkemedel, bland annat i tablettform håller på att utvecklas. Jag är optimistisk inför framtiden. Jag hoppas förstås också att vår forskning kan bidra till bättre behandling och höjd livskvalitet för personer med psoriasis, säger Charlotta Enerbäck. FAKTA Patienter ska inte bemötas med orden det är bara din gamla psoriasis. drabba flera organ i kroppen. Sjukdomen påverkar dessutom oftast som fjällande, rodnande, torra fläckar på hud och i hår- befolkning. Det är lika vanligt hos män och kvinnor oavsett ålder. I omkring hälften av fallen debuterar sjukdomen före 25 års ålder. «17

18 nytt & noterat Björn Folke Johansson KICKAN NY GÄST- BLOGGARE PÅ PSORIASISPRAT Efter tjugo år som lärare började hon med företagsfortbildning. Ett projekt i Kambodja ledde till styrelsen för Teachers across Boarders. Nu när sonen diagno stiserats med psoriasis börjar hon blogga om sjukdomen på Psoriasisprat. Kickan Hagroos är mamman som agerar. Jag heter Kickan och är mamma till en kille på tio år, som inte vill vara offentlig, så vi kan kalla honom Sotlugg. Jag är mycket annat också, men just detta handlar om Sotlugg och hans psoriasis, så här är jag i första hand det. Min anledning att skriva den här bloggen är att jag själv har sökt något liknande under en tid, men inte hittat något. Jag utger mig inte för att ha svar på några frågor om sjukdomen jag har snarare tvärtom, ett helt batteri med frågor och funderingar själv. Men det var kanske inte heller svar jag saknade mest i början av psoriasisresan, utan andra föräldrar som också funderade, någon att bolla med, kanske få tips och råd på hur man får ihop var dagen, vad man säger till sitt ledsna barn och hur man får bort blodfläckarna från alla kläder Läs vidare på; psoriasisprat.wordpress. com/ 18 Klimatvård på Valle Marina svenska patienter med psoriasis vistades på Valle Marina under personer har besvarat en patientenkät om sin vistelse på Gran Canaria. Majoriteten som åkte kommer från Västra Götaland och Stockholm, 68 respektive 29 personer. Ålders gruppen 41 till 50 är störst och fler män än kvinnor har deltagit i klimatvården. 65 patienter uppger att de varit symptomfria tre till sex månader efter sin tid på Valle Marina och åtta stycken sju månader eller mer. Till höger finns två av de diagram som illustrerar delar av de frågor som ryms i utvärderingarna av behandlingsprogrammet. I de skriftliga kommentarerna återfinns så olika omdömen som Den bästa vårdformen jag provat till Bra, förutom att ni fortfarande skriver att det är morgongymnastik varje dag och En del ser vistelsen som semester, vilket är tråkigt. Klimatvård erbjuds inte alla i Sverige då landstingen resonerar olika kring både behov och effekt trots Läkemedelsverkets rekommendationer vilket påvisar evidens för klimatvård samt Psoriasisförbundets kontinuerliga arbete med att belysa behovet av varierad vård hos de två till tre procenten av befolkningen som har psoriasis eller psoriasisartrit. per hånell « MYCKET BRA BRA VARKEN BRA ELLER DÅLIGT Vad tyckte du om vistelsen som helhet? Vad tyckte du om anläggningen Valle Marina? Vad tyckte du om behandlingen? Hur blev ditt behandlingsresultat? MYCKET BRA BRA VARKEN BRA ELLER DÅLIGT DÅLIGT DÅLIGT Vad tyckte du om undervisningen/informationsträffarna? Vad tyckte du om gruppmötena? Vad tyckte du om aktivitetsutbudet? Vad tyckte du om informationen från Psoriasisförbundet innan avresa? Den bästa vårdformen jag provat. MYCKET DÅLIGT MYCKET DÅLIGT

19 Samarbete på lika villkor? Handikappförbunden lämnade i mars Arbetsförmedlingens projekt Lika villkor, som är tänkt att bidra till att fler människor med funktionsnedsättning kommer i arbete. Enligt Handikappförbunden har projektet Lika villkor ett gott syfte men man väljer alltså ändå att lämna det med omedelbar verkan. Vår uppgift skulle vara att bidra med kunskap och erfarenheter, vilket vi väldigt gärna vill göra. Men det har varit oklarheter och problem kring allt ifrån hur urvalet bland arbetssökande har gjorts, till upphandling, beslutsgång och rapportering. Vi ser nu att våra möjligheter att samverka för att öka Arbetsförmedlingens kompetens om funktionsnedsättningar och bemötande är mycket små. Om den kompetensen saknas blir det också svårt för Arbetsförmedlingen att hjälpa människor med funktionsnedsättning att skaffa jobb, säger Ingrid Burman, Handikappförbundens ordförande. Handikappförbunden har framfört tydlig kritik vid ett flertal kontakter och möten, men Arbetsförmedlingen har enligt Handikappförbunden inte agerat för att åtgärda bristerna. Lika villkor startade i november 2011 och ska pågå till juni Projektet finansieras delvis av Europeiska socialfonden (ESF) som beviljat cirka 20 miljoner kronor i stöd. Den totala projektbudgeten är över 48 miljoner kronor. per hånell Klareskog vinner Crafoordpris Karolinska Institutets Lars Klareskog be lönas som förste svensk med Crafoordpriset i maj, genom att förklara hur ledgångsreumatism kan utvecklas genom kombinationen av genetiska riskfaktorer och miljöfaktorer som rökning. Priset på fyra miljoner kronor delar han med Robert J. Winchester och Peter K. Gregersen. Klareskog har efter många års arbete med att kartlägga sjukdomens mekanismer in på molekylära nivå, påvisat att ledgångsreumatism kan börja med just rökskador i lungorna. per hånell Spa i Sandanski 19

20 världen/landet runt Psoriasis på VÄRLDS HÄLSOAGENDAN Efter flera års riktade insatser från både IFPA och de nationella psoriasisorganisationerna så kan vi nu meddela att psoriasis äntligen finns med på den globala hälsoagendan! Vid nästa möte mellan de 34 länder som sitter i Världshälsoorganisationens (WHO:s) styrelse, så kommer psoriasis att tas upp som en egen agendapunkt. Anledningen till detta är att Panama och Ecuador vid det senaste styrelsemötet i januari lyfte frågan om en världshälsodag för psoriasis, utifrån den kampanj som IFPA aktivt bedrivit de senaste åren. Som resultat av detta beslutade man att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte och att be WHO-sekretariatet att till dess ta fram en översiktsrapport om psoriasis. Denna rapport har nu skrivits och kommer att delges styrelseledamöterna innan mötet i slutet av maj. I skrivande stund vet vi ännu inte vad resultatet kommer att bli av detta möte, men det är ändå mycket glädjande att man från WHO:s sida ser behovet av att lyfta frågan om psoriasis. Psoriasis Association Of Malaysia Det är nu mer angeläget än någonsin att alla som är engagerade i psoriasisfrågor aktivt deltar i kampanjen att informera politiker på regeringsnivå om vikten av att få en ökad uppmärksamhet för en sjukdom som drabbar mer än 125 miljoner människor världen över. barbra bohannan Director of Communications, IFPA Secretariat IFPAs kampanj att sätta psoriasis på världshälsoagendan gav stort gensvar i ett flertal medlemsländer, bland annat Malaysia. Aina Linnea Hansson Från fot till foto Den 27 februari hade Psoriasisförbundets lokalavdelning i Kungsbacka ett medlemsmöte i ABF-huset som inleddes med föredraget; Fötter som mår bra ger ett aktivare liv med Catrine Levin, medicinsk fotvård terapeut på Ego. Hon gav tips och råd om hur man ska ta hand om sina fötter. Viktiga delar av egenvården av fötter är; fotbad, att klippa naglarna, att fila med sandpappersfil samt att smörja fötterna med salva. Föredraget Hur tar jag hand om mina digitalbilder från kameran till datorn? med Anders Lennvik, medlem i Kungsbacka Fotoklubb började med tulpaner och vårblommor från Keukenhof. En blomsterpark i Hol l a nd s om L en nv i k besökt Han gav sedan tips om hur man kan hantera sina bilder i datorn genom lättanvända gratisprogram från Internet. ulla larsson Psoriasisförbundet Kungsbacka Jussi Johansson Föreläsning om samsjuklighet i Umeå Gunilla Eriksson, psoriasisföreningen i Umeå, har in formerat om systemsjukdomen Psoriasis på caféet Kom In. Sjukdomens många ansikten lyftes liksom de behandlingar som brukas i dag. Psoriasis är en ärftlig inflammatorisk systemsjukdom som kan ge upphov till samsjuklighet med andra autoimmuna sjukdomar, främst psoriasis artrit men även diabetes, mag- och tarmsjukdomar samt hjärt- och kärl sjukdomar. Vad gäller behandling konstaterades att den vanligaste behandlingen är salvor och ljus. Men man kan också få invärtes tablettbehandling i form av antiinflammatorisk medicin, cellhämmande medel mot både hudutslag och invärtes värk i leder, muskler och muskelfästen och biologiska mediciner till de allra sjukaste. För ett tag sedan har forskare upptäckt ett protein i huden som förekommer rikligare hos psoriatiker än hos friska. Psoriasisförbundet i Umeå informerar regelbundet på marknader och anordnar även vattengymnastik en gång i veckan sedan hösten gunilla eriksson Psoriasisföreningen Umeå 20

21 ENKÄTRESULTAT ÖVER ALL FÖRVÄNTAN Under hösten 2012 utförde Stockholms Läns Landsting för första gången en mätning av patientnöjdheten på Psoriasisföreningens mottagningar. Tidigare har dessa mätningar gjorts av föreningen själv och spänningen var stor skulle de tidigare så fina resultaten stå sig när ett utomstående och oberoende organ gjorde mätningarna. Det kan man lugnt säga att de gjorde. utformningen av undersökningarna har ju sett lite olika ut Psoriasisföreningens enkät var skriftlig och delades ut till 440 slumpvis utvalda patienter. Landstingets mätning skedde via telefon och berörde något färre personer. Formuleringen av frågorna skilde sig också åt något men innebörden var i stort densamma. 100 procent av de tillfrågade är nöjda med vården på mottagningarna som helhet. 98 procent uttalade att de kände förtroende för den behandlare de träffade. 98 procent skulle rekommendera sin mottagning till andra. 99 procent tyckte att de fått en begriplig förklaring av sina utskrivna läkemedel. 94 procent kände sig tillräckligt delaktiga i beslut om vård. 100 procent av dem som gick på de heltidsöppna mottagningarna (Enskede, Södertälje, Kungsholmen och Sundbyberg) var nöjda med telefontillgängligheten. På de halvtidsöppna mottagningarna var siffran av förklarliga skäl något lägre, 83 procent. det är siffror som på alla punkter överträffar statistiken både för riket som helhet och genomsnittet för de andra vårdgivare i Stockholm som finns inom vårdvalet. Självklart är vi både stolta och glada men det betyder inte att vi slår oss till ro. Det pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete på mottagningarna. Som ett exempel kan nämnas att Psoriasisföreningens mottagningar är allra flitigast i landet med att lägga in systembehandlade patienter i det nationella kvalitetsregistret, PsoReg Mottagningarna har lagt in 689 patienter vilket är mer än dubbelt så många som nästkommande vårdgivare på listan registrerat. Roligt är också att allt tidskrävande stök som varit i samband med inträdet i vårdval i januari 2012 och bytet av journal system i maj tydligen inte märkts så mycket utåt som vi själva trott. monica sedell Psoriasisföreningen Stockholm Smörgåstårta och mediedebatt i Sundsvall Torsdag den 14 mars hade Medelpads lokalavdelning årsmöte. Vi var 17 personer som var samlade. Årsmötesförhandlingarna gick alldeles utmärkt då vår valberedning hade gjort ett strålande arbete. Efteråt fick vi en underbart god smörgåstårta med kaffe och te. I övrigt kan sägas att studiecirkeln om Åland är avslutad och att vi har lämnat förfrågan till länsavdelningen om en resa. Vi har ännu inte fått något svar, eventuellt kan vi samköra en resa med någon annan handikapporganisation för att pressa ned priset en aning. Klimatvården finns inte längre kvar hos oss i Medelpad och det har varit stor turbulens kring Sundsvalls sjukhus i TV. Media har gjort program och artiklar om landstinget där frågan om kostnaderna för konsulter ställts mot faktisk sjukvård och människors kontra politikers uppfattningar om detta. anica jakobsson Psoriasisförbundet Sundsvall Tjusig smörgåstårta på välplanerat årsmöte. 21

22 sociala medier Sociala medier inom vård I slutet av februari anordnade Dagens Medicin en föreläsningsdag om sociala medier inom vården. Flera handikapporganisationer, politiska beslutsfattare samt personer från läkemedelsbolag var representerade. Frågorna som låg i luften är hur sociala medier påverkar patienternas relation till sjukvården samt vilka de juridiska fallgroparna kan vara? Text per hånell Föreläsningsdagen, i Bonnierhuset i Stockholm, var en god fortsättning på tidigare event med professorn och författaren Håkan Eriksson vid Karolinska institutet (se Psoriasistidningen nummer 5:2012). Vederbörande har under hösten talat om Homo Digitus den digitala människan och publicerat boken Patient.nu tillsammans med värderingsforskaren Peter Majanen. Eriksson hävdade att människor i allt större utsträckning informerar sig själva och kommunicerar med andra patienter om läkemedel och behandlingar över Internet. denna dag intogs samma inställning. Först ut var Magnus Kolsjö, konsult vid PwC. Han berättade att PwC:s Health Research Institute har intervjuat vuxna amerikaner om hur de använder sociala media för att diskutera sin hälsa. Slutsatsen av undersökningen var bland annat att människor i mycket större utsträckning vill stödja hälsorelaterade kampanjer samt kommentera andras hälsoerfarenheter än att recensera läkare och mediciner. Vidare kan sägas att de svarande hellre delar med sig av positiva erfarenheter än negativa. Sedan berättade Roland-Philippe Kre tzschmar från MNML Agency om sina erfarenheter av sociala medier och underströk att man måste våga vara personlig för att bli intressant även som myndighet eller organisation kommunicerandes över Internet. 22 Sociala medier är användbart för både vårdinstanser och patienter men man bör alltid tänka sig för innan man lämnar ut information. Kretzschmar hävdade även att man måste göra en behovsanalys innan man startar ett medie projekt, oavsett form, för att sedan kunna skapa och bedöma rimlig pris- och tidskalkyl. den twittrande läkaren, Wasim Zahid, från Norge instämde även han i att transparens och personlighet till stor del avgör framgången inom sociala medier. Zahid som satt en ny standard för alla läkare fick stor respons av publiken som verkade vilja att alla läkare borde vara lika kommunikativa. Anders Hallén, digitalt ansvarig på Deportivo, hade ett mer tekniskt fokus och berättade om hur appar kan bidra till interaktivitet med patienter. Bland annat har Hallén varit med och utvecklat Qu ree, en app för kötid, till Södersjukhuset. Jens Larsson, chefsjurist vid Landstinget i Uppsala län, delgav farhågor om den naiva inställning många har kring personliga uppgifter som görs allmänna och varnade för att alltför lättvindigt lägga ut hela sin verksamhet på Facebook och Instagram. Han uppmanade även alla att se vad som skrivits på Wikipedia och Flashback om deras företag och organisationer. helen hellströmer och Moa Ledin, kommunikationschef respektive pressansvarig, vid Södersjukhuset, sade sig ha endast positiva erfarenheter av sitt arbete med att bevaka, rekrytera och marknadsföra Södersjukhuset via soci ala medier. Sist ut för dagen var Bengt Mattson, CSR- och miljöchef på Pfizer, som tyckte att sociala medier är utmärkt för kampanjer om man har rätt kompetens och tillräckligt med tid och resurser att kunna driva en relevant fråga. Jason A. Howie

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis och psoriasisartrit Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som inte bara drabbar huden och lederna utan även andra organ i kroppen.

Läs mer

Må bra med. psoriasis. om livsstil och livskvalitet

Må bra med. psoriasis. om livsstil och livskvalitet Må bra med psoriasis om livsstil och livskvalitet Om den här broschyren Psoriasis är en kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. I Sverige har någonstans mellan 250 000 och 300 000 sjukdomen.

Läs mer

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program 2015-2017 Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Psoriasiskoll - Har psoriasis

Psoriasiskoll - Har psoriasis Psoriasiskoll - Har psoriasis Källa: Netdoktor.se (Har psoriasis) Jag har psoriasis 100% 10899 Jag har inte psoriasis, men är intresserad av att veta mer 0% 0 Totalt antal svar 10899 Kön? Kvinna 63% 5755

Läs mer

Depression. Metabolt syndrom. Typ 2- diabetes. Psoriasisartrit

Depression. Metabolt syndrom. Typ 2- diabetes. Psoriasisartrit Depression Metabolt syndrom Typ 2- diabetes Psoriasisartrit 18 Psoriasistidningen 5/2017 SAMSJUKLIGHET Hjärt- och kärlsjukdomar En diagnos kommer SÄLLAN ENSAM Alla vet vi väl att vår livsstil spelar roll

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom Oh no...vember! Säga vad man vill men november är bannemej ingen rolig månad! Vissa månader skulle man faktiskt kunna stryka från kalenderåret och november är en av dom. Men smaken är som baken så klart!

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Förbered rökstoppet 1

Förbered rökstoppet 1 Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Grafisk

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Vill du också bli medlem? Välkommen! 80 olika diagnoser med mycket gemensamt

Vill du också bli medlem? Välkommen! 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Vill du också bli medlem? Välkommen! 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Varför är du medlem i Reumatikerförbundet? Från Facebook! - Jag är medlem för att jag ser Reumatikerförbundet som ett fackförbund

Läs mer

Att få alla byggstenar

Att få alla byggstenar NORRLAND Att få alla byggstenar Psoriasisförbundet i Västerbotten anordnade i februari en utbildningshelg på Medlefors folkhögskola. Under några år har Psoriasisförbunden i Västerbotten och Norrbotten

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Sammanfattning av Dag för genombrott

Sammanfattning av Dag för genombrott Sammanfattning av Dag för genombrott Stockholm 1 juni SÅ MÅR STOCKHOLM SCAPIS GER SVAR I överlag tycker Tomas Jernberg, professor och ansvarig för SCAPIS Stockholm är hälsan är god hos Stockholmarna i

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013 Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop Janssen-Cilag AB Förord Ett nytt år innebär nya möjligheter. I slutet av förra året träffade Janssen en överenskommelse

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet Varmt välkomna hit. Jag heter Tina Norgren och ska vara er moderator under dagen. Jag är också ordförande i länsavdelningen och vice förbundsordförande. Haft psoriasis sedan jag var 9 år, prövat många

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen.

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Under 2012 satsar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att samla in extra mycket pengar. Pengar som

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak och operation Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Att tvingas genomföra ett rökuppehåll i samband med operation

Att tvingas genomföra ett rökuppehåll i samband med operation Att tvingas genomföra ett rökuppehåll i samband med operation - Rökares upplevelser Länk till uppsats D-uppsats, Vårdvetenskap Eva Åkesson Bakgrund Tobak ur ett globalt perspektiv Tobaksanvändande i Sverige

Läs mer

IKTYOS en grupp ärftliga och sällsynta hudsjukdomar

IKTYOS en grupp ärftliga och sällsynta hudsjukdomar IKTYOS en grupp ärftliga och sällsynta hudsjukdomar Information om iktyos till personal på äldreboenden och inom hemtjänsten. Från Iktyosföreningen, Box 1386 (Sturegatan 4a), 172 27 Sundbyberg. Tel 08-546

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Psoriasisföreningens mottagningar. Specialistvård nära dig!

Psoriasisföreningens mottagningar. Specialistvård nära dig! Psoriasisföreningens mottagningar Specialistvård nära dig! Psoriasisföreningen är en ideell förening som driver sex öppenvårds mot tagningar i Stockholms län. Vi vill göra det enklare för dig som har psoriasis

Läs mer

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010

En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 En undersökning om hälsa och livsvillkor Norrland 2010 Hälsa på Lika Villkor? Avgörande är förstås kunskap om hur befolkningen mår och att kunna följa hälsan samt dess bestämningsfaktorer över tid. Varför

Läs mer

Till lärarna! Uppföljning i klasserna 6 och 9

Till lärarna! Uppföljning i klasserna 6 och 9 en läsåret 2007-08 Ledningskontoret Folkhälsoenheten Uppföljning i klasserna 6 och 9 Till lärarna! Här kommer nu en rapportering av resultatet av barn- och ungdomshälsoenkäten, som gjordes månadsskiftet

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Goda vanor för att förebygga fallskador

Goda vanor för att förebygga fallskador Goda vanor för att förebygga fallskador För de allra flesta är det viktigt att kunna göra det man vill. Att tänka efter före och förebygga olyckor kan ge ett mer självständigt liv. Fallolyckor är tyvärr

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5.

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5. ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN Innehåll 1. Inledning 2. Hälsosam livsstil 3. Hälsostress 4. Sociala medier och stress 5. Sammanfattning 6. Metodik 7. Källförteckning 1. Inledning Under de 20 år som

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

God natt och sov riktigt, riktigt gott.

God natt och sov riktigt, riktigt gott. God natt och sov riktigt, riktigt gott. Tips för dig som har problem med sömnen. 1 2 Vi har alla varit med om det någon gång. Det är alldeles omöjligt att somna. Man ligger och vrider och vänder på sig

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar Bilaga 1/4 Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar I detta dokument redovisas beredningen för behovsstyrnings förslag på områden för behovsanalyser 2017.

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Vill du veta mer o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Återkoppling om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Återkoppling om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Återkoppling om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder DELAKTIGHET VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL SOCIALSTYRELSEN 06--8 750/06 (6) Kontakt: Irene Nilsson

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer