Bildarkivet. Kommunernas samarbete på Södertörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildarkivet. Kommunernas samarbete på Södertörn"

Transkript

1 Bildarkivet Kommunernas samarbete på Södertörn

2 NYNÄSHAMNSALEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGENYKVARNNYNÄS NÄSHAMNSALEMBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMNSALEM År 1900 har Södertörn invånare och består av 27 kommuner. År 1952 har Södertörns befolkning ökat till invånare och 17 kommuner har bildats efter en kommunsammanslagning. År 1971 bor invånare på Södertörn i 9 kommuner efter ännu en kommunsammanslagning. År 2004 erkänner kommunstyrelseordförandena i de 8 södertörnskommunerna sitt ömsesidiga beroende genom declaration of interdependence och antar en verksamhetsplan för det gemensamma arbetet. År 2007 tas Södertörns utvecklingsplan (SUP) fram. Det blir en formalisering av arbetet inom infrastruktur, högre utbildning och integration för de 8 södertörnskommunerna. År 2009 beslutas vid södertörnskonferensen att klimat blir ett fjärde samarbetsområde människor bor nu på Södertörn.

3 ÄSHAMNTYRESÖSALEMSÖDERTÄLJEBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNN LEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMN GEMENSAMMA BOLAG INOM Södertörn SYVAB Sydvästra Stockholmsregionens VA-verkaktiebolag (bildat 1964) driver Himmerfjärdsverket, ansvarar för tunnlar som leder avloppsvatten och ägs av kommunerna: Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB. Södertörns fjärrvärme AB (bildat 1969) distribuerar i första hand fjärrvärme till kommuninvånarna i Huddinge och Botkyrka SRV Återvinning AB (bildat 1972) erbjuder miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna Botkyrka, Huddinge, Haninge, Salem, och Nynäshamn. Söder Energi (bildat 1982) förser mer än hushåll, industrier, kontor och sjukhus i Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje med fjärrvärme. Kommunalförbund Södertörns brandförsvarsförbund (bildat 1993)ansvarar för räddningstjänsten för boende på Södertörn. Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) (bildat 2008) bedriver tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen i Södertörnskommunerna. Mikael Svensson/Bildarkivet

4 NYNÄSHAMNSALEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGENYKVARNNYNÄS NÄSHAMNSALEMBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMNSALEM CHEFSNÄTVERK Följande grupper av chefer i kommunerna på Södertörn träffas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte, samsyn, gemensam statistik med mera. Förhandlingschefer Informationschefer IT-chefer Turistchefer Exploateringschefer i östra och södra länsdelarna Ekonomichefer Upphandlingschefer Socialchefer Cheferna för socialjourerna i Stockholms län Handikappomsorgschefer Individ och familjeomsorgschefer Personalchefer VA-chefer Äldreomsorgschefer Skolchefer Kommunstyrelseordförande Kommundirektörer Planeringschefer Näringslivschefer Södertörnskommunernas informationschefer samarbetar. Ett konkret resultat av samarbetet är en gemensam webbplats som lanserades 2008: Tommy Andersson/Bildarkivet

5 ÄSHAMNTYRESÖSALEMSÖDERTÄLJEBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNN LEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMN SOCIALA FRÅGOR Inom det sociala området finns ett omfattande samarbete på Södertörn. Följande nätverk bedriver erfarenhetsutbyten och arbetar med gemensamma utbildningar, riktlinjer och strategier. Nätverken etablerades för fem till tio år sedan. Alkohol- och drogförebyggande arbete Biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatrin Elevhälsa Familjerådgivning Familjerättsenheterna Stockholms läns familjehemssamarbete FoU-byrå med inriktning på individ, familj och socialpsykiatri Arbetsgrupp mot hedersrelaterat våld Jämförelsenätverk Individ och familj Utredarnätverk Individ och familj MAS-samverkan Samverkan kring tillsyn Socialjouren Södertörnsnätverk för härbärgen Ungdomskriminalitet Överförmyndarnämnder Ungdomskriminalitet: Södertörnskommunernas socialchefer samarbetar med polis och kriminalvård. En gemensam policy för att bekämpa ungdomsbrottsligheten tas fram. Victoria Khatib/Bildarkivet

6 NYNÄSHAMNSALEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGENYKVARNNYNÄS NÄSHAMNSALEMBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMNSALEM MILJÖ, STADSBYGGNAD, FYSISK PLANERING Många grupper inom miljö- och stadsbyggnadsområdet samarbetar på Södertörn. Första nätverket etablerades år 1990, men de flesta har funnits i två till fem år. Lantmäteri: GIS Produktionsstandard för nybyggnadskartor Upphandling av flygfotografering och framställning av digitala foton. Upphandling av fotogrammetrisk kartering. Naturvård: Hanvedenprojektet Planer Bygglov, juridik Gator- och vägar Miljö: Tyresån Mälarens vattenvårdsförbund - förbättrad vattenvård. Södertörnsekologerna Åfregruppen Solgruppen - samarbete i livsmedelsfrågor. Törngruppen - samarbete i miljöskyddsfrågor. VA: Debitering/abonnentingenjörer Utredarnätverk Södertörnsekologerna bedriver följande naturvårdsprojekt: - inventering av hotade arter - inventering av områdets sjöar - inventering av tätortsnära lokaler för groddjur - inventering av ängsmarker Ingrid Hulthage

7 ÄSHAMNTYRESÖSALEMSÖDERTÄLJEBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARN LEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMN SKOLA Gymnasie- och vuxenutbildning Gemensam gymnasieregion Gymnasiesärskola-vuxenutbildning Rektorsnätverk Jämförelsenätverk (nyckeltal, alla nivåer) SYV-nätverk (studievägledning) Leif Johansson/Bildarkivet

8 NYNÄSHAMNSALEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGENYKVARNNYNÄS NÄSHAMNSALEMBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMNSALEM IT Inom IT området har Södertörnssamarbetet handlat om outsourcing eller upphandling i följande grupperingar: Gemensam outsourcing av IT-drift Nätverk för kommuner med outsourcing av IT-driften Gemensam upphandling av datakommunikation Gemensam upphandling av IT-infrastruktur Ett färdigt avtal efter en gemensam upphandling av datakommunikation finns liksom gemensamt nät som kan utnyttjas bra för samverkan. Jesper Molin/Bildarkívet

9 ÄSHAMNTYRESÖSALEMSÖDERTÄLJEBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNN LEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMN KULTUR Inom kulturområdet finns ett par samarbetsgrupper på Södertörn: Kultur- och fritidsverksamhet för funktionshindrade Tåget går från pekbok till doktorsavhandling Tåget går är ett samverkansprojekt för bibliotek i regionen som marknadsför de olika typerna av bibliotek och visar att dessa är öppna för alla. De deltagande biblioteken är huvudbibliotek och Flemingsbergs bibliotek i Huddinge, Södertörns högskolebibliotek, KIB:s bibliotek i Huddinge, biblioteken i Tumba, Tullinge, Salem och Södertälje. Jesper Molin/Bildarkívet Leif Johansson/Bildarkívet

10 NYNÄSHAMNSALEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGENYKVARNNYNÄS NÄSHAMNSALEMBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMNSALEM ÄLDREFRÅGOR Inom äldrefrågor finns tre relativt nya nätverk på Södertörn: Jämförelsenätverket inom äldreomsorg Nestor Kravmärkt yrkesroll År 2007 startade arbetet med kravmärkt yrkesroll. Har nu tagit fram ett nationellt valideringssystem samt utbildningskriterier för undersköterskor och vårdbiträden. Arash Atri/Bildarkívet

11 ÄSHAMNTYRESÖSALEMSÖDERTÄLJEBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNN LEMSÖDERTÄLJETYRESÖBOTKYRKAHANINGEHUDDINGENYKVARNNYNÄSHAMN ÖVRIGT Det finns även ett antal övergripande nätverk för övriga frågor som är relativt nya på Södertörn: Arkivarier BRÅ-Medling EU-samordnare Kvalitetsnätverk Södertörn Service/telefoni/reception. Södertörnsnätverk för beredskap och säkerhet Upphandlingar av institutioner På Södertörn bedrivs ett antal gemensamma EU-projekt eller förstudier, såsom: - Grenverket Södertörn: arbetsmarknadsprojekt för unga vuxna - Kom An: arbetsmarknadsprojekt för funktionshindrade - Matchning Södertörn: näringslivs- och arbetsmarknadsprojekt - Scandinavian Islands: turism - UVAKS: uthållig vattenförsörjning i kust och skärgård - Leader - UROSS Anders Järkendal/Bildarkívet

12 Tommy Andersson/Bildarkívet

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Miljönyckeltal. Södertörnskommunerna 2010. SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

Miljönyckeltal. Södertörnskommunerna 2010. <Skriv datum> SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Miljönyckeltal Södertörnskommunerna 2010 Handläggare/referens Ebba Jordelius 08-523 043 65 ebba.jordelius@sodertalje.se SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Innehållsförteckning Inledning... 3

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G 2010 Å R S R E D O V I S N I N G Viktiga händelser under 2010 Valdeltagandet i Tyresö ökade från en jämförelsevis hög nivå och var i riksdagsvalet 87,1 procent (2006 + 1,6). I kommunalvalet röstade 84,5

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Innehåll. Vår verksamhet 2007...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...

Innehåll. Vår verksamhet 2007...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor... Verksamhetsplan och budget 2007 1 Innehåll Vår verksamhet 2007...3 Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Åtaganden och prioriteringar 2007...4

Läs mer

«Omslagsbilden: Resultatet av barns kreativa skapade under Medborgardagen i Stadshuset 2014. FOTO: SANDRA VESTERDAHL.

«Omslagsbilden: Resultatet av barns kreativa skapade under Medborgardagen i Stadshuset 2014. FOTO: SANDRA VESTERDAHL. Årsredovisning 2014 «Omslagsbilden: Resultatet av barns kreativa skapade under Medborgardagen i Stadshuset 2014. FOTO: SANDRA VESTERDAHL. VÅR BERÄTTELSE 5 Fem år i siffror 6 Vart gick skattepengarna? 7

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 2015-03-31 Kommunstyrelsen 0 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker...

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommentarer om budget 2015... 3 Övergripande strategiska mål som styr verksamheten...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

4 ALLMÄNNA INTRESSEN 18

4 ALLMÄNNA INTRESSEN 18 1 INLEDNING 3 1.1 Förändrade planeringsförutsättningar 3 1.2 Syfte 5 1.3 Plan- och budgetprocess i Salem 6 1.4 Arbetets bedrivande 6 1.5 Medborgardialog Salem 2015 8 2 ÖVERGRIPANDE PROBLEM- STÄLLNING OCH

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2010 Året i korthet Med Nacka fick Södertörns brandförsvarsförbund sin tionde medlemskommun. Övertagandet av verksamheten i Nacka brandförsvar skedde redan

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Mellankommunala frågor

Mellankommunala frågor 14 INLEDNING Mellankommunala frågor Baggensfjärden Stockholm Vatten gör regelbundna kontroller av vattnet i de områden som är recipienter för stadens vatten. Dessutom undersöker man vattnet i Baggensfjärden

Läs mer