Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst"

Transkript

1 Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och andra att-satsen besvarad - att avslå tredje att-satsen Motion nr 4 Valkommitténs arbete Peter Börjesson yrkar bifall till motionen samt tilläggsatt-sats - att nomineringshandlingarna kompletteras med möjligheten att beskriva den nominerades kunskap och erfarenhet kopplat till uppdraget hen nomineras till. Årsmötet beslutade efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag Motion nr 5 Utvärdera valkommitténs arbete Motion nr 6 Valkommittén Motion nr 7 Fyra listor till Gbg kommunfullmäktige Madleen Gunnarsson, Joakim Hagberg, m fl yrkar bifall till motionen i sin helhet. Anna Johansson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. Årsmötet beslutade efter votering och rösträkning med siffrorna till distriktsstyrelsens favör i enlighet med distriktsstyrelsens förslag - att avslå första, andra, fjärde och femte att-satsen - att anse tredje och sjätte att-satsen besvarade Motion nr 8 Inrättande av ett Integrationsutskott Bo Sundström yrkar bifall till motionen. Elisabeth Abrahamsson yrkar bifall till motionen samt tilläggsatt-sats - att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp för integration och avgöra i vilken form, utskott, forumgrupp eller råd Årsmötet beslutade i enlighet med Elisabeth Abrahamssons förslag samt tilläggs att-sats - att avslå motionen - att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp för integration och avgöra i vilken form, utskott, forumgrupp eller råd

2 Översänd till tf förste ombudsman Claes Wennberg Motion nr 9 Koldioxidskatt på flygbränsle samt att den jämte distriktsstyrelsens utlåtande skickas till riksdagsgruppen samt till socialdemokrater i Europaparlamentet för beaktande. Översänd till valkretsombudsman Claes Wennberg och organisationsombudsman Ann-Sofie Hermansson Motion nr 10 Strategigrupp för ökad sysselsättning - att Göteborgs partidistrikts årsmöte 2015 beslutar verka för inrättandet av en nationell strategigrupp med uppdrag att analysera och lägga förslag på behovsanpassade utbildningsinsatser. Motion nr 11 Skärp kontrollen av muslimska friskolor - att avslå motionen Motion nr 12 Lika rätt till utbildning och en bra start i livet för barn med dolda funktionsnedsättningar - avslå motionen samt skicka den, med motionssvar, till samtliga förtroendevalda s- politiker i stadsdelarna för vidare hantering. Motion nr 13 Programmering i grundskolan - att programmering införs i utbildningen i grundskolan.

3 Motion nr 14 Frukost till alla i Grundskolan Linus Glanzelius, distriktsstyrelsens föredragande m fl yrkar bifall till distriktsstyrelsens avslagsförslag och Per Tenggrens tilläggsatt-sats - att skicka motionen jämte utlåtande till sdn Ali Karimi m fl yrkar bifall till motionen Ali Karimi yrkar avslag till tilläggsatt-satsen och Per Tenggrens tilläggsyrkande - att avslå motionen samt - att skicka motionen jämte utlåtande till sdn Motion nr 15 Hedens framtid Mats Arnsmar, distriktsstyrelsens föredragande, m fl yrkar bifall till distriktsstyrelsens bifallsförslag. Christian Steingrüber m fl yrkar avslag till motionen. - att utveckla och förtydliga att Heden i huvudsak ska vara en idrotts- och kulturaktivitetsplats. Motion nr 16 En mötesplats till Göran Johanssons minne - att Partidistriktets kongress ger de berörda Socialdemokratiska representanterna i uppdrag att föreslå att ett torg/mötesplats uppkallas efter Göran Johansson i enlighet med motionens mening.

4 Motion nr 17 Ändrade regler för energiskattebefrielse vid förnyelsebar energiprodukton för egen förbrukning Anna Jivén yrkar bifall första att satsen till motionen samt ny tilläggs att-sats Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag - att anse andra och tredje att-satsen besvarad - att bifalla första attsatsen - att reglerna för energiskattebefrielse ändras vid förnyelsebar energiproduktion så att enbart den energiproduktion som inte förbrukas i den egna verksamheten belastas med energiskatt samt - att sända motionen jämte utlåtande till s-gruppen i riksdagen. Motion nr 18 Satsa på att utveckla samordningsförbunden en väg till arbete Ulla Y Gustavsson yrkar bifall till motionen samt tilläggs-attsats - att Göteborgs kommun och västra Götalandsregionen arbetar för att själva öka sina insatser i takt med statens. Anneli Hulthén, distriktsstyrelsens föredragande, bifaller Ullas tilläggs-attsats. Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag - att socialdemokraterna i regering och riksdag arbetar för att prioritera och öka statens insats för fyrpartssamverkan i statsbudgeten - socialdemokraterna i riksdagen arbetar för att lagstiftningen om Finsam ändras till att omfatta möjlighet till samverkan med unga från 15 års ålder samt - att Göteborgs kommun och västra Götalandsregionen arbetar för att själva öka sina insatser i takt med statens. Översänd till valkretsombudsman Claes Wennberg, stadssekreterare Jesper Eneroth samt regionråden Håkan Linnarsson och Lena Malm Motion nr 19 Inför maxtaxa i kollektivtrafiken Klara Lundqvist yrkar bifall till motionen Lena Malm, ds föredragande yrkar bifall till ds förslag. Motion nr 20 EU-medborgares rättigheter Alma Handzar, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till ds förslag. Filippa Lundh jämkar med ds förslag.

5 Årsmötet beslutade bifalla distriktsstyrelsens förslag. - att anse första och andra att-satsen besvarad - att bifalla tredje och fjärde att-satsen - att Göteborgs årsdistriktskongress skickar vidare motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen - att Göteborgs årsdistriktskongress skickar vidare motionen till den socialdemokratiska Europaparlamentsgruppen - att motionen och distriktsstyrelsens utlåtande skickas vidare till s-gruppen i social resursförvaltning Översänd till valkretsombudsman Claes Wennberg, organisationsombudsman Ann-Sofie Hermansson och stadssekreterare Jesper Eneroth Motion nr 21 Samordning av IT på nationell nivå Anders Westerberg yrkarbifall till två nya tilläggs att-satser - att Göteborgs partidistrikts årsmöte beslutar att tydligt verka för en ökad samordning av IT-tjänster i offentlig sektor - att Göteborgs partidistrikts årsmöte verkar för att nationellt erbjuda ett starkare stöd vid IT-upphandling inom offentlig sektor Mattias Jonsson, distriktsstyrelsens föredragande, ställer sig bakom nya tilläggs att-satser samt distriktsstyrelsens förslag Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag inkl tilläggs att-satser - att avslå motionen - att Göteborgs partidistrikts årsmöte beslutar att tydligt verka för en ökad samordning av IT-tjänster i offentlig sektor - att Göteborgs partidistrikts årsmöte beslutar att verka för att nationellt erbjuda ett starkare stöd vid IT-upphandling inom offentlig sektor Motion nr 22 Stärk journalistiken och Public Service Bo Sundström yrkar bifall till motionen samt tilläggs att-sats - att utreda en s-tidning på västkusten Lena Malm, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till ds förslag samt avslag till ny attsats Motion nr 23 Karenstid för ex-politiker och Lobbyregister Per Tenggren, Siw Wittgren Ahl yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. Oskar Brandt bifall till ds förslag samt tilläggs att-sats

6 - att göra en utredning om politiker med en gång kan gå över till alla branscher. Olle Ludvigsson, distriktsstyrelsens föredragande, jämkar med ny tilläggs att-sats plus ny att-sats - att avslå andra att-satsen - att bifalla första och tredje att-satsen - att införa ett Öppenhets- och allmänhetsregister på lobbyister där de måste deklarera vem de jobbar för. - att S i Göteborg skickar motionen till Socialdemokraternas riksdagsgrupp samt - att göra en utredning om politiker med en gång kan gå över till alla branscher.

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se

Beslutsprotokoll. På din sida www.sjf.se Beslutsprotokoll På din sida www.sjf.se Innehållsförteckning Ansvarsfrihet för kongressperioden 8 Behandling av verksamhetsberättelser, årsredovisning samt revisionsberättelser för kongressperioden 6 Fastställande

Läs mer

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen

Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att bifalla motionen. Att avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag Att avslå motionen Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 6 Sekreterare: Olof Ambjörn 2014-09-27 Sida 1 Motion med förslag Motion nr 51: Lika förutsättningar för lokala RIM Att bifalla motionen Utskottet bifaller FS förslag Att

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna. Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Beslutsunderlag Dialog & förslagsforum

Beslutsunderlag Dialog & förslagsforum Beslutsunderlag Dialog & förslagsforum Strategiska planen Inledning Nr 1. Elizabeth Lamb SV Västra Skåne föreslår att En långsiktig prioritering borde vara området "Framtidens samhälle och medborgare"

Läs mer

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Mats Werner och Anna Palmér kommer att dela på ansvaret att leda det socialdemokratiska arbetet i. kommunstyrelsen.

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Mats Werner och Anna Palmér kommer att dela på ansvaret att leda det socialdemokratiska arbetet i. kommunstyrelsen. SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Att bryta trenden med ökande arbetslöshet är S främsta politiska mål.

KOMMUNEN RIKSDAGEN. Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Att bryta trenden med ökande arbetslöshet är S främsta politiska mål. SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014!

Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! MODERATERNA I VÄRMLAND FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! Tid: Lördag den 26 april, start kl. 09.30 med registrering och fika. Plats: Gustaf Fröding Hotell

Läs mer

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR MOTIONER DÅK 2012 Samt förslag till MOTIONSSVAR Motion 1 Utökad skyltning vid pendeltågsstationer På stationer med bara en uppgång saknas det ofta skyltning för information om när nästa tåg kommer i den

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motion nr 87 Kommunikationsplattform. Skåne. Motivering. Yrkande

Motion nr 87 Kommunikationsplattform. Skåne. Motivering. Yrkande Motion nr 87 Kommunikationsplattform Skåne ID567 Område: Kommunikation Motivering En kommunikationsplattform skall, enligt vår mening, innehålla riktlinjer för organisationens kommunikation, såväl intern

Läs mer

Att kvinnoförbundet i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsperiod planerar in utbildning i genusfrågor med syfte att stärka retoriken.

Att kvinnoförbundet i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsperiod planerar in utbildning i genusfrågor med syfte att stärka retoriken. MOTIONSUPPFÖLJNING FÖRBUNDSMÖTET 2011 Bifallna motioner NR NAMN/MOTIONÄR ATT-SATSER ÅTGÄRD 1 Jämställd rekrytering inom vårt parti (Cecilia Wohltat, Emilie Olsson och Åsa Waldemarsson, S-kvinnoklubben

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer