Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsåret 2014/2015. Läsårsdata"

Transkript

1 Läsåret 2014/2015 Läsårsdata

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans mål och vision. 7 Allmän Information.. 8 Elevhälsans medicinska insatser.. 11 Segeltorpsskolans skolrestaurang Skolans gemensamma regler. Sjukanmälan av elever Blankett att skriva under och lämna in

3 Hej alla elever och föräldrar/vårdnadshavare! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Segeltorpsskolan läsåret 14-15! Skolan är stor och mycket spännande arbete pågår. Jag vill nämna två satsningar här. Under läsåret satsar vi på den av staten initierade fortbildning i matematik för alla lärare som undervisar i matematik. Ett arbete med att höja resultaten i alla årskurser har påbörjats, och vi genomlyser därför organisationen för att se hur vi genom samarbete kan lära oss att utnyttja våra befintliga resurser bättre. Under läsåret kan du/ni följa skolan dels genom vår hemsida; dels genom Meddelande till hemmen och de veckobrev ni får av klassföreståndarna. I det här häftet har vi samlat det vi tror att ni har nytta av att känna till. Saknar ni någon information eller undrar över något är ni välkomna att höra av er till oss. Ni hittar namn, e-postadresser och telefonnummer på de kommande sidorna. Tveka inte att höra av er med tankar, funderingar, frågor eller reflektioner. Vi ser positivt på alla former av feedback och inspiration! Det är vi elever, föräldrar/vårdnadshavare och skolpersonal som tillsammans ser till att verksamheten ständigt utvecklas. Med hopp om ett gott och nära samarbete önskar vi er alla ett givande läsår 2014/2015 Segeltorpsskolan genom Lennart Norrevik, Alexandra Panagiotidou, Daniel Gausel & Helén Delin. 3

4 LÄSÅRSKALENDER Höstterminen 2014 Höstterminen börjar onsdagen den 20 augusti kl Lovdagar höstterminen Måndag 12 augusti är fritids stängt för planering. Tisdag 13 augusti är fritids stängt för planering. Höstlov vecka 44, 27 oktober till 31 oktober. Terminsavslutning 19 december. Vårterminen 2015 Vårterminen börjar torsdagen den 8 januari. Lovdagar vårterminen Studiedag Onsdag 7/1. Eleverna är lediga. Sportlov vecka 9, 23 februari till 27 februari. Påsklov vecka 15, 7 april till 10 april. (6 april är annandag påsk). Studiedag måndag 20/4. Eleverna lediga. 1 maj (Lovdag med anledning av Valborg) 15 maj (Lovdag med anledning av Kristi Himmelsfärdshelgen). 6 juni (Nationaldagen). Skolavslutning onsdagen den 10 juni

5 SEGELTORPSSKOLAN Postadress: Besöksadress: Telefon: Segeltorpsskolan Chronas Väg 12A (Exp.) Huddinge Kommun Fax: HUDDINGE E-post: SKOLLEDNING Rektor: Lennart Norrevik Telefon: , Resurscentrum E-post: Biträdande rektor: Helén Delin Telefon: , Årskurs F-3, fritids E-post: Biträdande rektor: Daniel Gausel Telefon: , Årskurs 4-6, Fyrklövern, fritids 4-6 E-post: Biträdande rektor: Alexandra Panagiotidou Telefon: , Årskurs 7-9 E-post: Ekonom: Hülya Kinali Telefon: Intendent, Ekonom E-post: EXPEDITION Skoladministratör: Olga Apatsidou Telefon: E-post: IT/Telefoni: Bengt Svensson Telefon: E-post: Expeditionens öppettider: måndag-fredag VAKTMÄSTERI Vaktmästare: Anders Alm Telefon: , E-post: SKOLRESTAURANGEN Skolrestaurangchef: Mathias Lundström Telefon: E-post: 5

6 ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER/EMI Skolsköterska: Elisabeth Wallén Årskurs F- 3 Endast tis-tors kl :30 Telefon: (mobil ank.) E-post: Skolsköterska: Annica Silvertun Telefon: (mobil ank.) Årskurs 4-9 E-post: Mån-fre kl :30 Skolläkare kan träffas efter tidsbeställning genom skolsköterskorna. KURATOR Kurator: Emma Lindström Telefon: , E-post: STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE Studie- och yrkesvägledare: Karin Gavelius Telefon: E-post: Mottagningstid: Jämna veckor tisdag torsdag Udda veckor måndag onsdag fredag SJUKANMÄLAN AV ELEVER: Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan görs via huddinge.skola24.se eller om du inte har inloggning via telefon: Om du som vårdnadshavare saknar konto i Skola24 ansöker du om det via E-tjänster och blanketter. Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda så kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. Så här kommer du i kontakt med de olika avdelningarna: Stora Rönnen Lilla Rönnen Stora Bågen Fyrklövern Öppet fritids Eftis , Personalrum Bågen (7-9) , 79 Personalrum Bågen (F-3, 4-6) , 97 Hemsida: E-post till personalen: (bara små bokstäver, inga å, ä eller ö) 6

7 SEGELTORPSSKOLANS MÅL OCH VISION Den bästa skolan för Huddinge. Framtidens elev från Segeltorpsskolan. Internationell Vår elev har genom kontakter och kunskaper fått kännedom och förståelse för andra länder och kulturer. Beredd på att konkurrera och samarbeta med människor från hela världen lämnar Segeltorpsskoleeleven årskurs nio. Har baskunskaper Med en bredd av baskunskaper är Segeltorpsskoleeleven förberedd för olika inriktningar på sina studier samt känner sig trygg med att alltid ha de mest elementära kunskaperna i botten av sitt kunnande. Socialt kompetent Alltid bekväm med sin omgivning oavsett klass, kultur eller land klarar Segeltorpsskoleeleven av att samtala och umgås på ett bekvämt sätt. Miljömedveten Jordens miljö är avgörande för vår överlevnad. Det är en kunskap som påverkar Segeltorpsskoleelevens handlande. Allmänbildad För att känna sig bekväm i olika miljöer har Segeltorpsskoleeleven en allmänbildning som gör det lätt att referera till olika områden som konst, litteratur, musik, teater, historia, geografi. Tänkande En avgörande konkurrensfördel som Segeltorpsskoleeleven har i framtidens samhälle är förmågan att tänka analytiskt, kreativt, självständigt. Talande Förmågan att få andra människor att lyssna och förstå är Segeltorpsskoleeleven väl tränad i, och att hålla ett tal känns naturligt. Hälsomedveten Den personliga hälsan, som påverkas av kost och motion, tänker Segeltorpsskoleeleven på inte bara på sin skoltid utan också på sin fritid. Självförtroende Avgörande för den personliga utvecklingen för Segeltorpsskoleeleven är självförtroendet. God självkännedom och ett gott självförtroende skapar goda förutsättningar för en framtida karriär. 7

8 ALLMÄN INFORMATION ALLERGIER Vi har elever på skolan som är mycket känsliga för nötter, parfymer och sprayer. Nötter och sprayer är förbjudna på skolan. Tillbud har inträffat där ambulanshämtning varit nödvändigt. ANSVAR OCH ÅTGÄRDER VID STÖLD ELLER SKADOR PÅ PRIVAT EGENDOM Skolan ansvarar inte för kläder, skolmaterial m.m. som lämnas kvar efter skoltid/arbetstid och inte heller för tillgrepp som sker vid aktiviteter under elevernas fritid, t.ex. vid fester som anordnats av klassråd eller elevråd. Skolan kan endast ansvara för sådant som eleverna normalt sett ska ha med sig till skolan. Ersättningsblankett finns på expeditionen. Segeltorpsskolan tar inte på sig att ersätta ytterplagg, skor, gymnastikkläder med mer än belopp som motsvarar normal standard. När stöld inträffar får skolan göra en bedömning i varje enskilt fall vad som kan anses vara en rimlig ersättning, men riktvärden för vilken ersättning som betalas ut är Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader som redovisas och uppdateras efter konsumentprisindex varje år. Privata ägodelar avsedda för fritidssysselsättning t.ex. mobiltelefoner, musikinstrument, SL-kort, sportutrustning, cyklar, mopeder och liknande ansvarar inte skolan för. Om elever tar med sig privata ägodelar till skolan sker det alltså på egen risk och ersätts ej. BETYG Betyg ges varje termin i åk 6-9 och med betygen A-E. ELEVS LEDIGHET Behöver elev ledigt från skolarbetet skall ansökan göras i förväg på tryckt blankett Ansökan om ledighet. Blankett finns att hämta på expeditionen och på Huddinge kommuns hemsida, Ansvarsläraren har rätt att bevilja högst fem dagar i följd och högst fem dagar under ett läsår. Skäl till ansökan om ledighet anges på blanketten. Längre ledighet beviljas/avslås av skolledningen. Terminstid är elevens arbetstid. All frånvaro påverkar elevens möjlighet att uppnå målen. Inga ledigheter godkänns vid tidpunkter för nationella prov. Icke godkänd ledighet registreras som olovlig frånvaro i skola 24. FÖRVARING AV YTTERKLÄDER OCH SKOLVÄSKOR Elevskåp finns till samtliga elever i år 7 9. Eleverna måste ha med sig egna hänglås. Ytterkläder skall förvaras i skåpen, liksom saker som inte skall medföras på lektionerna. FÖRÄLDRASAMVERKAN Skolledningen bjuder ett par gånger per läsår in till Elev- och föräldrasamrådsmöte på skolan. Syftet är att föräldrar/vårdnadshavare ska få möjlighet att delge oss synpunkter på verksamheten samt för att vi ska få ett bra underlag för beslutsfattande. Delaktighet är viktigt! Alla är välkomna. Rektor meddelar tider i Brev till hemmen. KLASSRESA En del klasser åker på klassresa med insamlade pengar och innehållet kan då vara icke-pedagogiskt samt på helger. Skolan tar i sådana fall inget som helst ansvar utan den enskilde föräldern ansvarar för sitt barn. Jämför med lägerskola nedan. 8

9 KLASSRÅD ELEVRÅD På Segeltorpsskolan deltar alla elever från F-9 i den demokratiska processen. På skolan hålls klass- och elevrådsmöten. Alla klasser utser elevrådsrepresentanter. Elevrådsrepresentanterna från klasserna deltar i Elevrådsmöte 1 (årskurs1-6) eller Elevrådsmöte 2 (årskurs år 7-9), en gång per månad. Elevråden träffar regelbundet skolledningen. Elevrådsrepresentanterna närvarar på Elev- och föräldrasamrådsmötena. KURSBYTE Eventuellt byte av språkval kan ske inför start av nytt läsår. Elever i åk 6 kan i speciella fall byta under terminen. I båda fall krävs målsmans underskrift. Skolledningen godkänner byte. Om elev byter B-språk skall skriftligt omdöme lämnas, vilket skall följa med slutbetyget. Från och med HT får elever i årskurs 7 högre meritpoäng för B-språk. LÄGERSKOLA En del klasser väljer att åka på lägerskola. Viktigt att känna till är att insamling av pengar från föräldrar till lägerskola enligt skollagen ej är tillåten. Däremot är det tillåtet med penninginsamling i form av auktioner, försäljning och så vidare så länge man som förälder inte blir skyldig att bidra med pengar. Lägerskola sker på skoltid, med lärare och med ett pedagogiskt programinnehåll. LÄROMEDEL De läromedel och förbrukningsartiklar som lämnas ut vid läsårs/terminsstart skall räcka så långt det är planerat. Elev som tappar/skadar dessa är ersättningsskyldig. Elev är skyldig att ta med sig nödvändiga läromedel till varje lektion. MOBILTELEFONANVÄNDNING 1. Skolan tar inget ansvar för mobiltelefoner som tas med till skolan. 2. Mobiltelefonen måste vara avstängda och inte synliga under lektionstid. NATIONELLA PROV Nationella prov genomförs för årskurs 3,6 och 9. PROV Max 2 prov per vecka för eleverna och inte fler än 1 per dag. RÖKNING Skolan är en helt tobaksfri skola. Elev som ses röka rapporteras till vårdnadshavaren. SJUKANMÄLAN ELEV Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan kan göras via telefon: direkt in i skola 24 eller om du har konto via huddinge.skola24.se Läkarbesök och tandläkarbesök skall också anmälas till skolan. Om du som vårdnadshavare saknar konto i Skola24 ansöker du om det via E-tjänster och blanketter. Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. 9

10 SKOLBARNSOMSORG Fritidshemmens öppettider är , dessutom finns öppen skolbarnsomsorg för åringar kl SKOLK Meddelas alltid hemmet. Enstaka skolktillfälle som inte uppmärksammas leder ofta till mer otillåten frånvaro. Olovlig frånvaro kan vara första tecknet på att något inte står rätt till. UTVECKLINGSSAMTAL Elever och vårdnadshavare bjuds in till ett utvecklingssamtal per termin. ÖPPET HUS Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under skoltid men det är bra att meddela läraren detta någon dag i förväg. 10

11 ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER/EMI När barnen börjar skolan tar EMI över ansvaret, efter barnhälsovården, att följa deras utveckling. Vi kan beskrivas som elevernas företagshälsovård. I skollagen står det att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt men vi samarbetar självklart med dig som förälder och med skolan. EMI arbetar förebyggande. Vi följer barnens hälsoutveckling och är uppmärksamma på brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil. Det gör vi under hela skoltiden, dvs. från förskoleklass tills eleverna lämnar gymnasiet. Skolhälsovården strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Som förälder är du vår viktigaste samarbetspartner. Tillsammans har vi samma mål att ditt barns skolgång ska bli den bästa möjliga. EMI erbjuder förebyggande hälsovård med individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Skolsköterskan träffar alla barn som går i förskoleklass för ett hälsobesök, tillsammans med föräldrar. Då undersöks längd, vikt, syn, hörsel och barnets trivsel. Hälsouppgifter lämnas in från föräldrarna. Vid behov erbjuds tid till skolläkaren. I skolår 2 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd och vikt. I skolår 4 erbjuder vi alla elever ett hälsosamtal och en kontroll av längd, vikt, rygg och syn. I skolår 6 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg. I skolår 8 erbjuder vi alla elever ett hälsosamtal och en kontroll av längd, vikt och rygg. Särskilda insatser Elever med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller elever med olika inlärningssvårigheter kan behöva särskilda insatser. Vi kan hjälpa till så att skolsituationen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Många gånger är vi en bro mellan familjen, elevens behandlande läkare och skolan. Vaccinationsprogram Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Barn födda 2002 eller senare följer ett nytt vaccinationsschema. Det innebär att under skolår 2 kommer barnen erbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Under högstadiet kommer barnen att erbjudas vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (DTP). I skolår 5 kommer alla flickor födda 1999 eller senare att erbjudas vaccin mot HPV (humant papillomvirus). Ett vaccin som kan skydda mot livmoderhalscancer. Vaccinet omfattar 3 injektioner. EMI erbjuder även: Vi står för: Enklare sjukvårdsinsatser. att vi alltid står på barnens sida. Telefonrådgivning. Hjälp med hänvisning till övrig sjukvård. Besök hos skolläkare. Barnen har rätt att söka skolsköterskan på lektionstid. 11

12 Obs! Har du ett barn som är allergisk mot födoämnen gäller följande rutin: Intyg ska fyllas i om hur allergin yttrar sig, ev. mediciner och läkarkontakt. Intyget ges till skolrestaurangen och kopia ska lämnas till skolsköterskan. Det är också bra att barnets ansvarslärare får veta hur allergin yttrar sig. Ibland behöver barnet ha akutmediciner i skolan. Om ditt barn behöver hjälp med att ta medicin, regelbundet eller vid behov, under skoldagen, ska landstinget/behandlande läkare skicka begäran om Egenvård till rektor. Detta är nya direktiv, fråga gärna oss för ytterligare information. Allmänna hälsotips för skolbarn: Regelbundna måltider med bra näringsinnehåll. Regelbunden motion. Möjlighet till avkoppling, lugn och ro. Skön sömn. Barn under 9 år behöver minst 10 tim sömn/natt. Allergier På skolan finns personer med allvarliga allergier, undvik därför parfymer, spraydeo, rakvatten och liknande. Vi har totalt nötförbud på skolan! 12

13 SEGELTORPSSKOLANS SKOLRESTAURANG Segeltorpsskolan skolrestaurang är ett tillagningskök, dvs. maten lagas i skolan och kommer inte från något centralkök. Vi lagar så mycket mat från grunden som möjligt t.ex. grytor, köttfärssås och potatismos, och använder så få halvfabrikat med onödiga tillsatser som möjligt. Det serveras en varierad och fräsch salladsbuffé och även lättmjölk, lättmargarin, Bregott och knäckebröd av olika sorter varje dag. Då det serveras mjukt bröd är det hembakat på ekologiskt mjöl. Skollunchen och mellanmålet grundar sig på de riktlinjer och rekommendationer som livsmedelsverket flaggar för. Matsedeln sätts ihop av en matsedelsgrupp med Huddinge kommuns kostkonsulenter och kökschefer från de olika skolrestaurangerna. Vi följer den i stort. Men försöker förfina den emellanåt. Segeltorpsskolans skolrestaurang är KRAV-certifierad sedan 2008 på ett antal livsmedel t.ex. köttfärs, lättmjölk och vetemjöl. Vi strävar efter att använda mer och mer av ekologiskt producerade varor. Målet är att ha 50 % av livsmedlen ekologiska. Segeltorpsskolans skolrestaurang är av Miljökontoret en godkänd livsmedelsanläggning, dvs. att vi följer de hårda krav och regler som livsmedelslagen kräver angående hantering av livsmedel, egenkontroll och hygien (HACCP). Elever som av medicinska skäl behöver specialkost MÅSTE lämna intyg till kökschef. Specialkosten serveras i en särskild serveringsvagn. Alla är varmt välkomna att äta i skolrestaurangen Kontakta gärna skolrestaurangen om ni har frågor eller funderingar. Tel Med vänliga hälsningar Mathias, Helen, Temam, Helda, Agneta, Birgitta, Nuray, Elin, Susann & Rune. 13

14 SKOLANS GEMENSAMMA REGLER Vi visar alla hänsyn och respekt och uppträder trevligt mot varandra. Tänk på följande: att komma väl förberedd och i tid till lektionerna, så att alla får arbetsro. att använda ett vårdat språk och ha ett trevligt bemötande. att ta av dig mössa, keps och ytterkläder i klassrum och matsalar. att inte äta godis och tugga tuggummi under skoltid att vara varsam om material och miljön samt att du kan bli ersättningsskyldig för saker du tappar bort eller har sönder. att elever i årskurs 1-6 inte lämnar skolans område utan tillstånd. att ta av ytterskorna när du är inomhus i Bågen och Rönnen. att ha mobilen avstängd och ej synlig under lektionstid. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Utvisning Rektor eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. I grundskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass om 1. Eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt. 2. Eleven inte ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. Kvarsittning Under samma förutsättningar får en lärare besluta att en elev får stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar. Omhändertagande av föremål Rektor eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Ett föremål som har omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om särskild anledning finns kan föremålet behållas tills vårdnadshavare informerats. 14

15 Denna del/sida kan tas bort och sättas på kylskåpet eller vid telefonen. SJUKANMÄLAN AV ELEVER: Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan sker via ditt konto på huddinge.skola24.se Om du inte har hunnit ordna eget konto finns möjlighet att sjukanmäla via telefon Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda så kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. 15

16 Barn och utbildningsförvaltningen Segeltorpsskolan Blankett att skriva under och lämnas in Avskiljs och lämnas till ansvarslärare/klasslärare snarast och senast 28 september 2013 Elevens namn: Klass: Obs Om du/ni godkänner alla alternativ, sätt då kryss i alla rutor. Ja, vi har tillsammans tagit del av informationen till elever och föräldrar i Segeltorpsskolan. Jag/vi godkänner att pappersutskick ersätts med e-post. Jag/vi godkänner att foton, tagna av elever och personal, i samband med skolarbete, utflykter och liknande läggs på skolans hemsida. Underskrift vårdnadshavare 1 Ort, datum Namnförtydligande Telefon dagtid E-post adress: Underskrift vårdnadshavare 2 Ort, datum Namnförtydligande Telefon dagtid E-post adress: Underskrift elev Ort, datum Mottagen av ansvarslärare/klasslärare Namn Datum 16

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan är en F-9 skola som är centralt och vackert belägen vid Vattentornet i Borås. Hos oss går ca 740 elever i åldrarna

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 2012/2013 Rosendalsskolan och Fritidshemmen 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Sid. 4-5 Sid. 6 Sid. 7-8 Sid. 9-10 Sid. 11 Välkommen till Rosendalsskolan

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Tjänsteskrivelse BUN 2013.0318 2015-03-02 Handläggare: Gunilla Spångberg Barn- och utbildningsnämnden Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Sammanfattning En översyn har gjorts av elevhälsans

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Hälsosamt lärande Information om barn- och elevhälsan

Hälsosamt lärande Information om barn- och elevhälsan Hälsosamt lärande Information om barn- och elevhälsan Att må bra är en förutsättning för att kunna koncentrera sig i skolan, vara delaktig och ta till sig nya kunskaper. Elevhälsovården har till uppgift

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 INFORMATION Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vart vänder Du Dig 3-5 - skolans hemsida - skolans adress - Frånvaroanmälan/sjukdom - Ledighet - Försäkring

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Välkommen! Till Skolan Lär Läsåret 2010-2011

Välkommen! Till Skolan Lär Läsåret 2010-2011 Välkommen! Till Skolan Lär Läsåret 2010-2011 Hej och välkomna till ett nytt läsår på skolan Lär! Vi hoppas att ni har haft ett roligt sommarlov och att ni är utvilade inför skolstarten. Här följer lite

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Engelbrekt- skolan 2014-2015

Engelbrekt- skolan 2014-2015 Engelbrektskolan 2014-2015 2014-2015 Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan är en F-9-skola som är centralt och vackert belägen vid Vattentornet i Borås. Hos oss går

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Välkommen till Hagaskolan

Välkommen till Hagaskolan Välkommen till Hagaskolan INFORMATIONSSKRIFT Läsåret 2015-2016 Hagaskolan Box 315 35 701 35 ÖREBRO Telefon exp: 019-21 21 40 Fax: 019-21 24 70 Besöksadress: Blåmesvägen 1 Rektor: Ina Axelryd 21 22 18,

Läs mer

Fyren EkAlmens. Information A till Ö

Fyren EkAlmens. Information A till Ö Fyren EkAlmens Information A till Ö Läsåret 2012/2013 VAD ÄR DET HÄR FÖR INFORMATION? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015 Verksamhetsplan 1 (7) Datum 2014-06-18 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. 2015-05-13

Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. 2015-05-13 Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. Veckomeddelande v 21 2015-05-13 MÖTEN/KONFERENSER To 21/5 13.00 Skyddsrond Linghallen SCHEMABRYTANDE V 21 APL RL12 ES13b

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer