Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsåret 2014/2015. Läsårsdata"

Transkript

1 Läsåret 2014/2015 Läsårsdata

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans mål och vision. 7 Allmän Information.. 8 Elevhälsans medicinska insatser.. 11 Segeltorpsskolans skolrestaurang Skolans gemensamma regler. Sjukanmälan av elever Blankett att skriva under och lämna in

3 Hej alla elever och föräldrar/vårdnadshavare! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Segeltorpsskolan läsåret 14-15! Skolan är stor och mycket spännande arbete pågår. Jag vill nämna två satsningar här. Under läsåret satsar vi på den av staten initierade fortbildning i matematik för alla lärare som undervisar i matematik. Ett arbete med att höja resultaten i alla årskurser har påbörjats, och vi genomlyser därför organisationen för att se hur vi genom samarbete kan lära oss att utnyttja våra befintliga resurser bättre. Under läsåret kan du/ni följa skolan dels genom vår hemsida; dels genom Meddelande till hemmen och de veckobrev ni får av klassföreståndarna. I det här häftet har vi samlat det vi tror att ni har nytta av att känna till. Saknar ni någon information eller undrar över något är ni välkomna att höra av er till oss. Ni hittar namn, e-postadresser och telefonnummer på de kommande sidorna. Tveka inte att höra av er med tankar, funderingar, frågor eller reflektioner. Vi ser positivt på alla former av feedback och inspiration! Det är vi elever, föräldrar/vårdnadshavare och skolpersonal som tillsammans ser till att verksamheten ständigt utvecklas. Med hopp om ett gott och nära samarbete önskar vi er alla ett givande läsår 2014/2015 Segeltorpsskolan genom Lennart Norrevik, Alexandra Panagiotidou, Daniel Gausel & Helén Delin. 3

4 LÄSÅRSKALENDER Höstterminen 2014 Höstterminen börjar onsdagen den 20 augusti kl Lovdagar höstterminen Måndag 12 augusti är fritids stängt för planering. Tisdag 13 augusti är fritids stängt för planering. Höstlov vecka 44, 27 oktober till 31 oktober. Terminsavslutning 19 december. Vårterminen 2015 Vårterminen börjar torsdagen den 8 januari. Lovdagar vårterminen Studiedag Onsdag 7/1. Eleverna är lediga. Sportlov vecka 9, 23 februari till 27 februari. Påsklov vecka 15, 7 april till 10 april. (6 april är annandag påsk). Studiedag måndag 20/4. Eleverna lediga. 1 maj (Lovdag med anledning av Valborg) 15 maj (Lovdag med anledning av Kristi Himmelsfärdshelgen). 6 juni (Nationaldagen). Skolavslutning onsdagen den 10 juni

5 SEGELTORPSSKOLAN Postadress: Besöksadress: Telefon: Segeltorpsskolan Chronas Väg 12A (Exp.) Huddinge Kommun Fax: HUDDINGE E-post: SKOLLEDNING Rektor: Lennart Norrevik Telefon: , Resurscentrum E-post: Biträdande rektor: Helén Delin Telefon: , Årskurs F-3, fritids E-post: Biträdande rektor: Daniel Gausel Telefon: , Årskurs 4-6, Fyrklövern, fritids 4-6 E-post: Biträdande rektor: Alexandra Panagiotidou Telefon: , Årskurs 7-9 E-post: Ekonom: Hülya Kinali Telefon: Intendent, Ekonom E-post: EXPEDITION Skoladministratör: Olga Apatsidou Telefon: E-post: IT/Telefoni: Bengt Svensson Telefon: E-post: Expeditionens öppettider: måndag-fredag VAKTMÄSTERI Vaktmästare: Anders Alm Telefon: , E-post: SKOLRESTAURANGEN Skolrestaurangchef: Mathias Lundström Telefon: E-post: 5

6 ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER/EMI Skolsköterska: Elisabeth Wallén Årskurs F- 3 Endast tis-tors kl :30 Telefon: (mobil ank.) E-post: Skolsköterska: Annica Silvertun Telefon: (mobil ank.) Årskurs 4-9 E-post: Mån-fre kl :30 Skolläkare kan träffas efter tidsbeställning genom skolsköterskorna. KURATOR Kurator: Emma Lindström Telefon: , E-post: STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE Studie- och yrkesvägledare: Karin Gavelius Telefon: E-post: Mottagningstid: Jämna veckor tisdag torsdag Udda veckor måndag onsdag fredag SJUKANMÄLAN AV ELEVER: Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan görs via huddinge.skola24.se eller om du inte har inloggning via telefon: Om du som vårdnadshavare saknar konto i Skola24 ansöker du om det via E-tjänster och blanketter. Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda så kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. Så här kommer du i kontakt med de olika avdelningarna: Stora Rönnen Lilla Rönnen Stora Bågen Fyrklövern Öppet fritids Eftis , Personalrum Bågen (7-9) , 79 Personalrum Bågen (F-3, 4-6) , 97 Hemsida: E-post till personalen: (bara små bokstäver, inga å, ä eller ö) 6

7 SEGELTORPSSKOLANS MÅL OCH VISION Den bästa skolan för Huddinge. Framtidens elev från Segeltorpsskolan. Internationell Vår elev har genom kontakter och kunskaper fått kännedom och förståelse för andra länder och kulturer. Beredd på att konkurrera och samarbeta med människor från hela världen lämnar Segeltorpsskoleeleven årskurs nio. Har baskunskaper Med en bredd av baskunskaper är Segeltorpsskoleeleven förberedd för olika inriktningar på sina studier samt känner sig trygg med att alltid ha de mest elementära kunskaperna i botten av sitt kunnande. Socialt kompetent Alltid bekväm med sin omgivning oavsett klass, kultur eller land klarar Segeltorpsskoleeleven av att samtala och umgås på ett bekvämt sätt. Miljömedveten Jordens miljö är avgörande för vår överlevnad. Det är en kunskap som påverkar Segeltorpsskoleelevens handlande. Allmänbildad För att känna sig bekväm i olika miljöer har Segeltorpsskoleeleven en allmänbildning som gör det lätt att referera till olika områden som konst, litteratur, musik, teater, historia, geografi. Tänkande En avgörande konkurrensfördel som Segeltorpsskoleeleven har i framtidens samhälle är förmågan att tänka analytiskt, kreativt, självständigt. Talande Förmågan att få andra människor att lyssna och förstå är Segeltorpsskoleeleven väl tränad i, och att hålla ett tal känns naturligt. Hälsomedveten Den personliga hälsan, som påverkas av kost och motion, tänker Segeltorpsskoleeleven på inte bara på sin skoltid utan också på sin fritid. Självförtroende Avgörande för den personliga utvecklingen för Segeltorpsskoleeleven är självförtroendet. God självkännedom och ett gott självförtroende skapar goda förutsättningar för en framtida karriär. 7

8 ALLMÄN INFORMATION ALLERGIER Vi har elever på skolan som är mycket känsliga för nötter, parfymer och sprayer. Nötter och sprayer är förbjudna på skolan. Tillbud har inträffat där ambulanshämtning varit nödvändigt. ANSVAR OCH ÅTGÄRDER VID STÖLD ELLER SKADOR PÅ PRIVAT EGENDOM Skolan ansvarar inte för kläder, skolmaterial m.m. som lämnas kvar efter skoltid/arbetstid och inte heller för tillgrepp som sker vid aktiviteter under elevernas fritid, t.ex. vid fester som anordnats av klassråd eller elevråd. Skolan kan endast ansvara för sådant som eleverna normalt sett ska ha med sig till skolan. Ersättningsblankett finns på expeditionen. Segeltorpsskolan tar inte på sig att ersätta ytterplagg, skor, gymnastikkläder med mer än belopp som motsvarar normal standard. När stöld inträffar får skolan göra en bedömning i varje enskilt fall vad som kan anses vara en rimlig ersättning, men riktvärden för vilken ersättning som betalas ut är Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader som redovisas och uppdateras efter konsumentprisindex varje år. Privata ägodelar avsedda för fritidssysselsättning t.ex. mobiltelefoner, musikinstrument, SL-kort, sportutrustning, cyklar, mopeder och liknande ansvarar inte skolan för. Om elever tar med sig privata ägodelar till skolan sker det alltså på egen risk och ersätts ej. BETYG Betyg ges varje termin i åk 6-9 och med betygen A-E. ELEVS LEDIGHET Behöver elev ledigt från skolarbetet skall ansökan göras i förväg på tryckt blankett Ansökan om ledighet. Blankett finns att hämta på expeditionen och på Huddinge kommuns hemsida, Ansvarsläraren har rätt att bevilja högst fem dagar i följd och högst fem dagar under ett läsår. Skäl till ansökan om ledighet anges på blanketten. Längre ledighet beviljas/avslås av skolledningen. Terminstid är elevens arbetstid. All frånvaro påverkar elevens möjlighet att uppnå målen. Inga ledigheter godkänns vid tidpunkter för nationella prov. Icke godkänd ledighet registreras som olovlig frånvaro i skola 24. FÖRVARING AV YTTERKLÄDER OCH SKOLVÄSKOR Elevskåp finns till samtliga elever i år 7 9. Eleverna måste ha med sig egna hänglås. Ytterkläder skall förvaras i skåpen, liksom saker som inte skall medföras på lektionerna. FÖRÄLDRASAMVERKAN Skolledningen bjuder ett par gånger per läsår in till Elev- och föräldrasamrådsmöte på skolan. Syftet är att föräldrar/vårdnadshavare ska få möjlighet att delge oss synpunkter på verksamheten samt för att vi ska få ett bra underlag för beslutsfattande. Delaktighet är viktigt! Alla är välkomna. Rektor meddelar tider i Brev till hemmen. KLASSRESA En del klasser åker på klassresa med insamlade pengar och innehållet kan då vara icke-pedagogiskt samt på helger. Skolan tar i sådana fall inget som helst ansvar utan den enskilde föräldern ansvarar för sitt barn. Jämför med lägerskola nedan. 8

9 KLASSRÅD ELEVRÅD På Segeltorpsskolan deltar alla elever från F-9 i den demokratiska processen. På skolan hålls klass- och elevrådsmöten. Alla klasser utser elevrådsrepresentanter. Elevrådsrepresentanterna från klasserna deltar i Elevrådsmöte 1 (årskurs1-6) eller Elevrådsmöte 2 (årskurs år 7-9), en gång per månad. Elevråden träffar regelbundet skolledningen. Elevrådsrepresentanterna närvarar på Elev- och föräldrasamrådsmötena. KURSBYTE Eventuellt byte av språkval kan ske inför start av nytt läsår. Elever i åk 6 kan i speciella fall byta under terminen. I båda fall krävs målsmans underskrift. Skolledningen godkänner byte. Om elev byter B-språk skall skriftligt omdöme lämnas, vilket skall följa med slutbetyget. Från och med HT får elever i årskurs 7 högre meritpoäng för B-språk. LÄGERSKOLA En del klasser väljer att åka på lägerskola. Viktigt att känna till är att insamling av pengar från föräldrar till lägerskola enligt skollagen ej är tillåten. Däremot är det tillåtet med penninginsamling i form av auktioner, försäljning och så vidare så länge man som förälder inte blir skyldig att bidra med pengar. Lägerskola sker på skoltid, med lärare och med ett pedagogiskt programinnehåll. LÄROMEDEL De läromedel och förbrukningsartiklar som lämnas ut vid läsårs/terminsstart skall räcka så långt det är planerat. Elev som tappar/skadar dessa är ersättningsskyldig. Elev är skyldig att ta med sig nödvändiga läromedel till varje lektion. MOBILTELEFONANVÄNDNING 1. Skolan tar inget ansvar för mobiltelefoner som tas med till skolan. 2. Mobiltelefonen måste vara avstängda och inte synliga under lektionstid. NATIONELLA PROV Nationella prov genomförs för årskurs 3,6 och 9. PROV Max 2 prov per vecka för eleverna och inte fler än 1 per dag. RÖKNING Skolan är en helt tobaksfri skola. Elev som ses röka rapporteras till vårdnadshavaren. SJUKANMÄLAN ELEV Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan kan göras via telefon: direkt in i skola 24 eller om du har konto via huddinge.skola24.se Läkarbesök och tandläkarbesök skall också anmälas till skolan. Om du som vårdnadshavare saknar konto i Skola24 ansöker du om det via E-tjänster och blanketter. Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. 9

10 SKOLBARNSOMSORG Fritidshemmens öppettider är , dessutom finns öppen skolbarnsomsorg för åringar kl SKOLK Meddelas alltid hemmet. Enstaka skolktillfälle som inte uppmärksammas leder ofta till mer otillåten frånvaro. Olovlig frånvaro kan vara första tecknet på att något inte står rätt till. UTVECKLINGSSAMTAL Elever och vårdnadshavare bjuds in till ett utvecklingssamtal per termin. ÖPPET HUS Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under skoltid men det är bra att meddela läraren detta någon dag i förväg. 10

11 ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER/EMI När barnen börjar skolan tar EMI över ansvaret, efter barnhälsovården, att följa deras utveckling. Vi kan beskrivas som elevernas företagshälsovård. I skollagen står det att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt men vi samarbetar självklart med dig som förälder och med skolan. EMI arbetar förebyggande. Vi följer barnens hälsoutveckling och är uppmärksamma på brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil. Det gör vi under hela skoltiden, dvs. från förskoleklass tills eleverna lämnar gymnasiet. Skolhälsovården strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Som förälder är du vår viktigaste samarbetspartner. Tillsammans har vi samma mål att ditt barns skolgång ska bli den bästa möjliga. EMI erbjuder förebyggande hälsovård med individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Skolsköterskan träffar alla barn som går i förskoleklass för ett hälsobesök, tillsammans med föräldrar. Då undersöks längd, vikt, syn, hörsel och barnets trivsel. Hälsouppgifter lämnas in från föräldrarna. Vid behov erbjuds tid till skolläkaren. I skolår 2 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd och vikt. I skolår 4 erbjuder vi alla elever ett hälsosamtal och en kontroll av längd, vikt, rygg och syn. I skolår 6 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg. I skolår 8 erbjuder vi alla elever ett hälsosamtal och en kontroll av längd, vikt och rygg. Särskilda insatser Elever med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller elever med olika inlärningssvårigheter kan behöva särskilda insatser. Vi kan hjälpa till så att skolsituationen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Många gånger är vi en bro mellan familjen, elevens behandlande läkare och skolan. Vaccinationsprogram Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Barn födda 2002 eller senare följer ett nytt vaccinationsschema. Det innebär att under skolår 2 kommer barnen erbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Under högstadiet kommer barnen att erbjudas vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (DTP). I skolår 5 kommer alla flickor födda 1999 eller senare att erbjudas vaccin mot HPV (humant papillomvirus). Ett vaccin som kan skydda mot livmoderhalscancer. Vaccinet omfattar 3 injektioner. EMI erbjuder även: Vi står för: Enklare sjukvårdsinsatser. att vi alltid står på barnens sida. Telefonrådgivning. Hjälp med hänvisning till övrig sjukvård. Besök hos skolläkare. Barnen har rätt att söka skolsköterskan på lektionstid. 11

12 Obs! Har du ett barn som är allergisk mot födoämnen gäller följande rutin: Intyg ska fyllas i om hur allergin yttrar sig, ev. mediciner och läkarkontakt. Intyget ges till skolrestaurangen och kopia ska lämnas till skolsköterskan. Det är också bra att barnets ansvarslärare får veta hur allergin yttrar sig. Ibland behöver barnet ha akutmediciner i skolan. Om ditt barn behöver hjälp med att ta medicin, regelbundet eller vid behov, under skoldagen, ska landstinget/behandlande läkare skicka begäran om Egenvård till rektor. Detta är nya direktiv, fråga gärna oss för ytterligare information. Allmänna hälsotips för skolbarn: Regelbundna måltider med bra näringsinnehåll. Regelbunden motion. Möjlighet till avkoppling, lugn och ro. Skön sömn. Barn under 9 år behöver minst 10 tim sömn/natt. Allergier På skolan finns personer med allvarliga allergier, undvik därför parfymer, spraydeo, rakvatten och liknande. Vi har totalt nötförbud på skolan! 12

13 SEGELTORPSSKOLANS SKOLRESTAURANG Segeltorpsskolan skolrestaurang är ett tillagningskök, dvs. maten lagas i skolan och kommer inte från något centralkök. Vi lagar så mycket mat från grunden som möjligt t.ex. grytor, köttfärssås och potatismos, och använder så få halvfabrikat med onödiga tillsatser som möjligt. Det serveras en varierad och fräsch salladsbuffé och även lättmjölk, lättmargarin, Bregott och knäckebröd av olika sorter varje dag. Då det serveras mjukt bröd är det hembakat på ekologiskt mjöl. Skollunchen och mellanmålet grundar sig på de riktlinjer och rekommendationer som livsmedelsverket flaggar för. Matsedeln sätts ihop av en matsedelsgrupp med Huddinge kommuns kostkonsulenter och kökschefer från de olika skolrestaurangerna. Vi följer den i stort. Men försöker förfina den emellanåt. Segeltorpsskolans skolrestaurang är KRAV-certifierad sedan 2008 på ett antal livsmedel t.ex. köttfärs, lättmjölk och vetemjöl. Vi strävar efter att använda mer och mer av ekologiskt producerade varor. Målet är att ha 50 % av livsmedlen ekologiska. Segeltorpsskolans skolrestaurang är av Miljökontoret en godkänd livsmedelsanläggning, dvs. att vi följer de hårda krav och regler som livsmedelslagen kräver angående hantering av livsmedel, egenkontroll och hygien (HACCP). Elever som av medicinska skäl behöver specialkost MÅSTE lämna intyg till kökschef. Specialkosten serveras i en särskild serveringsvagn. Alla är varmt välkomna att äta i skolrestaurangen Kontakta gärna skolrestaurangen om ni har frågor eller funderingar. Tel Med vänliga hälsningar Mathias, Helen, Temam, Helda, Agneta, Birgitta, Nuray, Elin, Susann & Rune. 13

14 SKOLANS GEMENSAMMA REGLER Vi visar alla hänsyn och respekt och uppträder trevligt mot varandra. Tänk på följande: att komma väl förberedd och i tid till lektionerna, så att alla får arbetsro. att använda ett vårdat språk och ha ett trevligt bemötande. att ta av dig mössa, keps och ytterkläder i klassrum och matsalar. att inte äta godis och tugga tuggummi under skoltid att vara varsam om material och miljön samt att du kan bli ersättningsskyldig för saker du tappar bort eller har sönder. att elever i årskurs 1-6 inte lämnar skolans område utan tillstånd. att ta av ytterskorna när du är inomhus i Bågen och Rönnen. att ha mobilen avstängd och ej synlig under lektionstid. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Utvisning Rektor eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. I grundskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass om 1. Eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt. 2. Eleven inte ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. Kvarsittning Under samma förutsättningar får en lärare besluta att en elev får stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar. Omhändertagande av föremål Rektor eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Ett föremål som har omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om särskild anledning finns kan föremålet behållas tills vårdnadshavare informerats. 14

15 Denna del/sida kan tas bort och sättas på kylskåpet eller vid telefonen. SJUKANMÄLAN AV ELEVER: Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan sker via ditt konto på huddinge.skola24.se Om du inte har hunnit ordna eget konto finns möjlighet att sjukanmäla via telefon Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda så kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. 15

16 Barn och utbildningsförvaltningen Segeltorpsskolan Blankett att skriva under och lämnas in Avskiljs och lämnas till ansvarslärare/klasslärare snarast och senast 28 september 2013 Elevens namn: Klass: Obs Om du/ni godkänner alla alternativ, sätt då kryss i alla rutor. Ja, vi har tillsammans tagit del av informationen till elever och föräldrar i Segeltorpsskolan. Jag/vi godkänner att pappersutskick ersätts med e-post. Jag/vi godkänner att foton, tagna av elever och personal, i samband med skolarbete, utflykter och liknande läggs på skolans hemsida. Underskrift vårdnadshavare 1 Ort, datum Namnförtydligande Telefon dagtid E-post adress: Underskrift vårdnadshavare 2 Ort, datum Namnförtydligande Telefon dagtid E-post adress: Underskrift elev Ort, datum Mottagen av ansvarslärare/klasslärare Namn Datum 16

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt:

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer