Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsåret 2014/2015. Läsårsdata"

Transkript

1 Läsåret 2014/2015 Läsårsdata

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans mål och vision. 7 Allmän Information.. 8 Elevhälsans medicinska insatser.. 11 Segeltorpsskolans skolrestaurang Skolans gemensamma regler. Sjukanmälan av elever Blankett att skriva under och lämna in

3 Hej alla elever och föräldrar/vårdnadshavare! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Segeltorpsskolan läsåret 14-15! Skolan är stor och mycket spännande arbete pågår. Jag vill nämna två satsningar här. Under läsåret satsar vi på den av staten initierade fortbildning i matematik för alla lärare som undervisar i matematik. Ett arbete med att höja resultaten i alla årskurser har påbörjats, och vi genomlyser därför organisationen för att se hur vi genom samarbete kan lära oss att utnyttja våra befintliga resurser bättre. Under läsåret kan du/ni följa skolan dels genom vår hemsida; dels genom Meddelande till hemmen och de veckobrev ni får av klassföreståndarna. I det här häftet har vi samlat det vi tror att ni har nytta av att känna till. Saknar ni någon information eller undrar över något är ni välkomna att höra av er till oss. Ni hittar namn, e-postadresser och telefonnummer på de kommande sidorna. Tveka inte att höra av er med tankar, funderingar, frågor eller reflektioner. Vi ser positivt på alla former av feedback och inspiration! Det är vi elever, föräldrar/vårdnadshavare och skolpersonal som tillsammans ser till att verksamheten ständigt utvecklas. Med hopp om ett gott och nära samarbete önskar vi er alla ett givande läsår 2014/2015 Segeltorpsskolan genom Lennart Norrevik, Alexandra Panagiotidou, Daniel Gausel & Helén Delin. 3

4 LÄSÅRSKALENDER Höstterminen 2014 Höstterminen börjar onsdagen den 20 augusti kl Lovdagar höstterminen Måndag 12 augusti är fritids stängt för planering. Tisdag 13 augusti är fritids stängt för planering. Höstlov vecka 44, 27 oktober till 31 oktober. Terminsavslutning 19 december. Vårterminen 2015 Vårterminen börjar torsdagen den 8 januari. Lovdagar vårterminen Studiedag Onsdag 7/1. Eleverna är lediga. Sportlov vecka 9, 23 februari till 27 februari. Påsklov vecka 15, 7 april till 10 april. (6 april är annandag påsk). Studiedag måndag 20/4. Eleverna lediga. 1 maj (Lovdag med anledning av Valborg) 15 maj (Lovdag med anledning av Kristi Himmelsfärdshelgen). 6 juni (Nationaldagen). Skolavslutning onsdagen den 10 juni

5 SEGELTORPSSKOLAN Postadress: Besöksadress: Telefon: Segeltorpsskolan Chronas Väg 12A (Exp.) Huddinge Kommun Fax: HUDDINGE E-post: SKOLLEDNING Rektor: Lennart Norrevik Telefon: , Resurscentrum E-post: Biträdande rektor: Helén Delin Telefon: , Årskurs F-3, fritids E-post: Biträdande rektor: Daniel Gausel Telefon: , Årskurs 4-6, Fyrklövern, fritids 4-6 E-post: Biträdande rektor: Alexandra Panagiotidou Telefon: , Årskurs 7-9 E-post: Ekonom: Hülya Kinali Telefon: Intendent, Ekonom E-post: EXPEDITION Skoladministratör: Olga Apatsidou Telefon: E-post: IT/Telefoni: Bengt Svensson Telefon: E-post: Expeditionens öppettider: måndag-fredag VAKTMÄSTERI Vaktmästare: Anders Alm Telefon: , E-post: SKOLRESTAURANGEN Skolrestaurangchef: Mathias Lundström Telefon: E-post: 5

6 ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER/EMI Skolsköterska: Elisabeth Wallén Årskurs F- 3 Endast tis-tors kl :30 Telefon: (mobil ank.) E-post: Skolsköterska: Annica Silvertun Telefon: (mobil ank.) Årskurs 4-9 E-post: Mån-fre kl :30 Skolläkare kan träffas efter tidsbeställning genom skolsköterskorna. KURATOR Kurator: Emma Lindström Telefon: , E-post: STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE Studie- och yrkesvägledare: Karin Gavelius Telefon: E-post: Mottagningstid: Jämna veckor tisdag torsdag Udda veckor måndag onsdag fredag SJUKANMÄLAN AV ELEVER: Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan görs via huddinge.skola24.se eller om du inte har inloggning via telefon: Om du som vårdnadshavare saknar konto i Skola24 ansöker du om det via E-tjänster och blanketter. Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda så kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. Så här kommer du i kontakt med de olika avdelningarna: Stora Rönnen Lilla Rönnen Stora Bågen Fyrklövern Öppet fritids Eftis , Personalrum Bågen (7-9) , 79 Personalrum Bågen (F-3, 4-6) , 97 Hemsida: E-post till personalen: (bara små bokstäver, inga å, ä eller ö) 6

7 SEGELTORPSSKOLANS MÅL OCH VISION Den bästa skolan för Huddinge. Framtidens elev från Segeltorpsskolan. Internationell Vår elev har genom kontakter och kunskaper fått kännedom och förståelse för andra länder och kulturer. Beredd på att konkurrera och samarbeta med människor från hela världen lämnar Segeltorpsskoleeleven årskurs nio. Har baskunskaper Med en bredd av baskunskaper är Segeltorpsskoleeleven förberedd för olika inriktningar på sina studier samt känner sig trygg med att alltid ha de mest elementära kunskaperna i botten av sitt kunnande. Socialt kompetent Alltid bekväm med sin omgivning oavsett klass, kultur eller land klarar Segeltorpsskoleeleven av att samtala och umgås på ett bekvämt sätt. Miljömedveten Jordens miljö är avgörande för vår överlevnad. Det är en kunskap som påverkar Segeltorpsskoleelevens handlande. Allmänbildad För att känna sig bekväm i olika miljöer har Segeltorpsskoleeleven en allmänbildning som gör det lätt att referera till olika områden som konst, litteratur, musik, teater, historia, geografi. Tänkande En avgörande konkurrensfördel som Segeltorpsskoleeleven har i framtidens samhälle är förmågan att tänka analytiskt, kreativt, självständigt. Talande Förmågan att få andra människor att lyssna och förstå är Segeltorpsskoleeleven väl tränad i, och att hålla ett tal känns naturligt. Hälsomedveten Den personliga hälsan, som påverkas av kost och motion, tänker Segeltorpsskoleeleven på inte bara på sin skoltid utan också på sin fritid. Självförtroende Avgörande för den personliga utvecklingen för Segeltorpsskoleeleven är självförtroendet. God självkännedom och ett gott självförtroende skapar goda förutsättningar för en framtida karriär. 7

8 ALLMÄN INFORMATION ALLERGIER Vi har elever på skolan som är mycket känsliga för nötter, parfymer och sprayer. Nötter och sprayer är förbjudna på skolan. Tillbud har inträffat där ambulanshämtning varit nödvändigt. ANSVAR OCH ÅTGÄRDER VID STÖLD ELLER SKADOR PÅ PRIVAT EGENDOM Skolan ansvarar inte för kläder, skolmaterial m.m. som lämnas kvar efter skoltid/arbetstid och inte heller för tillgrepp som sker vid aktiviteter under elevernas fritid, t.ex. vid fester som anordnats av klassråd eller elevråd. Skolan kan endast ansvara för sådant som eleverna normalt sett ska ha med sig till skolan. Ersättningsblankett finns på expeditionen. Segeltorpsskolan tar inte på sig att ersätta ytterplagg, skor, gymnastikkläder med mer än belopp som motsvarar normal standard. När stöld inträffar får skolan göra en bedömning i varje enskilt fall vad som kan anses vara en rimlig ersättning, men riktvärden för vilken ersättning som betalas ut är Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader som redovisas och uppdateras efter konsumentprisindex varje år. Privata ägodelar avsedda för fritidssysselsättning t.ex. mobiltelefoner, musikinstrument, SL-kort, sportutrustning, cyklar, mopeder och liknande ansvarar inte skolan för. Om elever tar med sig privata ägodelar till skolan sker det alltså på egen risk och ersätts ej. BETYG Betyg ges varje termin i åk 6-9 och med betygen A-E. ELEVS LEDIGHET Behöver elev ledigt från skolarbetet skall ansökan göras i förväg på tryckt blankett Ansökan om ledighet. Blankett finns att hämta på expeditionen och på Huddinge kommuns hemsida, Ansvarsläraren har rätt att bevilja högst fem dagar i följd och högst fem dagar under ett läsår. Skäl till ansökan om ledighet anges på blanketten. Längre ledighet beviljas/avslås av skolledningen. Terminstid är elevens arbetstid. All frånvaro påverkar elevens möjlighet att uppnå målen. Inga ledigheter godkänns vid tidpunkter för nationella prov. Icke godkänd ledighet registreras som olovlig frånvaro i skola 24. FÖRVARING AV YTTERKLÄDER OCH SKOLVÄSKOR Elevskåp finns till samtliga elever i år 7 9. Eleverna måste ha med sig egna hänglås. Ytterkläder skall förvaras i skåpen, liksom saker som inte skall medföras på lektionerna. FÖRÄLDRASAMVERKAN Skolledningen bjuder ett par gånger per läsår in till Elev- och föräldrasamrådsmöte på skolan. Syftet är att föräldrar/vårdnadshavare ska få möjlighet att delge oss synpunkter på verksamheten samt för att vi ska få ett bra underlag för beslutsfattande. Delaktighet är viktigt! Alla är välkomna. Rektor meddelar tider i Brev till hemmen. KLASSRESA En del klasser åker på klassresa med insamlade pengar och innehållet kan då vara icke-pedagogiskt samt på helger. Skolan tar i sådana fall inget som helst ansvar utan den enskilde föräldern ansvarar för sitt barn. Jämför med lägerskola nedan. 8

9 KLASSRÅD ELEVRÅD På Segeltorpsskolan deltar alla elever från F-9 i den demokratiska processen. På skolan hålls klass- och elevrådsmöten. Alla klasser utser elevrådsrepresentanter. Elevrådsrepresentanterna från klasserna deltar i Elevrådsmöte 1 (årskurs1-6) eller Elevrådsmöte 2 (årskurs år 7-9), en gång per månad. Elevråden träffar regelbundet skolledningen. Elevrådsrepresentanterna närvarar på Elev- och föräldrasamrådsmötena. KURSBYTE Eventuellt byte av språkval kan ske inför start av nytt läsår. Elever i åk 6 kan i speciella fall byta under terminen. I båda fall krävs målsmans underskrift. Skolledningen godkänner byte. Om elev byter B-språk skall skriftligt omdöme lämnas, vilket skall följa med slutbetyget. Från och med HT får elever i årskurs 7 högre meritpoäng för B-språk. LÄGERSKOLA En del klasser väljer att åka på lägerskola. Viktigt att känna till är att insamling av pengar från föräldrar till lägerskola enligt skollagen ej är tillåten. Däremot är det tillåtet med penninginsamling i form av auktioner, försäljning och så vidare så länge man som förälder inte blir skyldig att bidra med pengar. Lägerskola sker på skoltid, med lärare och med ett pedagogiskt programinnehåll. LÄROMEDEL De läromedel och förbrukningsartiklar som lämnas ut vid läsårs/terminsstart skall räcka så långt det är planerat. Elev som tappar/skadar dessa är ersättningsskyldig. Elev är skyldig att ta med sig nödvändiga läromedel till varje lektion. MOBILTELEFONANVÄNDNING 1. Skolan tar inget ansvar för mobiltelefoner som tas med till skolan. 2. Mobiltelefonen måste vara avstängda och inte synliga under lektionstid. NATIONELLA PROV Nationella prov genomförs för årskurs 3,6 och 9. PROV Max 2 prov per vecka för eleverna och inte fler än 1 per dag. RÖKNING Skolan är en helt tobaksfri skola. Elev som ses röka rapporteras till vårdnadshavaren. SJUKANMÄLAN ELEV Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan kan göras via telefon: direkt in i skola 24 eller om du har konto via huddinge.skola24.se Läkarbesök och tandläkarbesök skall också anmälas till skolan. Om du som vårdnadshavare saknar konto i Skola24 ansöker du om det via E-tjänster och blanketter. Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. 9

10 SKOLBARNSOMSORG Fritidshemmens öppettider är , dessutom finns öppen skolbarnsomsorg för åringar kl SKOLK Meddelas alltid hemmet. Enstaka skolktillfälle som inte uppmärksammas leder ofta till mer otillåten frånvaro. Olovlig frånvaro kan vara första tecknet på att något inte står rätt till. UTVECKLINGSSAMTAL Elever och vårdnadshavare bjuds in till ett utvecklingssamtal per termin. ÖPPET HUS Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan under skoltid men det är bra att meddela läraren detta någon dag i förväg. 10

11 ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER/EMI När barnen börjar skolan tar EMI över ansvaret, efter barnhälsovården, att följa deras utveckling. Vi kan beskrivas som elevernas företagshälsovård. I skollagen står det att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt men vi samarbetar självklart med dig som förälder och med skolan. EMI arbetar förebyggande. Vi följer barnens hälsoutveckling och är uppmärksamma på brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil. Det gör vi under hela skoltiden, dvs. från förskoleklass tills eleverna lämnar gymnasiet. Skolhälsovården strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Som förälder är du vår viktigaste samarbetspartner. Tillsammans har vi samma mål att ditt barns skolgång ska bli den bästa möjliga. EMI erbjuder förebyggande hälsovård med individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Skolsköterskan träffar alla barn som går i förskoleklass för ett hälsobesök, tillsammans med föräldrar. Då undersöks längd, vikt, syn, hörsel och barnets trivsel. Hälsouppgifter lämnas in från föräldrarna. Vid behov erbjuds tid till skolläkaren. I skolår 2 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd och vikt. I skolår 4 erbjuder vi alla elever ett hälsosamtal och en kontroll av längd, vikt, rygg och syn. I skolår 6 erbjuder vi alla elever ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg. I skolår 8 erbjuder vi alla elever ett hälsosamtal och en kontroll av längd, vikt och rygg. Särskilda insatser Elever med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller elever med olika inlärningssvårigheter kan behöva särskilda insatser. Vi kan hjälpa till så att skolsituationen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Många gånger är vi en bro mellan familjen, elevens behandlande läkare och skolan. Vaccinationsprogram Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Barn födda 2002 eller senare följer ett nytt vaccinationsschema. Det innebär att under skolår 2 kommer barnen erbjudas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Under högstadiet kommer barnen att erbjudas vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (DTP). I skolår 5 kommer alla flickor födda 1999 eller senare att erbjudas vaccin mot HPV (humant papillomvirus). Ett vaccin som kan skydda mot livmoderhalscancer. Vaccinet omfattar 3 injektioner. EMI erbjuder även: Vi står för: Enklare sjukvårdsinsatser. att vi alltid står på barnens sida. Telefonrådgivning. Hjälp med hänvisning till övrig sjukvård. Besök hos skolläkare. Barnen har rätt att söka skolsköterskan på lektionstid. 11

12 Obs! Har du ett barn som är allergisk mot födoämnen gäller följande rutin: Intyg ska fyllas i om hur allergin yttrar sig, ev. mediciner och läkarkontakt. Intyget ges till skolrestaurangen och kopia ska lämnas till skolsköterskan. Det är också bra att barnets ansvarslärare får veta hur allergin yttrar sig. Ibland behöver barnet ha akutmediciner i skolan. Om ditt barn behöver hjälp med att ta medicin, regelbundet eller vid behov, under skoldagen, ska landstinget/behandlande läkare skicka begäran om Egenvård till rektor. Detta är nya direktiv, fråga gärna oss för ytterligare information. Allmänna hälsotips för skolbarn: Regelbundna måltider med bra näringsinnehåll. Regelbunden motion. Möjlighet till avkoppling, lugn och ro. Skön sömn. Barn under 9 år behöver minst 10 tim sömn/natt. Allergier På skolan finns personer med allvarliga allergier, undvik därför parfymer, spraydeo, rakvatten och liknande. Vi har totalt nötförbud på skolan! 12

13 SEGELTORPSSKOLANS SKOLRESTAURANG Segeltorpsskolan skolrestaurang är ett tillagningskök, dvs. maten lagas i skolan och kommer inte från något centralkök. Vi lagar så mycket mat från grunden som möjligt t.ex. grytor, köttfärssås och potatismos, och använder så få halvfabrikat med onödiga tillsatser som möjligt. Det serveras en varierad och fräsch salladsbuffé och även lättmjölk, lättmargarin, Bregott och knäckebröd av olika sorter varje dag. Då det serveras mjukt bröd är det hembakat på ekologiskt mjöl. Skollunchen och mellanmålet grundar sig på de riktlinjer och rekommendationer som livsmedelsverket flaggar för. Matsedeln sätts ihop av en matsedelsgrupp med Huddinge kommuns kostkonsulenter och kökschefer från de olika skolrestaurangerna. Vi följer den i stort. Men försöker förfina den emellanåt. Segeltorpsskolans skolrestaurang är KRAV-certifierad sedan 2008 på ett antal livsmedel t.ex. köttfärs, lättmjölk och vetemjöl. Vi strävar efter att använda mer och mer av ekologiskt producerade varor. Målet är att ha 50 % av livsmedlen ekologiska. Segeltorpsskolans skolrestaurang är av Miljökontoret en godkänd livsmedelsanläggning, dvs. att vi följer de hårda krav och regler som livsmedelslagen kräver angående hantering av livsmedel, egenkontroll och hygien (HACCP). Elever som av medicinska skäl behöver specialkost MÅSTE lämna intyg till kökschef. Specialkosten serveras i en särskild serveringsvagn. Alla är varmt välkomna att äta i skolrestaurangen Kontakta gärna skolrestaurangen om ni har frågor eller funderingar. Tel Med vänliga hälsningar Mathias, Helen, Temam, Helda, Agneta, Birgitta, Nuray, Elin, Susann & Rune. 13

14 SKOLANS GEMENSAMMA REGLER Vi visar alla hänsyn och respekt och uppträder trevligt mot varandra. Tänk på följande: att komma väl förberedd och i tid till lektionerna, så att alla får arbetsro. att använda ett vårdat språk och ha ett trevligt bemötande. att ta av dig mössa, keps och ytterkläder i klassrum och matsalar. att inte äta godis och tugga tuggummi under skoltid att vara varsam om material och miljön samt att du kan bli ersättningsskyldig för saker du tappar bort eller har sönder. att elever i årskurs 1-6 inte lämnar skolans område utan tillstånd. att ta av ytterskorna när du är inomhus i Bågen och Rönnen. att ha mobilen avstängd och ej synlig under lektionstid. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Utvisning Rektor eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. I grundskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass om 1. Eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt. 2. Eleven inte ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. Kvarsittning Under samma förutsättningar får en lärare besluta att en elev får stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar. Omhändertagande av föremål Rektor eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Ett föremål som har omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om särskild anledning finns kan föremålet behållas tills vårdnadshavare informerats. 14

15 Denna del/sida kan tas bort och sättas på kylskåpet eller vid telefonen. SJUKANMÄLAN AV ELEVER: Sjukanmälan av elev skall göras av vårdnadshavare. Sjukanmälan skall göras varje dag. Anmälan sker via ditt konto på huddinge.skola24.se Om du inte har hunnit ordna eget konto finns möjlighet att sjukanmäla via telefon Om elever i år F-9 saknas på morgonlektionerna och inte är sjukanmälda så kommer personal att kontakta vårdnadshavare och kontrollera frånvaron. 15

16 Barn och utbildningsförvaltningen Segeltorpsskolan Blankett att skriva under och lämnas in Avskiljs och lämnas till ansvarslärare/klasslärare snarast och senast 28 september 2013 Elevens namn: Klass: Obs Om du/ni godkänner alla alternativ, sätt då kryss i alla rutor. Ja, vi har tillsammans tagit del av informationen till elever och föräldrar i Segeltorpsskolan. Jag/vi godkänner att pappersutskick ersätts med e-post. Jag/vi godkänner att foton, tagna av elever och personal, i samband med skolarbete, utflykter och liknande läggs på skolans hemsida. Underskrift vårdnadshavare 1 Ort, datum Namnförtydligande Telefon dagtid E-post adress: Underskrift vårdnadshavare 2 Ort, datum Namnförtydligande Telefon dagtid E-post adress: Underskrift elev Ort, datum Mottagen av ansvarslärare/klasslärare Namn Datum 16

Läsåret 2015/2016. Läsårsdata

Läsåret 2015/2016. Läsårsdata Läsåret 2015/2016 Läsårsdata INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår.... 3 Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Läsårsdata

Läsåret 2013/2014. Läsårsdata Läsåret 2013/2014 Läsårsdata INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår.... 3 Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Ordningsregler för Prästavångsskolan

Ordningsregler för Prästavångsskolan Ordningsregler för Prästavångsskolan med stöd av skollagens 5 kap. - Trygghet och studiero Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Uppdaterad 2014-10-09 Ordningsregler för Prästavångsskolan Jag ger mig

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 2016-01-19 Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Många lärare och rektorer känner sig osäkra på vilka åtgärder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 Läsårstider Höstterminen 2012 21 augusti Skolstart 29 oktober Studiedag HELA skolan stängd 30 okt 31 okt Studiedagar, fritidsverksamheten öppen 1-2 november Höstlov. Fritidsverksamheten

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Välkomna på föräldramöte läsåret

Välkomna på föräldramöte läsåret Välkomna på föräldramöte läsåret 2016-2017 Dagens möte Presentation Information skolledning Hemsida IKT 1:1 satsning Elevhälsa Skolsköterskans basprogram Fritidhemmet F-3 och öppen fritids 4-6 Föräldraföreningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Nolskolans Värdegrund

Nolskolans Värdegrund Nolskolans Värdegrund På Nolskolan förväntas alla som arbetar och studerar vara engagerade i att leva upp till vår gemensamma värdegrund. Värdegrunden på skolan kretsar kring TURE. T står för Trygghet,

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun 2016-2017 Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens

Läs mer

Välkomna på föräldramöte läsåret

Välkomna på föräldramöte läsåret Välkomna på föräldramöte läsåret 2016-2017 Dagens möte Presentation Information skolledning Hemsida IKT 1:1 satsning Elevhälsa Skolsköterskans basprogram Mobila teamet Föräldraföreningen Likabehandlingsplanen

Läs mer

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar.

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar. C:\Users\es600\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IHBAJS3W\Trygghet och studiero (3).docx Köping4000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Datum Barn & Utbildning 2014-07-02 Lars

Läs mer

Basprogram skolhälsovård

Basprogram skolhälsovård Rutin 1 (7) Basprogram skolhälsovård Elevhälsans medicinska del i Skurups kommun Arbetsuppgifter enl Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen/Skolverket 2014 Skolsköterska Maria Nystedt Mackleanskolan

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero

Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero 4 : 1 Bilaga 4: Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero Kapitlets innehåll - 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - tillämpningsområde (2 ), - arbetsmiljö (3 och 4 ), - ordningsregler (5 ), - disciplinära

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Information till vårdnadshavare Så här arbetar elevhälsans medicinska insatser i grundskolan Skolsköterskan Finns på skolan olika dagar med öppenmottagning.

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision:

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Fastställt 2016 08-24 Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Tillsammans är vi bra! Kreativitet, engagemang, nyfikenhet, trygghet! Mår vi bra så gör

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun

Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun Information till vårdnadshavare Så här arbetar elevhälsans medicinska insatser i grundskolan Skolsköterskan Finns på skolan olika dagar med öppenmottagning.

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Trygghet och studiero Skolans värdegrund och vision På Råbyskolan har vi höga förväntningar på våra elever, deras vårdnadshavare och på oss själva. Vi jobbar för att öka tryggheten självtilliten och respekten

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Riktlinjer för specialkost i skolan

Riktlinjer för specialkost i skolan Ersätter version 2012-09-11 Barn-och utbildningsförvaltningen, Karlskoga Kultur- och utbildningsförvaltningen, Degerfors Riktlinjer för specialkost i skolan Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen,

Läs mer

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Från A till Ö Adress Parkskolan Idrottsstigen 2 942 33 Älvsbyn Linus Sköld, rektor 0929-172 47, 070-617 72 47 Anna-Karin Sandström, biträdande rektor

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår!

Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt spännande läsår! Barn och utbildningsförvaltningen Datum 1 Hållsta skola 2016-08-11 Maria Johansson Skoladministratör 016-710 46 64 Informationsbrev augusti 2016 Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Hälsoplan för Tegnérskolan

Hälsoplan för Tegnérskolan Hälsoplan för Tegnérskolan 2010 2011 Tegnérskolans Hälsoplan 2010-2011 Inom skolan arbetar alla kompetenser tillsammans för att bidra till varje elevs utveckling, hälsa och trygghet, men också för att

Läs mer

Riktlinjer för specialkost i skolan

Riktlinjer för specialkost i skolan Riktlinjer för specialkost i skolan Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors 2012-09-11 Syfte Syftet med Rutiner för specialkoster i skolan är att alla elever i skolan ska

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN läsåret 2016/2017! I det här häftet får Du som förälder viktig läsårsinformation om skolan och rutiner: - Läsårstider - Kontaktinformation, arbetslag och personalfoto - Rutiner

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Tjänsteskrivelse BUN 2013.0318 2015-03-02 Handläggare: Gunilla Spångberg Barn- och utbildningsnämnden Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Sammanfattning En översyn har gjorts av elevhälsans

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Edessaskolan Kunskap är världens ljus

Edessaskolan Kunskap är världens ljus Edessaskolan Kunskap är världens ljus Edessaskolan Borgvägen 10 145 68 Norsborg www.edessaskolan.se Telefon nummer: 08 531 84912 Läsåret 2012/13 Välkommen till Edessaskolan! Edessaskolan är en friskola

Läs mer

Välkomna till Snösätraskolan!

Välkomna till Snösätraskolan! Information till hemmet Sida 1 (16) 2014-08-12 Välkomna till! Foto: Eva Parmsäter Information till vårdnadshavare/föräldrar och elever läsåret 2014/2015 Sida 2 (16) Välkomna tillbaka till ett nytt läsår

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Centralskolan Perstorp 2014 Upprättad: 2014-01-07 Mål: Motverka mobbning, trakasserier och kränkningar på skolan så att eleverna känner sig trygga i skolmiljön. Förebyggande

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information

Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Häggviks Gymnasium Lå 14/15 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan (LAP) samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2014/15 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Lpf 94 (för elever

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer