Box maj 2015 kl 15: Jönköping. Komplettering av uppgifter för mål nr : Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box 2203 28 maj 2015 kl 15:57 550 02 Jönköping. Komplettering av uppgifter för mål nr 1127-15: Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping"

Transkript

1 Kammarrätten Jönköping Komplettering Box maj 2015 kl 15: Jönköping Förnamn Efternamn Adress Postnummer Postadress Komplettering av uppgifter för mål nr : Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping Inledning Inför beslut om prövningstillstånd tillägger jag denna komplettering samt korrigering för ett dokument (Överklagan till Förvaltningsrätten Linköping om beslutet av Socialnämnden) där jag skrivit Svenska Domstolar istället för Sveriges Domstolar på sidan 2 och korrigeringen ska nu anses vara uträttad. Jag för denna sak i syftet att informera er om min insikt och att min frihet inte är en förhandlingsbar handelsvara. Varför ska människor motarbetas i något där syftet egentligen är att hjälpa och bidra till att en bra tillvaro ska kunna garanteras alla? Varför upplevs kontakten med i detta fall socialtjänsten som dem mot mig? Jag får inte trots mina invitationer till personliga möten utan får kommunicera via brev. Under hela denna sak har jag i största ödmjukhet med vänligt agerande och flera erbjudanden om att få visa varför jag kan komma med dessa påståenden bara blivit nekad möte. Socialtjänstens egna föreskrifter handlar om att individerna ska uppnå egen försörjning genom självbestämmande och initiativ. Allt detta skulle jag kunna ha presenterat vid personliga möten och kunnat få RIKTIG hjälp med, istället för att behöva kämpa för min rätt att vara den jag är och leva det liv i frihet som faktiskt är En;s födslorätt. Tjänstemännen åberopar att de inte vill begå tjänstefel, vilket är precis det som nu har hänt med deras agerande i sak. Jag HOPPAS och ÖNSKAR en snabb och fredlig lösning på det problem som uppkommit vilket jag reda i min skrivelse till Erik Carlgren, Kommundirektör i Nyköping förklarade där jag såg att en lösning skulle behövas utöver den vanliga processen. Detta beaktades inte och ignorerades helt vilket har tvingat mig att gå vidare i sak. Inte bara tar detta tid av andra instanser utan kostar även pengar. Det finns lösningar och det går att uppfylla och respektera mina rättigheter som i en demokrati ska vara garanterade, inte något jag behöver kämpa för. Tas de ifrån mig är de inga rättigheter utan endast privilegier. Offentliga förvaltningar och alla tjänstemän borde arbeta FÖR lösningar och en dynamik i att vara så professionella att inte ett endaste fall skulle komma att bli rättssak. Varje sådan måste betraktas som ett totalt misslyckande och tas på största allvar. Rättsfilosofiska reflektioner Varför är det så viktigt att vi värnar om och respekterar mänskliga rättigheter?

2 Jag insåg att vill man studera mänskliga rättigheter får man göra detta på Teologiska Högskolan, efter att läraren på Södertörns Högskola i en kurs jag läste i Europarätt, påpekade precis detta, när jag drog en parallell i en komparativsrättlig fråga. Man har alltså bortsett från allt vad rätt och filosofi betyder vilket egentligen är grunden till att juridik (vetenskapen om positiv rätt) ens existerar. All rätt fram till dagens juridik har sin grund i Natural Law. Juridiken är bara en lära om vilka regler vi satt för våran omgivning som genom antaganden och allmänhetens godkännande om vad som ÄR rätt och fel i våran verklighet. Detta är livsfarligt och skapar ett rättsväsende som inte kan ses legitimt, åtminstone inte ur rättsfilosofisk synvinkel! Mina oförytterliga mänskliga rättigheter ger mig just denna rätt, att erkännas som människa, och då alla är lika inför lagen styrks detta vidare i regeringsformen. Vidare enligt lag kan jag inte tvingas tillhöra någon sammanslutning inte heller något trossystem och jag har rätt att byta tro samt utöva min egen tro. Jag tror inte att jag är en person, jag vet att jag är en människa. Jag vill utöva denna tro på mig. Sakframställning Min sak uppkommer ur tvånget att visa ID, dvs att använda ett identitetskort som identifierar mig som denna person och inte att kunna föra sak som människa. Tvånget blir då jag uttryckligen genom tal och skrift förklarat att jag inte frivilligt kommer att visa ID, utan att jag blev tvungen till detta pga min akuta ekonomiska situation (dvs genom trångmål) då en begäran om ekonomisk ersättning enligt lag avslogs pga av att jag inte ville tillhöra detta politiska trossystem där människor bara erkänns som personer. Vidare visar jag nedan varför detta även inte är lagligt då det inte finns något juridiskt bindande krav på människor och inte heller en lagsäkring på processen för denna påstådda folkbokföringsdatabas som icke har en färdigskriven process. De mänskliga rättigheterna samt europakonventionen genom lag och grundlag stöder mina påståenden. Skulle jag dessutom med denna vetskap, frivilligt, utan att klargöra att jag vet att dessa brister finns i regleringen, göra denna ansökan samt identifiera mig även själv bryta mot lagar. Ingen, särskilt inte en tjänsteman, ska föranleda och leda mig till dessa brott. I och med att jag även förklarar detta bortfaller varje försök att hävda att man inte visste att man agerat så att regler och lagar bryts. Det bör beaktas noggrant vilka som ska identitets betecknas. Det står klart att detta endast gäller för juridiska personer. Ingenstans i lagen står det att jag människan ska identitets betecknas. Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. 1 Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för 1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening, 2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn, 3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner, 4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och 5. stiftelse. Lag (2010:70).

3 2 Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom. Den folkbokföringsdatabas som ska inneha dessa uppgifter om personnummer och personnamn, har ingen färdigskriven process vid detta tillfälle, och har därför ingen lagrumsäkring och gör denna icke juridiskt bindande. Jag baserar denna information på en skrivelse från Skatteverket i Solna (se bild nedan) samt ett samtal med Henry Karlsson ca den 16 april 2015 där han bekräftar att den påstådda databasen (registret) är olagligt att använda, om man väljer att emotsätta sig en sådan behandling. Detta visar att kravet på Identifiering av NYKÖPINGS KOMMUNS Socialtjänst inte är laglig. Lösningar NYKÖPINGS KOMMUNS Socialtjänst kan använda sig av för att respektera mina rättigheter till att vara en fri människa och inte en person. För utbetalning av ekonomiskt bistånd finns nedan lösning och det vet socialnämnden men dessa har valt att strunta komplett i det jag har att framföra, dvs min rätt. Flyktingar kommer utan ID samt utan personnummer och får hjälp. Företag som tex ICA erbjuder engångsbetalkort för myndigheter att använda till sådana utbetalningar som inte kopplas till personnummer. Detta har jag även föreslagit. ICA Bankens Företagstjänster ICA Bankens Företagstjänster levererar effektiva betaltjänster och finansiella lösningar i form av uttagsautomater, kontantkort och betalterminaler till ICA Handlare, ICA Gruppen samt myndigheter och kommuner. ICA Banken erbjuder alltså inte några traditionella företagstjänster idag, förutom nedanstående:

4 Kontantkort ICA Bankens Kontantkort används främst av myndigheter, kommuner och landsting för att underlätta offentliga betalningar till personer utan koppling till ett personnummer, personer som inte kan få ett bankkontonummer, utländska medborgare, stipendiater och till handkassor. I dag används ofta kontanter, utbetalningsavier och utländska checkar vid dessa utbetalningar. Använd istället ICA Bankens kontantkort som utbetalningstjänst för att minska kostnaderna för att köpa, hantera och administrera kontanter genom att ersätta avier som kostar att skicka, lösa in, returnera med mera. Vill du veta mer om någon av dessa företagstjänster, ring oss på eller skicka ett e-post. https://www.icabanken.se/om-ica-banken/foretagstjanster/ Ett hembesök för att fastställa att jag bor på den adress jag uppgav hade bekräftat detta. Alla avtal mellan de juridiska personerna, dvs min juridiska person, entiteten Viktoria Kivipuro , fanns redan tillhanda för att bekräfta avtal för bostad genom ett hyreskontrakt, likadant med el, bredband, a-kassa, hemförsäkring med flera. Ett hembesök till matchande adress med MIG (urkund) hade bevisat detta. I England har man denna process med hembesök för att fast ställa att människan bor där den uppger. Ytterligare skäl som tillkommit efter det första besöket som gjordes av mig hos Socialtjänsten genom delgivning om hur mina personuppgifter får behandlas har nu en betydelse om jag väljer att agera rättsligt i framtiden av behandling av dessa annat än vid mitt specifika givna tillstånd för behandling av mina personuppgifter. Jag hoppas slippa en fortsatt process men kan inte begå mened eller annan osann handling. Mitt samvete tillåter inte detta. Jag har även en djup insikt i VEM och VAD jag är och står upp i min sanning som ingen förnekelse kan tillintetgöra. Ett nekande är endast en självdiskreditering för den som nekar mig och även samtidigt sig själv. Identitetsbeteckningen ska alltså inte fastställas på människor. ENDAST JURIDISKA PERSONER OCH PERSONER (alla likställda med bolag i lagens mening). Vidare har jag sedan initialt besök och ansökan hos Socialtjänsten delgivit Skatteverket, Nyköpings Kommun, Länsstyrelse den 21 april 2015, om hur mina personuppgifter får behandlas sedan den 16 april 2015, dvs endast genom mitt medgivande. Blir det behov av att bevisa att denna dokumentation finns kan jag vid förhandling presentera dessa. Detta är av vikt för framtida behandlingar av dessa nämna uppgifter. PUL - Personuppgiftslag (1998:204) Definitioner: 3 I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse: Den registrerade - Den som en personuppgift avser. Samtycke - Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Mitt samtycke kan inte längre antas vid något tillfälle efter delgivning till skatteverket och andra berörda av entiteten samt dess användning. Endast givet specifikt godkännande kan gälla för personuppgifters användning. Avvikande bestämmelser i annan författning:

5 2 Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla. Mitt medgivande behövs för all behandling av personuppgifterna och jag väljer där jag vill använda min rätt att erkännas som person. Denna rätt är inte en skyldighet. Jag måste inte erkännas som person inför lagen och ett tvång skulle innebära en kränkning av skyddet för mitt privatliv där en myndighet tvingar mig erkänna mig som person. Det skulle vidare föranleda att tvinga mig att begå mened då jag inte tillhör trossystemet där det antas varas personer. Jag är människa och skall inför lag kunna erkännas människa. Alla är lika inför lagen. Beakta nedan lagar: FNs allmänna deklaration om Mänskliga Rättigheter Artikel 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. EKMR - Europakonventionen Artikel 5 Rätt till skydd för privat- och familjeliv. 1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Regeringsformen: 1 kap. Statsskickets grunder 1 All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna. 2 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa, och det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 3 Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471). 8 För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871). 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). 10 Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408). 2 Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk

6 sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408). Europakonventionen 19 Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408). Den personuppgiftsansvariga bör härmed fastställas samt den som genom avtal och regler behandlar personuppgifter som kan komma beröra mig och det ska här klargöras om behandlingen är laglig. 9 Den personuppgiftsansvarige skall se till att: a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). När behandling av personuppgifter är tillåten: 10 Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas. Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). Behandling av personnummer: 22 Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till a) ändamålet med behandlingen, b) vikten av en säker identifiering, eller c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059). Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). Personuppgifter som ges för behandling med delgivning om att de inte lämnas frivilligt utan genom trångmål i min situation strider mot lag. Information till den registrerade: Information skall lämnas självmant 23 Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2

7 paragraf). Personuppgifter som ges för behandling med delgivning om att de inte lämnas frivilligt utan genom trångmål i min situation strider mot lag. De personuppgifter som finns hos er har lämnats med skriftlig delgivning om att de inte självmant lämnats. Sak är vidare under behandling hos Kammarrätten Jönköping för närvarande. Utplåna därför alla personuppgifter ni tillhandahåller. Rättelse: 28 Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. För att undvika begå tjänstefel samt påföljd skall en bekräftelse om utplåning av alla mina tidigare personuppgifter bekräftas skriftligt och ni får vi detta tillfälle skicka brev per post till adress ni innehar till mig för denna sak. En sådan kränkning skulle föranleda till kränkning och brott av lag och grundlag samt internationella överenskommelser för personuppgiftsansvarig eller dess företrädare eller den administrerande. Skadestånd: 48 Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne. Straff: 49 Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43, b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21, c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33-35, d) låter bli att göra anmälan enligt 36 första stycket eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 41, e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 i strid med 5 a andra stycket, eller f) i strid med 5 a andra stycket för över personuppgifter till tredje land som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna som avses i 33. I ringa fall döms inte till ansvar. Beträffande en kränkning av personuppgiftslagen skulle föranleda till kränkning och brott av lag och grundlag samt internationella överenskommelser för personuppgiftsansvarig eller dess företrädare eller den administrerande. Ur Lag om offentlig anställning (1994:260). 22 Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott ska anmälas till åtal, om misstanken avser

8 1. följande brott enligt brottsbalken: c) tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2012:302). Följande ur Brottsbalk (1962:700) kan ge 2-8 års fängelse. 3 kap. Om brott mot liv och hälsa. 4 kap. Om brott mot frihet och frid. 5 kap. Om ärekränkning. 7 kap. Om brott mot familj. 15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga. Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). 19 Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408). 11 kap 14 Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408). Gällande min sak är jag inte medlem i något tros-samfund, -system eller sammanslutning, detta avser även svenska kyrkan och andra enheter som existerar inom statliga enheter. Enligt Lag (1998:1593) om trossamfund 3 är ingen skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltig. Regeringsformen 2 kap. 2 säger att ingen får tvingas tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning, detta gäller även er sammanslutning Skatteverket. Europakonventionen ratificerad i svensk- lag och grundlag artikel 9 garanterar även min rätt att byta tro och utöva min egen tro. Regeringsformens 11 kap. 14 garanterar grundlagens företrädesrätt i strid med annan föreskrift. Jag har framställt en vidare redogörelse om folkbokföring och registrering som finns nedan, för att undvika att en ytterligare fördröjning där det yrkas att jag inte ska kunna nyttja min rätt. Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 1 kap.

9 2 skriver: En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. 3 När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om 1. definitioner i 3, 2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8, Enligt Lag (1998:204) om definitioner säger 1. 3 Den registrerade Den som en personuppgift avser. Samtycke. Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. Jag är inte registrerad eller godkänner någon form av behandling av mina personuppgifter än de jag särskilt ger tillstånd till som gäller endast för det specifika tillfället och INTE annat tillfälle eller sak. 8 Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter. Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 fjärde stycket gäller inte för en myndighets användning av personuppgifter i allmänna handlingar. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. Jag är inte registrerad eller godkänner någon form av behandling av mina personuppgifter än de jag särskilt ger tillstånd till som gäller endast för det specifika tillfället och INTE annat tillfälle eller sak. Sedan 16 april 2016 skall personuppgifterna behandlas enligt instruktion av delgivning till Skatteverket då de längre inte är i sedvanligt bruk. Lag (2003:657) Anmälningar och ansökningar m. m. 23 Anmälan enligt denna lag skall göras skriftligen, om inte annat anges. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan eller uppgift skall lämnas vid personlig inställelse. Lag (2003:657). Ett personligt besök av mig som gjorts den 21 april 2015 uppfyller ovan begäran. Vad betyder ordet person och vart har det sitt ursprung? Det är väsentligt att förstå och se vad skillnaden mellan människa och person är då dessa specificeras i lagrum. Dessa begrepp är inte samma och ska inte förväxlas.

10 Människor kan ha/agera personer. Juridiska personer är rättssubjekt, enskilda personer är även likställda med rättssubjekt. Fysiska personer existerar inte utan är endast ett modernt begrepp som används genom antaganden om acceptans för varandet av människa. Notera att jag inte vid något tillfälle agerat för att ett antagande skall kunna göras, tvärtom har jag tydligt delgivit vid alla möjliga tillfällen att jag är en människa inte person. Person kommer från 1300-talet från Latin: persona = den (fiktiva) juridiska karaktären som representerar en individuell mänsklig varelse eller bolag genom medgivande. Alltså, ska du ha givit ditt medgivande till att denna juridiska person får användas för att representera dig där du väljer att förhandla med en annan juridisk person. Människor kan komma överens med varandra om olika saker men inte med en juridisk person, det måste alltid vara två eller flera juridiska personer när en part är en juridisk person = bolag. Ord definitioner har beslutats med hjälp av SOAB MÄNNISKA män³iʃa² (förr äv. med tonvikt på i; jfr SWEDBERG Schibb. 102 (1716)). äv. (i vitter stil l. ngt vard.) MÄNSKA män³ʃa², f. (ig.), stundom m. (BOLAVI 33 a (1578), HIRN Skrin. 38 (1909)); best. - an; pl. -or (G1R 1: 32 (1521) osv.) (( ) -ar BERCHELT PestOrs. H 4 b (1589); -er Mat. 4: 19 (NT 1526), SVART Gensw. G 7 a (1558)). ( menischi menisk c meniski mennersk- c menneski mennigsi mennischi mennisk 1619 (i vers). mensk 1619 (i vers). människ- (-e-) 1521 osv. människi- (-e-, -kj-) män'sk- (-e-, -nn-) c (i vers) 1779 (i vers). menn'ski- (-kj-) 1728 (i vers) mänsk- (-e-) c osv. mänski- (-e-, -nn-, - kj-) ) [fsv. människia; liksom d. menneske, isl. manneskja, av fsax. menisko, motsv. mnt. mensch, minsch, mht. mensche, mensch, t. mensch; eg. substantivering av ett fsax. adj. mennisc, avledn. av man (se MAN, sbst.²) o. motsv. fsv. mänsker, mild, givmild, fd. mensker, god, givmild, isl. menskr, mänsklig, got. mannisks, manlig, t. männisch, manlig; etymologiskt identiskt med fsv. mänska, godhet, givmildhet, fd. menske, godhet, isl. mennska, mänsklig natur] (individ av) den zoologiskt till ordningen Primates (herredjur) hänförda arten av jordens levande varelser, Homo sapiens Lin., som utom sin upprätta gång främst utmärker sig gm sin talförmåga, sin högre o. allsidigare intelligens o. sin förmåga av högre andlig utveckling; vanl. tänkt ss. stående över djurriket. PERSON pærsω⁴n l. pär-, m. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. ==; pl. -er ((+) -ar BALCK Es. 236 (1603)); förr äv. PERSONA, f.? best. -an; pl. -or? (jfr pl. best. persononar, se formavd. nedan). ( perschon (: perschoner, pl.). person (peh-, pä-, -ss-, -sz-, -oen, -ohn, -oon) 1537 osv. persona personan, sg. best persone (-ss-, -sz-) 1522 (oblik form) 1563 (oblik form). personen, sg. best osv. personena, sg. best. oblik form personer, pl osv. persones, gen. sg personn (-ss-) personne (oblik form). personom, dat. pl persononar, pl. best personone, sg. best. oblik form 1526) [fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.] 8) jur. av stat, kommun, stiftelse, bolag o. d. bestående rättssubjekt. Såsom af det föregående synes, äro konung och riksdag enligt författningen just de båda makthafvande personer, hvilka uti inledningen till RF. framställas som talande och fördragslutande. FAHLBECK Förf. 58 (1904). särsk. i uttr. juridisk person, se JURIDISK c.

11 [PERSON 9] PERSON-AKT. (nytt ord) officiell urkund innehållande uppgifter om samtliga en persons kyrkobokförda förhållanden (utgörande upplägg i församlings- liggare resp. förvarad i Riksbyrån för folkbokföringen). SFS 1946, s PERSON-NAMN. av ett enda ord (ett förnamn) l. ett antal ord (förnamn o. efternnmn) bestående personbetecknande egennamn; äv. om släktnamn; förr äv. ngn gg allmännare: personbetecknande ord. Personnamn, t. ex. bonde, soldat, gosse, flicka, engel. SVEDBOM Satsl. 20 (1843). Personnamnet Dan. RYDQVIST SSL 2: 268 (1857). Åtgärder för åvägabringande af en tillfredsställande rättsordning i fråga om personnamn. BtRiksdP 1896, 7: nr 47, s. 10. SvFolket 1: 258 (1938 SAMMANSLUTNING 3) [utveckladt ur 1; jfr motsv. anv. i fsv. o. dan.] sammanslutning (som bildats på vissa villkor l. under vissa lagstadgade former) mellan två l. flera personer för förverkligande af ett gemensamt syfte, särsk. för gemensamt bruk af egendom l. bedrifvande af ett företag (i sht af ekonomisk art); kompani; kompanjonskap; äfv. konkret, om personerna som bildat dylik sammanslutning; jfr ASSOCIATION 1 b, INTRESSENTSÄLLSKAP, SOCIETET. Bilda, grunda, starta, stifta, upplösa, rekonstruera, ombilda ett bolag. Vara, gå, ingå i bolag. Jag ser fram emot beslut om prövningsrätt samt en muntlig förhandling. Med största mänskliga kärlek och värme, In Lakesh En; Viktoria Kivipuro Bruksvägen Nävekvarn

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2012-12-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-19 Meddelad i Stockholm DOM 2012-12-19 Meddelad i Stockholm Sida l (8) KLAGANDE Socialstyrelsen Rättsliga rådet l 06 30 Stockholm MOTPART sekretessbelagda uppgii1er, se bilaga A Ombud: Juristen Kerstin Burman Diskrimineringsbyrån

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Justitiedepartemenet Tryck: Norstedts Tryckeri 1998. Upplaga: 5000 ex. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Kreditupplysningslag (1973:1173) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kreditupplysningslag (1973:1173) SFS nr: 1973:1173 Departement/myndighet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson. Staten genom Polismyndigheten 1 Box 12256 102 26 Stockholm

Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson. Staten genom Polismyndigheten 1 Box 12256 102 26 Stockholm Stockholm den 5 mars 2015 Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: N.N. Ombud: Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson Civil Rights Defenders Stora Nygatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter i Sverige 2 3 Detta utbildningshäfte innehåller information om mänskliga rättigheter i Sverige. Här ges en beskrivning av hur internationella förpliktelser införlivas

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos SFS nr: 1994:260 Departement/ myndighet: Finansdepartementet ESA Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning Utfärdad: 1994-04-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1192 ----------- Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext PM 101 2011-12-12 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext 1 Inledning Vid det senast kommittésammanträdet, den 23 november, diskuterades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datum Diarienr 2014-10-02 2148-2014 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

PM PERSONUPPGIFTSLAGEN

PM PERSONUPPGIFTSLAGEN PM PERSONUPPGIFTSLAGEN ALLMÄNT Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande Personuppgiftsförordning (1998:1191) trädde ikraft den 24 oktober 1998 och ersätter 1973 års Datalag. Personuppgiftslagen omfattar

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Rättigheter och barnperspektiv NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. De mänskliga

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer