Box maj 2015 kl 15: Jönköping. Komplettering av uppgifter för mål nr : Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box 2203 28 maj 2015 kl 15:57 550 02 Jönköping. Komplettering av uppgifter för mål nr 1127-15: Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping"

Transkript

1 Kammarrätten Jönköping Komplettering Box maj 2015 kl 15: Jönköping Förnamn Efternamn Adress Postnummer Postadress Komplettering av uppgifter för mål nr : Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping Inledning Inför beslut om prövningstillstånd tillägger jag denna komplettering samt korrigering för ett dokument (Överklagan till Förvaltningsrätten Linköping om beslutet av Socialnämnden) där jag skrivit Svenska Domstolar istället för Sveriges Domstolar på sidan 2 och korrigeringen ska nu anses vara uträttad. Jag för denna sak i syftet att informera er om min insikt och att min frihet inte är en förhandlingsbar handelsvara. Varför ska människor motarbetas i något där syftet egentligen är att hjälpa och bidra till att en bra tillvaro ska kunna garanteras alla? Varför upplevs kontakten med i detta fall socialtjänsten som dem mot mig? Jag får inte trots mina invitationer till personliga möten utan får kommunicera via brev. Under hela denna sak har jag i största ödmjukhet med vänligt agerande och flera erbjudanden om att få visa varför jag kan komma med dessa påståenden bara blivit nekad möte. Socialtjänstens egna föreskrifter handlar om att individerna ska uppnå egen försörjning genom självbestämmande och initiativ. Allt detta skulle jag kunna ha presenterat vid personliga möten och kunnat få RIKTIG hjälp med, istället för att behöva kämpa för min rätt att vara den jag är och leva det liv i frihet som faktiskt är En;s födslorätt. Tjänstemännen åberopar att de inte vill begå tjänstefel, vilket är precis det som nu har hänt med deras agerande i sak. Jag HOPPAS och ÖNSKAR en snabb och fredlig lösning på det problem som uppkommit vilket jag reda i min skrivelse till Erik Carlgren, Kommundirektör i Nyköping förklarade där jag såg att en lösning skulle behövas utöver den vanliga processen. Detta beaktades inte och ignorerades helt vilket har tvingat mig att gå vidare i sak. Inte bara tar detta tid av andra instanser utan kostar även pengar. Det finns lösningar och det går att uppfylla och respektera mina rättigheter som i en demokrati ska vara garanterade, inte något jag behöver kämpa för. Tas de ifrån mig är de inga rättigheter utan endast privilegier. Offentliga förvaltningar och alla tjänstemän borde arbeta FÖR lösningar och en dynamik i att vara så professionella att inte ett endaste fall skulle komma att bli rättssak. Varje sådan måste betraktas som ett totalt misslyckande och tas på största allvar. Rättsfilosofiska reflektioner Varför är det så viktigt att vi värnar om och respekterar mänskliga rättigheter?

2 Jag insåg att vill man studera mänskliga rättigheter får man göra detta på Teologiska Högskolan, efter att läraren på Södertörns Högskola i en kurs jag läste i Europarätt, påpekade precis detta, när jag drog en parallell i en komparativsrättlig fråga. Man har alltså bortsett från allt vad rätt och filosofi betyder vilket egentligen är grunden till att juridik (vetenskapen om positiv rätt) ens existerar. All rätt fram till dagens juridik har sin grund i Natural Law. Juridiken är bara en lära om vilka regler vi satt för våran omgivning som genom antaganden och allmänhetens godkännande om vad som ÄR rätt och fel i våran verklighet. Detta är livsfarligt och skapar ett rättsväsende som inte kan ses legitimt, åtminstone inte ur rättsfilosofisk synvinkel! Mina oförytterliga mänskliga rättigheter ger mig just denna rätt, att erkännas som människa, och då alla är lika inför lagen styrks detta vidare i regeringsformen. Vidare enligt lag kan jag inte tvingas tillhöra någon sammanslutning inte heller något trossystem och jag har rätt att byta tro samt utöva min egen tro. Jag tror inte att jag är en person, jag vet att jag är en människa. Jag vill utöva denna tro på mig. Sakframställning Min sak uppkommer ur tvånget att visa ID, dvs att använda ett identitetskort som identifierar mig som denna person och inte att kunna föra sak som människa. Tvånget blir då jag uttryckligen genom tal och skrift förklarat att jag inte frivilligt kommer att visa ID, utan att jag blev tvungen till detta pga min akuta ekonomiska situation (dvs genom trångmål) då en begäran om ekonomisk ersättning enligt lag avslogs pga av att jag inte ville tillhöra detta politiska trossystem där människor bara erkänns som personer. Vidare visar jag nedan varför detta även inte är lagligt då det inte finns något juridiskt bindande krav på människor och inte heller en lagsäkring på processen för denna påstådda folkbokföringsdatabas som icke har en färdigskriven process. De mänskliga rättigheterna samt europakonventionen genom lag och grundlag stöder mina påståenden. Skulle jag dessutom med denna vetskap, frivilligt, utan att klargöra att jag vet att dessa brister finns i regleringen, göra denna ansökan samt identifiera mig även själv bryta mot lagar. Ingen, särskilt inte en tjänsteman, ska föranleda och leda mig till dessa brott. I och med att jag även förklarar detta bortfaller varje försök att hävda att man inte visste att man agerat så att regler och lagar bryts. Det bör beaktas noggrant vilka som ska identitets betecknas. Det står klart att detta endast gäller för juridiska personer. Ingenstans i lagen står det att jag människan ska identitets betecknas. Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. 1 Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för 1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening, 2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn, 3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner, 4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och 5. stiftelse. Lag (2010:70).

3 2 Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom. Den folkbokföringsdatabas som ska inneha dessa uppgifter om personnummer och personnamn, har ingen färdigskriven process vid detta tillfälle, och har därför ingen lagrumsäkring och gör denna icke juridiskt bindande. Jag baserar denna information på en skrivelse från Skatteverket i Solna (se bild nedan) samt ett samtal med Henry Karlsson ca den 16 april 2015 där han bekräftar att den påstådda databasen (registret) är olagligt att använda, om man väljer att emotsätta sig en sådan behandling. Detta visar att kravet på Identifiering av NYKÖPINGS KOMMUNS Socialtjänst inte är laglig. Lösningar NYKÖPINGS KOMMUNS Socialtjänst kan använda sig av för att respektera mina rättigheter till att vara en fri människa och inte en person. För utbetalning av ekonomiskt bistånd finns nedan lösning och det vet socialnämnden men dessa har valt att strunta komplett i det jag har att framföra, dvs min rätt. Flyktingar kommer utan ID samt utan personnummer och får hjälp. Företag som tex ICA erbjuder engångsbetalkort för myndigheter att använda till sådana utbetalningar som inte kopplas till personnummer. Detta har jag även föreslagit. ICA Bankens Företagstjänster ICA Bankens Företagstjänster levererar effektiva betaltjänster och finansiella lösningar i form av uttagsautomater, kontantkort och betalterminaler till ICA Handlare, ICA Gruppen samt myndigheter och kommuner. ICA Banken erbjuder alltså inte några traditionella företagstjänster idag, förutom nedanstående:

4 Kontantkort ICA Bankens Kontantkort används främst av myndigheter, kommuner och landsting för att underlätta offentliga betalningar till personer utan koppling till ett personnummer, personer som inte kan få ett bankkontonummer, utländska medborgare, stipendiater och till handkassor. I dag används ofta kontanter, utbetalningsavier och utländska checkar vid dessa utbetalningar. Använd istället ICA Bankens kontantkort som utbetalningstjänst för att minska kostnaderna för att köpa, hantera och administrera kontanter genom att ersätta avier som kostar att skicka, lösa in, returnera med mera. Vill du veta mer om någon av dessa företagstjänster, ring oss på eller skicka ett e-post. https://www.icabanken.se/om-ica-banken/foretagstjanster/ Ett hembesök för att fastställa att jag bor på den adress jag uppgav hade bekräftat detta. Alla avtal mellan de juridiska personerna, dvs min juridiska person, entiteten Viktoria Kivipuro , fanns redan tillhanda för att bekräfta avtal för bostad genom ett hyreskontrakt, likadant med el, bredband, a-kassa, hemförsäkring med flera. Ett hembesök till matchande adress med MIG (urkund) hade bevisat detta. I England har man denna process med hembesök för att fast ställa att människan bor där den uppger. Ytterligare skäl som tillkommit efter det första besöket som gjordes av mig hos Socialtjänsten genom delgivning om hur mina personuppgifter får behandlas har nu en betydelse om jag väljer att agera rättsligt i framtiden av behandling av dessa annat än vid mitt specifika givna tillstånd för behandling av mina personuppgifter. Jag hoppas slippa en fortsatt process men kan inte begå mened eller annan osann handling. Mitt samvete tillåter inte detta. Jag har även en djup insikt i VEM och VAD jag är och står upp i min sanning som ingen förnekelse kan tillintetgöra. Ett nekande är endast en självdiskreditering för den som nekar mig och även samtidigt sig själv. Identitetsbeteckningen ska alltså inte fastställas på människor. ENDAST JURIDISKA PERSONER OCH PERSONER (alla likställda med bolag i lagens mening). Vidare har jag sedan initialt besök och ansökan hos Socialtjänsten delgivit Skatteverket, Nyköpings Kommun, Länsstyrelse den 21 april 2015, om hur mina personuppgifter får behandlas sedan den 16 april 2015, dvs endast genom mitt medgivande. Blir det behov av att bevisa att denna dokumentation finns kan jag vid förhandling presentera dessa. Detta är av vikt för framtida behandlingar av dessa nämna uppgifter. PUL - Personuppgiftslag (1998:204) Definitioner: 3 I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse: Den registrerade - Den som en personuppgift avser. Samtycke - Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Mitt samtycke kan inte längre antas vid något tillfälle efter delgivning till skatteverket och andra berörda av entiteten samt dess användning. Endast givet specifikt godkännande kan gälla för personuppgifters användning. Avvikande bestämmelser i annan författning:

5 2 Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla. Mitt medgivande behövs för all behandling av personuppgifterna och jag väljer där jag vill använda min rätt att erkännas som person. Denna rätt är inte en skyldighet. Jag måste inte erkännas som person inför lagen och ett tvång skulle innebära en kränkning av skyddet för mitt privatliv där en myndighet tvingar mig erkänna mig som person. Det skulle vidare föranleda att tvinga mig att begå mened då jag inte tillhör trossystemet där det antas varas personer. Jag är människa och skall inför lag kunna erkännas människa. Alla är lika inför lagen. Beakta nedan lagar: FNs allmänna deklaration om Mänskliga Rättigheter Artikel 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. EKMR - Europakonventionen Artikel 5 Rätt till skydd för privat- och familjeliv. 1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Regeringsformen: 1 kap. Statsskickets grunder 1 All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna. 2 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa, och det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 3 Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471). 8 För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871). 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). 10 Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408). 2 Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk

6 sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408). Europakonventionen 19 Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408). Den personuppgiftsansvariga bör härmed fastställas samt den som genom avtal och regler behandlar personuppgifter som kan komma beröra mig och det ska här klargöras om behandlingen är laglig. 9 Den personuppgiftsansvarige skall se till att: a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). När behandling av personuppgifter är tillåten: 10 Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas. Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). Behandling av personnummer: 22 Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till a) ändamålet med behandlingen, b) vikten av en säker identifiering, eller c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059). Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). Personuppgifter som ges för behandling med delgivning om att de inte lämnas frivilligt utan genom trångmål i min situation strider mot lag. Information till den registrerade: Information skall lämnas självmant 23 Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2

7 paragraf). Personuppgifter som ges för behandling med delgivning om att de inte lämnas frivilligt utan genom trångmål i min situation strider mot lag. De personuppgifter som finns hos er har lämnats med skriftlig delgivning om att de inte självmant lämnats. Sak är vidare under behandling hos Kammarrätten Jönköping för närvarande. Utplåna därför alla personuppgifter ni tillhandahåller. Rättelse: 28 Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. För att undvika begå tjänstefel samt påföljd skall en bekräftelse om utplåning av alla mina tidigare personuppgifter bekräftas skriftligt och ni får vi detta tillfälle skicka brev per post till adress ni innehar till mig för denna sak. En sådan kränkning skulle föranleda till kränkning och brott av lag och grundlag samt internationella överenskommelser för personuppgiftsansvarig eller dess företrädare eller den administrerande. Skadestånd: 48 Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne. Straff: 49 Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43, b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21, c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33-35, d) låter bli att göra anmälan enligt 36 första stycket eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 41, e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 i strid med 5 a andra stycket, eller f) i strid med 5 a andra stycket för över personuppgifter till tredje land som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna som avses i 33. I ringa fall döms inte till ansvar. Beträffande en kränkning av personuppgiftslagen skulle föranleda till kränkning och brott av lag och grundlag samt internationella överenskommelser för personuppgiftsansvarig eller dess företrädare eller den administrerande. Ur Lag om offentlig anställning (1994:260). 22 Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott ska anmälas till åtal, om misstanken avser

8 1. följande brott enligt brottsbalken: c) tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2012:302). Följande ur Brottsbalk (1962:700) kan ge 2-8 års fängelse. 3 kap. Om brott mot liv och hälsa. 4 kap. Om brott mot frihet och frid. 5 kap. Om ärekränkning. 7 kap. Om brott mot familj. 15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga. Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). 19 Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408). 11 kap 14 Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408). Gällande min sak är jag inte medlem i något tros-samfund, -system eller sammanslutning, detta avser även svenska kyrkan och andra enheter som existerar inom statliga enheter. Enligt Lag (1998:1593) om trossamfund 3 är ingen skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltig. Regeringsformen 2 kap. 2 säger att ingen får tvingas tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning, detta gäller även er sammanslutning Skatteverket. Europakonventionen ratificerad i svensk- lag och grundlag artikel 9 garanterar även min rätt att byta tro och utöva min egen tro. Regeringsformens 11 kap. 14 garanterar grundlagens företrädesrätt i strid med annan föreskrift. Jag har framställt en vidare redogörelse om folkbokföring och registrering som finns nedan, för att undvika att en ytterligare fördröjning där det yrkas att jag inte ska kunna nyttja min rätt. Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 1 kap.

9 2 skriver: En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. 3 När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om 1. definitioner i 3, 2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8, Enligt Lag (1998:204) om definitioner säger 1. 3 Den registrerade Den som en personuppgift avser. Samtycke. Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. Jag är inte registrerad eller godkänner någon form av behandling av mina personuppgifter än de jag särskilt ger tillstånd till som gäller endast för det specifika tillfället och INTE annat tillfälle eller sak. 8 Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter. Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 fjärde stycket gäller inte för en myndighets användning av personuppgifter i allmänna handlingar. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. Jag är inte registrerad eller godkänner någon form av behandling av mina personuppgifter än de jag särskilt ger tillstånd till som gäller endast för det specifika tillfället och INTE annat tillfälle eller sak. Sedan 16 april 2016 skall personuppgifterna behandlas enligt instruktion av delgivning till Skatteverket då de längre inte är i sedvanligt bruk. Lag (2003:657) Anmälningar och ansökningar m. m. 23 Anmälan enligt denna lag skall göras skriftligen, om inte annat anges. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan eller uppgift skall lämnas vid personlig inställelse. Lag (2003:657). Ett personligt besök av mig som gjorts den 21 april 2015 uppfyller ovan begäran. Vad betyder ordet person och vart har det sitt ursprung? Det är väsentligt att förstå och se vad skillnaden mellan människa och person är då dessa specificeras i lagrum. Dessa begrepp är inte samma och ska inte förväxlas.

10 Människor kan ha/agera personer. Juridiska personer är rättssubjekt, enskilda personer är även likställda med rättssubjekt. Fysiska personer existerar inte utan är endast ett modernt begrepp som används genom antaganden om acceptans för varandet av människa. Notera att jag inte vid något tillfälle agerat för att ett antagande skall kunna göras, tvärtom har jag tydligt delgivit vid alla möjliga tillfällen att jag är en människa inte person. Person kommer från 1300-talet från Latin: persona = den (fiktiva) juridiska karaktären som representerar en individuell mänsklig varelse eller bolag genom medgivande. Alltså, ska du ha givit ditt medgivande till att denna juridiska person får användas för att representera dig där du väljer att förhandla med en annan juridisk person. Människor kan komma överens med varandra om olika saker men inte med en juridisk person, det måste alltid vara två eller flera juridiska personer när en part är en juridisk person = bolag. Ord definitioner har beslutats med hjälp av SOAB MÄNNISKA män³iʃa² (förr äv. med tonvikt på i; jfr SWEDBERG Schibb. 102 (1716)). äv. (i vitter stil l. ngt vard.) MÄNSKA män³ʃa², f. (ig.), stundom m. (BOLAVI 33 a (1578), HIRN Skrin. 38 (1909)); best. - an; pl. -or (G1R 1: 32 (1521) osv.) (( ) -ar BERCHELT PestOrs. H 4 b (1589); -er Mat. 4: 19 (NT 1526), SVART Gensw. G 7 a (1558)). ( menischi menisk c meniski mennersk- c menneski mennigsi mennischi mennisk 1619 (i vers). mensk 1619 (i vers). människ- (-e-) 1521 osv. människi- (-e-, -kj-) män'sk- (-e-, -nn-) c (i vers) 1779 (i vers). menn'ski- (-kj-) 1728 (i vers) mänsk- (-e-) c osv. mänski- (-e-, -nn-, - kj-) ) [fsv. människia; liksom d. menneske, isl. manneskja, av fsax. menisko, motsv. mnt. mensch, minsch, mht. mensche, mensch, t. mensch; eg. substantivering av ett fsax. adj. mennisc, avledn. av man (se MAN, sbst.²) o. motsv. fsv. mänsker, mild, givmild, fd. mensker, god, givmild, isl. menskr, mänsklig, got. mannisks, manlig, t. männisch, manlig; etymologiskt identiskt med fsv. mänska, godhet, givmildhet, fd. menske, godhet, isl. mennska, mänsklig natur] (individ av) den zoologiskt till ordningen Primates (herredjur) hänförda arten av jordens levande varelser, Homo sapiens Lin., som utom sin upprätta gång främst utmärker sig gm sin talförmåga, sin högre o. allsidigare intelligens o. sin förmåga av högre andlig utveckling; vanl. tänkt ss. stående över djurriket. PERSON pærsω⁴n l. pär-, m. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. ==; pl. -er ((+) -ar BALCK Es. 236 (1603)); förr äv. PERSONA, f.? best. -an; pl. -or? (jfr pl. best. persononar, se formavd. nedan). ( perschon (: perschoner, pl.). person (peh-, pä-, -ss-, -sz-, -oen, -ohn, -oon) 1537 osv. persona personan, sg. best persone (-ss-, -sz-) 1522 (oblik form) 1563 (oblik form). personen, sg. best osv. personena, sg. best. oblik form personer, pl osv. persones, gen. sg personn (-ss-) personne (oblik form). personom, dat. pl persononar, pl. best personone, sg. best. oblik form 1526) [fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.] 8) jur. av stat, kommun, stiftelse, bolag o. d. bestående rättssubjekt. Såsom af det föregående synes, äro konung och riksdag enligt författningen just de båda makthafvande personer, hvilka uti inledningen till RF. framställas som talande och fördragslutande. FAHLBECK Förf. 58 (1904). särsk. i uttr. juridisk person, se JURIDISK c.

11 [PERSON 9] PERSON-AKT. (nytt ord) officiell urkund innehållande uppgifter om samtliga en persons kyrkobokförda förhållanden (utgörande upplägg i församlings- liggare resp. förvarad i Riksbyrån för folkbokföringen). SFS 1946, s PERSON-NAMN. av ett enda ord (ett förnamn) l. ett antal ord (förnamn o. efternnmn) bestående personbetecknande egennamn; äv. om släktnamn; förr äv. ngn gg allmännare: personbetecknande ord. Personnamn, t. ex. bonde, soldat, gosse, flicka, engel. SVEDBOM Satsl. 20 (1843). Personnamnet Dan. RYDQVIST SSL 2: 268 (1857). Åtgärder för åvägabringande af en tillfredsställande rättsordning i fråga om personnamn. BtRiksdP 1896, 7: nr 47, s. 10. SvFolket 1: 258 (1938 SAMMANSLUTNING 3) [utveckladt ur 1; jfr motsv. anv. i fsv. o. dan.] sammanslutning (som bildats på vissa villkor l. under vissa lagstadgade former) mellan två l. flera personer för förverkligande af ett gemensamt syfte, särsk. för gemensamt bruk af egendom l. bedrifvande af ett företag (i sht af ekonomisk art); kompani; kompanjonskap; äfv. konkret, om personerna som bildat dylik sammanslutning; jfr ASSOCIATION 1 b, INTRESSENTSÄLLSKAP, SOCIETET. Bilda, grunda, starta, stifta, upplösa, rekonstruera, ombilda ett bolag. Vara, gå, ingå i bolag. Jag ser fram emot beslut om prövningsrätt samt en muntlig förhandling. Med största mänskliga kärlek och värme, In Lakesh En; Viktoria Kivipuro Bruksvägen Nävekvarn

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 14891-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: chefsjuristen Stefan Backman Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen

Läs mer

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål SOCIALTJÄNSTLAGEN 1 kap. Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

ÄR MYNDIGHETSFEL SKÄL FÖR RÄTTELSE?

ÄR MYNDIGHETSFEL SKÄL FÖR RÄTTELSE? JURIDISKA INSTITUTIONEN ÄR MYNDIGHETSFEL SKÄL FÖR RÄTTELSE? Meliha Sevinc Tillämpade studier 20 poäng Juris kandidat Programmet Handledare Robert Påhlsson, professor i skatterätt Ämnesområde Förvaltningsrätt

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Barnäktenskap och tvångsäktenskap Barnäktenskap och tvångsäktenskap Sara Palm Student Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Viola Boström Juristprogrammet, 270 hp UMEÅ UNIVERSITET Innehållsförteckning Förkortningar...4 1. Inledning...6

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Barns självbestämmanderätt

Barns självbestämmanderätt UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp Handledare: Kerstin Asplund Barns självbestämmanderätt i frågor om medicinsk vård och behandling Sofie Westlin Innehållsförteckning

Läs mer

Del 1 Introduktion. Text: Fanny Davidsson Grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige 2009

Del 1 Introduktion. Text: Fanny Davidsson Grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige 2009 MR dilemman del 1 Del 1 Introduktion This event is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity PROGRESS. The content of this event does not necessarily reflect the

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND från mitten av 2011 till maj 2013, med markeringar, rubriker och understrykningar som jag själv gjort/nad JP socialnet

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad Jérémie Johansson Examensarbete i familjerätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2014 1 Sammanfattning

Läs mer

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning 11 Registerutdrag 11.1 Inledning Rätten för den registrerade att på begäran få ett s.k. registerutdrag med de uppgifter om honom eller henne som en personuppgiftsansvarig behandlar har funnits under lång

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng. Identitetsstöld. Om att kriminalisera olovlig användning av annans identitetsuppgifter

Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng. Identitetsstöld. Om att kriminalisera olovlig användning av annans identitetsuppgifter Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Identitetsstöld Om att kriminalisera olovlig användning av annans identitetsuppgifter Författare: Moa Pettersson Handledare:

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Ersätter Cirkulär 2002:A 8

Ersätter Cirkulär 2002:A 8 Bisysslor 2012 Ersätter Cirkulär 2002:A 8 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2012 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media Group STHLM Bisysslor Innehåll Förkortningar 1 Inledning 1.1 Allmänt

Läs mer

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT

Arbetspapper 2005:01 OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG UPPHOVSRÄTT PIRATJAKTENS FAROR OM BALANSEN MELLAN PERSONLIG INTEGRITET, RÄTTSSÄKERHET OCH UPPHOVSRÄTT Nicklas Lundblad nicklas@skriver.nu +46708918133 www.kommenterat.net Senast uppdaterat: 2005-03-14 Inledning...2

Läs mer