Box maj 2015 kl 15: Jönköping. Komplettering av uppgifter för mål nr : Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box 2203 28 maj 2015 kl 15:57 550 02 Jönköping. Komplettering av uppgifter för mål nr 1127-15: Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping"

Transkript

1 Kammarrätten Jönköping Komplettering Box maj 2015 kl 15: Jönköping Förnamn Efternamn Adress Postnummer Postadress Komplettering av uppgifter för mål nr : Förnamn Efternamn / Socialnämnden i Nyköping Inledning Inför beslut om prövningstillstånd tillägger jag denna komplettering samt korrigering för ett dokument (Överklagan till Förvaltningsrätten Linköping om beslutet av Socialnämnden) där jag skrivit Svenska Domstolar istället för Sveriges Domstolar på sidan 2 och korrigeringen ska nu anses vara uträttad. Jag för denna sak i syftet att informera er om min insikt och att min frihet inte är en förhandlingsbar handelsvara. Varför ska människor motarbetas i något där syftet egentligen är att hjälpa och bidra till att en bra tillvaro ska kunna garanteras alla? Varför upplevs kontakten med i detta fall socialtjänsten som dem mot mig? Jag får inte trots mina invitationer till personliga möten utan får kommunicera via brev. Under hela denna sak har jag i största ödmjukhet med vänligt agerande och flera erbjudanden om att få visa varför jag kan komma med dessa påståenden bara blivit nekad möte. Socialtjänstens egna föreskrifter handlar om att individerna ska uppnå egen försörjning genom självbestämmande och initiativ. Allt detta skulle jag kunna ha presenterat vid personliga möten och kunnat få RIKTIG hjälp med, istället för att behöva kämpa för min rätt att vara den jag är och leva det liv i frihet som faktiskt är En;s födslorätt. Tjänstemännen åberopar att de inte vill begå tjänstefel, vilket är precis det som nu har hänt med deras agerande i sak. Jag HOPPAS och ÖNSKAR en snabb och fredlig lösning på det problem som uppkommit vilket jag reda i min skrivelse till Erik Carlgren, Kommundirektör i Nyköping förklarade där jag såg att en lösning skulle behövas utöver den vanliga processen. Detta beaktades inte och ignorerades helt vilket har tvingat mig att gå vidare i sak. Inte bara tar detta tid av andra instanser utan kostar även pengar. Det finns lösningar och det går att uppfylla och respektera mina rättigheter som i en demokrati ska vara garanterade, inte något jag behöver kämpa för. Tas de ifrån mig är de inga rättigheter utan endast privilegier. Offentliga förvaltningar och alla tjänstemän borde arbeta FÖR lösningar och en dynamik i att vara så professionella att inte ett endaste fall skulle komma att bli rättssak. Varje sådan måste betraktas som ett totalt misslyckande och tas på största allvar. Rättsfilosofiska reflektioner Varför är det så viktigt att vi värnar om och respekterar mänskliga rättigheter?

2 Jag insåg att vill man studera mänskliga rättigheter får man göra detta på Teologiska Högskolan, efter att läraren på Södertörns Högskola i en kurs jag läste i Europarätt, påpekade precis detta, när jag drog en parallell i en komparativsrättlig fråga. Man har alltså bortsett från allt vad rätt och filosofi betyder vilket egentligen är grunden till att juridik (vetenskapen om positiv rätt) ens existerar. All rätt fram till dagens juridik har sin grund i Natural Law. Juridiken är bara en lära om vilka regler vi satt för våran omgivning som genom antaganden och allmänhetens godkännande om vad som ÄR rätt och fel i våran verklighet. Detta är livsfarligt och skapar ett rättsväsende som inte kan ses legitimt, åtminstone inte ur rättsfilosofisk synvinkel! Mina oförytterliga mänskliga rättigheter ger mig just denna rätt, att erkännas som människa, och då alla är lika inför lagen styrks detta vidare i regeringsformen. Vidare enligt lag kan jag inte tvingas tillhöra någon sammanslutning inte heller något trossystem och jag har rätt att byta tro samt utöva min egen tro. Jag tror inte att jag är en person, jag vet att jag är en människa. Jag vill utöva denna tro på mig. Sakframställning Min sak uppkommer ur tvånget att visa ID, dvs att använda ett identitetskort som identifierar mig som denna person och inte att kunna föra sak som människa. Tvånget blir då jag uttryckligen genom tal och skrift förklarat att jag inte frivilligt kommer att visa ID, utan att jag blev tvungen till detta pga min akuta ekonomiska situation (dvs genom trångmål) då en begäran om ekonomisk ersättning enligt lag avslogs pga av att jag inte ville tillhöra detta politiska trossystem där människor bara erkänns som personer. Vidare visar jag nedan varför detta även inte är lagligt då det inte finns något juridiskt bindande krav på människor och inte heller en lagsäkring på processen för denna påstådda folkbokföringsdatabas som icke har en färdigskriven process. De mänskliga rättigheterna samt europakonventionen genom lag och grundlag stöder mina påståenden. Skulle jag dessutom med denna vetskap, frivilligt, utan att klargöra att jag vet att dessa brister finns i regleringen, göra denna ansökan samt identifiera mig även själv bryta mot lagar. Ingen, särskilt inte en tjänsteman, ska föranleda och leda mig till dessa brott. I och med att jag även förklarar detta bortfaller varje försök att hävda att man inte visste att man agerat så att regler och lagar bryts. Det bör beaktas noggrant vilka som ska identitets betecknas. Det står klart att detta endast gäller för juridiska personer. Ingenstans i lagen står det att jag människan ska identitets betecknas. Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. 1 Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för 1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening, 2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn, 3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner, 4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och 5. stiftelse. Lag (2010:70).

3 2 Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom. Den folkbokföringsdatabas som ska inneha dessa uppgifter om personnummer och personnamn, har ingen färdigskriven process vid detta tillfälle, och har därför ingen lagrumsäkring och gör denna icke juridiskt bindande. Jag baserar denna information på en skrivelse från Skatteverket i Solna (se bild nedan) samt ett samtal med Henry Karlsson ca den 16 april 2015 där han bekräftar att den påstådda databasen (registret) är olagligt att använda, om man väljer att emotsätta sig en sådan behandling. Detta visar att kravet på Identifiering av NYKÖPINGS KOMMUNS Socialtjänst inte är laglig. Lösningar NYKÖPINGS KOMMUNS Socialtjänst kan använda sig av för att respektera mina rättigheter till att vara en fri människa och inte en person. För utbetalning av ekonomiskt bistånd finns nedan lösning och det vet socialnämnden men dessa har valt att strunta komplett i det jag har att framföra, dvs min rätt. Flyktingar kommer utan ID samt utan personnummer och får hjälp. Företag som tex ICA erbjuder engångsbetalkort för myndigheter att använda till sådana utbetalningar som inte kopplas till personnummer. Detta har jag även föreslagit. ICA Bankens Företagstjänster ICA Bankens Företagstjänster levererar effektiva betaltjänster och finansiella lösningar i form av uttagsautomater, kontantkort och betalterminaler till ICA Handlare, ICA Gruppen samt myndigheter och kommuner. ICA Banken erbjuder alltså inte några traditionella företagstjänster idag, förutom nedanstående:

4 Kontantkort ICA Bankens Kontantkort används främst av myndigheter, kommuner och landsting för att underlätta offentliga betalningar till personer utan koppling till ett personnummer, personer som inte kan få ett bankkontonummer, utländska medborgare, stipendiater och till handkassor. I dag används ofta kontanter, utbetalningsavier och utländska checkar vid dessa utbetalningar. Använd istället ICA Bankens kontantkort som utbetalningstjänst för att minska kostnaderna för att köpa, hantera och administrera kontanter genom att ersätta avier som kostar att skicka, lösa in, returnera med mera. Vill du veta mer om någon av dessa företagstjänster, ring oss på eller skicka ett e-post. https://www.icabanken.se/om-ica-banken/foretagstjanster/ Ett hembesök för att fastställa att jag bor på den adress jag uppgav hade bekräftat detta. Alla avtal mellan de juridiska personerna, dvs min juridiska person, entiteten Viktoria Kivipuro , fanns redan tillhanda för att bekräfta avtal för bostad genom ett hyreskontrakt, likadant med el, bredband, a-kassa, hemförsäkring med flera. Ett hembesök till matchande adress med MIG (urkund) hade bevisat detta. I England har man denna process med hembesök för att fast ställa att människan bor där den uppger. Ytterligare skäl som tillkommit efter det första besöket som gjordes av mig hos Socialtjänsten genom delgivning om hur mina personuppgifter får behandlas har nu en betydelse om jag väljer att agera rättsligt i framtiden av behandling av dessa annat än vid mitt specifika givna tillstånd för behandling av mina personuppgifter. Jag hoppas slippa en fortsatt process men kan inte begå mened eller annan osann handling. Mitt samvete tillåter inte detta. Jag har även en djup insikt i VEM och VAD jag är och står upp i min sanning som ingen förnekelse kan tillintetgöra. Ett nekande är endast en självdiskreditering för den som nekar mig och även samtidigt sig själv. Identitetsbeteckningen ska alltså inte fastställas på människor. ENDAST JURIDISKA PERSONER OCH PERSONER (alla likställda med bolag i lagens mening). Vidare har jag sedan initialt besök och ansökan hos Socialtjänsten delgivit Skatteverket, Nyköpings Kommun, Länsstyrelse den 21 april 2015, om hur mina personuppgifter får behandlas sedan den 16 april 2015, dvs endast genom mitt medgivande. Blir det behov av att bevisa att denna dokumentation finns kan jag vid förhandling presentera dessa. Detta är av vikt för framtida behandlingar av dessa nämna uppgifter. PUL - Personuppgiftslag (1998:204) Definitioner: 3 I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse: Den registrerade - Den som en personuppgift avser. Samtycke - Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Mitt samtycke kan inte längre antas vid något tillfälle efter delgivning till skatteverket och andra berörda av entiteten samt dess användning. Endast givet specifikt godkännande kan gälla för personuppgifters användning. Avvikande bestämmelser i annan författning:

5 2 Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla. Mitt medgivande behövs för all behandling av personuppgifterna och jag väljer där jag vill använda min rätt att erkännas som person. Denna rätt är inte en skyldighet. Jag måste inte erkännas som person inför lagen och ett tvång skulle innebära en kränkning av skyddet för mitt privatliv där en myndighet tvingar mig erkänna mig som person. Det skulle vidare föranleda att tvinga mig att begå mened då jag inte tillhör trossystemet där det antas varas personer. Jag är människa och skall inför lag kunna erkännas människa. Alla är lika inför lagen. Beakta nedan lagar: FNs allmänna deklaration om Mänskliga Rättigheter Artikel 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. EKMR - Europakonventionen Artikel 5 Rätt till skydd för privat- och familjeliv. 1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Regeringsformen: 1 kap. Statsskickets grunder 1 All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna. 2 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa, och det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 3 Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471). 8 För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871). 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). 10 Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408). 2 Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk

6 sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408). Europakonventionen 19 Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408). Den personuppgiftsansvariga bör härmed fastställas samt den som genom avtal och regler behandlar personuppgifter som kan komma beröra mig och det ska här klargöras om behandlingen är laglig. 9 Den personuppgiftsansvarige skall se till att: a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). När behandling av personuppgifter är tillåten: 10 Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas. Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). Behandling av personnummer: 22 Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till a) ändamålet med behandlingen, b) vikten av en säker identifiering, eller c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059). Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2 paragraf). Personuppgifter som ges för behandling med delgivning om att de inte lämnas frivilligt utan genom trångmål i min situation strider mot lag. Information till den registrerade: Information skall lämnas självmant 23 Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. Igen ska mitt givna samtycke ges innan behandling av personuppgifter är laglig och lagar redovisade i stycket Beakta lagar skall beaktas där denna lag strider mot grundlag och annan lag (PUL 2

7 paragraf). Personuppgifter som ges för behandling med delgivning om att de inte lämnas frivilligt utan genom trångmål i min situation strider mot lag. De personuppgifter som finns hos er har lämnats med skriftlig delgivning om att de inte självmant lämnats. Sak är vidare under behandling hos Kammarrätten Jönköping för närvarande. Utplåna därför alla personuppgifter ni tillhandahåller. Rättelse: 28 Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. För att undvika begå tjänstefel samt påföljd skall en bekräftelse om utplåning av alla mina tidigare personuppgifter bekräftas skriftligt och ni får vi detta tillfälle skicka brev per post till adress ni innehar till mig för denna sak. En sådan kränkning skulle föranleda till kränkning och brott av lag och grundlag samt internationella överenskommelser för personuppgiftsansvarig eller dess företrädare eller den administrerande. Skadestånd: 48 Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne. Straff: 49 Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i denna lag, i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 36 eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43, b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21, c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33-35, d) låter bli att göra anmälan enligt 36 första stycket eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 41, e) behandlar sådana personuppgifter som avses i 13 och 21 i strid med 5 a andra stycket, eller f) i strid med 5 a andra stycket för över personuppgifter till tredje land som inte har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna som avses i 33. I ringa fall döms inte till ansvar. Beträffande en kränkning av personuppgiftslagen skulle föranleda till kränkning och brott av lag och grundlag samt internationella överenskommelser för personuppgiftsansvarig eller dess företrädare eller den administrerande. Ur Lag om offentlig anställning (1994:260). 22 Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott ska anmälas till åtal, om misstanken avser

8 1. följande brott enligt brottsbalken: c) tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2012:302). Följande ur Brottsbalk (1962:700) kan ge 2-8 års fängelse. 3 kap. Om brott mot liv och hälsa. 4 kap. Om brott mot frihet och frid. 5 kap. Om ärekränkning. 7 kap. Om brott mot familj. 15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga. Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). 19 Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408). 11 kap 14 Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408). Gällande min sak är jag inte medlem i något tros-samfund, -system eller sammanslutning, detta avser även svenska kyrkan och andra enheter som existerar inom statliga enheter. Enligt Lag (1998:1593) om trossamfund 3 är ingen skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltig. Regeringsformen 2 kap. 2 säger att ingen får tvingas tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning, detta gäller även er sammanslutning Skatteverket. Europakonventionen ratificerad i svensk- lag och grundlag artikel 9 garanterar även min rätt att byta tro och utöva min egen tro. Regeringsformens 11 kap. 14 garanterar grundlagens företrädesrätt i strid med annan föreskrift. Jag har framställt en vidare redogörelse om folkbokföring och registrering som finns nedan, för att undvika att en ytterligare fördröjning där det yrkas att jag inte ska kunna nyttja min rätt. Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 1 kap.

9 2 skriver: En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. 3 När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om 1. definitioner i 3, 2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8, Enligt Lag (1998:204) om definitioner säger 1. 3 Den registrerade Den som en personuppgift avser. Samtycke. Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. Jag är inte registrerad eller godkänner någon form av behandling av mina personuppgifter än de jag särskilt ger tillstånd till som gäller endast för det specifika tillfället och INTE annat tillfälle eller sak. 8 Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter. Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 fjärde stycket gäller inte för en myndighets användning av personuppgifter i allmänna handlingar. Här ska uppmärksammas att entiteten inte sedan 16 april 2015 är i sedvanligt bruk samt att detta gäller entiteten Viktoria Kivipuro och inte människan Viktoria Kivipuro, som vidare skall beaktas endast som En; allmänt kallad Viktoria ofta även Stella. Den avregistrerade ska därav inte identifieras med detta lagrum och regel ska ej påläggas på mig. Jag är inte registrerad eller godkänner någon form av behandling av mina personuppgifter än de jag särskilt ger tillstånd till som gäller endast för det specifika tillfället och INTE annat tillfälle eller sak. Sedan 16 april 2016 skall personuppgifterna behandlas enligt instruktion av delgivning till Skatteverket då de längre inte är i sedvanligt bruk. Lag (2003:657) Anmälningar och ansökningar m. m. 23 Anmälan enligt denna lag skall göras skriftligen, om inte annat anges. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan eller uppgift skall lämnas vid personlig inställelse. Lag (2003:657). Ett personligt besök av mig som gjorts den 21 april 2015 uppfyller ovan begäran. Vad betyder ordet person och vart har det sitt ursprung? Det är väsentligt att förstå och se vad skillnaden mellan människa och person är då dessa specificeras i lagrum. Dessa begrepp är inte samma och ska inte förväxlas.

10 Människor kan ha/agera personer. Juridiska personer är rättssubjekt, enskilda personer är även likställda med rättssubjekt. Fysiska personer existerar inte utan är endast ett modernt begrepp som används genom antaganden om acceptans för varandet av människa. Notera att jag inte vid något tillfälle agerat för att ett antagande skall kunna göras, tvärtom har jag tydligt delgivit vid alla möjliga tillfällen att jag är en människa inte person. Person kommer från 1300-talet från Latin: persona = den (fiktiva) juridiska karaktären som representerar en individuell mänsklig varelse eller bolag genom medgivande. Alltså, ska du ha givit ditt medgivande till att denna juridiska person får användas för att representera dig där du väljer att förhandla med en annan juridisk person. Människor kan komma överens med varandra om olika saker men inte med en juridisk person, det måste alltid vara två eller flera juridiska personer när en part är en juridisk person = bolag. Ord definitioner har beslutats med hjälp av SOAB MÄNNISKA män³iʃa² (förr äv. med tonvikt på i; jfr SWEDBERG Schibb. 102 (1716)). äv. (i vitter stil l. ngt vard.) MÄNSKA män³ʃa², f. (ig.), stundom m. (BOLAVI 33 a (1578), HIRN Skrin. 38 (1909)); best. - an; pl. -or (G1R 1: 32 (1521) osv.) (( ) -ar BERCHELT PestOrs. H 4 b (1589); -er Mat. 4: 19 (NT 1526), SVART Gensw. G 7 a (1558)). ( menischi menisk c meniski mennersk- c menneski mennigsi mennischi mennisk 1619 (i vers). mensk 1619 (i vers). människ- (-e-) 1521 osv. människi- (-e-, -kj-) män'sk- (-e-, -nn-) c (i vers) 1779 (i vers). menn'ski- (-kj-) 1728 (i vers) mänsk- (-e-) c osv. mänski- (-e-, -nn-, - kj-) ) [fsv. människia; liksom d. menneske, isl. manneskja, av fsax. menisko, motsv. mnt. mensch, minsch, mht. mensche, mensch, t. mensch; eg. substantivering av ett fsax. adj. mennisc, avledn. av man (se MAN, sbst.²) o. motsv. fsv. mänsker, mild, givmild, fd. mensker, god, givmild, isl. menskr, mänsklig, got. mannisks, manlig, t. männisch, manlig; etymologiskt identiskt med fsv. mänska, godhet, givmildhet, fd. menske, godhet, isl. mennska, mänsklig natur] (individ av) den zoologiskt till ordningen Primates (herredjur) hänförda arten av jordens levande varelser, Homo sapiens Lin., som utom sin upprätta gång främst utmärker sig gm sin talförmåga, sin högre o. allsidigare intelligens o. sin förmåga av högre andlig utveckling; vanl. tänkt ss. stående över djurriket. PERSON pærsω⁴n l. pär-, m. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. ==; pl. -er ((+) -ar BALCK Es. 236 (1603)); förr äv. PERSONA, f.? best. -an; pl. -or? (jfr pl. best. persononar, se formavd. nedan). ( perschon (: perschoner, pl.). person (peh-, pä-, -ss-, -sz-, -oen, -ohn, -oon) 1537 osv. persona personan, sg. best persone (-ss-, -sz-) 1522 (oblik form) 1563 (oblik form). personen, sg. best osv. personena, sg. best. oblik form personer, pl osv. persones, gen. sg personn (-ss-) personne (oblik form). personom, dat. pl persononar, pl. best personone, sg. best. oblik form 1526) [fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.] 8) jur. av stat, kommun, stiftelse, bolag o. d. bestående rättssubjekt. Såsom af det föregående synes, äro konung och riksdag enligt författningen just de båda makthafvande personer, hvilka uti inledningen till RF. framställas som talande och fördragslutande. FAHLBECK Förf. 58 (1904). särsk. i uttr. juridisk person, se JURIDISK c.

11 [PERSON 9] PERSON-AKT. (nytt ord) officiell urkund innehållande uppgifter om samtliga en persons kyrkobokförda förhållanden (utgörande upplägg i församlings- liggare resp. förvarad i Riksbyrån för folkbokföringen). SFS 1946, s PERSON-NAMN. av ett enda ord (ett förnamn) l. ett antal ord (förnamn o. efternnmn) bestående personbetecknande egennamn; äv. om släktnamn; förr äv. ngn gg allmännare: personbetecknande ord. Personnamn, t. ex. bonde, soldat, gosse, flicka, engel. SVEDBOM Satsl. 20 (1843). Personnamnet Dan. RYDQVIST SSL 2: 268 (1857). Åtgärder för åvägabringande af en tillfredsställande rättsordning i fråga om personnamn. BtRiksdP 1896, 7: nr 47, s. 10. SvFolket 1: 258 (1938 SAMMANSLUTNING 3) [utveckladt ur 1; jfr motsv. anv. i fsv. o. dan.] sammanslutning (som bildats på vissa villkor l. under vissa lagstadgade former) mellan två l. flera personer för förverkligande af ett gemensamt syfte, särsk. för gemensamt bruk af egendom l. bedrifvande af ett företag (i sht af ekonomisk art); kompani; kompanjonskap; äfv. konkret, om personerna som bildat dylik sammanslutning; jfr ASSOCIATION 1 b, INTRESSENTSÄLLSKAP, SOCIETET. Bilda, grunda, starta, stifta, upplösa, rekonstruera, ombilda ett bolag. Vara, gå, ingå i bolag. Jag ser fram emot beslut om prövningsrätt samt en muntlig förhandling. Med största mänskliga kärlek och värme, In Lakesh En; Viktoria Kivipuro Bruksvägen Nävekvarn

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Överklagan av beslut fattat av Förvaltningsrätten Linköping, 17 april 2015, målnummer: 2544-15

Överklagan av beslut fattat av Förvaltningsrätten Linköping, 17 april 2015, målnummer: 2544-15 SVERIGES DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSRÄTTEN LINKÖPING BOX 406 581 04 LINKÖPING PRÖVNINGSTILLSTÅND FÖR KAMMARRÄTT KAMMARRRÄTTEN JÖNKÖPING BOX 2203 550 03 JÖNKÖPING DATUM: 2015-04-20 Förnamn Efternamn Personnummer

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Lag (2001:99) om den officiella statistiken

Lag (2001:99) om den officiella statistiken SFS nr: 2001:99 Departement/myndighet: Finansdepartementet MSS Utfärdad: 2001-03-15 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:945 Tillämpningsområde m.m. 1 Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om den officiella statistiken; SFS 2001:99 Utkom från trycket den 27 mars 2001 utfärdad den 15 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap. Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki

Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap. Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki Umeå universitet Institutionen för Datatavetenskap Integritet och privathet Markus Johansson Jan Rudzki Introduktion Denna del av projektrapporten kommer ta upp den nödvändiga informationen som krävs för

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100); SFS 1999:301 Utkom från trycket den 4 juni 1999 utfärdad den 4 maj 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Personuppgiftslagen PUL

Personuppgiftslagen PUL SFS nr: 1998:204 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6 Rubrik: Personuppgiftslag (1998:204) Utfärdad: 1998-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:466 Personuppgiftslagen PUL Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

Personuppgiftslag (1998:204)

Personuppgiftslag (1998:204) Page 1 of 10 SFS 1998:204 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-04-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:827 Personuppgiftslag (1998:204) Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits.

Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits. Rättelseblad (2001:1149) har iakttagits. Sekretesslag SFS nr: 1980:100 Utfärdad: 1980-03-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:941 Omtryck: SFS 1992:1474 Övrigt: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad (2001:500) har iakttagits.

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson Grundlagarna och de rättsliga principerna Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin Grundlag Lag Riksdag Riksdag Förordning Regeringen Föreskrift

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Kameraövervakningslag (2013:460)

Kameraövervakningslag (2013:460) Sida 1 av 8 SFS 2013:460 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-05-30 2013-06-12 2014-03-10 t.o.m. SFS 2014:58 Kameraövervakningslag (2013:460)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Politisk information i skolan

Politisk information i skolan Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (6) Beslut Dnr 2008-09-09 1310-2007 Bildningsnämnden Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 1 oktober 2007 i mål nr 5749-06 (bilaga)

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Beslut meddelat av HELENA PERSSON Vuxenenheten Division Social Omsorg NYKÖPINGS KOMMUN

Beslut meddelat av HELENA PERSSON Vuxenenheten Division Social Omsorg NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN Organisationsnummer 212000-2940 Division Social Omsorg Vuxenenheten 611 83 NYKÖPING ÖVERKLAGAN BESLUT SVERIGES DOMSTOLAR Organisations Nummer 202100-2742 FÖRVALTNINGSRÄTTEN LINKÖPING BOX

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:28

Regeringens proposition 2015/16:28 Regeringens proposition 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket Prop. 2015/16:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252. Svensk författningssamling Kameraövervakningslag; utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun

Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Stockholm den 1 september 2011 Eskilstuna kommun Planavdelningen 631 86 Eskilstuna Yttrande med anledning av förslag till översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun Med stöd av bifogade fullmakter får vi

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry SFS nr: 1974:191 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag Utfärdad: 1974-04-26 Ändring införd:

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Får man verkligen göra så här? Helena Andersson Institutet för rättsinformatik

Läs mer

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Kaffemöte lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Program Visning av FRIS och Skånegillets nya hemsidor Visning av nytt centralt medlemsregister för FRIS

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om blodsäkerhet; SFS 2006:496 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel SFS 1992:1300 Källa: Rixlex Utfärdad: 1992-12-10 Omtryck: SFS 1997:689 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:1248 Lag (1992:1300) om krigsmateriel Inledande bestämmelser 1 Denna lag har avseende på vapen, ammunition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Fastställd av GD 21 juni 2016 Upphör att gälla 21 juni 2019 Ansvarig: GD-stab Dnr: 2016/1002 SEKRETESSPOLICY Policyns omfattning Det finns regler som styr hur uppgifter får lämnas ut från SCB. SCB:s sekretesspolicy

Läs mer

Jur. kand. Alexandra Gillström Jur. kand. Sebastian Scheiman. Svarande: Västerbottens läns landsting, 232100-0222 Landstingshuset, 901 89 Umeå

Jur. kand. Alexandra Gillström Jur. kand. Sebastian Scheiman. Svarande: Västerbottens läns landsting, 232100-0222 Landstingshuset, 901 89 Umeå Stockholm den 7 juli 2015 Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå Ansökan om stämning Kärande: GE (Personuppgifter enligt Bilaga 1) Ombud: Jur. kand. Alexandra Gillström Jur. kand. Sebastian Scheiman Centrum

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer