Årsregister Författarregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsregister 2004. Författarregister"

Transkript

1 776 Årsregister 2004 ÅRSREGISTER 2004 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang Anclow, Per: Fastighetstaxering (rättsfall) André, Peder: Förhandsbesked direkt skatt juli december Förhandsbesked direkt skatt januari juni Axén Linderl, Annica: Skattetilläggen och handläggningstider Bergmann, Elisabeth: Avräkning, underskott och EG-rätten Bergström, Sture: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall) Bergström, Sture: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall) Bergström, Sture, Norberg, Claes & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Bjuvberg, Jan: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt Brockert, Mats: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr Retroaktiv företagsombildning (rättsfall) Burmeister, Jari & Tivéus, Ulf: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall) Bärebring, Anna: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall) Dahlberg, Mattias: Om principer vid tolkning av skattelag Elofsson, Svante & Gäfvert, Göran: Ersättningsanspråk redovisning av tillgångoch skuld Gefvert, Johan: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt) Grefberg Nyberg, Ulrika, Pettersén, Franciska & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Grosskopf, Göran: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall) Gäfvert, Göran & Elofsson, Svante: Ersättningsanspråk redovisning av tillgångoch skuld Gäverth, Leif: Saken i internprissättningsmål 3 99 Hilling, Axel & Kellgren, Jan: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt Jilkén, Daniel & Uggla, Carl-Magnus: Kapitaltillskott inom bolagssektorn Kellgren, Jan & Hilling, Axel: Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt Kleerup, Jan: Mervärdesskatt (rättsfall) Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen) 6 441

2 ÅRSREGISTER Korsell, Lars Emanuelsson: Finns det några snälla barn? Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet Larsson, Christina: Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans Leidhammar, Börje: Processuella frågor m.m. (rättsfall) Lindencrona, Gustaf: Internationell skatterätt (rättsfall) Lindström-Ihre, Lena: Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt) Magnusson, Linn: Utomståenderegeln i 57 kap. IL Mattsson, Nils: Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? Melbi, Ingrid: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall) Personaloptioner beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall) Melz, Peter: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall) Speciella företag (rättsfall) Övriga juridiska personer (rättsfall) Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall) Moëll, Christina: Proportionalitetsprincipen Mutén, Leif: EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall) Skatterättsprofessorernas kongress Naumburg, Caroline: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall) Norberg, Claes, Bergström, Sture & Påhlsson, Robert: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Palm Anders: Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall) Pelin, Lars: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet Persson Österman, Roger: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? Inkomst av kapital (rättsfall) Pettersén, Franciska, Grefberg Nyberg, Ulrika & Remstam, Maj-Britt: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Påhlsson, Robert: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall) Om likhet inför skattelag Påhlsson, Robert, Bergström, Sture & Norberg, Claes: Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv Rabe, Gunnar: CFC-utvidgningen i Sverige Inkomst av tjänst (rättsfall) Övriga indirekta skatter (rättsfall) Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen) 6 459

3 778 ÅRSREGISTER 2004 Remstam, Maj-Britt: Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rättten? Remstam, Maj-Britt, Grefberg Nyberg, Ulrika & Pettersén, Franciska: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? Rosengren, Jonathan: Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet Silfverberg, Christer: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet Arvs- och gåvoskatt (rättsfall) Staberg, Lennart: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked Ståhl, Kristina: EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen) Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen) Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen) Sund, Lars-Göran: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt) Svensson, Bo: Beskattning av handelsbolag (rättsfall) Svenström, Yvonne: Arbetsgivaravgifter (rättsfall) Thorslund, Gunilla & Tärnqvist, Lars: Ersättning i mål och ärenden om skatt Tikka, Kari S.: Om principer vid tolkningen av skattelag Tivéus, Ulf & Burmeister, Jari: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tillämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall) Tjernberg, Mats: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad Tunudd, Madelaine: Nya faktureringsregler Tärnqvist, Lars & Thorslund, Gunilla: Ersättning i mål och ärenden om skatt Uggla, Carl-Magnus & Jilkén, Daniel: Kapitaltillskott inom bolagssektorn Wenehed, Lars-Erik: Varför inte beskatta utdelningar? Westermark, Christer: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt) Vikström, Egon: Skatterevisioner av de stora koncernerna Nyheter på lagstiftningsområdet Wiman, Bertil: Mål , Sipano II (rättsfall) Koncernbeskattning (rättsfall) Omstruktureringar (rättsfall) Winberg, Ellen: Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? Wingren, Carl-Gustaf: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret

4 ÅRSREGISTER Virin, Niclas: Vad är en verksamhetsgren? (debatt) Ågren, Bengt: Beskattning av inkomster från specialbyggnad Litteratur Namn & Titel Häfte Sida Almgren, Karin: Anmälan av Eleonor Alhager, Rättskraft i skatteprocessen Bergström, Sture: Anmälan av Mats Höglund, Anstånd med betalning av skatt Erhag, Thomas: Anmälan av Åsa Gunnarsson, Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner Sjöblom, Hases Per: Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst Sakordsregister Aktiebolag: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Anstånd med betalning: Anmälan av Mats Höglund, Anstånd med betalning av skatt (recension, Bergström) Arbetsgivaravgifter: Arbetsgivaravgifter (rättsfall, Svenström) Arvs- och gåvoskatt: Ny lagstiftning på arvs- och gåvoskatteområdet (Silfverberg) Arvs- och gåvoskatt (rättsfall, Silfverberg) Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund) Avoir fiscal-systemet:det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren) Beskattning av förmån: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi) CFC: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe) Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson) Direkta beskattningsområdet: EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin) EG/EU: Mål C-168/01 Bosal Holding (rättsfall, Bärebring) Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman) EG-domstolens dom den 11 mars 2004, mål C-9/02 EG-domstolen och exitskatten (rättsfall, Mutén) Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning (debatt, Lindström-Ihre) EG-fördraget (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann) Det finska avoir fiscal-systemet i ljuset av Manninen-fallet (Rosengren) EG-rättens betydelse på det direkta beskattningsområdet (Pelin) Vilken omfattning har Art. 73 i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71? (Winberg)

5 780 ÅRSREGISTER 2004 EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg) Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam) Strider de svenska reglerna om prövningstillstånd mot EG-rätten? (Remstam) Ersättning:Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist) Ersättningsanspråk redovisning av tillgång och skuld (Elofsson & Gäfvert) Faktureringsregler: Nya faktureringsregler (Tunudd) Fast driftsställe: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Fastighetstaxering: Fastighetstaxering (rättsfall, Anclow) Fria kapitalrörelser: Direktiv om fria kapitalrörelser (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Frikallelse från skattskyldighet: Fullständigt allmännyttig verksamhet medför inte alltid frikallelse från skattskyldighet (rättsfall, Melz) Fusionsdirektiv: Strider fusionsdirektivets krav på fast driftsställe mot EG-fördragets krav på frihet? (Persson Österman) Fåmansföretag: Beskattning av fåmansföretag (rättsfall, Grosskopf) Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson) Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson) Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom) Fördelning av skatter: Anmälan av Åsa Gunnarsson, Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner (recension, Erhag) Företagsombildning: RR:s dom den 29 januari 2004, mål nr Retroaktiv företagsombildning (rättsfall, Brockert) Förhandsbesked: Förhandsbesked direkt skatt juli december 2003 (André) 3 71 Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren) Förhandsbesked direkt skatt januari juni 2004 (André) Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren) Garantiåtaganden: Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt, Westermark) Generationsskiften: Beskattning av generationsskiften i familjeägda aktiebolag Ett par rättspolitiska inlägg (debatt, Sund) Handelsbolag: Beskattning av handelsbolag (rättsfall, Svensson) Inkomst av kapital: Inkomst av kapital (rättsfall, Persson Österman) 6 328

6 ÅRSREGISTER Inkomst av näringsfastighet: Inkomst av näringsverksamhet (rättsfall, Påhlsson) Anmälan av Urban Rydin, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Arbetsinkomst eller kapitalinkomst (recension, Sjöblom) Inkomst av tjänst: Inkomst av tjänst (rättsfall, Rabe) Inkomstbeskattning: Gemensamma bestämmelser för inkomstbeskattningen (rättsfall, Melz) Inkomstskatt: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Internationell skatterätt: CFC-utvidgningen i Sverige (Rabe) Saken i internprissättningsmål (Gäverth) 3 99 Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? (Mattsson) Internationell skatterätt (rättsfall, Lindencrona) Avräkning, underskott och EG-rätten (Bergmann) Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed) Internprissättning: Saken i internprissättningsmål (Gäverth) 3 99 Kapitaltillskott: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Jilkén & Uggla) Kommanditbolag: Fast driftställe i Sverige genom delägande i kapitalförvaltande kommanditbolag diskussion kring ett förhandsbesked (Staberg) Koncernbeskattning: Kapitaltillskott inom bolagssektorn (Uggla & Jilkén) Mål , Sipano II (rättsfall, Wiman) Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin) Koncernbeskattning (rättsfall, Wiman) Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren) Källskatt: EG-domstolens dom den 12 juni 2003, mål C-234/01 Arnoud Gerritse och den definitiva källskatten i Europa (rättsfall, Naumburg) Löneskatt: Regeringsrätten: Löneskatt ej obligatorisk på pensionsavsättningar utan avdrag (rättsfall, Palm) Löneunderlagsregler: Löneunderlagsreglerna kringgåendeproblematik och tillväxtstimulans (Larsson) Mervärdesskatt: Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2003 (Wingren) Mervärdesskatt (rättsfall, Kleerup) Mervärdesskatt (rättsfall EG-domstolen, Kleerup) Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager) Förhandsbesked mervärdesskatt första halvåret 2004 (Wingren) Moder/dotterbolagsdirektivet: Moder/dotterbolagsdirektivet (rättsfall EG-domstolen, Ståhl) Ny lagstiftning: Nyheter på lagstiftningsområdet (Vikström) Omstruktureringar: Omstruktureringar (rättsfall, Wiman) Optioner: Optioner till anställda tidpunkt för beskattning av förmån (rättsfall, Melbi) 9 576

7 782 ÅRSREGISTER 2004 Pension: Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (debatt, Gefvert) Övergång av ansvar för utfäst pension jämte vissa tryggandefrågor (Palm) Personaloptioner: Personaloptioner beskattning av förmån vid in- respektive utflyttning (rättsfall, Melbi) Process: Processuella frågor m.m. (rättsfall, Leidhammar) Anmälan av Eleonor Alhager, Rättskraft i skatteprocessen (recension, Almgren) Ersättning i mål och ärenden om skatt (Thorslund & Tärnqvist) Proportionalitetsprincipen: Proportionalitetsprincipen (Moëll) Redovisningsrätt: IAS-förordningen och internationaliseringen av svensk redovisningsrätt (Bjuvberg) Rapport från ett seminarium om IAS/IFRSanpassningen av svensk redovisningsrätt (Hilling & Kellgren) Replik på replik i Skattenytt nr 11 år 2003 Framtida utgifter garantiåtaganden och andra förpliktelser (debatt, Westermark) Skadestånd: Ger EG-domen Köbler, C-224/01, ökade möjligheter för enskilda att begära skadestånd av staten? (Grefberg Nyberg, Pettersén & Remstam) Skatteflykt: Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd en kommentar till RÅ 2004 ref. 27 (rättsfall, Bergström) Skatteflyktslagen: Kammarrätten i Stockholm, domar den 15 januari 2004, ( , , och ) Kammarrätten tilllämpar skatteflyktslagen på räntebetalningar (rättsfall, Burmeister & Tivéus) Skatterevision: Skatterevisioner av de stora koncernerna (Vikström) Skatterättsliga principer: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg) Skattetillägg: Skattetilläggen och handläggningstider (Axén Linderl) Specialbyggnad: Beskattning av inkomster från specialbyggnad (Ågren) Speciella företag: Speciella företag (rättsfall, Melz) Tolkning: Tolkning och tillämpning av skattelag (rättsfall, Bergström) Tolkning: Tema: skatterättsliga principer konferens i skatterätt i Båstad (Tjernberg) Tolkning: Om principer vid tolkningen av skattelag (Tikka) Tolkning: Om principer vid tolkning av skattelag (Dahlberg) Tolkning: Om likhet inför skattelag (Påhlsson) Tolkning: Proportionalitetsprincipen (Moëll) Utdelningsbeskattning: Något om utdelningsbeskattning vid uttag en analys av 2004 års plenidom (Burmeister & Tivéus) Varför inte beskatta utdelningar? (Wenehed) Utomståenderegeln: Utomståenderegeln i 57 kap. IL (Magnusson) Verksamhetsgren: Vad är en verksamhetsgren? (debatt, Virin) Överlåtelse av verksamhet: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang (Alhager) Övriga indirekta skatter: Övriga indirekta skatter (rättsfall, Rabe) Övriga indirekta skatter (rättsfall EG-domstolen, Rabe) Övriga juridiska personer: Övriga juridiska personer (rättsfall, Melz) 6 365

8 ÅRSREGISTER Övrigt: Skatterättsprofessorernas kongress (Mutén) Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv (Bergström, Norberg & Påhlsson) Finns det några snälla barn? Skatteverkets respektive tomtens kontrollverksamhet (Emanuelsson Korsell)

Innehållsregister 1999

Innehållsregister 1999 806 Innehållsregister 1999 FÖRFATTARREGISTER Adolfsson, Ronald: Advokat och hockeyspelare, artist eller knegare... 10 637 Flygplansleasingmålen en nödlandning?... 12 789 Aldén, Stefan: Förmån av fri lånedator...

Läs mer

Innehållsregister 2001

Innehållsregister 2001 744 INNEHÅLL 2001 Innehållsregister 2001 Författarregister Aldestam, Mona: Skatteåtgärder som statligt stöd enligt artikel 87 i unionsfördraget... 3 87 Alhager, Eleonor: EG-rättsliga aspekter på avdragsrätt

Läs mer

Årsregister 2005. Författarregister

Årsregister 2005. Författarregister Årsregister 2005 ÅRSREGISTER 2005 761 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Något om den svenska uttagsbeskattningen på momsområdet efter EG- domstolens dom i Hotel Scandic Gåsabäck

Läs mer

Innehållsregister 2000

Innehållsregister 2000 INNEHÅLL 2000 731 Innehållsregister 2000 Författarregister Alhager, Magnus och Bergmann, Elisabeth: Något om diskrimineringsförbuden i EG-rätten och dubbelbeskattningsavtalen... 4 171 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

Årsregister Författarregister

Årsregister Författarregister Årsregister 2006 ÅRSREGISTER 2006 745 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor Förfarandemissbruk en analys av EG-domstolens domar i målen Halifax, BUPA och University of Huddersfield

Läs mer

Innehållsregister 2002

Innehållsregister 2002 INNEHÅLL 2002 743 Innehållsregister 2002 Författarregister Alhager, Eleonor: Kringgående av moms... 3 104 Verksamhetsgren i inkomstskatten... 12 671 Alhager, Magnus: Fusion av helägt aktiebolag särskilt

Läs mer

Årsregister 2008. Författarregister

Årsregister 2008. Författarregister ÅRSREGISTER 2008 801 Årsregister 2008 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Regeringsrättens dom om mervärdesskatteplikt vid läkarkonsultationer via internet (rättsfall) 4 205 Aldestam,

Läs mer

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781

Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Å R S R E G I S T E R 2 0 0 7 781 Årsregister 2007 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Aldestam, Mona Utgör regional sänkning av statlig skatt statligt stöd enligt EG:s statstödsregler? 5 243 Alhager,

Läs mer

Årsregister 2011. Författarregister

Årsregister 2011. Författarregister Årsregister 2011 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim Företagsförmedling mervärdesskattepliktigt eller inte? (rättsfall) 1-2 76 André, Peder Förhandsbesked direkt skatt andra halvåret

Läs mer

Innehållsregister 1998

Innehållsregister 1998 INNEHÅLL 1998 885 Innehållsregister 1998 FÖRFATTARREGISTER Adolphsson, Andreas: Allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 1998 åsätts korrekta värden?... 7 8 441 Aldén, Stefan: Regelkonkurrensproblem

Läs mer

Innehållsregister 1998

Innehållsregister 1998 INNEHÅLL 1998 885 Innehållsregister 1998 FÖRFATTARREGISTER Adolphsson, Andreas: Allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 1998 åsätts korrekta värden?... 7 8 441 Aldén, Stefan: Regelkonkurrensproblem

Läs mer

Årsregister Författarregister

Årsregister Författarregister ÅRSREGISTER 2009 827 Årsregister 2009 1 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Agrell, Joachim När föreligger ett enkelt bolag? Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelat 8 maj 2009 12 799 Alhager,

Läs mer

996 årsregister 2014. Årsregister 2014. Författarregister

996 årsregister 2014. Årsregister 2014. Författarregister 996 årsregister 2014 Årsregister 2014 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Abdali, Hussein Lagändringar avseende moms 4 239 Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal 11 878 Almgren, Ewa Tryckerimomsen

Läs mer

Årsregister 2013. Författarregister

Årsregister 2013. Författarregister Årsregister 2013 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Aasprong Dyrnes, Cecilie Momsregistrering i Norge Norske regler om «momsombud» endres fra 1. juli 2013 5 261 Abdali, Hussein Huvudsaklighets-

Läs mer

Namn & titel Häfte Sida

Namn & titel Häfte Sida ÅRSREGISTER 2015 Årsregister FÖRFATTARREGISTER Namn & titel Häfte Sida Abrahamsson, Lena Skatteverket välkomnar synpunkter 11 794 Ahl, Gustav Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 11 775 Algotsson,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening Ombud: AA SET Konsulter KB Järnvägsgatan

Läs mer

Verksamhetsgren i inkomstskatten

Verksamhetsgren i inkomstskatten SKATTENYTT 2002 671 Eleonor Alhager Verksamhetsgren i inkomstskatten Denna artikel handlar om begreppet verksamhetsgren. Detta begrepp är av central betydelse för omstruktureringsformerna underprisöverlåtelse

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 Målnummer: 6832-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-04-05 Rubrik: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas

Läs mer

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014.

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014. Introduktion till företagsbeskattningen Termin 5 SFL 4 27 mars 2014 Bertil Wiman 1 Vad är företagsbeskattning? Beskattning av näringsverksamhet oavsett om den bedrivs av individer eller juridiska personer

Läs mer

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. HFD 2013 ref 23 Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning

Läs mer

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229)

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 35 Vid uppdelning av verksamheten i en koncern på två företag genom en serie korsvisa överlåtelser till underpris har respektive företag direkt eller indirekt genom dotterföretag erhållit

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 15 Målnummer: 1650-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 18 maj 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB 3. Länna Möbler AB, 556311-2936 4. Peboda AB, 556294-6219 5. Peboda

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2010) "Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?"

Läs mer

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt

Uttagsbeskattning. Withdrawal taxation. Masteruppsats. Affärsjuridiska programmen termin 10. Linköpingsuniversitet. Författare: Tomas Jägenstedt LIU-IEI-FIL-A--12-01325 SE Masteruppsats Affärsjuridiska programmen termin 10 Linköpingsuniversitet Uttagsbeskattning Withdrawal taxation Författare: Tomas Jägenstedt Handledare: Maria Nelson Vårterminen

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Beskattning av kulturverksamhet är ett område som kan få väldigt stor påverkan på den enskilde, samtidigt som en stor del av de aktiva inom kultursfärerna inte i första hand bedriver sin verksamhet

Läs mer

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Advokatfirman Forssén AB Skatterätt i allmänhet 001Grön. IMPAKT studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Utgiven 2015-04-22, 135 sidor. Notera:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46 Målnummer: 8344-00 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2001-12-14 Rubrik: Lagrum: Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditbolag och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Isenkluster AB, 559013-5041 Ombud: AA och BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 Målnummer: 562-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2001-11-14 Rubrik: Lagrum: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2009 KLAGANDE Sennberg AB (tidigare Sennheiser AB), 556118-9456 Box 22035 104 22 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna

Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna Juridiska Institutionen Programmet för Juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 p Tillnärmning av de europeiska företagsskatterna Skatterätt Ht 2009 Författare: Anna Hansson Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt

Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg. Supplement till. Inkomstskatt. en lärobok och handbok i skatterätt Sven-Olof Lodin Gustaf Lindencrona Peter Melz Christer Silfverberg Supplement till Inkomstskatt en lärobok och handbok i skatterätt Art.nr 3416 ISBN 978-91-44-05958-7 Upplaga 10:1 Sven-Olof Lodin, Gustaf

Läs mer

Underprisöverlåtelse av verksamhetsgren vid inkomstbeskattningen

Underprisöverlåtelse av verksamhetsgren vid inkomstbeskattningen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Camilla Gensmann Underprisöverlåtelse av verksamhetsgren vid inkomstbeskattningen Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Sture Bergström Biträdande handledare:

Läs mer

beskattning om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, Studentlitteratur 2008.

beskattning om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, Studentlitteratur 2008. 1.1.1 General overview Först en inledande anmärkning: I det följande redogörs för rättsläget enligt intern rätt 1, utan beaktande av existerande dubbelbeskattningsavtal, om inte annat uttryckligen framgår.

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2014/15:129 Utvidgning av

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

INKOMST AV NÄRINGSFASTIGHET I ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET - ARBETSINKOMST ELLER KAPITALINKOMST?

INKOMST AV NÄRINGSFASTIGHET I ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET - ARBETSINKOMST ELLER KAPITALINKOMST? Skrifter utgivna vidjuridiska Fakulteten i Lund Nrl49 Acta Societatis Juridicae Lundensis INKOMST AV NÄRINGSFASTIGHET I ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET - ARBETSINKOMST ELLER KAPITALINKOMST? URBAN RYDIN Juristförlaget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1170 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 Målnummer: 4798-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2006-03-29 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 18 mars 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20 111 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

2006-03-29 AdmD 2-2006. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

2006-03-29 AdmD 2-2006. Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRAND YTTRANDE 2006-03-29 AdmD 2-2006 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Vissa företagsbeskattningsfrågor (SOU 2005:99). Slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning (Fi2005/6016)

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare.

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare. Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist Skatteforskningsdagen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 13 mars 2014 Översikt Bakgrund till användningen av begreppet beneficial

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig?

Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? j o h a n larsson Tjänstebeskattning av negativ JAU möjlig? Under senare år har Skatteverket visat ett stort intresse för att granska kommanditbolagsstrukturer där en eller flera fysiska delägare också

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 30

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 30 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 30 Målnummer: 6639-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2008-04-24 Rubrik: Lagrum: Bestämmelser om uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseringsfonder

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 Målnummer: 4510-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-20 Rubrik: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked

Läs mer

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan.

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Schema VT 2015 Litteratur Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Handels-, Associations- och avtalsrätt Vecka 4 Måndag 19 januari

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:129

Regeringens proposition 2014/15:129 Regeringens proposition 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Prop. 2014/15:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.

Läs mer