IVL Nyheter IVL Nyheter nr :29:35]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IVL Nyheter 2 2012. IVL Nyheter nr 2-2012. http://www.anp.se/newsletter.asp?sqid=1569366&sid=41475b477743405d467348435a4071[2012-08-24 11:29:35]"

Transkript

1 IVL Nyheter nr Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. IVL Nyheter Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Pilotprojekt ska återvinna fosfor ur alger på stränder Nu kör IVL Svenska Miljöinstitutet i gång ett fullskaligt pilotprojekt i Trelleborg för fosforåtervinning ur alger som sköljts upp på land. Projektet kommer att utveckla en teknisk lösning för fosforåtervinning av kadmiumkontaminerat organiskt avfall. Effekten av den förbättrade fosforåtervinningen ökar även chanserna att använda algerna till biogasframställning. IVL i stor transportutredning för EU-kommissionen IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med EMISIA (Grekland) och INFRAS (Schweiz) fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram ett underlag för kommissionens klimatpolicymodeller för transportområdet. - Det är roligt att IVL får möjlighet att bidra till det här arbetet och att utgöra en viktig part i EU:s arbete med sin framtida klimatpolicy, säger Åke Sjödin på IVL. IVL hjälper en av världens största massafabriker att beräkna växthusgasutsläpp Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat metoder för att beräkna de totala utsläppen av växthusgaser i samband med produktionen vid en av världens största pappersmassafabriker i Indonesien. Metoderna baseras på ISO-standarder och Europeiska massa- och pappersindustrins (CEPI) egen handbok för Carbon Footprints. 11:29:35]

2 IVL Nyheter nr Oljeolycka vid sydkusten kan kosta två miljarder En fartygsolycka utanför Skånes eller Blekinges kust med efterföljande oljeutsläpp skulle kosta samhället omkring en till två miljarder kronor. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge och EUprojektet Baltic Master II. Rapporten har fått stor medial uppmärksamhet i Sverige. Orimligt följa föreslagna gränsvärden för PFOS Den sista januari i år kom EU-kommissionens förslag till nya gränsvärden för det bioackumulerande miljögiftet PFOS (perfluoroktansulfonat) i vatten. De nya föreslagna gränsvärdena ligger på 0,65 ng/l för sötvatten och 0,13 ng/l för havsvatten. Karin Norström vid IVL Svenska Miljöinstitutet anser att värdena är så låga att de blir svåra att efterfölja, eftersom de ligger under bakgrundsnivån i Sverige. Dialogmöte om PFOS drog fullt hus Den 3 februari anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet ett fullsatt dialogmöte om perfluoroktansulfonat (PFOS). Det var första gången som intressenter i Sverige samlats för att diskutera PFOS och vilka risker som finns. Bland deltagarna fanns kommuner, representanter från flygplatser och vattenreningsverk, miljökonsulter inom markoch vatten samt myndigheter berörda av frågan. Seminarium om hållbar tillväxt i Östersjöregionen rabatt för dig som är prenumerant För andra året i rad har IVL Svenska Miljöinstitutet nöjet att bjuda in representanter från företag, myndigheter och organisationer tillsammans med beslutsfattare som verkar i Östersjöregionen för en heldag med aktuella och intressanta samtal och presentationer. I år medverkar bland andra EU-minister Birgitta Ohlsson och Anders Alm från Nordiska Investeringsbanken tillsammans med Tillväxtverket, VINNOVA, Baltic Sea Action Group, Baltic Deal, Svenska Institutet, Havs- och Vattenmyndigheten och Kalmarsundskomissionen med flera. Välkommen den 29 mars! Projektet Buildsmart får 50 miljoner till energisnåla byggnader IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i projektet Buildsmart där 13 organisationer i Sverige, Irland och Spanien ska samarbeta för att visa att det går att konstruera byggnader med betydligt lägre energiförbrukning. Projektet har fått cirka 50 miljoner kronor i bidrag från EU. IVL projektpartner i EU-program om byggprodukter i Kina IVL Svenska Miljöinstitutet blir projektpartner i EU-programmet Sustainable Building Interior Renovation and Decoration Initiative in China. 11:29:35]

3 IVL Nyheter nr Projektet fokuserar på två viktiga och samtidigt till stor del förbisedda aspekter av hållbart byggande, berättar Per Löfgren, projektledare på IVL. Summering av hur Sverige påverkas av besluten i Durban I slutet av januari höll IVL Svenska Miljöinstitutet två fullsatta frukostseminarier med temat Efter Durban: Beslut och osäker framtid inom klimatpolitiken så påverkas vi i Sverige. Vi har nu summerat informationen i fyra korta videoklipp. Miljöstudie visar spår av många läkemedel i svenska vattendrag Höga halter av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken, visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Ny rapport ger exempel på väl fungerande ledningssystem Under de senaste decennierna har många företag infört ledningssystem och dessa system kritiseras ofta för att leda till mer administration än verklig nytta för företagen. Exempel på fungerande och levande ledningssystem och vägen dit beskrivs i en ny rapport från IVL. Tillståndet i miljön 8 maj på Münchenbryggeriet, Stockholm För åttonde året i rad arrangeras konferensen Tillståndet i miljön den populära mötesplatsen för Sveriges miljö- och hållbarhetsproffs inom företag, forskarvärlden, myndigheter och organisationer. I år får du bland annat höra hur beslutsfattare i stora bolag agerar när hållbarhetsfrågorna blir 11:29:35]

4 IVL Nyheter nr avgörande för viktiga strategiska beslut. Vi har också en stor utfrågning med Sveriges miljöminister Lena Ek. Hur blir den kommande politiken inom miljö och hållbarhet? Ställ dina frågor och få svar direkt från miljöministern. Läs mer på evenemangets hemsida... IVL Svenska Miljöinstitutet, Box , Stockholm Växel: :29:35]

5 Fullskaligt pilotprojekt ska återvinna fosfor ur alger på stränder Nu kör IVL Svenska Miljöinstitutet i gång ett fullskaligt pilotprojekt i Trelleborg för fosforåtervinning ur alger som sköljts upp på land. Projektet kommer att utveckla en teknisk lösning för fosforåtervinning av kadmiumkontaminerat organiskt avfall. Effekten av den förbättrade fosforåtervinningen ökar även chanserna att använda algerna till biogasframställning. Regeringen meddelade den 2 februari att den vill att återvinningscykeln för fosfor förbättras, bland annat eftersom fosfor är ett viktigt näringsämne och samtidigt en ändlig resurs som kan ta slut fortare än beräknat. Att få ett fungerande kretslopp för fosfor är också viktigt för att få mindre övergödning i Östersjön och förbättra situationen på stränder där algerna sköljs upp och ligger och ruttnar. Dessutom kan organiskt avfall som är renat från kadmium användas till biogasframställning. Därför har IVL Svenska Miljöinstitutet nu dragit i gång PhosCad ett fullskaligt pilotförsök där processen för återvinningen av fosfor ur alger ska optimeras. Det är väldigt roligt att vi genom projektet bidrar till att hantera ändliga naturresurser på ett hållbart sätt. Att sluta fosforkretsloppet och reducera kadmiumhalterna är viktigt. Det gör att vi kan minska övergödningen i våra hav och gå mot en giftfri miljö i jordbruket och slutligen i våra livsmedel, säger Björne Olsson, enhetschef Naturresurser & Miljöeffekter, IVL Svenska Miljöinstitutet. Försök med att använda tång och fintrådiga alger som förnybar källa genom biogasframställning och slamproduktion pågår redan i Trelleborgs kommun. Resultaten verkar lovande, men återvinningen av fosfor ur algresterna hindras av att de innehåller alltför höga kadmiumhalter. Återvinningsmetoden ska framför allt minska mängden kadmium i algresterna, eftersom det producerade slam som ska användas för gödsling på åkrar ska innehålla så låga halter som möjligt av kadmium. Återvinning av fosfor är även relevant för kommunala avloppsreningsverk. Resultaten från PhosCad kommer att kunna användas för att nå maximal återvinning av fosfor från kadmiumkontaminerat avloppsslam i Östersjöländerna. Den möjligheten har hittills varit väldigt begränsad. Detta är speciellt viktigt eftersom återföringen av fosfor sker främst genom spridningen av avloppsslam till åker- och skogsmark. De tekniska lösningarna som projektet tar fram kommer även att kunna hjälpa alla de kommuner som har allvarliga problem med uppsköljda stinkande alger på stränderna. Projektet PhosCad leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Nordiska Investeringsbanken. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar sedan tidigare med flera olika projekt för att försöka hitta lösningar på fosfor- och övergödningsproblematiken. Bland annat pågår ett projekt med dikesfilter där kalkpellets håller kvar fosforn som läcker från jordbruksmark så att den inte går ut i sjöar och vattendrag. Resultat visar att upp till 60 procent av fosforn kan samlas upp via filtren. För mer information om projektet vänligen kontakta: Björne Olsson, enhetschef vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tel: :29:51]

6 IVL ansvarar för sjöfart i stor transportutredning för EU-kommissionen IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med EMISIA (Grekland) och INFRAS (Schweiz) fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram ett underlag för EU-kommissionens klimatpolicymodeller för transportområdet. - Det är roligt att IVL får möjlighet att bidra till det här arbetet och att utgöra en viktig part i EU:s arbete med sin framtida klimatpolicy, säger Åke Sjödin på IVL. Som en del av ett konsortium kommer IVL Svenska Miljöinstitutet att arbeta med ett EU-uppdrag som går ut på att samla in data för samtliga transportslag inom de 27 medlemsländerna i EU. Projektet heter Transport data collection supporting the quantitative analysis of measures relating to transport and climate change (TRACCS) och kommer att pågå under två år. Det är uppdragsgivaren EU-kommissionen som vill ha in information och data om samtliga fyra transportslag: väg, tåg, sjöfart samt flyg. IVL kommer att leda arbetet som gäller sjöfart. - Vi kommer att utgå från befintligt material från EU:s statistikbyrå Eurostat. Men det finns luckor i det materialet och vi kommer bland annat att behöva ta kontakt med varje enskilt land och be om kompletterande uppgifter, säger Åke Sjödin. IVL kommer också att ha en stödjande funktion i arbetet som gäller vägtransporter. Det är uppgifter kring aktivitetsdata och kostnadsdata som kommer att samlas in för alla fyra transportslag. Det gäller alltså frågor som bland annat årsmodeller, fordonsstorlekar, bränsleförbrukning och skatter i respektive EU-land. I december 2013 ska resultaten lämnas in till EU-kommissionen. - Vi siktar på att kunna lämna in ett material som kan användas som underlag i utformningen av EU:s klimatpolicy på transportområdet, säger Åke Sjödin. För mer information kontakta Åke Sjödin, tel: eller Erik Fridell, tel: :30:04]

7 IVL hjälper en av världens största massafabriker att beräkna växthusgasutsläpp Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat metoder för att beräkna de totala utsläppen av växthusgaser i samband med produktionen vid en av världens största pappersmassafabriker i Indonesien. Metoderna baseras på ISO-standarder och Europeiska massa- och pappersindustrins (CEPI) egen handbok för Carbon Footprints. Beräkningarna inkluderar även upptag och avgång av koldioxid från den mark som utnyttjas i samband med plantager för produktion av vedråvara. Avgången av koldioxid från torvmarker i Indonesien uppgår till i storleksordningen en miljard ton årligen, vilket är ett betydande bidrag till växthuseffekten även globalt. IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar med råd för hur det indonesiska företaget Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), som äger en av världens största pappersmassafabriker, ska mäta och minimera koldioxidavgången från de cirka hektar skogsmark på torv som sköts av företaget. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av APRIL utvecklat metodik och beräknat Carbon Footprint av avsalumassa och kopieringspapper. Med hjälp av ISO-standarder och pappersbranschens (CEPI) egen handbok för Carbon Footprint har IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat och beskrivit en metod för beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser vid plantager och skogsbruk, massa- och pappersproduktion, transporter, återvinning och avfallshantering. Företaget APRIL använder nu Carbon Footprint vid kommunikation med sina kunder och med den indonesiska regeringen, som ställer krav på minskade utsläpp. För mer information kontakta: Elin Eriksson, tel: Per Erik Karlsson, tel: :30:15]

8 Samhällskostnad på två miljarder kronor vid oljeolycka utanför Sveriges sydkust Samhällskostnad på två miljarder kronor vid oljeolycka utanför Sveriges sydkust En fartygsolycka utanför Skånes eller Blekinges kust med efterföljande oljeutsläpp skulle kosta samhället omkring en till två miljarder kronor. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge och EU-projektet Baltic Master II. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg. Rapporten har fått stor medial uppmärksamhet i Sverige. Rapporten behandlar scenarier för tre olika fartygsolyckor utanför Skånes, Blekinges och Polens kust där ton olja läcker ut och driver in mot land. Ett sådant utsläpp utanför Skånes kust beräknas kosta åtminstone cirka 1,8 miljarder kronor (200 MEUR), utanför Blekinges kust ungefär 900 miljoner kronor (100 MEUR) och utanför Polens kust omkring 3,6 miljarder kronor (400 MEUR). Av de summor som sådana oljeutsläpp beräknas kosta samhället utgör själva saneringen en relativt liten del. Näringslivet skulle få ta de största konsekvenserna i form av inkomstbortfall från exempelvis turism- och fiskenäring. I exemplen i rapporten beräknas värdet för turismnäringen i de drabbade områdena minska med nära procent. I rapporten görs även en analys av övriga kostnader som ofta kan vara svåra att värdera ekonomiskt. Studien är en av de första i sitt slag som inkluderar värden som är svåra att sätta en prislapp på. Det handlar om ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen ger oss i det här fallet att en oljeolycka kan försämra möjligheterna till rekreation. Just rekreation uppgår i vår studie till, som mest, 83 procent av den totala kostnaden för ett oljeutsläpp, säger Annika Tegeback, oljeskadeexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet. En tidigare studie gjord av EU-projektet Baltic Master II som presenterades i december 2011 visar att fler än hälften av de svenska kustkommunerna helt eller delvis saknar en beredskapsplan för att hantera en oljeolycka utanför den egna kusten. Långt fler har aldrig ens genomfört förebyggande övningar. Östersjön är ett av världens mest trafikerade vatten och fartygstrafiken ökar kraftigt gällande både oljetransporter och vanliga fraktfartyg. Samtidigt har Östersjön ett unikt maritimt ekosystem som är mycket känsligt för föroreningar. Kommunerna har det yttersta ansvaret på land för förebyggande arbete inför eventuella oljeolyckor till havs och för saneringsarbetet när en olycka väl är ett faktum. Här finns en sammanfattning av rapporten. (pdf, 380 kb) Rapporten i sin helhet kan laddas ner här. (pdf, 2 MB) För mer information, vänligen kontakta: Annika Tegeback, tel: :30:31]

9 Samhällskostnad på två miljarder kronor vid oljeolycka utanför Sveriges sydkust 11:30:31]

10 Orimligt att kunna följa föreslagna gränsvärden för PFOS Den sista januari i år kom EU-kommissionens förslag till nya gränsvärden för det bioackumulerande miljögiftet PFOS (perfluoroktansulfonat) i vatten. De nya föreslagna gränsvärdena ligger på 0,65 ng/l för sötvatten och 0,13 ng/l för havsvatten. Karin Norström vid IVL Svenska Miljöinstitutet anser att värdena är så låga att de blir svåra att efterfölja, eftersom de ligger under bakgrundsnivån i Sverige. Om EU-kommissionens tilläggsförslag till vattendirektivet med nya gränsvärden för PFOS antas innebär det att EU:s medlemsländer måste uppfylla kraven på att hålla sig inom de nya gränsvärdena år Det nya gränsvärdet ligger lägre än vad vi har uppmätt i opåverkade referenssjöar. Vi har ju alltid en tillförsel via atmosfären och det blir svårt att uppfylla de nationella kraven när vi inte kan påverka vad som kommer in med regn och snö. Jag upplever att det kommer att bli orimligt att följa de nya reglerna. PFOS är utfasat i Europa och Nordamerika, så halterna är visserligen på väg ner, men bakgrundsnivån kommer nog att stabiliseras på den nivå som den ligger på nu eftersom ämnet aldrig bryts ner i naturen, säger Karin Norström, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs EU-kommissionens förslag här. För mer information, kontakta Karin Norström, tel: :30:44]

11 Dialogmöte om PFOS drog fullt hus Den 3 februari anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet ett fullsatt dialogmöte om perfluoroktansulfonat (PFOS). Det var första gången som intressenter i Sverige samlats för att diskutera PFOS och vilka risker som finns. Bland deltagarna fanns kommuner, representanter från flygplatser och vattenreningsverk, miljökonsulter inom markoch vatten, samt myndigheter berörda av frågan. Temat för dialogmötet var "PFOS i dricksvattentäkter, sjöar och fisk - hur stort är problemet och vad säger forskningen?". Under mötet behandlades frågor rörande exponeringsvägar för PFOS - hur utsätts människor och hur farligt är det, riskbedömning och PFOS i dricksvatten. Perfluoroktansulfonat (PFOS) är en syntetisk kemikalie som har producerats och använts i stora mängder på den globala marknaden sedan tidigt tal och hittas numera överallt i vår miljö. På senare tid har PFOS vid upprepade tillfällen uppmärksammats i media då ämnet har påträffats i höga halter i miljön. IVL Svenska Miljöinstitutet har pågående projekt för att kartlägga spridning, risker och effekter av PFOS i miljön. Förutom IVL Svenska Miljöinstitutet medverkade även Naturvårdsverket och Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet i programmet. För mer information om vårt PFOS-arbete vänligen kontakta: Karin Norström, forskare, tel: :30:53]

12 Projektet Buildsmart får 50 miljoner till energisnåla byggnader IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i projektet Buildsmart där 13 organisationer i Sverige, Irland och Spanien ska samarbeta för att visa att det går att konstruera byggnader med betydligt lägre energiförbrukning. Projektet har fått cirka 50 miljoner kronor i bidrag från EU. Buildsmart energy efficient solutions ready for the market är ett demonstrationsprojekt för innovativa, kostnadseffektiva teknologier och arbetssätt för att konstruera byggnader med mycket låg energiförbrukning. Nya lösningar för värme, kyla och ventilation ska testas. Boende och brukare kommer även att få en central roll i projektet eftersom ett av projektmålen är att stimulera till ett klimatsmartare beteende. I projektet ingår både bostadshus och kommersiella lokaler som ska byggas i Sverige, Irland och Spanien. I stadsdelen Hyllie i Malmö ingår bostäder, kontorslokaler och en förskola. Byggnaderna kommer att uppföras under 2012 till 2014 och ska ha en primär energiförbrukning under 60 KWh/m2 och år. Det är ett mycket spännande projekt med goda möjligheter att ytterligare förstärka Malmö som ett ledande exempel inom energieffektiv stadsutveckling. Vi på IVL är speciellt glada att ha fått ansvaret för det två delprojekten "Mätning och utvärdering" och "Resultatutnyttjande och marknadsintroduktion". Båda är nyckelområden för projektets framgång och det avtryck man slutligen kommer att skapa i den framtida stadsutvecklingsprocessen, säger Åke Iverfeldt, vice vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Bland aktörerna i projektet finns byggherrar, forskningsinstitut, kommuner och företag. Från Sverige deltar Malmö stad, Roth fastigheter, Skanska, PEAB, IKANO, NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP. För ytterligare information kontakta Åke Iverfeldt, tel: :31:10]

13 IVL projektpartner i EU-program om urvalssystem för byggprodukter i Kina IVL Svenska Miljöinstitutet blir projektpartner i EU-programmet Sustainable Building Interior Renovation and Decoration Initiative in China. Projektet fokuserar på de val som görs när själva byggskalet är på plats. - Projektet fokuserar på två viktiga och samtidigt till stor del förbisedda aspekter av hållbart byggande, berättar Per Löfgren, projektledare på IVL. Samtidigt som byggnads- och konstruktionsmarknaden i Kina blomstrar så ökar också marknaden för inredningsdesign och renovering. Detta kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser för arbetare inom inredningsbranschen liksom för de boende, samtidigt som de miljömässiga effekterna kan bli stora. - Vi vill för det första skapa förutsättningar för bygg- och inredningsföretag i Kina att välja hållbara byggmaterial, och därigenom minimera många miljö- och hälsorisker för byggarbetare, brukare i byggnaderna och för den yttre miljön. Den andra aspekten syftar till att höja medvetenheten och kunskapen om hållbart byggande vid inrednings- och renoveringsarbeten hos Kinas stora antal små och medelstora företag i byggsektorn. Genom detta projekt hoppas vi skapa förbättrade förutsättningar för hållbart byggande på den kinesiska byggmarknaden, säger Per Löfgren. Det övergripande målet med projektet är att förbättra hälsan och levnadskvaliteten för boende samtidigt som produktvalen bidrar till en bättre miljö. Tanken är att detta ska bidra till ökad hållbarheten inom inredning och renovering samtidigt som det kan möjliggöra för konsumenter att välja säkra, hälsosamma och miljövänliga produkter och bidra till att små och medelstora företag använder hälsosamma och miljövänliga arbetsmaterial samt arbetsrutiner. - IVL har stor erfarenhet av att arbeta med frågor som rör allt från hållbara produktval, uppbyggnad av produktvalssystem, hantering av miljö- och arbetsmiljörisker, till kompetenshöjande insatser, informationsspridning och marknadsföring, som kommer väl till pass i detta projekt. Genom våra erfarenheter från genomförande av utbildningar om hållbart byggande i flera östasiatiska länder hoppas vi kunna bidra med vårt kunnande för att göra den kinesiska byggsektorn mer hållbar, avslutar Per Löfgren. För mer information kontakta Per Löfgren, tel: :31:23]

14 Summering av hur Sverige påverkas av besluten i Durban I slutet av januari höll IVL Svenska Miljöinstitutet två fullsatta frukostseminarier med temat Efter Durban: Beslut och osäker framtid inom klimatpolitiken så påverkas vi i Sverige. Vi har nu summerat informationen i fyra korta videoklipp. Frukostmötet fokuserade på följande frågor: Mål för utsläppsminskningar efter 2012: Vad händer med utsläppsmålen efter att Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut? Vad händer med CDM och andra marknadsmekanismer? Gränsskattejusteringar bra för vem och kommer de att fungera? Från Durban till handling hur ska Durban omsättas inom företagen? Nedan finns fyra korta presentationer av IVL-forskarna Peter Stigson, Katarina Buhr, Lars Zetterberg och Mark Sanctuary där de summerar vad de pratade om under mötet. Se dem här. 11:31:37]

15 Stor miljöstudie visar spår av många läkemedel i svenska vattendrag Höga halter av det antiinflammatoriska ämnet diklofenak rinner ut från avloppsreningsverken, visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. I den unikt stora screeningen med så många som 101 läkemedel undersöktes halterna av dessa läkemedel i avloppsreningsverk, ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk. Undersökningen fokuserade på utsläpp från tätbebyggda områden med betoning på inkommande och utgående avloppsvatten från avloppsreningsverk och de vattendrag och sjöar som ligger nedströms avloppsreningsverken. Vävnadsprover från fisk (abborre) ingick också från vatten nedströms två avloppsreningsverk samt från två kontrollsjöar. Dessutom ingick analyser av läkemedel i dricksvatten från två städer. Resultatet visar att många ämnen, däribland diklofenak, rinner ut tämligen opåverkade från avloppsreningsverken. Sju prover med tio abborrar i varje prov analyserades och så mycket som 23 av 101 analyserade läkemedel hittades i dessa prover. Studien visar också att 92 av de 101 läkemedlen kunde detekteras i inkommande avloppsvatten och att hela 85 kunde detekteras i utgående, behandlat avloppsvatten. Hela rapporten kan du läsa här. För mer information kontakta: Lennart Kaj, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel: , Jerker Fick, Umeå universitet, tel: eller Britta Hedlund, Naturvårdsverket, tel: :31:49]

16 Ny rapport ger exempel på väl fungerande ledningssystem Under de senaste decennierna har många företag infört ledningssystem och dessa system kritiseras ofta för att leda till mer administration än verklig nytta för företagen. Exempel på fungerande och levande ledningssystem och vägen dit beskrivs i en ny rapport från IVL. Med finansiering från bland andra AFA Försäkring har Ann- Beth Antonsson, John Sjöström och Gabriella Östlund sammanställt exempel på lyckade arbetssätt och praktiska och användbara metoder för att införa och arbeta med integrerade ledningssystem. Rapporten visar att integrering av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är en god förutsättning för att utveckla levande ledningssystem, till nytta för verksamheten. Metoder som förenklar för företag att arbeta med ledningssystem behöver beskrivas och spridas. Även om varje företag behöver anpassa ledningssystemet efter sin egen verksamhet är det en fördel att också inspireras av hur andra arbetar, och den inspirationen hoppas vi lyser igenom i vår rapport, säger Ann-Beth Antonsson. Eftersom många företag måste ha ledningssystem för att vara konkurrenskraftiga på marknaden finns det starka skäl att dra nytta av de fördelar som väl fungerande ledningssystem kan ge, liksom att undvika nackdelar och fallgropar i så stor utsträckning som möjligt. - Vi fann ett antal nyckelfaktorer som har betydelse för om ett ledningssystem ska bli ett levande stöd för företaget. Det är bland annat oerhört viktigt att alla på företaget ser ledningssystemet som något som är nyttigt för företaget och är delaktiga i utformningen av det. Är cheferna sedan också engagerade i genomförandet förstärker detta ytterligare systemets framgångsmöjligheter, säger Gabriella Östlund. Rapporten Integrerade och levande ledningssystem Inspirerande exempel kan laddas ner här. För mer information kontakta: Ann-Beth Antonsson, tel: Gabriella Östlund, tel: :32:06]

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor.

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Årsredovisning 2011 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Antalet anställda vid kontoren i Stockholm,

Läs mer

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2 Årsredovisning 2012 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 248 (240) miljoner kronor. Årets resultat efter finansiella poster blev 7,7 (12) miljoner kronor. Antalet anställda ökade och

Läs mer

Resurseffektiva. LUFT & transporter HÅLLBAR HÅLLBART SAMHÄLLS- BYGGANDE. Vatten Mark ÅRSREDOVISNING PRODUKTER & AVFALL KLIMAT& ENERGI PRODUKTION

Resurseffektiva. LUFT & transporter HÅLLBAR HÅLLBART SAMHÄLLS- BYGGANDE. Vatten Mark ÅRSREDOVISNING PRODUKTER & AVFALL KLIMAT& ENERGI PRODUKTION ÅRSREDOVISNING IVL Svenska Miljöinstitutet Resurseffektiva PRODUKTER & AVFALL KLIMAT& ENERGI HÅLLBART SAMHÄLLS- BYGGANDE LUFT & transporter HÅLLBAR PRODUKTION Vatten Mark & ÅRET I KORTHET // VD HAR ORDET

Läs mer

Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk

Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 1 2014 Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk I projektet InnoVatten driver Skånes Hav och Vatten och Marint centrum arbetet med att finna nya

Läs mer

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn juni 2013 Marint centrum avslutar EU-projekt och summerar de första resultaten I april var det 2,5 år sedan Marint centrum invigdes och under våren avslutades det EU-projekt

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 04 Vd har ordet 30 Förvaltningsberättelse 06 Vår verksamhet 32 Resultat- & balansräkning 11 Miljömärkning över gränserna 41 Revisionsberättelse

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN Projekt & Affärer 4/14 TRAFIKPLATS VÄRTAN Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN VISIONER OCH MOD Kanske har några av er sett WSPs pågående rekryteringskampanj där vi säger att det krävs mod

Läs mer

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Andra AP-fondens Ägarrapport JULI 2008 JUNI 2009 Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Ledande fastighetsbolag med koll på miljön Principer för ansvars - tagande riskkapitalister Portföljens koldioxidavtryck

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer