Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten HBN Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Intern Bilpool Förslag till beslut 1. Hållbarhetsnämnden föreslår landstingsstyrelsen besluta att inte fortsätta utredningarna avseende intern bilpool, för medarbetare utanför arbetet. 2. Hållbarhetsnämnden föreslår landstingsstyrelsen besluta att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta utreda hanteringen av Landstinget Sörmlands fordonspark med inriktning mot långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör. Detta i syfte att hitta den mest effektiva lösningen ur miljö-, kostnads-, säkerhets- och verksamhetsperspektiv för Landstinget Sörmlands hela fordonspark. Sammanfattning I budget och mål för 2013 avsattes ekonomiska medel om 300 tkr för att utreda möjligheten att inrätta en intern bilpool för personal utanför arbetet. Miljöenheten har i samarbete med Biladministrationen inom FMorganisationen utrett frågan via konsultativt stöd. Konsultrapporten avseende intern bilpool pekar på att en bilpoolslösning med långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör är det mest effektiva. Konsultrapporten pekar även på att ett skifte från den hantering som idag råder rörande Landstinget Sörmlands fordonspark mot långtidshyra skulle ge den klart mest flexibla lösningen och antagligen den mest kostnadseffektiva lösningen. Faktorer som sommaruppehåll, bilar som aldrig är äldre än ett år, 24 timmars jourservice samt att all hantering sköts av leverantören gör att denna alternativa hantering föreslås utredas. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hbn\2013\nämnden\(4) 30 okt\1 Intern bilpool\tjut HBN.docx Utskriftsdatum: :57 SID 1(3)

7 Bakgrund I budget och mål för 2013 avsattes ekonomiska medel om 300 tkr för att utreda möjligheten att inrätta en intern bilpool för personal utanför arbetet. Ärendebeskrivning Konsultens rekommendation är att istället för en intern bilpool ha en bilpoolslösning med långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör. I konsultrapporten lyft följande rekommendationer fram för det vidare utredningsarbetet; 1. Att i detalj gå igenom den hantering och kostnad Landstinget Sörmland har idag för landstingets leasade fordon. Med den gjord kan landstinget få ett betydligt bättre underlag för beslut om bilpoolens upplägg. 2. En mixad pool med leasade fordon eller fordon på långtidshyra där anställda kan hyra privat och eventuellt att allmänheten kan hyra dessa fordon, skapar svåra utmaningar att lösa som nämnt i rapporten. Att landstinget som ett första steg gör en grundlig kostnadsberäkning av de totala kostnaderna för de fordon landstinget har idag på de leasade fordonen ger en möjlighet att räkna vidare på bilpoolslösning med telematik. 3. Beroende på vad kostnaden är för landstingets leasade fordon jämfört med fordon på långtidshyra öppnar det upp för en beräkning där landstinget eventuellt kan skapa en eller två pooler med telematiklösningen med ett fåtal bilar per pool för att testa denna lösning. Konsulten påpekar dock att denna del skall landstinget i så fall endast testa då landstinget har alla beräkningar klara med leasade bilar och hyrda bilar på långtid. 4. Viktigt är då att om landstinget vill testa bilpool med telematik, i en liten skala, är att landstinget gör det med en separat upphandling. Den bör vara helt fristående då det kommer att vara en mixad användning av poolen samt att detta är en helt egen typ av lösning. 5. Finessen med att ersätta leasade bilar med långtidshyror är då att det är en oerhört flexibel lösning där landstinget enkelt kan minska och öka antalet fordon på mycket kort varsel. Det skapar då en bättre möjlighet att våga testa en bilpool med telematiklösning i liten skala och där om det faller ut väl utöka antal poolbilar efter hand. Men, viktigt, börja i så fall i mycket liten skala med två bilar på eventuellt två platser. Tänk på att dessa poolbilar är låsta på en bestämt period och kan inte hanteras med uppehåll under juli månad. Konsultens slutliga kommentar är att, beroende på vad landstingets totala kostnad inklusive hantering samt allt övrigt för den lösning landstinget har ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hbn\2013\nämnden\(4) 30 okt\1 Intern bilpool\tjut HBN.docx Utskriftsdatum: :57 SID 2(3)

8 idag med leasade fordon, skifta dem till långtidshyra som ger landstinget den klart mest flexibla lösningen och antagligen den mest kostnadseffektiva lösningen. Faktorer som sommaruppehåll, bilar som aldrig är äldre än ett år (miljö och säkerhetsaspekt), 24 timmars jourservice samt att all hantering sköts av leverantören gör att det är den enligt konsulten bästa lösningen för landstingets del. Konsekvenser Konsultrapporten avseende intern bilpool pekar på att en bilpoolslösning med långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör är det mest effektiva. Konsultrapporten pekar även på att ett skifte från den hanteringen av Landstinget Sörmlands fordonspark som idag råder mot långtidshyra skulle ge den klart mest flexibla lösningen och antagligen den mest kostnadseffektiva lösningen. Faktorer som sommaruppehåll, bilar som aldrig är äldre än ett år, 24 timmars jourservice samt att all hantering sköts av leverantören gör att denna alternativa hantering föreslås utredas. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Miljöenheten i samarbete med Biladministration inom FM-organisationen. Rapport har tagits fram via konsultativt stöd. Beslutsunderlag Konsultrapport; Optimal bilpoolshantering för Södermanlands Läns Landsting Beslutet expedieras till LD Förvaltningschef/VD FM Biladministration ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hbn\2013\nämnden\(4) 30 okt\1 Intern bilpool\tjut HBN.docx Utskriftsdatum: :57 SID 3(3)

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Sundqvist Miljöenheten LS-LED Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Bilpool Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att inte fortsätta utredningarna avseende intern bilpool, för medarbetare utanför arbetet. Landstingsstyrelsen beslutar ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta utreda hanteringen av Landstinget Sörmlands fordonspark med inriktning mot långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör. Detta i syfte att hitta den mest effektiva lösningen ur miljö-, kostnads-, säkerhetsoch verksamhetsperspektiv för Landstinget Sörmlands hela fordonspark. Sammanfattning I budget och mål för 2013 avsattes ekonomiska medel om 300 tkr för att utreda möjligheten att inrätta en intern bilpool för personal utanför arbetet. Miljöenheten har i samarbete med Biladministrationen inom FMorganisationen utrett frågan via konsultativt stöd. Konsultrapporten avseende intern bilpool pekar på att en bilpoolslösning med långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör är det mest effektiva. Konsultrapporten pekar även på att ett skifte från den hantering som idag råder rörande Landstinget Sörmlands fordonspark mot långtidshyra skulle ge den klart mest flexibla lösningen och antagligen den mest kostnadseffektiva lösningen. Faktorer som sommaruppehåll, bilar som aldrig är äldre än ett år, 24 timmars jourservice samt att all hantering sköts av leverantören gör att denna alternativa hantering föreslås utredas. Bakgrund I budget och mål för 2013 avsattes ekonomiska medel om 300 tkr för att utreda möjligheten att inrätta en intern bilpool för personal utanför arbetet. Ärendebeskrivning Konsultens rekommendation är att istället för en intern bilpool ha en bilpoolslösning med långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hbn\2013\nämnden\(4) 30 okt\1 Intern bilpool\intern Bilpool tjut LS.docx Utskriftsdatum: SID 1(3) :17

10 I konsultrapporten lyft följande rekommendationer fram för det vidare utredningsarbetet; 1. Att i detalj gå igenom den hantering och kostnad Landstinget Sörmland har idag för landstingets leasade fordon. Med den gjord kan landstinget få ett betydligt bättre underlag för beslut om bilpoolens upplägg. 2. En mixad pool med leasade fordon eller fordon på långtidshyra där anställda kan hyra privat och eventuellt att allmänheten kan hyra dessa fordon, skapar svåra utmaningar att lösa som nämnt i rapporten. Att landstinget som ett första steg gör en grundlig kostnadsberäkning av de totala kostnaderna för de fordon landstinget har idag på de leasade fordonen ger en möjlighet att räkna vidare på bilpoolslösning med telematik. 3. Beroende på vad kostnaden är för landstingets leasade fordon jämfört med fordon på långtidshyra öppnar det upp för en beräkning där landstinget eventuellt kan skapa en eller två pooler med telematiklösningen med ett fåtal bilar per pool för att testa denna lösning. Konsulten påpekar dock att denna del skall landstinget i så fall endast testa då landstinget har alla beräkningar klara med leasade bilar och hyrda bilar på långtid. 4. Viktigt är då att om landstinget vill testa bilpool med telematik, i en liten skala, är att landstinget gör det med en separat upphandling. Den bör vara helt fristående då det kommer att vara en mixad användning av poolen samt att detta är en helt egen typ av lösning. 5. Finessen med att ersätta leasade bilar med långtidshyror är då att det är en oerhört flexibel lösning där landstinget enkelt kan minska och öka antalet fordon på mycket kort varsel. Det skapar då en bättre möjlighet att våga testa en bilpool med telematiklösning i liten skala och där om det faller ut väl utöka antal poolbilar efter hand. Men, viktigt, börja i så fall i mycket liten skala med två bilar på eventuellt två platser. Tänk på att dessa poolbilar är låsta på en bestämt period och kan inte hanteras med uppehåll under juli månad. Konsultens slutliga kommentar är att, beroende på vad landstingets totala kostnad inklusive hantering samt allt övrigt för den lösning landstinget har idag med leasade fordon, skifta dem till långtidshyra som ger landstinget den klart mest flexibla lösningen och antagligen den mest kostnadseffektiva lösningen. Faktorer som sommaruppehåll, bilar som aldrig är äldre än ett år (miljö och säkerhetsaspekt), 24 timmars jourservice samt att all hantering sköts av leverantören gör att det är den enligt konsulten bästa lösningen för landstingets del. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hbn\2013\nämnden\(4) 30 okt\1 Intern bilpool\intern Bilpool tjut LS.docx Utskriftsdatum: SID 2(3) :17

11 Konsekvenser Då utredningen enligt ovan ännu ej är beslutad så kan endast konsekvenserna bedömas utifrån den konsultrapport som hittills tagits fram redovisas. Konsultrapporten avseende intern bilpool pekar på att en bilpoolslösning med långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör är det mest effektiva. Konsultrapporten pekar även på att ett skifte från den hanteringen av Landstinget Sörmlands fordonspark som idag råder mot långtidshyra skulle ge den klart mest flexibla lösningen och antagligen den mest kostnadseffektiva lösningen. Faktorer som sommaruppehåll, bilar som aldrig är äldre än ett år, 24 timmars jourservice samt att all hantering sköts av leverantören gör att denna alternativa hantering föreslås utredas. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Miljöenheten i samarbete med Biladministration inom FM-organisationen. Rapport har tagits fram via konsultativt stöd. Beslutsunderlag Konsultrapport; Optimal bilpoolshantering för Södermanlands Läns Landsting Beslutet expedieras till LD Förvaltningschef/VD FM Biladministration Upphandlingen Miljöenheten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hbn\2013\nämnden\(4) 30 okt\1 Intern bilpool\intern Bilpool tjut LS.docx Utskriftsdatum: SID 3(3) :17

12 Rapport Optimal bilpoolshantering för Södermanlands Läns Landsting Sammanfattning Denna rapport kan fungera som underlag för ett beslut om landstingets kommande bilpoolshantering skall fokuseras på eget ägda bilar eller inhyrda bilar av extern hyrbilsleverantör eller en kombination av båda upplägg. Rapporten behandlar eget ägda bilar i form av leasing, hyrbilar i form av korttid-och långtidshyror samt bilpool med telematik. Optimal hantering varierar helt ifrån kundens delbehov samt totala behov. Södermanlands Läns Landstings totala fordonsbehov visar att hyra av extern hyrbilsleverantör med kort-och långtidshyror är det mest kostnadseffektiva samt mest praktiska hantering. Ärendet Den 26 april 2013 beställde Södermanlands Läns landsting en rapport om hur en optimal bilpoolshantering ser ut för deras anställdas bilbehov i tjänst, samt även anställdas möjlighet att privat hyra landstingets fordon i landstingets bilpoolspark.

13 Innehåll Sammanfattning...0 Ärendet Syfte Metod Vem är jag? Resultat Leasing Finansiell leasing Operationell leasing Hyrbil Långtidshyra Korttidshyra Poolbil med telematik Nyttjande I tjänst Privat Kalkyler leasade bilar Långtidshyror Korttidshyror Bilpool telematik Utmaningar/problem Rekommendation Slutlig kommentar

14 1. Syfte Landstinget Södermanlands Län strävar efter att ha en optimal, fossilfri hantering av fordon inom rimlig framtid, så länge det faller under en ekonomisk rimlighet. Landstinget Södermanlands Län vill nu se på möjligheten att optimera poolbilsdelen (med miljöbilar), främst för de anställdas behov under arbetstid men även på möjligheten att erbjuda de anställda, poolbilarna för privat förhyrning. 2. Metod Denna rapport har framlagts med en ton som vill visa hela teoretiska bilden av att hantera en bilpool. Inte bara en leasingkostnad utan att även ta fram alla övriga kringkostnader en bilpool har. 3. Vem är jag? Björn Johannesson, 49 år och varit verksam på Avis i drygt 13 år som Key Account Manager. Har även ansvarat för uppbyggnad av bilpoolskoncept med telematik lösning på Avis. 4. Resultat 4.1 Leasing Leasing som begrepp är relativt vitt och ett leasingavtal kan utformas på många olika sätt. I vissa fall innebär leasing i praktiken hyra medan i andra fall snarast avbetalningsköp. Dessutom finns en mängd varianter däremellan. Detta faktum kan försvåra såväl utformningen som tolkningen av reglerna inom området. Den vanligaste lösningen vad gäller bilfrågan på företag och offentliga enheter är att man leasar bilen. Det finns två typer av leasing, finansiell leasing och operationell leasing. I Sverige är finansiell leasing den vanligaste formen av leasing. Eftersom de flesta företag och offentliga enheter i Sverige idag har finansiell leasing är det väldigt viktigt att betona att inte jämföra finansiell leasing med långtidshyra och till viss del även operationell leasing. Det är många kring-faktorer som man måste lägga till då man hanterar en finansiell leasing medan långtidshyra och operationell leasing (beroende på vilket avtal man har) har kringkostnaderna samt servicedelen inkluderad. I en extern hyrbilsfirmas långtidspriser ingår alla kringkostnader och servicedelar i priset. Det är bland annat komplett däckhantering och komplett övergripande jourservice samt inkluderar 2

15 naturligtvis, skatt och försäkring samt att man får en enkel översikt med faktureringen från en enda leverantör. Som alltid med hyrbilar är halva momsen avdragsgill (om man är momspliktig). Dessa saker kan oftast tyckas som småsaker och därmed underskattas om man bara ser på den finansiella leasingens priser. All kring-hantering är ofta förenat med stora extra kostnader samt personalkrävande hantering med service, däckbyte etc. som tillkommer på de traditionella leasingpriserna Finansiell leasing Finansiell leasing kan, som bekant, liknas med en form av avbetalningsköp. Vid finansiell leasing köper ett finansbolag in bilen och hyr ut den till leasingkunden. Leasingkunden står själv för service, personal för underhåll, däckbyten, däckförvaring samt försäkringar etc. etc. Dessutom hanterar och betalar kunden alla kostnader för service, underhåll, reservdelar försäkringar mm. utöver leasingavgiften. Leasingkontraktet löper ofta på 3 år och leasingtagaren kan inte säga upp avtalet. Kunden betalar leasingbolaget genom ett antal hyresbetalningar av vilken den första ofta är en så kallad "förhöjd första leasingavgift" ca 20 % av bilens värde. Generellt är avtalen oftast rörliga och leasingavgiften ändras vid ändrat ränteläge. Leasingbolaget har genom en ränteändringsklausul rätt att justera leasingavgiften om det allmänna ränteläget förändras. Jag har, för denna rapport, naturligtvis inte insyn i landstingets upplägg och kostnad för de fordon som leasas idag. Vi kan därmed bara belysa att landstinget bör göra en beräkning över alla kring-kostnader samt tid för personal som behöver läggas ned på hantering av er bilflotta idag. Det tillkommer många kringkostnader som inte är med i en finansiell leasing och gör en betydande ökning av det totala beloppet, jämfört med själva leasingbeloppet för den finansiella leasingen. Vi hänvisar till ESV vad det gäller offentliga enheter och beräkning av leasingkostnad Operationell leasing Operationell leasing kan nästan jämföras med långtidshyra från hyrbilsfirma. I månadsavgiften ingår service, underhåll och försäkringar. Kontraktstiden kan vara kortare än vid finansiell leasing. Hyrestiden är dock låst. Operationell leasing skall redovisas som en utgift och finansiell leasing ska redovisas som en skuld och en anläggningstillgång vilket påverkar utrymmet på myndighetens låneram. Även med operationell leasing bör landstinget se över den totala hanteringen för att få kostnadskontroll. Vi hänvisar även här till ESV vad det gäller offentliga enheter och beräkning av leasingkostnad. 3

16 4.2 Hyrbil En extern hyrbilsfirma erbjuder korttidshyror dygnsvis samt långtidshyror månadsvis. När poolbilar används på ett företag eller offentlig enhet, är kombinationen korttids-och långtidshyror en optimal lösning. (Jag har sett alldeles för många företag/myndigheter som sätter in fordon i poolerna som inte på långa vägar används optimalt och inte anpassats till ett verkligt behov och därmed ej heller har en optimal lösning gällande hantering och upplägg ekonomiskt. Ett väldigt slöseri på många sätt) Långtidshyra Det man allra först skall belysa och som är den allra viktigaste delen med er bilpool med inhyrda långtidshyror idag, är att ni har ett sommaruppehåll i juli månad med fordonen i poolen vilket innebär att hyrbilsleverantören tar tillbaka dessa fordon under juli månad. Ni betalar inget under den perioden de är borta. Ingen annan version av bilpooler har den flexibla möjligheten. Leasing avtalar man under en fast period. Här har ni idag en mycket fördelaktig hantering som ni själva redan har behandlat och upphandlat. Denna hantering med möjlighet till sommaruppehåll är utan tvivel den absolut bästa lösningen för er del. Ni kan med fördel lägga över hela er personbilsflotta till extern hyrbilsleverantör med kombinationen korttidshyra-långtidshyra och/eller även med poolbilslösning med telematik om möjlighet finns. Dock bör personliga tjänstebilar andantagas då de hanteras med en förmånsbeskattning och oftast tingar specifikt personliga önskemål hos brukaren. Fordonen som används i poolen med långtidshyror har en livslängd på 1 år. Det innebär att varje år byter hyrbilsleverantören ut bilarna till nya bilar. Med den hanteringen får man per automatik alltid fordon med de senaste säkerhets-och miljöföreskrifterna som råder. Med denna typ av hantering kan landstinget på ett snabbt och flexibelt sätt optimera fordonsflottan med minst möjliga arbetsinsats samt att snabbare nå satta miljömål. Dessutom har Ni aldrig ett fordon som är äldre än ett år. Ta även med i beräkningen, den stora fördelen med att få allt fakturerat från en leverantör. Det ger en total kontroll på ett enkelt och överskådligt sätt samt att man får en komplett statistik inklusive miljöstatistik. Rekommenderar även att se över möjligheten att montera så kallade intelligenta nyckelskåp på de platser där poolerna finns. All nyckelhantering sköts då utan att personal behöver hantera nycklarna vid utlämning och återlämning. Bokning sker då via webben till nyckelskåpet. Här bör man gå igenom hur det totala behovet ser ut och hur många pooler samt poolbilar det skall finnas. Där efter kan man göra en komplett ekonomisk beräkning. En i mina ögon, enkel beräkning där man bara behöver ta fram kostnaden för ett sådant nyckelskåp. 4

17 När det gäller eventuellt behov av att redovisa körsträckor i form av körjournal kan man med långtidshyror bortse från den hanteringen. Det ingår mil per månad i det fasta månadspriset. Statistik lämnas i övergripande format med miljöredovisning. Några exempel i punktform om långtidshyra: Vad är Långtidshyra? Ersättning för leasing Ett komplement till leasing När behöver företaget långtidshyra? Vid ersättning av leasade fordon för flexiblare hantering med långtidshyror Vid provanställningar av personal som behöver bil När hög personalomsättning råder dvs- flexibel bilhantering Vid tillfälliga anställningar Inom konjunkturkänsliga branscher I väntan på nya tjänstebilen Varför långtidshyra? Flexibelt Inga långa bindningstider Ingen restvärdesrisk Ersättningsbil vid eventuellt verkstadsbesök Fast månadskostnad Prisgaranti under kontraktsperioden (max 12 månader-sedan bilbyte) Jourservice dygnet runt Alltid en säker miljöbil av senaste märke och modell Ingen förhöjd första månadshyra Möjlighet att avsluta hyran i förtid Möjlighet att göra uppehåll, t.ex. över sommaren 5

18 I Långtidshyra ingår följande: 3000 km / månad Service & underhåll Försäkringar Uppehåll t.ex. över sommaren Jourservice Bilskatt Byte och förvaring av vinter/sommardäck Ersättningsbil vid eventuellt verkstadsbesök Korttidshyra Fungerar som ett komplement till en bilpool oavsett upplägg. Det innebär att man utnyttjar korttidshyrorna då poolbilarna är fullbokade. Viktigt att inte binda upp poolen med för många poolbilar som inte används optimalt samt att alla poolbilar, som sagt, kan vara på hyra. Då är korttidshyra utanför bilpoolen en optimal hantering som ett komplement. Framför allt är det den miljömässigt bästa hanteringen och den mest ekonomiskt bästa hanteringen att ha denna kombination. Ställ alltid krav på att det skall vara miljöbilar av senaste miljökrav som råder under en avtalsperiod. Man optimerar den fasta bilpoolen med antal miljöfordon som man gemensamt beräknar fram skall vara i poolen eller poolerna och hyr sedan in dygnshyror vid toppar då alla poolbilar är bokade. Korttidshyror kan man oftast boka med mycket kort framförhållning (ca.4 timmar innan behov). 4.3 Poolbil med telematik Hållbara råd Bilpool gör att man tar bilen när den är som bäst och andra färdsätt är sämre. Bilpooler måste därför marknadsföras som ett komplement till andra resmöjligheter. Bilpool innebär inte ett tvång eller en restriktion utan är i stället ett smart komplement till hushållets första bil eller företagets och offentliga enhetens ordinarie bilar. Grunden till insteg i en bilpool är att den fyller ett behov. Denna insikt kan komma ur olika tankebanor inte minst skiljer sig företag och hushåll åt. För många är ekonomin viktig, men för ännu fler är bekvämligheten, att slippa bekymra sig, den avgörande kvaliteten.

19 Allmänna framgångsfaktorer för privat-och företag/offentliga enheter om bilpool med telematik De allmänna framgångsfaktorerna kan sammanfattas till tre: Rekrytering i geografiskt avgränsade områden för att kunna uppnå hög kännedom, hög biltillgång och påtaglig (lokal) samhällsnytta då man öppnar bilpool för privat hushåll. Samarbete med den lokala kollektivtrafiken är ett förslag för optimal bilpool, mest för den privata delen men även för användande i tjänst. Offentligt stöd i form av marknadsföring, rekrytering, information, stadsplanering, regelverk etc. De framgångsfaktorer som kan motivera stora skaror människor (liksom företag och förvaltningar) att ansluta sig ligger nästan uteslutande i handen på bilpoolerna. Dessa framgångsfaktorer kan sammanfattas till tre: Prisvärt jämfört med egen bil. Differentierat avgiftssystem för olika resprofiler (analogt med olika telefonabonnemang). Mervärden i form av utökade mobilitetstjänster, främst som rabatt på taxi, hyrbilar och lokal kollektivtrafik. Bekvämlighet med hög servicenivå vad gäller bokning av, utbud av, närhet till och faktisk tillgång till bilar. Tillförlitlig och professionell organisation med kvalitetsarbete och hög trovärdighet. Nya, driftsäkra, miljövettiga och trafiksäkra bilar. Faktorer som gynnar tillkomsten och tillväxten av bilpooler: Ont om parkeringsplatser färre bilar täcker samma behov Intresse för säkra, funktionella miljöbilar Bil som funktion inte som föremål Ekonomiska skäl att rationalisera fordonsflottan och bilbruket Goda möjligheter för cykel och kollektivtrafik De privatekonomiska fördelarna är uppenbara, men andra ekonomiska faktorer (eventuell trängselskatt, ändrade reseavdrag, förmånsbeskattning av P-platser) skulle sannolikt 1

20 ytterligare gynna bilpooler. Dessa faktorer väger naturligtvis olika tungt i olika situationer och för olika personer respektive företag och offentlig enhet. Fallgropar och stickspår Bilpooler är nästan generande fördelaktigt (för alla) och risken finns att man i entusiasmen inte ser de risker som en ogenomtänkt marknadsföring kan medföra. Många bilpooler har startats för hushåll och i företag utan ett gediget förarbete, varpå poolen på olika sätt har blivit ett fiasko. De vanligaste felen är: En bilpool för hushåll startas, ofta med miljöargument, av en grupp likasinnade entusiaster (pionjärer), som själva inte har något större behov av bil. Dessa rekryterar likasinnade bekanta, med samma minimala bilbehov. Följden blir en pool som ingen egentligen behöver, varpå bilen, trots alla medlemmar, står underutnyttjad. Ekonomin blir snabbt lidande och poolen dör. Samma typ av bilpooler startas och drivs av ett fåtal eldsjälar och när dessa tröttnat, bränt ut sig eller flyttat faller organisationen samman. Bilpoolen sköts väl men glömmer att rekrytera (för att ens kunna behålla sin storlek). Efter som bilpooler passar vissa människor och i vissa faser i livet kan omsättningen på medlemmar vara ganska stor, ofta %. Då kan det ganska plötsligt bli ont om medlemmar och poolen dör svältdöden. Bilpoolen väljer att expandera i nya områden där man finner likasinnade. Följden blir en utspridd skara likasinnade som alla har dålig tillgång till poolens bilar. Bilpooler startas på företag (eller förvaltningar) av miljöskäl, utan ett gediget förarbete, utan ekonomiska drivkrafter och utan att egentligen vara en funktionell lösning på företagets faktiska transportbehov. Företaget inför bilpool utan att några ytterligare åtgärder vidtas, informationen uteblir, alla har gratis P-plats och kör sina egna bilar. Följden blir att ingen använder poolbilarna, en usel ekonomi och bilpoolens död. 2

21 Metoder steg för steg Som i alla andra fall där man vill förändra resebeteenden är det en mycket stor fördel om man kan identifiera problem och drivkrafter kopplat till förändringen. De föreslagna åtgärderna skräddarsys sedan så att de löser dessa problem. Nedan beskrivs grovt en lämplig tågordning, i stort sett användbar för både hushåll, företag, förvaltningar och hela kommuner. 1. Identifiera lokala problem och lokala drivkrafter för en bilpool. 2. Identifiera geografiska områden där en bilpool har goda möjligheter att lösa.problem och tillföra nytta hos målgruppen. Se ovanstående framgångsfaktorer! 3. Identifiera och bjud in möjliga användare (företag, nyckelpersoner, boende,föreningar etc.) och andra intressenter (lokaltrafik, taxi, bilhandlare, bensinbolag etc.). Viktigt är att samla många olika användarprofiler, så att fordonen kommer att utnyttjas optimalt. Starta en diskussion med dessa om problem, nyttor och olika paket av lösningar. På så sätt formas en bred samling av intressenter som ser en egen nytta med bilpoolen efterfrågan ökar och riskerna sprids. Utbilda dem grundligt och låt denna fas ta tid. 4. Kom överens om ett bra upplägg på bilpoolen (huvudman, driftsform, placeringar, storlek, användargrupper, marknadsföring, uppföljning etc.). Här är det oerhörtviktigt att ingående företag grundligt analyserar sitt transportbehov så att bilpoolendimensioneras för de transporter den ska betjäna! 5. Överväg kompletterande åtgärder som ger bilpoolen ytterligare fördelar. I en stadhandlar det ofta om bra basparkeringar. I ett företag handlar det om både morot och piska för att styra transporterna till bilpoolen. 6. Handla upp tjänsten enligt ovan av trovärdiga bilpoolsleverantörer eller starta poolen i egen regi. 7. Rekrytera och marknadsför kontinuerligt! Bilpooler kräver tålamod och långsiktighet. 8. Följ upp bilpoolen och dokumentera resultaten. För att lyckas i längden måste det finns goda resultat att hänvisa till och dessa måste kunna översättas i konkret nytta för hushållen, företaget eller offentliga enheten. Ambitioner och mål Förhållandena är naturligtvis annorlunda i en offentlig enhet och i ett företag. Där kan en beslutsam och konsekvent ledning införa bilpool och på olika sätt minimera alla andra möjligheter att köra bil i tjänsten. Det avgörande i ett företag är i stället om verksamheten passar för bilpool. I många fall kan en viss del av verksamhetens bilresor täckas med bilpool, medan förmånsbilar, bruksbilar, taxi och privata bilar står för resten. Grunden för detta är en ordentlig genomgång av det egentliga transportbehovet. 3

22 Mått, indikatorer, nyckeltal och schabloner Bilpooler låter sig ganska lätt mätas, medan nyttan i förändrade resvanor inte alltid är lika lätt att uppskatta eller dokumentera. Det finns en hel del internationell forskning på området och även om osäkerheterna är betydande finns det ändå en stor enighet om vilka nyckeltal som bör användas. Grunden för en fungerande bilpool är ett ekonomiskt vettigt utnyttjande av en fordonsflotta. Därför bör antalet bilar, inte förare, vara måttet på poolens storlek. Bilpool kan vara privatekonomiskt vettigt när man kör mindre än 1100 mil per år. Varje poolbil ersätter i genomsnitt fem privat ägda bilar. Det går ungefär 15 hushåll på varje poolbil. Ju större pool desto fler hushåll per bil. Varje privat bilpoolskund minskar i genomsnitt sitt bilkörande med en tredjedel. För företag och förvaltningar finns få uppföljningar, men en försiktig uppskattning säger att bilpool minskar arbetsplatsens bilresor med ungefär 10 %. Varje poolbil reducerar utsläppen av koldioxid. Bilpooler är den saknade infrastrukturella länken som gör att de olika transportslagen fungerar bättre. Eftersom bilpooler påverkar resvanor har de också effekter på flera av våra transportpolitiska delmål. Bilpooler är i första hand en effektivisering av resandet och har direkta effekter på bilbruk och privatekonomi. Därutöver är bilpooler positivt för trafiksäkerhet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa, miljö, minskad trängsel och minskat behov av parkeringsutrymme. Sammantaget är bilpooler kanske mest ett verktyg för att demokratisera tillgången till bilar, vägar och utrymme i staden. Varför har denna variant av bilpool blivit så aktuell? Miljöintresset växer i samhället. Politiska insatser genomförs för att minska bilåkandet. Många företag och offentliga enheter börjar se över sina resor och transporter i jakt på både besparingar och miljöfördelar. Intresset för bilpooler har ökat, inte minst inom den offentliga sektorn. 4

23 Tekniken för bilpoolsverksamhet har förbättrats avsevärt, vilket också minskar kostnaderna. Det finns tre huvudtyper av bilpooler att utgå från: Mixad pool Tillgången till bilarna delas mellan olika grupper. Ett företag eller en organisation har till exempel tillgång till bilarna under kontorstid på vardagar. Och en annan grupp har tillgång till dem på kvällar och helger. Det här upplägget passar bland annat kommuner och landsting som kan ge privatpersoner tillgång till bilarna när de inte används i tjänsten. Effektivt både för ekonomin och miljön! Sluten pool Bilarna i poolen används bara av en och samma grupp, till exempel ett företag, offentlig enhet eller en organisation. Öppen pool Bilarna i poolen är tillgängliga för alla typer av medlemmar på samma villkor. Hur fungerar det? Nyckel samt tankkort är då alltid i bilen. Resenärerna måste registreras in i ett poolbilssystem för att kunna använda poolen/erna. Det prisupplägg som är vanligast för bilpool med telematik är debitering per timme + kilometerkostnad inkl. bränsle + fast månadskostnad per bil + bokningsavgift. Så här enkelt är det att boka, hämta och lämna: 1. Logga in på den webbaserade bilpoolsidan och gör din bokning. Bokningen skickas till en dator i den aktuella bilen. 2. Koden du behöver för att låsa upp bilen får du via sms minuten före hyresstarten, och du bekräftar den med pin-koden du fick när du bokade. 3. Vill du inte använda mobilen för att låsa upp så kan det göras med hjälp av ett smartcard/rfid-bricka istället. 5

24 4. Nyckeln till bilen sitter i en box i handskfacket. Den använder du under hyrans gång, precis som vanligt. När du ska lämna tillbaka bilen sätter du tillbaka nyckeln i boxen, kliver ur och stänger dörren. Hyran avslutas och bilen låser sig efter 30 sekunder. 5. Bilens dator skickar sedan uppgifter om hyrtiden till administrationen som i sin tur skickar faktura och eventuell annan information tillbaka till dig. 6. Innan du avslutar hyran måste du tanka upp bilen med det tankkort som ligger i bilen. Kod till tankkort får man via ett sms vid bokning eller via en modul i bilen som genererar en kod. Det finns idag egentligen bara en leverantör som kan erbjuda ett riktigt bra bilpoolskoncept med telematik. Det innebär att ni troligtvis bara får in ett anbud från en leverantör vid en upphandling av bilpool med telematik. Det blir därmed svårt att veta om det är ett bra anbud som lämnats in. 4.4 Nyttjande Det viktigt att helt sära på privat förhyrning och tjänsteförhyrning I tjänst Om ni förändrar upplägget från leasade fordon till att hyra på långtid av hyrbilsleverantör är förfarandet i stort detsamma för de anställda som ni har idag. Men, om ni ändrar till bilpooler med telematik blir det en total förändring i nyttjandet av bilarna. Varje anställd som har behov av att nyttja poolbilar måste här registreras i ett bilpoolssystem, även som brukare i tjänst, där mailadress och mobilnummer anges. Det kan även lösas med en så kallad Rfid bricka som resenären får personligen (mot en kostnad i regel) som gör att personen kan öppna och låsa bilen då hon/han skall nyttja den. Bokningarna sker alltid i ett webbaserat bokningssystem Privat Kan den privata förhyrningen ha samma priser som den del som hyrs i tjänst samt kan eget ägda fordon nyttjas för privat användning? Här finns en risk att det kan bli mål för en förmånsbeskattning för den anställde privat. Detta måste först kontrolleras med Skatteverket eller sakkunnig hos er. Om det är fall för en förmånsbeskattning, kan man prissätta den privata delen med andra priser som man i ett sidoavtal till landstingets ramavtal kan reglera med förmånliga priser. Vid privat nyttjande av extern hyrbilsleverantör rekommenderar jag att bokning av privat förhyrning ske direkt med hyrbilsleverantören. Där får de alltid en fulltankad, tvättad-och städad bil. Framför allt blir det aldrig en situation som orsakar problem med tankning vid 6

25 återlämning eller problem med skadehanteringen som nämns i punkt 6. Allt är direkt kanaliserat till den privata resenären av hyrbilsleverantören, med ett förmånligt, separat, avtal. Vid privat användande av bilpool med telematiklösning är det ett helt annat koncept än hyrbilskonceptet. Varje person måste registrera sig i bilpoolssystemet och lägga upp sin profil med kreditkort och mailadress och mobilnummer. Varje person får även gå igenom en kreditvärdighetskontroll för att bli godkänd användare. Jag vill här ännu en gång poängtera att det även i en bilpool med telematiklösning, där man mixar privata hyror som betalas av resenären själv och med hyror i tjänst som då betalas av landstinget, finns en risk för problemen med skadedelen och upptankningsdelen som nämns i punkt 6. Det är tyvärr en del som är svår att komma ifrån med mixade pooler som utnyttjas av landstingets personal i tjänst och privat. 5. Kalkyler Då jag naturligtvis inte har tillgång till era leasingkostnader på de fordon ni har i dag samt hur många fordon ni har på leasing och hur de används idag, måste jag lämna den delen för beräkning till er. Dock får ni en skiss på hur kostnaderna kan byggas upp med vad som ingår och inte ingår i de olika delarna på alla versioner som tas upp i denna rapport. 5.1 leasade bilar De fordon ni leasar idag har jag ingen information om de är på finansiell leasing eller operationell leasing. Jag punktar upp de delar som innefattar en kostnad och som landstinget bör skapa en vetskap om för att göra rätt jämförelse när man har som mål att hantera den mest optimala hanteringen med bilpooler. Vad har landstinget för priserna på finansiell leasing, om ni nu har den versionen idag? Leasingavgift per månad Belopp:? Första förhöjd hyra Belopp:? Restvärde Belopp:? 7

26 Hur många mil ingår per månad Antal mil:? Leasingperiod Hur lång leasingperiod har ni? Vad kostar nedanstående delar per år med de leasade bilar ni har idag om ni har finansiell leasing: Bilskatt Fordonsförsäkring Service av bilens serviceperioder Personal för hantering av bilar i Nyköping -antal timmar:? -total timkostnad:? Katrineholm -antal timmar:? -total timkostnad:? Eskilstuna -antal timmar:? -total timkostnad:? Underhåll med skador Tvätt/städning per år 8

27 Däckbyten (vinter-sommardäck) per år Däckförvaring 24 timmars jourservice med all typ av hantering gällande fordonen Ersättningsbil vid eventuellt verkstadsbesök, service, däckbyten etc. Totalbelopp per år för leasade bilar Vad har landstinget för priserna på operationell leasing, om ni nu har den versionen idag? Leasingavgift per månad Belopp:? Första förhöjd hyra Belopp:? Restvärde Belopp:? Hur många mil ingår per månad Antal mil:? Leasingperiod Hur lång leasingperiod har ni? Bilskatt Fordonsförsäkring 9

28 Service av bilens serviceperioder Vad kostar nedanstående delar per år med de leasade bilar ni har idag om ni har operationell leasing: Personal för hantering av bilar i Nyköping -antal timmar:? -total timkostnad:? Katrineholm -antal timmar:? -total timkostnad:? Eskilstuna -antal timmar:? -total timkostnad:? Underhåll med skador Tvätt/städning per år Däckbyten (vinter-sommardäck) per år Däckförvaring 24 timmars jourservice med all typ av hantering gällande fordonen Ersättningsbil vid eventuellt verkstadsbesök, service, däckbyten etc. Totalbelopp per år för leasade bilar 10

29 5.2 Långtidshyror Jag visar här exempel på månadskostnad på olika fordonsstorlekar och vad som ingår i en långtidshyra. Liten bil (exempel Toyota Yaris): 6 100:- Mellanbil sedan/kombi (exempel KIA Cee d): 6 500:- Stor bil sedan/kombi (exempel VW Passat): 7 500:- I priserna ovan inkluderas: 300 mil per månad Bilkatt & fordonsförsäkring Service & underhåll Tvätt/städning en gång per månad Däckbyten (vinter-sommardäck) Däckförvaring 24 timmars jourservice med all typ av hantering gällande fordonen Ersättningsbil vid eventuellt verkstadsbesök, service, däckbyten etc. Enkelt förändra antalet fordon med en månads varsel Uppehåll t.ex. över sommarperioden* *Denna punkt är en av de ekonomiskt mest viktiga för ert upplägg och som avgör att upplägget med långtidshyra kombinerat med korttidshyra är det absolut mest optimala för er del. Vid uppehåll innebär det att ni inte betalar fordonet/en för den månad fordonen är på uppehåll. Ni har idag ett sådant upplägg på de poolbilar ni hyr in av hyrbilsleverantör. Ni ser enkelt att 1 månads uppehåll genererar en besparing som minskar den totala årskostnaden markant. Detta även jämfört med leasing då ni tar med all hantering i det upplägget. Ni hade år 2012 i Nyköping, som kan fungera som ett riktmärke för övriga orter, 17 långtidshyror i poolen vid sjukhuset i Nyköping, med uppehåll i juli månad med alla 17 fordon. Det innebär att ni hyrde dem i 11 månader år Kostnaden exkl. moms för dessa 17 fordon delat med 12 månader blev 5 958:- per månad. En besparing med :- år 2012 med avtalade priser. Om man då skall göra en uppskattad beräkning på 200 personbilar som läggs över från leasing till långtidshyror får man ett totalbelopp :-/år exkl. moms (200 bilar x 11 månader x 6 500:- ) med långtidshyror som upplägg. I det beloppet ingår då alla de punkter som anges ovan i denna långtidsdel. Här är det enkelt att sätta in exakt antal fordon ni vill skifta från leasing till långtidshyra så rätt siffra används i skarpt läge. 11

30 På mötet vi hade i april framkom det att ni idag har det antal bilar som verkligen behövs för att klara av den hantering med persontransporter landstinget har behov av. Det underlättar beräkningen med långtidshyror. 5.3 Korttidshyror Fungerar som komplement till alla typer av poolbilsupplägg. Korttidshyrorna kommer antagligen fortsatt ha den volym ni har idag eftersom detta komplement lär fortsatt finnas som dagens behov. Eventuellt kan det bli något lägre volym på korttidshyrorna då man optimerar bilpoolerna. Ni hade år 2012 (hos nuvarande hyrbilsleverantör) en volym på korttidshyror som uppgick till ca miljoner kronor exkl.moms. Det är ca.649:-/hyra. Er snittlängd var 1,77 dygn/hyra vilket ger ca.367:-/dygn. 5.4 Bilpool telematik Bilpool med telematik har en tendens att gå över till en hantering som är mer politiskt korrekt än en hantering som är mest ekonomiskt fördelaktig. Jag vill absolut inte förringa den här typen av bilpooler. I rätt sammanhang är det ett otroligt bra upplägg. Rätt sammanhang kan vara om man placerar den här typen av bilpooler på platser där privatpersoner i ett stort bostadsområde blir medlemmar och nyttjar poolen. Alternativet kan även vara att bilpoolen placeras på en plats där privatpersoner och kringliggande företag enkelt kan ta sig till och från poolens placering och då har en så kallad mixad bilpool för privatpersoner och kringliggande företag. Alla blir då medlemmar i poolen och får nyttja den med samma villkor. För er del har ni framfört att ni vill överväga möjligheten att öppna bilpooler på strategiska platser (se avsnitt 4.3 gällande metod) i Nyköping, Katrineholm etc. där era anställda skall kunna nyttja bilpoolen med privat användande på helger och kvällar. Det innebär att ni vill låsa upp poolerna till landstingets behov på t.ex. vardagar kl Vad det gäller ert användande med ert behov riskerar denna version att bli en dyrare lösning. Jag skriver "riskerar" på grund av att det är mycket svårt att få fram en totalkostnad i en offert med bilpool med telematik som stämmer efter ett års användande. Det kräver ett mycket grundligt arbete och full insyn i er nuvarande hantering för att få fram ett så bra underlag på nyttjandet av fordonen som möjligt och därmed en god kalkyl för hållbara argument. 12

31 6. Utmaningar/problem Att öppna upp möjligheten för privat förhyrning till era anställda med samma fordon som Ni har till era anställdas behov i tjänsten skapar en viss svårighet som först är viktig att klargöra. Problem, oavsett upplägg, med att ha en gemensam bilpool för bruk i tjänst och privat skapar flera problem, så som: Hantering av skador på fordonen. Det är med absolut största sannolikhet att om en skada sker då en anställd hyrt den privat, är risken mycket stor att den inte rapporteras direkt av den som hyrt fordonet privat. Den skadan kommer då att kvarstå tills någon annan på landstinget eller någon anställd som skall nyttja bilen privat ser skadan eftersom bilen ingår i en gemensam bilpool. Av erfarenhet vet vi att det kommer oftast bli problem med spåra skadan till den som är skyldig vilket då gör att landstinget får den kostnadsbelastningen. Det är med andra ord, mycket svårt att kunna kontrollera detta med en gemensam bilpool, oavsett upplägg. Hantering av tankning är en annan problematik som är svår att hantera. Det är även här med stor sannolikhet att det finns en risk att den som hyrt privat inte tankar upp bilen efter sin hyra. När nästa person skall ha fordonet, antagligen i tjänsten, har fordonet ej uppfylld tank och får då kanske först tanka upp fordonet samt att bränslekostnaden då belastas landstinget. Troligt scenario är att den privata förhyrningen sker över helg. Det är då troligt att måndagarna kommer att vara den kritiska dagen för både skadedelen och tanknings hanteringen som nämns ovan. Den dag behovet av fordonen i tjänst kan vara som mest akut. Jag har genom åren varit inblandad i försök till lösningar av kombinerat användade av bilpooler. Det har alltid varit problem med de saker som nämns ovan. Det är även så att det verkliga behovet för privat förhyrning varit mer eller mindre obefintlig, när man sammanställt användandet av en gemensam bilpool efter ett år. 7. Rekommendation Jag rekommenderar er att ha en bilpoolslösning med långtidshyror och korttidshyror från extern hyrbilsleverantör. Jag vill poängtera att det kan verka vinklat till hyrbilshantering eftersom jag idag är verksam i den branschen. Men, jag anser att mitt uppdrag har här varit att få fram alla utmaningar och framför allt alla kostnader på ett objektivt sätt så ni kan få fram 13

32 en så korrekt grund som möjligt i framställandet av optimal hantering med bilpooler. Jag vill därför att ni verkligen öppnar upp för att göra ett arbete där ni tar fram ALLA kostnader ni har idag med era leasingbilar med de moment/frågor som anges i punkten 5.1. Det är absolut politiskt korrekt att erbjuda en poolbilslösning med telematik där man öppnar fordonen med mobiltelefon och/eller Rfid-bricka. Jag ser faktiskt inte det som en optimal lösning för er del samt att det i slutändan skulle bli en dyrare lösning. Problematiken med ansvaret, mellan privat och tjänsteförhyrningen, för skada på fordon kommer garanterat bli en problematisk hantering. Det blir då landstinget som får bära den kostnaden även för den privata förhyrningen. Teoretiskt och i rätt sammanhang är det bra med bilpool med telematik, men gör det då i liten skala och med en separat upphandling. Hyrbil Privat Vi rekommenderar att de som skall hyra privat får ett samlat sidoavtal med den hyrbilsleverantör ni har ramavtal med. De får en egen prissättning med mycket förmånliga priser för att undvika eventuell förmånsbeskattning, eller kommande förmånsbeskattning. Bokning av privat förhyrning skall då göras direkt med hyrbilsstationen. Där får de alltid en fulltankad, tvättad-och städad bil med en gång. Framför allt blir det aldrig en situation som orsakar problem med tankning vid återlämning eller problem med skadehanteringen som nämns ovan. Allt är direkt kanaliserat till den privata resenären av hyrbilsleverantören, med ett förmånligt avtal. 8. Slutlig kommentar Jag rekommenderar vidare arbete med: Att i detalj gå igenom den hantering och kostnad ni har idag på era leasade fordon. Med den gjord kan ni få ett betydligt bättre underlag för beslut om bilpoolens upplägg. Jag kan naturligtvis inte gå in och själv göra det arbetet då jag antar att det är en för känslig metod. En mixad pool med leasade fordon eller fordon på långtidshyra där anställda kan hyra privat och eventuellt att allmänheten kan hyra dessa fordon, skapar svåra utmaningar att lösa som jag nämnt tidigare. Att ni i som ett första steg gör en grundlig kostnadsberäkning av er totala kostnad för de fordon ni har idag på de leasade fordonen ger en möjlighet att räkna vidare på bilpoolslösning med telematik. 14

33 Beroende på vad kostnaden är för era leasade fordon jämfört med fordon på långtidshyra öppnar det upp för en beräkning där ni eventuellt kan skapa en eller två pooler med telematiklösningen med ett fåtal bilar per pool för att testa denna lösning. Men jag vill ännu en gång poängtera att denna del skall ni i så fall endast testa då ni har alla beräkningar klara med leasade bilar och hyrda bilar på långtid. Viktigt är då att om ni vill testa bilpool med telematik, i en liten skala, är att ni gör det med en separat upphandling. Den bör vara helt fristående då det kommer att vara en mixad användning av poolen samt att detta är en helt egen typ av lösning. Finessen med att ersätta leasade bilar med långtidshyror är då att det är en oerhört flexibel lösning där ni enkelt kan minska och öka antalet fordon på mycket kort varsel. Det skapar då en bättre möjlighet att våga testa en bilpool med telematiklösning i liten skala och där om det faller ut väl utöka antal poolbilar efter hand. Men, viktigt, börja i så fall i mycket liten skala med två bilar på eventuellt två platser. Tänk på att dessa poolbilar är låsta på en bestämt period och kan inte hanteras med uppehåll under juli månad. Min slutliga kommentar är trots allt att beroende på vad er totala kostnad inklusive hantering och allt övrigt är på den lösning ni har idag med era leasade fordon, är att skifta dem till långtidshyra som ger er den klart mest flexibla lösningen och antagligen den mest kostnadseffektiva lösningen. Faktorer som sommaruppehåll, bilar som aldrig är äldre än ett år, 24 timmars jouservice samt att all hantering sköts av leverantören gör att det är den klart bästa lösningen för er del. Vid frågor eller kommentarer är ni alltid välkomna för resonemang. Arbetet har här bara sin början med att skapa en total bild över er bilpoolslösning. Med Vänlig Hälsning Björn Johannesson Mail: Mobil:

5 25/13 Intern bilpool

5 25/13 Intern bilpool PROTOKOLL DATUM 2013-10-30 DIARIENR HBN13-001-10 5 25/13 Intern bilpool I Behandlat av I Mötesdatum I Ärendenr I 1 1 Hållbarhetsnämnden 1 2013-10-30 1 25/13 1 Beslut Hållbarhetsnämnden föreslår landstingsstyrelsen

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-09 LS-LED09-449 104 System för miljöbil som personalbil Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer System för miljöbil som personalbil.

Läs mer

Motionssvar - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter

Motionssvar - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A TU M D IA R IEN R 2016-01-07 LS-LED15-0757-11 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige MÖ TES D A TU M Motionssvar

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED15-0959-4 132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Diarienummer: LS-LED15-0959 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-414 91 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap för personalbostäder i Nyköping Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över motion - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter

Yttrande över motion - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-11-06 LS-LED15-0757-9 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens finans-

Läs mer

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687)

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annelie Tonell Miljöenheten +46767201622 2014-05-28 HBN14-015-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson 2011-09-12 LS-LED10-344-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer

Motionssvar - Fria bussresor för pensionärer MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0943-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Fria bussresor för

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-19 FALKENBERG 136 Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1./646-2016 Sida 1 (5) 2016-08-29 Handläggare Anna Björklund Telefon: 076-825 08 39 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

3 Hälsoundersökning på arbetstid

3 Hälsoundersökning på arbetstid KALLELSE 2013-10-10 D I A R I E N R 3 Hälsoundersökning på arbetstid Diarienummer: LS-LED13-118 Dokument: LS-LED13-118-3 Handläggare: Marie Johnsson Godkänt av: Solveig Lampe, Personaldirektör, 2013-10-10

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Vi ser positivt på att frågeområdet utreds.

Vi ser positivt på att frågeområdet utreds. YTTRANDE 2017-05-30 Miljö- och Energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se annika.lofgren@regeringskansliet.se Betänkandet SOU2017:22 Från Värdekedja till Värdecykel så får Sverige en mer cirkulär

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr:Dnr 2015-17308 IUtgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholm Kontaktperson: Johan Seuffert

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Privatleasing 12 enkla tips

Privatleasing 12 enkla tips Detta dokument innehar Creative Commons Attribution - inga bearbetningar Biloffert Sverige AB har full upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera text och grafik under förutsättning

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi

Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi Utlåtande 2015:119 RI+V (Dnr 129-1408/2015) Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

1 Delårsrapport 2, 2013

1 Delårsrapport 2, 2013 D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott 2013-10-18

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Utredning konsekvenser av att införa träkort istället för dagens passagekort

Utredning konsekvenser av att införa träkort istället för dagens passagekort TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Jonas Jensen Säkerhetsenheten (2) +46701761140 2014-01-14 HBN13-022-4 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Widén Ekonomistaben +46155245345 2015-09-21 LS-LED15-1252-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar att

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsen beslutar att Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-413 90 Ändrat tjänsteutbud med nytt ägandeskap avseende landstingets konferensservice Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Remissyttrande - Välja yrke (SOU 2015:97), U2015/05421/GV

Remissyttrande - Välja yrke (SOU 2015:97), U2015/05421/GV TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-12-06 LS-LED15-1699-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Remissyttrande - Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Rapport från Läkemedelsverket (S2011/8290/FS)

Remissyttrande - Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Rapport från Läkemedelsverket (S2011/8290/FS) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2015-10-04 LS-LED15-1032-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-30 LS-LED09-243 75 Landstingets konst, överföring av verksamhet och uppdragsersättning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar överföra

Läs mer

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Claes Hammarlund Staben för regionala frågor +46155245742 2015-08-17 LS-LED15-0852-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument

Giltigt fro.m: - Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : Styrande dokument Tjänsteresor i Västerbottens läns landsting. Rutiner Bakgrund Rutinerna gäller samtliga resor som betalas av Västerbottens läns landsting (VLL). Syfte Rutinerna syftar till att planering av och genomförande

Läs mer

Motionssvar - Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid

Motionssvar - Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A TU M D IA R IEN R 2016-01-07 LS-LED15-0955-5 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige MÖ TES D A TU M Motionssvar

Läs mer

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs

39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Landstingsstyrelsens finans- och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-10 LS-LED15-1471-6 39/16 Yttrande över motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Diarienummer: LS-LED15-1471

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsen Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning.

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

Bilpool och transportcentral i Kungälvs kommun en översyn av nuläge och möjligheter

Bilpool och transportcentral i Kungälvs kommun en översyn av nuläge och möjligheter Bilpool och transportcentral i Kungälvs kommun en översyn av nuläge och möjligheter Sammanställning 2008-03-10 Christoffer Widegren CW Logistikutveckling 1 Bakgrund Kungälvs kommun inledde under 2005 arbetet

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-01-26 LS-LED15-1746-2 9/16 Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad Diarienummer: LS-LED15-1746

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun Samhällsbyggnadskontoret Jörgen Skagerdahl 1 Nuläge antal personbilar i SBK:s Bilförvaltning 300 250 200 150

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0437-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-02-23 LS-LED09-777 38 Investering i anläggning för destruktion av lustgas Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i

Läs mer

17/15 Utbildningsvårdcentral

17/15 Utbildningsvårdcentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2015-11-17 LS-LED15-1366-2 17/15 Utbildningsvårdcentral Diarienummer: LS-LED15-1366 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

Läs mer

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Gunilla Carlson Kjell Utvecklingsenheten +46155247272 2015-09-22 LS-LED15-0830-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Avtal Vårnäs behandlingshem

Avtal Vårnäs behandlingshem TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2016-04-12 LS-LED16-0729-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A

Läs mer

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1643-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer