Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-"

Transkript

1 Tre år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att stärka stadsdelen Gamlegården genom att bidra i det kreativa och ständigt växande nätverket i det lokala utvecklingsavtalet mitt varmaste tack för ett fantastiskt samarbete! Kristianstad sommaren 2011 Lena Hagerman Koordinator

2 Innehåll Inledning... 3 Upplägg 4 Bakgrund och uppdatering...4 Kortfakta... 5 Uppdraget, gör vi det vi ska?... 6 Tidsaxel Målområde Arbete...8 Målområde Utbildning.10 Målområde Tillväxt..14 Målområde Trygghet 15 De strategiska målen.18 Målområde Arbete.18 Målområde Utbildning/Ungdomar/Trygghet..19 Målområde Tillväxt/Trygghet.19 Sammanfattning 19 Pågående processer Trygghetsvärdar blir Områdesutvecklare och Trygghetsfältare Det kommunala föreningsstödet Offensiv samverkan, insatser mot arbetslösheten på Gamlegården Centrumutveckling, mötesplatser, basarresa, film och marknadsföring Företagarby med förhinder Från projekt Varde Ljus till Kvinnokraftsmöte Aktiva föreningar FN-dag blir Globaltorg Handledarutbildning blir Ung Kultur Process med förhinder blir Gamlegårdens odlarförening Mötesplats Näsby- Oppmanna Vånga Rädda Barnen SIMON Näsby IF Afghanska föreningen Afrikas Horn i Sverige Bosniska kvinnoföreningen Ardhmeria och Albanska ungdomsföreningen Att skapa framtiden, tankar från en koordinator Inledning Föreningsstöd Vad utgör gränsen i ett urbant utvecklingsarbete? När frö får näring och kan växa! En möjlig framtid!

3 Inledning När avtalstiden för de lokala utvecklingsavtalen löpte ut, i sin nuvarande form, 2010 erbjöds de kommuner som så önskade en tillfällig förlängning. Efter valet genomfördes en del organisatoriska förändringar, på departementsnivå, dessa tillsammans med behov av tid för att sammanställa och analysera de nationella utvärderingarna och tillsammans med de kommunala nivåerna diskutera framtida urbana utvecklingsarbete gjorde att en förlängning av avtalen framstod som det bästa alternativet. Hösten 2011, i samband med årets revideringsdialog, kommer någon form av förslag från departementet att presenteras. De organisatoriska förändringarna som genomförts har ytterligare förstärkt kopplingen mellan utvecklingsarbetet och arbetsmarknadsfrågor genom att den nye integrationsministern, Erik Ullenhag, nu finns på arbetsmarknadsdepartementet. Detta har inneburit få konkreta förändringar i organisationen kring LUA-avtalen lokalt även om Bengt Gustafson, som ursprungligen skrev under avtalet från kommunstyrelsens sida, idag inte längre är kommunalråd. Hans efterträdare, Pierre Månsson, deltog tillsammans med Radovan Javurek, ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden, i departementets träff i mars med lokala politiker kring det fortsatta LUA-arbetet. Eftersom koordinatorsfunktionen numera ligger organisatoriskt i den nybildade Arbete- och välfärdsförvaltningen (bildad av fd socialförvaltningen och fd integration- och arbetsmarknadsförvaltningen) hanteras fortfarande det politiska ansvaret för frågorna till stor del i Arbete- och välfärdsnämnden. Sedan sommaren 2010 har flera projekt avslutats. Det gäller Engagemangsguiderna, Trygghetsvärdarna, Valet är Ditt med demokratiinformatörerna och ljusinstallationen med tillhörande undersökning i Varde Ljus samt Mötesplats Näsby-Oppmanna Vånga. Rapporterna finns att läsa på de kommunala hemsidorna för Gamlegården, följ länken forvaltning/forvaltningarna/arbete-och-valfard/utvecklingsavtal- Gamlegarden/Rapporter/ Resultaten och arbetet vidare kan du läsa om längre fram i rapporten. Andra projekt har påbörjats, pågår eller utformas till exempel Sommarjobb- Unga vuxna på Gamlegården och marknadsföringsstrategin Gamlegården-mer än bara en gård! Filmen med samma namn har också blivit färdig och premiärvisade i samband med frukostmötet den 3 maj! Länken till filmen har du här: Av processerna i ordinarie strukturer som fanns med i förra rapporten har en löpt sin utveckling slut. Torsdagen den nittonde maj 2011 bildades Gamlegårdens Odlarförening, en interimsstyrelse valdes och sammanlagt tjugofem odlingslotter hyrs ut idag. Mer om detta under avsnittet processer i de ordinarie strukturerna. Här finns också andra processer, främst i kontakt med den kommunala verksamheten, som tydliggjort andra svårigheter i samband med utvecklingsarbetet, både avslutade och pågående. Årets utveckling har också inneburit att några av de insatser som tidigare fanns i projektform har eller kommer att implementeras. När det gäller omvärldsspår och utvecklingsarenor med potential så är en tendens ökade externa kontakter kring olika projektförslag men också att vi kommit en bit på väg att 3

4 använda potential som var tydlig för ett år sedan. Detta gäller både invandrades entreprenörskap och gröna näringar. Upplägg Rapportens första del liknar de båda tidigare. För att kunna följa förändringen står texten från första rapporten kvar i svart och den blåa beskriver vad som hände fram tills för ett år sedan. Den röda texten täcker detta tredje år. Detta är viktigt att komma ihåg vid utskrift att dessa sidor blir svårlästa utan färg! Den egentliga avtalstiden löpte ut 2010 och de strategiska målen redovisas med resultat i ett eget avsnitt. Hemsidorna uppdateras för att vara aktuella och har utökats med rubriken Nyhetsbrev där även program och minnesanteckningar finns att hämta. Fler rapporter har tillkommit och de speglar både omfattningen men också mångfalden av det som händer på Gamlegården och i LUA-nätverket. I rapporten länkas till hemsidorna för de som är intresserade av att få mer information. Tydliga tendenser är ett ökat deltagande från den idéella sektorn och att olika initiativ utvecklas vidare och förändras i kontakterna med nätverket. Det finns idag också en förening som är direkt knuten till och unik för området, Gamlegårdens odlarförening! Gamlegårdens Nattvandrare är ingen registrerad förening utan knuten till ABK. I sin konsekvens fungerar den på samma sätt genom att sammanlänka boende utan krav på någon gemensam religiös, politisk eller etnisk nämnare. De processer som behandlas mer ingående är Trygghetsvärdar blir Områdesutvecklare och Trygghetsfältare, det kommunala föreningsstödet, offensiv samverkan-insatser mot arbetslöshet på Gamlegården (åldersgruppen och entreprenörsutbildning och företagande), centrumutveckling-mötesplatser-marknadsföring-fom och basarresa, företagarby med förhinder och från projektet Varde Ljus till kvinnokraftsmöte. Aktiva föreningar får ett eget avsnitt där delar av den idéella sektorns kreativa insatserer i LUA-arbetet beskrivs. I rapporten finns också en del hänvisningar till pågående projektansökningar till europeiska socialfonden. I september stänger denna stora ansökningsperiod och nästa öppnar I kombination med att kommunen tillsatt en EU-samordnare är därför tiden mogen för flera ansökningar. Relaterade EUansökningar är Reverse, Entreprenörskola, Social Inklusion (projektägare Köpenhamn). Mötesplats Gamlegården, som också nämns i rapporten, är ett arbetsnamn på ett eventuellt projekt inom ramen för det finansiella samordningsförbundet och andra finansiärer. I det sista avsnittet, Att skapa framtiden, tankar från en koordinator, presenteras en del idéer som erbjuder spännande framtidscenario. Under året har bland annat hembygdskonceptet diskuterats. Varför inte en hembygdsgård i en urban stadsdel? Vidare har basartanken flätats samman med centrumutveckling och spirande förtagande. Upphandlingen som ett styrmedel för ett ökat socialt ansvarstagande öppnar intressanta perspektiv kring utbildningsplatser och nya rekryteringskriterier. Bakgrund och uppdatering Den 4 mars 2008 hölls det första frukostmötet kring det lokala utvecklingsavtalet. Sedan dess har det hållits ett frukostmöte varje månad undantaget juli, augusti och januari. 4

5 För att tillmötesgå några som haft svårigheter att delta i mötena, eftersom de alltid var på samma veckodag, ändrades tiderna 2010 till ett rullande schema tisdagar, onsdagar och torsdagar. En vänlig och serviceinriktad restauranginnehavare möjliggjorde att mötena, enligt önskemål från nätverket, flyttades till Gamlegårdens Restaurang. Mötena hålls fortfarande på Gamlegårdens Restaurang med den skillnaden att det genomsnittliga antalet deltagare har ökat! Det tidigare låg på 26 personer men har under år tre stigit till 38 personer. Begreppen berednings- och beslutsmöte arbetar nätverket fortfarande med och för att ytterligare markera skillnad får beredningsmötena aktivt önska vem/vilka som ska bjudas in till beslutsmötena. Dessa får sedan en särskild inbjudan även om de också får den som går ut till hela nätverket. Detta har inneburit att de flesta inbjudna kommer. Möjligheten att använda mötet till konkreta beslut använts fortfarande inte i någon större utsträckning men samtidigt har frågor som lyfts kunnat belysas på relevant mandatnivå. Nätverket fortsätter också att växa. Mötesstrukturen är fortfarande flexibel utifrån vilken form som passar den aktuella situationen bäst. Ibland innebär det storgrupp hela frukostmötet, ibland en mix med mindre fokusgrupper. Detsamma gäller den öppna inbjudan till samtliga organisationer och personer i nätverket. Nätverket utökas och förändras hela tiden då detta, precis som tidigare, är öppet för alla. Informationen förmedlas numera i ett nyhetsbrev, designat och administrerat av ITstugan! Kortfakta: 28 frukostmöten har hållits sedan start samt tre revideringsdialoger Sammanlagt 872 personer har medverkat vid frukostmötena (med reservation för att det kan vara fler, siffran baseras på de personer som skrivit upp sig på närvarolistan) Genomsnitt deltagare/möte har ökat från 26 de första två åren till 38 detta tredje avtalsår. Det har hållits ett Kvinnokraftsmöte där ett tjogotal kvinnor diskuterade nätverk, trygghetsfrågor och frågor relaterade till vad som upplevs som ett dåligt utbud av aktiviteter/sysselsättningsmöjligheter för ungdomar över arton i området. Kvinnorna kom från ett tiotal olika organisationer och föreningar men representerade också sig själva som boende. Följande organisationer, föreningar och företag har varit representerade vid minst ett tillfälle under åren: Samtliga kommunala förvaltningar inklusive de flesta av kommunledningskontorets funktioner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen, brottförebyggande rådet, folktandvården, Näsby vårdcentral, fritidsgårdsforum och Näsby fritidsgård, Itstugan/hyresgästföreningen, Aktiebolag Kristianstadsbyggen, ABK, familjehuset, Svenska scoutrådet, Företagarna, Octava, Plan 3, högskolan Kristianstad, Friendlygruppen, arbetsgivarringen, Brobyggarna, Serif, ABF, Folkuniversitetet, Alhadi kulturförening, kommunstyrelsen, Integrationsnämnden, Socialnämnden, Arbete- och välfärdsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Coompanion, Näsby Nätverk, Musikskolan, Näsby IF, Gymnasieskolan(elever), Rädda Barnen, Kurdiska föreningen, Regionmuseét, Agenda 21, Serbiska föreningen, Mångkulturellt Centrum, Integration- och Jämställdhetsdepartementet, Kristianstad Budokwai, Kultur och fritidsnämnden, Kulturförvaltningen i Hässleholm, LTMsolutions, representanter från den kommunala entreprenörskursen, Ung Kultur, Bosniska kvinnoföreningen, Simon, FINSAM Skåne nordost, Rotary, Studiefrämjandet, 5

6 C4-skolan lärare och elever, Skåne Leader Ess, Kristianstads FN-förening samt Unicefgruppen, Representant för fredsmässan The Armed Man, Oppmanna- Vånga hembygdsförening, Gamlegårdens nattvandrare, Gamlegårdens odlarförening, Afghanska föreningen, Afghanska kulturella föreningen, Afrikas horn i Sverige föreningen, Medborgarskolan, Erikshjälpen, Somaiska föreningen, Konsultgruppen 4F, Civilförsvarsförbundet, Näsby Villaförening, Eductus, NBV, Kompetensare, privata fastighetsägare, LO, Kristianstadsbladet, Radio Kristianstad och boende. Uppdraget, gör vi det vi ska? I det lokala utvecklingsavtalet finns konkreta uppdrag. De sammanfattas här, kursiv text. Kommentaren svart text som följer skrevs sommaren De blå sommaren Den röda texten berättar om det som hänt sedan dess. Kommunen och staten förbinder sig att bilda lokalt partnerskap och verka för att även andra aktörer deltar i arbetet. Frukostmötena är den gemensamma arenan för dem som deltar i partnerskapet. Oförändrat. Oförändrat. Skapar kommunen förutsättningar för de boendes delaktighet i partnerskapet samt verkar för en dialog om, förstärkt gemensam värdegrund. Då frukostmötena är öppna finns förutsättningar för alla som vill delta. Nätverket utvecklas och växer hela tiden. Ökade kontaktytor på flera plan innebär ökade möjligheter till dialog även kring värderingar. De projekt som startar under våren och sommaren innebär fler möjligheter till värdegrundsarbete. Så även processen kring förhållandet mellan fritidsgården och Allaktivitetshuset. Samtliga processer som pågår på Gamlegården idag har antingen genererats från boende och/eller finns boende representerade i processen. Detta blir tydligt i de nya föreningar som bildats, Gamlegårdens odlarförening och Gamlegårdens nattvandrare men också i det stora ideella engagemang som finns i nätverksarbetet idag. Skapa inom det lokala partnerskapet organisatoriska förutsättningar för att möjliggöra tvärsektoriell samordning som kan integreras i kommunens ordinarie strukturer och verksamheter. Frukostmötena motverkar stuprör och skapar möjlighet till samverkan. Avsaknaden av mandat försvårar implementering. Nätverket har skapat möjligheter till tvärsektoriellt samarbete, manifesteras både i processerna, i de ordinarie strukturerna, och i projekten som uppvisar en mångfald av aktörer i nya konstellationer. Ny tendens är att den ideélla sektorn blivit alltmer aktiv i nätverket. En ökad samverkan inom den kommunala sektorn skapar positiva resultat men ytterligare implementering behövs parallellt med en öppen diskussion kring vad som ska prioriteras och vad som kan betraktas som en lösning när intressen står emot varandra. Nya sätt att arbeta med att förankra frågan om urban utveckling behöver utvecklas. Upprätta en strategisk stadsdelsplan Lokala mål med utgångspunkt i nationella och kommunala mål ska formuleras inom målområdena arbete, utbildning, trygghet och tillväxt. Målen ska vara uppföljningsbara enligt SMART-kriterierna Stadsdelsplanen är upprättad och målen formulerade enlig SMART-kriterierna. Oförändrat. Resultatet redovisas i ett separat avsnitt. Kommunen tar vid resursfördelningen hänsyn till, i avtalet, angiven stadsdel och dess invånares särskilda behov och förutsättningar. Hur resursfördelningen kopplas till 6

7 avtalet är inte klarlagt. Att aktivt bjuda in till beslutsmöten kan ha effekt på beslut som rör resursfördelning. Hanteras olika inom de kommunala förvaltningarna. Yttrar sig bland annat i en oförmåga att frångå rutiner för att presentera en fungerande lösning, en tendens att hänvisa till paragrafer och lagar som absoluta enheter inte ramar för en kreativ verksamhet. Stadsdelsplanerna ska årligen revideras och senast den 31 december varje år redovisas till regeringskansliet. Stadsdelsplanerna undertecknades 2009 så första möjligheten till revidering blir i höst. Höstens första frukostmöte, den 1 september, kommer även att fungera som revideringsdialog och genomföras tillsammans med Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Planerna följs med marginella förändringar. Dessa har rapporterats till departementet. Revideringsdialogen hösten 2011 kommer inte genomföras, som tidigare år, i samband med första mötet efter sommaruppehållet utan först när departementets förslag på hur det fortsatta urbana utvecklingssamarbetet ska utformas kan presenteras. Kommunen ska träffa samverkansöverenskommelser med statliga myndigheter och andra parter som ingår i det lokala partnerskapet. Kommunen kan även träffa överenskommelser med de parter som väljer att stödja det lokala partnerskapet. Samverkansöverenskommelser är gjorda mellan kommunen och de tre statliga myndigheterna, med lokal representation, som i sina regleringsbrev har ett klart, angivet uppdrag att samarbete med kommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal. Då den övergripande överenskommelsen för övriga parter baseras på frivillighet är behovet av och vinsterna med skriftliga samverkansavtal och en ökad formalisering av samarbetet tveksam. I nätverket skapas kontinuerligt överenskommelser kring projekt och insatser som omfattar de delar, av nätverket, som är relevanta. Oförändrat. Oförändrat. Nätverket växer och samarbetet utvecklas utan skriftliga överenskommelser. Kommunen ska senast 1 oktober till regeringskansliet redovisa utvecklingen vad gäller arbete, utbildning, trygghet och tillväxt, hur samverkan inom partnerskapet fortskrider och resultatet av denna samverkan Redovisningen av insatser för 2008 gjordes i december eftersom förslaget på redovisningssystem väckte mycket kritik från kommunkoordinatorernas sida. (Oktoberrapporterna är ett nytt sätt att rapportera.) Från Kristianstads sida fanns få konkreta insatser att rapportera om förra året, vilket inte är fallet oktober detta år. Oktoberrapporteringen avslutad för Efterfrågad rapportering, enligt överenskommelse, är gjord till departementet. Parterna är överens om vikten av löpande utvärdering för att fastställa om valda insatser har bidragit till att uppnå de uppsatta målen och vikten av att verka för att erfarenheter och kunskap tas tillvara och sprids. Utvärdering av de olika insatserna görs i de flesta fall i form av en intern sammanfattning och de slutsatser som dras är ofta av praktisk, konkret betydelse. Medel till extern utvärdering både av den övergripande samverkansprocessen såväl som de konkreta insatserna saknas. Från statligt håll kommer viss utvärdering ske, i första hand av hur de lokala utvecklingsavtalen ligger i linje med övergripande, kommunala dokument. Då högskolan ingår i partnerskapet finns förhoppningar om att finansieringsfrågan kan lösas. Idéer till alternativa utvärderingar med konstnärliga förtecken finns. Även här utgör ekonomin det främsta hindret. Integration- och jämställdhetsdepartementet har initierat tre utvärderingar med olika karaktär och olika utförare. Resultaten presenteras, tillsammans med analys och förslag på fortsatt 7

8 samarbetsstruktur med kommunerna, i höst. Samtliga rapporter från den nationella utvärderingen samt rapporter från LUA-arbetet lokalt finns under Gamlegården- lokala utvecklingsavtal på kommunens hemsida. Se länk: Tidsaxel Svart text Blå text Röd text Målområde arbete: Jobbmässa. Utvecklat koncept, marknadsföring på SFI för ökad förståelse, fler utställare. Höstens mässa något mer entreprenörs-, starta eget- och utbildningsinriktad, vårens erbjuder möjlighet till att söka sommarjobb på plats. Utökade möjligheter till prova-påanställningsintervjuer. Jobbmässa en gång per år. Ingen tolkning av föreläsningarna. Utökad möjlighet till att söka sommarjobb på plats. Mässan hålls i januari. Eftersom jobbmässan inte fungerade som en jobbförmedlande verksamhet, trots upprepade försök från arrangörernas sida att främja den inriktningen, togs beslutet att göra ett uppehåll. Det som i första hand efterfrågas av boende på Gamlegården i detta avseende är en fungerande arbetsförmedling med konkreta jobberbjudande på plats. Det finns spirande idéer om att återkomma med jobbsökmöjligheter men då i ett nytt koncept. AF-närvaro på Gamlegården. Med start i september finns AF på plats, på biblioteket/medborgarkontoret, varannan vecka 3 timmar/gång. Utvärdering och diskussion kring omfattning kommer att ske kontinuerligt. IT-stugan ingår i samarbetet kring denna satsning. Idéer att utveckla verksamheten till att även omfatta IFS-rådgivning och studie- och yrkesvägledning finns. AF har anpassat tiderna för att bättre passa behoven. Ingen IFS-rådgivning eller studie- och yrkesvägledning har startats. Arbetsförmedlingen har idag endast några insatser per halvår på Gamlegården. Dessa sker i samarbete med medborgarkontoret. Bedömningen, från arbetsförmedlingens sida var att den regelbundna närvaron var ineffektiv. Från medborgarkontoret och koordinatorn framfördes förslag på en mer aktiv närvaro på Gamlegården men arbetsförmedlingen bedömde att arbetssättet inte gick att förändra. Detta oaktat det faktiska antalet ärende som relaterar till arbetsmarknadsfrågor som medborgarkontoret fick och nu får hantera. En studie- och yrkesvägledare, från Arbete och välfärdsförvaltningen, har funnits på plats varje vecka för att informera om möjligheter inom yrkesvuxenutbildningen. Simskolelärare. Gamlegårdsbadet är öppet 7 dagar i veckan och gratis simskola erbjuds även i år. När det gäller att utöka antalet simskolelärare har svårigheter att rekrytera lämpliga kandidater samt ekonomiska ramar utgjort gränserna för hur många som utbildats. Det har, från boendehåll, uttrycks önskemål om längre öppethållande kvällstid. En eventuell utmaning för nästa år? Diskussioner pågår kring hur ett gemensamt åtagande i denna fråga mellan ABK, hyresgästföreningen och kommunen kan utformas. I år utbetalas inget stöd till verksamheten då ansökan var undertecknad ABK och kultur och fritids stöd är riktad mot föreningar. Detta innebär att hyresgästföreningen även detta år står 8

9 för kostnaden för simskolan. Kommunen organiserar simskolan och debiterar lönekostnaderna till hyresgästföreningen. Som tidigare är undervisningen kostnadsfri på Gamlegården med motiveringen att hyresgästerna redan har betalt badet via hyrorna. Denna fråga diskuterades livligt på ett beslutsmöte, bland annat lyftes möjligheten att söka bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen för personalkostnader. ABK har också renoverat badet till en kostnad av cirka två miljoner. Även i år anordnas simskola. Nytt för i år är att samarbetet med projektet Sommarjobb- unga vuxna på Gamlegården möjliggjort viss resursförstärkning, allmänt på badet, under delar av sommaren. Bruk för alla. Dessa idéer utvecklas främst i SERIF och SCOOP-projektens uppföljning. Kommer att ske i nära samarbete med AF, FK, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och troligtvis socialförvaltningen. Potential för FINSAMprojekt. FINSAM startade januari Inga projekt påbörjade första halvåret Förslag finns för projekt Symbios, en pedagogisk metod som delvis hämtat inspiration från Bruk För Alla-processen. Lars Noväng och Madeleine Tunbjer driver idag Friendlygruppen, fas tre projekt. Det finns kopplingar på flera sätt till LUA- processen. Gruppen deltog bland annat i bazarresan, både idémässigt och konkret. Bruka landet och odlingslotter. Bruka landetprojektet har utvecklats i två spår, det första utgörs av koloniträdgårdar av mer traditionell karaktär, med Alhadi, kulturförening, som driftsansvarig förening och det andra utgörs av ett samarbete med näringslivskontoret som har startat kring en tänkt framtida Leaderansökan kring jordbruksutveckling baserad på Kultur betyder odling-konceptet. Lars Noväng kommer tillsammans med Wathab Harba att hålla ett inspirationsmöte i höst vilket ska ligga till grund för att bilda ett litet konsortium med intresserade representanter, bland annat från jordbruksnäringen och kommunen, som tillsammans kan söka Leader-pengar. Bengt Ferlenius har under hösten 2009 arbetat med invandrar- kulturföreningar, representerade på området, för att möjliggöra odlingslotter. Den plats som enligt stadsplanen skulle upplåtas för detta ändamål visade sig svår att iordningsställa för odling. Placeringen i ett villaområde i annan stadsdel ansågs också mindre lämplig. Problemet med lerjord kvarstår även i det förslag som finns nu men placeringen för övrigt är bra. Stadsbyggnadskontoret har undersökt förutsättningar för jordförbättringar och dragning av vatten. Oklarheter i ansvarsfördelning och samordningsansvar har inneburit svårigheter att föra processen framåt. Beräknad odling flyttas fram till våren Efter en långvarig process fördelades i slutet av maj tjugofem odlingslotter på Näsby Fält, i direkt anslutning till Gamlegården. Veckan efter bildade också odlarna Gamlegårdens odlarförening och en interimsstyrelse valdes. Mer om detta under rubriken Pågående processer. Projekt Yamp! Kristianstad ingår i projektet YAMP, projekt för att hitta framtiden entreprenörer främst i miljonprogramsområden. Projektet har placerats i Malmö med möjlighet även för ungdomar utanför Malmö att söka. Eventuellt kan en särskild rekryteringsdag arrangeras av projektet på plats. Ingen kontakt mellan Yamp och LUA-nätverket under året som gått. Nytt:Projekt Entreprenörer. Transformationstorget, medel söktes våren 2010 från Tillväxtverket och IAförvaltningens Yrkesvuxavdelning. Målet är att lokalisera potentiella entreprenörer och företagare bland gruppen invandrade kvinnor. Projektet är ett första steg i en större 9

10 projektidé som Liliana Jörstad, LTM- solutions designat. Medel beviljades inte från tillväxtverket med motiveringen att målgruppen stod för långt ifrån färdiga företagsidéer. Möjligheter att erbjuda en orienteringskurs i entreprenörskap och egenföretagande undersöks i dagarna. Tänkt finansiering genom yrkesvuxenutbildningens ramar. Under våren 2011 genomfördes en tioveckors orienteringskurs i entreprenörskap för invandrade kvinnor. Upphandlingen gick till Liliana Jörstad och LTM Solution. Målet var att hitta potentiella företagssideér och entreprenörer. Kursen gick över förväntan och genererade en fortsättning. Mer om processen finns under Pågående processer. Nytt:Sommarjobb- Unga vuxna på Gamlegården. Inom de ekonomiska ramarna som kommunstyrelsen beslutat för trygghetsvärdarna ansökte Arbete och välfärdsförvaltningen om att få använda dessa till andra trygghetsskapande åtgärder på området. Detta genererade dels ett projekt riktat till unga vuxna från Gamlegården och rekrytering av en trygghetsfältare som i första hand kommer att arbeta med förebyggande verksamhet bland yngre barn på området. Rekrytering och tillsättning sker efter sommaren. Mer om projektet under Trygghetsvärdar blir Områdesutvecklare och Trygghetsfältare Målområde utbildning: Skolans roll i den extra satsningen. Polisen har under specialsatsningen varit närvarande på området, mycket i skolmiljöerna för att etablera kontakt med de unga. Efter ett tillfälligt avbrott i höstas har polisen återigen intensifierat sin närvaro på Gamlegården, om än på lägre nivå. Samarbetet med trygghetsvärdarna har utvecklats ytterligare och diskussioner kring hur det fortsatta arbetet kan utformas pågår. Thom Nilsson från Polisen har skrivit en förfrågan till Lena Rooth- Norén för att tillsammans med ABK titta över förutsättningarna för ett fortsatt samarbete. Projektet med trygghetsvärdarna har förlängt till årsskiftet I juli startades nattvandring på området. Polisen bedömer idag att Gamlegården inte behöver prioriteras. Denna bedömning har också stöd i statistik som presenterats av Brottsförebyggande rådet för LUA-områdena jämfört med riket i sin helhet. För ett område av Gamlegårdens storlek är anmälningarna få. De poliser som tidigare haft fokusområde Gamlegården fortsätter dock med spontanbesök när utrymme ges. Tendensen under året har varit att skolan deltagit i färre frukostmöten. Barn- och utbildningsnämnden deltar frekvent, då representerad av vice orförande Anders Tell. Fröknegårdsskolans musikklasser deltog i årets FN-dagsfirande. Nattvandrare. Just nu finns ingen nattvandrarverksamhet. Det saknas en sammanhållande och entusiasmerande kraft samt stöd i form av ekonomiska resurser. Eftersom Trygghetsvärdarnas anställning förlängdes ytterligare, i denna omgång till årsskiftet, fanns utrymme att start nattvandringar med frivilliga på området. Dessa kom igång i juli. Sedan årsskiftet finns åter en fungerande nattvandrarverksamhet. Den organiseras av ABK men har en intern gruppledare. På grund av ett större engagemang från flera av de, i området aktiva, kulturföreningarna har också antalet vandrare ökat. Brottsförebyggande rådets representant Joakim Thuresson ordnade ett möte, på Gamlegårdens Restaurang, där Tollarps nattvandrare, en väletablerad och stabil verksamhet sedan många år inbjöds till ett erfarenhetsutbyte med Gamlegårdens nattvandrare. Simskola. Se ovan 10

11 Datautbildning för irakier. Har genomförts på IT-stugan i samarbete med Alhadi kulturförening. Samarbete även med andra invandrarföreningar bland annat kurdiska föreningen, efter önskemål från dessa. It-stugan fortsätter att erbjuda flexibla utbildningslösningar vid behov. Föreningen Simon har haft en mötesplats på It-stugan och Entreprenörsskolan får hjälp med språkträning och IT- användning. PIM-projektet. Praktisk IT- och mediekompetens och utvecklingen av digitala klassrum där It-stugan har blivit en naturlig plattform för genomförande av utbildningar och projekt som ingår. Maré Johansson och Christine Persson har båda genomgått utbildning upp till steg 3 med ambition att fullfölja steg 5 under Samarbete med grundskolor i skolområde 2 är ett fast inslag i verksamheten. Lärarna ser stora fördelar med att genomföra en del av undervisningen på IT-Stugan. Detta kan exempelvis handla om sökteknik på internet, presentationsteknik, språkträning eller matematiklektioner med hjälp av digitala media. Inför 2011 planerar It-stugan att ha cirka 10 lektionstimmar per vecka med elever i årskurs 3-5 Feriearbete för ungdomar. IT-Stugan har i flera år erbjudit arbetsplatser för ungdomar som söker feriearbete inom Kristianstads kommun. Precis som tidigare kommer vi även i år att bereda feriearbetsplatser för gymnasieungdomar. Områdeschef Bertil Svensson på ABK har i år anställt sex feriearbetare, ungdomar som bor på området, som ska arbeta med trivselhöjande aktiviteter i form av städning och uppfräschning. Även i år har ABK sex feriearbetande ungdomar, anställda på Gamlegården, i två tre-veckorsperoder. Några av ungdomarna bor själva på området. It-stugan fortsätter också att ta emot feriearbetare och praktikanter. Spel för respekt. Efter att ha haft totalt stopp för dataspel på IT-Stugan hade de tappat kontakten med en del av de yngre besökarna. Att på nytt införa möjligheter till dataspel blev en viktig fråga för att kunna öka kontakten med barn och ungdomar. Lösningen blev en kompromiss som innebär att under fredagens eftermiddag och lördag är IT-Stugan huvudsakligen till för barn och ungdomar vuxna får service bara i ytterst akuta ärenden. I gengäld förväntas barnen att respektera verksamhetens inriktning under övriga veckodagar vilket i praktiken innebär lugnt uppträdande och inget som helst datorspel. Satsningen har lyckats över förväntan! Både barn och vuxna fann sig snabbt till rätta i de nya rutinerna. Som bonus förbättrades relationerna och samarbetet med Fritidsgården där barnens äldre syskon brukar tillbringa fritiden medan deras yngre syskon befinner sig på IT-Stugan. Därför är det nu en självklarhet att ha denna aktivitet som ett fast inslag i verksamheten. It-stugan har sett att flickorna fick mindre utrymme och har därför valt att dela upp några av tiderna mellan flickor och pojkar. Barnen fick också agera spelvärdar, en praktisk demokratiträning. Värdarna belönades också med en dag på Andy lekland! Fritidsgården. Fritidsgården tydliggör och renodlar sin verksamhet. Målgrupp år. Öppettider vardagar och söndagar När fritidsgården är stängd finns möjlighet för föreningar, och andra att ordna aktiviteter i lokalerna. Tiderna styrs till stor del av när 11

12 det övriga centrat är öppet och ABKs policy för säkerhetsarrangemang. I maj meddelade verksamhetsansvarig för fritidsgården att namnet Allaktivitetshuset inte längre ska användas. Den verksamhet som funnits i Allaktivitetshuset förs delvis över till fritidsgården. Tanken är också att ny verksamhet ska utvecklas under året och förslag på fortsättning presenteras i januari. För de mellan arton och tjugofyra finns idag ingen organiserad verksamhet även om behov av en sådan finns. Diskussion kring detta pågår i nätverket. Förändringsarbetet ska vara färdigt och förslag finnas för verksamheterna i januari Konceptet att renodla verksamheten har fortsatt och samarbetet med övriga aktörer på området har utvecklats. Lokalerna används mer effektivt bland annat anordnar Afghanska föreningen aktiviteter för sina medlemmar på lördagar. Fritidsgården har verksamhet hela sommaren och nytt för i år är ett sommarläger. Under slutet av 2010 inleddes också en verksamhet för att få fler flickor till fritidsgården bland annat anordnas tjejkvällar en gång i månaden. Trygghetsvärdar. Projektet pågår. Roland Prommersberger, ABK, har gjort en avstämning som visar på goda resultat av polisens extrasatsning (som avslutades i maj 2009) och trygghetsvärdarna. Bland annat minskade skadegörelsen på området med hälften. Antalet inbrottsstölder utanför bostäder gick ner från 31 under tremånadersperioden 2008 till 6 under motsvarande period Trygghetsvärdarna arbetar mångsidigt. De har bland annat tagit initiativ till en skrivartävling, i vilken respekt kommer vara ett möjligt tema, för barn upp till årskurs fem. Prisutdelning planeras ske på Kulturdagen. Det finns även planer på att anordna en småstjärnorna, talangjakt på Kulturdagen den 26 september. Trygghetsvärdarna är en viktig kanal för att samla information från boende. Polisen, socialförvaltningen och ABK har beslutat att förlänga projekttiden fram till årsskiftet. Idag finns två värdar kvar, av ursprungligen fyra, Emma Larsson och Håkan Karlsson. Eftersom ett beslut om en kortare förlängning dröjde valde de båda värdarna att säga upp sig De sökte och fick andra arbeten. ABK beslutade att fortsätta det trygghetsskapande arbetet genom att anställa två områdesutvecklare och kommunstyrelsen att Arbete och välfärdsförvaltningen fick disponera de pengar som avsatts för kommunens del av projektet till att anställa en Trygghetsfältare. Rekrytering inleds efter sommaren. De pengar som inte använts från årsskiftet fram till tjänsten tillsätts bekostar anställningarna i projektet Sommarjobbunga vuxna på Gamlegården. Feriearbetarna som resurs. Två platser på Kristianstadsbladets nättidning blev det konkreta resultatet av detta förslag. På området finns feriearbetare men kopplingen till att de också är boende är inte genomförd. Inför nästa år finns förutsättningar till ett utökat samarbete kring detta, bland annat har skolan visat intresse. Områdeschef Bertil Svensson på ABK har i år anställt sex feriearbetare, ungdomar som bor på området, som ska arbeta med trivselhöjande aktiviteter i form av städning och uppfräschning. I år har målsättningen varit att i första hand erbjuda kommunala feriearbetsplatser. Även i år har ABK tagit emot sex feriearbetare varav några också bor på området. Näsby IF Sökte pengar 2008 men projektets utformning medgav inte stöd från kommunen. Den tilltänkte projektledaren omdanades till tränare. Näsby If tog nyligen beslutet att lägga ner juniorlaget på grund av att några spelare vid upprepade tillfällen uppträtt mycket olämpligt och blivit avstängda. Föreningen planerar att stärka sitt värdegrundsarbete. Näsby If har sedan sommaren fått ett stort antal nya medlemmar. Bland annat finns nu två flicklag. Deras dräkter bekostas av Rädda Barnen, som är en aktör i nätverket kring utvecklingsavtalet. Näsby If har också via Ungdomsstyrelsen fått pengar till 12

13 Engagemangsguider vars uppgift är att engagera invandrarflickor- och kvinnor till föreningen eller lotsa vidare till andra föreningar. Abdi Kajse Aynan, lärare på Fröknegårdsskolan stod bakom ansökan tillsammans med undertecknad. Projektet engagemangsguider avslutades januari Näsby Ifs ansökan, till Ungdomsstyrelsen, om en förlängning av projektet under ytterligare ett år gick inte igenom. Målen, att engagera minst 50 flickor och 20 kvinnor i olika aktiviteter uppnåddes och engagemangsguidernas verksamhet under projektåret var en värdefull del i arbetet med att stärka och utveckla Gamlegården. Under året accentuerades också konflikten mellan föreningens handbollssektion och fotbollssektion avseende fördelning av halltider på Fröknegårdsskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjöd föreningen ytterligare träningstider men avstod från att villkora dem med motiveringen att det är en intern angelägenhet. Detta innebar att handbollssektionen övertog även dessa tider och hänvisade fotbollen till tiderna som man då kunde lämna bland annat på nya arenan. Eftersom de fotbollsspelande barnen, i de flesta fall, inte kan ta sig utanför området har fotbollssektionen ingen nytta av tider i andra hallar. Handbollssektionens aktiva bor utanför Gamlegården. För dessa aktiva skulle skillnaden bli att man i stället för till Fröknegårdshallen åkte till exempelvis arenan. Resultatet av Kultur- och fritidsförvaltningens val att inte villkora vem som skulle ha tillgång till de nya halltiderna och handbollssektionens agerande ledde till att flera av lagen inte kunde träna, bland annat de tre flicklagen, och därmed fick läggas ner. Den förre Engagemangsguiden och fotbollstränaren Nazmi Jashari blev utnämnd till Rotarystipendiat och fick 5000 kronor med följande motivering; Nazmi har genom att vara drivmotor och ledare för ungdomar i Näsby IF främjat hela fotbollsklubben och givit många barn från andra kulturer en positiv fritid och framtid i Sverige. Pengarna användes bland annat till att bekosta en fest tillsammans med fotbollslagen. Biblioteket Biblioteket startar språkcafé tillsammans med Rädda Barnen. Har även aktiviteter under sommaren. Språkcaféverksamheten har flyttats till SFI. Läxhjälp erbjuds på biblioteket i samarbete med lärarstudenter från Högskolan. Biblioteket har haft samtal med Torjus Wrangel, kulturproducent på Barbacka, om att förlägga fyra teaterföreställningar på Gamlegården. Familjehuset Familjehusets Ulrika Tillawi håller i somalisk kvinnogrupp kring föräldrafrågor och språkträning. Verksamheten är tänkt att fortsätta i någon form. Familjehusets samordnare Cecilia Olsén har fått utrymme i sin tjänst att delta i nätverksarbetet. Till hösten planeras föräldrautbildning och samtalsgrupper. För övrigt fortsätter Familjehusets flexibla verksamhet utifrån de behov som finns. Avslutat: Projektet Valet är Ditt. Utbildning av valinformatörer, modell miljövärdarna. Tillsammans med Medborgarkontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen driver undertecknad koordinator på Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen ett projekt kring val- och demokratiinformatörer, Valet är Ditt, start i maj. Fyra informatörer ska projektanställas, samtliga med språkkunskaper i de, på området, mest förekommande språken förutom i svenska. Rekryteringen påbörjades i slutet av april. Projektet avslutas i samband med valet i september. Sammanställningen klar i oktober. Projektet avslutades i oktober Målet: att höja valdeltagandet nåddes inte generellt men i de grupper projektet i första hand riktades mot steg valdeltagandet mer än de fem procent som var målet i den strategiska stadsdelsplanen. Läs mer under avsnittet om de strategiska målen, målområde Tillväxt/Trygghet. 13

14 Målområde tillväxt: Medborgarkontoret. Invigs högtidligt den 25 augusti. Kontoret på Gamlegården är välbesökt och har en intensiv verksamhet. För mer information se verksamhetsberättelsen. Verksamheten fortsätter att växa. Förutom att projektleda Valet är Ditt har medborgarkontoret, tillsammans med mycket annat, varit samverkanspart i förprojektet Möteplats Näsby-Oppmanna Vånga som drivits av Oppmanna Vånga hembygdsförening med finansiering från Leader Ess. Folkhälsoarbetet. Det pågår just nu en kartläggning av Gamlegården kring hälsofaktorer som är påverkbara på stadsdelsnivå. Kartläggningen genomförs i samtliga stadsdelar med lokala utvecklingsavtal. Kommunövergripande har en social analysgrupp bildats, leds av Birgitta Brännström Forss. Syftet är att samordna karläggningsuppgifter kring hälsofaktorer övergripande i kommunen så att dessa kan användas som en självklar del i kommunens stadsplaneringsarbete. Regionen har tidigare haft svårigheter att frigöra resurser för att aktivt delta i nätverksarbetet men från och med i maj kommer vårdcentralens samordnare på Familjehuset, att delta i vissa frukostmöten. Möjliggör ökade aktiviteter och nya idéer kring arbete med frågor relaterade till mödra- barn och vårdcentralsarbete. Koordinatorns deltagande i den sociala analysgruppen har upphört då arbetet inte längre bedrivs i denna form. Med finansiering av FINSAM bedrivs projektet Respaldo, en kartläggning av personer långtidssjukskrivna utan ersättning från försäkringskassan. Kartläggningen sker i samverkan mellan Arbete- och välfärdsförvaltningen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen och är inte begränsad till boende på Gamlegården. Finansiellt samordningsförbund Skåne Nordost, FINSAM Beslutet att bilda FINSAM har tagits. Förslag på datum första styrelsemötet, 5 oktober. Förbundet ska syfta till att bättre samordna insatser för de personer som har kontakt med minst två av de ingående organisationerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vården inom region Skåne eller Kristianstads kommun. Finsam startade sin uppbyggnad i januari Styrelsen beslutade i januari 2010 att prioritera följande grupper: Sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundade inkomster, unga med funktionsnedsättningar, insatser på Gamlegården. Förbundssamordnaren följer nätverkets arbete och rapporterar till Finsamsstyrelsen. Insatser planeras att starta under senare delen av Under 2011 planeras en utvidgning av förbundet då kommunerna Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommun erbjuds medlemskap utökades förbundet som planerat. Finsam finansierade en kartläggning i samverkan med Arbete- och välfärdsförvaltningen och föreningen Ung Kultur för att öka kunskapen kring de ungdomar på, bland annat Gamlegården, som varken arbetar eller studerar. Kartläggningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med denna grupp i samverkan med de kommunala, statliga och regionala aktörerna som ingår i Finsamförbundet. Öka valdeltagandet! Lokalisera tänkbara valarbetare genom att erbjuda utbildning, i demokrati- och värdegrundsfrågor, via medborgarkontoret och i samarbete med politiska partier. Erbjuda feriearbetare, nästa sommar, möjlighet att arbeta som valinformatörer på området. Se under punkt målområde Utbildning och under projektbeskrivning Valet är Ditt. Idén med feriearbetare behandlades aldrig eftersom dessa ansågs vara för unga och deras arbetstid för kort. I stället söktes pengar från Integrationsfonden men då 14

15 ansökan inte tillstyrktes beslutade Kultur- och fritidsförvaltningen och Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen att tillsammans lösa finansieringen för en mindre version av det ursprungliga projektet. Följ länken för att läsa rapporten eller läs mer om resultatet under rubriken De strategiska målen, Tillväxt/Trygghet. t_projektrapport.pdf Målområde trygghet: Polisens extra satsning. Har genomförts som planerat med goda resultat, se ovan. Även om polisen upplever att deras resurser är ansträngda kommer viss prioritering av Gamlegården även fortsättningsvis att ske för att bibehålla det som uppnåtts. Under hösten tydliggjordes behovet av en viss nivå av polisiär närvaro för att säkerställa den förebyggande effekten. Polisen ökade delvis närvaron kring årsskiftet och intensifierade samarbetet med trygghetsvärdarna med mycket gott resultat. Våren har varit lugn med ett fåtal anmälningar i området. Polisen har i brev till kommunens socialförvaltning pekat på vikten av att satsningen på trygghetsvärdar fortsätter. ABK, polisen och socialförvaltningen kommer att träffas för att diskutera detta. Polisens närvaro är betydligt lägre än vid tidigare insatser men möjligheten för trygghetsvärdarna till direktkontakt samt polisens tidigare kontaktskapande arbete gör att antalet anmälningar ligger på en fortsatt mycket låg nivå. Polisen är aktiv i det större nätverksarbetet genom sitt regelbundna deltagande i frukostmötena. Polisen prioriterar i dag inte aktiviteter på Gamlegården då antalet anmälningar på området, i förhållande till folkmängd, varit mycket lågt. Detta är en bild som bekräftas av Brottsförebyggande rådets sammanställning kring LUA-områdena, se länk under rubriken De strategiska målen, Utbildning/Ungdomar/Trygghet. Det finns dock fortfarande ett aktivt deltagande i nätverksarbetet och även en upprättad kontakt med områdets nattvandrare. Trygghetsvärdar. Se ovan. Nattvandrare. Se ovan. Kvinnonätverk. Ett mindre möte kring trygghetsfrågor hölls på Gamlegårdens bibliotek, 28 maj. Tvärgruppen planerar fortfarande för stormöten längre fram men fokus just nu ligger på ansökan, till Boverket, för medel till ökad jämställdhet i den fysiska miljön och att samla information från de boende, främst kvinnor, kring detta. Medborgarkontoret har gjort ett enkelt frågeformulär som finns tillgängligt även på andra platser som ITstugan och Familjehuset. Även skolelever och ABK bidrar med information kring upplevd otrygghet i den fysiska miljön. Ur detta kan utkristalliseras kvinnor med intresse för att arbeta med trygghetsfrågor. Medel för projektet Varde Ljus beviljades av Boverket som ett av nio projekt nationellt som ansågs vara av speciellt intresse. Ett första planeringsmöte, med samtliga aktörer inbjudna, externa såväl som interna, ägde rum i april. Förutom Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen deltog GIS-enheten från stadsbyggnadskontoret samt personalansvarig och ljusingenjör från C4-teknik. Bostadsbolaget ABK var inbjudna men förhindrade att delta. Projektet avslutades med högtidlig invigning av den nya ljusinstallationen den10 november Rapporten, varde Ljus, finns att läsa på kommunens hemsida under Utvecklingsavtal Gamlegården. Följ länken: Varde%20Ljus.pdf Då antalet kvinnor, aktiva i nätverket, både boende och/eller engagerade i utvecklingsarbetet på andra sätt ökat hölls den 22 februari 2011 ett kvinnokraftsmöte 15

16 på It-stugan. Ett tjugotal deltagare diskuterade områdesrelaterade frågor om trygghet och sysselsättning för barn och ungdomar. Efter mötet har It-stugan erbjudit drop in träffar för kvinnor en eftermiddag i veckan. Verksamheten växer i den mån det finns ett underlag. Tillsammans med områdesutvecklare och It-stugan arrangerades en stillsam happening den 8 mars, Internationella kvinnodagen. Alla kvinnor unga som gamla erbjöds ett äpple och meningsutbyte om så önskades. Drygt hundra äpplen delades ut under loppet av knappt två timmar! Odlingslotter Kommunen upplåter mark till kolonilotter när förhandlingspart finns för området. Koloniträdgårdsgrupp bildas under hösten. Bengt Ferlenius har, tillsammans med Göran Brobeck och representanter från ett antal invandrarföreningar bildat Näsby Odlarförening. Ett antal platser har diskuterats. Då samtliga platser består av en tung svårarbetad lerjord menar de tekniska förvaltningarna att nödvändig beredning innebär en större ekonomisk investering än vad som avsågs initialt. I kombination med kostnader för att leda fram vatten till området har planerna reviderats. Den plats som nu utsetts ligger norr om Bataljonsvägen. Strax intill byggs ett gruppboende, ABK, med start till hösten. Diskussioner kring att samtidigt anlägga odlingslotter förs men finansieringen återstår att lösa. Det råder också delade meningar kring vilken jordförbättring som är nödvändig. Den 19 maj 2011 bildades Gamlegårdens odlarförening och en interimsstyrelse valdes. En lång spännande process avslutades därmed. Antalet lotter slutade på tjugofem. Av de ursprungliga åtta föreningarna fanns fyra kvar som accepterat de nya villkoren för föreningar som vill odla. Dels skulle två kontaktpersoner, från föreningen utses, en man och en kvinna. Båda måste bo på området. Föreningen måste också delta i nattvandringar. Två kvällar/månad med två personer. Då fler står i kö för att få bli medlemmar i odlarföreningen och flera av föreningarna gärna hyr fler lotter kommer Stadsträdgårdsmästare, Daniel Ottosson, som varit en av de drivande inom kommunen budgetera för fler odlingslotter till nästa år. ABFs Ulf Honoré, deltog i bildandemötet och kommer också att förmedla kontakt med andra trädgårdsföreningar som ABF har knutna till sin verksamhet. Samverkan Tvärgrupper. Är aktiva och fungerar. Denna nivå kallas, efter diskussion och beslut i grupperna, för beredningsgrupper. Dessa grupper avgör, beroende på vilka frågor som prioriteras, vilka som bjuds in till beslutsnivån. Även med riktade inbjudningar är mötena fortfarande öppna. Strukturen med beredningsmöte och beslutsmöten har behållits och responsen på inbjudningarna är god. Även om beslutsprocesserna fortfarande i huvudsak sker utanför frukostmötena finns en tendens att diskussionerna som förts i frukostmötets öppna atmosfär förkortar dessa. Samverkansöverenskommelser: AF, FK och polisen! Samverkansöverenskommelserna är undertecknade och följs. Arbetsförmedlingen deltar mer aktivt. Detta möjliggjordes genom att mötestiderna numera alternerar mellan tisdagar, onsdagar och torsdagar. Polisen finns representerade vid varje möte och arbetar aktivt både med sin egen närvaro i området och med samverkan och samarbete med andra aktörer i nätverket. Försäkringskassan deltog i vårens sista möte. Detta kan delvis förklaras med att samordnaren från det finansiella samordningsförbundet, där försäkringskassan är en av fyra parter, deltar regelbundet i mötena samt att försäkringskassan haft en större omorganisation och den samordnare som tidigare deltog i möten har fått nya arbetsuppgifter. Av de statliga myndigheterna är polisen fortfarande den som deltar mest regelbundet i frukostmötena men under året har även försäkringskassan deltagit i 16

17 de flesta mötena. Arbetsförmedlingens deltagande är fortfarande sällsynt även efter påpekande. Motiveringen är hög arbetsbelastning och en nödvändighet att prioritera annan verksamhet. Arbetsförmedlingen har också ensidigt beslutat att upphöra med sin service på området. I stället för bemanning på medborgarkontoret enligt överenskommelsen ovan arrangeras nu i samarbete med medborgarkontorets personal tematräffar. Informationskontoret/marknadsföring! Det lokala utvecklingsavtalet finns på kommunens websidor. Idéer kring chatmöjlighet, för anställda inom kommunen, kring, för avtalet relevanta frågor, samt tanken att aktiva i utvecklingsarbetet skulle ges möjlighet att kåsera har inte väckt någon respons. Hur det lokala utvecklingsavtalet ska marknadsföras, både internt och externt, är fortfarande en utmaning. Den tidigare kontaktpersonen från Informationsavdelningen är föräldraledig och någon ny representant har inte medverkat på något frukostmöte. Då mötesdeltagandet är fortsatt högt och varierat fungerar den interna marknadsföringen väl. Den präglas av en stadig med långsam etableringsprocess. Den externa marknadsföringen har under våren varit i stort sett fri från negativa, massmedialt spekulativa incidenter. Under maj månad planerades en intensifiering av marknadsföringen vilket resulterade i artiklar både kring enstaka händelser av positiv karaktär men också en utförligare artikel baserad på en intervju med koordinatorn med en övergripande beskrivning av utvecklingsarbetet. Det kommunala informationskontoret har fortfarande ingen egen bevakning av LUAarbetet men hjälper till att publicera material på kommunens centrala hemsida när tjänsten efterfrågas. It-stugan är den kraft som driver marknadsföringsfrågorna framåt. Koordinatorer nationellt. Departementet deltar i revideringsdialogen på första frukostmötet i höst, den 1 september. Etablerad kontakt med koordinatorerna i Växjö, Landskrona, Halmstad, Botkyrka, Huddinge, Luleå, Borås och Malmö. Revideringsdialog med departementet i september. Paneldialog i januari med inbjudna från Botkyrka kommun, Landskrona kommun, Mångkulturellt centrum och Sweco Eurofutures. Avstämningsmöte på departementet i januari Departementet har under hösten 2010 och våren 2011 på olika sätt presenterat resultatet från de nationella utvärderingarna. Både på koordinators- och politikernivån har samverkansmöten hållits för att diskutera hur det framtida urbana utvecklingsarbetet bäst bör bedrivas. Departementet kommer under hösten presentera sitt förslag som kommunerna får ta ställning till. 17

18 De strategiska målen! När de strategiska målen skrevs 2008 var förutsättningarna mycket annorlunda mot de som finns kring avtalsarbetet idag. Situationen var ny för alla inblandade och utan extra resurser innebar uppdraget att skriva mål utan tydliga medel. Sett i backspegeln kanske målformuleringarna borde utgått från sådant som kunde påverkas exempelvis antal frukostmöten och strategier för samverkan och påverkan men eftersom målen skulle formuleras enligt SMART-kriterier och målområdena handlade om arbete-utbildningtillväxt och trygghet så blev också målen direkt relaterade till detta. Konsekvensen blev naturligtvis att även om det gjordes en koppling till en eller flera aktiviteter så visste grupperna när målen formulerades ingenting om en möjlig finansiering. I några fall löstes finansieringen i form av ett projekt med extern eller intern finansiering. I några fall har ingen insats kopplats till det formulerade målet och i några fall är det först nu som insatsen/insatserna blivit realiserade. Insatser, i detta sammanhang handlar endast om de med en klar koppling till nätverket och utarbetat inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet. Det finns därför i de flesta fall ingen möjlighet att direkt avläsa ett resultat i förhållande till en insats. Även om det funnits en direkt koppling mellan mål och insats så är sammanhanget sådant att det är omöjligt att konstanthålla andra variabler för att med säkerhet veta att en viss insats är kopplad till ett visst resultat. Under rubriken Tidsaxeln går det delvis att följa hur försöken att hitta på insatser kopplats till de strategiska målen. I de flesta fall har Statistiska Centralens speciella statistik för LUA-områdena använts för att följa upp målresultaten. Detta innebär i några fall att det inte finns statistik tillgänglig för 2010 än men också att statistiken inte helt överensstämmer med den efterfrågade. Anledningen är att denna service var utlovad men inte utformad när målen skrevs. I de fall som andra källor har använts beror det på att siffror från SCB saknas eller att det har funnits annat lokalt material som ansetts ge en bättre resultatbild. Resultaten skrivs i kursiv stil. Under sammanfattningen finns utförligare resonemang kring resultaten. Målområde arbete: Andelen företag som startas av boende på Gamlegården 2010 har ökat med 10% i förhållande till Resultatet visar en ökning från 4.6% 2008 till 5.5% Det saknas uppgifter från Statistiken gäller andel företagare av de förvärvsarbetande och inte andel som startas av boende. Ökad förvärvsfrekvens i förhållande till den kommunala förändringen mellan 2008 och 2010 Resultatet visar en minskad förvärvsfrekvens på Gamlegården från med 7.3% från 41.2% till Den kommunala minskningen under samma period var från76.2% till 73%, en minskning på 3.2%. Målet har därmed inte uppnåtts. Visserligen har varken kommunen som helhet eller Gamlegården haft en ökad förvärvsfrekvens men minskningen har varit större på Gamlegården. Minska ohälsotalen på Gamlegården fram till 2011 Ohälsotalen minskade från 2008 års 58.2 till

19 Målområde Utbildning/Ungdomar/Trygghet: Resultaten på de nationella proven i kärnämnena svenska, engelska och matematik i årskurserna 3,5 och nio för Gamlegårdsskolan och Fröknegårdsskolan ligger på riksgenomsnittet. Här saknas jämförande siffror från SCB Elever, från Fröknegårdsskolan, med behörighet till något nationellt program efter grundskolan ligger på samma nivå som Kristianstads kommun. Fröknegårdskolans fyra avgångsklasser undantaget förberedelseklassen 6-9s elever i årskurs nio samt tre elever på resurskola låg över den kommunala på godkänt i engelska, matematik och svenska. Tre av klasserna låg över det kommunala genomsnittet när andelen som klarat samtliga ämnen sammanställdes. Polisens mätningar kring anmälda brott visar på 5% minskning på variablerna misshandel utanför hemmet och skadegörelse. Variabeln misshandel utanför hemmet har ökat sedan från 2008, 26 och ännu mer från 2009 då 18 fall anmäldes till 31 fall För första halvåret 2011 har endast fem fall anmälts. Om trenden håller i sig skulle minskningen vara nästant två tredjedelar från 2010! Variabeln skadegörelse har minskat stadigt sedan 2008 med 124 anmälda fall, 103 anmälda 2009 till 79 anmälda Följ länken till Brottsförebyggande Rådets nationella undersökning. Målområde tillväxt/trygghet: tillväxt: öka valdeltagandet i valet % i förhållande till valet 2006 Med reservation för att områdesindelningen förändrats sedan föregående val så hamnar ökningen på drygt tre procent och därmed har detta mål inte uppnåtts. I de grupper insatsen Valet är Ditt riktades till primärt har valdeltagandet ökat mer än 5%. Till detta mål finns kopplat en direkt insats i projektform Valet är Ditt. Under sammanfattningen längre ner problematiseras resultatet. trygghet: 5% fler anger att de känner sig trygga 2010, på trygghetsvariabeln i ABKs årliga mätning, än ABK har inte utfört årliga mätningar. Hösten 2011 genomförs nästa som kan jämföras med resultatet Vid jämförelse mellan föregående mätningar 2006 och 2009 har den upplevda tryggheten ökat. Gamlegården delas in i två områden, SO 22 och SO 23. Ökningen från 2006 till 2009 var 10% respektive 3%. Genomsnittlig ökning blir för hela området 6.5%. Sammanfattning: resultat av de strategiska målen. När det gäller målområde Arbete har målet om ökad förvärvsfrekvens, i förhållande till kommunen i stort, inte uppfyllts och även om siffran för egenförtagande pekar på en liten ökning är den marginell och från en låg nivå. När målen skrevs diskuterades möjligheten att starta någon form av inkubatorverksamhet och en aktiv arbetsförmedlande insats på området. Som tidigare nämnts avslutade 19

20 arbetsförmedlingen sin regelbundna bemanning på medborgarkontoret med motiveringen att det var för få drop in besök. Detta beslut har därmed ingen koppling till det faktiska behovet av stöd eller att antalet arbetssökande minskat. Inställningen från de kommunala samverkansparterna, koordinator och medborgarkontoret, har också varit att närvaron snarare behöver utökas men att innehållet och strategierna behöver förändras. Planerna på en inkubatorverksamhet har inte gått att realisera då det inte har funnits någon finansiering. Med start våren 2011 pågår nu, inom ramen för vuxenutbildningen, en entreprenörsutbildning riktad mot invandrade kvinnor, varav ett flertal är bosatta på Gamlegården. Kommunens EU samordnare, Kristina Prahl, kommer i samverkan med bland andra LUA-koordinatorn ansöka om pengar ur den europeiska socialfonden till projektet Entreprenörskola. Projektets övergripande syfte är att utveckla en inkluderande och individbaserad metod för att stödja entreprenörskap och självständighet hos grupper som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är vidare att denna metod efter projektets slut ska implementeras i kommunen så att en långsiktig förändring sker, strukturellt och mentalt, för att stödja dessa gruppers entreprenörskap. Det finansiella samordningsförbundet, numera Skåne Nordost tidigare Kristianstad, har arrangerat en workshop för de kommunala, regionala och statliga aktörer med olika ansvarsområden för gruppen unga, 16-25, som varken arbetar eller studerar samt försökt kartlägga hur stor del av dessa som helt saknar kontakt med någon offentlig aktör. Hur nästa steg i denna process kommer att utformas är ännu oklart men idéer finns i LUA-nätverket om att starta en mötesplats/sluss/ingång/, för gruppen, placerad initialt på Gamlegården. Denna kunde baseras dels på erfarenheter gjorda i kommuner som provat varianter av konceptet en- väg- in men också dra nytta av det stora nätverk som finns idag i det urbana utvecklingsarbete på Gamlegården. Även om ohälsotalet minskat något mer än det kommunala är skillnaden marginell. Inga riktade insatser har heller gjorts på Gamlegården. Inom nätverket har kritik framförs för att det specifika målområdet Hälsa togs bort i avtalen när dessa formulerades Antalet målområden minskade då från sex till fyra. Kristianstad valde att fokusera på tre men inkluderade trygghetsaspekten både i Tillväxt och Utbildning. Det tidigare målområdet Demokrati antogs finnas implicit i samtliga andra. Hälsoperspektivet har under avtalsåren snarare omfattat synen på hälsa i en mer övergripande ram i form av de elva folkhälsomålen än i den begränsade definition som speglas i ohälsotalen. Målområde Utbildning/Ungdomar/Trygghet visar två tydliga tendenser. Den ena gäller de stora skillnader som finns mellan elever i grundskolans generella verksamhet och den specifika i form av förberedelseklasser och resursskolor. I den nya skolreformen kommer möjligheten till att gå ett individuellt program att försvinna. Tanken är att olika förberedande år ska möjliggöra för de med svaga språkkunskaper, till exempel, att uppnå behörighet till gymnasieskolans allmänna linjer. För de elever som redan idag har svårigheter att inordna och tillgodogöra sig skolundervisningen är det tveksamt om skolan ensam klarar uppdraget. Det ligger också en svaghet i det faktum att det kommunala uppföljningsansvaret upphör vid tjugo år. För de elever där uppföljning görs finns få alternativ, till undervisning eller tillfällig praktik, att erbjuda. Den direkta uppföljningen kan bestå av ett telefonsamtal utan ytterligare åtgärd. För ett område med den demografi som utmärker Gamlegården ger otillräckliga insatser för denna grupp både en omedelbar, direkt effekt och en långsiktig mycket kostbarare indirekt. Siffrorna motiverar ytterligare en riktad insats för målgruppen på området. Arbete- och välfärdsförvaltningen valde därför att använda delar av finansieringen för trygghetsskapande åtgärder till projektet Sommarjobb-Unga vuxna på Gamlegården som ett sätt att uppmärksamma problematiken med arbetslöshet och brist på 20

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet- Två år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att processen med det lokala utvecklingsavtalet fortsätter att vara spännande, dynamisk, undersökande

Läs mer

Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -året som gått-

Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -året som gått- Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -året som gått- Som koordinator grips jag som alltid av en stor ödmjukhet inför den kraft, dynamik och kreativitet som finns i alla de möten och samverkansgrupperingar

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer