Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-"

Transkript

1 Tre år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att stärka stadsdelen Gamlegården genom att bidra i det kreativa och ständigt växande nätverket i det lokala utvecklingsavtalet mitt varmaste tack för ett fantastiskt samarbete! Kristianstad sommaren 2011 Lena Hagerman Koordinator

2 Innehåll Inledning... 3 Upplägg 4 Bakgrund och uppdatering...4 Kortfakta... 5 Uppdraget, gör vi det vi ska?... 6 Tidsaxel Målområde Arbete...8 Målområde Utbildning.10 Målområde Tillväxt..14 Målområde Trygghet 15 De strategiska målen.18 Målområde Arbete.18 Målområde Utbildning/Ungdomar/Trygghet..19 Målområde Tillväxt/Trygghet.19 Sammanfattning 19 Pågående processer Trygghetsvärdar blir Områdesutvecklare och Trygghetsfältare Det kommunala föreningsstödet Offensiv samverkan, insatser mot arbetslösheten på Gamlegården Centrumutveckling, mötesplatser, basarresa, film och marknadsföring Företagarby med förhinder Från projekt Varde Ljus till Kvinnokraftsmöte Aktiva föreningar FN-dag blir Globaltorg Handledarutbildning blir Ung Kultur Process med förhinder blir Gamlegårdens odlarförening Mötesplats Näsby- Oppmanna Vånga Rädda Barnen SIMON Näsby IF Afghanska föreningen Afrikas Horn i Sverige Bosniska kvinnoföreningen Ardhmeria och Albanska ungdomsföreningen Att skapa framtiden, tankar från en koordinator Inledning Föreningsstöd Vad utgör gränsen i ett urbant utvecklingsarbete? När frö får näring och kan växa! En möjlig framtid!

3 Inledning När avtalstiden för de lokala utvecklingsavtalen löpte ut, i sin nuvarande form, 2010 erbjöds de kommuner som så önskade en tillfällig förlängning. Efter valet genomfördes en del organisatoriska förändringar, på departementsnivå, dessa tillsammans med behov av tid för att sammanställa och analysera de nationella utvärderingarna och tillsammans med de kommunala nivåerna diskutera framtida urbana utvecklingsarbete gjorde att en förlängning av avtalen framstod som det bästa alternativet. Hösten 2011, i samband med årets revideringsdialog, kommer någon form av förslag från departementet att presenteras. De organisatoriska förändringarna som genomförts har ytterligare förstärkt kopplingen mellan utvecklingsarbetet och arbetsmarknadsfrågor genom att den nye integrationsministern, Erik Ullenhag, nu finns på arbetsmarknadsdepartementet. Detta har inneburit få konkreta förändringar i organisationen kring LUA-avtalen lokalt även om Bengt Gustafson, som ursprungligen skrev under avtalet från kommunstyrelsens sida, idag inte längre är kommunalråd. Hans efterträdare, Pierre Månsson, deltog tillsammans med Radovan Javurek, ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden, i departementets träff i mars med lokala politiker kring det fortsatta LUA-arbetet. Eftersom koordinatorsfunktionen numera ligger organisatoriskt i den nybildade Arbete- och välfärdsförvaltningen (bildad av fd socialförvaltningen och fd integration- och arbetsmarknadsförvaltningen) hanteras fortfarande det politiska ansvaret för frågorna till stor del i Arbete- och välfärdsnämnden. Sedan sommaren 2010 har flera projekt avslutats. Det gäller Engagemangsguiderna, Trygghetsvärdarna, Valet är Ditt med demokratiinformatörerna och ljusinstallationen med tillhörande undersökning i Varde Ljus samt Mötesplats Näsby-Oppmanna Vånga. Rapporterna finns att läsa på de kommunala hemsidorna för Gamlegården, följ länken forvaltning/forvaltningarna/arbete-och-valfard/utvecklingsavtal- Gamlegarden/Rapporter/ Resultaten och arbetet vidare kan du läsa om längre fram i rapporten. Andra projekt har påbörjats, pågår eller utformas till exempel Sommarjobb- Unga vuxna på Gamlegården och marknadsföringsstrategin Gamlegården-mer än bara en gård! Filmen med samma namn har också blivit färdig och premiärvisade i samband med frukostmötet den 3 maj! Länken till filmen har du här: Av processerna i ordinarie strukturer som fanns med i förra rapporten har en löpt sin utveckling slut. Torsdagen den nittonde maj 2011 bildades Gamlegårdens Odlarförening, en interimsstyrelse valdes och sammanlagt tjugofem odlingslotter hyrs ut idag. Mer om detta under avsnittet processer i de ordinarie strukturerna. Här finns också andra processer, främst i kontakt med den kommunala verksamheten, som tydliggjort andra svårigheter i samband med utvecklingsarbetet, både avslutade och pågående. Årets utveckling har också inneburit att några av de insatser som tidigare fanns i projektform har eller kommer att implementeras. När det gäller omvärldsspår och utvecklingsarenor med potential så är en tendens ökade externa kontakter kring olika projektförslag men också att vi kommit en bit på väg att 3

4 använda potential som var tydlig för ett år sedan. Detta gäller både invandrades entreprenörskap och gröna näringar. Upplägg Rapportens första del liknar de båda tidigare. För att kunna följa förändringen står texten från första rapporten kvar i svart och den blåa beskriver vad som hände fram tills för ett år sedan. Den röda texten täcker detta tredje år. Detta är viktigt att komma ihåg vid utskrift att dessa sidor blir svårlästa utan färg! Den egentliga avtalstiden löpte ut 2010 och de strategiska målen redovisas med resultat i ett eget avsnitt. Hemsidorna uppdateras för att vara aktuella och har utökats med rubriken Nyhetsbrev där även program och minnesanteckningar finns att hämta. Fler rapporter har tillkommit och de speglar både omfattningen men också mångfalden av det som händer på Gamlegården och i LUA-nätverket. I rapporten länkas till hemsidorna för de som är intresserade av att få mer information. Tydliga tendenser är ett ökat deltagande från den idéella sektorn och att olika initiativ utvecklas vidare och förändras i kontakterna med nätverket. Det finns idag också en förening som är direkt knuten till och unik för området, Gamlegårdens odlarförening! Gamlegårdens Nattvandrare är ingen registrerad förening utan knuten till ABK. I sin konsekvens fungerar den på samma sätt genom att sammanlänka boende utan krav på någon gemensam religiös, politisk eller etnisk nämnare. De processer som behandlas mer ingående är Trygghetsvärdar blir Områdesutvecklare och Trygghetsfältare, det kommunala föreningsstödet, offensiv samverkan-insatser mot arbetslöshet på Gamlegården (åldersgruppen och entreprenörsutbildning och företagande), centrumutveckling-mötesplatser-marknadsföring-fom och basarresa, företagarby med förhinder och från projektet Varde Ljus till kvinnokraftsmöte. Aktiva föreningar får ett eget avsnitt där delar av den idéella sektorns kreativa insatserer i LUA-arbetet beskrivs. I rapporten finns också en del hänvisningar till pågående projektansökningar till europeiska socialfonden. I september stänger denna stora ansökningsperiod och nästa öppnar I kombination med att kommunen tillsatt en EU-samordnare är därför tiden mogen för flera ansökningar. Relaterade EUansökningar är Reverse, Entreprenörskola, Social Inklusion (projektägare Köpenhamn). Mötesplats Gamlegården, som också nämns i rapporten, är ett arbetsnamn på ett eventuellt projekt inom ramen för det finansiella samordningsförbundet och andra finansiärer. I det sista avsnittet, Att skapa framtiden, tankar från en koordinator, presenteras en del idéer som erbjuder spännande framtidscenario. Under året har bland annat hembygdskonceptet diskuterats. Varför inte en hembygdsgård i en urban stadsdel? Vidare har basartanken flätats samman med centrumutveckling och spirande förtagande. Upphandlingen som ett styrmedel för ett ökat socialt ansvarstagande öppnar intressanta perspektiv kring utbildningsplatser och nya rekryteringskriterier. Bakgrund och uppdatering Den 4 mars 2008 hölls det första frukostmötet kring det lokala utvecklingsavtalet. Sedan dess har det hållits ett frukostmöte varje månad undantaget juli, augusti och januari. 4

5 För att tillmötesgå några som haft svårigheter att delta i mötena, eftersom de alltid var på samma veckodag, ändrades tiderna 2010 till ett rullande schema tisdagar, onsdagar och torsdagar. En vänlig och serviceinriktad restauranginnehavare möjliggjorde att mötena, enligt önskemål från nätverket, flyttades till Gamlegårdens Restaurang. Mötena hålls fortfarande på Gamlegårdens Restaurang med den skillnaden att det genomsnittliga antalet deltagare har ökat! Det tidigare låg på 26 personer men har under år tre stigit till 38 personer. Begreppen berednings- och beslutsmöte arbetar nätverket fortfarande med och för att ytterligare markera skillnad får beredningsmötena aktivt önska vem/vilka som ska bjudas in till beslutsmötena. Dessa får sedan en särskild inbjudan även om de också får den som går ut till hela nätverket. Detta har inneburit att de flesta inbjudna kommer. Möjligheten att använda mötet till konkreta beslut använts fortfarande inte i någon större utsträckning men samtidigt har frågor som lyfts kunnat belysas på relevant mandatnivå. Nätverket fortsätter också att växa. Mötesstrukturen är fortfarande flexibel utifrån vilken form som passar den aktuella situationen bäst. Ibland innebär det storgrupp hela frukostmötet, ibland en mix med mindre fokusgrupper. Detsamma gäller den öppna inbjudan till samtliga organisationer och personer i nätverket. Nätverket utökas och förändras hela tiden då detta, precis som tidigare, är öppet för alla. Informationen förmedlas numera i ett nyhetsbrev, designat och administrerat av ITstugan! Kortfakta: 28 frukostmöten har hållits sedan start samt tre revideringsdialoger Sammanlagt 872 personer har medverkat vid frukostmötena (med reservation för att det kan vara fler, siffran baseras på de personer som skrivit upp sig på närvarolistan) Genomsnitt deltagare/möte har ökat från 26 de första två åren till 38 detta tredje avtalsår. Det har hållits ett Kvinnokraftsmöte där ett tjogotal kvinnor diskuterade nätverk, trygghetsfrågor och frågor relaterade till vad som upplevs som ett dåligt utbud av aktiviteter/sysselsättningsmöjligheter för ungdomar över arton i området. Kvinnorna kom från ett tiotal olika organisationer och föreningar men representerade också sig själva som boende. Följande organisationer, föreningar och företag har varit representerade vid minst ett tillfälle under åren: Samtliga kommunala förvaltningar inklusive de flesta av kommunledningskontorets funktioner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen, brottförebyggande rådet, folktandvården, Näsby vårdcentral, fritidsgårdsforum och Näsby fritidsgård, Itstugan/hyresgästföreningen, Aktiebolag Kristianstadsbyggen, ABK, familjehuset, Svenska scoutrådet, Företagarna, Octava, Plan 3, högskolan Kristianstad, Friendlygruppen, arbetsgivarringen, Brobyggarna, Serif, ABF, Folkuniversitetet, Alhadi kulturförening, kommunstyrelsen, Integrationsnämnden, Socialnämnden, Arbete- och välfärdsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Coompanion, Näsby Nätverk, Musikskolan, Näsby IF, Gymnasieskolan(elever), Rädda Barnen, Kurdiska föreningen, Regionmuseét, Agenda 21, Serbiska föreningen, Mångkulturellt Centrum, Integration- och Jämställdhetsdepartementet, Kristianstad Budokwai, Kultur och fritidsnämnden, Kulturförvaltningen i Hässleholm, LTMsolutions, representanter från den kommunala entreprenörskursen, Ung Kultur, Bosniska kvinnoföreningen, Simon, FINSAM Skåne nordost, Rotary, Studiefrämjandet, 5

6 C4-skolan lärare och elever, Skåne Leader Ess, Kristianstads FN-förening samt Unicefgruppen, Representant för fredsmässan The Armed Man, Oppmanna- Vånga hembygdsförening, Gamlegårdens nattvandrare, Gamlegårdens odlarförening, Afghanska föreningen, Afghanska kulturella föreningen, Afrikas horn i Sverige föreningen, Medborgarskolan, Erikshjälpen, Somaiska föreningen, Konsultgruppen 4F, Civilförsvarsförbundet, Näsby Villaförening, Eductus, NBV, Kompetensare, privata fastighetsägare, LO, Kristianstadsbladet, Radio Kristianstad och boende. Uppdraget, gör vi det vi ska? I det lokala utvecklingsavtalet finns konkreta uppdrag. De sammanfattas här, kursiv text. Kommentaren svart text som följer skrevs sommaren De blå sommaren Den röda texten berättar om det som hänt sedan dess. Kommunen och staten förbinder sig att bilda lokalt partnerskap och verka för att även andra aktörer deltar i arbetet. Frukostmötena är den gemensamma arenan för dem som deltar i partnerskapet. Oförändrat. Oförändrat. Skapar kommunen förutsättningar för de boendes delaktighet i partnerskapet samt verkar för en dialog om, förstärkt gemensam värdegrund. Då frukostmötena är öppna finns förutsättningar för alla som vill delta. Nätverket utvecklas och växer hela tiden. Ökade kontaktytor på flera plan innebär ökade möjligheter till dialog även kring värderingar. De projekt som startar under våren och sommaren innebär fler möjligheter till värdegrundsarbete. Så även processen kring förhållandet mellan fritidsgården och Allaktivitetshuset. Samtliga processer som pågår på Gamlegården idag har antingen genererats från boende och/eller finns boende representerade i processen. Detta blir tydligt i de nya föreningar som bildats, Gamlegårdens odlarförening och Gamlegårdens nattvandrare men också i det stora ideella engagemang som finns i nätverksarbetet idag. Skapa inom det lokala partnerskapet organisatoriska förutsättningar för att möjliggöra tvärsektoriell samordning som kan integreras i kommunens ordinarie strukturer och verksamheter. Frukostmötena motverkar stuprör och skapar möjlighet till samverkan. Avsaknaden av mandat försvårar implementering. Nätverket har skapat möjligheter till tvärsektoriellt samarbete, manifesteras både i processerna, i de ordinarie strukturerna, och i projekten som uppvisar en mångfald av aktörer i nya konstellationer. Ny tendens är att den ideélla sektorn blivit alltmer aktiv i nätverket. En ökad samverkan inom den kommunala sektorn skapar positiva resultat men ytterligare implementering behövs parallellt med en öppen diskussion kring vad som ska prioriteras och vad som kan betraktas som en lösning när intressen står emot varandra. Nya sätt att arbeta med att förankra frågan om urban utveckling behöver utvecklas. Upprätta en strategisk stadsdelsplan Lokala mål med utgångspunkt i nationella och kommunala mål ska formuleras inom målområdena arbete, utbildning, trygghet och tillväxt. Målen ska vara uppföljningsbara enligt SMART-kriterierna Stadsdelsplanen är upprättad och målen formulerade enlig SMART-kriterierna. Oförändrat. Resultatet redovisas i ett separat avsnitt. Kommunen tar vid resursfördelningen hänsyn till, i avtalet, angiven stadsdel och dess invånares särskilda behov och förutsättningar. Hur resursfördelningen kopplas till 6

7 avtalet är inte klarlagt. Att aktivt bjuda in till beslutsmöten kan ha effekt på beslut som rör resursfördelning. Hanteras olika inom de kommunala förvaltningarna. Yttrar sig bland annat i en oförmåga att frångå rutiner för att presentera en fungerande lösning, en tendens att hänvisa till paragrafer och lagar som absoluta enheter inte ramar för en kreativ verksamhet. Stadsdelsplanerna ska årligen revideras och senast den 31 december varje år redovisas till regeringskansliet. Stadsdelsplanerna undertecknades 2009 så första möjligheten till revidering blir i höst. Höstens första frukostmöte, den 1 september, kommer även att fungera som revideringsdialog och genomföras tillsammans med Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Planerna följs med marginella förändringar. Dessa har rapporterats till departementet. Revideringsdialogen hösten 2011 kommer inte genomföras, som tidigare år, i samband med första mötet efter sommaruppehållet utan först när departementets förslag på hur det fortsatta urbana utvecklingssamarbetet ska utformas kan presenteras. Kommunen ska träffa samverkansöverenskommelser med statliga myndigheter och andra parter som ingår i det lokala partnerskapet. Kommunen kan även träffa överenskommelser med de parter som väljer att stödja det lokala partnerskapet. Samverkansöverenskommelser är gjorda mellan kommunen och de tre statliga myndigheterna, med lokal representation, som i sina regleringsbrev har ett klart, angivet uppdrag att samarbete med kommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal. Då den övergripande överenskommelsen för övriga parter baseras på frivillighet är behovet av och vinsterna med skriftliga samverkansavtal och en ökad formalisering av samarbetet tveksam. I nätverket skapas kontinuerligt överenskommelser kring projekt och insatser som omfattar de delar, av nätverket, som är relevanta. Oförändrat. Oförändrat. Nätverket växer och samarbetet utvecklas utan skriftliga överenskommelser. Kommunen ska senast 1 oktober till regeringskansliet redovisa utvecklingen vad gäller arbete, utbildning, trygghet och tillväxt, hur samverkan inom partnerskapet fortskrider och resultatet av denna samverkan Redovisningen av insatser för 2008 gjordes i december eftersom förslaget på redovisningssystem väckte mycket kritik från kommunkoordinatorernas sida. (Oktoberrapporterna är ett nytt sätt att rapportera.) Från Kristianstads sida fanns få konkreta insatser att rapportera om förra året, vilket inte är fallet oktober detta år. Oktoberrapporteringen avslutad för Efterfrågad rapportering, enligt överenskommelse, är gjord till departementet. Parterna är överens om vikten av löpande utvärdering för att fastställa om valda insatser har bidragit till att uppnå de uppsatta målen och vikten av att verka för att erfarenheter och kunskap tas tillvara och sprids. Utvärdering av de olika insatserna görs i de flesta fall i form av en intern sammanfattning och de slutsatser som dras är ofta av praktisk, konkret betydelse. Medel till extern utvärdering både av den övergripande samverkansprocessen såväl som de konkreta insatserna saknas. Från statligt håll kommer viss utvärdering ske, i första hand av hur de lokala utvecklingsavtalen ligger i linje med övergripande, kommunala dokument. Då högskolan ingår i partnerskapet finns förhoppningar om att finansieringsfrågan kan lösas. Idéer till alternativa utvärderingar med konstnärliga förtecken finns. Även här utgör ekonomin det främsta hindret. Integration- och jämställdhetsdepartementet har initierat tre utvärderingar med olika karaktär och olika utförare. Resultaten presenteras, tillsammans med analys och förslag på fortsatt 7

8 samarbetsstruktur med kommunerna, i höst. Samtliga rapporter från den nationella utvärderingen samt rapporter från LUA-arbetet lokalt finns under Gamlegården- lokala utvecklingsavtal på kommunens hemsida. Se länk: Tidsaxel Svart text Blå text Röd text Målområde arbete: Jobbmässa. Utvecklat koncept, marknadsföring på SFI för ökad förståelse, fler utställare. Höstens mässa något mer entreprenörs-, starta eget- och utbildningsinriktad, vårens erbjuder möjlighet till att söka sommarjobb på plats. Utökade möjligheter till prova-påanställningsintervjuer. Jobbmässa en gång per år. Ingen tolkning av föreläsningarna. Utökad möjlighet till att söka sommarjobb på plats. Mässan hålls i januari. Eftersom jobbmässan inte fungerade som en jobbförmedlande verksamhet, trots upprepade försök från arrangörernas sida att främja den inriktningen, togs beslutet att göra ett uppehåll. Det som i första hand efterfrågas av boende på Gamlegården i detta avseende är en fungerande arbetsförmedling med konkreta jobberbjudande på plats. Det finns spirande idéer om att återkomma med jobbsökmöjligheter men då i ett nytt koncept. AF-närvaro på Gamlegården. Med start i september finns AF på plats, på biblioteket/medborgarkontoret, varannan vecka 3 timmar/gång. Utvärdering och diskussion kring omfattning kommer att ske kontinuerligt. IT-stugan ingår i samarbetet kring denna satsning. Idéer att utveckla verksamheten till att även omfatta IFS-rådgivning och studie- och yrkesvägledning finns. AF har anpassat tiderna för att bättre passa behoven. Ingen IFS-rådgivning eller studie- och yrkesvägledning har startats. Arbetsförmedlingen har idag endast några insatser per halvår på Gamlegården. Dessa sker i samarbete med medborgarkontoret. Bedömningen, från arbetsförmedlingens sida var att den regelbundna närvaron var ineffektiv. Från medborgarkontoret och koordinatorn framfördes förslag på en mer aktiv närvaro på Gamlegården men arbetsförmedlingen bedömde att arbetssättet inte gick att förändra. Detta oaktat det faktiska antalet ärende som relaterar till arbetsmarknadsfrågor som medborgarkontoret fick och nu får hantera. En studie- och yrkesvägledare, från Arbete och välfärdsförvaltningen, har funnits på plats varje vecka för att informera om möjligheter inom yrkesvuxenutbildningen. Simskolelärare. Gamlegårdsbadet är öppet 7 dagar i veckan och gratis simskola erbjuds även i år. När det gäller att utöka antalet simskolelärare har svårigheter att rekrytera lämpliga kandidater samt ekonomiska ramar utgjort gränserna för hur många som utbildats. Det har, från boendehåll, uttrycks önskemål om längre öppethållande kvällstid. En eventuell utmaning för nästa år? Diskussioner pågår kring hur ett gemensamt åtagande i denna fråga mellan ABK, hyresgästföreningen och kommunen kan utformas. I år utbetalas inget stöd till verksamheten då ansökan var undertecknad ABK och kultur och fritids stöd är riktad mot föreningar. Detta innebär att hyresgästföreningen även detta år står 8

9 för kostnaden för simskolan. Kommunen organiserar simskolan och debiterar lönekostnaderna till hyresgästföreningen. Som tidigare är undervisningen kostnadsfri på Gamlegården med motiveringen att hyresgästerna redan har betalt badet via hyrorna. Denna fråga diskuterades livligt på ett beslutsmöte, bland annat lyftes möjligheten att söka bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen för personalkostnader. ABK har också renoverat badet till en kostnad av cirka två miljoner. Även i år anordnas simskola. Nytt för i år är att samarbetet med projektet Sommarjobb- unga vuxna på Gamlegården möjliggjort viss resursförstärkning, allmänt på badet, under delar av sommaren. Bruk för alla. Dessa idéer utvecklas främst i SERIF och SCOOP-projektens uppföljning. Kommer att ske i nära samarbete med AF, FK, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen och troligtvis socialförvaltningen. Potential för FINSAMprojekt. FINSAM startade januari Inga projekt påbörjade första halvåret Förslag finns för projekt Symbios, en pedagogisk metod som delvis hämtat inspiration från Bruk För Alla-processen. Lars Noväng och Madeleine Tunbjer driver idag Friendlygruppen, fas tre projekt. Det finns kopplingar på flera sätt till LUA- processen. Gruppen deltog bland annat i bazarresan, både idémässigt och konkret. Bruka landet och odlingslotter. Bruka landetprojektet har utvecklats i två spår, det första utgörs av koloniträdgårdar av mer traditionell karaktär, med Alhadi, kulturförening, som driftsansvarig förening och det andra utgörs av ett samarbete med näringslivskontoret som har startat kring en tänkt framtida Leaderansökan kring jordbruksutveckling baserad på Kultur betyder odling-konceptet. Lars Noväng kommer tillsammans med Wathab Harba att hålla ett inspirationsmöte i höst vilket ska ligga till grund för att bilda ett litet konsortium med intresserade representanter, bland annat från jordbruksnäringen och kommunen, som tillsammans kan söka Leader-pengar. Bengt Ferlenius har under hösten 2009 arbetat med invandrar- kulturföreningar, representerade på området, för att möjliggöra odlingslotter. Den plats som enligt stadsplanen skulle upplåtas för detta ändamål visade sig svår att iordningsställa för odling. Placeringen i ett villaområde i annan stadsdel ansågs också mindre lämplig. Problemet med lerjord kvarstår även i det förslag som finns nu men placeringen för övrigt är bra. Stadsbyggnadskontoret har undersökt förutsättningar för jordförbättringar och dragning av vatten. Oklarheter i ansvarsfördelning och samordningsansvar har inneburit svårigheter att föra processen framåt. Beräknad odling flyttas fram till våren Efter en långvarig process fördelades i slutet av maj tjugofem odlingslotter på Näsby Fält, i direkt anslutning till Gamlegården. Veckan efter bildade också odlarna Gamlegårdens odlarförening och en interimsstyrelse valdes. Mer om detta under rubriken Pågående processer. Projekt Yamp! Kristianstad ingår i projektet YAMP, projekt för att hitta framtiden entreprenörer främst i miljonprogramsområden. Projektet har placerats i Malmö med möjlighet även för ungdomar utanför Malmö att söka. Eventuellt kan en särskild rekryteringsdag arrangeras av projektet på plats. Ingen kontakt mellan Yamp och LUA-nätverket under året som gått. Nytt:Projekt Entreprenörer. Transformationstorget, medel söktes våren 2010 från Tillväxtverket och IAförvaltningens Yrkesvuxavdelning. Målet är att lokalisera potentiella entreprenörer och företagare bland gruppen invandrade kvinnor. Projektet är ett första steg i en större 9

10 projektidé som Liliana Jörstad, LTM- solutions designat. Medel beviljades inte från tillväxtverket med motiveringen att målgruppen stod för långt ifrån färdiga företagsidéer. Möjligheter att erbjuda en orienteringskurs i entreprenörskap och egenföretagande undersöks i dagarna. Tänkt finansiering genom yrkesvuxenutbildningens ramar. Under våren 2011 genomfördes en tioveckors orienteringskurs i entreprenörskap för invandrade kvinnor. Upphandlingen gick till Liliana Jörstad och LTM Solution. Målet var att hitta potentiella företagssideér och entreprenörer. Kursen gick över förväntan och genererade en fortsättning. Mer om processen finns under Pågående processer. Nytt:Sommarjobb- Unga vuxna på Gamlegården. Inom de ekonomiska ramarna som kommunstyrelsen beslutat för trygghetsvärdarna ansökte Arbete och välfärdsförvaltningen om att få använda dessa till andra trygghetsskapande åtgärder på området. Detta genererade dels ett projekt riktat till unga vuxna från Gamlegården och rekrytering av en trygghetsfältare som i första hand kommer att arbeta med förebyggande verksamhet bland yngre barn på området. Rekrytering och tillsättning sker efter sommaren. Mer om projektet under Trygghetsvärdar blir Områdesutvecklare och Trygghetsfältare Målområde utbildning: Skolans roll i den extra satsningen. Polisen har under specialsatsningen varit närvarande på området, mycket i skolmiljöerna för att etablera kontakt med de unga. Efter ett tillfälligt avbrott i höstas har polisen återigen intensifierat sin närvaro på Gamlegården, om än på lägre nivå. Samarbetet med trygghetsvärdarna har utvecklats ytterligare och diskussioner kring hur det fortsatta arbetet kan utformas pågår. Thom Nilsson från Polisen har skrivit en förfrågan till Lena Rooth- Norén för att tillsammans med ABK titta över förutsättningarna för ett fortsatt samarbete. Projektet med trygghetsvärdarna har förlängt till årsskiftet I juli startades nattvandring på området. Polisen bedömer idag att Gamlegården inte behöver prioriteras. Denna bedömning har också stöd i statistik som presenterats av Brottsförebyggande rådet för LUA-områdena jämfört med riket i sin helhet. För ett område av Gamlegårdens storlek är anmälningarna få. De poliser som tidigare haft fokusområde Gamlegården fortsätter dock med spontanbesök när utrymme ges. Tendensen under året har varit att skolan deltagit i färre frukostmöten. Barn- och utbildningsnämnden deltar frekvent, då representerad av vice orförande Anders Tell. Fröknegårdsskolans musikklasser deltog i årets FN-dagsfirande. Nattvandrare. Just nu finns ingen nattvandrarverksamhet. Det saknas en sammanhållande och entusiasmerande kraft samt stöd i form av ekonomiska resurser. Eftersom Trygghetsvärdarnas anställning förlängdes ytterligare, i denna omgång till årsskiftet, fanns utrymme att start nattvandringar med frivilliga på området. Dessa kom igång i juli. Sedan årsskiftet finns åter en fungerande nattvandrarverksamhet. Den organiseras av ABK men har en intern gruppledare. På grund av ett större engagemang från flera av de, i området aktiva, kulturföreningarna har också antalet vandrare ökat. Brottsförebyggande rådets representant Joakim Thuresson ordnade ett möte, på Gamlegårdens Restaurang, där Tollarps nattvandrare, en väletablerad och stabil verksamhet sedan många år inbjöds till ett erfarenhetsutbyte med Gamlegårdens nattvandrare. Simskola. Se ovan 10

11 Datautbildning för irakier. Har genomförts på IT-stugan i samarbete med Alhadi kulturförening. Samarbete även med andra invandrarföreningar bland annat kurdiska föreningen, efter önskemål från dessa. It-stugan fortsätter att erbjuda flexibla utbildningslösningar vid behov. Föreningen Simon har haft en mötesplats på It-stugan och Entreprenörsskolan får hjälp med språkträning och IT- användning. PIM-projektet. Praktisk IT- och mediekompetens och utvecklingen av digitala klassrum där It-stugan har blivit en naturlig plattform för genomförande av utbildningar och projekt som ingår. Maré Johansson och Christine Persson har båda genomgått utbildning upp till steg 3 med ambition att fullfölja steg 5 under Samarbete med grundskolor i skolområde 2 är ett fast inslag i verksamheten. Lärarna ser stora fördelar med att genomföra en del av undervisningen på IT-Stugan. Detta kan exempelvis handla om sökteknik på internet, presentationsteknik, språkträning eller matematiklektioner med hjälp av digitala media. Inför 2011 planerar It-stugan att ha cirka 10 lektionstimmar per vecka med elever i årskurs 3-5 Feriearbete för ungdomar. IT-Stugan har i flera år erbjudit arbetsplatser för ungdomar som söker feriearbete inom Kristianstads kommun. Precis som tidigare kommer vi även i år att bereda feriearbetsplatser för gymnasieungdomar. Områdeschef Bertil Svensson på ABK har i år anställt sex feriearbetare, ungdomar som bor på området, som ska arbeta med trivselhöjande aktiviteter i form av städning och uppfräschning. Även i år har ABK sex feriearbetande ungdomar, anställda på Gamlegården, i två tre-veckorsperoder. Några av ungdomarna bor själva på området. It-stugan fortsätter också att ta emot feriearbetare och praktikanter. Spel för respekt. Efter att ha haft totalt stopp för dataspel på IT-Stugan hade de tappat kontakten med en del av de yngre besökarna. Att på nytt införa möjligheter till dataspel blev en viktig fråga för att kunna öka kontakten med barn och ungdomar. Lösningen blev en kompromiss som innebär att under fredagens eftermiddag och lördag är IT-Stugan huvudsakligen till för barn och ungdomar vuxna får service bara i ytterst akuta ärenden. I gengäld förväntas barnen att respektera verksamhetens inriktning under övriga veckodagar vilket i praktiken innebär lugnt uppträdande och inget som helst datorspel. Satsningen har lyckats över förväntan! Både barn och vuxna fann sig snabbt till rätta i de nya rutinerna. Som bonus förbättrades relationerna och samarbetet med Fritidsgården där barnens äldre syskon brukar tillbringa fritiden medan deras yngre syskon befinner sig på IT-Stugan. Därför är det nu en självklarhet att ha denna aktivitet som ett fast inslag i verksamheten. It-stugan har sett att flickorna fick mindre utrymme och har därför valt att dela upp några av tiderna mellan flickor och pojkar. Barnen fick också agera spelvärdar, en praktisk demokratiträning. Värdarna belönades också med en dag på Andy lekland! Fritidsgården. Fritidsgården tydliggör och renodlar sin verksamhet. Målgrupp år. Öppettider vardagar och söndagar När fritidsgården är stängd finns möjlighet för föreningar, och andra att ordna aktiviteter i lokalerna. Tiderna styrs till stor del av när 11

12 det övriga centrat är öppet och ABKs policy för säkerhetsarrangemang. I maj meddelade verksamhetsansvarig för fritidsgården att namnet Allaktivitetshuset inte längre ska användas. Den verksamhet som funnits i Allaktivitetshuset förs delvis över till fritidsgården. Tanken är också att ny verksamhet ska utvecklas under året och förslag på fortsättning presenteras i januari. För de mellan arton och tjugofyra finns idag ingen organiserad verksamhet även om behov av en sådan finns. Diskussion kring detta pågår i nätverket. Förändringsarbetet ska vara färdigt och förslag finnas för verksamheterna i januari Konceptet att renodla verksamheten har fortsatt och samarbetet med övriga aktörer på området har utvecklats. Lokalerna används mer effektivt bland annat anordnar Afghanska föreningen aktiviteter för sina medlemmar på lördagar. Fritidsgården har verksamhet hela sommaren och nytt för i år är ett sommarläger. Under slutet av 2010 inleddes också en verksamhet för att få fler flickor till fritidsgården bland annat anordnas tjejkvällar en gång i månaden. Trygghetsvärdar. Projektet pågår. Roland Prommersberger, ABK, har gjort en avstämning som visar på goda resultat av polisens extrasatsning (som avslutades i maj 2009) och trygghetsvärdarna. Bland annat minskade skadegörelsen på området med hälften. Antalet inbrottsstölder utanför bostäder gick ner från 31 under tremånadersperioden 2008 till 6 under motsvarande period Trygghetsvärdarna arbetar mångsidigt. De har bland annat tagit initiativ till en skrivartävling, i vilken respekt kommer vara ett möjligt tema, för barn upp till årskurs fem. Prisutdelning planeras ske på Kulturdagen. Det finns även planer på att anordna en småstjärnorna, talangjakt på Kulturdagen den 26 september. Trygghetsvärdarna är en viktig kanal för att samla information från boende. Polisen, socialförvaltningen och ABK har beslutat att förlänga projekttiden fram till årsskiftet. Idag finns två värdar kvar, av ursprungligen fyra, Emma Larsson och Håkan Karlsson. Eftersom ett beslut om en kortare förlängning dröjde valde de båda värdarna att säga upp sig De sökte och fick andra arbeten. ABK beslutade att fortsätta det trygghetsskapande arbetet genom att anställa två områdesutvecklare och kommunstyrelsen att Arbete och välfärdsförvaltningen fick disponera de pengar som avsatts för kommunens del av projektet till att anställa en Trygghetsfältare. Rekrytering inleds efter sommaren. De pengar som inte använts från årsskiftet fram till tjänsten tillsätts bekostar anställningarna i projektet Sommarjobbunga vuxna på Gamlegården. Feriearbetarna som resurs. Två platser på Kristianstadsbladets nättidning blev det konkreta resultatet av detta förslag. På området finns feriearbetare men kopplingen till att de också är boende är inte genomförd. Inför nästa år finns förutsättningar till ett utökat samarbete kring detta, bland annat har skolan visat intresse. Områdeschef Bertil Svensson på ABK har i år anställt sex feriearbetare, ungdomar som bor på området, som ska arbeta med trivselhöjande aktiviteter i form av städning och uppfräschning. I år har målsättningen varit att i första hand erbjuda kommunala feriearbetsplatser. Även i år har ABK tagit emot sex feriearbetare varav några också bor på området. Näsby IF Sökte pengar 2008 men projektets utformning medgav inte stöd från kommunen. Den tilltänkte projektledaren omdanades till tränare. Näsby If tog nyligen beslutet att lägga ner juniorlaget på grund av att några spelare vid upprepade tillfällen uppträtt mycket olämpligt och blivit avstängda. Föreningen planerar att stärka sitt värdegrundsarbete. Näsby If har sedan sommaren fått ett stort antal nya medlemmar. Bland annat finns nu två flicklag. Deras dräkter bekostas av Rädda Barnen, som är en aktör i nätverket kring utvecklingsavtalet. Näsby If har också via Ungdomsstyrelsen fått pengar till 12

13 Engagemangsguider vars uppgift är att engagera invandrarflickor- och kvinnor till föreningen eller lotsa vidare till andra föreningar. Abdi Kajse Aynan, lärare på Fröknegårdsskolan stod bakom ansökan tillsammans med undertecknad. Projektet engagemangsguider avslutades januari Näsby Ifs ansökan, till Ungdomsstyrelsen, om en förlängning av projektet under ytterligare ett år gick inte igenom. Målen, att engagera minst 50 flickor och 20 kvinnor i olika aktiviteter uppnåddes och engagemangsguidernas verksamhet under projektåret var en värdefull del i arbetet med att stärka och utveckla Gamlegården. Under året accentuerades också konflikten mellan föreningens handbollssektion och fotbollssektion avseende fördelning av halltider på Fröknegårdsskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjöd föreningen ytterligare träningstider men avstod från att villkora dem med motiveringen att det är en intern angelägenhet. Detta innebar att handbollssektionen övertog även dessa tider och hänvisade fotbollen till tiderna som man då kunde lämna bland annat på nya arenan. Eftersom de fotbollsspelande barnen, i de flesta fall, inte kan ta sig utanför området har fotbollssektionen ingen nytta av tider i andra hallar. Handbollssektionens aktiva bor utanför Gamlegården. För dessa aktiva skulle skillnaden bli att man i stället för till Fröknegårdshallen åkte till exempelvis arenan. Resultatet av Kultur- och fritidsförvaltningens val att inte villkora vem som skulle ha tillgång till de nya halltiderna och handbollssektionens agerande ledde till att flera av lagen inte kunde träna, bland annat de tre flicklagen, och därmed fick läggas ner. Den förre Engagemangsguiden och fotbollstränaren Nazmi Jashari blev utnämnd till Rotarystipendiat och fick 5000 kronor med följande motivering; Nazmi har genom att vara drivmotor och ledare för ungdomar i Näsby IF främjat hela fotbollsklubben och givit många barn från andra kulturer en positiv fritid och framtid i Sverige. Pengarna användes bland annat till att bekosta en fest tillsammans med fotbollslagen. Biblioteket Biblioteket startar språkcafé tillsammans med Rädda Barnen. Har även aktiviteter under sommaren. Språkcaféverksamheten har flyttats till SFI. Läxhjälp erbjuds på biblioteket i samarbete med lärarstudenter från Högskolan. Biblioteket har haft samtal med Torjus Wrangel, kulturproducent på Barbacka, om att förlägga fyra teaterföreställningar på Gamlegården. Familjehuset Familjehusets Ulrika Tillawi håller i somalisk kvinnogrupp kring föräldrafrågor och språkträning. Verksamheten är tänkt att fortsätta i någon form. Familjehusets samordnare Cecilia Olsén har fått utrymme i sin tjänst att delta i nätverksarbetet. Till hösten planeras föräldrautbildning och samtalsgrupper. För övrigt fortsätter Familjehusets flexibla verksamhet utifrån de behov som finns. Avslutat: Projektet Valet är Ditt. Utbildning av valinformatörer, modell miljövärdarna. Tillsammans med Medborgarkontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen driver undertecknad koordinator på Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen ett projekt kring val- och demokratiinformatörer, Valet är Ditt, start i maj. Fyra informatörer ska projektanställas, samtliga med språkkunskaper i de, på området, mest förekommande språken förutom i svenska. Rekryteringen påbörjades i slutet av april. Projektet avslutas i samband med valet i september. Sammanställningen klar i oktober. Projektet avslutades i oktober Målet: att höja valdeltagandet nåddes inte generellt men i de grupper projektet i första hand riktades mot steg valdeltagandet mer än de fem procent som var målet i den strategiska stadsdelsplanen. Läs mer under avsnittet om de strategiska målen, målområde Tillväxt/Trygghet. 13

14 Målområde tillväxt: Medborgarkontoret. Invigs högtidligt den 25 augusti. Kontoret på Gamlegården är välbesökt och har en intensiv verksamhet. För mer information se verksamhetsberättelsen. Verksamheten fortsätter att växa. Förutom att projektleda Valet är Ditt har medborgarkontoret, tillsammans med mycket annat, varit samverkanspart i förprojektet Möteplats Näsby-Oppmanna Vånga som drivits av Oppmanna Vånga hembygdsförening med finansiering från Leader Ess. Folkhälsoarbetet. Det pågår just nu en kartläggning av Gamlegården kring hälsofaktorer som är påverkbara på stadsdelsnivå. Kartläggningen genomförs i samtliga stadsdelar med lokala utvecklingsavtal. Kommunövergripande har en social analysgrupp bildats, leds av Birgitta Brännström Forss. Syftet är att samordna karläggningsuppgifter kring hälsofaktorer övergripande i kommunen så att dessa kan användas som en självklar del i kommunens stadsplaneringsarbete. Regionen har tidigare haft svårigheter att frigöra resurser för att aktivt delta i nätverksarbetet men från och med i maj kommer vårdcentralens samordnare på Familjehuset, att delta i vissa frukostmöten. Möjliggör ökade aktiviteter och nya idéer kring arbete med frågor relaterade till mödra- barn och vårdcentralsarbete. Koordinatorns deltagande i den sociala analysgruppen har upphört då arbetet inte längre bedrivs i denna form. Med finansiering av FINSAM bedrivs projektet Respaldo, en kartläggning av personer långtidssjukskrivna utan ersättning från försäkringskassan. Kartläggningen sker i samverkan mellan Arbete- och välfärdsförvaltningen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen och är inte begränsad till boende på Gamlegården. Finansiellt samordningsförbund Skåne Nordost, FINSAM Beslutet att bilda FINSAM har tagits. Förslag på datum första styrelsemötet, 5 oktober. Förbundet ska syfta till att bättre samordna insatser för de personer som har kontakt med minst två av de ingående organisationerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vården inom region Skåne eller Kristianstads kommun. Finsam startade sin uppbyggnad i januari Styrelsen beslutade i januari 2010 att prioritera följande grupper: Sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundade inkomster, unga med funktionsnedsättningar, insatser på Gamlegården. Förbundssamordnaren följer nätverkets arbete och rapporterar till Finsamsstyrelsen. Insatser planeras att starta under senare delen av Under 2011 planeras en utvidgning av förbundet då kommunerna Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommun erbjuds medlemskap utökades förbundet som planerat. Finsam finansierade en kartläggning i samverkan med Arbete- och välfärdsförvaltningen och föreningen Ung Kultur för att öka kunskapen kring de ungdomar på, bland annat Gamlegården, som varken arbetar eller studerar. Kartläggningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med denna grupp i samverkan med de kommunala, statliga och regionala aktörerna som ingår i Finsamförbundet. Öka valdeltagandet! Lokalisera tänkbara valarbetare genom att erbjuda utbildning, i demokrati- och värdegrundsfrågor, via medborgarkontoret och i samarbete med politiska partier. Erbjuda feriearbetare, nästa sommar, möjlighet att arbeta som valinformatörer på området. Se under punkt målområde Utbildning och under projektbeskrivning Valet är Ditt. Idén med feriearbetare behandlades aldrig eftersom dessa ansågs vara för unga och deras arbetstid för kort. I stället söktes pengar från Integrationsfonden men då 14

15 ansökan inte tillstyrktes beslutade Kultur- och fritidsförvaltningen och Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen att tillsammans lösa finansieringen för en mindre version av det ursprungliga projektet. Följ länken för att läsa rapporten eller läs mer om resultatet under rubriken De strategiska målen, Tillväxt/Trygghet. t_projektrapport.pdf Målområde trygghet: Polisens extra satsning. Har genomförts som planerat med goda resultat, se ovan. Även om polisen upplever att deras resurser är ansträngda kommer viss prioritering av Gamlegården även fortsättningsvis att ske för att bibehålla det som uppnåtts. Under hösten tydliggjordes behovet av en viss nivå av polisiär närvaro för att säkerställa den förebyggande effekten. Polisen ökade delvis närvaron kring årsskiftet och intensifierade samarbetet med trygghetsvärdarna med mycket gott resultat. Våren har varit lugn med ett fåtal anmälningar i området. Polisen har i brev till kommunens socialförvaltning pekat på vikten av att satsningen på trygghetsvärdar fortsätter. ABK, polisen och socialförvaltningen kommer att träffas för att diskutera detta. Polisens närvaro är betydligt lägre än vid tidigare insatser men möjligheten för trygghetsvärdarna till direktkontakt samt polisens tidigare kontaktskapande arbete gör att antalet anmälningar ligger på en fortsatt mycket låg nivå. Polisen är aktiv i det större nätverksarbetet genom sitt regelbundna deltagande i frukostmötena. Polisen prioriterar i dag inte aktiviteter på Gamlegården då antalet anmälningar på området, i förhållande till folkmängd, varit mycket lågt. Detta är en bild som bekräftas av Brottsförebyggande rådets sammanställning kring LUA-områdena, se länk under rubriken De strategiska målen, Utbildning/Ungdomar/Trygghet. Det finns dock fortfarande ett aktivt deltagande i nätverksarbetet och även en upprättad kontakt med områdets nattvandrare. Trygghetsvärdar. Se ovan. Nattvandrare. Se ovan. Kvinnonätverk. Ett mindre möte kring trygghetsfrågor hölls på Gamlegårdens bibliotek, 28 maj. Tvärgruppen planerar fortfarande för stormöten längre fram men fokus just nu ligger på ansökan, till Boverket, för medel till ökad jämställdhet i den fysiska miljön och att samla information från de boende, främst kvinnor, kring detta. Medborgarkontoret har gjort ett enkelt frågeformulär som finns tillgängligt även på andra platser som ITstugan och Familjehuset. Även skolelever och ABK bidrar med information kring upplevd otrygghet i den fysiska miljön. Ur detta kan utkristalliseras kvinnor med intresse för att arbeta med trygghetsfrågor. Medel för projektet Varde Ljus beviljades av Boverket som ett av nio projekt nationellt som ansågs vara av speciellt intresse. Ett första planeringsmöte, med samtliga aktörer inbjudna, externa såväl som interna, ägde rum i april. Förutom Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen deltog GIS-enheten från stadsbyggnadskontoret samt personalansvarig och ljusingenjör från C4-teknik. Bostadsbolaget ABK var inbjudna men förhindrade att delta. Projektet avslutades med högtidlig invigning av den nya ljusinstallationen den10 november Rapporten, varde Ljus, finns att läsa på kommunens hemsida under Utvecklingsavtal Gamlegården. Följ länken: Varde%20Ljus.pdf Då antalet kvinnor, aktiva i nätverket, både boende och/eller engagerade i utvecklingsarbetet på andra sätt ökat hölls den 22 februari 2011 ett kvinnokraftsmöte 15

16 på It-stugan. Ett tjugotal deltagare diskuterade områdesrelaterade frågor om trygghet och sysselsättning för barn och ungdomar. Efter mötet har It-stugan erbjudit drop in träffar för kvinnor en eftermiddag i veckan. Verksamheten växer i den mån det finns ett underlag. Tillsammans med områdesutvecklare och It-stugan arrangerades en stillsam happening den 8 mars, Internationella kvinnodagen. Alla kvinnor unga som gamla erbjöds ett äpple och meningsutbyte om så önskades. Drygt hundra äpplen delades ut under loppet av knappt två timmar! Odlingslotter Kommunen upplåter mark till kolonilotter när förhandlingspart finns för området. Koloniträdgårdsgrupp bildas under hösten. Bengt Ferlenius har, tillsammans med Göran Brobeck och representanter från ett antal invandrarföreningar bildat Näsby Odlarförening. Ett antal platser har diskuterats. Då samtliga platser består av en tung svårarbetad lerjord menar de tekniska förvaltningarna att nödvändig beredning innebär en större ekonomisk investering än vad som avsågs initialt. I kombination med kostnader för att leda fram vatten till området har planerna reviderats. Den plats som nu utsetts ligger norr om Bataljonsvägen. Strax intill byggs ett gruppboende, ABK, med start till hösten. Diskussioner kring att samtidigt anlägga odlingslotter förs men finansieringen återstår att lösa. Det råder också delade meningar kring vilken jordförbättring som är nödvändig. Den 19 maj 2011 bildades Gamlegårdens odlarförening och en interimsstyrelse valdes. En lång spännande process avslutades därmed. Antalet lotter slutade på tjugofem. Av de ursprungliga åtta föreningarna fanns fyra kvar som accepterat de nya villkoren för föreningar som vill odla. Dels skulle två kontaktpersoner, från föreningen utses, en man och en kvinna. Båda måste bo på området. Föreningen måste också delta i nattvandringar. Två kvällar/månad med två personer. Då fler står i kö för att få bli medlemmar i odlarföreningen och flera av föreningarna gärna hyr fler lotter kommer Stadsträdgårdsmästare, Daniel Ottosson, som varit en av de drivande inom kommunen budgetera för fler odlingslotter till nästa år. ABFs Ulf Honoré, deltog i bildandemötet och kommer också att förmedla kontakt med andra trädgårdsföreningar som ABF har knutna till sin verksamhet. Samverkan Tvärgrupper. Är aktiva och fungerar. Denna nivå kallas, efter diskussion och beslut i grupperna, för beredningsgrupper. Dessa grupper avgör, beroende på vilka frågor som prioriteras, vilka som bjuds in till beslutsnivån. Även med riktade inbjudningar är mötena fortfarande öppna. Strukturen med beredningsmöte och beslutsmöten har behållits och responsen på inbjudningarna är god. Även om beslutsprocesserna fortfarande i huvudsak sker utanför frukostmötena finns en tendens att diskussionerna som förts i frukostmötets öppna atmosfär förkortar dessa. Samverkansöverenskommelser: AF, FK och polisen! Samverkansöverenskommelserna är undertecknade och följs. Arbetsförmedlingen deltar mer aktivt. Detta möjliggjordes genom att mötestiderna numera alternerar mellan tisdagar, onsdagar och torsdagar. Polisen finns representerade vid varje möte och arbetar aktivt både med sin egen närvaro i området och med samverkan och samarbete med andra aktörer i nätverket. Försäkringskassan deltog i vårens sista möte. Detta kan delvis förklaras med att samordnaren från det finansiella samordningsförbundet, där försäkringskassan är en av fyra parter, deltar regelbundet i mötena samt att försäkringskassan haft en större omorganisation och den samordnare som tidigare deltog i möten har fått nya arbetsuppgifter. Av de statliga myndigheterna är polisen fortfarande den som deltar mest regelbundet i frukostmötena men under året har även försäkringskassan deltagit i 16

17 de flesta mötena. Arbetsförmedlingens deltagande är fortfarande sällsynt även efter påpekande. Motiveringen är hög arbetsbelastning och en nödvändighet att prioritera annan verksamhet. Arbetsförmedlingen har också ensidigt beslutat att upphöra med sin service på området. I stället för bemanning på medborgarkontoret enligt överenskommelsen ovan arrangeras nu i samarbete med medborgarkontorets personal tematräffar. Informationskontoret/marknadsföring! Det lokala utvecklingsavtalet finns på kommunens websidor. Idéer kring chatmöjlighet, för anställda inom kommunen, kring, för avtalet relevanta frågor, samt tanken att aktiva i utvecklingsarbetet skulle ges möjlighet att kåsera har inte väckt någon respons. Hur det lokala utvecklingsavtalet ska marknadsföras, både internt och externt, är fortfarande en utmaning. Den tidigare kontaktpersonen från Informationsavdelningen är föräldraledig och någon ny representant har inte medverkat på något frukostmöte. Då mötesdeltagandet är fortsatt högt och varierat fungerar den interna marknadsföringen väl. Den präglas av en stadig med långsam etableringsprocess. Den externa marknadsföringen har under våren varit i stort sett fri från negativa, massmedialt spekulativa incidenter. Under maj månad planerades en intensifiering av marknadsföringen vilket resulterade i artiklar både kring enstaka händelser av positiv karaktär men också en utförligare artikel baserad på en intervju med koordinatorn med en övergripande beskrivning av utvecklingsarbetet. Det kommunala informationskontoret har fortfarande ingen egen bevakning av LUAarbetet men hjälper till att publicera material på kommunens centrala hemsida när tjänsten efterfrågas. It-stugan är den kraft som driver marknadsföringsfrågorna framåt. Koordinatorer nationellt. Departementet deltar i revideringsdialogen på första frukostmötet i höst, den 1 september. Etablerad kontakt med koordinatorerna i Växjö, Landskrona, Halmstad, Botkyrka, Huddinge, Luleå, Borås och Malmö. Revideringsdialog med departementet i september. Paneldialog i januari med inbjudna från Botkyrka kommun, Landskrona kommun, Mångkulturellt centrum och Sweco Eurofutures. Avstämningsmöte på departementet i januari Departementet har under hösten 2010 och våren 2011 på olika sätt presenterat resultatet från de nationella utvärderingarna. Både på koordinators- och politikernivån har samverkansmöten hållits för att diskutera hur det framtida urbana utvecklingsarbetet bäst bör bedrivas. Departementet kommer under hösten presentera sitt förslag som kommunerna får ta ställning till. 17

18 De strategiska målen! När de strategiska målen skrevs 2008 var förutsättningarna mycket annorlunda mot de som finns kring avtalsarbetet idag. Situationen var ny för alla inblandade och utan extra resurser innebar uppdraget att skriva mål utan tydliga medel. Sett i backspegeln kanske målformuleringarna borde utgått från sådant som kunde påverkas exempelvis antal frukostmöten och strategier för samverkan och påverkan men eftersom målen skulle formuleras enligt SMART-kriterier och målområdena handlade om arbete-utbildningtillväxt och trygghet så blev också målen direkt relaterade till detta. Konsekvensen blev naturligtvis att även om det gjordes en koppling till en eller flera aktiviteter så visste grupperna när målen formulerades ingenting om en möjlig finansiering. I några fall löstes finansieringen i form av ett projekt med extern eller intern finansiering. I några fall har ingen insats kopplats till det formulerade målet och i några fall är det först nu som insatsen/insatserna blivit realiserade. Insatser, i detta sammanhang handlar endast om de med en klar koppling till nätverket och utarbetat inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet. Det finns därför i de flesta fall ingen möjlighet att direkt avläsa ett resultat i förhållande till en insats. Även om det funnits en direkt koppling mellan mål och insats så är sammanhanget sådant att det är omöjligt att konstanthålla andra variabler för att med säkerhet veta att en viss insats är kopplad till ett visst resultat. Under rubriken Tidsaxeln går det delvis att följa hur försöken att hitta på insatser kopplats till de strategiska målen. I de flesta fall har Statistiska Centralens speciella statistik för LUA-områdena använts för att följa upp målresultaten. Detta innebär i några fall att det inte finns statistik tillgänglig för 2010 än men också att statistiken inte helt överensstämmer med den efterfrågade. Anledningen är att denna service var utlovad men inte utformad när målen skrevs. I de fall som andra källor har använts beror det på att siffror från SCB saknas eller att det har funnits annat lokalt material som ansetts ge en bättre resultatbild. Resultaten skrivs i kursiv stil. Under sammanfattningen finns utförligare resonemang kring resultaten. Målområde arbete: Andelen företag som startas av boende på Gamlegården 2010 har ökat med 10% i förhållande till Resultatet visar en ökning från 4.6% 2008 till 5.5% Det saknas uppgifter från Statistiken gäller andel företagare av de förvärvsarbetande och inte andel som startas av boende. Ökad förvärvsfrekvens i förhållande till den kommunala förändringen mellan 2008 och 2010 Resultatet visar en minskad förvärvsfrekvens på Gamlegården från med 7.3% från 41.2% till Den kommunala minskningen under samma period var från76.2% till 73%, en minskning på 3.2%. Målet har därmed inte uppnåtts. Visserligen har varken kommunen som helhet eller Gamlegården haft en ökad förvärvsfrekvens men minskningen har varit större på Gamlegården. Minska ohälsotalen på Gamlegården fram till 2011 Ohälsotalen minskade från 2008 års 58.2 till

19 Målområde Utbildning/Ungdomar/Trygghet: Resultaten på de nationella proven i kärnämnena svenska, engelska och matematik i årskurserna 3,5 och nio för Gamlegårdsskolan och Fröknegårdsskolan ligger på riksgenomsnittet. Här saknas jämförande siffror från SCB Elever, från Fröknegårdsskolan, med behörighet till något nationellt program efter grundskolan ligger på samma nivå som Kristianstads kommun. Fröknegårdskolans fyra avgångsklasser undantaget förberedelseklassen 6-9s elever i årskurs nio samt tre elever på resurskola låg över den kommunala på godkänt i engelska, matematik och svenska. Tre av klasserna låg över det kommunala genomsnittet när andelen som klarat samtliga ämnen sammanställdes. Polisens mätningar kring anmälda brott visar på 5% minskning på variablerna misshandel utanför hemmet och skadegörelse. Variabeln misshandel utanför hemmet har ökat sedan från 2008, 26 och ännu mer från 2009 då 18 fall anmäldes till 31 fall För första halvåret 2011 har endast fem fall anmälts. Om trenden håller i sig skulle minskningen vara nästant två tredjedelar från 2010! Variabeln skadegörelse har minskat stadigt sedan 2008 med 124 anmälda fall, 103 anmälda 2009 till 79 anmälda Följ länken till Brottsförebyggande Rådets nationella undersökning. Målområde tillväxt/trygghet: tillväxt: öka valdeltagandet i valet % i förhållande till valet 2006 Med reservation för att områdesindelningen förändrats sedan föregående val så hamnar ökningen på drygt tre procent och därmed har detta mål inte uppnåtts. I de grupper insatsen Valet är Ditt riktades till primärt har valdeltagandet ökat mer än 5%. Till detta mål finns kopplat en direkt insats i projektform Valet är Ditt. Under sammanfattningen längre ner problematiseras resultatet. trygghet: 5% fler anger att de känner sig trygga 2010, på trygghetsvariabeln i ABKs årliga mätning, än ABK har inte utfört årliga mätningar. Hösten 2011 genomförs nästa som kan jämföras med resultatet Vid jämförelse mellan föregående mätningar 2006 och 2009 har den upplevda tryggheten ökat. Gamlegården delas in i två områden, SO 22 och SO 23. Ökningen från 2006 till 2009 var 10% respektive 3%. Genomsnittlig ökning blir för hela området 6.5%. Sammanfattning: resultat av de strategiska målen. När det gäller målområde Arbete har målet om ökad förvärvsfrekvens, i förhållande till kommunen i stort, inte uppfyllts och även om siffran för egenförtagande pekar på en liten ökning är den marginell och från en låg nivå. När målen skrevs diskuterades möjligheten att starta någon form av inkubatorverksamhet och en aktiv arbetsförmedlande insats på området. Som tidigare nämnts avslutade 19

20 arbetsförmedlingen sin regelbundna bemanning på medborgarkontoret med motiveringen att det var för få drop in besök. Detta beslut har därmed ingen koppling till det faktiska behovet av stöd eller att antalet arbetssökande minskat. Inställningen från de kommunala samverkansparterna, koordinator och medborgarkontoret, har också varit att närvaron snarare behöver utökas men att innehållet och strategierna behöver förändras. Planerna på en inkubatorverksamhet har inte gått att realisera då det inte har funnits någon finansiering. Med start våren 2011 pågår nu, inom ramen för vuxenutbildningen, en entreprenörsutbildning riktad mot invandrade kvinnor, varav ett flertal är bosatta på Gamlegården. Kommunens EU samordnare, Kristina Prahl, kommer i samverkan med bland andra LUA-koordinatorn ansöka om pengar ur den europeiska socialfonden till projektet Entreprenörskola. Projektets övergripande syfte är att utveckla en inkluderande och individbaserad metod för att stödja entreprenörskap och självständighet hos grupper som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är vidare att denna metod efter projektets slut ska implementeras i kommunen så att en långsiktig förändring sker, strukturellt och mentalt, för att stödja dessa gruppers entreprenörskap. Det finansiella samordningsförbundet, numera Skåne Nordost tidigare Kristianstad, har arrangerat en workshop för de kommunala, regionala och statliga aktörer med olika ansvarsområden för gruppen unga, 16-25, som varken arbetar eller studerar samt försökt kartlägga hur stor del av dessa som helt saknar kontakt med någon offentlig aktör. Hur nästa steg i denna process kommer att utformas är ännu oklart men idéer finns i LUA-nätverket om att starta en mötesplats/sluss/ingång/, för gruppen, placerad initialt på Gamlegården. Denna kunde baseras dels på erfarenheter gjorda i kommuner som provat varianter av konceptet en- väg- in men också dra nytta av det stora nätverk som finns idag i det urbana utvecklingsarbete på Gamlegården. Även om ohälsotalet minskat något mer än det kommunala är skillnaden marginell. Inga riktade insatser har heller gjorts på Gamlegården. Inom nätverket har kritik framförs för att det specifika målområdet Hälsa togs bort i avtalen när dessa formulerades Antalet målområden minskade då från sex till fyra. Kristianstad valde att fokusera på tre men inkluderade trygghetsaspekten både i Tillväxt och Utbildning. Det tidigare målområdet Demokrati antogs finnas implicit i samtliga andra. Hälsoperspektivet har under avtalsåren snarare omfattat synen på hälsa i en mer övergripande ram i form av de elva folkhälsomålen än i den begränsade definition som speglas i ohälsotalen. Målområde Utbildning/Ungdomar/Trygghet visar två tydliga tendenser. Den ena gäller de stora skillnader som finns mellan elever i grundskolans generella verksamhet och den specifika i form av förberedelseklasser och resursskolor. I den nya skolreformen kommer möjligheten till att gå ett individuellt program att försvinna. Tanken är att olika förberedande år ska möjliggöra för de med svaga språkkunskaper, till exempel, att uppnå behörighet till gymnasieskolans allmänna linjer. För de elever som redan idag har svårigheter att inordna och tillgodogöra sig skolundervisningen är det tveksamt om skolan ensam klarar uppdraget. Det ligger också en svaghet i det faktum att det kommunala uppföljningsansvaret upphör vid tjugo år. För de elever där uppföljning görs finns få alternativ, till undervisning eller tillfällig praktik, att erbjuda. Den direkta uppföljningen kan bestå av ett telefonsamtal utan ytterligare åtgärd. För ett område med den demografi som utmärker Gamlegården ger otillräckliga insatser för denna grupp både en omedelbar, direkt effekt och en långsiktig mycket kostbarare indirekt. Siffrorna motiverar ytterligare en riktad insats för målgruppen på området. Arbete- och välfärdsförvaltningen valde därför att använda delar av finansieringen för trygghetsskapande åtgärder till projektet Sommarjobb-Unga vuxna på Gamlegården som ett sätt att uppmärksamma problematiken med arbetslöshet och brist på 20

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Två år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet- Två år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att processen med det lokala utvecklingsavtalet fortsätter att vara spännande, dynamisk, undersökande

Läs mer

Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -året som gått-

Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -året som gått- Tankar kring det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -året som gått- Som koordinator grips jag som alltid av en stor ödmjukhet inför den kraft, dynamik och kreativitet som finns i alla de möten och samverkansgrupperingar

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Urban utvecklingspolitik Återrapportering i enlighet med förordningen om urbant utvecklingsarbete Försäkringskassan

Läs mer

Redovisning Urban 15 för 2014

Redovisning Urban 15 för 2014 Redovisning Urban 15 Förvaltning Utveckling och service Lena Hagerman 044-136996 Lena.hagerman@kristianstad.se Inledning Redovisning Urban 15 för 2014 Förutsättningarna för fördelningsbeslutet 2014 var

Läs mer

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 5 Diariekod: 600 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00. Arbete och välfärdsnämnden, Plats och tid: Centrum för förebyggande arbete, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Alexandra Björkhem Joakim Thuresson Agneta Ekner Carlsson Thom Nilsson Roland Prommersberger

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Kultur och Fritidsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare.

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Kultur och Fritidsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare. Plats och tid: CFFA, 9.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Bengt-Arne Schuster Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Johnny Käll Peter Isacson Bengt-Göran Carlsson Arbete

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-14. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete. boendeenhet. Underskrifter: Sekreterare

Sammanträdesdatum 2014-02-14. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete. boendeenhet. Underskrifter: Sekreterare Plats och tid: CFFA, 08.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Bengt-Göran Carlsson Anders Pålsson Johnny

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Polisen, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Joakim Thuresson Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Ulf Stenåsen Margareta Melin Lars

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Ewa Jakobsen Maria Asklund Göran Svensson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Ulf Stenåsen Magnus Åkesson Peter Isacson Julius Soutine Camilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Maria Asklund Ulf Stenåsen Jan Lenéll Margareta Melin Roland Prommersberger Bengt-Göran Carlsson Peter Isacson Johnny Käll Arbete

Läs mer

Erbjudande till kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011

Erbjudande till kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011 >5 STOCKHOLMS STAD gj ^ Kommunstyrelsen KF/KS Kansli Regeringsbeslut 11:4 Bilaga 1 ljr link. 2010-12- 0 1 REGERINGEbj 2010-11-18 IJ2010/1966/IU Dnr: JJI: r^x Integrations- och Jämställdhetsdepärtementet

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-06 Handläggare: Eva-Britt Leander Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Kompletterande beskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare.

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, v. ordförande. Barn och utbildningsförvaltningen. Underskrifter: Sekreterare. Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Ewa Jakobsen Maria Asklund Göran Svensson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Peter Zerpe Ulf Stenåsen Magnus Åkesson Margareta Osiecka Peter

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete. Underskrifter: Sekreterare

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete. Underskrifter: Sekreterare Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Ewa Jakobsen Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Bengt-Göran Carlsson Carl Almström Peter Isacson Inbjuden: Bo

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne Resultat workshop Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.25

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

NATTFOTBOLL I OXHAGEN SOMMAR Rapport

NATTFOTBOLL I OXHAGEN SOMMAR Rapport NATTFOTBOLL I OXHAGEN SOMMAR 2016 Rapport Bakgrund Hyresgästföreningen har under sommaren drivit ett projekt där vi genomfört fotbollsaktiviteter under fredag- och lördagskvällar kl. 20-24 för ungdomar,

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-10-30. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Vikarierande Brå-samordnare, sekreterare. Kultur och fritidsförvaltningen

Sammanträdesdatum 2015-10-30. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Vikarierande Brå-samordnare, sekreterare. Kultur och fritidsförvaltningen Plats och tid: Slättängsskolan, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Emeli Olofsson Maria Asklund Göran Svensson Peter Isacson Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Anders Pålsson Ulf Stenåsen Agnetha

Läs mer

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-11-20 Dnr Ks 2014-1063 Anders Netin Omsorgskontoret Tina Andersson Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Förnyelse av Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Luleå kommun

Förnyelse av Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Luleå kommun Kommunstyrelsen 2008-10-13 217 375 Arbets- och personalutskottet 2008-09-15 193 465 Dnr 08.434-10 oktks11 Förnyelse av Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Luleå kommun Bilaga: Projektplan Ärendebeskrivning

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: ABK, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Ulf Stenåsen Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Bengt-Göran Carlsson Anders Pålsson Jimmie Isaksson

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-06. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum 2015-02-06. Arbete och välfärdsnämnden, ordförande Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Eva Jakobsen Maria Asklund Bengt-Arne Schuster Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Peter Zerpe Bengt-Göran Carlsson Ulf Stenåsen

Läs mer

Skolakut i Skärholmen

Skolakut i Skärholmen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2007-11-13 Handläggare: Elisabet Sjöberg Telefon: 508 33 947 Till Utbildningsnämnden 20071213 Skolakut i Skärholmen Svar på hemställan

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen Broby Gästgivaregård, Broby Start kl slut kl den 13 juni 2013

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen Broby Gästgivaregård, Broby Start kl slut kl den 13 juni 2013 Styrelsen 2013-06-13 1 Plats och tid Beslutande Broby Gästgivaregård, Broby Start kl 08.30 slut kl 11.30 den 13 juni 2013 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Lotta Hellström, Bromölla Lars Ahlkvist,

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden, ordförande. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: Boendebasen, 9.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Göran Svensson Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Peter Zerpe Johnny Käll Ulf Stenåsen

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) 2013-02-15. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) 2013-02-15. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Plats och tid: CFFA, 08.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Maria Asklund Ulf Stenåsen Göran Svensson Peter Isacson Lars Nyström Margareta Melin Roland Prommersberger Peter Sonnsjö Margareta Osiecka Bengt-Göran

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Lunds samordningsförbund

Lunds samordningsförbund Lunds samordningsförbund 1 Plats och tid Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 kl. 9.30-11.30 Ledamöter Ersättare Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun Ann-Charlotte

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer