Kursenkät Molekylärbiologi med Genetik, 10 p, HT2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursenkät Molekylärbiologi med Genetik, 10 p, HT2006"

Transkript

1 1 av :06 Enkät: ID: Namn: Kursenkät Molekylärbiologi med Genetik, 10 p, HT2006 Rapport: ID: Namn: Kursenkät Molekylärbiologi med Genetik, 10 p, HT2006 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=11108 Enkäter Deltagarlistor Rapporter Enkätmallar Deltagarlistmallar Användarinformation Enkätfrågor Inställningar Intern enkät Enkätens rapporter Verktyg Testa enkät Rapportfrågor Inställningar Grundfiltrering Sammanlänkning Skicka Visa rapporten Öpp i nytt fönster Kursenkät Molekylärbiologi med Genetik, 10 p, HT2006 Marie Beckeman Min profil Logga ut Antal deltagare i enkäten: 52 Antal erhåll enkätsvar: Tekniker i Molekylärbiologiavsnittet. Hur var föreläsningar? (1) Mindre 6 15% (2) % (3) Mycket 6 15% (4) Antal som ej svarat 1 2.5% Antal svar på frågan: Kommentarer till föreläsningar Antal svar på frågan: 27 Mycket att kun olika metoder för alys Oengagerat. innehåll, strukturerade De var intressanta. med en del repetitioner i början av kursen. En del föreläsningar var o pedagogiska (tex Chip assay och Proteinprotein interaktioner) men övervägande del väldigt opedagogiska och röriga. Föreläsningar var inte särskilt pedagogiska, vilket hade varit önskvärt eftersom vi inte hade någon lärobok där vi kunde kolla upp hur saker och ting fungerar. överlag och tydliga. Kunde ha funnits med någon slags lista över metoder och när de änvänds och omvänt när man vill veta en viss sak vilka metoder man kan änvända. Nukleära receptorerföreläsningen var inte och eftersom det typ bara fanns bilder i kompendiet kunde man inte förstå så mycket utifrån det heller. Föreläsningen om läkemedelsutveckling: hann inte så. Förstod inte mkt av tekniker för läkemedelsutveckling. Föreläsningar om kärnreceptorer var för kompakt och innehöll för mycket detaljer. Hade önskat lite mer generell fakta om receptorer. om detta syftar på transge möss transfektion vektor användning etc så var det givande och hade behövts mer, ev mer fördjupning 1 vecka extra och mindre stress??? Väldigt mycket fysik i vissa hade behövt lite introduktion i det först. och varierande. Kändes dock som vissa föreläsare var bättre förberedda än andra. väldigt varierande kvalitet. proteomics var väldigt pedagogosk och engagerande NRföreläsningen väldigt dålig Jag missade en hel del i början eftersom jag var borta på introduktions kollot, eftere det kändes det som att man låg totalt efter i hela kursen. Att åka som fadder på kollot tycker inte jag ska behöva innebära att man komemr efter med skolan, så antingen vore det om man la om planeroingen eller foixade så att "upphämtningen" som man får efteråt är mycket bättre än vad den var iår, det krävs lite mer än att bara dela ut kompendier. kristallografin var lite förvirrande. För långa och tråkiga. Föreläsar borde strukturera upp bättre med under rubriker på vad de pratar om. Lätt att förstå, kocentrerat på det viktigaste. Tydliga learning goals! Lärorikt och intressant vissa föreläsares engelska kunskaper var i underkant Ganska, men föreläsar var ganska dåliga på att förklara på ett förståeligt sätt. mycket Det är ganska många föreläsningar som tagit upp samma sak som tidigare föreläsningar. Och ganska många föreläsare scka mycket om si eg försök Navigering nmlkji Eg nmlkj Alla nmlkj Utdelade Egen katalog 33 FORSKARUTBILDNING GRUNDUTBILDNING Fristående kurser Allmän kurser Programanknut kurser Spec.utb för ssk Utbildningsprogram Arbetsterapeuter Audionomer Barnmorskor Biomed.alytiker, fysiol Biomedicire Biomedicinska alytiker Folkhälsovetare Medicinsk Informatik Logopeder Läkare Forskningsinr. Optiker Podiatriker Psykoterapeuter Röntgensjuksköterskor Sjukgymster Sjuksköterskor Tandhygienister Tandläkare Tandtekniker Toxikologer Guide Metasvar Förifyllda svar Rapporter för sammanlänkade enkäter Enkät och svarsutskrift Validering av frågor Skalfrågor Svara åt någon ann Info om svar Tabulering Rotera svarsaltertiven Rotera objekten Hämta exter svarsaltertiv Importera svar 3. Kommentarer till Litteraturen/kompendier Antal svar på frågan: 24 Skulle vara lite bättre om alla papper va i en del. T.e.x att metoder är sin eg komp. etc etc Boken och kompendier kompleterade varandra kompedier var och även kursboken. Litteratur i stort sett obefintlig. De flesta handouts var ickeinformativa och opedagogiska eller oläsliga!

2 2 av :06 Handoutsen var fruktansvärt opedagogiska! Missade man en föreläsning förstod man inte särskilt mycket. Detta är inga problem när man har lärobok, men har man inte det är det lite värre eftersom man då bara har föreläsnings handouts att lära sig från. mycket jobbigt att inte ha en riktig kursbok eller altertivt ett ordentligt kompendium. Ibland räcker inte föreläsningar till och det är otroligt tidskrävande och dessutom osäkert att leta material på internet överlag. Human molecular genetics är men tar ett tag att få grepp om. lite svårt att inte ha en kurlitteratur... handouts mer utförliga kompendier/ text delen att vi får ut alla föreläsningar, speciellt i samband med eller inn föreläsningen.. kompendeier. MEN... ni måste skaffa en "riktig" kursbok. The cell är men räcker inte i längden och det blir krångligt och komplicerat med böcker utlagda på internet. Om det finns linjer som heter molekylär biologi så måste det fins böcker som går under det mnet och följer kursplanen någorlunda. otydliga, ostrukturerade kompendier det är alltid att få handouts så att man kan anteck på dem., man visste var man skulle leta. Kompendiets innehåll var alldelles för detaljerat. Kompendier och kurslitteraturen var mycket! Svårförståeliga att man inte behöver köpa kursboken för att klara sig. I överlag väldigt handouts. Tillräcklig information i Alberts + kompendier Då vi fått ut åhörarkopior inn föreläsningar har varit det absolut bästa 4. Lab 1: DNA kloningstekniker Antal svar på frågan: 40 (1) Mindre 2 5% (2) % (3) Mycket % 5. Kommentarer till Lab 1(DNA kloningstekniker) Antal svar på frågan: 20 introduktion för en vanlig teknik mycket lab labb med tydlig anknytning till teorin för kursen Var ett intressant lab. Man förstod enzymers funktion bättre. att vi hade mycket tid på oss och att det var lätt att få hjälp/många handledare! Hade varit med en uppföljning efteråt då det var en ganska omfattande lab. Laben var helt ok och lärorik. Dock blev vår rapport märkligt rättad. Han ville ha mycket precis tvärt emot vad vi lärt oss. Det vore om alla rapporter rättades efter samma mall. Mycket kompetenta och sympatiska kursledare. Passade in med det vi läst. handledare, frågetillfällle. Man lärde sig mycket av teorin från föreläsningar genom att göra labben. Gav grundläggande kunskap, inledning på kursen. och intressant Lite väl långdragen kändes den. väldigt, allt var kristallklart och man kunde koppla labben till kursinnehållet. Givande och strukturerad Kul lärorik lab Gjorde att man tog till sig vad som sagts på föreläsningar när man fick testa det praktiskt. Inte så stressigt som det varit på vissa tidigare kurser upplägg med att svara på frågor. Då lär man sig vad det egentligen är man gör och varför. 6. Hur var litteraturen/kompendier? Antal svar på frågan: 25 För vad? Om det är labben som antyds så är den som alla andra labb papper. Svårt att förstå riktigt i början, förstod inte varför man gjorde alla stegen, tex lac z alogen Godkända Kompendiet till labbet var, men den kunde ha varit bättre Dåligt med bakgrundsinformation, anrs. Ganska med enstaka oklarheter i kompendiet som ledde till fel i resultatet. Vissa missförstånd uppstod, men överlag var kompendiet. labinstruktioner men nästan ingen bakgrundsteori vilket är dumt.

3 3 av :06 med frågor som vi kunde fundera kring., pedagogiska. med frågor. De var pedagogiska. med frågor! ok Lättförstådda och beskrivande. Mycket Kunde ha varit lite mer bakgrundsinfo i kompendiet så man enklare hade förstått vad vi faktiskt gjorde. jätte. Allt som man skulle veta fanns med i kompendier. Man förstod! labkompedium! Fullt tillräckliga förklarat 7. Lab II: Genuttryck i mammalieceller Antal svar på frågan: 40 (1) Mindre 1 2.5% (2) 20 50% (3) Mycket % 8. Kommentarer till Lab II(genuttryck i mammalieceller) Antal svar på frågan: 22 Samma som ovan völdigt lärorik lab, engagerade lrare labb, tydliga genomgångar på slutet var det svårt att få si resultata och en del resutat verkades ha blandats ihop. Välidigt intressant hur transfektion kan genomföras på olika sätt. Mycket väntetid och det tog väldigt lång tid (flera veckor...) att få resultaten. Anrs mycket med handledare. Laben var helt ok, men det var ibland lite svårt att förstå vad man gjorde och varför. Dessutom fick vi vänta över en måd på våra resultat så vi kunde skriva rapporten. otroligt labkompendium som räckte som kurslitteratur för nuclear receptors. jättesympatiska och kompetenta labledare speciellt joelle ruegg och intressant. att vi fick gå när maskiner krånglade (dock först efter över en timme). Det tog dessutom jättelång tid inn vi fick våra värden. Om ngt krånglade kunde vi iaf fått besked och dessutom kunde inlämningsdatumet flyttats. Det tog väldigt lång tid att få provsvaren via . Vi fick svaren någon dag eller två inn lapporten skulle läms in. lite flummit/rörit, hjälpsamma lab amanuenser Svårt att hänga med på vad man egentligen gjorde. Långa väntetider och kötider till de olika instrumenten vid avläsningen. Gav nästan en bättre förklaring på hur detta system fungerar än vad föreläsninge gjorde. Mycket genomförande, mycket tydliga instruktioner! jag är mycket nöjd! Behöver bättre labgenomgång för hur man gör grafer osv. Gjorde att man tog till sig vad som sagts på föreläsningar när man fick testa det praktiskt. Inte så stresigt. Man kopplade teorin till praktiken på ett sätt! Väldigt labgenomgångar, både före och efter labben (det kan behövas gå igenom en extra gång efteråt för att få allt på plats). föreläsningar både inn och efter. ammanuenser. 9. Kommentarer till litteraturen/kompendier Antal svar på frågan: 21 Samma som ovan Jätte kompendium Det som stod i alberts var och kompendiet var lätt att förstå. Kompendiet var, innehöll mycket bakgrundsinformation vilket var. Kompendiet till labben var mycket och pedagogiskt! Kompendiet var mycket, och man lärde sig mer om tekniken från det än från föreläsningar om den. som sagt mycket kompendium förklarat.

4 4 av :06 Dålig info om betagal för normalisering. Rätt ok kompedium, inledning med bakgrundsfakta. Ok. Mycket lättförståligt. Välgjorda intrsuktioner och förklaringar Ok labkompendium. Jätte labkompendium. förklarat 10. Modelssystem(c. Elegans och Zefish) Hur var föreläsningar? Antal svar på frågan: 40 (1) Mindre % (2) % (3) Mycket 4 10% 11. Kommentarer till föreläsningar Antal svar på frågan: 26 För mycket. Man kan inte ta in alla gener, men mycket tt man fick se modelldjuren vilket är 10+. röriga Svårt att plugga på hemma eftersom kompendier var väldigt svårlästa. Innehållet var men inte alltid helt relevant för kursmålen. För omfattande Roliga och intressanta föreläsare. Mycket ojämn kvalitet, men i genomsnitt. Genomgångar på labben var dock mest givande. och intressanta föreläsningar, dock kändes vissa delar som rejäl överkurs för oss speciellt i C. elegans, kanske kunde skippat dessa delar och fokuserat på det väsentliga för oss... Kanske inte hade behövt en hel vecka bara för modellsystem. två hemskt långrandiga och en jätte (den som även täckte apoptos/nekros överlag. LIte svårt att hänga med i alla genreglerande enzymer vid t.ex ciliabildning i elegans eller gastruleringen i zefish. dock att de nämns eftersom det avspeglar mammalieutveckling och återkommer i litteraturen. med demonstrationer! FÖR MYCKET!!!!! C.elegans föreläsningar blev mot slutet lite väl invecklade och komplicerade. Väldigt mkt om utvecklingsbiologi på zefishföreläsningen. Relevant för modellsystemet? Ok, lite rörigt och svårt ibland att hålla reda på allt föreläsare nr 2 på c. elegans var strålande, första föreläsaren var arrogant och tog med för mycket detaljinformation alldeles för långa och detaljerad Ett par föreläsningar var, medan iaf en av dem var mindre, den har jag nämligen inte mycket minne av. Intressanta Kunde varit bättre strukturerat Demonstrationer var en positivt inslag, speciellt zefisk. Lite för ingående och långa! ineffektivt Ganska långa, men ändå inte så mycket information. Det som var viktigt var lite luddigt. Hur tråkigt som helst Kommentarer till litteraturen/kompendier Antal svar på frågan: 20 Trevligt. måste vara begripligare. Varierande kvalité Det var svårt att veta vad som hade sagts och vad bilder visade när man kollade igenom kompmendier några veckor efter. Detaljerade kompendier. Nervsystemskompendiet var omöjligt... Lite överdrivet i C. elegans kompendiet också. Anrs kompendier. Zefish kompendiet mycket (färg!) Bättre kompendier än till många av de andra, men det var svårt att veta var man skulle lägga tyngdpunkten. ok Mycket information.. Kunde faktiskt ha gjort mycket bättre och lättförståliga kompendier. Ett kompendeie var, ett helt okej och ett mindre.

5 5 av :06 Trots att all information kan ha funnits med så var det svårt att tolka alla bilder (sakdes text ibland som förklarade syftet med varje bild). Zefish var mycket tydlig fast mycket information daliga orelevanta Zefishkompendiet var jätte i färg. Sakde det i C. Eleganskompendier. nr. 1 (av 3) var dålig, den andra var bättre 13. Strukturbiokemiavsnittet. Hur var föreläsningar? Antal svar på frågan: 37 (1) Mindre % (2) 16 40% (3) Mycket 0 0% (4) Antal som ej svarat 3 7.5% 14. Kommentarer till föreläsningar Antal svar på frågan: 29 Duglig introduktion, man lär sig om maskiners metodik....fast vi kunde nästan allt sedan tidigare kurser lite rörigt Kommer inte ihåg I de flesta fallen > godkänt Föreläsar tog upp för mycket som kändes irrelevant. Tråkigt! Alla föreläsningar var dåliga och opedagogiska förutom Protein structure och Protein stability som var relativt. Många var opedagogiska och svåra att förstå. Det tjocka kompendiet kändes inte särskilt relevant för oss. en enda riktigt föreläsning, vilken hölls av Luca, kursledaren. Resten var alternerande urtråkiga (ev retorikkurs rekommenderas för föreläsar) eller totalt obegripliga. var svårt att veta hur mycket av bakgrundsteorin man skulle kun eller om det endast var meningen att man skulle memorera själva tillvägagångssätten. borde gå att ge en startföreläsning med god pedagog som med bilder kan förklara grunder i diffraktion och hur brut vågor från elektroner (Xray) eller atomer(em) i en 3dstruktur kan samverkar och hur man från mönstret de bildar kan härleda strukturen. svårt att förstå det som var relevant.. Allderles för mycket detaljer som krävde mer matematikkunskaper än vi har, särskilt på röntgenkristallografiavsnittet. Översikten glömdes bort. Föreläsningen om NMR var däremot ganska. Föreläsningar var djupdykningar som innehöll sådant som vi ändå inte måste kun (framför allt röntgenkristallografi). En del föreläsningar byggde för mycket på fysiken som man glömt. Det hade varit bättre med en översikt på tekniker tråkigt bitvis, samt tyradigt oengagerat varför las så mycket tid ner på detaljer om EM, NMR Xray???? I princip alla föreläsningar gick för djupt in på området, det blev lite för komplicerat. dock mycket information att ta in. oengagera(n)de lärare, ostrukturerade föreläsningar, ostrukurerade handouts. kan tänka mig att det hade varit vettigare att ha dlkursen i semirieform överlag dåliga föreläsare,kristallografi för detaljerad Alla var inte mindre, men det var ett par stycken som drog ner intrycket, förstod inget av det förrän en klasskompis förklarade och dessutom så förstod jag kppt vad föreläsaren sa. Mycket repetition ok Försök att gå igenom några saker grundligt istället för att få med en gnutta av allt (gäller främst metoder). Det tjocka kompendiet för strukturbiokemi kräver en egen kurs för att förstå. Eller så borde man bli förvard att damma av sin gamla fysik bok från gymsiet inn. Det står mycket i kompendiet som kan klassas som överkurs och ger ytterst lite kött på benen. Det finns ingen ann litteratur heller att ha som stöd. Tekniker som togs upp är endast beskriv ytligt i The Cell och andra kursböcker vi har haft tidigare. Bättre kompendier med lite mer grundläggande basfakta efterlyses. Några timmar för mycket av strukturföreläsningar. Ibland blev det lite mycket "fysik", man kunde kortat ner t.ex. xray cristallography Fint kompendium men uppdatera det. ta bort felen, dubbelkopior, och det som heter overkurs och sadant som inte ar relevant for oss? kolla gär upp vilka bakgrundskunkaper som finns från tidigare kurser Svårt att förstå vissa föreläsare. Andra var jätte och mycket pedagogiska. Vi fick bara hand outs till några få föreläsningar. 15. Datorövningar(strukturbiokemi) Antal svar på frågan: 40

6 6 av :06 Mindre (1) Datorövningar % (2) Lärare 1 2.5% 20 50% % Mycket % % 16. Kommentarer till datorövningar Antal svar på frågan: 24 helt okay labb, man lär sig om rasmols egenskaper. kändes lite bortkastad tid, kanske bättre att ha det i form av lektion För omfattande Detaljerade kompendier, men man hann inte alltid gå igenom dem inn övningstillfället. övning, men ostrukturerat labkompendie och stundtals obegripliga frågor... Helt okej men inte så intressant... Det var alldeles för stora grupper och för få lärare, man fick ofta vänta över en halvtimme på att få hjälp. Mkt hjälpsamma lärare men många elever och frågor reulterade i en del väntetid med tidsbrist som följd. För många uppgifter på för kort tid. att extratillfälle orddes. Övningar tog för lång tid och man var tvungen att stressa igenom (och välja att inte förstå så noga) för att hin på den schemalagda tiden. Fler handledare hade behövts då man fick sitta och vänta väldigt länge på hjälp om man fastde. onödiga detaljer, för mycket, tråkigt Tre dagar är för lång tid. Man blev trött och uppgiften blev långtråkig. Vi kunde ju en del sedan inn då vi har haft arbetsuppgifter med rasmol. Funkade stundtals väldigt förvirrande hade räckt med en dags datorövningar, lärde sig ej så mycket Det blev lite väl långdraget, man kunde ha hoppat över en del av det, sedan skulle det inte göra ngt om man försökte få det lite roligare. Kunde ha varit mer bemant, mer struktur i övningar. RasMol mycket givande. Jag lärde mig mycket av den! Dela upp labbar på flera dagar så det ej blir så tråkigt. Fler datalärare krävs, för man fick sitta med handen uppe i timmar. övningar men för få lärare till hands. De två som fanns tillgängliga hade fullt upp och man fick ibland vänta väldigt länge för att få hjälp. vissa av dem kändes onödiga och mest slöseri med tid Man får en helt ann syn på proteiner efter att ha jobbat med 3Dstrukturer. Så tråkigt borde göras bättre 17. Kommentarer till litteraturen/kompendier Antal svar på frågan: 17 Det stod ju bara kommando så det va inga större problem. I vissa fall otydligt Det bifogade kompendiet hade väldigt många sidor och var tråkig att läsa vid vissa tillfällen. Deta skulle vara till mycket stor hjälp att ha tillgång till alla kommandon (exempelvis en lista) redan i början av labben. Ibland kunde man inte lösa uppgiften för att man ej hade fått det rätta kommandot, och det kändes ju lite onödigt... =/ Structural biochemistry and biophysics kompendiet var onödigt tjockt med kompakt och ointressant text. Handoutsen var dåliga och oinformativa förutom Protein structure och stability som nämnts ovan som var. Instruktioner till datorövningar var också och informativa. Helt ok, men mycket skapade missförstånd som försvårade allt. ok läste inte kompendie heftet varför??? för mycket detal och så ointeressant för secial inriktat. instruktioner. Samma här kompendiet var inte helt genomtänkt i sin formulering av frågor. exempelvis kan det vara trevligt att ha tillgång till de kommandon man ska använda under labtillfället Fanns väldigt mycket information, kanske till och med för mycket information. Man var inte säker på vad som man skulle sålla bort. Kunde varit bättre, men förstår att det är svårt. ok Jätte med det tjocka kompendiet men det behövdes egentligen inte? information

7 7 av : Medicinsk Genetikavsnittet. Hur var föreläsningar? (1) Mindre 0 0% (2) 2 5% (3) Mycket 36 90% (4) Antal som ej svarat 2 5% Antal svar på frågan: Hur var övningsuppgiften i klinisk genetik? Antal svar på frågan: 38 (1) Mindre 0 0% (2) % (3) Mycket % (4) Antal som ej svarat 2 5% 20. Kommentarer till föreläsningar/övningsuppgift Antal svar på frågan: 26 Föreläsningar mycket intressant. Gjorde ej övningar. Mycket väl planerat. med genomgång av övningsuppgifter i mindra grupper. Kunniga och intresserade föreläsare! Föreläsningar tog upp och förklarade saker väldigt. Kalas! Mycket och intressanta föreläsningar med bara föreläsare av hög kvalitet! Övningsuppgifter var mycket. Hela veckan var mycket! Pedagogiskt och intressant! en hemskt tråkig och konstig föreläsing i början (andra föreläsningen första dagen, om metoder) anrs genomgående extremt. föreläsare. Mest intressant var nog dock föreläsningar om metoder ( allmän, genidentifikation, functiol cloning etc). De kompletterade tidigare föreläsningar. En del bilder ch listor från dessa fanns dock tyvärr inte med i handoutsen. Intressant, engageande älskade det uppskattat :) Jätte föreläsare, allt var mycket intressant. Dessutom är det alltid trevligt med lite miljöombyte. Intressant! Mycket och väldigt intressant allt var lysande och inspirerande. väldigt föreläsare, informativt och intressant kompendium, välstrukturerat och genomtänkt. intressefångande. bland de mest intressanta delkurser hittills. väldigt intressant avsnitt och överlag föreläsare Föreläsningar på den här delen var helt klart de bästa på hela kursen!! Bara att sitta på den första föreläsningen om kromosomer och kromosomavvikelser fick mig att se fram emot hela veckan! Det var en jätterolig del av kursen. Jättekul, interaktivt. Jätte intressant och roligt. Angagerade föreläsare. Lätt ämne att göra intressant! Super föreläsningar och det grö häftet var utomordentligt. Mycket och engagerade föreläsare. Mycket med övningsuppgifter som gås igenom. Förläng detta avsnitt!!!! Roligaste veckan under hela utbildningen. förläsare! Krävs mer sånt för att man skall fatta varför vi lär oss allt som inte är lika lättsamt. Gav motivation. Det intressantaste under hela kursen. Mycket med övningsuppgifter! Mer sånt till de andra kursavsnitten också. med facit också. Jätte och intressanta föreläsningar med mycket pedagogiska föreläsningar. Det var bara en föreläsning som inte var så. För övrigt var det den bästa veckan på hela kursen! Alla föreläsningar var förutom den sista om cancer. 21. Bioinformatikavnsittet. Hur var föreläsningar Antal svar på frågan: 37 (1) Mindre 10 25% (2) % (3) Mycket 0 0% (4) Antal som ej svarat 3 7.5%

8 8 av : Kommentarer till föreläsningar Antal svar på frågan: 19 Kommer faktis ej ihåg. extremt svårt att få någon bild av det hela Tråkigt avsnitt, men föreläsar var ok, dom gjorde vad dom kunde. Tomas Linders föreläsning var onödigt lång då vi fick höra att vi bara skulle kun vad en del ord betyder... Anrs intressant och! De andra föreläsningar var dåliga och opedagogiska. Ok pedagogik, men svårt att veta vad man skulle kun. konstigt att ha ny kursdel så Microarrayavsnitten (Affemetrix) gick allderles för fort. Man hann kppt bläddra i kompendiet. Dessutom stod det inte mkt i kompendiet vilket gjorde det nästan omöjligt att förstå något i efterhand. sista föreläsaren/dagen var engagerande föreläsare med inrikting/vinkel/urval som kändes relevant Kan egentligen inte uttala mig eftersom jag var sjuk. Dom var opedagogiska, för detaljerat En utav dem kändes jättestressad och den e dagen var det lite väl mycket föreläsningar, man orkar inte hänga med ordentligt så länge. Mycket bara att mata in, antar att det är nödvändigt. men tyvärr inte så intressant Tråkigt. Vad sägs om att ha en datalektion där vi går igenom hemsidor samtidigt som läraren pratar om dem? Intressant ämne, men kanske lite kompakt med information. att det inte var så långt och ingående. NA Ganska flummigt, förutom föreläsningen på tisdagen. 23. Datalaborationer Antal svar på frågan: 38 Mindre (1) Lab % 45% (2) Lablärare 1 2.5% Mycket 26 65% 3 7.5% % Inget svar 2 5% 4 10% 24. Kommentarer till datalaborationer Antal svar på frågan: 20 Gjorde den hemma så den va inte så hemsk svår. Krångligt men visst lärde man sig lite som helhet, men den tid det tog att ladda ner de filer som krävdes var orimlig. övning, men datorer var jättetröga och krashade, förstörde hela övningen... För liten datasal (vi fick kppt plats...), för få lablärare (endast en, omöjligt att få hjälp...), taskigt att klämma in en datalab precis inn tentan! Återigen för stora grupper och för få lärare!! Inte så överdrivet lärorikt problemet med komma resp. punkt på siffervärde skapade en del förvirring om man försökte göra lite av labben i förväg. att man kunde arbeta själva. Fick sbbt svar på frågor via mailen. att man kunda göra labben på valfri tid. Även om jag hade missat mycket så kunde jag hänga med på laborationen. Jobbigt att det ligger så nära inpå tentan bara. Kändes lite onödigt med exceluppgiften. Hade kanska kunt få en lightversion så att datorn inte kraschat... Lärarhjälpen dock. Kändes lite onödigt måste jag säga

9 9 av :06 Den här laborationen kändes iaf till vissa delar minst sagt ganska onödig, vad som hände var att man satt och klippte och klistrade och datorn låste sig hela tiden eftersom det var så mycket information att bearbeta.. det hela kändes ganska mycket som ett slöseri med tid. Visst det kan avara att läsa sig ahur man kollar på OMIMmen det måste fins enklare sätt. Dessutom hade en labbgenomgång inte skadat. Bioinformatik kunde varit kortare och fler lärare närvarande. Helt ok. Gär en bakgrund och förklaring till alla värden på datalabkompendiet så man från början förstår vad för slags tillämpning värde står för. Fungerade helt okej RasMollabben var bäst, men informationen inn labbar var dålig. 25. Kommentarer till litteratur/kompendier Antal svar på frågan: 13 Internet va litteraturen. Men hemsidor va struktuerade (då de är ju använda av tusentals) Sådär Tydligt Det hade varit trevligt om man hade fått handouts från Tomas Linders föreläsning vilket vi inte fick... Anrs dåliga och opedagogiska kompendier särskilt den om microarray! Vissa delar var svåra att förstå vad de var ute efter. Det fanns så otroligt mycket information att söka ibland., lätt att följa anvisningar. sammanfattning av begrepp. Var ok klinisk genetik hade det bästa kompendiet. i övrigt var det mycket som sakdes i handoutsen. för mycket detaljer och för litet övergripande. Mycket. Instrukyionern avar HEL teckande men gav inte det dar lilla extra Man klarade sig med Alberts och kompendier. Jätte genetikkompendium. Strukturbiokemikompendiet innehöll väldigt mycket fysik. Svårt att avgöra vad som var viktigt för oss att kun. 26. Kommentarer till duggan Antal svar på frågan: 24 För enkelt jämfört med tentan. tog upp saker, täckte det mesta Normalsvår. och sammanfattande om det vi hade gått igenom. Hade gär kunt varit en tenta istället. Hade ingen. Mkt, relevanta frågor. lite kort om tid bara, men kom lite för tidigt under kursen.. Kontrollräk resultatet (poängsumman) bättre. Jag fick 10 poäng mindre än jag skulle ha. Ont om tid ok Omfattande och på en kunskapsnivå. dugga, kanske något i lättaste lagret om jag ska vara ärlig, men nivån var lite mer åt tentsa än dugga hållet frågor, avspeglade det viktiga. Mycket omfattande så mycket. men givetvis när den är så omfattande så blir den mycket svår! stor minus är att rättningen är klantig. I och med att det är en dugga har jag inte orkat "klaga" på detta. Mycket. Täckte det stora hela. Helt okej. Relevanta frågor. att den var skriftlig. med dugga, man lär sig mer. Kanske kunde modellsystemen också varit med i duggan? Lagom nivå på duggan, fast kanske lite för många uppgifter dugga med blandade uppgifter. Snäll rättning. 27. Kommentarer till tentamen Antal svar på frågan: 26 Ganska nivå. Ojämn, poängfördelning ej efter svårighetsgrad, otroligt luddiga svårtolkade frågor., täckte det mesta Någon enstaka otydlig fråga En del frågor ar det svårt att veta vad de ville att man skulle svara. De var lite svåra att tyda. Normalsvår. Det kändes inte som att tentan speglade vad vi lärt oss under kursen. Exempelvis var det för hög poäng på frågor som ex bara rörde en slide i ett föreläsningskompendie, eller en entimmesföreläsning, medan saker vi gått igenom på flera föreläsningar kppt togs upp (ex micro array). Det kändes som att det förekom många detaljfrågor men få övergripande förståelsefrågor (som grep över mer än en föreläsning). Dåligt att det bara var två frågor på genetikdelen som de flesta tyckte var roligast och kunde bäst.

10 10 av :06 Mycket dålig med för stor fokus på det vi redan "duggat av" och för liten fokus på resterande delar av kursen. Många "kuggfrågor" om saker som vi ej gått igenom ordentligt utan bara hade nämnts, kunde inte ens hitta svar på en fråga i vårt material! Frågor var dåligt formulerade, detta ledde till missförstånd. Borde ha varit mycket mer frågor om genetiken. Ärligt talat helt värdelös! Många frågor handlade om saker det inte stod något om i våra handouts, hur ska vi då kun svara? Man kan inte mins allt en lärare nämnt på en föreläsning för över en måd sedan! Vissa frågor känndes helt orelevanta. Många av frågor var dåligt formulerade så att det var svårt att förstå vad man skulle svara. väldigt obalanserad tentamen som tog upp väldigt lite av vissa avsnitt och sedan ahade en sex poängs fråga som relaterade till en enda slide på en fristående föreläsning. Jag tyckte inte alls att jag fick visa allt det som jag kunde, tycker att det är tecken på en dålig tenta när man läser för ett VG och sedan inte ens vet om man fått godkänt. Konstigt med så lite genetik frågor. Att han som höll i modellsystem föreläsningar säger att vi endast ska fokusera på fördelar med de olika systemen, och varför de används inom genetiken eftersom det är det han kommer att fråga om på tentan för att sedan ställa helt andra frågor är verkligen dåligt. Då är det mycket bättre att inte ge oss anvsningar alls så går man igenom hela föreläsningen istället för att välja ut en viss del som sedan inte ens komer med. OK. jag tyckte det var lite oklart med tolkning på vissa frågor... Frågan angående CDspektrat var helt värdelös. Vi har inte kunskap att tolka ett sådant spektrum, och om man inte hade lärt sig utantill vad de olika kurvor stod för förlorade man tre poäng. To bort den frågan. Frågan om CDspektrat var onödig. Ska man ha en fråga på det området är det bättre att fråga om vad metoden går ut på eller hur den fungerar. Vi har inte ens lärt oss att tolka såda spektrum! Dessutom var den inte värd 3 poäng! Väldigt omfattande och uppbyggd. tenta, lagom svår. En del frågor som man dock kan ställa sig tveksam till. för mycket detaljkunskaper och för stort fokus på saker som bara nämnts i förbifarten på föreläsningar överlag Lite för många detalfrågor, konstig fördelning på antal frågor från vardera avsnittt. Varför bara en genetik fråga? Mycket omfattande igen! väldigt. Vi får se om rättningen är mer rättvis den gång., men vissa sex poängsfrågor tyckte jag inte hörde till. Ex. den om proteinveckning och celldöd. Väldigt lång (många frågor). En del ganska oklara och luddiga frågor. En del ganska irrelevanta frågor, en del väldigt relevanta. nivå och spridning på frågor. att man fick så gott om tid på sig! Vissa avsnitt sakdes eller hade bara en liten fråga. Jag hade gär sett fler frågor om det som var efter duggan (det som vi hade dugga på hade vi ju redan redovisat en gång) och räkneuppgifter på genetiken. Lagom nivå. Svårt att förstå vad man skulle svara på, "luddiga" frågor. 28. Allmänt: Molekylärbiologi med Genetik bygger i viss utsträckning på avsnitt från tidigare kurser. Tycker du att di förkunskaper varit tillräckliga? Antal svar på frågan: 40 (1) Ja 30 75% (2) Delvis 10 25% (3) Nej 0 0% 29. Om du markerat delvis eller nej i föregående fråga vad skall förbättras? Antal svar på frågan: 8 Föreläsar verkade inte veta vad vi kunde och inte kunde, detta borde bli bättre så de kan fokusera på det som vi inte kan. Som det var nu undrade man om de inte trodde vi kunde nånting ibland och ibland satt man som ett frågetecken då de "rusade igenom" andra saker som var helt nya. Det vore om föreläsar informerades om vad vi läst inn. Vissa spenderade massa tid på att förklara saker vi lärt oss för länge sen, medans vissa föreläsningar var alldeles för komplicerade. Kanske svårt att hin med så mycket med på vårterminen. Det krävs också ibland att saker upprepas, därför att en del metoder som man bara delvis förstått/gått igenom kommer tillbaka direkt på hösten. Förkunskaper var inte tillräckliga på strukturbiokemiavsnittet. En del föreläsningar i strukturbiologi tyckte jag byggde delvis på kunskaper i fysik som man glömt sedan gymsiet. Kan några första föreläsningar med repetitioner på gammalt. Förkunskaper för fysik är rostiga och det vore att få reda på hur mycket fysik det kommer att ingå inn man kastas huvudstupa i diffraktioner, våglängder och faser. avsnitet med genetik och metoder har anrs varit mycket!!, REPITERA INTE SAKER 30. Övriga synpunkter på molekylärbiologikurs Antal svar på frågan: 13 kurs! kursledare, anders och pär otroliga. Nästa gång ni tar upp metoder för att studera strukturbiokemi, försök endast att ta upp det som är relevant för studenter. med korta dagar, svårt att orka med mer än två metodföreläsningar per dag.

11 11 av :06 Övervägande dålig kvalitet på kursen. Dålig information och övervägande dåliga föreläsare. Känns som en ihopslängd kurs där saker som inte får plats i andra kurser har slängts in, inget sammanhang. Bättre pedagogik!! Har man ingen riktig lärobok måste man ha någonting att lära sig ifrån med mer än intetsägande bilder! Överlag bättre struktur på kursen, ofta visste man ingenting om vad man skulle göra och när förrän dagen inn eller samma dag. Första avsnittet och enetiken var mycket intressanta. Dock tycker jag att det sammantaget är en väldigt spretig kurs, som hoppar från genetik till strukturbiokemi. Det är ju två helt separata ämnen? kan man inte göra två fempoängskurser av det istället? eller kanske en sju poängs kurs med molekylärbiologi, modellsystem och genetik, och en trepoängskurs på resten? och hjälpsamma kursansvariga (Anders och Per). högt tempo...varför inte en vecka inläsningstid före tenta? Använd alltid vit bakgrund i powerpointpresentationer. Anrs är det svårt att se vad som står i handoutsen och svårt att göra eg anteckningar. Ge inte handout med mörk (blå eller likde) bakgrund. Svårare att skriva kommentarer till då. Varför kan man inte dela upp den här kursen i mindre kurser? Man kan tenta av mindre delar istället, då lär man sig nog mer av allt istället för att behöva lära sig allt till en enda tenta. Det känns som om allt kanske inte hänger ihop så, känns mer som flera småkurser i en stor 10 poängs kurs. En kurs som knöt ihop lite lösa trådar. NA 31. Betygsätt från 15; 1=ointressant, 5=intressant. Antal svar på frågan: 39 (1) Anser du att ämnet varit intressant? (2) Hur har kursen varit organiserad? (3) Hur har arbetsbelastningen varit under kursen? Inget svar 2 5% % 0 0% % % 3 7.5% % 16 40% % 15% % 20% % 1 2.5% 4 10% 1 2.5% 1 2.5% 1 2.5% 32. Vad har varit det mest positiva under kursen? Antal svar på frågan: 32 Trevliga personer Avsnittet inn duggan samt genetikdelen. första avsnittet fram till duggan var Geneteikdelen, labbar, delen inn duggan. Labbar Genetik veckan Föreläsningar och kompendier Genetikveckan var rolig, intressant och givande. Framförallt har man haft nytta kunskaper i histologi/patologikursen som kom efteråt. Medicinsk genetik! Genetikveckan! otroligt kul att läsa sig om genetik, både i forskning och kliniiskt. Molekylärbiologin och genetiken var det absolut roligaste Djupare förståelse av metoder. Att vi oftast fått kompendier inn föreläsningar. (Verkar som nån pedagog har sagt att man lär sig bättre om man inte får kompendiet före föreläsningen. Detta stämmer inte, då blir man så upptagen med att anteck att man inte hinner lyss/förstå.) Genetikveckan. Metodföreläsningar i början var också intressanta och på rätt nivå. Kul att lära sig om metoder som forskare använder sig av i sin vardag och att få prova på några av dem själv. Genetikveckan var mycket intressant! God tid på tentan. genetik veckan på KS *** super!!!super!!! älskade det genetiken var jätteintressant, mycket på grund av dess verklighetsanknytning. Genetikveckan var spännde. Modellsystemen var också intressanta. Kan inte sätta fingret på något just nu, men laborationera var och genetiken. Mycket metoder som kan bli tröttsamt i längden men dock så viktigt för vår framtid som biomedicire/forskare. klinisk genetik genetikavsnittet, kursledar såg dock bara tilldemi början av kursenvilkt valitesynd Genetiken!!!!!! Kul ämnen, hjälpvilliga kursansvarige och föreläsare. att det mesta som man skulle kun redan fanns med i kompendier. Genetiken Labbar har varit mycket intressanta och välstrukturerade. Genetik veckan, med sjukdomar och sånt. Genetikveckan. Inga traumatiska grupparbeten eller projekt. laborationer Genetikavsnittet Det har inte varit så stressigt som det kan vara, man har haft god tid på sig att låta saker sjunka in.

12 12 av :06 Tid (dagar) till instudering, mkt med fredagar intressant Genetiken Veckan på KS 33. Vad har varit det mest negativa under kursen? Antal svar på frågan: 30 Röntgenkristallografin, för stökig. Väldigt ojämn kvalitet och arbetsbelastning mellan de olika avsnitten sedan var det bara en stor röra, sakde ett genomtänkt upplägg kändes det som Ingen kontakt mellan lärare, ojämn kurs. Allt utom genetikdelen och delen inn duggan var rätt dåligt Föreläsningar om modelsystem men demonstrationer var. Att det inte alltid stod det man behövde veta i Human Molecular Genetics, man fick leta på internet ibland. Stundtals mycket torrt och tråkigt det är svårt att få grepp om labtekniker då man ej utfört dem praktiskt. Tentan Pedagogiken, tentan, strukturen. Spretigheten och avsakde av en kursbok eller kursböcker eller ordentliga kompendium som relaterar til det vi läser. Röntgenkristallografi (för komplext), EM (svårt se sammanhanget), nukleära receptorer (svårt hänga med på föreläsningen, dåligt kompendium, för många slides, föreläsaren fick hoppa över flera). Tentafrågan med CDspektrat (vad var syftet?). Lite dålig information inför strukturbiokemiveckan. Man visste inte förrän på måndagen då vi började vad föreläsningar skulle handla om. Vissa för detaljrika och röriga föreläsningar. Varför gå så djupt på en föreläsning att ingen förstår och förklara sådant som vi inte ens behöver förstå för den här kursen (gäller främst röntgenkristallografi, EM och nukleära receptorer). alldeles för mycket metoder ( EM X_RAY proteinstruktur bestämmande etc!!!) Den enorma delen struktur biokemi. Bioinformatik är inte mitt favoritämne, men nödvändigt att lära sig. Ingen riktig litteratur. Har fått söka mycket på internet för att hitta information om vissa saker. strukturbiokemi har överlag varit dåliga föreläsare, helakursen känns som ett hopplock från mångaolika kursersvårt att hitta en röd tråd Några av föreläsningar. Att vissa bilder i vissa handouts inte hade någon förklarande text. Bioinformatiken Bioinformatiklabben är alltför lång för att vara så nära inpå tentan. Alla tekniker. Tråkiga föreläsningar där man inte alltid förstod. Strukturbiokemiavsnittet. strukturbiokemikompendiet. Svårt att veta hur mycket man ska gå in på detaljer när man pluggar. Huddinge förvirrande och konstigt upplagt, inget sammanhang Dåligt organiserad. Det kändes som om vi läste flera små kurser utan att ha det minsta att göra med varandra. Datalabbar, bägge två 34. Förslag till förbättringar Antal svar på frågan: 23 Skippa detaljer i röntgen kristollagrafin och ta det mer basiska samt det va massa repetitioner av gamla kunskaper (dåligt eller inte beror ju på individen) kursen känns rörig, som ett hopplock av olika saker utan röd tråd genom Ta bort modellsystemen och se över strukturbiokemin. Den hade kunt klaras av på en vecka med komprimerat schema och flera struk föreläsningar Gör om kursen helt Gär en labb till, inom t.ex. klinisk genetik. Möjligen en dugga till för att täcka alla avsnitt En enhetlig bok. Kanske att kombinera labmetoddelen med studiebesök på lab. Exempelvis var det tråkigt att ha föreläsning om c elegans nervsystem, men väldigt kul när man väl fick titta på olika mutationer i mikroskop. Mer pedagogiska och engagerade föreläsare som kan försöka förklara och öka intresset för dessa övervägande ointressanta och ibland svåra föreläsningar. Borde vara två kurser; en inn duggan och en efter. Duggan kunde ha varit en tenta istället. Tentan måste förbättras; se synpunkter på tentan. Bättre information. Hellre kompendier med löpande text till föreläsningar så att man kan förstå något av dem. Mer information så vi vet vad vi gör. Tentafrågor som baseras på den information vi faktiskt fått!! Första avsnittet och genetiken var mycket intressanta. Dock tycker jag att det sammantaget är en väldigt spretig kurs, som hoppar från genetik till strukturbiokemi. Det är ju två helt separata ämnen? kan man inte göra två fempoängskurser av det istället? eller kanske en sju poängs kurs med molekylärbiologi, modellsystem och genetik, och en trepoängskurs på resten? Informera om att information angående vilka föreläsningar vi kommer att ha finns på de olika institutioners eg hemsidor. Det kan vara att veta lite i förväg. Gå inte djupare på föreläsningar än vad som behövs! Äg tiden hellre till att gå igenom den generella principen! kunde man inte få mycke mer tid till det vi läste 1:a veckan för det var svårt och interessant mer fördjupat, mer tid på KS samt mindre datalabb och mindre frördjupat i metoder ( EM X_RAY proteinstruktur bestämmande etc!!!) Dela upp kursen i mindre kurser så man kan tenta av en del i taget. (se fråga 30) Kursbok, förbättra kompendier till C. Elegans och Ze fisk. Kanske skulle vara kul att göra ett besök någonstans för att se hur en kristallisation går till eller försöka att göra en själv?

13 13 av :06 lärar måste inse att man inte kan hålla koncentrationen uppe i över en timme. strukturen borde ändras radikalt särskilt på strukturbiokemiavsnittet som kändes helt verklighetsfrämmande. det hade varit trevligt med handouts som är strukturerade och innehåller information som hjälper en att få grepp om kursen. alla borde lära av föreläsar som håller i klinisk genetik Minska på teknik föreläsningar. Släng in lite fler skojföreläsningar (typ klinikerföreläsningar)! Bara för att man skall hålla motivationen och intresset uppe. Förenkla struktuekemikompendiet och dela ut den långt inn. Avsnittet med metoder hade en schemanyckel som visade vad kommande föreläsning handlade om så att man kunde förbereda sig inn försläsningen för ett bättre utbyte. Samma nyckel vore önskvärt för strukturbiokemin där man inte visste vad som komma skall, därmed ingen förberedelse och mindre utbyte av föreläsningar. Mer uppgifter och semirier och liknde, det är lättare att lära sig då. Kanske ett papper med målbeskrivningar på, de grundläggande saker man ska kun. Det blir enklare att plugga då. Om det ar halv dagar, chemalagg det sa. Fyll ut dagar och ge lediga instuderingsdagar. Fundera pa att borja halv 10 inte 9 kolla engelska kunskaper hos föreläsar. Föreläsar pratar ihop sig. Bättre information om kursen första dagen på terminen! Producerat av Textalk

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Anläggnings- och apparatteknik

Anläggnings- och apparatteknik Anläggnings- och apparatteknik Inlämnade svar : 0 8 Innehåll: Rökgaser e int riktigt min grej... Bra kurs. Föreläsarna: Westerlund är bland de båsta föreläsarna på KTF. Förklarar på ett sätt som gör att

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 1. Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Kursutvärdering D0010E LP3 VT09

Kursutvärdering D0010E LP3 VT09 Kursutvärdering D0010E LP3 VT09 Kursinnehållet och lite om dig: Min behållning av kursen som helhet var... Ingen alls: Mycket god: Har programmerat OOP tidigare. (2) Kommer inte fortsätta med programmering.

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Kursvärdering Berättarteknik 2014

Kursvärdering Berättarteknik 2014 Kursvärdering Berättarteknik 2014 Saknade du någon information innan kursstart? Ja: 1 Nej: 13 Har du läst igenom (skummat igenom) målsättningen på kursens hemsida? Ja: 7 Nej: 7 Hur många timmar i veckar

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56 Enkät: ID: 41311 Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: 34422 Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422

Läs mer

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT 2003 Västerås Kursansvarig: Gordana Dodig-Crnkovic Lärarstaben: Jan Gustafsson, Kimmo Eriksson, Sten Lindstam, Lennart Harnefors,

Läs mer

Några efterlyste mer handledningspass. Lösningsförslag på gamla tentor var också något som efterfrågades flera gånger under kursen.

Några efterlyste mer handledningspass. Lösningsförslag på gamla tentor var också något som efterfrågades flera gånger under kursen. Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Databasdesign, våren 2014 Sammanfattning Svarsfrekvens: 43% ( 23 / 54 ). Se bifogat

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Evaluation Summary - CD5390 Programkonstruktion med C HT-02 Dan Levin

Evaluation Summary - CD5390 Programkonstruktion med C HT-02 Dan Levin Evaluation Summary CD9 Programkonstruktion med C HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Utskrift: PDFkopia. Hur tycker du informationen kring kursen har varit? (=dålig... =bra) 8 Medel:.7 All information

Läs mer

Utvärdering SMD180 LP1 2006

Utvärdering SMD180 LP1 2006 Utvärdering SMD180 LP1 2006 Resultat Jag kunde programmera innan 2.41 Jag känner att jag kan programmera efter 3.59 I framtiden tror jag att P är en del av mitt arbete 2.91 Kursen känns angelägen för min

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals)

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) 7.5 hp HT 2007 KursPM Kursens hemsida http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/ict/map/if1611/ HT07-1 Mål, Krav, Innehåll och Schemaunderlag

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Hur jag lärde mig att älska Datavetenskap

Hur jag lärde mig att älska Datavetenskap Hur jag lärde mig att älska Datavetenskap Vad tänker ni på just nu? Vad tänker ni på just nu? Är det svårt? Vad tänker ni på just nu? Är det svårt? Det bestämmer du! Vad tänker ni på just nu? Är det svårt?

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola Projektmaterial IDROTTSSKADOR Bosöns Folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Stockholm 2002-05-06 Idrottsskador

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Resultat, användningstester. 2010, v37

Resultat, användningstester. 2010, v37 Resultat, användningstester 2010, v37 Om testet 6 testpersoner 19-21 år, 1 kvinna & 5 män 4 tp i åk 1 och 2 tp i åk2 2 tp gick Fysik del 2, materialfysik och Algebra och geometri Rekrytering skedde genom

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Elevseminarium 30/31 mars

Elevseminarium 30/31 mars Elevseminarium 30/31 mars Elevseminarium 30/31 mars Översikt Totalt antal svar 28 Filter nej Gruppera efter fråga nej Jag går på? A) Handelsgymnasiet 35.7% 10 B) 57.1% 16 Företagargymnasiet C) Learning

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Information Innehåll: fasta tillståndets fysik med fokus på halvledarfysik. Dioder, solceller, transistorer... Lärare: Martin Leijnse (föreläsare,

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo 209 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 Ja Nej Varför eller varför inte? Det är väldigt professionellt och man lär sig så mycket samtidigt

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer