Skola, Sorunda rektorsområde VÄLKOMMEN. nynäshamns kommun. Välkommen hit.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola, Sorunda rektorsområde VÄLKOMMEN. nynäshamns kommun. Välkommen hit."

Transkript

1 Skola, Sorunda rektorsområde VÄLKOMMEN nynäshamns kommun HIT Välkommen hit.

2 2/15 Välkommen hit Bakgrund Grundskolans uppdrag är att göra eleverna till goda samhällsmedborgare, ge eleverna studieförberedelse påverka deras personliga utveckling. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån visionen att alla elever ska bli sedda bekräftade varje dag, att alla ska känna sig trygga med glädje gå till skolan varje dag, att alla elever ska bli stimulerade, intresserade utmanade i sitt lärande varje dag. Vi vill att alla våra elever ska veta vad de kan, vara stolta över det. De ska veta vad de behöver utveckla hur de ska göra det med hjälp av alla oss som jobbar i Sorunda rektorsområde. Grundskolans uppdrag är att göra eleverna till goda samhällsmedborgare, ge eleverna studieförberedelse påverka deras personliga utveckling. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån visionen att alla elever ska bli sedda bekräftade varje dag, att alla ska känna sig trygga med glädje gå Välkommen hit! till skolan varje dag, att alla elever ska bli stimulerade, intresserade utmanade i sitt lärande varje dag. Vi vill att alla våra elever ska veta vad de kan vara stolta över det veta vad de behöver utveckla hur de ska göra det med hjälp av alla oss som jobbar i Sorunda rektorsområde. Välkommen hit! Sorunda Sorunda rektorsområde rektorsområde. Carl Bondes väg Sorunda Expedition fax Expedition barnomsorg Vika- Sunnerby- Kyrk- Fagerviks sko Angela Svensson rektor e-post Maria Böök biträdande rektor Sunnerby F e-post Kristin Olsson biträdande rektor Kyrksko Vika skola e-post Innehållsförteckning Fagerviks skola F 2 fritidshem... 3 Kyrkskolan F Föräldraråd... 4 Kyrkskolans fritidshem... 5 Bibliotek... 5 Vika skola F Vika fritidshem... 7 Sunnerbyskolan F Sunnerbyskolan Sunnerbyskolans fritidshem Skoltidningen Sunnerbyblaskan Amg kamratstödjargrupp Elevråd Fritidsgården Next Fritidsgården Vikagården Förväntansdokument Framtagen av Sorunda rektorsområde, Nynäshamns kommun. Mars 2012 Innehållsförtecknin Fagerviks skola F-2 fritidshem 3 Kyrkskolan F-6 4 Föräldraråd 4 Kyrkskolans fritidshem 5 Bibliotek 5 Vika skola F-5 6 Vika fritidshem 7 Sunnerbyskolan F-6 8 Sunnerbyskolan Sunnerbyskolans fritidshem 10 Skoltidningen Sunnerbyblaskan 10 Amg kamratstödjargrupp 11 Elevråd 11 Fritidsgården Next 12

3 3/15 Välkommen hit Fagerviks skola F-2 fritidshem fritidshem Fagerviks skola F 2 Fagerviks skola F-2 fritidshem. Skolan har aktiva klass- elevråd. Skola fritids ansvarar gemensamt för föräldraråd Skolan har kamratstödjargrupp. aktiva klass- elevråd. Fritids Skola skola har fritids ett nära ansvarar samarbete gemensamt med elevernas för föräldraråd välmående i fokus. kamratstödjargrupp. Det finns också Fritids möjlighet skola till läxhjälp har ett på nära fritids. samarbete med elevernas Vissa välmående fasta aktiviteter i fokus. äger Det rum finns under också veckan möjlighet Vissa fasta aktiviteter äger rum under veckan på fritids, på fritids, till läxhjälp men på personal fritids. elever planerar oftast verksamheten tillsammans. men Vissa personal fasta aktiviteter elever planerar äger oftast rum verksamheten under veckan tillsammans. på fritids, Gemensamt personal för skola fritids elever är att Gemensamt planerar oftast verksamheten tillsammans. vi prioriterar uteaktiviteter, för skola både spontana fritids är att planerade. Varje dag uteaktiviteter, går en skogspromenad, både som spontana vi kallar vi prioriterar Gemensamt för skola fritids är att vi Morgonrutten. planerade. Varje dag går vi en skogspromenad, prioriterar som uteaktiviteter, vi kallar Morgonrutten. både spontana Vi har höga planerade. förväntningar Varje tror dag på varje går elevs vi en förmåga skogspromenad, lyckas. att Vi har höga förväntningar som vi kallar Morgonrutten. tror på varje elevs förmåga att lyckas. Vi har höga förväntningar tror på varje elevs förmåga att lyckas. Fagerviks skola ligger mitt i skogen i norra Sorunda intill Fagersjön. Skolan består Fagerviks av 62 elever, skola ligger F-2, samt mitt ett i i fritidshem. norra Sorunda intill Fagersjön. Skolan Skolan skogen i i består består av av elever, elever, F-2, F 2, samt samt ett ett fritidshem. fritidshem. nyfikenhet lust att lära genom- Barnens syrar hela vår verksamhet. Arbetssättet är inspirerat Barnens Barnens nyfikenhet av nyfikenhet Bifrostpedagogiken lust att lust att lära genomsyrar som lära innebär vår syrar genom- hela att verksamhet. vi hela har ett vår Arbetssättet tema verksamhet. som är sträcker inspirerat Arbetssättet av sig Bifrostpedagogiken inspirerat över är en hel termin. som av innebär Bifrostpedagogiken Alla att skolans vi har ett elever tema som arbetar sträcker innebär att vi har sig över en hel termin. Alla skolans elever arbetar åldersblandat i olika verkstäder. Elevernas intresse läro- åldersblandat i olika ett tema verkstäder. som sträcker Elevernas sig över intresse en hel termin. läroplan Alla utformar skolans elever verkstädernas arbetar plan utformar verkstädernas innehåll. åldersblandat innehåll. i olika verkstäder. Elevernas intresse läroplan utformar verkstädernas innehåll. För att väcka elevernas lust inför kommande tema får För de att alltid väcka ett litet elevernas uppdrag vid lust terminsavslutningen inför kommande anspelar tema får på nästa de tema. alltid Vid ett terminsstart litet uppdrag inspireras vid elev- som terminsavslutningen erna För att en väcka kort dramatisering elevernas som anspelar lust av temat. inför på Det kommande tema nästa avslutas tema. alltid Vid med en terminsstart får fest de för alltid skolans inspireras ett alla litet familjer. uppdrag eleverna vid av terminsavslutningen en kort dramatisering som av anspelar temat. Det på avslutas alltid av med en fest för skolans alla nästa Skolan tema. har Vid aktiva terminsstart klass- elevråd. inspireras Skola eleverna fritids ansvarar av en kort gemensamt dramatisering för föräldraråd av temat. kamratstödjargrupp. Fritids skola har ett nära samarbete med familjer. Det avslutas alltid av med en fest för skolans alla elevernas välmående i fokus. Det finns också möjlighet familjer. till läxhjälp på fritids. Personalrum Åk F-2 Fagerviks skola Personalrum Sjukanmälan Åk F-2 Fagerviks skola I Dexter Skola Sjukanmälan fritidselever I Dexter ( Alltid bemannad ) Skola fritidselever ( Alltid bemannad )

4 kskolan 4/15 Välkommen är vackert hit belägen mittemot unda kyrka i ett kulturlandskap med stenar järnåldersgravar. Vi har nspirerande skolgård med stora ytor n F-6 lockar till rörelseglädje lek. Kyrkskolan F 6. ar förmånen att arbeta i små grupper En viktig del i barnens kunskapsutveckling ackert cirka 20 belägen Kyrkskolan elever. Det mittemot är skapar vackert förutsättar ett för kulturlandskap en mittemot trygg lärandemiljö Sorunda med kyrka där i ett alla la. Vi bjuder regelbundet in föräldrar i är ett gott samarbete mellan hem sko- belägen i kulturlandskap järnåldersgravar. bli sedda. Kyrkskolan med har Vi runstenar 106 harelever. I verksamheten. järnåldersgravar. urserna arbetar Vi har vi en åldersinerat. Vi arbetar med språk- läsutveckling skolgård med stora ytor inspirerande örelseglädje skolgård med lek. stora ytor som lockar som vi En viktig anser del är i barnens centralt kunskapsutveckling i elevernas övergripande skolframgång. är ett gott till rörelseglädje lek. samarbete mellan hem skola. Vi bjuder regelbundet in föräldrar i verksamheten. Kyrkskolan har vi höga förväntningar våra att elever. arbeta Vi har Vi förmånen i arbetar små att grupper arbeta för att i små eleverna grupper om cirka 20 elever. Det skapar förutsättningar för en trygg lärandemiljö där alla kan bli sedda. Kyrkskolan har 106 elever. I är centralt i elevernas övergripande skolframgång. Vi arbetar med språk- läsutveckling som vi anser ver. bli stimulerade Det skapar i en lustfylld förutsättrygg vardag, inserade Ni är självklart varmt välkomna att höra av lärandemiljö utmanade utifrån årskurserna 1 3 där 4 5 arbetar alla sina egna er besöka oss i vår verksamhet för att vi åldersintegrerat. tsättningar. se hur vi arbetar! På Kyrkskolan har vi höga förväntningar på våra elever. Vi arbetar för att eleverna ska bli stimulerade i en lustfylld vardag, intresserade utmanade utifrån sina egna förutsättningar. yrkskolan har 106 elever. I 4-5 arbetar vi åldersin- lans profil står på tre stadiga ben: kulgemenskap traditioner. Vi har återmande aktiviteter: mästerskap i friidpar Kvarnängen, vi höga förväntningar Skoljoggen, öppet hus, itionellt luciafirande, Må bra-vecka, i arbetar för att eleverna lig fysisk aktivitet, jullunch med elever de serverar, i en lustfylld julgransplundring, vardag, intmanade före utifrån påsk, sina fadderverksamhet egna vasalopp, rullning t sång, musik teater vid olika eveang. Skolans profil står på tre stadiga ben: kultur, gemenskap traditioner. Vi har återkommande aktiviteter: mästerskap i friidrott på Kvarnängen, Skoljoggen, öppet hus, traditionellt luciafirande, Må bra-vecka, daglig fysisk aktivitet, jullunch med elever som serverar, julgransplundring, vasalopp, äggrullning före påsk, fadderverksamhet samt sång, musik teater vid olika evenemang. år på tre stadiga ben: kulch traditioner. Vi har återiteter: räldraråd Föräldraråd. mästerskap i friiden, Skoljoggen, öppet hus, iafirande, Må bra-vecka, kla ivitet, skolgården. jullunch med elever utveckla skolgården. lgransplundring, vasalopp, påsk, fadderverksamhet byskolan. k teater Sunnerbyskolan. vid olika eve- kyrk har föräldrarådet fått saker att da, vi har På bl Kyrk a jobbat har föräldrarådet med att ut- fått saker att hända, vi har bl. a. jobbat med att Bille Larsen är sedan fyra år tillbaktiv i föräldrarådet, Ida Bille Larsen just är nu sedan på Sun- fyra år tillbaka aktiv i föräldrarådet, just nu på et var enkelt, det finns inget som är Valet var enkelt, det finns inget som är viktigare än mina barns skolgång. En viktig del i barnens kunskapsutveckling är ett gott samarbete mellan hem skola. Vi bjuder regelbundet in föräldrar i verksamheten. Ni är självklart varmt välkomna att höra av er besöka oss i vår verksamhet för att se hur vi arbetar! Vi arbetar med språk- läsutveckling Personalrum som vi anser Åk F-6 är Kyrkskolan centralt i elevernas övergripande skolframgång. Fax Sjukanmälan Ni är självklart I Dexter varmt välkomna att höra av er besöka Skola oss 970 i vår 22 verksamhet för att Fritidselever se hur vi arbetar! Det är inte så Personalrum viktigare än mina att man alltid kan Åk barns F-6 Kyrkskolan påverka skolgång. allt, men Fax -Det det är är 970 inte viktigt 22 så att vara att med i processen, det man alltid kan påverka är roligt när vi får Sjukanmälan saker allt att men hända! det I Dexter är viktigt att vara Skola med i processen, Fritidselever det är roligt när 970 vi 23 får saker att hända! Ida Bille Larsen, föräldrarådet, Sunnerbyskolan åd viktigare än mina 4 barns skolgång.

5 5/15 Välkommen hit Kyrkskolan fritidshem Kyrkskolans fritidshem. Är uppdelat i två avdelningar: Lillfritids, förskoleklass till åk 2, här fokuseras kunskap genom lek, rörelse det sociala lärandet. Storfritids, åk 3-5 bygger på eget Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar: Lillfritids har barn från förskoleklass till åk 2, här fokuseras på kunskap genom lek, rörelse det sociala lärandet. Storfritids med barn i åk 3 5 bygger på eget ansvar där eleverna planerar verksamheten tillsammans med pedagogerna. Det här skapar åldersanpassade aktiviteter vilket är betydelsefullt för lärandet. ansvar samt att eleverna planerar verksamheten tillsammans med pedagogerna. Det här skapar åldersanpassade aktiviteter vilket är betydelsefullt för lärandet. Alla barn har tillgång till våra pedagogiska redskap så som gymnastiksal, musik, pyssel skolgård. Alla barn har tillgång till våra pedagogiska redskap som gymnastiksal, musik, pyssel skolgård. Efter klockan slås verksamheterna ihop vilket skapar sociala kontakter mellan åldersgrupperna, samt ger trygghet gemenskap för eleverna. bygger på ett demokratiskt förhållningssätt där elevernas delaktighet uppmuntras. Efter klockan slås verksamheterna ihop, vilket skapar sociala kontakter mellan åldersgrupperna, samt ger trygghet gemenskap för eleverna. Verksamheterna bygger på ett demokratiskt förhållningssätt där elevernas delaktighet uppmuntras. Verksamheterna Personalrum Åk F-6 Kyrkskolan Fax Sjukanmälan I Dexter Skola Fritidselever Biblioteket Biblioteket. Sorunda bibliotek är bygdens folkbibliotek men fungerar samtidigt som skolbibliotek för rektorsområdets skolor/förskolor. internet för sökning, kommunikation annat skol- Vi tillhandahåller bland annat skolor/förskolor. böcker, tidskrifter, databaser annat material för informationssökning Vi tillhandahåller bland annat Internetdatorer för sökning, kommunikation informationssökning annat skolarbete anpassade media för de som har synproblemarbete dyslexi eller andra lässvårigheter möjlighet att låna vis apparatur för uppspelning av dessa anpassade dyslexi eller andra lässvårigheter media Sorunda bibliotek är bygdens folkbibliotek men fungerar samtidigt som skolbibliotek för rektorsområdets böcker, tidskrifter, databaser annat material för anpassade medier för dem som har synproblem, möjlighet att låna viss apparatur för uppspelning av de anpassade medierna möjlighet till fjärrlån från hela Sverige av facklitteratur som inte finns i kommunen möjlighet till fjärrlån från hela Sverige av faktalitteratur som inte finns i kommunen uthyrning av dvd-filmer, både fakta spelfilmer, totalt omkring stycken i kommunen uthyrning av dvd-filmer, både fakta spelfilmer, totalt omkring stycken i kommunen. Sist, men inte alls minst, är vi också en plats Sist, men att inte bara alls minst, vara på är vi för också elever en plats att bara personal på för under elever raster personal håltimmar. under raster vara håltimmar. Öppettider Förskola skola Månd-tors För alla tisd torsd

6 6/15 Välkommen hit Vika skola F 5. Vika skola F-5 eker Läs- åldersblandat skrivinlärning både i närmiljö börjar redan i F- g klass, mark, där särskilt vi arbetar dagarna enligt vid Bornholmsmodellen (vägen till läsning genom tersstart. språkle- De Smartboard bärbara datorer vi har är en tillgång i arbetet med Trageton. Vid Fållnäsvikens slut i en vacker miljö ligger den gamla Vid bruksorten Fållnäsvikens Stora slut Vika. i en Det vacker gamla miljö kalkstensbrottet är sedan ligger länge den nedlagt, gamla men bruksorten det är fortfarande Storaen viktig del av Stora Vika. Vikas Det historia. gamla kalkstensbrottet Samhället har drygt är 500 sedan skola länge F-5 nedlagt, men det är fortfa- De Smartboard bärbara datorer vi har invånare. ka rande en viktig del av Stora Vikas historia. Samhället har drygt 500 invånare. är en tillgång i arbetet med Trageton. Fållnäsvikens slut i en vacker miljö er den gamla bruksorten Stora a. Det gamla kalkstensbrottet är selänge nedlagt, men det är fortfade en viktig del av Stora Vikas histo- Samhället har drygt 500 invånare. Vi arbetar aktivt för ett bra klimat. Vi har en antimobbingsgrupp som jobbar enligt Vika en F 5 skola med 61 eleversom arbetar Vika skola är en F-5 skola, med 61 elever vår plan mot diskriminering kränkande åldersintegrerat. Vika skolas profil är utomhuspedagogik. som arbetar Det kan vetenskapligt åldersintegrerat. stödjas att praktik, Vika rörelse, skolas behandling. profil motorik är utomhuspedagogik. hälsa förstärker inlärningen. Det Vi kan har valt vetenskapligt den profilen stödjas eftersom att den stimulerar praktik, alla rörelse, sinnen. I motorik hälsa förstärker inlärningen. Efmobbingsgrupp som jobbar enligt vår plan mot diskri- vår Vi arbetar Idag aktivt jobbar för ett vi bra bl arbetsklimat. a med LionsQuestmodellen, Vi har en anti- närbelägna skolskog arbetar vi ämnesintegrerat klasserna har egna lägerplatser. Djur natur är ett Vi arbetar aktivt som syftar för ett till bra att klimat. stärka Vi har utveckla minering kränkande behandling. tersom självklart alla inslag. sinnen stimuleras har vi valt det sociala samspelet. en antimobbingsgrupp som jobbar enligt den profilen. I vår närbelägna skolskog arbetar Vi leker vi ämnesintegrerat åldersblandat både i närmiljö klasserna i skog har syftar På till att skolan stärka har utveckla vi det kamratstödjare sociala samspelet. ifrån Idag jobbar vi b.l. a. med LionsQuestmodellen, som a skola är en F-5 skola, med 61 elever vår plan mot diskriminering kränkande arbetar mark, särskilt dagarna vid terminsstart. egna åldersintegrerat. lägerplatser. Djur Vika skolas behandling. natur är ett årskurs ett. Eleverna i 4-5 är faddrar till eleverna fil är På skolan har i vi F-klassen. kamratstödjare ifrån årskurs ett. Eleverna jobbar i åk 4 5 vi är faddrar bl a med till eleverna LionsQuestmodel- i F-klassen. självklart utomhuspedagogik. inslag. Det kan vekapligt stödjas att praktik, rörelse, mo- Idag Vi går regelbundet Sjörundan, en promenad på cirka 1 km. k Vi hälsa leker Läs- förstärker åldersblandat skrivinlärning inlärningen. börjar både redan i närmiljö i Efom alla arbetar enligt Bornholmsmodellen (vägen till läsning len, som syftar till att stärka utveckla Fklass, där vi skog sinnen mark, stimuleras särskilt har dagarna vi valtvid terminsstart. I vår närbelägna skolskog ar- det sociala samspelet. genom språklekar). Från årskurs 1 jobbar vi enligt Tragetonmodellen, d.v.s. att skriva sig till läsning. profilen. r vi ämnesintegrerat klasserna har På skolan har vi kamratstödjare ifrån a lägerplatser. Vi går De Smartboard regelbundet Djur bärbara Sjörundan, natur datorer är vi en har ettär promenad inslag. på cirka 1 km. verna i en tillgång i arbetet med Trageton. årskurs ett. Eleverna i 4-5 är faddrar till ele- klart F-klassen. Personalrum Åk F-5 Vika skola Fax Sjukanmälan I Dexter

7 7/15 Välkommen hit Vika fritidshem. Vika fritidshem Vi har en stor lokal där vi leker, bygger myser i soffan. Fritidshemmets har en stor rum lokal är där uppdelade vi leker, i bygger flera Vi olika myser pedagogiska i soffan. vrår Fritidshemmets där fantasi rum är kreativitet uppdelade är i flera nyckelorden. olika pedagogiska vrår där fantasi kreativitet är nyckelorden. Vi är ute varje dag har en underbar natur att tillgå med både skog vatten. Ute samlar vi på oss allehanda material som vi också använder i den skapande verksamheten. Vi är ute varje dag har en underbar natur att tillgå med både skog vatten. Ute samlar vi på oss allehanda material som vi också använder i den skapande verksamheten. Några saker som vi har gjort för att underlätta för oss barnen är: Mellanmålet serveras under cirka en timme Några saker som vi har skapat för att underlätta för oss barnen är: barnen kan själva välja när de vill äta under denna tid. Det blir en lugn stund där alla blir sedda vi kan samtala i lugn ro. Mellanmålet serveras under cirka en timme barnen kan själva välja när Vi har en magnettavla med våra olika vrår uppritade. Barnen placerar sin namnförsedda knapp på den aktivitet de vill delta i. Denna tavla har gjort att barn de vill äta under denna tid. Det blir en lugn stund där alla blir sedda vi vuxna lätt kan se var alla kompisar/barn är. Tavlan kan samtala i lugn ro. har hjälpttill att skapa en lugn atmosfär inomhus. Vi har en magnettavla med våra olika vrår uppritade. Barnen placerar sin namnförsedda knapp på den aktivitet de vill delta i. Denna tavla har gjort att barnen vuxna lätt kan se var alla kompisar/barn är. Tavlan har hjälpt till att skapa en lugn atmosfär inomhus. Personalrum Åk F-5 Vika skola Fax Sjukanmälan I Dexter Skola Fritidselever

8 Sunnerbyskolan Årskurs F-6 8/15 Välkommen hit Sunnerbyskolan ligger centralt i Sunnerby omgiven av vacker natur, kulturlandskap villaområden. Sunnerbyskolan Årskurs F 6. Vårt arbetslag omfattar just nu tio åldershomogena klasser i åk F-6. De flesta av våra klasser är små med omkring 20 elever, totalt Sunnerbyskolan 179 elever. Vi ligger är ett centralt gäng positiva, i engagerade Sunnerby omgiven stöttande av vuxna vacker som natur, har barnens kulturlandskap bästa i fokus. villaområden. Vår profil, natur kultur med utepedagogik, är för förskoleklass till årskurs 4 för- nnerbyskolan lagd till "Pettssons hage", den vackra hagmarken i Torp. Sedan 1997 pågår Hagen- kurs F-6 projektet i samarbete med Nynäshamns Vi Vårt har arbetslag 100% omfattar behöriga just nu klasslärare. tio åldershomogena Där det Naturskola Naturskyddsföreningen. nerbyskolan klasser i ligger åk F 6. De centralt flesta av våra klasser Suny omgiven omkring av 20 vacker elever, totalt natur, 179 elever. kultur- Vi är ett gäng posi- är små med är möjligt undervisar vi i varandras klasser för tiva, engagerade att ta tillvara stöttande vår ämneskompetens vuxna som har barnens på I åk 6 har våra elever möjlighet att välja skap bästa villaområden. i sätt. handboll eller hästsport som profil. fokus. arbetslag Vi har omfattar 100 % behöriga just klasslärare. nu tio åldersogena klasser undervisar vi i varandras klasser för att ta tillvara vår Där det är möjligt Våra klasser har utomhuslektioner varje Våra elever i klass 1 2 arbetar varje vecka i åk naturen F-6. De runt flesta knuten av samt en vecka med datorer enligt metoden "att skriva sig till en skolgård läsning" som som inbjuder Arne till lek. Trageton har ämneskompetens på bästa sätt. Våra klasser har utomhuslektioner varje vecka, naturen klasser är små med omkring 20 elever, Vår profil, natur kultur med utepedagogik, är för utvecklat. förskoleklass till årskurs 4 för- skolgård som inbjuder till lek runt knuten lt 179 elever. Vi är ett gäng positiva, enrade stöttande vuxna som har barbästa i fokus. marken förskoleklass i På Torp. onsdagseftermiddagar lagd Vår till profil: "Pettssons natur hage", kultur med den utepedagogik, vackra är hag- för till Sedan årskurs 4 förlagd 1997 till pågår Pettssons Hagenprojektet möjlighet i samarbete att få med studiehjälp Nynäshamns av utbildade lä- har hage, våra elever den vackra hagmarken i Torp. Sedan 1997 pågår Hagenprojektet i samarbete med Nynäshamns Naturskola ar 100% behöriga klasslärare. Där det Naturskola Naturskyddsföreningen. rare. Vi Naturskyddsföreningen. har också den stora förmånen att öjligt undervisar vi i varandras klasser ha Sorundas fina bibliotek mitt i skolan. I åk 6 elever möjlighet att välja handboll eller att ta tillvara vår ämneskompetens på I åk 6 har våra elever möjlighet att välja hästsport som profil. a sätt. handboll eller Vi har hästsport ett väl som fungerande profil. elevråd en kamratstödjargrupp med regelbundna träffar. enligt i klass metoden 1 att skriva 2 sig arbetar till läsning varje som Våra elever i klass 1 2 arbetar varje vecka med klasser har utomhuslektioner varje Våra datorer elever Arne Trageton har utvecklat. a naturen runt knuten samt en vecka med datorer enligt metoden "att skriva sig till läsning" som Arne Trageton har gård som inbjuder till lek utvecklat. På onsdagseftermiddagar har våra elever möjlighet att Sjukanmälan få studiehjälp av utbildade lärare. Vi har också den stora förmånen att I Dexter ha Sorundas fina bibliotek mitt i skolan. På onsdagseftermiddagar Vi har ett väl Skola fungerande åk 5-6 elevråd har 970 våra elever en kamratstödjargrupp med att regelbundna Skola få studiehjälp åk 3-4 träffar av 970 utbildade 09 lä- 16 Utomhus använder vi alla våra sinnen, vi får en direkt upplevelse där rare. vi Vi har också den stora förmånen att möjlighet Utomhus använder vi alla våra förstår sinnen. med Vi får hela en kroppen direkt upplevelse detha Sorundas fina bibliotek mitt i skolan. Skola åk F-2 samt fritidselever fastnar där vi i förstår knoppen. med hela kroppen Vi har ett väl fungerande elevråd en det fastnar i knoppen. kamratstödjargrupp med regelbundna träffar. 8 Sjukanmälan OBS! separat anmälan för fritidselever

9 Årskurs 7-9 9/15 Välkommen hit Här på högstadiet arbetar alla för att skapa en trygg, kreativ kunskapsfokuserad verksamhet där 179 elever personal trivs. rskurs 7-9 Årskurs 7 9. Skolans elevråd verkar för att ge varje elev en chans att förbättra sin skola. Här på högstadiet arbetar alla för att På skapa skolans en trygg, elevcafé kreativ kan eleverna kunskapsfokuserad mellanmål. verksamhet De där kan 179 även elever surfa på köpa frukost Internet, personal läsa tidningar trivs. umgås. är på högstadiet arbetar alla för att apa en trygg, kreativ kunskapsfoserad verksamhet där 179 elever rsonal trivs. olans elevråd verkar för att ge varje elev chans att förbättra sin skola. skolans elevcafé kan eleverna köpa frust mellanmål. De kan även surfa på ternet, läsa tidningar umgås. Skolans elevråd verkar för att ge varje elev en chans att förbättra sin skola. Skolbiblioteket är öppet för elever personal för studier under lugna förhållanden. På skolans elevcafé kan eleverna köpa frukost mellanmål. De kan även surfa på internet, läsa tidningar umgås. Sunnerbyskolans häst- handbollsprofil går att välja redan från årskurs sex. Genom Traditionsenligt sker skolavslutningen under högtidliga former i Sorunda kyrka. Sti- profilen Skolbiblioteket ges eleven är öppet möjlighet för elever till personal individuell för studier under lugna förhållanden. pendier delas ut för speciellt goda insatser olbiblioteket utveckling är öppet inom för sitt elever valda område. pernal för studier Sunnerbyskolans under häst- lugna handbollsprofiler förhållanden. går att välja Traditionsenligt sker skolavslutningen under högtidliga Inom skol-if finns utöver profilerna möjligheter inom skolarbete socialt engagemang. att delta i skol-dm i andra sporter. redan från årskurs sex. Genom profiler ges eleven möjlighet till individuell utveckling inom sitt valda område. former i Sorunda kyrka. Stipendier delas ut för speciellt Under vårens öppet hus erbjuds möjligheter att besöka fördjupa sig i högstadi- nnerbyskolans goda insatser inom skolarbete socialt engagemang. Skoljoggen, häst- Inom skol-if finns friidrottsdagen handbollsprofil utöver profilerna möjligheter fotbollsturneringen att delta Under vårens öppet hus erbjuds möjligheter att besöka r att välja redan från i skol-dm i andra engagerar årskurs sporter. både sex. elever Genom Traditionsenligt fördjupa ets verksamhet. sker skolavslutningen under högtidliga former i Sorunda kyrka. Sti- personal. eleven I dessa möjlighet traditioner till möts individuell sig i högstadiets verksamhet. ofilen ges vuxna elever inom på lika sitt villkor. valda område. Inom pendier delas ut för speciellt goda insatser Välkommen! veckling Skoljoggen, friidrottsdagen fotbollsturneringen engagerar både elever personal. I dessa traditioner möts Välkommen! ol-if finns utöver profilerna möjligheter inom skolarbete socialt engagemang. vuxna elever på lika villkor. t delta i Varje skol-dm läsår i avslutas andra sporter. med en stor bal för avgångsklasserna. Det är en magisk kväll för Under vårens öppet hus erbjuds möjlighe- Varje läsår avslutas med en stor bal för avgångsklasserna. Expedition Det är magisk kväll för både elever personal. Åk F-9 Sunnerbyskolan oljoggen, både friidrottsdagen elever personal. fotbollsturringen engagerar av Festen arrangeras ter att besöka fördjupa sig i högstadiets verksamhet. Festen arrangeras av föräldrar i samarbete med skolans personal föräldrar både elever. i samarbete elever med persol. I dessa sonal traditioner elever. möts vuxna ele- Välkommen! I Dexter skolans per- Sjukanmälan r på lika villkor. Skola arje läsår avslutas med en stor bal för avngsklasserna. Det är en magisk kväll för de elever personal. Festen arrangeras föräldrar i samarbete med skolans pernal elever. Expedition Åk F-9 Sunnerbyskolan Sjukanmälan 9 I Dexter

10 10/15 Välkommen hit unnerbyskolans Sunnerbyskolans fritidshem fritidshem Sunnerbyskolans fritidshem. Vi ligger i ett naturskönt område med tillgång till skog öppna landskap. Vi Vi ut-använder musik i ligger i ett naturskönt område med tillång till skog Vi använder skolans lokaler för träslöjd, skolans idrott. lokaler för träslöjd, nyttjar detta öppna dagligen landskap. i den Vi fria utyttjar detta leken musik men idrott. även dagligen i styrda i utomhusaktiviteter. den fria leken men Varje Vi serverar vecka erbjuder frukost vi pedagogiskt mellanmål pyssel enligt andra en i styrda utomhusaktiviteter. Vi serverar frukost mellanmål enligt Vi Vi har ligger en i stor ett naturskönt lekinspirerande skolgård, stor område lekinspirerande med i har en med många tillgång ställen skolård, med skog öppna landskap. till för lek. Det många finns ställen rörelsebana för lek. en et finns Vi utnyttjar rörelsebana detta dagligen vattentrappa som är en tillverkad i attentrappa i den som fria leken, är tillverkad men även i samarbete med föräldrar i barn. styrda utomhusaktiviteter. aktiviteter, vi plockar även upp barnens spontana vår kostpolicy, vi låter barnen ta vår idéer kostpolicy, om vad de vill göra. vi låter barnen ta ansvar för servering allas trivsel. ansvar för servering allas trivsel. Vi använder skolans lokaler för träslöjd, musik idrott. Personalen är sammansatt av fritidspedagoger, är sammansatt Personalen Vi serverar frukost förskolelärare av fritidspedagoger, mellanmål enligt vår kostpolicy, skötare förskolelärare barn- vi låter barnen som har ta ansvar många barnskötare allas intressen trivsel. som som har gärna många förs egna över fritids- till barnen. för egna servering fritids- marbete med föräldrar barn. Varje Vi har vecka en stor erbjuder lekinspirerande vi pedagogiskt skolgård, med pyssel intressen många som gärna förs över till barnen. arje vecka erbjuder pedagogiskt pyssel ställen andra för lek. aktiviteter, Där finns en men rörelsebana vi möter även vattentrappa aktiviteter, barnen som i men är deras tillverkad vi önskemål möter i samarbete även kring med vad föräld- de lelärare barnskötare som har många egna fritidsin- Personalen är sammansatt av fritidspedagoger, försko- ch andra upp pp barnen spontant rar i deras barn. vill önskemål göra. kring vad de tressen Sunnerbyskolans som ofta används fritidshem som inspiration för 970 barnen. 17 Sunnerbyskolans fritidshem ontant vill göra. Skoltidningen Sunnerbyblaskan. Skoltidningen koltidningen Sunnerbyblaskan unnerbyblaskan Skoltidningens premiärnummer utgavs vårterminen premiärnummer Syftet utgavs med vår- tidningen är koltidningens rminen delvis att Syftet nå ut med alla tidningen bra är intressanta elvis att nå saker ut med som alla sker bra på Sunnerbyskolans intressanta högstadium. sker på Vi Sunnerbyskolans skriver texter om högsta- aktuella händel- ker som vi tycker är intressanta. ium. Vi skriver ser texter ämnen om som aktuella vi tycker händelr ämnen som vi tycker är intressanta. är intressanta. I skoltidningen att omsätta sina ges tankar eleverna idéer möjlighet i skrift. att skoltidningen vara kreativa ges eleverna samt att möjlighet omsätta att sina tankar ara kreativa samt idéer att i skrift. omsätta sina tankar ch idéer i skrift. Redaktionen träffas en gång i veckan på edaktionen elevens träffas val. en gång i veckan på levens val. Vi är alltid öppna för förslag till Vi är alltid reportage. öppna Vi är alltid för Har förslag öppna du ett för till förslag artikelförslag. Hör av dig till oss med dina eller reportage. kanske Har du en ett tanke förslag så hör eller av dig! kanske en tanke så hör av dig! idéer tankar! Skoltidningens premiärnummer utgavs vårterminen Syftet med tidningen är att nå ut med alla bra intressanta saker som sker på Sunnerbyskolans högstadium. Vi skriver texter om aktuella händelser ämnen som I skoltidningen får eleverna möjlighet att vara kreativa Redaktionen träffas en gång i veckan på Elevens val

11 11/15 Välkommen hit Antimobbing kamratstödjargrupp Antimobbnings- kamratstödjargrupp. Antimobbing kamratstödjargrupp Antimobbinggruppen på varje skola tar emot anmälningar från elever, föräldrar personal. Antimobbinggruppen De kopplas in på vid varje upprepade skola tar kränkningar. emot anmälningar från elever, föräldrar personal. De kopplas in vid upprepade kränkningar. De tar hand om utredning, dokumentation Antimobbningsgruppen på varje skola tar emot anmälningar från elever, föräldrar personal. Den kopplas in vid uppföljning upprepade kränkningar. av handlingsplaner. Där De tar hand om utredning, dokumentation ingår samtal uppföljning på olika av nivåer. handlingsplaner. Rektor informeras ingår alltid samtal på i vissa olika fall nivåer. överlämnas Rektor ären- infor- Där det meras till rektor alltid som i vissa kan besluta fall överlämnas om vidare ärendet till ärendet rektor åtgärder. disciplinära lämnas till som rektor kan som besluta kan besluta om om vidare disciplinära åtgärder. Gruppen tar hand om utredning, dokumentation uppföljning av handlingsplaner. Där ingår samtal på olika nivåer. Rektor informeras alltid, i vissa fall över- disciplinära åtgärder. Kamratstödjargruppen består av elever från alla årskurser vuxna från antimobbinggruppen Kamratstödjargruppen som jobbar består förebyggande av elever mot från mobbing, alla årskurser utanförskap vuxna från andra antimobbinggruppen som jobbar förebyggande kränkande Kamratstödjargruppen handlingar. består av elever från alla årskurser vuxna från antimobbningsgruppen. Kam- mot mobbing, utanförskap andra kränkande handlingar. ratstödjarna jobbar förebyggande mot mobbing, utanförskap andra kränkande handlingar. Elevråd. Elevråd Varje Varje skolas skolas elevråd elevråd har har kontinuerliga träffar med vuxna. far med vuxna. Varje skolas elevråd har kontinuerliga träffar med vuxna. Elevinflytande är en viktig del för att göra skolan till en levande inspirerande studiemiljö. Elevinflytande Elevinflytande är en är en viktig viktig del del för för att att göra göra skolan skolan till till en en levande levande inspirerande inspirerande studiemiljö. studiemiljö. I elevråden har eleverna ett forum för att påverka aktuella frågor i demokratiska former. Processen börjar redan i klassråden. I elevråden har eleverna sitt forum för att I elevråden påverka under har eleverna demokratiska sitt forum former för i aktuella frågor. under Processen demokratiska börjar former redan i i aktu- klass- att påverka ella råden. frågor. Processen börjar redan i klassråden

12 Pernilla Kalmsäter Går du på Sunnerbyskolan vet du att fritidsgården finns i skolan. 12/15 Välkommen hit Vår verksamhet genomsyras av demokrati inflytande. Alla ska känna sig sedda, Fritidsgården. hörda bekräftade. Fritidsgården anordnar också lovak år du på Verksamheten Sunnerbyskolan består vet av du klubbverksamhet att Tillexempel resor till Kungsberge Om du går på Sunnerbyskolan vet du ritidsgården för dem finns som i skolan. går i årskurs 4-6, med möjlighet till mellanmål. Kvällstid är fritidsgården övernattningar, Lasergame fest att fritidsgården finns i skolan. år verksamhet Vår öppen verksamhet genomsyras för tonåringar genomsyras av av demokrati från årskurs infly- sju till 18 Fritidsklubben ch inflytande. Alla ska känna sig sedda, hörda bekräftade. års ålder. Alla ska känna sig sedda, Mån-ons kl örda bekräftade. Verksamheten består av klubbverksamhet för dem som Fritidsgården anordnar Tor-fre också kl lovaktiviteter. går Utöver i årskurs spel, 4-6, med lek möjlighet pyssel till mellanmål. ordnas Kvällstid är fritidsgården även erksamheten består av öppen klubbverksamhet Tillexempel resor till Kungsberget, disco, för tonåringar från årskurs ör dem som kulturnatt, sju till går 18 års i årskurs rockcafé, ålder. 4-6, med skolavslutningsfest. Fritidsgården möjliget till mellanmål. Ungdomarna Kvällstid är med är fritidsgården jobbar i dessa ar- övernattningar, Lasergame Tis-tor kl festivaler. Fre kl Utöver spel, lek pyssel ordnas även kulturnatt, rockcafé skolavslutningsfest. Ungdomarna är med ppen för rangemang tonåringar från årskurs sju till 18 Fritidsklubben rs ålder. jobbar med arrangemangen. Mån-ons kl.14-17pernilla Kalmsäter Vi har dessutom musikverksamhet en Tor-fre kväll kl töver spel, Vi i veckan. har lek dessutom pyssel musikverksamhet ordnas även kväll i veckan ulturnatt, rockcafé, skolavslutningsfest. Fritidsgården Tis-tor kl ngdomarna är med jobbar i dessa arangemang Fre kl Fritidsgården anordnar också lovaktiviteter. Till exempel resor till Kungsberget, disco, övernattningar, Lasergame festivaler. Fritidsgården Vikagården i har dessutom musikverksamhet en kväll veckan. Vi Fritidsgården finns på nedre plan i skolans lokaler. Här Vikagården. kan du träffa dina kamrater spela tv-spel, pingis, pyssla, fika eller snacka. ritidsgården Vikagården Vi finns på nedre plan i skolans lokaler. Här kan du Ibland har vi gemensamma aktiviteter med träffa dina kamrater spela tv-spel, pingis, pyssla, i finns andra på nedre plan i skolans lokaler. fika eller gårdar. snacka. är kan du träffa dina kamrater spela v-spel, pingis, Ibland har pyssla, vi gemensamma fika eller aktiviteter snacka. med andra gårdar. En bra mötesplats för dig som bor i Stora Vika En bra mötesplats med omnejd för dig som bor går i Stora i årskurs Vika med sju bland har vi gemensamma aktiviteter med uppåt, omnejd till går i årskurs med sju den uppåt, termin till du med fyller 18 ndra gårdar. den termin du fyller 18 år. år. n bra mötesplats för dig som bor i Stora ika med omnejd går i årskurs sju ppåt, till med den termin du fyller 18 r. Pernilla Kalmsäter För mer information om r batter kopplade till gårdsk tet, kontakta Pernilla. Ett gårdskort kostar 50 Kr/termin, 100 Kr/läsår. För mer information om rabatter kopplade till gårdskortet, kontakta Pernilla. Fritidsgården Ons, tor kl Fre kl Ett gårdskort 50 Kr/termin, 10 Pernilla Kalmsäter Fritidsgården Ons, tor kl Fre kl

13 13/15 Välkommen hit Goda förutsättningar bäddar för goda kunskaper. Skola fritidshem Ni kan förvänta er att vi som personal på skolan: Har höga positiva förväntningar på era barn. Är engagerade i eleverna deras lärande. Ger eleverna största möjliga förutsättningar för lärande. Arbetar aktivt för att skapa en god, trygg positiv arbetsmiljö. Arbetar aktivt för att motverka kränkningar mobbning. Gör vårt bästa för att eleverna ska trivas. Är förberedda för lektionerna kommer i tid. Lyssnar på samarbetar med er om ert barns skolgång. Utvärderar följer upp elevernas kunskapsutveckling presenterar detta för hemmet. Kontaktar er om det är något ni behöver veta. Ger er information via veckobrev. För in all typ av frånvaro i Dexter. Respekterar andra genom att följa skolans regler. Vi förväntar oss att ni i hemmet: Ser till att ert barn har sovit ordentligt, har ätit frukost samt kommer i tid. Visar intresse engagemang för ert barns skolarbete. Har en regelbunden dialog med ert barn kring skolgången. Uppmuntrar stöttar ert barn med läxorna. Kommer på de möten vi bjuder in till. Tar del av information, t.ex. veckobrev noteringar i Dexter. Informerar oss om sådant som vi behöver veta om ert barn. Samarbetar med oss kring ert barns skolgång. Anmäler frånvaro samt efterfrågar hemuppgifter vid längre tids frånvaro. Använder er av Dexter, vår skolinformation på nätet. Ser till att eleven har med sig lämplig utrustning för olika aktiviteter, t.ex. idrottskläder, hjälm, skor, regnkläder. Värnar om ert barns undervisningstid genom att undvika att ansöka om ledighet under skolåret. Vi förväntar oss att du som elev: Kommer utvilad till skolan, att du har ätit frukost att du äter skollunch. Bidrar till en positiv arbetsmiljö på skolan arbetar bra på lektionstid. Respekterar andra genom att följa skolans regler. Bidrar till egen andras arbetsro. Tar ansvar för dina studier dina handlingar. Du gör dina läxor, förbereder dig inför prov redovisningar samt lämnar in uppgifter i tid. Om du varit frånvarande tar reda på vad du har missat. (Yngre elev med hjälp av mentor vårdnadshavare) Bidrar med egna idéer som utvecklar skolans verksamhet, t.ex. i klassråd, elevråd, matråd, kamratstödjargruppen i det dagliga arbetet. Ber oss vuxna om hjälp i skolan när du behöver det. Forts.

14 Fritidshem 14/15 Välkommen hit Ni kan förvänta er att vi som personal på fritidshemmet: Är engagerade i eleverna deras utveckling. Fritidshem Arbetar aktivt för att skapa en stimulerande, Ni kan förvänta trygg er att vi stressfri som personal fritidshemsmiljö. Gör Är engagerade vårt bästa i eleverna för att eleverna deras utveckling. ska trivas på fritidshemmet: Arbetar känna aktivt sig för trygga att skapa på en fritids stimulerande, varje dag. trygg Skickar stressfri hem fritidshemsmiljö. terminsinformation till er vårdnadshavare. Gör vårt bästa för att eleverna ska trivas känna sig trygga på fritids varje dag. Ger fortlöpande information om ert Skickar hem terminsinformation till er vårdnadshavare. Gör barns fritidsvistelse. Ger fortlöpande en elev- information föräldraenkät om ert barns en fritidsvistelse. termin där vi utvärderar följer gång per upp Gör resultatet. en elev- föräldraenkät en gång per termin Har där vi en utvärderar dialog med följer skolan upp resultatet. kring det som gynnar Har en dialog ert barns med skolan utveckling. kring det som gynnar ert barns utveckling. Vi förväntar oss att ni där hemma: Ser till att ert barn har sovit ordentligt Vi förväntar oss att ni där hemma: Ser till att ert barn har sovit ordentligt har har säsongsanpassade kläder som är säsongsanpassade kläder som är märkta. märkta. Informerar oss om sådant som vi behöver veta om Informerar oss om sådant som vi behöver Skriver veta in om ert barns ert barn. schematider på Dexter. Skriver Tar del av in information ert barns från schematider fritids. på Dex- ert barn. Visar intresse engagemang för ert barns fritidstid. ter. Tar del av information från fritids. Ordningsregler Visar intresse för alla engagemang i Sorunda för ert rektorsområde barns fritidstid. Ordningsregler för alla i Sorunda rektorsområde Vi respekterar varandras olikheter. Vi behandlar ingen illa vare sig med ord, kroppsspråk eller våld. Vi är lugna, uppmärksamma, aktiva Vi tar av oss kepsar, mössa ytterklä- Vi använder ett trevligt vårdat språk. Vi lyssnar kommer i på tid, varandra. är väl förberedda har med oss rätt material. Vi tar av oss kepsar, mössor ytterkläder i klassrummet matsalen. har med oss rätt material. Vi följer skolans/stadiets mobiltelefonpolicy. Vi dricker ingen läsk under skoltid. Vi äter heller inte godis der under i klassrummet skoltid (F 6) / under matsalen. lektionstid (7 9). Vi städar upp efter oss är rädda om vår miljö ute inne. Vi använder ett trevligt vårdat språk. Vi kommer i tid, är väl förberedda Vi följer skolans/stadiets mobiltelefonpolicy. Vi dricker ingen läsk under skoltid. Vi Värdegrund äter heller inte godis under skoltid (F-6) / under lektionstid (7-9). Vår Vi värdegrund städar upp bygger efter på grundläggande oss är demokratiska värderingar alla människors lika värde. rädda om vår miljö ute inne. Vår värdegrund bygger på grundläggande demokratiska värderingar alla männi- Vi vill att våra barn/ungdomar ska få utveckla alla sina förmågor har höga förväntningar på dem, med Värdegrund utgångspunkt i att alla kan vill lära sig. Skolan/förskolan ska vara en intellektuellt utmanande kreativ miljö förknippad med positiva känslor för skors barn/föräldrar lika värde. personal. Skolan ska prioritera kunskapsmålen. Skolans/förskolans kvalitet, inte barnens bakgrund, ska vara avgörande för deras utveckling resultat. Vi vill att våra barn/ungdomar ska få utveckla alla sina förmågor har höga förväntningar på dem, med utgångspunkt i att alla kan vill lära sig. Skolan/förskolan ska vara en intellektuellt utmanande kreativ miljö förknippad med positiva känslor för barn/föräldrar personal. Skolan ska prioritera kunskapsmålen. Skolans/förskolans kvalitet, inte barnens bakgrund, ska vara avgörande för deras utveckling resultat. Förväntansdokumentet finns i Pdf-format på skolans webbplats under fliken dokument. Vi respekterar varandras olikheter. Vi behandlar ingen illa vare sig med ord, kroppsspråk eller våld. Vi är lugna, uppmärksamma, aktiva lyssnar på varandra. 14

15 15/15 Välkommen hit Konsekvenstrappa 4. Rektor kallar till elevvårdsmöte med vårdnadshavare, elev, mentor. Saken utreds åtgärdsprogram upprättas. 3. Fortgår beteendet eller vid allvarligare överträdelse kallas eleven till samtal av mentor tillsammans med vårdnadshavare ev. annan berörd personal. Samtalet överenskommelser dokumenteras. Rektor informeras. 2. Vid upprepad överträdelse kallar mentor eleven till allvarsamtal. Annan berörd personal kan medverka. Vårdnadshavare informeras. 1. Elev som bryter mot en regel får en tillsägelse av den personal som uppmärksammar händelsen, påminns om skolans regler mentor informeras om händelsen. Foto: Nynäshamns kommun, Johnny Herén, Petra Norén Leif Furstedt. Nynäshamns kommun Hot Våld är ett preventionsprojekt mellan flera parter. Här är vi som står bakom: Sveriges Kommuner Landsting, Kommunal, Teaterförbundet, Akademikerförbundet, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, AkademikerAlliansen, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision, Pacta, Ledarna AFA Försäkring. Föräldraförsäkran. Som vårdnadshavare har jag tagit del av innehållet i förväntansdokumentet samtalat med mitt barn om skolans förväntningar, regler konsekvenser. Elevens namn klass Vårdnadshavares namn (Texta) Vårdnadshavares underskrift Lämnas till skolan efter påskrift.

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

I UR OCH SKUR MULLEBO

I UR OCH SKUR MULLEBO NÄRA NATUREN I UR OCH SKUR Lötkärrsskolan Lötkärrsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 5 (från 2013 till åk 6). Verksamheten bedrivs av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33 BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23 FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Hej och välkomna till Marieborgsskolans fritidshem och fritidsklubb! På skolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar S:t Jörgens skolområde Ditt barn har 100 språk. Alla barn är nyfikna. Nyfikenhet ger inspiration. Inspiration väcker lusten att lära. Ditt barn har 100 språk.

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer