Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9"

Transkript

1 Grundskolans åk 7-9

2 Åk 7-9 december 2014 Gerestaskolan Kiörningskolan 779 elever Landgrenskolan Murbergsskolan 22 Kastellskolan

3 Befolkningsprognos enligt SCB ca 780 elever i åk 7-9

4 Bakgrund Skolförvaltningens lokalutredning, maj-juli 2013 (inventering av samtliga lokaler) Möten med skol-/föräldraråd, skolledning och personalrepresentanter, årsskiftet : Vad är viktigt för en kvalitativ skola för åk 7-9 i Härnösand?

5 Trygga elever goda relationer Inre miljö Bygga självkänsla genom dialog, respekt och omtanke Kvalitet är att eleverna blir sedda och lyssnade på. God kvalitet med närhet och trygghet Utvecklade lärmiljöer Är man trygg så kan man ta till sig kunskap Samarbete Arbetsro

6 Stimulerande lärmiljö Yttre miljö Skolbibliotek Lokaler med hög kvalitet Rastaktiviteter God tillgång till IT-utrustning och nätverk Fräscha toaletter Goda utrymmen t ex matsal, grupprum Luftkvalitet och temperatur Närhet till bostad

7 Varierad undervisning efter behov Personal Kompetenta lärare för en kvalitativ skola Ämneskompetens istället för multikompetens God tillgång till övrig personal (SYV, elevhälsa m fl) Vuxennärvaro där barnen är Läxhjälp under skoltid Samarbete

8 Hög kvalitet i alla ämnen Elev-/föräldraperspektiv Bekräftelse, respons, formativ bedömning Skolans pedagogik Meningsfulla arbetsuppgifter, sammanhang Erbjuda alla tillvalsspråk Alla elever ska bli sedda Trygg personalgrupp Samarbete Utbud av kompisar

9 Kommunikation och diskussion i en process Personalperspektiv Tillgodose olika lärstilar Delaktighet i beslut Flexibelt arbete med varierad undervisning Känsla av meningsfullhet och sammanhang Inte för stora klasser Arbetslag Arbetsro

10 Resurser efter behov Ekonomi Ekonomi + förutsättningar = realism Volym behövs för en bra organisation För få elever i förhållande till ekonomi Översyn av hyresavtal och kostnader Nyttja lokalerna klokt

11 Eleverna ska själva kunna ta sig till skolan i så hög utsträckning som möjligt Skolväg Avståndet mellan hem och skola är en viktig aspekt Man ska inte behöva passera centrum för att komma till sin skola Säker skolväg med gång- och cykelbanor Ju längre avstånd till skolan desto högre andel föräldrar som skjutsar För långt att gå 3,8 km till skolan Tryggt med en skola nära hemmet

12 SOU 2011:39 En optimal skolstorlek uppskattas vara 400 elever för årskurs 6 9.

13 Hela tjänster elever Utbud av kringresurser Erbjuda alla ämnen på skolan Tillräckligt många skolkamrater Alla vuxna på skolan hela skoldagen

14 Fortsatt uppdrag lokalutredningen Vid skolnämndens sammanträde den 23 januari 2014 beslutade skolnämnden att utifrån lokalutredningen ge förvaltningschefen i uppdrag att ge förslag på en framtida användning av förskole- och skollokaler i Härnösand att fortsätta lokalutredningen med att utreda alternativ till nuvarande fyra 7-9 enheter med 2 eller 3 skolor i framtiden. att till beslutsunderlaget bilägga kommentarer med aktuell forskning. att redovisningen sker vid nästkommande sammanträde.

15 Hösten 2014 I augusti anlitades ett konsultföretag för att färdigställa lokalutredningen för grundskolans åk 7-9-enheter. Inventering gjordes av nuvarande 7-9-enheter Ett antal alternativ togs fram.

16 Konsultutredningen skulle svara på frågeställningarna: Hur kan skolans lokalanvändning se ut i framtiden? Hur kan respektive skolenhets lokaler förändras i syfte att stödja ett modernt arbetssätt? Vilka lämpliga lokaler finns att tillgå för att uppfylla målen? Vilka investeringsbehov uppkommer för att lösa dessa uppgifter? Gällande hyresavtalstider? Hur påverkas skolvägar och resor?

17 Utredningen har belyst och klarlagt: demografiska, lokalmässiga, pedagogiska och ekonomiska förutsättningar.

18 Bilaga med GiS-kartor

19 Utredningen pekar på tre utmaningar inför framtiden Ett vikande underlag som en följd av demografiska förändringar som redan har skett Högre måluppfyllelse Skollokaler som är i behov av underhåll och modernisering

20 Utredningens alternativ med två skolenheter för åk 7-9 Fastlandet ca 480 elever F.d. Franzénskolan Årshyra:? Renovering: ca 40 mnkr Härnön ca 300 elever Landgrenskolan eller Gerestaskolan eller F.d. Sjöbefälsskolan Årshyra: 6,1 mnkr Renovering: ca 30 mnkr Årshyra: 10,9 mnkr Renovering: ca 25 mnkr Årshyra:? Renovering: ca 15 mnkr

21 Utredningens alternativ med tre skolenheter för åk 7-9 Fastlandet ca 480 elever Kiörningskolan och Murbergsskolan Årshyra: 3,7+ 4,4 mnkr Renovering: ca 60 mnkr Härnön ca 300 elever Landgrenskolan eller Gerestaskolan eller F.d. Sjöbefälsskolan Årshyra: 6,1 mnkr Renovering: ca 30mnkr Årshyra: 10,9 mnkr Renovering: ca 25 mnkr Årshyra:? Renovering: ca 15 mnkr

22 Skolnämndens beslut Skolnämnden beslutar att med presenterat underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda en organisation med 2 eller 3 skolenheter för åk 7-9 i Härnösands kommun som inte innebär nybyggnation. Utredningen ska innehålla Vilka konsekvenser det skulle innebära att lämna befintliga enheter innan befintliga kontrakt går ut. En pedagogisk, arbetsplatsmässig och ekonomisk jämförelse mellan de tre alternativen på Härnön samt en pedagogisk, arbetsplatsmässig och ekonomisk jämförelse mellan de två alternativen på fastlandet. Utredningen ska även innehålla en konsekvensbeskrivning av de olika alternativens effekter för berörda F-6 verksamheter.

23 forts. skolnämndens beslut att vidare kommunicera uppdraget med elever, föräldrar/vårdnadshavare och personal, att vidare utreda elevernas skolvägar, att utföra risk- och konsekvensbeskrivningar, att vidare utreda eventuella konsekvenser för skolförvaltningens övriga lokaler, att redovisa ekonomiska beräkningar samt att föra ärendet vidare till kommunens lokalgrupp.

24

25 Skolnämnd Tidsplan 23/4 KF 22/6

26 Kommunikation Skolvägar (gång- cykel- skolskjutstrafik) Risk- och konsekvensbeskrivningar för respektive alternativ Konsekvenser för förvaltningens övriga lokaler Ekonomiska beräkningar Konsekvenser kontraktstider Kommunens lokalgrupp

27 Eleven i centrum Vi arbetar för en kvalitativ skola med eleven i centrum. Vi gör det med ansvar, delaktighet och eftertanke.

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Dnr 2015/50 Id 18662 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär 2015-02-18 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015

Nämnd- och bolagsplan 2015 För- och grundskolenämnd Reviderad 2014-09-30 (2014-10-22) Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Barn- och utbildningsförvaltningen Anna Hed Inga-Lena Spansk 2 (16) Förutsättningar för verksamhetsåret

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017

Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 sid 1 (14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 Ärende

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje 2013 1 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s8-10 - Måluppfyllese

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolan Lerums kommun Rev.131115 Torpskolan - mitt i en föränderlig värld Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolans systematiska kvalitetsarbete

Läs mer