Instituto Evangélico

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instituto Evangélico"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 Sammanlagt stöder Barn i Nöd 13 fasta projekt med ekonomiska bidrag, fördelade på 7 länder: Brasilien 3, Dominikanska Republiken 1, Ghana 1, Indien 4, Israel 2, Kenya 1 och Thailand 1. Av dessa är 5 barnhem (varav 2 med skolverksamhet), 7 med inriktning på socialt hjälparbete och 1 kriscenter. Till 7 av projekten är Barn i Nöd enda bidragsgivare.

2 I Brasilien har Barn i Nöd under året regelbundet skickat pengar till Instituto Evangélico, Ray of Hope och Kärlekens Hem. Instituto Evangélico Till Instituto Evangélico kommer runt 90 barn i åldrarna 6-14 år som bor i slummen. De är uppdelade i olika grupper, som kommer till centret på lite olika tider, beroende på när de går i skolan. Barnen får mat och hjälp med extraundervisning och läxläsning. Biblioteket är välbesökt på centret, barnen studerar flitigt. I idrottshallen har barnen gymnastik tre gånger i veckan och varje dag spelar de fotboll eller volleyboll. Syskola och musikundervisning finns också på centret. Musikundervisningen betyder mycket för barnen på Instituto Evangélico. De övar flitigt på sina instrument och de har flera olika orkestrar. Detta center har förändrat staden Japeri genom att så många barn får komma och få hjälp och stöttning istället för att springa ute på gatorna. Under året sattes en ny lärare in för att hjälpa barnen med läxorna och studierna. Innan projektet startades var det 40% av dessa barn som klarade av skolan. Sedan stödundervisningen började är det nu 98% som klara sig bra under sin skolgång. Många barn räddas också från droger genom att de finns på centret och inte kommer in i gängen som finns ute på gatorna. Flera av barnen har koncentrationssvårigheter och är undernärda då de kommit till centret. Men med hjälp av bra mat och duktig personal förändras och utvecklas barnen snart i rätt riktning då de deltar i aktiviteterna. Staten betalar för en tandläkare som regelbundet kommer och undersöker barnens tänder. Ett mycket viktigt inslag på Instituto Evangélico.

3 Ray of Hope I Amazonas arbetar Ray of Hope bland barn och familjerna utefter floderna. Många byar som tidigare känt sig helt avskärmade från omvärlden har nu fått ett annat liv, tack vare den fina kontakten med Ray of Hope. De har tidigare känt sig helt bortglömda av samhället men upplever nu hur det finns människor som bryr sig om dem och finns där för att hjälpa dem. Handikappade barn är något som Ray of Hope känner speciellt för. De hjälper de handikappade barnen och deras familjer att få en enklare och drägligare tillvaro. Ray of Hope teamet består av runt 40 volontärer i olika åldrar. Pengarna som Barn i Nöd regelbundet skickar används i första hand för familjer som har handikappade barn och till det generella arbetet som Ray of Hope gör i byarna längs floden. Barn i Nöd är glada för att även i år kunnat förmedla öronmärkta gåvor från en av våra givare. De har varit till löner för 4 pastorer som arbetar i olika byar i djungeln. Kärlekens Hem På Kärlekens Hem i djungelstaden Manacapuru pågår aktiviteter sex dagar i veckan. 60 elever får hjälp med förstärkt läxläsning, uppdelade på tre klasser. Runt 100 barn har 5 dagar per vecka kommit för att få mat. Under året fick Kärlekens hem en buss av myndigheterna, som nu används för att hämta upp barn från andra delar av Manacapuru, så de kan komma till de olika aktiviteterna på centret. Under 2013 drogs dataundervisning igång och det är ett mycket populärt och omtyckt av barnen. Syskolan fungerar fantastiskt bra och flera av kvinnorna har börjat sy för andra och har på så sätt fått ett sätt att försörja sin familj.

4 Vuxenundervisningen för att lära sig läsa och skriva fortsätter och flera av barnens föräldrar klarar sig nu riktigt bra. Det görs också hembesök hos de olika familjerna som är kopplade till centret och föreståndaren håller sig på så sätt ajour med hur barnen har det hemma. Arbetet på centret fungerar fantastiskt bra och utökas allt eftersom. För att kunna ge barnen större hjälp togs ytterligare en hjälplärare in under året. Trycket är stort för att komma med i olika kurser som erbjuds. I Dominikanska Republiken har ett nytt hjälpcenter byggts. Hannacentret I Projecto Quatro finns det många familjer som lever under svåra förhållanden. Det är ett samhälle som präglas av fattigdom, droger och kriminalitet. Azua är också den stad i Dominikanska Republiken som har högst statistik då det gäller tonårsgraviditeter.

5 Hannacentret är en plats som ska hjälpa barnen att klara skolan. Det är en hög procent av barnen som har svårigheter då det gäller att läsa och skriva, även då de gått flera år i skolan. De ska också lära barnen att se på sig själva och andra med respekt. Samhället präglas av en respektlöshet och att slå ligger nära till hands. Centret stod färdigt i april och den första gruppen av trettiotvå barn kom till centret den 1 maj. Ett program började då utformas efter barnens behov. När barnen varit några månader på centret blev föreståndaren kontaktad av deras lärare i skolan. Till hennes stora glädje rapporterade lärarna om förändring i barnens beteende och allihop uppvisade mycket bättre resultat då det gällde skolarbetet. De har också haft flera föräldramöten och samtliga familjer berättar om hur barnen förändrats sen de började komma till centret. Barnen lär också sina syskon hemma vad de själva lärt sig på Hannacentret. I Ghana börjar Barn i Nöd att stödja ett familjeprojekt i Tema, utanför Accra. Hope for the Children I Ghana är det en stor utgift för föräldrarna att kunna skicka sina barn till skolan. I ett nytt familjeprojekt går Barn i Nöd in för att hjälpa några familjer så att deras barn kan gå i skolan. En familj har fem barn, där mamman blivit svårt psykiskt sjuk och pappan kan inte lämna hemmet några längre stunder vilket gör det svårt att få ihop pengar till fem skolavgifter. Detta är ett exempel i detta familjeprojekt där vi hjälper barnen så de ska kunna gå i skolan och familjerna få det lite lättare att klara det dagliga livet i Ghana.

6 I Indien har Barn i Nöd 4 projekt där vi är ensamma bidragsgivare. 2 barnhem, en blindskola som även det är ett barn och ungdomshem och ett socialt familjeprojekt bland blinda. Agape Child Centre På barnhemmet Agape Child Centre bor idag drygt 70 flickor och pojkar som kommer från mycket fattiga förhållanden. Föräldrarna har inte några som helst möjligheter att ge varken mat eller skolgång till sina barn. På Agape får barnen ett gott hem och alla får skolutbildning. Flera av barnen har efter sin tid på barnhemmet fått bra arbete och möjlighet till ett bättre liv. Under året har en del restaurering gjorts av barnhemmet. Bland annat har plåttaken bytts ut. Det har gjorts en ombyggnad av biblioteket och jobb med brunnen. I den 2-åriga bibelskolan fanns under året 22 elever. Elever från norra Indien ges möjlighet att gå på skolan, då undervisningen är på deras språk hindi.

7 Emanuel Ebenezer Home På barnhemmet Emanuel Ebenezer Home bor det cirka 50 barn. Drygt tjugo av barnen är adopterade av hemmet. Det är stor kamratskap och omtänksamhet mellan barnen. De är som en stor syskonfamilj, där de äldre tar hand om de yngre. På Baby Home bodde under året 6 barn under 3 år. De barn som börjat skolan får flytta över till barnhemmet med de större barnen. I Emanuel Ebenezer Scool går cirka 700 barn, dels från barnhemmet och dels från byarna runt omkring. Skolan omfattar förskola och årskurserna Skolan är indelad i två delar. Ena delen får all undervisning på sitt modersmål hindi och den andra får all undervisning på engelska. Skolan har ett mycket gott anseende i området. Under året har vissa renoveringsarbeten gjorts på barnhemmet. Och cyklar har också delats ut till barn som bor i byarna och har långt till skolan. Handikapphemmet i Padhar

8 På School and Rehabilitation Centre for the Blind i Padhar fungerar arbetet mycket bra. Personalen försöker hjälpa barnen att anpassa livet till deras handikapp. Det finns många hjälpmedel de kan använda så att livet ska bli lättare och för att barnen ska känna sig trygga. De undervisar i blindskrift och rörlighet för de blinda. Teckenspråk och läppläsning för de hörselskadade. De har också specialklasser för de psykiskt utvecklingsstörda barnen. De handikappades situation är mycket utsatt och svår i dessa fattiga bygder, men i Padhar får de ett hem, mat och kläder. Detta är deras enda chans till ett drägligt liv och en bättre framtid. Många av dessa barn har inte något hem att återvända till, utan är helt beroende av den hjälp de kan få på centret. Deras enda fasta plats i tillvaron är Skol- och Rehabiliteringscentret i Padhar. Under 2013 statades det upp tillverkning av papperstallrikar i verkstadshallen på centret. De säljer nu tallrikar på den lokala marknaden. Good Hope Blind Mission Daniel och hans medhjälpare Thampy arbetar bland de blinda för att uppmuntra dem på olika sätt. Under dessa år har de kunnat hjälpa dessa människor med olika saker som till exempel böcker med blindskrift, hörapparater, käppar, bandspelare och kassetter med mera. De flesta av dessa människor har väldigt dålig hälsa och de behöver varje dag medicin för att överleva. Daniel och Thampy besöker regelbundet de 40 familjerna som har blinda familjemedlemmar. De försöker att tillgodose deras behov så att hjälpen ska komma dem till del på bästa möjliga sätt. Daniel och Thampy har under året fått en motorcykel så att de lättare ska kunna ta sig runt på de små vägarna och besöka de blinda. Flera av familjerna har fått getter och de säljer också lotter de får genom Blindmissionen för att få lite pengar till sina familjer.

9 I Israel stödjer Barn i Nöd 2 projekt - ett hjälpcenter och ett kriscenter. Jaffa Institutet Från början var det ett eftermiddagshem för en grupp barn med svåra hemförhållanden. Barnen fick vuxenstöd, läxhjälp och ett mål närande mat varje dag. Men hjälpbehovet bara växte och växte, och i de olika verksamhetsgrenarna har man nu kontakt med mer än 4000 barn, och man har mer än 100 anställda välutbildade pedagoger, sociologer och terapeuter och en stor skara volontärer. Alla barn på Jaffainstitutet lever under svåra hemförhållanden. Många blir fysiskt misshandlade, och därför är det viktigt med värme, kärlek och närvaro. Vad barnen har för bakgrund eller religion spelar ingen roll på Jaffa Institutet. Under skolloven anordnar Jaffainstitutet läger för barnen med en varm måltid och massor av aktiviteter. Jaffa Institutet delar också ut matpaket till behövande familjer. Jaffa utvecklar även sina musik- och konstprogram för de barn som kommer till centret. Neve Michael På Neve Michael bor barn som blivit omhändertagna av myndigheterna på grund av olika tragiska omständigheter. Varje barn har sin egen historia. Vissa kan uttrycka den i ord medan andra bara kan ge uttryck för sina trauman genom den plågade blicken i sina ögon. I många fall är dessa olyckliga barns föräldrar utarmade. De lider av psykisk sjukdom eller missbruk av droger eller alkohol.

10 Neve Michaels uppdrag är att ge barn som är svårt utsatta en chans att bara få vara barn och att få leva i en trygg miljö. Socialförvaltningen eller domstolen skickar barnen till kriscentret. Barnen blir kramade mycket av personalen som tar hand om dem så att de ska klara av att leva med det känslomässiga bagage av traumatiska upplevelser som de bär inom sig. Personalen arbetar hårt för att ge barnen hopp och tro på att det finns en morgondag. De flesta barnen på Neve Michael har ett mål i livet och det är att bli "som alla andra". Genom Neve Michaels dörrar kommer barn från hela Israel och det spelar ingen roll om barnet är Israelisk jude eller Israelisk arab. På Neve Michael är alla bara barn, vad de har för bakgrund eller religion spelar ingen roll. Personalens främsta mål är att ta barnen ut ur deras fruktansvärda familjesituationer och beskydda dem. Det innebär ofta att de också måste beskydda barnen från att göra sig själva illa. I Kenya stödjer Barn i Nöd barnhemmet Rangala Baby Home Rangala Baby Home Rangala Baby Home ägs av Katolska kyrkan. På barnhemmet får nyfödda barn den bästa vård. Det bor nu runt 50 barn vars de flestas mödrar dött i förlossningen eller strax efter. Några av barnen är också hittade övergivna. Personalen vet inget om deras bakgrund. De hjälper även drygt 30 barn som inte längre bor på hemmet genom Barn i Nöds fadderverksamhet. Barnen har fått flytta till släktingar eller fått en ny familj. Barnen bor på barnhemmet tills de är 4-5 år gamla då de flyttar hem till familj eller släktingar. Under 2013 gjordes en del restaureringar av barnhemmet. De la klinkergolv i korridoren och ordnade golvet på barnens lekplats. De fick också en maskin för att kunna mala grödor som de odlar.

11 I Thailand stödjer nu Barn i Nöd BaanChivitMai i ChiangRai i norra Thailand. BaanChivitMai BaanChivitMai betyder hem för nytt liv och är en fristående lokal hjälpverksamhet i Thailand som har räddat flera hundra barn och ungdomar undan prostitution och knarkhandel. Verksamheten startades år 1989 i huvudstaden Bangkok och några år senare startades arbetet i Chiang Rai, längst upp i norra Thailand. Genom BaanChivitMai får utsatta barn och ungdomar någonstans att bo och möjligheten till skolgång. BaanChivitMai driver även ett hem för aidssjuka barn och arbetar med information om aids i bergsbyarna i norra Thailand. Den största verksamheten som bedrivs är skolhemmet i HuaDoi, 7 km öster om Chiang Rai. Här bor nu drygt 80 barn från byarna i norra Thailand. Barnen är i åldern 3-20 år och går i förskola, grundskola och gymnasium på de statliga skolorna i Chiang Rai. Göteborg i april 2014 Karin Johansson

Barn i Nöd nr 4 2010 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/10 Årgång 39

Barn i Nöd nr 4 2010 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/10 Årgång 39 Barn i Nöd nr 4 2010 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/10 Årgång 39 2 Barn i Nöd nr 4 2010 Vill du satsa långsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 4 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 4 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

Nu har tvillingarna ett hem! SID 4. Hjälp mitt i översvämningen. SID 6-7 EBENEZER HOME, INDIEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN. Nr 4/14 - Årgång 43

Nu har tvillingarna ett hem! SID 4. Hjälp mitt i översvämningen. SID 6-7 EBENEZER HOME, INDIEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN. Nr 4/14 - Årgång 43 Barn i Nöd 1 Nr 4/14 - Årgång 43 EBENEZER HOME, INDIEN Nu har tvillingarna ett hem! SID 4 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Hjälp mitt i översvämningen. SID 6-7 2 Barn i Nöd Vi vill ge fler barn lite guldkant i

Läs mer

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/12 Årgång 41 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN; Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5 SHAHPUR, ; De bad oss adoptera den fyra

Läs mer

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/10 Årgång 39 God Jul & Gott Nytt År! som fadder är du med och bygger framtiden... Varför? För världen kanske du bara är en enda människa

Läs mer

Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5. Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 AGAPE CHILD CENTRE, INDIEN

Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5. Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 AGAPE CHILD CENTRE, INDIEN Barn i Nöd 1 Nr 3/14 - Årgång 43 AGAPE CHILD CENTRE, Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5 LOVE AND GRACE, Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 2 Barn i Nöd Barn i Nöd 3 Vi

Läs mer

Barn i Nöd. Nu ligger en spännande tid framför oss... SID 4-5. Byggplatsen sprudlar av liv, glädje och energi. SID 8

Barn i Nöd. Nu ligger en spännande tid framför oss... SID 4-5. Byggplatsen sprudlar av liv, glädje och energi. SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/13 Årgång 42 RAY OF HOPE, BRASILIEN Nu ligger en spännande tid framför oss... SID 4-5 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Byggplatsen sprudlar av

Läs mer

Vi startade året med en fest... SID 8. Vårt mål är att barnen ska börja drömma om framtiden. SID 4-5 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN

Vi startade året med en fest... SID 8. Vårt mål är att barnen ska börja drömma om framtiden. SID 4-5 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Nr 2/14 - Årgång 43 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN Vi startade året med en fest... SID 8 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vårt mål är att barnen ska börja drömma om framtiden. SID 4-5 Vi vill ge fler barn lite guldkant

Läs mer

Barn i Nöd. Josh är väldigt lätt att tycka om SID 4-5. En stor dröm för pojkarna var att få egna cyklar

Barn i Nöd. Josh är väldigt lätt att tycka om SID 4-5. En stor dröm för pojkarna var att få egna cyklar Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/13 Årgång 42 EBENEZER HOME, ; Josh är väldigt lätt att tycka om SID 4-5 GHANA; En stor dröm för pojkarna var att få egna cyklar SID

Läs mer

Några har kommit med önskemål om att man inte behöver få kontoutdrag

Några har kommit med önskemål om att man inte behöver få kontoutdrag Nyhetsbrev Sommaren 2013 Peru Hälsning från Barnhjälpen Vi kan med glädje meddela att vi fått besked från Skatteverket om att vi blivit godkända för skattereduktion från och med den 7 mars 2013. Alla gåvor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

Barn efter krig. Ledarmaterial

Barn efter krig. Ledarmaterial Barn efter krig Ledarmaterial Instruktioner till ledaren Det här är ett material som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern. Vad behövs? Dator Projektor Projektorduk En utskrift av det här häftet Sax

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Teknis. för Utbildning. - Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world

Teknis. för Utbildning. - Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world Teknis för Utbildning Education is the most powerful weapon which we can use to change the world - Nelson Mandela Varför ska vi bry oss? Sanden har blivit brännande het under det starka solskenet. Dina

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013

Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 1 Verksamhetsberättelse Föreningen för gatubarn i Nepal - 2013 Foto: Barn i bergsby av Annica Frank Du kanske i första hand känner till Nepal för att världens högsta berg, Mount Everest, ligger där? Men

Läs mer

Just där och just då!

Just där och just då! 2 januari 2015 16:07 Just där och just då! En barnaskara springer emot dig och ler Så äkta och så vackra, det enda du ser Trasiga tröjor och ingrodd lort Du till hjärtat de tar inte nog så fort En liten

Läs mer

INBLICK AFRIKA Nummer 1, 2013

INBLICK AFRIKA Nummer 1, 2013 INBLICK AFRIKA Nummer 1, 2013 Regionkontor Afrika Regionledare Bernth-Åke Ottosson P.O. Box 7344 Nelspruit, South Africa Tel: +27 (0) 137 449 005 E-post: bernth-ake.ottosson@efk.se www.efk.se Ögonblick,

Läs mer