Rättvisepartiet Socialisternas förslag till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättvisepartiet Socialisternas förslag till"

Transkript

1 Rättvisepartiet Socialisternas förslag till Mål och budget för Haninge kommun

2 1. Inledning 1.1 Förord Ett globalt perspektiv Rättvisepartiet Socialisternas alternativa budget syftar till att visa vad som är möjligt att genomföra i Haninge med en socialistisk politik. Vår politik bygger på kampen på arbetsplatser och i hela samhället för att fördela samhällets rikedomar. Detta kräver ett internationellt perspektiv på det globala kapitalistiska systemet: Världens rika blir allt rikare. Den mest förmögna procenten av jordens befolkning lägger beslag på 39 procent av världens samlade rikedomar (Boston consulting group). Världssvälten ökar i takt med klimatpåverkan och en eskalerande matpriskris som drivs på av spekulation på mat och exploatering av land för vinst. Under 2010 ökade de globala utsläppen med 5,8 procent (World Watch Institute). Under 2011 uppmättes toppnoteringen ppm av CO 2. Koldioxidutsläppen har aldrig varit så stora nu. Ökning som visar hur storföretagens vinster, imperialismens plundring och krigsindustrins intressen går före människor och miljö. Klimatkrisens djup är inte en fråga om avsaknaden av teknik för att vända utvecklingen utan en politisk fråga; de resurser som krävs för att ställa om energi, industriproduktion och jordbruk ligger i händerna på kapitalister och spekulanter. Istället krävs demokratisk kontroll av samhällets och naturens resurser. Vår utgångspunkt i kampen för socialismen är global. Kampen mot klimatpåverkan, privatiseringar, utsugning och krig involverar och binder folk samman över hela världen. Världsekonomin Värlsekonomin står på bräckligare ben än någonsin. Eurokrisen fördjupas och är en viktig faktor bakom den globala tillväxtens fall. Europa som helhet, med få undantag, kännetecknas av stagnation och produktionsfall. Även Kina, som utgjort ett globalt tillväxtlokomotiv, bromsar in med besked då första kvartalets BNP-tillväxt i år är den lägsta på tre år. Den sjunkande efterfrågan drabbar i sin tur de råvaruproducerande länderna. Ekonomin växer svagt i USA men klarar inte av att axla rollen av en global undsättare som tidigare. Konsumtion och tillväxt hämmas av att allt fler kastats ut i fattigdom, osäkra jobb och fortsatt bolånekris. Att ingen ekonomi ensamt kan bära upp andra krisande ekonomier på sina axlar markerar en ny fas i världskapitalismens kris. Revolutionära processer i Mellanöstern och Nordafrika Efter mer än ett decennium av extrem högerpolitik privatiseringar, jobbslakt, nedmontering av jordbrukssektorn, ökade klassklyftor och massarbetslöshet samt väst-stödda diktaturers förtryck i stora delar av arabvärlden, tändes gnistan till den arabiska våren. De revolter och revolutioner som spridits till land efter land i Mellanöstern och Nordafrika inspirerar folk i hela världen. Efter diktaturernas fall i Tunisien och Egypten fortsätter kampen för verklig demokrati, fria val, jobb, löner och omfördelning av rikedomarna. I Egypten är dragkampen mellan revolution och kontarrevolution tydlig. Det styrande militärrådets och de bakåtsträvande religiösa organisationernas försöker bevara den härskande klassens makt genom att skapa motsättningar och våld mellan grupper. Samtidigt byggs nya oberoende fackföreningar och kampen mot militärrådet samt högerpolitiken enar folk över religiösa barriärer. Den revolutionära kampen har höjt kvinnors status medan de kontrarevolutionära krafterna vill vrida tillbaka klockan även för dem.

3 I Tunisien avlöser regionala generalstrejker varandra och en andra fas i revolutionen är överhängande. I en rad andra länder kan både gamla och nya diktaturer falla under snabba händelseförlopp. De revolutionära rörelserna i arabvärlden har smittat av och inspirerat till kamp i stora delar av Europa, Afrika och Asien. Över hela Kina utspelar sig hundratusentals massincidenter i former av strejker, vägblockader, kravaller och demonstrationer. I Israel har hundratusentals tagit till gatorna med paroller som Avgå, Egypten är här, Marknaden är fri, men vi är slavar och Judar och araber vägrar vara fiender. Samtidigt gör ultrahögern sitt bästa för att försöka piska upp nationalism och hetsa mot palestinier, afrikanska flyktingar och invandrare. Imperialismens roll De imperialistiska makternas militära NATO-intervention, med svenskt deltagande i Libyen hade som syfte att bromsa den revolutionära utvecklingen med sikte på att installera en lydregim av f d generaler och privatiseringsförespråkare. Resultatet blev, som RS varnade i debatten i Sverige, att en ny diktatur tog makten utan att genomföra massornas krav, med ökade etniska och klanmässiga motsättningar som följd. Vänsterpartiets stöd till svenskt deltagande i kriget och andra europeiska vänsterpartiers krogsstöd visar att de inget har lärt sig av tidigare historiska misstag med katastrofala följder (stöd till brittiska trupper till Nordirland 1969, för att 'skydda katolikerna' eller indiska trupper till Sri Lanka 1988, för att 'skydda tamilerna' etc). Imperialismen har lika tydliga intressen då som nu, agerar aldrig i vanliga människors intressen och har aldrig lyckats skapa demokrati genom krig. Krig är det ultimata testet på socialister; ger man vika för pressen från makten och deras intressen, istället för att inta en position utifrån massornas situation och behov, är steget inte långt till att alliera sig med makten i alla klassfrågor och bli en del av etablissemanget och dess attacker på arbetarklassen. Arbetarrevolter i Europa Imperialismens rädsla för revolutionerna är kopplat till den tilltagande arbetarkampen i Europa och de nya rörelser vilka inspirerats av kampen i arabvärlden. Runt om i Europa, i Grekland, Spanien, Portugal och Storbritannien svarar arbetare och unga med kamp för att försvara sig mot jobbslakt, försämrade villkor, drastiskt sänkt levnadsstandard och privatiseringar. Den grekiska arbetarklassen som tvingades på det värsta åtstramningsprogrammet i modern historia har revolterat mot tvånget att betala de rikas kris och ommöblerat hela den politiska arenan. De två största partierna och förespråkarna av åtstramningarna socialdemokratiska PASOK och högerparrtiet Ny Demokrati har kollapsat medan vänsterkoalitionen SYRIZA nu är största parti. Politiken med ständiga åtstramningspaket har förvärrat kriserna, ifrågasätts allt mer och kan ha nått vägs ände. Försöken att få offentlig välfärd och löntagare att betala för den kris de rika skapat riskerar skapa större proteströrelser och ävem förrevolutionära situationer. Ett socialistiskt åtgärdsprogram med skuldavskrivningar, nationaliseringar av bankerna, storföretagen och naturrikedomarna i varje land är enda lösningen. Sveriges ekonomi och högerregeringen I Sverige är den ekonomiska konjunkturen tudelad; en fortsatt kris för kommuner, landsting, lågavlönade, pensionärer, sjuka och arbetslösa; i kontrast till rekordvinster för storföretagen. De svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) tjänade närmare en

4 kvarts miljard kronor per dag under Vinstrekorden har följts av utdelningsrekord. Totalt kan storbankernas aktieägare få cirka 25 miljarder kronor i utdelning i år. Högerregeringens politik urholkar statens finanser än mer, trots fortsatt bra exportindustri: Första kvartalets samlade överskott 2012 uppgick till 27,3 miljarder kronor, jämfört med 94,7 miljarder motsvarande period 2011, enligt ESV. Välfärden urholkas än mer. Regeringens plan är att sänka den offentliga sektorns andel av svensk ekonomi till 45,9 procent år 2015 (1979 var andelen 60 procent). Barnfattigdomen och klassklyftor ökar. 10 procent av Sveriges befolkning äger idag 72 procent av tillgångarna. Barnfattigdomen skulle kunna avskaffas med en satsning motsvarande statens kostnader för det senaste jobbskatteavdraget. Högerregeringen ignorerar likt föregående socialdemokratiska regeringar de ökade vård- och omsorgsbehoven. Årtionden av indragna vårdplatser placerar Sverige i den absoluta botten bland OECD-länderna per invånare jobbade färre inom skola och barnomsorg jämfört med 1990 trots att antalet barn och ungdomar ökat. Regeringens arbetslinje och tal om full sysselsättning har visat sig vara falsk jobbskatteavdrag, försämrad arbetsrätt och lägre löner för unga har inte lett till fler jobb. Swedbanks analys visar att den verkliga svenska arbetslösheten efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa under krisen är högre än i t ex Österrike, Holland och Tyskland där det finns starkare anställningsskydd av de jobb som försvann inom industrin under krisen kommer inte åter. De återskapade jobben har varit i form av tillfälliga anställningar eller bemanning. FAS3-jobben, som förser arbetsgivare med gratis arbetskraft, innebär löner som ingen kan leva på. Den offentliga sektorns investeringar är historiskt låga samtidigt som t ex tågtrafiken tillhör bland de mest eftersatta i Europa och inga pengar har avsatts till miljonprogrammets klimatanpassning. Högerregeringens arbetslinje innebär att friska inte får jobb medan svårt sjuka tvingas ta jobb. Under förevändningen att stoppa fusket jagas och misstänkliggörs sjuka och arbetslösa. Samtidigt kommer de verkliga fuskarna undan; Storföretagens skatteplanering med hjälp av ränteutgifter räntesnurror omfattar i dag cirka 24 miljarder kronor årligen, enligt finansdepartementet. Hårdare skatteregler skulle, enligt samma beräkningar, kunna ge statskassan ett tillskott på 6,3 miljarder kronor varje år. Men högerregeringens lösning blir istället att sänka bolagsskatten. Piska för folket morot för de rika. En tredjedel av Sveriges största koncerner är nolltaxerare eller betalar mycket lite skatt (SVT:s undersökning av de 20 största börsbolagen). Den faktiska bolagsskatten inte den påstådda 26,3 procent, utan 15,7 procent (rapporten Paying Taxes 2012 The global picture, som kartlägger och jämför världens skattesystem). Inte minst riskkapitalbolagen har satt den så kallade räntesnurran i system, vilket innebär att vinster göms i bolag/fonder placerade i skatteparadis. När sedan bolagen säljs efter några år kan riskkapitalisterna inkassera miljardvinster. Medan de privata apoteken får statliga mångmiljardsubventioner slussas skattefria vinster ut ur Sverige, vilket är en direkt följd av avreglerings- och privatiseringspolitiken. Privatiserngspolitiken har blivit ett sätt för styrande politiker att sälja offentlig verksamhet billigt till sig själva för att sedan ta ut stora vinster eller sälja för mångdubbla belopp. Vinstjakten inom vårdbolagen har lett till sämre bemanning och att de älders hälsa försämrats. Strukturell kris för kapitalismen Att de ekonomiska cyklernas uppgångar de senaste två decennierna i allt högre grad inte leder till fler jobb, högre välstånd eller nödvändiga investeringar utan snarare fortsatta nedskärningar visar att kapitalismens kris är strukturell och gäller i såväl hög- som lågkonjuktur.

5 Den svenska ekonomin står på två ben: export och i huvudsak kreditbaserad konsumtion. Den svenska ekonomins exportberoende innebär att världsekonomins utveckling är avgörande för den svenska. Kriditnivåerna kan utlösa en ny kris. Det är i längden oförenligt på sikt att skulderna växer snabbare än hushållens inkomster. Obalanserna i den svenska bolånemarknaderna är större än de var i USA när bostadsbubblan sprack för fem år sen. Rekordvinsterna är ett resultat av att arbetarklassen höjt produktiviteten högre ackord och längre arbetstid pararellt med en löneutveckling lägre än de flesta EU-länder. Med andra ord har utsugningsgraden av lönearbetet ökat. Löneutvecklingen är historiskt låg och innebär för många rena reallönesänkningar med ökade egenavgifter, räntor och hyreskostnader. Arbetarklassen skapade förutsättningarna för högkonjunkturen, men fick inte ta del av dess skörd samt betalade dessutom notan under den finanskris de rika skapade. Rättvisepartiet Socialisterna står för en konkretisering av Marx paroll att expropriera expropriatörerna ; att förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Oppositionen Varken Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet erbjuder någon verklig opposition till högerregeringen. Oppositionens svaghet och facktopparnas passivitet har gett Reinfeldts regering mod att genomföra sin extremt nyliberala dagordning. Socialdemokraterna tog ännu ett steg till höger när de gav grönt ljus till att privata bolag kan tjäna pengar på skola, vård och omsorg, d v s att skattemiljarder går rakt ned i fickorna på aktieägare. Socialdemokraternas uppgång i opinionen under Stefan Lövdén bygger dels på högerregeringens växande impopularitet samt Lövdéns tystad i de största politiska frågor som debatterats, t ex höjning av pensionålder till 75 och vinster i välfärden. Vänsterpartiet radikaliserade sitt språk efter valet, då deras förhoppningar om att ta plats i en regering grusats, men driver ingen annorlunda politik i praktiken. I de kommuner Vänsterpartiet sitter i styret genomför även de nedskärningar och accepterar den påtvingade 'budgetdiciplinen'. Miljöpartiet rusade högerut efter nomineringen av de nya språkrören för att signalera att de kan samarbeta med högeralliansen (som i Haninge). Partiets överenskommelse med regeringen om flyktingpolitiken innebar ännu fler tvångsutvisningar till länder som Irak. På senaste MP-kongressen sade man nej till att stoppa vinster i vården. Den verkliga oppositionen kommer från lokala kampanjer mot nedskärningar, den växande asylrörelsen, gräsrotsrörelser av socialister och kämpande fackliga aktivister som Septemberalliansen och Välfärd utan vinst samt andra initiativ underifrån. Högerpartiernas vanstyre i Haninge Högerstyret i Haninge (M, FP, C, KD och MP) svälter ut kommunens verksamheter. Skola och omsorg drivs som företag med stora överskottsmål medan behoven av upprustning nonchaleras. År 2007 gjorde Haninge 106 miljoner kronor i överskott, 2008 var det 110 miljoner, 2009 var det 94 miljoner, 2010 hela 143 miljoner och förra året 45,8 miljoner kronor. Samtidigt har Haninges förskolor bland de största barngrupperna i landet och sämst personaltäthet i Stockholms län: 6,3 barn per anställd. Rekordfå äldre får tillgång till särskilt boende samtidigt som omsorgsbehoven ökar. Borgarnas styre kännetecknas av medveten diskriminering. Högstadieskolan i Jordbro lades ner därför den ligger i det invandrartäta arbetarområdet Jordbro och skolorna i Västerhaninge och Brandbergen har stora klasser och är i stort upprustningsbehov. Skolor i andra områden har mindre klasser och tillåts kosta mer i lokalkostnader och verksamhet. Kommunledningen förnekar att de gör nedskärningar. Systemet med resultatsenheter innebär att tjänstemän och rektorer får i uppgift att effektivisera (politikerspråk för nedskärningar)

6 verksamheter medan politiker frånsäger sig ansvaret. Men det är politikerna som sätter de ekonomiska ramarna och är därmed direkt ansvariga för nedrustningen. Borgarna har sänkt skatten med 43 miljoner (ger knappt något till lågavlönade), höjt politikernas arvoden och kraftigt ökat representation och resor (som de vägrar redovisa). RS tar striden Inga tal i kommunfullmäktige kan tvinga högern till reträtt på nedskärningar eller få dem att driva en annorlunda politik. Kampanjen för att rädda Jordbromalmsskolan förra året var en kampanj för att stoppa nedrustningen av hela stadsdelen. Därför bildade vi Uppror för Jordbros Framtid, som samlade jordbrobor till ett stormöte om stadsdelens framtid. Lärare, föreningar, butiksägare m fl ställde sig bakom uppropet för att kräva en högstadieskola, upprustning av centrumet, bostäder och service. I år har kraven på upprustning fortsatt i forumet 'Jordbrodialogen'. Bland de frågor som har störst stöd finns RS krav: > Bygg ny högstadieskolan. > Återta Jordbro centrum i kommunal ägo, rusta upp och sänk hyrorna för småbutiksägarna. > Rusta upp bostäderna stopp för hyreshöjningar och ombildningar. > Trygghetsåtgärder: bättre belysning, röjning vid gångvägar och nattvandring med fältassistenter. Tillsammans med elever och föräldrar har vi visat att egen organisering lönar sig avskaffades skollunchavgiften på gymnasiet efter vår vägra betala -kampanj med skolstrejk stoppades nedskärningar i skolan på 54 miljoner kronor, också efter elevstrejk och föräldraprotester. 1.2 Andra partiers budgetförslag Borgarnas budget Högerledningens (M, KD, FP, C, MP) nya budget för Haninge 2013 innebär fortsatta orättvisor och privatiseringar. De föreslår ett överskottsmål på två procent av skatter och generella statsbidrag, vilket innebär att 71 miljoner kronor inte satsas på verksamheten. Detta innebär inte, som det påstås, att pengar sparas för att klara hårdare tider. De hårda tiderna pågår nu inom nästan samtliga verksamheter. Pengarna tas ifrån den kommunala verksamheten där den så akut behövs. I kommunledningens budgetförslag för Haninge 2013 ökar ramarna med 134 miljoner kronor, ca 17 miljoner mindre än ramökningen för Detta är absolut ingen satsning. Ramökningen täcker knappt inflation, löne- och prisökningar och innebär fortsatt utsvältning då den beräknade volym- och befolkningsökningen troligen är underskattade för både Äldrenämnden och Socialnämnden. I budgeten för Grund- och förskolenämnden utlovas en förstärkning av personaltäthet och kompetens i förskolan på 13,5 miljoner kronor. Lika stor summa utgör löne- och prisutvecklingen som borgarna inte kompenserar i sin budget. Med andra ord blir det ingen förstärkning utan motsvarande nedskärningar. Totalt väntar nedskärningar på över 25 miljoner kronor inom nämnden, motsvarande nästan 60 lärartjänster. Gymnasie- och vuxenutbildningen ges 17,9 miljoner kronor mindre jämfört med Detta försvaras med ett fall i antalet elever på ca 170 personer. Men enligt förvaltningens beräkningar kommer detta enbart leda till kostnadminskningar på 10,4 miljoner kronor. Detta innebär att 7,5 miljoner kronor är rena besparingar. Med andra ofinansierade 'satsningar' blir sparkravet på gymnasiet minst 19,9 miljoner kronor. Borgarnas tal om att nämnden ska ta ledningen i kostnadseffektiv ledning innebär i princip att ännu fler utbildningar är hotade och kanske måste stängas helt.

7 I Kultur- och fritidsnämnden väntas nedskärningar på uppemot 6 miljoner kronor, i Stadsbyggnadsnämnden uppemot 5 miljoner kronor och i Socialnämnden hela 43 miljoner kronor! Nedskärningarna i Socialnämnden kommer få förödande konsekvenser för viktiga verksamhetsområden. Äldrenämnden fick utökade medel på 41 miljoner kronor under våren när det visade sig att kommunstyrelsen underfinansierat kraftigt som vi i RS varnade för i förra årets budgetdebatt. Även detta budgetförslag med ytterligare 17,4 miljoner kronor innebär försämringar då priser och löner inte kompenseras för. Förvaltningen talar om att höjning av ersättningsnivåer till hemtjänsten kan komma att betalas av att annan verksamhet omprövas. Socialdemokraternas budget I Socialdemokraternas budget satsas det 69 miljoner kronor mer än i borgarnas vilket de möjliggör genom slopat överskottsmål. Men även med S-budgeten kommer det krävas nedskärningar på uppskattningsvis 35 miljoner kronor och absolut inga satsningar. S ser det som sin uppgift att fördela attackerna på kommuninvånarna lite rättvisare. Man ifrågasätter inte orättvisorna i hela samhället utan tittar blint på kommunens budgetram. 1.3 Vårt budgetförslag Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2013 motsvarar behoven för att ta steg till en bättre kommunal service. Rättvisepartiet Socialisterna föreslår öronmärkta satsningar på 170 miljoner (se tabellen nedan). Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i driftbudgeten för 2013 Kommunstyrelsen Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid 40 mkr Extrainsatser friskvård och rehabilitering för kommunanställda 2 mkr Stadsbyggnadsnämnden Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar 5 mkr Miljönämnden Utredningar/planering för att klara klimatomställning enligt RS förslag 1 mkr Kultur- och fritidsnämnden Fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo 6 mkr Grund- och förskolenämnden Återanställning av personal, mindre barngrupper och klasser 60 mkr Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fler platser i vuxenutbildningen och SFI 7 mkr Bättre lärartäthet i gymnasiet 8 mkr Socialnämnden Mer resurser till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård 16 mkr Äldreomsorgsnämnden Reducering av matavgift på särskilda boenden 4 mkr Förbättrad matkvalitet 1 mkr Nya anställningar för bättre bemanning 20 mkr Summa: 170 mkr

8 Finansiering Slopat överkottsmål 71 mkr Drar tillbaka skattesänkningen 43 mkr Slopat partistöd, sänkning av politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter och konferenser 53 mkr 1 Avskaffande av vårdnadsbidraget 3 mkr Summa: 170 mkr Med våra satsningar på nya jobb bromsas dessutom ökningen av kostnaderna för arbetslösheten. Utöver våra satsningar måste ramökningen täcka naturliga volymökningar i verksamheten, inflation, lön- och prisökningar som borgerliga majoriteten vägrat att täcka. Därför utökar vi Grund- och förskolenämndens ram med 25 miljoner kronor, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens med 20 miljoner kronor, Socialnämndens med 43 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämndens med 6 miljoner kronor och Stadsbyggnadsnämnden 5 miljoner kronor. Därmed behöver inte kommunfullmäktiges reserv vara större än i förra årets budget och till större delen utgöra garant för Äldrenämnden. Beräkningsvis kommer 84,3 miljoner kronor behöva tas från kommunens samlade överskott. Detta är absolut nödvändigt och helt riktigt för att stoppa alla nedskärningar och dessutom genomföra våra viktiga satsningar. Vi föreslår också att Haninge kommun startar ett upprop mot regeringens kommunpolitik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, att samtliga löne- och prisökningar kompenseras samt att alla nya uppgifter som staten/regeringen ålagt kommunerna de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut, även i efterhand. Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i investeringsbudgeten 2013 Ny parklek i Handen 5,0 mkr Utbyggnad av äldreboendeplatser i hela kommunen 20,0 mkr Utbyggnad av förskolan i hela kommunen 25,0 mkr Summa: 50,0 mkr Rättvisepartiet Socialisternas satsningar är på totalt 50,0 mkr, utöver de investeringsförslag som redan är inkluderade i majoritetens budget; bygget av nya yrkesgymnasiet i Handen för att ersätta Fredriks yrkesgymnasium (vilket RS motionerade om redan för fem år sedan) och bygget av nya Höglundaskolan i Jordbro (utkomsten av att både både S och de borgerliga partierna gav upp idén om att skolsegregera Jordbro efter motstånd av elever, personal och RS. Nu kräver RS att nya Höglundaskolan byggs ut till en F-9 skola). 1.4 Vision och politik Rättvisepartiet Socialisterna står för en socialistisk samhällsomvandling globalt, ett solidariskt samhälle där det arbetande och brukande folkflertalet har demokratisk kontroll över ekonomin. Makten utgår från folket och planeringen sker genom demokratiska organ på alla nivåer; globalt, nationellt, lokalt och branchvis. 1 Troligen kan mer sparas in då borgarna vägrar redovisa hur mycket de ökat representation och resor.

9 En planerad ekonomi frigör resurser för att utveckla produktion, forskning och metoder för att rädda miljön, avskaffa svält samt utveckla hela jordens infrastruktur för säkerställande av rent vatten, hållbart jordbruk, utbildning och arbete. Rättvisepartiet Socialisterna står för ett Haninge där kommuninvånarna personal, anhöriga och brukare genom demokratiska organ, områdes- och branchvis utvecklar välfärden jämte tjänstemän och politiker. Politiska förtroendevalda ska tjäna enligt snittet för kommunens anställda, ingå i en naturlig rotation på poster och vara avsättbara. Vi kämpar för ett Haninge där personaltätheten inom all omsorg är stor och de anställda utformar verksamheten i samspel med brukarna. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön ger alla arbete, minskar ohälsan och ger alla tid att delta i styret av verksamheten. Alla kommundelar är levande med rikt föreningsliv, nära till service och offentligt finansierad kollektivtrafik. Vi kämpar för ett Haninge där barngrupperna i barnomsorgen är max 10 barn per småbarnsgrupp och 15 per storbarnsgrupp. Den borgerliga synen på barnomsorg som barnpassning avskaffas och den pedagogiska uppgiften i verksamheten stärks. Borgarnas verson av kunskapskontroller för 4- och 5-åringar vilka påverkar barn negativt ersätts av pedagogisk dokumentation som förespråkas av forskningen och institutioner som Skolverket. I grundskolan är klasstorlekarna begränsade till max 20 elever. Dagens korvstoppningspedagogik med ytinlärning genom prov och lärarlösa lektioner byts mot djupinlärning; mer tid för individuell hjälp, mer läxhjälp, tydligare samspel mellan teori och praktik, tid för att omsätta kunskaper i praktiken och större elevinflytande. Äldreomsorgen sker helt i offentlig regi för att säkerställa allas rätt till omsorg. Maten lagas på plats och är anpassad efter de äldres behov, vanor, religion osv. Värdefulla skogsmiljöer bevaras och skärgården skyddas från ytterligare exploatering. Miljonprogrammen ställs under allmännyttan och helrenoveras till miljövänligare passivhus. Stor satsning på vindkraft, solenergi samt berg- och markvärme. Rasism, homofobi, diskriminering och våld mot kvinnor bekämpas underifrån och i hela samhället. En socialistisk politik kan genomföras med bygget av ett nytt arbetarparti, kämpande fackföreningar och en landsomfattande rörelse mot högerpolitiken. 1.5 Haninges förutsättningar Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett ordentlig tillskott till kommuner och landsting. Egentligen rör det sig om att kräva en tillbakabetalning efter mer än två decenniers minskade statsanslag, något som pågått oavsett om högern eller S haft majoritet i riksdagen. Att kommunernas möjligheter att utvecklas helt är begränsade till de av regeringen tilldelade ramarna är ett resultat av en medveten politik för att lättare omfördela pengar från offentlig sektor till storföretag. Avskaffandet av kommunal beskattningsrätt av företag, bolagiseringar och utförsäljningar samt omstruktureringen av de indexreglerade statsbidragen har försämrat kommunernas ekonomi sedan 1980-talet och begränsat manöverutrymmet. Idag är kommuner och landsting vingklippta. Samtidigt med urholkningen av kommunernas ekonomier har staten lagt nya uppgifter på kommunerna som inte kompenserats för.

10 Haninges riskzoner Följande verksamhetsområden ser vi som stora riskzoner under högermajoritetens styre: a. Socialnämnden: Socialstyrelsen utredde i år missförhållanden på Idun och Ungbo HVB och Socialnämnden tvingades öka bemanningen efter tillsyn. Men med föreslagen budgetram för 2013 är ingen verksamhet säker. Nedskärningar på 45 miljoner kronor väntar och även lagstadgad verksamhet kan vara i riskzonen. Förvaltningen skriver följande: Förvaltningen ser att det inte kommer att finnas resurser till nysatsningar, kvaliteten blir lidande och det krävs viktiga prioriteringar mellan verksamheterna. Verksamheter måste avvecklas och servicen till medborgarna försämras. Förvaltningen kommer att ha svårt att lägga en realistisk budget för försörjningsstödet för år 2013 om konjunkturnedgången fördjupas. b. För- och grundskolenämnden: Stora klasser och andra effekter av högerledningens nedskärningar ökar risken för att fler elever väljer bort Haninge och tar med sig elevpengen till andra kommuner. Borgarnas beslut att ge konkurrensfördelar till nyetablerade friskoleföretag kr extra per elev per år riskerar leda till fler skolnedläggningar. Ingen riskanalys har gjorts. Det kommunala vårdnadsbidraget cementerar ojämställda familjeförhållanden och riskerar bidra till att skapa nya då kvinnor drabbas hårdast av högerpolitiken. c. Äldrenämnden: Omsorgsbehoven ökar drastiskt de kommande åren. Antalet personer 65 år och äldre beräknas öka med över 30 procent de kommande 10 åren och personer över 80 år med 50 procent. Samtidigt skapas långt ifrån det antal nya platser som behövs inom äldreomsorgens boenden. Borgarnas plan bygger på att äldre ska stanna hemma så länge som möjligt. Äldre i behov av särskilt boende nekas därför plats och hänvisas till hemtjänst, även de med vårdbehov på 10 timmar eller mer per dag tas idag hand om av en hemtjänst som borgarna privatiserar i snabb takt. Arbetsmarknad och utbildning I Haninge är arbetslösheten högre än Stockholms län i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet. Många arbetslösa tvingas jobba gratis på praktik eller på prov för att sedan ersättas av nästa i kön. Med FAS3 jobben får arbetsgivaren till och med betalt av staten för att ha gratis arbetskraft som enbart lever på aktivitetsstöd eller försörjningsstöd. Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga och samhälleliga resurser. Vi anser att den kommunala servicen kan utvecklas och arbetslösheten sjunka med en socialistisk arbetsmarknadspolitik. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och satsning på friskvård ger jobb åt ungdomar och möjliggör ett längre arbetsliv för äldre utan arbetsskador. Det skulle kraftigt vända trenden mot sjunkande skatteintäkter, höja konsumtionen, minska ohälsotalen och arbetsskador samt möjliggöra höjda statsbidrag för de nödvändiga investeringar inom hemtjänst, handikapp- och äldreomsorg som kommer behövas de kommande åren. I Haninge kommun har högerledningens skolnedskärningar slagit hårt. Haninge satsar en tredjedel mindre pengar på läromedel och hälften så mycket på skolhälsovården som Stockholm. Efter att högerregeringen skar bort en tredjedel av finansieringen till vuxenutbildningen har möjligheten att omskolas drastiskt försämrats. För tio år sedan fanns både Västerhaninge

11 folkhögskola och Dalarö folkhögskola. Idag finns de inte kvar. Centrum Vux är i stort behov av resurser efter nedskärningar. Rättvisepartiet Socialisterna vill satsa mer på Centrum Vux, SFI (svenska för invandrare) och Särvux. Bostadsbyggande Vi vill rädda de allmännyttiga bostäderna, skydda kommunens bostäder från omvandling till bostadsrätter samt att kommunens nya bostadsområden i bl a Vega görs tillgängliga för ungdomar och låginkomsttagare genom billiga hyresrätter. Vi vill satsa på byggande där mark- och exploateringskostnader hålls ner till förmån för klimatsmarta lösningar och låga hyror. Regional utveckling Borgarnas utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan innebär omfattande förändringar; nya stadsdelar byggs, nya företagsparker etableras och stora delar av centrala Haninge danas om. Utvecklingen är dock helt näringslivsinriktad. De stora behoven hamnar i skymundan. Vid stora planmässiga förändringar av stadsbilden är verklig dialog viktig. Därför måste det ske på de boendes och de berördas villkor. Stadsplanering ska handla om samhällsnytta, inte storhetstänkande. Boende, kommunal verksamhet, lokala föreningar och företag måste ha stort inflytande. En levande stadsbild är en stadsbild där alla kommer till tals och alla får utrymme. Utvecklingsprogrammet saknar helt klimatperspektiv. Rättvisepartiet Socialisterna vill se en plan för hur transporter på väg kan samordnas, till och från industriområden och köpcentrum. Lyckade försök i Uppsala och Linköping visar att avgasutsläppen i stadskärnan från transportfordon kan minska med 50 procent. Bilresandet till och från externa köpcentra som Port 24, Ica Maxi m fl måste brytas. Det absolut mest effektiva sättet skulle vara en gratis busslinje till och från dessa centra. Alternativt att den planerade spårväg från Flemingsberg till Handen också dras förbi dessa centra m fl. Rättvisepartiet Socialisterna står för avgiftsfri kollektivtrafik samt utbyggnad av pendelnätet med ringlinjer. Ingen annan åtgärd skulle kunna mäta sig i effekt både för miljö, trängsel och regional utveckling. Personalfrågor Haninge kommun står inför en generationsväxling. Ett stort skikt anställda går i pension de kommande åren. Detta kräver insatser. För att locka fler unga att söka jobb inom skola, barnoch äldreomsorg vill vi satsa 40 miljoner kr till att höja lägstalönerna. Genom att redan nu öka bemanningen på kommunens arbetsplatser minskas arbetsbelastningen. Detta skulle minska, inte bara förtidspensioneringar, utan också ohälsotalen samt antalet arbetsskador. Anställda med lång arbetslivserfarenhet inom sitt yrke borde också ha möjlighet att avstå från tungt belastade arbetsmoment och använda mer tid att vägleda unga/nya anställda. Sjukfrånvaron är störst bland barnomsorgspersonal och äldreomsorgspersonal. Sjukfrånvaron har sjunkit i Haninge de senaste åren, dock från en hög nivå. Samtidigt har antalet rehabiliteringsärenden minskat i förhållande till behoven. Högerregeringens nya regler och riktlinjer har inneburit att fler tvingas återgå till arbetet för tidigt. Många får inte tillgång till den friskvård och rehabilitering som de behöver. Detta kan leda till än större problem med sjukskrivningar och arbetsskador längre fram. Rättvisepartiet Socialisterna vill avsätta ytterligare 2 miljoner för extrainsatser på friskvård och rehabilitering i tidigare stadier än idag.

12 Upphandlingsfrågor Rättvisepartiet Socialisterna anser att det är kvalitet och tillgänglighet som ska stå i fokus för verksamheten. Därför motsätter vi oss avknoppning (privatisering) och konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Vi anser också att personal och brukare ska ha veto vid upphandlingar. 2. Kommunens styrmodell Inget eget förslag. 3. KF:s mål för Målområde Ekologisk hållbarhet Inget eget förslag 3.2 Målområde Social hållbarhet Inget eget förslag 3.3 Målområde Ekonomisk hållbarhet Kommunen slopar överskottsmålet. 4. Mål och ekonomiska ramar per nämnd och bolag Rättvisepartiet Socialisternas föreslår slopat överskottmål och att skattesänkningen rivs upp. Med detta inräknat och SKL:s prognos på beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag sätter vi ramstorleken till kr. Beräkningsvis kommer 84,3 miljoner kronor belastas kommunens samlade överskott. I taballen nedan och på fler platser i vårt förslag skriver vi summor i tkr ( tkr = 10 miljoner kronor) då detta är det vanliga i de andra partiernas budgetar. Ram för 2013 Styrelse/Nämnd Budget 2012 Ramförändring RS budget 2013 Skilln. mot högerledn. Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Kultur- och Fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Valnämnden Revision Kf reserv Finansförv, exkl finansnetto Totalt Noter kring tekniska justeringar: 1 I Kommunstyrelsens budget ingår kommunens andel av Södertörns överförmyndarnämnd och Södertörns upphandlingsnämnd.

13 4.1 Kommunstyrelsen Rättvisepartiet Socialisterna öronmärker 40 mkr för att höja lägstalönerna bland kommunens anställda samt omvandla deltid till heltid för de som så önskar. 2 mkr öronmärks i extra medel till förebyggande friskvårdsinsatser. Vi sparar samtidigt 53 mkr genom att kraftigt minska konsultkostnader, representation, resor, konferenser, presenter, arvoden för sammanträden samt hel- och deltidsengagerade förtroendevalda och slopar kontant partistöd. Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Dels skulle vi stoppa alla privatiseringar och konkurrensutsättningar, dels skulle personalen de verkliga experterna på arbetsplatserna få större ansvar och inflytande. 4.2 Grund- och förskolenämnden I Haninges förskolor var personaltätheten i oktober ,3 barn per årsarbetare jämfört med genomsnittet i riket på 5,3. Andelen förskollärare är 33 procent jämfört med ett riksgenomsnitt på 54 procent. I Haninges grundskolor var lärartätheten i oktober ,5 lärare per hundra elever jämfört med 8,3 i riket. 79 procent av Haninges lärare var behöriga jämfört med 89 procent i riket. Rättvisepartiet Socialisterna satsar 60 mkr för omfattande förbättning av personaltätheten samt behörighetsgraden inom barnomsorg och grundskola samt avskaffar begränsningen av vistelsetiden för barn till arbetslösa och sjukskrivna. Vi frigör 3 miljoner i Barn- och utbildningsnämnden genom att avskaffa vårdnadsbidraget. Skolinspektionen gav Rättvisepartiet Socialisterna rätt efter vår anmälan mot betygsliknande omdömen och kunskapskontroller (från 4 års ålder) då de är skadliga för små barn. Ny pedagogisk dokumentation utifrån förskolans pedagogiska uppgift för åldersgruppen måste utvecklas tillsammans med personalen. Vi utvecklar arbetet med att förbättra studieresultaten genom mer tid för individuell hjälp, mer läxhjälp och mindre klasser. 4.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar på bättre personaltäthet inom gymnasiet med 8 mkr. Vi vill återskapa de utbildningar och lärarjobb på Centrum Vux som borgarna tagit bort under åren, t ex Barn- och Fritidsutbildningen samt skapa fler utbildningsplatser, både inom vux och SFI med ytterligare personalutökning med 7 mkr. Ramarna utökas med ytterligare 20 mkr för att stoppa nedskärningarna. 4.4 Kultur- och fritidsnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar 6 mkr på fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo. Vi utökar dessutom budgetramen med 6 mkr för att stoppa nedskärningarna. 4.5 Miljönämnden Miljönämnden gör insatser för sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. Rättvisepartiet Socialisterna öronmärker 1 mkr för att inleda arbetet med klimatomställning. Vi vill utreda hur transporterna (som i Haninge står för 70 procent av utsläppen) kan planeras och samordnas, t ex till och från köpcentrum och företagsparker. En plan måste göras för hur miljonprogrammets bostäder kan klimatanpassas. Målet är 500 nya klimatjobb i Haninge. Den planerade Södertörnsleden måste miljöutredas ordentligt. Leden måste också ut på remiss hos boende, natur- och intresseföreningar i berörda områden.

14 4.6 Socialnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar 16 mkr till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård. Målet är att alla kvinnor som söker skydd ska få plats mot dagens situation där ca hälften nekas plats. Utöver detta ökar vi budgetramen med ytterligare 43 mkr då volym- och behovsökningen är underfinansierad samt att stoppa nedskärningarna. 4.7 Stadsbyggnadsnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar 5 mkr för fysiska trygghetsåtgärder som trädröjning vid gång- och cykelvägar samt bättre stolp- och trädbelysning i anknytning till parker och bostadsområden. Utöver detta uttökas budgetramen med 5 miljoner kronor för att stoppa nedskärningarna. 4.8 Äldrenämnden Rättvisepartiet Socialisterna öronmärker 4 mkr för att kunna reducera matavgiften för de äldre på särskilda boenden. 1 mkr satsas på förbättrad matkvalitet och 20 mkr på bättre bemanning genom nyanställningar. Om budgeten inte räcker p g a lön- och prisuppräkningen använder vi kommunfullmäktiges reserv. 4.9 Kommunala bolag Inget eget förslag 5. Investeringsbudget för 2013 och plan för Sammanställning av investeringar på nämndnivå 2013 (tkr) Investeringsbudgeten för 2013 delas upp i en del som finansieras av kommunen och en del som finansieras via Tornberget. I nedanstående förslag till investeringsbudget för 2013 föreslås kommunens investeringar uppgå till 171,5 mkr. De ombyggnadsinvesteringar som föreslås genomföras och finansieras av Tornberget uppgår till 300,0 mkr. Sammanlagt föreslås investeringar för kommunen och Tornberget på 412,9 mkr. Till detta kommer kommunens VA-investeringar som uppgår till 30,3 mkr vilket innebär en total investeringsvolym på 443,2 mkr. Nämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, VA-investeringar Kultur- och fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Tornberget (inkl ofördelade investeringsmedel) Totala utgifter, inkl VA-investeringar Kommunen investerar VA-investeringar som finansieras av kommunen Uppdrag till Tornberget att genomföra

15 Kommunstyrelsen Rättvisepartiet Socialisterna drar ner på budgeten med 14,5 mkr jämfört med majoritetens förslag (från investeringar på IT centralt och investeringsreserv för anpassning av avställda lokaler). Stadsbyggnadsnämnden, inkl miljönämnden Investeringar i ny gatu- och trädbelysning. Kultur- och Fritidsnämnden Vi bygger en ny parklek i Handen efter samma modell som parkleken i Jordbro. Handen saknar familjecentraler som i Jordbro och Brandbergen och saknar den tidigare öppna förskolan. Budgeten uttökas med 5 mkr mer än i majoritetens förslag. Grund- och förskolenämnden Vi bygger nya förskoleavdelningar i Västerhaninge, Tungelsta, Jordbro, Handen, Brandbergen och Vendelsö. En särskild förstudie ska påbörjas för att bygga ut Höglundaskolan till en F-9 skola i Jordbro samt bygga egna skollokaler år Klockarbergsskolan i Brandbergen. Budgeten utökas med 25 mkr mer än i majoritetens förslag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Den nya yrkesförberedande gymnasieskolan byggs i Handen. Socialnämnden Nytt gruppboende byggs. Äldrenämnden Vi bygger ut äldreomsorgen med fler boendeplatser. Budgeten utökas med 10 miljoner kronor mer än i majoritetens förslag. Tornberget Energibesparande investeringar, t ex installation av rörelsestyrd belysning och ventilation i kommunens fastigheter och lokaler genomförs. Det ger ett hållbarare energiutnyttjande och genererar på sikt pengar tillbaka till kommunen. Reinvesteringar och underhåll av kommunens lokaler som skolor, förskolor och boenden vilken är kraftigt eftersatt och annars skapar större kostnader i framtiden.

16 6. Ekonomisk plan (mkr) Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 155,1 155,1 155,1 Stadsbyggnadsnämnden 114,5 114,5 114,5 Miljönämnden 3,5 3,5 3,5 Kultur- och fritidsnämnden 175,4 175,4 175,4 Grund- och förskolenämnden 1443,9 1443,9 1443,9 Gymnasie- och 386,9 386,9 386,9 vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden 801,6 801,6 801,6 Äldreomsorgsnämnden 540,3 540,3 540,3 Valnämnden 0,1 0,1 0,1 Revisionen 1,6 1,6 1,6 Kommunfullmäktiges reserv Finansförvaltningen, exkl finansnetto Ofördelade medel Totalt 3674,2 3908,2 4142,2 Investeringar totalt 443,2 508,1 477,9 På grund av osäkerheter i skatteintäktsprognos och volym- och verksamhetsutveckling har vi för 2014 och 2015 valt att lägga ut samma ramar som för 2013 till nämnderna. En preliminär ramökning står under ofördelade medel. Vi föreslår slopat överskottsmål samt samma skattesats som RS budgetförslag för De ökade kostnaderna för försörjningsstöd sjunker efter våra satsningar på fler anställda. Nya resurser skapas genom färre sjukskrivna som ett resultat av våra satsningar på bättre bemanning inom barnomsorg, grundskola och äldreomsorg samt satsning på rehabilitering och friskvård i tidiga stadier. Framtida prognoser avgör i hur hög utsträckning vi tar i anspråk tidigare överskott. I längden måste staten återställa statsbidragen för att behoven ska kunna täckas. Det behövs en landsomfattande rörelse för att kräva pengarna tillbaka.

17 RESULTATPROGNOS (miljoner kronor, löpande pris) Bokslut Budget Budget Budget Budget Nämndernas nettokostnader , Finansförvaltning Avskrivningar -53, Verksamhetens nettokostnader* Skatteintäkter Finansiella nettokostnader Resultat före extraord. Poster EO kostn/intäkter Årets resultat EGET KAPITAL BALANSPROGNOS Bokslut Prognos Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Likvida medel Kortfristiga fordringar S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR SKULDER / EGET KAPITAL EGET KAPITAL Avsättningar Kortfristiga skulder Långfristiga skulder S:A SKULDER S:A SKULDER / KAPITAL

18 FINANSIERINGSANALYS Bokslut Budget Budget Budget Budget Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Förändring pensionsskuld Ökn/minskn kortfristiga fodringar Ökn/minskn kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investeringar Exploateringsverksamhet Kassaflöde investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökn/minskn skuld Ökn/minskn långsiktig fodran Övriga tillförda medel VA-verksamhet 5 0 Kassaflöde finansieringsverksamhet Årets kassaflöde

19 7. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 7.1 Intern kontroll Inget eget förslag 7.2 Konkurrensutsättning genom upphandling eller kundval Stopp för alla privatiseringar. Systemet att fastställa check-/pengbelopp för kundval avbryts. Konkurrensfördelar för nyetablerade friskolor avskaffas. Elevpengen höjs och fördelas enligt behoven utefter Rättvisepartiet Socialisternas förslag till ramökning. Vårdnadsbidraget avskaffas. 7.3 Interna resultatenheter Inget eget förslag 7.4 Lokalfrågor På grund av den konkurrens högern skapat mellan skolor drabbas många skolor av elevbortfall. Istället för att lägga ner eller slå ihop skolor och klasser är det bättre att skapa mindre klasser och höja lärartätheten. På sikt är det mer effektivt då elevtillströmningar återkommer och annars kräver nya investeringar. Systemet med internhyra ska ses över för att reformeras Delegationsordning och attestreglemente Inget eget förslag 7.6 Drifts- och investeringsbudget, över-/underskott samt tilläggsanslag Budgetramarna utgör gräns för kommunens ekonomiska resurser. Men vid behov av viktiga tilläggsanslag kan resurser omfördelas inom kommunen, t ex från reserven, resultaregleringsfonden eller från de kommunala bolagen. 7.7 Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet Förvaltningschefen ska rapportera inför sin nämnd ekonomisk obalans inom förvaltningens verksamheter. 7.8 Uppföljning och återrapportering Inget eget förslag 1. Haninge kommun tillämpar idag internhyra vilket innebär att kommunens verksamheter får lägre hyra om de ställer av lokaler. Naturligtvis ska skolor inte betala för lokaler de inte använder. Men den svältkur skolan upplever innebär att lokaler ställs av trots att de behövs. Detta har lett till att vissa skollokaler är överfulla medan lokaler brevid står tomma.

Rättvisepartiet Socialisternas förslag till

Rättvisepartiet Socialisternas förslag till Rättvisepartiet Socialisternas förslag till Mål och budget för Haninge kommun 2012-2013 1. Inledning 1.1 Förord Ett globalt perspektiv Rättvisepartiet Socialisternas alternativa budget syftar till att

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Rättvisepartiet Socialisterna

Rättvisepartiet Socialisterna Rättvisepartiet Socialisterna Socialistiskt alternativ i Uddevalla 2010 Rättvisepartiet Socialisterna ställer för första gången upp i valet till Uddevalla kommunfullmäktige och blir därmed kommunens enda

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2009-05-19 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas budget för 2010 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar idag försöker

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio Samhällsbygget Ansvar, trygghet och utveckling Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016 Foto: Astrakan / Folio Vårbudget VårBudget 2016 Samhällsbygget Ett Sverige som håller ansvar,

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:A221 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Motion till riksdagen 1987/88:A221 av Lars Werner m. fl. (vpk) Motion till riksdagen 1987/88: av Lars Werner m. fl. (vpk) om allas rätt till arbete Arbetslöshetsstatistikens baksida Sverige lever i dag i slutskedet av en högkonjunktur- en högkonjunktur som har gått

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 217 Sammanfattning Expansiv finanspolitik driver på konjunkturen Sparandet är lågt givet konjunkturen Expansiv finanspolitik höjer tillväxten

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer