Rättvisepartiet Socialisternas förslag till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättvisepartiet Socialisternas förslag till"

Transkript

1 Rättvisepartiet Socialisternas förslag till Mål och budget för Haninge kommun

2 1. Inledning 1.1 Förord Ett globalt perspektiv Rättvisepartiet Socialisternas alternativa budget syftar till att visa vad som är möjligt att genomföra i Haninge med en socialistisk politik. Vår politik bygger på kampen på arbetsplatser och i hela samhället för att fördela samhällets rikedomar. Detta kräver ett internationellt perspektiv på det globala kapitalistiska systemet: Världens rika blir allt rikare. Den mest förmögna procenten av jordens befolkning lägger beslag på 39 procent av världens samlade rikedomar (Boston consulting group). Världssvälten ökar i takt med klimatpåverkan och en eskalerande matpriskris som drivs på av spekulation på mat och exploatering av land för vinst. Under 2010 ökade de globala utsläppen med 5,8 procent (World Watch Institute). Under 2011 uppmättes toppnoteringen ppm av CO 2. Koldioxidutsläppen har aldrig varit så stora nu. Ökning som visar hur storföretagens vinster, imperialismens plundring och krigsindustrins intressen går före människor och miljö. Klimatkrisens djup är inte en fråga om avsaknaden av teknik för att vända utvecklingen utan en politisk fråga; de resurser som krävs för att ställa om energi, industriproduktion och jordbruk ligger i händerna på kapitalister och spekulanter. Istället krävs demokratisk kontroll av samhällets och naturens resurser. Vår utgångspunkt i kampen för socialismen är global. Kampen mot klimatpåverkan, privatiseringar, utsugning och krig involverar och binder folk samman över hela världen. Världsekonomin Värlsekonomin står på bräckligare ben än någonsin. Eurokrisen fördjupas och är en viktig faktor bakom den globala tillväxtens fall. Europa som helhet, med få undantag, kännetecknas av stagnation och produktionsfall. Även Kina, som utgjort ett globalt tillväxtlokomotiv, bromsar in med besked då första kvartalets BNP-tillväxt i år är den lägsta på tre år. Den sjunkande efterfrågan drabbar i sin tur de råvaruproducerande länderna. Ekonomin växer svagt i USA men klarar inte av att axla rollen av en global undsättare som tidigare. Konsumtion och tillväxt hämmas av att allt fler kastats ut i fattigdom, osäkra jobb och fortsatt bolånekris. Att ingen ekonomi ensamt kan bära upp andra krisande ekonomier på sina axlar markerar en ny fas i världskapitalismens kris. Revolutionära processer i Mellanöstern och Nordafrika Efter mer än ett decennium av extrem högerpolitik privatiseringar, jobbslakt, nedmontering av jordbrukssektorn, ökade klassklyftor och massarbetslöshet samt väst-stödda diktaturers förtryck i stora delar av arabvärlden, tändes gnistan till den arabiska våren. De revolter och revolutioner som spridits till land efter land i Mellanöstern och Nordafrika inspirerar folk i hela världen. Efter diktaturernas fall i Tunisien och Egypten fortsätter kampen för verklig demokrati, fria val, jobb, löner och omfördelning av rikedomarna. I Egypten är dragkampen mellan revolution och kontarrevolution tydlig. Det styrande militärrådets och de bakåtsträvande religiösa organisationernas försöker bevara den härskande klassens makt genom att skapa motsättningar och våld mellan grupper. Samtidigt byggs nya oberoende fackföreningar och kampen mot militärrådet samt högerpolitiken enar folk över religiösa barriärer. Den revolutionära kampen har höjt kvinnors status medan de kontrarevolutionära krafterna vill vrida tillbaka klockan även för dem.

3 I Tunisien avlöser regionala generalstrejker varandra och en andra fas i revolutionen är överhängande. I en rad andra länder kan både gamla och nya diktaturer falla under snabba händelseförlopp. De revolutionära rörelserna i arabvärlden har smittat av och inspirerat till kamp i stora delar av Europa, Afrika och Asien. Över hela Kina utspelar sig hundratusentals massincidenter i former av strejker, vägblockader, kravaller och demonstrationer. I Israel har hundratusentals tagit till gatorna med paroller som Avgå, Egypten är här, Marknaden är fri, men vi är slavar och Judar och araber vägrar vara fiender. Samtidigt gör ultrahögern sitt bästa för att försöka piska upp nationalism och hetsa mot palestinier, afrikanska flyktingar och invandrare. Imperialismens roll De imperialistiska makternas militära NATO-intervention, med svenskt deltagande i Libyen hade som syfte att bromsa den revolutionära utvecklingen med sikte på att installera en lydregim av f d generaler och privatiseringsförespråkare. Resultatet blev, som RS varnade i debatten i Sverige, att en ny diktatur tog makten utan att genomföra massornas krav, med ökade etniska och klanmässiga motsättningar som följd. Vänsterpartiets stöd till svenskt deltagande i kriget och andra europeiska vänsterpartiers krogsstöd visar att de inget har lärt sig av tidigare historiska misstag med katastrofala följder (stöd till brittiska trupper till Nordirland 1969, för att 'skydda katolikerna' eller indiska trupper till Sri Lanka 1988, för att 'skydda tamilerna' etc). Imperialismen har lika tydliga intressen då som nu, agerar aldrig i vanliga människors intressen och har aldrig lyckats skapa demokrati genom krig. Krig är det ultimata testet på socialister; ger man vika för pressen från makten och deras intressen, istället för att inta en position utifrån massornas situation och behov, är steget inte långt till att alliera sig med makten i alla klassfrågor och bli en del av etablissemanget och dess attacker på arbetarklassen. Arbetarrevolter i Europa Imperialismens rädsla för revolutionerna är kopplat till den tilltagande arbetarkampen i Europa och de nya rörelser vilka inspirerats av kampen i arabvärlden. Runt om i Europa, i Grekland, Spanien, Portugal och Storbritannien svarar arbetare och unga med kamp för att försvara sig mot jobbslakt, försämrade villkor, drastiskt sänkt levnadsstandard och privatiseringar. Den grekiska arbetarklassen som tvingades på det värsta åtstramningsprogrammet i modern historia har revolterat mot tvånget att betala de rikas kris och ommöblerat hela den politiska arenan. De två största partierna och förespråkarna av åtstramningarna socialdemokratiska PASOK och högerparrtiet Ny Demokrati har kollapsat medan vänsterkoalitionen SYRIZA nu är största parti. Politiken med ständiga åtstramningspaket har förvärrat kriserna, ifrågasätts allt mer och kan ha nått vägs ände. Försöken att få offentlig välfärd och löntagare att betala för den kris de rika skapat riskerar skapa större proteströrelser och ävem förrevolutionära situationer. Ett socialistiskt åtgärdsprogram med skuldavskrivningar, nationaliseringar av bankerna, storföretagen och naturrikedomarna i varje land är enda lösningen. Sveriges ekonomi och högerregeringen I Sverige är den ekonomiska konjunkturen tudelad; en fortsatt kris för kommuner, landsting, lågavlönade, pensionärer, sjuka och arbetslösa; i kontrast till rekordvinster för storföretagen. De svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) tjänade närmare en

4 kvarts miljard kronor per dag under Vinstrekorden har följts av utdelningsrekord. Totalt kan storbankernas aktieägare få cirka 25 miljarder kronor i utdelning i år. Högerregeringens politik urholkar statens finanser än mer, trots fortsatt bra exportindustri: Första kvartalets samlade överskott 2012 uppgick till 27,3 miljarder kronor, jämfört med 94,7 miljarder motsvarande period 2011, enligt ESV. Välfärden urholkas än mer. Regeringens plan är att sänka den offentliga sektorns andel av svensk ekonomi till 45,9 procent år 2015 (1979 var andelen 60 procent). Barnfattigdomen och klassklyftor ökar. 10 procent av Sveriges befolkning äger idag 72 procent av tillgångarna. Barnfattigdomen skulle kunna avskaffas med en satsning motsvarande statens kostnader för det senaste jobbskatteavdraget. Högerregeringen ignorerar likt föregående socialdemokratiska regeringar de ökade vård- och omsorgsbehoven. Årtionden av indragna vårdplatser placerar Sverige i den absoluta botten bland OECD-länderna per invånare jobbade färre inom skola och barnomsorg jämfört med 1990 trots att antalet barn och ungdomar ökat. Regeringens arbetslinje och tal om full sysselsättning har visat sig vara falsk jobbskatteavdrag, försämrad arbetsrätt och lägre löner för unga har inte lett till fler jobb. Swedbanks analys visar att den verkliga svenska arbetslösheten efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa under krisen är högre än i t ex Österrike, Holland och Tyskland där det finns starkare anställningsskydd av de jobb som försvann inom industrin under krisen kommer inte åter. De återskapade jobben har varit i form av tillfälliga anställningar eller bemanning. FAS3-jobben, som förser arbetsgivare med gratis arbetskraft, innebär löner som ingen kan leva på. Den offentliga sektorns investeringar är historiskt låga samtidigt som t ex tågtrafiken tillhör bland de mest eftersatta i Europa och inga pengar har avsatts till miljonprogrammets klimatanpassning. Högerregeringens arbetslinje innebär att friska inte får jobb medan svårt sjuka tvingas ta jobb. Under förevändningen att stoppa fusket jagas och misstänkliggörs sjuka och arbetslösa. Samtidigt kommer de verkliga fuskarna undan; Storföretagens skatteplanering med hjälp av ränteutgifter räntesnurror omfattar i dag cirka 24 miljarder kronor årligen, enligt finansdepartementet. Hårdare skatteregler skulle, enligt samma beräkningar, kunna ge statskassan ett tillskott på 6,3 miljarder kronor varje år. Men högerregeringens lösning blir istället att sänka bolagsskatten. Piska för folket morot för de rika. En tredjedel av Sveriges största koncerner är nolltaxerare eller betalar mycket lite skatt (SVT:s undersökning av de 20 största börsbolagen). Den faktiska bolagsskatten inte den påstådda 26,3 procent, utan 15,7 procent (rapporten Paying Taxes 2012 The global picture, som kartlägger och jämför världens skattesystem). Inte minst riskkapitalbolagen har satt den så kallade räntesnurran i system, vilket innebär att vinster göms i bolag/fonder placerade i skatteparadis. När sedan bolagen säljs efter några år kan riskkapitalisterna inkassera miljardvinster. Medan de privata apoteken får statliga mångmiljardsubventioner slussas skattefria vinster ut ur Sverige, vilket är en direkt följd av avreglerings- och privatiseringspolitiken. Privatiserngspolitiken har blivit ett sätt för styrande politiker att sälja offentlig verksamhet billigt till sig själva för att sedan ta ut stora vinster eller sälja för mångdubbla belopp. Vinstjakten inom vårdbolagen har lett till sämre bemanning och att de älders hälsa försämrats. Strukturell kris för kapitalismen Att de ekonomiska cyklernas uppgångar de senaste två decennierna i allt högre grad inte leder till fler jobb, högre välstånd eller nödvändiga investeringar utan snarare fortsatta nedskärningar visar att kapitalismens kris är strukturell och gäller i såväl hög- som lågkonjuktur.

5 Den svenska ekonomin står på två ben: export och i huvudsak kreditbaserad konsumtion. Den svenska ekonomins exportberoende innebär att världsekonomins utveckling är avgörande för den svenska. Kriditnivåerna kan utlösa en ny kris. Det är i längden oförenligt på sikt att skulderna växer snabbare än hushållens inkomster. Obalanserna i den svenska bolånemarknaderna är större än de var i USA när bostadsbubblan sprack för fem år sen. Rekordvinsterna är ett resultat av att arbetarklassen höjt produktiviteten högre ackord och längre arbetstid pararellt med en löneutveckling lägre än de flesta EU-länder. Med andra ord har utsugningsgraden av lönearbetet ökat. Löneutvecklingen är historiskt låg och innebär för många rena reallönesänkningar med ökade egenavgifter, räntor och hyreskostnader. Arbetarklassen skapade förutsättningarna för högkonjunkturen, men fick inte ta del av dess skörd samt betalade dessutom notan under den finanskris de rika skapade. Rättvisepartiet Socialisterna står för en konkretisering av Marx paroll att expropriera expropriatörerna ; att förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Oppositionen Varken Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet erbjuder någon verklig opposition till högerregeringen. Oppositionens svaghet och facktopparnas passivitet har gett Reinfeldts regering mod att genomföra sin extremt nyliberala dagordning. Socialdemokraterna tog ännu ett steg till höger när de gav grönt ljus till att privata bolag kan tjäna pengar på skola, vård och omsorg, d v s att skattemiljarder går rakt ned i fickorna på aktieägare. Socialdemokraternas uppgång i opinionen under Stefan Lövdén bygger dels på högerregeringens växande impopularitet samt Lövdéns tystad i de största politiska frågor som debatterats, t ex höjning av pensionålder till 75 och vinster i välfärden. Vänsterpartiet radikaliserade sitt språk efter valet, då deras förhoppningar om att ta plats i en regering grusats, men driver ingen annorlunda politik i praktiken. I de kommuner Vänsterpartiet sitter i styret genomför även de nedskärningar och accepterar den påtvingade 'budgetdiciplinen'. Miljöpartiet rusade högerut efter nomineringen av de nya språkrören för att signalera att de kan samarbeta med högeralliansen (som i Haninge). Partiets överenskommelse med regeringen om flyktingpolitiken innebar ännu fler tvångsutvisningar till länder som Irak. På senaste MP-kongressen sade man nej till att stoppa vinster i vården. Den verkliga oppositionen kommer från lokala kampanjer mot nedskärningar, den växande asylrörelsen, gräsrotsrörelser av socialister och kämpande fackliga aktivister som Septemberalliansen och Välfärd utan vinst samt andra initiativ underifrån. Högerpartiernas vanstyre i Haninge Högerstyret i Haninge (M, FP, C, KD och MP) svälter ut kommunens verksamheter. Skola och omsorg drivs som företag med stora överskottsmål medan behoven av upprustning nonchaleras. År 2007 gjorde Haninge 106 miljoner kronor i överskott, 2008 var det 110 miljoner, 2009 var det 94 miljoner, 2010 hela 143 miljoner och förra året 45,8 miljoner kronor. Samtidigt har Haninges förskolor bland de största barngrupperna i landet och sämst personaltäthet i Stockholms län: 6,3 barn per anställd. Rekordfå äldre får tillgång till särskilt boende samtidigt som omsorgsbehoven ökar. Borgarnas styre kännetecknas av medveten diskriminering. Högstadieskolan i Jordbro lades ner därför den ligger i det invandrartäta arbetarområdet Jordbro och skolorna i Västerhaninge och Brandbergen har stora klasser och är i stort upprustningsbehov. Skolor i andra områden har mindre klasser och tillåts kosta mer i lokalkostnader och verksamhet. Kommunledningen förnekar att de gör nedskärningar. Systemet med resultatsenheter innebär att tjänstemän och rektorer får i uppgift att effektivisera (politikerspråk för nedskärningar)

6 verksamheter medan politiker frånsäger sig ansvaret. Men det är politikerna som sätter de ekonomiska ramarna och är därmed direkt ansvariga för nedrustningen. Borgarna har sänkt skatten med 43 miljoner (ger knappt något till lågavlönade), höjt politikernas arvoden och kraftigt ökat representation och resor (som de vägrar redovisa). RS tar striden Inga tal i kommunfullmäktige kan tvinga högern till reträtt på nedskärningar eller få dem att driva en annorlunda politik. Kampanjen för att rädda Jordbromalmsskolan förra året var en kampanj för att stoppa nedrustningen av hela stadsdelen. Därför bildade vi Uppror för Jordbros Framtid, som samlade jordbrobor till ett stormöte om stadsdelens framtid. Lärare, föreningar, butiksägare m fl ställde sig bakom uppropet för att kräva en högstadieskola, upprustning av centrumet, bostäder och service. I år har kraven på upprustning fortsatt i forumet 'Jordbrodialogen'. Bland de frågor som har störst stöd finns RS krav: > Bygg ny högstadieskolan. > Återta Jordbro centrum i kommunal ägo, rusta upp och sänk hyrorna för småbutiksägarna. > Rusta upp bostäderna stopp för hyreshöjningar och ombildningar. > Trygghetsåtgärder: bättre belysning, röjning vid gångvägar och nattvandring med fältassistenter. Tillsammans med elever och föräldrar har vi visat att egen organisering lönar sig avskaffades skollunchavgiften på gymnasiet efter vår vägra betala -kampanj med skolstrejk stoppades nedskärningar i skolan på 54 miljoner kronor, också efter elevstrejk och föräldraprotester. 1.2 Andra partiers budgetförslag Borgarnas budget Högerledningens (M, KD, FP, C, MP) nya budget för Haninge 2013 innebär fortsatta orättvisor och privatiseringar. De föreslår ett överskottsmål på två procent av skatter och generella statsbidrag, vilket innebär att 71 miljoner kronor inte satsas på verksamheten. Detta innebär inte, som det påstås, att pengar sparas för att klara hårdare tider. De hårda tiderna pågår nu inom nästan samtliga verksamheter. Pengarna tas ifrån den kommunala verksamheten där den så akut behövs. I kommunledningens budgetförslag för Haninge 2013 ökar ramarna med 134 miljoner kronor, ca 17 miljoner mindre än ramökningen för Detta är absolut ingen satsning. Ramökningen täcker knappt inflation, löne- och prisökningar och innebär fortsatt utsvältning då den beräknade volym- och befolkningsökningen troligen är underskattade för både Äldrenämnden och Socialnämnden. I budgeten för Grund- och förskolenämnden utlovas en förstärkning av personaltäthet och kompetens i förskolan på 13,5 miljoner kronor. Lika stor summa utgör löne- och prisutvecklingen som borgarna inte kompenserar i sin budget. Med andra ord blir det ingen förstärkning utan motsvarande nedskärningar. Totalt väntar nedskärningar på över 25 miljoner kronor inom nämnden, motsvarande nästan 60 lärartjänster. Gymnasie- och vuxenutbildningen ges 17,9 miljoner kronor mindre jämfört med Detta försvaras med ett fall i antalet elever på ca 170 personer. Men enligt förvaltningens beräkningar kommer detta enbart leda till kostnadminskningar på 10,4 miljoner kronor. Detta innebär att 7,5 miljoner kronor är rena besparingar. Med andra ofinansierade 'satsningar' blir sparkravet på gymnasiet minst 19,9 miljoner kronor. Borgarnas tal om att nämnden ska ta ledningen i kostnadseffektiv ledning innebär i princip att ännu fler utbildningar är hotade och kanske måste stängas helt.

7 I Kultur- och fritidsnämnden väntas nedskärningar på uppemot 6 miljoner kronor, i Stadsbyggnadsnämnden uppemot 5 miljoner kronor och i Socialnämnden hela 43 miljoner kronor! Nedskärningarna i Socialnämnden kommer få förödande konsekvenser för viktiga verksamhetsområden. Äldrenämnden fick utökade medel på 41 miljoner kronor under våren när det visade sig att kommunstyrelsen underfinansierat kraftigt som vi i RS varnade för i förra årets budgetdebatt. Även detta budgetförslag med ytterligare 17,4 miljoner kronor innebär försämringar då priser och löner inte kompenseras för. Förvaltningen talar om att höjning av ersättningsnivåer till hemtjänsten kan komma att betalas av att annan verksamhet omprövas. Socialdemokraternas budget I Socialdemokraternas budget satsas det 69 miljoner kronor mer än i borgarnas vilket de möjliggör genom slopat överskottsmål. Men även med S-budgeten kommer det krävas nedskärningar på uppskattningsvis 35 miljoner kronor och absolut inga satsningar. S ser det som sin uppgift att fördela attackerna på kommuninvånarna lite rättvisare. Man ifrågasätter inte orättvisorna i hela samhället utan tittar blint på kommunens budgetram. 1.3 Vårt budgetförslag Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2013 motsvarar behoven för att ta steg till en bättre kommunal service. Rättvisepartiet Socialisterna föreslår öronmärkta satsningar på 170 miljoner (se tabellen nedan). Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i driftbudgeten för 2013 Kommunstyrelsen Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid 40 mkr Extrainsatser friskvård och rehabilitering för kommunanställda 2 mkr Stadsbyggnadsnämnden Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar 5 mkr Miljönämnden Utredningar/planering för att klara klimatomställning enligt RS förslag 1 mkr Kultur- och fritidsnämnden Fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo 6 mkr Grund- och förskolenämnden Återanställning av personal, mindre barngrupper och klasser 60 mkr Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fler platser i vuxenutbildningen och SFI 7 mkr Bättre lärartäthet i gymnasiet 8 mkr Socialnämnden Mer resurser till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård 16 mkr Äldreomsorgsnämnden Reducering av matavgift på särskilda boenden 4 mkr Förbättrad matkvalitet 1 mkr Nya anställningar för bättre bemanning 20 mkr Summa: 170 mkr

8 Finansiering Slopat överkottsmål 71 mkr Drar tillbaka skattesänkningen 43 mkr Slopat partistöd, sänkning av politikerarvoden, konsultkostnader, representation, presenter och konferenser 53 mkr 1 Avskaffande av vårdnadsbidraget 3 mkr Summa: 170 mkr Med våra satsningar på nya jobb bromsas dessutom ökningen av kostnaderna för arbetslösheten. Utöver våra satsningar måste ramökningen täcka naturliga volymökningar i verksamheten, inflation, lön- och prisökningar som borgerliga majoriteten vägrat att täcka. Därför utökar vi Grund- och förskolenämndens ram med 25 miljoner kronor, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens med 20 miljoner kronor, Socialnämndens med 43 miljoner kronor, Kultur- och fritidsnämndens med 6 miljoner kronor och Stadsbyggnadsnämnden 5 miljoner kronor. Därmed behöver inte kommunfullmäktiges reserv vara större än i förra årets budget och till större delen utgöra garant för Äldrenämnden. Beräkningsvis kommer 84,3 miljoner kronor behöva tas från kommunens samlade överskott. Detta är absolut nödvändigt och helt riktigt för att stoppa alla nedskärningar och dessutom genomföra våra viktiga satsningar. Vi föreslår också att Haninge kommun startar ett upprop mot regeringens kommunpolitik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, att samtliga löne- och prisökningar kompenseras samt att alla nya uppgifter som staten/regeringen ålagt kommunerna de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut, även i efterhand. Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta satsningar i investeringsbudgeten 2013 Ny parklek i Handen 5,0 mkr Utbyggnad av äldreboendeplatser i hela kommunen 20,0 mkr Utbyggnad av förskolan i hela kommunen 25,0 mkr Summa: 50,0 mkr Rättvisepartiet Socialisternas satsningar är på totalt 50,0 mkr, utöver de investeringsförslag som redan är inkluderade i majoritetens budget; bygget av nya yrkesgymnasiet i Handen för att ersätta Fredriks yrkesgymnasium (vilket RS motionerade om redan för fem år sedan) och bygget av nya Höglundaskolan i Jordbro (utkomsten av att både både S och de borgerliga partierna gav upp idén om att skolsegregera Jordbro efter motstånd av elever, personal och RS. Nu kräver RS att nya Höglundaskolan byggs ut till en F-9 skola). 1.4 Vision och politik Rättvisepartiet Socialisterna står för en socialistisk samhällsomvandling globalt, ett solidariskt samhälle där det arbetande och brukande folkflertalet har demokratisk kontroll över ekonomin. Makten utgår från folket och planeringen sker genom demokratiska organ på alla nivåer; globalt, nationellt, lokalt och branchvis. 1 Troligen kan mer sparas in då borgarna vägrar redovisa hur mycket de ökat representation och resor.

9 En planerad ekonomi frigör resurser för att utveckla produktion, forskning och metoder för att rädda miljön, avskaffa svält samt utveckla hela jordens infrastruktur för säkerställande av rent vatten, hållbart jordbruk, utbildning och arbete. Rättvisepartiet Socialisterna står för ett Haninge där kommuninvånarna personal, anhöriga och brukare genom demokratiska organ, områdes- och branchvis utvecklar välfärden jämte tjänstemän och politiker. Politiska förtroendevalda ska tjäna enligt snittet för kommunens anställda, ingå i en naturlig rotation på poster och vara avsättbara. Vi kämpar för ett Haninge där personaltätheten inom all omsorg är stor och de anställda utformar verksamheten i samspel med brukarna. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön ger alla arbete, minskar ohälsan och ger alla tid att delta i styret av verksamheten. Alla kommundelar är levande med rikt föreningsliv, nära till service och offentligt finansierad kollektivtrafik. Vi kämpar för ett Haninge där barngrupperna i barnomsorgen är max 10 barn per småbarnsgrupp och 15 per storbarnsgrupp. Den borgerliga synen på barnomsorg som barnpassning avskaffas och den pedagogiska uppgiften i verksamheten stärks. Borgarnas verson av kunskapskontroller för 4- och 5-åringar vilka påverkar barn negativt ersätts av pedagogisk dokumentation som förespråkas av forskningen och institutioner som Skolverket. I grundskolan är klasstorlekarna begränsade till max 20 elever. Dagens korvstoppningspedagogik med ytinlärning genom prov och lärarlösa lektioner byts mot djupinlärning; mer tid för individuell hjälp, mer läxhjälp, tydligare samspel mellan teori och praktik, tid för att omsätta kunskaper i praktiken och större elevinflytande. Äldreomsorgen sker helt i offentlig regi för att säkerställa allas rätt till omsorg. Maten lagas på plats och är anpassad efter de äldres behov, vanor, religion osv. Värdefulla skogsmiljöer bevaras och skärgården skyddas från ytterligare exploatering. Miljonprogrammen ställs under allmännyttan och helrenoveras till miljövänligare passivhus. Stor satsning på vindkraft, solenergi samt berg- och markvärme. Rasism, homofobi, diskriminering och våld mot kvinnor bekämpas underifrån och i hela samhället. En socialistisk politik kan genomföras med bygget av ett nytt arbetarparti, kämpande fackföreningar och en landsomfattande rörelse mot högerpolitiken. 1.5 Haninges förutsättningar Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett ordentlig tillskott till kommuner och landsting. Egentligen rör det sig om att kräva en tillbakabetalning efter mer än två decenniers minskade statsanslag, något som pågått oavsett om högern eller S haft majoritet i riksdagen. Att kommunernas möjligheter att utvecklas helt är begränsade till de av regeringen tilldelade ramarna är ett resultat av en medveten politik för att lättare omfördela pengar från offentlig sektor till storföretag. Avskaffandet av kommunal beskattningsrätt av företag, bolagiseringar och utförsäljningar samt omstruktureringen av de indexreglerade statsbidragen har försämrat kommunernas ekonomi sedan 1980-talet och begränsat manöverutrymmet. Idag är kommuner och landsting vingklippta. Samtidigt med urholkningen av kommunernas ekonomier har staten lagt nya uppgifter på kommunerna som inte kompenserats för.

10 Haninges riskzoner Följande verksamhetsområden ser vi som stora riskzoner under högermajoritetens styre: a. Socialnämnden: Socialstyrelsen utredde i år missförhållanden på Idun och Ungbo HVB och Socialnämnden tvingades öka bemanningen efter tillsyn. Men med föreslagen budgetram för 2013 är ingen verksamhet säker. Nedskärningar på 45 miljoner kronor väntar och även lagstadgad verksamhet kan vara i riskzonen. Förvaltningen skriver följande: Förvaltningen ser att det inte kommer att finnas resurser till nysatsningar, kvaliteten blir lidande och det krävs viktiga prioriteringar mellan verksamheterna. Verksamheter måste avvecklas och servicen till medborgarna försämras. Förvaltningen kommer att ha svårt att lägga en realistisk budget för försörjningsstödet för år 2013 om konjunkturnedgången fördjupas. b. För- och grundskolenämnden: Stora klasser och andra effekter av högerledningens nedskärningar ökar risken för att fler elever väljer bort Haninge och tar med sig elevpengen till andra kommuner. Borgarnas beslut att ge konkurrensfördelar till nyetablerade friskoleföretag kr extra per elev per år riskerar leda till fler skolnedläggningar. Ingen riskanalys har gjorts. Det kommunala vårdnadsbidraget cementerar ojämställda familjeförhållanden och riskerar bidra till att skapa nya då kvinnor drabbas hårdast av högerpolitiken. c. Äldrenämnden: Omsorgsbehoven ökar drastiskt de kommande åren. Antalet personer 65 år och äldre beräknas öka med över 30 procent de kommande 10 åren och personer över 80 år med 50 procent. Samtidigt skapas långt ifrån det antal nya platser som behövs inom äldreomsorgens boenden. Borgarnas plan bygger på att äldre ska stanna hemma så länge som möjligt. Äldre i behov av särskilt boende nekas därför plats och hänvisas till hemtjänst, även de med vårdbehov på 10 timmar eller mer per dag tas idag hand om av en hemtjänst som borgarna privatiserar i snabb takt. Arbetsmarknad och utbildning I Haninge är arbetslösheten högre än Stockholms län i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet. Många arbetslösa tvingas jobba gratis på praktik eller på prov för att sedan ersättas av nästa i kön. Med FAS3 jobben får arbetsgivaren till och med betalt av staten för att ha gratis arbetskraft som enbart lever på aktivitetsstöd eller försörjningsstöd. Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga och samhälleliga resurser. Vi anser att den kommunala servicen kan utvecklas och arbetslösheten sjunka med en socialistisk arbetsmarknadspolitik. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och satsning på friskvård ger jobb åt ungdomar och möjliggör ett längre arbetsliv för äldre utan arbetsskador. Det skulle kraftigt vända trenden mot sjunkande skatteintäkter, höja konsumtionen, minska ohälsotalen och arbetsskador samt möjliggöra höjda statsbidrag för de nödvändiga investeringar inom hemtjänst, handikapp- och äldreomsorg som kommer behövas de kommande åren. I Haninge kommun har högerledningens skolnedskärningar slagit hårt. Haninge satsar en tredjedel mindre pengar på läromedel och hälften så mycket på skolhälsovården som Stockholm. Efter att högerregeringen skar bort en tredjedel av finansieringen till vuxenutbildningen har möjligheten att omskolas drastiskt försämrats. För tio år sedan fanns både Västerhaninge

11 folkhögskola och Dalarö folkhögskola. Idag finns de inte kvar. Centrum Vux är i stort behov av resurser efter nedskärningar. Rättvisepartiet Socialisterna vill satsa mer på Centrum Vux, SFI (svenska för invandrare) och Särvux. Bostadsbyggande Vi vill rädda de allmännyttiga bostäderna, skydda kommunens bostäder från omvandling till bostadsrätter samt att kommunens nya bostadsområden i bl a Vega görs tillgängliga för ungdomar och låginkomsttagare genom billiga hyresrätter. Vi vill satsa på byggande där mark- och exploateringskostnader hålls ner till förmån för klimatsmarta lösningar och låga hyror. Regional utveckling Borgarnas utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan innebär omfattande förändringar; nya stadsdelar byggs, nya företagsparker etableras och stora delar av centrala Haninge danas om. Utvecklingen är dock helt näringslivsinriktad. De stora behoven hamnar i skymundan. Vid stora planmässiga förändringar av stadsbilden är verklig dialog viktig. Därför måste det ske på de boendes och de berördas villkor. Stadsplanering ska handla om samhällsnytta, inte storhetstänkande. Boende, kommunal verksamhet, lokala föreningar och företag måste ha stort inflytande. En levande stadsbild är en stadsbild där alla kommer till tals och alla får utrymme. Utvecklingsprogrammet saknar helt klimatperspektiv. Rättvisepartiet Socialisterna vill se en plan för hur transporter på väg kan samordnas, till och från industriområden och köpcentrum. Lyckade försök i Uppsala och Linköping visar att avgasutsläppen i stadskärnan från transportfordon kan minska med 50 procent. Bilresandet till och från externa köpcentra som Port 24, Ica Maxi m fl måste brytas. Det absolut mest effektiva sättet skulle vara en gratis busslinje till och från dessa centra. Alternativt att den planerade spårväg från Flemingsberg till Handen också dras förbi dessa centra m fl. Rättvisepartiet Socialisterna står för avgiftsfri kollektivtrafik samt utbyggnad av pendelnätet med ringlinjer. Ingen annan åtgärd skulle kunna mäta sig i effekt både för miljö, trängsel och regional utveckling. Personalfrågor Haninge kommun står inför en generationsväxling. Ett stort skikt anställda går i pension de kommande åren. Detta kräver insatser. För att locka fler unga att söka jobb inom skola, barnoch äldreomsorg vill vi satsa 40 miljoner kr till att höja lägstalönerna. Genom att redan nu öka bemanningen på kommunens arbetsplatser minskas arbetsbelastningen. Detta skulle minska, inte bara förtidspensioneringar, utan också ohälsotalen samt antalet arbetsskador. Anställda med lång arbetslivserfarenhet inom sitt yrke borde också ha möjlighet att avstå från tungt belastade arbetsmoment och använda mer tid att vägleda unga/nya anställda. Sjukfrånvaron är störst bland barnomsorgspersonal och äldreomsorgspersonal. Sjukfrånvaron har sjunkit i Haninge de senaste åren, dock från en hög nivå. Samtidigt har antalet rehabiliteringsärenden minskat i förhållande till behoven. Högerregeringens nya regler och riktlinjer har inneburit att fler tvingas återgå till arbetet för tidigt. Många får inte tillgång till den friskvård och rehabilitering som de behöver. Detta kan leda till än större problem med sjukskrivningar och arbetsskador längre fram. Rättvisepartiet Socialisterna vill avsätta ytterligare 2 miljoner för extrainsatser på friskvård och rehabilitering i tidigare stadier än idag.

12 Upphandlingsfrågor Rättvisepartiet Socialisterna anser att det är kvalitet och tillgänglighet som ska stå i fokus för verksamheten. Därför motsätter vi oss avknoppning (privatisering) och konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Vi anser också att personal och brukare ska ha veto vid upphandlingar. 2. Kommunens styrmodell Inget eget förslag. 3. KF:s mål för Målområde Ekologisk hållbarhet Inget eget förslag 3.2 Målområde Social hållbarhet Inget eget förslag 3.3 Målområde Ekonomisk hållbarhet Kommunen slopar överskottsmålet. 4. Mål och ekonomiska ramar per nämnd och bolag Rättvisepartiet Socialisternas föreslår slopat överskottmål och att skattesänkningen rivs upp. Med detta inräknat och SKL:s prognos på beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag sätter vi ramstorleken till kr. Beräkningsvis kommer 84,3 miljoner kronor belastas kommunens samlade överskott. I taballen nedan och på fler platser i vårt förslag skriver vi summor i tkr ( tkr = 10 miljoner kronor) då detta är det vanliga i de andra partiernas budgetar. Ram för 2013 Styrelse/Nämnd Budget 2012 Ramförändring RS budget 2013 Skilln. mot högerledn. Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Kultur- och Fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Valnämnden Revision Kf reserv Finansförv, exkl finansnetto Totalt Noter kring tekniska justeringar: 1 I Kommunstyrelsens budget ingår kommunens andel av Södertörns överförmyndarnämnd och Södertörns upphandlingsnämnd.

13 4.1 Kommunstyrelsen Rättvisepartiet Socialisterna öronmärker 40 mkr för att höja lägstalönerna bland kommunens anställda samt omvandla deltid till heltid för de som så önskar. 2 mkr öronmärks i extra medel till förebyggande friskvårdsinsatser. Vi sparar samtidigt 53 mkr genom att kraftigt minska konsultkostnader, representation, resor, konferenser, presenter, arvoden för sammanträden samt hel- och deltidsengagerade förtroendevalda och slopar kontant partistöd. Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Dels skulle vi stoppa alla privatiseringar och konkurrensutsättningar, dels skulle personalen de verkliga experterna på arbetsplatserna få större ansvar och inflytande. 4.2 Grund- och förskolenämnden I Haninges förskolor var personaltätheten i oktober ,3 barn per årsarbetare jämfört med genomsnittet i riket på 5,3. Andelen förskollärare är 33 procent jämfört med ett riksgenomsnitt på 54 procent. I Haninges grundskolor var lärartätheten i oktober ,5 lärare per hundra elever jämfört med 8,3 i riket. 79 procent av Haninges lärare var behöriga jämfört med 89 procent i riket. Rättvisepartiet Socialisterna satsar 60 mkr för omfattande förbättning av personaltätheten samt behörighetsgraden inom barnomsorg och grundskola samt avskaffar begränsningen av vistelsetiden för barn till arbetslösa och sjukskrivna. Vi frigör 3 miljoner i Barn- och utbildningsnämnden genom att avskaffa vårdnadsbidraget. Skolinspektionen gav Rättvisepartiet Socialisterna rätt efter vår anmälan mot betygsliknande omdömen och kunskapskontroller (från 4 års ålder) då de är skadliga för små barn. Ny pedagogisk dokumentation utifrån förskolans pedagogiska uppgift för åldersgruppen måste utvecklas tillsammans med personalen. Vi utvecklar arbetet med att förbättra studieresultaten genom mer tid för individuell hjälp, mer läxhjälp och mindre klasser. 4.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar på bättre personaltäthet inom gymnasiet med 8 mkr. Vi vill återskapa de utbildningar och lärarjobb på Centrum Vux som borgarna tagit bort under åren, t ex Barn- och Fritidsutbildningen samt skapa fler utbildningsplatser, både inom vux och SFI med ytterligare personalutökning med 7 mkr. Ramarna utökas med ytterligare 20 mkr för att stoppa nedskärningarna. 4.4 Kultur- och fritidsnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar 6 mkr på fler fritids- och timledare, längre öppettider för fritidsgårdar, ökat stöd till föreningar, utökad tjej-verksamhet och möjlighet för barn att få åka på sommarkollo. Vi utökar dessutom budgetramen med 6 mkr för att stoppa nedskärningarna. 4.5 Miljönämnden Miljönämnden gör insatser för sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. Rättvisepartiet Socialisterna öronmärker 1 mkr för att inleda arbetet med klimatomställning. Vi vill utreda hur transporterna (som i Haninge står för 70 procent av utsläppen) kan planeras och samordnas, t ex till och från köpcentrum och företagsparker. En plan måste göras för hur miljonprogrammets bostäder kan klimatanpassas. Målet är 500 nya klimatjobb i Haninge. Den planerade Södertörnsleden måste miljöutredas ordentligt. Leden måste också ut på remiss hos boende, natur- och intresseföreningar i berörda områden.

14 4.6 Socialnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar 16 mkr till fältassistenter, kvinnojour, skyddade boenden, manscentrum, barn- och ungdomsvård, familjecentraler och missbruksvård. Målet är att alla kvinnor som söker skydd ska få plats mot dagens situation där ca hälften nekas plats. Utöver detta ökar vi budgetramen med ytterligare 43 mkr då volym- och behovsökningen är underfinansierad samt att stoppa nedskärningarna. 4.7 Stadsbyggnadsnämnden Rättvisepartiet Socialisterna satsar 5 mkr för fysiska trygghetsåtgärder som trädröjning vid gång- och cykelvägar samt bättre stolp- och trädbelysning i anknytning till parker och bostadsområden. Utöver detta uttökas budgetramen med 5 miljoner kronor för att stoppa nedskärningarna. 4.8 Äldrenämnden Rättvisepartiet Socialisterna öronmärker 4 mkr för att kunna reducera matavgiften för de äldre på särskilda boenden. 1 mkr satsas på förbättrad matkvalitet och 20 mkr på bättre bemanning genom nyanställningar. Om budgeten inte räcker p g a lön- och prisuppräkningen använder vi kommunfullmäktiges reserv. 4.9 Kommunala bolag Inget eget förslag 5. Investeringsbudget för 2013 och plan för Sammanställning av investeringar på nämndnivå 2013 (tkr) Investeringsbudgeten för 2013 delas upp i en del som finansieras av kommunen och en del som finansieras via Tornberget. I nedanstående förslag till investeringsbudget för 2013 föreslås kommunens investeringar uppgå till 171,5 mkr. De ombyggnadsinvesteringar som föreslås genomföras och finansieras av Tornberget uppgår till 300,0 mkr. Sammanlagt föreslås investeringar för kommunen och Tornberget på 412,9 mkr. Till detta kommer kommunens VA-investeringar som uppgår till 30,3 mkr vilket innebär en total investeringsvolym på 443,2 mkr. Nämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, VA-investeringar Kultur- och fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Tornberget (inkl ofördelade investeringsmedel) Totala utgifter, inkl VA-investeringar Kommunen investerar VA-investeringar som finansieras av kommunen Uppdrag till Tornberget att genomföra

15 Kommunstyrelsen Rättvisepartiet Socialisterna drar ner på budgeten med 14,5 mkr jämfört med majoritetens förslag (från investeringar på IT centralt och investeringsreserv för anpassning av avställda lokaler). Stadsbyggnadsnämnden, inkl miljönämnden Investeringar i ny gatu- och trädbelysning. Kultur- och Fritidsnämnden Vi bygger en ny parklek i Handen efter samma modell som parkleken i Jordbro. Handen saknar familjecentraler som i Jordbro och Brandbergen och saknar den tidigare öppna förskolan. Budgeten uttökas med 5 mkr mer än i majoritetens förslag. Grund- och förskolenämnden Vi bygger nya förskoleavdelningar i Västerhaninge, Tungelsta, Jordbro, Handen, Brandbergen och Vendelsö. En särskild förstudie ska påbörjas för att bygga ut Höglundaskolan till en F-9 skola i Jordbro samt bygga egna skollokaler år Klockarbergsskolan i Brandbergen. Budgeten utökas med 25 mkr mer än i majoritetens förslag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Den nya yrkesförberedande gymnasieskolan byggs i Handen. Socialnämnden Nytt gruppboende byggs. Äldrenämnden Vi bygger ut äldreomsorgen med fler boendeplatser. Budgeten utökas med 10 miljoner kronor mer än i majoritetens förslag. Tornberget Energibesparande investeringar, t ex installation av rörelsestyrd belysning och ventilation i kommunens fastigheter och lokaler genomförs. Det ger ett hållbarare energiutnyttjande och genererar på sikt pengar tillbaka till kommunen. Reinvesteringar och underhåll av kommunens lokaler som skolor, förskolor och boenden vilken är kraftigt eftersatt och annars skapar större kostnader i framtiden.

16 6. Ekonomisk plan (mkr) Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 155,1 155,1 155,1 Stadsbyggnadsnämnden 114,5 114,5 114,5 Miljönämnden 3,5 3,5 3,5 Kultur- och fritidsnämnden 175,4 175,4 175,4 Grund- och förskolenämnden 1443,9 1443,9 1443,9 Gymnasie- och 386,9 386,9 386,9 vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden 801,6 801,6 801,6 Äldreomsorgsnämnden 540,3 540,3 540,3 Valnämnden 0,1 0,1 0,1 Revisionen 1,6 1,6 1,6 Kommunfullmäktiges reserv Finansförvaltningen, exkl finansnetto Ofördelade medel Totalt 3674,2 3908,2 4142,2 Investeringar totalt 443,2 508,1 477,9 På grund av osäkerheter i skatteintäktsprognos och volym- och verksamhetsutveckling har vi för 2014 och 2015 valt att lägga ut samma ramar som för 2013 till nämnderna. En preliminär ramökning står under ofördelade medel. Vi föreslår slopat överskottsmål samt samma skattesats som RS budgetförslag för De ökade kostnaderna för försörjningsstöd sjunker efter våra satsningar på fler anställda. Nya resurser skapas genom färre sjukskrivna som ett resultat av våra satsningar på bättre bemanning inom barnomsorg, grundskola och äldreomsorg samt satsning på rehabilitering och friskvård i tidiga stadier. Framtida prognoser avgör i hur hög utsträckning vi tar i anspråk tidigare överskott. I längden måste staten återställa statsbidragen för att behoven ska kunna täckas. Det behövs en landsomfattande rörelse för att kräva pengarna tillbaka.

17 RESULTATPROGNOS (miljoner kronor, löpande pris) Bokslut Budget Budget Budget Budget Nämndernas nettokostnader , Finansförvaltning Avskrivningar -53, Verksamhetens nettokostnader* Skatteintäkter Finansiella nettokostnader Resultat före extraord. Poster EO kostn/intäkter Årets resultat EGET KAPITAL BALANSPROGNOS Bokslut Prognos Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Likvida medel Kortfristiga fordringar S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR SKULDER / EGET KAPITAL EGET KAPITAL Avsättningar Kortfristiga skulder Långfristiga skulder S:A SKULDER S:A SKULDER / KAPITAL

18 FINANSIERINGSANALYS Bokslut Budget Budget Budget Budget Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Förändring pensionsskuld Ökn/minskn kortfristiga fodringar Ökn/minskn kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investeringar Exploateringsverksamhet Kassaflöde investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökn/minskn skuld Ökn/minskn långsiktig fodran Övriga tillförda medel VA-verksamhet 5 0 Kassaflöde finansieringsverksamhet Årets kassaflöde

19 7. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 7.1 Intern kontroll Inget eget förslag 7.2 Konkurrensutsättning genom upphandling eller kundval Stopp för alla privatiseringar. Systemet att fastställa check-/pengbelopp för kundval avbryts. Konkurrensfördelar för nyetablerade friskolor avskaffas. Elevpengen höjs och fördelas enligt behoven utefter Rättvisepartiet Socialisternas förslag till ramökning. Vårdnadsbidraget avskaffas. 7.3 Interna resultatenheter Inget eget förslag 7.4 Lokalfrågor På grund av den konkurrens högern skapat mellan skolor drabbas många skolor av elevbortfall. Istället för att lägga ner eller slå ihop skolor och klasser är det bättre att skapa mindre klasser och höja lärartätheten. På sikt är det mer effektivt då elevtillströmningar återkommer och annars kräver nya investeringar. Systemet med internhyra ska ses över för att reformeras Delegationsordning och attestreglemente Inget eget förslag 7.6 Drifts- och investeringsbudget, över-/underskott samt tilläggsanslag Budgetramarna utgör gräns för kommunens ekonomiska resurser. Men vid behov av viktiga tilläggsanslag kan resurser omfördelas inom kommunen, t ex från reserven, resultaregleringsfonden eller från de kommunala bolagen. 7.7 Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet Förvaltningschefen ska rapportera inför sin nämnd ekonomisk obalans inom förvaltningens verksamheter. 7.8 Uppföljning och återrapportering Inget eget förslag 1. Haninge kommun tillämpar idag internhyra vilket innebär att kommunens verksamheter får lägre hyra om de ställer av lokaler. Naturligtvis ska skolor inte betala för lokaler de inte använder. Men den svältkur skolan upplever innebär att lokaler ställs av trots att de behövs. Detta har lett till att vissa skollokaler är överfulla medan lokaler brevid står tomma.

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA Kandidater på arbetarlön

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA Kandidater på arbetarlön RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA er på arbetarlön Arbete åt alla! Riv upp privatiseringarna! Rusta upp skola & omsorg! Kamp mot rasismen! Pris 10 kr Stödpris 20-50 kr VALMANIFEST 2010 HANINGE Våra viktigaste

Läs mer

Valmanifest 2014 Haninge

Valmanifest 2014 Haninge Kandidater på arbetarlön Trygga jobb o ch kollektivav tal åt alla Alla barns rät t till bra och li kvärdig skola Kamp mot ras ism & sexism Välfärd utan v inst Valmanifest 2014 Haninge 10 kr stödpris 20-50

Läs mer

aktivitet och historia

aktivitet och historia Vad vill Rättvisepartiet Socialisterna En presentation av program, aktivitet och historia Innehåll FÖRORD sid 5 KAPITEL 1: MYCKET MER ÄN EN FINANSKRIS Den s k finanskrisen som startade 2008 var inte bara

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Valmanifest 2014. 10kr. Luleå & Norrbottens läns landsting. Vägra slava Kämpande alternativ

Valmanifest 2014. 10kr. Luleå & Norrbottens läns landsting. Vägra slava Kämpande alternativ 10kr Valmanifest 2014 Luleå & Norrbottens läns landsting Vägra slava Kämpande alternativ trygga jobb åt alla! på gatan & i fullmäktige Inga delade turer Mer personal i vård & skola 200 000 nya välfärdsjobb

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

arbetarmakt Handlingsprogram för Arbetarmakt

arbetarmakt Handlingsprogram för Arbetarmakt arbetarmakt Handlingsprogram för Arbetarmakt Antaget av Arbetarmakts nationella konferens i oktober 2011 INNEHÅLL Förord s.4 Handlingsprogram för arbetarmakt Fackföreningarna s.7 Bekämpa arbetslösheten

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige 1 Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige

Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se m a gr o r P Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se Program Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer