nyheter FDB:s Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyheter FDB:s Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2010"

Transkript

1 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2010 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 1/2010 Familjeforum, årsmöte, nätverk april LäsEttan visar om läsare är chansare eller tragglare efter första skolåret Folkhögskolan 1 - en chans till nystart Martin: På folkhögskolan har jag hittat min studieteknik Talar flytande tyska, trots dyslexi. Hur bör skolan hantera detta? Edsbergsskolan sätter alla elever i matteverkstad.

2 Det här med nya möjligheter är lite skönt Vi finns, oavsett ålder, så du behöver inte hetsa hit. Känner du dej bränd av din tidigare skolgång så gör något annat en period. Ge motivationen en chans att komma tillbaka. Det är underbara ord. Citatet är hämtat ur artikeln om Folkhögskolor i detta nummer. Hur många elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi finns det, som är brända av tidigare skolgång? Som har levt under stress i flera år och där det inte går längre, trots vilja, intelligens och kapacitet. Inom arbetslivet talar vi om att gå Fakta om föreningen Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB, arbetar för att förbättra för de barn och ungdomar som går i skolan just nu. Det sker bl.a. genom att föreningen sprider information om läs- och skrivsvårigheter samt tar fram fortbildningsmaterial för lärare och föräldrar. Lokalavdelningar finns på flera platser i landet. Som medlem stöder du föreningens viktiga arbete! Kansli Malin Bengtsson Susanne af Sandeberg Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g Stockholm Tfn , fax: in i väggen, om utbrändhet eller om utmattningsdepression. Hur många elever? Det finns möjligheter till en andra chans. När du har hämtat andan, blivit mer vuxen och kan rå över dej själv på ett nytt sätt. När du kan se med större distans på dina specifika svårigheter. När orken och glädjen har kommit tillbaka. Tack och lov. Är man ung, arbetslös och inte har slutbetyg så kan man under 2010 få prova på att studera på en folkhögskola. Det är ett landsomfattande projekt som nu startar för ungdomar upp till 25 år som är inskrivna på arbetsförmedlingen och omfattas Medlemsavgift 2010 Huvudmedlem: 100 kr/år Familjemedlem: 50 kr/år Lärare/övrig: 100 kr/år Skola/institution: 200 kr/år (får 5 ex av varje nummer) Betala till bankgiro , plusgiro Ange namn, adress och e-postadress. FDB:s styrelse Eva Halldén, Västerbotten Christina Styrén, Västra Götaland Carina Ebelin-Lundh, Skåne Åke Strand, Östergötland Malin Bengtsson, Skåne Ann Carlsson, Södermanland Kerstin Hyrefelt, Stockholm Yvonne Ollman, Stockholm Agneta Nilsson, Värmland Christina Gräsberg, Värmland 2 av jobbgarantin. Utbildningen är förberedande och anordnas på olika folkhögskolor i landet. Det ingår en individuell studieplan och kursen avslutas med ett kompetensintyg. Det är ett sätt att få prova på hur det är att studera igen, under andra former. Kanske ger det mersmak och en ny väg med nya möjligheter. Det är lite skönt, det här med nya möjligheter, en andra chans, oavsett vad i livet det handlar om. Mer information: Eva Halldén, ordförande Kommentera gärna ledaren på FDB:s NYHETER Medlemstidningen ges ut 4 ggr/år Texten får kopieras men ange källa. Redaktionskommitté: Lotta Person, Susanne af Sandeberg, Eva Halldén Redaktör: Lotta Person Sångarevägen 31, Sollentuna Tfn Ansvarig utgivare: Eva Halldén Tfn Tryckeri: Stockens snabbtryck AB Omslagsfoto: Lotta Person

3 Nr 1/10 S. 4-5 Maj-Gun Johansson har utvecklat ett test som mäter basfärdigheter i läsning. S. 6-8 Folkhögskolan ger dig en andra chans - några genom specifika läsoch skrivlinjer. Martin är en av dem som börjat om. S. 9 Han pratar flytande tyska - men har svårt med stavningen. Hur ska skolan bedöma hans kunskaper? S Eleverna i Edsbergsskolan spelar kort för att lära sig enheter i matten. Aktualiteter våren 2010 Familjeforum, Årsmöte och Nätverk april 2010, Båsenberga Hotell & konferens i Vingåker. FDB bjuder in till ännu en stimulerande helg med föreläsningar och trevlig samvaro. Helgen inleds med FDB:s Familjeforum kl Jag kan om jag vill - men jag kan inte, så jag vill inte. Ingrid Lind, erfaren speciallärare, föreläser om bemötande och åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Kompensatoriska hjälpmedel och fungerande miljö i klassrummet. Perra Jansson, ansvarig för Skoldatateket i Katrineholm, berättar om sitt arbete med fokus på specifika läs- och skrivsvårigheter ur ett kompensatoriskt perspektiv. Paneldebatt med föreläsare, lärare, föräldrar och elever. Målgrupp: föräldrar, elever, klass- och ämneslärare, specialpedagoger och rektorer. Under dagen finns chans att knyta nya kontakter med andra i samma situation och med FDB. Deltagaravgift FDB:s Familjeforum: 150 kr för medlem, 300 kr för ickemedlem och 50 kr för barn. Kaffe ingår. Anmälan per e-post: eller tfn Den 11 april hålls Årsmöte med förslag till stadgeändringar samt Nätverksträff för medlemmar. Se separat inbjudan eller kontakta FDB:s kansli. Utbildningsdagar Dyslexiförbundet FMLS / Skriv-Knuten arrangerar en regional konferens om läs- och skrivsvårigheter i Stockholm 29 april. Konferenserna sker i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs mer på Svenska Dyslexiföreningen arrangerar en utbildningskonferens i Göteborg april. Läs mer om den på //dyslexiforeningen.se Tack för ditt medlemskap! Nytt år - ny medlemsavgift. Tack för att du är medlem i föreningen. På så sätt stödjer du FDB i dess viktiga arbete att förbättra skolsituationen för barn med läs- och skrivsvårigheter! Alla fakta om belopp och konton finner du i redaktionsrutan till vänster. Hälsningar Styrelsen 3

4 Enkelt test ger Med LäsEttan får du som lärare koll på hur dina elever ligger till i läsning efter första skolåret. LäsEttan är en testserie baserad på forskning och resultaten hjälper dig att lägga upp undervisningen för klassen i stort och för enskilda elever. Efter första skolåret ska barnen ha vissa basfärdigheter i läsning. Men hur vet man att de har det? Hur vet man att de har, som det heter, knäckt läskoden? Fallgropar finns på vägen. En del barn som verkar kunna läsa, kanske i själva verket läser genom att de ser orden som bilder. De har hoppat över att lära sig den viktiga fonologiska lässtrategin som är grunden i att kunna läsa självständigt. Metoden kan fungera så länge barnet kan hålla ett visst antal ordbilder i huvudet, men efter hand blir det allt svårare att lära sig utantill. Då tar många av dessa till en chansningsläsning, vilket leder till osäker textuppfattning, sämre ordförråd och stavningsproblem. Långsamma läsare ljudar även småord En annan grupp barn stannar upp i sin läsutveckling efter att ha lärt sig den fonologiska lässtrategin, och får inget flyt på läsningen. Istället ljudar de och läser allt långsamt, även välbekanta småord. Dessa tragglingsläsande barn riskerar också att få stora problem med åren, eftersom den långsamma läsningen gör det svårt att hålla längre meningar och text i minnet. Maj-Gun Johansson är speciallärare och nydisputerad inom läsning. Hon har arbetat fram en diagnostisk testserie, LäsEttan, som kan användas för att tidigt ta reda på var klassen som helhet likväl som de enskilda eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Genom att testet fokuserar på hur eleverna hanterar de olika lässtrategierna, så får läraren mer vägledning till vilka åtgärder som behövs. Redan efter ett läsår kan man se om det finns en kantring åt traggling eller chansning. 4 Ju förr man kommer tillrätta med felaktiga strategier, dessto bättre. Maj-Gun beskriver den normala läsutvecklingen: Först lär sig barnen bokstäverna och vilket ljud varje bokstav har. Därefter lär de sig att ljuda samman bokstäver till ord. Detta kallas för den fonologiska lässtrategin. Normalt lär sig barn det på ett läsår. Sedan måste lästekniken automatiseras och alltmer övergå i ortografisk lässtrategi. Barnen lär sig känna igen orddelar, stammar, ändelser och behöver inte ljudningsläsa de vanligaste småorden (t ex en, på, av, med, till) och andra ord som ofta finns i deras böcker. Den ortografiska läsningen bör komma igång i tvåan, men det är först ett eller två år senare som den får riktig fart. Sedan utvecklas den hela livet och blir bättre och bättre ju mer man läser, förklarar hon. Flash cards kan användas för lästräning De senaste åren har Maj-Gun Johansson forskat kring hur den så kallade flash-cardmetoden kan användas för att lästräna både tragglare och chansare. Hon lade fram sin doktorsavhandling vid Umeå universitet i januari, som den första i Sverige på ämnet. Datorprogram som fungerar enligt flash-cardmetoden har visat sig effektiva för båda dessa elevgrupper. Med flash-cardmetoden visas ord på datorskärmen en viss exponeringstid, och i Maj-Guns program varierar exponeringstiden så att tragglarna skyndas på i sitt läsande och chansarna bromsas upp.

5 lärare koll Tragglarna sitter för länge i ljudandet och behöver hjälp att få läsflyt. Exponeringstiden kommer därför att minskas ner i deras lästräning. Chansarna undviker att gå ner i den fonologiska loopen och behöver istället lästräna med längre exponeringstider där de bromsas upp och får möjlighet att träna fonologisk läsning. Flashcard-programmen kan användas för barn som knäckt läskoden, men som behöver träna upp den ortografiska läsningen (tragglarna) eller träna mer på den fonologiska läsningen (chansarna), för att hitta läsflyt. Eleverna ska arbeta med datorprogrammen själva (drillning behövs) efter introduktion från läraren. Sedan kan läraren se hur det går för eleven i loggar, så att ett samtal om elevens fortsatta träning kan hållas. Högläsning med barnen hemma är ett bra komplement till skolans färdighetsövningar, både att man läser för barnen och att barnen själva läser, tycker Maj-Gun. Men då får man absolut inte hack-rätta barnen, utan bör istället satsa på att ställa frågor kring innehållet efteråt. Kommunikationen mellan skolan och hemmet är viktig, särskilt om extra övningar görs hemma. Färdighetsövningar ska göras i samråd med skolan. Och sätter inte skolan in färdighetsövningar, då bör man som förälder söka hjälp på annat håll. Det är ju inte alla skolor som bryr sig, utan de väntar in mognaden. Men den måste hjälpas på traven. Försök få tid hos en logoped. Man ska ligga på. Testet passar även äldre LäsEttan kan också användas på elever som kan läsa när de börjar ettan, för att ta reda på om de verkligen knäckt koden och hur de använder lässtrategierna. Testet kan också användas i högre årskurser, framför allt på elever som inte lärt sig läsa, och då med syfte att få vägledning om åtgärder. Testet behöver inte anpassas för att kunna användas på äldre lässvaga elever. Text: Ulrika Lokrantz-Nilsson, frilansjournalist fakta om läsettan och maj -gun johansson Delproven i LäsEttan prövar: Bokstavskännedom på stora och små bokstäver. Högläsning av 24 högfrekventa småord på tid. Högläsning av 24 vanliga innehållsord på tid. Högläsning av 24 nonsensord på tid. Maj- Gun Johanssons tester och program, inklusive flashcardprogrammen som hon utvecklat, kan köpas genom kontakt med henne. Lärare kan köpa hennes program, men hon säljer inte direkt till föräldrar om inte barnens läsförmåga är professionellt utredd. Maj-Gun Johansson har också tester i läsning och skrivning för äldre elever. Kontaktuppgifter finns på: 5

6 Folkhög en and I Sverige finns idag 150 folkhögskolor, spridda över hela landet. Det är en speciell skolform med lång tradition. En skolform som erbjuder sina elever en unik chans att genom en treårig Allmän kurs komplettera grundskoleoch gymnasiebetyg. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil. De flesta erbjuder, förutom Allmän kurs även egna profilkurser inom ett speciellt område, liksom eftergymnasiala yrkesutbildningar, exempelvis för blivande fritidsledare. Ett extra år med läs- och skriv Många folkhögskolor erbjuder även Allmän kurs med inriktning läs- och skriv. Då ägnar eleverna ett extra år åt att finna sitt bästa sätt att lära på, samtidigt som de tränar läsning och skrivning och användandet av alternativa verktyg. För att finansiera en sådan satsning kan folkhögskolan söka förstärkningsbidrag från Folkbildningsrådet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Allmän kurs ger omstart Undervisningen är avgiftsfri. Eleverna betalar för lunch, studiematerial och läroböcker. De allmänna kurserna innebär tre års studier på heltid och ger grundläggande behörighet till högskolan. Har du påbörjade gymnasiestudier bakom dig eller har arbetat, kan det bli kortare studietid. Det bedömer skolan 6 På en folkhögskola ingår du i en grupp och ni lär er tillsammans, förklarar Agneta Wallin. Gruppmedlemmarnas olika erfarenheter ses som en tillgång. Vill du enbart läsa snabbt och effektivt ska du välja Komvux. inför kursstart, säger Agneta Wallin, studievägledare på Folkhögskolornas informationstjänst, FIN. De allmänna kurserna innehåller kärnämnena; svenska A+B, engelska A, matematik A, religion A, samhällskunskap A samt naturkunskap A. Den statliga styrningen är minimal. Mycket ansvar vilar på respektive skolas huvudman. Det kan vara till exempel en idrottsrörelse, en kyrka eller ett politiskt parti. Folkhögskolan är helt enkelt en allmänt accepterad variant av skolgång, säger Agneta Wallin. Vissa erbjuder teman Att studera på folkhögskola påminner mycket om att gå i gymnasiet i det att du hör samman i en klass och undervisningen bygger mycket på inlärning i grupp. Var och en kommer med sina erfarenheter och tillsammans så att säga gruppar man ihop sig, förklarar Agneta. Det är en del av folkhögskolans pedagogik, detta att lära tillsammans. Undervisningen är inte provfixerad utan samtalsbaserad. Det är viktigt med hög närvaro och ofta arbetar du i ämnesövergripande projekt eller med teman av olika slag. Välj folkhögskola med specialkompetens För elever med läs- och skrivsvårigheter rekommenderar Agneta de folkhögskolor som har speciella läs- och skrivlinjer. Skolor med denna inriktning har utbildade

7 skolan ra chans pedagoger och kompensatoriska hjälpmedel av olika slag. Den förberedande kursen hjälper dig som elev att komma igång med studierna utifrån dina förutsättningar, innan du fortsätter på den allmänna kursen. Omdöme istället för betyg När du studerar vid en folkhögskola får du inte betyg. Istället får du ett samlat studieomdöme som intygar att du har uppnått en godkänd nivå. Söker du sedan till högskolan hamnar du i en urvalsgrupp med andra folkhögskolelever. Inför höstterminen 2010 förändras antagningsreglerna till högskolan men villkoren för folkhögskolestuderanden ska inte påverkas av detta, menar Agneta Wallin. De flesta utbildningar startar i augusti, en del även i januari. Varje skola beslutar däremot själv över sitt sista ansökningsdatum, en del har löpande antagning. Så det gäller att i tid undersöka vad och var man vill läsa. Det är mycket som är bra med folkhögskolor, fortsätter Agneta entusiastiskt. Vi finns, oavsett din ålder, så du behöver inte hetsa hit. Känner du dig bränd av din tidigare skolgång så gör något annat en period. Ge motivationen en chans att komma tillbaka. Det är heller ingen nackdel att vara några år äldre än 18 när man börjar, fortsätter hon. Tvärtom. Varför inte bo på internat? Då är alla elever i samma situation, nya på en okänd plats. Ett fantastiskt sätt att prova på att bo hemifrån. Ingen övre åldersgräns Du kan söka till en folkhögskola från och med det år du fyller 18. Det finns ingen övre åldersgräns. Det går att söka in tidigare, men då behöver den sökandes hemkommun gå in och betala för elevens undervisning. Man kan se det som en form av stöd eftersom kommunen i ett sådant fall inte klarat att erbjuda eleven en bra skollösning, förklarar Agneta. Från och med höstterminen det år man fyller 20 kan man söka studiemedel för att finansiera studierna, innan dess är man berättigad till studiehjälp. Elever som är under 20 år och väljer internat kan dessutom ansöka om inackorderingstillägg. 7 läs mer En del folkhögskolor erbjuder speciella läs- och skrivlinjer, många inom ramen för Allmän kurs. Ett exempel är Sundbybergs folkhögskola, se nästa sida. Andra är: Brunnsviks folkhögskola i Dalarna, Sundsgårdens folkhögskola, Munka folkhögskola och Malmö folkhögskola i Skåne samt Dalslands folkhögskola. Läs mer på

8 ettårig kurs förbereder för fortsatta studier Sundbybergs folkhögskola i Stockholm erbjuder sina elever en läs- och skrivlinje. tiina Chenon ansvarar för den, Martin har gått den. Foto: Claes Landin Tiina Chenon ansvarar för läs- och skrivlinjen vid Sundbybergs folkhögskola. Vad är läs- och skrivlinjen? Det är en ettårig kurs. Vi är tre lärare som undervisar i svenska, matematik och tema. Hur går antagningen till? Vi testar alla som söker i bland annat läshastighet, läsförståelse och ordförståelse. Resultaten går vi sedan igenom med alla, en och en, och utifrån dessa samtal och elevernas egna funderingar lägger vi upp individuella studieplaner. Dessa studieplaner reviderar vi sedan ungefär var sjätte vecka under kursens gång. Vad tycker de flesta är jobbigt? Läsningen. Så under detta år tvingar vi faktiskt alla att läsa med öronen, att lära sig använda Daisy. Då förbereder sig eleverna för högre studier där de kommer att behöva ta in stora textmängder, något som skulle vara svårt annars. För även om förståelsen är god så kan läshastigheten göra det omöjligt att hinna med allting. Vi hjälper dem också att bli bättre på att lyssna och reflektera. Sedan är det så att om du inte gått ut grundskolan vill du ofta arbeta med stavningsregler, ord- och läsförståelse, bland annat detta att kunna läsa mellan raderna, hitta det som inte står utskrivet i texten. Andra elever kan ha gått på universitetet. Just nu har jag en sådan elev. Tillsammans tränar vi på hennes resttentor och resonerar kring hur man kan formulera sig i skrift. Det kan ju vara svårt för en högskolelärare att bedöma innebörden av ett svar om meningsbyggnaden är alltför skakig, liksom bruket av skiljetecken. Vad händer sedan om eleverna fortsätter till Allmän kurs? Alla skolans datorer är utrustade med talsyntes, Stava Rex, Gustavas ordbok med mera. Läs- och skrivlinjens datorer har även olika träningsprogram. De flesta läroböcker har vi i Daisyformat., och jag finns kvar som ett extra stöd. Martin, 23 år. Läser första året på Allmän kurs vid Sundbybergs folkhögskola. Varför läser du på folkhögskola? Jag har gått om sexan, hoppade av skolan efter åttan, gick IV-program och därefter två av tre år på fordonsteknisk linje. Sedan var jag arbetslös i två år. Vad hade du för nytta av att gå läs- och skrivlinjen innan du började på Allmän kurs? Där hittade jag mitt bästa sätt att studera. Numera skriver jag allt på dator och läser nästan bara med öronen. När jag är klar med Allmän kurs ska jag utbilda mig till fritidsledare. 8 Foto: Claes Landin

9 Varje vecka svarar Susanne af Sandeberg från FDB:s kansli på frågor från oroliga föräldrar. Många av frågorna är av allmänt intresse och vissa av dem publiceras i tidningen, ibland i förkortad version. Denna gång tar Fråga & svar upp undervisningen i tyska på högstadiet. Fråga: Vi har en son som går i åttonde klass och nyligen fått sin dyslexidiagnos. Han läser tyska som B-språk och talar flytande eftersom vi har bott i Tyskland under flera år. Läsningen går också bra men han har svårt för att skriva. Vi har diskuterat problemet med hans lärare flera gånger, men hon anser att Han bör öva/skriva veckans ord, och inte vara nöjd med mindre än att han behärskar stavningen på just dessa. Jag undrar om detta är rimliga krav att ställa? Svar: Så härligt att er son kan både svenska och tyska! Det kommer han ha stor nytta av! Stavningssvårigheter är ett av kännetecknen vid dyslexi. Dyslektiker kan ofta kämpa en hel kväll med att försöka lära sig veckans ord, och ändå inte lyckas stava korrekt. I så fall ska man inte fortsätta med ett sådant inlärningssätt. I grundskoleförordningen står det att läraren kan bortse från enstaka mål vid betygsättningen, om det finns särskilda skäl. Se nedan. Det innebär att skolan kan bortse från stavningen vid betygsättningen, och er son ska kunna få både G, VG och MVG i tyska även om han inte kan stava korrekt. Om er son tränar stavning så bör det vara på enkla ord, gärna vid datorn. Skolan kan hjälpa honom genom att ge strukturerad undervisning, och göra honom observant på mönster och stavningsregler i tyska. Men det ska vara en rimlig arbetsinsats för honom och han ska inte behöva lägga för mycket tid och kraft på detta! Han bör framförallt få lära sig att använda rättstavningsprogram och digitala ordlistor, för att kompensera för stavningsproblemen. I er sons fall tycks läsningen fungera bra, men det är viktigt att ni är observanta så att den inte blir tidskrävande och tung för honom. I så fall är det viktigt att er pojke får avlastning med hjälp av ljudstöd (inlästa böcker/talsyntes). läs mer Grundskoleförordningen 7 kap 8 Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättningen bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål. Skolverket skriver bl.a. så här: Men läs- och skrivsvårigheter kan också påverka elevens studier i allmänhet. Inte minst ligger läsning till grund för en stor del av lärandet. Mål eller kriterier som ställer krav på förmågan att läsa och skriva kan då vara exempel på sådant som läraren kan bortse från vid betygsättningen. Undantagsbestämmelserna är dock inte till för att rent allmänt göra det möjligt för läraren att bortse från mål som ska uppnås och kriterier som gäller för ett högre betyg. Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som t.ex. ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms. Mer information finns på under frågor och svar, samt i LÄSK-pärmen flik 20, 9

10 Här möter alla praktisk matte Att se de svaga eleverna förklara för de duktiga, det är läckert, säger Catherine Mortimer- Hawkins och Kerstin Ving, mattelärare på Edsbergsskolan i Sollentuna. I skolans Matteverkstad får eleverna öva matte på ett praktiskt sätt, och det är inte alltid de som räknar bäst i boken som fattar galoppen snabbast i de laborativa övningarna. Några killar turas om att åla, hoppa, gå baklänges och promenera i klassrummet i Edsbergsskolan. Exakt tre meter ska de förflytta sig, medan en kompis klockar tiden, och de är minst sagt engagerade i uppgiften. Hastigheten räknas sen ut i meter per sekund och skrivs in i ett protokoll. De rullar, går och klockar tiden Sen rullar de en liten röd boll över golvet, denna gång bara en meter. Tiden klockas och de räknar ut hastigheten på bollen. Först går vi tre meter, och ser hur lång tid det tar, sen rullar vi en boll en meter och försöker rulla den så att hastigheten blir densamma, förklarar Jonathan Weinesjö. Han går i årskurs sex, med matte/noinriktning. Idag står matteverkstad på schemat och mattelektionen hålls i skolans särskilt inredda klassrum, som kallas just matteverkstad. I taket sitter färgglada tygrondeller som används för att räkna bråk. På väggremsan över fönsterraden är 54 siffror av talet pi målade, och på en annan vägg sitter stapeldiagram som eleverna gjort själva. 10 Här får skolans alla elever träna matte med olika praktiska övningar. En av dagens två laborationer i den lilla gruppen (som i vanliga fall är sju, men i dag är tre sjuka) syftar till att eleverna ska lära sig att räkna ut hastighet och att få en uppfattning om olika hastigheter. Som en morot i övningen ingår ett litet tävlingsmoment där den vinner som flest gånger lyckas rulla bollen i samma hastighet som förflyttningen. Det här är jättekul, en stor skillnad mot vanlig matte. Man förstår mer och lär sig mer på ett roligare sätt, säger Jonathan Weinesjö. Det här är mer som en rolig lek än vanlig matte, säger kompisen Axel Forshällen. Spelar spel på slutet Slutet av lektionen ägnas åt spelet och tävlingen Enhetsjakt. Alla killarna sitter kring ett bord med ett antal kort på hand där det står saker som 10 hg, 1 cm, 1000 mg. De lägger ut kort i tur och ordning och det gäller för de andra att snabbt lägga ut ett av sina kort med en ekvivalent, om han har det. Den som först blir av med sina kort, vinner.

11 Hela klassrummet i Matteverkstan är inrett med matematiksymboler. I taket finns olika cirklar (badrumsmattor). Mellan dem hänger olika rymdgeometriska figurer, till exempel ett klot (en fotboll) och en kub. På golvet finns andra geometriska figurer inritade i mattan, såsom trianglar. Enhetsomvandlig i matteboken kan ju vara så himla tråkig, men när de får spela ett spel där det gäller att vara snabbast blir det en helt annan sak, säger Catherine Mortimer- Hawkins, som håller i lektionen. Kollegan Kerstin Ving fyller i: Ungarna fattar inte hur mycket matte de håller på med under en sådan här övning. Praktisk matte gynnar alla Matteverkstad körs för tredje året på Edsbergsskolan där högstadiet plus årskurs sex går. Kerstin Ving och Catherine Mortimer-Hawkins, som dragit igång matteverkstad på skolan och nu ansvarar för den, jobbade båda praktiskt med matte innan dess. Jag hade haft många svaga grupper i matte, och Catherine många starka, och vi insåg att praktisk matte skulle funka bra för både svaga och starka elever, säger Kerstin Ving. Kunskaperna i matematik hos svenska elever har försämrats successivt de senaste årtiondena och satsningen på matematikverkstäder är ett sätt att öka intresset för och stimulera till en kreativ inlärning av matematik. Kerstin och Catherine hade båda hört talas om idén med matematikverkstad. De fick rektorn med sig och åkte på studiebesök till Nationellt centrum för Matematik, NCM, i Göteborg där de fick tips om både laborationer och arbetssätt. Önskemålen de tog med hem till rektor var att få inreda en hel sal att bara användas som matteverkstad, och att alla elever på skolan skulle ha en del av sin matteundervisning där. Erbjuder 110 laborationer Rektor sa ja till alla deras förslag och Kerstin och Catherine gjorde i ordning klassrummet och tog fram arbetsmaterial för lärare och elever till totalt 110 laborationer. Visst var de andra lärarna lite oroliga för hur det skulle gå att jobba så här, men det har gått bra, och vi förbereder alla laborationer så att de är idiotsäkrade. Vårt mål har varit att göra det så enkelt för lärarna som möjligt, säger Catherine Mortimer- Hawkins. I matteverkstaden förvaras material, elevinstruktioner och lärarhandledning till alla laborationer 11 områdesvis i sex olika skåp. De olika ämnena är; geometri, bråk och procent, algebra och ekvationer, sannolikhet, statistik, logik och mönster. Alla lärare har en pärm med förteckning över alla labbar, men hur de vill jobba med dem får de själva fundera kring. De flesta labbarna finns i flera svårighetsgrader. Kommunen skjuter till pengar Kerstin och Catherine har två timmar avsatta i veckan för att arbeta med matteverkstaden, med finansiering från kommunen. Då jobbar de bland annat med att sätta ihop nya labbar och mailar ut detta till lärarna. Vi får en hel del feedback från lärarna, men de hittar inte på så många egna labbar, det försöker vi fostra dem i, ler Catherine. Vad är då fördelarna med att ha matteverkstad? Har elevernas resultat förbättrats och lusten att lära matte ökat? Ingen betygsutvärdering har gjorts. Däremot har niornas resultat på muntliga delen av det nationella provet mätts. Där har resultaten förbättrats avsevärt, Fortsättning nästa sida

12 RETURADRESS: FDB Surbrunnsg. 42, 1 tr.ö.g. SE STHLM BEGR. EFTERSÄNDNING. Vid definitiv eftersändning, återsänd försändelsen med den nya adressen på denna sida. De båda ansvariga lärarna Catherine och Kerstin har själva inrett Matteverkstans klassrum och försett det med drygt 100 laborationer. genom att betydligt fler får de högsta poängen och betydligt färre får den lägsta poängen. Till sommaren ska vi undersöka vad eleverna tycker också. Det verkar som om de flesta tycker att de lär sig mer nu, säger Kerstin. Stimulerar många sinnen Matteverkstaden erbjuder eleverna större variation i inlärningen av matte. De får använda fler sinnen och sidor i sitt tänkande. När matten grundas i den egna erfarenheten och man får prova, rita och göra praktiska övningar, så får man en helt annan förståelse. Ibland känns det som om eleverna kommer längre i det abstrakta tänkandet eftersom de provat matten praktiskt också, säger Catherine. Kerstin och Catherines känsla är att fler elever än tidigare är intresserade av matte och att fler känner lust för ämnet. För en del elever som har haft svårt att räkna i boken, har en positiv upplevelse av matteverkstaden smittat av sig på bokräkningen. Att de som är duktiga på räkning, också är de skarpaste när det gäller förståelsen är inte självklart. Elever som har svårt att räkna i boken kan vara lika duktiga i matteverkstaden som de starka med alla rätt på räkningen. Svagare elever kan vara mer öppna i sitt tänkande, säger Kerstin. Att se svaga elever förklara för de duktiga, det är läckert, fortsätter Catherine. För elever med svårigheter i matte finns speciallärare och specialgrupper, möjlighet att läsa extra en gång i veckan och även läxhjälp. Med ett diagnostiskt test fastställs vilka elever som behöver särskilt stöd. Var tredje lektion i verkstaden En tredejedel av alla mattelektioner hålls i matteverkstaden. Det leder förstås till att det blir mindre tid att räkna uppgifter i boken. Det har haft positiva effekter, tycker både Kerstin och Catherine. Vi pratar mycket mer om mål nu, både vi lärare och eleverna, och fokuserar på att eleven har förstått istället för om han eller hon räknat alla uppgifter. Man måste ju inte räkna alla tal om man förstått. Ju mer vi tänker i termer av mål, ju mindre fokus hamnar på metoden. Boken eller verkstaden är olika metoder för att nå målen, säger Catherine. Matteverkstaden hottar också upp den tråkiga nötningsträningen, som idag när killarna i sexan spelade Enhetsspelet. Multiplikationstabellen passar också bra att öva på i form av ett spel (tävling) i matteverkstaden. Vi tog in några tärningar och spelade med, plötsligt blev multiplikationstabellen rolig. Man luras lite, ler Kerstin. Text: Ulrika Lokrantz-Nilsson Foto: Ulrika Lokrantz-Nilsson samt Edsbergsskolan. läs mer Centrum för Matematikundervisning finns vid Göteborgs Universitet. Läs mer på //ncm.gu.se 12 Surbrunnsgatan 42, 1 tr.ö.g Stockholm Telefon: Fax:

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Fredag 23 oktober 2015

Fredag 23 oktober 2015 9.30-10.45 Fredag 23 oktober 2015 Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kongressalen Asperö Saltö Inledningspass Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson Karin Pleijel, ordförande i utbildningsnämnden

Läs mer

Studieteknik Hur lär jag mig att lära?

Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Studieteknik Hur lär jag mig att lära? Helena Jacobsson helena.jacobsson56@gmail.com Helena Jacobsson 20130411 1 Vad är läsning? Läsning= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation Matteuseffekten Dalby

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2009

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 3/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2009 Efter fem år vände det för Frida i skolan 1 Specialläraren Birgitta satsar på

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Roger.persson@skolverket.se

Roger.persson@skolverket.se Undantagsbestämmelsen, anpassningar och nya skollagen Bedömningsfrågor Undantagsbestämmelsen Nationella prov Nationella prov och funktionshinder Läsförståelseproven svåra överväganden Era frågor Roger.persson@skolverket.se

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun

Handlingsplan. Att förebygga läs och skrivsvårigheter. Nordanstigs kommun Handlingsplan Att förebygga läs och skrivsvårigheter Nordanstigs kommun Min stavning är bra Jag stavar egentligen bra, men det ruskar, så att alla bokstäver kommer på fel plats. Nalle Puh 2004/2005 Berit

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

NYHETER. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2013

NYHETER. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2013 FDB:s FDB:s NYHETER 3/2013 NYHETER Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 3/2013 Ordföranden bemöter regeringens förslag om slopat krav på åtgärdsprogram Lyckade

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober, 2015 Eventkalender i Stockholm Måndag 5 oktober, 2015 Aktivitet MINImässan Biblioteket Sundbyberg Kl. 15:00-18:00, Esplanaden 10, Sundbyberg - Dyslexiförbundet har

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se

Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet. anna.fouganthine@specped.su.se Anna Fouganthine Doktorand i Specialpedagogik Stockholms universitet anna.fouganthine@specped.su.se Innehåll Organisation av det särskilda stödet Handlingsplan/kartläggningsrutiner Exempel på läs- och

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Förstå dyslexi - erfarenheter och tips för undervisning och studier

Förstå dyslexi - erfarenheter och tips för undervisning och studier Förstå dyslexi - erfarenheter och tips för undervisning och studier ÅA Åbo 25.3.2011 Tre studerande & Anne Uppgård Hjärnkrokar Dyslexi Loss Alternativa verktyg (komp.hjälpmedel) Vad hjälper, vad stjälper?

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Att skriva sig till läsning. Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se

Att skriva sig till läsning. Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se Att skriva sig till läsning Tina Sundberg It-pedagog Tina.sundberg@rfss.se Twitter:@tinasundberg www.avmkr.se Arne Trageton Forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning: Utgångspunkt: det är enklare

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Agneta Hägg är 57 år och jobbar som mellanstadielärare i klass 5B i Norsjö. Hennes föräldrar är från Norsjö men hon växte upp i Vännäs.

Läs mer

Alternativa verktyg och studieteknik

Alternativa verktyg och studieteknik Alternativa verktyg och studieteknik Åsa Öfors asa.ofors@utb.tyreso.se Tyresö Skoldatatek & Språkotek Skoldatateket startade hösten 2007. Från HT 2010 har vi även en språkoteksverksamhet Totalt 1,75 tjänster:

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Datorbaserade nivåtest. Nivåtest i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk

Datorbaserade nivåtest. Nivåtest i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk Datorbaserade nivåtest Nivåtest i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk Övergripande tankar bakom testen Enkla att utföra datorbaserat test testsituation Ett test i tiden en webbtjänst

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling

Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling Handlingsplan för kvalitetssäkring av barns/elevers språk- läs- och skrivutveckling 1. KUSK, Kungsbacka Utvecklar Språk och Kommunikation. 2. Elevers fonologiska medvetenhet i början av årskurs 1. 3. KUL,

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Karl, 47 år. grundskolan

Karl, 47 år. grundskolan Karl, 47 år grundskolan Det skulle bli roligt att börja skolan, men man kände väl ganska tidigt att det var nånting som var fel. Men det var ingen lärare, ingen som brydde sej, så att säga. Det var väl

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2011

nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2011 FDB:s FDB:s NYHETER 2/2011 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2011 Nya styrelsen säger Hej! Elever med läs- och skrivsvårigheter rekommenderas

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer