Tre enkätundersökningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre enkätundersökningar"

Transkript

1 Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011

2 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner... 4 Metod... 4 Enkätsammanställningar... 5 Enköping... 5 Heby... 9 Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Enkät till professionella kulturskapare i länet Resultatsammanfattning Resultattabell Frågeformulär Enkät till ungdomar i länet Resultatsammanfattning Enkätsvar Frågeformulär... 48

3 Tre enkätundersökningar I det här dokumentet redovisas resultat, och bakomliggande metod, för tre olika enkätundersökningar som gjorts för att samla in underlag inför skrivandet av en regional kulturplan för Uppsala län. 1 De tre grupper som enkätundersökningarna riktat sig till är professionella kulturskapare som bor eller är verksamma i länet, ungdomar som bor i länet, och invånare i länets respektive kommuner. Enkäten till invånarna i länets kommuner besvarades sammanlagt av mer än 500 personer. 42 professionella kulturskapare svarade på den enkät som riktades till dem medan enkätundersökningen till ungdomar endast besvarades av 13 personer. Sammantaget har enkätundersökningarna bidragit till att öka förståelsen för invånarnas och kulturskaparnas upplevelse av kulturlivet men också till att bekräfta allmänna uppfattningar om kulturlivets styrkor och strukturella problem. Enkätundersökningarna redovisas på olika sätt. Resultaten från enkätundersökningarna som riktat sig till länets professionella kulturskapare respektive länets ungdomar redovisas i sin helhet och sammanfattas i textform. Resultaten från enkäten till invånare i länets kommuner redovisas däremot enbart i tabellform. Anledningen till detta är resultatens olika omfattning och metod, vilket beskrivs mer noggrant under respektive avsnitt. Först följer sammanställningen av enkäten till länets invånare sedan sammanställningen av enkäten till länets professionella kulturskapare och till sist en sammanställning av enkäten till länets ungdomar. 1 För mer information om regional kulturplan för Uppsala län, se 3

4 Enkät till invånare i länets kommuner Metod Instruktioner Kommunala kulturtjänstemän i respektive kommun fick ansvar för att utföra enkätundersökningen utifrån instruktioner från Kultur i länet. Enligt dessa skulle följande frågor ställas: 1. Vad är bra i din kommuns kulturliv? Saknas något, i så fall vad? 2. Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Varför? Hur tar du dig dit? 3. Vad är du mest stolt över i din kommun? Svarsalternativen till frågorna var öppna. Enkätundersökningen var tänkt att utföras på tre olika platser i respektive kommun med totalt minst 75 svarande. De svarandes kön och ålder (över eller under 25) skulle också noteras. Insamlingsmetod Länets kommuner valde att utföra enkätundersökningen på olika sätt. Oftast frågades invånare direkt på plats i kommunen, men vissa kommuner valde att istället göra webbenkäter. I vissa kommuner formulerade man också om en eller flera av frågeställningarna, eller kompletterade med ytterliggare frågeställningar och ibland valdes en annan åldersindelning än den som Kultur i länet föreslagit. I flera kommuner har dessutom frågan om varför man tar del av kultur i andra kommuner fallit bort. I många fall innefattar svaren på frågan Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? en platsangivelse. Platsangivelserna redovisas i sammanställningen, även om antalet personer som gett platsangivelse skiljer sig mycket mellan respektive kommuner. I de flesta kommuner ingår ca 75 personer i enkätundersökningen, men i vissa kommuner är antalet svarande fler och i andra kommuner färre. Antalet unga individer i materialet varierar mellan länets kommuner vilket gör att ålders- och könsindelning i sammanställningen skiljer sig åt. Där antalet varit tillräckligt stort har enkätdeltagarna deltats in i fyra grupper efter ålder och kön. Metod- och omfångsskillnaderna gör att resultaten i respektive kommun inte rakt av kan jämföras med varandra. Däremot kan de användas för att få ett ovetenskapligt invånarperspektiv på respektive kommuns kulturliv. Klassificering och sammanställning Eftersom svarsalternativen var öppna och materialet omfattar över 500 personer klassificerade Kultur i länet svaren för att göra resultatet mer gripbart. Varje enskilt svar har studerats och sedan lagts in i en grupp, t.ex. bibliotek eller internationellt och interkulturellt. Gruppindelningen skapades dels utifrån de kulturområden som är särskilt intressanta för den regionala kulturplanen, men anpassades också för att täcka in alla svar. Varje enskilt svar kan innehålla delar som kan kategoriseras in i olika grupper. I dessa fall har svaret räknats in i flera kategorier. 2 Däremot har varje individuellt svar räknats in högst en gång i varje grupp. Klassificeringsmetoden gör att antalet svar i alla kategorier tillsammans är högre än antalet 2 Om en person t.ex. säger sig vara nöjd med utbudet inom både teater och musik har svaret klassificerats in i båda grupperna. 4

5 svarande individer. När antalet svar inom en grupp är stort ges oftast exempel på svar som klassificerats in i gruppen. När antalet svarande är stort men inga exempel ges beror detta på att svaren till absolut största del är generella eller för vaga för att kunna exemplifieras. 3 En annan anledning till att inget exempel nämns är ibland att antalet svar i gruppen är stort men att inget gemensamt mönster finns mellan svaren i gruppen. I de fall exempel nämns anges hur många som svarat med respektive exempel. Enkätsammanställningar Eftersom länets kommuner genomfört och redovisat enkätundersökningarna på lite olika sätt skiljer sig sammanställningarna något från varandra. Några av kategorierna förklaras närmare i fotnoter. Enköping Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Internationellt och interkulturellt Utbud Övrigt Antal svarande Exempel, Film: biograf (10) Teater: Teaterföreningar/Sällskap(2) Teatern/scenen Joar Blå (8) Musik: Klara hall (5) Musik i kyrkan (6) Festival: Kulturveckan (2) Natur/parker: Parker i Enköpings stad (9) Utbud: Stort/bra utbud (7) 3 Ett exempel är kategorin bibliotek, som ofta nämns som bra i kommunens kulturliv men som sällan är mer specificerat än biblioteket/en 4 I sammanställningen räknas utställningar och museiverksamhet inom konst och konsthistoria in i kategorin Bildkonst. Kategorin Museum/utställningar innefattar utställningar och museiverksamhet inom alla andra områden. 5 Utbud syftar på det kulturella utbudet. Svaren som räknats i denna kategori är t.ex. "brett utbud", "varierat utbud" eller "det finns något för alla smaker/åldrar" 6 Under Övrigt ingår t.ex. mat och shoppingrelaterade svar men också svar angående kulturlivet som inte kunnat klassificerats in i någon annan kategori. 5

6 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Museum/utställningar Festival Barnkultur Sport/fritid Tillgänglighet Geografisk spridning Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Antal svarande Exempel, Barnkultur: Barnteater (3) Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? 7 Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Vet inte Antal svarande Inom konstarterna tyder svaren i alla kommuner på att man främst reser utanför den egna kommunen för att ta del av kultur som skapats av professionella kulturskapare. 8 I kategorin Andra scenframträdanden ingår exempelvis Revyuppsättningar och Standup. 6

7 Var? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Uppsala Knivsta Håbo Stockholm Västerås Övriga Sverige Utomlands Varierande Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Arrangerade bussresor Bil Flyg Antal svarande Varför? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Högre konstnärlig kvalitet i annan kommun Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden God tillgänglighet Det är roligt/intresserar mig Sociala faktorer Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Med god tillgänglighet syftas här på geografisk närhet och goda kommunikationsmöjligheter. 10 Social faktorer syftar på umgänge med människor i anslutning till kulturella evenemang. 7

8 Vad är du mest stolt över i din kommun? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Museum/utställningar Kyrkoarrangemang Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Kulturellt utbud Lokal samhörighet Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Lokal identitet Stadsmiljö Lokala företag/institutioner Lokal service Övrigt Vet inte Antal svarande Exempel, Natur/parker: Parkerna (25) Natur i övrigt(2) Staden blomstrar (2) Sport/fritid: Idrottsföreningar (4) Idrottsanläggningar (4) Promenadvänligheten (3) Stadsmiljö: Lyckad stadsutformning/stadsplanering (3) 8

9 Heby Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Film Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Aktiviteter för äldre Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Hembygdsföreningar (6) Film: Biografer (16) Teater: Tillfälliga föreställningar (5) Lokala teaterföreningar/grupper (2) Opera/musikal: Livestreamad opera på Folkets hus i Heby (10) Mötesplatser: Folkets hus (5) Hjälporganisationers träffpunkter (2) Övrigt: Tåg i Tärnsjö (2) Trevliga sommaraktiviteter (2) Lokalt engagemang för lokalt kulturliv och överlevnad på landsbygden (2) 9

10 Saknar du något, i så fall vad? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Festivaler Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Tillgänglighet Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Musik: Replokaler (2) Mer musikkonserter/evenemang (4) Sport/fritid: Badhus/simhall (3) Övrigt: Café med bättre öppettider (2) 10

11 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Sport/fritid Föreningsliv Arrangerade bussresor Allt möjligt Övrigt Ingenting Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Film/bio: Biobesök (14) Musik: Konserter/musikföreställningar (10) Övrigt: Restaurangbesök (3) Shopping/ gå på stan (10) Var? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Uppsala Enköping Stockholm Västerås Sala Gävle Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden God tillgänglighet Det är roligt/intresserar mig Sociala faktorer Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande

12 Hur tar du dig dit? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Färdtjänst/taxi Arrangerade bussresor Bil Varierande Inget svar/intern bortfall Antal svarande Vad är du mest stolt över i din kommun? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Festivaler Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Övrig kultur Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Stadsmiljö Lokala företag/institutioner Lokal service Lokal personlighet Övrigt Ingenting Vet inte Antal svarande Exempel, Natur/parker: Östaområdet (3) Dalälvensområdet med Färnebofjärdens nationalpark (3) Lantlig miljö (2) Sport/fritid Fotboll (3) Östervåla ishall (2) Häst i Heby (2) Geografiskt läge/tillgänglighet: Buss till Uppsala (2) Nära till större stad (2) Övrigt: Bra för barn att växa upp här (3) Det är en bra plats att bo på men inget sticker ut (2) 12

13 Håbo Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Sport/fritid Föreningsliv Tillgänglighet Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Film: Biografen (5) Musik: Konsertkarusellen (3) Museum/utställningar: Lasse Åbergs museum (8) Festival: Fest i Håbo (4) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (både pedagogisk verksamhet och konserter) (18) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Verkstan (2) 13

14 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Dator/virtuella världar/spel Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Aktiviteter för äldre Mötesplatser Sport/fritid Utbud Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (3) Film: Bättre öppettider/filmutbud på biograf (7) Musik: Mer konserter (4) Studio/replokal (2) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Fler och bättre fritidsgårdar (4) Övrigt: Lokaler för kultur (t.ex. scener) (4) Finare utemiljö och bättre samhällsservice (5) 14

15 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Litteratur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Antal svarande Var? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Enköping Stockholm Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Dåligt utbud i kommunen Finns inte alls i kommunen Roligt att se något utanför den egna kommunen Kulturaktiviteter i samband med andra ärenden Det är roligt/ intresserar mig Övrigt Inget svar/ internt bortfall Antal svarande

16 Hur tar du dig dit? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Flyg Övrigt Antal svarande Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor under 25 Män under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Kulturellt utbud Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Föreningsliv Stadsmiljö Lokal service Lokal personlighet Generellt stolt Övrigt Ingenting Missnöjesdeklarering Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Skokloster (2) Kyrkor (2) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (11) Natur/parker: Vacker natur (10) Grönområden (3) Lokal service: Mat/dryckesbutik (4) Skola/förskola (2) Lokal personlighet: Lasse Åberg (6) 16

17 Knivsta Är du nöjd med utbudet av kultur i kommunen? Kvinnor Män Ålder 0-30 Ålder 30 - Ja 6,90 % 6,70 % 0 % 7 % Nej 43,10 % 66,70 % 100 % 46,50 % Delvis 50 % 26,70 % 0 % 46,50 % Antal svarande Inget svar Kommentarer, Musik: Konsertkarusellen är bra (1) Kyrkoarrangemang: Kyrkan står för det mesta av utbudet. Övrigt: Det saknas ändamålsenliga lokaler för kultur (10) Utbudet tilltalar inte (3) Det geografiska läget gör det orealistiskt att satsa på kultur i kommunen. (1) Bra utifrån förutsättningarna (1). Saknar du någon kulturverksamhet/aktivitet i din Kommun? Kvinnor Män Ålder 0-30 år Ålder 30 - Ja 87,90 % 93,30 % 100 % 88,70 % Nej 12,10 % 6,70 % 0 % 11,30 % Antal svarande Inget svar Vad saknar du? Kvinnor Män Totalt Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Tillgänglighet Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Mycket/inte nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (3) Kursverksamhet för vuxna (2) Bildkonst: Konstutställningar/gallerier (2) Film: Biograf/filmvisning (17) Teater: Teaterscen (3) Musik: Konsertlokal (10) Fler musikevenemang/konserter (13) Barnkultur: Barnteater (2) Kulturverksamhet i skolan (2) Övrigt: Lokaler för kulturverksamheter överlag (6) 17

18 Hur ofta söker du dig utanför kommungränsen för kulturupplevelser? Kvinnor Män Ålder 0-30 år Ålder 30 - Minst en gång i veckan 17,60 % 35,70 % 100 % 19 % Varannan vecka 19,60 % 35,70 % 0 % 23,80 % En gång i månaden 37,30 % 21,40 % 0 % 34,90 % Någon gång i halvåret 23,50 % 7,10 % 0 % 20,60 % Högst en gång om året 0 % 0 % 0 % 0 % Sällan 2 % 0 % 0 % 1,60 % Aldrig 0 % 0 % 0 % 0 % Antal svarande Inget svar Vilka kulturverksamheter/företeelser/aktiviteter besöker du utanför kommungränsen? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Litteratur Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Natur/parker Sport/fritid Allt möjligt Övrigt Ingenting Antal svarande Var? Kvinnor Män Totalt Uppsala Enköping Stockholm Övriga Sverige Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor Män Ålder 0-30 Ålder 30 - Buss 9,80 % 21,40 % 50 % 11,10 % Tåg 74,50 % 64,30 % 100 % 71,40 % Bil 64,70 % 85,70 % 50 % 69,80 % Annat 3,90 % 7,10 % 50 % 3,20 % Antal svarande Inget svar

19 Vad tycker du är unikt i din kommun? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Musik Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Lokal samhörighet Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Föreningsliv Lokal identitet Övrigt Ingenting Vet inte Missnöjesdeklarering Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Fornlämningar (2) Kyrkobyggnader (2) Herrgårdar/K-märkta byggnader (2) Musik: Konsertkarusellen (3) Lokalt musikliv med körer och musiker (2) Musikevenemang generellt (2) Natur/parker: Sjön Walloxen med omgivningar (5) Gredelbyområdet (2) Geografiskt läge/tillgänglighet: Närhet och bra kommunikation till stora städer (8) Lokal identitet: Kommunen är ung med ung befolkning (4) Övrigt: Lokala kulturförmågor (2) Missnöjesdeklarering: Satsningen på kultur är unikt dålig (4) 19

20 Tierp Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Föreningsliv Utbud Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Örbyhus slott (3) Bildkonst: Konst på väg (5) Musik: Folkmusik (2) Konserter (5) Barnkultur: Barnteaterföreställningar (2) Kulturpedagogisk verksamhet: Musikskolan (2) Övrigt: Befintliga arrangemang och stöd till befintliga arrangemang (4) 20

21 Saknar du något, i så fall vad? Under 25 Kvinnor över 25 Män över 25 Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Festivaler Dator/virtuella världar/spel Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Mötesplatser Sport/fritid Föreningsliv Geografisk spridning Information Övrigt Mycket/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Musik: Större utbud/mer arrangemang (6) Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar: Fritidsgårdar/mötesplatser (2) Mötesplatser: Träffpunkter (3) Kulturhus/allaktivitetshus (2) Information: Turistinformation (3) Information om kulturlivet (4) Övrigt: Mer/större arrangemang (4) Större ekonomisk satsning på kultur (2) Fokus på turism/besöksnäringer (2) 21

22 Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor Män Totalt Bibliotek Folkbildning/föredrag Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Musik Museum/utställningar Litteratur Mötesplatser Natur/parker Allt möjligt Övrigt Ingenting Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Folkbildning/föredrag: Föreläsningar (4) Film: Bio (8) Var? Kvinnor Män Totalt Uppsala Heby Stockholm Gävle Övriga Sverige Utomlands Inget svar/internt bortfall Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor Män Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Varierande Antal svarande

23 Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor Män Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Dans Musik Festivaler Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Geografiskt läge/tillgänglighet Civilsamhället (lokalt engagemang) Lokal service Övrigt Ingenting Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Bruksmiljöerna i kommunen (i allmänhet) (15) Lövstabruk (4) Strömsbergs bruk (3) Slott i kommunen (3) varav Österbybruks slott (2) Gammelgården (2) Lokal historia (3) Vendelbygden (2) Musik: Eric Sahlström Institutet (2) Natur/parker: Kustmiljöerna, ospecificerat (6) Ängskär/Hållnäs (3) 23

24 Uppsala Vad är du nöjd med/tycker du är bra i kulturlivet i kommunen? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Teater Musik Museum/utställningar Festivaler Kyrkoarrangemang Barnkultur Kulturpedagogisk verksamhet Mötesplatser Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Tillgänglighet Internationellt och interkulturellt Utbud Övrigt Generellt nöjd Ingenting/inte nöjd Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Bibliotek: Stadsbiblioteket (11) Film: Biografer (12) Teater: Stadsteatern (13) Bra sammanlagt utbud (5) Musik: Uppsala Konsert & Kongress (14) Katalin (14) Bra sammanlagt utbud (8) Festival: Kulturnatten (5) Reggaefestivalen (2) Uppsala Internationella Kortfilmfestival (2) Föreningsliv: Nationslivet (9) Övrigt: Allt ljus på Uppsala (7) Stadsrummet (3) 24

25 Saknar du något, i så fall vad? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Aktiviteter/mötesplatser för ungdomar Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Internationellt och interkulturellt Utbud Geografisk spridning Information Övrigt Ingenting/Generellt nöjd Vet inte Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Bildkonst: Konstmuseum (4) Moderna konstutställningar/konsthall (3) Musik: Större konserter med större artister (5) Övrigt: Multiarena (delvis för att locka stora artister) (4) Restauranger (3) Möjlighet att nå centrum med bil (2) Vad tar du del av för kultur utanför kommunen? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Bildkonst Film Dans Teater Opera/Musikal Andra scenframträdanden Musik Museum/utställningar Festivaler Barnkultur Natur/parker Sport/fritid Övrigt Inget svar/internt bortfall Antal svarande Exempel, Opera/musikal: Operor (16) Musikaler (10) Musik: Konserter (34) Övrigt: Arkitektur (2) Festligheter (3) Restauranger (2) 25

26 Var? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Östhammar Heby Stockholm Gävle Övriga Sverige Utomlands Varierande Inget svar/internt bortfall Antal svarande Varför? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Större/bättre utbud i annan kommun Antal svarande Hur tar du dig dit? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Buss Tåg/pendeltåg/Tunnelbana Bil Flyg Övrigt Antal svarande Vad är du stolt över i din kommun? Kvinnor under 35 Män under 35 Kvinnor över 35 Män över 35 Totalt Bibliotek Kulturarv/kulturmiljö Musik Festivaler Barnkultur Natur/parker Sport/fritid Föreningsliv Lokal samhörighet Lugnt och tryggt Geografiskt läge/tillgänglighet Lokal identitet Stadsmiljö Lokala företag/ institutioner Övrigt Antal svarande Exempel, Kulturarv/kulturmiljö: Domkyrkan (7) Uppsalas historia (6) Andra eller ospecificerade historiska miljöer och byggnader (12) Lokal samhörighet: Stadens storlek, stor fast ändå liten (11) Lokala företag/institutioner: Uppsala universitet eller studentstaden Uppsala (20) 26

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Resultatet av Flest röster på 20 minuter

Resultatet av Flest röster på 20 minuter i Avesta den 26 november 2011 Resultatet av Flest röster på 20 minuter Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Kulturpolitiskt program

Kulturpolitiskt program Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun Inledning I Uppsala kommun finns ett rikt kulturutbud med stor variation. Här finns många professionella utövare och en intresserad publik. Ett livaktigt föreningsliv

Läs mer

Sammanfattning Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Sammanfattning Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Sammanfattning Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Länets åtta kommuner Kulturenheten 1 (9) Inledning Under 2013 går Uppsala län in i kultursamverkansmodellen för fördelning av statliga medel

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kultur i länet och fråga/tipsa! Kontaktperson är Pia-Marit Ekström, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se,

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kulturenheten och fråga/tipsa! Kontaktperson är Pia-Marit Ekström, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se,

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet i Uppsala län

Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet i Uppsala län Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet i Uppsala län December 2015 Utställningsarrangörer inom bild- och formområdet i Uppsala län Bild- och formkonsten är ett utvecklingsområde i Regional kulturplan

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet. Karlstad 26 februari 2015

Tillgänglighet och delaktighet. Karlstad 26 februari 2015 Tillgänglighet och delaktighet Karlstad 26 februari 2015 Centrala element i kulturpolitiken Ända sedan 1930-talet har tillgänglighet och delaktighet varit centrala element i kulturpolitiken. Exempel: q

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer