Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden."

Transkript

1 Serie Butikstest test Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar för framtiden Tema: Bilistiskt Kom på höstmötet Shells DO-avtal påskrivet

2 B&B INNEHÅLL Nr 1 Årgång 74 Februari 2008 Omslagsbild: Foto Peter Gunnars, auto motor & sport. Vi tackar för lånet! Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör Redaktionskommitté Ingvar Persson Lennart Olson Leif Ericsson Susanne Forslund Lennart Nilsson Susan Fritz 5 Förbundet förlorade i Högsta Domstolen PDF 8 Statoil rustar för framtiden PDF 10 EMAB - inköpspartner för fria handlare PDF 12 Norsk framtidstro för 7-Eleven och Shell PDF 14 Bensin&Butiks frågepanel PDF 16 Han uppfann läskedrycken! 17 Butikstest med uppfräschare PDF 18 Offentliga lokaler skall vara tillgängliga - för alla! I nästa nummer: 19 Rökavvänjningsprodukter också i övrig handel Sid 20 Shells första DO-handlare My Way - nytt servicebutikskoncept Butikstestet fortsätter Tema Kaffe & bröd samt förstås mycket mer intressant läsning! 20 Brandsäkra ditt hem! PDF 22 Aktuella notiser 24 Mackmyra whisky Tema: Bilistiskt 26 Bilistiska sidan från auto motor & sport PDF 28 Biltvätten viktig för din ekonomi 30 Följ med till Toyota City! 31 Kan en reningspolicy vara tvingande? Sid Norsk-indisk elbil provad 34 Från Automässan i Göteborg Sid Serviceverkstäder måste tänka om! 38 För OKQ8 är biluthyrningen en bra affär Sid 24 Sid 32 Auto motor & sport förser oss med sidan Allmänna Reklamationsnämnden sammanträder 41 Det går bra för Kontrollerad Bilverkstad 42 Nystart för fordonsteknisk utbildning med Lernia Svensk Bensinhandels sidor 44 Avtal tecknat om Shells DO-handlare 44 Kom till årets höstmöte! 45 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa PDF 46 Nya medlemmar 47 Leverantörsregister Sid 42 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundets organisation består av fyra regioner med egna styrelser. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter.

3 B&B LEDAREN Hur skall vi vanliga människor förstå SVERIGES LAGAR? Så var det nytt år och dags för nya tag. Förra årets sista arbetsdag kom att bli speciell i och med att den nu över sju år gamla tvisten mellan Svenska Shell och Svensk Bensinhandels medlem i Växjö, Finn Mossblad, som blivit uppsagd, fick sin slutliga lösning. Denna fråga har naturligtvis fått stort utrymme i detta nummer. Ingående beskrivning av sakfrågan och utgången får du på sidorna 5, 6 och 7. Där finns också kommentarer från alla inblandade. Här tänker jag i stället ägna några rader åt själva systemet som vi lever i. Jag tänker på att vi ibland inte förstår vad det egentligen står i lagen, och att den ofta kan tolkas på olika sätt. Detta leder till en otrygghet som de flesta av oss inte är fullt medvetna om. Tittar man sedan vidare på vad det kostar att få ett avgörande i en eventuell tvist så står den enskilde oftast maktlös. att vi hade rätt, medan övriga tre tyckte att Shell hade rätt. Som brukligt är i alla instanser är det förlorande part som får stå för alla rättegångskostnader. Ärendet handlar om hur man i en fråga skall tolka det som står i Svea Rikes lag. Lagboken är en bok som varje människa egentligen borde förstå och kunna följa. I detta ärende har tolv domare varit inblandade, på tre olika nivåer i vårt rättssystem. Nio av dessa tyckte att Finn och Svensk Bensinhandel hade rätt. En av dessa var ordförande i Högsta domstolen. Tre domare tyckte att Shell hade rätt. Detta exempel säger oss att lagar och förordningar inte alltid är så självklara att alla tolkar dem på samma sätt - det är därför det finns domstolar som förser oss med tolkningsfall som skall göra det enklare att tolka lagtexterna. Låt oss ta det från början. Finn gick till sin organisation eftersom han inte var nöjd med hur Shell behandlade honom vid uppsägningen. Vi förhandlade med Shell och efter noggrann analys tillsammans med vår expert, advokat Harry Steinmann, var vi överens om att budet från Shell var för dåligt. Tillsammans bestämde vi oss för att stämma Shell. I tingsrätten var de tre domarna eniga och dömde ungefär så som vi tyckte var rätt. Domen överklagades till hovrätten. Den bestod av fyra domare, som alla tyckte precis som tingsrätten att vi hade rätt. De till och med höjde skadeståndet till Finn med några hundra tusen. Eftersom Högsta Domstolen ansåg att detta var en principiellt viktig fråga som inte blivit belyst i vårt rättssystem tidigare gavs prövningstillstånd som det heter när fallet hamnat där för slutligt avgörande. I Sveriges högsta rättskipande organ sitter fem domare. Ordföranden och ytterligare en av domarna tyckte Om vi sedan tittar på kostnaderna så kan vi konstatera att det sällan är några vanliga människor som låter sina tvister avgöras i domstol eftersom vi har systemet att förlorande part står för alla kostnader. I det här fallet var de runt två miljoner, men Finn var medlem i Svensk Bensinhandel och ärendet var principiellt viktigt för många medlemmar. Därför blev det prövat. På sidan 6 kan du läsa Finns uppmaning till alla att vara med i en branschorganisation. Vikten att organisera sig och att sedan ha en god sammanhållning framgår av flera andra artiklar i detta nummer. Som enskild är man ganska svag i förhandlingar med oljebolagen. Se artiklar om förhandlingar med Statoil på sidan 8 och med Shell på sidan 44. Att tillhöra Svensk Bensinhandel innebär också tillgång till ett nätverk av specialistadvokater inom många andra områden. Se till exempel på sidan 31 som handlar om miljöfrågor, där vår specialist heter Mikael Lundholm. Till sist; glöm inte att redan nu reservera oktober för vårt stora höstmöte, se sidan 44. Ingvar Persson, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Ingvar Persson, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel E-post: Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , Fax E-post: Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tfn: Tryckning Grafiska Punkten Box Växjö Verkställande direktör: Ingvar Persson Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3 tr Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Bankgiro Nummer 2 kommer den 25 mars. Manus till redaktionen senast den 25 februari. Prenumerationspris för 2008 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 Förbundet har fått tvist prövad i HÖGSTA DOMSTOLEN Den högsta instansen i vårt rättsväsen är Högsta Domstolen som bara tar sig an principiella fall. Den 21 november avhölls där förhandlingar mellan Svenska Shell (Shell) och Finn Mossblad/ Dalbo Bensin (Dalbo), ett fall som nu fick sin slutliga lösning. Själva tvisten handlar om huruvida Shell har rätt att säga upp en hyresgäst utan att betala skadestånd enligt hyreslagen. Så skedde nämligen i det här fallet, som i korthet ser ut som följer. Ny station byggde Shell en helt ny station, och Finn Mossblad blev erbjuden att driva den som återförsäljare blev stationen en Selectstation, fortfarande med Finn Mossblad som återförsäljare. Men den 23 maj år 2000 säger Shell upp avtalet eftersom man avser att driva stationen i egen regi. Shell ersätter Dalbo enligt den norm som den tidigare Trygghetsfonden används sig av, 22 basbelopp. Felaktig ersättning Så långt är allt frid och fröjd, men nu skiljer sig parterna åt. Dalbo menar att ersättningen är alldeles för låg, och att det regleras i hyreslagen hur stor ersättningen skall vara när en hyresgäst tvingas flytta från sin hyrda lokal. Hyresgästen skall inte lida någon ekonomisk skada, utan skadeståndet skall vara likadant som om han skulle fortsätta sin verksamhet. Och eftersom stationen sköttes bra var bruttovinsten drygt om året under , och Dalbo anser att en ersättning på fem förlorade år är en lämplig ersättningsnivå, alltså dryga 2,5 miljoner. Tidigare domar Innan en dom kommer upp till Högsta Domstolen har den behandlats i Tingsrätten och Hovrätten, och båda dessa instanser har dömt till Dalbos fördel. Men det finns omständigheter som gör detta fall extra komplicerat. I Motala drev en annan återförsäljare ett identiskt fall mot Shell, men förlorade i båda instanser. Till saken hör att det var samma Hovrätt som dömde och som alltså kom till två helt olika slutsatser, troligen en stark anledning till att Högsta Domstolen tog upp tvisten. Bensin&Butik närvarande Svensk Bensinhandel har hela tiden stöttat Finn Mossblad i sin kamp eftersom förbundet anser att frågan har stor principiell betydelse, och förbundet har anlitat en av landets främsta experter som hjälp, advokat Harry Steinmann (som för övrigt svarar på hyresfrågor i denna publikation, red anm). Eftersom det var första gången som förbundet får en tvist prövad i Högsta Domstolen var Bensin&Butik med under hela förhandlingen, och det var både spännande och lärorikt att lyssna. Så här går det i korthet till när Högsta Domstolen tar sig an ett fall! Sakframställan Det hela startade klockan 9.30 med att Dalbo, som alltså företräddes av Harry Steinmann och Niklas Lidquist, lade fram sina skäl varför HD borde lämna Shells överklagande utan åtgärd, och det höll på i nära en timme. Sedan var det Shells tur att ge sin syn på saken, något som också tog sin rundliga tid. Därefter fick Harry ge kommentarer på Shells anförande, och Shell i sin tur kommentera Harrys kommentarer. Vittnesmål Efter lunchen skulle vittnesmålen avlyssnas, och det var sammanlagt nio olika som avlyssnades, antingen med hjälp av bandinspelning eller uppläsning. Slutplädering Det hela avslutades med parternas slutpläderingar, och här tryckte Harry på det indirekta besittningsskyddet som hyreslagen förskriver. Han anser att Shell vill sätta hyreslagen ur spel, och att om HD går på Shells linje innebär det att hyreslagen inte längre gäller. Han motsatte sig också Shells syn att återförsäljaren bara lånat Shells kunder, utan hävdade att det är Finn Mossblads kunder vi pratar om. Han ansåg också att Shell fått en rundligt tilltagen hyra för den investering man gjort i butiken, och att det är Dalbo som burit hela det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Dalbo har också skött sig oklanderligt, varför det inte finns någon saklig grund för uppsägning. Shell å sin sida menade att relationen med Dalbo mer är att betrakta som ett franchiseförhållande där hyresavtalet bara är en del. Det borde ge Shell möjlighet att driva verksamhet under sitt eget varu- (forts på sid 6) De båda advokaterna Niklas Lidquist (vänster) och Harry Steinmann (mitten) ser nöjda ut efter avslutade förhandlingar. Finn Mossblad verkar något mer tveksam... 5

5 Selectstationer längre, och den driftsform som gäller för Select för närvarande är RBA-driften som inte fanns då och som dessutom snart försvinner när 7- Eleven skall ta över Selectbutikerna. Förutsättningarna är alltså helt olika nu än de var år Dessutom undrar man om det måste ta 7,5 år för att avgöra en tvist i vårt rättssystem? Att gå i ovisshet i nära 10 år kan knappast anses som acceptabelt om man skall kunna prata om rättssäkerhet i dess mest basala mening. Shells chefsjurist Monica Persson tillsammans med ombudet advokat Thomas Lindwall verkar också nöjda med dagens insats. (forts från sid 5) märke i egen regi om man så önskar istället för att låta en återförsäljare göra det. Ersättning har också betalats ut enligt en norm som varit gällande i branschen sedan länge och som också förordats av förbundet. Man menar även att Dalbo haft stor nytta av Shell som varumärke, och att Shell dessutom är delaktig i verksamheten eftersom man tar miljöansvaret om något skulle hända. Därför menar Shell att uppsägningen är saklig eftersom man har rätt att driva sin verksamhet på det sätt man själv anser bäst. Rätten att nyttja det egna varumärket borde inte kunna åsidosättas genom hyreslagstiftningen. Rättssäkerhet? En reflektion som måste göras i sammanhanget är den tid detta tagit. Uppsägningen kommer den 23 maj år 2000, och båda parter har alltså gått i ovisshet sedan dess. Mycket vatten har också flutit under broarna under tiden, så Shell kommer inte att få mycket nytta av den vinnande domen. Nu driver ju Shell inga Egna kommentarer Som icke juridisk kunnig var det ändå spännande att vara på plats. Det kändes att båda parter var lite tyngda av stundens allvar; det är inte ofta som en advokat får tillfälle att föra en klients talan i juridikens yttersta finrum. Därför förvånade det något när båda parter upprepade vissa argument flera gånger, som exempelvis att Shell löst in varulager och inventarier. Där menade Shell att det är en ersättning som skall avräknas från skadeståndet, medan Harry anser att det bara är att byta ut poster i en balansräkning. Det borde väl räcka att man påpekar detta en gång? Ingen av parterna lär ju ändå ändra sin inställning. Shell vann Dom i målet föll den 28 december, och det till Shells fördel. Dock var HDs domare inte eniga, utan det blev minsta möjliga segermarginal, 3-2. Vad domslutet innebär för framtiden kommenterar här de båda parterna, och vi har också fått med kommentarer från både Svensk Bensinhandel och från personen det handlar om, Finn Mossblad. Finn Mossblad kommenterar Personen som verkligen berörs av denna dom är Finn Mossblad. Bensin&Butik ringde upp och bad honom berätta hur han upplever domen och vilka konsekvenser det får för honom. B&B: Vilken var din första reaktion? Finn: Besvikelse, naturligtvis. Största besvikelsen är nog ändå att branschen fortfarande inte fått reda på vad som gäller eftersom domstolens beslut inte var enhälligt, utan tvärtom så oenhälligt som det kan bli. Jag hade förstås hoppats på vinst också i denna instans; enhälliga domslut i både tingsrätt och hovrätt pekade på att detta inte skulle vara omöjligt. B&B: Vilka konsekvenser får domen för dig? Finn: Jag klarar mig ändå. För det första har jag aldrig tagit ut något i förskott, och för det andra har jag fått utomordentligt stöd från Svensk Bensinhandel. Utan det stödet vete katten om jag hade vågat driva frågan över huvud taget! B&B: Vad tycker du är det värsta med domen? Finn: Det värsta tycker jag är den långa tid det tagit. Uppsägningen som var grunden till tvisten kom i maj år 2000, och HDs dom kommer den 28 december Det betyder nära 8 års väntan i ovisshet, något som kan knäcka den starkaste. Är det verkligen så rättsäkerheten skall fungera? B&B: Ser du något positivt med domen? Finn: Nej, faktiskt inte. Jag trodde i min enfald att HD var till för att skapa prejudikat, att hela rätten skulle vara enig och döma åt ena eller andra hållet och att saken nu skulle få sin slutliga lösning. Nu blev det 3-2 med rättens ordförande på min sida dessutom! B&B: Och vad händer nu för din del? Finn: Egentligen ingenting. Jag fortsätter mitt liv som vanligt och har redan lagt detta bakom mig. Men jag vill passa på att uppmana alla som driver bensinstation att vara med i Svensk Bensinhandel. Där finns kompetens att klara upp de knepigaste situationer, och om inte förbundspersonalen själva kan hantera frågorna tar man till landets främsta experter till sin hjälp. Jag har känt starkt stöd av en verklig expert på hyresrättsfrågor, advokat Harry Steinmann, som skickligt lotsade mitt fall till vinst i både tingsrätt och hovrätt trots att en kollega till mig som drivit ett precis likadant fall förlorat i båda dessa instanser. Det säger en del om förbundets kvalitet! B&B: Då säger jag tack för pratstunden och hoppas att du inte är alltför besviken. Finn: För all del, men jag har som sagt aldrig tagit ut någon seger i förskott. Men visst hade det varit betydligt trevligare att gå segrande ur striden. Det hade gett mig en betydligt bättre ekonomisk grund att stå på i framtiden förutom den härliga känslan av att få bekräftat att man haft rätt! 6

6 Finn Mossblads advokater kommenterar Det är aldrig roligt att förlora. Det är Bensin&Butiks första reaktion när jag träffar Finns advokater Harry Steinmann och Niklas Lidquist för att få deras syn på domen. Men efter samtalet känns framtiden ändå relativt hoppfull för de återförsäljare som hyr sina lokaler av oljebolaget. Fullständig chock Harry beskriver hur det var att ta del av beskedet som kom på årets sista arbetsdag, den 28 december. - Jag blev chockad, erkänner han. Det var som att bli slagen i huvudet med en klubba. Visst, efter så många år i yrket har jag lärt mig att man aldrig skall ta något för givet i domstolar, men här tycker jag att vi hade så mycket som talade i vår favör, inte minst helt eniga domar i både tingsrätt och hovrätt. Inte eniga justitieråd Både Harry och Niklas trycker på det faktum att HD inte var eniga, något som betyder att vi fortfarande inte fått klarhet i hur dessa frågor skall tolkas i framtiden. Hur vanligt är det att HD inte är eniga? - Just fördelningen 3-2 är mycket ovanlig, svarar Niklas. HDs uppgift är just att klargöra, att skapa prejudikat, och det har man inte klarat av i det här fallet. Jag kan också berätta att det finns 15 justitieråd, som domarna i HD kallas. Dock har dessa inga speciella fack som de är experter på, utan meningen är att de skall vara så pass kompetenta att de skall kunna avgöra alla olika typer av mål. Det är tvärtom så att den breda kunskapen prioriteras. Det gör det möjligt för dem att se över hela det juridiska registret. Nackdelen är att de ibland saknar specialkunskaper i det särskilda fack som frågan gäller. Jag anser att det märks i denna dom. De två som håller med oss har klart och tydligt markerat sina ståndpunkter medan de tre som har en avvikande mening dessvärre är väldigt allmänna och svepande i sina formuleringar. Besittningsskyddet framtiden? Hur skall vi då se på det indirekta besittningsskyddet för återförsäljare i framtiden? Finns det risk för att hyresvärdar i framtiden kan säga upp hyresgäster utan risk för skadestånd? - Absolut inte, svarar Harry och Niklas nickar instämmande. Vad vi med säkerhet kan säga är att i just detta fall bedömdes en ersättning om 22 basbelopp som tillräckligt för att oljebolaget inte skulle behöva betala mer i skadestånd. Det säger däremot inget alls om hur andra hyressituationer skall hanteras. Jag kan garantera att landets hyresgäster fortfarande kan lita på sitt indirekta besittningsskydd på precis det sätt som lagen föreskriver, och jag kan inte tänka mig att landets oljebolag nu ser en chans att slänga ut återförsäljare till höger och vänster. När det gäller hyresavtalen kan Svensk Bensinhandels medlemmar känna sig trygga också i fortsättningen och om något oljebolag bär sig dumt åt mot en återförsäljare skall jag med glädje försvara denne i en eventuell tvist! Shell kommenterar Shells representanter, chefsjurist Monica Persson och advokat Thomas Lindwall, känner främst en lättnad till följd av HDs dom, både för egen del och för återförsäljarkollektivet. Det har lagts ner mycket kraft och energi från båda sidor eftersom det fanns ett behov att få frågan prövad, och nu vet vi vad som gäller. bort besittningsskyddet för alla återförsäljare, fortsätter Thomas. Nu kan samarbetet fortsätta på samma sätt som det alltid gjort, och det gagnar alla parter. - Som vi ser det borde också Svensk Bensinhandel kunna känna viss tillfredsställelse över att Shell vann det här målet, säger Thomas. Vår inställning har hela tiden varit att det är helt orimligt att betrakta den mångfacetterade relationen mellan återförsäljare och oljebolag som endast ett hyresavtal. Shell hyr inte bara ut en lokal, utan har ett intimt samarbete med återförsäljaren på många plan som exempelvis licensieringen av Shells starka varumärke. Enligt vår uppfattning kan värdet av Snäckan i en hyrestvist inte flyttas från Shell till en återförsäljare. Hyreslagstiftningen är till för en relation när fastighetsägaren hyr ut en tom lokal, men är inte anpassad för moderna franchiseavtal. HD har tagit ställning Thomas menar också att HD nu tagit slutlig ställning i frågan. Att HD inte var enig i sin uppfattning tycker han inte spelar någon roll. - Det är inte helt ovanligt att HDs ledamöter kommer till olika slutsatser, säger han. Det innebär dock inte att HDs dom skulle vara svagare eller mindre värd. HD har tagit slutlig ställning, och det gäller till 100%. Hyresrättsligt värde - Nu finns också ett hyresrättsligt värde även om HD inte tagit ställning till dess storlek, menar Monica. I det här fallet hade vi redan kommit överens om en ersättning på 22 basbelopp, och det anser alltså HD vara rimligt utifrån ett hyresrättsligt perspektiv. ÅF behöver inte oroa sig Både Thomas och Monica anser att denna dom gör det möjligt för oljebolagen, återförsäljarna och Svensk Bensinhandel att också fortsättningsvis har goda relationer med varandra. - Som vi ser det kan vi nu fortsätta verka i samförstånd, säger Monica. - Om HD haft en annan uppfattning skulle det innebära att alla oljebolag fortsättningsvis varit tvungna att avtala Shell delar sin kostnad - frivilligt! Vid slutlig prövning är det den förlorande parten som får stå för alla kostnader, både sina egna och motpartens. - I det här fallet hamnar våra kostnader på 1,2 miljoner, men vi har valt att efterskänka hälften, kronor, helt frivilligt, säger Monica. Med detta vill vi markera att vi anser att alla har vunnit på den här domen. Dalbo har fått en rimlig kompensation, och Svensk Bensinhandel, som verkligen ställt upp på ett fantastiskt sätt för sin medlem, har fått besked om att ingen återförsäljare behöver vara orolig för att bli utan en rimlig kompensation i framtiden. Svensk Bensinhandel kommenterar Nu är frågan löst, och vi behöver inte längre leva i osäkerhet. Domen visar att en rimlig ersättningsnivå ligger på 22 basbelopp. Vi delar Shells och Harrys mening att det inte finns någon anledning till oro för de av landets återförsäljare som hyr fastighet av oljebolaget, men det hade förstås varit bättre om ersättningsnivån kunnat beräknas enligt de normer som hyresrättslagstiftningen säger. Slutligen tycker vi att Shells åtgärd att avstå från kr av sina rättegångskostnader är en snygg gest, och vi hoppas på ett framtida gott samarbete på alla fronter. 7

7 B&B Oljebolagen Statoil förändrar och rustar FÖR FRAMTIDEN Alla i branschen är överens om att det är en överetablering på den svenska bensinstationsmarknaden och att en strukturrationalisering är nödvändig. Statoil är i full färd med att genomföra en sådan, och har nu kommit överens med både Svensk Bensinhandel och sina återförsäljare om tagen. Bensin&Butik har en längre tid försökt få till stånd en intervju med Statoils chef för bensinstationerna, Stefan Jönsson, och i mitten på december 2007 ansåg han att tiden var mogen att berätta om hur Statoil skall se ut i framtiden. B&B: Ge Bensin&Butiks läsare en kort bild av Statoils övergripande syn på sin framtida bensinstationsverksamhet! Stefan: Det är många faktorer som samverkar. Sveriges stationsnät är anpassat för bensinbilar med täta tankningar. Idag kräver fordonsparken allt fler olika drivmedel och allt färre tankningar per körd sträcka eftersom våra bilar blir allt bränsleeffektivare. Det gör att vi, precis som många andra, har för många stationer för att kunna möta framtiden på ett effektivt sätt. Bränsleutbudet i framtiden kommer Stefan Jönsson är övertygad om att Statoils strukturrationalisering är ett måste för att kunna överleva som oljebolag i framtiden. att ställa större krav på investeringar för att klara fler bränslen, och då måste stationerna bli större för att kunna hantera större volymer. Samtidigt vet vi också att en del kunder vill tanka på automat och en del på en bemannad station. Genom förvärvet av Jet kan vi komplettera vår kedja av fullservicestationer med en effektiv automatkedja. Vi behöver anpassa oss redan nu till en kommande framtid. B&B: Om stationerna skall bli större måste det betyda att mindre skall läggas ner. Hur många är det fråga om? Stefan: Vi har noga analyserat alla våra stationer och utvärderat förutsättningarna för varje station. Vår bedömning är att ca 30% av våra stationer bör göras om till automater och 10% bör läggas ner över tid. Valet mellan fullservice och automat avgörs av de affärsmässiga förutsättningarna. Det är alltså betydligt vanligare att vi gör om till automater än att vi lägger ner. Det betyder att vi kommer finnas kvar på många orter med ett oförändrat utbud av drivmedel och med ett konkurrenskraftigt drivmedelserbjudande. B&B: Vilken reaktion har Statoil mött ute i landet när beskeden kommit om automatisering eller nedläggning? Stefan: Den har varit blandad, och i många fall har kritiken varit negativ. Vi förstår besvikelsen på orter som mister sin sista bemannade station. Folk i mindre samhällen förstår inte varför vi vill ta bort just deras butik som kanske till och med inte går med förlust, men vi måste se framåt. Statoil är främst ett drivmedelsbolag, och vi vet att våra kunder främst är lojala mot konkurrenskraftiga drivmedelspriser. Tyvärr är det ofta så att den lilla byn både vill ha kakan kvar och äta upp den. Invånarna själva åker ofta till det större samhället i närheten för att veckohandla på stormarknaden, och då passar man på att tanka också. Butiken på hemmaplan går man till för kompletteringshandel och mindre inköp. Jag vill också påpeka att vi genomfört denna förändring tillsammans med både Svensk Bensinhandel och våra köpmän och att vi är helt överens om de villkor som skall gälla framöver. De handlare som blir kvar kommer att få större, mer lönsamma stationer framöver och de få som tvingas sluta tar vi hand om på ett bra sätt. B&B: Statoils stationer drivs idag både av er själva och av köpmän. Hur ser du på det i framtiden? Stefan: Vi har en bra mix av egna anläggningar och återförsäljardrivna, och den mixen vill vi ha kvar. Vi ser en fördel i att kunna testa koncept och andra aktiviteter på våra egna stationer innan vi rullar ut dem hos återförsäljarna. B&B: Ni köpte Jet nyligen. Hur passar det in i er nya strategi, och hur skall dessa profileras? Och vad händer med er egen automatkedja 1-2-3? Stefan: Statoil köper Jet för att komplettera vårt nät av servicestationer med en effektiv automatkedja. Köpet är ett led i Statoils pågående arbete för att ge drivmedelskunden konkurrenskraftiga priser och maximal valfrihet när det gäller bränslekvalitet och servicegrad. Eftersom så många som 50% av kunderna efterfrågar effektiva, billiga automatstationer där det går fort att tanka passade Jet utmärkt som komplement till våra bemannade stationer. Hur profileringen blir och vad som händer med har vi inte bestämt ännu. Det blir en fråga att tackla när vi genomfört vårt rationaliseringsprogram. B&B: Från den 1 oktober är också Statoil och Hydro ett gemensamt bolag. Hur passar Hydro och Uno-X-stationerna in i det nya Statoilnätet? 8

8 SAXAT FRÅN PRESSEN Statoils planer har inte gått obemärkt förbi. Här ett exempel bland många på hur Statoils meddelande kan tas emot. Det här kommer från Östgötakorrespondenten, och den aktuella stationen ligger i Kisa. Statoil står fast vid beslut om nedläggning Statoils butik i Kisa är borta om två år. Det kan till och med bli betydligt tidigare. Det beror på vilka ambitioner som köpmannen Andreas Holm har. Vill han kliva av vid en speciell tidpunkt får vi ta det i en förhandling, säger Michael Johansson, regionchef vid Statoil. Andreas Holm säger att drivkraften sviktar efter Correns avslöjande i november att Statoil tänker bomma igen butiken i Kisa och ytterligare cirka 200 bemannade stationer de närmaste åren. Motivationen varierar från dag till dag, och just nu vet jag inte. Statoil ska komma med någon form av erbjudande och först då vet vi mer. Klagomål och vädjan Den aviserade nedläggningen har mötts av hård kritik från många Kisabor. Protesterna har nått ända upp till toppen på Statoils organisation. Bland annat i ett brev från Gudrid Hansen, ordförande i Svensk Handel i Kisa, som vädjar till oljebolagets ledning att göra en omprioritering eller åtminstone besöka Kisa för att ge den information till organisationer, företagare och övriga invånare som vi behöver för att (... ) kunna se det kloka i beslutet. Men någon omprövning av nedläggningsbeslutet blir det inte, enligt Michael Johansson. Vi förstår opinionen, men vi måste också anpassa oss inför framtiden. Vi lever under en enorm prispress på drivmedelssidan. Då måste vi säkra stationsnätet med automatstationer eftersom Statoil i första hand är ett drivmedelsföretag. Utan ansikte Michael Johansson har även tagit emot Gudrid Hansens brev. I går kom svaret där han beklagar den starka reaktionen från Svensk Handel. Däremot nämner han inte ord om att komma till Kisa för att möta kritikerna öga mot öga. Trist, säger Gudrid Hansen. Det finns inget ansikte på Statoil just nu och det är tråkigt att man inte kan bemöda sig att ta en diskussion. Michael Johansson medger för Corren att informationen om nedläggningen kunde ha varit bättre. Vi ska kontakta kommunalrådet för att förklara vad vi gör och varför. Den diskussionen inser vi i dag att vi borde ha tagit tidigare. Kommentar från Svensk Bensinhandel De nyligen avslutade förhandlingarna med Statoil har varit de mest omfattande under mina över 20 år i den här organisationen. Så snart vi fick klart för oss vidden av de förändringar bolaget planerade tillsatte vi en förhandlingsgrupp där fyra Statoilköpmän ingick tillsammans med Robert Dimmlich och jag själv från förbundet. Vi har arbetat intensivt med att hitta acceptabla lösningar och hela tiden förankrat alla ställningstaganden i hela styrelsen för Statoils Köpmannaförening. En viktig del i förhandlingarna har gällt hur man tar hand om dem som i framtiden kommer att stå utanför. Tack vare ett mycket gott samarbete har vi landat i avtal som vi alla är beredda att stå upp och försvara. Det är dock viktigt att konstatera att när man förändrar situationen för så här många finns det alltid vinnare och förlorare. För dem som drabbats värst försöker vi hitta lösningar genom enskilda förhandlingar. Vi på kontoret vill framför allt tacka de köpmän som lagt ner mycket arbete för att vi tillsammans skulle komma i mål. Ingvar Persson, VD Stefan: Den 1 oktober 2007 blev Statoil och Hydro ett bolag på koncernnivå. På den svenska marknaden pågår för närvarande en integrationsprocess för att se på vilket sätt vi ska slå ihop bolagen. Där har vi också en fråga att tackla den dag vi är klara med rationaliseringsprogrammet. B&B: Om man slår ihop marknadsandelarna för Jet, Statoil och Hydro hamnar man på runt 46%. Är det troligt att EU godkänner en sådan stark koncentration? Stefan: Affären med Jet ska godkännas av de europeiska konkurrensmyndigheterna och vi kan och vill inte i det här läget spekulera kring utfallet av den processen. Mycket talar väl för att de har åsikter om det, men hur dessa ser ut vet vi inte. B&B: Då återgår vi till Nya Statoil. Kan du berätta något om upplägget på de konceptstationer som blir kvar? Stefan: De återförsäljare som blir kvar skriver vi franchiseavtal med, och de kommer att uteslutande ägna sig åt butiks verksamheten. Vi tar över bränslehanteringen, och får då möjlighet till en ökad effektivitet och en snabb och flexibel prissättning. Vi fortsätter att arbeta för att hela tiden öka vår effektivitet i kedjan på ett allt resurssnålare sätt vilket kommer våra kunder tillgodo genom konkurrenskraftiga priser, ett bättre erbjudande och rätt service nivå. B&B: Hur ser Statoil på den framtida bränslemixen. Hur länge kommer bensin och diesel att vara dominerande, och vilka nya bränslen kan vi förvänta oss? Stefan: Bensin kommer att finnas kvar de närmaste 15 åren, men att krympa i andel. Diesel ökar kraftigt just nu, och Statoil tittar på nya, intressanta alternativ som vi släpper när de är färdigutvecklade. E85 har ökat kraftigt, mycket beroende på pumplagen och ekonomiska incitament för dem som köper miljöbilar. Etanol är ett steg på vägen men allt fler inser att etanol inte ensamt kan ersätta våra fossila bränslen. Vi ser att fordonsgas kan vara ett alternativ på en lokal marknad med närhet till en produktionsanlägging, men knappast på ett nationellt plan på grund av knepig infrastruktur. Vätgas ligger för långt i framtiden för mig att ha en åsikt om. Det som är viktigt är att vi får klara, tydliga och framför allt långsiktiga bestämmelser från politikerna vad som gäller framöver. Vi måste också gå hand i hand med fordonstillverkarna här, annars blir det lätt ett Moment 22-förhållande; vi tar inte fram alternativa bränslen eftersom det inte finns fordon, och fordonstillverkarna gör det inte eftersom det inte finns bränsle att tillgå. B&B: Om jag klämmer dig lite hårdare, vad kommer Statoil att satsa på i bränsleväg de närmaste fem åren? Stefan: Övergången från fossila till alltmer klimatneutrala drivmedel har bara påbörjats. Jag tror att vi då har en större andel diesel, möjligen biodiesel eller syntetisk diesel. Redan nu ser vi den svavelfria europa dieseln som ett klimatmässigt bättre alternativ, och eftersom andelen dieselbilar ökar ser vi inte några skäl för att Sverige ska behålla sin särkvalitet på diesel. Det skulle ge svenska konsumenter en mer konkurrensutsatt marknad och ett lägre dieselpris. E85 tror jag kommer vara ett nischbränsle, men att vi kommer att blanda in upp till 10% etanol i den vanliga bensinen. Men vi på Statoil vill vara i framkant på bränsleutvecklingen när det gäller förnybara bränslen, och vi hoppas kunna visa det i konkret handling framöver. Vi har ju tillgång till hela processkedjan inom koncernen, vilket förstås är en stor fördel. Men om fem år är vi fortfarande till största delen beroende av fossila bränslen. B&B: Då har jag en sista undran. Kan vi träffas i vår på en av Statoils konceptstationer, dels för att berätta om den, dels för att du då kanske vet mer om hur Jet och Hydro skall anpassas till Statoilfamiljen? Stefan: Det lovar jag, och jag ser fram emot ett nytt möte till våren!

9 B&B Reportage vill vara den fria handlarens alternativ för INKÖPSSAMARBETE När Shell introducerade Select i mitten på 90-talet innebar det att övriga Shellhandlare stod utanför Shells inköpskanaler. Då bildades det som senare skulle bli EMAB för att kunna förse de fria handlarna med bra inköpskanaler. Det har gått bra för EMAB, och framtiden ser också ljus ut. Selectkonceptet innebar att butikerna bara skulle drivas med Shellanställd personal, och de stationer som inte passade in i Selectkonceptet fick klara sig själva bäst de kunde. Något stöd från Shell fick de inte längre, och inte heller fick de använda sig av Selectbutikernas inköpskanaler. Om nu tanken från Shells sida var att dessa fria handlare skulle lägga sig ner och dö misstog man sig gruvligt. Istället bildades EMAB, ett bolag som helt utan vinstintresse skulle arbeta fram förmånliga samarbetsavtal med leverantörerna, men också förse sina medlemsbutiker med stöd i form av marknadsföring och affärsutveckling. Idag ägs bolaget till 50% av Shell- och Bilistenhandlare, och till 50% av Hydro och dess handlare, och knappt 400 butiker omfattas. Kontoret EMABs kontor ligger i Norrviken strax norr om Stockholm med närhet till E4, Arlanda och pendeltåg. Där arbetar tre personer; Lennart Nilsson som ansvarar för avtal och allmän samordning, Göran Sandahl som ansvarar för kampanjer och sortiment och Anna Jarrolf som sköter administrationen, inte minst de bonusutbetalningar som kommer EMABs kunder till del. EMABs uppdrag EMABs viktigaste uppdrag är att förhandla fram bra inköpspriser för sina medlemmar. Där gäller det att hela tiden jämföra olika aktörer med varandra för att kunna förhandla fram så bra villkor som möjligt. Det har resulterat i att Axfood Närlivs kommer att leverera non food-sortimentet från och med 1 februari 2008 istället för Hall-Miba, en förändring som kommer att innebära ytterligare fördelar för medlemmarna. - Vi har jobbat ihop med Hall-Miba i många år, men har nu valt att lägga också non food-varor hos Axfood Närlivs, förklarar Lennart. Vi ser strikt affärsmässigt på våra relationer med leverantörerna. Axfood levererar det mesta i matväg, och vi har bara positiva erfarenheter av det samarbetet. Med denna förändring förenklar vi hanteringen för våra medlemmar. De beställer alla varor från ett och samma ställe, får leveranserna samtidigt och behöver bara hantera en faktura. Vi avser också att fördjupa vårt samarbete på fast foodsidan med Axfood Närlivs framöver, men hur vårt nya fast food-koncept kommer att se ut är inte helt klart idag. Sortimentsoptimering EMAB erbjuder också sina butiker hjälp med att driva sin affär effektivare med bland annat sortimentsoptimering, space management och butiksutveckling. Här närmar sig EMAB andra centralt styrda koncept, men Lennart ser en stor skillnad när han jämför EMAB-butiker med exempelvis hårt konceptstyrda butiker som Shell Select och 7-Eleven. - Vi tror stenhårt på den fria handlarens kraft och förmåga, säger han. Det är själva grundbulten i hela vårt upplägg. Men vi får inte glömma bort att det finns en styrka också i hårt styrda koncept. Vi försöker att kombinera dessa två, att plocka det bästa från bägge världarna. Det går inte att driva en butik idag utan att erbjuda storsäljare som exempelvis Coca Cola och kexchoklad, för att nämna några. Samtidigt är det egna entreprenörskapet också viktigt, liksom varje butiks förutsättningar som storlek och läge. Vår kombination av effektiv kedjesamverkan och fria entreprenörer tror jag kommer att bli mycket effektivt i framtiden. A, B och C-butiker I EMABs värld kan därför medlemsbutikerna själva välja om de vill vara A, B eller C-butik och kan därmed välja vilken hjälp och service de vill ha från EMAB. - Vi ställer också krav på våra medlemmar, och de som väljer att vara A-butiker får mest stöd samtidigt som vi ställer högst krav på dem, förklarar Lennart. En A-butik förpliktigar sig att ta in ett visst sortiment, en förutsättning för att vi skall kunna förhandla fram bra avtal med leverantörerna. De måste också följa alla kampanjer och ha fokus på fast food. Vi erbjuder A-butikerna hjälp med att utveckla sin butik genom projektet Butikslyftet, då Axfood kommer till butiken och föreslår förbättringar för att ytterligare öka försäljningen. De åtnjuter också utbildning, bättre inköpsvillkor och kontinuerligt uppdaterade planogram. Idag är det cirka 140 butiker som valt att vara A-butiker, och tendensen är tydlig fler står på kö. Framtiden? Hur ser framtiden ut för EMAB i en tid där centralstyrda koncept får en allt större utbredning? I en tid när alla är överens om att det finns en överetablering i branschen och många mindre stationer hotas av nedläggning eller automatisering? När oljebolagen allt mer vill satsa på sin kärnverksamhet, dvs drivmedel? - Vi ser framtiden an med stor tillförsikt, förklarar Lennart. Förändringar innebär som bekant både hot och möjligheter, och jag tycker nog att möjligheterna överväger. Konceptet vi har med engagerade, lokalt förankrade entreprenörer i effektiv kedjesamverkan tror jag har stora möjligheter att överleva i en allt tuffare konkurrens. Vi ser också en framtid med bensinhandlare som står helt utanför oljebolagens stöd, och där kan vi erbjuda det som oljebolagen traditionellt gjort, till och med butiksprofilering. För en tid sedan tog vi fram ett sådant, Frendo, som vi skall fräscha till under våren. Sist men inte minst diskuterar vi nu ett samarbete med Svensk Bensinhandel, något som jag tror mycket på. Många av Svensk Bensinhandels medlemmar passar i EMAB-konceptet, och i takt med att oljebolagen vill satsa mer på de större stationerna tror jag att det finns ett behov hos de mindre att också få ta del av en effektiv kedjesamverkan. Svensk Bensinhandel är också positiva till ett samarbete med EMAB. Det skulle innebära att även de stationer som blivit ställda utanför oljebolagens konceptsamverkan får sina behov tillfredställda. För dessa är det också en fördel att detta sker samordnat med rådgivning, utbildning och arbetsrätt. Diskussioner pågår och vi får säkert tillfälle att återkomma i frågan. Lennart Nilsson, EMAB till vänster och Ragnar Landin, affärsområdeschef Axfood närlivs, ser fram emot ett djupare samarbete. 10

10 B&B Reitan Truls Larsen ser positivt på framtiden tack vare ÖVERGÅNGEN TILL 7-ELEVEN Som bekant skall drygt 100 Shell Selecstationer profileras om till 7-Eleven, och den första skall stå klar till hösten. I Sverige, alltså, men i Norge är den processen redan i full gång. Bensin&Butik har besökt en av de två teststationerna. I Fetsund strax utanför Oslo driver HyTexhandlaren Truls Larsen sin station som profilerades till 7-Eleven i juni förra året. Han är odelat positiv till de förändringar det inneburit. Och än mer positiv blir han när vi pratar framtid. Om ungefär ett år kommer nämligen HyTex att försvinna från den norska marknaden och Shell övertar bränsleleveranserna. - För mig har det blivit ett lyft att få in 7-Elevens koncept i butiken, säger han. Omsättningen i butiken har ökat med nära 4 miljoner under detta mitt första halvår, från dryga 13 miljoner till knappa 17. Och det är produkter med höga marginaler som ökat, som dricka, mat och kaffe. Bränslet däremot har sjunkit, men det är en allmän tendens här i Norge. Värst är bensinen som minskat med 12%. Diesel har ökat med 20%, men det kompenserar inte bensintappet. En del av bensintappet kan förklaras av att HyTex blev av med ett samarbetsavtal med COOP som valde Statoil som ny samarbetspartner den 1 juni En annan del beror på det svenska priskriget det är inte så långt till gränsen härifrån. En tredje orsak är att vi byggt om på stationen, bland annat med grävarbeten. Ändå har jag tjänat mer pengar i år, och det beror på det nya 7-Eleven-konceptet. Behöver jag säga att jag är mycket nöjd med utvecklingen så här långt? Teststation I Norge har två stationer profilerats till 7-Eleven, och de körs som teststationer under en period. Det har inneburit många förändringar i Truls butik, och det blir troligen ännu fler framöver innan alla inblandade parter är nöjda. - Vi gjorde en ordentlig ombyggnad när vi startade, berättar Truls. Vi har också förändrat kontinuerligt under resans gång, och det har varit både spännande och intressant att få vara med under hela resan. Nu har vi fokuserat på snabbmat, kaffe och bröd och på hela måltider. Nästa steg blir att kunna erbjuda färdiga paket för frukost, lunch och middag och låta skyltprogrammen exponera dessa erbjudanden. Frukost mellan exempelvis 6 och Truls Larsen framför sin 7-Elevenmack i Fetsund strax utanför Oslo. Mörkret kommer fort på eftermiddagen i december! Observera 7-Elevenloggan på skärmtaket som dock skall bytas ut mot Shell, precis som det skall bli i Sverige så småningom. Notera också att 7-Eleven ännu inte tagit fram profilkläder för utomhusbruk, utan det är den gamla HyTexjackan som gäller. 9, lunch mellan 11 och 14 och middag mellan 16 och 19. Vi ser just nu över hur dessa skyltar skall se ut, och i en förlängning kommer de att växla mellan de olika programmen automatiskt. Det är något som jag tror mycket på. Tid är något som dagens människor verkar ha ont om, och vi kan erbjuda lite mer tid tillsammans istället för att tillbringa den i köket! Andra kundgrupper Ytterligare en förändring som Truls märker är att han fått in andra kundgrupper i butiken. - Vi märker en tydlig trend betydligt fler kvinnor än tidigare, säger Truls. Det är inte så att antalet män sjunkit, utan att kvinnorna har tillkommit. Vad det betyder för min affär är lätt att förstå se bara på min omsättningsökning! Den nya kaffemaskinen har också gjort succé. Jag säljer ungefär 75 koppar om dagen, mestadels latte och cappuccino och det ger utmärkta möjligheter till merförsäljning av bröd Tre kundkategorier Truls menar att hans station har tre kategorier kunder. Pendlare på väg till och från jobbet, de fast boende i Fetsund och så turister. - Jag ser stora möjligheter att öka den tredje kundkategorin när jag blir Shell, menar Truls. Många turister har Shellkort, men knappt några har HyTex-kort. Och när man ändå tankar passar man på att äta eller fika och så kan jag tjäna några kronor till. Ändrad bilistiskt utbud I Truls butik finns idag en avdelning med bilistiska tillbehör som torkarblad och olja. Det kommer att ändras till Shellprodukter den dag Shell tar över bränsleförsörjningen. Ytterligare en skillnad blir att Shell tar över bränslelagret, något som Truls också ser fram emot. - Här i Norge har vi också haft priskrig, men det är något som jag inte behöver engagera mig i då, säger han och ser nöjd ut. Då rapporterar jag bara vilket pris Statoil i stan har, och så får Shell avgöra vilket pris de skall lägga sig på. Min marginal påverkas inte av priset på stolpen. Vi får se hur den svenska övergången till 7-Eleven blir, men om hälften av den svenska handlarkåren blir hälften så nöjd som Truls blivit kan de nya franchisetagarna se framtiden an med stor tillförsikt! 12

11 B&B Frågepanelen Välkomna till s FRÅGEPANEL Hyresrättsfrågor Fråga: I mitt hyresavtal finns angivet att hyran är ett visst belopp men på hyresavin finns alltid diverse tilläggskostnader. Vilka regler gäller för sådana tillägg? Svar: Din fråga är mycket berättigad och de olika tilläggen kan många gånger uppgå till betydande belopp. För att en hyresvärd skall få ta ut tillägg på hyran gäller att dessa avtalats, det vill säga tilläggen måste framgå av hyresavtalet. Det är därför ytterst angeläget att den som skall teckna ett hyresavtal eller omförhandla hyresvillkoren är noggrann med att kontrollera inte bara vilken hyra som skall betalas utan också vilka tilläggskostnader som kommer att utgå. Ett tillägg som nästan alltid tillkommer är momsen. För att en hyresvärd skall få lov att debitera moms på hyran gäller att hyresgästen, vilket nästan alltid är fallet, driver en momspliktig verksamhet. Men hyresvärden är dessutom tvungen, för att ha rätt att debitera moms, att momsregistrera lokalen hos Skatteverket. Om sådan registrering inte finns har hyresvärden inte heller rätt att debitera någon moms. Momsen utgör i och för sig inte någon kostnad för vare sig hyresgästen eller hyresvärden men har betydelse för likviditeten i rörelsen. Harry Steinmann, hyresrättsadvokat Ett annat vanligt tillägg är att hyran höjs årligen på grund av inflationen. Att hyresvärden har rätt att höja hyran på detta sätt skall framgå av en indexklausul i hyresavtalet. För att indexklausulen skall gälla krävs att hyrestiden i hyresavtalet är minst tre år. Om hyrestiden är kortare eller hyrestiden löper tillsvidare är en indexklausul ogiltig även om en sådan har intagits i hyresavtalet. Om så skulle vara fallet är Har du frågor inom de områden våra experter behärskar är du välkommen att skriva till oss under adress Frågepanelen, Bensin&Butik, Box 1763, Stockholm. hyresgästen berättigad till att få tillbaka den för mycket betalda hyran som har sin grund i indexuppräkningen. Vidare är det också vanligt att hyresgästen får betala den del av fastighetsskatten som belastar den förhyrda lokalen. För att hyresvärden skall ha rätt att ta ut en högre fastighetsskatt än vad som avtalats krävs även i detta fall att hyrestiden är minst tre år. Däremot har hyresvärden alltid rätt att ta ut den fastighetsskatt som framgår av hyresavtalet och som gällt från hyrestidens början. Även här kan det vara av vikt att hyresgästen kontrollerar vilken fastighetsskatt han erlägger eftersom det erfarenhetsmässigt har visat sig att hyresvärden ibland debiterar för hög fastighetsskatt. Andra vanliga tillägg på hyran är ersättningar som hyresvärden tar ut för vatten-, värme- och elförbrukning. För sådana klausuler gäller vad som avtalats mellan parterna. Dessa kan vara utformade på olika sätt. Det kan vara fråga om schablonersättningar, debitering motsvarande hyresvärdens självkostnad etc. Även tillägg för renhållnings- och sophantering kan förekomma. För alla sådana klausuler är det naturligtvis också angeläget att hyresgästen noggrant kontrollerar vad som gäller så att inte dessa kostnader blir en överraskning. Sammanfattningsvis gäller således följande. För att en hyresvärd skall kunna ta ut en tilläggskostnad på hyran krävs att detta framgår av hyresavtalet och en hyresvärd kan således aldrig ensidigt påföra hyresgästen en ytterligare kostnad. För rörliga tillägg, såsom exempelvis index och fastighetsskatt, krävs att hyresavtalet har en hyrestid om minst tre år. För övriga tillägg gäller vad som avtalats mellan parterna varför det är angeläget att noggrant kontrollera vad tilläggsklausulerna innebär och vilken kostnad de medför. Harry Steinmann, tel Arbetsrättsfrågor Fråga: Jag tvingades för några månader sedan att säga upp två personer på grund av arbetsbrist. Vi hade MBL-förhandlingar med facket och båda som blev uppsagda arbetade heltid och hade en månads uppsägningstid. Facket sa under förhandlingen att de anmälde företrädesrätt för sina medlemmar. Nu har en av mina kvarvarande anställda blivit med barn och ska vara hemma i ett år. Måste jag fråga de som blev uppsagda om de vill ha vikariatet eller kan jag ta in min kusin som gärna vill ha ett arbete under ett år? Förändras situationen om jag istället anställer min dotter på vikariatet? Svar: De som har varit anställda i minst ett år på arbetsplatsen har företrädesrätt till ny anställning. Denna företrädesrätt varar under uppsägningstiden och i 9 månader därefter. Under denna tid måste arbetsgivaren fråga de som har företrädesrätt om de vill ha tjänster som uppkommer på arbetsplatsen. En förutsättning är att personen har rätt kvalifikationer. Om den tidigare anställda tackar nej till tjänsten trots att den inte är alltför olik den ursprungliga vad gäller arbetstid och arbetsuppgifter förfaller företrädesrätten och man behöver inte fråga igen. I detta fall är ett vikariat på heltid i ett år något man inte kan tacka nej till utan att företrädesrätten förfaller. Hade vikariatet varat i en vecka och varit deltid hade situationen troligen varit den omvända. Beaktar inte arbetsgivaren tidigare anställdas företrädesrätt kan han/hon bli skadeståndsskyldig. Om arbetsgivaren som ställt frågan skulle välja att anställa sin dotter blir svaret inte det samma. Ägarens make / maka / sambo och egna barn samt ägarens föräldrar går alltid före. En annan konsekvens av detta är att om denna familjekrets börjar arbeta på företaget kan en arbetsbristsituation uppkomma för övriga anställda. Catharina Leijonhielm, tel Catharina Leijonhielm, arbetsrättsjurist

12 Hur viktiga är sortiment och exponering FÖR DIN FÖRSÄLJNING? Bensin&Butik kommer att följa Preemstationen i Märsta under våren när det gäller en varugrupp uppfräschare. Naser och Amal Stephan har drivit stationen sedan juni förra året, och de ser positivt på det projekt som vi tillsammans med Wrigley kommer att genomföra. Idén till detta kom när Bensin&Butik besökte Wrigley i höstas då vi bland annat diskuterade vikten av att deras produkter var rätt exponerade och hur vanligt det var att butiker inte följde detta. Då föddes idén att låta Wrigley skylta upp en butik enligt konstens alla regler, se till att ha rätt produkter exponerade och sedan mäta resultatet. Ola Nyström, Category Manager på Wrigley, var med på noterna och mitten på januari träffades vi på Preemstationen i Märsta för att diskutera förutsättningarna. Lite bakgrund Naser och Amal är nya på stationen i Märsta, och de kommer från en Preemstation i Gävle. Nu har de ett Preem Partneravtal, men hur stationen kommer att profileras är i dagsläget inte helt klart. Preem har idag 230 bemannade stationer, varav 40 är helt ombyggda enligt fullkonceptet Preem Partner, men ett 20-tal handlare har Preem Partneravtal likt Naser och Amal, dvs utan helt omprofilerad station. Preem drev stationen med egen personal förut, och med förlust. Nu går den åter med vinst, så Naser och Amal har gjort ett bra jobb med de förutsättningar de har. Men en viktig detalj skiljer en Preem Partner-station från övriga återförsäljardrivna; bränslet är i kommission, dvs det är Preem som äger det och som också sätter priset. Prydlig konfektyravdelning Stationens konfektyravdelning är både snygg och prydlig, och jag anar att Wrigleys båda representanter Ola Nyström och Mats Bolander, Merchandising Manager kommer att få ett tufft jobb. Men de sätter genast igång diskussionen med Naser och Amal. Det visar sig att flera av kategorins storsäljare saknas (bland andra några påsvarianter av Extra och Läkerol Giant) samtidigt som det nog skulle gå att exponera de olika varugrupperna tydligare. Men som de entreprenörer Naser och Amal är måste också deras synpunkter tillvaratas, och de olika förslagen avlöser varandra. Efter mycket vridande och vändande blir lösningen att plocka bort en liten Coca Colakyl från kassalinjen och sätta upp ett uppfräscharställ där. Vi följer utvecklingen Bensin&Butik kommer att följa utvecklingen under våren, och det skall bli spännande att se hur försäljningen påverkas av dessa förändringar, som egentligen inte är särskilt märkvärdiga. Det handlar om rätt sortiment, rätt exponering, rätt pris och kanske då och då kryddat med skyltning och konsumenterbjudanden. - Det är mycket svårt, ja nära nog omöjligt, för en handlare att vara expert på alla varugrupper, anser Ola. Jag jobbar bara med uppfräschare och följer noga kategorins säljutveckling. Det gör att jag har bra koll på trender och tendenser. Jag har också genomfört olika butikstester för att se vad som har positiv effekt på försäljningen. Detta projekt kommer vi att genomföra med målsättningen att driva HELA kategorin, inte bara Wrigleys varumärken. Det är först när Preem Märstas totala försäljning av uppfräschare ökar som vi som leverantör har gjort något bra för Naser och Amal! Så talar en ansvarskännande leverantör som ser till HELA försäljningen, inte bara sitt eget varumärke. Det förekommer dessvärre att leverantörer enbart ser till försäljningen av sina egna varumärken och inte till helheten, och det är på sin plats att än en gång påpeka att det alltid är den fria handlaren som bestämmer hur det egna varuutbudet skall se ut. Så här ser Preem Märstas uppfräscharavdelning ut innan förändringen. Den lilla Coca Cola-kylen till höger flyttas, något som Mats till vänster verkar gilla. 17

13 B&B Brandskydd Nu blir det enkelt att också BRANDSÄKRA DITT HEM I Sverige har vi ungefär brandtillbud om året med runt 500 skadade och 100 döda. 90 av dessa 100 dör i hemmet där brandsäkerheten är synnerligen eftersatt jämfört med offentliga lokaler. Nu vill Svenska Brandskyddsföreningen (SVBF) ändra på det genom kampanjen Brandsäkert Hem! Som så ofta förut är det några entusiaster som sett till att detta blivit verklighet, och i det här fallet är det Stefan Mellgård och Torbjörn Pettersson, två brandmän i Malmö, som drivit projektet. Bakgrunden är att Torbjörn köpte ett helt nytt hus med allt vad det innebär, men brandsäkerhetsmässigt inskränkte sig husets utrustning till två batteridrivna brandlarm som man kan köpa i vilket varuhus som helst för en dryg femtilapp. Han diskuterade saken med sin kollega Stefan, och båda ansåg att det var åt skogen. Nära tre miljoner för ett helt nytt hus som borde vara mycket bättre ur brandsäkerhetssynpunkt än utrustning för en hundring. Så föddes tanken på Brandsäkert Hem. Utryckningen spiken på huvudet En dag fick Malmö Brandkår en utryckning i ett hyreshus där en lägenhet brann på femte våningen. Trapphuset fylldes snabbt med rök, och rökdykarna hittade en ung kvinna livlös där. Hon bodde på tolfte våningen. Trots upplivningsförsök gick hennes liv inte att rädda. Men vad gjorde hon i trapphuset? Visste hon Stefan och Torbjörn visar upp det som ingår Brandsäkert Hem-kitet. Och det viktigaste visar båda upp - utbildningsbeviset! inte att hon skulle vara mycket säkrare i lägenheten? Stefan och Torbjörn gjorde en enkätundersökning i Malmö om enkelt brandskydd, och det visade sig att de allra flesta trodde att man var säker i sin lägenhet i cirka fem minuter om det brann i en annan del av fastigheten. Det bästa man kan göra då - om det brinner i en annan del av fastigheten, alltså - är att stanna kvar i den egna lägenheten. Om det däremot brinner i din egen lägenhet och man inte kan släcka branden själv skall man gå ut och stänga dörren efter sig. Det är nämligen inte bara själva elden som dödar, utan faktiskt i ännu större utsträckning röken som man andas in man kvävs till döds. Hade denna kvinna varit kvar inne i lägenheten hade hon troligen levt idag! Information måste alltså till om ett hem skall kunna vara brandsäkert! Inga lagkrav i egna hem Till skillnad från offentliga lokaler finns inga lagkrav på brandskydd i egna hem, och lagen om Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA) gäller bara offentliga lokaler. Därför måste det till frivillighet i Brandsäkert Hem, och kan man krydda anrättningen med några ekonomiska förmåner blir den genast mer aptitlig. Ett exempel på en sådan förmån är att försäkringsbolaget If lämnar 15% på hemförsäkringen för alla som köper Brandsäkert Hem-paketet. Engångskostnaden för Brandsäkert Hempaketet ligger på kr, men rabatten gäller i många år framåt Både hårt och mjukt I Brandsäkert Hem ingår därför både brandskyddsutrustning OCH utbildning, och baspaketet innehåller: Klassad pulversläckare på 6 kg Brandfilt, 120 x 180 cm Brandvarnare, nätansluten Spisvakt Utbildning Det hårda först Den hårda utrustningen tarvar lite kommentarer. En sex-kilos släckare är inte tyngre än att alla kan hantera den. Pulver som släckmedel innebär knepig sanering, men det är fortfarande det mest effektiva släckmedlet per kilo. Försäkringsbolaget tar också mycket hellre en saneringskostnad för släckpulver än en helrenovering för ett utbränt hem. En brandfilt skall vara minst 120 x 180 cm för att vara effektiv, och den kan användas i många sammanhang, inte bara för att släcka bränder i kläder. En soffa, kudde eller andra möbler går oftast att släcka med en brandfilt liksom de flesta spisbränder. Brandvarnare med batterier har många nackdelar, inte minst därför att batterierna måste bytas med jämna mellanrum. Vi skulle aldrig acceptera att TVn eller kylskåpet inte fungerad på grund av uteblivet batteribyte. Självklart skall en brandvarnare vara nätansluten, och vid nybyggnation är det en billig kostnad. I efterhand måste det till en behörig elektriker för detta. Spisvakt ingår eftersom 40% av husbränderna beror på spisen; man glömmer helt enkelt att stänga av den. Det finns olika system redan idag för att eliminera detta, och de används också ofta i äldreboende och dylika lokaler. I Brandsäkert Hem är spisvakten så konstruerad att en liten dosa kopplas in. Den syns inte, och man behöver aldrig ställa in den eller trycka på några extra knappar. Varje gång spisen sätts på tickar en timer igång, och den bryter spisen efter två timmar. Om man mot förmodan skulle ha ett långkok igång som behöver mer tid än så stänger man av spisen, väntar 10 sekunder och sätter sedan på den igen. Då går den ytterligare två timmar. 20

14 Utbildningen viktigast? I paketet ingår också en tvåtimmarsutbildning som sköts av SVBFs länsförening där man bor, en fördel eftersom de är insatta i hur den lokala räddningstjänsten fungerar (räddningstjänsten är en kommunal angelägenhet, red anm). Det spelar ingen roll hur många prylar man har om man inte vet hur man skall använda dem! Det får man göra på kursen, och alla får släcka bränder med hjälp av den släckare man just köpt och kväva eld med den brandfilt som naturligtvis numera är centralt placerad i bostaden. Dessutom får man veta vilken räddningsinsats man kan räkna med om det ändå skulle börja brinna och hur lång tid det tar för den att komma hem till just dig. Effektfull uppvisning För att visa hur fort en lägenhetsbrand ödelägger ett hem arrangerade Brandförsvaret en uppvisning på Medborgarplatsen mitt i centrala Stockholm. I en container hade ett vanligt vardagsrum möblerats upp - med tända ljus. Ett av ljusen lades i soffan samtidigt som en klocka gick igång. Bildsekvensen visar hur rummet såg ut efter 1, 2, 3, 4 och 5 minuter. En brandvarnare hade reagerat redan efter sekunder. Det är lätt att förstå hur oerhört viktigt det är att kunna agera snabbt - och att brandsläckare och brandfilt måste vara tillgängliga. Visserligen är Bensin&Butik en branschtidning för trafikbutiker och servicehandel, och därför kanske någon tycker att detta inte hör hemma här. Men alla har vi egna hem, och vi hoppas att detta kan bidra till att någon får upp ögonen för att inte bara företaget skall brandskyddas, utan också det egna hemmet! Så här såg rummet ut innan branden satte igång. Efter en minut har elden tagit sig, men är fortfarande klart släckbar. Efter två minuter är branden större, men fortfarande släckbar - eller??? Efter tre minuter har vi en riktig brasa. Nu duger inte brandfilt längre! Efter fyra minuter är hela rummet övertänt och bortom räddning. Efter fem minuter börjar brandmännen släcka och allt är totalförstört.

15 REPORTAGE Tema: Bilistiskt HUR LURAD ÄR DU? Bränsleförbrukning. Sänkt förbrukning har blivit ett mantra i bilvärlden, och alla tillverkare presenterar snålbilar på löpande band. Men stämmer tillverkarnas siffror? Text: John Argelander. Illustration: Ola Österling. Enligt Svenska Petroleuminstitutet tankade vi totalt 5,5 miljarder liter eco bensin och diesel i personbilar under 2007, som ska slås ut på landets cirka 5,5 miljoner personbilar. Men av dessa liter är vi svenska bilister lurade på 800 miljoner, eftersom bilarna inte klarar sig på den förbrukning som tillverkarna uppger. Tidningen auto motor & sports testbilar har i snitt under de senaste två åren dragit 17,2 procent mer än vad tillverkarna uppger enligt ECE-normen. Varje bilist är i snitt lurad på 200 liter per år, vilket ungefär ger kronor. Men det är skillnad mellan de olika märkena, vissa jobbar hårt med att optimera bilarna efter testnormen, medan andra bygger bilar som är snåla även i verkligheten. Bäst på att hålla vad man lovar är Nissan, där testbilarna bara drog 8 procent mer i test jämfört med Konsumentverkssiffran. Lexus och Mini har däremot visat sig vara betydligt mycket törstigare än utlovat, vid verklig körning. Så innan du köper en ny bil, läs ett test för att se om du kommer att bli lite eller mycket lurad på förbrukningssiffran. Vilka bilmodeller är snålast? Ägarna säger sitt! Ägarna till nedanstående bilmodeller är mest respektive minst nöjda med bränsleförbrukningen på just sin bilmodell. Volvo dricker som synes på äldre dagar 1: Audi A2 2: Toyota Yaris 3: Toyota Prius 4: Fiat Punto 5: MG-F 6: VW Lupo 7: VW Touran 8: Nissan Micra 9: Mitsu. Carisma 10: Skoda Superb 10: Subaru Impreza 9: Peugeot 807 8: Audi S4 7: Peugeot 205 6: Volvo 760/960 5: Dodge Viper 4: Volvo 240 3: Nissan 350Z 2: Range Rover 1: Jeep G. Cherokee Hur törstiga är testbilarna om man jämför med ECE-normen? Under 2006 och 2007 körde ams cirka 250 testbilar, och snudd på alla var törstigare än de ska vara. Detta är inget tvärsnitt, utan endast de testade bilarna. 1: Nissan +8,3% 2: Opel +9,1 3: Kia +9,9 4: Mazda +11,2 5: Porsche +12,8 6: BMW +13,0 7: Audi +14,1 7: Volvo +14,1 9: Peugeot +14,6 10: Renault +14,9 10: Citroën +18,6 9: Seat +20,8 8: Saab +21,0 7: Toyota +22,3 6: Honda +22,3 5: Alfa +22,5 4: Ford +22,7 3: Hyundai +23,0 2: Mini +26,3 1: Lexus +27,3 Det här är ett sammandrag från auto motor & sport 2/08 landets ledande biltidning. Säljer du auto motor & sport? Tävla om filmer och paraply! Melja till chefredaktrören Alrik Söderlind så kan du vinna ett av tre paket med tre DVD-fi lmer och ett paraply. Svara på frågan vilket bilmärkes angivna bränsleförbrukning som bäst stämmer överens med tidningens tester. Adressen är 26

16 Svensk Bensinhandel svarar på medlemmars FRÅGOR OM ARBETSRÄTT Fråga: Jag har blivit uppsagd av mitt oljebolag eftersom stationen ska automatiseras. Det kommer inte heller att finnas kvar någon butik. Mitt huvud är fullt av olika frågor och jag undrar naturligtvis hur jag ska göra med min personal. Svar: Du är inte ensam om att ha hamnat i denna situation! Det första man ska göra när man blir uppsagd från sitt oljebolag är att kontakta Svensk Bensinhandel och det har du ju redan gjort! Vi hjälper till med alla typer av frågor som kan uppkomma vid denna situation. Eftersom det inte kommer att finnas någon butik kommer det inte heller att finnas något arbete för de anställda och de måste då sägas upp på grund av arbetsbrist. Det är viktigt att personalen får information från dig så fort det är möjligt. Rykten kan spridas fort och det är inte bra om de anställda får höra från annat håll att stationen ska stänga. Efter det att personalen informerats ska Transport och eventuellt annat fack som kan ha medlemmar på din arbetsplats kontaktas. Innan man säger upp personalen måste man nämligen ha en förhandling om arbetsbrist och de uppsägningar som måste göras i samband med arbetsbristen. På förhandlingen fastställer man orsaken till varför du måste göra uppsägningar och man går igenom de anställdas uppsägningstider som är reglerad i lag och kan vara mellan 1-6 månader. Ett protokoll ska upprättas och skrivas under. Därefter fyller man i och lämnar över en speciell blankett till de anställda som heter Uppsägning på grund av arbetsbrist och deras uppsägningstid börjar löpa. Om det finns någon anställd som har lång uppsägningstid är det viktigt att du hinner förhandla och säga upp personal i så god tid att uppsägningstiden löpt ut innan ditt eget avtal går ut för att det är du som är arbetsgivare som får stå för lön under hela uppsägningstiden för de anställda! Catharina Leijonhielm, Bensinhandlarnas A-kassa svarar på medlemmars FRÅGOR OM A-KASSA Fråga: Jag har läst att a-kassan skall bli obligatorisk snart. Stämmer detta och hur påverkar det mig om jag inte är medlem i någon kassa? Svar: Det stämmer att regeringen har föreslagit att a-kassan skall bli obligatorisk. Detta kommer troligtvis inte att ske förrän tidigast Enligt arbetsmarknadsministern ska obligatoriet säkerställa att alla som förvärvsarbetare har rätt till inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. En utredning pågår för tillfället, och den första delrapporten skall redovisas inom kort. De som förväntas bli avgiftsskyldiga är de med inkomst med skatteavdrag. Är du av någon anledning inte medlem i Bensinhandlarnas A-kassa (eller någon av de andra 34 kassorna) kan en månadsavgift komma att dras direkt via skattsedeln. Denna kommer troligtvis att bli högre än den vanliga medlemsavgiften för att på så sätt ge incitament till att gå med i en a-kassa. En slutrapport skall presenteras senast den 30 september, och först då får vi bättre besked om hur och när obligatoriet kommer att införas. Förändringar kommer emellertid att ske inom arbetslöshetsförsäkringen även i år. Följande är föreslagna för 2008: Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet sänks till 75 (gäller från och med april). Ytterligare två karensdagar införs. Detta ger sammanlagt sju karensdagar (gäller från och med juli). Arbetslösa sjukskrivna slipper betala den förhöjda avgiften. (gäller från och med juli). Ny arbetslöshetsavgift som ersätter den förhöjda avgiften. Den nya avgiften kommer att vara baserad på kassans andel arbetslösa (gäller från och med juli). Emma Karlström,

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Nu kör vi frukostmöten

Nu kör vi frukostmöten Nr 3 april 2013 Nu kör vi frukostmöten Lagskolan, del 3 Vi träffar veteranpoolen Central styrning eller entreprenör? Aktuella kartor säljer! Fyll på inför sommaren Ställ ingår Vägatlaser, delkartor, cykelkartor

Läs mer

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset.

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset. 70 år för Shell-station Nr 3 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009 Ny serie: Femte benet test Nr 3 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 5 2009 HÖGTFLYGANDE PLANER FÖR ST1 TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2014 Okq8 i fjugesta är årets station vår bransch ett föredöme i kundbemötande snusförsäljningen en framgång för statoil i åhus tobak tack för

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt?

Nr 4 december 2014. Lokalt fokus Team Sportias styrka. Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? Nr 4 december 2014 Lokalt fokus Team Sportias styrka Betala med mobilen Tips i budgetarbetet Är ditt franchiseavtal lagligt? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria

Läs mer

& Nr 1 2010. se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning

& Nr 1 2010. se upp med taktil märkning! it-brott. skydda dig mot. minitema utbildning B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 1 2010 se upp med taktil märkning! skydda dig mot it-brott minitema utbildning KAFFE & BRÖD Ledare Förbättra

Läs mer

Bakom kulisserna hos Gallerix

Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise focus BRANSCHTIDNINGEN FÖR SVERIGES FRANCHISETAGARE #1 MARS 2015 Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise eller inte? Pengar att spara på nobelpris-innovation Med utökat rättsskydd! Med utökat

Läs mer

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #2 2015 SMITNINGAR DEBATT I MEDIERNA RASTA I ÖDESHÖG IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN AFFÄRSUTVECKLING NY ARTIKELSERIE TEMA Biltvätt En revolutionerande

Läs mer

OLJEPRISET? KUNDKRETS? SMITNINGSENKÄT SÄKERHET BLIR CYKLISTER VÅR NYA VAD HAR HÄNT MED REDOVISNING AV ÅRETS. Nr 1 2015

OLJEPRISET? KUNDKRETS? SMITNINGSENKÄT SÄKERHET BLIR CYKLISTER VÅR NYA VAD HAR HÄNT MED REDOVISNING AV ÅRETS. Nr 1 2015 BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & VAD HAR HÄNT MED OLJEPRISET? BLIR CYKLISTER VÅR NYA KUNDKRETS? Nr 1 2015 REDOVISNING AV ÅRETS SMITNINGSENKÄT SÄKERHET Mandelmarginalkronor. NYHET!

Läs mer

Bilistens kandidat - Tystberga trafik & butik

Bilistens kandidat - Tystberga trafik & butik Från Förbundet Rösta på årets station - gå in på www.bensinochbutik.se! Bilistens kandidat - Tystberga trafik & butik Bilistens kandidat finns i Tystberga strax utanför Nyköping, och man är den enda bensinstationen

Läs mer

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan l l l Nr 5 december 2014 Lusten & friheten lockar SRATs företagare Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

3/2012. Experts nya butikskoncept. Tema: inomhusmiljö Sture uppfann mobilen. Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70

3/2012. Experts nya butikskoncept. Tema: inomhusmiljö Sture uppfann mobilen. Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 3/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Experts nya butikskoncept Tema: inomhusmiljö Sture uppfann mobilen Nästa generation tv från PhiliPs är här. Just nu rullar nästa generation

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen april 2015 Möte med S-ledamöter i skatteutskottet Ulf Ängemo, Gruppchef vid Tullen i Helsingborg och polisen Joakim

Läs mer

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust.

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust. PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2013 Nytt avtal klart på statens område Fredagen den 4 oktober tecknades en överenskommelse mellan

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer