Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden."

Transkript

1 Serie Butikstest test Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar för framtiden Tema: Bilistiskt Kom på höstmötet Shells DO-avtal påskrivet

2 B&B INNEHÅLL Nr 1 Årgång 74 Februari 2008 Omslagsbild: Foto Peter Gunnars, auto motor & sport. Vi tackar för lånet! Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör Redaktionskommitté Ingvar Persson Lennart Olson Leif Ericsson Susanne Forslund Lennart Nilsson Susan Fritz 5 Förbundet förlorade i Högsta Domstolen PDF 8 Statoil rustar för framtiden PDF 10 EMAB - inköpspartner för fria handlare PDF 12 Norsk framtidstro för 7-Eleven och Shell PDF 14 Bensin&Butiks frågepanel PDF 16 Han uppfann läskedrycken! 17 Butikstest med uppfräschare PDF 18 Offentliga lokaler skall vara tillgängliga - för alla! I nästa nummer: 19 Rökavvänjningsprodukter också i övrig handel Sid 20 Shells första DO-handlare My Way - nytt servicebutikskoncept Butikstestet fortsätter Tema Kaffe & bröd samt förstås mycket mer intressant läsning! 20 Brandsäkra ditt hem! PDF 22 Aktuella notiser 24 Mackmyra whisky Tema: Bilistiskt 26 Bilistiska sidan från auto motor & sport PDF 28 Biltvätten viktig för din ekonomi 30 Följ med till Toyota City! 31 Kan en reningspolicy vara tvingande? Sid Norsk-indisk elbil provad 34 Från Automässan i Göteborg Sid Serviceverkstäder måste tänka om! 38 För OKQ8 är biluthyrningen en bra affär Sid 24 Sid 32 Auto motor & sport förser oss med sidan Allmänna Reklamationsnämnden sammanträder 41 Det går bra för Kontrollerad Bilverkstad 42 Nystart för fordonsteknisk utbildning med Lernia Svensk Bensinhandels sidor 44 Avtal tecknat om Shells DO-handlare 44 Kom till årets höstmöte! 45 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa PDF 46 Nya medlemmar 47 Leverantörsregister Sid 42 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundets organisation består av fyra regioner med egna styrelser. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter.

3 B&B LEDAREN Hur skall vi vanliga människor förstå SVERIGES LAGAR? Så var det nytt år och dags för nya tag. Förra årets sista arbetsdag kom att bli speciell i och med att den nu över sju år gamla tvisten mellan Svenska Shell och Svensk Bensinhandels medlem i Växjö, Finn Mossblad, som blivit uppsagd, fick sin slutliga lösning. Denna fråga har naturligtvis fått stort utrymme i detta nummer. Ingående beskrivning av sakfrågan och utgången får du på sidorna 5, 6 och 7. Där finns också kommentarer från alla inblandade. Här tänker jag i stället ägna några rader åt själva systemet som vi lever i. Jag tänker på att vi ibland inte förstår vad det egentligen står i lagen, och att den ofta kan tolkas på olika sätt. Detta leder till en otrygghet som de flesta av oss inte är fullt medvetna om. Tittar man sedan vidare på vad det kostar att få ett avgörande i en eventuell tvist så står den enskilde oftast maktlös. att vi hade rätt, medan övriga tre tyckte att Shell hade rätt. Som brukligt är i alla instanser är det förlorande part som får stå för alla rättegångskostnader. Ärendet handlar om hur man i en fråga skall tolka det som står i Svea Rikes lag. Lagboken är en bok som varje människa egentligen borde förstå och kunna följa. I detta ärende har tolv domare varit inblandade, på tre olika nivåer i vårt rättssystem. Nio av dessa tyckte att Finn och Svensk Bensinhandel hade rätt. En av dessa var ordförande i Högsta domstolen. Tre domare tyckte att Shell hade rätt. Detta exempel säger oss att lagar och förordningar inte alltid är så självklara att alla tolkar dem på samma sätt - det är därför det finns domstolar som förser oss med tolkningsfall som skall göra det enklare att tolka lagtexterna. Låt oss ta det från början. Finn gick till sin organisation eftersom han inte var nöjd med hur Shell behandlade honom vid uppsägningen. Vi förhandlade med Shell och efter noggrann analys tillsammans med vår expert, advokat Harry Steinmann, var vi överens om att budet från Shell var för dåligt. Tillsammans bestämde vi oss för att stämma Shell. I tingsrätten var de tre domarna eniga och dömde ungefär så som vi tyckte var rätt. Domen överklagades till hovrätten. Den bestod av fyra domare, som alla tyckte precis som tingsrätten att vi hade rätt. De till och med höjde skadeståndet till Finn med några hundra tusen. Eftersom Högsta Domstolen ansåg att detta var en principiellt viktig fråga som inte blivit belyst i vårt rättssystem tidigare gavs prövningstillstånd som det heter när fallet hamnat där för slutligt avgörande. I Sveriges högsta rättskipande organ sitter fem domare. Ordföranden och ytterligare en av domarna tyckte Om vi sedan tittar på kostnaderna så kan vi konstatera att det sällan är några vanliga människor som låter sina tvister avgöras i domstol eftersom vi har systemet att förlorande part står för alla kostnader. I det här fallet var de runt två miljoner, men Finn var medlem i Svensk Bensinhandel och ärendet var principiellt viktigt för många medlemmar. Därför blev det prövat. På sidan 6 kan du läsa Finns uppmaning till alla att vara med i en branschorganisation. Vikten att organisera sig och att sedan ha en god sammanhållning framgår av flera andra artiklar i detta nummer. Som enskild är man ganska svag i förhandlingar med oljebolagen. Se artiklar om förhandlingar med Statoil på sidan 8 och med Shell på sidan 44. Att tillhöra Svensk Bensinhandel innebär också tillgång till ett nätverk av specialistadvokater inom många andra områden. Se till exempel på sidan 31 som handlar om miljöfrågor, där vår specialist heter Mikael Lundholm. Till sist; glöm inte att redan nu reservera oktober för vårt stora höstmöte, se sidan 44. Ingvar Persson, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Ingvar Persson, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel E-post: Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , Fax E-post: Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tfn: Tryckning Grafiska Punkten Box Växjö Verkställande direktör: Ingvar Persson Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3 tr Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: E-post: Bankgiro Nummer 2 kommer den 25 mars. Manus till redaktionen senast den 25 februari. Prenumerationspris för 2008 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 Förbundet har fått tvist prövad i HÖGSTA DOMSTOLEN Den högsta instansen i vårt rättsväsen är Högsta Domstolen som bara tar sig an principiella fall. Den 21 november avhölls där förhandlingar mellan Svenska Shell (Shell) och Finn Mossblad/ Dalbo Bensin (Dalbo), ett fall som nu fick sin slutliga lösning. Själva tvisten handlar om huruvida Shell har rätt att säga upp en hyresgäst utan att betala skadestånd enligt hyreslagen. Så skedde nämligen i det här fallet, som i korthet ser ut som följer. Ny station byggde Shell en helt ny station, och Finn Mossblad blev erbjuden att driva den som återförsäljare blev stationen en Selectstation, fortfarande med Finn Mossblad som återförsäljare. Men den 23 maj år 2000 säger Shell upp avtalet eftersom man avser att driva stationen i egen regi. Shell ersätter Dalbo enligt den norm som den tidigare Trygghetsfonden används sig av, 22 basbelopp. Felaktig ersättning Så långt är allt frid och fröjd, men nu skiljer sig parterna åt. Dalbo menar att ersättningen är alldeles för låg, och att det regleras i hyreslagen hur stor ersättningen skall vara när en hyresgäst tvingas flytta från sin hyrda lokal. Hyresgästen skall inte lida någon ekonomisk skada, utan skadeståndet skall vara likadant som om han skulle fortsätta sin verksamhet. Och eftersom stationen sköttes bra var bruttovinsten drygt om året under , och Dalbo anser att en ersättning på fem förlorade år är en lämplig ersättningsnivå, alltså dryga 2,5 miljoner. Tidigare domar Innan en dom kommer upp till Högsta Domstolen har den behandlats i Tingsrätten och Hovrätten, och båda dessa instanser har dömt till Dalbos fördel. Men det finns omständigheter som gör detta fall extra komplicerat. I Motala drev en annan återförsäljare ett identiskt fall mot Shell, men förlorade i båda instanser. Till saken hör att det var samma Hovrätt som dömde och som alltså kom till två helt olika slutsatser, troligen en stark anledning till att Högsta Domstolen tog upp tvisten. Bensin&Butik närvarande Svensk Bensinhandel har hela tiden stöttat Finn Mossblad i sin kamp eftersom förbundet anser att frågan har stor principiell betydelse, och förbundet har anlitat en av landets främsta experter som hjälp, advokat Harry Steinmann (som för övrigt svarar på hyresfrågor i denna publikation, red anm). Eftersom det var första gången som förbundet får en tvist prövad i Högsta Domstolen var Bensin&Butik med under hela förhandlingen, och det var både spännande och lärorikt att lyssna. Så här går det i korthet till när Högsta Domstolen tar sig an ett fall! Sakframställan Det hela startade klockan 9.30 med att Dalbo, som alltså företräddes av Harry Steinmann och Niklas Lidquist, lade fram sina skäl varför HD borde lämna Shells överklagande utan åtgärd, och det höll på i nära en timme. Sedan var det Shells tur att ge sin syn på saken, något som också tog sin rundliga tid. Därefter fick Harry ge kommentarer på Shells anförande, och Shell i sin tur kommentera Harrys kommentarer. Vittnesmål Efter lunchen skulle vittnesmålen avlyssnas, och det var sammanlagt nio olika som avlyssnades, antingen med hjälp av bandinspelning eller uppläsning. Slutplädering Det hela avslutades med parternas slutpläderingar, och här tryckte Harry på det indirekta besittningsskyddet som hyreslagen förskriver. Han anser att Shell vill sätta hyreslagen ur spel, och att om HD går på Shells linje innebär det att hyreslagen inte längre gäller. Han motsatte sig också Shells syn att återförsäljaren bara lånat Shells kunder, utan hävdade att det är Finn Mossblads kunder vi pratar om. Han ansåg också att Shell fått en rundligt tilltagen hyra för den investering man gjort i butiken, och att det är Dalbo som burit hela det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Dalbo har också skött sig oklanderligt, varför det inte finns någon saklig grund för uppsägning. Shell å sin sida menade att relationen med Dalbo mer är att betrakta som ett franchiseförhållande där hyresavtalet bara är en del. Det borde ge Shell möjlighet att driva verksamhet under sitt eget varu- (forts på sid 6) De båda advokaterna Niklas Lidquist (vänster) och Harry Steinmann (mitten) ser nöjda ut efter avslutade förhandlingar. Finn Mossblad verkar något mer tveksam... 5

5 Selectstationer längre, och den driftsform som gäller för Select för närvarande är RBA-driften som inte fanns då och som dessutom snart försvinner när 7- Eleven skall ta över Selectbutikerna. Förutsättningarna är alltså helt olika nu än de var år Dessutom undrar man om det måste ta 7,5 år för att avgöra en tvist i vårt rättssystem? Att gå i ovisshet i nära 10 år kan knappast anses som acceptabelt om man skall kunna prata om rättssäkerhet i dess mest basala mening. Shells chefsjurist Monica Persson tillsammans med ombudet advokat Thomas Lindwall verkar också nöjda med dagens insats. (forts från sid 5) märke i egen regi om man så önskar istället för att låta en återförsäljare göra det. Ersättning har också betalats ut enligt en norm som varit gällande i branschen sedan länge och som också förordats av förbundet. Man menar även att Dalbo haft stor nytta av Shell som varumärke, och att Shell dessutom är delaktig i verksamheten eftersom man tar miljöansvaret om något skulle hända. Därför menar Shell att uppsägningen är saklig eftersom man har rätt att driva sin verksamhet på det sätt man själv anser bäst. Rätten att nyttja det egna varumärket borde inte kunna åsidosättas genom hyreslagstiftningen. Rättssäkerhet? En reflektion som måste göras i sammanhanget är den tid detta tagit. Uppsägningen kommer den 23 maj år 2000, och båda parter har alltså gått i ovisshet sedan dess. Mycket vatten har också flutit under broarna under tiden, så Shell kommer inte att få mycket nytta av den vinnande domen. Nu driver ju Shell inga Egna kommentarer Som icke juridisk kunnig var det ändå spännande att vara på plats. Det kändes att båda parter var lite tyngda av stundens allvar; det är inte ofta som en advokat får tillfälle att föra en klients talan i juridikens yttersta finrum. Därför förvånade det något när båda parter upprepade vissa argument flera gånger, som exempelvis att Shell löst in varulager och inventarier. Där menade Shell att det är en ersättning som skall avräknas från skadeståndet, medan Harry anser att det bara är att byta ut poster i en balansräkning. Det borde väl räcka att man påpekar detta en gång? Ingen av parterna lär ju ändå ändra sin inställning. Shell vann Dom i målet föll den 28 december, och det till Shells fördel. Dock var HDs domare inte eniga, utan det blev minsta möjliga segermarginal, 3-2. Vad domslutet innebär för framtiden kommenterar här de båda parterna, och vi har också fått med kommentarer från både Svensk Bensinhandel och från personen det handlar om, Finn Mossblad. Finn Mossblad kommenterar Personen som verkligen berörs av denna dom är Finn Mossblad. Bensin&Butik ringde upp och bad honom berätta hur han upplever domen och vilka konsekvenser det får för honom. B&B: Vilken var din första reaktion? Finn: Besvikelse, naturligtvis. Största besvikelsen är nog ändå att branschen fortfarande inte fått reda på vad som gäller eftersom domstolens beslut inte var enhälligt, utan tvärtom så oenhälligt som det kan bli. Jag hade förstås hoppats på vinst också i denna instans; enhälliga domslut i både tingsrätt och hovrätt pekade på att detta inte skulle vara omöjligt. B&B: Vilka konsekvenser får domen för dig? Finn: Jag klarar mig ändå. För det första har jag aldrig tagit ut något i förskott, och för det andra har jag fått utomordentligt stöd från Svensk Bensinhandel. Utan det stödet vete katten om jag hade vågat driva frågan över huvud taget! B&B: Vad tycker du är det värsta med domen? Finn: Det värsta tycker jag är den långa tid det tagit. Uppsägningen som var grunden till tvisten kom i maj år 2000, och HDs dom kommer den 28 december Det betyder nära 8 års väntan i ovisshet, något som kan knäcka den starkaste. Är det verkligen så rättsäkerheten skall fungera? B&B: Ser du något positivt med domen? Finn: Nej, faktiskt inte. Jag trodde i min enfald att HD var till för att skapa prejudikat, att hela rätten skulle vara enig och döma åt ena eller andra hållet och att saken nu skulle få sin slutliga lösning. Nu blev det 3-2 med rättens ordförande på min sida dessutom! B&B: Och vad händer nu för din del? Finn: Egentligen ingenting. Jag fortsätter mitt liv som vanligt och har redan lagt detta bakom mig. Men jag vill passa på att uppmana alla som driver bensinstation att vara med i Svensk Bensinhandel. Där finns kompetens att klara upp de knepigaste situationer, och om inte förbundspersonalen själva kan hantera frågorna tar man till landets främsta experter till sin hjälp. Jag har känt starkt stöd av en verklig expert på hyresrättsfrågor, advokat Harry Steinmann, som skickligt lotsade mitt fall till vinst i både tingsrätt och hovrätt trots att en kollega till mig som drivit ett precis likadant fall förlorat i båda dessa instanser. Det säger en del om förbundets kvalitet! B&B: Då säger jag tack för pratstunden och hoppas att du inte är alltför besviken. Finn: För all del, men jag har som sagt aldrig tagit ut någon seger i förskott. Men visst hade det varit betydligt trevligare att gå segrande ur striden. Det hade gett mig en betydligt bättre ekonomisk grund att stå på i framtiden förutom den härliga känslan av att få bekräftat att man haft rätt! 6

6 Finn Mossblads advokater kommenterar Det är aldrig roligt att förlora. Det är Bensin&Butiks första reaktion när jag träffar Finns advokater Harry Steinmann och Niklas Lidquist för att få deras syn på domen. Men efter samtalet känns framtiden ändå relativt hoppfull för de återförsäljare som hyr sina lokaler av oljebolaget. Fullständig chock Harry beskriver hur det var att ta del av beskedet som kom på årets sista arbetsdag, den 28 december. - Jag blev chockad, erkänner han. Det var som att bli slagen i huvudet med en klubba. Visst, efter så många år i yrket har jag lärt mig att man aldrig skall ta något för givet i domstolar, men här tycker jag att vi hade så mycket som talade i vår favör, inte minst helt eniga domar i både tingsrätt och hovrätt. Inte eniga justitieråd Både Harry och Niklas trycker på det faktum att HD inte var eniga, något som betyder att vi fortfarande inte fått klarhet i hur dessa frågor skall tolkas i framtiden. Hur vanligt är det att HD inte är eniga? - Just fördelningen 3-2 är mycket ovanlig, svarar Niklas. HDs uppgift är just att klargöra, att skapa prejudikat, och det har man inte klarat av i det här fallet. Jag kan också berätta att det finns 15 justitieråd, som domarna i HD kallas. Dock har dessa inga speciella fack som de är experter på, utan meningen är att de skall vara så pass kompetenta att de skall kunna avgöra alla olika typer av mål. Det är tvärtom så att den breda kunskapen prioriteras. Det gör det möjligt för dem att se över hela det juridiska registret. Nackdelen är att de ibland saknar specialkunskaper i det särskilda fack som frågan gäller. Jag anser att det märks i denna dom. De två som håller med oss har klart och tydligt markerat sina ståndpunkter medan de tre som har en avvikande mening dessvärre är väldigt allmänna och svepande i sina formuleringar. Besittningsskyddet framtiden? Hur skall vi då se på det indirekta besittningsskyddet för återförsäljare i framtiden? Finns det risk för att hyresvärdar i framtiden kan säga upp hyresgäster utan risk för skadestånd? - Absolut inte, svarar Harry och Niklas nickar instämmande. Vad vi med säkerhet kan säga är att i just detta fall bedömdes en ersättning om 22 basbelopp som tillräckligt för att oljebolaget inte skulle behöva betala mer i skadestånd. Det säger däremot inget alls om hur andra hyressituationer skall hanteras. Jag kan garantera att landets hyresgäster fortfarande kan lita på sitt indirekta besittningsskydd på precis det sätt som lagen föreskriver, och jag kan inte tänka mig att landets oljebolag nu ser en chans att slänga ut återförsäljare till höger och vänster. När det gäller hyresavtalen kan Svensk Bensinhandels medlemmar känna sig trygga också i fortsättningen och om något oljebolag bär sig dumt åt mot en återförsäljare skall jag med glädje försvara denne i en eventuell tvist! Shell kommenterar Shells representanter, chefsjurist Monica Persson och advokat Thomas Lindwall, känner främst en lättnad till följd av HDs dom, både för egen del och för återförsäljarkollektivet. Det har lagts ner mycket kraft och energi från båda sidor eftersom det fanns ett behov att få frågan prövad, och nu vet vi vad som gäller. bort besittningsskyddet för alla återförsäljare, fortsätter Thomas. Nu kan samarbetet fortsätta på samma sätt som det alltid gjort, och det gagnar alla parter. - Som vi ser det borde också Svensk Bensinhandel kunna känna viss tillfredsställelse över att Shell vann det här målet, säger Thomas. Vår inställning har hela tiden varit att det är helt orimligt att betrakta den mångfacetterade relationen mellan återförsäljare och oljebolag som endast ett hyresavtal. Shell hyr inte bara ut en lokal, utan har ett intimt samarbete med återförsäljaren på många plan som exempelvis licensieringen av Shells starka varumärke. Enligt vår uppfattning kan värdet av Snäckan i en hyrestvist inte flyttas från Shell till en återförsäljare. Hyreslagstiftningen är till för en relation när fastighetsägaren hyr ut en tom lokal, men är inte anpassad för moderna franchiseavtal. HD har tagit ställning Thomas menar också att HD nu tagit slutlig ställning i frågan. Att HD inte var enig i sin uppfattning tycker han inte spelar någon roll. - Det är inte helt ovanligt att HDs ledamöter kommer till olika slutsatser, säger han. Det innebär dock inte att HDs dom skulle vara svagare eller mindre värd. HD har tagit slutlig ställning, och det gäller till 100%. Hyresrättsligt värde - Nu finns också ett hyresrättsligt värde även om HD inte tagit ställning till dess storlek, menar Monica. I det här fallet hade vi redan kommit överens om en ersättning på 22 basbelopp, och det anser alltså HD vara rimligt utifrån ett hyresrättsligt perspektiv. ÅF behöver inte oroa sig Både Thomas och Monica anser att denna dom gör det möjligt för oljebolagen, återförsäljarna och Svensk Bensinhandel att också fortsättningsvis har goda relationer med varandra. - Som vi ser det kan vi nu fortsätta verka i samförstånd, säger Monica. - Om HD haft en annan uppfattning skulle det innebära att alla oljebolag fortsättningsvis varit tvungna att avtala Shell delar sin kostnad - frivilligt! Vid slutlig prövning är det den förlorande parten som får stå för alla kostnader, både sina egna och motpartens. - I det här fallet hamnar våra kostnader på 1,2 miljoner, men vi har valt att efterskänka hälften, kronor, helt frivilligt, säger Monica. Med detta vill vi markera att vi anser att alla har vunnit på den här domen. Dalbo har fått en rimlig kompensation, och Svensk Bensinhandel, som verkligen ställt upp på ett fantastiskt sätt för sin medlem, har fått besked om att ingen återförsäljare behöver vara orolig för att bli utan en rimlig kompensation i framtiden. Svensk Bensinhandel kommenterar Nu är frågan löst, och vi behöver inte längre leva i osäkerhet. Domen visar att en rimlig ersättningsnivå ligger på 22 basbelopp. Vi delar Shells och Harrys mening att det inte finns någon anledning till oro för de av landets återförsäljare som hyr fastighet av oljebolaget, men det hade förstås varit bättre om ersättningsnivån kunnat beräknas enligt de normer som hyresrättslagstiftningen säger. Slutligen tycker vi att Shells åtgärd att avstå från kr av sina rättegångskostnader är en snygg gest, och vi hoppas på ett framtida gott samarbete på alla fronter. 7

7 B&B Oljebolagen Statoil förändrar och rustar FÖR FRAMTIDEN Alla i branschen är överens om att det är en överetablering på den svenska bensinstationsmarknaden och att en strukturrationalisering är nödvändig. Statoil är i full färd med att genomföra en sådan, och har nu kommit överens med både Svensk Bensinhandel och sina återförsäljare om tagen. Bensin&Butik har en längre tid försökt få till stånd en intervju med Statoils chef för bensinstationerna, Stefan Jönsson, och i mitten på december 2007 ansåg han att tiden var mogen att berätta om hur Statoil skall se ut i framtiden. B&B: Ge Bensin&Butiks läsare en kort bild av Statoils övergripande syn på sin framtida bensinstationsverksamhet! Stefan: Det är många faktorer som samverkar. Sveriges stationsnät är anpassat för bensinbilar med täta tankningar. Idag kräver fordonsparken allt fler olika drivmedel och allt färre tankningar per körd sträcka eftersom våra bilar blir allt bränsleeffektivare. Det gör att vi, precis som många andra, har för många stationer för att kunna möta framtiden på ett effektivt sätt. Bränsleutbudet i framtiden kommer Stefan Jönsson är övertygad om att Statoils strukturrationalisering är ett måste för att kunna överleva som oljebolag i framtiden. att ställa större krav på investeringar för att klara fler bränslen, och då måste stationerna bli större för att kunna hantera större volymer. Samtidigt vet vi också att en del kunder vill tanka på automat och en del på en bemannad station. Genom förvärvet av Jet kan vi komplettera vår kedja av fullservicestationer med en effektiv automatkedja. Vi behöver anpassa oss redan nu till en kommande framtid. B&B: Om stationerna skall bli större måste det betyda att mindre skall läggas ner. Hur många är det fråga om? Stefan: Vi har noga analyserat alla våra stationer och utvärderat förutsättningarna för varje station. Vår bedömning är att ca 30% av våra stationer bör göras om till automater och 10% bör läggas ner över tid. Valet mellan fullservice och automat avgörs av de affärsmässiga förutsättningarna. Det är alltså betydligt vanligare att vi gör om till automater än att vi lägger ner. Det betyder att vi kommer finnas kvar på många orter med ett oförändrat utbud av drivmedel och med ett konkurrenskraftigt drivmedelserbjudande. B&B: Vilken reaktion har Statoil mött ute i landet när beskeden kommit om automatisering eller nedläggning? Stefan: Den har varit blandad, och i många fall har kritiken varit negativ. Vi förstår besvikelsen på orter som mister sin sista bemannade station. Folk i mindre samhällen förstår inte varför vi vill ta bort just deras butik som kanske till och med inte går med förlust, men vi måste se framåt. Statoil är främst ett drivmedelsbolag, och vi vet att våra kunder främst är lojala mot konkurrenskraftiga drivmedelspriser. Tyvärr är det ofta så att den lilla byn både vill ha kakan kvar och äta upp den. Invånarna själva åker ofta till det större samhället i närheten för att veckohandla på stormarknaden, och då passar man på att tanka också. Butiken på hemmaplan går man till för kompletteringshandel och mindre inköp. Jag vill också påpeka att vi genomfört denna förändring tillsammans med både Svensk Bensinhandel och våra köpmän och att vi är helt överens om de villkor som skall gälla framöver. De handlare som blir kvar kommer att få större, mer lönsamma stationer framöver och de få som tvingas sluta tar vi hand om på ett bra sätt. B&B: Statoils stationer drivs idag både av er själva och av köpmän. Hur ser du på det i framtiden? Stefan: Vi har en bra mix av egna anläggningar och återförsäljardrivna, och den mixen vill vi ha kvar. Vi ser en fördel i att kunna testa koncept och andra aktiviteter på våra egna stationer innan vi rullar ut dem hos återförsäljarna. B&B: Ni köpte Jet nyligen. Hur passar det in i er nya strategi, och hur skall dessa profileras? Och vad händer med er egen automatkedja 1-2-3? Stefan: Statoil köper Jet för att komplettera vårt nät av servicestationer med en effektiv automatkedja. Köpet är ett led i Statoils pågående arbete för att ge drivmedelskunden konkurrenskraftiga priser och maximal valfrihet när det gäller bränslekvalitet och servicegrad. Eftersom så många som 50% av kunderna efterfrågar effektiva, billiga automatstationer där det går fort att tanka passade Jet utmärkt som komplement till våra bemannade stationer. Hur profileringen blir och vad som händer med har vi inte bestämt ännu. Det blir en fråga att tackla när vi genomfört vårt rationaliseringsprogram. B&B: Från den 1 oktober är också Statoil och Hydro ett gemensamt bolag. Hur passar Hydro och Uno-X-stationerna in i det nya Statoilnätet? 8

8 SAXAT FRÅN PRESSEN Statoils planer har inte gått obemärkt förbi. Här ett exempel bland många på hur Statoils meddelande kan tas emot. Det här kommer från Östgötakorrespondenten, och den aktuella stationen ligger i Kisa. Statoil står fast vid beslut om nedläggning Statoils butik i Kisa är borta om två år. Det kan till och med bli betydligt tidigare. Det beror på vilka ambitioner som köpmannen Andreas Holm har. Vill han kliva av vid en speciell tidpunkt får vi ta det i en förhandling, säger Michael Johansson, regionchef vid Statoil. Andreas Holm säger att drivkraften sviktar efter Correns avslöjande i november att Statoil tänker bomma igen butiken i Kisa och ytterligare cirka 200 bemannade stationer de närmaste åren. Motivationen varierar från dag till dag, och just nu vet jag inte. Statoil ska komma med någon form av erbjudande och först då vet vi mer. Klagomål och vädjan Den aviserade nedläggningen har mötts av hård kritik från många Kisabor. Protesterna har nått ända upp till toppen på Statoils organisation. Bland annat i ett brev från Gudrid Hansen, ordförande i Svensk Handel i Kisa, som vädjar till oljebolagets ledning att göra en omprioritering eller åtminstone besöka Kisa för att ge den information till organisationer, företagare och övriga invånare som vi behöver för att (... ) kunna se det kloka i beslutet. Men någon omprövning av nedläggningsbeslutet blir det inte, enligt Michael Johansson. Vi förstår opinionen, men vi måste också anpassa oss inför framtiden. Vi lever under en enorm prispress på drivmedelssidan. Då måste vi säkra stationsnätet med automatstationer eftersom Statoil i första hand är ett drivmedelsföretag. Utan ansikte Michael Johansson har även tagit emot Gudrid Hansens brev. I går kom svaret där han beklagar den starka reaktionen från Svensk Handel. Däremot nämner han inte ord om att komma till Kisa för att möta kritikerna öga mot öga. Trist, säger Gudrid Hansen. Det finns inget ansikte på Statoil just nu och det är tråkigt att man inte kan bemöda sig att ta en diskussion. Michael Johansson medger för Corren att informationen om nedläggningen kunde ha varit bättre. Vi ska kontakta kommunalrådet för att förklara vad vi gör och varför. Den diskussionen inser vi i dag att vi borde ha tagit tidigare. Kommentar från Svensk Bensinhandel De nyligen avslutade förhandlingarna med Statoil har varit de mest omfattande under mina över 20 år i den här organisationen. Så snart vi fick klart för oss vidden av de förändringar bolaget planerade tillsatte vi en förhandlingsgrupp där fyra Statoilköpmän ingick tillsammans med Robert Dimmlich och jag själv från förbundet. Vi har arbetat intensivt med att hitta acceptabla lösningar och hela tiden förankrat alla ställningstaganden i hela styrelsen för Statoils Köpmannaförening. En viktig del i förhandlingarna har gällt hur man tar hand om dem som i framtiden kommer att stå utanför. Tack vare ett mycket gott samarbete har vi landat i avtal som vi alla är beredda att stå upp och försvara. Det är dock viktigt att konstatera att när man förändrar situationen för så här många finns det alltid vinnare och förlorare. För dem som drabbats värst försöker vi hitta lösningar genom enskilda förhandlingar. Vi på kontoret vill framför allt tacka de köpmän som lagt ner mycket arbete för att vi tillsammans skulle komma i mål. Ingvar Persson, VD Stefan: Den 1 oktober 2007 blev Statoil och Hydro ett bolag på koncernnivå. På den svenska marknaden pågår för närvarande en integrationsprocess för att se på vilket sätt vi ska slå ihop bolagen. Där har vi också en fråga att tackla den dag vi är klara med rationaliseringsprogrammet. B&B: Om man slår ihop marknadsandelarna för Jet, Statoil och Hydro hamnar man på runt 46%. Är det troligt att EU godkänner en sådan stark koncentration? Stefan: Affären med Jet ska godkännas av de europeiska konkurrensmyndigheterna och vi kan och vill inte i det här läget spekulera kring utfallet av den processen. Mycket talar väl för att de har åsikter om det, men hur dessa ser ut vet vi inte. B&B: Då återgår vi till Nya Statoil. Kan du berätta något om upplägget på de konceptstationer som blir kvar? Stefan: De återförsäljare som blir kvar skriver vi franchiseavtal med, och de kommer att uteslutande ägna sig åt butiks verksamheten. Vi tar över bränslehanteringen, och får då möjlighet till en ökad effektivitet och en snabb och flexibel prissättning. Vi fortsätter att arbeta för att hela tiden öka vår effektivitet i kedjan på ett allt resurssnålare sätt vilket kommer våra kunder tillgodo genom konkurrenskraftiga priser, ett bättre erbjudande och rätt service nivå. B&B: Hur ser Statoil på den framtida bränslemixen. Hur länge kommer bensin och diesel att vara dominerande, och vilka nya bränslen kan vi förvänta oss? Stefan: Bensin kommer att finnas kvar de närmaste 15 åren, men att krympa i andel. Diesel ökar kraftigt just nu, och Statoil tittar på nya, intressanta alternativ som vi släpper när de är färdigutvecklade. E85 har ökat kraftigt, mycket beroende på pumplagen och ekonomiska incitament för dem som köper miljöbilar. Etanol är ett steg på vägen men allt fler inser att etanol inte ensamt kan ersätta våra fossila bränslen. Vi ser att fordonsgas kan vara ett alternativ på en lokal marknad med närhet till en produktionsanlägging, men knappast på ett nationellt plan på grund av knepig infrastruktur. Vätgas ligger för långt i framtiden för mig att ha en åsikt om. Det som är viktigt är att vi får klara, tydliga och framför allt långsiktiga bestämmelser från politikerna vad som gäller framöver. Vi måste också gå hand i hand med fordonstillverkarna här, annars blir det lätt ett Moment 22-förhållande; vi tar inte fram alternativa bränslen eftersom det inte finns fordon, och fordonstillverkarna gör det inte eftersom det inte finns bränsle att tillgå. B&B: Om jag klämmer dig lite hårdare, vad kommer Statoil att satsa på i bränsleväg de närmaste fem åren? Stefan: Övergången från fossila till alltmer klimatneutrala drivmedel har bara påbörjats. Jag tror att vi då har en större andel diesel, möjligen biodiesel eller syntetisk diesel. Redan nu ser vi den svavelfria europa dieseln som ett klimatmässigt bättre alternativ, och eftersom andelen dieselbilar ökar ser vi inte några skäl för att Sverige ska behålla sin särkvalitet på diesel. Det skulle ge svenska konsumenter en mer konkurrensutsatt marknad och ett lägre dieselpris. E85 tror jag kommer vara ett nischbränsle, men att vi kommer att blanda in upp till 10% etanol i den vanliga bensinen. Men vi på Statoil vill vara i framkant på bränsleutvecklingen när det gäller förnybara bränslen, och vi hoppas kunna visa det i konkret handling framöver. Vi har ju tillgång till hela processkedjan inom koncernen, vilket förstås är en stor fördel. Men om fem år är vi fortfarande till största delen beroende av fossila bränslen. B&B: Då har jag en sista undran. Kan vi träffas i vår på en av Statoils konceptstationer, dels för att berätta om den, dels för att du då kanske vet mer om hur Jet och Hydro skall anpassas till Statoilfamiljen? Stefan: Det lovar jag, och jag ser fram emot ett nytt möte till våren!

9 B&B Reportage vill vara den fria handlarens alternativ för INKÖPSSAMARBETE När Shell introducerade Select i mitten på 90-talet innebar det att övriga Shellhandlare stod utanför Shells inköpskanaler. Då bildades det som senare skulle bli EMAB för att kunna förse de fria handlarna med bra inköpskanaler. Det har gått bra för EMAB, och framtiden ser också ljus ut. Selectkonceptet innebar att butikerna bara skulle drivas med Shellanställd personal, och de stationer som inte passade in i Selectkonceptet fick klara sig själva bäst de kunde. Något stöd från Shell fick de inte längre, och inte heller fick de använda sig av Selectbutikernas inköpskanaler. Om nu tanken från Shells sida var att dessa fria handlare skulle lägga sig ner och dö misstog man sig gruvligt. Istället bildades EMAB, ett bolag som helt utan vinstintresse skulle arbeta fram förmånliga samarbetsavtal med leverantörerna, men också förse sina medlemsbutiker med stöd i form av marknadsföring och affärsutveckling. Idag ägs bolaget till 50% av Shell- och Bilistenhandlare, och till 50% av Hydro och dess handlare, och knappt 400 butiker omfattas. Kontoret EMABs kontor ligger i Norrviken strax norr om Stockholm med närhet till E4, Arlanda och pendeltåg. Där arbetar tre personer; Lennart Nilsson som ansvarar för avtal och allmän samordning, Göran Sandahl som ansvarar för kampanjer och sortiment och Anna Jarrolf som sköter administrationen, inte minst de bonusutbetalningar som kommer EMABs kunder till del. EMABs uppdrag EMABs viktigaste uppdrag är att förhandla fram bra inköpspriser för sina medlemmar. Där gäller det att hela tiden jämföra olika aktörer med varandra för att kunna förhandla fram så bra villkor som möjligt. Det har resulterat i att Axfood Närlivs kommer att leverera non food-sortimentet från och med 1 februari 2008 istället för Hall-Miba, en förändring som kommer att innebära ytterligare fördelar för medlemmarna. - Vi har jobbat ihop med Hall-Miba i många år, men har nu valt att lägga också non food-varor hos Axfood Närlivs, förklarar Lennart. Vi ser strikt affärsmässigt på våra relationer med leverantörerna. Axfood levererar det mesta i matväg, och vi har bara positiva erfarenheter av det samarbetet. Med denna förändring förenklar vi hanteringen för våra medlemmar. De beställer alla varor från ett och samma ställe, får leveranserna samtidigt och behöver bara hantera en faktura. Vi avser också att fördjupa vårt samarbete på fast foodsidan med Axfood Närlivs framöver, men hur vårt nya fast food-koncept kommer att se ut är inte helt klart idag. Sortimentsoptimering EMAB erbjuder också sina butiker hjälp med att driva sin affär effektivare med bland annat sortimentsoptimering, space management och butiksutveckling. Här närmar sig EMAB andra centralt styrda koncept, men Lennart ser en stor skillnad när han jämför EMAB-butiker med exempelvis hårt konceptstyrda butiker som Shell Select och 7-Eleven. - Vi tror stenhårt på den fria handlarens kraft och förmåga, säger han. Det är själva grundbulten i hela vårt upplägg. Men vi får inte glömma bort att det finns en styrka också i hårt styrda koncept. Vi försöker att kombinera dessa två, att plocka det bästa från bägge världarna. Det går inte att driva en butik idag utan att erbjuda storsäljare som exempelvis Coca Cola och kexchoklad, för att nämna några. Samtidigt är det egna entreprenörskapet också viktigt, liksom varje butiks förutsättningar som storlek och läge. Vår kombination av effektiv kedjesamverkan och fria entreprenörer tror jag kommer att bli mycket effektivt i framtiden. A, B och C-butiker I EMABs värld kan därför medlemsbutikerna själva välja om de vill vara A, B eller C-butik och kan därmed välja vilken hjälp och service de vill ha från EMAB. - Vi ställer också krav på våra medlemmar, och de som väljer att vara A-butiker får mest stöd samtidigt som vi ställer högst krav på dem, förklarar Lennart. En A-butik förpliktigar sig att ta in ett visst sortiment, en förutsättning för att vi skall kunna förhandla fram bra avtal med leverantörerna. De måste också följa alla kampanjer och ha fokus på fast food. Vi erbjuder A-butikerna hjälp med att utveckla sin butik genom projektet Butikslyftet, då Axfood kommer till butiken och föreslår förbättringar för att ytterligare öka försäljningen. De åtnjuter också utbildning, bättre inköpsvillkor och kontinuerligt uppdaterade planogram. Idag är det cirka 140 butiker som valt att vara A-butiker, och tendensen är tydlig fler står på kö. Framtiden? Hur ser framtiden ut för EMAB i en tid där centralstyrda koncept får en allt större utbredning? I en tid när alla är överens om att det finns en överetablering i branschen och många mindre stationer hotas av nedläggning eller automatisering? När oljebolagen allt mer vill satsa på sin kärnverksamhet, dvs drivmedel? - Vi ser framtiden an med stor tillförsikt, förklarar Lennart. Förändringar innebär som bekant både hot och möjligheter, och jag tycker nog att möjligheterna överväger. Konceptet vi har med engagerade, lokalt förankrade entreprenörer i effektiv kedjesamverkan tror jag har stora möjligheter att överleva i en allt tuffare konkurrens. Vi ser också en framtid med bensinhandlare som står helt utanför oljebolagens stöd, och där kan vi erbjuda det som oljebolagen traditionellt gjort, till och med butiksprofilering. För en tid sedan tog vi fram ett sådant, Frendo, som vi skall fräscha till under våren. Sist men inte minst diskuterar vi nu ett samarbete med Svensk Bensinhandel, något som jag tror mycket på. Många av Svensk Bensinhandels medlemmar passar i EMAB-konceptet, och i takt med att oljebolagen vill satsa mer på de större stationerna tror jag att det finns ett behov hos de mindre att också få ta del av en effektiv kedjesamverkan. Svensk Bensinhandel är också positiva till ett samarbete med EMAB. Det skulle innebära att även de stationer som blivit ställda utanför oljebolagens konceptsamverkan får sina behov tillfredställda. För dessa är det också en fördel att detta sker samordnat med rådgivning, utbildning och arbetsrätt. Diskussioner pågår och vi får säkert tillfälle att återkomma i frågan. Lennart Nilsson, EMAB till vänster och Ragnar Landin, affärsområdeschef Axfood närlivs, ser fram emot ett djupare samarbete. 10

10 B&B Reitan Truls Larsen ser positivt på framtiden tack vare ÖVERGÅNGEN TILL 7-ELEVEN Som bekant skall drygt 100 Shell Selecstationer profileras om till 7-Eleven, och den första skall stå klar till hösten. I Sverige, alltså, men i Norge är den processen redan i full gång. Bensin&Butik har besökt en av de två teststationerna. I Fetsund strax utanför Oslo driver HyTexhandlaren Truls Larsen sin station som profilerades till 7-Eleven i juni förra året. Han är odelat positiv till de förändringar det inneburit. Och än mer positiv blir han när vi pratar framtid. Om ungefär ett år kommer nämligen HyTex att försvinna från den norska marknaden och Shell övertar bränsleleveranserna. - För mig har det blivit ett lyft att få in 7-Elevens koncept i butiken, säger han. Omsättningen i butiken har ökat med nära 4 miljoner under detta mitt första halvår, från dryga 13 miljoner till knappa 17. Och det är produkter med höga marginaler som ökat, som dricka, mat och kaffe. Bränslet däremot har sjunkit, men det är en allmän tendens här i Norge. Värst är bensinen som minskat med 12%. Diesel har ökat med 20%, men det kompenserar inte bensintappet. En del av bensintappet kan förklaras av att HyTex blev av med ett samarbetsavtal med COOP som valde Statoil som ny samarbetspartner den 1 juni En annan del beror på det svenska priskriget det är inte så långt till gränsen härifrån. En tredje orsak är att vi byggt om på stationen, bland annat med grävarbeten. Ändå har jag tjänat mer pengar i år, och det beror på det nya 7-Eleven-konceptet. Behöver jag säga att jag är mycket nöjd med utvecklingen så här långt? Teststation I Norge har två stationer profilerats till 7-Eleven, och de körs som teststationer under en period. Det har inneburit många förändringar i Truls butik, och det blir troligen ännu fler framöver innan alla inblandade parter är nöjda. - Vi gjorde en ordentlig ombyggnad när vi startade, berättar Truls. Vi har också förändrat kontinuerligt under resans gång, och det har varit både spännande och intressant att få vara med under hela resan. Nu har vi fokuserat på snabbmat, kaffe och bröd och på hela måltider. Nästa steg blir att kunna erbjuda färdiga paket för frukost, lunch och middag och låta skyltprogrammen exponera dessa erbjudanden. Frukost mellan exempelvis 6 och Truls Larsen framför sin 7-Elevenmack i Fetsund strax utanför Oslo. Mörkret kommer fort på eftermiddagen i december! Observera 7-Elevenloggan på skärmtaket som dock skall bytas ut mot Shell, precis som det skall bli i Sverige så småningom. Notera också att 7-Eleven ännu inte tagit fram profilkläder för utomhusbruk, utan det är den gamla HyTexjackan som gäller. 9, lunch mellan 11 och 14 och middag mellan 16 och 19. Vi ser just nu över hur dessa skyltar skall se ut, och i en förlängning kommer de att växla mellan de olika programmen automatiskt. Det är något som jag tror mycket på. Tid är något som dagens människor verkar ha ont om, och vi kan erbjuda lite mer tid tillsammans istället för att tillbringa den i köket! Andra kundgrupper Ytterligare en förändring som Truls märker är att han fått in andra kundgrupper i butiken. - Vi märker en tydlig trend betydligt fler kvinnor än tidigare, säger Truls. Det är inte så att antalet män sjunkit, utan att kvinnorna har tillkommit. Vad det betyder för min affär är lätt att förstå se bara på min omsättningsökning! Den nya kaffemaskinen har också gjort succé. Jag säljer ungefär 75 koppar om dagen, mestadels latte och cappuccino och det ger utmärkta möjligheter till merförsäljning av bröd Tre kundkategorier Truls menar att hans station har tre kategorier kunder. Pendlare på väg till och från jobbet, de fast boende i Fetsund och så turister. - Jag ser stora möjligheter att öka den tredje kundkategorin när jag blir Shell, menar Truls. Många turister har Shellkort, men knappt några har HyTex-kort. Och när man ändå tankar passar man på att äta eller fika och så kan jag tjäna några kronor till. Ändrad bilistiskt utbud I Truls butik finns idag en avdelning med bilistiska tillbehör som torkarblad och olja. Det kommer att ändras till Shellprodukter den dag Shell tar över bränsleförsörjningen. Ytterligare en skillnad blir att Shell tar över bränslelagret, något som Truls också ser fram emot. - Här i Norge har vi också haft priskrig, men det är något som jag inte behöver engagera mig i då, säger han och ser nöjd ut. Då rapporterar jag bara vilket pris Statoil i stan har, och så får Shell avgöra vilket pris de skall lägga sig på. Min marginal påverkas inte av priset på stolpen. Vi får se hur den svenska övergången till 7-Eleven blir, men om hälften av den svenska handlarkåren blir hälften så nöjd som Truls blivit kan de nya franchisetagarna se framtiden an med stor tillförsikt! 12

11 B&B Frågepanelen Välkomna till s FRÅGEPANEL Hyresrättsfrågor Fråga: I mitt hyresavtal finns angivet att hyran är ett visst belopp men på hyresavin finns alltid diverse tilläggskostnader. Vilka regler gäller för sådana tillägg? Svar: Din fråga är mycket berättigad och de olika tilläggen kan många gånger uppgå till betydande belopp. För att en hyresvärd skall få ta ut tillägg på hyran gäller att dessa avtalats, det vill säga tilläggen måste framgå av hyresavtalet. Det är därför ytterst angeläget att den som skall teckna ett hyresavtal eller omförhandla hyresvillkoren är noggrann med att kontrollera inte bara vilken hyra som skall betalas utan också vilka tilläggskostnader som kommer att utgå. Ett tillägg som nästan alltid tillkommer är momsen. För att en hyresvärd skall få lov att debitera moms på hyran gäller att hyresgästen, vilket nästan alltid är fallet, driver en momspliktig verksamhet. Men hyresvärden är dessutom tvungen, för att ha rätt att debitera moms, att momsregistrera lokalen hos Skatteverket. Om sådan registrering inte finns har hyresvärden inte heller rätt att debitera någon moms. Momsen utgör i och för sig inte någon kostnad för vare sig hyresgästen eller hyresvärden men har betydelse för likviditeten i rörelsen. Harry Steinmann, hyresrättsadvokat Ett annat vanligt tillägg är att hyran höjs årligen på grund av inflationen. Att hyresvärden har rätt att höja hyran på detta sätt skall framgå av en indexklausul i hyresavtalet. För att indexklausulen skall gälla krävs att hyrestiden i hyresavtalet är minst tre år. Om hyrestiden är kortare eller hyrestiden löper tillsvidare är en indexklausul ogiltig även om en sådan har intagits i hyresavtalet. Om så skulle vara fallet är Har du frågor inom de områden våra experter behärskar är du välkommen att skriva till oss under adress Frågepanelen, Bensin&Butik, Box 1763, Stockholm. hyresgästen berättigad till att få tillbaka den för mycket betalda hyran som har sin grund i indexuppräkningen. Vidare är det också vanligt att hyresgästen får betala den del av fastighetsskatten som belastar den förhyrda lokalen. För att hyresvärden skall ha rätt att ta ut en högre fastighetsskatt än vad som avtalats krävs även i detta fall att hyrestiden är minst tre år. Däremot har hyresvärden alltid rätt att ta ut den fastighetsskatt som framgår av hyresavtalet och som gällt från hyrestidens början. Även här kan det vara av vikt att hyresgästen kontrollerar vilken fastighetsskatt han erlägger eftersom det erfarenhetsmässigt har visat sig att hyresvärden ibland debiterar för hög fastighetsskatt. Andra vanliga tillägg på hyran är ersättningar som hyresvärden tar ut för vatten-, värme- och elförbrukning. För sådana klausuler gäller vad som avtalats mellan parterna. Dessa kan vara utformade på olika sätt. Det kan vara fråga om schablonersättningar, debitering motsvarande hyresvärdens självkostnad etc. Även tillägg för renhållnings- och sophantering kan förekomma. För alla sådana klausuler är det naturligtvis också angeläget att hyresgästen noggrant kontrollerar vad som gäller så att inte dessa kostnader blir en överraskning. Sammanfattningsvis gäller således följande. För att en hyresvärd skall kunna ta ut en tilläggskostnad på hyran krävs att detta framgår av hyresavtalet och en hyresvärd kan således aldrig ensidigt påföra hyresgästen en ytterligare kostnad. För rörliga tillägg, såsom exempelvis index och fastighetsskatt, krävs att hyresavtalet har en hyrestid om minst tre år. För övriga tillägg gäller vad som avtalats mellan parterna varför det är angeläget att noggrant kontrollera vad tilläggsklausulerna innebär och vilken kostnad de medför. Harry Steinmann, tel Arbetsrättsfrågor Fråga: Jag tvingades för några månader sedan att säga upp två personer på grund av arbetsbrist. Vi hade MBL-förhandlingar med facket och båda som blev uppsagda arbetade heltid och hade en månads uppsägningstid. Facket sa under förhandlingen att de anmälde företrädesrätt för sina medlemmar. Nu har en av mina kvarvarande anställda blivit med barn och ska vara hemma i ett år. Måste jag fråga de som blev uppsagda om de vill ha vikariatet eller kan jag ta in min kusin som gärna vill ha ett arbete under ett år? Förändras situationen om jag istället anställer min dotter på vikariatet? Svar: De som har varit anställda i minst ett år på arbetsplatsen har företrädesrätt till ny anställning. Denna företrädesrätt varar under uppsägningstiden och i 9 månader därefter. Under denna tid måste arbetsgivaren fråga de som har företrädesrätt om de vill ha tjänster som uppkommer på arbetsplatsen. En förutsättning är att personen har rätt kvalifikationer. Om den tidigare anställda tackar nej till tjänsten trots att den inte är alltför olik den ursprungliga vad gäller arbetstid och arbetsuppgifter förfaller företrädesrätten och man behöver inte fråga igen. I detta fall är ett vikariat på heltid i ett år något man inte kan tacka nej till utan att företrädesrätten förfaller. Hade vikariatet varat i en vecka och varit deltid hade situationen troligen varit den omvända. Beaktar inte arbetsgivaren tidigare anställdas företrädesrätt kan han/hon bli skadeståndsskyldig. Om arbetsgivaren som ställt frågan skulle välja att anställa sin dotter blir svaret inte det samma. Ägarens make / maka / sambo och egna barn samt ägarens föräldrar går alltid före. En annan konsekvens av detta är att om denna familjekrets börjar arbeta på företaget kan en arbetsbristsituation uppkomma för övriga anställda. Catharina Leijonhielm, tel Catharina Leijonhielm, arbetsrättsjurist

12 Hur viktiga är sortiment och exponering FÖR DIN FÖRSÄLJNING? Bensin&Butik kommer att följa Preemstationen i Märsta under våren när det gäller en varugrupp uppfräschare. Naser och Amal Stephan har drivit stationen sedan juni förra året, och de ser positivt på det projekt som vi tillsammans med Wrigley kommer att genomföra. Idén till detta kom när Bensin&Butik besökte Wrigley i höstas då vi bland annat diskuterade vikten av att deras produkter var rätt exponerade och hur vanligt det var att butiker inte följde detta. Då föddes idén att låta Wrigley skylta upp en butik enligt konstens alla regler, se till att ha rätt produkter exponerade och sedan mäta resultatet. Ola Nyström, Category Manager på Wrigley, var med på noterna och mitten på januari träffades vi på Preemstationen i Märsta för att diskutera förutsättningarna. Lite bakgrund Naser och Amal är nya på stationen i Märsta, och de kommer från en Preemstation i Gävle. Nu har de ett Preem Partneravtal, men hur stationen kommer att profileras är i dagsläget inte helt klart. Preem har idag 230 bemannade stationer, varav 40 är helt ombyggda enligt fullkonceptet Preem Partner, men ett 20-tal handlare har Preem Partneravtal likt Naser och Amal, dvs utan helt omprofilerad station. Preem drev stationen med egen personal förut, och med förlust. Nu går den åter med vinst, så Naser och Amal har gjort ett bra jobb med de förutsättningar de har. Men en viktig detalj skiljer en Preem Partner-station från övriga återförsäljardrivna; bränslet är i kommission, dvs det är Preem som äger det och som också sätter priset. Prydlig konfektyravdelning Stationens konfektyravdelning är både snygg och prydlig, och jag anar att Wrigleys båda representanter Ola Nyström och Mats Bolander, Merchandising Manager kommer att få ett tufft jobb. Men de sätter genast igång diskussionen med Naser och Amal. Det visar sig att flera av kategorins storsäljare saknas (bland andra några påsvarianter av Extra och Läkerol Giant) samtidigt som det nog skulle gå att exponera de olika varugrupperna tydligare. Men som de entreprenörer Naser och Amal är måste också deras synpunkter tillvaratas, och de olika förslagen avlöser varandra. Efter mycket vridande och vändande blir lösningen att plocka bort en liten Coca Colakyl från kassalinjen och sätta upp ett uppfräscharställ där. Vi följer utvecklingen Bensin&Butik kommer att följa utvecklingen under våren, och det skall bli spännande att se hur försäljningen påverkas av dessa förändringar, som egentligen inte är särskilt märkvärdiga. Det handlar om rätt sortiment, rätt exponering, rätt pris och kanske då och då kryddat med skyltning och konsumenterbjudanden. - Det är mycket svårt, ja nära nog omöjligt, för en handlare att vara expert på alla varugrupper, anser Ola. Jag jobbar bara med uppfräschare och följer noga kategorins säljutveckling. Det gör att jag har bra koll på trender och tendenser. Jag har också genomfört olika butikstester för att se vad som har positiv effekt på försäljningen. Detta projekt kommer vi att genomföra med målsättningen att driva HELA kategorin, inte bara Wrigleys varumärken. Det är först när Preem Märstas totala försäljning av uppfräschare ökar som vi som leverantör har gjort något bra för Naser och Amal! Så talar en ansvarskännande leverantör som ser till HELA försäljningen, inte bara sitt eget varumärke. Det förekommer dessvärre att leverantörer enbart ser till försäljningen av sina egna varumärken och inte till helheten, och det är på sin plats att än en gång påpeka att det alltid är den fria handlaren som bestämmer hur det egna varuutbudet skall se ut. Så här ser Preem Märstas uppfräscharavdelning ut innan förändringen. Den lilla Coca Cola-kylen till höger flyttas, något som Mats till vänster verkar gilla. 17

13 B&B Brandskydd Nu blir det enkelt att också BRANDSÄKRA DITT HEM I Sverige har vi ungefär brandtillbud om året med runt 500 skadade och 100 döda. 90 av dessa 100 dör i hemmet där brandsäkerheten är synnerligen eftersatt jämfört med offentliga lokaler. Nu vill Svenska Brandskyddsföreningen (SVBF) ändra på det genom kampanjen Brandsäkert Hem! Som så ofta förut är det några entusiaster som sett till att detta blivit verklighet, och i det här fallet är det Stefan Mellgård och Torbjörn Pettersson, två brandmän i Malmö, som drivit projektet. Bakgrunden är att Torbjörn köpte ett helt nytt hus med allt vad det innebär, men brandsäkerhetsmässigt inskränkte sig husets utrustning till två batteridrivna brandlarm som man kan köpa i vilket varuhus som helst för en dryg femtilapp. Han diskuterade saken med sin kollega Stefan, och båda ansåg att det var åt skogen. Nära tre miljoner för ett helt nytt hus som borde vara mycket bättre ur brandsäkerhetssynpunkt än utrustning för en hundring. Så föddes tanken på Brandsäkert Hem. Utryckningen spiken på huvudet En dag fick Malmö Brandkår en utryckning i ett hyreshus där en lägenhet brann på femte våningen. Trapphuset fylldes snabbt med rök, och rökdykarna hittade en ung kvinna livlös där. Hon bodde på tolfte våningen. Trots upplivningsförsök gick hennes liv inte att rädda. Men vad gjorde hon i trapphuset? Visste hon Stefan och Torbjörn visar upp det som ingår Brandsäkert Hem-kitet. Och det viktigaste visar båda upp - utbildningsbeviset! inte att hon skulle vara mycket säkrare i lägenheten? Stefan och Torbjörn gjorde en enkätundersökning i Malmö om enkelt brandskydd, och det visade sig att de allra flesta trodde att man var säker i sin lägenhet i cirka fem minuter om det brann i en annan del av fastigheten. Det bästa man kan göra då - om det brinner i en annan del av fastigheten, alltså - är att stanna kvar i den egna lägenheten. Om det däremot brinner i din egen lägenhet och man inte kan släcka branden själv skall man gå ut och stänga dörren efter sig. Det är nämligen inte bara själva elden som dödar, utan faktiskt i ännu större utsträckning röken som man andas in man kvävs till döds. Hade denna kvinna varit kvar inne i lägenheten hade hon troligen levt idag! Information måste alltså till om ett hem skall kunna vara brandsäkert! Inga lagkrav i egna hem Till skillnad från offentliga lokaler finns inga lagkrav på brandskydd i egna hem, och lagen om Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA) gäller bara offentliga lokaler. Därför måste det till frivillighet i Brandsäkert Hem, och kan man krydda anrättningen med några ekonomiska förmåner blir den genast mer aptitlig. Ett exempel på en sådan förmån är att försäkringsbolaget If lämnar 15% på hemförsäkringen för alla som köper Brandsäkert Hem-paketet. Engångskostnaden för Brandsäkert Hempaketet ligger på kr, men rabatten gäller i många år framåt Både hårt och mjukt I Brandsäkert Hem ingår därför både brandskyddsutrustning OCH utbildning, och baspaketet innehåller: Klassad pulversläckare på 6 kg Brandfilt, 120 x 180 cm Brandvarnare, nätansluten Spisvakt Utbildning Det hårda först Den hårda utrustningen tarvar lite kommentarer. En sex-kilos släckare är inte tyngre än att alla kan hantera den. Pulver som släckmedel innebär knepig sanering, men det är fortfarande det mest effektiva släckmedlet per kilo. Försäkringsbolaget tar också mycket hellre en saneringskostnad för släckpulver än en helrenovering för ett utbränt hem. En brandfilt skall vara minst 120 x 180 cm för att vara effektiv, och den kan användas i många sammanhang, inte bara för att släcka bränder i kläder. En soffa, kudde eller andra möbler går oftast att släcka med en brandfilt liksom de flesta spisbränder. Brandvarnare med batterier har många nackdelar, inte minst därför att batterierna måste bytas med jämna mellanrum. Vi skulle aldrig acceptera att TVn eller kylskåpet inte fungerad på grund av uteblivet batteribyte. Självklart skall en brandvarnare vara nätansluten, och vid nybyggnation är det en billig kostnad. I efterhand måste det till en behörig elektriker för detta. Spisvakt ingår eftersom 40% av husbränderna beror på spisen; man glömmer helt enkelt att stänga av den. Det finns olika system redan idag för att eliminera detta, och de används också ofta i äldreboende och dylika lokaler. I Brandsäkert Hem är spisvakten så konstruerad att en liten dosa kopplas in. Den syns inte, och man behöver aldrig ställa in den eller trycka på några extra knappar. Varje gång spisen sätts på tickar en timer igång, och den bryter spisen efter två timmar. Om man mot förmodan skulle ha ett långkok igång som behöver mer tid än så stänger man av spisen, väntar 10 sekunder och sätter sedan på den igen. Då går den ytterligare två timmar. 20

14 Utbildningen viktigast? I paketet ingår också en tvåtimmarsutbildning som sköts av SVBFs länsförening där man bor, en fördel eftersom de är insatta i hur den lokala räddningstjänsten fungerar (räddningstjänsten är en kommunal angelägenhet, red anm). Det spelar ingen roll hur många prylar man har om man inte vet hur man skall använda dem! Det får man göra på kursen, och alla får släcka bränder med hjälp av den släckare man just köpt och kväva eld med den brandfilt som naturligtvis numera är centralt placerad i bostaden. Dessutom får man veta vilken räddningsinsats man kan räkna med om det ändå skulle börja brinna och hur lång tid det tar för den att komma hem till just dig. Effektfull uppvisning För att visa hur fort en lägenhetsbrand ödelägger ett hem arrangerade Brandförsvaret en uppvisning på Medborgarplatsen mitt i centrala Stockholm. I en container hade ett vanligt vardagsrum möblerats upp - med tända ljus. Ett av ljusen lades i soffan samtidigt som en klocka gick igång. Bildsekvensen visar hur rummet såg ut efter 1, 2, 3, 4 och 5 minuter. En brandvarnare hade reagerat redan efter sekunder. Det är lätt att förstå hur oerhört viktigt det är att kunna agera snabbt - och att brandsläckare och brandfilt måste vara tillgängliga. Visserligen är Bensin&Butik en branschtidning för trafikbutiker och servicehandel, och därför kanske någon tycker att detta inte hör hemma här. Men alla har vi egna hem, och vi hoppas att detta kan bidra till att någon får upp ögonen för att inte bara företaget skall brandskyddas, utan också det egna hemmet! Så här såg rummet ut innan branden satte igång. Efter en minut har elden tagit sig, men är fortfarande klart släckbar. Efter två minuter är branden större, men fortfarande släckbar - eller??? Efter tre minuter har vi en riktig brasa. Nu duger inte brandfilt längre! Efter fyra minuter är hela rummet övertänt och bortom räddning. Efter fem minuter börjar brandmännen släcka och allt är totalförstört.

15 REPORTAGE Tema: Bilistiskt HUR LURAD ÄR DU? Bränsleförbrukning. Sänkt förbrukning har blivit ett mantra i bilvärlden, och alla tillverkare presenterar snålbilar på löpande band. Men stämmer tillverkarnas siffror? Text: John Argelander. Illustration: Ola Österling. Enligt Svenska Petroleuminstitutet tankade vi totalt 5,5 miljarder liter eco bensin och diesel i personbilar under 2007, som ska slås ut på landets cirka 5,5 miljoner personbilar. Men av dessa liter är vi svenska bilister lurade på 800 miljoner, eftersom bilarna inte klarar sig på den förbrukning som tillverkarna uppger. Tidningen auto motor & sports testbilar har i snitt under de senaste två åren dragit 17,2 procent mer än vad tillverkarna uppger enligt ECE-normen. Varje bilist är i snitt lurad på 200 liter per år, vilket ungefär ger kronor. Men det är skillnad mellan de olika märkena, vissa jobbar hårt med att optimera bilarna efter testnormen, medan andra bygger bilar som är snåla även i verkligheten. Bäst på att hålla vad man lovar är Nissan, där testbilarna bara drog 8 procent mer i test jämfört med Konsumentverkssiffran. Lexus och Mini har däremot visat sig vara betydligt mycket törstigare än utlovat, vid verklig körning. Så innan du köper en ny bil, läs ett test för att se om du kommer att bli lite eller mycket lurad på förbrukningssiffran. Vilka bilmodeller är snålast? Ägarna säger sitt! Ägarna till nedanstående bilmodeller är mest respektive minst nöjda med bränsleförbrukningen på just sin bilmodell. Volvo dricker som synes på äldre dagar 1: Audi A2 2: Toyota Yaris 3: Toyota Prius 4: Fiat Punto 5: MG-F 6: VW Lupo 7: VW Touran 8: Nissan Micra 9: Mitsu. Carisma 10: Skoda Superb 10: Subaru Impreza 9: Peugeot 807 8: Audi S4 7: Peugeot 205 6: Volvo 760/960 5: Dodge Viper 4: Volvo 240 3: Nissan 350Z 2: Range Rover 1: Jeep G. Cherokee Hur törstiga är testbilarna om man jämför med ECE-normen? Under 2006 och 2007 körde ams cirka 250 testbilar, och snudd på alla var törstigare än de ska vara. Detta är inget tvärsnitt, utan endast de testade bilarna. 1: Nissan +8,3% 2: Opel +9,1 3: Kia +9,9 4: Mazda +11,2 5: Porsche +12,8 6: BMW +13,0 7: Audi +14,1 7: Volvo +14,1 9: Peugeot +14,6 10: Renault +14,9 10: Citroën +18,6 9: Seat +20,8 8: Saab +21,0 7: Toyota +22,3 6: Honda +22,3 5: Alfa +22,5 4: Ford +22,7 3: Hyundai +23,0 2: Mini +26,3 1: Lexus +27,3 Det här är ett sammandrag från auto motor & sport 2/08 landets ledande biltidning. Säljer du auto motor & sport? Tävla om filmer och paraply! Melja till chefredaktrören Alrik Söderlind så kan du vinna ett av tre paket med tre DVD-fi lmer och ett paraply. Svara på frågan vilket bilmärkes angivna bränsleförbrukning som bäst stämmer överens med tidningens tester. Adressen är 26

16 Svensk Bensinhandel svarar på medlemmars FRÅGOR OM ARBETSRÄTT Fråga: Jag har blivit uppsagd av mitt oljebolag eftersom stationen ska automatiseras. Det kommer inte heller att finnas kvar någon butik. Mitt huvud är fullt av olika frågor och jag undrar naturligtvis hur jag ska göra med min personal. Svar: Du är inte ensam om att ha hamnat i denna situation! Det första man ska göra när man blir uppsagd från sitt oljebolag är att kontakta Svensk Bensinhandel och det har du ju redan gjort! Vi hjälper till med alla typer av frågor som kan uppkomma vid denna situation. Eftersom det inte kommer att finnas någon butik kommer det inte heller att finnas något arbete för de anställda och de måste då sägas upp på grund av arbetsbrist. Det är viktigt att personalen får information från dig så fort det är möjligt. Rykten kan spridas fort och det är inte bra om de anställda får höra från annat håll att stationen ska stänga. Efter det att personalen informerats ska Transport och eventuellt annat fack som kan ha medlemmar på din arbetsplats kontaktas. Innan man säger upp personalen måste man nämligen ha en förhandling om arbetsbrist och de uppsägningar som måste göras i samband med arbetsbristen. På förhandlingen fastställer man orsaken till varför du måste göra uppsägningar och man går igenom de anställdas uppsägningstider som är reglerad i lag och kan vara mellan 1-6 månader. Ett protokoll ska upprättas och skrivas under. Därefter fyller man i och lämnar över en speciell blankett till de anställda som heter Uppsägning på grund av arbetsbrist och deras uppsägningstid börjar löpa. Om det finns någon anställd som har lång uppsägningstid är det viktigt att du hinner förhandla och säga upp personal i så god tid att uppsägningstiden löpt ut innan ditt eget avtal går ut för att det är du som är arbetsgivare som får stå för lön under hela uppsägningstiden för de anställda! Catharina Leijonhielm, Bensinhandlarnas A-kassa svarar på medlemmars FRÅGOR OM A-KASSA Fråga: Jag har läst att a-kassan skall bli obligatorisk snart. Stämmer detta och hur påverkar det mig om jag inte är medlem i någon kassa? Svar: Det stämmer att regeringen har föreslagit att a-kassan skall bli obligatorisk. Detta kommer troligtvis inte att ske förrän tidigast Enligt arbetsmarknadsministern ska obligatoriet säkerställa att alla som förvärvsarbetare har rätt till inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. En utredning pågår för tillfället, och den första delrapporten skall redovisas inom kort. De som förväntas bli avgiftsskyldiga är de med inkomst med skatteavdrag. Är du av någon anledning inte medlem i Bensinhandlarnas A-kassa (eller någon av de andra 34 kassorna) kan en månadsavgift komma att dras direkt via skattsedeln. Denna kommer troligtvis att bli högre än den vanliga medlemsavgiften för att på så sätt ge incitament till att gå med i en a-kassa. En slutrapport skall presenteras senast den 30 september, och först då får vi bättre besked om hur och när obligatoriet kommer att införas. Förändringar kommer emellertid att ske inom arbetslöshetsförsäkringen även i år. Följande är föreslagna för 2008: Antalet ersättningsdagar som kan användas vid deltidsarbetslöshet sänks till 75 (gäller från och med april). Ytterligare två karensdagar införs. Detta ger sammanlagt sju karensdagar (gäller från och med juli). Arbetslösa sjukskrivna slipper betala den förhöjda avgiften. (gäller från och med juli). Ny arbetslöshetsavgift som ersätter den förhöjda avgiften. Den nya avgiften kommer att vara baserad på kassans andel arbetslösa (gäller från och med juli). Emma Karlström,

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns!

DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! DÄR SERVICE HAR EN EXTRA TYNGD! Butikerna som finns där kunderna finns! En historia om drivna entreprenörer! Välkommen till Frendo! Vi är en butikskedja som är skapad av entreprenörer för entreprenörer

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS)

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) Missnöjda kunder är en av de svåraste och mest jobbiga uppdragen att hantera. Men att kunna hantera sina missnöjda kunder på rätt sätt är otroligt viktigt och kan ofta

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

FORTSÄTTER ATT DOMINERA

FORTSÄTTER ATT DOMINERA BUTIKS CHEFS INDEX SURFPLATTAN ÅRETS HÅRDA JULKLAPP: FORTSÄTTER ATT DOMINERA BCI #1 2013 Den första undersökningen bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att: Butikscheferna ser ljust på försäljningen

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA

UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA UPPSÄGNING AV LOKALHYRESAVTAL CHECKLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Det indirekta besittningskyddet 7 Uppsägning för villkorsändring 8 Enskilda förhandlingar 9 Särskilt om hotell- och 12 restaurangverksamhet

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Ny ordförande för hamnarbetarna Göteborgs-Posten 2000-04-22 2 Syndikalism går bra på spårvagnen Göteborgs-Posten 2000-04-15 3 Indiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer