4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus"

Transkript

1 ANNONS 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd ANNONS Nr. 3 BRANDSKYDD 4TIPS BRANDSÄKRA DITT HEM Hans Andersson, brandingenjör: Vi har mer brandfarligt material i våra hem nu än vad vi hade för 50 år sedan. Därför är det extra viktigt att vi är medvetna om riskerna och att vi gör vad vi kan för att skydda oss. FOTO: STEFAN BOHLIN OCH SHUTTERSTOCK

2 2 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den fruktansvärt tragiska branden i flerbostadshuset i Rinkeby förra året, då sju personer fick sätta livet till på grund av en förhållandevis begränsad brand, blev en riktig väckarklocka. VI REKOMMENDERAR Suzanne Weigl Brandskyddsföreningen Bostadsbränderna måste tas på allvar Den följdes efter bara några veckor av ytterligare en djupt tragisk brand, denna gång i en villa i Staffanstorp där fem personer förlorade sina liv. Vid båda dessa bränder omkom två vuxna kvinnor och tio barn. Nu var det dags att ta bostadsbränderna på allvar. Dessa bränder är inte typiska för problemet bostadsbränder. Det är ovanligt att fler än en person omkommer, det är ovanligt med barn och invandrare är definitivt inte överrepresenterade. Stort brandskyddsproblem Brandskyddsföreningen har genom åren ihärdigt påtalat att bostadsbränderna inte får den nödvändiga uppmärksamhet som behövs. Vi har statistik från flera decennier tillbaka som tydligt visar att bostadsbränderna är vårt i särklass största brandskyddsproblem. Över 90 procent av dem som omkommer vid bränder i byggnader omkommer i sina bostäder. Ungefär personer skadas eller dödas vid dessa bränder. Den regelbundna bostadsbrandsynen försvann 1962 och från och med 1992 flyttades äldre, ofta funktionshindrade från institutioner till vanliga bostäder. Till bostäder där utgångspunkten är att var och en får ansvara för sin egen säkerhet. I dag har vi över personer som är så funktionshindrade att de är i behov av hemtjänst. Dessa personer kan omöjligt ta ansvar för sitt eget brandskydd. Mer än hälften av de som omkommer vid bostadsbränder är äldre över 65 år, de flesta av dem med någon form av funktionshinder. Sammansatt system Lagen om skydd mot olyckor anger att ägare och nyttjare har ett gemensamt ansvar för brandskyddet. Men något ytterligare förtydligande av detta finns inte. Arbetet med trafiksäkerhet har ju varit mycket framgångsrikt i Sverige. Man betraktar vägen, fordonen, förare och passagerare som ett sammansatt system som måste sitta ihop och tillsammans verka för en trygg trafikmiljö. Ett framgångsrikt koncept som vi borde kunna dra erfarenheter av. Är det inte dags att betrakta våra bostadshus som sammansatta system? Vi har fastighetsägaren, förvaltaren, fastighetsskötaren och ett stort antal boende med olika förutsättningar, funktionshindrade, personer med språksvårigheter, barn, äldre med flera. Socialtjänsten är en viktig part för ett förbättrat brandskydd. Här känner man oftast till alla de personer med särskilda funktionshinder som bor i helt vanliga bostäder. Personer som löper ökad risk att omkomma eller skadas även av en ganska begränsad brand och som därigenom behöver ett förstärkt brandskydd för att ha samma säkerhet som övriga hyresgäster. Brandskyddsutbildad hemtjänstpersonal skulle här kunna göra mycket värdefulla förebyggande brandskyddsinsatser. Fastställ ett tydligt ansvar Genom ett reglerat samarbete mellan socialtjänsten och fastighetsägarna skulle man kunna identifiera aktuella riskperso- ner och sätta in effektiva skyddsåtgärder. Därför måste vi i författningar fastställa ett tydligt ansvar för fastighetsägarna och socialtjänsten. Jag är övertygad om att de är beredda att ta detta utökade ansvar, bara de får tydliga besked om detta och lämpliga hjälpmedel och metoder. Jag är också övertygad om att hyresgästerna är beredda att betala den begränsade kostnad som följer med ett förbättrat brandskydd. Det handlar trots allt om deras egen och deras familjers säkerhet. Skäligt brandskydd Det är vidare dags att fastställa vad som menas med skäligt brandskydd i bostäder. Det måste minst omfatta brandvarnare, brandsläckare, brandfilt och automatisk brandövervakning av köksspisen. Det handlar om en sammanlagd kostnad på under kronor för en normalstor lägenhet. Det finns dessutom i dag effektiva och prisvärda bostadssprinkler, både mobila och fasta system. Inte förrän vi ger tydliga anvisningar om ansvar, utrustning och information/utbildning kommer vi att se bestående förbättringar och ett avsevärt minskat antal döda och skadade i bostadsbränder. SIDA 14 De som tänkt tanken ger sig själva bättre odds. De som memorerat antalet stolsrader mellan sig och nödutgången i planet. De som kollat utrymningsvägarna på semesterhotellet. Boendesprinkler 5 Hade vi sprinkler i alla byggnader så hade vi i princip fått bort alla dödsolyckor i bränder. Fungerande brandvarnare 6 Byt batterier regelbundet, till exempel varje gång du pyntar inför jul. Vi får våra läsare att lyckas! Göran Schnell Vd, Svenska Brandskyddsföreningen BRANDSKYDD NR 3, DECEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Linus Wennerström Layout: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Linus Wennerström Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, december 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Och då hade vi ändå satt upp en brandsläckare på varje våning. Brandskydd Brandsäkerhet Bränder uppstår av flera olika orsaker. Kortslutningar, anlagda bränder eller bara slarv orsakar skador för miljontals kronor och kräver många dödsoffer varje år. Många företag tror att de har ett fullgott skydd mot bränder genom att placera ut några brandsläckare på varje våning, men när branden väl bryter ut inser man hur viktigt ett komplett brandskydd och en väl fungerande strategi för brandsäkerhet verkligen är. Genom att arbeta med SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete, kan ditt företag förebygga och förhindra att bränder bryter ut. Vi på Kidde hjälper gärna till och erbjuder alltifrån grundläggande utbildningar och rådgivning inom SBA till brandskyddsprodukter och utrymningsstrategier. Tillsammans med oss kan du säkerställa brandskyddskompetensen hos dina anställda, minimerar riskerna och de ekonomiska förlusterna vid en eventuell brand samt bygga upp en tryggare arbetsmiljö på ditt företag. Boka ett möte med oss redan idag genom att gå in på

3 Brandsäkerhet som IT-tjänst Ett gott brandskydd kräver kontinuerliga kontroller och en ständigt pågående riskanalys. Fire Safety Design gör det lätt för företag att sköta det löpande säkerhetsarbetet. Fire Safety Design har arbetat med brandskydd och säkerhet i trettio år. Kunderna, som i huvudsak är verksamman inom bygg-, industri- och fastighetsbranschen, tar hjälp av Fire Safety Design för att hitta och förebygga risker, upprätta en åtgärdsplan och genomföra förbättringar. En brand kan vara förödande, inte minst idag när det är så vanligt med just-in-time-production, säger Richard Nilsson, VD för Fire Safety Design. Men när åtgärdsplanen är genomförd är det förstås viktigt att inte brandskyddet faller i glömska. Därför erbjuder man också IT-stöd för det löpande säkerhetsarbetet. Sybra är en webbaserad tjänst där företag kontinuerligt uppdaterar sin brandskyddsstatus. Vi är ensamma om att kunna erbjuda den här typen av tjänst, säger Richard Nilsson. Sybra är helt enkelt ett smidigt och lättarbetat sätt att kvalitetssäkra brandskyddet. Fire Safety Design AB IT-system förenklar och förbättrar brandskyddsarbete PRE Risk & Crisis Management AB Mårbackagatan Farsta Ett systematiserat brandskydd är oerhört viktigt för alla företag. Det handlar om att skydda liv och stora tillgångar. Dessutom kräver lagen att företagen har koll på sitt brandskyddsarbete. PRE Risk & Crisis Management AB har arbetat med brandskydd i 20 år och täcker hela Sverige med 18 anställda i Stockholm samt partners runt om i landet. Redan 2003 utvecklade PRE ett IT-system för systematiskt brandskyddsarbete, vilket har vidareutvecklats tillsammans med kunder genom åren. Jag har själv en bakgrund inom IT när jag kom in på PRE 2003 tyckte jag att det var självklart att det behövdes ett system för hantera större kunder. Detta saknades dock på marknaden. Vi blev först i Sverige med det här sättet att arbeta, berättar Ulrika Strömberg, som är VD på PRE. Nu kommer en ny version av detta system, Safebook, med ett ännu enklare användargränssnitt. Safebook är molnbaserat, vilket innebär att de säkerhetsansvariga har direktåtkomst till all dokumentation via en lösenordsskyddad internetuppkoppling och slipper installera eller lagra i egna system. Kunderna har i realtid kontroll över vad som görs, oavsett om de väljer att genomföra egna kontroller eller att lägga ut arbetet på en entreprenör. De esta av våra kunder vill ha hjälp med årliga kontroller inklusive allt. Då gör våra servicetekniker Ulrika Strömberg, VD på PRE. kontrollrundor och kan avrapportera direkt via till exempel en ipad. De har tillgång till protokoll och ritningar via internet och rapporterar direkt in i Safebook. De kan också ta foton på brister med ipaden. På så sätt kan kunden direkt se vad som är gjort, säger Ulrika. Ulrika Strömberg ser många fördelar med ett brandskyddssystem: Det är lätt att följa upp att kontroller utförs i tid och att brister blir åtgärdade. Stora fastighetsförvaltare har ofta många driftsentreprenörer att följa upp och det är få som har rätt verktyg för det arbetet. Här är Safebook ett värdefullt verktyg, säger hon. Dessutom säkrar Safebook automatiskt att man inte skriver in felaktig information. Det går inte att till exempel av misstag välja trasig skylt när man kontrollerar en brandtätning. Systemet ger även värdefull statistik som företaget kan använda för budgetering, planering och i diskussioner med försäkringsbolag. Vissa kunder kan välja att ha egen personal för kontrollerna med stöd av Safebook. De kopplar då enkelt upp sig via internet. De kan också själva lägga in nya funktioner och ritningar allt eftersom, eller så lägger PRE in de funktioner, verktyg och rapporter som kunden vill ha. Safebook är byggt helt på öppna standarder och kunderna äger sin egen data. Vi vill bara att kunderna ska fortsätta arbeta med oss om de är nöjda, säger Ulrika.

4 4 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER GÖR VAD DU KAN FÖR ATT UNDVIKA BRAND I HEMMET 1TIPS SKYDDA DA DIG MOT BRAND Fråga: Vilka bränder är farligast? Svar: Bostadsbränder. Nästan alla som omkommer vid en brand gör det i hemmet. Om vi alla åt inlagd sill och rå potatis då skulle vi få ner antalet bostadsbränder, skojar Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Den kosthållningen låter ju inte så lockande, men just spisen är faktiskt orsak till över tusen bränder varje år. Oftast beror det på att man glömt mat på plattan som stått och bränt och till slut tagit eld. Har man då något lättantändligt liggande i närheten är risken stor att elden sprider sig bostadsbränder Varje år larmas räddningstjänsten till omkring bostadsbränder. Vanligast är att det börjar brinna i samband med att man eldar i eldstad. Näst vanligast är brand som uppkommer på spisen, antingen genom att någon glömt mat under tillagningen eller att den blivit påslagen av misstag. En annan stor källa till bostadsbränder är rökning. Av och till händer det att äldre rökare tappar glöd i kläderna som sedan fattar eld, eller att sängrökare somnar ifrån sin cigarett. Av de hundratalet eldsvådor som startar i sängen varje år, beror de allra flesta på just sängrökning. Ungefär lika många bränder har startat i en soffa eller i en fåtölj. Hans Andersson Brandingenjör på Svenska Brandskyddsföreningen Den här årstiden är det fl er bostadsbränder än annars vilket naturligtvis beror på att vi gärna myser med levande ljus. Den här årstiden är det fler bostadsbränder än annars vilket naturligtvis beror på att vi gärna myser med levande ljus. Därför är det förstås också extra viktigt att ha brandvarnare som fungerar och att de sitter tillräckligt tätt för att du också ska hinna släcka när de börjar tjuta. Är dörren stängd ut till köket och brandvarnaren sitter i andra delen av hallen så kan det ta väldigt lång tid innan larmet går igång, säger Hans Andersson. Elektriska apparater är inte heller helt säkra och vi får mer och mer elutrustning i våra hem. Med på listan över de vanligaste brandorsakerna finns både TV-apparater, tvättmaskiner, torktumlare och frysar vilket är ett gott skäl till att ha brandvarnare även i källaren. År 2008 stod tvättmaskiner för ett 70-tal bostadsbränder, medan TV-apparater fattade eld så mycket som 60 gånger. Vi omger oss faktiskt med prylar som kan starta bränder, säger Hans Andersson. Dessutom har vi mer brandfarligt material i våra hem nu än vad vi hade för exempelvis 50 år sedan. I de flesta hem finns mycket tyger och stoppade möbler vilket gör att branden snabbt får fäste. Därför är det extra viktigt att vi är medvetna om riskerna och att vi gör vad vi kan för att skydda oss. Utrusta hemmet De som bor utanför storstäderna är många gånger bättre på att skydda sig mot brand. Hus på landet är oftare välutrustade med bra varningssystem och släckare, vilket kan bero på att man inte räknar med att få hjälp lika fort om olyckan nu verkligen skulle vara framme. Det bästa vore om alla hade både brandvarnare och släckare i bostaden, påpekar Hans Andersson. Det är ju ingen av oss som skulle strunta i säkerhetsbältet eftersom vi ändå inte tänkt krocka i dag. Varför tror vi då att vi är säkra för brand? BENEDIKTA CAVALLIN Brandstegen JIMMY FASAD är en svensktillverkad, lätt, stark och smidig brandstege och är testad och godkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för 1500 kg. Tel Rökluckor Installation & Service Brandskyddsbutiken webbutik Brandskydd Larm Första Hjälpen Utbildningar Tel:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DECEMBER Ett vardagsrum kan vara övertänt på fyra minuter NYHETER I KORTHET Carina Andersson Informatör på Brandskyddsföreningen HA KOLL PÅ ELDSTADEN Varje år larmas räddningstjänsten till omkring 6000 bostadsbränder. Vanligast är att det börjar brinna i samband med att man eldar i eldstad. FOTO: SHUTTERSTOCK FRÅGOR & SVAR Jens Hjort Projektledare på Brandskyddsföreningen Hur fungerar boendesprinkler? Systemet påminner om de sprinkler man ser i andra typer av fastigheter men det är förenklat. I varje sprinklerhuvud sitter en liten glasbulb som reagerar på värme. När temperaturen vid taket överskrider 70 grader löser sprinklern ut och duschar sin omgivning med vatten. Det är inte någon risk att sprinklern löser ut av misstag när brandlarmet går, eftersom den inte är kopplad till brandvarnaren. Hur lång tid tar det innan en sprinkler löser ut? Undersökningar på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, visar att ett vardagsrum kan vara övertänt på omkring fyra minuter om elden får ta sig obehindrat. Sprinklersystemet löser ut efter ungefär två minuter och då ska mängden giftiga rökgaser fortfarande inte vara större i ståhöjd än att man kan gå ut ur rummet. Hur vanligt är det att folk vill ha sprinkler i sitt hem? I Sverige är det inte särskilt vanligt, vilket antagligen beror på att folk inte prioriterar brandskyddet. Att installera sprinkler i en villa på kvadratmeter kostar ungefär kronor, vilket är ungefär samma pris per kvadratmeter som att lägga in en heltäckningsmatta. Finns det risk för vattenskador? Systemet är kopplat till det vanliga vattensystemet i huset och risken att sprinklersystemet skulle springa läck är inte större än för alla andra rörledningar i huset. Skulle det börja brinna så blir det naturligtvis en hel del vatten som sprids i rummet, men det är ändå bara en tiondel av vad räddningstjänsten använder för att släcka. Om alternativet är att stänga dörren om brandhärden och invänta räddningstjänsten så blir det både större brandskador och större vattenskador än om det finns boendesprinkler. Vad finns det för nackdelar med sprinkler? Egentligen inga. Hade vi sprinkler i alla byggnader så hade vi i princip fått bort alla dödsolyckor i bränder, men Boverket har inte bedömt att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Däremot har vi ofta sprinkler i vårdanläggningar där det kan vara svårt att undsätta patienterna. Men det finns andra länder och regioner som satsar mer på att installera sprinkler även i bostadshus, Norge, exempelvis. BENEDIKTA CAVALLIN TIPS & RÅD Flammy lär barnen släcka bränder Flammy heter Brandskyddsföreningens maskot. Flammy är en liten apa med full koll på brandsäkerhet och han delar gärna med sig av tips och råd kring hur man undviker att det börjar brinna. Speciellt kring jul är han ofta ute och träffar barn. Hade du gjort intervjun med Flammy själv så hade han nog sagt att han har väldigt mycket att göra. Alla barn måste ju lära sig att hantera eld på ett säkert sätt, berättar Carina Andersson, informatör på Brandskyddsföreningen. Tanken är att om barnen vet hur man undviker bränder hemma, så kan de också lära sina föräldrar. Flammy är ibland med när räddningstjänsten träffar allmänheten. Han har en egen serietidning, som kan beställas kostnadsfritt, och en julkalender. På nätet finns Flammys brandskola som digitalt spel och en blogg där barnen kan skicka hälsningar till Flammy. Barnen skriver en hel del i bloggen, berättar Carina Andersson. De kan till exempel berätta att de köpt en brandvarnare till sin syster, eller fråga vad Flammy gör när det inte är jul. Besök Flammys! blogg på: Q-FOG s bidrag till nollvisionen - Lättinstallerat brandskydd för utsatta boendegrupper Enkel installation i befi ntliga boenden Flyttbart när behoven ändras Intelligent elektronisk branddetektering Kan anslutas till de fl esta larm SÖDRA AGNEGATAN 29, STOCKHOLM TELEFON , TELEFAX Besök oss på eller kontakta oss på

6 6 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 2TIPS UTRUSTA HEMMET VÄLJ BRANDSÄKERT BYGGMATERIAL HUR MÅNGA BRANDVARNARE HAR DU? Minst en brandvarnare per våningsplan, lyder rekommendationen, men ju fler desto bättre. En sexkilos pulversläckare är också bra att ha, liksom en brandfilt. FOTO: HÅKAN FLANCK Kontrollera brandvarnaren med jämna mellanrum Fråga: Hur skyddar jag mig mot eld i hemmet? Svar: Brandvarnare och brandsläckare. Det är de två viktigaste investeringarna ur brandskyddssynpunkt, säger Lina Holgersson. SÅ SKYDDAR DU DIG RÄTT UTRUSTNING Brandvarnare ska sitta i taket, en bit ut från väggen för att fungera så bra som möjligt. Minst en brandvarnare per våningsplan, lyder rekommendationen, men ju fler desto bättre. Och glöm inte kontrollera med jämna mellanrum att de fungerar. Ett tips är att göra det till en tradition, säger Lina Holgersson, brandingenjör och riskingenjör vid Södertörns brandförsvarsförbund. Man kan byta batteri i brandvarnaren samtidigt som man julpyntar vid första advent, exempelvis. Ha en pulversläckare hemma En sexkilos pulversläckare är också bra att ha, liksom en brandfilt. Pulversläckaren släcker det mesta och är lätt att använda. Brandfilten fungerar bra om elden inte har hunnit sprida sig allt för mycket, eller om det är en person som har fattat eld. I juletid ökar antalet bränder. Södertörns brandförsvar har alltid en kampanj kring jul för att göra folk medvetna om riskerna med levande ljus, berättar Lina Holgersson. Vill man mysa med ljus finns det en hel del man bör tänka på. FAKTA Brandsäkra ditt hem Ha brandvarnare. Minst en brandvarnare per våningsplan rekommenderas och har du bara en bör den sitta centralt i huset, exempelvis i hallen. Det bästa är dock att ha brandvarnare i varje rum. Då slipper du fördröjningen tills röken når brandvarnaren. Var också noga med att byta batteri regelbundet. Var vaksam på eld. Lämna aldrig ett rum med levande ljus och använd inte stakar av brännbart material. Säkra spisen. Timer eller så Gör rent spisfl äkten emellanåt. Där samlas det ofta fett som kan fatta eld. Lina Holgersson Brandingenjör och riskingenjör vid Södertörns brandförsvarsförbund Byt mossa varje år En tumregel kan till exempel vara att den som tänder ett ljus också ansvarar för att släcka det när han eller hon lämnar rummet. Ljus bör också stå långt från gardiner och i brandsäkra stakar. Vill du ha en adventsljusstake med mossa i så köp flamskyddad mossa, byt ut den varje år och välj en obrännbar stake. Spisen är den största enskilda källan till bränder i hemmet. Kan man vänja sig vid att aldrig använda spisen som avlastningsyta minskar förstås risken att det börjar brinna om ett barn skulle vrida på knapparna, exempelvis. kallad spisvakt minskar risken för bränder. Spisfläkten behöver rengöras av och till annars kan fettet lätt fatta eld. Skaffa släckare. En sexkilos pulversläckare är en utmärkt investering. Då har man själv möjlighet att släcka en brand där man annars bara måste stänga dörren och invänta räddningstjänsten. Kontrollera elsladdar. Gamla elsladdar blir ofta torra och spruckna. Då behöver de bytas. Släng också värmefiltar och värmedynor som är mer än tio år gamla. Finns det inget brännbart i närheten är risken inte så stor att det blir en brand för att spisen är på, säger Lina Holgersson. Men ofta handlar det förstås om att man glömt mat på spisen och då ska man kväva elden, inte försöka släcka med vatten, eftersom det ofta är fett som brinner. Hjälpmedel hjälper dig Timer, låsknapp på spisen och spisvakt som reagerar på värme är andra hjälpmedel för att undvika brand. Och gör rent spisfläkten emellanåt, påpekar Lina Holgersson. Där samlas det ofta fett som kan fatta eld. Det är ingen rolig uppgift, men väldigt viktig. Av och till händer det att elektriska apparater fattar eld. Elektriska värmedynor och värmefiltar bör kastas efter tio år och elsladdar som börjar bli spröda och spruckna bör förstås bytas ut. Kör man tvättoch diskmaskiner när man är hemma och kan ha dem under uppsikt minimerar man också konsekvenserna om det skulle ta eld. Skulle det börja brinna och ta sig så mycket att du inte längre förmår släcka så ska du stänga dörren om brandhärden och larma räddningstjänsten, säger Lina Holgersson. Brinner det hos grannen bör du inte ge dig ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna i lägenheten och täta mot röken med tejp och blöta handdukar. BENEDIKTA CAVALLIN VÄLJ BRANDKLASSAT YTSKIKT Ytskiktet har visat sig ha stor betydelse för hur en brand sprider sig. FOTO: SHUTTERSTOCK Krav på funktion Byggreglerna ställer en rad krav på att en byggnad ska stå emot brand. Valet av byggmaterial är dock fritt så länge det finns en brandskyddsfunktion i byggnaden. Materialet ska också stå emot tät rök, isolera mot värme och behålla sin bärförmåga under en viss tid. Isolera med mineralull Det förekommer i dag att man isolerar byggnader med EPS som är ett plastmaterial. Byggnaderna uppfyller visserligen Boverkets regler eftersom isoleringen inte fattar eld inom de angivna tidsramarna, men när det väl gör det blir brandförloppet oerhört snabbt och byggnaden kan vara övertänd på några minuter. Välj i stället mineralull även om det är lite dyrare. Brandklassade dörrar Dörrar och fönster vid en brandcellsgräns måste vara utprovade och godkända för att klara rätt brandmotstånd. Ett av de viktigaste råden kring hur man ska bete sig om det brinner är att stänga alla dörrar. På så sätt stänger man ute både kalla och varma brandgaser. Med bra dörrar minskar man också syretillförseln till elden och försvårar brandspridningen. Brandklassade fönster Vanliga fönster går snabbt sönder vid en brand, vilket beror på att värmen från branden skapar spänningar i glaset. Därför sprider sig ofta elden uppåt via fönstren. När ett fönster är placerat nära en annan byggnad finns krav på att det ska vara brandklassat för att förhindra spridning. Brandklassade fönster är tyngre och dyrare, men mellan en vanlig ruta och det enklaste brandglaset är inte prisskillnaden särskilt stor. Ytskikt Det är höga krav på att färg och tapeter ska vara brandklassade, speciellt i höga byggnader, i vårdinrättningar och i utrymningsvägar. Ytskikten delas in i tre olika brandtekniska klasser. Just ytskiktet har visat sig ha stor betydelse för hur en brand sprider sig. EXPERT: VILLE BEXANDER

7 Stenull isolering med inbyggt skydd mot brand och fukt Paroc Protection är vårt koncept för svensktillverkad stenull, ett material som har överlägsna egenskaper när det gäller brand- och fuktskydd. Så när du tänker isolering tänk Paroc Protection där brand- och fukt säkerhet är inbyggd. Läs mer om inbyggt brand- och fuktskydd på paroc.se/protection Intumex tar andan ur elden. Hur det fungerar: Det speciella materialet i Intumexsystemet expanderar till flera gånger dess originalvolym för att på ett perfekt sätt avgränsa riskytan. Intumex har erfarenheten: Säkerheten ligger i ett välplanerat system som har blivit testat och blivit internationellt godkänt gång på gång. Men det kommer inte som en överaskning eftersom det är Intumex som är originalet. Innovation med expertis: Intumex. IIntumex L/LFC Brandtätningslist Intumex CSP Mjukt penetrations system Intumex PS Kuddsystem Intumex V Cementbaserat bruk Intumex RS10 Rörstrypare Intumex MG Expanderande fogmassa Intumex AN Brandskyddsakryl Intumex FB Brandskyddsmoduler Energigatan Kungsbacka Tel

8 8 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Skulle Rinkebybranden kunna hända igen? Svar: Tyvärr är det nog så. Branden inträffade trots att Familjebostäder arbetat medvetet med brandskydd i många år. Kuddbygränd i Rinkeby inte unikt LEDARE TILL LEDARE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER På kvällen den 25 juli i fjol började det brinna i en lägenhet på Kuddbygränd i Rinkeby. En kvinna som befann sig på gården rusade upp i trappuppgången och in i sin lägenhet några våningar upp för att undsätta de sex barn som befann sig där. På vägen ner var dock trappuppgången så full av rök att det inte gick att ta sig ner. Alla sju avled, på platsen eller senare på sjukhus. Det var förstås oerhört tragiskt att det gick som det gick. Det fanns en mängd omständigheter som tillsammans gjorde att konsekvenserna av branden blev såpass allvarliga, säger Peter Wickberg, säkerhetsansvarig och distriktschef på Familjebostäder i Stockholm. Peter Wickberg var själv på semester när branden inträffade. På morgonen läste han på text-tv att det brunnit i Rinkeby. Bara det inte är i ett av våra hus tänkte han, men strax därefter ringde telefonen. Utbildade husvärdar Familjebostäder har en krisorganisation som var på fötter redan någon timme efter branden. För Peters del blev det en hel del krismöten. Snart började även media ringa och Peter hamnade i tv-soffan. Vanligtvis är det lätt att vara efterklok, men Peter Wickberg kan faktiskt inte se vad han och hans kollegor borde ha gjort annorlunda. Familjebostäder har arbetat systematiskt med brandskydd i flera år. Vi har både arbetat med olika typer av tekniska lösningar och informerat aktivt, säger Peter Wickberg. Husvärdarna i varje område är utbildade i brandskydd och ska regelbundet kontrollera och pricka av på en checklista att trappuppgångarna håller rätt standard. Viktigt med information Det kan till exempel handla om att det inte ska finnas saker i trapphuset som kan fatta eld eller står i vägen i händelse av utrymning. Familjebostäder har också försett alla lägenheter med brandvarnare. I nyproducerade fastigheter har de installerat konceptet Brandsäkert hem, framtaget av Brandskyddsföreningen. Det innebär att bostäderna utrustas med brandvarnare, brandfilt, spisvakt och brandsläckare och att de boende får informationsmaterial och utbildning i hemmets brandskydd. Även information är viktigt. Alla nyinflyttade hyresgäster går igenom säkerhetsföreskrifter med sin bokonsulent och befintliga hyresgäster har fått PROFIL Peter Wickberg Ålder: 56. Yrke: Säkerhetsansvarig och distriktschef på Familjebostäder i Stockholm. Bor: Stockholmsområdet. Familj: Fru och utflugna barn. På nattygsbordet: Väckarklocka, glasögon och en bok av Mia Törnblom. Jul firar jag: Utomlands för första gången någonsin. utskick. Utöver husvärdarnas kontinuerliga besiktning av fastigheterna anlitar Familjebostäder också en extern entreprenör som kontrollerar funktionen hos rökluckorna en gång om året. Bilden i vissa medier att Familjebostäder skulle ha slarvat med brandskyddet stämmer alltså inte, enligt Peter Wickberg. Ibland krävs en olycka Att just den här branden fick så svåra konsekvenser har en rad olika orsaker. Hade inte dörren till lägenheten där branden startade blivit stående på vid gavel så skulle inte trapphuset så snabbt ha förvandlats till en dödsfälla och hade rökluckan fungerat så skulle räddningstjänsten ha kunnat vädra ut rökgaserna fortare när de kom till platsen, bland annat. Just problemet med rökluckan kände vi ju till och vi hade beställt en reparation, berättar Peter Wickberg. Olyckligtvis hann den aldrig bli utförd. Sorgligt nog krävs det ibland en dödsolycka för att folk ska få upp ögonen för vilka risker som finns. Peter Wickberg tror att Rinkebybranden i alla fall har fört med sig att brandskyddet tas på större allvar. Hos många bostadsbolag drog man igång ett stort brandskyddsarbete direkt, berättar han. Jag har fått många förfrågningar från andra fastighetsägare om hur just Familjebostäder jobbar med brandskydd. Det finns många som inte alls har kommit lika långt. Peters råd till andra fastighetsägare är bland annat att inrätta en brandskyddsorganisation och att tydliggöra vem det är som har ansvaret i fastighet. Det ska också finnas checklistor att gå igenom när brandskyddet kontrolleras. Kontrollen kan bli bättre För någon månad sedan kom Haverikommissionen med sin rapport om olyckan där man bland annat ger Boverket i uppdrag att undersöka om det skulle gå att införa dörrstängare till lägenheterna samt automatiska rökluckor. Men det räcker inte, anser Peter Wickberg. Myndigheternas kontroll av brandskyddet kan också bli mycket bättre. Hissar och rulltrappor kollas varje år av ett besiktningsorgan, men det är sällan som brandförsvaret gör tillsynsbesök i flerbostadshus, trots att konsekvenserna kan vara så mycket allvarligare, säger han. Ett förslag kan vara att inrätta ett besiktningsorgan för brandskydd. BENEDIKTA CAVALLIN Framtidens brandskydd idag Hur tänker man när det börjar brinna, när trapphuset fylls med rök? Hur agerar man? Viktiga frågor att hitta svaren på för att brandskyddet ska fungera, var det än må vara. Brandskyddslaget AB har ett ramavtal med Statens haverikommission. Efter den ödesdigra branden i Rinkeby, sommaren 2009, var företagets brandingenjörer och konsulter på plats i ett tidigt skede för att inleda utredningen av händelseförloppet. Precis som vid diskoteksbranden i Göteborg för tolv år sedan. Vi har som mål att vara med i den här typen av svåra utredningar. All den kunskap vi tillskansar oss använder vi oss av direkt i arbetet mot våra kunder. Det gör att vi kan erbjuda framtidens brandskydd redan idag, säger Martin Olander, VD för Brandskyddslaget. Utöver att förstå och försöka simulera det faktiska händelseförloppet vid en brand försöker företaget jämföra med alternativa scenarion. Hur skulle rökutvecklingen ha sett ut om brandgasluckan i trappuppgången i Rinkeby fungerat? Hade det gjort någon skillnad? Genom att kombinera den tekniska analysen med en beteendevetenskaplig skapar sig Brandskyddslaget den viktiga helhetsbilden som sedan ligger till underlag och påverkar framtida brandskyddsregler. Det är enkelt att skapa komplicerade tekniska lösningar på brandproblem. Men att översätta dessa så att de kan användas av människor är svårare. Där kommer den beteendevetenskapliga analysen in. Att vara en del av svåra utredningar betyder att vi inte bara följer utvecklingen, utan är med och leder den. Martin Olander, VD för Brandskyddslaget Tel:

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DECEMBER TA BRANDSKYDDET PÅ ALLVAR Sorgligt nog krävs det ibland en dödsolycka för att folk ska få upp ögonen för vilka risker som finns. OBS! Genrebild. FOTO: SHUTTERSTOCK NYHETER I KORTHET Undvik elbränder Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Elbränder börjar normalt sett genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt. Ström är värme och blir det för mycket ström och för dålig kontakt, ja, då uppstår brand. Det bästa sättet att förebygga elbränder är att ta hjälp av en elyrkesman som går igenom din elanläggning. Det kan finnas brister som behöver åtgärdas. Att installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd ger ett bra skydd mot elbränder, säger Jan Berggren på Elektriska Nämnden. Att låta diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren arbeta när du inte är hemma är farligt. Det största produktproblemet i våra hem är vitvaror. Bortsett från spisen då, som är den produkt som oftast är inblandad i bränder. Men då är det den mänskliga faktorn som är problemet och inte strömmen. Att installera en spisvakt kan vara en lösning. Den känner av när det inte är någon rörelse i köket och stänger av spisen efter tio minuter eller en kvart. Det är även viktigt att dra ut jacket till julgranen och belysningen när man lämnar hemmet eller går och sover. Överbelasta inte eluttagen genom att koppla skarvsladdar på skarvsladdar. Behövs det fler uttag är det bättre att installera nya. Vissa elarbeten får du utföra själv men till det mesta krävs det en elyrkesman. Du får byta befintliga vägguttag eller strömbrytare, såvida du vet hur man gör det på ett säkert sätt, men aldrig installera något nytt. STYRKA GENOM GLOBAL KOMPETENS OCH LOKAL NÄRVARO WSP är ett av Sveriges största och mest kompetenta analys- och teknikkonsultföretag inom flera områden, däribland risk och säkerhet. Mångfalden av kompetens och samverkan är några av koncernens styrkor. Vi har förmågan att hitta den för projektet optimala tekniska och ekonomiska lösningen. Vi har tillgång till så väl bredd som spetskompetens och strävar efter att ständigt knyta till oss medarbetare med olika bakgrund och idéer. Med hundratalet brand- och riskingenjörer runt om i världen kan vi snabbt ta del av relevanta erfarenheter och dela kunskap, vilket gör att vi snabbt kan ta oss an komplexa utmaningar, berättar Jan Ottosson, avdelningschef på WSP Brand & Risk i Sverige. WSP erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom brand- och säkerhetsområdet, riktade mot industri, fastighetssektorn och inom fysisk planering och infrastruktur. Det som gör WSP unika är ett komplett tjänsteutbud på säkerhetssidan, från tidiga skeden till besiktningar och vidareutveckling av existerande lösningar. Vid exempelvis brandorsaksutredningar vid stora skador vinner vi värdefull kunskap som vi tar med oss in i nya projekt, säger Jan Ottosson. Våra kunder upplever en trygghet i att styrkan av det globala förmedlas genom relationer utifrån lokal närvaro. Det ser vi som en viktig framgångsfaktor och kommer fortsätta att arbeta på det viset avslutar Jan Ottosson. Jan Ottosson Övergripande kontaktperson för WSP Brand & Risk. Växeln

10 10 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Se till att företagets brandskydd fungerar FRÅGOR & SVAR Vilka är brandriskerna för en verksamhet eller ett företag? Levande ljus är fortfarande en brandrisk i olika verksamhetslokaler, framför allt under november och december. Att glömma något på spisen kan hända men är inte ett stort problem. Hantverkare som arbetar i lokalerna med gnistbildande verktyg kan utgöra en risk. Det är viktigt att poängtera att det inte behöver bli stora bränder av allt det här. Den största risken, skulle jag säga, är anlagd brand. Det är ett svårt ämne att tala om eftersom det är omöjligt att förutse riskerna eller orsakerna. Det kan handla om en tidigare anställd som blivit uppsagd eller så kan branden uppstå oavsiktligt i lokalerna eller oavsiktligt i anslutning till dem. Hur vanligt är det med bränder i kontorslokaler? Tittar du på de senaste tio åren är det enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bara fyra personer som har dött i samband med bränder hos företag. De flesta allvarliga bränder sker i hemmen och brandrisken på kontor är inte speciellt stor. Rutiner och förhållningssätt till arbetsmiljön ser annorlunda ut än hemma i bostaden. Vem har ansvar för att brandskyddet fungerar? Kravet på alla som äger en fastighet eller driver verksamhet i hyrda lokaler är att de ska ha ett skäligt brandskydd och arbeta förebyggande. Det är företagets vd som PROFIL är ansvarig för att brandskyddet fungerar. Lagstiftningen från 2004 om brandskydd ställer tydligare krav på företagen att arbeta med förebyggadet av bränder. Tidigare vågade företagen inte göra något innan de fått räddningstjänstens godkännande som indirekt tog över brandsäkerhetsansvaret från företagen, vilket är helt fel, ansvaret har alltid varit företagens. Efter 2004 ändrades attityden på räddningstjänsten som nu poängterar att arbetet med brandskydd måste ske systematiskt. Det är du som företagare som äger branden. Vad innebär det att systematiskt arbeta med sitt brandskydd? Det är företagets vd som är ansvarig för att brandskyddet fungerar. Lars Rang Yrke: Brandingenjör på Branskyddsföreningen Ålder: 57 Bor: Hässelby Övrigt: Lars Rang har 37 års erfarenhet inom brandskyddsområdet och har arbetat som brandman både som brandingenjör och med utryckningstjänst. Han har varit avdelningschef för Förebyggande avdelningen på Stockholms brandförsvar. Lars Rangs nuvarande arbetsplats, Brandskyddsföreningen, är en ideell medlemsförening som genom informationsspridning, utbildning och rådgivning arbetar för att göra Sverige brandsäkrare. FOTO: SHUTTERSTOCK 3TIPS UTSE EN SOM ÄR ANSVARIG Initialt tycker jag att man ska ha en policy för sitt brandskydd. Likaväl som att ha en arbetsmiljöpolicy eller kvalitetspolicy. Det är viktigt att visa att det finns en viljeriktning. Hur ska man då leva upp till sin policy? I företagsorganisationen bör någon ta på sig ansvaret för brandskyddet och få tillstånd av vd:n att vidta åtgärder. Dessa personer bör utbildas för att kunna leda det förebyggande arbetet. En inventering av det befintliga brandskyddet och en riskanalys är nästa steg. En rad frågor bör besvaras: Var kan det uppstå brand? Hur kommer vi ut ur byggnaden om det brinner? Kommer vi ut? Det handlar till stor del om sunt förnuft. Alla har vi en känsla över vad som kan orsaka brand. Därpå kan åtgärder vidtas, till exempel installering av timer till spisen, byte av lysrör, fler brandsläckare, frigörande av nödutgångar. Finns släckarna där de ska vara? Är utrymningsvägarna fria och lätta att ta sig ut genom? Det är inte säkert. Vad blir nästa steg? Att utbilda personalen. Alla som arbetar i en verksamhet ska vara medvetna om riskerna och veta hur utrymning sker. Utbildningarna måste återkomma regelbundet. Det är viktigt med rutiner om en brand inträffar. Att sammanfatta regler och instruktioner i ett dokument är ett bra sätt att öka medvetandegraden hos de anställda. JAKOB KAAE NYHETER I KORTHET SKYDDA DITT ARBETE Kom igång snabbt efter brand Bränder kan ske på alla företag. Stora som små. Och när de sker kan konsekvenserna bli stora. Att personer skadas är sällsynt. Vanligare är att dokumentation och handlingar som var och en sitter och arbetar med, och förvarar på sina arbetsplatser, går förlorade i lågorna. Effekterna av branden blir därför ofta mycket större än vad som skulle behövas. Stor del av de verksamheter som drabbats av brand finns inte kvar. Det finns en stor teknisk övertro hos många företag, material som finns på datorer är oftast säkrade på externa servrar, men fortfarande arbetar vi med fysiska dokument som inte finns kvar efter branden. Det gör däremot kraven på verksamheten från kunder, aktieägare och myndigheter. Viktiga dokument som äldre bokföring, anställningsavtal och kontrakt är ibland säkrade för brand. Men det är inte dessa handlingar som behövs i första hand när verksamheten snabbt ska återupptas efter en brand. Det gäller att komma på fötter så snabbt som möjligt. Därför är det viktigt att utvärdera och verifiera vilka delar av verksamheten som måste säkras för att produktionen ska kunna fortsätta och intäkter inte förloras på grund av att de anställda måste ägna, ibland upp mot flera månader, åt att återskapa förlorat arbete. Det är alltid lättare att skydda det som redan gjorts än det vi håller på att göra. Genom att ändra det tänket får vi ytterligare ett skydd mot det vi alla hoppas slippa bränder.

11 TECKENTRUPS DÖRRAR BEGRÄNSAR BRANDEN TECKENTRUP introducerar nu sina branddörrar EI 2 30, EI 2 60 och EI 2 90 som är den nya europeiska standarden, på den svenska marknaden. Teckentrup är en av Europas största tillverkare av ståldörrar med snart 80 år i branschen. Under dessa 80 år har Teckentrup framgångsrikt utvecklat optimala branddörrar med säkerhet upp t.o.m. MK 4 och ljuddämpande upp t.o.m. 57dB på enkel- och parbladiga dörrar. Utöver ståldörrar produceras även takskjutportar för garage och industri samt vikportar. I produktprogrammet finns bl.a. takskjutportar och rullportar som även de går att få med brandklassning. Tyska Teckentrup representeras i Sverige av Teckentrup Scandinavia som ligger strax utanför Göteborg. Teckentrup har ett mycket brett sortiment av ståldörrar och portar med brandklassning enligt de senaste normerna. Ytterligare en styrka är att dörrarna och portarna har ett stort designurval, och kunden kan välja ur ett brett sortiment av brandklassade glasöppningar i både enkeloch parbladiga dörrar. Tomas Janowicz med över 23 års erfarenhet av dörrar är marknadschef på Teckentrup Scandinavia och ger även support åt arkitekter, bygg- och brandkonsulter. Han pekar på vikten av att brandskydd är en mycket viktig del i de byggnader där vi människor arbetar, går i skolan, handlar, idrottar, går på bio, helt enkelt samtliga hus och byggnader där jag eller en större mängd människor vistas. Det kan vara i kända lokaler eller byggnader som vi besöker för första gången, i båda fallen måste det finnas ett fungerande brandskydd och evakuering. Som i vårt fall produkten branddörrar som begränsar branden men i många fall även fungerar som utrymningsdörr. Viktigt är då att branddörren utrustas rätt, med rätt beslag som t.ex. lås och panikreglar. Utöver detta skall dörren även fungera i vardagligt bruk med funktioner för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Ibland kan en dörr vara som att lösa en matematisk ekvation för att få till rätt egenskap med funktioner på ställda krav beroende på var den skall placeras i byggnaden. Branddörr med brandklass EI Teckentrup Scandinavia AB Täljstensvägen STENKULLEN Marknadschef Tomas Janowicz ger support åt arkitekter, bygg- och brandkonsulter. 30 minuter brandklassad takskjutport.

12 12 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS MINSKA ANTALET ALET BRÄNDER NYHETER I KORTHET Björn Björkman Expert på skorstenar och eldstäder vid Brandskyddsföreningen EN MILJARD UPP I RÖK Svenskarna är nästan värst i världen på att bränna ner skolor och i fjol gick skolbyggnader för nästan en miljard kronor upp i rök. FOTO: SHUTTERSTOCK Brandforskning tar reda på hur och varför Fråga: Behövs brandforskning? Svar: Ja, det är fortfarande mycket vi inte vet. Med ny kunskap kan vi förhoppningsvis minska antalet bränder, säger Per-Erik Johansson, ansvarig på Brandforsk. Brandforskning kan handla om allt från att ta fram nya och mindre brandfarliga byggnadsmaterial, till att undersöka vad det är som driver ungdomar att sätta eld på sin skola. Syftet med forskningen är både att minska antalet bränder och att minimera skadeverkningarna när det väl brinner. Tack vare brandforskningen har vi kunskap om processer och branduveckling, säger Per-Erik Johansson. Forskningen har också tagit fram modeller för hur en brand fungerar så att man inte behöver genomföra fullskaleförsök varje gång någonting ska testas. Stöttar forskning Brandforsk är en organisation som samlar in medel från stat, kommuner och privata finansiärer, så som försäkringsbolag och andra företag. Dessa medel fördelas sedan på forskningsprojekt inom en rad olika områden. Brandforsk stöttar bland annat forskning kring brandskydd och risker i industriell verksamhet, brandskydd i byggnadsverk och brandskydd i samband med transporter. I många länder är det försäkringsbolagen som bekostar forskning som ska syfta till att spara egendom, medan statliga medel främst används till forskning som ska spara liv, berättar Per-Erik Johansson. I Sverige har vi inte den uppdelningen. Och i slutändan är det ju faktiskt samma bränder. FAKTA Brandforsk är en styrelse som initierar, samordnar och finansierar olika forskningsprojekt inom brandområdet. Brandforsk finansieras med bidrag från försäkringsbolag, näringsliv, statliga myndigheter samt kommunala räddningstjänster. Brandforsk har funnits sedan 1979 och har under de dryga trettio år som gått sedan starten delat ut närmare trettio miljoner kronor till forskning och utveckling. Numera satsas 10 miljoner All den forskning som fi nansieras med medel från Brandforsk ska kunna komma till nytta för fl er. Per-Erik Johansson Ansvarig på Brandforsk Varje år omkommer cirka 150 personer i bränder, men samtidigt sker över bränder där ingen blir skadad. Svenskar värst i världen Ett av de forskningsprojekt som snart ska dra igång kommer bland annat att fokusera på frågan vad varje år på brandforskningen. Det finns sju forskningsområden som Brandforsk stödjer. Några av dessa sju är: värdering av brandskyddsåtgärder, brandskydd i byggnadsverk, brandskydd i transportmedel samt brandskydd och risker i industriell verksamhet. Byggnader och industrier är de forskningsområden som fått mest resurser. Dessutom görs det en del särskilda satsningar. Tre större projekt är på gång. Dessa har som syfte att undersöka anlagda bränder, biobränslehantering och bränder i boendemiljö. det är som ligger bakom att en brand kräver dödsoffer. Svenskarna är nästan värst i världen på att bränna ner skolor och i fjol gick skolbyggnader för nästan en miljard kronor upp i rök. Ett annat av de projekt som får stöd av Brandforsk ska undersöka vad som är orsakerna till att ungdomar anlägger bränder i skolor. Här ska man undersöka både beteendevetenskapliga faktorer och rent tekniska frågor som till exempel hur vi kan göra skolbyggnaderna mindre lättantändliga. Ska få ner antalet bränder Ett tredje projekt ska försöka ta reda på hur vi kan lagra och transportera biobränsle utan att materialet riskerar att fatta eld på fel plats. Större delen av den brandforskning som sker i Sverige utförs på tre platser i landet, nämligen SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, och de båda universiteten med brandingenjörsutbildning i Lund och Luleå. Företag och privata aktörer kan också söka pengar för att till exempel ta fram brandsäkra material, men då krävs det att forskningsresultaten blir offentliga. All den forskning som finansieras med medel från Brandforsk ska kunna komma till nytta för fler, säger Per-Erik Johansson. Syftet är ju att vi ska få ner antalet bränder i samhället. BENEDIKTA CAVALLIN BRAND I SKORSTEN Sotbränder kan ge svåra skador Varje år får räddningstjänsten ungefär larm om så kallade sotbränder i skorstenar. Oftast är det ingen större fara, elden får brinna klart och slocknar så småningom av sig själv. Men ibland händer det att sotbranden ställer till det ordentligt. Isoleringen kring en skorsten är anpassad för att klara omkring 500 grader, men vid en sotbrand kan temperaturen stiga upp emot eller till och med grader, vilket kan orsaka att isoleringsmaterialet smälter. Går det riktigt illa kan branden sprida sig till resten av huset. Men det finns en hel del man kan göra för att undvika sotbränder. Först och främst måste man elda på rätt sätt, säger Björn Björkman, expert på skorstenar och eldstäder på Brandskyddsföreningen. Om man snåleldar eller om virket är fuktigt bildas det tjära och sot i skorstenen som kan ta eld. Uppmärksammade i media I eldstaden ska det brinna bra, men inte stormbrinna och ovanför skorstenen ska det synas ett värmegaller men ingen rök. Brandskyddsföreningen brukar skicka ut pressmeddelanden med information om sotbränder varje vinter men i fjol behövdes det inte. Den kalla vintern gjorde att folk eldade mer och därmed blev även sotbränderna så vanliga att media uppmärksammade dem ändå. Överhettning är en annan orsak till bränder. Blir skorstenen överhettad beror det ofta på att den inte är dimensionerad för kaminen eller spisen du eldar i. Många braskaminer är bara anpassade för att klara ett par till tre kilo ved i timmen. Vill man bara trivselelda behöver eldstaden inte vara så stor, säger Björn Björkman. Eldar man däremot för att värma upp huset bör man kanske skaffa kakelugn i stället. Askan är också en riskfaktor. Av och till händer det att folk rakar askan ur eldstaden och lägger den i en kartong med papper i botten som man sedan ställer på träverandan. Även om det var flera dagar sedan man eldade finns glöd kvar som kan orsaka en brand. Jag brukar rekommendera en plåthink, säger Björn Björkman. Det finns utmärkta pedalhinkar i plåt för några hundralappar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet

Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet LARMET GÅR EN NFORMATONSBLAGA FRÅN RÄDDNNGSTJÄNSTEN Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet Säkerheten på fabrikerna Vad gör du om olyckan är framme? Vad händer när du ringer 112 nre

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning grupp 6-10 år 1 Innehåll Handledning till Vi lär oss om eld och brand... 4 Idén bakom materialet... 4 Innehåll och upplägg... 5 1. Eld och brand...

Läs mer

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre för äldre En studie med syfte att kartlägga problemområden för äldre i ordinärt boende samt belysa om tekniska hjälpmedel kan minska problemen i vardagen. Studien är baserad på intervjuer med personer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt M Å L G R U P P 9-1 3 Å R 1 2 Detta häfte är framtaget av Rädd nings ver ket Illustrationer: Sanna Pärli Tryck: Danagård Grafi ska AB Utgivningsår: 2005 Beställningsnummer: R00-270/04

Läs mer

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Handledning och faktafördjupning Målgrupp 9-13 år En olycka händer så lätt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli

Läs mer

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk:

Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011. utvägenytt. Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Information om brand- och utrymningsäkerhet från Utvägen Nr 2-2011 utvägenytt Tommy Magnusson, Ringhals kärnkraftverk: Inga obehöriga får komma in, men alla måste komma ut kontraster med fräs 3 Ringhals

Läs mer

Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda

Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda Attunda är din räddningstjänst Brandkåren Attunda gör den skadefria kommunen möjlig, det är vår vision. Om det börjar brinna går det fort Om du vet

Läs mer

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand 2 MSB:s kontaktpersoner: Mats Junghage, 1-24 56 74 Publikationsnummer MSB242 ISBN 978-91-7383-125-3 3 Förord Den 5 november 29 uppdrog regeringen åt Myndigheten

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET BORTA BRA

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET BORTA BRA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS STÖD SOS BARNBYARS ARBETE I HAITI MED 50 KR SMS:A SOSHAITI TILL 72930 BORTA BRA FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM MEN HEMMA BÄST Roomservice: Våga

Läs mer

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende

VATTEN- SKADOR EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU DIG MOT. Din insats kan rädda liv. Då stannar allt byggande. Lär unga mer om boende HOT OCH VÅLD I HEMMET Din insats kan rädda liv DEBATT HETA BOFÅGOR Då stannar allt byggande RIKTIG HEMKUNSKAP Lär unga mer om boende För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

Renovering. av äldre betonggarage. Håll energikostnaderna nere Sveriges bästa. Kundwebben. Jul i vårt hus. hållbarhetschef. underlättar vardagen

Renovering. av äldre betonggarage. Håll energikostnaderna nere Sveriges bästa. Kundwebben. Jul i vårt hus. hållbarhetschef. underlättar vardagen EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #4 2014 Råd & Rön testar kompaktkameror Håll energikostnaderna nere Sveriges bästa hållbarhetschef Kundwebben underlättar vardagen Jul i vårt hus inredning Renovering av äldre

Läs mer

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverkets tidning Nr 6 September 2008 Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverket testar fridykning Utredare vill avskaffa SMO-monopolet 2 inledaren Sirenen Nr 6 September 2008

Läs mer

Sirenen. Snabb evakuering räddningen. nr 8 2004. Räddningsverkets tidning. Kolding: Södra Älvsborg Trött på trög svensk räddningstjänst.

Sirenen. Snabb evakuering räddningen. nr 8 2004. Räddningsverkets tidning. Kolding: Södra Älvsborg Trött på trög svensk räddningstjänst. Sirenen Räddningsverkets tidning nr 8 2004 Kolding: Snabb evakuering räddningen sidan 10 Södra Älvsborg Trött på trög svensk räddningstjänst sidan 4 2 Inledaren Sirenen Nr 8 2004 Mot bättre balans inom

Läs mer