4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4TIPS BRANDSKYDD. Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd. 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus"

Transkript

1 ANNONS 5 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lars Rang guidar företaget till ett effektivare brandskydd ANNONS Nr. 3 BRANDSKYDD 4TIPS BRANDSÄKRA DITT HEM Hans Andersson, brandingenjör: Vi har mer brandfarligt material i våra hem nu än vad vi hade för 50 år sedan. Därför är det extra viktigt att vi är medvetna om riskerna och att vi gör vad vi kan för att skydda oss. FOTO: STEFAN BOHLIN OCH SHUTTERSTOCK

2 2 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den fruktansvärt tragiska branden i flerbostadshuset i Rinkeby förra året, då sju personer fick sätta livet till på grund av en förhållandevis begränsad brand, blev en riktig väckarklocka. VI REKOMMENDERAR Suzanne Weigl Brandskyddsföreningen Bostadsbränderna måste tas på allvar Den följdes efter bara några veckor av ytterligare en djupt tragisk brand, denna gång i en villa i Staffanstorp där fem personer förlorade sina liv. Vid båda dessa bränder omkom två vuxna kvinnor och tio barn. Nu var det dags att ta bostadsbränderna på allvar. Dessa bränder är inte typiska för problemet bostadsbränder. Det är ovanligt att fler än en person omkommer, det är ovanligt med barn och invandrare är definitivt inte överrepresenterade. Stort brandskyddsproblem Brandskyddsföreningen har genom åren ihärdigt påtalat att bostadsbränderna inte får den nödvändiga uppmärksamhet som behövs. Vi har statistik från flera decennier tillbaka som tydligt visar att bostadsbränderna är vårt i särklass största brandskyddsproblem. Över 90 procent av dem som omkommer vid bränder i byggnader omkommer i sina bostäder. Ungefär personer skadas eller dödas vid dessa bränder. Den regelbundna bostadsbrandsynen försvann 1962 och från och med 1992 flyttades äldre, ofta funktionshindrade från institutioner till vanliga bostäder. Till bostäder där utgångspunkten är att var och en får ansvara för sin egen säkerhet. I dag har vi över personer som är så funktionshindrade att de är i behov av hemtjänst. Dessa personer kan omöjligt ta ansvar för sitt eget brandskydd. Mer än hälften av de som omkommer vid bostadsbränder är äldre över 65 år, de flesta av dem med någon form av funktionshinder. Sammansatt system Lagen om skydd mot olyckor anger att ägare och nyttjare har ett gemensamt ansvar för brandskyddet. Men något ytterligare förtydligande av detta finns inte. Arbetet med trafiksäkerhet har ju varit mycket framgångsrikt i Sverige. Man betraktar vägen, fordonen, förare och passagerare som ett sammansatt system som måste sitta ihop och tillsammans verka för en trygg trafikmiljö. Ett framgångsrikt koncept som vi borde kunna dra erfarenheter av. Är det inte dags att betrakta våra bostadshus som sammansatta system? Vi har fastighetsägaren, förvaltaren, fastighetsskötaren och ett stort antal boende med olika förutsättningar, funktionshindrade, personer med språksvårigheter, barn, äldre med flera. Socialtjänsten är en viktig part för ett förbättrat brandskydd. Här känner man oftast till alla de personer med särskilda funktionshinder som bor i helt vanliga bostäder. Personer som löper ökad risk att omkomma eller skadas även av en ganska begränsad brand och som därigenom behöver ett förstärkt brandskydd för att ha samma säkerhet som övriga hyresgäster. Brandskyddsutbildad hemtjänstpersonal skulle här kunna göra mycket värdefulla förebyggande brandskyddsinsatser. Fastställ ett tydligt ansvar Genom ett reglerat samarbete mellan socialtjänsten och fastighetsägarna skulle man kunna identifiera aktuella riskperso- ner och sätta in effektiva skyddsåtgärder. Därför måste vi i författningar fastställa ett tydligt ansvar för fastighetsägarna och socialtjänsten. Jag är övertygad om att de är beredda att ta detta utökade ansvar, bara de får tydliga besked om detta och lämpliga hjälpmedel och metoder. Jag är också övertygad om att hyresgästerna är beredda att betala den begränsade kostnad som följer med ett förbättrat brandskydd. Det handlar trots allt om deras egen och deras familjers säkerhet. Skäligt brandskydd Det är vidare dags att fastställa vad som menas med skäligt brandskydd i bostäder. Det måste minst omfatta brandvarnare, brandsläckare, brandfilt och automatisk brandövervakning av köksspisen. Det handlar om en sammanlagd kostnad på under kronor för en normalstor lägenhet. Det finns dessutom i dag effektiva och prisvärda bostadssprinkler, både mobila och fasta system. Inte förrän vi ger tydliga anvisningar om ansvar, utrustning och information/utbildning kommer vi att se bestående förbättringar och ett avsevärt minskat antal döda och skadade i bostadsbränder. SIDA 14 De som tänkt tanken ger sig själva bättre odds. De som memorerat antalet stolsrader mellan sig och nödutgången i planet. De som kollat utrymningsvägarna på semesterhotellet. Boendesprinkler 5 Hade vi sprinkler i alla byggnader så hade vi i princip fått bort alla dödsolyckor i bränder. Fungerande brandvarnare 6 Byt batterier regelbundet, till exempel varje gång du pyntar inför jul. Vi får våra läsare att lyckas! Göran Schnell Vd, Svenska Brandskyddsföreningen BRANDSKYDD NR 3, DECEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Linus Wennerström Layout: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Linus Wennerström Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, december 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Och då hade vi ändå satt upp en brandsläckare på varje våning. Brandskydd Brandsäkerhet Bränder uppstår av flera olika orsaker. Kortslutningar, anlagda bränder eller bara slarv orsakar skador för miljontals kronor och kräver många dödsoffer varje år. Många företag tror att de har ett fullgott skydd mot bränder genom att placera ut några brandsläckare på varje våning, men när branden väl bryter ut inser man hur viktigt ett komplett brandskydd och en väl fungerande strategi för brandsäkerhet verkligen är. Genom att arbeta med SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete, kan ditt företag förebygga och förhindra att bränder bryter ut. Vi på Kidde hjälper gärna till och erbjuder alltifrån grundläggande utbildningar och rådgivning inom SBA till brandskyddsprodukter och utrymningsstrategier. Tillsammans med oss kan du säkerställa brandskyddskompetensen hos dina anställda, minimerar riskerna och de ekonomiska förlusterna vid en eventuell brand samt bygga upp en tryggare arbetsmiljö på ditt företag. Boka ett möte med oss redan idag genom att gå in på

3 Brandsäkerhet som IT-tjänst Ett gott brandskydd kräver kontinuerliga kontroller och en ständigt pågående riskanalys. Fire Safety Design gör det lätt för företag att sköta det löpande säkerhetsarbetet. Fire Safety Design har arbetat med brandskydd och säkerhet i trettio år. Kunderna, som i huvudsak är verksamman inom bygg-, industri- och fastighetsbranschen, tar hjälp av Fire Safety Design för att hitta och förebygga risker, upprätta en åtgärdsplan och genomföra förbättringar. En brand kan vara förödande, inte minst idag när det är så vanligt med just-in-time-production, säger Richard Nilsson, VD för Fire Safety Design. Men när åtgärdsplanen är genomförd är det förstås viktigt att inte brandskyddet faller i glömska. Därför erbjuder man också IT-stöd för det löpande säkerhetsarbetet. Sybra är en webbaserad tjänst där företag kontinuerligt uppdaterar sin brandskyddsstatus. Vi är ensamma om att kunna erbjuda den här typen av tjänst, säger Richard Nilsson. Sybra är helt enkelt ett smidigt och lättarbetat sätt att kvalitetssäkra brandskyddet. Fire Safety Design AB IT-system förenklar och förbättrar brandskyddsarbete PRE Risk & Crisis Management AB Mårbackagatan Farsta Ett systematiserat brandskydd är oerhört viktigt för alla företag. Det handlar om att skydda liv och stora tillgångar. Dessutom kräver lagen att företagen har koll på sitt brandskyddsarbete. PRE Risk & Crisis Management AB har arbetat med brandskydd i 20 år och täcker hela Sverige med 18 anställda i Stockholm samt partners runt om i landet. Redan 2003 utvecklade PRE ett IT-system för systematiskt brandskyddsarbete, vilket har vidareutvecklats tillsammans med kunder genom åren. Jag har själv en bakgrund inom IT när jag kom in på PRE 2003 tyckte jag att det var självklart att det behövdes ett system för hantera större kunder. Detta saknades dock på marknaden. Vi blev först i Sverige med det här sättet att arbeta, berättar Ulrika Strömberg, som är VD på PRE. Nu kommer en ny version av detta system, Safebook, med ett ännu enklare användargränssnitt. Safebook är molnbaserat, vilket innebär att de säkerhetsansvariga har direktåtkomst till all dokumentation via en lösenordsskyddad internetuppkoppling och slipper installera eller lagra i egna system. Kunderna har i realtid kontroll över vad som görs, oavsett om de väljer att genomföra egna kontroller eller att lägga ut arbetet på en entreprenör. De esta av våra kunder vill ha hjälp med årliga kontroller inklusive allt. Då gör våra servicetekniker Ulrika Strömberg, VD på PRE. kontrollrundor och kan avrapportera direkt via till exempel en ipad. De har tillgång till protokoll och ritningar via internet och rapporterar direkt in i Safebook. De kan också ta foton på brister med ipaden. På så sätt kan kunden direkt se vad som är gjort, säger Ulrika. Ulrika Strömberg ser många fördelar med ett brandskyddssystem: Det är lätt att följa upp att kontroller utförs i tid och att brister blir åtgärdade. Stora fastighetsförvaltare har ofta många driftsentreprenörer att följa upp och det är få som har rätt verktyg för det arbetet. Här är Safebook ett värdefullt verktyg, säger hon. Dessutom säkrar Safebook automatiskt att man inte skriver in felaktig information. Det går inte att till exempel av misstag välja trasig skylt när man kontrollerar en brandtätning. Systemet ger även värdefull statistik som företaget kan använda för budgetering, planering och i diskussioner med försäkringsbolag. Vissa kunder kan välja att ha egen personal för kontrollerna med stöd av Safebook. De kopplar då enkelt upp sig via internet. De kan också själva lägga in nya funktioner och ritningar allt eftersom, eller så lägger PRE in de funktioner, verktyg och rapporter som kunden vill ha. Safebook är byggt helt på öppna standarder och kunderna äger sin egen data. Vi vill bara att kunderna ska fortsätta arbeta med oss om de är nöjda, säger Ulrika.

4 4 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER GÖR VAD DU KAN FÖR ATT UNDVIKA BRAND I HEMMET 1TIPS SKYDDA DA DIG MOT BRAND Fråga: Vilka bränder är farligast? Svar: Bostadsbränder. Nästan alla som omkommer vid en brand gör det i hemmet. Om vi alla åt inlagd sill och rå potatis då skulle vi få ner antalet bostadsbränder, skojar Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Den kosthållningen låter ju inte så lockande, men just spisen är faktiskt orsak till över tusen bränder varje år. Oftast beror det på att man glömt mat på plattan som stått och bränt och till slut tagit eld. Har man då något lättantändligt liggande i närheten är risken stor att elden sprider sig bostadsbränder Varje år larmas räddningstjänsten till omkring bostadsbränder. Vanligast är att det börjar brinna i samband med att man eldar i eldstad. Näst vanligast är brand som uppkommer på spisen, antingen genom att någon glömt mat under tillagningen eller att den blivit påslagen av misstag. En annan stor källa till bostadsbränder är rökning. Av och till händer det att äldre rökare tappar glöd i kläderna som sedan fattar eld, eller att sängrökare somnar ifrån sin cigarett. Av de hundratalet eldsvådor som startar i sängen varje år, beror de allra flesta på just sängrökning. Ungefär lika många bränder har startat i en soffa eller i en fåtölj. Hans Andersson Brandingenjör på Svenska Brandskyddsföreningen Den här årstiden är det fl er bostadsbränder än annars vilket naturligtvis beror på att vi gärna myser med levande ljus. Den här årstiden är det fler bostadsbränder än annars vilket naturligtvis beror på att vi gärna myser med levande ljus. Därför är det förstås också extra viktigt att ha brandvarnare som fungerar och att de sitter tillräckligt tätt för att du också ska hinna släcka när de börjar tjuta. Är dörren stängd ut till köket och brandvarnaren sitter i andra delen av hallen så kan det ta väldigt lång tid innan larmet går igång, säger Hans Andersson. Elektriska apparater är inte heller helt säkra och vi får mer och mer elutrustning i våra hem. Med på listan över de vanligaste brandorsakerna finns både TV-apparater, tvättmaskiner, torktumlare och frysar vilket är ett gott skäl till att ha brandvarnare även i källaren. År 2008 stod tvättmaskiner för ett 70-tal bostadsbränder, medan TV-apparater fattade eld så mycket som 60 gånger. Vi omger oss faktiskt med prylar som kan starta bränder, säger Hans Andersson. Dessutom har vi mer brandfarligt material i våra hem nu än vad vi hade för exempelvis 50 år sedan. I de flesta hem finns mycket tyger och stoppade möbler vilket gör att branden snabbt får fäste. Därför är det extra viktigt att vi är medvetna om riskerna och att vi gör vad vi kan för att skydda oss. Utrusta hemmet De som bor utanför storstäderna är många gånger bättre på att skydda sig mot brand. Hus på landet är oftare välutrustade med bra varningssystem och släckare, vilket kan bero på att man inte räknar med att få hjälp lika fort om olyckan nu verkligen skulle vara framme. Det bästa vore om alla hade både brandvarnare och släckare i bostaden, påpekar Hans Andersson. Det är ju ingen av oss som skulle strunta i säkerhetsbältet eftersom vi ändå inte tänkt krocka i dag. Varför tror vi då att vi är säkra för brand? BENEDIKTA CAVALLIN Brandstegen JIMMY FASAD är en svensktillverkad, lätt, stark och smidig brandstege och är testad och godkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för 1500 kg. Tel Rökluckor Installation & Service Brandskyddsbutiken webbutik Brandskydd Larm Första Hjälpen Utbildningar Tel:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DECEMBER Ett vardagsrum kan vara övertänt på fyra minuter NYHETER I KORTHET Carina Andersson Informatör på Brandskyddsföreningen HA KOLL PÅ ELDSTADEN Varje år larmas räddningstjänsten till omkring 6000 bostadsbränder. Vanligast är att det börjar brinna i samband med att man eldar i eldstad. FOTO: SHUTTERSTOCK FRÅGOR & SVAR Jens Hjort Projektledare på Brandskyddsföreningen Hur fungerar boendesprinkler? Systemet påminner om de sprinkler man ser i andra typer av fastigheter men det är förenklat. I varje sprinklerhuvud sitter en liten glasbulb som reagerar på värme. När temperaturen vid taket överskrider 70 grader löser sprinklern ut och duschar sin omgivning med vatten. Det är inte någon risk att sprinklern löser ut av misstag när brandlarmet går, eftersom den inte är kopplad till brandvarnaren. Hur lång tid tar det innan en sprinkler löser ut? Undersökningar på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, visar att ett vardagsrum kan vara övertänt på omkring fyra minuter om elden får ta sig obehindrat. Sprinklersystemet löser ut efter ungefär två minuter och då ska mängden giftiga rökgaser fortfarande inte vara större i ståhöjd än att man kan gå ut ur rummet. Hur vanligt är det att folk vill ha sprinkler i sitt hem? I Sverige är det inte särskilt vanligt, vilket antagligen beror på att folk inte prioriterar brandskyddet. Att installera sprinkler i en villa på kvadratmeter kostar ungefär kronor, vilket är ungefär samma pris per kvadratmeter som att lägga in en heltäckningsmatta. Finns det risk för vattenskador? Systemet är kopplat till det vanliga vattensystemet i huset och risken att sprinklersystemet skulle springa läck är inte större än för alla andra rörledningar i huset. Skulle det börja brinna så blir det naturligtvis en hel del vatten som sprids i rummet, men det är ändå bara en tiondel av vad räddningstjänsten använder för att släcka. Om alternativet är att stänga dörren om brandhärden och invänta räddningstjänsten så blir det både större brandskador och större vattenskador än om det finns boendesprinkler. Vad finns det för nackdelar med sprinkler? Egentligen inga. Hade vi sprinkler i alla byggnader så hade vi i princip fått bort alla dödsolyckor i bränder, men Boverket har inte bedömt att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Däremot har vi ofta sprinkler i vårdanläggningar där det kan vara svårt att undsätta patienterna. Men det finns andra länder och regioner som satsar mer på att installera sprinkler även i bostadshus, Norge, exempelvis. BENEDIKTA CAVALLIN TIPS & RÅD Flammy lär barnen släcka bränder Flammy heter Brandskyddsföreningens maskot. Flammy är en liten apa med full koll på brandsäkerhet och han delar gärna med sig av tips och råd kring hur man undviker att det börjar brinna. Speciellt kring jul är han ofta ute och träffar barn. Hade du gjort intervjun med Flammy själv så hade han nog sagt att han har väldigt mycket att göra. Alla barn måste ju lära sig att hantera eld på ett säkert sätt, berättar Carina Andersson, informatör på Brandskyddsföreningen. Tanken är att om barnen vet hur man undviker bränder hemma, så kan de också lära sina föräldrar. Flammy är ibland med när räddningstjänsten träffar allmänheten. Han har en egen serietidning, som kan beställas kostnadsfritt, och en julkalender. På nätet finns Flammys brandskola som digitalt spel och en blogg där barnen kan skicka hälsningar till Flammy. Barnen skriver en hel del i bloggen, berättar Carina Andersson. De kan till exempel berätta att de köpt en brandvarnare till sin syster, eller fråga vad Flammy gör när det inte är jul. Besök Flammys! blogg på: Q-FOG s bidrag till nollvisionen - Lättinstallerat brandskydd för utsatta boendegrupper Enkel installation i befi ntliga boenden Flyttbart när behoven ändras Intelligent elektronisk branddetektering Kan anslutas till de fl esta larm SÖDRA AGNEGATAN 29, STOCKHOLM TELEFON , TELEFAX Besök oss på eller kontakta oss på

6 6 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 2TIPS UTRUSTA HEMMET VÄLJ BRANDSÄKERT BYGGMATERIAL HUR MÅNGA BRANDVARNARE HAR DU? Minst en brandvarnare per våningsplan, lyder rekommendationen, men ju fler desto bättre. En sexkilos pulversläckare är också bra att ha, liksom en brandfilt. FOTO: HÅKAN FLANCK Kontrollera brandvarnaren med jämna mellanrum Fråga: Hur skyddar jag mig mot eld i hemmet? Svar: Brandvarnare och brandsläckare. Det är de två viktigaste investeringarna ur brandskyddssynpunkt, säger Lina Holgersson. SÅ SKYDDAR DU DIG RÄTT UTRUSTNING Brandvarnare ska sitta i taket, en bit ut från väggen för att fungera så bra som möjligt. Minst en brandvarnare per våningsplan, lyder rekommendationen, men ju fler desto bättre. Och glöm inte kontrollera med jämna mellanrum att de fungerar. Ett tips är att göra det till en tradition, säger Lina Holgersson, brandingenjör och riskingenjör vid Södertörns brandförsvarsförbund. Man kan byta batteri i brandvarnaren samtidigt som man julpyntar vid första advent, exempelvis. Ha en pulversläckare hemma En sexkilos pulversläckare är också bra att ha, liksom en brandfilt. Pulversläckaren släcker det mesta och är lätt att använda. Brandfilten fungerar bra om elden inte har hunnit sprida sig allt för mycket, eller om det är en person som har fattat eld. I juletid ökar antalet bränder. Södertörns brandförsvar har alltid en kampanj kring jul för att göra folk medvetna om riskerna med levande ljus, berättar Lina Holgersson. Vill man mysa med ljus finns det en hel del man bör tänka på. FAKTA Brandsäkra ditt hem Ha brandvarnare. Minst en brandvarnare per våningsplan rekommenderas och har du bara en bör den sitta centralt i huset, exempelvis i hallen. Det bästa är dock att ha brandvarnare i varje rum. Då slipper du fördröjningen tills röken når brandvarnaren. Var också noga med att byta batteri regelbundet. Var vaksam på eld. Lämna aldrig ett rum med levande ljus och använd inte stakar av brännbart material. Säkra spisen. Timer eller så Gör rent spisfl äkten emellanåt. Där samlas det ofta fett som kan fatta eld. Lina Holgersson Brandingenjör och riskingenjör vid Södertörns brandförsvarsförbund Byt mossa varje år En tumregel kan till exempel vara att den som tänder ett ljus också ansvarar för att släcka det när han eller hon lämnar rummet. Ljus bör också stå långt från gardiner och i brandsäkra stakar. Vill du ha en adventsljusstake med mossa i så köp flamskyddad mossa, byt ut den varje år och välj en obrännbar stake. Spisen är den största enskilda källan till bränder i hemmet. Kan man vänja sig vid att aldrig använda spisen som avlastningsyta minskar förstås risken att det börjar brinna om ett barn skulle vrida på knapparna, exempelvis. kallad spisvakt minskar risken för bränder. Spisfläkten behöver rengöras av och till annars kan fettet lätt fatta eld. Skaffa släckare. En sexkilos pulversläckare är en utmärkt investering. Då har man själv möjlighet att släcka en brand där man annars bara måste stänga dörren och invänta räddningstjänsten. Kontrollera elsladdar. Gamla elsladdar blir ofta torra och spruckna. Då behöver de bytas. Släng också värmefiltar och värmedynor som är mer än tio år gamla. Finns det inget brännbart i närheten är risken inte så stor att det blir en brand för att spisen är på, säger Lina Holgersson. Men ofta handlar det förstås om att man glömt mat på spisen och då ska man kväva elden, inte försöka släcka med vatten, eftersom det ofta är fett som brinner. Hjälpmedel hjälper dig Timer, låsknapp på spisen och spisvakt som reagerar på värme är andra hjälpmedel för att undvika brand. Och gör rent spisfläkten emellanåt, påpekar Lina Holgersson. Där samlas det ofta fett som kan fatta eld. Det är ingen rolig uppgift, men väldigt viktig. Av och till händer det att elektriska apparater fattar eld. Elektriska värmedynor och värmefiltar bör kastas efter tio år och elsladdar som börjar bli spröda och spruckna bör förstås bytas ut. Kör man tvättoch diskmaskiner när man är hemma och kan ha dem under uppsikt minimerar man också konsekvenserna om det skulle ta eld. Skulle det börja brinna och ta sig så mycket att du inte längre förmår släcka så ska du stänga dörren om brandhärden och larma räddningstjänsten, säger Lina Holgersson. Brinner det hos grannen bör du inte ge dig ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna i lägenheten och täta mot röken med tejp och blöta handdukar. BENEDIKTA CAVALLIN VÄLJ BRANDKLASSAT YTSKIKT Ytskiktet har visat sig ha stor betydelse för hur en brand sprider sig. FOTO: SHUTTERSTOCK Krav på funktion Byggreglerna ställer en rad krav på att en byggnad ska stå emot brand. Valet av byggmaterial är dock fritt så länge det finns en brandskyddsfunktion i byggnaden. Materialet ska också stå emot tät rök, isolera mot värme och behålla sin bärförmåga under en viss tid. Isolera med mineralull Det förekommer i dag att man isolerar byggnader med EPS som är ett plastmaterial. Byggnaderna uppfyller visserligen Boverkets regler eftersom isoleringen inte fattar eld inom de angivna tidsramarna, men när det väl gör det blir brandförloppet oerhört snabbt och byggnaden kan vara övertänd på några minuter. Välj i stället mineralull även om det är lite dyrare. Brandklassade dörrar Dörrar och fönster vid en brandcellsgräns måste vara utprovade och godkända för att klara rätt brandmotstånd. Ett av de viktigaste råden kring hur man ska bete sig om det brinner är att stänga alla dörrar. På så sätt stänger man ute både kalla och varma brandgaser. Med bra dörrar minskar man också syretillförseln till elden och försvårar brandspridningen. Brandklassade fönster Vanliga fönster går snabbt sönder vid en brand, vilket beror på att värmen från branden skapar spänningar i glaset. Därför sprider sig ofta elden uppåt via fönstren. När ett fönster är placerat nära en annan byggnad finns krav på att det ska vara brandklassat för att förhindra spridning. Brandklassade fönster är tyngre och dyrare, men mellan en vanlig ruta och det enklaste brandglaset är inte prisskillnaden särskilt stor. Ytskikt Det är höga krav på att färg och tapeter ska vara brandklassade, speciellt i höga byggnader, i vårdinrättningar och i utrymningsvägar. Ytskikten delas in i tre olika brandtekniska klasser. Just ytskiktet har visat sig ha stor betydelse för hur en brand sprider sig. EXPERT: VILLE BEXANDER

7 Stenull isolering med inbyggt skydd mot brand och fukt Paroc Protection är vårt koncept för svensktillverkad stenull, ett material som har överlägsna egenskaper när det gäller brand- och fuktskydd. Så när du tänker isolering tänk Paroc Protection där brand- och fukt säkerhet är inbyggd. Läs mer om inbyggt brand- och fuktskydd på paroc.se/protection Intumex tar andan ur elden. Hur det fungerar: Det speciella materialet i Intumexsystemet expanderar till flera gånger dess originalvolym för att på ett perfekt sätt avgränsa riskytan. Intumex har erfarenheten: Säkerheten ligger i ett välplanerat system som har blivit testat och blivit internationellt godkänt gång på gång. Men det kommer inte som en överaskning eftersom det är Intumex som är originalet. Innovation med expertis: Intumex. IIntumex L/LFC Brandtätningslist Intumex CSP Mjukt penetrations system Intumex PS Kuddsystem Intumex V Cementbaserat bruk Intumex RS10 Rörstrypare Intumex MG Expanderande fogmassa Intumex AN Brandskyddsakryl Intumex FB Brandskyddsmoduler Energigatan Kungsbacka Tel

8 8 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Skulle Rinkebybranden kunna hända igen? Svar: Tyvärr är det nog så. Branden inträffade trots att Familjebostäder arbetat medvetet med brandskydd i många år. Kuddbygränd i Rinkeby inte unikt LEDARE TILL LEDARE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER På kvällen den 25 juli i fjol började det brinna i en lägenhet på Kuddbygränd i Rinkeby. En kvinna som befann sig på gården rusade upp i trappuppgången och in i sin lägenhet några våningar upp för att undsätta de sex barn som befann sig där. På vägen ner var dock trappuppgången så full av rök att det inte gick att ta sig ner. Alla sju avled, på platsen eller senare på sjukhus. Det var förstås oerhört tragiskt att det gick som det gick. Det fanns en mängd omständigheter som tillsammans gjorde att konsekvenserna av branden blev såpass allvarliga, säger Peter Wickberg, säkerhetsansvarig och distriktschef på Familjebostäder i Stockholm. Peter Wickberg var själv på semester när branden inträffade. På morgonen läste han på text-tv att det brunnit i Rinkeby. Bara det inte är i ett av våra hus tänkte han, men strax därefter ringde telefonen. Utbildade husvärdar Familjebostäder har en krisorganisation som var på fötter redan någon timme efter branden. För Peters del blev det en hel del krismöten. Snart började även media ringa och Peter hamnade i tv-soffan. Vanligtvis är det lätt att vara efterklok, men Peter Wickberg kan faktiskt inte se vad han och hans kollegor borde ha gjort annorlunda. Familjebostäder har arbetat systematiskt med brandskydd i flera år. Vi har både arbetat med olika typer av tekniska lösningar och informerat aktivt, säger Peter Wickberg. Husvärdarna i varje område är utbildade i brandskydd och ska regelbundet kontrollera och pricka av på en checklista att trappuppgångarna håller rätt standard. Viktigt med information Det kan till exempel handla om att det inte ska finnas saker i trapphuset som kan fatta eld eller står i vägen i händelse av utrymning. Familjebostäder har också försett alla lägenheter med brandvarnare. I nyproducerade fastigheter har de installerat konceptet Brandsäkert hem, framtaget av Brandskyddsföreningen. Det innebär att bostäderna utrustas med brandvarnare, brandfilt, spisvakt och brandsläckare och att de boende får informationsmaterial och utbildning i hemmets brandskydd. Även information är viktigt. Alla nyinflyttade hyresgäster går igenom säkerhetsföreskrifter med sin bokonsulent och befintliga hyresgäster har fått PROFIL Peter Wickberg Ålder: 56. Yrke: Säkerhetsansvarig och distriktschef på Familjebostäder i Stockholm. Bor: Stockholmsområdet. Familj: Fru och utflugna barn. På nattygsbordet: Väckarklocka, glasögon och en bok av Mia Törnblom. Jul firar jag: Utomlands för första gången någonsin. utskick. Utöver husvärdarnas kontinuerliga besiktning av fastigheterna anlitar Familjebostäder också en extern entreprenör som kontrollerar funktionen hos rökluckorna en gång om året. Bilden i vissa medier att Familjebostäder skulle ha slarvat med brandskyddet stämmer alltså inte, enligt Peter Wickberg. Ibland krävs en olycka Att just den här branden fick så svåra konsekvenser har en rad olika orsaker. Hade inte dörren till lägenheten där branden startade blivit stående på vid gavel så skulle inte trapphuset så snabbt ha förvandlats till en dödsfälla och hade rökluckan fungerat så skulle räddningstjänsten ha kunnat vädra ut rökgaserna fortare när de kom till platsen, bland annat. Just problemet med rökluckan kände vi ju till och vi hade beställt en reparation, berättar Peter Wickberg. Olyckligtvis hann den aldrig bli utförd. Sorgligt nog krävs det ibland en dödsolycka för att folk ska få upp ögonen för vilka risker som finns. Peter Wickberg tror att Rinkebybranden i alla fall har fört med sig att brandskyddet tas på större allvar. Hos många bostadsbolag drog man igång ett stort brandskyddsarbete direkt, berättar han. Jag har fått många förfrågningar från andra fastighetsägare om hur just Familjebostäder jobbar med brandskydd. Det finns många som inte alls har kommit lika långt. Peters råd till andra fastighetsägare är bland annat att inrätta en brandskyddsorganisation och att tydliggöra vem det är som har ansvaret i fastighet. Det ska också finnas checklistor att gå igenom när brandskyddet kontrolleras. Kontrollen kan bli bättre För någon månad sedan kom Haverikommissionen med sin rapport om olyckan där man bland annat ger Boverket i uppdrag att undersöka om det skulle gå att införa dörrstängare till lägenheterna samt automatiska rökluckor. Men det räcker inte, anser Peter Wickberg. Myndigheternas kontroll av brandskyddet kan också bli mycket bättre. Hissar och rulltrappor kollas varje år av ett besiktningsorgan, men det är sällan som brandförsvaret gör tillsynsbesök i flerbostadshus, trots att konsekvenserna kan vara så mycket allvarligare, säger han. Ett förslag kan vara att inrätta ett besiktningsorgan för brandskydd. BENEDIKTA CAVALLIN Framtidens brandskydd idag Hur tänker man när det börjar brinna, när trapphuset fylls med rök? Hur agerar man? Viktiga frågor att hitta svaren på för att brandskyddet ska fungera, var det än må vara. Brandskyddslaget AB har ett ramavtal med Statens haverikommission. Efter den ödesdigra branden i Rinkeby, sommaren 2009, var företagets brandingenjörer och konsulter på plats i ett tidigt skede för att inleda utredningen av händelseförloppet. Precis som vid diskoteksbranden i Göteborg för tolv år sedan. Vi har som mål att vara med i den här typen av svåra utredningar. All den kunskap vi tillskansar oss använder vi oss av direkt i arbetet mot våra kunder. Det gör att vi kan erbjuda framtidens brandskydd redan idag, säger Martin Olander, VD för Brandskyddslaget. Utöver att förstå och försöka simulera det faktiska händelseförloppet vid en brand försöker företaget jämföra med alternativa scenarion. Hur skulle rökutvecklingen ha sett ut om brandgasluckan i trappuppgången i Rinkeby fungerat? Hade det gjort någon skillnad? Genom att kombinera den tekniska analysen med en beteendevetenskaplig skapar sig Brandskyddslaget den viktiga helhetsbilden som sedan ligger till underlag och påverkar framtida brandskyddsregler. Det är enkelt att skapa komplicerade tekniska lösningar på brandproblem. Men att översätta dessa så att de kan användas av människor är svårare. Där kommer den beteendevetenskapliga analysen in. Att vara en del av svåra utredningar betyder att vi inte bara följer utvecklingen, utan är med och leder den. Martin Olander, VD för Brandskyddslaget Tel:

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DECEMBER TA BRANDSKYDDET PÅ ALLVAR Sorgligt nog krävs det ibland en dödsolycka för att folk ska få upp ögonen för vilka risker som finns. OBS! Genrebild. FOTO: SHUTTERSTOCK NYHETER I KORTHET Undvik elbränder Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Elbränder börjar normalt sett genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt. Ström är värme och blir det för mycket ström och för dålig kontakt, ja, då uppstår brand. Det bästa sättet att förebygga elbränder är att ta hjälp av en elyrkesman som går igenom din elanläggning. Det kan finnas brister som behöver åtgärdas. Att installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd ger ett bra skydd mot elbränder, säger Jan Berggren på Elektriska Nämnden. Att låta diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren arbeta när du inte är hemma är farligt. Det största produktproblemet i våra hem är vitvaror. Bortsett från spisen då, som är den produkt som oftast är inblandad i bränder. Men då är det den mänskliga faktorn som är problemet och inte strömmen. Att installera en spisvakt kan vara en lösning. Den känner av när det inte är någon rörelse i köket och stänger av spisen efter tio minuter eller en kvart. Det är även viktigt att dra ut jacket till julgranen och belysningen när man lämnar hemmet eller går och sover. Överbelasta inte eluttagen genom att koppla skarvsladdar på skarvsladdar. Behövs det fler uttag är det bättre att installera nya. Vissa elarbeten får du utföra själv men till det mesta krävs det en elyrkesman. Du får byta befintliga vägguttag eller strömbrytare, såvida du vet hur man gör det på ett säkert sätt, men aldrig installera något nytt. STYRKA GENOM GLOBAL KOMPETENS OCH LOKAL NÄRVARO WSP är ett av Sveriges största och mest kompetenta analys- och teknikkonsultföretag inom flera områden, däribland risk och säkerhet. Mångfalden av kompetens och samverkan är några av koncernens styrkor. Vi har förmågan att hitta den för projektet optimala tekniska och ekonomiska lösningen. Vi har tillgång till så väl bredd som spetskompetens och strävar efter att ständigt knyta till oss medarbetare med olika bakgrund och idéer. Med hundratalet brand- och riskingenjörer runt om i världen kan vi snabbt ta del av relevanta erfarenheter och dela kunskap, vilket gör att vi snabbt kan ta oss an komplexa utmaningar, berättar Jan Ottosson, avdelningschef på WSP Brand & Risk i Sverige. WSP erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom brand- och säkerhetsområdet, riktade mot industri, fastighetssektorn och inom fysisk planering och infrastruktur. Det som gör WSP unika är ett komplett tjänsteutbud på säkerhetssidan, från tidiga skeden till besiktningar och vidareutveckling av existerande lösningar. Vid exempelvis brandorsaksutredningar vid stora skador vinner vi värdefull kunskap som vi tar med oss in i nya projekt, säger Jan Ottosson. Våra kunder upplever en trygghet i att styrkan av det globala förmedlas genom relationer utifrån lokal närvaro. Det ser vi som en viktig framgångsfaktor och kommer fortsätta att arbeta på det viset avslutar Jan Ottosson. Jan Ottosson Övergripande kontaktperson för WSP Brand & Risk. Växeln

10 10 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Se till att företagets brandskydd fungerar FRÅGOR & SVAR Vilka är brandriskerna för en verksamhet eller ett företag? Levande ljus är fortfarande en brandrisk i olika verksamhetslokaler, framför allt under november och december. Att glömma något på spisen kan hända men är inte ett stort problem. Hantverkare som arbetar i lokalerna med gnistbildande verktyg kan utgöra en risk. Det är viktigt att poängtera att det inte behöver bli stora bränder av allt det här. Den största risken, skulle jag säga, är anlagd brand. Det är ett svårt ämne att tala om eftersom det är omöjligt att förutse riskerna eller orsakerna. Det kan handla om en tidigare anställd som blivit uppsagd eller så kan branden uppstå oavsiktligt i lokalerna eller oavsiktligt i anslutning till dem. Hur vanligt är det med bränder i kontorslokaler? Tittar du på de senaste tio åren är det enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bara fyra personer som har dött i samband med bränder hos företag. De flesta allvarliga bränder sker i hemmen och brandrisken på kontor är inte speciellt stor. Rutiner och förhållningssätt till arbetsmiljön ser annorlunda ut än hemma i bostaden. Vem har ansvar för att brandskyddet fungerar? Kravet på alla som äger en fastighet eller driver verksamhet i hyrda lokaler är att de ska ha ett skäligt brandskydd och arbeta förebyggande. Det är företagets vd som PROFIL är ansvarig för att brandskyddet fungerar. Lagstiftningen från 2004 om brandskydd ställer tydligare krav på företagen att arbeta med förebyggadet av bränder. Tidigare vågade företagen inte göra något innan de fått räddningstjänstens godkännande som indirekt tog över brandsäkerhetsansvaret från företagen, vilket är helt fel, ansvaret har alltid varit företagens. Efter 2004 ändrades attityden på räddningstjänsten som nu poängterar att arbetet med brandskydd måste ske systematiskt. Det är du som företagare som äger branden. Vad innebär det att systematiskt arbeta med sitt brandskydd? Det är företagets vd som är ansvarig för att brandskyddet fungerar. Lars Rang Yrke: Brandingenjör på Branskyddsföreningen Ålder: 57 Bor: Hässelby Övrigt: Lars Rang har 37 års erfarenhet inom brandskyddsområdet och har arbetat som brandman både som brandingenjör och med utryckningstjänst. Han har varit avdelningschef för Förebyggande avdelningen på Stockholms brandförsvar. Lars Rangs nuvarande arbetsplats, Brandskyddsföreningen, är en ideell medlemsförening som genom informationsspridning, utbildning och rådgivning arbetar för att göra Sverige brandsäkrare. FOTO: SHUTTERSTOCK 3TIPS UTSE EN SOM ÄR ANSVARIG Initialt tycker jag att man ska ha en policy för sitt brandskydd. Likaväl som att ha en arbetsmiljöpolicy eller kvalitetspolicy. Det är viktigt att visa att det finns en viljeriktning. Hur ska man då leva upp till sin policy? I företagsorganisationen bör någon ta på sig ansvaret för brandskyddet och få tillstånd av vd:n att vidta åtgärder. Dessa personer bör utbildas för att kunna leda det förebyggande arbetet. En inventering av det befintliga brandskyddet och en riskanalys är nästa steg. En rad frågor bör besvaras: Var kan det uppstå brand? Hur kommer vi ut ur byggnaden om det brinner? Kommer vi ut? Det handlar till stor del om sunt förnuft. Alla har vi en känsla över vad som kan orsaka brand. Därpå kan åtgärder vidtas, till exempel installering av timer till spisen, byte av lysrör, fler brandsläckare, frigörande av nödutgångar. Finns släckarna där de ska vara? Är utrymningsvägarna fria och lätta att ta sig ut genom? Det är inte säkert. Vad blir nästa steg? Att utbilda personalen. Alla som arbetar i en verksamhet ska vara medvetna om riskerna och veta hur utrymning sker. Utbildningarna måste återkomma regelbundet. Det är viktigt med rutiner om en brand inträffar. Att sammanfatta regler och instruktioner i ett dokument är ett bra sätt att öka medvetandegraden hos de anställda. JAKOB KAAE NYHETER I KORTHET SKYDDA DITT ARBETE Kom igång snabbt efter brand Bränder kan ske på alla företag. Stora som små. Och när de sker kan konsekvenserna bli stora. Att personer skadas är sällsynt. Vanligare är att dokumentation och handlingar som var och en sitter och arbetar med, och förvarar på sina arbetsplatser, går förlorade i lågorna. Effekterna av branden blir därför ofta mycket större än vad som skulle behövas. Stor del av de verksamheter som drabbats av brand finns inte kvar. Det finns en stor teknisk övertro hos många företag, material som finns på datorer är oftast säkrade på externa servrar, men fortfarande arbetar vi med fysiska dokument som inte finns kvar efter branden. Det gör däremot kraven på verksamheten från kunder, aktieägare och myndigheter. Viktiga dokument som äldre bokföring, anställningsavtal och kontrakt är ibland säkrade för brand. Men det är inte dessa handlingar som behövs i första hand när verksamheten snabbt ska återupptas efter en brand. Det gäller att komma på fötter så snabbt som möjligt. Därför är det viktigt att utvärdera och verifiera vilka delar av verksamheten som måste säkras för att produktionen ska kunna fortsätta och intäkter inte förloras på grund av att de anställda måste ägna, ibland upp mot flera månader, åt att återskapa förlorat arbete. Det är alltid lättare att skydda det som redan gjorts än det vi håller på att göra. Genom att ändra det tänket får vi ytterligare ett skydd mot det vi alla hoppas slippa bränder.

11 TECKENTRUPS DÖRRAR BEGRÄNSAR BRANDEN TECKENTRUP introducerar nu sina branddörrar EI 2 30, EI 2 60 och EI 2 90 som är den nya europeiska standarden, på den svenska marknaden. Teckentrup är en av Europas största tillverkare av ståldörrar med snart 80 år i branschen. Under dessa 80 år har Teckentrup framgångsrikt utvecklat optimala branddörrar med säkerhet upp t.o.m. MK 4 och ljuddämpande upp t.o.m. 57dB på enkel- och parbladiga dörrar. Utöver ståldörrar produceras även takskjutportar för garage och industri samt vikportar. I produktprogrammet finns bl.a. takskjutportar och rullportar som även de går att få med brandklassning. Tyska Teckentrup representeras i Sverige av Teckentrup Scandinavia som ligger strax utanför Göteborg. Teckentrup har ett mycket brett sortiment av ståldörrar och portar med brandklassning enligt de senaste normerna. Ytterligare en styrka är att dörrarna och portarna har ett stort designurval, och kunden kan välja ur ett brett sortiment av brandklassade glasöppningar i både enkeloch parbladiga dörrar. Tomas Janowicz med över 23 års erfarenhet av dörrar är marknadschef på Teckentrup Scandinavia och ger även support åt arkitekter, bygg- och brandkonsulter. Han pekar på vikten av att brandskydd är en mycket viktig del i de byggnader där vi människor arbetar, går i skolan, handlar, idrottar, går på bio, helt enkelt samtliga hus och byggnader där jag eller en större mängd människor vistas. Det kan vara i kända lokaler eller byggnader som vi besöker för första gången, i båda fallen måste det finnas ett fungerande brandskydd och evakuering. Som i vårt fall produkten branddörrar som begränsar branden men i många fall även fungerar som utrymningsdörr. Viktigt är då att branddörren utrustas rätt, med rätt beslag som t.ex. lås och panikreglar. Utöver detta skall dörren även fungera i vardagligt bruk med funktioner för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Ibland kan en dörr vara som att lösa en matematisk ekvation för att få till rätt egenskap med funktioner på ställda krav beroende på var den skall placeras i byggnaden. Branddörr med brandklass EI Teckentrup Scandinavia AB Täljstensvägen STENKULLEN Marknadschef Tomas Janowicz ger support åt arkitekter, bygg- och brandkonsulter. 30 minuter brandklassad takskjutport.

12 12 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS MINSKA ANTALET ALET BRÄNDER NYHETER I KORTHET Björn Björkman Expert på skorstenar och eldstäder vid Brandskyddsföreningen EN MILJARD UPP I RÖK Svenskarna är nästan värst i världen på att bränna ner skolor och i fjol gick skolbyggnader för nästan en miljard kronor upp i rök. FOTO: SHUTTERSTOCK Brandforskning tar reda på hur och varför Fråga: Behövs brandforskning? Svar: Ja, det är fortfarande mycket vi inte vet. Med ny kunskap kan vi förhoppningsvis minska antalet bränder, säger Per-Erik Johansson, ansvarig på Brandforsk. Brandforskning kan handla om allt från att ta fram nya och mindre brandfarliga byggnadsmaterial, till att undersöka vad det är som driver ungdomar att sätta eld på sin skola. Syftet med forskningen är både att minska antalet bränder och att minimera skadeverkningarna när det väl brinner. Tack vare brandforskningen har vi kunskap om processer och branduveckling, säger Per-Erik Johansson. Forskningen har också tagit fram modeller för hur en brand fungerar så att man inte behöver genomföra fullskaleförsök varje gång någonting ska testas. Stöttar forskning Brandforsk är en organisation som samlar in medel från stat, kommuner och privata finansiärer, så som försäkringsbolag och andra företag. Dessa medel fördelas sedan på forskningsprojekt inom en rad olika områden. Brandforsk stöttar bland annat forskning kring brandskydd och risker i industriell verksamhet, brandskydd i byggnadsverk och brandskydd i samband med transporter. I många länder är det försäkringsbolagen som bekostar forskning som ska syfta till att spara egendom, medan statliga medel främst används till forskning som ska spara liv, berättar Per-Erik Johansson. I Sverige har vi inte den uppdelningen. Och i slutändan är det ju faktiskt samma bränder. FAKTA Brandforsk är en styrelse som initierar, samordnar och finansierar olika forskningsprojekt inom brandområdet. Brandforsk finansieras med bidrag från försäkringsbolag, näringsliv, statliga myndigheter samt kommunala räddningstjänster. Brandforsk har funnits sedan 1979 och har under de dryga trettio år som gått sedan starten delat ut närmare trettio miljoner kronor till forskning och utveckling. Numera satsas 10 miljoner All den forskning som fi nansieras med medel från Brandforsk ska kunna komma till nytta för fl er. Per-Erik Johansson Ansvarig på Brandforsk Varje år omkommer cirka 150 personer i bränder, men samtidigt sker över bränder där ingen blir skadad. Svenskar värst i världen Ett av de forskningsprojekt som snart ska dra igång kommer bland annat att fokusera på frågan vad varje år på brandforskningen. Det finns sju forskningsområden som Brandforsk stödjer. Några av dessa sju är: värdering av brandskyddsåtgärder, brandskydd i byggnadsverk, brandskydd i transportmedel samt brandskydd och risker i industriell verksamhet. Byggnader och industrier är de forskningsområden som fått mest resurser. Dessutom görs det en del särskilda satsningar. Tre större projekt är på gång. Dessa har som syfte att undersöka anlagda bränder, biobränslehantering och bränder i boendemiljö. det är som ligger bakom att en brand kräver dödsoffer. Svenskarna är nästan värst i världen på att bränna ner skolor och i fjol gick skolbyggnader för nästan en miljard kronor upp i rök. Ett annat av de projekt som får stöd av Brandforsk ska undersöka vad som är orsakerna till att ungdomar anlägger bränder i skolor. Här ska man undersöka både beteendevetenskapliga faktorer och rent tekniska frågor som till exempel hur vi kan göra skolbyggnaderna mindre lättantändliga. Ska få ner antalet bränder Ett tredje projekt ska försöka ta reda på hur vi kan lagra och transportera biobränsle utan att materialet riskerar att fatta eld på fel plats. Större delen av den brandforskning som sker i Sverige utförs på tre platser i landet, nämligen SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, och de båda universiteten med brandingenjörsutbildning i Lund och Luleå. Företag och privata aktörer kan också söka pengar för att till exempel ta fram brandsäkra material, men då krävs det att forskningsresultaten blir offentliga. All den forskning som finansieras med medel från Brandforsk ska kunna komma till nytta för fler, säger Per-Erik Johansson. Syftet är ju att vi ska få ner antalet bränder i samhället. BENEDIKTA CAVALLIN BRAND I SKORSTEN Sotbränder kan ge svåra skador Varje år får räddningstjänsten ungefär larm om så kallade sotbränder i skorstenar. Oftast är det ingen större fara, elden får brinna klart och slocknar så småningom av sig själv. Men ibland händer det att sotbranden ställer till det ordentligt. Isoleringen kring en skorsten är anpassad för att klara omkring 500 grader, men vid en sotbrand kan temperaturen stiga upp emot eller till och med grader, vilket kan orsaka att isoleringsmaterialet smälter. Går det riktigt illa kan branden sprida sig till resten av huset. Men det finns en hel del man kan göra för att undvika sotbränder. Först och främst måste man elda på rätt sätt, säger Björn Björkman, expert på skorstenar och eldstäder på Brandskyddsföreningen. Om man snåleldar eller om virket är fuktigt bildas det tjära och sot i skorstenen som kan ta eld. Uppmärksammade i media I eldstaden ska det brinna bra, men inte stormbrinna och ovanför skorstenen ska det synas ett värmegaller men ingen rök. Brandskyddsföreningen brukar skicka ut pressmeddelanden med information om sotbränder varje vinter men i fjol behövdes det inte. Den kalla vintern gjorde att folk eldade mer och därmed blev även sotbränderna så vanliga att media uppmärksammade dem ändå. Överhettning är en annan orsak till bränder. Blir skorstenen överhettad beror det ofta på att den inte är dimensionerad för kaminen eller spisen du eldar i. Många braskaminer är bara anpassade för att klara ett par till tre kilo ved i timmen. Vill man bara trivselelda behöver eldstaden inte vara så stor, säger Björn Björkman. Eldar man däremot för att värma upp huset bör man kanske skaffa kakelugn i stället. Askan är också en riskfaktor. Av och till händer det att folk rakar askan ur eldstaden och lägger den i en kartong med papper i botten som man sedan ställer på träverandan. Även om det var flera dagar sedan man eldade finns glöd kvar som kan orsaka en brand. Jag brukar rekommendera en plåthink, säger Björn Björkman. Det finns utmärkta pedalhinkar i plåt för några hundralappar.

13 Securitas tar ditt brandskydd på allvar De flesta förknippar Securitas med bevakning i första hand, men företaget har många fler tjänster att erbjuda. Ett område som växer stadigt är brandskydd. Vi har en bred kompetens och stora resurser både när det gäller brand och räddning, säger Henrik Viinapuu, Affärsutvecklare inom Brand & Räddning på Securitas Sverige AB. Systematiskt brandskyddsarbete Securitas arbetar med brandsäkerhet inom fyra olika områden. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är kanske det viktigaste och mest grundläggande av dessa områden. Syftet med SBA är att eliminera risken för att det börjar brinna. En brand kan bli förödande för ett företag ur många aspekter. Utöver rent personliga och materiella skador kan branden också få konsekvenser för företagets anseende. Om produktionen stoppas en tid kan det innebära att företagets konkurrenter hinner ta marknadsandelar som kan vara svåra att få tillbaka. Securitas Brand och Räddning har heltidsanställd brandskyddspersonal men samnyttjar också bevakningspersonal. Det sistnämnda gäller främst vid större uppdrag, så kallade stationäruppdrag, där bevakningspersonal som redan nns på plats utbildas till bland annat brandskyddskontrollanter. På så sätt kan Securitas erbjuda en högkvalitativ och kostnadseffektiv SBA i samband med ett bevakningsuppdrag. Ju er ögon vid er tillfällen som kan upptäcka risker, desto bättre, säger Henrik Viinapuu. Väktarna har ju redan utarbetade bevakningsinstruktioner för lokalerna, en rond som vanligtvis utförs mer frekvent än en vanlig brandskyddsrond. Passar de på att samtidigt kontrollera och rapportera brandskyddet ökar naturligtvis säkerheten. Alla fastighetsägare omfattas av lagen om skydd mot olyckor, där det nns krav på att brandskyddet skall vara tillgodosett. Enligt Henrik Viinapuu nns det en stor variation bland företagen hur det förebyggande brandskyddsarbetet hanteras. Securitas började arbeta med brandskyddsarbete Sedan starten har ett par hundra företag valt att anlita dem för Henrik Viinapuu, sitt systematiska brandskyddsarbete och antalet ökar hela Affärsutvecklare på Securitas Sverige AB. tiden. Vår styrka, förutom våra kompetenser, är vår rikstäckande organisation, säger Henrik Viinapuu. Securitas verkar på mer än 1500 orter i landet och vi kan erbjuda brandskyddstjänster i stort sett var som helst. Operativa räddningsinsatser Flygplatser, militära anläggningar och större industrier har en egen räddningstjänst som ska kunna påbörja en räddningsinsats direkt om det skulle ske en olycka. Securitas bemannar ett antal sådana lokala räddningsstyrkor runt om i landet. På vissa håll samnyttjas brandmän och insatsledare med andra arbetsuppgifter på uppdraget. På andra platser, exempelvis militära anläggningar, är dock kravet på snabba insatser så högt att räddningsstyrkan hela tiden måste sitta i beredskap. Dessa räddningsstyrkor samverkar även med den kommunala räddningstjänsten vid både övningar och räddningsinsatser, berättar Henrik Viinapuu. Utbildningar Securitas brand- och räddningsinstruktörer utbildar och fortbildar vår egen personal i brand och räddning, men med större delen av våra utbildningar vänder vi oss till kunderna och dess underleverantörer. Våra utbildningar är öppna för alla, men de kan också ingå i kundavtalen, säger Henrik Viinapuu. Ett tjugotal utbildningar av olika längd står på programmet, alltifrån grundläggande brandskydd, HLR/ D-HLR, som ger kunskaper i hjärt- och lungräddning, till utbildningar som brandskyddstekniker, brandskyddschef och även brandmän. Securitas utbildar ett antal tusen personer om året, runt om i landet, i olika omfattningar inom brand och räddning. Utveckling och konsultverksamhet Securitas arbetar även med utveckling av brandsäkerhet, vilket bland annat betyder att de utarbetar IT-stöd för rapporterings- och utbildningssystem för det förebyggande brandskyddsarbetet. Securitas tillhandahåller och sköter service av det mesta inom fysiskt brandskydd som till exempel brandsläckare och övriga brandskyddssystem. Securitas upprättar även alla former av brandskyddsdokumentationer samt hjälper företag med uppbyggnad av brandskyddsorganisationen. Securitas har en bred verksamhet, kvali cerade kunskaper och stora resurser för att kunna sköta helheten för ett företags brandskydd utifrån gällande lagstiftning. Vi inte bara följer kunskapsutvecklingen inom brand och räddning, vi är med och leder den, säger Henrik Viinapuu övertygat. Securitas Sverige AB Växel

14 14 DECEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Kvällen den första september 1625 gick någonting snett inne i Hendrich Tönissons brygghus och det började brinna. Branden tog sig snabbt och snart stod hela huset i lågor. På kort tid spred sig branden till husen intill och storbranden var ett faktum. Skydda ditt hem branden tar allt När branden väl lagt sig kunde man konstatera att stora delar av Stadsholmen, nuvarande Gamla Stan, ödelagts. Kungen bestämde då att den som återuppbyggde sitt hus i sten i stället för trä, skulle skattebefrias i sex år. Jämfört med 1600-talets Stockholm har brandskyddet utvecklats enormt men även bra kan bli bättre. Det är länge sedan våra hus hade nävertak och vedspisar som standard. Vi är inte hänvisade till fotogenlampor och stearinljus längre men fortfarande berövar bränder oss bostäder, ägodelar och liv. Under förra året ryckte brandförsvaret ut för att släcka 974 bostadsbränder i Stockholms län. I dessa bränder skadades 137 personer lindrigt, 29 blev svårt skadade och 19 människor dog. I samband med varje siffra finns en historia. Långa samtal med försäkringsbolag, försvunna gosedjur, mycket oro och djup sorg. Det värsta som kan hända Att bli av med sin bostad är förmodligen någonting av det värsta som kan drabba oss. Ändå skyddar många av oss inte särskilt väl mot brand hemma. Är det den gamla visan om att det inte drabbar mig som spelar i huvudet när vi passerar brandskyddsprodukterna i affären? Eller är det kanske tanken om att man ska köpa det men inte i dag? Troligen är det så att människor runt omkring oss som drabbats av fasansfulla olyckor också tänkt att ingenting skulle hända dem. I alla fall inte just då och så PANG, händer det otänkbara. BRANDSKYDD Att bli av med sin bostad är förmodligen någonting av det värsta som kan drabba oss. Ändå skyddar många av oss inte särskilt väl mot brand hemma. Suzanne Weigl Brandskyddsföreningen Förbered dig De som tänkt tanken ger sig själva bättre odds. De som memorerat antalet stolsrader mellan sig och nödutgången i planet. De som kollat utrymningsvägarna på semesterhotellet. De som har en mental beredskap på att någonting faktiskt kan gå snett. Nu menar jag självklart inte att vi i varje givet ögonblick ska bära brandspruta, flytväst och störtkruka, beredda på flykt för livet. Men kanske ska vi inte vara helt främmande inför att någonting skulle kunna gå snett och ha klurat på vad vi ska göra då. Om man översätter det till brandskydd i vardagen kanske det handlar om att man verkligen kontrollerar då och då att brandvarnaren fungerar, ser till att ha en brandsläckare och brandfilt hemma. Det skadar verkligen inte heller om man testat att använda dem innan det är dags för skarpt läge. För det är faktiskt så att ju bättre du är själv på att hantera en brandsituation, desto större är chansen att du och ditt hus klarar sig. Bränder är oftast små i början och ju mindre brand, desto mindre insats krävs. Kanske just en sådan insats som man klarar av själv. Utan insats kan utvecklingen å andra sidan gå i motsatt riktning och inom tio minuter har man bokstavligen ett brinnande helvete hemma. Man kanske tror att brandförsvaret kommer på två minuter när man ringer, men i verkligheten kanske det dröjer en kvart. Då är det 800 grader varmt inomhus och helt omöjligt att rå på branden själv. Risk att förlora allt du äger När det gäller säkerhet i hemmet talar man ofta om risken för inbrott. Ganska sällan om brand. Inbrott kan vara oerhört obehagligt. Förutom förlusten av ägodelar vittnar många drabbade om en känsla av övergrepp och otrygghet efter ett inbrott. Utan att ge sig in i en tävling i elände kan man nog ändå konstatera att brand också kan vara väl så traumatiskt. Ytterligheten är naturligtvis att man dör, men man kan också bli av med allt man äger och har. Brand tar inte bara dyra saker man kan sälja vidare. Fotografier, favoritleksaker och farmors vigselring försvinner lika lätt som tv:n och datorn. Så var rädd om dig, de dina och ditt. LEVANDE LJUS Julmånaden den mest brandhärjade Julen är en tid av umgänge med familj och vänner, med nära och kära. Vi pyntar våra fönster med julstjärnor och elektriska ljusstakar. Spisen är i fullgång med långkok och på borden brinner levande ljus. Under julmånaden är det också många som glömmer bort de levande ljusen bland alla distraktioner, jäkt och bestyr. December är den mest branddrabbade månaden under året. Och 70 procent av bränderna kan härledas till just levande ljus. Den största risken för brand under julen är alla levande ljus, som vi tänder men ibland glömmer. Därtill lagar vi mycket mat, med långkok som vi glömmer bort. Det kan vara något som distraherar och plötsligt uppstår en situation, säger Hans Andersson som arbetar som brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Därför gäller det att vara uppmärksam och hela tiden ha uppsikt över spisen och de levande ljusen. Men också vara noggrann med att dra ut kontakten till adventsljusstakar och julstjärnor när du inte befinner dig i hemmet. Och att inte glömma att kontrollera så att brandvarnaren fungerar. Under jul och nyår konsummerar vi också mer alkohol, vi tappar omdömet lättare, utsätter oss för mer risker och glömmer lättare att stänga av spisen och ha uppsikt över ljusen. Allt hänger ihop, säger Hans Andersson. JAKOB KAAE CUPOLA MÄLARDALEN - Din kompletta leverantören av brandskydd! Vi är en lyhörd, modern och långsiktig samarbetspartner som kan hjälpa er med allt från skyltar, utrymningsplaner, nödbelysning till service av rökluckor och brandsläckare. SIGNS AND SAFETY DIN KOMPLETTA SBA-LEVERANTÖR! Med oss får ni en total överblick över ert brandskydd och SBA-arbete och når med råge de krav som samhället ställer. Vi utbildar och övar såväl ansvariga för brandskyddet som övrig personal så att ni är väl förberedda om olyckan är framme. Vi levererar alla de produkter som kan behövas för att nå en brandsäker verksamhet! cupola.se Vi anstränger oss för er och lyssnar på vad ni vill! Sen kompletterar vi med vår långa erfarenhet för att uppfylla de krav som lagstiftarna ställer! Varmt välkommen till oss på Cupola Mälardalen! Tel

15 Foto: Agne Hörnestig Dörrar som tål att granskas. Från Skandinaviens främsta tillverkare. Du vet väl att brandgas är den vanligaste orsaken till dödsfall vid inomhusbränder. Dalocs säkerhetsdörrar i stål skyddar inte bara mot brand och oljud utan de är de enda på marknaden som även provats och typgodkänts för brandgastäthet. En trygghet för alla boende. Säkra dörrar

16 Låt oss guida dig till ett säkert brandskydd Presto är en totalleverantör av produkter och tjänster inom brandskydd. Vi nns lokalt närvarande över hela landet genom egna region- och servicekontor. Vill du veta mer om hur du får ett säkert skydd mot brand? Välkommen att kontakta oss eller besök vår hemsida, Presto Brandsäkerhet AB Växel

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut.

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. CHANSLÖS Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget

Läs mer

Checklista Gör ditt hem brandsäkert

Checklista Gör ditt hem brandsäkert Checklista Gör ditt hem brandsäkert Minska risken för köksbränder Många bränder börjar på spisen. Att något står och kokar torrt är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna när temperaturen

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET INFORMATION OCH RÅD FÖR ÖKAD TRYGGHET Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med stigande ålder. Det kan till exempel

Läs mer

BRANDSÄKER VERKSAMHET

BRANDSÄKER VERKSAMHET BRANDSÄKER VERKSAMHET Varje år brinner värden för åtskilliga miljoner i Sverige Dessutom inträffar många dödsbränder med alla dess tragiska konsekvenser. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga!

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! 1 Innehåll När du känner till riskerna är det lättare att göra något åt dem...3 Inte kunna upptäcka eller agera vid brand...4 Glömma

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt SKYDDA DIG MOT BRAND Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt Rädda! Rädda dig själv och andra som är i livsfara. Varna! Varna alla som är i närheten som kan hotas av branden. Larma! Ring 112.

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge BRANDSKYDDSPLAN Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge 2013-01-14 Sid 1 (5) Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Inledning!... 1 1) Brandskyddspolicy!... 1 2) Ansvar och organisation!... 1 3) Instruktioner vid brand!... 2 4) Byggnads- samt verksamhetsbeskrivning!... 3 5) Risker!...

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Så här förebygger du bränder Du kan göra mycket själv! När bränder väl uppstår kan de utvecklas snabbt och få väldigt stora konsekvenser. Men det finns faktiskt

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Brandskyddsplan för bostadsrättsföreningen Parkdammen org nr

Brandskyddsplan för bostadsrättsföreningen Parkdammen org nr Brandskyddsplan för bostadsrättsföreningen Parkdammen org nr 769618-6316 Beskrivning av Brf Parkdammens verksamhet och dess risker Föreningen har till ändamål att främja medlemmarna ekonomiska intressen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRANDSKYDD I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Skaraborgs brandkonsult AB är ett litet företag med stor erfarenhet av förebyggande brandskydd inom alla typer av verksamheter. Att vi är ett

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Tänk efter före Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 1 Stockholm i februari 2011 Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 Bakgrund Statens räddningsverk meddelade 2001 att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i de flesta verksamheter. Som

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Varje dag brinner tre bostäder i Stockholms län. Det kostar mycket pengar och skapar onödigt lidande. Vad kan vi tillsammans göra åt det? Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Stefan Wittberg 2

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand och dess fasta brandskyddsinstallationer, medan den som hyr eller använder lokalerna svarar för att dessa används på ett ansvarsfullt sätt. Kort om materialet

Läs mer

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM 20160405 KOMMANDE AKTIVITETER 14 april 18:00-20:00 Seminarium: Känns energiräkningen för dyr? 3 maj 08:00-09:00 Frukost: Restaurang som lokalhyresgäst SKRIFTER

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus

Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus Handledarmanus SFI Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus Välkommen som handledare för utbildningen Brandsäkerhet i hemmet för SFI-elever. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska förstå vilka

Läs mer

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet 2013-02-25 1 (6) Personal som gör hembesök hos socialtjänstens kunder Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet Åtgärdskatalogen är uppdelad efter olika brandrisker som finns i hemmet och visar vilka

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten är elevernas

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. Foto:

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

brandpolicy Gefle Montessoriskolas

brandpolicy Gefle Montessoriskolas Gefle Montessoriskolas brandpolicy 2014 Gefle Montessoriskola, reviderad februari 2014 Revideras januari/februari 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Brandskyddsplan. för. bostadsrättsföreningen Tångspiken. Hägersten

Brandskyddsplan. för. bostadsrättsföreningen Tångspiken. Hägersten Brandskyddsplan för bostadsrättsföreningen Tångspiken Hägersten Version 1 2015-12- 15 1 Brandskyddsplan för BRF Tångspiken version 1/2015 Bakgrund Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har bostadsrättsföreningen

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis)

Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis) Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis) Hänvisningsarmatur (AR) Kontrollpunkter för hänvisningsarmatur Om armaturen inte kan lokaliseras (nedmonterad, stulen, etc) ska förstås inga övriga kontrollpunkter

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Häggen. Häggen Nytt

Bostadsrättsföreningen Häggen. Häggen Nytt Bostadsrättsföreningen Häggen Häggen Nytt Juni 2014 Glad midsommar! Den nya styrelsen som valdes på årsstämman vill önska alla medlemmar en härlig sommar och en bra semester. Samtidigt vill vi passa på

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Riskbedömning brand

Riskbedömning brand Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar att det framför allt handlar om yrkesgrupper som har ett direkt ansvar för vård och omsorg om äldre

Läs mer

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandforskning i Sverige Anlagd brand Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandteknik och riskhantering Forskning inom: Brandskydd Riskhantering Sårbarhetsanalyser Krishantering www.brand.lth.se

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Barnfråga 1 Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och kväva elden X. Ringa Räddningstjänsten 2. Springa och hämta vatten och släcka branden Barnfråga 2 Nalle-Maja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer