NOTIS- OCH ANNONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTIS- OCH ANNONSBLAD"

Transkript

1 rab

2 II u I

3 ' 1915 JUNI N:r 6. NOTIS- OCH ANNONSBLAD Red. och ansvarg utgfvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel ^'^'' Meddelanden från Norrlands skogsvårdsförbund. Norrlands skogsvårdsförbunds exkurson äger rum den 9 11 august 1915 efter hufvudsak följande program. Måndagen den 9 august. Samlng Ockelbo. Resande från orter norr om Ljusdal anlända kl eller 4.5>. Resande från Ljusdal (Hudksvall). Bollnäs (Orsa), Klafors (Söderhamn) anlända kl Resande söderfrån anlända kl (den 8 august), 12.o4 eller 2"^ och öfvernatta Ockelbo. Frukost ntages Ockelbo Afresa med tåg från Ockelbo Ankomst tll Åbydal. Skjuts tll Högmossen. Promenad och åknng öfver nedanstående skogar. Hågs ta skog. Bredsådd å 1901 års brandfält, skyddsdknngar, ungskog å dkad myr, årga skogskulturer samt röjnngshuggnng ungskog. Åhy skog. Mltehostället. Fröträdställnng, hyggesröjnng samt sådd. Ahy skog. Rensnngshuggnngar, gallrngar, formundersöknngar, kulturförsök på afdkad myr såsom planterng, rut- och bredsådd. Lunch skogen. Med extratåg tll Norrsundet. Med båt tll Axmars bruk. Mddag och > nattlogs Stora huset» vd Axmar. raculty OF JU FORESTRlf UNIVmsXTr os TOBOOTO.

4 Harm, Tsdagen den 10 august. Frukost å Axmar. Promenad öfver följande skogar: Granö, Strand, Tönnebro samt Axmar. Tmmerställnngar, afverknngar, gallrngar, skador på ungskog, förorsakade af älg, dknngar, kulturförsök på afdkad myr, fröträdställnngar samt sådder. Vdare beses Skärjeåns flottled med dammbyggnader af sten och betong, strömrensnngar etc. Lunch skogen. Mddag på Axmar. På eftermddagen beses bruket. Nattlogs på Axmar. Onsdagen den 11 august. Frukost på Axmar. j Dskusson Axmars skola. Kl Afresa med ångbåt tll Söderhamn. Mddag på Centralhotellet. Hemresan kan anträdas kl öfver Klafors. Anmälnng tll deltagande exkursonen nsändes före den 15 jul tll förbundets sekreterare, jägmästaren A. Holmgren, Östersund, Tel 302. Då det möjlgen kan komma att vsa sg nödvändgt att begränsa exkursonsdeltagare, komma de först anmälda tur och ordnng att hafva företräde framför de, som senare anmält sg. Kostnaden för exkursonen (från Ockelbo tll Söderhamn) beräknas ej öfverstga 40 kronor. Ett detaljeradt program kommer sedermera att tllsändas hvarje deltagare exkursonen. Nyanmälda medlemmar. (Prenumeranter å Förbundets båda tdskrfter). Lljeström, E., egendomsäg., Hagen, Elas, Landtbrukare, Bomsund. Torpshammar Näs, E. O., Hovn, Em., skogstjänsteman, Fränsta. Bergvall, L. P.,» > (Anm. af N. A. Andersson). Svensson, Erk, handlande, Stugun.

5 >'! Bergmark, I Lundqust, j Östlund, I Vkström, I Johansson, 1 Karlsson, I I Rosman, j Johansson, > Andersson, Erk, hemmansäg., Stugun. (Anm. af E. Andersson). Näslund, M., kronojägare, Boden. Karlsson, John, > Brännberg. (Anm. af I. Slettengren). Dahln, Joh., Skogvaktare, Ytterhogdal. (Anm. af 01. Falk). Fahlström, E., förvaltare, Söderhamn, (Anm. af K. Normell). Hörnsten, Teodor, förvaltare, Norrflärke. Erksson, Erk, kassör, Norrflärke. Carlsson, Robert, Flottnngschef, Bredbyn. Johansson, Ruben, kronojägare, Seltjärn. Frykman, Götrk, herr, Norrflärke. (Anm. af T. Hörnsten). Örtengren, Oscar, v. konsul, Umeå. Johnsson, Axel, kassör, Bjurholm. (Anm. af A. Lndström). Palm, E., jägmästare. Ryssby. (Anm. af J. Dahlgren). Huldt, Hugo, kamrer, Umeå. (Anm. af A. Vange). Boje, K. G., Skogslärlng, Avesta. Alm, G., Svensson, F. A., Valln, I., Vallmo, K., (Anm. af K. Bergenhem). O. F., herr, Hortlax. (Prenumeranter Hedn, R., skogvaktare, Fränsta. (Anm. af N. A. Andersson). Falk, J. A., hemmansäg., Lllpte. (Anm. af I. Slettengren). Bylund, J., nspektor, Hafverövallen. (Anm. af 01. Falk). Svensson, J., skogvaktare, Tännäs. Löfgrcn, J. M. K., kronojägare,» ^Anm. af N. Svensson). Selln, Karl, faktor, Norrflärke. Hammarberg, Ax., faktor,» Söderström,» Seltjärn. Vahlberg, A. B., Nlsson, Sv., Krstoffersson, S., Gulksberg.» Vestbergh, Jon, Myckelgensjö.» Elasson, P. O., >» Jonsson, Sv.,» Bredbyn. Kjelln, Fr., Norrflärke. (Anm. af Mo och Domsjö A. -B., Norrflärke). Hemmendorff, H., faktor, Hörnsjö. Johansson, C. L.,» Tvärålund. Lundberg, G., Edström, G. A., Tafvelsjö.» Sandström, G. A.,» Hörneå. Sundberg, John, > > (Anm. af Mo och Domsjö A.-B., Hörneå). på Skogsvännen). Hedlund, N. J., hemmansäg., Medle. J. O., S., A., V. H., ' Joh., (Anm. af F. Ltcstadus'. Kåge.» Ostvk. Byske.» r> Johan, skogvaktare, Norr- fors. O. G., skogvaktare, Trehörnngsjö. Göransson, G., skogvaktare, Balsjöåsen. (Anm. af V. K. Sörln). Flavell, H., faktor, Vänjansträsk. Almqust, Fredr., faktor. Örträsk. Köngsson, G. B., Öhman, H., >» Hörnqvst, J.» F., Bjurholm. Jonsson, Helm.,» Andersson, Gott., Balsjöåsen. (Anm. af Mo och Domsjö A.-B.). Granbom, K. A., handlande, Våle. Kroon, O., faktor, Gällö. (Anm. af N. Bengtsson). Salmonsson, E. P., hemmansäg., Hellaström. Salmonsson, A, hemmansäg., Hellaström. >

6 Sjölund, J. A., hemmansäg., Hella- ström. 1 Hellström, H., hemmansäg., Hella- ström. (Anm. af E. Norln). Hellström, T., hemmansäg., Hella- Södermark, J., kronojägare, Brännström, fors. Tjänster och förordnanden. Kungl. Domänstyrelsen. Inspektonsresor : Generaldrektören Karl Fredenberg har företagt nspektonsresa nom Östra dstrktet den 28 aprl 1 maj. Vkare: byråchefen W. Roos; byråchefen Th. Örtenblad har företagt nspektonsresa nom Västmanland den maj. Vkare: notaren K. G. G. Norlng, hvlkens tjänst uppehållts af t. f. amanuensen M. Magnevlle. Semester har åtnjutts af: generaldrektören Karl Fredenberg den 17 maj. Vkare: byråchefen W. Roos; byråchefen Fr. Göbel den aprl och 8 maj med förordnande för notaren Enar Ödman, hvlkens tjänst uppehållts af amanuensen Erk Helmers; notaren Enar Ödman den 14 ^22 maj med förordnande för amanuensen Erk Helmers. Tjänstledghet har bevljats: revsor Hjalmar Modgh den 19 aprl för sjukdom med förordnande för amanuensen G. Rabenus; byråchefen Th. örtenblad för särskldt uppdrag den 19 aprl 1 maj med förordnande för notaren K. G. G. Norlng, hvlkens tjänst uppehållts af t. f. amanuensen G. Nordfors. SKogsstaten. Råneå revr. Jägmästareljänsten Råneå revr söktes af extra jägmästarne Bror Fornell, Nls Almlöf, Ernst Elfvk, Torsten Larsson, Flp Laestadus, A. C. Lndhe och Åke Berg. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag tll tjänstens återbesättande uppfört Laestadus, Fornell och Berg nu nämnd ordnng med förord för Laestadus.

7 Jockmocks revr. Jägmästaretjänsten Jockmocks revr sökes af extra jägmästarne A. C. Lndhe, Klas Nordfors och Paul Törnblom. Norra Roslags revr. Kungl. Maj:t har den 3 jun transporterat och förordnat jägmästaren Tåsjö revr Vktor Olofsson att vara jägmästare Norra Roslags revr. En skogsngenjörsbefattnng Västerbottens län sökes af extra jägmästarne F. LJjeberg, R. Wahlström, Klas Nordfors, Nls Almlöf, F. A. Berggren, E. J. Berggren och Paul Törnblom. Tll skogstaxatorer ha förordnats: e. jägmästaren Sam Tsell Gäfle Dala dstrkt; e. jägmästaren Th. Fedeler Västra dstrktet. Tll helårsassstenter ha förordnats: e. jägmästaren Eml Dahl Degerfors revr; >» Erk Måhlén Tärendö revr; Ture Sahlberg Älfdalens östra o. västra revr. Tll aflönade assstenter ha förordnats: e. jägmästaren A. Alark Jockmocks revr den Ve och ntll dess jägmästaretjänsten revret blfvt återbesatt; e. jägmästaren R. Berglund Råneå revr den ^Vö och ntll dess jägmästaretjänsten revret blfvt återbesatt; Vs-^Vs; e. jägmästaren K. Hammarström Tåsjö revr den ^^/r, ^Vn ; G. Norén Wlhelmna m. fl, revr den Ve ^Vs- Tll skogsndelnngsassstenter ha förordnats: e. jägmästaren Sten Eckerbom Umeå dstrkt den "Ys ^Va; Enar Andersson» >» ^Vs ^^/s; Selm Lndner Mell. Norrlands dstrkt den e. jägmästaren H. Rääf Östra dstrktet den V ^Vs; Enar Nlsson Västra dstrktet den ^V Vs. Tjänstledghet har bevljats: Jägmästaren Jockmocks revr Uno Tlly för ensklda angelägenheter den maj med förordnande för assstenten revret K. Nordfors; jägmästaren Eksjö revr H. Nordenader för ensklda angelägenheter den jun med förordnande för e. jägmästaren G. Björklund; assstenten Stensele revr Olof Löfvén för ensklda angelägenheter den 1 8 jun;

8 6 assstenten Anundsjö revr R. Wahlström för ensklda angelä- genheter den 25 maj 5 jun; assstenten Karlstads revr Smon Jönsson för ensklda angelägenheter den maj; assstenten Malngsbo revr Albrekt Bergstedt för ensklda angelägenheter den maj; assstenten Bjurholms revr Paul Törnblom för sjukdom den 1 31 maj; assstenten Jönköpngs m. fl. revr G. Björklund för studeresa den 9 21 maj. Shogssholorna. Ombergs skogsskola. Föreståndarebefattnngen vd Ombergs nynrättade lägre skogsskola sökes af föreståndaren för den från och med nnevarande lärokurs slut ndragna skogsskolan vd Skogshall samt af extra jägmästarne Brger Pettersson, Nls Almlöf, Bror Fornell, Sven Lundberg, A. C. Lndhe och Gotthard Björklund. SkogshögsHolan. En extra lärarebefattnng klmatolog söktes af föreståndaren för hydrografska byrån, fl. d:r Axel Wallén, byrådrektören Hugo Wtt och lektor T. E. Aurén. Högskolans styrelse har förordnat Wallén att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng organsk och teknsk kem söktes af f. d. professorn Peter Klason, läroverksadjunkten E. A. Enar och fl. lc. Ivan Bohln. Högskolans styrelse har förordnat Klason att under ett år från den 1 sept. uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng allmän och vertebratzoolog med jaktoch fskevård söktes af docenten Gösta Grönberg och fl. lc. Gunnar Alm. Högskolans styrelse har förordnat Grönberg att från den 1 okt. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng skogspoltk och statstk söktes af e. jägmästaren I. Lndeberg, hvlken af högskolans styrelse förordnats att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng jordbruksekonom söktes af drektören John Nathorst, hvlken af högskolans styrelse förordnats att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng kartskrft söktes af änkefru Lotten Heke och e. jägmästaren John Söderström. Högskolans styrelse har förordnat fru Heke att under tre år från den 1 sept. uppehålla tjänsten.

9 En extralärarebefattnng författnngskunskap med tjänsteexpedton skötes af domänfskalen G. Alexandersson, notaren Domänstyrelsen Martn Rasch, revsorn E. G. Fahlcrantz och e. jägmästaren N. Schager. Högskolans styrelse har förordnat Alexandersson att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng lagkunskap söktes af domänfskalen G. Alexandersson och jur. kand. Gust. Bång. Högskolans styrelse har förordnat Alexandersson att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. Statens skogsförsöksanstalt. En assstentbefattnng marklära och geolog med hvlken följer undervsnngsskyldghet vd skogshögskolan dessa ämnen söktes af fl. l. Olof Tamm och Tjelvar Molér, fl. mag. Lennart Bång och utex. skogseleven C. Chöler. Högskolans styrelse har förordnat Tamm att från den 1 jul tlls vdare uppehålla befattnngen. Laboratorsbefattnngen skogsentomolog sökes af fl. d:r Ivar Trägårdh och P. A. Roman. Tll sakkunnge för bedömande af de sökandes kompetens har styrelsen för skogshögskolan tllkallat professorn vd Vetenskapsakademen Yngve Sjöstedt och professorn vd Landbohöjskolen Köpenhamn J. Boas. Vaktmästarebefattnngen. Bland 91 sökande har styrelsen antagt förre vaktmästaren vd Stockholms Högskola Adolf Vktor Karlsson. För krono jägare. Död. Kronojägaren Korplombolo bevaknngstrakt af Tärendö revr G. J. Ekman har den 18 maj afldt. Tjänsten uppehälles under vakansen af extra kronojägaren S. A. Laur. Återkalladt förordnande: Kungl. Domänstyrelsen har den 19 maj återkallat det K. E. Sanden meddelade förordnandet att vara extra kronojägare med arfvode Frostvkens revr. Tll dknngsförman Luleå dstrkt för tden 16 maj 30 nov, har antagts kronojägaren Mattsuddens bevaknngstrakt af Storbackens revr F. G. Eden. Vkare för denna är e. kronojägaren S. W. Wdmark. Tll extra kronojägare med arfvode ha antagts: S. J. Orädd Vargså revr den 1 jun 31 dec; A. O. Ångman Tåsjö 1 aug. 30 nov.; Petter Turtola Gällva *

10 8 J. H. Hörsta Medelpads maj revr den dec; Jonas Englund Hamra jun 1 31 aug.; O. E. Olsson» 1 jun 31 aug.; J. Z. Roos Kopparbergs 16 maj 31 dec; J. A. Gustafsson Flpstads revr den 1 jun 31 dec; R. Alsterberg Norra Roslags revr under maj samt tre månader under hösten. Tll extra kronojägare utan arfvode ha antagts: Utex. skogslärlngen T. Dahln Bspgårdens revr; O. Olsson Älfdalens västra revr; O. E. Olsson Hamra» J. Englund P. A. Orlander V. Hälsnglands revr. Kungörelse. Som jägmästaretjänsten Tåsjö revr af Västernorrlands län genom förre nnehafvaren bevljad transport tll annan tjänst blfvt ledg, äga kompetenta sökande att före den 5 nästkommande jul klockan 3 på dagen tll Kungl. Domänstyrelsen ngfva sna underdånga ansöknngar med bfogade Ijänsteförtecknngar och betyg. Stockholm den 4 jun KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. Kungörelse. En befattnng som assstent hos öfverjägmästaren Smålands dstrkt kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 25 jun Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 20 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

11 Kungörelse. En befattnng såsom assstent hos öfverjägmästaren Mellersta Norrlands dstrkt kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 10 jul Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 9 jun KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. Kungörelse. En befattnng som aflönad assstent ut Knne och Slättbygds revr af Västra dstrktet kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 22 jun Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 20 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. angående ledg Kungörelse kronojägartjänst. Kronojägarbefattnngen Högsby bevaknngstrakt af Kalmar revr och Kalmar län kungöres härmed ledg tll ansökan hos jägmästaren Fr. Nauckhoff, adress Hornsö, före klockan 3 på dagen den 29 jun 1915, skolande ansökan vara åtföljd af prästbetyg och, där läkarbetyg cke förut behörgen företetts, äfven af sådant jämte ntyg om kompetens. Stockholm den 28 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

12 10 angående ledg Ktngörelse kronojägartjänst. Kronojägarbefattnngen Korplombolo bevaknngstrakt af Tärendö revr och Norrbottens län kungöres härmed ledg tll ansökan hos t. f. jägmästaren Erk Måhlén, adress öfverkalx, före klockan 3 på dagen den 25 nästkommande jun. Ansökan skall vara åtföljd af präst- och läkarbetyg jämte ntyg om kompetens. Stockholm den 25 maj KUNGL. DQMÄNSTYRELSEN. FSr skogsägare, landtmannagllen och hushållnngssällscap. / bokhandeln: Trädens ocb skogsbeståndens massetllväxt samt medlen tll dess påskyodande. En skogsekonomsk stude med 3 planscher af RAFAEL HERLIN Fl. D:r, Forstmflstare. Prs 75 öre. Kan större antal exemplar rekvreras genom Almqvst & Wksell, Uppsala, som vd kontant köp lämnar sedvanlg rabatt. OBS. t Alla, som hafva bäckar och rännlar sn skog, böra köpa boken.»ett arbete af största ntresse för hvarje skogsägare.» (Sundsvalls Tdnng 1914).»En vetenskaplgt hållen, men ändock tämlgen lättfattlg utrednng av de förhållanden, som öva största nflytande på skogens massetllväxt och trvsamhet. Bör studeras av alla, som ha skogar och vlja få största möjlga utbyte av desamma.» (Gotlands Allehanda).

13 11 Kort handlednng skogshushållnng utgfven af Förenngen för Skogsvård Norrland, numera Norrlands skogsvårdsförbund. 315 sdor och 158 llustratoner. Arbetet, som särskldt afser norrlandsskogarna, omfattar följande kaptel: Våra skogars utvecklngshstora. Norrländska skogssamhällen. Trädens allmänna byggnad. De klmatska faktorernas betydelse för träden. Våra skogsträd. Skogsmarken. Skogsbeståndet. Afverknngsformer och naturlg föryngrng. Skogsodlng. Beståndsvård. Skogsskydd. Dknng. Afverknng. Flottnng. Vrkets teknska egenskaper. Vrkets^ förädlng. Vrkessortment. Kolnng. Tjärtllverknng. Skogsmatematk. Skogsndelnng. Boken är framför allt afsedd för kronojägare, skogvaktare, länsskogvaktare, elever vd skogsskolor, folkhögskolor, landtmannaskolor, äfvensom för mndre skogsägare och allmänheten. Prset är kr. 2: 75 häftad och 3; 25 nbunden. Följande rabatter lämnas: vd köp af mnst 20 ex. 5^0» 50» 10» Erhålles på rekvston hos» 100» 20» Norrlands skogsvårdsförbund (jägmästare A. Holmgren) ÖSTERSUND. OBS. De norrländska skogsvårdsstyrelserna hafva nköpt större parter af boken. Ett afsevärdt antal större skogsägare har redan nköpt större eller mndre antal exemplar tll utdelnng bland underlydande personal.

14 12 o Äldre årgångar af Årsskrft från Förenngen för skogsvård Norrland försäljas tll följande, mycket nedsatta prser: Årg. 1893, 94 95, 98 99, 1901, 02, 03, 04, 06, 07 samt 08 för 1: kr. pr st.» 1905» 1:50» Vd köp af hela seren är prset 10 kr. Årg. 1909, 10 samt 11 för 2: kr. pr st. 13 och 14» 5:»» 1912, Förenngsmedlemmar erhålla de tre sstnämnda årgångarna» 2:50» Årg och 1900 äro utgångna. Skogsvännen 1914 för 1:50» Förenngsmedlemmar erhålla denna årgång» 1 :» Dessutom försäljas följande genom Förenngen för skogsvård Norrland utgfna skrfter: Den äldre tdskrften Skogsvännen :50 kr. (för de fyra årgångarna). Om uppskattnng af tmmerskog, af Karl Fredenberg, 25 öre. Om stämplng, huggnng, utforslng och mätnng af tmmer, af... 50» Uppskattnng af tmmerskog, af L. Lagerlöf. 25» Prsnota för huggnng och drfnng af tmmer, af D. Aug. Edholm 10» Jordmånens och temperaturens nflytande på växternas förekomst och utbrednng, af R. Herln 1 kr. Samtlga dessa publkatoner erhållas efter rekvston hos Norrlands skogsvårdsförbund, Östersund. (Telefon 302). Öfversändandet af publkatonerna sker portofrtt, om lkvd antngen frmärken eller pr postanvsnng nsändes samtdgt med rekvstonen. Stockholm 1915, A.-B. Fahlcrantz Boklrjcker.

15

16

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD

NOTIS- OCH ANNONSBLAD "i Medföljer Skogsvännen n:r 1, 1915. 1915 APRIL N:r 4. NOTIS- OCH ANNONSBLAD Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Meddelanden från Norrlands skogsvårdsforbund. Norrlands

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014 SCB:s Medborgardersöknng Våren 2014 Vad tyker kommnvånare om sn komm? "D 00 mer än en gång. Ju fler kommer som deltar, desto större möjlgheter fnns *4J (Z det för jämförelser med andra kommer. 4-* (C C

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Lägenhetsregistret Marianne Leckström, SKL Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Volymer Reglering av lägenhetsregistret Lag (2006:378) om lägenhetsregister Förordning (2007:108) om

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Norrtåg SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 42 Tågnummer

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA NORRLANDSK SKOGSHISTORIA Måinniskan, skogen och industrin \e*$s ') 9? Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8-9 april1992 Umeä1992 Denna rapport tir en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg

IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Styrelsemöte 2008-12-11. Tid: 2008-12-11 kl. 16.00 19.10. Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne

Styrelsemöte 2008-12-11. Tid: 2008-12-11 kl. 16.00 19.10. Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Tid: 2008-12-11 kl. 16.00 19.10 Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Anders Bengtsson Lars Melin Roland Tornhed

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

INBJUDAN 2015-2016 S K Y T T I A D E. Arrangör: Marksskyttecenter. Sponsorer:

INBJUDAN 2015-2016 S K Y T T I A D E. Arrangör: Marksskyttecenter. Sponsorer: INBJUDAN 2015-2016 S K Y T T I A D E Arrangör: Marksskyttecenter Sponsorer: N Härmed inbjuder Skyttesportförbundet landets skytteungdomar till Skyttiaden 2015/2016! 1. Tävlingens förlopp Omgång Senast

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer