NOTIS- OCH ANNONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTIS- OCH ANNONSBLAD"

Transkript

1 rab

2 II u I

3 ' 1915 JUNI N:r 6. NOTIS- OCH ANNONSBLAD Red. och ansvarg utgfvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel ^'^'' Meddelanden från Norrlands skogsvårdsförbund. Norrlands skogsvårdsförbunds exkurson äger rum den 9 11 august 1915 efter hufvudsak följande program. Måndagen den 9 august. Samlng Ockelbo. Resande från orter norr om Ljusdal anlända kl eller 4.5>. Resande från Ljusdal (Hudksvall). Bollnäs (Orsa), Klafors (Söderhamn) anlända kl Resande söderfrån anlända kl (den 8 august), 12.o4 eller 2"^ och öfvernatta Ockelbo. Frukost ntages Ockelbo Afresa med tåg från Ockelbo Ankomst tll Åbydal. Skjuts tll Högmossen. Promenad och åknng öfver nedanstående skogar. Hågs ta skog. Bredsådd å 1901 års brandfält, skyddsdknngar, ungskog å dkad myr, årga skogskulturer samt röjnngshuggnng ungskog. Åhy skog. Mltehostället. Fröträdställnng, hyggesröjnng samt sådd. Ahy skog. Rensnngshuggnngar, gallrngar, formundersöknngar, kulturförsök på afdkad myr såsom planterng, rut- och bredsådd. Lunch skogen. Med extratåg tll Norrsundet. Med båt tll Axmars bruk. Mddag och > nattlogs Stora huset» vd Axmar. raculty OF JU FORESTRlf UNIVmsXTr os TOBOOTO.

4 Harm, Tsdagen den 10 august. Frukost å Axmar. Promenad öfver följande skogar: Granö, Strand, Tönnebro samt Axmar. Tmmerställnngar, afverknngar, gallrngar, skador på ungskog, förorsakade af älg, dknngar, kulturförsök på afdkad myr, fröträdställnngar samt sådder. Vdare beses Skärjeåns flottled med dammbyggnader af sten och betong, strömrensnngar etc. Lunch skogen. Mddag på Axmar. På eftermddagen beses bruket. Nattlogs på Axmar. Onsdagen den 11 august. Frukost på Axmar. j Dskusson Axmars skola. Kl Afresa med ångbåt tll Söderhamn. Mddag på Centralhotellet. Hemresan kan anträdas kl öfver Klafors. Anmälnng tll deltagande exkursonen nsändes före den 15 jul tll förbundets sekreterare, jägmästaren A. Holmgren, Östersund, Tel 302. Då det möjlgen kan komma att vsa sg nödvändgt att begränsa exkursonsdeltagare, komma de först anmälda tur och ordnng att hafva företräde framför de, som senare anmält sg. Kostnaden för exkursonen (från Ockelbo tll Söderhamn) beräknas ej öfverstga 40 kronor. Ett detaljeradt program kommer sedermera att tllsändas hvarje deltagare exkursonen. Nyanmälda medlemmar. (Prenumeranter å Förbundets båda tdskrfter). Lljeström, E., egendomsäg., Hagen, Elas, Landtbrukare, Bomsund. Torpshammar Näs, E. O., Hovn, Em., skogstjänsteman, Fränsta. Bergvall, L. P.,» > (Anm. af N. A. Andersson). Svensson, Erk, handlande, Stugun.

5 >'! Bergmark, I Lundqust, j Östlund, I Vkström, I Johansson, 1 Karlsson, I I Rosman, j Johansson, > Andersson, Erk, hemmansäg., Stugun. (Anm. af E. Andersson). Näslund, M., kronojägare, Boden. Karlsson, John, > Brännberg. (Anm. af I. Slettengren). Dahln, Joh., Skogvaktare, Ytterhogdal. (Anm. af 01. Falk). Fahlström, E., förvaltare, Söderhamn, (Anm. af K. Normell). Hörnsten, Teodor, förvaltare, Norrflärke. Erksson, Erk, kassör, Norrflärke. Carlsson, Robert, Flottnngschef, Bredbyn. Johansson, Ruben, kronojägare, Seltjärn. Frykman, Götrk, herr, Norrflärke. (Anm. af T. Hörnsten). Örtengren, Oscar, v. konsul, Umeå. Johnsson, Axel, kassör, Bjurholm. (Anm. af A. Lndström). Palm, E., jägmästare. Ryssby. (Anm. af J. Dahlgren). Huldt, Hugo, kamrer, Umeå. (Anm. af A. Vange). Boje, K. G., Skogslärlng, Avesta. Alm, G., Svensson, F. A., Valln, I., Vallmo, K., (Anm. af K. Bergenhem). O. F., herr, Hortlax. (Prenumeranter Hedn, R., skogvaktare, Fränsta. (Anm. af N. A. Andersson). Falk, J. A., hemmansäg., Lllpte. (Anm. af I. Slettengren). Bylund, J., nspektor, Hafverövallen. (Anm. af 01. Falk). Svensson, J., skogvaktare, Tännäs. Löfgrcn, J. M. K., kronojägare,» ^Anm. af N. Svensson). Selln, Karl, faktor, Norrflärke. Hammarberg, Ax., faktor,» Söderström,» Seltjärn. Vahlberg, A. B., Nlsson, Sv., Krstoffersson, S., Gulksberg.» Vestbergh, Jon, Myckelgensjö.» Elasson, P. O., >» Jonsson, Sv.,» Bredbyn. Kjelln, Fr., Norrflärke. (Anm. af Mo och Domsjö A. -B., Norrflärke). Hemmendorff, H., faktor, Hörnsjö. Johansson, C. L.,» Tvärålund. Lundberg, G., Edström, G. A., Tafvelsjö.» Sandström, G. A.,» Hörneå. Sundberg, John, > > (Anm. af Mo och Domsjö A.-B., Hörneå). på Skogsvännen). Hedlund, N. J., hemmansäg., Medle. J. O., S., A., V. H., ' Joh., (Anm. af F. Ltcstadus'. Kåge.» Ostvk. Byske.» r> Johan, skogvaktare, Norr- fors. O. G., skogvaktare, Trehörnngsjö. Göransson, G., skogvaktare, Balsjöåsen. (Anm. af V. K. Sörln). Flavell, H., faktor, Vänjansträsk. Almqust, Fredr., faktor. Örträsk. Köngsson, G. B., Öhman, H., >» Hörnqvst, J.» F., Bjurholm. Jonsson, Helm.,» Andersson, Gott., Balsjöåsen. (Anm. af Mo och Domsjö A.-B.). Granbom, K. A., handlande, Våle. Kroon, O., faktor, Gällö. (Anm. af N. Bengtsson). Salmonsson, E. P., hemmansäg., Hellaström. Salmonsson, A, hemmansäg., Hellaström. >

6 Sjölund, J. A., hemmansäg., Hella- ström. 1 Hellström, H., hemmansäg., Hella- ström. (Anm. af E. Norln). Hellström, T., hemmansäg., Hella- Södermark, J., kronojägare, Brännström, fors. Tjänster och förordnanden. Kungl. Domänstyrelsen. Inspektonsresor : Generaldrektören Karl Fredenberg har företagt nspektonsresa nom Östra dstrktet den 28 aprl 1 maj. Vkare: byråchefen W. Roos; byråchefen Th. Örtenblad har företagt nspektonsresa nom Västmanland den maj. Vkare: notaren K. G. G. Norlng, hvlkens tjänst uppehållts af t. f. amanuensen M. Magnevlle. Semester har åtnjutts af: generaldrektören Karl Fredenberg den 17 maj. Vkare: byråchefen W. Roos; byråchefen Fr. Göbel den aprl och 8 maj med förordnande för notaren Enar Ödman, hvlkens tjänst uppehållts af amanuensen Erk Helmers; notaren Enar Ödman den 14 ^22 maj med förordnande för amanuensen Erk Helmers. Tjänstledghet har bevljats: revsor Hjalmar Modgh den 19 aprl för sjukdom med förordnande för amanuensen G. Rabenus; byråchefen Th. örtenblad för särskldt uppdrag den 19 aprl 1 maj med förordnande för notaren K. G. G. Norlng, hvlkens tjänst uppehållts af t. f. amanuensen G. Nordfors. SKogsstaten. Råneå revr. Jägmästareljänsten Råneå revr söktes af extra jägmästarne Bror Fornell, Nls Almlöf, Ernst Elfvk, Torsten Larsson, Flp Laestadus, A. C. Lndhe och Åke Berg. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag tll tjänstens återbesättande uppfört Laestadus, Fornell och Berg nu nämnd ordnng med förord för Laestadus.

7 Jockmocks revr. Jägmästaretjänsten Jockmocks revr sökes af extra jägmästarne A. C. Lndhe, Klas Nordfors och Paul Törnblom. Norra Roslags revr. Kungl. Maj:t har den 3 jun transporterat och förordnat jägmästaren Tåsjö revr Vktor Olofsson att vara jägmästare Norra Roslags revr. En skogsngenjörsbefattnng Västerbottens län sökes af extra jägmästarne F. LJjeberg, R. Wahlström, Klas Nordfors, Nls Almlöf, F. A. Berggren, E. J. Berggren och Paul Törnblom. Tll skogstaxatorer ha förordnats: e. jägmästaren Sam Tsell Gäfle Dala dstrkt; e. jägmästaren Th. Fedeler Västra dstrktet. Tll helårsassstenter ha förordnats: e. jägmästaren Eml Dahl Degerfors revr; >» Erk Måhlén Tärendö revr; Ture Sahlberg Älfdalens östra o. västra revr. Tll aflönade assstenter ha förordnats: e. jägmästaren A. Alark Jockmocks revr den Ve och ntll dess jägmästaretjänsten revret blfvt återbesatt; e. jägmästaren R. Berglund Råneå revr den ^Vö och ntll dess jägmästaretjänsten revret blfvt återbesatt; Vs-^Vs; e. jägmästaren K. Hammarström Tåsjö revr den ^^/r, ^Vn ; G. Norén Wlhelmna m. fl, revr den Ve ^Vs- Tll skogsndelnngsassstenter ha förordnats: e. jägmästaren Sten Eckerbom Umeå dstrkt den "Ys ^Va; Enar Andersson» >» ^Vs ^^/s; Selm Lndner Mell. Norrlands dstrkt den e. jägmästaren H. Rääf Östra dstrktet den V ^Vs; Enar Nlsson Västra dstrktet den ^V Vs. Tjänstledghet har bevljats: Jägmästaren Jockmocks revr Uno Tlly för ensklda angelägenheter den maj med förordnande för assstenten revret K. Nordfors; jägmästaren Eksjö revr H. Nordenader för ensklda angelägenheter den jun med förordnande för e. jägmästaren G. Björklund; assstenten Stensele revr Olof Löfvén för ensklda angelägenheter den 1 8 jun;

8 6 assstenten Anundsjö revr R. Wahlström för ensklda angelä- genheter den 25 maj 5 jun; assstenten Karlstads revr Smon Jönsson för ensklda angelägenheter den maj; assstenten Malngsbo revr Albrekt Bergstedt för ensklda angelägenheter den maj; assstenten Bjurholms revr Paul Törnblom för sjukdom den 1 31 maj; assstenten Jönköpngs m. fl. revr G. Björklund för studeresa den 9 21 maj. Shogssholorna. Ombergs skogsskola. Föreståndarebefattnngen vd Ombergs nynrättade lägre skogsskola sökes af föreståndaren för den från och med nnevarande lärokurs slut ndragna skogsskolan vd Skogshall samt af extra jägmästarne Brger Pettersson, Nls Almlöf, Bror Fornell, Sven Lundberg, A. C. Lndhe och Gotthard Björklund. SkogshögsHolan. En extra lärarebefattnng klmatolog söktes af föreståndaren för hydrografska byrån, fl. d:r Axel Wallén, byrådrektören Hugo Wtt och lektor T. E. Aurén. Högskolans styrelse har förordnat Wallén att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng organsk och teknsk kem söktes af f. d. professorn Peter Klason, läroverksadjunkten E. A. Enar och fl. lc. Ivan Bohln. Högskolans styrelse har förordnat Klason att under ett år från den 1 sept. uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng allmän och vertebratzoolog med jaktoch fskevård söktes af docenten Gösta Grönberg och fl. lc. Gunnar Alm. Högskolans styrelse har förordnat Grönberg att från den 1 okt. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng skogspoltk och statstk söktes af e. jägmästaren I. Lndeberg, hvlken af högskolans styrelse förordnats att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng jordbruksekonom söktes af drektören John Nathorst, hvlken af högskolans styrelse förordnats att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng kartskrft söktes af änkefru Lotten Heke och e. jägmästaren John Söderström. Högskolans styrelse har förordnat fru Heke att under tre år från den 1 sept. uppehålla tjänsten.

9 En extralärarebefattnng författnngskunskap med tjänsteexpedton skötes af domänfskalen G. Alexandersson, notaren Domänstyrelsen Martn Rasch, revsorn E. G. Fahlcrantz och e. jägmästaren N. Schager. Högskolans styrelse har förordnat Alexandersson att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng lagkunskap söktes af domänfskalen G. Alexandersson och jur. kand. Gust. Bång. Högskolans styrelse har förordnat Alexandersson att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. Statens skogsförsöksanstalt. En assstentbefattnng marklära och geolog med hvlken följer undervsnngsskyldghet vd skogshögskolan dessa ämnen söktes af fl. l. Olof Tamm och Tjelvar Molér, fl. mag. Lennart Bång och utex. skogseleven C. Chöler. Högskolans styrelse har förordnat Tamm att från den 1 jul tlls vdare uppehålla befattnngen. Laboratorsbefattnngen skogsentomolog sökes af fl. d:r Ivar Trägårdh och P. A. Roman. Tll sakkunnge för bedömande af de sökandes kompetens har styrelsen för skogshögskolan tllkallat professorn vd Vetenskapsakademen Yngve Sjöstedt och professorn vd Landbohöjskolen Köpenhamn J. Boas. Vaktmästarebefattnngen. Bland 91 sökande har styrelsen antagt förre vaktmästaren vd Stockholms Högskola Adolf Vktor Karlsson. För krono jägare. Död. Kronojägaren Korplombolo bevaknngstrakt af Tärendö revr G. J. Ekman har den 18 maj afldt. Tjänsten uppehälles under vakansen af extra kronojägaren S. A. Laur. Återkalladt förordnande: Kungl. Domänstyrelsen har den 19 maj återkallat det K. E. Sanden meddelade förordnandet att vara extra kronojägare med arfvode Frostvkens revr. Tll dknngsförman Luleå dstrkt för tden 16 maj 30 nov, har antagts kronojägaren Mattsuddens bevaknngstrakt af Storbackens revr F. G. Eden. Vkare för denna är e. kronojägaren S. W. Wdmark. Tll extra kronojägare med arfvode ha antagts: S. J. Orädd Vargså revr den 1 jun 31 dec; A. O. Ångman Tåsjö 1 aug. 30 nov.; Petter Turtola Gällva *

10 8 J. H. Hörsta Medelpads maj revr den dec; Jonas Englund Hamra jun 1 31 aug.; O. E. Olsson» 1 jun 31 aug.; J. Z. Roos Kopparbergs 16 maj 31 dec; J. A. Gustafsson Flpstads revr den 1 jun 31 dec; R. Alsterberg Norra Roslags revr under maj samt tre månader under hösten. Tll extra kronojägare utan arfvode ha antagts: Utex. skogslärlngen T. Dahln Bspgårdens revr; O. Olsson Älfdalens västra revr; O. E. Olsson Hamra» J. Englund P. A. Orlander V. Hälsnglands revr. Kungörelse. Som jägmästaretjänsten Tåsjö revr af Västernorrlands län genom förre nnehafvaren bevljad transport tll annan tjänst blfvt ledg, äga kompetenta sökande att före den 5 nästkommande jul klockan 3 på dagen tll Kungl. Domänstyrelsen ngfva sna underdånga ansöknngar med bfogade Ijänsteförtecknngar och betyg. Stockholm den 4 jun KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. Kungörelse. En befattnng som assstent hos öfverjägmästaren Smålands dstrkt kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 25 jun Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 20 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

11 Kungörelse. En befattnng såsom assstent hos öfverjägmästaren Mellersta Norrlands dstrkt kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 10 jul Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 9 jun KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. Kungörelse. En befattnng som aflönad assstent ut Knne och Slättbygds revr af Västra dstrktet kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 22 jun Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 20 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. angående ledg Kungörelse kronojägartjänst. Kronojägarbefattnngen Högsby bevaknngstrakt af Kalmar revr och Kalmar län kungöres härmed ledg tll ansökan hos jägmästaren Fr. Nauckhoff, adress Hornsö, före klockan 3 på dagen den 29 jun 1915, skolande ansökan vara åtföljd af prästbetyg och, där läkarbetyg cke förut behörgen företetts, äfven af sådant jämte ntyg om kompetens. Stockholm den 28 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

12 10 angående ledg Ktngörelse kronojägartjänst. Kronojägarbefattnngen Korplombolo bevaknngstrakt af Tärendö revr och Norrbottens län kungöres härmed ledg tll ansökan hos t. f. jägmästaren Erk Måhlén, adress öfverkalx, före klockan 3 på dagen den 25 nästkommande jun. Ansökan skall vara åtföljd af präst- och läkarbetyg jämte ntyg om kompetens. Stockholm den 25 maj KUNGL. DQMÄNSTYRELSEN. FSr skogsägare, landtmannagllen och hushållnngssällscap. / bokhandeln: Trädens ocb skogsbeståndens massetllväxt samt medlen tll dess påskyodande. En skogsekonomsk stude med 3 planscher af RAFAEL HERLIN Fl. D:r, Forstmflstare. Prs 75 öre. Kan större antal exemplar rekvreras genom Almqvst & Wksell, Uppsala, som vd kontant köp lämnar sedvanlg rabatt. OBS. t Alla, som hafva bäckar och rännlar sn skog, böra köpa boken.»ett arbete af största ntresse för hvarje skogsägare.» (Sundsvalls Tdnng 1914).»En vetenskaplgt hållen, men ändock tämlgen lättfattlg utrednng av de förhållanden, som öva största nflytande på skogens massetllväxt och trvsamhet. Bör studeras av alla, som ha skogar och vlja få största möjlga utbyte av desamma.» (Gotlands Allehanda).

13 11 Kort handlednng skogshushållnng utgfven af Förenngen för Skogsvård Norrland, numera Norrlands skogsvårdsförbund. 315 sdor och 158 llustratoner. Arbetet, som särskldt afser norrlandsskogarna, omfattar följande kaptel: Våra skogars utvecklngshstora. Norrländska skogssamhällen. Trädens allmänna byggnad. De klmatska faktorernas betydelse för träden. Våra skogsträd. Skogsmarken. Skogsbeståndet. Afverknngsformer och naturlg föryngrng. Skogsodlng. Beståndsvård. Skogsskydd. Dknng. Afverknng. Flottnng. Vrkets teknska egenskaper. Vrkets^ förädlng. Vrkessortment. Kolnng. Tjärtllverknng. Skogsmatematk. Skogsndelnng. Boken är framför allt afsedd för kronojägare, skogvaktare, länsskogvaktare, elever vd skogsskolor, folkhögskolor, landtmannaskolor, äfvensom för mndre skogsägare och allmänheten. Prset är kr. 2: 75 häftad och 3; 25 nbunden. Följande rabatter lämnas: vd köp af mnst 20 ex. 5^0» 50» 10» Erhålles på rekvston hos» 100» 20» Norrlands skogsvårdsförbund (jägmästare A. Holmgren) ÖSTERSUND. OBS. De norrländska skogsvårdsstyrelserna hafva nköpt större parter af boken. Ett afsevärdt antal större skogsägare har redan nköpt större eller mndre antal exemplar tll utdelnng bland underlydande personal.

14 12 o Äldre årgångar af Årsskrft från Förenngen för skogsvård Norrland försäljas tll följande, mycket nedsatta prser: Årg. 1893, 94 95, 98 99, 1901, 02, 03, 04, 06, 07 samt 08 för 1: kr. pr st.» 1905» 1:50» Vd köp af hela seren är prset 10 kr. Årg. 1909, 10 samt 11 för 2: kr. pr st. 13 och 14» 5:»» 1912, Förenngsmedlemmar erhålla de tre sstnämnda årgångarna» 2:50» Årg och 1900 äro utgångna. Skogsvännen 1914 för 1:50» Förenngsmedlemmar erhålla denna årgång» 1 :» Dessutom försäljas följande genom Förenngen för skogsvård Norrland utgfna skrfter: Den äldre tdskrften Skogsvännen :50 kr. (för de fyra årgångarna). Om uppskattnng af tmmerskog, af Karl Fredenberg, 25 öre. Om stämplng, huggnng, utforslng och mätnng af tmmer, af... 50» Uppskattnng af tmmerskog, af L. Lagerlöf. 25» Prsnota för huggnng och drfnng af tmmer, af D. Aug. Edholm 10» Jordmånens och temperaturens nflytande på växternas förekomst och utbrednng, af R. Herln 1 kr. Samtlga dessa publkatoner erhållas efter rekvston hos Norrlands skogsvårdsförbund, Östersund. (Telefon 302). Öfversändandet af publkatonerna sker portofrtt, om lkvd antngen frmärken eller pr postanvsnng nsändes samtdgt med rekvstonen. Stockholm 1915, A.-B. Fahlcrantz Boklrjcker.

15

16

"'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?'

'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?' "'ii;,: K.r^fl K * ^ f/.-..,*.*?' Ä- c Med deua häfte följer som biltga Medd. från S{4iens Skogaforsöksangtilt h, 17 nr 3. FÖRENINGENS TIDSKCRIFT FACULTY OF FOfiESTRY JUL 1 1920 HAFT. 5-6 MAJ-JUNI 1920

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: REDAKTIONSSEKR.: JOHAN NORDLING, Ditt lif är en sjungande bäfvan. i tystnaden rundt om din flykt.

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: REDAKTIONSSEKR.: JOHAN NORDLING, Ditt lif är en sjungande bäfvan. i tystnaden rundt om din flykt. N:R 57 (632). ONSDAGN DN 19 JUL 1899. 12:T ÅRG. PRNUMRATONSPRS PR ÅR: DUN - KR. 5: - DCNS MODTDN. MD PLAN SCHR OCH HANDARB. > 5: - DUNS MODTD. UTAN PL. > 3: - UTGFNNGSDAGAR: HVARJ ONSDAG OCH LÖRDAG. LÖSNUMMRPRS:

Läs mer

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913.

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Protokoll augusti 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Brändström, Aurén, Lindquist,

Läs mer

Protokoll januari 1910. Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910.

Protokoll januari 1910. Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910. Protokoll januari 1910 Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 3 januari 1910. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Lidgren, Nordström, Holmgren, Palm, Fru Fagerlin och Domprosten

Läs mer

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår Nr 4 2005 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 God Jul och Gott Nytt släktforskarår 1 Innehåll Faddrar nom vårt område... 2 Malavserng om att ny tdnng kommer!... 3

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1901. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund.

Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund. Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund. v. 1, ;0 d n h. å t Vid sammanträde den 10 juni 1938 beslöts uppdelning av länets hembygdsförbund på landskapsförbund,

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet 1 Ordförand har ordet Upprop! När jag skrver detta är det mdvntermörker över Sverge. Regnet pskar mot rutan så som det har gjort nästan varje dag de saste veckorna. M vad gör det när man kan tänka tllbaka

Läs mer

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL

DOMÄN-STYRELSENS SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. SKOGSVÄSENDET 1907. Q) STATENS DOMÄNER. UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE BIDRAG STOCKHOLM RÖRANDE FÖR ÅR TILL INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Q) STATENS DOMÄNER. DOMÄN-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE RÖRANDE SKOGSVÄSENDET FÖR ÅR 1909. STOCKHOLM. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

^-%^^:; g?a^ W!*i»- -^r^

^-%^^:; g?a^ W!*i»- -^r^ ^-%^^:; : «w IJ g?a^ -V W!*i»- -^r^ _._.w/yer»om oiiaga ne..cr/r ^»kogsforsöksanstaltn. Jo nr S 8 4viiiwvi^ HACivmtn SKOGSVÅRDS FÖRENINGENS :: TIDSKRIFT : : i7:e Arg. HAFT. 12 DEC. 1919 (Tidskriften distribueras

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 Snavlunda skola Nu flyttar v n! sd 3 Ortstema Maredamm eld & v sd 8 9 Ur nnehållet: Företagsnyheter sd 4 5 Edö nu startar exploaterng sd

Läs mer

HALLANDS SKOGAR UNDER DE SENASTE 300 ÅREN. OM MEDELFELETs HÄRLEDNING VID LINJE~ OCH PROVYTETAXERING

HALLANDS SKOGAR UNDER DE SENASTE 300 ÅREN. OM MEDELFELETs HÄRLEDNING VID LINJE~ OCH PROVYTETAXERING Medföljer Svenska skogsvårdsföreningens Tidskrift, 199. Häfte -2. HALLANDS SKOGAR UNDER DE SENASTE 00 ÅREN EN OVERSIKT OVER DERAS UTBREDNING OCH SAMMANSÄTTNING ENLIGT OFFICIELLA DOKUMENTs VITTNESBORD DIE

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909.

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Protokoll januari 1909 Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm, Pastor Hansson, Fru

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Nr 4 2014 Pris 60:- NORRLÄNDSK SJÖFART FÖRR OCH NU TRE KRONOR AF STOCKHOLM. Innehållsförteckning

Nr 4 2014 Pris 60:- NORRLÄNDSK SJÖFART FÖRR OCH NU TRE KRONOR AF STOCKHOLM. Innehållsförteckning NORRLÄNDSK SJÖFART FÖRR OCH NU Nr 4 2014 Pris 60:- TRE KRONOR AF STOCKHOLM Innehållsförteckning Från redaktionen 2 Möten 2 Ur matrikeln 2 Fisket/trålfisket i Medelpad 3 Slutet för JASON 11 Flottbesök i

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1910 1929.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1910 1929. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1910 1929. Ur Smålandsposten N:o 13 Onsdagen den 26 Januari 1910. Högtidlig aftongudstjänst, kommer att hållas i Blädinge kyrka nästa söndag, den 13 januari

Läs mer

Bro elektriska distributionsförening 1916-19

Bro elektriska distributionsförening 1916-19 Bro elektriska distributionsförening 1916-19 Materialet erhållet av Gert Stertman Bålsta. Han har även skrivit ett avsnitt för Boken om Bro Renskrivet av Gudrun Sandén år 2000. Protokoll hållet vid sammanträde

Läs mer