NOTIS- OCH ANNONSBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTIS- OCH ANNONSBLAD"

Transkript

1 rab

2 II u I

3 ' 1915 JUNI N:r 6. NOTIS- OCH ANNONSBLAD Red. och ansvarg utgfvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel ^'^'' Meddelanden från Norrlands skogsvårdsförbund. Norrlands skogsvårdsförbunds exkurson äger rum den 9 11 august 1915 efter hufvudsak följande program. Måndagen den 9 august. Samlng Ockelbo. Resande från orter norr om Ljusdal anlända kl eller 4.5>. Resande från Ljusdal (Hudksvall). Bollnäs (Orsa), Klafors (Söderhamn) anlända kl Resande söderfrån anlända kl (den 8 august), 12.o4 eller 2"^ och öfvernatta Ockelbo. Frukost ntages Ockelbo Afresa med tåg från Ockelbo Ankomst tll Åbydal. Skjuts tll Högmossen. Promenad och åknng öfver nedanstående skogar. Hågs ta skog. Bredsådd å 1901 års brandfält, skyddsdknngar, ungskog å dkad myr, årga skogskulturer samt röjnngshuggnng ungskog. Åhy skog. Mltehostället. Fröträdställnng, hyggesröjnng samt sådd. Ahy skog. Rensnngshuggnngar, gallrngar, formundersöknngar, kulturförsök på afdkad myr såsom planterng, rut- och bredsådd. Lunch skogen. Med extratåg tll Norrsundet. Med båt tll Axmars bruk. Mddag och > nattlogs Stora huset» vd Axmar. raculty OF JU FORESTRlf UNIVmsXTr os TOBOOTO.

4 Harm, Tsdagen den 10 august. Frukost å Axmar. Promenad öfver följande skogar: Granö, Strand, Tönnebro samt Axmar. Tmmerställnngar, afverknngar, gallrngar, skador på ungskog, förorsakade af älg, dknngar, kulturförsök på afdkad myr, fröträdställnngar samt sådder. Vdare beses Skärjeåns flottled med dammbyggnader af sten och betong, strömrensnngar etc. Lunch skogen. Mddag på Axmar. På eftermddagen beses bruket. Nattlogs på Axmar. Onsdagen den 11 august. Frukost på Axmar. j Dskusson Axmars skola. Kl Afresa med ångbåt tll Söderhamn. Mddag på Centralhotellet. Hemresan kan anträdas kl öfver Klafors. Anmälnng tll deltagande exkursonen nsändes före den 15 jul tll förbundets sekreterare, jägmästaren A. Holmgren, Östersund, Tel 302. Då det möjlgen kan komma att vsa sg nödvändgt att begränsa exkursonsdeltagare, komma de först anmälda tur och ordnng att hafva företräde framför de, som senare anmält sg. Kostnaden för exkursonen (från Ockelbo tll Söderhamn) beräknas ej öfverstga 40 kronor. Ett detaljeradt program kommer sedermera att tllsändas hvarje deltagare exkursonen. Nyanmälda medlemmar. (Prenumeranter å Förbundets båda tdskrfter). Lljeström, E., egendomsäg., Hagen, Elas, Landtbrukare, Bomsund. Torpshammar Näs, E. O., Hovn, Em., skogstjänsteman, Fränsta. Bergvall, L. P.,» > (Anm. af N. A. Andersson). Svensson, Erk, handlande, Stugun.

5 >'! Bergmark, I Lundqust, j Östlund, I Vkström, I Johansson, 1 Karlsson, I I Rosman, j Johansson, > Andersson, Erk, hemmansäg., Stugun. (Anm. af E. Andersson). Näslund, M., kronojägare, Boden. Karlsson, John, > Brännberg. (Anm. af I. Slettengren). Dahln, Joh., Skogvaktare, Ytterhogdal. (Anm. af 01. Falk). Fahlström, E., förvaltare, Söderhamn, (Anm. af K. Normell). Hörnsten, Teodor, förvaltare, Norrflärke. Erksson, Erk, kassör, Norrflärke. Carlsson, Robert, Flottnngschef, Bredbyn. Johansson, Ruben, kronojägare, Seltjärn. Frykman, Götrk, herr, Norrflärke. (Anm. af T. Hörnsten). Örtengren, Oscar, v. konsul, Umeå. Johnsson, Axel, kassör, Bjurholm. (Anm. af A. Lndström). Palm, E., jägmästare. Ryssby. (Anm. af J. Dahlgren). Huldt, Hugo, kamrer, Umeå. (Anm. af A. Vange). Boje, K. G., Skogslärlng, Avesta. Alm, G., Svensson, F. A., Valln, I., Vallmo, K., (Anm. af K. Bergenhem). O. F., herr, Hortlax. (Prenumeranter Hedn, R., skogvaktare, Fränsta. (Anm. af N. A. Andersson). Falk, J. A., hemmansäg., Lllpte. (Anm. af I. Slettengren). Bylund, J., nspektor, Hafverövallen. (Anm. af 01. Falk). Svensson, J., skogvaktare, Tännäs. Löfgrcn, J. M. K., kronojägare,» ^Anm. af N. Svensson). Selln, Karl, faktor, Norrflärke. Hammarberg, Ax., faktor,» Söderström,» Seltjärn. Vahlberg, A. B., Nlsson, Sv., Krstoffersson, S., Gulksberg.» Vestbergh, Jon, Myckelgensjö.» Elasson, P. O., >» Jonsson, Sv.,» Bredbyn. Kjelln, Fr., Norrflärke. (Anm. af Mo och Domsjö A. -B., Norrflärke). Hemmendorff, H., faktor, Hörnsjö. Johansson, C. L.,» Tvärålund. Lundberg, G., Edström, G. A., Tafvelsjö.» Sandström, G. A.,» Hörneå. Sundberg, John, > > (Anm. af Mo och Domsjö A.-B., Hörneå). på Skogsvännen). Hedlund, N. J., hemmansäg., Medle. J. O., S., A., V. H., ' Joh., (Anm. af F. Ltcstadus'. Kåge.» Ostvk. Byske.» r> Johan, skogvaktare, Norr- fors. O. G., skogvaktare, Trehörnngsjö. Göransson, G., skogvaktare, Balsjöåsen. (Anm. af V. K. Sörln). Flavell, H., faktor, Vänjansträsk. Almqust, Fredr., faktor. Örträsk. Köngsson, G. B., Öhman, H., >» Hörnqvst, J.» F., Bjurholm. Jonsson, Helm.,» Andersson, Gott., Balsjöåsen. (Anm. af Mo och Domsjö A.-B.). Granbom, K. A., handlande, Våle. Kroon, O., faktor, Gällö. (Anm. af N. Bengtsson). Salmonsson, E. P., hemmansäg., Hellaström. Salmonsson, A, hemmansäg., Hellaström. >

6 Sjölund, J. A., hemmansäg., Hella- ström. 1 Hellström, H., hemmansäg., Hella- ström. (Anm. af E. Norln). Hellström, T., hemmansäg., Hella- Södermark, J., kronojägare, Brännström, fors. Tjänster och förordnanden. Kungl. Domänstyrelsen. Inspektonsresor : Generaldrektören Karl Fredenberg har företagt nspektonsresa nom Östra dstrktet den 28 aprl 1 maj. Vkare: byråchefen W. Roos; byråchefen Th. Örtenblad har företagt nspektonsresa nom Västmanland den maj. Vkare: notaren K. G. G. Norlng, hvlkens tjänst uppehållts af t. f. amanuensen M. Magnevlle. Semester har åtnjutts af: generaldrektören Karl Fredenberg den 17 maj. Vkare: byråchefen W. Roos; byråchefen Fr. Göbel den aprl och 8 maj med förordnande för notaren Enar Ödman, hvlkens tjänst uppehållts af amanuensen Erk Helmers; notaren Enar Ödman den 14 ^22 maj med förordnande för amanuensen Erk Helmers. Tjänstledghet har bevljats: revsor Hjalmar Modgh den 19 aprl för sjukdom med förordnande för amanuensen G. Rabenus; byråchefen Th. örtenblad för särskldt uppdrag den 19 aprl 1 maj med förordnande för notaren K. G. G. Norlng, hvlkens tjänst uppehållts af t. f. amanuensen G. Nordfors. SKogsstaten. Råneå revr. Jägmästareljänsten Råneå revr söktes af extra jägmästarne Bror Fornell, Nls Almlöf, Ernst Elfvk, Torsten Larsson, Flp Laestadus, A. C. Lndhe och Åke Berg. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag tll tjänstens återbesättande uppfört Laestadus, Fornell och Berg nu nämnd ordnng med förord för Laestadus.

7 Jockmocks revr. Jägmästaretjänsten Jockmocks revr sökes af extra jägmästarne A. C. Lndhe, Klas Nordfors och Paul Törnblom. Norra Roslags revr. Kungl. Maj:t har den 3 jun transporterat och förordnat jägmästaren Tåsjö revr Vktor Olofsson att vara jägmästare Norra Roslags revr. En skogsngenjörsbefattnng Västerbottens län sökes af extra jägmästarne F. LJjeberg, R. Wahlström, Klas Nordfors, Nls Almlöf, F. A. Berggren, E. J. Berggren och Paul Törnblom. Tll skogstaxatorer ha förordnats: e. jägmästaren Sam Tsell Gäfle Dala dstrkt; e. jägmästaren Th. Fedeler Västra dstrktet. Tll helårsassstenter ha förordnats: e. jägmästaren Eml Dahl Degerfors revr; >» Erk Måhlén Tärendö revr; Ture Sahlberg Älfdalens östra o. västra revr. Tll aflönade assstenter ha förordnats: e. jägmästaren A. Alark Jockmocks revr den Ve och ntll dess jägmästaretjänsten revret blfvt återbesatt; e. jägmästaren R. Berglund Råneå revr den ^Vö och ntll dess jägmästaretjänsten revret blfvt återbesatt; Vs-^Vs; e. jägmästaren K. Hammarström Tåsjö revr den ^^/r, ^Vn ; G. Norén Wlhelmna m. fl, revr den Ve ^Vs- Tll skogsndelnngsassstenter ha förordnats: e. jägmästaren Sten Eckerbom Umeå dstrkt den "Ys ^Va; Enar Andersson» >» ^Vs ^^/s; Selm Lndner Mell. Norrlands dstrkt den e. jägmästaren H. Rääf Östra dstrktet den V ^Vs; Enar Nlsson Västra dstrktet den ^V Vs. Tjänstledghet har bevljats: Jägmästaren Jockmocks revr Uno Tlly för ensklda angelägenheter den maj med förordnande för assstenten revret K. Nordfors; jägmästaren Eksjö revr H. Nordenader för ensklda angelägenheter den jun med förordnande för e. jägmästaren G. Björklund; assstenten Stensele revr Olof Löfvén för ensklda angelägenheter den 1 8 jun;

8 6 assstenten Anundsjö revr R. Wahlström för ensklda angelä- genheter den 25 maj 5 jun; assstenten Karlstads revr Smon Jönsson för ensklda angelägenheter den maj; assstenten Malngsbo revr Albrekt Bergstedt för ensklda angelägenheter den maj; assstenten Bjurholms revr Paul Törnblom för sjukdom den 1 31 maj; assstenten Jönköpngs m. fl. revr G. Björklund för studeresa den 9 21 maj. Shogssholorna. Ombergs skogsskola. Föreståndarebefattnngen vd Ombergs nynrättade lägre skogsskola sökes af föreståndaren för den från och med nnevarande lärokurs slut ndragna skogsskolan vd Skogshall samt af extra jägmästarne Brger Pettersson, Nls Almlöf, Bror Fornell, Sven Lundberg, A. C. Lndhe och Gotthard Björklund. SkogshögsHolan. En extra lärarebefattnng klmatolog söktes af föreståndaren för hydrografska byrån, fl. d:r Axel Wallén, byrådrektören Hugo Wtt och lektor T. E. Aurén. Högskolans styrelse har förordnat Wallén att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng organsk och teknsk kem söktes af f. d. professorn Peter Klason, läroverksadjunkten E. A. Enar och fl. lc. Ivan Bohln. Högskolans styrelse har förordnat Klason att under ett år från den 1 sept. uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng allmän och vertebratzoolog med jaktoch fskevård söktes af docenten Gösta Grönberg och fl. lc. Gunnar Alm. Högskolans styrelse har förordnat Grönberg att från den 1 okt. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng skogspoltk och statstk söktes af e. jägmästaren I. Lndeberg, hvlken af högskolans styrelse förordnats att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng jordbruksekonom söktes af drektören John Nathorst, hvlken af högskolans styrelse förordnats att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng kartskrft söktes af änkefru Lotten Heke och e. jägmästaren John Söderström. Högskolans styrelse har förordnat fru Heke att under tre år från den 1 sept. uppehålla tjänsten.

9 En extralärarebefattnng författnngskunskap med tjänsteexpedton skötes af domänfskalen G. Alexandersson, notaren Domänstyrelsen Martn Rasch, revsorn E. G. Fahlcrantz och e. jägmästaren N. Schager. Högskolans styrelse har förordnat Alexandersson att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. En extralärarebefattnng lagkunskap söktes af domänfskalen G. Alexandersson och jur. kand. Gust. Bång. Högskolans styrelse har förordnat Alexandersson att från den 1 sept. tlls vdare uppehålla tjänsten. Statens skogsförsöksanstalt. En assstentbefattnng marklära och geolog med hvlken följer undervsnngsskyldghet vd skogshögskolan dessa ämnen söktes af fl. l. Olof Tamm och Tjelvar Molér, fl. mag. Lennart Bång och utex. skogseleven C. Chöler. Högskolans styrelse har förordnat Tamm att från den 1 jul tlls vdare uppehålla befattnngen. Laboratorsbefattnngen skogsentomolog sökes af fl. d:r Ivar Trägårdh och P. A. Roman. Tll sakkunnge för bedömande af de sökandes kompetens har styrelsen för skogshögskolan tllkallat professorn vd Vetenskapsakademen Yngve Sjöstedt och professorn vd Landbohöjskolen Köpenhamn J. Boas. Vaktmästarebefattnngen. Bland 91 sökande har styrelsen antagt förre vaktmästaren vd Stockholms Högskola Adolf Vktor Karlsson. För krono jägare. Död. Kronojägaren Korplombolo bevaknngstrakt af Tärendö revr G. J. Ekman har den 18 maj afldt. Tjänsten uppehälles under vakansen af extra kronojägaren S. A. Laur. Återkalladt förordnande: Kungl. Domänstyrelsen har den 19 maj återkallat det K. E. Sanden meddelade förordnandet att vara extra kronojägare med arfvode Frostvkens revr. Tll dknngsförman Luleå dstrkt för tden 16 maj 30 nov, har antagts kronojägaren Mattsuddens bevaknngstrakt af Storbackens revr F. G. Eden. Vkare för denna är e. kronojägaren S. W. Wdmark. Tll extra kronojägare med arfvode ha antagts: S. J. Orädd Vargså revr den 1 jun 31 dec; A. O. Ångman Tåsjö 1 aug. 30 nov.; Petter Turtola Gällva *

10 8 J. H. Hörsta Medelpads maj revr den dec; Jonas Englund Hamra jun 1 31 aug.; O. E. Olsson» 1 jun 31 aug.; J. Z. Roos Kopparbergs 16 maj 31 dec; J. A. Gustafsson Flpstads revr den 1 jun 31 dec; R. Alsterberg Norra Roslags revr under maj samt tre månader under hösten. Tll extra kronojägare utan arfvode ha antagts: Utex. skogslärlngen T. Dahln Bspgårdens revr; O. Olsson Älfdalens västra revr; O. E. Olsson Hamra» J. Englund P. A. Orlander V. Hälsnglands revr. Kungörelse. Som jägmästaretjänsten Tåsjö revr af Västernorrlands län genom förre nnehafvaren bevljad transport tll annan tjänst blfvt ledg, äga kompetenta sökande att före den 5 nästkommande jul klockan 3 på dagen tll Kungl. Domänstyrelsen ngfva sna underdånga ansöknngar med bfogade Ijänsteförtecknngar och betyg. Stockholm den 4 jun KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. Kungörelse. En befattnng som assstent hos öfverjägmästaren Smålands dstrkt kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 25 jun Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 20 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

11 Kungörelse. En befattnng såsom assstent hos öfverjägmästaren Mellersta Norrlands dstrkt kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 10 jul Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 9 jun KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. Kungörelse. En befattnng som aflönad assstent ut Knne och Slättbygds revr af Västra dstrktet kungöres på grund af förre nnehafvarens transport tll annan tjänst härmed tll ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 22 jun Ansökan skall vara åtföljd af vederbörlgen styrkt tjänsteförtecknng och betyg. Stockholm den 20 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN. angående ledg Kungörelse kronojägartjänst. Kronojägarbefattnngen Högsby bevaknngstrakt af Kalmar revr och Kalmar län kungöres härmed ledg tll ansökan hos jägmästaren Fr. Nauckhoff, adress Hornsö, före klockan 3 på dagen den 29 jun 1915, skolande ansökan vara åtföljd af prästbetyg och, där läkarbetyg cke förut behörgen företetts, äfven af sådant jämte ntyg om kompetens. Stockholm den 28 maj KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

12 10 angående ledg Ktngörelse kronojägartjänst. Kronojägarbefattnngen Korplombolo bevaknngstrakt af Tärendö revr och Norrbottens län kungöres härmed ledg tll ansökan hos t. f. jägmästaren Erk Måhlén, adress öfverkalx, före klockan 3 på dagen den 25 nästkommande jun. Ansökan skall vara åtföljd af präst- och läkarbetyg jämte ntyg om kompetens. Stockholm den 25 maj KUNGL. DQMÄNSTYRELSEN. FSr skogsägare, landtmannagllen och hushållnngssällscap. / bokhandeln: Trädens ocb skogsbeståndens massetllväxt samt medlen tll dess påskyodande. En skogsekonomsk stude med 3 planscher af RAFAEL HERLIN Fl. D:r, Forstmflstare. Prs 75 öre. Kan större antal exemplar rekvreras genom Almqvst & Wksell, Uppsala, som vd kontant köp lämnar sedvanlg rabatt. OBS. t Alla, som hafva bäckar och rännlar sn skog, böra köpa boken.»ett arbete af största ntresse för hvarje skogsägare.» (Sundsvalls Tdnng 1914).»En vetenskaplgt hållen, men ändock tämlgen lättfattlg utrednng av de förhållanden, som öva största nflytande på skogens massetllväxt och trvsamhet. Bör studeras av alla, som ha skogar och vlja få största möjlga utbyte av desamma.» (Gotlands Allehanda).

13 11 Kort handlednng skogshushållnng utgfven af Förenngen för Skogsvård Norrland, numera Norrlands skogsvårdsförbund. 315 sdor och 158 llustratoner. Arbetet, som särskldt afser norrlandsskogarna, omfattar följande kaptel: Våra skogars utvecklngshstora. Norrländska skogssamhällen. Trädens allmänna byggnad. De klmatska faktorernas betydelse för träden. Våra skogsträd. Skogsmarken. Skogsbeståndet. Afverknngsformer och naturlg föryngrng. Skogsodlng. Beståndsvård. Skogsskydd. Dknng. Afverknng. Flottnng. Vrkets teknska egenskaper. Vrkets^ förädlng. Vrkessortment. Kolnng. Tjärtllverknng. Skogsmatematk. Skogsndelnng. Boken är framför allt afsedd för kronojägare, skogvaktare, länsskogvaktare, elever vd skogsskolor, folkhögskolor, landtmannaskolor, äfvensom för mndre skogsägare och allmänheten. Prset är kr. 2: 75 häftad och 3; 25 nbunden. Följande rabatter lämnas: vd köp af mnst 20 ex. 5^0» 50» 10» Erhålles på rekvston hos» 100» 20» Norrlands skogsvårdsförbund (jägmästare A. Holmgren) ÖSTERSUND. OBS. De norrländska skogsvårdsstyrelserna hafva nköpt större parter af boken. Ett afsevärdt antal större skogsägare har redan nköpt större eller mndre antal exemplar tll utdelnng bland underlydande personal.

14 12 o Äldre årgångar af Årsskrft från Förenngen för skogsvård Norrland försäljas tll följande, mycket nedsatta prser: Årg. 1893, 94 95, 98 99, 1901, 02, 03, 04, 06, 07 samt 08 för 1: kr. pr st.» 1905» 1:50» Vd köp af hela seren är prset 10 kr. Årg. 1909, 10 samt 11 för 2: kr. pr st. 13 och 14» 5:»» 1912, Förenngsmedlemmar erhålla de tre sstnämnda årgångarna» 2:50» Årg och 1900 äro utgångna. Skogsvännen 1914 för 1:50» Förenngsmedlemmar erhålla denna årgång» 1 :» Dessutom försäljas följande genom Förenngen för skogsvård Norrland utgfna skrfter: Den äldre tdskrften Skogsvännen :50 kr. (för de fyra årgångarna). Om uppskattnng af tmmerskog, af Karl Fredenberg, 25 öre. Om stämplng, huggnng, utforslng och mätnng af tmmer, af... 50» Uppskattnng af tmmerskog, af L. Lagerlöf. 25» Prsnota för huggnng och drfnng af tmmer, af D. Aug. Edholm 10» Jordmånens och temperaturens nflytande på växternas förekomst och utbrednng, af R. Herln 1 kr. Samtlga dessa publkatoner erhållas efter rekvston hos Norrlands skogsvårdsförbund, Östersund. (Telefon 302). Öfversändandet af publkatonerna sker portofrtt, om lkvd antngen frmärken eller pr postanvsnng nsändes samtdgt med rekvstonen. Stockholm 1915, A.-B. Fahlcrantz Boklrjcker.

15

16

'notis- och annonsblad 1 UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND

'notis- och annonsblad 1 UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^p Medföljer Skogsvännen nr ', 1914. Ver ^ 1914 DECEMBER N:r 12. 'nots- och annonsblad 1 UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND 1^: ^ ( t ^ Red. och ansvarg utgfvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund,

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^U // / os>

NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^U // / os> 1914 SEPTEMBER N:r 9. NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^U // / os> Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. #f«~^"»?*»^ Tjänster och förordnanden.

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

'notis- och annonsblad] " ^UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND

'notis- och annonsblad]  ^UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND I H 1914. MAJ N:r 5. 'notis- och annonsblad] " ^UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND. ^V *^ ^ =21 Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Semester har åtnjutits Tjänster

Läs mer

'notis- OCH annonsblad"

'notis- OCH annonsblad Medföljer Skogsvännen 1914: II. ^tr 1914. JUNI N:r 6. 'nots- OCH annonsblad" le UTG1FVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND 9^ 11/ Red. och ansvarg utgfvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD

NOTIS- OCH ANNONSBLAD "i Medföljer Skogsvännen n:r 1, 1915. 1915 APRIL N:r 4. NOTIS- OCH ANNONSBLAD Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Meddelanden från Norrlands skogsvårdsforbund. Norrlands

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND

NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND I ! CJ-J Kalix Medföljer Skogsvännen n:r 2, 1915. V 1915 MAJ N:r 5. NOTIS- OCH ANNONSBLAD UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 J H 9 D A N 1E L ä s E Ng l IQLSTOCKHOLM; Kontoroch Expostonslokál L; Telegrafadress: o o CI-:AMPIÖN Crgø Brunkebergstorg16 8a 18. 55 50 Allmffelefon dákâäââlfâfâff

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 Perssens 1. patent, tllverkade J. E. Mek. Verkst. Akteb.,Stockholm. *Eyjkgnns belönade vd Stockholm Göteborg Aktebolaget ställas STOCKHOLM 16 S. & högsta utställnngame

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Placeringslista Järvträsknappet Herrar

Placeringslista Järvträsknappet Herrar Nr Herrar - Namn och ort Vikt i gram H83 Staffan Eriksson, Svensbyn 7969 H30 Roger Eriksson, Skellefteå 7519 H91 Steve Björk, Norsjö 7311 H23 Kent Enbuske, Luleå 6552 H124 Jerry Bjuhr, Sundsvall 6417 H19

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson Protokoll fördt vid Avdl 33 möte den 13-1 1918 Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson 1 2 Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes. 3 En skrivelse från Avdl 14 Striberg föredrogs

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

NSM /6 Precision

NSM /6 Precision NSM 2009 26-28/6 Precision Resultat Jun-precision NSM 2009 1 Cecilia Pohl Grovskyttarna LU 313 444 Resultat Dam-precision NSM 2009 1 Veronica Ferden Luleå PK 324 460 B 2 Liz Blomberg A4 SKF 323 457 B 3

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Resultat Guldcupen 2012 Sunne startande

Resultat Guldcupen 2012 Sunne startande Resultat Guldcupen 2012 Sunne 2012-07-28 82 startande Gräns för standardmedaljer enligt de av förbundet uppsatta fasta gränserna C-vapen Silver 283 p Brons 276 p B-vapen Silver 282 p Brons 273 p A-vapen

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 \ \ f0f»â?,.å A. 13%hs%_;f». & och t : 8 1 1 J % tåll 9 Q Q. A nu bllga och % , Då»jag gepqm Ven hgllt* vstqrre Qçlrarafsjzare om-f V f sätt-nng»är.?tllâäåååáråçfásöâå(äcäfâârdelak-

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40 Källmaterial Gravvård: 40 Jonas Holmgren, nämndeman, Signhildsbäck, f. 1841 d. 1911 Gift 1870 med Matilda Charlotta Nilsdotter, f. 1849 d. 1917 Barn Sofia Nikolina f. 1871 d. 1960 Jonas Oskar f. 1873 (Gravvård

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 W än;.wa äutttg Herta. $ftg. å., å AGENTUR FÖR NORRKÖPING OCH OMNEJD: G. Ng Edgnham Drottnnggatan 27 NORRKÖPING. Strum pstcknngs-maskn Prsbelönt Pars, Amsterdam, Cassel,

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

SLUTRESULTAT FÖR HAGELJAKTSTIGEN I LINGHED ÖPPEN KLASS

SLUTRESULTAT FÖR HAGELJAKTSTIGEN I LINGHED ÖPPEN KLASS SLUTRESULTAT FÖR HAGELJAKTSTIGEN I LINGHED 2015-05-14 ÖPPEN KLASS 1 181 Rickard Murars Borlänge ö 158 8 4,84 2 106 Mikael Lindberg Sandviken ö 157 3 1,3 3 137 Mats Dahlman Söderbärke ö 153 8 0,1 4 157

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass :20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass :20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista A+R Söndag maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Per Lindberg Bollnäs Psk A Mikael Bergner Forsa Pk A Clas Olsson Bollnäs Psk A A Jarmo Kekarainen Sandvikens Psk

Läs mer

SKID-SM SKIATHLON. Söderhamn (SWE) H 21- Skiathlon 15 km (K) + 15 km (F) Start List SWE SWE SWE

SKID-SM SKIATHLON. Söderhamn (SWE) H 21- Skiathlon 15 km (K) + 15 km (F) Start List SWE SWE SWE Söderhamn () Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition 101 Jury Information LINDBERG Per ROSENKVIST Lars-Erik EKBLOM Åke Name: Height Difference (HD): Maximum Climb (MC): Total

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Borgeby C:3 1848-61 Döda 1848 i Borgeby Jan 9-23 Juli d 27 aug 3 Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Torp.

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun Grovpistol 1 Palmblom Krister Bodens Ssk 568 Gällivare 31-maj 2 Granbom Ted Bodens Ssk 566 Gällivare 31-maj 3 Landström Peter Bodens Ssk 563 Gällivare 31-maj 4

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Margarethakedjan 2008

Margarethakedjan 2008 Margarethakedjan 2008 Ronny Nilsson, segrare 2007 Foto: Lennart Broman Lördag 19 juli Söndag 20 juli Fagersberget, Piteå http://www.kedjan2008.pskf.se Inbjudan Piteå skytteförening inbjuder härmed alla

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41,

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Gävle-Stockholm tab 43, alla tåg Ljusdal-Gävle tab 44 11 dec 2016-9 dec 2017 Uppdaterad 15 dec 2016

Läs mer

Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30

Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30 Atlas Copco Pistolskytteklubb Tot: 177/88 (177p) R Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30 Lidköpings Pistolskytteförening Tot: 173/85 (164p) R

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer