I JANUARI ODIN Fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I JANUARI 2007. ODIN Fonder"

Transkript

1 I JANUARI 2007 I Årsrapport 2006 ODIN Fonder

2 I Innehåll I I3I I4-9I I10I I-13I I14I I15-16I I17-18I I19-20I I21-22I I23-24I I25-26I I27-28I I29-30I I31-32I I33I I34I Ännu ett bra år för andelsägare i ODINs aktiefonder Kommentarer från ODINs förvaltare Avkastning Styrelsens årsberättelse Notinformation ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet Revisionsberättelse Kallelse till andelsägarstämma Denna årsrapport är en översättning från den norska originaltexten, och alla avkastningstal redovisas i NOK. ODIN Forvaltning är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS Organisationsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Fonder, fi lial till ODIN Forvaltning AS, Norge ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate, N-0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-0122 Oslo Telefon: Fax: ODIN Fonder Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Box 238, S Stockholm Telefon: Fax: I 2 I

3 Ännu ett bra år för andelsägare i ODINs aktiefonder 2006 blev ännu ett bra börsår och ett bra år för andelsägarna i ODINs aktiefonder för fjärde året i rad. ODINs värdebaserade investeringsfilosofi gav god utdelning även Alla aktiefonderna har gett en avkastning på mer än 20 % sex av fonderna låg på över 40 % i NOK. Sju av de nio aktiefonderna gick också betydligt bättre än sina referensindex och flera av dem var bland de bästa i sina respektive kategorier. ODIN Norge, som steg mer än 25 %, slutade något efter referensindex. En stark utveckling i stora tillväxtaktier som Telenor var en av orsakerna till att vår värdebaserade investeringsfilosofi inte gav lika god utdelning i Norge i år som på de övriga marknaderna. Vi tror att en av nycklarna till fondernas goda långsiktiga avkastning är att vi håller fast vid vår investeringsfilosofi och att vi undviker indexrelativt tänkande. Våra fonder har fått stor tillströmning av nytt kapital med många nya andelsägare under Europafonderna har vuxit mest och avkastningen i dessa har varit riktigt god sedan vi övertog förvaltningen i slutet av Det är också glädjande att så många har börjat med månadssparande, vi har nu cirka 2000 sparavtal i våra fonder. Vi tror att månatligt sparande är ett bra sätt att investera i fonder på, gärna som tillägg till engångsinsättningar. Leif Ola Rød, VD, ODIN Forvaltning AS Om avkastningen 2007 kommer att bli lika bra som 2006 återstår att se, men vi anser att också 2007 bjuder på goda möjligheter och vi hittar hela tiden företag som uppfyller våra investeringskriterier. Den starka resultatutvecklingen i företagen de senaste åren medför att aktierna under den här perioden faktiskt inte har blivit nämnvärt dyrare även om aktiekurserna har stigit mycket. Men våra prognoser för avkastningen under 2007 ligger något lägre än avkastningen för Tack för att du har valt vår förvaltning under Vi på ODIN hoppas att du är nöjd och att vi även fortsatt har ditt förtroende som kapitalförvaltare under I 3 I

4 I Marknadskommentar från ODINs förvaltare I Ett gott nytt avkastningsår OBS! Alla avkastningstal och jämförelser i texten är baserade på NOK-kurser blev återigen ett bra år för ODINs andelsägare. Samtliga av ODINs nio egenförvaltade aktiefonder gav över 20 procents avkastning under 2006 hela sex fonder ökade med över 40 procent. Sju av nio fonder gav en avkastning som var högre än de referensindex de mäts mot. Stark resultatutveckling i innehaven i kombination med ODINs värdebaserade investeringsfi losofi innebar att 2006 blev ett solitt avkastningsår. Bolagen levererade bättre resultat än väntat I början av fjolåret uttryckte vi optimism inför börsåret Under året har bolagen levererat bättre resultat än väntat. Bolagens balansräkningar har ytterligare förstärkts under året och skuldsättningen är låg. Kombinationen av en attraktiv värdering av bolagen, både i Norden och Europa, låg skuldsättning och låga räntor ledde under andra halvåret 2006 till ökad uppköpsaktivitet, bland annat på marknaden för offshoretjänster. När etablerade industriella aktörer anser att det är lönsamt att köpa börsnoterade bolag, istället för att själva bygga kapacitet, är det en signal om att de börsnoterade bolagen är attraktivt värderade. Stark resultatutveckling för ODINs bolag Den viktigaste faktor som påverkar aktiekurserna på lång sikt är hur bolagens resultat utvecklas. På kort sikt präglas dock börsbilden av störningar och ständiga stämningsförändringar. För 2006 förväntades resultatökningen för norska, nordiska och europeiska bolag bli 33, 21 respektive 16 procent. Facit för aktiekursutvecklingen på de tre marknaderna under 2006 blev 33, 30 respektive 20 procent i lokal valuta. Detta visar att trots att börserna var starka under 2006 blev aktierna inte nämnvärt dyrare. Vid inledningen av 2007 ser ODIN positivt på marknadsutsikterna för bolagen i våra fonder. Baserat på solid global ekonomisk utveckling, bolagens resultatprognoser, starka balansräkningar och en rimlig värdering av aktierna ser vi positivt på den framtida avkastningspotensialen. Vi anser att norska aktier kommer att fortsätta den positiva utvecklingen så länge som oljepriset ligger kvar på dagens nivå och de internationella börserna utvecklas i positiv riktning. Våra europeiska aktier är värderade långt under det historiska genomsnittet och den makroekonomiska bilden i Europa är god. Vi vill dock påpeka att vi är mer återhållsamma i våra avkastningsförvänt- ningar för 2007 jämfört med Under 2007 väntar vi oss att den norska marknaden ska öka med procent. I Europa som helhet förväntar vi oss en något bättre utveckling. Tillskott från flera fiskodlingsbolag Under första halvåret 2006 var laxodlingsbolagens kurslyft på Oslo Børs ett viktigt bidrag till flera av våra fonder. En stark prisutveckling på lax, i kombination med strukturförändringar inom branschen, ledde till en stark kursuppgång för fiskodlingsbolagen. På sensommaren och under hösten har laxpriset sjunkit som en följd av höga havstemperaturer och ökade slaktvolymer. Vid ingången till 2007 har laxpriset återigen ökat till omkring 28 kronor per kilo. Med dagens prisnivåer är marginalerna inom den här sektorn mycket goda och priset är faktiskt högre än vi har sett någon gång vid den här tiden på året. Vi är fortsatt positiva till den normala utbuds- och efterfrågebalansen på laxmarknaden. Vi ser också intressanta marknadsmöjligheter i framtiden för bland annat pelagiska fiskarter med tillhörande produkter som fiskolja och fiskmjöl. ODIN har köpt aktier i börsnykomlingen Austevoll Seafood i flera av våra aktiefonder under hösten och har stor tilltro till bolaget inför framtiden. Goda villkor för oljeservicebolagen ODIN har investerat och fortsätter att investera i bolag som levererar tjänster till oljebolagen. Oljebolagen har ett stort behov av att öka produktionskapaciteten. Detta har lett till stark resultatutveckling för underleverantörer inom seismik, supply och rigg. Priset på Brent-olja har varierat mycket, från omkring 60 dollar per fat i början av 2006, till 78 dollar per fat under sensommaren och tillbaka till omkring 60 dollar per fat i slutet av året. Begränsad produktionskapacitet och hög efterfrågan på olja gör att vi också fortsättningsvis tror på goda tider för oljeservicebolagen. Flera av våra aktiefonder har investerat i bolag inom seismik, supply och rigg. ODIN Offshore har störst exponering mot oljeservicesektorn var det bästa året någonsin för offshorebolagen. Av de 15 bolag som ingår i det amerikanska oljeserviceindexet OSX, levererade bolag bättre resultat än marknaden hade väntat sig under tredje kvartalet. Under det senaste året har resultatökningen för OSX-bolagen varit hela 75 procent. Under samma period har aktierna i OSX-index endast ökat med 6 procent. Sedan raset på marknaden i maj 2006 har de amerikanska oljeservicebolagen blivit allt billigare. I 4 I

5 ODINs förvaltarteam: Från vänster: Lars Mohagen, Jarl Ulvin, Alexandra Morris, Nils Petter Hollekim och Truls Haugen. Vid en förfrågan bland oljebolagen uttrycker nästan samtliga optimism för egen del och för sektorn som helhet. Vi anser att kombinationen av snabbare tömning av befintliga oljefält, mer komplexa sökområden och låg ledig kapacitet inom oljeservice kommer att leda till fortsatt god resultatutveckling för bolag inom seismik, supply och rigg. ODIN anser att den här utvecklingen kommer att fortsätta under Detta i kombination med låg värdering av bolagen gör att vi också fortsättningsvis har en positiv syn på sektorn. Vi väntar oss dock en mer återhållsam kursutveckling för de här aktierna under 2007, jämfört med Fortsatt tro på industriell shipping Vissa av våra bolag inom industriell shipping har inte utvecklats lika positivt som vi hade föreställt oss i början av året. Delar av förklaringen kan tillskrivas en rädsla för kapacitetsökning och ökade kostnader för drivmedel. Bolag inom maritim transport ingår i flera av våra egenförvaltade aktiefonder. En viktig faktor som påverkar våra maritima transportbolag är den starka ekonomiska tillväxten i Asien. Ökad industrialisering bidrar till att behovet av insatsfaktorer som gas och kemikalier ökar. Dessutom ser vi att nya projekt för utvinning av bland annat gas etableras långt från konsumenterna, vilket innebär att behovet av transport för de här produkterna ökar. ODIN Maritim är den av våra aktiefonder som har störst exponering mot den här typen av bolag. Fondens investeringar är idag lägre värderade än på länge med god potential för värdeökning. Synliggörande av värden En stark resultatutveckling i bolagen under de senaste åren har lett till en betydande kapitaluppbyggnad. Svenska börsnoterade bolag är aggregerat skuldfria och i Norge är skuldsättningen den lägsta på 15 år. Under 2006 har vi sett att ökad fusions- och uppköpsaktivitet bidragit till ett synliggörande av värden. ODIN tror att starka balansräkningar, öppna ägarstrukturer och riskkapitalbolag med överfulla kassor kommer att leda till en fortsatt ökande fusions- och uppköpsaktivitet i framtiden. Två exempel från Sverige är budet på sjukhuskoncernen Capio samt lastbilstillverkaren MANs försök till uppköp av Scania. Ett annat exempel från oljeservicebranschen i Norge är kanadensiska Teekays bud på norska Petrojarl. En värld av möjligheter Globaliseringen har ökat i omfattning och styrka under de senaste åren. Under 2006 bidrog Kinas ekonomiska tillväxt med omkring 12 procent till den totala ekonomiska tillväxten globalt. Flera av våra bolag går bra tack vare den starka ekonomiska utvecklingen i Asien i allmänhet och i Kina i synnerhet. Prisuppgången på metaller och mineraler kan i stor utsträckning tillskrivas den ekonomiska tillväxten i Asien samt brist på produktionskapacitet. Två av våra bolag, Boliden och Outokumpu, producerar och säljer koppar/zink respektive rostfritt stål. Trots den lokala förankringen i Sverige och Finland har bolagen visat mycket solida resultat- och kursutvecklingar som en följd av stigande priser på deras globala produkter. Tillväxten i Kina och i andra länder i Asien öppnar många dörrar för bolag man normalt inte för- I 5 I

6 I Marknadskommentar från ODINs förvaltare I knippar med asiatisk tillväxt, däribland många bolag i ODINs aktiefonder. ODINs förvaltare ägnar mycket tid åt företagsbesök. Under våra besök skaffar vi oss kunskaper om och förståelse för bolag och branscher som vi använder i våra analyser av befintliga och kommande investeringar. En viktig del av ODINs arbete är att besöka företagen för att få en bättre insyn i deras verksamhet. Vår filosofi är att investera i bolag med solida balansräkningar, stark resultatutveckling, bra kassaflöde och med goda möjligheter till ökande utdelning. Många av bolagen i fonderna har en betydande del av sina aktiviteter utanför hemmamarknaderna. Vårt huvudintryck från företagsbesöken under året är att de ser ljust på framtiden. Efterfrågan är stark och flera år med kostnadsnedskärningar har lett till höga marginaler i verksamheten. Utsikter för 2007 Aktiemarknaderna påverkas hela tiden av kortsiktiga störningar och fluktuationer. Under våren 2006 upplevde vi en korrektion på alla stora aktiemarknader. Korrektionen var en följd av rädsla för ökad inflation och sjunkande ekonomisk tillväxt. Kortsiktiga korrektioner är mycket svåra att förutse, men kursfallen bidrar ofta till goda köpmöjligheter för våra fonder. Den ekonomiska tillväxten är god, trots att oljepriset ligger på historiskt höga nivåer. Ökade priser på insats- faktorer som olja och andra råvaror kan leda till att bolagens marginaler minskar, om inte åtgärder vidtas för att kompensera för detta. Dessutom kan bolagen under perioder med kapacitetsbrist uppleva kostnadstryck. När maskinerna arbetar för högtryck uppstår snabbt förseningar och ökade ledtider, vilket exempelvis flera underleverantörer till varvsindustrin har fått erfara. De här utmaningarna hanterade bolagen bra under För 2007 ser vi en liknande, men något mindre utmanande bild, som under fjolåret. Inför 2007 ser vi många spännande bolag att investera i. Vi anser att den goda makroekonomiska grunden med hög ekonomisk tillväxt och måttlig inflation i kombination med en attraktiv värdering av våra aktier ger goda möjligheter för tålmodiga investerare. Vi är positiva till marknadsutsikterna för året, men är mer återhållsamma i avkastningsförväntningarna för 2007 jämfört med Letar efter och hittar spännande bolag ODIN investerar i undervärderade bolag som inte nödvändigtvis ingår i fondernas referensindex. Vi hittar hela tiden spännande bolag som uppfyller våra kvalitetskrav. ODIN kommer att fortsätta att leta efter undervärderade bolag som har goda förutsättningar för stark kursutveckling i framtiden. USD/Barrel 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 Oljepriset under 2006 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ODIN Forvaltning / Källa: Reuters EcoWin iprocent Utveckling i marknader 2006 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Europa (EUR) Finland (EUR) Norge (NOK) Sverige (SEK) ODIN Forvaltning / Källa: Reuters EcoWin Sett över hela året blev oljepriset oförändrat. Men under loppet av 2006 hade oljepriset en förhållandevis vinglig färd - i början av augusti var det uppe i hela 78 dollar per fat. Under 2006 utvecklades norska aktier sig mycket bra. Trots en kraftig korrektion i maj, då norska aktier föll nära 20 procent i värde, slutade året med en bra avkastning på 33 procent. ODIN har i marknadskommentaren återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid ej garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna årsrapport refl ekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då årsrapporten framställdes. I 6 I

7 I Uppsummering av 2006 och utsikter för 2007 I Portföljförvaltarnas värderingar ODIN Norden Avkastningen i ODIN Norden blev 30,2 procent under Detta var något sämre än avkastningen för referensindex på 33,1 procent. Mest positivt bidrog under 2006 norska oljeservicebolag och metall- och gruvbolag i Finland och Sverige. Omkring hälften av fondens placeringar har gjorts i norska aktier. Norska bolag inom oljeservice som Petroleum Geo Services (seismik), Seadrill (borr) och Havila (supply) har bidragit positivt under Oljebolagens möjligheter att öka produktionskapaciteten, utan ytterligare investeringar i oljeservicetjänster, är små. Befintliga oljefält töms snabbare än väntat och mer komplexa sökområden i kombination med låg ledig kapacitet inom oljeservicebranschen kommer att leda till fortsatt god resultatutveckling för bolag inom seismik, supply och rigg. Fondens exponering mot gruvdrift och metaller genom svenska Boliden och finska Outokumpu har bidragit starkt under året. Den ekonomiska utvecklingen i Asien har varit en viktig orsak till stigande priser på metaller och mineraler. Dessutom är utbudssidan begränsad. Detta har lett till stigande priser. Rädsla för en hög framtida tillväxt av fartygsflottan och höga drivmedelskostnader är några av förklaringarna till den svaga kursutvecklingen för våra innehav inom industriell shipping. En viktig faktor som påverkar våra maritima transportbolag är den starka ekonomiska tillväxten i Asien. Nya projekt för utvinning av bland annat naturgas samt produktion av kemikalier genomförs långt från konsumenterna, vilket ökar behovet av transport för de här produkterna. Vi har fortsatt tro på resultatpotentialen för bolag som exempelvis Wilh. Wilhelmsen, Bergesen Worldwide Gas och Odfjell. ODIN Finland ODIN Finland har på nytt gett andelsägarna hög absolut och relativ avkastning. Året kan summeras med en avkastning på 42,9 procent, medan referensindex ökade med 29,2 procent. Detta gör ODIN Finland till den bästa Finlandsfonden i marknaden för andra året i rad. Stora positioner inom metaller (Outokumpu och Rautaruukki), maskinuthyrning inom byggindustrin (Ramirent), verkstadsindustri (Metso, Wärtsilä och Uponor), fastigheter (Citycon och Technopolis), bildäck (Nokian Tyres), samt finans (Sampo och Nordea) är exempel på bolag som har bidragit till den goda avkastningen blir ett spännande och utmanande aktieår. Finska bolag är i praktiken inte finska, utan globala. För ODIN Finlands 15 största innehav skapas i genomsnitt 80 procent av omsättningen utanför Finland. Hälften av börsvärdet i Finland ägs dessutom från utlandet. Utvecklingen för den globala ekonomin blir därmed mycket viktig för finska bolag och deras aktiekurser. Finska bolag vet att utnyttja sin geografiska närhet, sin kunskap om östeuropeiska marknader och sina väletablerade affärsförbindelser i handeln med Ryssland och de baltiska länderna. De här tre faktorerna är gynnsamma för finska bolag jämfört med konkurrenterna på kontinenten och ger dem en konkurrensfördel i kampen om marknadsandelar i Östeuropa. Ryssland är Finlands största exportmarknad och handeln mellan de två länderna har långa traditioner. Under 2005 växte värdet av Finlands export till Ryssland med 32 procent och idag svarar Ryssland för procent av all export från Finland. Den starka tillväxten i Östeuropa kommer även under 2007 att ha positiva effekter för många finska bolag eftersom de i allt högre grad investerar i både produktion och distribution i regionen. Detta ger flera finska bolag spännande möjligheter under de närmaste åren. ODIN Norge Under börsåret 2006 har ODIN Norge levererat en bra absolut avkastning på 25,9 procent, men ligger efter referensindexets avkastning på 33,1 procent. För en aktiv förvaltare som ODIN hör det till vardagen att avkastningen varierar jämfört med index. Vårt mål är att skapa långsiktig meravkastning för våra andelsägare, något vi har lyckats med historiskt. De senaste tre åren har ODIN Norge slagit referensindex med totalt 42,6 procentenheter. Under året har flera av fondens investeringar inom oljeservice utvecklats bra. Bland exemplen på bolag som bidragit positivt finns Bonheur, Ganger Rolf och supplybolaget DOF. Dessutom har flera fiskaktier bidragit positivt. Bolag som inte har utvecklats lika bra som förväntat under året är engagemang inom industriell shipping och kryssningar. I början av 2006 var vi optimistiska inför det kommande börsåret. Bolagen har levererat goda resultat och än viktigare bättre resultat än väntat. Bolagens balansräkningar är starka och i kombination med en låg räntenivå har detta lett till ökad fusions- och uppköpsaktivitet och ökad konsolidering inom flera branscher. Trots flera år med god avkastning i ODIN Norge känner vi fortfarande att många av våra portföljbolag har en god potential för avkastning också i framtiden för den långsiktiga investeraren. Under året har vi köpt aktier i flera bolag som vi anser är morgondagens vinnare. Den norska aktiemarknaden fluktuerar mer än de stora internationella börserna. ODIN anser att så länge som oljepriset ligger kvar på dagens nivå och de internationella börserna utvecklas positivt kommer Oslo Børs att ha en god kursutveckling. Vi väntar dock att få se en mer återhållsam kursutveckling på Oslo Børs under 2007 jämfört med de senaste åren. I 7 I

8 I Uppsummering av 2006 och utsikter för 2007 I Portföljförvaltarnas värderingar ODIN Sverige 2006 var ett bra år för ODIN Sverige med god avkastning både absolut och jämfört med referensindex. Avkastningen slutade på 41,3 procent och referensindex på 36 procent. Som följd av en stark resultatutveckling i bolagen är värderingen av svenska aktier i förhållande till framtida resultat fortsatt attraktiv. Fondens ägarandelar i bolag som Boliden och SSAB (gruvdrift och stålproduktion), NCC (bygg och anlägg), VBG Produkter (underleverantör till lastbilsindustrin) och Scania (lastbilar och bussar) bidrog positivt till fjolårets avkastning. Gruvindustrin har under 2006 utvecklats positivt som en följd av prisökningar på metaller som koppar och zink. Resultatutvecklingen i bolag som Boliden och SSAB har varit solid och aktiekurserna i de här bolagen har ökat med 176 respektive 71 procent. Lastbilsindustrin i Europa utvecklades starkt under året, vilket ledde till att orderböckerna för bland annat Scania visade en positiv utveckling. Den allra största efterfrågan upplever bolaget från ett Östeuropa i stark tillväxt. Vi har också investerat i flera underleverantörer till personbils- och lastbilsindustrin som Haldex och VBG Produkter. Bolagen har starka slutmarknader för sina produkter i Europa. Under 2006 utvecklades inte våra aktier inom läkemedelssektorn lika bra som vi hade väntat. Osäkerhet kring nya produkter är en förklaring till den svaga kursutvecklingen. Vi anser att prissättningen i sektorn är intressant rent allmänt och tror på bland annat Astra Zeneca under den närmaste tiden. Under året har vi sett en ökad fusionsoch uppköpsaktivitet. Kombinationen av starka balansräkningar, öppna ägarstrukturer och hög aktivitet bland riskkapitalbolagen kommer att vara positivt för aktiekursutveckling i framtiden. Våra svenska aktier ger intressant exponering mot industrigrenar som vi annars inte hittar i Norden. Värderingen av våra svenska aktier är fortsatt attraktiv, vilket lägger en grund för god avkastning för långsiktiga investerare. I 8 I ODIN Europa Fjolåret blev återigen ett bra år för andelsägarna i ODIN Europa både absolut och jämfört med referensindex. Avkastningen i ODIN Europa blev 42 procent, medan referensindex låg på 20,3 procent under En stor del av fondens avkastning kom från investeringar i sektorer som underleverantörer till bilindustrin, råvaror och kapitalvaror, samtidigt som vi hade få bolag i sektorer som utvecklades svagt under 2006, som IT, programvara, media och hälsa. Grundförutsättningarna i Europa gör att även 2007 ser ut att bli ett bra år på aktiemarknaden. Tillväxten i ekonomin har ökat, arbetslösheten är på väg ner, inflationen är låg och räntan är låg. Råvarupriserna har stabiliserats, löneökningarna är måttliga och konsumenterna har börjat konsumera igen eftersom de har fått ökad tilltro till framtiden. Bolagen går med vinst, balansräkningarna är solida, det investeras mycket i både egna bolag och i form av uppköp och fusioner. Vi tror också fortsättningsvis på stark tillväxt inom sektorer som bygg och anläggning, råvaror och exportinriktad industri. Länder som Irland och Nederländerna är spännande, eftersom ekonomierna växer med mellan tre och sex procent, samtidigt som aktierna fortsätter att vara mycket attraktivt värderade. ODIN Europa passar för dem som vill ha en bred geografisk exponering. Risken är också lägre än i en bransch- eller länderfond. Europeiska aktier är attraktivt värderade och grundförutsättningarna pekar på en fortsatt god resultattillväxt i bolagen under Vi har med utgångspunkt i ODINs unika investeringsfilosofi sett att det är möjligt att skapa meravkastning också på den europeiska aktiemarknaden. ODIN Europa SMB 2006 var ett starkt år för ODIN Europa SMB, med god avkastning både absolut och i förhållande till referensindex. ODIN Europa SMB gav en avkastning på 47,2 procent, medan referensindex låg på 31,3 procent. Fonden baserar sig på ODINs unika värdefilosofi och investerar i små och medelstora bolag i Europa. Exempel på bolag som bidragit positivt till fonden under det gångna året var bland annat investeringar i tyska motorer (Deutz), nederländsk personauthyrning (USG People), tyskt och schweiziskt stål (Salzgitter) och norska oljeserviceinvesteringar som Bonheur. Grundförutsättningarna i Europa bådar gott för aktieåret Global ekonomisk tillväxt är viktig för europeiska exportföretag. Samtidigt vet vi att 2/3 av exporten från länderna i EU är handel inom EU. Den ekonomiska tillväxten i eurozonen har ökat nivåmässigt, arbetslösheten är på väg ner, inflationen är stabil, räntan är låg (dock på väg uppåt något), råvarupriserna har stabiliserats, löneökningarna är måttliga och konsumenterna har fått ökad tilltro till framtiden och har på nytt börjat konsumera. Europeiska aktier är attraktiva. Bolagen gör goda vinster och resultaten kommer att öka under 2007 dock i en mer återhållsam takt än under föregående år. Bolagens balansräkningar är starka och kommer att ha hög utdelningskapacitet och leda till stor fusions- och uppköpsaktivitet.

9 I Uppsummering av 2006 och utsikter för 2007 I ODIN Maritim 2006 var ett år med god absolut och relativ avkastning för ODIN Maritim. Avkastningen i ODIN Maritim var 24,1 procent under 2006, medan referensindex låg på 3,5 procent. Fortsatt god ekonomisk tillväxt, framför allt i öst, har bidragit till en hög aktivitetsnivå för världens handelsflotta. Resultatutvecklingen för shippingbolagen har som vanligt varierat mellan olika segment, men rent allmänt upplevde vi under 2006 ett otypiskt säsongsmönster, med starka fraktrater under vår- och sommarsäsongen. Högt kapacitetsutnyttjande och fulla orderböcker på världens varv har lett till en ökning av nybyggnadspriser och andrahandspriser. Shippingbolagens sub-stansvärden har mot bakgrund av detta också ökat mycket. Mot bakgrund av ODINs unika investeringsfilosofi har vi behållit fokus på industriell shipping, med höga ingångsbarriärer ( barriers to entry ) och längre avtal som ger mer stabila intäkter. Historiskt har de här bolagen betalat ut en hög och konstant ökande utdelning. Vi anser att utsikterna för 2007 är goda. Ett osäkerhetsmoment är huruvida en lägre tillväxttakt i USA kommer att dämpa den ekonomiska tillväxten något. Än viktigare för shippingsegmentet är att aktiviteten är fortsatt hög i öst, och då framför allt i Kina. Ett något lägre oljepris kommer att ge positiva impulser till våra portföljföretags resultatutveckling i form av lägre bunkerkostnader. Med ett globalt mandat hittar vi också fortsättningsvis vad vi uppfattar som mycket attraktivt värderade bolag, både på absolut och relativ grund. ODIN Offshore 2006 var ett år med hög absolut och relativ avkastning för ODIN Offshore. Avkastningen under 2006 för ODIN Offshore var 41,7 procent och för referensindex 1,5 procent. Höga olje- och produktpriser, i kombination med oljebolagens fokus på produktionstillväxt och reserversättning, har lett till hög aktivitet och kraftig pris- och fraktrateutveckling inom oljeervicesegment som supply, rigg och seismik. Hög nybyggnadsaktivitet och liten tillgänglig varvskapacitet till omkring 2010 har lett till en kraftig ökning av priserna på nybyggnation och andrahandstonnage. De här faktorerna leder till bra marknadspriser på produkter och tjänster, resultattillväxt för våra portföljbolag samt betydligt högre substansvärden. Den höga aktiviteten under 2006 kommer att fortsätta också under Oljebolagens investeringsbudgetar för oljeservicetjänster ökar under kommande år. Futuremarknaden för olja indikerar höga priser också under Oljebolagens goda resultatutveckling innebär att de snabbt bygger upp rekordstarka balansräkningar och de har därför både förmåga och vilja att öka sina investeringar för att hitta och producera mer olja. Ett stort antal riggar har slutit långa avtal på betydligt högre nivåer än vad de arbetar för idag. I kombination med en fast orderbok för framtida leveranser ger det här ökande resultat för våra bolag också under Utsikter till goda resultat i kombination med attraktivt värderade aktier gör att vi ser positivt på 2007 när det gäller ODIN Offshore. ODIN Fastighet 2006 har varit ett starkt år för fastighetsmarknaden i Skandinavien och detta visar sig genom att avkastning var 45,4 procent för andelsägarna i ODIN Fastighet. ODIN Fastighet investerar i fastighetsaktier i främst Norge, Sverige och Finland. De bolag som bidrog mest positivt till fonden under året var de norska bolagen Olav Thon och Steen & Strøm samt de svenska bolagen Heba Fastigheter och Sagax. Efter en längre period med hög vakansgrad och sjunkande hyror i Norge har man under 2006 sett en ökad efterfrågan på attraktiva näringsfastigheter som är centralt belägna. Något av samma trend har man också sett i Stockholm och Helsingfors, där man idag talar om the two-tier market, dvs. skillnaden mellan efterfrågan på nya och effektiva fastigheter och äldre och mindre effektiva fastigheter. Skillnaden i direktavkastning mellan de här typerna av fastigheter är starkt ökande och detta skapar en utmaning för dem som äger fastigheter med dålig standard utanför de mest centrala områdena. Trots stigande korta och långa räntor under 2006 har man fortsatt en historiskt låg räntenivå som gör fastigheter attraktiva som investeringsobjekt. Inrättandet av fastighetsfonder och börsnoterade, renodlade fastighetsbolag har lett till köptryck i branschen. Detta har bidragit till synliggörande av värdepotentialen hos fastigheterna och lyft aktiekurserna under Många norrmän har placerat sin förmögenhet på bostadsmarknaden. ODIN Fastighet är ett bra sätt att få en indirekt fastighetsexponering genom aktier. En investering i ODIN Fastighet har också en betydande likviditetsfördel och medför lägre transaktionskostnader jämfört med att vara direkt investerad i fastigheter. På grund av fortsatt stark efterfrågan, sjunkande arbetslöshet samt fortsatt låg nybyggnadsaktivitet inom kontorsfastigheter anser vi att utsikterna är goda för fastighetssektorn. I 9 I

10 Historisk avkastning per Total avkastning (NOK) Genomsnittlig årlig avkastning sedan start (NOK) Aktiefond Startdatum Fonder Benchmark 1) Avvikelse Fonder Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa 2) ODIN Europa SMB 2) ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet ,39% 452,61% 1055,78% 18,22% 10,85% 7,37% 4665,27% 369,53% 4295,74% 27,27% 10,13% 17,14% 2352,62% 710,16% 1642,46% 24,64% 15,49% 9,15% 1418,43% 507,27% 9,16% 25,04% 15,97% 9,07% 37,63% 8,27% 29,36% 4,58% 1,12% 3,46% 103,67% 107,27% -3,60% 10,49% 10,76% -0,27% 968,37% 81,39% 886,98% 21,48% 5,01% 16,46% 178,07% 5,67% 172,40% 17,41% 0,87% 16,54% 372,24% 252,22% 120,02% 27,66% 21,91% 5,76% 1) Information om benchmark - se nedan. Benchmark är omräknat till NOK. 2) Notera att ODIN Europa och ODIN Europa SMB från till var en fond i fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond och i Roburs Småbolagsfond Europa. Avkastning Avkastning (NOK) Aktiefond Fonden Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet 30,15% 33,06% -2,90% 42,88% 29,16% 13,71% 25,91% 33,13% -7,23% 41,27% 35,99% 5,29% 41,99% 20,30% 21,69% 47,20% 31,27% 15,94% 24,08% 3,46% 20,61% 41,66% 1,51% 40,14% 45,41% 45,25% 0,15% 1) Information om benchmark - se nedan. Benchmark är omräknat till NOK. Benchmarks Aktiefond Benchmark ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI 1) ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Exchange Mutual Fund Indeks (OSEFX) 2) ODIN Sverige OMXSB Cap GI 3) ODIN Europa MSCI Europe Index ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 4) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index 1 ) Benchmark för ODIN Norden är, sedan , VINX Benchmark Cap NOK NI. För perioden till används Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. 2 ) Benchmark för ODIN Norge är, sedan , Oslo Börs Fondindex. För perioden till används Oslo Börs Total Index. 3 ) Benchmark för ODIN Sverige är, sedan , OMXSB Cap GI. För perioden till används Stockholms Fondbörs General Index. 4 ) Benchmark för ODIN Maritim är, sedan , MSCI World Gross Marine Index. För perioden till används Orkla Enskildas Shipping Index. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i fl era typer av fi nansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna årsrapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. I 10 I

11 Styrelsens årsberättelse för 2006 ODINs egenförvaltade aktiefonder omfattar fonder i kategorierna Norgefonder (ODIN Norge), Sverigefonder (ODIN Sverige), Nordenfonder (ODIN Norden), Europafonder (ODIN Europa och ODIN Europa SMB), andra regionala fonder (ODIN Finland) och branschfonder (ODIN Fastighet, ODIN Maritim och ODIN Offshore). Alla fonderna är indexoberoende och kan fritt investera inom stadgarnas investeringsramar. Fondernas målsättning är att ge andelsägarna högsta möjliga absolutavkastning. Fondernas mandat och kostnader har inte ändrats under Vid utgången av år 2006 förvaltade ODIN Forvaltning AS: NOK Fond milj. ODIN Norden milj. ODIN Finland milj. ODIN Norge milj. ODIN Sverige milj. ODIN Europa milj. ODIN Europa SMB 789 milj. ODIN Maritim milj. ODIN Offshore 327 milj. ODIN Fastighet Nordea Bank Norge ASA är depåbank för fonderna. Finansiell risk och riskstyrning Finansiell risk vid investeringar i aktiefonder beskrivs traditionellt som prisvolatilitet eller som svängningar i fondens andelsvärde. Detta innebär att investeringar i aktier och aktiefonder alltid är förenat med viss risk. Aktiefonder bör vara ett långsiktigt investeringsalternativ och vi rekommenderar därför en investeringsperiod på minst 5 år. Fondernas utveckling jämförs med respektive fonds referensindex se sidan 10. Förvaltaren sätter självständigt och på fria grundvalar samman portföljen inom stadgarnas ramar. Portföljen sätts inte samman med utgångspunkt från det referensindex som fondens utveckling jämförs med. Fonden kan därför få en utveckling som från dag till dag och över en längre tid avviker från referensindexet. Fonden kan därmed vara bättre eller sämre än referensindexet över tid. Fondernas placeringsbeslut bygger på fundamental analys och görs utifrån egna företagsanalyser. Placering sker i de branscher som förvaltarna besitter stora kunskaper om och har god insikt i. Fondernas oberoende av index, förvaltarnas kunskaper och långa erfarenhet av aktiemarknaden samt breda kontaktnät är viktiga förutsättningar för väl övervägda placeringsbeslut. Placeringarna tar sin utgångspunkt i en integrerad analys av ett enskilt land, bransch och företag utifrån en långsiktig bedömning av fundamentala, ekonomiska och politiska faktorer. Dagliga rapporter till administration och förvaltare övervakar att portföljen håller sig inom de interna och externa ramarna. Inlösningar under perioden Fonderna har inte mottagit extraordinärt stora inlösningar som påverkat andelarnas värde under året. Företagets rutiner för teckning och innlösen säkrar andelsägarnas likabehandling. De största inlösningarna år 2006 var: Fond % ODIN Norden 1,13% ODIN Finland 5,99% ODIN Norge 1,79% ODIN Sverige 2,22% ODIN Europa,06% ODIN Europa SMB 3,49% ODIN Maritim 1,99% ODIN Offshore 3,32% ODIN Fastighet 8,50% Fortsatt drift All aktivitet knuten till fonderna utförs av ODIN Forvaltning AS, och fonderna har inga anställda. Räkenskaperna för fonderna är uppgjorda under förutsättning om fortsatt drift. Förvaltningsbolaget ODIN Forvaltning AS har en god ekonomisk och finansiell ställning. I I

12 Värdeutveckling (NOK) ODIN Norden Sedan start (p.å.) Senaste 10 år (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) BENCHMARK: VINX Benchmark Cap NOK NI i NOK ODIN Finland Sedan start (p.å.) Senaste 10 år (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) BENCHMARK: OMX Helsinki CAP i NOK ODIN Norge Sedan start (p.å.) Senaste 10 år (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) Genomsnittlig årlig avkastning Benchmark Differens 18,22% 10,85% 7,37% 15,77% 14,23% 1,55% 28,90% 16,37% 12,53% 48,45% 33,32% 15,13% 39,65% 30,45% 9,20% 30,15% 33,06% -2,90% 50,30% 38,82%,48% 39,37% 20,28% 19,09% 78,34% 42,31% 36,03% -26,76% -32,47% 5,71% -8,18% -25,50% 17,32% 3,62% -8,43% 1) 12,05% 28,45% 77,94% 1) -49,49% -27,86% 12,99% 1) -40,85% 37,90% 29,22% 1) 8,68% 65,22% 34,79% 1) 30,43% 1,91% 13,63% 1) -,72%,36% 6,64% 1) 4,72% 252,04% 36,58% 1) 215,46% -26,68% -,93% 1) -14,75% 5,41% 4,93% 1) 0,48% 27,27% 10,13% 17,14% 19,13% 10,00% 9,12% 29,75% 13,38% 16,37% 38,53% 25,18% 13,35% 33,42% 22,15%,28% 42,88% 29,16% 13,71% 37,92% 26,42%,50% 20,64%,67% 8,97% 55,05% 34,74% 20,31% -0,15% -23,70% 23,55% 14,84% -25,29% 40,13% -4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -30,06% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74% 0,67% 68,20% 37,05% 31,15% -9,49% -9,00% -0,49% 25,84% 14,97% 10,87% 149,22% 84,54% 64,68% 52,48% -3,75% 56,23% 13,62% -28,97% 42,59% 24,64% 15,49% 9,15% 16,62% 12,97% 3,65% 27,19% 21,70% 5,49% 51,42% 41,16% 10,26% 44,27% 37,12% 7,15% 25,91% 33,13% -7,23% 53,09% 39,59% 13,50% 55,95% 38,84% 17,10% 75,09% 54,01% 21,08% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,50% 15,55% 1,81% 13,74% 71,32% 49,35% 21,97% -43,70% -26,37% -17,33% 44,50% 34,42% 10,08% 43,72% 33,84% 9,88% 12,70%,71% 2) 0,99% 7,33% 7,38% 2) -0,05% 150,31% 65,59% 2) 84,72% ODIN Sverige ODIN Europa Sedan start (p.å.)* Senaste 6 år (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) ODIN Europa SMB Sedan start (p.å.)* Senaste 6 år (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) ODIN Maritim Sedan start (p.å.) Senaste 10 år (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) BENCHMARK: MSCI World Gross Marine Index i NOK Genomsnittlig årlig avkastning Benchmark Differens 41,27% 35,99% 5,29% 30,63% 28,43% 2,21% 21,38% 18,00% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -40,10% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 10,20% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,01% -37,40% 44,59% 29,52% 15,07% 63,75% 39,95% 23,80% 22,50% 24,37% 3) -1,87% 4,58% 1,12% 3,46% 4,32% -0,39% 4,71% 10,37% 4,26% 6,% 28,82% 18,93% 9,88% 29,23% 15,53% 13,70% 41,99% 20,30% 21,69% 40,46% 19,54% 20,92% 8,30% 7,27% 1,03% 27,57% 29,76% -2,19% -40,55% -38,44% -2,% -21,30% -20,71% -0,59% -2,80% 0,41% -3,21% 10,49% 10,76% -0,27% 9,04% 10,19% -1,14% 19,62% 15,22% 4,40% 40,73% 32,21% 8,52% 37,49% 26,68% 10,81% 47,20% 31,27% 15,94% 46,43% 31,20% 15,23% 20,68% 18,12% 2,56% 50,95% 50,32% 0,64% -37,60% -33,56% -4,03% -31,38% -10,91% -20,47% 1,63% 6,87% -5,24% 21,48% 5,01% 16,46% 22,32% 3,57% 18,75% 44,61% 18,98% 25,63% 62,13% 32,64% 29,49% 44,82% 18,16% 26,66% 24,08% 3,46% 20,61% 51,39% 44,89% 6,50% 61,87% 10,10% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% -8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 50,05% -7,88% -55,41% -49,60% 4) -5,81% 23,22% 15,67% 4) 7,55% 33,84% 26,12% 4) 7,72% 2,14% -8,75% 4) 10,89% 1) ODIN Nordens benchmark är sedan , VINX Benchmark Cap NOK NI. För perioden till används Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. BENCHMARK: Oslo Börs Fondindex i NOK 2) ODIN Norges benchmark är sedan , Oslo Börs Fondindex. För perioden till används Oslo Börs Total Index. ODIN Sverige Sedan start (p.å.) Senaste 10 år (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) 25,04% 15,97% 9,07% 22,12% 13,63% 8,49% 27,07% 13,93% 13,15% 39,39% 33,77% 5,61% 30,81% 27,23% 3,59% BENCHMARK: OMXSB Cap GI i NOK BENCHMARK: MSCI Europe Index i NOK BENCHMARK: MSCI Europe Small Cap i NOK 3) ODIN Sveriges benchmark är sedan , OMXSB Cap GI. För perioden till används Stockholms Fondbörs General Index. 4) ODIN Maritims benchmark är sedan MSCI World Gross Marine Index För perioden till har vi använt Orkla Enskilda s Shipping Index. * Notera att ODIN Europa och ODIN Europa SMB från tom var en fond i fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond och i Roburs Småbolagsfond Europa. I 12 I

13 Styrelsens årsberättelse för 2006 ODIN Offshore Sedan start (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) BENCHMARK: Philadelpia Stock Exchange Oil Service Sector Index i NOK ODIN Fastighet Sedan start (p.å.) Senaste 5 år (p.å.) Senaste 4 år (p.å.) Senaste 3 år (p.å.) Genomsnittlig årlig BENCHMARK: Carnegie Sweden Real Estate Index i NOK 1) Inkl. utdelning avkastning Benchmark Differens 17,41% 0,87% 16,54% 31,45% 9,90% 21,56% 59,10% 20,04% 39,06% 63,84% 26,07% 37,77% 41,66% 1,51% 40,14% 96,83% 64,48% 32,35% 57,95% 20,08% 37,87% 45,69% 3,62% 42,07% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,70% 8,43% 27,66% 1) 21,91% 5,76% 32,94% 1) 28,87% 4,07% 41,17% 1) 38,31% 2,86% 36,84% 1) 32,81% 4,03% 45,41% 1) 45,25% 0,15% 35,16% 1) 23,21%,95% 30,49% 1) 30,99% -0,50% 55,02% 1) 56,26% -1,24% 4,54% 1) -2,91% 7,45% 0,34% 1) -14,58% 14,92% Årsöverskott och disponering: Årsräkenskaperna för 2006 visar att fonderna hade följande överskott: Fond NOK ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Maritim ODIN Offshore Årsresultatet är i sin helhet disponerat genom överföring till annat eget kapital. ODIN Fastighet hade ett överskott på NOK som har disponerats på följande sätt: Disponering NOK Utdelning till andelsägare: Ökning av egna kapitalet: Sum disponerat Riskmått Relativ vinst Relativ förlust ODIN Norden Senaste 5 år 138% 88% Senaste 3 år 134% 98% ODIN Finland Senaste 5 år 120% 61% Senaste 3 år 8% 78% ODIN Norge Senaste 5 år 1% 99% Senaste 3 år 5% 103% ODIN Sverige Senaste 5 år 3% 63% Senaste 3 år 108% 83% ODIN Europa Senaste 5 år 124% 4% Senaste 3 år 143% 126% ODIN Europa SMB Senaste 5 år 109% 108% Senaste 3 år 120% 103% ODIN Maritim Senaste 5 år 121% 58% Senaste 3 år 6% 42% ODIN Offshore Senaste 5 år 133% 87% Senaste 3 år 150% 72% ODIN Fastighet Senaste 5 år 91% 64% Senaste 3 år 90% 61% Källa: Marius Sikveland, UIS Relativ vinst och relativ förlust visar fondens riskjusterade avkastning, som ett mått på om andelsägarna får betalt för den risk fonden tar. Som en aktiv aktiefondsförvaltare är det naturligt att mäta om fonden presterat bättre än marknaden (fondens referensindex) när marknaden stiger och när marknaden faller. När marknaden stiger, mäts fondens avkastning mot marknadens. En relativ vinst på 100 säger att fonden ger samma avkastning som marknaden vid uppgång. Ett värde över 100 betyder därmed att fonden stiger mer än markanden när marknaden stiger. På motsvarande sätt säger relativ förlust hur mycket fonden faller i värde när marknaden faller. En relativt förlust på 100 betyder att fonden faller lika mycket som marknaden, medan en relativ förlust mindre än 100 betyder att fonden faller mindre än marknaden vid nedgång. Styrelsen är tillfreds med aktiefondernas goda absoluta och relativa avkastning som givit andelsägarna en god värdeökning på sina andelar. Oslo, 22:a januari 2007 Styrelsen i ODIN Forvaltning AS Gunn Wærsted Magnus Magnussen Tore Haarberg Marianne Johnsen Tore Olaf Rimmereid Gerd-Liv Valla Leif Ola Rød Styrelsesordförande (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) VD(sign.) (sign.) I 13 I

14 Notinformation Not 1 - Principer - Finansiella instrument: Alla finansiella instrument, som omfattar aktier, obligationer, certifikat och derivat, värderas till verkligt värde (marknadsvärde). - Fastställande av verkligt värde: De finansiella instrumentens verkliga värde fastställes på basis av aktuella betalkurser i SIX och Bloomberg klockan varje börsdag. I den händelse betalkurs saknas görs en uppskattning av marknadsvärdet. - Utländsk valuta: Värdepapper och banktillgodohavanden i utländsk valuta är värderat till senaste betalkurs (information från Bloomberg klockan varje börsdag). - Behandling av transaktionskostnader: Transaktionskostnader vid köp av värdepapper (courtage till mäklare) är inkluderade i anskaffningskostnaden. - Utdelning till andelsägare: Fonderna lämnar ingen utdelning till andelsägarna, med undantag av ODIN Fastighet. - Anskaffningskostnad: Vid försäljning av värdepapper i fonderna beräknas reavinster/-förluster på genomsnittlig anskaffningskostnad på sålda värdepapper. Not 2 - Finansiella derivat Fonderna har inte haft något innehav av finansiella derivat under året eller vid årets slut. Not 3 - Finansiell marknadsrisk Balansen i fondernas årsredovisning speglar fondernas marknadsvärde den sista börsdagen för året i norska kronor. Fonderna är aktiefonder och är genom sin verksamhet exponerade för aktiekurs- och valutarisker. Hantering av aktiekursrisk finns beskriven i årsberättelsen. Vi hänvisar till denna för närmare detaljer. Aktiefonderna har öppen valutaposition. Fondernas omsättningshastighet för 2006 var: Fond... ODIN Norden 0,48 ODIN Europa SMB 0,59 ODIN Finland 0,21 ODIN Maritim 0,64 ODIN Norge 0,54 ODIN Offshore 0,66 ODIN Sverige 1,31 ODIN Fastighet 0,60 ODIN Europa 0,94 Not 5/6 - Provisionsintäkter/Kostnader Fonderna har intäkter knutna till stora nettoteckningar/ inlösningar. Not 7 - Förvaltningsavgift Förvaltningsavgiften beräknas dagligen baserat på fondernas aktuella förvaltningskapital. Förvaltningsavgiften utbetalas månadsvis till fondbolaget. Fondernas förvaltningsavgift är 2% per år, med undantag av ODIN Fastighet. Förvaltningsavgiften i ODIN Fastighet är 1% per år. Not 8 - Övriga intäkter och kostnader Övriga portföljintäkter representerar kursdifferensen mellan bokfört värde och dagskurs av banktillgodohavanden i valuta per Andra intäkter representerar vinst från garantiprovisioner (intäkt för att fonden har garanterat en andel av en emission i marknaden). Andra kostnader avser transfereringskostnader för fonden, fakturerade av depåbank. Not 4 - Omsättningshastighet Fondernas omsättningshastighet är ett mått på mängden av fondernas köp och försäljning av värdepapper under en period. En låg omsättningshastighet visar på låg köp-/ säljaktivitet. Omsättningshastigheten beräknas genom att summan av alla köp och försäljningar av värdepapper divideras med två och därefter divideras med genomsnittligt förvaltningskapital under räkenskapsåret. I 14 I

15 ODIN Norden Avkastning Bokslut Värdeutveckling i absoluta tal jamfört med benchmark pr. år/period ALLA BELOPP I NOK RESULTATRÄKNING NOT A. PORTFÖLJENS INTÄKTER OCH PORTFÖLJENS KOSTNADER 1. Ränteintäkter 2. Utdelningar 3. Vinst/förlust sålda värdepapper 4. Nettoförändring orealiserade kursvinster/kursförluster 5. Andra portföljintäkter/-kostnader I. PORTFÖLJENS RESULTAT B. FÖRVALTNINGSINTÄKTER OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER 6. Provisionsintäkter vid teckning och inlösen av andelar 7. Kostnader vid teckning och inlösen av andelar 8. Förvaltningsarvode (2% per år) 9. Andra intäkter 10. Andra kostnader II. FÖRVALTNINGSRESULTAT ODIN NORDEN (NOK) VINX BENCHMARK CAP NOK NI ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC (NOK) ( ) ALFRED BERG NORDIC INDEX (NOK) ( ) III. RESULTAT FÖRE SKATT. Skatt IV. ÅRETS RESULTAT Disposition av årets resultat 1. Utdelat till andelsägare under året, netto 2. Avsatt för utdelning till andelsägare 3. Överfört till/från eget kapital BALANSRÄKNING A. TILLGÅNGAR I. Fondens värdepapperstillgångar 1. Aktier 2. Konvertibler 3. Teckningsoptioner (warrants) II. Fordringar 1. Upplupna, icke mottagna intäkter 2. Andra fordringar III. Bankmedel SUMMA TILLGÅNGAR Not 9: Eget kapital Eget kapital per Köp under 2006 Inlösningar under 2006 Utdelning till andelsägare under års resultat överfört till eget kapital Eget kapital per B. EGET KAPITAL I. Insatt eget kapital 1. Andelsägarkapital, nominellt värde 2. Överkurs/underkurs II. Ackumulerat eget kapital SUMMA EGET KAPITAL C. SKULDER I. Avsatt för utdelning till andelsägare II. Andra skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9, Not 10: Andelar i fonden Andelar sålda NAV-kurs Inlösenkurs , , , , , ,70 825, , ,59 Med NAV-kurs menas fondförmögenheten delat med antalet fondandelar. I förhållande till NAV-kursen, är inlösenkursen reducerad med 0,5% för inlösenprovision. Det fi nns inga andra inlösenkostnader för andelsägare. Det har inte ingåtts några särskilda avtal med större andelsägare angående värdepappersfondens skyldighet till inlösning. Fonden har inte erhållit några inlösningar som påverkat andelsvärdet under året. I 15 I

16 Not : Fondens portfölj Fondens värdepappersinnehav Marknads- Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget Lokal valuta NOK NOK NOK Helsingfors (EUR/NOK = 8, ) Amer Sports Leisure Equipment & Products , ,25% 1,57% Atria Group Food Products , ,75% 6,43% Finnair Airlines , ,55% 2,08% Huhtamäki Containers & Packaging , ,78% 1,73% Metso Machinery , ,89% 0,79% Neste Oil Oil, Gas & Consumable Fuels , ,65% 0,16% Nokian Renkaat/Tyres Auto Components , ,01% 0,80% Outokumpu A Metals & Mining , ,41% 1,22% PKC Group Electrical Equipment , ,54% 3,71% Ramirent Trading Companies & Distributors , ,61% 1,94% Rapala Leisure Equipment & Products , ,66% 4,23% Rautaruukki Metals & Mining , ,96% 0,70% Sampo A Insurance , ,92% 0,25% Uponor Building Products , ,33% 0,96% Wärtsilä B Machinery , ,74% 0,28% Yit Construction & Engineering , ,04% 1,16% Summa Helsingfors ,10% Köpenhamn (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,88% 0,14% Danske Bank Commercial Banks , ,16% 0,14% Group 4 Securicor Commercial Services & Supplies , ,55% 0,66% TrygVesta Insurance , ,54% 0,20% Summa Köpenhamn ,14% Oslo Aker American Shipping Machinery , ,69% 2,96% Aker Floating Production Energy Equipment & Services , ,43% 2,70% Aker Seafoods Food Products , ,52% 4,41% Aker Yards Machinery , ,13% 0,15% Aktiv Kapital Diversifi ed Financials Services , ,96% 2,66% Austevoll Seafood Food Products , ,39% 2,28% Awilco Offshore Energy Equipment & Services , ,88% 1,20% B2 Holding (U) Diversifi ed Financials Services , ,43% 4,41% Bergesen Worldwide Gas Oil, Gas & Consumable Fuels , ,56% 1,82% Bergesen Worldwide Offshore Energy Equipment & Services , ,26% 0,61% Block Watne Gruppen Household Durables , ,26% 1,91% Cermaq Food Products , ,66% 0,97% Crew Gold Corporation Metals & Mining , ,54% 1,41% Deep Ocean Energy Equipment & Services , ,81% 3,82% EDB Business Partner IT Services , ,79% 1,93% Eitzen Chemical Marine , ,53% 1,51% Eltek Communications Equipment , ,22% 0,88% Expert Specialty Retail , ,62% 2,25% Faktor Eiendom Real Estate , ,31% 2,03% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,92% 2,15% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,60% 1,03% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 04/09 Energy Equipment & Services , ,45% - Geo Energy Equipment & Services , ,02% 2,46% Hafslund A Electric Utilities , ,06% 0,57% Hafslund B Electric Utilities , Havila Shipping Energy Equipment & Services , ,53% 4,86% Hexagon Composites Machinery , ,46% 4,50% Kongsberg Automotive Auto Components , ,97% 4,71% Kongsberg Gruppen Aerospace & Defense , ,14% 2,66% Lerøy Seafood Group Food Products , ,53% 1,40% Norgani Hotels Real Estate , ,61% 2,57% Norsk Hydro Oil, Gas & Consumable Fuels , ,15% 0,01% Northland Resources Metals & Mining , ,29% 5,50% Northland Resources Nye aksjer Metals & Mining , Ocean Rig Energy Equipment & Services , ,84% 1,21% Odfjell B Marine , ,13% 3,14% Orkla A Industrial Conglomerates , ,84% 0,31% Pan Fish Food Products , ,38% 0,24% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,09% 0,98% Prosafe Energy Equipment & Services , ,71% 0,80% Protector Forsikring (U) Insurance , ,37% 7,92% Royal Caribbean Cruises Hotels, Restaurants & Leisure , ,05% 0,50% SalMar (U) Food Products , ,73% 3,39% Schibsted Media , ,51% 0,41% Solstad Offshore Energy Equipment & Services , ,92% 6,99% Statoil Oil, Gas & Consumable Fuels , ,68% 0,06% Stolt Nielsen Marine , ,02% 2,93% Trefoil Oil, Gas & Consumable Fuels , ,69% 5,36% Vmetro Computers & Peripherals , ,20% 4,23% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,46% 5,09% Yara International Chemicals , ,30% 0,37% Summa Oslo ,67% Stockholm (SEK/NOK = 0, ) Astra Zeneca Pharmaceuticals , ,57% 0,04% Boliden Metals & Mining , ,58% 0,42% Brio B Leisure Equipment & Products , ,05% 1,58% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,68% 4,58% Concordia Maritime B Oil, Gas & Consumable Fuels , ,21% 1,07% Electrolux B Household Durables , ,28% 0,41% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,62% 2,38% Husqvarna B Household Durables , ,62% 0,69% Investor B Diversifi ed Financials Services , ,92% 0,10% Nordea Commercial Banks , ,77% 0,04% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,13% 4,91% Sangart (U) (USA/USD) Pharmaceuticals , ,12% 4,04% Sandvik Machinery , ,48% 0,06% Scania B Machinery , ,85% 0,12% Svenska Cellulosa B Paper & Forest Products , ,54% 0,41% Saab B Aerospace & Defense , ,40% 1,39% Xponcard Computers & Peripherals , ,10% 3,60% Summa Stockholm ,91% Summa värdepapper ,82% USD/NOK : 6,2595 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. (U) Onoterade papper I 16 I

17 ODIN Finland Avkastning Bokslut Värdeutveckling i absoluta tal jamfört med benchmark pr. år/period ALLA BELOPP I NOK RESULTATRÄKNING NOT ODIN FINLAND (NOK) OMX HELSINKI CAP (NOK) A. PORTFÖLJENS INTÄKTER OCH PORTFÖLJENS KOSTNADER 1. Ränteintäkter 2. Utdelningar 3. Vinst/förlust sålda värdepapper 4. Nettoförändring orealiserade kursvinster/kursförluster 5. Andra portföljintäkter/-kostnader I. PORTFÖLJENS RESULTAT B. FÖRVALTNINGSINTÄKTER OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER 6. Provisionsintäkter vid teckning och inlösen av andelar 7. Kostnader vid teckning och inlösen av andelar 8. Förvaltningsarvode (2% per år) 9. Andra intäkter 10. Andra kostnader II. FÖRVALTNINGSRESULTAT III. RESULTAT FÖRE SKATT. Skatt IV. ÅRETS RESULTAT Disposition av årets resultat 1. Utdelat till andelsägare under året, netto 2. Avsatt för utdelning till andelsägare 3. Överfört till/från eget kapital BALANSRÄKNING A. TILLGÅNGAR I. Fondens värdepapperstillgångar 1. Aktier 2. Konvertibler 3. Teckningsoptioner (warrants) II. Fordringar 1. Upplupna, icke mottagna intäkter 2. Andra fordringar III. Bankmedel SUMMA TILLGÅNGAR Not 9: Eget kapital Eget kapital per Köp under 2006 Inlösningar under 2006 Utdelning till andelsägare under års resultat överfört till eget kapital Eget kapital per B. EGET KAPITAL I. Insatt eget kapital 1. Andelsägarkapital, nominellt värde 2. Överkurs/underkurs II. Ackumulerat eget kapital SUMMA EGET KAPITAL C. SKULDER I. Avsatt för utdelning till andelsägare II. Andra skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9, Not 10: Andelar i fonden Andelar sålda NAV-kurs Inlösenkurs , , , , , , , , ,43 Med NAV-kurs menas fondförmögenheten delat med antalet fondandelar. I förhållande till NAV-kursen, är inlösenkursen reducerad med 0,5% för inlösenprovision. Det fi nns inga andra inlösenkostnader för andelsägare. Det har inte ingåtts några särskilda avtal med större andelsägare angående värdepappersfondens skyldighet till inlösning. Fonden har inte erhållit några inlösningar som påverkat andelsvärdet under året. I 17 I

18 Not : Fondens portfölj Fondens värdepappersinnehav Marknads- Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget EUR NOK NOK NOK Helsingfors (EUR/NOK = 8, ) Amer Sports Leisure Equipment & Products , ,71% 0,83% Atria Group Food Products , ,32% 2,16% Cargotec B Machinery , ,03% 0,10% Cramo Construction Materials , ,30% 1,53% Elektrobit Group Electronic Equipment & Instruments , ,48% 0,48% Finnair Airlines , ,99% 0,24% Finnish Fur Sales Textiles, Apparel & Luxury Goods , ,79% 9,47% Honkarakenne B Household Durables , ,46% 5,92% Huhtamäki Containers & Packaging , ,34% 0,75% Kemira Chemicals , ,61% 0,58% Kemira Growhow Chemicals , ,16% 0,79% Kiinteistösijoitus Citycon Real Estate , ,73% 0,87% Kone B Machinery , ,65% 0,13% Lännen Tehtaat Food Products , ,02% 5,19% Marimekko Textiles, Apparel & Luxury Goods , ,94% 2,12% Martela A Commercial Services & Supplies , ,57% 5,50% Metso Machinery , ,56% 0,22% Neste Oil Oil, Gas & Consumable Fuels , ,94% 0,18% Nokian Renkaat/Tyres Auto Components , ,47% 0,63% Nordea Commercial Banks , ,24% 0,04% Olvi A Beverages , ,34% 1,89% Outokumpu A Metals & Mining , ,77% 0,33% Outokumpu Technology Metals & Mining , ,86% 0,24% Poyry Commercial Services & Supplies , ,18% 0,46% Ramirent Trading Companies & Distributors , ,99% 1,28% Rapala Leisure Equipment & Products , ,64% 2,99% Rautaruukki Metals & Mining , ,71% 0,23% Salcomp Electronic Equipment & Instruments , ,79% 2,04% Sampo A Insurance , ,75% 0,09% Sanomawsoy B Media , ,85% 0,22% Technopolis Real Estate , ,61% 1,39% Teleste Communications Equipment , ,25% 1,63% UPM Kymmene Paper & Forest Products , ,80% 0,02% Uponor Building Products , ,96% 0,25% Wärtsilä B Machinery , ,12% 0,35% Yit Construction & Engineering , ,28% 0,53% Summa värdepapper ,20% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. I 18 I

19 ODIN Norge Avkastning Bokslut Värdeutveckling i absoluta tal jamfört med benchmark pr. år/period ALLA BELOPP I NOK RESULTATRÄKNING NOT A. PORTFÖLJENS INTÄKTER OCH PORTFÖLJENS KOSTNADER 1. Ränteintäkter 2. Utdelningar 3. Vinst/förlust sålda värdepapper 4. Nettoförändring orealiserade kursvinster/kursförluster 5. Andra portföljintäkter/-kostnader I. PORTFÖLJENS RESULTAT ODIN NORGE (NOK) OSLO EXCHANGE MUTUAL FUND INDEX (NOK) ( ) OSLO STOCK EXCHANGE TOTAL INDEX (NOK) ( ) B. FÖRVALTNINGSINTÄKTER OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER 6. Provisionsintäkter vid teckning och inlösen av andelar 7. Kostnader vid teckning och inlösen av andelar 8. Förvaltningsarvode (2% per år) 9. Andra intäkter 10. Andra kostnader II. FÖRVALTNINGSRESULTAT III. RESULTAT FÖRE SKATT. Skatt IV. ÅRETS RESULTAT Disposition av årets resultat 1. Utdelat till andelsägare under året, netto 2. Avsatt för utdelning till andelsägare 3. Överfört till/från eget kapital BALANSRÄKNING A. TILLGÅNGAR I. Fondens värdepapperstillgångar 1. Aktier 2. Konvertibler 3. Teckningsoptioner (warrants) II. Fordringar 1. Upplupna, icke mottagna intäkter 2. Andra fordringar III. Bankmedel SUMMA TILLGÅNGAR Not 9: Eget kapital Eget kapital per Köp under 2006 Inlösningar under 2006 Utdelning till andelsägare under års resultat överfört till eget kapital Eget kapital per B. EGET KAPITAL I. Insatt eget kapital 1. Andelsägarkapital, nominellt värde 2. Överkurs/underkurs II. Ackumulerat eget kapital SUMMA EGET KAPITAL C. SKULDER I. Avsatt för utdelning till andelsägare II. Andra skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9, Not 10: Andelar i fonden Andelar sålda NAV-kurs Inlösenkurs , , , , , , , , ,36 Med NAV-kurs menas fondförmögenheten delat med antalet fondandelar. I förhållande till NAV-kursen, är inlösenkursen reducerad med 0,5% för inlösenprovision. Det fi nns inga andra inlösenkostnader för andelsägare. Det har inte ingåtts några särskilda avtal med större andelsägare angående värdepappersfondens skyldighet till inlösning. Fonden har inte erhållit några inlösningar som påverkat andelsvärdet under året. I 19 I

20 Not : Fondens portfölj Fondens värdepappersinnehav Marknads- Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget NOK NOK NOK NOK Aker American Shipping Machinery , ,96% 4,09% Aker Floating Production Energy Equipment & Services , ,13% 3,46% Aker Seafoods Food Products , ,04% 4,28% Aktiv Kapital Diversifi ed Financials Services , ,52% 2,05% Austevoll Seafood Food Products , ,83% 2,27% Awilco Offshore Energy Equipment & Services , ,49% 0,33% Bergesen Worldwide Gas Oil, Gas & Consumable Fuels , ,13% 0,65% Bergesen Worldwide Offshore Energy Equipment & Services , ,63% 0,72% Biotec Pharmacon Biotechnology , ,30% 8,49% Block Watne Gruppen Household Durables , ,48% 1,74% Bonheur Oil, Gas & Consumable Fuels , ,54% 3,59% Camillo Eitzen Marine , ,19% 2,67% Cermaq Food Products , ,99% 0,71% Clavis Pharma Pharmaceuticals , ,57% 5,63% Club Cruise Entertainment & Travel (U) Hotels, Restaurants & Leisure , ,42% 7,65% Codfarmers Food Products , ,61% 9,07% Conseptor Textiles, Apparel & Luxury Goods , ,29% 8,20% Crew Gold Corporation Metals & Mining , ,91% 1,16% Deep Ocean Energy Equipment & Services , ,87% 2,02% DOF Energy Equipment & Services , ,33% 6,64% Eltek Communications Equipment , ,18% 2,32% Expert Specialty Retail , ,89% 1,58% Fara Electronic Equipment & Instruments , ,21% 6,27% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,45% 3,94% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 04/09 Marine , ,29% - Ganger Rolf Oil, Gas & Consumable Fuels , ,52% 6,00% Geo Energy Equipment & Services , ,24% 1,47% Golar Oil, Gas & Consumable Fuels , ,60% 0,69% Hafslund A Electric Utilities , ,28% 0,34% Hafslund B Electric Utilities , Havila Shipping Energy Equipment & Services , ,99% 4,43% I.M. Skaugen Oil, Gas & Consumable Fuels , ,34% 6,81% Kongsberg Automotive Auto Components , ,90% 4,50% Kongsberg Gruppen Aerospace & Defense , ,67% 3,05% Kverneland Machinery , ,60% 8,06% Lerøy Seafood Group Food Products , ,98% 2,55% Nordic Semiconductor Semiconductor Equipment & Products , ,53% 9,18% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Diversifi ed Financials Services , ,05% 9,53% Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Diversifi ed Financials Services , Odfjell B Marine , ,75% 1,26% Otrum Electronic Equipment & Instruments , ,24% 4,33% Pan Fish Food Products , ,21% 0,67% Pertra Oil, Gas & Consumable Fuels , ,74% 2,68% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,02% 0,46% Photocure Pharmaceuticals , ,54% 7,79% Q-Free Electronic Equipment & Instruments , ,44% 8,82% Read (U) Oil, Gas & Consumable Fuels , ,22% 8,75% Royal Caribbean Cruises Hotels, Restaurants & Leisure , ,13% 0,61% SalMar (U) Food Products , ,% 4,78% Scana Industrier Energy Equipment & Services , ,58% 6,90% SeaDrill Energy Equipment & Services , ,84% 0,42% SeaMetric International (U) Machinery , ,47% 5,56% Stolt Nielsen Marine , ,13% 1,01% Trefoil Oil, Gas & Consumable Fuels , ,84% 3,20% Villa Salmon (U) Food Products , ,62% 8,06% VIZRT Software , ,60% 5,29% Vmetro Computers & Peripherals , ,48% 4,93% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,35% 3,54% Summa värdepapper ,26% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. (U) Onoterade papper I 20 I

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007

Halvårsrapport. ODIN Fonder 2007 Halvårsrapport ODIN Fonder 2007 I JULI 2007 I Innehåll I I3I I4-7I I8-9I I10-13I I14I I15I I16-17I I18-19I I20-21I I22-23I I24-25I I26-27I I28-29I I30-31I I32-33I I34-35I I36-37I I38I Fler egenförvaltade

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Årsrapport 2005 ODIN Fonder

Årsrapport 2005 ODIN Fonder Årsrapport 2005 ODIN Fonder ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Telefon: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Årsrapport från ODIN Information och marknadsuppdateringar 2008 Räntefond

Årsrapport från ODIN Information och marknadsuppdateringar 2008 Räntefond Årsrapport från ODIN Information och marknadsuppdateringar 28 Räntefond ODIN MoneyMarket EUR och ODIN Penningmarknad SEK Januari 29 Marknadskommentar från Alfred Berg Kapitalforvaltning AS RÄNTERÖRELSER

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Den norska och nordiska high yieldmarknaden

Den norska och nordiska high yieldmarknaden 1 Den norska och nordiska high yieldmarknaden Försiktiga banker tvingar stora företag till obligationsmarknaden 2 Källa: Norges Bank, Dagens Næringsliv, DN.no, E24.no Kreditriskpremien är just nu huvuddelen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 Holberg Kredit SEK C Holberg Kredit SEK C är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK C är en så kallad

Läs mer

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Skipsholding 2 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Skipsholding 2 AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från CEO 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011

Årsrapport 2010. ODINs aktiefonder. Januari 2011 Årsrapport 21 ODINs aktiefonder Januari 2 Innehåll Omslagsbild: Hamnøy i Lofoten, Norge Fotograf: Asle Svarverud 3 Ett händelserikt år 4-6 Marknadskommentar från ODINs förvaltare 7 Förstärkt förvaltarteam

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A April 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A April 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A April 2015 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

Innehåll. Denna halvårsrapport är en översättning från den norska originaltexten, och alla avkastningstal redovisas i NOK.

Innehåll. Denna halvårsrapport är en översättning från den norska originaltexten, och alla avkastningstal redovisas i NOK. ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Telefon: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no Denna halvårsrapport är

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK B Juli 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK B Juli 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK B Juli 2015 Holberg Kredit SEK B Holberg Kredit SEK B är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK B är en så kallad

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer