HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr SKÄRM TRYCKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET"

Transkript

1 HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N SKÄRM TRYCKET

2 Ozon Svig: Lä dig Spdflying i Å

3 Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl övaskning n vack lödag i gionn Fiuli-Vnzia Giulia i östa Italin. Enico Di Giusti appotad om tt möt md n iktig mästaflyga, n gåsgam. Häng- och skämflygpilotna va upp på statplatsn och väntad på att tmikn skull komma i gång. Alla tckn tydd på att dt skull bli n ståland flygdag. En gåsgam kuvad dan i nähtn av bgstoppn. Gåsgama ä int n sällsynt syn i omådt, i stadn Camino i nähtn finns nämlign n gåd som bdiv tt intoduktionspogam fö gåsgama. Syftt ä att släppa gåsgamana tillbaka till natun och föstäka dt lokala bståndt. Pilotna had dan tidiga flugit md dssa mäktiga fågla. Dnna dag flög n gåsgam övaskand näa och plötsligt såg pilotna att dn fälld ut sina landningsställ. Dn landad bdvid pilotna och stannad kva nä pilotna kom näa. Pilotna kund umgås md fågln cika n halvtimm. Sna höd pilotna att gåsgamn htt Gypsy. Han födds i n äggkläckningsmaskin ft att tt övgivt ägg hittats i tt tomt bo. Gypsy uppfostads i Alpnzoo i Innsbuck, däfö va han van vid människo. En sådan hä näkontakt ä annas myckt xcptionll. Pilotna kalla honom nu kungn i daln och hoppas att han då och då komm flygand föbi. 3

4 Ldahundn I dtta numm 3 Näkontakt. En mästflyga på näa håll. 6-7 Raoul Rodiguz. Acoikonn synas i sömmana. 8-9 Kotisa. Divs smånotis unt skämflygning Pyla och Vad händ md luftummt? Lägsappot fö d nya glna Rjsutan. Las-Ands uppdata d tävlingslystna. 14 Stäckflygläg. HG 15 Odföandn bätta. HG Spionn...Rpotag fån Cuba av Thomas Kain Bätt snt än aldig Om du tittat noga så ha du stt att numt du nu håll i handn ä datat till Anldningn till dt ä fla mn dlvis på gund av bstämmls som säg att vi måst poduca fya numm p å samt att numt faktiskt tagit väldigt lång tid att poduca. Rdaktionn ä kaftigt dcimad, så dn idlla tidn ha int äckt till. Mn bätt snt än aldig tyck jag och säkt n dl av läsa också. Kanhända att ni till och md ä vana vid att tidningn dimp n lit oglbundt. I och md nästa numm kan ni s fam mot att tidningn dimp n i bvlådan m glbundt. Bakgundn till dtta ä att SSFF kontaktat n av mdlmmana i nuvaand daktionn som avodad daktö. Mako Wamén komm und stn av 2007 s till att dt poducas 4 numm. Fall dt väl ut kan man tänka sig n fotsättning på dt fösökt. Tidningn ha stupat fö nä d idlla kaftna tagit slut så nu pova vi i stylsn n ny vaiant. Jag tacka fö mig som daktö, vilkt va n ny lädom. Kan s att dt just nu vkat fylla sitt syft att smygstata tidningn fö att få dn att ulla igång. Jag ä glad att psnta tt nytt numm av tidningn dä jag i huvudsak slagits av alla inspiand sbättls! Man bli gymt flyg- och ssugn och jag tacka skibntna fö att d dlat md sig av sina upplvls. Till dtta numm komm också n bilaga md i huvudsak föbundsinfo dä ni kan läsa m om dt föslag till ny FoD som vi lagt. I dt nya licns-systmt fösök vi anpassa glna till vklightn så att dt bätt ska passa dt sätt som pilotna i alittn flyg på. Något som slog mig också nä man läs bidagn till dtta numm ä dn otoliga hjälpsamht som gnomsya spotn och dt som ktsa untiking. Famfö allt upplv man dt på so och dt ju sådana små ögonblick som man sdan kansk minns bäst. Tänk på n hjälpsam polis som hjälp till vid soppatosk i n av atiklana, anda som stanna och skjutsa ft tt distansflyg o.s.v. Själv komm jag att tänka på poblmt md att fösöka tanka hybiln i Fankik. Man kö och kö på små bgsväga till by ft by dä kotn int funga och automatna int ta sdla hll Till slut i någon av byana täffad då jag och flygkompisana på n man som lät oss tanka på hans kot mot att vi gav honom kontant i ställt. Vilkn ängl! I bist på flygväd hla vintn så kan jag kommnda n ny paawaitinghobby jag skaffat mig. Att spla munspl! Gymt lätt att få n i packsäckn, oa flygpolana, skämma iväg d du int gilla, oa dig själv nä du vänta på hämtning, skämma bot stoa läskiga ovfågla som cikla unt din skäm, och så vida Vill avsluta md tacka alla som hjälpt till md Hypoxia sdan n Och lycka till Mako md kommand numm! /Nina SC i Hvittingfoss. Jock Johansson bätta Vin o vattn. Rspotag fån Italin HG. 22 Vall d Bavo. P Suits om sitt dömställ. 23 Tmiktips. Tibb lk mssschmittl ign :th Aigams. Tukits Ölu Dniz bskivt av Tov Andsson ,1 mil på 6 daga. Austalin på sitt soligast humö. HG Pofiln: Emma flyg paamoto, samt fotsättning Hvittingfoss. 30 Vin o vattn... fotsättning. 31 Palön. Din hjälp till hjälp utomlands. Rdaktion Skämflyg Nina Sllin Chfdaktö Pt Lindh Koktu samt annons Tibo Bki Koktu, gafisk fom, layout Mako Wamén Koktu Lasa Jonsson Tävling Rdaktion Hängflyg Syd: Konad Höij Väst: Ov Nobg Öst: Macus Lindqvist No: Michal Andsson Ansvaig utgiva Nina Sllin Rdaktionllt matial Hängflygatila, notis och bild skickas till hypoxia.s Skämflygatikla, annons, notis och bild skickas till Instuktion om fomat och pis gs på Svnska Skämflygföbundt, SSFF Svnska Hängflygföbundt, SHF Box Falköping Tlfon: Alla vadaga Skämtyckt ISSN

5 Swing Svig: Tidsbgänsat intoduktionsbjudand Nivana Ny gnation paamoto, Colibi, Elctic, Rodo. Godkända av SSFF. Räddningsväst Agama Automatiskt uppblåsba. Flyt 200kg. Väg 650 g. PM-hjälm Full Contact Inbyggd adio, hölua, mikofon, antnn, PTT-knapp, xta uttag fö tlfon, mp3 mm. Battitid upp till 120 timma Skal i kabon/kvla. Vikt ndast 850 g inklusiv batti. Jax HB Stafttgatan 5, Lindsbg tl fax mob

6 Raul Ivan Rodiguz Fnandz Intvju av Pål Hamma Rognøy. Övsatt av Pnilla Hamma. Foto: Babaa Uanga, Pål Hamma Rognöy samt Agustin Uanga. Väldns bästa skämflygpilot. Vi pata om aco skämflyg, n gn dä utustningn int baa ä tt mdl fö att flyga, utan dä lino och duk utgö n fölängning av koppns gna lmma. Ingn annan skämflygpilot ha konskvnt vunnit så många stoa tävlinga öv tid som Raul och hans bo Flix Rodiguz ha. Många to att bödna va två halvba pilot som böjad md aco pcis i ätt tid. Dt ä fl. Båda tävlad läng i dt Spanska distanslandslagt innan acoflygning blv das huvudsysslsättning. Allt böjad 1998 då d md likasinnad vänn skapad väldns fösta acotam, Safty Aco Tam, fökotat SAT. SAT va i Agntina fö att täna och fö att spla in film. På dn tidn handlad acoflygning i stot stt om höga wingovs, loopa, spinn och stall. Nä Raul tänad olika vaiant av spinn md n ny skäm upptäckt han något myckt spcillt. Ett nytt tick? Känds nästan som spinn, mn md fullt tyck i skämn. Tickt fick sna namnt SAT ft namnt på tamt. Dnna säsong utnyttjad SAT tidn till att föfina tickt och att utvckla dt vida till Dynamisk SAT och Tumbl. Ett tu t bstod aco av m än någa få tick. Spotn utvcklad sig och bödna Rodiguz inldd tt samabt md Spanins stösta skämimpotö Aix. Som sponsad pilot kund d sa m och dlta i tävlinga öv hla väldn. Md d nya tickn had acoflygning också blivit n potntillt siös tävlingsgn. Tillsammans md Aix äga va Raul också md och statad dt nya skämmäkt Act. Mn dan ft tt å av intnsivt abt och utvckling avslutads Act 2003/2004, innan d gntlign had kommit ut md någon skäm på maknadn. Jag fåga: Mäkt ACT lads n nästan innan dt böjad. Vad händ? Jag jobbad md Aix, dn stösta impotön av skämflygutustning i Spanin. D impotad Gin, Edl, Sup Ai md ma, och nu vill chfn fö Aix stata tt nytt mäk, Act. Vi had ba spanska dsigns och Pt Binkby och jag abtad md tstning och utvckling av skäma fö Act. Ganska snabbt had vi min acopototyp Raction kla, n skäm som visad sig vaa iktigt ba. Dt va dn skämn som jag äntlign fick till infinit tumbl md i slutt av oktob Mn plötsligt, fö oss anda på Act, vill chfn fö Aix invsta alla sina pnga på tt spothotll på Costa Rica och Act lads n. Dt va väldigt fustand att baa sluta på dt sättt och Claudio Mna, Dominiqu Cizau och jag böjad diskuta möjlightna att stata tt gt mäk. Vi kontaktad Olivi Nf (Advanc dsign) och statad NiviuK. Våt gt mäk. Vå döm. Ä NiviuK n ny och föbättad vsion av Act? Ja, som jag svaad på föa fågan så böjad dt md Act, mn vi had ingn kontoll öv fötagt. Nu kan vi vaa våa gna chf och göa allt på våt sätt. Du ha vait tillsammans md Baby så läng jag kan minnas, och nu ha ni gift. Hu fiad du? Dt hä böja likna Lov Magazins? Ja ja. Vi gift oss i böjan av 2004, ft att ha vait föälskad i sju å. Baby va faktiskt int i Euopa lagligt, ftsom hon uspunglign ä fån Agntina, och tt äktnskap fick pappsabtt att gå myckt snabba. Vi ä otoligt lyckliga tillsammans och äntlign kan vi sa unt i Euopa utan poblm md papp. Ban snat? Fö tillfällt ä dt int dt vi satsa på, mn dt komm säkt. Föst SAT, sn Tumbl och nu Infinit Tumbl. Vad komm hänäst? Någa fantasi om nya tick? Åh ja! Mn jag bhöv m tid till att jobba md nya tick. Und dn bästa täningssäsongn i å ha jag baa koncntat mig på att finslipa tick godkända av FAI på gund av VM i Villnuv. I vint ska vi till Agntina fö att täna och tsta nya sak. D bästa tickn to jag bli syncotick. Dt ä många sak Flix och jag s fam mot att tsta tillsammans. Hu tyck du att acotävlinga ha utvcklat sig? Tick och sättn dssa bdöms på ha ända sig något, på tt positivt sätt. Mn dt som vklign ha föändats ä pilotna. Dt finns så många oädda unga pilot på hög nivå. D lä sig alla tick på baa t å flygning. Dt ä dt som g mig känslan av vad aco ä i dag. Dt ä fån d nya pilotna d nya tickn komm att komma i famtidn. Stämm dt att dt ä på gund av dig som din bo Flix baa kan s på tt öga? Vad händ? Nä Flix och jag va små så lkt vi md dat. Du vt, såna pila man kasta mot n tavla på väggn. Jag satt n sån pil ätt i hans öga. Dt blv många bsök på sjukhus fö att fösöka ädda hans öga, mn dt gick int. Vi va baa små ban, mn jag ha väldigt dåligt samvt fö dt som händ. Fö två å sdan bytt du och Flix syncopatn. Mn på gund av n olycka dä din nya patn Pablo böt yggn blv du tvungn att flyga tillsammans md Flix ign. Min patn ha alltid vait Flix, mn Pablo och jag vill flyga tillsammans i Acoaia baa fö att tsta dt ftsom vi båda flög samma skäm, Raction. Mn stax fö tävlingn kock- 6

7 ad vi i luftn och Pablo böt yggn, och vi fick aldig chansn att flyga tillsammans som patns. Eft Acoaia föstod Flix och jag att dt vkliga tamt va SAT-Boths och ingnting kan ända dt. Vi läd oss flyga tillsammans och ingn känn oss så ba som vi känn vaanda Ni ä böd, mn ha ändå myckt olika flygstil och ni flyg dssutom olika typ av skäma. Flix ä m butal och aggssiv, mdan du ä m mjuk och finkänslig. Vad ä dt som gö att dt ändå funga så pass ba? Flix ä min dömpatn. I 18 å ha vi flugit tillsammans på samma plats, övat samma manöva och, fam till ganska nylign, flugit likadana skäma. Vi bhöv ingn adio fö att föstå vad dn anda vill, och vi älska båda att flyga. Våa stila skilj sig åt, mn ä ändå ganska lika. Och vi ha flugit synco tillsammans i sju å nu. Nä vi täna bhöv vi baa säga till vaanda vad vi vill göa, nya ll gamla tick, och dt ä baa lätt. Dt ä n fantastisk känsla att flyga synco md Flix. Dt ä så natuligt butalt. Nu nä du ha väldsmästatitln, vilka ä dina anda mål fö famtidn? Nya tick och nya stila ä dt jag dömm om. Md NiviuK hoppas jag på olika skäma fö olika flygstila. Vm vinn nästa VM i aco? Raul ign? Nästa VM ä på Voss i Nog Jag komm att vaa dä och komm att göa mitt alla bästa fö att vinna. Mn jag vt att dt int komm att bli lätt. 7

8 Kotisa Md CB till 9947 mt Und täning till VM i Manilla, Austalin, sögs dn tyska landslagspilotn Ewa Wisniska upp av tt CB. Hon föload mdvtandt och vaknad till mdvtand ft dyga 40 minut på 6900 mts höjd. Då had hon kastats unt md tt stig på 20 m/s till tt sjunk på 33 m/s. Hagl upp till 15 cm stoa bombadad hnn. Tots dt flög skämn, full md hål. Hon had dock int bomsana i händna. Miakulöst nog lyckads hon landa på n bondgåd. Hon va då täckt av is. På mts höjd kan dt vaa n till -50 gad. Samma dag omkom n kinsisk man, toligtvis i luftn ft att ha blivit täffad av blixtn, i samma stom. Fån Sidny Moning Hald Finland tt flygland I dn finska hängflygklubbn Jämis infoblad skiv n flyglda om d nya glna fö finska luftummt. Hö och häpna... Finska luftis vill vta vilka omådn som bhövs fö häng- och skämflyg und dt kommand ån. Man ska dfinia omådn unt flygställna, d pmannta flygomådna och d som komm att användas om klubba oganisa tävlinga. Dssa omådn kan sdan bkvämt svas fö flygning. Häng- och skämflygklubba kan också sva sglflygskto om d sammanfall (som d ofta gö, ftsom klubbana i Finland flyg fån samma fält som sgl). Dt positiva ä också att flygldan uppmunta alla att dfinia omådn modigt, ävn om d skull gå in i kontollat luftum, om dt finns ba tmikkällo dä. Bgänsa int flygmöjlight i föväg va hans åd. D vill också vta d cika 20 bästa hangställna så att till xmpl luftvapnt kan infomas vid lågflygningsövninga. Dn hä inställningn gilla vi och tyck att dt ä dt som myndightna bod hålla på md; att hjälpa människo att bdiva vksamht. Riikka Vilkuna Flygfstival och Svigcup i Å 28 apil - 1 maj 2007 Kom och njut av Ås häftigast flyghlg någonsin, 47 pilot ä anmälda till svig cupn i skivand stund, ä du md? Mind tävlinga fö alla licnsgad hålls. Divs uppvisninga och masso av spktakl aangas fö hla familjn. M info och anmälan på VÄLKOMNA TILL ÅREts FEST! Foto: DHV Foto: Pt Sjöstdt Inbjudan till Midnattssolstäffn 2007 Glidflygana och Pitå Flygklubb hälsa välkomna till n hlg fylld md flygävnty fö PM-pilot och fiflyga, nyböja som fana. Kom upp och upplv känslan att flyga i midnattsol md oss. Datum: 31/5-3/6 Plats: Älvsbyn md omnjd Vi komm att ägna oss åt divs aktivitt, till xmpl dagstu längs Pitå älv och flygning öv Bodns fästninga. Fly high & PM-ointing komm vi också att odna und hlgn. Fö d motolösa skämflygana komm dt und två av dagana att finnas möjlight till vinschning. Dt finns ävn möjlight fö dn oinvigd att följa md på n tandmtu md någon av d instuktö som finns på plats. Flyspots ha dan mddlat att d komm upp och kö n dmo/uppvisning av sina två Autogyo och F.I.B. ( Flygand båt ), däfö ä ävn Tik och UL välkomna till tt Fly In samtidigt. I nulägt ha vi ca 30 styckn PM-pilot som anmält intss, dt komm ävn folk fån Finland. Vi hoppas att så många skämflygskolo/åtfösälja som möjligt ha intss av att komma och dlta och visa vad d ha att bjuda. Ävn fl uppvisningskipag ä välkomna. Mddla oss via mail om ni avs dlta i dnna täff (namn, flygklubb och licnsgad) så att vi ha möjlight att plana aktivitt tc. Bond bokas i god tid då dt finns bgänsat antal plats. Vi kommnda följand: Nyfos Camping. Stugo fån två bädda till hotllum. (Ligg 5-10 minut fån täffns cntum) Fö bokning: , Run Vstlund, Älvsby sglflygklubb. Stugo, husvagn och tältplats. Fö bokning: , Hans Bjökman. Fö m infomation ll fågo, sänd tt mail till Ell kontakta Las Makstdt på tl: M info om Älvsbyn: samt Väl mött! //Midnattsolstäffn Paamototäff Västås Missa int åts häftigast PM-täff! Und pingsthlgn dn maj hålls n PM-täff i Västås och aangön bjud in alla intssad till n hälig flygtäff i n fantastisk flygmiljö. Vi bjud ävn in Svigs ldand PM-lvantö till n utställning dä du få s och tsta dt snast inom spotn! Und täffn komm vi att göa gmnsamma flygutflykt till Köping och Västås spotflygfält fö att visa upp vå spot fö allmänhtn. Bond finns på vandahm i nähtn. M info på Anmäl dig dan nu på wbbsidan! Välkommn till Svigs stösta/bästa PM-flygtäff 2007? Göan Aonsson Nytt nationllt kotnumm Kan vaa ba att vta att sjukvådsådgivningn ha nytt nationllt numm, Dt finns också n ny wbbtjänst www. sjukvadsadgivningn.s.

9 SSFF utväda tandmflygning md paamoto Pll Linnstand, Cius ha bviljats tillstånd att flyga tandm md paamoto fö att tsta olika igga och skäma samt fö att pova olika mtod vid utbildning till PM-tandmpilot. Vi vt att fla fana PM2-pilot vill flyga tandm och vi to att Pll kan hjälpa oss att utväda lägt. OBS att dt ä fotstat och fotlandning som gäll, dvs flygning nligt BCL-D 4.4! Dt ä sto skillnad att hanta n tandmigg md moto jämföt md n vanlig tandmigg vilkt komm att käva att vi utabta utbildningsplan och infö gistingskav fö tandmigg md moto. Vi s fam mot att få täta appot fån Pll om hu han upplv flygningn och vilka igga och skäma som kan komma i fåga. Målt ä att ha tt ba undlag fö bdömning om hu tandm skall intgas i våt glvk fö åsskiftt 2007/2008. Till Svigs samtliga skämflygskolo Vå fina anläggning vid ESNP Pitå VI finns till föfogand fö skolning fö samtliga Svigs skämflygskolo. Vi ha haft myckt gott samabt gnom ån md Sky Advntus samt Rd Out. Vi flyg i midnattssol und fla vcko. Vädt ä då som man buka säga laboatoimässigt födlaktigt fö skämflygskolning alla katgoi. Stoa möjlight finns hä gnom dtta fnomn sommatid och n otoligt fin plats/anläggning tillhandahåll vi fö skolning kostnadsfitt! Soln lys dygnt unt vid midsomma. Bond fö lv gatis samt ävn läa i självhushåll md myckt god mysfakto. Info hålls av sktionsansvaig Pä Johansson Tl ll Instuktössminait En gång om åt täffas Svigs instuktö fö att vidautbilda sig och fö att diskuta aktulla ämnn. Dn novmb hölls 2006 ås sminaium i Götbog. Und dssa daga avhandlads famfö allt Foto: Hln Kihlstöm d nya föändinga i licnssystmt som planas täda i kaft fösta juli Dt hanns också md n uppskattad Fösta Hjälpnkus anodnad av Göan Aonsson. Blöt skäm - paachuting pga gnsku Dt diskutas ibland hu glidskämas flyggnskap påvkas av fukt och gn. Hä följ tt fat md analys av n olycka i Schwiz i somas. Kal Slzak, DHV:s säkhtschf, ä föfatta och Pt Loskow ha övsatt till svnska. Atikln ha tidiga publicats på paagliding.s. Söndagn dn 23 juli 2006 intäffad i flygomådt Ebnalp i Schwiz n svå glidskämsolycka. En fan kvinnlig pilot had flugit gnom n sku, nä hon övaskads av att dt böjad gna fån tt moln. Utan vida övgick hnns skäm (DHV 1-2) i pmannt paachuting. Standadmtodna fö att komma u n paachuting (tycka fam A-mmana, tampa på spdpinnn) åtföd int skämn till nomalflygläg. Pilotn bslutad sig fö n landning und paachuting på n bant äng. Alldls fö makn måst hon nog oavsiktligt ha dagit lit i bomsana. På cika 2 mts höjd tippad skämn bakåt i fullstall. Vid ndslagt ådog hon sig n svå ländkotskossfaktu, lyckligtvis utan skado på yggmägn. Fnomnt paachuting md våt skäm ä känt sdan n tid tillbaka. Vi vt också, att olika skäma aga myckt olika. Dt finns sådana som flyg lativt nomalt ävn ft stak gnomvätning. Många pilot ha fanhtn av att fiskt kunna kuva vida und basn av tt gnand moln, utan att konstata n föänding av sin glidskäms flygbtnd. Anda appot ld till slutsatsn att ibland kan tt inga vattnupptag lda till n föhöjd paachutingbnägnht. Så skadads till xmpl i föfjol n lv vid n paachutinglandning. Han had ndast flugit tt fåtal minut i myckt lätt bgynnand gn. Ävn i dt aktulla fallt bskvs gnskun som lätt och föga givand. D hjälpa som ilat dit fann n skäm som dan tokat. Fån bogsvksamht ä dt känt att dan lätt fuktad och ingalunda gnomfuktiga skäma (vått gäs), visa n föhöjd paachutingbnägnht. Ett mönst som visa vilka DHV-klass som ä m ll mind stakt böda kan int skönjas. Incidnt ha blivit kända md skäma i alla klass. Skämns åld tod spla n oll, ty ma nötta tyg ta upp m vattn än vad nya gö. I dt snast fallt va dock skämn som ny. Viktigt ä, att glidskämspilot ä mdvtna om dnna vntulla poblmatik. Böja dt gna und flygt så lämna av säkhtsskäl gnast skuomådt. Bomsa int onödigt stakt, gö ingn manöv md föhöjd anfallsvinkl (som att da öon). Om föhållandna tillåt - spda! Vid bhov av n landning und pmannt paachuting, så låt mdvtt bli att bomsa. Instinktivt vill många nämlign göa just dt nä man näma sig makn, fö att som man to minska dn höga sjunkhastightn. Und pmannt paachuting så innbä dock n boms som das ndast tt fåtal cntimt n fullstall och dämd n okontollad stötning. Vid stö höjd öv makn kan man också bsluta att kasta äddningsskämn. Födln: Dt kvastå alltid n faa fö okontollad aktion av glidskämn näa makn, till xmpl att dn böja flyga u paachutingläg och dyka famåt, ll att dn på gund av n minimal bomsning stalla på halva ll hla vingn. Sjunkhastightn und äddningsskämn ä vid ätt vald stolk i gl mind än vid stabil paachuting. Dn kvinnliga pilotn som va md om olyckan i Schwiz appotad sjunk md 6 m/s. Yttliga infomation btäffand dtta ämn finns i n atikl i n 1:2004 av Skämtyckt/Hypoxia, und ubikn Flygning vid gn - hlst int!. Övsatt av Pt Loskow 9

10 Pyla Fototävling 2007 Va md och tävla om n Sup Ai Altiando sl! Flygsäsongn -07 ä hä och vi på Stockholms Skämflygskola vill på dtta sätt uppmana till att fotogafa ma och dla md av a häliga skämflygupplvls. Vi hoppas på att få ihop n fantastisk samling bild att dgla öv på gniga daga. Vinnan få n lättvikts Altiando sl, något som alla pilot kan bhöva! Bildna och info om tävlingn hitta du und övigt på Hälsninga Simon och Mia, Stockholms Skämflygskola Bogslina Lios ha nylign gjot n hala lina utan hölj som lämpa sig ba fö fö vinschning och ska nligt uppgift vaa lätt att splitsa. Dn finns i 2 diamta: 2,5mm 375 dan och 3,2mm 500 dan. Bägg komm på ull om 1000m. Dt finns också spcialnåla fö splitsning som kosta nån hunding och fökota splitstidn till ca 10 skund. Tjjgj! Nu ha dt blivit lit lätta fö tjj att hitta n passand skäm! Poblmt md att hitta n skäm md ätt viktintvall fö lättviktiga tjj ä ingt nytt. Äntlign ha n skämtillvka föstått att tillvka n skäm md viktklass som funga. U-tun ha tagit fam n spcill skäm fö tjj, LADYGUARD, DHV 1. Dn finns i stolkana XXS (50-80), XS (65-90) samt S (80-110). Ett plus ä ju föstås också att dn ä snygg md n litn fjäil på. Dn ä också något lätta att bäa än n taditionll skäm tack va Poch dukn som används. Hög passiv säkht utlovas också. Vad händ md luftummt? Txt och foto: Cal Göan Nyll z I höstas skdd n ngativ föänding i luftummt. Luftfatsstylsn, LFS, ökad då dn hoisontlla spaationn, dt vill säga avståndt i sidld, mllan kontollad luft och sglflygskto fån minst 1 Nm till minst 3 Nm. 1Nm (Nautisk mil) motsvaa 1852 mt och dt innbä att man ökad minimiavståndt fån knappt 1,9 km till dygt 5,5 km. Nä SSFF tog kontakt md Sglflygföbundt, SSF, som äg avtaln på d flsta sktona vi använd så påstod d att 80 % av sktona int kund öppnas fö sgl och skämflyg. Om dtta vo sant så skull stoa omådn bli stängda fö oss ftsom tillåtn flyghöjd skull bli fö låg fö att tillåta distansflygning. Fö att få da på hu ändingn påvkad vå vksamht så kontaktads alla klubba och skolo i landt. Dt stod snat klat att påvkan int va så sto som Sglflygföbundt påstod. Kontakt ha också tagits md omådskontolln fö att klalägga vilka skto som d ans ä påvkad. Rsultatt av vå undsökning visad att dn hoisontlla spaationn dan ä 3 Nm fö sglflygsktona i stoa dla av landt. Dt innbä att poblmn vi nu pata om ä bgänsad till luftummt utanfö Götbog och i Skån, s katan, och bö i fösta hand flygvksamhtn vid vinschfältn i Kolbäck och Sjöbo. Fö att kotsiktigt lösa poblmn ha klubbana i Skån och Götbog tagit kontakt md omådskontolln fö att s om man kan ända sktona så att vi fotsättningsvis kan öppna sglflygsktona fö vå flygvksamht. Fämst bös sktona Sövd, Sövd Nod, Alingsås, Vågåda och Hljunga. Kontaktna ä myckt positiva och kontollna anstäng sig fö att hitta imliga lösninga. På läng sikt ha vi int gtt upp fösökn att påvka Luftfatsstylsn att åtta dn gamla spaationn i hoisontalld. Dtta gös tillsammans md Sglflygföbundt som ha bstämt sig fö att fösöka övtyga Luftfatsstylsn md n tung 10

11 Paamotopyla En ny hjälm spcillt dsignad fö PM-pilot tillvkas av dn Tjckiska fiman FlyStyl. Dn ha inbyggd adio och n massa godis, som bullskyddand öonkåpo md inbyggda hölua, PTT-knapp utanpå hjälmn i bomshöjd, busducad mikofon, koppling fö xtna nht, typ blutooth fö tlfonn mm. Till hjälmn finns n fägmatchad kollktion av flygkläd, n 2-dlad vindskyddand flygdäkt fö somman och n hltäckand vintovall. Salufös i Svig av www. paapow.s Räddningsväst En automatiskt uppblåsba äddningsväst kan vaa n måst ha -pyl fö alla som flyg näa/öv vattn md paamoto. Dn håll 200 kg flytand, väg 650 gam och ska nligt tillvkan vaa väldigt nkl att monta på din PM-igg. Salufös i Svig av Paapow. iskanalys som ha utföts i Tyskland. Dnna analys ha lgat till gund fö Tysklands bslut att bhålla nuvaand spaation om 1 Nm, då appotn visa att flygsäkhtn int påvkas positivt av n ökning av spaationn. Nä appotn gåtts ignom odntligt fö att s om dn ä användba på svnska föhållandn, så komm vi att tillsammans md Sglflygföbundt uppvakta Luftfatsstylsn och fösöka få till n åtgång till d gamla spaationsglna. Om dtta int lyckas så finns tt pa anda altnativ som man to att Luftfatsstylsn kan accpta mn som int ä lika intssanta fö oss. Ävn Riksidottsföbundt ha föklaat sig villigt att stötta oss i diskussionna. Föhoppningsvis ha vi löst poblmn und vån så att sommans flygvksamht kan bdivas som vanligt ävn utanfö Götbog och i Skån. > Ozon Svig:

12 Rjsutan av Lasa Jonsson Skämflyg-VM i vintväd Nästan 70 pilot samlads i Takai, Litaun fö att tävla om titln som väldsmästa i skämflyg. Samtidigt som vissa pilot föbdd sig fö att flyga distans i VM i Austalin, tävlad 14 nation i pcisionslandning i vintföhållandn. Föhållandna va kävand, mn oganisationn, und ldningn av dn kaismatisk tävlingsldan Violta Gigoaitian, gjod allt fö att hålla pilotna nöjda. Vam mat och dyck bjöds vid tävlingsplatsn, bondt va oganisat i tt glänsand nytt hotll och cika 50 fivilliga oganisationsmdlmma va bdda att hjälpa pilot md alla paktiska fågo. Oganisationn va pofssionll och säkhtsnivån i tävlingn myckt hög. Pcisionslandningns kaft i mdia bod int undskattas, tävlingn följds av nationll TV och ävn TV-station fån sådana länd som Sydkoa. Und d snast ån ha komptnsnivån i pcisionslandning ständigt höjts. Nya nation såsom Tjckin, Japan och Tukit ha kommit md och idag ä topplacingana und håd konkuns. Eft åtta tävlingsdaga och öv 900 flyg md dt xtmt ffktiva litauiska vinschsystmt va dt klat vm som va bäst. Slovnin tog lagguldt fö tdj gångn, md Tjckin pcis bakom sig. Slovnins Matjaz Fic (Ai Systms) blv individull väldsmästa fö anda Foto: Ptas Saulnas gångn, mdan Andy Wbst (Ozon) fån Stobitannin tog silvt och dn 16-åig Matin Jovanoski fån Makdonin bonsmdaljn. Tots sin unga åld ä Matin dan n fan pilot, som också tävla i distansflygning liksom d flsta dltaga. Rsultatn blv imponand, Matjaz Fic slutad md sammanlagt 62 cm fl ft 11 flyg på n 3 cm pick, dvs 5,6 cm p flyg. Slovnins lagguld va säkt md sultat 1234 cm, i gnomsnitt 25 cm p flyg av lagts 4 mdlmma och 12 tävlingsundo. Tävlingn i Takai va dt fösta VM:t fö kvinno och dt va Tukits Funda Duusu-Cici som tog hm guldt. Txt: Riikka Vilkuna Distansligan ä n tävling som aangas av götbogsklubbn Västa SK, dä man und åt få samla ihop sina distans som flygs i Svig. Ligan vanns i å av Jann Jänsjö, XCCP bosatt i Stockholm. Int många kilomt bakom va 2:an Oi Lvin, också stockholma mn hmmahöand i Cius. tdjplatsn gick till jägmäst mästan Hans Gustavsson fån Noskn. Svnska distansligans slutställning: 1. Jann J 206,8 km 2. Oi L 201,9 km 3. Hans G 179,1 km 4. Andas F 167,8 km 5. Ands E 164,4 km 6. Pt S 156,0 km 7. Patik G 150,6 km 8. Magnus Ö 136,5 km 9. Mimmi M 134,5 km 10. Svant R 121,3 km SM/NM Anncy ås vandand tävling Nodic Opn hölls ävn dtta å i Anncy. Dnna gång md nomännn som väd. Nodic Opn ä int baa d nationlla mästskapn fö d Skandinaviska ländna utan också n ba tävling intnationllt fö att jaga ankingpoäng fö PWC intäd (Paagliding Wold Cup). Dtta gö att nivån på tävlingn höjs. T hat und lit svåa föhållandn någon dag, gjods und juni månad. Bäst av alla flög Eik Rhnfldt som vann hla tävlingn, hmmaplan ä tydlign ba! Sn va Eik i stofom ft myckt täningsflygning md fanska landslagt und vån, täning av ba klass! Gattis Eik!!! Rsultat SM (ndast 10 fösta av 23st svnska) 1. Eik Rhnfldt PC2000 Mac Magus5 2. Lasa Jonsson Å Boomang4 3. Fdik Lindholm Å Boomang2 4. Pt Sjöstdt Fnix Boomang4 5. P Suits Cius Advanc Omga6 6. Mikal Wadlund B-stallt UpTango 2 7. Fdik Angim B-stallt Ozon Addict R 8. Jann Jänsjö XCCP Boomang3 9. Magnus Östbg Cius Mac Magus 10. Johan Blomquist VSK Advanc Omga6 Lagsgn föll dtta å till Å SDFK. Rsultat Nodic Opn 1. Eik Rhnfldt SWE Mac Magus5 2. Btand Schol FRA SOL ARF2 3. Rolf Dal NOR UP Taga2 6. Lasa Jonsson SWE Gin Boomang4 24. Fdik Lindholm SWE Gin Boomang2 26. Pt Sjöstdt SWE Gin Boomang4 12

13 EM Mozin 2006 ås landslag bstod av Eik Rhnfldt, Lasa Jonsson, Magnus Östbg, Pt Binkby, Åk Kindblad samt Anna Rydh. Bäst av svnskana flög som vanligt Eik, nästan på hmmaplan och i stofom fån NM låg Eik bland topp 10 läng, mn lit nv mot slutt gjod att han halkad nd till plats 40 i slutändan. Pt Binkby gjod kät åtbsök och flög som vanligt intssant, mn lit fö många misstag och kansk lit ädsla som nyblivn pappa? Lasa gjod bot sig dan fösta dagn och flög däft bätt och bätt, mn had lit svåt att ta ign Magost: n Magnus nådd int iktigt fam i sin natuliga fom, mn flög i mål många daga. Åk gjod pmiämästskap md tävlingsskäm fö fösta gångn, flög i mål många daga. Had kansk lit ovana att ligga på spd? Ett stot tack till bitädand täna, Åks fu Inggäd. Hon höll koll på oss alla und EM, allt fån lunchpakt, gps-hanting och koll på vat vi va. En sådan paabumfu skull vi alla ha, tack Inggäd! Anna va nda tjj md på lagt, på plats md hla familjn. Flyg n DHV2 skäm, kansk lit svåt att hänga md vissa daga då dagn ta slut? Mn hon ha myckt tid i luftn då hon stoa dla av åt ä i Austalin. EM bjöd stundtals på håda föhållandn då självast Binkby tyckt dt va läskigt! Ell ä dt månn gnna som ändats ft att han blitt pappa? Däom tvista d läd Rsultat EM svnska: 40. Eik Rhnfldt Mac Magus Lasa Jonsson Gin Boomang Åk Kindblad Aiwav Magic FR 86. Pt Binkby Aiwav Poto 92. Magnus Östbg Mac Magus 116. Anna Rydh Advanc Sigma6 3 fämsta EM: 1. Luca Donini ITA Gadint SR7 poto. 2. Chistian Mau CHE Advanc Omga poto. 3. Tomas Baun CZE Mac Magus Poto. Monaca Opn P Suits på fmt plats i Monaca Opn. Gattis Pkan! Han slog gand mästan Stv Cox fån Schwiz, kan dtta vaa åt Pkan slå ignom och hota Eiks SM titl? Magnus Östbg näst bäst svnsk på n fmtond plats, Pt Binkby på tjugond plats. (Flygands n snat söndfalland Poto vid namn ACT.) Fö hla listan, s: P PWC Colombia Patik Nitlisbach och Olov Nydahl va nda svnska på n tävling i Colombia. Olov Nydahl ha sitt fösta å på n dhv 2-3 skäm, n kill att hålla lit koll på i famtidn. Kansk n ny stjäna på dn svnska himln? Olov slutad på n 33: plats och Patik på 45: plats. S pdf SC 2006 Svigcupn 2006 löpt öv fm dltävlinga dä dt blv hat på fya av dm. Dt inldds i Å dä vädts makt int vill vaa till lags. Dltävlingn avgjods i balansingshat i paallllslalom. Vinna blv hmmapilot Fdik Lindholm, dock utan poäng till SC. Nästa plats blv Mälacupn, stånd åligt Foto: Pt Sjöstdt aangmang md ba oganisation. Coolast av alla va Nolandsligan som satt md allvaliga min o tittad på alla fösök att lämna fältt. Nä dt böjad lyfta nyttjad d sina köplats och dog alla iväg fån fältt på sina nda vinschdag. Vinna blv Ulf Nyland. Svigcup 3 va und Nogcup vinga dä VSK oganisad svnskt dltagad i Hvittingfoss, vinna blv Magnus Östbg som dssutom slog alla Nomännn på hmmaplan. Svigcup 4, Kittlfjäll. Dn gaml vtann fån nolands uskoga, jägmäst Hans Gustavsson stod ft fya hat som vinna högst upp på palln. (Hmmaplan ä ba?) Sist mn int minst avslutads dt hla dä åt böjad, Cius stod som väd i Å. Dnna gång vill vädts makt bätt. Ett hat blv gnomföbat und svåa föhållandn, vinna dnna gång blv Pt Sjöstdt följt av två lokala pilot. Int alls hmmasönna som vann dnna gång. Summa summaum blv åts Svigcup : 1: Hans Gustavsson Noskn 2: Ulf Nyland Noskn 3: Emanul Bodin Noskn Stakt flugt av nolänningana! Gattis Hans! Tävlinga 2007 SM/NM hålls i å i Pidahita, kansk lit ma svnskt dltagand? Svigcup: Apil Å Maj Mälacupn ll Cius hmsida Maj/juni VSK Vittingfoss? I somma Kittlfjäll Sna i Å? Cius i Å? Väldscupn PWC Håll koll på våa svnska i Austalin! VM austalin 13

14 Stäckflygläg i Stobg Txt och foto: Gunna Rm Nä vi i Albatossklubbn had åsmöt patad vi om att vi måst lägga in våa aktivitt i almanackan fö att fl ska ha tidn avsatt till flygning. Dt bli ofta annas ingnting av och gäsklippning och familjaktivitt ta tidn i anspåk. Ingt ont i dt, mn vat tog flygtillfällna fån fö vägn? Nä tog anda intssn öv? på fältt och bkvämlightn ökad dämd odntligt. Kompltt kök, toa, samlingssal och bastu ä ju int illa fö oss som nomalt lda Tangia och tälta. Dt ha ju också sin cham, mn visst va vi ma utvilad ft n natt i n vanlig säng. Vi had patat ihop oss md skämflygana dn hä gångn om att köa lägt tillsammans, md samma mål, mn kanhända va dt blåsvädt som avskäckt dm. Ingn skämflyga kom i alla fall. Ifjol had vi gmnsam gillning n kväll ft n bogsopatösutbildning och då lät dt som n vttig idé att tsta. Vi få väl pova någon annan gång. Blåsigt. Vi skull köa n kotvcka i å, tosdag till söndag, mn ft svaga pognos md masso av vind, så vald folk att int ansluta föän på fdagn. Dt blv lit shopping und dagn innan vi åkt ut till fältt. Ingn flygning alltså. Jag patad md Tomas Södkvist som satt i Vågå och d had samma bkymm. mdvindn. Om möjligt vkad söndagn ännu m hopplös. Visslign had vindn mojnat, mn iställt kom n hög molnskäm in och vi kund s halo unt soln. Vi köd många bogsinga und dagn och ibland kom tmikcyklna lagom i tid fö att någa skull lyckas hänga kva n stund. Dock va dt sällan någon som kom högt. Föst snt på ftmiddagn visad n spasam cumulusutvckling på att föhållandna va bätt. Hikki Pkkala lyckads vid fmtidn komma upp och iväg, mn jag to dt blv n blåsa och mdvindsglidning som stannad ft n dyg mil. Jag vt int hu man ska utväda satsningn och avgöa om dt va lyckat, mn alla vkad glada och nöjda nä vi skiljds och jag to dfinitivt på att fösöka ign. En annan gång ä vädt bätt och sultatn bli då något annat. Vi had ju ävn två nyböja md som fick flyga lokalt md sina lvlicns och jag to d läd sig myckt av oss anda. Tio pilot kom till stat och dt 14 Fö att öka antalt klubbaktivitt och fösöka göa distansflygningn m fokusad, så bstämd vi oss fö tt stäckflygläg i Stobg som ä tt bogsfält utanfö Avidsjau i söda Nobottn. Hä ä dt gott om fi luft och dssutom md tt koncpt som ä bpövat. Numa ä dt utökat md n västlig bogsiktning dä vi kosa vägn md bogsdagt och däfö ha vi skyltat av fö tafikn md vägskylta sägand: Annan faa Hängflygning. Västlig vind ä vanligt i omådt och tmiskt ha dt visat sig funga iktigt ba. Fö tillfällt had vi lyckats få hya in oss i n fö dtta militäbaack som finns På lödagsmogonn va dt fotfaand myckt vind, mn vi fo ut och iggad i föhoppning om att dt skull mojna lit und dagn. Vindn va västlig och vi bilbogsad md nkl lina öv vägn. Dt såg int lovand ut och dt va int alla som vald att stata ns. Dt va dssutom kaftig tubulns vid makn, så dt va väl klokt tänkt. Makvindn pndlad upp mot 8 m/s och ingn todd väl att vi skull lyckas flyga stäcka. Int d bästa föutsättningana alltså. Tägn vinn ibland: Jim kom upp i molnbas som va stax und 1200 mt och dog iväg. Dt blv väl ingn stö snsation md söndblåst tmik, mn han fick i alla fall 22 km i yms fla nästa gång. Dt stå n bogstik i hangan också, så dt finns fl statmtod att välja på i Stobg. Bilbogsingn funga ba och ä billig, så tikn fick stå dn hä hlgn. Gunna Rm Albatoss HFK

15 Odföandn ha odt Hj flyga! Foto: Pivat Då ha åt tt vksamhtså avslutats. Jag tänkt int blicka bakåt utan iställt s fam mot 2007 som bjud på nya utmaninga och famföallt myckt flygning. Dock vill jag föst skiva lit om dt sista som händ föa åt, vå konfns och våt åsmöt. På åsmött valds jag till odföand och vill nu tacka fö t fötond. Jag avlös Las Rdhamma, tack fö din insats d gångna ån. Las lämna oss int utan stanna kva som ldamot i stylsn. Nya i stylsn ä också Bngt Höök, Chistoph Kvanstöm (Cibb) och Mats Fnstöm. Jag hälsa välkomna till stylsn och hoppas ni komm md många nya idé om hu vi ska föbätta vå vksamht. Jag ä säk på att n dl av int känn mig, så dt ä väl på plats md n kot psntation av mig själv flyttad jag till Skån och dt va dä jag böjad flyga på allva. Dt blv dn klassiska skånska vägn md Hamma, Fankik och Italin. Jag böjad dock flyga i Lulå md skotbogsing på älvana och passad Linköping på vägn södut och dämd Öbo och Köping. Jag ha tävlat sdan någa å tillbaka, mitt fösta SM va i Timml och föa åt aangad jag tävlingn i Flt. Jag ä ävn instuktö och ha fämst gundskolat i Hamma. Dagn innan åsmött höll vi vå åliga konfns. Föst upp till diskussion va säkhtn. Vi ha haft två appotad olycko och n incidnt und dt gångna åt. Olyckona va n konskvns av pilotfl. I dt na fallt låg pilotn kva fö läng på tt hang och i dt anda fallt kom pilotn vid sidan av landningn ft att ha fastnat md amn i n wi. Lyckligtvis blv dt baa matilla skado i båda falln. Olyckona va int d fösta i sitt slag, vilkt dock incidntn va. Jag ha n ätt ba bild av vad som händ. Jag satt nämlign i tikn och då föstå ni att dt handla om tikbogsing. Hängglidan had lit svåt att hålla höjdn bakom tikn. I inldningn till händlsn ligg han högt mn sjunk snabbt und tikn. Nä jag vänd mig om s jag vingn sntt n till hög.bogslinan ä så slack att dn ligg i n loop ovanpå sglt mn stäcks snabbt upp. Linan ha dock fastnat i vingn, tolign i A-amn och nä dn stäcks få vingn n kaftig nos upp öls och das unt i n loop. Eft n anda loop få pilotn åt kontoll öv vingn. Han konstata att dt int finns någa synliga skado på vingn och flyg då tillbaka till fältt och landa nomalt. Dt finns fämst två fakto som bidog till att allt gick väl. Dn fösta va att vklänkn gick av dikt nä linan spänds. Om dn int gjot dt skull vingn tvästanna nä dn kommit halvvägs in i loopn, pilotn skull fallit n i sglt och tolign had kosbommn knäckts. Dn anda fakton va att vklänkn satt tilläckligt långt fån hängglidan så att dn fotfaand fanns mllan tikn och dn nya infästningn vid lintasslt. Att vi had maginalna på vå sida bodd int på tu, utan på våt glvk. Föa vintn had vi n diskussion om las och slutsatsn va ävn då att våt glvk va kokt. Dt ä int utfomat fö att vaa bkvämt, utan fö att man ska ha maginalna på ätt sida nä yttlightna intäffa. Flyg aldig md fö stak vklänk ll md vklänkn fö näa hängglidan! Eft säkhtsdiskussionn följd n psntation av Esbjön Olsson om SMHIs tmikpognos. Psntationn va uppskattad. En nyht fö mig och ävn fö n dl anda va att dt finns två pognos, basad på olika dtaljad gidnät, 22 och 11 km. Dn m dtaljad ht HIRLAM 11 och dyk upp i mnyn till vänst om man logga in på ätt sida: podukt.smhi.s/spav/klsoa/indx.htm. Dn dla upp Svig i nio gion ll kato mot två fö HIRLAM 22. Infö nästa säsong finns ävn plan på att använda tt gidnät på 5 km. D m dtaljad modllna ha stö möjlight att ta hänsyn till lokala fnomn, t.x. sjöbis. Nog om vad som ha hänt. Låt oss iställt blicka famåt. I å ha vi ävn fått n ny chfsinstuktö, Hans Bg. Han mdvkad vid åts instuktöskus och komm ävn att aanga n ptitionskus i böjan av nästa å. På konfnsn psntad han någa nya idé fö att maxima möjlightna md d olika föutsättningana vi ha i d olika dlana av landt. Bngt Höök och Cibb ha ävn visat intss fö att maknadsföa spotn. Låt oss hoppas att dssa aktivitt bilda symbios och utfallt bli många nya pilot. Myckt av dtta abt måst sk på klubbnivå. Dt ä våa instuktö som sköt skolningn och d lokala klubbana måst skapa möjlight fö d nya lvna att få flyga och utvcklas. Föbundt kan skapa föutsättningana, mn abtt måst sk i dn lokala klubbn. En annan sto föänding nästa å ä inföandt av fotstatad UL. I missn fö dn nya BCL infös dnna flygfom und hängflygt. Myckt av lagstiftningn ä dan skivn, mn dt åtstå myckt abt md att ta fam utbildningsplan och utin. Ett abt som dlgats till oss av luftis. Mats Fnstöm ä i full gång md dtta abtt och Tomas Ptson ha ävn lovat att hjälpa till. Båda ha fanht fån inföandt av paamoto (skäm md moto). Dtta kan g tt stot lyft fö vå spot. I synnht fö d som ha långt att åka till hang och flygfält. Jag tacka fö odt P Andsson ny odföand i SHF 15

16 SPIONEN SOM KOM TILL REVOLUTIONENS JÄRNNÄVE Txt och foto: Thomas Kain Fö fjäd gångn ä jag nu i Kuba ign. Ävn dn hä gångn md n jäl övvikt i bagagt. Md dt mnas nu int min ondö unt magn, utan n Aia Tnsion som jag ha md mig som donation till mina kubanska skämflygvänn (stot tack till Johan Ön!) Rdan anda dagn av min vistls på dnna Kaibins päla da vi iväg till El Pnon d Fail, tt hangställ vid havt 5 mil öst om Havanna. Vi bstå av min kompis Raudl, numa vicpsidnt i kubanska flygspotföbundt och fm anda skämflyga. På dt 70m höga hangt täffa vi också n Italinsk pilot och någa Agntina md tandmskäm. Eft tt känna-sig-föflyg anslut jag mig till d anda som gunga omking på dt cika 200m bda hangt. Som vanligt bli jag snabbt uttåkad nä jag hanga, däfö topplanda jag ft n halvtimm. Dt bli att dicka vattn, da vitsa om Fidl Casto och hlt nklt njuta av tillvaon. Dagn däpå åk Raudl och jag md Dollabussn till Santa Claa. Md n litn muta till El Commndant på bussn släpp han av oss vid avtagsvägn till byn Pimo Eno. Pimo Eno btyd 1:a Januai dagn fö 46 å sdan nä Fidl Casto tog maktn i Kuba. Byn gundads 1984 nä man byggd n högstadiskola ut på pampas. Byn ä int sto, snaa väldigt litn, dt bo 30 familj i något som likna tt abtsläg. Mn dt finns n Loma (bg) dä, Vista Hmosa, stolta 220m hög utan lift och utan bilväg upp, baa n gångstig. Kubannas idologi btäffand hu man ska anlägga stiga uppfö tt bg ä: fam till bgt och sdan akt upp. Dt hålls ätt så ofta tävlinga dä. Alltså måst dt ju vaa ba. Mn fösta dagn bli dt mst hangning så min ntusiasm håll sig inom imliga gäns. Anda dagn bomba jag u und fösta flygt och ft n svttig pomnad upp till statn ign komm dt in n font och dt böja gna. En töst i ländt ä att jag få välbhövlig motion. Tdj dagn kan jag ft n stunds hangning få anslutning till n svag mn ihålland blåsa som sakta mn säkt lyft mig öv toppn och vida upp till 700 mt. Jag g mig iväg fån Vista Hmosa md fömaningn; håll dig till motovägn kand i bakhuvudt. Eftsom stigt ä svagt kuva jag hla tidn mn pssas av huvudvindn västut, alltid md motovägn und mig. Eft cika 2 mil gå jag n fö landning bdvid vägn och ft n snabb packning ställ jag mig fö att lifta tillbaka. Stax stanna n ambulans, modll skaltig och nä jag hoppa in så ligg dä n höggavid kvinna som ska till sjukan. Nä jag komm tillbaka till byn s jag att någa av d lokala pilotna av någon anldning ä sua. Dt visa sig att två av dm, nä d int såg mig m i luftn ovanfö bgt, ha tott att jag had kaschat och ltad ft mig öv hla bgt. Eft någa öl och lit hmbänd om ä allt fid och föjd ign. Vi tog nattbussn till Bayamo och sdan taxi till Guisa, n by dä jag ha vait tidiga och dä jag ha haft tvliga flyg. Guisa ligg vid fotn av Sia Masta dä Fidl Casto föd sitt gillakig ån -57 till -59. Just i Guisa vann han fö fösta gångn öv n styka av diktato Batista s tupp. Dt ä alltså hlig mak. Roly ä odföand i dn lokala flygklubbn. Han ha hittat n ny statplats upp i Los Numos, dt ä någa småbya utan namn, d ht baa 1,2,3 och så vida. Vi hy n tänggånd lastbil och hla gängt, ca 15 skämflyga, skumpa iväg i t timma upp i bgn. Nä vi komm fam till by n 3 och ta n cafcito på bodgan stga n popt klädd viktigptt fam och fåga vad vi tänk göa och vad dn dä utlänningn (jag) ska göa. Nä Roly unda vad dt angå honom psnta han sig som fötäda fö dt abtand folkt. Sn läxa han upp oss att dt hä ä int nåt jävla tuistomåd utan Sia Masta, Rvolutionns Jännäv! Han ha minsann stt att utlänningn ha fla kamo, hä ska dt int spionas, punkt slut! Han ing ävn till polisn i Guisa och vi få bskdt att alla kuban få flyga mn int utlänningn, han få int ns bada i ån. Så dt va baa att titta på nä någa anda sglad iväg mot d hägand cumuli ovanfö oss mdan jag fick änta lastbiln ign. Jag va jält su och fundad öv att skicka n bild till honom på hans håla som jag kan tanka n på Googl Eath. Mn d anda föklaad att dt va mningslöst, han tillhö dom dä som lv kva i dt föflutna och som kansk int ns vt att dt finns satllit som kan fota hans Maximo Lid och Commandant n Jf nä han pta sig i näsan. Dt va sdan int sto mning att söka tillstånd hos Immigacion i Bayamo, jag skull ändå int vaa kva m än 2 daga till, däfö bslöt Raudl och jag att åka tillbaka till Pimo Eno. Mn föst skull dt fstas: dn 17 dcmb ä dt nämlign Sankt Lazaus-dagn, dn stösta ligiösa fstn md Santia, dt vill säga sång och dans famfö tt alta i vatannat hus kvälln innan hlgdagn. Dt fotsätt ävn dagn däpå ftsom dt åka vaa lödag och då ä dt ändå noch cubana, dvs sång och dans lit vastans. Ävn jag svängd mina luviga och jag to att många Guisabo fotfaand gava åt minnt av dn synn. Väl famm i Pimo Eno va dt baa att knalla upp på Vista Hmosa ign. Dä bombad jag u fösta dagn mdan Raudl dog iväg öv byn och fick nästan 900m. Nästa dag va dt min tu. Eft någa timmas väntan böjad dt bli odning på blåsona och jag statad och fick snabbt höjd. Jag väntad i luftn på att Raudl skull stata så att vi tillsammans kund da iväg på distans. Eftsom han aldig kom upp i luftn kuvad jag vida som fösta gångn och flög mot stadn Santa Claa, t mil västut. Nu kom jag ju aldig så långt. Jag landad nästan pcis på samma ställ som fö n vcka sdan, baa 100m läng. Dock slog jag Raudls höjd nä jag va i molnbas på 956 m! 16

17 Ävn liftningn tillbaka tog läng tid. Eft n halvtimm stannad n lastbil md många byggjobba på flakt och två polis. Jag visst int om dt va lagligt fö mig att åka md mn ftsom snutana int öd n min så hoppad jag upp. Bäst att int säga något och bäst att låta kaman och vidon vaa kva i säckn. Dn nda ldiga platsn va mllan snutana, så dä ställd jag mig. Tydlign va d int intssad av att ställa till dt fö mig så fädn gick utan poblm, kansk va d fö lata fö att skiva n appot. D sista två dagana va jag tillbaka i Havanna och tuistad på Plaza d la Rvolucion, kollad José Mati-musét och åkt hissn upp i utsiktstont. Vad vackt Havanna ä så dä lit på håll, då s man int föfallt och anskämlightna. Jag få nog vida min tidiga bättls fån min fösta sa till Kuba (publicad i Skämtyckt n 1/2001), dä påstod jag att landt int ha tilläckligt att bjuda fö n nodlad skämflygsmst. Dt finns numa fl än 40 olika ställn att flyga i landt och fla av dm ha ba XC-potntial. På dn utmäkta tyska hmsidan, Paagliding 365.com, finns ba infomation om flygställn. Sol Ellus, svigs billigast skämpakt DHV 1-2 inklusiv sl, nödis och allt fån Sol Pis: k inkl moms Dt löna sig alltid att kontakta Sky Tknik [www.skytknik.s] & ] Roland SkyTknik ll

18 Svig Cup Hvittingfoss 2006 Txt: Jock Johansson Bild: Jnny Psson Dn 3-5 juni gick, fö fösta gångn någonsin, n dltävling i Svig Cup av stapln utanfö Svigs gäns. Vi va 8 svnska pilot på plats vaav 3 fån VSK. Dssutom 56 nomän, mn dt tyckt vi int va något stö hot. Vi åkt upp tosdagn dn 2 juni i t officilla VSK-bila. Jag had placat mig själv ihop md Lnnat B (LB) som jag känd mj van att sa md sdan SC-Å någa vcko tidiga. Nä jag kom till LB vid 9-tidn på mogonn had han hunnit kliva upp u badkat och packat R-bussn, så dt va baa att slänga in gjona (ganska myckt gjo) och da iväg. Vi stannad till i Uddvalla fö att bunka ftsom pisna i Nog int iktigt ä EU-anpassad. Sn satt vi kus mot Nog och Hvittingfoss. Radion tunads in på 97,2 och dt numa klassiska skämflygpogammt P3-homo. På fäjan mllan Moss och Hotn stålad vi ihop md familjn Möllgåd. Eftsom n våffla md sylt kostad 69 noska kono nöjd vi oss md vasin folköl fån kyln i R-bussn (hlt suvän xtautustning). Väl famm i Hvitting va dt int myckt kva fö oss som mdaangö att göa. Nomännn had dan stt till att allt va tipp-topp! Sktaiatt låg i Hvittingfoss skola och bascampt va vid n sto gäsplan alldls utanfö skolan. Nomännn had pakat sina husbila i n sto halvcikl unt gilln. Hans Cato stod fö musikn fån sin tkniskt fullutustad husbil och va ävn vänlig nog att ladda in alla tunpoints i våa GPS:. Hvittingfoss Luftspotklubb (HLSK) had stt till att dt fanns gatis tådlöst bdband öv hla camp-omådt, så dt va inga poblm att kolla d snast vädpognosna och ladda upp tacklogga på loggboka m.m. Så bod vi ha dt på alla svnska tävlinga! Fösta tävlingsdagn samlads vi vid campt fö bifing på mogonn. Dt blåst så myckt så tädn bdvid såg ut att blåsa omkull vilkn skund som hlst. Tävlingslda va Rob Hazs, n lokal pilot som vi sna skull föstå ld av tt hopplöst fall av optimism. Eft lit atightsfas och d sdvanliga juyutnämningana m.m. (plus n vädpognos fån Jon Fjlldal som vi int föstod tt od av) bslutads om ny bifing n timma sna. Vindn höll tydlign på att lägga sig (jojo). Stax innan nästa bifing bodads n noman ut på fotbollsplann fö att balansa, mn han blåst iväg öv kotlinjn och fösvann bakom tädn ganska omgånd. Ungfä som n staffspak av Håkan Mild. Statmashal Runa va upp på toppn och patad md Rob i adion mn dt höds nästan ingt på gund av all vind. Dt som höds tydligt va dock Robs kontaktfösök Rob t Runa. Till slut had jag höt dt utopt så många gång att jag hlt omdvtt gick unt och sa Rob t Runa till alla jag mött. På bifingn bslutads om n ny bifing klockan t. Tidn va tydlign inga poblm, d had statat hat klockan fm fö och folk had kommit i mål, och vindn va ju på väg n. 18

19 Nä klockan väl blv t och tädn fotfaand låg dubblvikta av vindn och vi had stt n noman daggas iväg av n kit bslutads att fösta dagns hat va inställt. Anda tävlingsdagn vaknad vi till n vindstilla dal och n blå himml md ndast små vita molntussa på himln. Äntlign skull dt bli tävling! Poblmt dnna dag va att bstämma vilkn stat vi skull vaa på. Dn svaga vindn som fanns på mogonn kom fån nod och huvudstatn i Hvittingfoss ligg i sydväst. Optimistn Rob todd int dt skull bli någa poblm att stata fån huvudstatn: Ni d gå gjt, tmikkn sty upp vindn på stat & nä vi väl ha kommit oss opp i n bobbl ha vi mdvind ut i daln och inga poblm att ta oss ov till and sid. Nå, iktigt så blv dt int och ft att Runa vait upp och känt på vindn bslutads att dn nyöjda nod-statplatsn skull användas. Fö att tanspota upp oss had d t stoa minibussa md täckta släpkäo. Vaj tanspot kostad n bong. Bong va små pappslappa man kund köpa i sktaiatt fö 20 k/st. Väl upp på statn iggad Hans Cato upp ston i tädn och kopplad föstäkan till dt mdtagna husvagnsbattit. Små ban stod på statn och såld dicko och våfflo, samt ävn batti i 4-pack. Myckt lämpligt fö oss som int alltid ha tänkt på allt! Pist då? Jo, n bong såklat. Dt splad ingn oll hu många våfflo man vill ha, man fick alltid baa btala n bong :). svnska ockad på ba fast d som ockad mst va Tonny & LB. Lnnat va dn som satt standadn, han böjad dansa dan till d tidiga låtana. Sn va dt full fst och man kund köpa nygillat käk ihop md noska pils fö n billig pnning, ll fölåt bong mna jag ju. Kvälln slutad md att jag fick lta ihjäl mig ft LB innan jag till slut hittad honom i Tonnys husbil dä d satt och dack om & cola. Sov gjod vi i n gmnsam VSK-stuga i Bufoss Lakscnt. Tdj tävlingsdagn blv n sto famgång. Vi fick tt giltigt hat, som faktiskt blv dt nda 1000-poängshatt i Svig Cup i å! Banan gick fam och tillbaka längs n bgskam tt pa gång innan daln skull kosas till målt som låg på anda sidan. Totalvinna av hla tävlingn blv Magnus Östbg som köd Bassano-taktik, d.v.s. låg lågt stax öv bgskammn hla vägn. Noska landslagt gjod tvätom och flög banan högt. Fö högt visad dt sig ftåt och d blv diskad nästan hla buntn. Dt va innan statn had öppnat d låg högt upp und tt moln sntt bakom statn och låg då utanfö dn skto md xta luft vi had fått låna. Ronny Hlgssn som aldig ä ag blv nligt uppgift iktigt föbannad nä han fick da på att han blv diskad, mn dt had han ingt fö. Lagom tills alla had kommit upp had tyvä molnn tagit öv och hla dagn blv n nda lång väntan på sol. Fönstt öppnads visslign ft tt pa timma mn dt va ingn som kom läng än någon nstaka kilomt. Tonny va föst ut och statad dikt ft att fönstt öppnad. Iklädd full munding md spdams och visst gick dt fot. Han landad på kodfat och vkad int vaa spcillt ldsn fö dt. Själv väntad jag tills fönstt stängd, packad ihop mina gj och pomnad n till vägn & väntad på tillbakatanspotn. Pcis nä vi skull hoppa in höd vi hu dt susad till i tädn (hla dagn had vait vindstilla) och någon statad på statn tt 20-tal mt ovanfö oss. Visst han stig, ska man då bli tvungn att gå tillbaka och packa upp hla utustningn ign? Eft tt pa minuts avvaktan och tt pa till skäma i luftn ovanfö had man ingt val. Upp ign och fam md skämn. Fick tt häligt flyg dä jag åkad tampa sönd spdn dikt ft stat och däfö föload finalglidt mot Möllgåd. På kvälln va dt fullt ös md covbandt Los Bastados som köd högsta volym md n undgång som int va av dnna väld. Mn ft tilläckligt många öl lät d iktigt ba och avslutningn md W not gonna tak it höll väldsklass! Vi D svnska pilotna snacka ihop sig på stat. Idag bhövd man ingn vaio, dt pp fö fullt i öonn sn gådagns konst md Los Bastados. Fotsättning på sidan 29 19

20 Txt & foto: Ov Falk Vin o vattn Ciao, ciao Italia! Kan baa int låta bli att bjuda E valda dla av min påsksa 2006 md SDFK till Flt md omnjd. Föhoppningana infö min fösta alpsa va allt annat än låga och sådant som gn, dis och dimma ll övutvckling fanns ju baa int md. Likt hängflyg i övigt va planingn infö san svå/svag. Dt som stod klat va att jag va md på buss 1 md avsdag 12/4 och att takäckn dlvis saknads. Matilla ting gå att fixa och nä vi sdan vid tidn lämnad Eslöv stod dt ävn klat vilkt mitt ssällskap va. Chauffö och dakflygsaspiant: Pt Andsson, hugad pilot: P Andsson, Niklas Pålsson, Mikal Lasson och Göt Högflt. Vi tuads om att köa och på alla stod dt stämplat Italin i pannan. Dt va baa i Tyskland som dt stulad: En litn snväg och så någon som va fast övtygad om att dt längs Visa av fanhtn klaad vi stn av ndsan utan poblm. Vid lunchtid på tosdagn anländ vi till Panaotta. Föst kollad vi in landningn och täffad dä någa tyska hängflyga. Pcis som vi misstänkt talad d om att dt int va flygbat på gund av dn nodliga vindn. Vi fotsatt upp till statn och d som vait dä tidiga kund konstata att dn blivit öjd och föfinad, mn att vindn likväl va nodlig. Vi påböjad iställt våt italinska lvn gnom att på pubn vid statn bställa pannini och lämplig dyck, som sdan avnjöts i solsknt utanfö. Sna fotsatt vi mot Flt och dä föst till sunklandningn. Makl Nidman fån Södtälj blv vå fösta svnskkontakt. Han had fått sitt anda flyg, tt pa timma, mn dt had vait ganska stökigt. Stax däft anländ md bil hans skamat Hikki Pkkala fån Lulå, m nolänning än finn, joo! D had bott in sig på hotllt, någa daga i lugn, mn nu va dt dags att ända på dt. Vi dog uppfö spntinvägn nästan ända upp till statn och chckad in oss två och två. Jag fick dla um md Göt vilkt ä ungfä som att vaa assistnt åt n stand up-komik. Till dt facila pist av 30 uo p dygn fick man logi, fukost och t ll fya ätts middag md fitt såväl vin som vattn. Dags att böja njuta! På fdagsmogonn såg dt ba ut och vi bstämd oss fö att köa tillbaka till Panaotta. Vid lunchtid nä vi kom fam had Autobahn ä så tätt md macka att man int bhöv tanka föän lampan tänds. På d snast Caavllna åtstå dt då ca fm lit, vilkt int ä myckt md så pass lass. Och så stod vi dä i dikt mitt i nattn utan svdunk! Tystnadn va total och jag böt dn gnom att känna att jag tagit md n flxväst. Gissa vm som fick använda dn? I billjust kund man skymta n sto tavla och pcis som fömodat talad dn om avståndt till nästa tankställ, nämlign fm kilomt. Nä dt baa åtstod 1000 mt svängd n bil in bakom mig fö att bjuda på skjuts. Fö att jag lätta skull hitta in i biln slog han på blåljust. I fthand kan man baa konstata att Tysklands vänligast polis kommit till vå undsättning. D skjutsad mig till mackn, väntad mdan jag köpt dunk och tankad och skjutsad mig sdan tillbaks. D väntad mdan vi tankad öv och nä vi så fick igång bussn ign gjod d klat att vi snaast skull fylla på 100 lit och att dt nomalt va böt på dt hä. Jag tog i hand och bugad djupt. båd buss 2 md chauffö Bo Nystöm och pilotna Håkan Andsson, Tomas Danilsson, Konad Höij, Mikal Libank, Danil Pålsson samt Magnus fån Hamma och Ållbgsbussn md Ands Gustavsson och Lif Johansson i sptsn famfö yttliga t pilot dan nått dit. Dt va tångt om salightn, mn långt om läng fick ävn jag iggat och statat. Utan att komma öv toppn kämpad jag i dn fö mig tidvis staka tmikn i två timma. Nöjd öv mina bavad flög jag n fö att landa, vilkt visad sig gå sådä md ama som int släppt tagt om ban fö ns n skund. Utan att vakn ställa mig upp jält ll ha tt högt jält gpp ll spinga jält landad jag. Rsultatt blv n näbbning och tt svagt svängt byglbn. Eft att jag pustat ut visad mig Hikki int hu man bö utan hu man kan fiktionsväma fö att nå tt bätt sultat vid iktning av t x byglbn. Lödagsmogonn va disig och vi bstämd oss ft tt tag fö att köa till mässan i Bassano. Vid landningn fanns tt antal stånd uppställda, ingn jättmässa, mn dt va väl ungfä vad vi had pnga till. P köpt n hjälm, Niklas flygglasögon och själv köpt jag tt kamafäst. 20

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag HYPOXIA Skärmtryckt Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2007 VM i Manilla Svagt lyft övrraskad Paramotor Hur funkar dt gntlign? Nära ögat Lär av andras misstag Trmik & Tapas Skärmflygsmstr i södra Spanin

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

Christian Hellberg gör dig till grillproffs

Christian Hellberg gör dig till grillproffs EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #5 MAJ 2015 Göta kanal natuupplevelse i lyxklass! Taklöst! Kolla in vå cabbguide! Vaje fedag! 16 840 VINSTER GLÖDHET Chistian Hellbeg gö dig till gillpoffs + DOREENS

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte

Sagolika Slovenien. Heja Sverige! Framgångar på tävlingar. Urban Valic Möt en av de snabbaste. Paramotor Världens största PM-möte HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2008 Heja Sverige! Framgångar på tävlingar Urban Valic Möt en av de snabbaste Paramotor Världens största PM-möte Sagolika Slovenien Fina flyg för

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

HYPOXIA. Full fart i backen. Hängflyg Flygsafari i la France. Vinterhang Stockholmsflygning. Bassano Spontanresa ger utdelning

HYPOXIA. Full fart i backen. Hängflyg Flygsafari i la France. Vinterhang Stockholmsflygning. Bassano Spontanresa ger utdelning HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2012 Hängflyg Flygsafari i la France Vinterhang Stockholmsflygning Bassano Spontanresa ger utdelning Full fart i backen Små vingar ger stora intryck

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland

HYPOXIA. Karlsson på taket. Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg. Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 2-2011 Hängflyg Lyckad kombo av möte och flyg Sverige Cup På turné i Dalarna och Jämtland X-Alps light Går det att göra det själv? Karlsson på taket

Läs mer

Curryexpress till Indien. Stubai Cup Testflyg nya skärmar. Alpäventyr Tre polare med drakar. Vilken vario? Pipare för vardagspiloter

Curryexpress till Indien. Stubai Cup Testflyg nya skärmar. Alpäventyr Tre polare med drakar. Vilken vario? Pipare för vardagspiloter HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 4-2007 Stubai Cup Testflyg nya skärmar Alpäventyr Tre polare med drakar Vilken vario? Pipare för vardagspiloter Curryexpress till Indien Skärmcharter

Läs mer

Heta blåsor i Brasilien. Dundret Midnattsflygning i norr. Jersey Hang i Engelska kanalen. Värmland Höstflygning på hemmaplan

Heta blåsor i Brasilien. Dundret Midnattsflygning i norr. Jersey Hang i Engelska kanalen. Värmland Höstflygning på hemmaplan HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2008 Dundret Midnattsflygning i norr Jersey Hang i Engelska kanalen Värmland Höstflygning på hemmaplan Heta blåsor i Brasilien Distanskurs i Governador

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

HYPOXIA. Magnifikt Nordic. Kåseberga Vårlekar på sydkusten. Hängflyg Snurr på motorsele. SM i akro Bra drag i Åre

HYPOXIA. Magnifikt Nordic. Kåseberga Vårlekar på sydkusten. Hängflyg Snurr på motorsele. SM i akro Bra drag i Åre HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 3-2012 Kåseberga Vårlekar på sydkusten Hängflyg Snurr på motorsele SM i akro Bra drag i Åre Magnifikt Nordic Flygning varje dag på SM i nordspanska

Läs mer