Innehåll Turbulenta börser innebär möjligheter Kommentarer från ODINs förvaltare Avkastning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Turbulenta börser innebär möjligheter Kommentarer från ODINs förvaltare Avkastning"

Transkript

1 ODIN Fonder

2 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Telefon: Fax: Denna årsrapport är en översättning från den norska orginaltexten. Bolaget är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS Organisationsnummer NO ODIN Fonder Stureplan 13 S Stockholm Telefon: Fax: Representant i Finland Rahastotori Oy Södra Hesperiagatan 10 Fin Helsingfors Telefon: Fax: Innehåll Turbulenta börser innebär möjligheter Kommentarer från ODINs förvaltare Avkastning Översikt Aktiefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet Begrepp och definitioner

3 Turbulenta börser innebär möjligheter Slutet av första halvåret 2002 präglades av en ny bokföringsskandal i USA. Det ledde till ytterligare fall i den redan svaga aktiemarknaden, särskilt inom teknik- och telekomföretag. Marknadspsykologin har också medfört att kurserna dragits ned i många företag i andra branscher, även sådana som är välskötta och drar god nytta av att den generella ekonomiska tillväxten i världen är på väg uppåt igen. Sådana situationer minskar eller ger negativ avkastning för våra andelsägare på kort sikt, men samtidigt innebär det också inköpsmöjligheter både för oss som förvaltare och för er som andelsägare. Vi tror också att bokföringsskandalerna i det långa loppet kommer att föra något gott med sig, eftersom det ökar fokuseringen på företagens resultat och värden. Corporate governance Det har också funnits ökat fokus på utövande av ägarrättigheter eller så kallat corporate governance i år, särskilt i samband med norska statens planerade utförsäljning av aktier. Utövande av ägarrättigheter har varit en central del av ODINs investeringsfilosofi sedan starten Vi tror att det är positivt att fler tar aktiv del. Långsiktiga andelsägare, men man utnyttjar inte sina möjligheter ODINs andelsägare är långsiktigt inriktade. Det är få som väljer att lösa in sina andelar efter ett kursfall. Det är vi övertygade om är ett riktigt synsätt. Tyvärr är det dock fortfarande så att alltför få utnyttjar den svaga marknaden till att investera mer. De som månadssparar utnyttjar den svaga marknaden, men få investerar större belopp. Kanske du skulle investera lite mer just nu? Ha en skön sommar! Leif Ola Rød VD, ODIN Forvaltning AS 3

4 Kommentarer från ODINs förvaltare Köp fondandelar när aktiekurserna sjunkit Utöka ditt sparande nu är det rätt tid att spara lite extra i aktiefonder Syftet med att spara i aktiefonder är uteslutande att få de sparade pengarna att växa mer än vid traditionellt sparande i bank. Det enklaste och säkraste sättet är att spara ett fast belopp varje månad. Med ett månatligt sparande sparar du både när aktiekurserna går upp och när de går ned. Det innebär att du inte behöver köpa fondandelar vid exakt «rätt» tidpunkt. Ragnhild Wiborg, investeringsdirektör Den avkastning du får genom att spara i en aktiefond är mellanskillnaden mellan priset du betalat för dina andelar och det pris du får när du säljer dem. Ju mindre du betalat för andelarna, desto bättre är förutsättningarna för en långsiktigt god avkastning. Sett ur ett längre tidsperspektiv är ett fast månatligt sparande den bästa sparformen för den som vill få en långsiktigt god avkastning. blir att allt för många köper fondandelar till onödigt höga priser. De går därför miste om en del av den extra avkastning som aktiemarknaden förväntas ge om man istället köper regelbundet eller passar på att köpa när aktiemarknaden är svag, som nu. Lika säkert som att det känns tryggare Oslobörsens totalindex Investerat i värdepappersfonder per år Källa: Norges Bank och Oslo Børs att köpa andelar efter att kursen börjat stiga, lika säkert är det dock att detta minskar den avkastning man kan uppnå. När priserna är låga och man skjuter upp sin investering riskerar man att gå miste om den extra avkastning man kan få på aktiemarknaden Kraftiga kursfall ger ett lågt anskaffningspris när du köper andelar i våra aktiefonder. Aktiemarknaden har just genomgått en av historiens längsta perioder med kursfall om man bortser från den kortsiktigt starka uppgången som varade från slutet av september förra året till april i år. Uppgången förra hösten var ett resultat av att marknaden hade alltför höga förväntningar om ekonomisk tillväxt på kort sikt. Dessa förväntningar grundades inte på ekonomiska signaler. Dagens aktiekurser gör fondandelarna så billiga att det nästan är som att handla på rea, säger investeringschefen Ragnhild Wiborg. Vi är snabba att utnyttja fördelaktiga priser när det gäller de flesta slags varor och tjänster, men när vi köper fondandelar köper tyvärr de flesta när priserna är höga. Diagrammet nedan visar att fondsparandet ökar kraftigt när aktiemarknaden stiger. Resultatet Totalindex des 85 des 87 des 89 des 91 des 93 des 95 des 97 des 99 Källa: Norska sparbanksföreningen Alla vet att det lönar sig bäst att köpa andelar när kursen är låg. Diagrammet visar emellertid att sparandet ökar kraftigt när kurserna stiger. Många skjuter upp sparandet för länge och minskar tyvärr på så sätt sina avkastningsmöjligheter. Vad är det som säger att det är billigt nu och hur vet man att det inte blir ännu billigare? Man kan naturligtvis inte ge några garantier, men vi är förvissade om att vi har nått eller närmar oss botten. Nu har du därför chansen att lägga grunden till en god framtida avkastning. Vårt bästa råd är därför att investera nu I motsats till sparande i bank, där sparpengarna växer sakta men säkert kommer avkastningen på aktiemarknaden mer ryckvis (volatilitet). Därför bör man ha köpt sina andelar innan den förväntade uppgången börjar. Vissa dagar kan aktiemarknaden stiga mycket kraftigt och det är de uppgångarna man inte vill missa. 0 - (Milj NOK) Källa: Sparebankforeningen 4

5 Vad får dig att tro att vi närmar oss botten och att det kommer att gå uppåt? Om vi går tillbaka till perioden efter terrordåden i september, vidtogs en mängd åtgärder för att stimulera ekonomin i bl.a. USA. Ränte- och skattesänkningar samt betydande likviditetstillskott skulle förhindra att den rädsla och osäkerhet som uppstått ledde till att ekonomin spårade ur. Även inom EU genomfördes skattelättnader. Makrosiffrorna visar nu tydliga tecken på att vi går in i en positiv period. Ökad efterfrågan på råvaror och stigande råvarupriser är ett gott tecken på att en ekonomisk tillväxt är att vänta. I USA har också bostadsbyggandet ökat kraftigt. Det genererar en betydande efterfrågan även i flera andra branscher och är ett tecken på en kommande uppgång. Enskilda bolag inom IT och telekom kan bli en besvikelse framöver pga. att förväntningarna på dessa bolag fortfarande är alltför höga. Det finns dock så många tecken på en förbättring i den underliggande ekonomin både i USA och i andra delar av världen, t.ex. Sydkorea och Kina, att jag tror att vi är mycket nära botten nu. Företagen har också kraftigt reducerat sina kostnader, vilket i kombination med den förväntade ekonomiska tillväxten ger goda utsikter för ökade intäkter både i slutet av 2002 och under Vad är det som säger att ODIN kommer att följa med i uppgången? Portföljerna i våra egenförvaltade fonder baseras på företag med goda förräntningsförutsättningar, goda intäkter och låg värdering på börsen och ger dessutom en hög aktieutdelning. Många av företagen inom den traditionella industrin har haft dokumenterat goda resultat under långa perioder. Vi har även ökat vår exponering och köpt aktier i företag som kan komma att gynnas av den förväntade ekonomiska uppgången. Vi är fortfarande försiktiga med våra investeringar inom IT, telekom och läkemedel. Det beror på att vi tror att många företag inom dessa branscher Diagrammet nedan visar de sju dagar då aktiefonden ODIN Norge gav störst avkastning. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 5,02% 5,71% 5,92% 6,42% 7,07% 7,33% 9,99% fortfarande är för högt värderade och det råder också fortsatt osäkerhet beträffande telekombranschens stora skuldbörda och investeringsbehov under de kommande åren. För läkemedelsbranschen i synnerhet gäller att myndigheterna pressar ned läkemedelspriserna samt att många av företagen fortfarande är högt värderade. ODIN är en aktiv förvaltare, medan många av konkurrenterna är indexförvaltare. Är det tillräckligt goda skäl för att jag ska låta ODIN förvalta mina sparpengar? ODINs förvaltarteam har lång erfarenhet. Denna erfarenhet utnyttjar vi till att leta fram de företag som är lågt värderade. Vi har fördelen av att vara s.k. aktieväljare (stockpickers). Det innebär att vi kan välja ett företag baserat på dess vinstpotential och behöver inte köpa aktier i ett företag bara för att det väger tungt i index. Vi betraktar aktierna som en råvara i våra fondprodukter. ODIN lägger ned mycket arbete på att finna «råvaror» med god kvalitet till ett bra pris. Om «råvaran» är för dyr väljer vi att inte köpa, säger Ragnhild Wiborg. Vi ser de nordiska börserna som vår egen «investeringsvärld». En del av Man kan se att andelsägarna i ODIN Norge fått så mycket som 9,9% avkastning på en enskild dag. Vid sparande på ett konto med hög ränta krävs (med dagens räntenivå) en sparperiod på omkring 1 1/2 år för att komma upp i motsvarande avkastning. informationen får vi genom att läsa företagens rapporter och redovisningar samt rapporter från aktie- och optionsmäklarna, men i första hand letar vi själva. Vi besöker de företag vi investerar i ibland även deras kunder och leverantörer för att få en så god uppfattning som möjligt om företagen och deras vinstpotential. Vi strävar också efter en bred sammansättning på portföljen genom att välja företag inom olika sektorer och på så sätt få en tillräckligt stor riskspridning. Vi tittar också på «megatrender» inom exempelvis energi, mat, hälsa, fritid, IT, telekom osv. När det gäller energi t.ex. utvecklas det för få nya energikällor och energipriserna pressas upp. Detta kan bli ett problem i framtiden. Därför tror vi att företag som producerar och levererar produkter inom energisektorn har en period av stora intäkter framför sig. Exempelvis oljeserviceindustrin, energitransportföretag: Golar LNG (transporterar naturgas), Jaakko Pöyry (energirådgivning) och Hafslund (både producent och distributör av energi). Vi väljer dock fortfarande företag som är lågt värderade även inom de sektorer som vi tror är «megatrender» vilket innebär att vi för närvarande har liten exponering mot IT och telekom. Har du några goda råd till dem som vill spara i fonder med lite högre riskfaktor? 5

6 Investera i ODIN Offshore. Allt för få oljefält har upptäckts och utvecklats de senaste åren och eftersom oljeproduktionen minskar på flera av de befintliga fälten tror vi att detta kommer att tvinga fram ny prospektering och utveckling av nya oljefält. Då är det helt rätt att ha investerat i denna sektor. Det är också en stor fördel att andelspriset i ODIN Offshore är lågt just nu. Men kom ihåg att man måste följa med mer noggrant när det gäller branschfonder än vid en bredare geografisk fond. De geografiska fonderna ger en större riskspridning mellan olika sektorer. Just det faktum att ODINs egenförvaltade landsfonder ger en god riskspridning är en bra orsak att investera i dessa fonder. Tabellen nedan visar att de har gett god avkastning på lång sikt och en god extra avkastning i förhållande till index (den breda aktiemarknaden). Med denna historik vill vi visa att vår investeringsfilosofi som s.k. aktieväljare fungerar bra på lång sikt, avslutar Ragnhild Wiborg. Genomsnittlig årsavkastning i NOK sedan starten Aktiefond Etablerings- Referensdatum Fond index Differens ODIN Norden ,83% 5,50% 7,33% ODIN Finland ,05% 6,87% 19,18% ODIN Norge ,34% 10,17% 10,17% ODIN Sverige ,33% 12,03% 10,30% 6

7 Historisk avkastning per Introduktions- Total avkastning (NOK) Genomsnittlig årlig avkastning sedan start (NOK) Aktiefond datum Fonden Benchmark 1) Avvikelse Fonden Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet ,94% 91,05% 2) 238,90% 12,83% 5,50% 2) 7,33% 1336,50% 114,92% 1221,58% 26,05% 6,87% 19,18% 538,65% 163,69% 3) 374,96% 20,34% 10,17% 3) 10,17% 368,64% 138,78% 4) 229,86% 22,33% 12,03% 4) 10,30% 66,85% 25,22% 41,63% 6,91% 2,98% 3,93% -41,66% -41,93% 0,27% -25,15% -25,34% 0,19% 28,43% 2,83% 25,60% 14,54% 1,53% 13,01% 1) Använda benchmark anges i avsnitten om respektive fond. 2) Benchmark för ODIN Norden är, sedan , Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. 3) Benchmark för ODIN Norge är, sedan , Oslo Börs Fondindex. För perioden till används Oslo Börs Total Index. 4) Benchmark för ODIN Sverige är, sedan , Stockholmsbörsen Benchmark Capped Total Return Index. För perioden till används Stockholms Fondbörs General Index 1:a halvåret 2002 Avkastning (NOK) Fond- Aktiefond avkastning Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet -4,81% -25,44% 20,64% 10,94% -14,20% 25,14% -13,27% -13,05% -0,22% 2,33% -24,51% 26,84% -1,13% -6,02% 4,90% -17,59% -11,89% -5,69% 13,03% 3,84% 9,19% 1) Information om benchmark - se nedan. Benchmark är omräknat til NOK. Benchmarks Aktiefond Benchmarks ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic) 1) ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index ODIN Norge Oslo Börs Fondindeks (OSEFX) 2) ODIN Sverige Stockholmsbörsens Benchmark Capped Total Return Index (SBX Cap) 3) ODIN Maritim Orkla Enskilda's Shipping Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index 1) Carnegie Total Index Nordic har historik sedan För perioden till har vi använt Alfred Berg Nordic Index. 2) Oslo Börs Fondindex har historik sedan För perioden till har vi använt Oslo Börs Total Index. 3) Stockholmsbörsen Benchmark Capped Total avkastningsindex har historik sedan För perioden till har vi använt Stockholms Fondbörs General Index 7

8 ODIN Norden ODIN Norden är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier som är noterade vid någon av de nordiska aktiebörserna i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo eller Stockholm. Fonden kan investera fritt med avseende på land, bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Norden minskat med 4,81%, från 455,67 NOK till 433,77 NOK. Carnegie Total Index Nordic, mätt i norska kronor, har under samma period minskat med 25,44%. Fondförmögenheten har minskat med 7,39%, från miljoner NOK till miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Norden Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 12,83% 5,50% 7,33% 5,27% 7,45% -2,19% -2,00% 0,81% -2,81% -5,79% -5,22% -0,58% 0,50% -8,08% 8,58% -4,81% -25,44% 20,64% -8,18% -26,24% 18,06% 3,62% -8,43% 12,05% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -40,85% 37,90% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 30,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,86% 46,83% 1) 206,03% -26,72% -12,92% 1) -13,80% 3,15% 4,85% 1) -1,70% 1) Benchmark för ODIN Norden är, sedan , Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,39% ,50% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV Högst NAV 1:a halvåret 431,60 446,78 433,77 513,52 525,67 544,16 528,31 573,03 Lägst NAV 1:a halvåret 418,29481,69 Värdet av NOK investerade till *) SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN NORDEN (NOK) ALFRED BERG NORDIC INDEX (NOK) ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC (NOK) ( ) Hittills i år För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 8

9 ODIN Norden Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget Lokal valuta NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norge Cermaq Food Products , ,74% 0,63% DSND Subsea Oil & Gas , ,90% 2,93% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,51% 2,62% Fjord Seafood Food Products , ,68% 3,12% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,44% 0,92% Frontline Marine , ,18% 0,19% Golar LNG Limited Marine , ,78% 3,66% Hafslund A Electric Utilities , ,27% 0,80% Hafslund B Electric Utilities , ,07% 0,80% Hydralift A Energy Equipment & Services , ,31% 2,40% Nera Communications Equipment , ,89% 2,99% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,58% 0,64% Northern Offshore Energy Equipment & Services , ,41% 4,66% Northern Oil Oil & Gas , ,58% 5,81% Ocean Rig Oil & Gas , ,60% 4,65% Odfjell A Marine , ,34% 3,08% Odfjell B Marine , ,18% 3,08% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,99% 2,28% Prosafe Energy Equipment & Services , ,38% 2,94% Q-Free Communications Equipment , ,60% 4,04% SAS Airlines , ,17% 1,43% Smedvig Energy Equipment & Services , ,03% 2,85% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,93% 2,85% Stolt Nielsen Marine , ,96% 2,64% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,18% 1,41% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,77% 0,88% Vmetro Computers & Peripherals , ,67% 3,00% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,26% 5,16% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,81% 5,16% Summa Norge ,21% Sverige (SEK/NOK = ) Addtech B Trading Companies & Distributors , ,29% 1,20% Anoto Group Computers & Peripherals , ,58% 1,95% Avesta Polarit Metals & Mining , ,09% 1,02% B&N Nordsjöfrakt B Marine , ,47% 8,34% Ballingslöv Building Products , ,46% 2,80% Billerud Paper & Forest Products , ,33% 0,24% Brio B Leisure Equipment & Products , ,40% 5,22% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,91% 3,26% Concordia Maritime B Marine , ,96% 6,68% Electrolux B Household Durables , ,90% 0,13% Epsilon B IT Consulting & Services , ,29% 3,56% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,27% 8,43% Gorthon Lines B Marine , ,58% 8,74% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,65% 2,55% Isogenica (England / GBP) Pharmaceuticals , ,26% 9,62% Lagercrantz Group B Trading Companies & Distributors , ,21% 1,12% Maxim Pharmaceuticals Biotechnology , ,63% 3,24% Oxigene Inc Biotechnology , ,28% 7,21% Pandox Real Estate , ,82% 1,62% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,21% 7,01% Rottneros Paper & Forest Products , ,34% 0,72% Sangart Inc. B Preferred (USA/USD) Pharmaceuticals , ,17% 0,97% Sangart Inc. C Preferred Shares (USA/USD) Pharmaceuticals , ,51% 0,97% SAS Airlines , ,34% 1,43% Scandiaconsult Commercial Services & Supplies , ,99% 3,83% Wallenstam B Real Estate , ,77% 7,35% Wedins Norden B Specialty Retail , ,36% 8,68% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,52% 5,01% Ängpanneföreningen Commercial Services & Supplies , ,26% 1,50% Summa Sverige ,84% GBP/NOK : USD/NOK : Finland (EUR/NOK = ) Amer Leisure Equipment & Products , ,16% 0,66% Atria A Food Products , ,60% 5,81% Finnair Airlines , ,22% 9,23% Hackman A Household Durables , ,18% 6,06% Huhtamäki Containers & Packaging , ,12% 0,84% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,42% 4,45% Martela A Household Durables , ,65% 6,43% Metso Machinery , ,72% 0,93% Rapala Leisure Equipment & Products , ,78% 2,39% Rautaruukki Metals & Mining , ,71% 3,95% Uponor Building Products , ,18% 2,41% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,53% 0,44% Summa Finland ,27% Danmark (DKK/NOK = 0, ) D/S Torm Marine , ,97% 3,15% DSV, De Sammensl. Vognmænd Marine , ,67% 0,48% Summa Danmark ,64% Summa värdepapper ,96% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 9

10 ODIN Finland ODIN Finland är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade vid Helsingfors Fondbörs. Fonden kan investera fritt med avseende på bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Finland ökat med 10,94%, från 1 304,96 NOK till 1 447,70 NOK. Helsinki Stock Exchange Portfolio Index, mätt i norska kronor, har under samma period minskat med 14,20%. Fondförmögenheten har ökat med 26,21%, från 314 miljoner NOK till 397 miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Finland Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 26,05% 6,87% 19,18% 13,23% 5,74% 7,48% 5,70% -1,16% 6,86% 3,17% -9,42% 12,59% 11,63% -11,28% 22,91% 10,94% -14,20% 25,14% 14,84% -25,29% 40,13% -4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -30,06% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74% 0,67% 68,20% 37,05% 31,15% -9,49% -9,00% -0,49% 25,84% 14,97% 10,87% 147,92% 84,54% 63,38% 50,68% -3,75% 54,43% 15,41% -28,96% 44,37% BENCHMARK: Helsinki Stock Exchange Portfolio Index i NOK RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,21% 338 2,32% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD ODIN FINLAND (NOK) HELSINKI STOCK EXCHANGE PORTFOLIO INDEX (NOK) Hittills i år UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV , , , , , ,51 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret 1 531, , , ,95 Värdet av NOK investerade till *) SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 10

11 ODIN Finland Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget EUR NOK 000 NOK 000 NOK 000 Finland (EUR/NOK = ) Aldata Solutions Software , ,67% 0,32% Amer Leisure Equipment & Products , ,55% 0,30% Atria A Food Products , ,42% 1,89% Avesta Polarit (SWE/SEK) Metals & Mining , ,94% 0,09% Capman Diversified Financials , ,65% 0,28% Elecster A Machinery , ,70% 2,10% Finnair Airlines , ,58% 0,61% Finnish Fur Sales Textiles & Apparel , ,55% 9,47% Finnlines Marine , ,93% 0,30% Hackman A Household Durables , ,86% 3,56% Honkarakenne B Building Products , ,70% 5,52% Huhtamäki Containers & Packaging , ,02% 0,19% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,29% 1,15% Kemira Chemicals , ,68% 0,20% Kiinteistösijoitus Oy Citycon Real Estate , ,24% 0,60% Kone B Machinery , ,49% 0,03% Marimekko Textiles & Apparel , ,44% 3,01% Martela A Household Durables , ,43% 2,83% Metso Machinery , ,50% 0,10% Nokian Renkaat I Auto Components , ,83% 0,13% Olvi A Beverages , ,30% 2,26% Rapala Leisure Equipment & Products , ,96% 1,44% Rautaruukki Metals & Mining , ,27% 0,27% Spar Finland A Food & Drug Retailing , ,84% 5,22% Spar Finland K Food & Drug Retailing , ,12% 5,22% Sponda Real Estate , ,67% 0,18% Stora Enso R Paper & Forest Products , ,13% 0,02% Tamro Food & Drug Retailing , ,70% 0,09% Teleste Communications Equipment , ,53% 0,46% UPM Kymmene Paper & Forest Products , ,64% 0,02% Uponor Building Products , ,60% 0,38% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,67% 0,36% Summa värdepapper ,88% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 11

12 ODIN Norge ODIN Norge är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade vid Oslo Börs. Fonden kan investera fritt med avseende på bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Norge minskat med 13,27%, från 736,33 NOK till 638,65 NOK. Oslo Börs Fondindeks har under samma period minskat med 13,05%. Fondförmögenheten har minskat med 11,59%, från miljoner NOK till miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Norge Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 20,34% 10,17% 10,17% 5,90% 4,44% 1,45% -1,02% -2,20% 1,18% -1,32% -5,31% 3,98% 2,46% -2,55% 5,02% -13,27% -13,05% -0,22% -13,19% -15,69% 2,51% 15.55% -1,47% 17,02% 71,32% 45,30% 26,03% -43,70% -26,36% -17,34% 44,50% 31,03% 13,47% 43,72% 32,07% 11,65% 12,70% 11,71% 0,99% 7,33% 7,38% -0,05% 149,89% 61,58% 88,31% BENCHMARK: Oslo Börs Fondindeks RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,59% ,43% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade till *) 635,46 657,81 638,65 807,00 618, ,05 942,06 914,62 992,48 836, SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN NORGE (NOK) OSLO STOCK EXCHANGE TOTAL INDEX (NOK) ( ) OSLO EXCHANGE MUTUAL FUND INDEX (NOK) ( ) Hittills i år För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 12

13 ODIN Norge Fondens värdepappersinnehav Marknads- Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget NOK NOK 000 NOK 000 NOK 000 Aktiv Kapital Diversified Financials , ,53% 4,45% Awilco B Marine , ,83% 7,36% Bergesen D.Y. B Marine , ,24% 0,06% Bonheur Energy Equipment & Services , ,14% 3,67% C. Tybring-Gjedde Distributors , ,20% 3,44% Cermaq Food Products , ,27% 1,42% Crew Development Metals & Mining , ,34% 3,11% DOF Energy Equipment & Services , ,49% 1,86% DSND Subsea Oil & Gas , ,96% 4,70% 7,00% Det Søndenfjeldske Norske D.S. 00/02 Water Utilities , ,01% 4,70% Ekornes Household Durables , ,24% 1,74% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,37% 5,56% Fjord Seafood Food Products , ,19% 3,98% Frontline Marine , ,51% 0,23% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,60% 8,69% Golar LNG Limited Marine , ,54% 4,37% Gyldendal Norsk Forlag Media , ,80% 9,39% Hafslund A Electric Utilities , ,39% 0,92% Hafslund B Electric Utilities , ,71% 0,92% Hugin Computers & Peripherals , ,20% 4,09% Hydralift A Energy Equipment & Services , ,28% 4,41% I.M. Skaugen Marine , ,46% 7,62% Kverneland Machinery , ,27% 5,59% Nera Communications Equipment , ,21% 2,97% Nordic VLSI Semiconductor Equipment & Products , ,13% 9,07% Norgesinvestor II Diversified Financials , ,16% 9,32% Norgesinvestor III A-Aksjer Diversified Financials , ,05% 9,32% Norgesinvestor III B-Aksjer Diversified Financials , ,51% 9,32% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,22% 0,68% Northern Offshore Energy Equipment & Services , ,53% 4,45% Northern Oil Oil & Gas , ,52% 3,78% Ocean Rig Oil & Gas , ,64% 3,49% 13% Ocean Rig Konv. 00/05 Water Utilities , ,05% 3,49% Odfjell A Marine , ,23% 3,58% Odfjell B Marine , ,78% 3,58% Omnia Health Care Providers & Services , ,16% 4,80% Orkla A Food Products , ,39% 0,18% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,18% 1,82% Prosafe Energy Equipment & Services , ,45% 3,47% Q-Free Communications Equipment , ,65% 3,19% Raufoss Machinery , ,59% 6,41% Read Oil & Gas , ,18% 3,32% SAS Airlines , ,13% 1,24% Smedvig Energy Equipment & Services , ,04% 2,65% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,73% 2,65% Stolt Nielsen Marine , ,83% 3,05% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,57% 0,50% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,87% 0,73% Unitor Transportation Infrastructure , ,11% 9,51% Veidekke Construction & Engineering , ,14% 1,78% Vmetro Computers & Peripherals , ,87% 2,86% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,96% 4,15% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,47% 4,15% Summa värdepapper ,90% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 13

14 ODIN Sverige ODIN Sverige är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade vid Stockholms Fondbörs. Fonden kan investera fritt med avseende på bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Sverige ökat med 2,33%, från 460,72 NOK till 471,45 NOK. Stockholmsbörsens Benchmark Capped Total Return Index, mätt i norska kronor, har under samma period minskat med 24,51%. Fondförmögenheten har ökat med 31,12%, från 238 miljoner NOK till 312 miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Sverige Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 22,33% 12,03% 10,30% 18,93% 8,54% 10,40% 12,17% 1,81% 10,36% 7,94% -4,68% 12,62% 20,91% -7,50% 28,42% 2,33% -24,51% 26,84% 16,24% -18,43% 34,67% 10,20% -12,90% 23,11% 52,97% 68,97% -16,00% -21,39% 11,54% -32,93% 44,59% 22,56% 22,03% 63,75% 35,56% 28,19% 22,50% 24,37% -1,87% BENCHMARK: Stockholmsbörsens Benchmark Capped Total Return Index i NOK RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,12% 237 1,98% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs ,09 445,37 Teckningskurs ,59461,04 NAV Högst NAV 1:a halvåret 471,45 520,03 447,61 470,81 Lägst NAV 1:a halvåret 451,29378,10 Värdet av NOK investerade till *) SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN SVERIGE (NOK) STOCKHOLM FONDBØRS GENERAL INDEX (NOK) ( ) Hittills i år STOCKHOLM EXCHANGE BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX (NOK) ( ) För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 14

15 ODIN Sverige Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads-Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget SEK NOK 000 NOK 000 NOK 000 Sverige (SEK/NOK = ) Addtech B Trading Companies & Distributors , ,81% 0,71% Artimplant B Biotechnology , ,94% 1,64% Avesta Polarit Metals & Mining , ,04% 0,05% Ballingslöv Building Products , ,66% 0,93% Billerud Paper & Forest Products , ,25% 0,15% Boliden Ltd Metals & Mining , ,24% 0,15% Brio B Leisure Equipment & Products , ,81% 4,68% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,60% 1,52% Cardo Machinery , ,01% 0,18% Concordia Maritime B Marine , ,97% 0,63% Elanders B Media , ,16% 0,93% Electrolux B Household Durables , ,23% 0,02% Elektronikgruppen Bk B Trading Companies & Distributors , ,17% 1,66% Epsilon B IT Consulting & Services , ,89% 2,14% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,21% 0,61% Getinge Industrier B Health Care Equipment & Supplies , ,31% 0,14% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,47% 0,64% Hexagon B Machinery , ,22% 0,54% Investor B Fria Diversified Financials , ,58% 0,02% Invik B Diversified Financials , ,08% 0,20% JM Bygg Construction & Engineering , ,17% 0,16% KMT Machinery , ,91% 2,31% Lagercrantz Group B Trading Companies & Distributors , ,82% 1,40% Lundbergföretagen B Real Estate , ,23% 0,11% Maxim Pharmaceuticals Biotechnology , ,20% 0,09% Nea B Construction Materials , ,98% 0,33% Nibe Industrier B Machinery , ,59% 1,04% Nilörngruppen B Textiles & Apparel , ,38% 9,31% Pandox Real Estate , ,59% 0,66% Peab B Construction & Engineering , ,63% 0,32% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,16% 0,51% Rottneros Paper & Forest Products , ,39% 0,27% Sardus Food Products , ,61% 1,91% SAS Airlines , ,60% 0,06% Scandiaconsult Commercial Services & Supplies , ,41% 0,87% SKF A Machinery , ,91% 0,03% 0% Spendrup Beverages , ,76% 0,03% SSAB A Metals & Mining , ,78% 0,02% Svedbergs I Dalstorp B Building Products , ,95% 2,51% Svenska Cellulosa B Paper & Forest Products , ,55% 0,02% Transcom Worldwide B IT Consulting & Services , ,89% 4,42% Wallenstam B Real Estate , ,14% 1,02% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,53% 3,19% Summa värdepapper ,86% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 15

16 ODIN Maritim ODIN Maritim är en aktiefond som investerar globalt i sjöfartsbranschen. Fonden kan investera fritt med avseende på land och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Maritim minskat med 1,13%, från 168,85 NOK till 166,95 NOK. Orkla Enskilda s Shipping Index har under samma period minskat med 6,02%. Fondförmögenheten har ökat med 8,64%, från 75 miljoner NOK till 82 miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Maritim Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 6,91% 2,98% 3,93% 3,74% 1,47% 2,27% 0,32% -2,32% 2,64% 4,76% 0,90% 3,86% 13,94% 5,73% 8,21% -1,13% -6,02% 4,90% 6,56% 0,49% 6,07% 42,44% 19,13% 23,31% 42,17% 45,98% -3,81% -55,41% -52,18% -3,23% 23,22% 26,59% -3,37% 33,84% 24,71% 9,12% 2,14% -10,71% 12,85% BENCHMARK: Orkla Enskilda s Shipping Index RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,64% 97-5,77% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade till *) 166,12 171,96 166,95 193,19 162, ,16 184,43 179,06 198,37 153, SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN MARITIM (NOK) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX (NOK) Hittills i år För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 16

17 ODIN Maritim Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads-Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget Lokal valuta NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norge Bergesen D.Y. B Marine , ,58% 0,04% Frontline Marine , ,19% 0,02% Golar LNG Limited Marine , ,90% 0,22% I.M. Skaugen Marine , ,90% 0,51% Jinhui Shipping & Transport A Marine , ,12% 1,83% Leif Höegh & Co Marine , ,09% 0,19% Odfjell A Marine , ,72% 0,24% Odfjell B Marine , ,24% 0,24% Star Reefers Inc. Marine , ,71% 0,67% Stolt Nielsen Marine , ,36% 0,06% Tsakos Energy Navigation Marine , ,40% 0,06% Western Bulk Carriers Holding Marine , ,23% 0,56% Western Bulk Shipping Marine , ,60% 1,24% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,61% 0,19% Summa Norge ,65% Sverige (SEK/NOK = ) B&N Nordsjöfrakt B Marine , ,10% 1,35% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,99% 0,69% Concordia Maritime B Marine , ,05% 0,52% Gorthon Lines B Marine , ,37% 1,25% Summa Sverige ,51% Noterat i utlandet Compagnie Maritime Belge (Belgia/EUR) Marine , ,94% 0,13% D/S Torm (Danmark/DKK) Marine , ,59% 0,36% James Fischer & Sons Plc. (England/GBP) Marine , ,47% 0,45% Omi Corp (USA/USD) Marine , ,56% 0,14% Stelmar Shipping Ltd (USA/USD) Marine , ,28% 0,15% Teekay Shipping Corp. (USA/USD) Marine , ,48% 0,02% Summa noterat i utlandet ,31% Summa värdepapper ,47% EUR/NOK: USD/NOK: GBP/NOK : DKK/NOK: ) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 17

18 ODIN Offshore ODIN Offshore kan fritt investera i företag som i huvudsak sysslar med leveranser till serviceföretag inom olje- och offshore-näringen, och som är börsnoterade på de börser som är medlemmar, associerade medlemmar eller på annat sätt formellt knutna till Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Offshore minskat med 17,59%, från NOK 70,79 till NOK 58,34. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index har under samma period minskat med 11,89%. Förvaltningskapitalet har hittills i år minskat med 5,53%, från NOK 131 milj. till NOK 124 milj. Nyckeltal ODIN Offshore Sedan start (p.a.) 1:a halvåret BENCHMARK: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index Avkastning Benchmark Differens -25,15% -25,34% 0,19% -17,59% -11,89% -5,69% -21,27% -29,70% 8,44% -10,09% -6,25% -3,84% FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,53% ,86% UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs ,05 93,27 Teckningskurs ,0996,55 NAV Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade till *) 58,34 78,44 57, ,74 108,63 88, SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV Avkastning 0 VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD Hittills i år ODIN OFFSHORE (NOK) PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE OIL SERVICE INDEX (NOK) För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 18

19 ODIN Offshore Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget Lokal valuta NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norge lokal valuta NOK NOK NOK Bonheur Energy Equipment & Services , ,37% 0,03% DOF Energy Equipment & Services , ,76% 1,29% DSDN Subsea Oil & Gas , ,77% 0,33% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,07% 0,20% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,10% 0,24% Frontier Drilling Energy Equipment & Services , ,05% 0,29% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,79% 0,22% Hydralift A Energy Equipment & Services , ,07% 0,28% Northern Offshore Energy Equipment & Services , ,58% 0,67% Ocean Rig Oil & Gas , ,52% 0,27% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,44% 0,15% Prosafe Energy Equipment & Services , ,24% 0,20% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,81% 0,14% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,13% 0,18% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,26% 0,18% Summa Norge ,97% Noterat i utlandet Cooper Cameron Corp (USA/USD) Oil & Gas , ,45% 0,03% Diamond Offshore Drilling Com (USA/USD) Oil & Gas , ,64% 0,02% Ensco International (USA/USD) Oil & Gas , ,53% 0,01% Expro Intl. Group (England/GBP) Oil & Gas , ,10% 0,07% Global Santa Fe Intl (USA/USD) Oil & Gas , ,43% 0,01% Halliburton (USA/USD) Oil & Gas , ,77% 0,01% Hanover Compress (USA/USD) Oil & Gas , ,55% 0,02% National-Oilwell Inc Com (USA/USD) Oil & Gas , ,82% 0,05% Noble Drilling Corp (USA/USD) Oil & Gas , ,36% 0,02% Precision Drilling (USD/USD) Oil & Gas , ,81% 0,03% Pride Intl (USA/USD) Oil & Gas , ,32% 0,03% Saipem Ord (Italia/EUR) Oil & Gas , ,32% 0,02% Schlumberger (USA/USD) Oil & Gas , ,03% 0,00% Transocean Sedco Forex Inc (USA/USD) Oil & Gas , ,89% 0,01% Summa noterat i utlandet ,02% Summa värdepapper ,99% EUR/NOK : USD/NOK: GBP/NOK : ) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 19

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder för institutionella kunder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 Varför ansvarsfulla investeringar är viktiga

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning.

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK...

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... 6 RISKMÅTT... 7 SKANDIA SELECTED GLOBAL BALANSERAD 65 SKANDIA SELECTED

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder

Årsberättelse 2000. Tjänstemannafonder Årsberättelse 2000 Tjänstemannafonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Den ekonomiska utvecklingen 4 Jämförelseindex 7 Livspusslet 8 Privat pensionssparande behövs det? 9 Vår investeringsfilosofi 10

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR...

INNEHÅLL BLANDFOND VD HAR ORDET...2 CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR... INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...7 FONDRATING...9 MARKNADSÖVERSIKT...10 BLANDFOND CARLSON ST-FOND 28-44 ÅR...74 CARLSON ST-FOND 45-58 ÅR...80 CARLSON ST-FOND

Läs mer