Innehåll Turbulenta börser innebär möjligheter Kommentarer från ODINs förvaltare Avkastning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Turbulenta börser innebär möjligheter Kommentarer från ODINs förvaltare Avkastning"

Transkript

1 ODIN Fonder

2 ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate 11 N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Telefon: Fax: Denna årsrapport är en översättning från den norska orginaltexten. Bolaget är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS Organisationsnummer NO ODIN Fonder Stureplan 13 S Stockholm Telefon: Fax: Representant i Finland Rahastotori Oy Södra Hesperiagatan 10 Fin Helsingfors Telefon: Fax: Innehåll Turbulenta börser innebär möjligheter Kommentarer från ODINs förvaltare Avkastning Översikt Aktiefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet Begrepp och definitioner

3 Turbulenta börser innebär möjligheter Slutet av första halvåret 2002 präglades av en ny bokföringsskandal i USA. Det ledde till ytterligare fall i den redan svaga aktiemarknaden, särskilt inom teknik- och telekomföretag. Marknadspsykologin har också medfört att kurserna dragits ned i många företag i andra branscher, även sådana som är välskötta och drar god nytta av att den generella ekonomiska tillväxten i världen är på väg uppåt igen. Sådana situationer minskar eller ger negativ avkastning för våra andelsägare på kort sikt, men samtidigt innebär det också inköpsmöjligheter både för oss som förvaltare och för er som andelsägare. Vi tror också att bokföringsskandalerna i det långa loppet kommer att föra något gott med sig, eftersom det ökar fokuseringen på företagens resultat och värden. Corporate governance Det har också funnits ökat fokus på utövande av ägarrättigheter eller så kallat corporate governance i år, särskilt i samband med norska statens planerade utförsäljning av aktier. Utövande av ägarrättigheter har varit en central del av ODINs investeringsfilosofi sedan starten Vi tror att det är positivt att fler tar aktiv del. Långsiktiga andelsägare, men man utnyttjar inte sina möjligheter ODINs andelsägare är långsiktigt inriktade. Det är få som väljer att lösa in sina andelar efter ett kursfall. Det är vi övertygade om är ett riktigt synsätt. Tyvärr är det dock fortfarande så att alltför få utnyttjar den svaga marknaden till att investera mer. De som månadssparar utnyttjar den svaga marknaden, men få investerar större belopp. Kanske du skulle investera lite mer just nu? Ha en skön sommar! Leif Ola Rød VD, ODIN Forvaltning AS 3

4 Kommentarer från ODINs förvaltare Köp fondandelar när aktiekurserna sjunkit Utöka ditt sparande nu är det rätt tid att spara lite extra i aktiefonder Syftet med att spara i aktiefonder är uteslutande att få de sparade pengarna att växa mer än vid traditionellt sparande i bank. Det enklaste och säkraste sättet är att spara ett fast belopp varje månad. Med ett månatligt sparande sparar du både när aktiekurserna går upp och när de går ned. Det innebär att du inte behöver köpa fondandelar vid exakt «rätt» tidpunkt. Ragnhild Wiborg, investeringsdirektör Den avkastning du får genom att spara i en aktiefond är mellanskillnaden mellan priset du betalat för dina andelar och det pris du får när du säljer dem. Ju mindre du betalat för andelarna, desto bättre är förutsättningarna för en långsiktigt god avkastning. Sett ur ett längre tidsperspektiv är ett fast månatligt sparande den bästa sparformen för den som vill få en långsiktigt god avkastning. blir att allt för många köper fondandelar till onödigt höga priser. De går därför miste om en del av den extra avkastning som aktiemarknaden förväntas ge om man istället köper regelbundet eller passar på att köpa när aktiemarknaden är svag, som nu. Lika säkert som att det känns tryggare Oslobörsens totalindex Investerat i värdepappersfonder per år Källa: Norges Bank och Oslo Børs att köpa andelar efter att kursen börjat stiga, lika säkert är det dock att detta minskar den avkastning man kan uppnå. När priserna är låga och man skjuter upp sin investering riskerar man att gå miste om den extra avkastning man kan få på aktiemarknaden Kraftiga kursfall ger ett lågt anskaffningspris när du köper andelar i våra aktiefonder. Aktiemarknaden har just genomgått en av historiens längsta perioder med kursfall om man bortser från den kortsiktigt starka uppgången som varade från slutet av september förra året till april i år. Uppgången förra hösten var ett resultat av att marknaden hade alltför höga förväntningar om ekonomisk tillväxt på kort sikt. Dessa förväntningar grundades inte på ekonomiska signaler. Dagens aktiekurser gör fondandelarna så billiga att det nästan är som att handla på rea, säger investeringschefen Ragnhild Wiborg. Vi är snabba att utnyttja fördelaktiga priser när det gäller de flesta slags varor och tjänster, men när vi köper fondandelar köper tyvärr de flesta när priserna är höga. Diagrammet nedan visar att fondsparandet ökar kraftigt när aktiemarknaden stiger. Resultatet Totalindex des 85 des 87 des 89 des 91 des 93 des 95 des 97 des 99 Källa: Norska sparbanksföreningen Alla vet att det lönar sig bäst att köpa andelar när kursen är låg. Diagrammet visar emellertid att sparandet ökar kraftigt när kurserna stiger. Många skjuter upp sparandet för länge och minskar tyvärr på så sätt sina avkastningsmöjligheter. Vad är det som säger att det är billigt nu och hur vet man att det inte blir ännu billigare? Man kan naturligtvis inte ge några garantier, men vi är förvissade om att vi har nått eller närmar oss botten. Nu har du därför chansen att lägga grunden till en god framtida avkastning. Vårt bästa råd är därför att investera nu I motsats till sparande i bank, där sparpengarna växer sakta men säkert kommer avkastningen på aktiemarknaden mer ryckvis (volatilitet). Därför bör man ha köpt sina andelar innan den förväntade uppgången börjar. Vissa dagar kan aktiemarknaden stiga mycket kraftigt och det är de uppgångarna man inte vill missa. 0 - (Milj NOK) Källa: Sparebankforeningen 4

5 Vad får dig att tro att vi närmar oss botten och att det kommer att gå uppåt? Om vi går tillbaka till perioden efter terrordåden i september, vidtogs en mängd åtgärder för att stimulera ekonomin i bl.a. USA. Ränte- och skattesänkningar samt betydande likviditetstillskott skulle förhindra att den rädsla och osäkerhet som uppstått ledde till att ekonomin spårade ur. Även inom EU genomfördes skattelättnader. Makrosiffrorna visar nu tydliga tecken på att vi går in i en positiv period. Ökad efterfrågan på råvaror och stigande råvarupriser är ett gott tecken på att en ekonomisk tillväxt är att vänta. I USA har också bostadsbyggandet ökat kraftigt. Det genererar en betydande efterfrågan även i flera andra branscher och är ett tecken på en kommande uppgång. Enskilda bolag inom IT och telekom kan bli en besvikelse framöver pga. att förväntningarna på dessa bolag fortfarande är alltför höga. Det finns dock så många tecken på en förbättring i den underliggande ekonomin både i USA och i andra delar av världen, t.ex. Sydkorea och Kina, att jag tror att vi är mycket nära botten nu. Företagen har också kraftigt reducerat sina kostnader, vilket i kombination med den förväntade ekonomiska tillväxten ger goda utsikter för ökade intäkter både i slutet av 2002 och under Vad är det som säger att ODIN kommer att följa med i uppgången? Portföljerna i våra egenförvaltade fonder baseras på företag med goda förräntningsförutsättningar, goda intäkter och låg värdering på börsen och ger dessutom en hög aktieutdelning. Många av företagen inom den traditionella industrin har haft dokumenterat goda resultat under långa perioder. Vi har även ökat vår exponering och köpt aktier i företag som kan komma att gynnas av den förväntade ekonomiska uppgången. Vi är fortfarande försiktiga med våra investeringar inom IT, telekom och läkemedel. Det beror på att vi tror att många företag inom dessa branscher Diagrammet nedan visar de sju dagar då aktiefonden ODIN Norge gav störst avkastning. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 5,02% 5,71% 5,92% 6,42% 7,07% 7,33% 9,99% fortfarande är för högt värderade och det råder också fortsatt osäkerhet beträffande telekombranschens stora skuldbörda och investeringsbehov under de kommande åren. För läkemedelsbranschen i synnerhet gäller att myndigheterna pressar ned läkemedelspriserna samt att många av företagen fortfarande är högt värderade. ODIN är en aktiv förvaltare, medan många av konkurrenterna är indexförvaltare. Är det tillräckligt goda skäl för att jag ska låta ODIN förvalta mina sparpengar? ODINs förvaltarteam har lång erfarenhet. Denna erfarenhet utnyttjar vi till att leta fram de företag som är lågt värderade. Vi har fördelen av att vara s.k. aktieväljare (stockpickers). Det innebär att vi kan välja ett företag baserat på dess vinstpotential och behöver inte köpa aktier i ett företag bara för att det väger tungt i index. Vi betraktar aktierna som en råvara i våra fondprodukter. ODIN lägger ned mycket arbete på att finna «råvaror» med god kvalitet till ett bra pris. Om «råvaran» är för dyr väljer vi att inte köpa, säger Ragnhild Wiborg. Vi ser de nordiska börserna som vår egen «investeringsvärld». En del av Man kan se att andelsägarna i ODIN Norge fått så mycket som 9,9% avkastning på en enskild dag. Vid sparande på ett konto med hög ränta krävs (med dagens räntenivå) en sparperiod på omkring 1 1/2 år för att komma upp i motsvarande avkastning. informationen får vi genom att läsa företagens rapporter och redovisningar samt rapporter från aktie- och optionsmäklarna, men i första hand letar vi själva. Vi besöker de företag vi investerar i ibland även deras kunder och leverantörer för att få en så god uppfattning som möjligt om företagen och deras vinstpotential. Vi strävar också efter en bred sammansättning på portföljen genom att välja företag inom olika sektorer och på så sätt få en tillräckligt stor riskspridning. Vi tittar också på «megatrender» inom exempelvis energi, mat, hälsa, fritid, IT, telekom osv. När det gäller energi t.ex. utvecklas det för få nya energikällor och energipriserna pressas upp. Detta kan bli ett problem i framtiden. Därför tror vi att företag som producerar och levererar produkter inom energisektorn har en period av stora intäkter framför sig. Exempelvis oljeserviceindustrin, energitransportföretag: Golar LNG (transporterar naturgas), Jaakko Pöyry (energirådgivning) och Hafslund (både producent och distributör av energi). Vi väljer dock fortfarande företag som är lågt värderade även inom de sektorer som vi tror är «megatrender» vilket innebär att vi för närvarande har liten exponering mot IT och telekom. Har du några goda råd till dem som vill spara i fonder med lite högre riskfaktor? 5

6 Investera i ODIN Offshore. Allt för få oljefält har upptäckts och utvecklats de senaste åren och eftersom oljeproduktionen minskar på flera av de befintliga fälten tror vi att detta kommer att tvinga fram ny prospektering och utveckling av nya oljefält. Då är det helt rätt att ha investerat i denna sektor. Det är också en stor fördel att andelspriset i ODIN Offshore är lågt just nu. Men kom ihåg att man måste följa med mer noggrant när det gäller branschfonder än vid en bredare geografisk fond. De geografiska fonderna ger en större riskspridning mellan olika sektorer. Just det faktum att ODINs egenförvaltade landsfonder ger en god riskspridning är en bra orsak att investera i dessa fonder. Tabellen nedan visar att de har gett god avkastning på lång sikt och en god extra avkastning i förhållande till index (den breda aktiemarknaden). Med denna historik vill vi visa att vår investeringsfilosofi som s.k. aktieväljare fungerar bra på lång sikt, avslutar Ragnhild Wiborg. Genomsnittlig årsavkastning i NOK sedan starten Aktiefond Etablerings- Referensdatum Fond index Differens ODIN Norden ,83% 5,50% 7,33% ODIN Finland ,05% 6,87% 19,18% ODIN Norge ,34% 10,17% 10,17% ODIN Sverige ,33% 12,03% 10,30% 6

7 Historisk avkastning per Introduktions- Total avkastning (NOK) Genomsnittlig årlig avkastning sedan start (NOK) Aktiefond datum Fonden Benchmark 1) Avvikelse Fonden Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet ,94% 91,05% 2) 238,90% 12,83% 5,50% 2) 7,33% 1336,50% 114,92% 1221,58% 26,05% 6,87% 19,18% 538,65% 163,69% 3) 374,96% 20,34% 10,17% 3) 10,17% 368,64% 138,78% 4) 229,86% 22,33% 12,03% 4) 10,30% 66,85% 25,22% 41,63% 6,91% 2,98% 3,93% -41,66% -41,93% 0,27% -25,15% -25,34% 0,19% 28,43% 2,83% 25,60% 14,54% 1,53% 13,01% 1) Använda benchmark anges i avsnitten om respektive fond. 2) Benchmark för ODIN Norden är, sedan , Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. 3) Benchmark för ODIN Norge är, sedan , Oslo Börs Fondindex. För perioden till används Oslo Börs Total Index. 4) Benchmark för ODIN Sverige är, sedan , Stockholmsbörsen Benchmark Capped Total Return Index. För perioden till används Stockholms Fondbörs General Index 1:a halvåret 2002 Avkastning (NOK) Fond- Aktiefond avkastning Benchmark 1) Avvikelse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Fastighet -4,81% -25,44% 20,64% 10,94% -14,20% 25,14% -13,27% -13,05% -0,22% 2,33% -24,51% 26,84% -1,13% -6,02% 4,90% -17,59% -11,89% -5,69% 13,03% 3,84% 9,19% 1) Information om benchmark - se nedan. Benchmark är omräknat til NOK. Benchmarks Aktiefond Benchmarks ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic) 1) ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index ODIN Norge Oslo Börs Fondindeks (OSEFX) 2) ODIN Sverige Stockholmsbörsens Benchmark Capped Total Return Index (SBX Cap) 3) ODIN Maritim Orkla Enskilda's Shipping Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index 1) Carnegie Total Index Nordic har historik sedan För perioden till har vi använt Alfred Berg Nordic Index. 2) Oslo Börs Fondindex har historik sedan För perioden till har vi använt Oslo Börs Total Index. 3) Stockholmsbörsen Benchmark Capped Total avkastningsindex har historik sedan För perioden till har vi använt Stockholms Fondbörs General Index 7

8 ODIN Norden ODIN Norden är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier som är noterade vid någon av de nordiska aktiebörserna i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo eller Stockholm. Fonden kan investera fritt med avseende på land, bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Norden minskat med 4,81%, från 455,67 NOK till 433,77 NOK. Carnegie Total Index Nordic, mätt i norska kronor, har under samma period minskat med 25,44%. Fondförmögenheten har minskat med 7,39%, från miljoner NOK till miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Norden Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 12,83% 5,50% 7,33% 5,27% 7,45% -2,19% -2,00% 0,81% -2,81% -5,79% -5,22% -0,58% 0,50% -8,08% 8,58% -4,81% -25,44% 20,64% -8,18% -26,24% 18,06% 3,62% -8,43% 12,05% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -40,85% 37,90% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 30,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,86% 46,83% 1) 206,03% -26,72% -12,92% 1) -13,80% 3,15% 4,85% 1) -1,70% 1) Benchmark för ODIN Norden är, sedan , Carnegie Total Index Nordic. För perioden till används Alfred Berg Nordic Index som benchmark. RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,39% ,50% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV Högst NAV 1:a halvåret 431,60 446,78 433,77 513,52 525,67 544,16 528,31 573,03 Lägst NAV 1:a halvåret 418,29481,69 Värdet av NOK investerade till *) SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN NORDEN (NOK) ALFRED BERG NORDIC INDEX (NOK) ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC (NOK) ( ) Hittills i år För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 8

9 ODIN Norden Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget Lokal valuta NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norge Cermaq Food Products , ,74% 0,63% DSND Subsea Oil & Gas , ,90% 2,93% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,51% 2,62% Fjord Seafood Food Products , ,68% 3,12% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,44% 0,92% Frontline Marine , ,18% 0,19% Golar LNG Limited Marine , ,78% 3,66% Hafslund A Electric Utilities , ,27% 0,80% Hafslund B Electric Utilities , ,07% 0,80% Hydralift A Energy Equipment & Services , ,31% 2,40% Nera Communications Equipment , ,89% 2,99% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,58% 0,64% Northern Offshore Energy Equipment & Services , ,41% 4,66% Northern Oil Oil & Gas , ,58% 5,81% Ocean Rig Oil & Gas , ,60% 4,65% Odfjell A Marine , ,34% 3,08% Odfjell B Marine , ,18% 3,08% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,99% 2,28% Prosafe Energy Equipment & Services , ,38% 2,94% Q-Free Communications Equipment , ,60% 4,04% SAS Airlines , ,17% 1,43% Smedvig Energy Equipment & Services , ,03% 2,85% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,93% 2,85% Stolt Nielsen Marine , ,96% 2,64% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,18% 1,41% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,77% 0,88% Vmetro Computers & Peripherals , ,67% 3,00% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,26% 5,16% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,81% 5,16% Summa Norge ,21% Sverige (SEK/NOK = ) Addtech B Trading Companies & Distributors , ,29% 1,20% Anoto Group Computers & Peripherals , ,58% 1,95% Avesta Polarit Metals & Mining , ,09% 1,02% B&N Nordsjöfrakt B Marine , ,47% 8,34% Ballingslöv Building Products , ,46% 2,80% Billerud Paper & Forest Products , ,33% 0,24% Brio B Leisure Equipment & Products , ,40% 5,22% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,91% 3,26% Concordia Maritime B Marine , ,96% 6,68% Electrolux B Household Durables , ,90% 0,13% Epsilon B IT Consulting & Services , ,29% 3,56% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,27% 8,43% Gorthon Lines B Marine , ,58% 8,74% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,65% 2,55% Isogenica (England / GBP) Pharmaceuticals , ,26% 9,62% Lagercrantz Group B Trading Companies & Distributors , ,21% 1,12% Maxim Pharmaceuticals Biotechnology , ,63% 3,24% Oxigene Inc Biotechnology , ,28% 7,21% Pandox Real Estate , ,82% 1,62% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,21% 7,01% Rottneros Paper & Forest Products , ,34% 0,72% Sangart Inc. B Preferred (USA/USD) Pharmaceuticals , ,17% 0,97% Sangart Inc. C Preferred Shares (USA/USD) Pharmaceuticals , ,51% 0,97% SAS Airlines , ,34% 1,43% Scandiaconsult Commercial Services & Supplies , ,99% 3,83% Wallenstam B Real Estate , ,77% 7,35% Wedins Norden B Specialty Retail , ,36% 8,68% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,52% 5,01% Ängpanneföreningen Commercial Services & Supplies , ,26% 1,50% Summa Sverige ,84% GBP/NOK : USD/NOK : Finland (EUR/NOK = ) Amer Leisure Equipment & Products , ,16% 0,66% Atria A Food Products , ,60% 5,81% Finnair Airlines , ,22% 9,23% Hackman A Household Durables , ,18% 6,06% Huhtamäki Containers & Packaging , ,12% 0,84% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,42% 4,45% Martela A Household Durables , ,65% 6,43% Metso Machinery , ,72% 0,93% Rapala Leisure Equipment & Products , ,78% 2,39% Rautaruukki Metals & Mining , ,71% 3,95% Uponor Building Products , ,18% 2,41% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,53% 0,44% Summa Finland ,27% Danmark (DKK/NOK = 0, ) D/S Torm Marine , ,97% 3,15% DSV, De Sammensl. Vognmænd Marine , ,67% 0,48% Summa Danmark ,64% Summa värdepapper ,96% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 9

10 ODIN Finland ODIN Finland är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade vid Helsingfors Fondbörs. Fonden kan investera fritt med avseende på bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Finland ökat med 10,94%, från 1 304,96 NOK till 1 447,70 NOK. Helsinki Stock Exchange Portfolio Index, mätt i norska kronor, har under samma period minskat med 14,20%. Fondförmögenheten har ökat med 26,21%, från 314 miljoner NOK till 397 miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Finland Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 26,05% 6,87% 19,18% 13,23% 5,74% 7,48% 5,70% -1,16% 6,86% 3,17% -9,42% 12,59% 11,63% -11,28% 22,91% 10,94% -14,20% 25,14% 14,84% -25,29% 40,13% -4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -30,06% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74% 0,67% 68,20% 37,05% 31,15% -9,49% -9,00% -0,49% 25,84% 14,97% 10,87% 147,92% 84,54% 63,38% 50,68% -3,75% 54,43% 15,41% -28,96% 44,37% BENCHMARK: Helsinki Stock Exchange Portfolio Index i NOK RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,21% 338 2,32% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD ODIN FINLAND (NOK) HELSINKI STOCK EXCHANGE PORTFOLIO INDEX (NOK) Hittills i år UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV , , , , , ,51 Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret 1 531, , , ,95 Värdet av NOK investerade till *) SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 10

11 ODIN Finland Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget EUR NOK 000 NOK 000 NOK 000 Finland (EUR/NOK = ) Aldata Solutions Software , ,67% 0,32% Amer Leisure Equipment & Products , ,55% 0,30% Atria A Food Products , ,42% 1,89% Avesta Polarit (SWE/SEK) Metals & Mining , ,94% 0,09% Capman Diversified Financials , ,65% 0,28% Elecster A Machinery , ,70% 2,10% Finnair Airlines , ,58% 0,61% Finnish Fur Sales Textiles & Apparel , ,55% 9,47% Finnlines Marine , ,93% 0,30% Hackman A Household Durables , ,86% 3,56% Honkarakenne B Building Products , ,70% 5,52% Huhtamäki Containers & Packaging , ,02% 0,19% Jaakko Pöyry Group Commercial Services & Supplies , ,29% 1,15% Kemira Chemicals , ,68% 0,20% Kiinteistösijoitus Oy Citycon Real Estate , ,24% 0,60% Kone B Machinery , ,49% 0,03% Marimekko Textiles & Apparel , ,44% 3,01% Martela A Household Durables , ,43% 2,83% Metso Machinery , ,50% 0,10% Nokian Renkaat I Auto Components , ,83% 0,13% Olvi A Beverages , ,30% 2,26% Rapala Leisure Equipment & Products , ,96% 1,44% Rautaruukki Metals & Mining , ,27% 0,27% Spar Finland A Food & Drug Retailing , ,84% 5,22% Spar Finland K Food & Drug Retailing , ,12% 5,22% Sponda Real Estate , ,67% 0,18% Stora Enso R Paper & Forest Products , ,13% 0,02% Tamro Food & Drug Retailing , ,70% 0,09% Teleste Communications Equipment , ,53% 0,46% UPM Kymmene Paper & Forest Products , ,64% 0,02% Uponor Building Products , ,60% 0,38% Yit-Yhtymä Construction & Engineering , ,67% 0,36% Summa värdepapper ,88% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 11

12 ODIN Norge ODIN Norge är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade vid Oslo Börs. Fonden kan investera fritt med avseende på bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Norge minskat med 13,27%, från 736,33 NOK till 638,65 NOK. Oslo Börs Fondindeks har under samma period minskat med 13,05%. Fondförmögenheten har minskat med 11,59%, från miljoner NOK till miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Norge Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 20,34% 10,17% 10,17% 5,90% 4,44% 1,45% -1,02% -2,20% 1,18% -1,32% -5,31% 3,98% 2,46% -2,55% 5,02% -13,27% -13,05% -0,22% -13,19% -15,69% 2,51% 15.55% -1,47% 17,02% 71,32% 45,30% 26,03% -43,70% -26,36% -17,34% 44,50% 31,03% 13,47% 43,72% 32,07% 11,65% 12,70% 11,71% 0,99% 7,33% 7,38% -0,05% 149,89% 61,58% 88,31% BENCHMARK: Oslo Börs Fondindeks RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,59% ,43% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade till *) 635,46 657,81 638,65 807,00 618, ,05 942,06 914,62 992,48 836, SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN NORGE (NOK) OSLO STOCK EXCHANGE TOTAL INDEX (NOK) ( ) OSLO EXCHANGE MUTUAL FUND INDEX (NOK) ( ) Hittills i år För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 12

13 ODIN Norge Fondens värdepappersinnehav Marknads- Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget NOK NOK 000 NOK 000 NOK 000 Aktiv Kapital Diversified Financials , ,53% 4,45% Awilco B Marine , ,83% 7,36% Bergesen D.Y. B Marine , ,24% 0,06% Bonheur Energy Equipment & Services , ,14% 3,67% C. Tybring-Gjedde Distributors , ,20% 3,44% Cermaq Food Products , ,27% 1,42% Crew Development Metals & Mining , ,34% 3,11% DOF Energy Equipment & Services , ,49% 1,86% DSND Subsea Oil & Gas , ,96% 4,70% 7,00% Det Søndenfjeldske Norske D.S. 00/02 Water Utilities , ,01% 4,70% Ekornes Household Durables , ,24% 1,74% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,37% 5,56% Fjord Seafood Food Products , ,19% 3,98% Frontline Marine , ,51% 0,23% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,60% 8,69% Golar LNG Limited Marine , ,54% 4,37% Gyldendal Norsk Forlag Media , ,80% 9,39% Hafslund A Electric Utilities , ,39% 0,92% Hafslund B Electric Utilities , ,71% 0,92% Hugin Computers & Peripherals , ,20% 4,09% Hydralift A Energy Equipment & Services , ,28% 4,41% I.M. Skaugen Marine , ,46% 7,62% Kverneland Machinery , ,27% 5,59% Nera Communications Equipment , ,21% 2,97% Nordic VLSI Semiconductor Equipment & Products , ,13% 9,07% Norgesinvestor II Diversified Financials , ,16% 9,32% Norgesinvestor III A-Aksjer Diversified Financials , ,05% 9,32% Norgesinvestor III B-Aksjer Diversified Financials , ,51% 9,32% Norske Skogindustrier Paper & Forest Products , ,22% 0,68% Northern Offshore Energy Equipment & Services , ,53% 4,45% Northern Oil Oil & Gas , ,52% 3,78% Ocean Rig Oil & Gas , ,64% 3,49% 13% Ocean Rig Konv. 00/05 Water Utilities , ,05% 3,49% Odfjell A Marine , ,23% 3,58% Odfjell B Marine , ,78% 3,58% Omnia Health Care Providers & Services , ,16% 4,80% Orkla A Food Products , ,39% 0,18% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,18% 1,82% Prosafe Energy Equipment & Services , ,45% 3,47% Q-Free Communications Equipment , ,65% 3,19% Raufoss Machinery , ,59% 6,41% Read Oil & Gas , ,18% 3,32% SAS Airlines , ,13% 1,24% Smedvig Energy Equipment & Services , ,04% 2,65% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,73% 2,65% Stolt Nielsen Marine , ,83% 3,05% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,57% 0,50% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,87% 0,73% Unitor Transportation Infrastructure , ,11% 9,51% Veidekke Construction & Engineering , ,14% 1,78% Vmetro Computers & Peripherals , ,87% 2,86% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,96% 4,15% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,47% 4,15% Summa värdepapper ,90% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 13

14 ODIN Sverige ODIN Sverige är en aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade vid Stockholms Fondbörs. Fonden kan investera fritt med avseende på bransch och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Sverige ökat med 2,33%, från 460,72 NOK till 471,45 NOK. Stockholmsbörsens Benchmark Capped Total Return Index, mätt i norska kronor, har under samma period minskat med 24,51%. Fondförmögenheten har ökat med 31,12%, från 238 miljoner NOK till 312 miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Sverige Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 22,33% 12,03% 10,30% 18,93% 8,54% 10,40% 12,17% 1,81% 10,36% 7,94% -4,68% 12,62% 20,91% -7,50% 28,42% 2,33% -24,51% 26,84% 16,24% -18,43% 34,67% 10,20% -12,90% 23,11% 52,97% 68,97% -16,00% -21,39% 11,54% -32,93% 44,59% 22,56% 22,03% 63,75% 35,56% 28,19% 22,50% 24,37% -1,87% BENCHMARK: Stockholmsbörsens Benchmark Capped Total Return Index i NOK RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,12% 237 1,98% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs ,09 445,37 Teckningskurs ,59461,04 NAV Högst NAV 1:a halvåret 471,45 520,03 447,61 470,81 Lägst NAV 1:a halvåret 451,29378,10 Värdet av NOK investerade till *) SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN SVERIGE (NOK) STOCKHOLM FONDBØRS GENERAL INDEX (NOK) ( ) Hittills i år STOCKHOLM EXCHANGE BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX (NOK) ( ) För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 14

15 ODIN Sverige Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads-Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget SEK NOK 000 NOK 000 NOK 000 Sverige (SEK/NOK = ) Addtech B Trading Companies & Distributors , ,81% 0,71% Artimplant B Biotechnology , ,94% 1,64% Avesta Polarit Metals & Mining , ,04% 0,05% Ballingslöv Building Products , ,66% 0,93% Billerud Paper & Forest Products , ,25% 0,15% Boliden Ltd Metals & Mining , ,24% 0,15% Brio B Leisure Equipment & Products , ,81% 4,68% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,60% 1,52% Cardo Machinery , ,01% 0,18% Concordia Maritime B Marine , ,97% 0,63% Elanders B Media , ,16% 0,93% Electrolux B Household Durables , ,23% 0,02% Elektronikgruppen Bk B Trading Companies & Distributors , ,17% 1,66% Epsilon B IT Consulting & Services , ,89% 2,14% Fingerprint Cards B Electronic Equipment & Instruments , ,21% 0,61% Getinge Industrier B Health Care Equipment & Supplies , ,31% 0,14% Gunnebo Commercial Services & Supplies , ,47% 0,64% Hexagon B Machinery , ,22% 0,54% Investor B Fria Diversified Financials , ,58% 0,02% Invik B Diversified Financials , ,08% 0,20% JM Bygg Construction & Engineering , ,17% 0,16% KMT Machinery , ,91% 2,31% Lagercrantz Group B Trading Companies & Distributors , ,82% 1,40% Lundbergföretagen B Real Estate , ,23% 0,11% Maxim Pharmaceuticals Biotechnology , ,20% 0,09% Nea B Construction Materials , ,98% 0,33% Nibe Industrier B Machinery , ,59% 1,04% Nilörngruppen B Textiles & Apparel , ,38% 9,31% Pandox Real Estate , ,59% 0,66% Peab B Construction & Engineering , ,63% 0,32% Precise Biometrics Electronic Equipment & Instruments , ,16% 0,51% Rottneros Paper & Forest Products , ,39% 0,27% Sardus Food Products , ,61% 1,91% SAS Airlines , ,60% 0,06% Scandiaconsult Commercial Services & Supplies , ,41% 0,87% SKF A Machinery , ,91% 0,03% 0% Spendrup Beverages , ,76% 0,03% SSAB A Metals & Mining , ,78% 0,02% Svedbergs I Dalstorp B Building Products , ,95% 2,51% Svenska Cellulosa B Paper & Forest Products , ,55% 0,02% Transcom Worldwide B IT Consulting & Services , ,89% 4,42% Wallenstam B Real Estate , ,14% 1,02% Xponcard Commercial Services & Supplies , ,53% 3,19% Summa värdepapper ,86% 1) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 15

16 ODIN Maritim ODIN Maritim är en aktiefond som investerar globalt i sjöfartsbranschen. Fonden kan investera fritt med avseende på land och företag. Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Maritim minskat med 1,13%, från 168,85 NOK till 166,95 NOK. Orkla Enskilda s Shipping Index har under samma period minskat med 6,02%. Fondförmögenheten har ökat med 8,64%, från 75 miljoner NOK till 82 miljoner NOK, hittills under året. Nyckeltal ODIN Maritim Sedan start (p.a.) Senaste 6 år (p.a.) Senaste 5 år (p.a.) Senaste 4 år (p.a.) Senaste 3 år (p.a.) 1:a halvåret Avkastning Benchmark Differens 6,91% 2,98% 3,93% 3,74% 1,47% 2,27% 0,32% -2,32% 2,64% 4,76% 0,90% 3,86% 13,94% 5,73% 8,21% -1,13% -6,02% 4,90% 6,56% 0,49% 6,07% 42,44% 19,13% 23,31% 42,17% 45,98% -3,81% -55,41% -52,18% -3,23% 23,22% 26,59% -3,37% 33,84% 24,71% 9,12% 2,14% -10,71% 12,85% BENCHMARK: Orkla Enskilda s Shipping Index RISKMÅTT Relativ vinst Relativ förlust Senaste 5 år Senaste 3 år FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,64% 97-5,77% Avkastning VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade till *) 166,12 171,96 166,95 193,19 162, ,16 184,43 179,06 198,37 153, SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV ODIN MARITIM (NOK) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX (NOK) Hittills i år För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 16

17 ODIN Maritim Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads-Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget Lokal valuta NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norge Bergesen D.Y. B Marine , ,58% 0,04% Frontline Marine , ,19% 0,02% Golar LNG Limited Marine , ,90% 0,22% I.M. Skaugen Marine , ,90% 0,51% Jinhui Shipping & Transport A Marine , ,12% 1,83% Leif Höegh & Co Marine , ,09% 0,19% Odfjell A Marine , ,72% 0,24% Odfjell B Marine , ,24% 0,24% Star Reefers Inc. Marine , ,71% 0,67% Stolt Nielsen Marine , ,36% 0,06% Tsakos Energy Navigation Marine , ,40% 0,06% Western Bulk Carriers Holding Marine , ,23% 0,56% Western Bulk Shipping Marine , ,60% 1,24% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,61% 0,19% Summa Norge ,65% Sverige (SEK/NOK = ) B&N Nordsjöfrakt B Marine , ,10% 1,35% Broström Van Ommeren Shipping B Marine , ,99% 0,69% Concordia Maritime B Marine , ,05% 0,52% Gorthon Lines B Marine , ,37% 1,25% Summa Sverige ,51% Noterat i utlandet Compagnie Maritime Belge (Belgia/EUR) Marine , ,94% 0,13% D/S Torm (Danmark/DKK) Marine , ,59% 0,36% James Fischer & Sons Plc. (England/GBP) Marine , ,47% 0,45% Omi Corp (USA/USD) Marine , ,56% 0,14% Stelmar Shipping Ltd (USA/USD) Marine , ,28% 0,15% Teekay Shipping Corp. (USA/USD) Marine , ,48% 0,02% Summa noterat i utlandet ,31% Summa värdepapper ,47% EUR/NOK: USD/NOK: GBP/NOK : DKK/NOK: ) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 17

18 ODIN Offshore ODIN Offshore kan fritt investera i företag som i huvudsak sysslar med leveranser till serviceföretag inom olje- och offshore-näringen, och som är börsnoterade på de börser som är medlemmar, associerade medlemmar eller på annat sätt formellt knutna till Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). Hittills under 2002 har andelsvärdet i ODIN Offshore minskat med 17,59%, från NOK 70,79 till NOK 58,34. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index har under samma period minskat med 11,89%. Förvaltningskapitalet har hittills i år minskat med 5,53%, från NOK 131 milj. till NOK 124 milj. Nyckeltal ODIN Offshore Sedan start (p.a.) 1:a halvåret BENCHMARK: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index Avkastning Benchmark Differens -25,15% -25,34% 0,19% -17,59% -11,89% -5,69% -21,27% -29,70% 8,44% -10,09% -6,25% -3,84% FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,53% ,86% UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs ,05 93,27 Teckningskurs ,0996,55 NAV Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade till *) 58,34 78,44 57, ,74 108,63 88, SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och fondförmögenhet *) Enligt NAV Avkastning 0 VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD Hittills i år ODIN OFFSHORE (NOK) PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE OIL SERVICE INDEX (NOK) För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 18

19 ODIN Offshore Fondens värdepappersinnehav Marknads Anskaff- Marknads- Orealiserade % av % ägar- Antal pris nings- värde vinster/ fondför- andel i Värdepapper(Bolag) Bransch 1) aktier kostnad 2) förluster mögenhet bolaget Lokal valuta NOK 000 NOK 000 NOK 000 Norge lokal valuta NOK NOK NOK Bonheur Energy Equipment & Services , ,37% 0,03% DOF Energy Equipment & Services , ,76% 1,29% DSDN Subsea Oil & Gas , ,77% 0,33% Farstad Shipping Energy Equipment & Services , ,07% 0,20% Fred Olsen Energy Energy Equipment & Services , ,10% 0,24% Frontier Drilling Energy Equipment & Services , ,05% 0,29% Ganger Rolf Energy Equipment & Services , ,79% 0,22% Hydralift A Energy Equipment & Services , ,07% 0,28% Northern Offshore Energy Equipment & Services , ,58% 0,67% Ocean Rig Oil & Gas , ,52% 0,27% Petroleum Geo-Services Energy Equipment & Services , ,44% 0,15% Prosafe Energy Equipment & Services , ,24% 0,20% Smedvig B Energy Equipment & Services , ,81% 0,14% Stolt Offshore Energy Equipment & Services , ,13% 0,18% TGS Nopec Geophysical Energy Equipment & Services , ,26% 0,18% Summa Norge ,97% Noterat i utlandet Cooper Cameron Corp (USA/USD) Oil & Gas , ,45% 0,03% Diamond Offshore Drilling Com (USA/USD) Oil & Gas , ,64% 0,02% Ensco International (USA/USD) Oil & Gas , ,53% 0,01% Expro Intl. Group (England/GBP) Oil & Gas , ,10% 0,07% Global Santa Fe Intl (USA/USD) Oil & Gas , ,43% 0,01% Halliburton (USA/USD) Oil & Gas , ,77% 0,01% Hanover Compress (USA/USD) Oil & Gas , ,55% 0,02% National-Oilwell Inc Com (USA/USD) Oil & Gas , ,82% 0,05% Noble Drilling Corp (USA/USD) Oil & Gas , ,36% 0,02% Precision Drilling (USD/USD) Oil & Gas , ,81% 0,03% Pride Intl (USA/USD) Oil & Gas , ,32% 0,03% Saipem Ord (Italia/EUR) Oil & Gas , ,32% 0,02% Schlumberger (USA/USD) Oil & Gas , ,03% 0,00% Transocean Sedco Forex Inc (USA/USD) Oil & Gas , ,89% 0,01% Summa noterat i utlandet ,02% Summa värdepapper ,99% EUR/NOK : USD/NOK: GBP/NOK : ) Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor (jan. 2001). 2) Anskaffningskostnaden är beräknad enligt snitt-principen. 19

20 ODIN Fastighet ODIN Fastighet kan bara investera i företag som är börsnoterade, eller har sitt huvudkontor eller ursprung i ett av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark, och som i huvudsak sysslar med fast egendom. Nyckeltal ODIN Fastighet Sedan start (p.a.) 1:a halvåret 2002 Avkastning * Benchmark Differens 14,54% 1,53% 13,01% 13,03% 3,84% 9,19% ODIN Fastighet:s andelsvärde har hittills i år ökat med 13,03%, från NOK 109,75 till NOK 124,05. Carnegie Sweden Real Estate Index har under samma period ökat med 3,84%. Förvaltningskapitalet har hittills i år ökat med 13,03%, från NOK 74 milj. till NOK 84 milj BENCHMARK: Carnegie Sweden Real Estate Index * inkl. utdelning 0,34% -14,58% 14,93% 13,24% 15,94% -2,70% FONDFÖRMÖGENHET Per milj. NOK % förändring av fondförmögenheten ,03% 68 0,04% UPPGIFTER PER ANDEL NOK Inlösenkurs Teckningskurs NAV Högst NAV 1:a halvåret Lägst NAV 1:a halvåret Värdet av NOK investerade till *) 121,57 126,53 124,05 128,37 109, ,02 115,56 113,29 116,06 105, SAMMANDRAG BALANSRÄKNING NOK 000 Värdepapper till marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till fondkommissionärer/banker 171 Upplupna förvaltningsavgifter/teckningsprovisioner -65 Upplupna räntor/utdelningar 10 Övriga kortfristiga skulder 0 Summa skulder och fondförmögenhet Avkastning *) Enligt NAV VÄRDEUTVECKLING I ABSOLUTA TAL JÄMFÖRT MED BENCHMARK PR. ÅR/PERIOD Hittills i år ODIN FASTIGHET (NOK) inkl. utdelning CARNEGIE SWEDEN REAL ESTATE INDEX (NOK) För förklaring av begrepp och definitioner, se sidan 22 20

årsrapport 2002 ODIN fonder

årsrapport 2002 ODIN fonder årsrapport 2002 ODIN fonder ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds Gate N-0250 Oslo P.O. Box 1771 Vika N-0122 Oslo Telefon: +47 22 01 02 03 Fax: +47 22 01 02 01 E-mail: kundeservice@odinfond.no www.odinfond.no

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Presentation ODIN Fonder Stora Fondagen Falun/Borlänge. Peter Östberg, Helena Ström, Daniel Bodin

Presentation ODIN Fonder Stora Fondagen Falun/Borlänge. Peter Östberg, Helena Ström, Daniel Bodin Presentation ODIN Fonder Stora Fondagen Falun/Borlänge Peter Östberg, Helena Ström, Daniel Bodin ODIN Fonder i korthet Etablerades 1990 Dedikerad förvaltare av långa aktiefonder Helägt av Sparebank 1 Gruppen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 Holberg Kredit SEK C Holberg Kredit SEK C är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK C är en så kallad

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från CEO 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

ODINs veckokommentar 21-2014

ODINs veckokommentar 21-2014 ODINs veckokommentar 21-2014 Veckan som gick Aktiemarknadsutvecklingen senaste veckan* Aktiemarknaderna reagerade positivt i slutet av veckan tack vare bra produktionssiffror i Kina och tro på en fortsatt

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 11-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 11-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 11-2013 Satsning på sparande kontra tillväxt Den viktiga diskussionen om budgeten kontra tillväxten i Europa fortsatte denna veckan med ett toppmöte för EU. Starka

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Den norska och nordiska high yieldmarknaden

Den norska och nordiska high yieldmarknaden 1 Den norska och nordiska high yieldmarknaden Försiktiga banker tvingar stora företag till obligationsmarknaden 2 Källa: Norges Bank, Dagens Næringsliv, DN.no, E24.no Kreditriskpremien är just nu huvuddelen

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

I JANUARI 2007. ODIN Fonder

I JANUARI 2007. ODIN Fonder I JANUARI 2007 I Årsrapport 2006 ODIN Fonder I Innehåll I I3I I4-9I I10I I-13I I14I I15-16I I17-18I I19-20I I21-22I I23-24I I25-26I I27-28I I29-30I I31-32I I33I I34I Ännu ett bra år för andelsägare i ODINs

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015

ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015 ODIN Offshore Fondkommentar augusti 2015 Fondens portfölj ODIN Offshore augusti Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens värde sjönk med 9,2 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kr editt SEK

Månadsrapport Holberg Kr editt SEK 1 Månadsrapport Holberg Kreditt SEK September 2014 Holberg Kreditt SEK Holberg Kreditt SEK är vår nordiska high yield-fond fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kreditt SEK är en så

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Veckan som gick Varje ord från den amerikanska centralbanken («Fed») tolkas ingående och texten som kom från veckans centralbanksmöte var inget undantag.

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kr editt SEK

Månadsrapport Holberg Kr editt SEK 1 Månadsrapport Holberg Kreditt SEK Juni 2014 Holberg Kreditt SEK Holberg Kreditt SEK är vår nordiska high yield-fond fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kreditt SEK är en så kallad

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer