Stockholm Waterfront mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015"

Transkript

1 Stockholm Waterfront mars 2015 Vad är verksamhetsnyttan med sourcing? Bland årets talare: Anna-Karin Hatt Tidigare IT- och energiminister Jeanette Thorell CIO, Haninge kommun Agne Lindberg Advokat, Delphi Mattias Forsberg CIO, Systembolaget

2 Sourcingdagarna 2015 Torsdagen den 12 mars Registrering och frukost samt mässa Inledning Gunnar Hesse, IFi Moderator: Martin Lundqvist Keynote: Trender, innovation och nya möjligheter Carl-Henrik Hallström, Norden chef, Wipro Ltd Hur kan man säkerställa ett framgångsrikt leverantörsbyte alternativt insourcing? Agne Lindberg, Advokat, Delphi Kaffe och mässa Molntjänster och legala spörsmål från leverantörsperspektivet Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft Organisationer öppnar dörren för molnet Jesper Ritsmer Stormholt, Nordic Country Manager, Google for Work Skapa mervärde i er transformation genom sourcing Emil Dahlin, CIO, Svevia & Maria Beronius, VD, B3IT Ledning Ökad verksamhetsnytta av outsourcing via insourcing och självservice Peter Mikulic, VD & Patrik Lindahl, Drift- och supportchef, Folkuniversitet Lunch och mässa Lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad Undvik värdeläckage i er outsourcing så hittar ni rätt kontraktsoch affärsmodell David Frydlinger, Advokat, Lindahl Nyheter inom upphandlingsrätten; ny lagstiftning och rättsfall Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Delphi Förutsättningar för innovation i IT-sourcing Mattias Axelson, Ekonomie doktor, Handelshögskolan Erfarenheter från IT-sourcing och hur upphandling av IT kan förbättras Mikael Törnwall, Senior rådgivare, Hill+Knowlton Strategies Kaffe och mässa Från Tidtabell till Kund Björn Rosell, CIO, SJ Mingel och mässa

3 Sourcingdagarna 2015 Fredagen den 13 mars Frukost och mässa Från storbank till outsourcad kommun fokus och lärdom Jeanette Thorell, CIO, Haninge Sourcing för att möjliggöra verksamhetsnytta Nu och i framtiden Mats Alerius, Head of Management Consulting & Mattias Lundmark, Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando Co-sourcing Gemensam leverans med utvald leverantör Anne Grön, Chef för CIO-office, Trafikverket Tjänsteutveckling och sourcing Mats Lindmark, VD och interim-cio, Rentaleader Kaffe och mässa Outsourcing - kan det någonsin bli en del av blodomloppet? Mattias Forsberg, CIO & Mikael Wallteg, Försäljningsdirektör/Vice VD, Systembolaget Erfarenheter från tiden som IT-minister, och utmaningar för svensk IT-politik Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister Lunch och mässa Samarbetspartners

4 Tema: Vad är verksamhetsnyttan med sourcing? Konferens mars 2015, Stockholm Waterfront Detaljerad programbeskrivning Keynote Speaker Trender, innovation och nya möjligheter Carl-Henrik Hallström, Norden chef, Wipro Ltd Hur 3e vågen av IT-driven förändring kommer att påverka hur företag styrs, levererar och interagerar 3e vågen är sakernas internet, där blir IT en central del av alla produkter Enligt Gartner så kommer 4.9 miljarder saker vara uppkopplade 2015, 2020 kommer 25 miljarder vara uppkopplade 2020 kommer 263 miljarder dollar att spenderas på Internet of Things (IoT) enligt Gartner Hur ska företag anpassa sig för att vara konkurrenskraftiga på den lokala och globala marknaden? Hur påverkar det här outsourcing trenden? Hur kan man säkerställa ett framgångsrikt leverantörsbyte alternativt insourcing? Agne Lindberg, Advokat, Delphi Vad ska man tänka på i avtalet Successiv övergång av ansvar Transitionsprojektet viktiga tips och fallgropar Molntjänster och legala spörsmål från leverantörsperspektivet Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft Molntjänster från ett leverantörsperspektiv Hur går Microsoft tillväga för att uppfylla Datainspektionens krav?

5 Skapa mervärde i er transformation genom sourcing Emil Dahlin, CIO, Svevia & Maria Beronius, VD, B3IT Ledning B3IT delar med sig av erfarenheter från en rad olika sourcingprojekt hos kunder både inom privat och offentlig sektor. En djupdykning i den sourcingresa där Svevia gick från 1:a till 2:a generationens sourcing och hur detta skapade mervärde för verksamheten. Emil Dahlin, CIO på Svevia, tar upp frågor som: Vad är absolut kritiskt att tänka på Do s and don ts i upphandlingsfasen samt i transformationsfasen Vad är absolut nödvändigt att få på plats innan transformation Ökad verksamhetsnytta av outsourcing via insourcing och självservice Peter Mikulic, VD & Patrik Lindahl, Drift- och supportansvarig, Folkuniversitetet Folkuniversitetet beskriver sin resa kring outsourcing där ett steg bakåt innebär fyra framåt för verksamheten. Resultatet är support-hybrid med intern servicedesk i samverkan med externa sourcingpartners supportfunktioner och egna on-site tekniker som givit organisationen en effektivare ärendehantering och nöjdare medarbetare.

6 Organisationer öppnar dörren för molnet Jesper Ritsmer Stormholt, Nordic Country Manager, Google for Work Allt fler organisationer öppnar nu dörren för molnets möjligheter. Ökad mobilitet leder till ökad innovation, högre effektivitet och nöjdare och mer kreativa team. Big data erbjuder nya sätt att analysera, hitta mönster och snabbt svara mot förändringar på marknaden och i verksamheten. Jesper Ritsmer Stormholt, nordiskt ansvarig på Google for Work berättar om möjligheter i molnet, hur företag gått från teori till praktik och hur de hanterar viktiga frågor som datasäkerhet och compliance. Lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing Anette Holm, IT-direktör, Stockholm stad Stockholms stads digitala utveckling kan bäst beskrivas som en systematisk och strategisk positionering under fler år. Några viktiga beslut fattades redan för 20 år sedan. Ett av dem var att staden inte längre ska bedriva operativ IT-verksamhet i egen regi. Stadens första outsourcing ägde rum 1994 när verksamheten vid Stockholms stads dataservice gick över till dåvarande WM-data. Idag har Stockholms stad i princip all IT-verksamhet outsourcad. Tag del av lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing när Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad, ger värdefulla inblickar i det arbetet. Undvik värdeläckage i er outsourcing så hittar ni rätt kontrakts- och affärsmodell David Frydlinger, Advokat, Advokatfirman Lindahl En stor mängd studier visar att kunder och leverantörer ofta strukturerar sin outsourcing så att stora mängder värde läcker ut eller aldrig realiseras. Den förväntade innovationen uteblir och kostnaderna för att diskutera vad som ingår och inte ingår i kontraktet blir ofta höga. Huvudorsaken till dessa och andra värdeläckage är att parterna väljer kontrakts- och affärsmodeller som inte passar för deras behov och för affärens egenskaper. I denna presentation beskrivs vilka kontrakts- och affärsmodeller som finns att välja på och hur ni väljer rätt modeller för att undvika värdeläckage och istället uppnå full värdepotential i er outsourcing. Förutsättningar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm Om IT ska bidra till verksamhetens utveckling och förnyelse är innovationskraft en förutsättning. Traditionell kostnadsfokuserad IT-outsourcing behöver kompletteras med förutsättningar för innovation. Mattias kommer att ta upp: Varför innovation ofta är svårt att uppnå i IT-outsourcing Vilka outsourcinglösningar som ger innovationskraft Hur rätt form av operationell partnerorganisation skapas

7 Nyheter inom upphandlingsrätten; ny lagstiftning och rättsfall Anna Ulfsdotter Forsell, Advokat, Delphi I april 2016 får vi tre nya upphandlingslagar. Det gäller att vara förberedd och känna till de viktigaste nyheterna i de kommande lagarna. Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi, redogör för de viktigaste nyheterna och går även igenom några domar från upphandlingsområdet av betydelse för alla som arbetar med sourcing. Erfarenheter från IT-outsourcing och hur upphandling av IT kan förbättras Mikael Törnwall, Senior rådgivare, Hill+Knowlton Strategies Efter två decennier av IT-outsourcing har företagen hunnit göra alla upptänkliga misstag. I sin bok Vem ska betala för välfärden hävdar Mikael Törnwall att den offentliga sektorn borde lära sig av de misstagen när man nu börjar outsourca sjukvård, skolor mm. Här förklarar han hur. Från Tidtabell till Kund Björn Rosell, CIO, SJ Kundernas informationskrav före, under och efter resan ökar allt mer. För att kunna möta detta behov behöver SJs fokusbyte från att köra tåg till att sätta kund i fokus också speglas i hur IT-stödet kan förändras för att kunna stödja hela kundrelationen med SJ. Bytet av sourcingmodell och leverantör är en förutsättning för SJs systemskifte med fokus på de system som stödjer det direkta och indirekta kundmötet. Från storbank till outsourcad kommun fokus och lärdom Jeanette Thorell, CIO, Haninge kommun Jeanette Thorell har varit 23 år på Swedbank, varav 17 år inom Swedbank IT och därefter på affärsoch beställarsidan som IT-chef Robur och därefter Swedbank Försäkring. Under 2014 tog hon steget till att bli CIO i Haninge. Jeanette delar med sig av hur det är att gå från storbankens verksamhetsfokus och IT-förutsättningar till en kommun med outsourcad IT-verksamhet. Jeanette reflekterar och beskriver sin syn på fokus och möjligheter och de lärdomar som båda verksamheter kan dra av varandra.

8 Sourcing för att möjliggöra verksamhetsnytta Nu och i framtiden Mats Alerius, Head of Management Consulting, & Mattias Lundmark, expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando Seminariet kommer att fokusera på säkerställandet av verksamhetsnytta med sourcing. Hur på vilka grunder fattar vi sourcingbeslutet idag och vilka konsekvenser får det i sourcingmodellen. Det finns också trender idag och framtida sådana som kommer att påverka både vilken verksamhetsnytta som uppnås med sourcing och sourcingmodellen framöver. Några av frågorna som kommer att beröras är: Vad är verksamhetsnytta och hur mäter vi det? Hur fattar vi våra sourcingbeslut idag och vilka konsekvenser får det? Vilka trender ser vi idag utifrån (och påverkan på) verksamhetsnytta och sourcingmodeller? Vilka trender ser vi på längre sikt och hur kan det komma att påverka verksamhetsnyttan och sourcingmarknaden och kunden? Co-sourcing Gemensam leverans med utvald leverantör Anne Grön, Chef för CIO-office, Trafikverket Co-sourcing är ett alternativ till att outsourca IT-verksamheten. Co-sourcing kombinerar externa leveranser med interna leveranser. Trafikverket kommer att dela med sig av sina erfarenheter från den upphandling av co-sourcing inom systemutveckling och applikationsförvaltning som genomfördes Syftet med upphandlingen var att få en samlad styrning och beställning av IT samt att åstadkomma en renodlad och kostnadseffektiv IT-leverans. Målet var att gå från en mångfald av leverantörer till en leverantör som tillsammans med Trafikverket ansvarar för leveransen. Tjänsteutveckling och sourcing Mats Lindmark, VD och interim-cio, Rentaleader Dagens IT-avdelningar tillhandahåller befintligt och nytt IT-stöd till sin organisation. Framtidens ITavdelning medverkar i allt större utsträckning till verksamhetsnyttan och kommersiella utvecklingsprojekt genom bl.a. digitaliseringen. Dessa nya krav på tjänsteutveckling ställer i sin tur nya krav på sourcing, partnerskap och leverantörsstyrning och inte minst ett samarbete med den egna organisationens marknads- och säljavdelningar

9 Outsourcing - kan det någonsin bli en del av blodomloppet? Mattias Forsberg, CIO & Mikael Wallteg, Vice VD, Systembolaget Systembolaget ska på ett ansvarsfullt sätt sälja alkohol i Sverige och erbjuda kunderna god service. Systembolaget har under de senaste åren fått en ständigt ökande uppskattning från svenska folket med toppnoteringar på Nöjd-Kund-Index (83 %) samt nästan ¾ av Sveriges befolkning som vill bevara Systembolagets ensamrätt. Detta har möjliggjorts genom ett konsekvent arbete med kunden i fokus genom hela organisationen, inklusive IT och leverantörer, för att säkerställa att alla är en del av samma blodomlopp. Ett antal konkreta exempel kommer att tas upp för att visa hur ITs organisation är uppbyggd inklusive det kritiska samarbetet med leverantörer av tjänster alltifrån drift och systemutveckling till projektledning Olika modeller för att främja samarbete med leverantörer och säkerställa högsta möjliga nytta Lyckade och mindre lyckade fall av samarbete Erfarenheter från tiden som IT-minister, och utmaningar för svensk IT-politik Anna-Karin Hatt, tidigare IT-och energiminister (c), Anna-Karin Hatt är Sveriges första och hittills enda IT-minister. Genom att utarbeta en tydlig digital agenda för Sverige lyckades Anna-Karin växla över från ett statiskt bredbandsfokus till dynamisk verksamhetsnytta med ökad digitalisering. Anna-Karin inrättade bland annat Digitaliseringskommissionen för att analysera, dra lärdom och samverka med olika aktörer för ökad digitalisering. På Sourcingdagarna beskriver Anna-Karin sina erfarenheter från tiden som IT-minister och hur ökad digitalisering bidrar till viktig verksamhetsnytta och till att fortsätta utveckla Sverige! Läs mer och boka via

10 Deltagarna berättar Vad tycker du var bra, generellt sett, med konferensen? Catrin Hamrin, Avtalsförvaltare, Region Skåne. Betyg 4/5 "Relevanta ämnen & talare, perspektiv - nuläge & framtid, bra nivå" * Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5 "Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både gemensamma pass och individuella; valbarhet. Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator" * Ronny Hedlund, Arkitekt, Landstinget Västernorrland. Betyg 4/5 "Ett antal tänkvärda delar i alla seminarier. Jämn kvalité i alla föreläsningar" * Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten, Apoteket. Betyg 4/5 "Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!" * Richard Wahlstedt, Affärsutvecklare, Invid Jönköping AB. Betyg 4/5 "Bra spridning på ämnen under dagarna"

11 Tidigare deltagande företag Acando, Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Fylgia, Alecta, Alfa Laval, Apoteket, Apoteket Hjärtat, Atea, B3IT, BearingPoint Sweden, Boverket, CAP Gemini, Cerdo Bankpartner, Coor Service Management, CGI, ComHem, CSN, Datainspektionen, Enköpings kommun, Ericsson, EVRY, FOREX Bank, Forsmarks Kraftgrupp, FMV, Göteborg Energi, Göteborgs universitet, Huddinge kommun, IF IT Services, Järfälla kommun, Karlstads kommun, Know IT, Konsumentverket, KPMG, Kronans Droghandel, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Länsförsäkringar, Medborgarskolan, Migrationsverket, Mora kommun, MSB, NCC, PA Consulting Group, Qbranch, Regeringskansliet, Region Skåne, Rikspolisstyrelsen, SCB, SEB, Skandia, SMHI, SPV, Svenska ESF-rådet, TeliaSonera, Tieto Sverige, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, UC, Umeå kommun, Unilabs, Unionen, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Västerbottens läns landsting, Västerås Stad, Västra Götalandsregionen, ÅF Technology AB

12 Samarbetspartners

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING DEBATT Innovation i offentliga verksamheter - har du verktygen? Påverka förändringsprocessen så gör du DESI - Så behåller vi den digitala tätpositionen i EU Hur informationssäkra

Läs mer

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing MIIT WHITEPAPER Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ek Dr, Handelshögskolan i Stockholm Anders S Nilsson, Ek Lic, Handelshögskolan i Stockholm Jon Rognes, Ek Dr, Civ Ing, Handelshögskolan

Läs mer

Friktionsfri förvaltning

Friktionsfri förvaltning Friktionsfri förvaltning är din information säker? undvik misslyckade IT-investeringar digital agenda för europa led din organisation till framgång Program 2014 8-9 oktober Nacka Strandsmässan Innehåll

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Stratsys ANVÄNDARKONFERENS

Stratsys ANVÄNDARKONFERENS ANVÄNDARKONFERENS Stratsys 2014 Årets konferens bjuder på en intressant blandning av inbjudna specialister, samarbetspartners och ett flertal kunder som delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel.

Läs mer

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets It har gått från att vara en supportfunktion till att idag vara helt verksamhetskritiskt i snart sagt alla branscher Alexandra Fürst, Vice President på Tieto Sverige Framtidens Karriär Statliga verk och

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2013 2013 i korthet 2 VD har ordet 7 The Avega Way 8 Förändrat fokus för IT-marknaden 10 Trendspaning 2014 11 Om våra kunder 13 Business Transformation 14 Standardplattformar 15 Kundunika

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad Årsredovisning 2010 Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad trender och tendenser 9 Vårt tjänsteerbjudande

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Vässa din affärsmodell

Vässa din affärsmodell En tidning om effektiv system-, verksamhets- och affärsutveckling från Frontwalkerkoncernen Ingen tillit Ingen förbättring Krönika: Patrik Jonsson om hans erfarenheter från USA 1 2010 sid 12 Vässa din

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET En titt in i framtiden Vilka är de mobila trenderna och vart tar de oss? Glöm

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel:

Hundratalet seminarier att välja bland! Några exempel: Sundsvall 42 19-21 oktober Hela 2010 denna bilaga är en annons för konferensen Sundsvall 42 Sidan 1 Est 1988 Revolutionen som valrörelsen missade. Sid 2. Spara 1 000:- på en snabb anmälan. Läs mer på sidan

Läs mer

För 10:e året i rad Intranätdagarna 2014

För 10:e året i rad Intranätdagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! För 10:e året i rad Intranätdagarna 2014 KONFERENS 2-3 december 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Hur får du medarbetare och ledning

Läs mer

IT landet runt EXTRATJOCKT G LAD SOM MAR-N U M M ER! Åtta kommuner är nominerade till Sveriges it-kommun 2015. Vi hälsar på deras it-chefer.

IT landet runt EXTRATJOCKT G LAD SOM MAR-N U M M ER! Åtta kommuner är nominerade till Sveriges it-kommun 2015. Vi hälsar på deras it-chefer. EXTRATJOCKT G LAD SOM MAR-N U M M ER! CIO SWEDEN NUMMER 3 4 SOMMAREN 2015 LÄNKEN MELLAN IT OCH AFFÄRER HÄRLIGA, FARLIGA IT-ALGORITMER! Därför blir avancerad dataanalys ett fall för CIO HAN ÄR CIO PÅ BANKEN

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET En titt in i framtiden Vilka är de mobila trenderna och vart tar de oss? Glöm

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer