Stockholm Waterfront mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015"

Transkript

1 Stockholm Waterfront mars 2015 Vad är verksamhetsnyttan med sourcing? Bland årets talare: Anna-Karin Hatt Tidigare IT- och energiminister Jeanette Thorell CIO, Haninge kommun Agne Lindberg Advokat, Delphi Mattias Forsberg CIO, Systembolaget

2 Sourcingdagarna 2015 Torsdagen den 12 mars Registrering och frukost samt mässa Inledning Gunnar Hesse, IFi Moderator: Martin Lundqvist Keynote: Trender, innovation och nya möjligheter Carl-Henrik Hallström, Norden chef, Wipro Ltd Hur kan man säkerställa ett framgångsrikt leverantörsbyte alternativt insourcing? Agne Lindberg, Advokat, Delphi Kaffe och mässa Molntjänster och legala spörsmål från leverantörsperspektivet Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft Organisationer öppnar dörren för molnet Jesper Ritsmer Stormholt, Nordic Country Manager, Google for Work Skapa mervärde i er transformation genom sourcing Emil Dahlin, CIO, Svevia & Maria Beronius, VD, B3IT Ledning Ökad verksamhetsnytta av outsourcing via insourcing och självservice Peter Mikulic, VD & Patrik Lindahl, Drift- och supportchef, Folkuniversitet Lunch och mässa Lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad Undvik värdeläckage i er outsourcing så hittar ni rätt kontraktsoch affärsmodell David Frydlinger, Advokat, Lindahl Nyheter inom upphandlingsrätten; ny lagstiftning och rättsfall Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Delphi Förutsättningar för innovation i IT-sourcing Mattias Axelson, Ekonomie doktor, Handelshögskolan Erfarenheter från IT-sourcing och hur upphandling av IT kan förbättras Mikael Törnwall, Senior rådgivare, Hill+Knowlton Strategies Kaffe och mässa Från Tidtabell till Kund Björn Rosell, CIO, SJ Mingel och mässa

3 Sourcingdagarna 2015 Fredagen den 13 mars Frukost och mässa Från storbank till outsourcad kommun fokus och lärdom Jeanette Thorell, CIO, Haninge Sourcing för att möjliggöra verksamhetsnytta Nu och i framtiden Mats Alerius, Head of Management Consulting & Mattias Lundmark, Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando Co-sourcing Gemensam leverans med utvald leverantör Anne Grön, Chef för CIO-office, Trafikverket Tjänsteutveckling och sourcing Mats Lindmark, VD och interim-cio, Rentaleader Kaffe och mässa Outsourcing - kan det någonsin bli en del av blodomloppet? Mattias Forsberg, CIO & Mikael Wallteg, Försäljningsdirektör/Vice VD, Systembolaget Erfarenheter från tiden som IT-minister, och utmaningar för svensk IT-politik Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister Lunch och mässa Samarbetspartners

4 Tema: Vad är verksamhetsnyttan med sourcing? Konferens mars 2015, Stockholm Waterfront Detaljerad programbeskrivning Keynote Speaker Trender, innovation och nya möjligheter Carl-Henrik Hallström, Norden chef, Wipro Ltd Hur 3e vågen av IT-driven förändring kommer att påverka hur företag styrs, levererar och interagerar 3e vågen är sakernas internet, där blir IT en central del av alla produkter Enligt Gartner så kommer 4.9 miljarder saker vara uppkopplade 2015, 2020 kommer 25 miljarder vara uppkopplade 2020 kommer 263 miljarder dollar att spenderas på Internet of Things (IoT) enligt Gartner Hur ska företag anpassa sig för att vara konkurrenskraftiga på den lokala och globala marknaden? Hur påverkar det här outsourcing trenden? Hur kan man säkerställa ett framgångsrikt leverantörsbyte alternativt insourcing? Agne Lindberg, Advokat, Delphi Vad ska man tänka på i avtalet Successiv övergång av ansvar Transitionsprojektet viktiga tips och fallgropar Molntjänster och legala spörsmål från leverantörsperspektivet Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft Molntjänster från ett leverantörsperspektiv Hur går Microsoft tillväga för att uppfylla Datainspektionens krav?

5 Skapa mervärde i er transformation genom sourcing Emil Dahlin, CIO, Svevia & Maria Beronius, VD, B3IT Ledning B3IT delar med sig av erfarenheter från en rad olika sourcingprojekt hos kunder både inom privat och offentlig sektor. En djupdykning i den sourcingresa där Svevia gick från 1:a till 2:a generationens sourcing och hur detta skapade mervärde för verksamheten. Emil Dahlin, CIO på Svevia, tar upp frågor som: Vad är absolut kritiskt att tänka på Do s and don ts i upphandlingsfasen samt i transformationsfasen Vad är absolut nödvändigt att få på plats innan transformation Ökad verksamhetsnytta av outsourcing via insourcing och självservice Peter Mikulic, VD & Patrik Lindahl, Drift- och supportansvarig, Folkuniversitetet Folkuniversitetet beskriver sin resa kring outsourcing där ett steg bakåt innebär fyra framåt för verksamheten. Resultatet är support-hybrid med intern servicedesk i samverkan med externa sourcingpartners supportfunktioner och egna on-site tekniker som givit organisationen en effektivare ärendehantering och nöjdare medarbetare.

6 Organisationer öppnar dörren för molnet Jesper Ritsmer Stormholt, Nordic Country Manager, Google for Work Allt fler organisationer öppnar nu dörren för molnets möjligheter. Ökad mobilitet leder till ökad innovation, högre effektivitet och nöjdare och mer kreativa team. Big data erbjuder nya sätt att analysera, hitta mönster och snabbt svara mot förändringar på marknaden och i verksamheten. Jesper Ritsmer Stormholt, nordiskt ansvarig på Google for Work berättar om möjligheter i molnet, hur företag gått från teori till praktik och hur de hanterar viktiga frågor som datasäkerhet och compliance. Lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing Anette Holm, IT-direktör, Stockholm stad Stockholms stads digitala utveckling kan bäst beskrivas som en systematisk och strategisk positionering under fler år. Några viktiga beslut fattades redan för 20 år sedan. Ett av dem var att staden inte längre ska bedriva operativ IT-verksamhet i egen regi. Stadens första outsourcing ägde rum 1994 när verksamheten vid Stockholms stads dataservice gick över till dåvarande WM-data. Idag har Stockholms stad i princip all IT-verksamhet outsourcad. Tag del av lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing när Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad, ger värdefulla inblickar i det arbetet. Undvik värdeläckage i er outsourcing så hittar ni rätt kontrakts- och affärsmodell David Frydlinger, Advokat, Advokatfirman Lindahl En stor mängd studier visar att kunder och leverantörer ofta strukturerar sin outsourcing så att stora mängder värde läcker ut eller aldrig realiseras. Den förväntade innovationen uteblir och kostnaderna för att diskutera vad som ingår och inte ingår i kontraktet blir ofta höga. Huvudorsaken till dessa och andra värdeläckage är att parterna väljer kontrakts- och affärsmodeller som inte passar för deras behov och för affärens egenskaper. I denna presentation beskrivs vilka kontrakts- och affärsmodeller som finns att välja på och hur ni väljer rätt modeller för att undvika värdeläckage och istället uppnå full värdepotential i er outsourcing. Förutsättningar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm Om IT ska bidra till verksamhetens utveckling och förnyelse är innovationskraft en förutsättning. Traditionell kostnadsfokuserad IT-outsourcing behöver kompletteras med förutsättningar för innovation. Mattias kommer att ta upp: Varför innovation ofta är svårt att uppnå i IT-outsourcing Vilka outsourcinglösningar som ger innovationskraft Hur rätt form av operationell partnerorganisation skapas

7 Nyheter inom upphandlingsrätten; ny lagstiftning och rättsfall Anna Ulfsdotter Forsell, Advokat, Delphi I april 2016 får vi tre nya upphandlingslagar. Det gäller att vara förberedd och känna till de viktigaste nyheterna i de kommande lagarna. Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi, redogör för de viktigaste nyheterna och går även igenom några domar från upphandlingsområdet av betydelse för alla som arbetar med sourcing. Erfarenheter från IT-outsourcing och hur upphandling av IT kan förbättras Mikael Törnwall, Senior rådgivare, Hill+Knowlton Strategies Efter två decennier av IT-outsourcing har företagen hunnit göra alla upptänkliga misstag. I sin bok Vem ska betala för välfärden hävdar Mikael Törnwall att den offentliga sektorn borde lära sig av de misstagen när man nu börjar outsourca sjukvård, skolor mm. Här förklarar han hur. Från Tidtabell till Kund Björn Rosell, CIO, SJ Kundernas informationskrav före, under och efter resan ökar allt mer. För att kunna möta detta behov behöver SJs fokusbyte från att köra tåg till att sätta kund i fokus också speglas i hur IT-stödet kan förändras för att kunna stödja hela kundrelationen med SJ. Bytet av sourcingmodell och leverantör är en förutsättning för SJs systemskifte med fokus på de system som stödjer det direkta och indirekta kundmötet. Från storbank till outsourcad kommun fokus och lärdom Jeanette Thorell, CIO, Haninge kommun Jeanette Thorell har varit 23 år på Swedbank, varav 17 år inom Swedbank IT och därefter på affärsoch beställarsidan som IT-chef Robur och därefter Swedbank Försäkring. Under 2014 tog hon steget till att bli CIO i Haninge. Jeanette delar med sig av hur det är att gå från storbankens verksamhetsfokus och IT-förutsättningar till en kommun med outsourcad IT-verksamhet. Jeanette reflekterar och beskriver sin syn på fokus och möjligheter och de lärdomar som båda verksamheter kan dra av varandra.

8 Sourcing för att möjliggöra verksamhetsnytta Nu och i framtiden Mats Alerius, Head of Management Consulting, & Mattias Lundmark, expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando Seminariet kommer att fokusera på säkerställandet av verksamhetsnytta med sourcing. Hur på vilka grunder fattar vi sourcingbeslutet idag och vilka konsekvenser får det i sourcingmodellen. Det finns också trender idag och framtida sådana som kommer att påverka både vilken verksamhetsnytta som uppnås med sourcing och sourcingmodellen framöver. Några av frågorna som kommer att beröras är: Vad är verksamhetsnytta och hur mäter vi det? Hur fattar vi våra sourcingbeslut idag och vilka konsekvenser får det? Vilka trender ser vi idag utifrån (och påverkan på) verksamhetsnytta och sourcingmodeller? Vilka trender ser vi på längre sikt och hur kan det komma att påverka verksamhetsnyttan och sourcingmarknaden och kunden? Co-sourcing Gemensam leverans med utvald leverantör Anne Grön, Chef för CIO-office, Trafikverket Co-sourcing är ett alternativ till att outsourca IT-verksamheten. Co-sourcing kombinerar externa leveranser med interna leveranser. Trafikverket kommer att dela med sig av sina erfarenheter från den upphandling av co-sourcing inom systemutveckling och applikationsförvaltning som genomfördes Syftet med upphandlingen var att få en samlad styrning och beställning av IT samt att åstadkomma en renodlad och kostnadseffektiv IT-leverans. Målet var att gå från en mångfald av leverantörer till en leverantör som tillsammans med Trafikverket ansvarar för leveransen. Tjänsteutveckling och sourcing Mats Lindmark, VD och interim-cio, Rentaleader Dagens IT-avdelningar tillhandahåller befintligt och nytt IT-stöd till sin organisation. Framtidens ITavdelning medverkar i allt större utsträckning till verksamhetsnyttan och kommersiella utvecklingsprojekt genom bl.a. digitaliseringen. Dessa nya krav på tjänsteutveckling ställer i sin tur nya krav på sourcing, partnerskap och leverantörsstyrning och inte minst ett samarbete med den egna organisationens marknads- och säljavdelningar

9 Outsourcing - kan det någonsin bli en del av blodomloppet? Mattias Forsberg, CIO & Mikael Wallteg, Vice VD, Systembolaget Systembolaget ska på ett ansvarsfullt sätt sälja alkohol i Sverige och erbjuda kunderna god service. Systembolaget har under de senaste åren fått en ständigt ökande uppskattning från svenska folket med toppnoteringar på Nöjd-Kund-Index (83 %) samt nästan ¾ av Sveriges befolkning som vill bevara Systembolagets ensamrätt. Detta har möjliggjorts genom ett konsekvent arbete med kunden i fokus genom hela organisationen, inklusive IT och leverantörer, för att säkerställa att alla är en del av samma blodomlopp. Ett antal konkreta exempel kommer att tas upp för att visa hur ITs organisation är uppbyggd inklusive det kritiska samarbetet med leverantörer av tjänster alltifrån drift och systemutveckling till projektledning Olika modeller för att främja samarbete med leverantörer och säkerställa högsta möjliga nytta Lyckade och mindre lyckade fall av samarbete Erfarenheter från tiden som IT-minister, och utmaningar för svensk IT-politik Anna-Karin Hatt, tidigare IT-och energiminister (c), Anna-Karin Hatt är Sveriges första och hittills enda IT-minister. Genom att utarbeta en tydlig digital agenda för Sverige lyckades Anna-Karin växla över från ett statiskt bredbandsfokus till dynamisk verksamhetsnytta med ökad digitalisering. Anna-Karin inrättade bland annat Digitaliseringskommissionen för att analysera, dra lärdom och samverka med olika aktörer för ökad digitalisering. På Sourcingdagarna beskriver Anna-Karin sina erfarenheter från tiden som IT-minister och hur ökad digitalisering bidrar till viktig verksamhetsnytta och till att fortsätta utveckla Sverige! Läs mer och boka via

10 Deltagarna berättar Vad tycker du var bra, generellt sett, med konferensen? Catrin Hamrin, Avtalsförvaltare, Region Skåne. Betyg 4/5 "Relevanta ämnen & talare, perspektiv - nuläge & framtid, bra nivå" * Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5 "Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både gemensamma pass och individuella; valbarhet. Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator" * Ronny Hedlund, Arkitekt, Landstinget Västernorrland. Betyg 4/5 "Ett antal tänkvärda delar i alla seminarier. Jämn kvalité i alla föreläsningar" * Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten, Apoteket. Betyg 4/5 "Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!" * Richard Wahlstedt, Affärsutvecklare, Invid Jönköping AB. Betyg 4/5 "Bra spridning på ämnen under dagarna"

11 Tidigare deltagande företag Acando, Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Fylgia, Alecta, Alfa Laval, Apoteket, Apoteket Hjärtat, Atea, B3IT, BearingPoint Sweden, Boverket, CAP Gemini, Cerdo Bankpartner, Coor Service Management, CGI, ComHem, CSN, Datainspektionen, Enköpings kommun, Ericsson, EVRY, FOREX Bank, Forsmarks Kraftgrupp, FMV, Göteborg Energi, Göteborgs universitet, Huddinge kommun, IF IT Services, Järfälla kommun, Karlstads kommun, Know IT, Konsumentverket, KPMG, Kronans Droghandel, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Länsförsäkringar, Medborgarskolan, Migrationsverket, Mora kommun, MSB, NCC, PA Consulting Group, Qbranch, Regeringskansliet, Region Skåne, Rikspolisstyrelsen, SCB, SEB, Skandia, SMHI, SPV, Svenska ESF-rådet, TeliaSonera, Tieto Sverige, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, UC, Umeå kommun, Unilabs, Unionen, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Västerbottens läns landsting, Västerås Stad, Västra Götalandsregionen, ÅF Technology AB

12 Samarbetspartners

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015. Mattias Forsberg CIO, Systembolaget. Björn Rosell CIO, SJ

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015. Mattias Forsberg CIO, Systembolaget. Björn Rosell CIO, SJ på Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015 Bland årets talare: Anna-Karin Hatt Tidigare IT- och energiminister Björn Rosell CIO, SJ Anna Ulfsdotter Forssell Advokat, Delphi Mattias Forsberg CIO, Systembolaget

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida CGI-dagen 11 juni 2015 Göteborg Nästa sida DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL TRANSFORMATION. DÄRFÖR SKA DU BRY DIG. En Google-sökning på digital transformation ger mer än 28 miljoner träffar. Digitalisering

Läs mer

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Mattias Forsberg, Systembolaget Stockholm 25:e september 2014 1 Agenda Introduktion

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2015 PRAKTIKFALL FRÅN Stora Enso Jan Lif Head of R&D and Innovation Sandvik Ola Wilhelmsson NPPD Manager W&HT Dilip Chandrasekaran R&D Manager W&HT

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 maj 2014 DU FÅR MÖTA Inge Hansson CIO Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, transport

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

nyckeltal För Facility ManageMent

nyckeltal För Facility ManageMent inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 maj 2014 CAse från Kf fastigheter projektledning Mikael Lindberg Head of FM Malmö högskola Jasmine Lindkvist Facility Manager ey Victor Mannerholm Hammar Manager

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

The Capital of Scandinavia 2013-11-07

The Capital of Scandinavia 2013-11-07 The Capital of Scandinavia 2013-11-07 Foto: Anna Rut Fridholm, Dagens Samhälle 2013-11-07 Sida 2 2013-11-07 Sida 3 Informationsteknikens bidrag. 2013-11-07 Sida 4 2013-11-07 Sida 5 2013-11-07 Capital of

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs Den 28 november bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Näringsdepartementet in till en nationell konferens med fokus på den digitala agendan. Sverige ska bli bäst i världen på IT och konferensens syfte

Läs mer

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet PRELIMINÄRT INNEHÅLL Den digitala transformationen Vart tar den oss? Vilka trender ser vi

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing

Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing MIIT WHITEPAPER Framgångsvägar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ek Dr, Handelshögskolan i Stockholm Anders S Nilsson, Ek Lic, Handelshögskolan i Stockholm Jon Rognes, Ek Dr, Civ Ing, Handelshögskolan

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

EFFEKTIV KUNDSERVICE

EFFEKTIV KUNDSERVICE inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 MODERATOR Pål Burman Fairshopping.se VÅRA TALARE Arla Ulrika Kullander Director Customer Service & Support IBM Torbjörn Hägglöf Client Executive Life

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Outsourcing och molntjänster

Outsourcing och molntjänster Outsourcing och molntjänster Risker och förebyggande åtgärder IT utvecklas för att möta nya krav Systemcentrerad Informationscentrerad Data: Centraliserad, strukturerad Infrastruktur: Fysisk IT fokus:

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04

Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Ordning och reda förenklar styrningen, 2013-12-04 Leverantörsstyrningsmodellen Johnny Carlberg IT-strateg, Enheten Strategi och Styrning Kort om Arbetsförmedlingen Antal anställda inom Arbetsförmedlingen,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Anna Ulfsdotter Forssell / Advokat / Partner Kristian Pedersen / Advokat / Partner Upphandla bygg och anläggning Stockholm den 2 Agenda

Läs mer

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 KTH Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 Agenda Syfte Kort introduktion om Länsförsäkringar & Arkwright Varför är det politiska perspektivet viktigt? En

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet PRELIMINÄRT INNEHÅLL Den digitala transformationen Vart tar den oss? Vilka trender ser vi

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

IT-sourcingstrategi. Vad menar vi med IT-sourcing? Strategi för sourcing ett hett ämne. Jan Hallgren Bertil Danared

IT-sourcingstrategi. Vad menar vi med IT-sourcing? Strategi för sourcing ett hett ämne. Jan Hallgren Bertil Danared 1(5) IT-sourcingstrategi Jan Hallgren Bertil Danared För att få ett solitt underlag för att kunna fatta viktiga beslut för framtiden krävs att man har tagit ställning till hur och av vem IT-tjänster skall

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Arkitektur på Trafikverket IT 23 oktober 2014

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Arkitektur på Trafikverket IT 23 oktober 2014 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Arkitektur på Trafikverket IT 23 oktober 2014 Agenda CFIT passerat 1000 personer Sourcing av Arbetsplats Telefoni CO-sourcing Skrivare Fas2 Sourcing Arkitekturarbete i Trafikverket

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET Vilka trender kan vi se inom mobilitet såväl nationellt som internationellt?

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Nyttovärdera och skapa NYTTA

Nyttovärdera och skapa NYTTA PENG Prioritering Efter NyttoGrunder Nyttovärdera och skapa NYTTA Johanna Karlsson Regional GIS- och beslutsfattardag Norrköping 14 november 2012 Johanna Karlsson Civilingenjör, Teknisk lantmätare Certifierad

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson

Compare-lunch 10 april 2015: DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

SPI RATI ONSEMINARIER ÖSTER-GÖTLAND HÖSTEN

SPI RATI ONSEMINARIER ÖSTER-GÖTLAND HÖSTEN IN SPI RATI ÖSTER- GÖTLAND HÖSTEN 2015 ONSEMINARIER Låt dig inspireras Våren 2015 var en succé för våra kostnadsfria seminarier. Knowit i Östergötland fortsätter på inslagen väg med seminarier som engagerar,

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer