Stockholm Waterfront mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015"

Transkript

1 Stockholm Waterfront mars 2015 Vad är verksamhetsnyttan med sourcing? Bland årets talare: Anna-Karin Hatt Tidigare IT- och energiminister Jeanette Thorell CIO, Haninge kommun Agne Lindberg Advokat, Delphi Mattias Forsberg CIO, Systembolaget

2 Sourcingdagarna 2015 Torsdagen den 12 mars Registrering och frukost samt mässa Inledning Gunnar Hesse, IFi Moderator: Martin Lundqvist Keynote: Trender, innovation och nya möjligheter Carl-Henrik Hallström, Norden chef, Wipro Ltd Hur kan man säkerställa ett framgångsrikt leverantörsbyte alternativt insourcing? Agne Lindberg, Advokat, Delphi Kaffe och mässa Molntjänster och legala spörsmål från leverantörsperspektivet Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft Organisationer öppnar dörren för molnet Jesper Ritsmer Stormholt, Nordic Country Manager, Google for Work Skapa mervärde i er transformation genom sourcing Emil Dahlin, CIO, Svevia & Maria Beronius, VD, B3IT Ledning Ökad verksamhetsnytta av outsourcing via insourcing och självservice Peter Mikulic, VD & Patrik Lindahl, Drift- och supportchef, Folkuniversitet Lunch och mässa Lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad Undvik värdeläckage i er outsourcing så hittar ni rätt kontraktsoch affärsmodell David Frydlinger, Advokat, Lindahl Nyheter inom upphandlingsrätten; ny lagstiftning och rättsfall Anna Ulfsdotter Forssell, Advokat, Delphi Förutsättningar för innovation i IT-sourcing Mattias Axelson, Ekonomie doktor, Handelshögskolan Erfarenheter från IT-sourcing och hur upphandling av IT kan förbättras Mikael Törnwall, Senior rådgivare, Hill+Knowlton Strategies Kaffe och mässa Från Tidtabell till Kund Björn Rosell, CIO, SJ Mingel och mässa

3 Sourcingdagarna 2015 Fredagen den 13 mars Frukost och mässa Från storbank till outsourcad kommun fokus och lärdom Jeanette Thorell, CIO, Haninge Sourcing för att möjliggöra verksamhetsnytta Nu och i framtiden Mats Alerius, Head of Management Consulting & Mattias Lundmark, Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando Co-sourcing Gemensam leverans med utvald leverantör Anne Grön, Chef för CIO-office, Trafikverket Tjänsteutveckling och sourcing Mats Lindmark, VD och interim-cio, Rentaleader Kaffe och mässa Outsourcing - kan det någonsin bli en del av blodomloppet? Mattias Forsberg, CIO & Mikael Wallteg, Försäljningsdirektör/Vice VD, Systembolaget Erfarenheter från tiden som IT-minister, och utmaningar för svensk IT-politik Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister Lunch och mässa Samarbetspartners

4 Tema: Vad är verksamhetsnyttan med sourcing? Konferens mars 2015, Stockholm Waterfront Detaljerad programbeskrivning Keynote Speaker Trender, innovation och nya möjligheter Carl-Henrik Hallström, Norden chef, Wipro Ltd Hur 3e vågen av IT-driven förändring kommer att påverka hur företag styrs, levererar och interagerar 3e vågen är sakernas internet, där blir IT en central del av alla produkter Enligt Gartner så kommer 4.9 miljarder saker vara uppkopplade 2015, 2020 kommer 25 miljarder vara uppkopplade 2020 kommer 263 miljarder dollar att spenderas på Internet of Things (IoT) enligt Gartner Hur ska företag anpassa sig för att vara konkurrenskraftiga på den lokala och globala marknaden? Hur påverkar det här outsourcing trenden? Hur kan man säkerställa ett framgångsrikt leverantörsbyte alternativt insourcing? Agne Lindberg, Advokat, Delphi Vad ska man tänka på i avtalet Successiv övergång av ansvar Transitionsprojektet viktiga tips och fallgropar Molntjänster och legala spörsmål från leverantörsperspektivet Mathias Strand, Chefsjurist, Microsoft Molntjänster från ett leverantörsperspektiv Hur går Microsoft tillväga för att uppfylla Datainspektionens krav?

5 Skapa mervärde i er transformation genom sourcing Emil Dahlin, CIO, Svevia & Maria Beronius, VD, B3IT Ledning B3IT delar med sig av erfarenheter från en rad olika sourcingprojekt hos kunder både inom privat och offentlig sektor. En djupdykning i den sourcingresa där Svevia gick från 1:a till 2:a generationens sourcing och hur detta skapade mervärde för verksamheten. Emil Dahlin, CIO på Svevia, tar upp frågor som: Vad är absolut kritiskt att tänka på Do s and don ts i upphandlingsfasen samt i transformationsfasen Vad är absolut nödvändigt att få på plats innan transformation Ökad verksamhetsnytta av outsourcing via insourcing och självservice Peter Mikulic, VD & Patrik Lindahl, Drift- och supportansvarig, Folkuniversitetet Folkuniversitetet beskriver sin resa kring outsourcing där ett steg bakåt innebär fyra framåt för verksamheten. Resultatet är support-hybrid med intern servicedesk i samverkan med externa sourcingpartners supportfunktioner och egna on-site tekniker som givit organisationen en effektivare ärendehantering och nöjdare medarbetare.

6 Organisationer öppnar dörren för molnet Jesper Ritsmer Stormholt, Nordic Country Manager, Google for Work Allt fler organisationer öppnar nu dörren för molnets möjligheter. Ökad mobilitet leder till ökad innovation, högre effektivitet och nöjdare och mer kreativa team. Big data erbjuder nya sätt att analysera, hitta mönster och snabbt svara mot förändringar på marknaden och i verksamheten. Jesper Ritsmer Stormholt, nordiskt ansvarig på Google for Work berättar om möjligheter i molnet, hur företag gått från teori till praktik och hur de hanterar viktiga frågor som datasäkerhet och compliance. Lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing Anette Holm, IT-direktör, Stockholm stad Stockholms stads digitala utveckling kan bäst beskrivas som en systematisk och strategisk positionering under fler år. Några viktiga beslut fattades redan för 20 år sedan. Ett av dem var att staden inte längre ska bedriva operativ IT-verksamhet i egen regi. Stadens första outsourcing ägde rum 1994 när verksamheten vid Stockholms stads dataservice gick över till dåvarande WM-data. Idag har Stockholms stad i princip all IT-verksamhet outsourcad. Tag del av lärdomar och erfarenheter från 20 års outsourcing när Anette Holm, IT-direktör, Stockholms stad, ger värdefulla inblickar i det arbetet. Undvik värdeläckage i er outsourcing så hittar ni rätt kontrakts- och affärsmodell David Frydlinger, Advokat, Advokatfirman Lindahl En stor mängd studier visar att kunder och leverantörer ofta strukturerar sin outsourcing så att stora mängder värde läcker ut eller aldrig realiseras. Den förväntade innovationen uteblir och kostnaderna för att diskutera vad som ingår och inte ingår i kontraktet blir ofta höga. Huvudorsaken till dessa och andra värdeläckage är att parterna väljer kontrakts- och affärsmodeller som inte passar för deras behov och för affärens egenskaper. I denna presentation beskrivs vilka kontrakts- och affärsmodeller som finns att välja på och hur ni väljer rätt modeller för att undvika värdeläckage och istället uppnå full värdepotential i er outsourcing. Förutsättningar för innovation i IT-outsourcing Mattias Axelson, Ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm Om IT ska bidra till verksamhetens utveckling och förnyelse är innovationskraft en förutsättning. Traditionell kostnadsfokuserad IT-outsourcing behöver kompletteras med förutsättningar för innovation. Mattias kommer att ta upp: Varför innovation ofta är svårt att uppnå i IT-outsourcing Vilka outsourcinglösningar som ger innovationskraft Hur rätt form av operationell partnerorganisation skapas

7 Nyheter inom upphandlingsrätten; ny lagstiftning och rättsfall Anna Ulfsdotter Forsell, Advokat, Delphi I april 2016 får vi tre nya upphandlingslagar. Det gäller att vara förberedd och känna till de viktigaste nyheterna i de kommande lagarna. Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi, redogör för de viktigaste nyheterna och går även igenom några domar från upphandlingsområdet av betydelse för alla som arbetar med sourcing. Erfarenheter från IT-outsourcing och hur upphandling av IT kan förbättras Mikael Törnwall, Senior rådgivare, Hill+Knowlton Strategies Efter två decennier av IT-outsourcing har företagen hunnit göra alla upptänkliga misstag. I sin bok Vem ska betala för välfärden hävdar Mikael Törnwall att den offentliga sektorn borde lära sig av de misstagen när man nu börjar outsourca sjukvård, skolor mm. Här förklarar han hur. Från Tidtabell till Kund Björn Rosell, CIO, SJ Kundernas informationskrav före, under och efter resan ökar allt mer. För att kunna möta detta behov behöver SJs fokusbyte från att köra tåg till att sätta kund i fokus också speglas i hur IT-stödet kan förändras för att kunna stödja hela kundrelationen med SJ. Bytet av sourcingmodell och leverantör är en förutsättning för SJs systemskifte med fokus på de system som stödjer det direkta och indirekta kundmötet. Från storbank till outsourcad kommun fokus och lärdom Jeanette Thorell, CIO, Haninge kommun Jeanette Thorell har varit 23 år på Swedbank, varav 17 år inom Swedbank IT och därefter på affärsoch beställarsidan som IT-chef Robur och därefter Swedbank Försäkring. Under 2014 tog hon steget till att bli CIO i Haninge. Jeanette delar med sig av hur det är att gå från storbankens verksamhetsfokus och IT-förutsättningar till en kommun med outsourcad IT-verksamhet. Jeanette reflekterar och beskriver sin syn på fokus och möjligheter och de lärdomar som båda verksamheter kan dra av varandra.

8 Sourcing för att möjliggöra verksamhetsnytta Nu och i framtiden Mats Alerius, Head of Management Consulting, & Mattias Lundmark, expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando Seminariet kommer att fokusera på säkerställandet av verksamhetsnytta med sourcing. Hur på vilka grunder fattar vi sourcingbeslutet idag och vilka konsekvenser får det i sourcingmodellen. Det finns också trender idag och framtida sådana som kommer att påverka både vilken verksamhetsnytta som uppnås med sourcing och sourcingmodellen framöver. Några av frågorna som kommer att beröras är: Vad är verksamhetsnytta och hur mäter vi det? Hur fattar vi våra sourcingbeslut idag och vilka konsekvenser får det? Vilka trender ser vi idag utifrån (och påverkan på) verksamhetsnytta och sourcingmodeller? Vilka trender ser vi på längre sikt och hur kan det komma att påverka verksamhetsnyttan och sourcingmarknaden och kunden? Co-sourcing Gemensam leverans med utvald leverantör Anne Grön, Chef för CIO-office, Trafikverket Co-sourcing är ett alternativ till att outsourca IT-verksamheten. Co-sourcing kombinerar externa leveranser med interna leveranser. Trafikverket kommer att dela med sig av sina erfarenheter från den upphandling av co-sourcing inom systemutveckling och applikationsförvaltning som genomfördes Syftet med upphandlingen var att få en samlad styrning och beställning av IT samt att åstadkomma en renodlad och kostnadseffektiv IT-leverans. Målet var att gå från en mångfald av leverantörer till en leverantör som tillsammans med Trafikverket ansvarar för leveransen. Tjänsteutveckling och sourcing Mats Lindmark, VD och interim-cio, Rentaleader Dagens IT-avdelningar tillhandahåller befintligt och nytt IT-stöd till sin organisation. Framtidens ITavdelning medverkar i allt större utsträckning till verksamhetsnyttan och kommersiella utvecklingsprojekt genom bl.a. digitaliseringen. Dessa nya krav på tjänsteutveckling ställer i sin tur nya krav på sourcing, partnerskap och leverantörsstyrning och inte minst ett samarbete med den egna organisationens marknads- och säljavdelningar

9 Outsourcing - kan det någonsin bli en del av blodomloppet? Mattias Forsberg, CIO & Mikael Wallteg, Vice VD, Systembolaget Systembolaget ska på ett ansvarsfullt sätt sälja alkohol i Sverige och erbjuda kunderna god service. Systembolaget har under de senaste åren fått en ständigt ökande uppskattning från svenska folket med toppnoteringar på Nöjd-Kund-Index (83 %) samt nästan ¾ av Sveriges befolkning som vill bevara Systembolagets ensamrätt. Detta har möjliggjorts genom ett konsekvent arbete med kunden i fokus genom hela organisationen, inklusive IT och leverantörer, för att säkerställa att alla är en del av samma blodomlopp. Ett antal konkreta exempel kommer att tas upp för att visa hur ITs organisation är uppbyggd inklusive det kritiska samarbetet med leverantörer av tjänster alltifrån drift och systemutveckling till projektledning Olika modeller för att främja samarbete med leverantörer och säkerställa högsta möjliga nytta Lyckade och mindre lyckade fall av samarbete Erfarenheter från tiden som IT-minister, och utmaningar för svensk IT-politik Anna-Karin Hatt, tidigare IT-och energiminister (c), Anna-Karin Hatt är Sveriges första och hittills enda IT-minister. Genom att utarbeta en tydlig digital agenda för Sverige lyckades Anna-Karin växla över från ett statiskt bredbandsfokus till dynamisk verksamhetsnytta med ökad digitalisering. Anna-Karin inrättade bland annat Digitaliseringskommissionen för att analysera, dra lärdom och samverka med olika aktörer för ökad digitalisering. På Sourcingdagarna beskriver Anna-Karin sina erfarenheter från tiden som IT-minister och hur ökad digitalisering bidrar till viktig verksamhetsnytta och till att fortsätta utveckla Sverige! Läs mer och boka via

10 Deltagarna berättar Vad tycker du var bra, generellt sett, med konferensen? Catrin Hamrin, Avtalsförvaltare, Region Skåne. Betyg 4/5 "Relevanta ämnen & talare, perspektiv - nuläge & framtid, bra nivå" * Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5 "Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både gemensamma pass och individuella; valbarhet. Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator" * Ronny Hedlund, Arkitekt, Landstinget Västernorrland. Betyg 4/5 "Ett antal tänkvärda delar i alla seminarier. Jämn kvalité i alla föreläsningar" * Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten, Apoteket. Betyg 4/5 "Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!" * Richard Wahlstedt, Affärsutvecklare, Invid Jönköping AB. Betyg 4/5 "Bra spridning på ämnen under dagarna"

11 Tidigare deltagande företag Acando, Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Fylgia, Alecta, Alfa Laval, Apoteket, Apoteket Hjärtat, Atea, B3IT, BearingPoint Sweden, Boverket, CAP Gemini, Cerdo Bankpartner, Coor Service Management, CGI, ComHem, CSN, Datainspektionen, Enköpings kommun, Ericsson, EVRY, FOREX Bank, Forsmarks Kraftgrupp, FMV, Göteborg Energi, Göteborgs universitet, Huddinge kommun, IF IT Services, Järfälla kommun, Karlstads kommun, Know IT, Konsumentverket, KPMG, Kronans Droghandel, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Länsförsäkringar, Medborgarskolan, Migrationsverket, Mora kommun, MSB, NCC, PA Consulting Group, Qbranch, Regeringskansliet, Region Skåne, Rikspolisstyrelsen, SCB, SEB, Skandia, SMHI, SPV, Svenska ESF-rådet, TeliaSonera, Tieto Sverige, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, UC, Umeå kommun, Unilabs, Unionen, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Västerbottens läns landsting, Västerås Stad, Västra Götalandsregionen, ÅF Technology AB

12 Samarbetspartners

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015. Mattias Forsberg CIO, Systembolaget. Björn Rosell CIO, SJ

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015. Mattias Forsberg CIO, Systembolaget. Björn Rosell CIO, SJ på Stockholm Waterfront 12-13 mars 2015 Bland årets talare: Anna-Karin Hatt Tidigare IT- och energiminister Björn Rosell CIO, SJ Anna Ulfsdotter Forssell Advokat, Delphi Mattias Forsberg CIO, Systembolaget

Läs mer

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016. Lars Arrhed Advokat, Lindahl. Ann Hellenius CIO, Stockholms stad

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016. Lars Arrhed Advokat, Lindahl. Ann Hellenius CIO, Stockholms stad på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016 Bland årets talare: Mats Hultin CIO, Saab Group Ann Hellenius CIO, Stockholms stad Anna Ulfsdotter Forssell Advokat, Delphi Lars Arrhed Advokat, Lindahl FÖRORD Välkommen

Läs mer

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016. Peder Sjölander. Mats Hultin CIO Saab Group

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016. Peder Sjölander. Mats Hultin CIO Saab Group på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016 Bland årets talare: Mats Hultin CIO Saab Group Ann Hellenius CIO Stockholms stad Anna Ulfsdotter Forssell Advokat Advokatfirman Delphi Peder Sjölander CIO Pensionsmyndigheten

Läs mer

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront mars Lars Arrhed Advokat, Lindahl. Ann Hellenius CIO, Stockholms stad

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront mars Lars Arrhed Advokat, Lindahl. Ann Hellenius CIO, Stockholms stad på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016 Bland årets talare: Mats Hultin CIO, Saab Group Ann Hellenius CIO, Stockholms stad Anna Ulfsdotter Forssell Advokat, Delphi Lars Arrhed Advokat, Lindahl FÖRORD Välkommen

Läs mer

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront mars Lars Arrhed Advokat, Lindahl. Ann Hellenius CIO, Stockholms stad

Bland årets talare: på Stockholm Waterfront mars Lars Arrhed Advokat, Lindahl. Ann Hellenius CIO, Stockholms stad på Stockholm Waterfront 15-16 mars 2016 Bland årets talare: Mats Hultin CIO, Saab Group Ann Hellenius CIO, Stockholms stad Anna Ulfsdotter Forssell Advokat, Delphi Lars Arrhed Advokat, Lindahl FÖRORD Välkommen

Läs mer

TEMA: Globalisering & Digitalisering, samt dess påverkan på Verksamhetsnytta! på Stockholm Waterfront. Bland årets talare:

TEMA: Globalisering & Digitalisering, samt dess påverkan på Verksamhetsnytta! på Stockholm Waterfront. Bland årets talare: på Stockholm Waterfront Bland årets talare: Mats Hultin CIO Saab Group Ann Hellenius CIO Stockholms stad Annelie Lundqvist CDO Capgemini Peder Sjölander CIO Pensionsmyndigheten TEMA: Globalisering & Digitalisering,

Läs mer

Hur påverkar digitaliseringskraften och molnutvecklingen outsourcing?

Hur påverkar digitaliseringskraften och molnutvecklingen outsourcing? Hur påverkar digitaliseringskraften och molnutvecklingen outsourcing? 14-15 mars 7A Odenplan, Stockholm Bo Andersson Marginalen Bank Lotta Ungerth Solna stad Lasse Gunnarsson IKEA Ellen Andersen Maersk

Läs mer

Digitalisering - verksamhetsutveckling eller it-utveckling? Dr. Krister Dackland, CIO, TDC Nordic

Digitalisering - verksamhetsutveckling eller it-utveckling? Dr. Krister Dackland, CIO, TDC Nordic Digitalisering - verksamhetsutveckling eller it-utveckling? Dr. Krister Dackland, CIO, TDC Nordic Den it-strategiska beslutsförmågan Nationell studie baserad på 500 intervjuer med personer i ledande befattning

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun. www.advania.se

Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun. www.advania.se Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun www.advania.se Från Grön IT till Hållbar IT 2011 TCO Development tar över GITaudit 2010 SIS TK 550 Ledningssystem för Grön IT 2013 GITaudit 2.0 2009 Advania

Läs mer

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme

Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Från botten till toppen Hur ledarskapet är grunden för en framgångsrik resa från lågt förtroende till att vara ett föredöme Mattias Forsberg, Systembolaget Stockholm 25:e september 2014 1 Agenda Introduktion

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida CGI-dagen 11 juni 2015 Göteborg Nästa sida DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL TRANSFORMATION. DÄRFÖR SKA DU BRY DIG. En Google-sökning på digital transformation ger mer än 28 miljoner träffar. Digitalisering

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot.

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot. Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot martina.svenfelt@bankgirot.se I korthet Position: Ett av 20 clearinghus i Europa. Kunder: Banker,

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN strategy KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 maj 2010 TALARE ORDFÖRANDE Sture Karlsson Tetra Pak Björn Holmberg SJ AB Lovisa Söderholm SKF Ann-Mari Olofsson ABB AB Nyckeltal för ökad

Läs mer

Inköpschefsdagarna 2016 Öka effektiviteten och lönsamheten på inköpsavdelningen

Inköpschefsdagarna 2016 Öka effektiviteten och lönsamheten på inköpsavdelningen Spara stora belopp med effektivare inköp Inköpschefsdagarna 2016 Öka effektiviteten och lönsamheten på inköpsavdelningen Skapa långsiktiga leverantörsrelationer som är kvalitetssäkrade och effektiva KPI

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2015 PRAKTIKFALL FRÅN Stora Enso Jan Lif Head of R&D and Innovation Sandvik Ola Wilhelmsson NPPD Manager W&HT Dilip Chandrasekaran R&D Manager W&HT

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

Outsourcing Hur säkerställs kvalitet i sourcingavtal? Advokat Agne Lindberg Advokat Johan Kahn

Outsourcing Hur säkerställs kvalitet i sourcingavtal? Advokat Agne Lindberg Advokat Johan Kahn Outsourcing Hur säkerställs kvalitet i sourcingavtal? Advokat Agne Lindberg Advokat Johan Kahn 2 Agenda Utmaningar med tjänsteavtal / outsourcing Hur avtalar man om kvalitet Servicenivåer / Score cards

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Secure Cloud for Public sector Jeanette Thorell, CIO Haninge kommun. Jeanette Thorell CIO Haninge kommun

Secure Cloud for Public sector Jeanette Thorell, CIO Haninge kommun. Jeanette Thorell CIO Haninge kommun Secure Cloud for Public sector Jeanette Thorell, CIO Haninge kommun Jeanette Thorell CIO Haninge kommun Haninge kommun Sveriges 25:e största kommun Ca 80 000 invånare Ca 5 000 företag Ligger på Södertörn

Läs mer

Strategisk inriktning digitalisering Christer Hårrskog

Strategisk inriktning digitalisering Christer Hårrskog Strategisk inriktning digitalisering 2015-04-22 Christer Hårrskog Från infrastrukturhållare till samhällsutvecklare 2 15-04-23 Det går aldrig så långsamt som det gör i dag Tid för aj nå 100 miljoner användare

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Secure Cloud for Public sector Roadshow hösten 2015 Henrik S Tedeby, Beställarenhet IT, Haninge kommun. Jeanette Thorell CIO Haninge kommun

Secure Cloud for Public sector Roadshow hösten 2015 Henrik S Tedeby, Beställarenhet IT, Haninge kommun. Jeanette Thorell CIO Haninge kommun Secure Cloud for Public sector Roadshow hösten 2015 Henrik S Tedeby, Beställarenhet IT, Haninge kommun Jeanette Thorell CIO Haninge kommun Haninge kommun Sveriges 24:e största kommun Ca 80 000 invånare

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE EY Victor Mannerholm Hammar Nordea Niklas Jönsson Head of Business Support & Strategy, IFM Contract Director Tetra Pak Carolin Malmsten

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

TEMA: Globalisering & Digitalisering, samt dess påverkan på Verksamhetsnytta! på Stockholm Waterfront. Bland årets talare:

TEMA: Globalisering & Digitalisering, samt dess påverkan på Verksamhetsnytta! på Stockholm Waterfront. Bland årets talare: på Stockholm Waterfront Bland årets talare: Mats Hultin CIO Saab Group Ann Hellenius CIO Stockholms stad Annelie Lundqvist CDO Capgemini Peder Sjölander CIO Pensionsmyndigheten TEMA: Globalisering & Digitalisering,

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 arrangeras av Hexanova Events AB i samverkan med Västerås Stad. Representanter från förvaltning, organisationer och företag erbjuds att som partners

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012

Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012 Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2012 MODERATOR Sveriges Offentliga Inköpare Lisbeth Johnson TALARE Almega Ted Ekman Försvarsmakten Patrik

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

affärsdrivet Shared Service center

affärsdrivet Shared Service center inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2013 VÅRA TALARE Volvo Business Services Elisabeth Rocke VD Ericsson Karin Mallmin Head of HR SSC Skanska Andrea Faber Chef HR-tjänster Maximal effektivitet

Läs mer

MEN SVÅRT ATT HINNA MED ALLT?

MEN SVÅRT ATT HINNA MED ALLT? VÄXER DITT FÖRETAG? MEN SVÅRT ATT HINNA MED ALLT? * = [1-49 ANSTÄLLDA] DÅ VET DU KANSKE REDAN VAD SOM ANSES VARA DET ENSKILT STÖRSTA TILLVÄXTHINDRET BLAND SMÅ OCH MEDELSTORA* FÖRETAG? 31% ANGER BRIST PÅ

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Digitaliseringskommissionen 2012-2016 Vi ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringskommissionen 2012-2016 Vi ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter Digitaliseringskommissionen 2012-2016 Vi ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter IT i Människans tjänst en digital agenda för Sverige presenterades 6 oktober 2011 IT och energiminister

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Produktivitetsforum 24 september 2012

Produktivitetsforum 24 september 2012 Trafikverket www.trafikverket.se Jan Gilbertsson Projektledare PIA Produktgenomgångar Jan.gilbertsson@trafikverket.se Produktivitetsforum 24 september 2012 Plats för mötet: Trafikverket, Röda vägen 1,

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Samverkan. vägen till det goda livet!

Samverkan. vägen till det goda livet! Samverkan vägen till det goda livet! Det ska vara gott att leva och framtiden ser ljus ut förutsatt att av vi tar tillvara och utvecklar den digitala teknikens möjligheter. Medan Sverige siktar på att

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 KTH Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 Agenda Syfte Kort introduktion om Länsförsäkringar & Arkwright Varför är det politiska perspektivet viktigt? En

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Funderingar runt Outsourcing & ISK? Thomas Andersson Tullverket IT-chef/CIO

Funderingar runt Outsourcing & ISK? Thomas Andersson Tullverket IT-chef/CIO Funderingar runt Outsourcing & ISK? Thomas Andersson Tullverket IT-chef/CIO Outsourcing Outsourcing kan vara ett verktyg Men outsourcing är komplicerat och huruvida ett outsourcingprojekt blir framgångsrikt

Läs mer

Outsourcing och molntjänster

Outsourcing och molntjänster Outsourcing och molntjänster Risker och förebyggande åtgärder IT utvecklas för att möta nya krav Systemcentrerad Informationscentrerad Data: Centraliserad, strukturerad Infrastruktur: Fysisk IT fokus:

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Välfärdsskaparna 2017

Välfärdsskaparna 2017 Välfärdsskaparna 2017 Günther Mårder vd, Företagarna @gunthermarder Interagera gärna! Använd hashtag: #arebiz @gunthermarder www.foretagarna.se Opinion v Rapporter v 2017 Småföretagen utgör 99,4 procent

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer