CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2013-10-18"

Transkript

1 CESAR Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare Datum:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CESAR ÖVERSIKT CESAR WEBBLÄSARE OCH WEBBLÄSARVERSIONER SOM STÖDS ORDLISTA OM DENNA HANDBOK KOMMA IGÅNG TILLGÅNG TILL CESAR Logga in i Cesar Cesars huvudmeny Funktioner för rapportvisning Användbara kortkommandon Expandera lister HANTERA ANVÄNDARE BEHÖRIGHETER OCH RÄTTIGHETER VISA LISTAN ÖVER ANVÄNDARE SÖKA EFTER ANVÄNDARE SKAPA NYA ANVÄNDARE ÄNDRA ANVÄNDARDATA HANTERA KONTOHAVARE HANTERA DIN KONTOHAVARE ÄNDRA FAKTURERINGSADRESS HANTERA OCH RAPPORTERA OM ANLÄGGNINGAR ÅTKOMST TILL MODULEN ANLÄGGNINGAR Söka efter en anläggning Se anläggningsinformation Ändra utfärdandekonto Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 1 av 107

3 5.2 DEKLARATIONER Skapa bränsledeklaration Visa och ändra Deklaration SE MÄTVÄRDEN HANTERA CERTIFIKAT - URSPRUNGSGARANTIER OCH ELCERTIFIKAT BESKRIVNING AV ARBETSFLÖDE REDOVISNING OCH TRANSAKTIONER AV CERTIFIKAT TILLGÅNG TILL CERTIFIKATMODULER Konton Ändra konto Flytta konto Skapa konton Skapa underkonto TRANSAKTIONER UG-transaktioner Transaktioner med elcertifikat Skapa förinställda transaktioner för elcertifikat och ursprungsgarantier KONTOUTDRAG KONTOBALANS SÖK TRANSAKTIONER SE TRANSAKTIONSDETALJER SÖK CERTIFIKAT Visa sökresultat som rapport PRISGRUPP (ELCERTIFIKAT) EGNA AFFÄRER (ELCERTIFIKAT) PRIVATA RAPPORTER AKTIVITETSLOGG REVISIONSRAPPORT Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 2 av 107

4 7.3 STRUKTURRAPPORT PRODUKTIONSRAPPORT OFFENTLIGA RAPPORTER STATISTIK ELCERTIFIKAT Medelpris Marknadsstatistik Överföringar Annullerade Utfärdade STATISTIK UG Kontohavare Anläggningar Transaktioner Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 3 av 107

5 1 CESAR ÖVERSIKT 1.1 Cesar Cesar är ett kontoföringssystem för elektroniska certifikat s.k. elcertifikat och ursprungsgarantier. I den här handboken finner du de viktigaste funktionerna och systemet beskrivs från användarens perspektiv. I Cesar hanteras bl.a. utfärdanden, överföringar, annulleringar och marknadsstatistik samt att det på ett enkelt sätt går att spåra certifikaten. Elcertifikat kan överföras till och från det norska registret NECS. I Cesar finns även möjlighet att utfärda European Energy Certificate System (EECS). För detta krävs att anläggningen har godkänts enligt reglerna i EECS-systemet. Därutöver kan producenter och s.k. kvotpliktiga lämna viss kompletterande information via Cesar. Som Kontohavare har du bara tillgång till de funktioner som hör till din aktörsroll. Vissa av nedanstående funktioner är därför dolda för dig. 1.2 Webbläsare och webbläsarversioner som stöds De rekommenderade webbläsarna för Cesar är Internet Explorer version 8 (eller senare) 32 bitar, Mozilla Firefox version 4 (eller senare) eller Google Chrome. Notera: För att undvika problem ska kompatibilitetsläget vara aktiverat om du använder Internet Explorer version 10. Aktivera IE10:s kompatibilitetsläge enligt nedan. 1) Öppna Internet Explorer version 10-webbläsaren och gå till Cesar på 2) Tryck på F12 på tangentbordet för att visa utvecklingsfönstret. 3) Klicka på Webbläsarläge i utvecklingsfönstret. 4) Ändra webbläsarläget från Internet Explorer 10 till Internet Explorer 10 kompatibilitetsvy. 5) Cesars sida uppdateras. Stäng utvecklingsfönstret och navigera som vanligt. Notera: Användare kan uppleva problem med signering när de använder Internet Explorer version 9pga BankID begränsningar. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 4 av 107

6 1.3 Ordlista Tabell 1-1 Ordlista Ordlista Beskrivning Aggregerat ägande Se notering sid 34 Anläggning Annullering Association Certifikat Certifikatutfärdare CMO CMO.grexel Deklaration Domän Ediel-ID EECS Elcertifikat Energikälla En anläggning eller flera anläggningar som genererar el och som mäts separat. Parametrar som certifikat, energislag, ägare osv. Definieras för varje anläggning. Certifikat utfärdas för energi som produceras i sådana anläggningar. En typ av transaktion som leder till att kontoanvändaren annullerar ursprungsgarantier för ursprungsmärkning av el eller att annullering av elcertifikat sker för uppfyllande av kvotplikt Se Certifikat. Används som samlingsnamn för elcertifikat och ursprungsarantier i detta dokument. Ansvarig kontoföringsmyndighet som utfärdar certifikat och registrerar certifikatkonton. Central Monitoring Office Värdbaserat centralregister för ursprungsgarantier från EECS En specifikation som Kontohavaren lämnar till certifikatutfärdaren tillsammans med mätvärdena för en anläggning. Deklarationstyperna innehåller bränsledeklarationer och enhetsdeklarationer. Ett geografiskt område med en utsedd certifikatutfärdare, till exempel Sverige och Norge. Nätägarens/rapportörens id-nummer för bl.a. rapportering av mätvärden för produktionsanläggning European Energy Certificate System. Ett internationellt ramverk för reglering av och handel med ursprungsgarantier som administreras av AIB (Association of Issuing Bodies, utfärdarorganisationen). Ett officiellt elektroniskt dokument för handel som utfärdas för förnybar el som har producertas i en produktionsanläggning. Ett elcertifikat garanterar en megawattimme förnybar el. Elcertifikat används av elleverantörer och elanvändare för att uppfylla sin kvotplikt. Se Energislag. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 5 av 107

7 Ordlista Energimyndigheten Energislag Export Externt konto Föråldrande GS1 GSRN Import KH KM Knippe Konto Kontoansvarig Kontoföringsmyndighet Kontohavare Medlemskod Beskrivning Statens energimyndighet, Myndighet som godkänner produktionsanläggningar för certifikat och registrerar kvotpliktiga i Sverige.. Anger vilket energislag som är kopplat till en anläggning. En typ av transaktion där en Kontohavare överför certifikat till ett externt konto. Ett konto som tillhör ett annat organisations- eller personnummer. Tillbakadragande av en ursprungsgaranti till följd av att en viss tidsperiod har gått sedan den utfärdades. Det unika ID-nummer som tilldelas varje Kontohavare av den globala GS1-organisationen (vanligvis endast för certifikatutfärdare). Global Service Relation Number som är kopplat till en anläggning. En typ av transaktion där en Kontohavare tar emot certifikat från ett externt konto. Förkortning för Kontohavare Förkortning för Kontoföringsmyndighet En uppsättning identiska certifikat med på varandra följande serienummer. Kontona utgör en Kontohavares sätt att interagera med programmet. De är källan till eller målet för en överföringstransaktion. Person som har registrerats som ansvarig för certifikatkontot och kan med hjälp av e-legitimation logga in i kontot Ansvarig myndighet som utfärdar certifikat och registrerar certifikatkonton Innehavare, kvotpliktig eller trader (handlare) En Kontohavare har ett konto i systemet för att hantera certifikat. Kontohavarens specifika identifieringskod utformad enligt AIB:s standarder (Association of Issuing Body, utfärdarorganisationen). Medlemskoden används om en ursprungsgaranti överförs från ett konto som tillhör ett externt register. Produktionsenhet Se Anläggning. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 6 av 107

8 Ordlista Beskrivning Register Stöd Sökande Typ UG Ursprungsgaranti En databas som hanterar elektroniska certifikat.certifikat finns i registret där Kontohavare kan utföra transaktioner. Anger vilken typ av stöd som är kopplat till en anläggning. Det kan röra sig om t.ex. produktions- eller investeringsstöd. Den part som begär att en anläggning ska registreras så att certifikat kan utfärdas. Ofta en Kontohavare som är ägare till en produktionsanläggning. Typ av anläggning, t.ex. vilken process och teknik anläggningen använder för att generera el. Förkortning av ursprungsgaranti Ett officiellt elektroniskt dokument för handel som utfärdas för el som har producerats i en produktionsanläggning. Ursprungsgarantier används för att garantera ursprunget på - i detta fall - el. En ursprungsgaranti garanterar ursprunget på en megawattimme el. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 7 av 107

9 1.4 Om denna handbok Notera: Den här användarhandboken vänder sig till användare i Kontohavares konto. Den innehåller information om hur du använder systemet Cesar och dess funktioner på ett effektivt sätt. Användarhandboken beskriver programmet från användarens perspektiv och är indelad i följande kapitel: Tabell 1-2 Kapitelöversikt Kapitel Kapitel 1 Cesar översikt Kapitel 2 Komma igång Kapitel 3 Hantera användare Kapitel 4 Hantera Kontohavare Kapitel 5 Köra och underhålla anläggningar Kapitel 6 Hantera certifikat Kapitel 7 Skapa privata rapporter Kapitel 8 Offentliga rapporter Beskrivning Det här kapitlet innehåller en introduktion till systemet Cesar, en kort beskrivning av arbetsflödet och en lista över dess krav. Det här kapitlet beskriver hur du får tillgång till och loggar in i systemet Cesar. I det här kapitlet beskrivs användarnas olika roller och rättigheter samt alternativen i modulen Användare som du använder för att skapa och hantera olika användare i programmet. I det här kapitlet finns en beskrivning av alternativet i modulen Min sida där du kan hantera Kontohavarens uppgifter. I det här kapitlet beskrivs hanteringsprocessen för anläggningar (Anläggningar -modulen). I det här kapitlet beskrivs hur du hanterar Kontohavarens konton och hur du hanterarcertifikat. (modulerna Ursprungsgarantier och Elcertifikat ). I det här kapitlet beskrivs det system av privata transaktionsrapporter som finns i modulen Rapporter. I det här kapitlet beskrivs systemet för offentliga rapporter och statistik. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 8 av 107

10 Tabell 1-3 Typografiska konventioner som används Typsort Syfte Exempel Fetstil Inledande versal Blått och fetstil Ord som utgör funktioner i programmet. Navigeringssökvägar i programmet Cesar. Anger att ordet definieras i ordlistan. Viktig anmärkning som läsaren bör uppmärksamma. Klicka på Avbryt om du vill ignorera angivna data och återgå till sidan med huvudmenyn. Navigera till Ursprungsgarantier > Kontoutdrag. [ ] en Kontohavare kan göra en Deklaration [ ] Notera: Punkter som är viktiga att tänka på när du använder alternativen. Hyperlänk Länk till ett specifikt stycke i dokumentet. Klicka på Registreringsformulär för anläggning om du vill visa mer information om registreringsformuläret. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 9 av 107

11 2 KOMMA IGÅNG Det här kapitlet beskriver hur du får tillgång till och loggar in i systemet Cesar. Cesars system tar hänsyn till olika typer av användare när åtkomst till olika funktioner och moduler definieras (användartyper och -behörighet beskrivs i kapitel 3). 2.1 Tillgång till Cesar Det går att få tillgång till Cesar via en webbläsare och inloggning. Systemet finns på Användarna ges tillgång till funktioner i enlighet med de behörigheter som de har tilldelats. Om du inte har tillgång till en aktivitet som beskrivs i det här dokumentet kan det vara för att du inte har behörighet till den. Notera: Användare av typen Alla rättigheter kan skapa nya användare och tilldela behörigheter (mer information finns i kapitel 2.1.5). Rekommenderade webbläsare är Internet Explorer version 8.0 (eller senare), Mozilla Firefox version 4.0 (eller senare) och Google Chrome Logga in i Cesar För att få tillgång till Cesar behöver du skaffa ett säkerhetscertifikat samt installera insticksprogrammet Nexus Personal på datorn. Du hittar mer information om hur du använder säkerhetscertifikatet och skaffar insticksprogrammet under Information och Vanliga frågor på de offentliga webbsidorna om systemet Cesar. Notera: Säkerhetscertifikatet är inte kompatibelt med operativsystemet Mac OS. 1. Öppna Cesars webbprogram genom att starta din webbläsare och navigera till (eller gå direkt till https://certifikat.svk.se). 2. Cesars offentliga sida visas (Bild 2.1). Navigera till den privata sidan och använd certifikatet för att logga in. Klicka på BankID, Nordea, eller Nexus Personal Token. 3. När du har loggat in visas startskärm för Cesar. Välkomstskärmen visar nyheter och information om användaren. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 10 av 107

12 Bild 2.1 Cesars inloggningsskärm Cesars huvudmeny Huvudmenyn innehåller en lista över de moduler som användaren har tillgång till. I Error! Reference source not found. ges en kortfattad beskrivning av var och en av modulerna på huvudmenyn. Bild 2.2 visar startskärmen. Notera: Den här handboken omfattar alla funktioner som finns tillgängliga för kontoanvändare med behörigheten Alla rättigheter. De tillgängliga alternativen baseras dock på den behörighet som användarna tilldelats och på domänkonfigurationen. Mer information om vilka åtkomsträttigheter som definierats för de olika behörigheterna finns i kapitel 3. Tabell 2-1 Moduler på huvudmenyn Huvudmeny/moduler Hem UG/Elcertifikat Funktioner Programmets startsida som visas när du loggar in. De sektioner där användaren kan hantera sina konton samt överföra certifikat till andra konton inom Cesar eller till konton i någon annan domän samt annullera ursprungsgarantier. Här finns också alternativ som ger möjlighet att skapa olika transaktionsrapporter och se detaljerad information om certifikatknippen på kontona. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 11 av 107

13 Huvudmeny/moduler Rapporter Användare Anläggningar Min sida Offentlig sida Funktioner Innehåller alternativ som ger möjlighet att skapa privata rapporter utifrån aktivitetsloggen över transaktioner och ändringar, revisionsrapporter och strukturrapporter. Innehåller alternativ som ger möjlighet att skapa och hantera kontots användare. Omfattar processen att hantera anläggningar i systemet och sammanställa mätvärden m.m. Innehåller alternativet att underhålla information om Kontohavare och inställningar. Gör så att du kommer tillbaka till den offentliga sidan. Bild 2.2 Cesars startskärm Funktioner för rapportvisning Bild 2.3 visar rapportvisningens verktygsfält. Här finns funktioner som navigering, sökning och export som underlättar ditt rapportarbete i Cesar. De olika ikonerna och dess funktioner beskrivs i Tabell 2-2. Bild 2.3 Rapportvisning Tabell 2-2 Funktioner för rapportvisning Ikon Beskrivning Första sidan: Navigerar till rapportens första sida. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 12 av 107

14 Ikon Beskrivning Föregående sida: Navigerar till föregående sida. Nästa sida: Navigerar till nästa sida. Sista sidan: Navigerar till rapportens sista sida. Gå tillbaka till den överordnade rapporten: Navigerar till den överordnade rapporten. Zooma: Förstorar/förminskar rapporten till önskad storlek. (Notera: inte tillgängligt i Firefox.) Sök text: Söker efter text i hela rapporten. (Notera: inte tillgängligt i Firefox.) Hämta: Välj om du vill exportera rapporten i Excel- eller PDF-format i den nedrullningsbara listan. Uppdatera: Uppdaterar nuvarande sida Användbara kortkommandon Tabell 2-3 visar några användbara kortkommandon som kan förenkla användningen av Cesarprogrammet. Tabell 2-3 Kortkommandon Tangentkombination Retur Ctrl-klicka Alt Gr-klicka Tabb Skift-tabb Beskrivning Aktiverar den knapp eller det menyalternativ som är i fokus, t.ex. sökbegäran. Väljer flera alternativ i listrutor. Avmarkerar alternativ i listrutor. Navigerar till nästa fält. Navigerar till föregående fält. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 13 av 107

15 2.1.5 Expandera lister När du navigerar i Cesar organiserar systemet dina navigeringsavsnitt som lister (rubriker för avsnitt). Dessa vyer kan expanderas eller döljas beroende på användarens önskemål. Bild 2.4 visar ett bandexempel. Klicka på Öppna för att expandera en list och på Stäng för att dölja den. Bild 2.4 Listexempel Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 14 av 107

16 3 HANTERA ANVÄNDARE I det här kapitlet beskrivs kontoanvändarnas behörigheter och rättigheter. Dessutom tar det här kapitlet upp de alternativ som finns under modulen Användare för att skapa och hantera kontoanvändare. 3.1 Behörigheter och rättigheter I Cesar finns olika nivåer av användarauktorisering för Kontohavare. Särskilda rättigheter som är kopplade till användningen av Cesar identifieras och kopplas till de förutbestämda behörigheterna. Användarna tilldelas en lämplig behörighet. Bild 3.1 visar de olika behörigheterna och åtkomstprivilegierna som kopplats till dem. Användare med behörigheten Alla rättigheter har störst åtkomst, medan en användare av typen Producent endast har tillgång till modulen Anläggningar och kan utföra handlingar kopplade till anläggningar. Notera: Den som har utsetts till kontoansvarig för en ny Kontohavare får behörigheten Alla rättigheter. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 15 av 107

17 Bild 3.1 Behörighet och resursåtkomst för moduler Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 16 av 107

18 3.2 Visa listan över användare Notera:Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med behörigheterna Alla rättigheter och Hantera anläggningar. Gör så här för att visa listan över användare inom din organisation: 1. Navigera till modulen Användare på huvudmenyn. Sökvillkorlisten är expanderad som standard. Om du klickar på Sök öppnas en lista över alla användare på ditt konto (Bild 3.2). Tabell 3-1 innehåller beskrivningar av de olika fälten. 2. Verktygsfältet ovanför listan gäller hela resultatet. Där finns funktionerna sidnavigering, zooma in och ut, sök, exportera och uppdatera. Om du vill exportera uppgifterna på alla sidor till ett Excel-blad eller en PDF-fil väljer du ett alternativ och klickar på knappen Exportera. 3. Du kan använda Ändra för att utföra respektive handlingar. Bild 3.2 Visa listan över användare Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 17 av 107

19 Tabell 3-1 Information som visas i listan över användare Namn Beskrivning Förnamn Efternamn Behörighet Låst Användarens förnamn Användarens efternamn Behörighet(er) som tilldelats användaren Information om användarens låsta status Åtgärdslänkar Ändra (länk) Klicka på den här länken om du vill ändra användardata 3.3 Söka efter användare Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med behörigheterna Alla rättigheter och Hantera anläggningar. Med hjälp av alternativet Sök kan du filtrera användarlistan efter ett eller flera villkor. Gör så här: 1. Navigera till Användare > Se användare. 2. Expandera listen Sökvillkor (Bild 3.3). Välj Öppna för att expandera en list. 3. Ange ett eller flera villkor genom att fylla i det eller de fält som krävs (Tabell 3-2). 4. Klicka på knappen Sök, så visas den filtrerade användarlistan under listen Sökvillkor. Bild 3.3 Sök efter användare: Sökvillkor Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 18 av 107

20 Tabell 3-2 Sök efter användare: Sökvillkor Namn Beskrivning Förnamn Efternamn Användarstatus Behörighet Ange förnamnet eller en sträng (sträng med jokertecken) om du vill filtrera användarlistan för att hitta användare vars förnamn innehåller söksträngen Ange efternamnet eller en sträng (sträng med jokertecken) om du vill filtrera användarlistan för att hitta användare vars efternamn innehåller söksträngen Sök och filtrera listan efter användarens status, låst eller olåst, genom att markera ett av alternativen. Välj en eller flera behörigheter i listrutan för att visa en lista över användare som har den valda behörigheten/de valda behörigheterna (se Bild 3.1 för olika åtkomstprivilegier). Åtgärdslänkar Sök Rensa Klicka här när om vill starta sökningen och visa den filtrerade listan. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya sökvillkor. 3.4 Skapa nya användare Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med behörigheten Alla rättigheter. Kontoansvarig eller kontoanvändare som har tilldelats behörigheten Alla rättigheter kan skapa nya kontoanvändare med olika behörigheter. Se Bild 3.1 för möjliga användarbehörigheter. 1. Navigera till Användare > Skapa användare (Bild 3.4). 2. Ange information om användaren som ska skapas (Tabell 3-3). 3. Spara informationen genom att klicka på Skapa. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 19 av 107

21 Blind 3.4 Skapa ny användare Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 20 av 107

22 Tabell 3-3 Användardata för ny användare (obligatoriska fält är märkta med *) Fält Beskrivning Förnamn* Efternamn* Kontohavare* Behörighetsgrupper* E-post* Mobilnummer* Personnummer* Företag, gatuadress, postbox, ort, postnummer, land Ange användarens förnamn. Ange användarens efternamn. Välj din Kontohavare från listrutan. Kontohavaren kan inte ändras. Välj en eller flera behörigheter i listrutan som ska tilldelas användaren (använd Ctrl för att välja flera behörigheter). Ange e-postadressen. Ange telefonnumret. Användarens personnummer Ange relevanta adressuppgifter Åtgärdslänkar Skapa Rensa Klicka här om du vill spara informationen och skapa den nya användaren. Om posterna är giltiga skapas den nya användaren och ett meddelande visas. Om de obligatoriska fälten inte har fyllts i visas ett felmeddelande och den nya användaren skapas inte. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya användardata. 3.5 Ändra användardata Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med behörigheterna Alla rättigheter och Hantera anläggningar. Om användaren har behörighet att göra ändringar i modulen Användare visas länken Ändra i användarlistan (Bild 3.2). 1. Klicka på länken till modulen Användare på huvudmenyn. Ange ett eller flera sökvillkor och klicka på Sök för att visa den filtrerade användarlistan. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 21 av 107

23 2. Klicka på länken Ändra för den användare vars uppgifter behöver ändras. Skärmen Ändra användardata visas (Bild 3.5). 3. Gör önskade ändringar. Du låser användaren genom att markera kryssrutan Låst. En låst användare har inte tillgång till systemet. Användare på övre nivåer kommer inte att kunna använda funktionen Logga in som för låsta användare. Du låser upp användaren genom att avmarkera kryssrutan Låst. 4. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna eller på Tillbaka om du vill gå tillbaka till användarlistan. Bild 3.5 Ändra användardata Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 22 av 107

24 4 HANTERA KONTOHAVARE Notera: Den här modulen är endast tillgänglig för användare med behörigheten Alla rättigheter. Se Bild 3.1 för åtkomstprivilegier för olika kontoanvändare. I det här kapitlet förklaras alternativet för att hantera information om Kontohavaren. Funktionen finns i modulen Min sida. 4.1 Hantera din Kontohavare Hantera information om din Kontohavare: 1. Klicka på länken till modulen Min sida på huvudmenyn. Som standard väljs Hantera min Kontohavare och information om din Kontohavare visas (Bild 4.1 och Tabell 4-1). 2. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 23 av 107

25 Bild 4.1 Kontohavaren och certifikatinformation Tabell 4-1 Visa information om Kontohavare Fält Allmän information om Kontohavaren Beskrivning Bild 4.1 visar allmän information om Kontohavaren, inklusive certifikatinformation. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 24 av 107

26 Fält Information om företagskontakt och fakturakontakt Beskrivning Information om företagskontakt och fakturakontakt för din Kontohavare Åtgärdslänkar Ändra Klicka här för att ändra information om faktureringsadress (kapitel 4.2). 4.2 Ändra faktureringsadress Notera: Endast användare med Alla rättigheter kan ändra information om Kontohavarens faktureringsadress. 1. Klicka på länken till modulen Min sida på huvudmenyn. 2. Som standard väljs alternativet Hantera min Kontohavare och information om din Kontohavare visas (Bild 4.1). 3. Klicka på Ändra faktureringsadress för att ändra uppgifterna för den valda Kontohavaren. 4. Skärmen Faktureringsadress (Bild 4.2) visas. 5. Klicka på Skapa längst ner på skärmen för att spara informationen. Obsevera! Det går inte att ändra Kontaktperson fakturering, KM skall kontaktas i det fallet Bild 4.2 Ändra faktureringsadress Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 25 av 107

27 5 HANTERA OCH RAPPORTERA OM ANLÄGGNINGAR I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar och rapporterar om anläggningar. Först beskrivs ett allmänt arbetsflöde för hantering av anläggningar. Därefter ges utförliga beskrivningar av hur dessa handlingar utförs i systemet Cesar. 5.1 Åtkomst till modulen Anläggningar Notera: Det här avsnittet berör endast användare till Kontohavare som är av typen Producent Se Bild 3.1 för rättigheter som tilldelats behörigheter för att kunna utföra de funktioner som finns tillgängliga i modulen Anläggningar. En kontoanvändare med tillräckliga rättigheter kan se och söka efter anläggningar i Cesar-systemet och visa certifikat för den el som anläggningen har producerat. Certifikat för anläggningen utfärdas till den Kontohavare (ägare) som anläggningen är registrerad på Notera: Endast användare med behörigheterna Alla rättigheter, Hantera anläggningar och Se anläggningar kan se anläggningsinformationen. När du navigerar till modulen Anläggningar expanderas sökvillkorslisten och tillgängliga anläggningar för användaren visas enligt sökvillkoren (Bild 5.1 och Tabell 5-1). Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 26 av 107

28 Bild 5.1 Hantera anläggningar: lista över anläggningar Tabell 5-1 Anläggningar: Beskrivning av fälten Namn Beskrivning Anläggning Mätarbeteckning (STEM-ID) Anläggningens serie-id Installerad kapacitet (kw) Status Energislag Typ Låst Anläggningens namn. Klicka på länken om du vill se information om anläggningen. ID som Energimyndigheten har tilldelat anläggningen Anläggningens serie-id. Anläggningens maximala kapacitet Visar anläggningens status (t.ex. aktiv eller avregistrerad). Anger vilket/vilka energislag som anläggningen använder. Specifikation av anläggningstekniken. Anger huruvida anläggningen är låst eller ej (ja/nej) Söka efter en anläggning Navigera till Anläggningar > Se anläggning. Expandera listen Sökvillkor och fyll i önskade villkor (Bild 5.2). I Tabell beskrivs sökvillkoren utförligt. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 27 av 107

29 Bild 5.2 Sökvillkor för anläggning Tabell 5-2 Sök efter anläggning: Beskrivning av fälten Namn Anläggning Nätområde Låst Beskrivning Ange anläggningens namn, serie-id, Mätarbeteckning (STEM-ID) eller GSRN. Välj ett nätområde för att se en lista över anläggningar i det området. Välj Alla i den nedrullningsbara listan för att visa en lista över anläggningar oberoende av deras lås-status. Välj Låst/Olåst för att se anläggningar med en specifik status. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 28 av 107

30 Namn Anläggningsstatus Installerad kapacitet Datum för driftsättning Startdatum Slutdatum Certifikatets förfallodatum Energislag och teknik Certifikat Förbränning Stöd Nätreferens Beskrivning Välj en status i listrutan för att se en lista över anläggningar med den angivna statusen. Ange ett intervall för installerad kapacitet i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar med kapacitet inom det angivna intervallet. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar som togs i drift under den angivna perioden. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar med startdatum inom den angivna perioden. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar med slutdatum inom den angivna perioden. Ange förfallodatum för anläggningens certifikat. Välj energislag och teknik i listrutan för att se en lista över anläggningar med de angivna energislagen. Välj ett eller flera certifikat i listrutan för att se en lista över anläggningar som har kopplats till de angivna scheman. Välj Ja eller Nej i listrutan för att se en lista över förbränningsanläggningar respektive andra anläggningar. Välj en eller flera stödformer i listrutan för att se en lista över anläggningar som har kopplats till de angivna stödformerna. Sök via nätreferens. Åtgärdslänkar Sök Rensa Klicka här om du vill starta sökningen och visa den filtrerade anläggningslistan. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya sökvillkor Se anläggningsinformation Navigera till Anläggningar > Se anläggning. 1. Om du vill se information om en anläggning klickar du på dess namnlänk i anläggningslistan (Bild 5.1). Då visas informationen om den aktuella versionen av anläggningen (Bild 5.3). 2. Om det finns flera versioner av anläggningen visas länkar till tidigare versioner högst upp i informationsvyn. I Tabell 5-1 förklaras hyperlänkarna och åtgärdsknapparna i den här vyn. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 29 av 107

31 Bild 5.3 Anläggningsinformation Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 30 av 107

32 Tabell 5-1 Hyperlänkar i vyn med anläggningsinformation Namn Beskrivning Version Ägarens namn Klicka här om du vill se information om tidigare versioner av samma anläggning (alla versioner har olika produktionstider). Klicka här om du vill se information om den Kontohavare som äger anläggningen. Åtgärdsknappar Ändra utfärdandekonto Tillbaka Klicka för att ändra informationen om utfärdandekonto. Klicka för att gå tillbaka till föregående avsnitt Ändra utfärdandekonto Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare som har behörigheten Alla rättigheter och Hantera anläggningar anläggningar vars ägande inte är aggregerat. Navigera till Anläggningar >Se anläggningar > Klicka på anläggningsnamn > Ändra utfärdandekonto. 1. Klicka på knappen Ändra utfärdandekonto på sidan med information om anläggningen. 2. Välj utfärdandekonto i den nedrullningsbara listan. Det nuvarande utfärdandekontot väljs som standard. Bild Klicka på Spara för att bekräfta ändringen eller klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till sidan med information om anläggningen utan att ändra något. Notera: En ändring av utfärdandekonto är beroende av Kontohavarens relation till anläggningen. Om din ägandedel är aggregerad med en annan Kontohavare ( avser endast UG) kan du inte ändra utfärdandekontot. Du kan ändra utfärdandekontot om du är ägare till en anläggning med fler ägare, men inte har aggregerat din ägandedel: ändringen gäller dock bara för de ursprungsgarantier som bestämts utifrån din ägandedel. Det går att se ändringen i anläggningslistan under Utfärdandekonto. Om det finns en aggregering visas ett fält med texten Aggregerad med [Kontohavaren som andelen har aggregerats med] Aggregering är bara tillgängligt för UG. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 31 av 107

33 Bild 5.4 Ändra utfärdandekonto 5.2 Deklarationer Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med Alla rättigheter och Hantera anläggningar. Deklarationer är uppgifter som tillsammans med mätvärden behövs för att utfärda certifikat. De krävs om t.ex. fler än ett sorts energislag kopplas till en anläggning. Exempel på Deklarationer är:bränsledeklaration där användaren anger vilka energislag och hur stor andel av dessa som använts under en tidsperiod. Enhetsdeklarationen där användaren anger hur många procent av produktionen som anläggningens olika enheter har producerat. Anläggningen kan ha flera eheter med samma energislag eller så kan det vara en anläggning som har fler kraftslag, t.ex. produktion av både vind och sol som rapporteras via samma mätare. Deklarationerna görs av användare med behörigheterna Alla rättigheter eller Hantera anläggningar och kan vara giltiga i en eller fler mätvärdesperioder, men inte för en del av en period. 1. Navigera till Anläggningar > Deklarationer för att hantera information om deklarationer. Fyll i sökvillkoren. Bild 5.5 och Tabell En lista med anläggningar visas. Bild 5.6 och Tabell Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 32 av 107

34 Bild 5.5 Deklaration: Sökvillkor Tabell 5-2 Sökvillkor för Deklaration: Beskrivning av fälten Anläggning Nätområde Namn Beskrivning Ange anläggningens namn, serie-id, Mätarbeteckning (STEM-ID) eller GSRN. Välj ett nätområde för att se en lista över anläggningar i det området. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 33 av 107

35 Installerad kapacitet Datum för driftsättning Startdatum Slutdatum Anläggningens tilldelningsperiod Energislag och teknik Deklarationstyp Deklarationsstatus Deklarationsperiod Granskad Deklaration Certifikat Förbränning Stöd Nätreferens Ange ett intervall för installerad kapacitet i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar med kapacitet inom det angivna intervallet. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar som togs i drift under den angivna perioden. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar med startdatum inom den angivna perioden. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar med slutdatum inom den angivna perioden. Ange förfallodatum för anläggningens tilldelningsperiod. Välj energislag och teknik i listrutan för att se en lista över anläggningar med de angivna energislagen. Välj Deklarationstyp i listrutan. Välj status för Deklarationen. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till för att se en lista över anläggningar med Deklarationer inom den angivna perioden. Välj ja eller nej. Välj ett eller flera typer av certifikat i listrutan för att se en lista över anläggningar som har kopplats till de angivna schemana. Välj Ja eller Nej i listrutan för att se en lista över förbränningsanläggningar respektive andra anläggningar. Välj en eller flera stödformer i listrutan för att se en lista över anläggningar som har kopplats till de angivna stödformerna. Sök via nätreferens. Åtgärdslänkar Sök Rensa Klicka här om du vill starta sökningen och visa den filtrerade anläggningslistan. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya sökvillkor. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 34 av 107

36 Bild 5.6 Visa Deklaration Tabell 5-3 Sökvillkor för Deklaration Namn Namn Period Mätarbeteckning (STEM-ID) Anläggningens serie-id GSRN Beskrivning Anläggning Deklarationsperiod ID som Energimyndigheten har tilldelat anläggningen Anläggningens serie-id. GSRN för anläggningen Åtgärdslänkar Skapa bränsledeklaration Se Deklarationer Klicka på den här länken för att skapa Deklaration Klicka på den här länken för att Se deklaration Skapa bränsledeklaration Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med Alla rättigheter och Hantera anläggningar. På den här sidan kan du tillhandahålla Deklarationer för en specifik mätperiod. Det här alternativet är endast tillgängligt om anläggningen kräver en deklaration för tilldelning av certifikat. Lägg dock märkte till att när utfärdande sker är den här funktionen låst och då går det inte att lägga till eller ändra någon Deklaration. Utfärdandet sker normalt den 15:e varje månad, eller den närmast följande vardagen. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 35 av 107

37 Notera: Vissa anläggningsägare måste uppge både en enhetsdeklaration och en bränsledeklaration. I sådana fall ska enhetsdeklarationen göras först och bränsledeklarationen därefter. Om en deklaration fortfarande saknas kommer länken Skapa deklaration att visas för den aktuella perioden. Bränsledeklarationen måste signeras med din e-legitimation Navigera till Anläggningar > Deklaration > Skapa Deklaration. Vyn ser olika ut beroende på typ av deklaration (Bild 5.7) Bild 5.7 Skapa Deklaration (vy för enhetsdeklaration) Tabell 5-4 Skapa Deklaration Namn Deklarationstyp Beskrivning Välj en Deklarationstyp i listrutan Bränsledeklaration eller Enhetsdeklaration. Resten av sidan utformas efter det här valet. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 36 av 107

38 Mätperioder Deklarationsnamn Procent Energislag Beskrivning Procent totalt Välj en mätperiod i listan. Ange Deklarationens namn (för typen som valdes ovan). Ange den procentsats som krävs. Det här fältet visar de använda energislagen som ska deklareras. Ange en beskrivning av det energislag som använts. Visar summan av procent. Åtgärdslänkar Fortsätt Tillbaka Rensa Klicka här för att skapa detta underlag. Klicka på Godkänn på sidan som visas för att godkänna informationen som angetts. Klicka här för att återgå till sidan Hanteradeklarationer. Klicka för att radera värdena som angetts Visa och ändra Deklaration Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med Alla rättigheter och Hantera anläggningar. Under Deklarationer kan Deklarationen kan vara av typen bränsle eller enhet. användare med tillräcklig behörighet visa och ändra deklarationer. Lägg dock märkte till att när utfärdande sker är den här funktionen låst och då går det inte att lägga till eller ändra någon Deklaration. Utfärdandet sker normalt den 15:e varje månad, eller den närmast följande vardagen. Notera:Vissa anläggningsägare måste uppge både en enhetsdeklaration och en bränsledeklaration. I sådana fall ska enhetsdeklarationen göras först och bränsledeklarationen därefter. Om en Deklaration fortfarande saknas kommer länken Skapa Deklaration att visas för den aktuella perioden. En Deklarationsstatus kan vara låst, granskad eller utfärdad. Meddelandet Deklarationen är låst visas om Energimyndigheten har beslutat att låsa Deklarationen för utredning. Låsta Deklarationer går inte att utfärda Bränsledeklaration Användare kan visa och ändra bränsledeklarationer. Bränsledeklarationen hänvisar till det/de energislag som anläggningen använder. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 37 av 107

39 Nedan visas stegen för att visa, ändra och lägga till bränsledeklaration. 1. Navigera till Anläggningar > Deklarationer 2. Fyll i sökvillkor och klicka på Sök. 3. En lista med Deklarationer visas. Välj hyperlänken Se Deklaration. 4. På den här sidan visas information om Deklarationerna som hör till den här anläggningen (Bild 5.8). Användare med tillräcklig behörighet kan se anläggningsdeklarationer och ändra dem. 5. Klicka på Ändra för att uppdatera deklarationsinformationen. Redigeringsfönstret visas (Bild 5.9). Välj Spara när du är klar. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 38 av 107

40 Bild 5.8 Visa bränsledeklaration Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 39 av 107

41 Bild 5.9 Ändra bränsledeklaration Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 40 av 107

42 Enhetsdeklaration Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig för användare med Alla rättigheter och Hantera anläggningar Användare kan visa och ändra enhetsdeklarationer. Enhetsdeklarationen hänvisar till hur många procent av produktionen som anläggningens olika enheter har producerat eller hur många procent varje kraftslag har producerat om en anläggning har fler kraftslag, t.ex. produktion av både vind och sol som rapporteras via samma mätare. Stegen för att visa, ändra och lägga till enhetsdeklarationer är liknande de som beskrivs i avsnittet om bränsledeklarationer: 1. Navigera till Anläggningar > Deklarationer 2. Fyll i sökvillkor och klicka på Sök. 3. En lista med Deklarationer visas. Välj hyperlänken Se Deklaration. 4. På den här sidan visas information om Deklarationerna som hör till den här anläggningen (Bild 5.10). Användare med tillräcklig behörighet kan se anläggningsdeklarationer och ändra dem. 5. Klicka på Ändra för att uppdatera Deklarationsinformationen. Redigeringsfönstret visas (Bild 5.11). Välj Spara när du är klar. Bild 5.10 Visa enhetsdeklaration Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 41 av 107

43 Bild 5.11 Ändra enhetsdeklaration 5.3 Se mätvärden Notera: Denna funktion är endast tillgänglig för producenter vars användare har behörigheten Alla rättigheter, Hantera anläggningar och Se anläggningar. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 42 av 107

44 På den här sidan visas information om mätvärden som hör till den här anläggningen. Precis som vid en rapport kan användare med tillräckliga rättigheter visa icke utfärdade mätvärdesperioder och mätvärden som saknas för varje anläggning. Anläggningsinformation som till exempel installerad kapacitet, version, årlig produktion och energislag visas också. 1. Navigera till Anläggningar > Se mätvärden 2. Sökfönstret visas som standard (Bild 5.12 och Tabell 5-5). Fyll i sökvillkor och klicka på Sök. 3. En lista med mätvärden visas. (Bild 5.13) 4. Klicka på hyperlänken med anläggningens namn för att se mer information. Mer information finns i Se anläggningsinformation. 5. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 5.12 Se mätvärden: Sökvillkor Tabell 5-5 Sökvillkor för se mätvärden: Beskrivning av fälten Namn Produktionsperiod Anläggning Anläggningar Beskrivning Sök efter produktionsperiod. Sök efter anläggningens namn, serie-id, Mätarbeteckning (STEM-ID) eller GSRN. Välj anläggningar i listan. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 43 av 107

45 Nätområde Ediel-ID Sök via nätområde. Nätägarens/rapportörens id-nummer för bl.a. rapportering av mätvärden för produktionsanläggning Åtgärdslänkar Sök Rensa Klicka här om du vill starta sökningen och visa den filtrerade mätvärdesrapporten. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya sökvillkor. Bild 5.13 Se mätvärden Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 44 av 107

46 6 HANTERA CERTIFIKAT - URSPRUNGSGARANTIER OCH ELCERTIFIKAT Cesar erbjuder hantering av två olika slags certifikat: ursprungsgarantier och elcertifikat. Information om respektive certifikat finns på webbplatsen under modulerna Ursprungsgarantier och Elcertifikat. I det här kapitlet beskrivs hur de båda typerna av certifikat hanteras i systemet. Oftast hanteras certifikaten likadant, men det finns några viktiga skillnader. Skärmbilderna som visas i handboken är för det mesta tagna från UG-menyn, men samma funktioner och menystrukturer finns även på Elcertifikat-menyn. Kapitlet är upplagt på följande sätt: (UG)-suffixet markerar en funktion som endast hör till hanteringen av ursprungsgarantier. (Elcertifikat)-suffixet markerar en funktion som endast hör till hanteringen av elcertifikat. Om det inte finns några suffix är avsnittet relevant för båda typerna avcertifikat. I avsnittet för ursprungsgarantitransaktioner är avsnittet inte bara indelat i suffix, utan också i UG-transaktioner och elcertifikatstransaktioner för att göra det enklare att se vilka slags transaktioner som finns tillgängliga för respektive certifikat. 6.1 Beskrivning av arbetsflöde Certifikatutfärdaren utfärdar certifikat för produktionsenheter som produceras i en anläggning. Dessa certifikat tilldelas en Kontohavares utfärdandekonto. Användare med tillräcklig behörighet kan göra följande certifikattransaktioner: Överföra överföra certifikat till ett annat konto som innehas av samma KH eller av någon annan KH inom samma domän. Annullera* annullera ursprungsgarantier för att ursprungsmärka såld el till slutkund Importera Överföring av elcertifikat från en annan KH utanför domänen. Exportera Överföra EECS godkända ursprungsgarantier och elcertifikat till en annan KH utanför domänen. Det går att schemalägga så att dessa transaktioner utförs vid specifika tillfällen eller på begäran av Kontohavaren. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 45 av 107

47 *Notera:Annulleringsproceduren gäller endast ursprungsgarantier. 6.2 Redovisning och transaktioner av certifikat Alla Kontohavare har ett huvudkonto. Användare med tillräcklig behörighet kan skapa konton och underkonton. Det nya kontot är aktivt som standard. Om utfärdandekontot inte har ändrats kommer certifikat som utfärdats för en produktionsanläggning att tilldelas huvudkontot för den Kontohavaren. Dessa certifikat kan överföras och ursprungsgarantier kan annulleras. Alla konton* kan vara: Aktiva/inaktiva: Ett konto kan inaktiveras om det inte behövs längre och inte innehåller några certifikat eller underkonton. Som standard visas inte de inaktiva kontona i vyn med listan över konton. Inga certifikat kan överföras till dessaa konton. För att se inaktiva konton markera kryssrutan Visa också inaktiva konton. Låsta/olåsta: I vissa fall kan certifikatutfärdaren låsa konton. Kontohavare kan se låsta konton i listan över konton, men det går inte att utföra några åtgärder (visas i grått). Det går dock att överföra certifikat från ett aktivt konto internt (inom samma KH) och externt (från en annan KH) till ett låst konto. Däremot går det inte att utföra några transaktioner från ett låst konto. Offentlig: Konton som är offentliga kan ses av andra Kontohavare. Överföringar mellan Kontohavare kan alltså endast ske med konton som har förklarats offentliga. Huvudkontots status som offentligt kan inte ändras. *Notera:Förutom huvud- och annulleringskonton. Konton kan även ha en eller flera underkonton som har samma egenskaper som det överordnade kontot. Ett konto kan maximalt ha tre underkontonivåer. Vart och ett av underkontona kan innehålla certifikat. De olika kontonas förhållanden till varandra visas i listan över konton. Huvudkontot kan inte flyttas så att det blir ett annat kontos underkonto. Som nämnts tidigare tilldelas certfikat som är länkade till en särskild anläggning till Kontohavarens utfärdandekonto för anläggningen. Kontohavaren kan överföra certifikat till andra konton. Vissa transaktioner måste signeras med hjälp av elektroniskt ID. Det gör du genom att ange din PIN-kod i signeringsfönstret i Nexus Personal som visas när du genomför transaktionen. De olika typerna av transaktioner förklaras nedan: Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 46 av 107

48 Överföring: Mottagarkontot tillhör en annan Kontohavare inom samma domän, det vill säga inom Cesar/Sverige. Notera: Överföring kräver att transaktionen signeras med e-legitimation. Intern överföring: Mottagarkontot tillhör samma Kontohavare. Exportera: Mottagarkontot tillhör en annan Kontohavare inom en annan domän (t.ex. Norge). o Vid export utanför registret bedöms transaktionen genomförd först när systemet mottar ett bekräftelsemeddelande från det mottagande systemet. Sådana certifikat finns inte längre kvar hos den aktuella Kontohavaren. Om man tar emot ett negativt bekräftelsemeddelande, dvs. om det mottagande registret eller motsvarande har avvisat exporten, skapas en ny transaktionstyp som kallas Korrigering och båda certifikaten skickas tillbaka till kontot. Importera: Elcertifikaten överförs till ett konto från en annan domän. Annullering: Ursprungsgarantierna används för att visa på elförbrukning med vissa egenskaper (t.ex. förbrukning av förnybar energi). Därefter är ursprungsgarantierna inte längre tillgängliga för Kontohavaren. Notera: Vid annullering krävs att transaktionen signeras. Utfärdande: Certifikatutfärdaren utfärdar ursprungsgarantier och elcertifiakt för el som har producerats i en produktionsanläggning. Export till EECS när en Kontohavare vill överföra vissa ursprungsgarantier till ett externt EECS-konto och därmed få EECS-ursprungsgarantier utfärdade på basis av svenska ursprungsgarantier. Notera: Vid export till EECS krävs att transaktionen signeras. Export till EECS visas endast för Kontohavare som är registrerade för EECS. Endast ursprungsgarantier som är EECS-godkända exporteras till EECS (handelsschema: EECS-godkänd. EECS-godkända ursprungsgarantier utfärdas för anläggningar som är registrerade för EECS och som hela tiden tillhört en Kontohavare som är EECS-medlem. Om EECS-godkända ursprungsgarantier överförs till en Kontohavare som inte är EECS-medlem förlorar ursprungsgarantin sitt EECS-godkännande för gott. Vid export till EECS flyttas de aktuella ursprungsgarantierna permanent till huvudkontot för avsändaren i CMO.grexel, där dessa exporteras som EECS-UG och inte längre finns tillgängliga som ursprungsgarantier i Cesar-systemet. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 47 av 107

49 6.3 Tillgång till certifikatmoduler Se Bild 3.1 för rättigheter som kopplats behörigheter för att kunna utföra de funktioner som finns tillgängliga i modulerna UG/Elcertifikat. Alternativet Konton visas som standard när någon av modulerna Elcertifikat eller UG öppnas. Här kan du se de konton en Kontohavare har och genomföra åtgärder och transaktioner. Det ID som visas bredvid rubriken är Kontohavarens organisationsnummer (Bild 6.1) Konton Navigera till UG/Elcertifikat > Konton. I Hantera konton visas bara information om de konton som användaren har läsrättigheter till (Bild 6.1 och Tabell 6-1). Vissa underlag är märkta med i början av raden. Det betyder att kontot har ett eller flera underkonton. Om du klickar på ikonen visas hierarkin. Bild 6.1 Hantera konton: Visa lista över konton Tabell 6-1 Visa lista över konton: Beskrivning av fälten Namn Visa också inaktiva konton Kontonummer Konto Beskrivning Markera om du vill att även information om inaktiva konton ska visas. Som standard är rutan inte markerad. När du klickar på den här länken visas fullständig transaktionsinformation för det aktuella kontot. Standardtidsperioden är ett år. Mer information finns under Kontoutdrag. Kontots namn.. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 48 av 107

50 Namn Beskrivning Status Offentligt Antal certifikat Ursprungsgarantier som föråldras Anger om kontot är aktivt eller ej. Ja: Andra Kontohavare kan se kontot vid överföring av certifikat. Nej: Andra Kontohavare kan inte se kontot vid överföring av certifikat. Antal certifikat som för närvarande finns på kontot. Klicka på hyperlänken för att gå till avsnittet Överföra/annullera certifikat. Antal ursprungsgarantier som kommer att föråldras under den innevarande månaden.. Åtgärdslänkar Kontohantering Klicka på Klicka på Klicka på Klicka på om du vill ändra kontot om du vill flytta kontot om du vill skapa underkonto om du vill skapa en förinställd transaktion Ändra konto Med det här alternativet kan du ändra ett kontos aktivitets- och offentlighetsstatus. Du kan också ändra kontonamnet. 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton. 2. Klicka på ikonen under Kontohantering för önskat konto (Bild 6.1). Notera: Huvud- och annulleringskonton går inte att ändra. 3. Ange vid behov ett nytt kontonamn (Bild 6.2). 4. Ändra vid behov statusen Aktivt. Ett konto kan inaktiveras om det inte längre behövs och inte innehåller några certifikat. 5. Ändra vid behov statusen Offentligt. Notera: Endast offentliga konton kan ses av andra Kontohavare vid överföring av certifikat. 6. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna eller på Tillbaka om du vill återgå till sidan Hantera konton utan att spara ändringarna. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 49 av 107

51 Bild 6.2 Ursprungsgarantier: Ändra konto Flytta konto Med det här alternativet kan du flytta ett helt konto så att det placeras som underkonto till ett annat. Uppgifterna på det här kontot flyttas då över till ett underordnat konto under målkontot. Notera: Huvudkontot kan inte flyttas. 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton. 2. Klicka på ikonen under Kontohantering för önskat konto. 3. Skriv in eller markera önskat konto i fältet Till konto (Bild 6.3). 4. Klicka på Flytta om du vill slutföra åtgärden. Klicka på Tillbaka om du vill återgå till sidan Hantera konton utan att flytta kontot. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 50 av 107

52 Bild 6.3 Ursprungsgarantier: Flytta konto Skapa konton Det skapas automatiskt ett huvudkonto varje gång en Kontohavare skapas. Utöver detta konto kan användaren skapa ett obegränsat antal nya konton.. 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton. 2. Klicka på Skapa konto (Bild 6.4). 3. Ange kontonamnet i fältet Konto. Systemet genererar automatiskt ett kontonummer. 4. Ange statusen Offentligt om du vill att andra Kontohavare ska kunna se kontot. 5. Klicka på Skapa om du vill slutföra åtgärden. 6. Klicka på Tillbaka om du vill återgå till sidan Hantera konton utan att genomföra några ändringar. 7. Klicka på Rensa om du vill ange ny information. Notera: Det nya kontot är aktivt som standard. Bild 6.4 Hantera konto: Skapa konto Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 51 av 107

53 6.3.5 Skapa underkonto Med det här alternativet kan du skapa ett underkonto till ett befintligt konto. 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton. 2. Klicka på ikonen under Kontohantering för önskat konto. 3. Ange kontonamnet för det nya underkontot (Bild 6.5). 4. Som standard får underkontot samma aktivitetsstatus och offentlighetsstatus som det överordnade kontot. 5. Klicka på Skapa om du vill skapa kontot. Klicka på Tillbaka om du vill återgå till sidan Hantera konton utan att skapa ett underkonto. Bild 6.5 Ursprungsgarantier: Skapa underkonto 6.4 Transaktioner I modulerna UG/Elcertifikat kan användare med tillräcklig behörighet utföra transaktioner. Kapitlet är indelat i två avsnitt: Elcertifikat och UG. UG går att överföra, annullera och exportera till EECS. När det gäller elcertifikat kan användaren överföra elcertifikat inom den svenska domänen och importera/exportera elcertifikat från/till Norge.. Det går även att registrera förinställda transaktioner. Då det finns en del skillnader mellan UGtransaktioner och transaktioner med elcertifikat delas detta avsnitt upp i två delar. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 52 av 107

54 6.4.1 UG-transaktioner Överför UG Alternativet låter dig överföra ursprungsgarantier från ett konto till ett annat inom samma domän. Överföringar kan göras mellan konton som tillhör samma Kontohavare (intern överföring) eller mellan olika Kontohavare (extern överföring). 1. Navigera till UG > Konton. 2. Klicka på sifforna under kolumnen Antal UG för önskat konto. 3. Du kan välja alla ursprungsgarantier eller välja dem efter knippe, anläggning eller konto (Bild 6.6). Notera: Om inget väljs tar systemet den senaste ursprungsgarantin baserat på produktionsdatum för överföring. 4. Klicka på alternativet Välj UG-knippe om du vill välja specifika knippen. Då visas en lista över de UG-knippen som finns på kontot (Bild 6.7). Välj önskade knippen genom att klicka på motsvarande kryssruta. 5. Du genomför överföringen genom att klicka på. Sidan Överför ursprungsgarantier visas i Bild Ange antalet ursprungsgarantier som ska överföras (Bild 6.8). 7. Välj ett kontonummer antingen genom att skriva in det eller genom att markera det (Bild 6.8). Om du vill markera kontonumret väljer du Domän, Kontohavare och Konto i listrutorna. Om du vill ange ett kontonumret klickar du på Ange kontonummer. Skriv in kontonumret i textfältet. Klicka på Kontrollera kontonummer så kontrolleras det. 8. Klicka på Överför om du vill slutföra transaktionen eller på Tillbaka om du vill återgå till listan över ursprungsgarantier (Bild 6.8). Notera: Alla mottagarkonton måste ha ett existerande konto i systemet. Kontakta kontoföringsmyndigheten för att öppna ett konto i systemet om du inte kan hitta det. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 53 av 107

55 Bild 6.6 Överför ursprungsgarantier: Välj alla Bild 6.7 Överför ursprungsgarantier: Välj via knippe Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 54 av 107

56 Export till EECS (UG) Bild 6.8 Överför ursprungsgarantier Ursprungsgarantier kan exporteras till CMO.grexel-registret från Cesar enligt nedan. 1. Navigera till UG > Konton. 2. Välj vilka ursprungsgarantier som ska exporteras. Du väljer på ett sätt som liknar det som beskrivs i Överför ursprungsgarantier. Du kan välja ursprungsgarantier efter knippe, anläggning eller konto. Mer information finns i Överför ursprungsgarantier. Notera: Om inget väljs tar systemet den äldsta ursprungsgarantin baserat på produktionsdatum. 3. Klicka på om du vill exportera ursprungsgarantierna. Sidan Överför ursprungsgarantier visas i (Bild 6.9). En beskrivning av de uppgifter som ska anges visas i Tabell Ange uppgifterna på skärmen och välj Exportera till EECS. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 55 av 107

57 5. När du har klickat på knappen Exportera till EECS ombeds du bekräfta transaktionen. 6. När du har bekräftat visas ett Nexus Personal-fönster där du ombeds signera transaktionen med din e-legitimation och din PIN-kod. Notera: Export till EECS visas för Kontohavare som är registrerade för EECS. Vid export till EECS krävs att transaktionen signeras. Endast ursprungsgarantier som är EECS-godkända exporteras till EECS (handelsschema: EECS-godkänd. EECS-godkända ursprungsgarantier utfärdas till anläggningar som är registrerade för EECS. Vid export till EECS flyttas de aktuella ursprungsgarantierna permanent till huvudkontot för avsändaren i CMO.grexel, där dessa exporteras som EECS-UG och inte längre finns tillgängliga som ursprungsgarantier i Cesar-systemet. KH ska ha ett separat underkonto för EECS-export. Bild 6.9 Export till EECS Tabell 6-2 Exportera ursprungsgarantier till EECS (obligatoriska fält är märkta med asterisk) Namn Antal valda ursprungsgarantier Ange antal ursprungsgarantier * Beskrivning Antal ursprungsgarantier i det urval som gjorts. Kan endast ändras genom att ett nytt urval görs. Antal ursprungsgarantier som ska annulleras i och med det aktuella urvalet. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 56 av 107

58 Namn Beskrivning Mottagare Transaktionsmottagare, Kontohavaren i CMO.grexel. Du bör välja den medlemskod som motsvarar avsändarens medlemskod. Notera: Sändare och mottagare har samma kod i Cesar och i CMO, eftersom de är samma Kontohavare. Du hittar koden på menyn Min sida. Meddelande till mottagaren Valfritt meddelande Notera: Den här information visas bara för avsändaren Annullera ursprungsgarantier Ursprungsgarantier kan annulleras i systemet enligt nedan. 1. Navigera till UG > Konton. 2. Klicka på siffrorna under kolumnen Antal UG för önskat konto. Åtgärderna för annullering påminner om de för överföring. Därför hänvisar vi till samma bilder som referensmaterial. 3. Du kan annullera samtliga ursprungsgarantier eller välja ursprungsgaranti efter knippe, anläggning eller konto (Bild 6.6). 4. Klicka på Välj UG-knippe, Välj UG enligt anläggning eller Välj UG enligt konto om du vill annullera en viss del av ursprunggarantierna. Om exempelvis Välj UG-knippe välj visas en lista över de UG-knippen som finns på kontot (Bild 6.7). (Se beskrivningen i Sök ursprungsgarantier för mer information om den här vyn.) Välj önskade ursprungsgarantier. Notera: Om inget väljs tar systemet den äldsta ursprungsgarantin baserat på produktionsdatum. 5. Klicka på om du vill annullera ursprungsgarantierna. Sidan Annullera ursprungsgarantier visas i (Bild 6.10). En beskrivning av de uppgifter som ska anges visas i Tabell Ange annulleringsuppgifterna på annulleringsskärmen. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 57 av 107

59 Bild 6.10 Annullera ursprungsgarantier (UG) Tabell 6-3 -Annullera ursprungsgarantier (obligatoriska fält är märkta med asterisk) Namn Beskrivning Antal UG Ange antal UG* Antal ursprungsgarantier i det urval som gjorts. Kan endast ändras genom att ett nytt urval görs. Antal ursprungsgarantier som ska annulleras i och med det aktuella urvalet. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 58 av 107

60 Namn Land för förbrukning * Annullera till förmån för * Förmånstagare, belägenhet Typ av förmånstagare * Förbrukningsperiod * Typ av användning * Annulleringsändamål * Beskrivning Landet där energin har förbrukats. Ursprungsgarantierna kan endast annulleras för inhemsk förbrukning. Det företag som har köpt eller sålt energin. Mer information om förmånstagaren i form av avdelningsenhet, division eller geografisk filial. Välj i den nedrullningsbara listan. Ange start- och slutdatum för den förbrukningsperiod som ursprungsgarantierna annulleras för. Välj typ av användning för elens ursprung för annullering av ursprungsgarantier i den nedrullningsbara listan: Stöd: Annullerad för att motta finansiellt stöd Ursprungsmärkning: Annulleringen utförd under ett program med miljövänlig märkning eller som belägg för försörjning till konsumenter eller för eget bruk. Har inte använts för att motta finansiellt stöd. Övrigt: Övrig typ av användning Ange en text där du förklarar skälet till annulleringen Transaktioner med elcertifikat Överföra elcertifikat Med det här alternativet kan du överföra elcertifikat från ett konto till ett annat inom samma domän. Överföring av elcertifikat sker på ungefär samma sätt som för överföring av UG..Se kapitel för mer information. Vid överföring av elcertifikat ska pris anges i NOK, SEK eller EUR Import/export till Norge (elcertifikat) Notera: Det här avsnittet hänvisar endast till elcertifikat och transaktioner till Norge. Kontohavare med tillräckliga rättigheter kan överföra elcertifikat till Norge genom Cesar.. Överföringen fungerar på samma sätt som i Överför ursprungsgarantier ovan, men gäller elcertifikat. Notera: Välj Norge Elcertifikat som domän på sidan Överför elcertifikat för att kunna exportera elcertifikat till Norge. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 59 av 107

61 7. Navigera till Elcertifikat > Konton. 3. Klicka på siffrorna under kolumnen Antal elcertifikat för önskat konto. 4. Du kan välja alla elcertifikat eller välja dem efter knippe, anläggning eller konto (Bild 6.6). Notera: Om inget väljs tar systemet den äldsta elcertifikaten baserat på produktionsdatum. 5. Klicka på alternativet Välj Elcertifikat-knippe om du vill välja specifika knippen. Då visas en lista över de elcertifikat-knippen som finns på kontot (Bild 6.7). Välj önskade knippen genom att klicka på motsvarande kryssruta. 6. Du genomför överföringen genom att klicka på. Sidan Överför elcertifikat visas i Bild Ange antalet elcertifikat som ska överföras (Bild 6.8). 8. Välj ett kontonummer antingen genom att skriva in det eller genom att markera det (Bild 6.8). Om du vill markera kontonumret väljer du Domän (=Norge Elcertifikat) Kontohavare och Konto i listrutorna. Om du vill ange ett kontonummer klickar du på Ange kontonummer. Skriv in kontonumret i textfältet. Klicka på Kontrollera kontonummer så kontrolleras numret. 9. Klicka på Överför om du vill slutföra transaktionen eller på Tillbaka om du vill återgå till listan över elcertifikat (Bild 6.8) Annullera elcertifikat för kvotpliktsuppfyllnad Notera: Det här avsnittet gäller Kontohavare som är kvotliktiga elleverantörer eller elanvändare. Den här funktionen blir tillgänglig i slutet av Skapa förinställda transaktioner för elcertifikat och ursprungsgarantier Kontohavare kan registrera transaktioner på basis av vissa på förhand angivna händelser. De förinställda transaktionerna kan sedan upprepas om du exempelvis vill att elcertifikaten ska överföras vid ett specifikt tillfälle varje månad Vid överföring av elcertifikat ska pris/elcertifikat anges. Vid registrering av förinställd överföring finns även alternativet att välja en prisgrupp om mottagande Kontohavare (köpare) har skapat en sådan. Prisgrupp används oftast när det är rörliga priser på elcertifikaten. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 60 av 107

62 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton. 2. Klicka på ikonen under Kontohantering för önskat konto. De befintliga förinställda transaktionerna för kontot visas (Bild 6.11). Fälten beskrivs i Tabell 6-4. Ett meddelande visas om det inte finns några förinställda transaktioner. Bild 6.11 Hantera konton: Skapa förinställda transaktioner Tabell 6-4 Befintliga förinställningar: Beskrivning av fälten Namn Beskrivning Skapad Inträffar nästa gång Inträffar sista gången Inträffade senast Typ av transaktion Inträffar Till konto Antal certifikat Datum när förinställningen skapades Nästa gång transaktionen inträffar Sista gången transaktionen inträffar Senaste gången transaktionen inträffade Typ av transaktion överföring När transaktionen inträffar (vid utfärdande/specifik dag/inkommande transaktion/per månad) Till konto Antal certifikat som ska överföras Åtgärdslänkar Skapa förinställning Ändra Ta bort Klicka på Skapa förinställd överföring Klicka på Ändra förinställd överföring Klicka på Ta bort förinställning Skapa förinställd överföring 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton > för önskat konto. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 61 av 107

63 2. Klicka på om du vill skapa en ny förinställd överföring (Bild 6.11). 3. Sidan Skapa förinställd överföring visas. Sidan som visas ser olika ut beroende på vad som valts i fälten. 4. Bild 6.12 visar sidan som visas om transaktionstypen Överför ska utföras varje månad. Se Tabell 6-5 för mer information om fälten. 5. Klicka på Skapa förinställd överföring om du vill slutföra åtgärden. 6. Klicka på Tillbaka om du vill återgå till sidan Hantera konton utan att genomföra några ändringar. 7. Klicka på Rensa om du vill ange ny information. Bild 6.12 Ursprungsgarantier: Skapa förinställd överföring Tabell 6-5 Skapa förinställd överföring : Beskrivning av fälten (obligatoriska fält är märkta med asterisk) Namn Beskrivning Typ av transaktion * Överföring Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 62 av 107

64 Inträffar * Namn Specifikt antal/ % av alla certifikat på kontot/ % av alla inkommande certifikat Procent (0 % 100 %)* Antal * Inträffar datum * Slutdatum * Datum * Till domän * Kontohavare* Konto* Meddelande till mottagaren Prisgrupp (endast elcertifikat) Pris (endast elcertifikat) Valuta (endast elcertifikat) Välj mellan: Beskrivning Specifik dag: den valda händelsen inträffar på ett enda specifikt datum. Specifik dag varje månad: den valda händelsen inträffar en specifik dag i månaden fram till stoppdatumet. Vid utfärdande: den valda händelsen inträffar vid utfärdande av certifikat till det här kontot. Vid inkommande överföring: den valda händelsen inträffar vid överföring av certifikat till det här kontot. Antal certifikat som ska överföras Alternativet Inkommande certifikat är endast tillgängligt om Vid överföring eller Vid utfärdande har valts under Inträffar. Ange hur stor procentuell andel av certifikaten som ska ingå i transaktionen. Möjliga alternativ är % av alla certifikat på konto och % av inkommande certifikat. Ange antalet certifikat som ska ingå i transaktionen. Tillgängligt om du har valt Specifikt antal. Datumet som transaktionen inträffar. Tillgängligt om Specifik dag har valts under Inträffar. Transaktionen kommer att inträffa fram t.o.m. detta datum. Tillgängligt om något annat än Specifik dag har valts under Inträffar. Den dag varje månad då transaktionen ska genomföras. Tillgängligt om Specifik dag varje månad har valts under Inträffar. Domänen som certifikaten kommer att överföras till. Kontohavaren som certifikaten kommer att överföras till. Kontohavarens konto som certifikaten kommer att överföras till. Ett fritextmeddelande till mottagaren om överföringen av certifikatet. Välj prisgrupp Om en prisgrupp valts ovan visas priset automatiskt. Lägg till ett pris om ingen prisgrupp har valts. Valuta för den förinställda transaktionen: SEK, NOK eller EUR. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 63 av 107

65 Ändra förinställd överföring 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton > för önskat konto. 2. Klicka på ikonen om du vill göra ändringar i en befintlig förinställd överföring (Bild 6.11). 3. Fönstret för ändring av förinställd överföring visas (Bild 6.13). Se Skapa förinställda överföringar för en utförlig beskrivning av fälten. 4. Klicka på Spara om du vill slutföra åtgärden. 5. Klicka på Tillbaka om du vill återgå till sidan Hantera konton utan att genomföra några ändringar. 6. Klicka på Rensa om du vill ange ny information. Bild 6.13 Ursprungsgarantier: Ändra förinställd överföring Ta bort förinställd överföring 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Konton > för önskat konto. 2. Klicka på ikonen Ta bort för den aktuella förinställda överföringen om du vill ta bort den. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 64 av 107

66 6.5 Kontoutdrag Det här alternativet ger tillgång till fullständig information om transaktionerna på ett konto. Det konto som kommer först i listan (alfabetiskt) visas som standard. Visa information om ett konto i enlighet med din behörighet: 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Kontoutdrag (Bild 6.14). Som standard visas huvudkontots information för en månad bakåt. 2. Om du vill se information om en annan period eller ett annat konto klickar du på söklisten så att den expanderas. 3. Klicka på Sök. 4. I kontodetaljerna visas grundinformation om kontot samt transaktionsdetaljer (Bild 6.15 och Tabell 6-6). 5. För varje transaktion finns hyperlänkar som ger tillgång till detaljer om certifikaten och transaktionen. 6. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på diskettsymbolen i verktygslisten. Bild 6.14 Kontoutdrag Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 65 av 107

67 Bild 6.15 Sökvillkor för kontoutdrag Tabell 6-6 Kontoutdrag: Beskrivning av fälten Namn Beskrivning Kontohavare Adress Certifikatutfärdarkommentar Status på konto Ingångsbalans Slutbalans Skillnad Transaktionsdatum Typ av transaktion Transaktionsnummer Från konto Till konto Kontohavare Adress Kommentar om transaktionen Om kontot är aktivt eller inte Antal certifikat på kontot vid periodens start. Antal certifikat på kontot vid periodens slut. Skillnaden i in-/utflöde av certifikat under perioden. Datum och tid för transaktionen. Klicka här om du vill visa transaktionsdetaljer. Transaktionstypen. Numret på en specifik transaktion Numret på kontot som överföringen har gjorts från. Om överföringen har gjorts från ett av dina egna konton visas även kontonamnet. Om kontot tillhör en KH inom samma domän visas både namn och kontonummer på den KH. Om kontot tillhör en KH inom en annan domän visas domännamn, KH:s namn och kontonummer. Numret på kontot som överföringen har gjorts till. Informationen visas enligt regeln som beskrivits ovan. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 66 av 107

68 Namn Beskrivning Volym Välj UG/Välj Elcert Antalet certifikat som omfattas av transaktionen. Volymen visas som ett positivt tal om certifikaten överförts till kontot och som ett negativt tal om certifikaten överförts från kontot. Klicka här om du vill Välja UG/Välja Elcertifikat. Det här alternativet är endast tillgängligt för transaktioner som resulterat i överföringar av certifikat till det här kontot. Med det här alternativet kan du välja just de certifikat som omfattades av den aktuella transaktionen (även om de nu skulle finnas på ett annat av dina konton). Om certifikaten har överförts till ett konto som tillhör en annan Kontohavare, dvs. om de inte längre tillhör den här Kontohavaren, visas länken ändå, men det går inte att få tillgång till certifikaten. 6.6 Kontobalans Med det här alternativet kan användare se kontobalansen för en specifik dag för alla konton de har. 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Kontobalans (Bild 6.16). 2. Ange datum och välj konton under sökvillkor 3. När sökningen genomförs kommer en lista att visas med kontobalansen för ett specifikt datum för alla konton som valts i sökvillkoren. Balansen visas enligt den teknik som rapporterats i varje enskilt certifikat (vatten, vind, biomassa, övrigt) (Bild 6.17Error! Reference source not found.). 4. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 6.16 Sökvillkor för kontobalans Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 67 av 107

69 Bild 6.17 Kontobalans 6.7 Sök transaktioner Med det här alternativet kan du söka efter och visa uppgifter om en specifik transaktion. Om ett konto ligger inom din räckvidd kan du söka dig nedåt genom nivåerna till detaljer om de certfikat som omfattats av transaktionen. 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Sök transaktioner (Bild 6.19). 2. Bestäm sökvillkoren. Notera: Om du har filtrerat sökningen efter anläggning visas hela transaktioner i resultatet, inklusive certifikat från en utvald anläggning/utvalda anläggningar. Det totala antalet transaktioner visas även om transaktionen innehåller certifikat från andra anläggningar än den/de utvalda. 3. Klicka på Sök. 4. Den vy som visas liknar kontoutdraget och visas i bild Resultatet kan filtreras enligt Tabell 6.7. Bilderna 6.20 till 6.23 visar de olika visningsalternativen för olika typer av filter. 6. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 68 av 107

70 Bild 6.18 Sök transaktioner Tabell 6-7 Sök efter transaktioner: Beskrivning av fälten Namn Period Konto Transaktionsnummer Beskrivning Transaktionens tidsperiod (start- och slutdatum). Kontot som hör till transaktionerna. Numret på en specifik transaktion. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 69 av 107

71 Namn Valuta (endast elcertifikat) Transaktionsnummer Typ av transaktion Anläggning Certifikat Transaktionsstatus Energislag Typ Beskrivning Transaktionsvaluta original, NOK, SEK eller EUR. Med original avses den valuta som transaktionen gjordes i. Transaktionens nummer. Transaktionens sort Anläggningen/anläggningarna som hör till transaktionerna. Certifikaten som hör till transaktionerna. Transaktionernas transaktionsstatus. Energislaget/energislagen som hör till transaktionerna. Tekniken som hör till transaktionerna. Motpart Motpartens domän Motpart Mottagarens domän Extern mottagare/transaktionens avsändare Sökvillkor för Annullera transaktioner Förbrukningsperiod Land för förbrukning Start- och slutdatum för den elförbrukningsperiod som ursprungsgarantierna annulleras för. Landet där elen har förbrukats, avser endast Sverige. Förmånstagarens namn Förmånstagare, belägenhet Typ av förmånstagare Typ av användning Annulleringsändamål Den Kontohavare som har köpt eller sålt elen. Mer information om förmånstagaren i form av avdelningsenhet, division eller geografisk filial. Typ av förmånstagare för annulleringen Ursprungsmärkning: Elhandlare annullerar garantierna när el med specificerat ursprung säljs till slutkund. De annullerade garantierna ligger till grund för elhandlarens ursprungsmärkning. Ange en text där du förklarar skälet till annulleringen. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 70 av 107

72 Bild 6.19 Sök transaktionsresultat Tabell 6-8 Sök efter alternativ för transaktionsresultat: Beskrivning av fälten Namn Transaktion Transaktionsöversikt (slutförda transaktioner) Transaktionsöversikt per konto (inklusive interna transaktioner) Beskrivning Alla kontots transaktioner baserat på sökvillkor Alla kontots slutförda transaktioner baserat på sökvillkor Transaktionerna grupperas per Kontohavare och transaktionstyp och sedan visas resultatet. Innehåller samma information som vyn Transaktioner. Transaktionerna grupperas dock per Kontohavare, konto och typ av transaktion. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 71 av 107

73 Bild 6.20 Sökresultat för transaktioner (alternativ 1 transaktioner) Bild 6.21 Sökresultat för transaktioner (alternativ 2 transaktionsöversikt) Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 72 av 107

74 Bild 6.22 Sökresultat för transaktioner (alternativ 3 transaktionsöversikt per konto) 6.8 Se transaktionsdetaljer Om du vill se detaljer om en specifik transaktion kan du eller Navigera från Sök transaktioner och klicka på Transaktionsdatum Navigera från Kontoutdrag och klicka på Transaktionsdatum (Bild 6.14). I Bild6.23 beskrivs de transaktionsdetaljer som visas. Fälten beskrivs i Tabell 6-9. Notera: De detaljer som visas i kontoutdraget varierar beroende på typen av transaktion. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 73 av 107

75 Bild 6.23 Transaktionsdetaljer Tabell 6-9 Transaktionsdetaljer: Beskrivning av fälten Sida Typ av transaktion Beskrivning Visar information om transaktionens typ, datum, ID och status. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 74 av 107

76 Sida Transaktionskälla (från och till) Antal ursprungsgarantier Information om certifikat Beskrivning Visar information om den/de Kontohavare som omfattas av transaktionen. Anger antalet ursprungsgarantier och motsvarande enheter elektricitet som omfattas av transaktionen. Ger information om certifikat-nummer, volym, domän, energislag, utfärdandedatum, produktionsperiod, stöd samt anläggningsinformation som GSRN, kapacitet, namn och certifikat. 6.9 Sök certifikat Det här alternativet gör det möjligt att söka upp en grupp certifikat och överföra dem, annullera UG eller bara se information om dem. 1. Navigera till UG/Elcertifikat > Sök unrsprungsgarantier/elcertifikat 2. Bestäm sökvillkor (fälten finns beskrivna i Tabell 6-10 och Bild 6.24). 3. Om du markerar kryssrutan Visa som rapport visas sökresultaten som en rapport. Därefter kan du välja lämplig typ av rapport. 4. Sökningen får olika resultat beroende på om Visa som rapport har valts eller inte. Om du INTE har valt Visa som rapport visas resultatet i en vy som liknar den i kapitel vid överföring eller annullering av ursprungsgarantier. Se kapitel för mer information om Visa som rapport. Tabell 6-10 Sök efter certifikat: Beskrivning av fälten Fält Beskrivning Information om ursprungsgarantier Produktionsperiod Typ av stöd Energislag Certifikat Produktionsperioden (start- och slutdatum) för produktion som hör till certifikaten. Typ av stöd för certifikaten. Det/de energislag som certifikat har utfärdats för. Om sökningen avser EECS eller de nationella Svenska UG Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 75 av 107

77 Fält Enbart valda scheman certifikatutfärdare Utfärdandedatum Certifikatnummer Beskrivning Sökning enbart per certifikat. Sök till exempel efter ursprungsgarantier som är enbart UG eller ICS:RECS. Den certifikatutfärdare som utfärdade certifikaten. Under vilken period certifikaten har utfärdats. Certifikatens start- och slutnummer. Information om Kontohavaren Konto Kontonummer Konto Sök enbart efter låsta konton Namn på Kontohavare som innehar certifikaten. Nummer på kontot som innehar certifikaten. Konto/konton som innehar certifikaten. Sökning enbart i låsta konton Information om anläggning Anläggning GSRN Anläggningar Typ Datum för driftsättning Installerad kapacitet Visa som rapport Namn på anläggningen som hör till certifikaten. GSRN för anläggningen. Anläggningen/anläggningarna som hör till certifikaten. Typ av anläggning, t.ex. vilken process och teknik anläggningen använder för att producera el. Anläggningens/anläggningarnas datum för driftsättning. Anläggningens/anläggningarnas installerade kapacitet. Om du markerar den här rutan visas följande alternativ: Typer, Överförbara/aktiva och Utfärdade. Se Visa som rapport för mer information. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 76 av 107

78 Bild 6.24 Sökvillkor för ursprungsgarantier Visa sökresultat som rapport Om du markerar kryssrutan Visa som rapport visas sökresultatet för Sök certifikat som en rapport. Därefter kan du välja lämplig typ av rapport: Överförbara/aktiva certifikat hänvisar till de certifikat som är aktiva på KH:s konto (inte överförda certifikat eller annullerade ursprungsgarantier) Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 77 av 107

79 Utfärdade certifikat hänvisar till certifikat som utfärdats för just den KH. Här ingår certifikat som redan har överförts. Har du valt att söka ursprungsgarantier ingår UG som redan har annullerats. Rapportvyn kan visas per knippe, anläggning eller konto. Sökresultatet ser olika ut beroende på vilket alternativ som väljs: Visa knippen visar all information om de olika certifikatknippena: certifikatnummer, volym, kontonamn, kontonummer, certifikatutfärdare, energislag, typ, stöd, utfärdandedatum, produktionsperiod samt anläggningens namn, GSRN, installerade kapacitet och certifikat. Se Bild 6.25 Visa anläggningar visa information om anläggningen som hör till certifikatet: Anläggningens namn, volym, produktionsperiod, GSRN, installerade kapacitet, datum för driftsättning och typ. Se Bild 6.26 Visa konton visar certifikat för varje konto eller som utfärdats för varje konto. Informationen är: kontonamn, kontonummer, antal certifikat och produktionsperiod. Se Bild 6.27 Bild 6.25 Sökresultat för ursprungsgarantier (Visa som rapport har valts) Visa knippen Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 78 av 107

80 Bild 6.26 Sökresultat för ursprungsgarantier (Visa som rapport har valts) Visa anläggningar Bild 6.27 Sökresultat för ursprungsgarantier (Visa som rapport har valts) Visa konton 6.10 Prisgrupp (Elcertifikat) Notera: Prisgrupp hänvisar endast till elcertifikat. Denna funktion är tillgänglig för användare med behörigheterna Hantera elcertkonton och Alla rättigheter. Elcertifikat > Prisgrupp-alternativet tillåter användare att hantera prisgrupper.prisgrupper används oftast när det är rörligt pris på elcertifikat och av andra användare som registrerar automatisk överföring av elcertifikat till den här Kontohavaren. Vid överföring av elcertifikat kan andra användare välja en prisgrupp istället för att välja ett pris för elcertifikat. Navigera till Elcertifikat > Prisgrupp för att hantera prisgrupper. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 79 av 107

81 Standardmeddelandet Prisgrupp saknas (Bild 6.28) visas om det inte finns någon prisgrupp. Ange informationen om prisgruppen och välj Skapa om du vill lägga till en ny prisgrupp. Se Tabell 6-11 för beskrivning av fälten. Om användaren redan har skapat prisgrupper visas en lista över alla prisgrupper (Bild 6.29). Välj Ändra för att redigera en befintlig prisgrupp eller Ta bort för att radera den. Bild 6.28 Prisgrupp Tabell 6-11 Prisgrupp: Beskrivning av fälten Namn Beskrivning Namn Prisgruppens namn Pris Gruppens pris (bör inte vara lägre än minimumnivån för pris per elcertifikat) Valuta Prisgruppens valuta: SEK, NOK eller EUR. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 80 av 107

82 Bild 6.29 Prisgrupp 6.11 Egna Affärer (Elcertifikat) Notera: Egna Affärer finns tillgänglig endast för Elcertifikat och användare med behörigheterna Hantera elcertkonton, Se elcertkonton och Alla rättigheter Egna Affärer rapporten visar en kontohavares alla slutförda transaktioner för en specifik tidsperiod, och tillhandahåller kontobalansen efter varje transaktion. Rapporten som kan laddas ned till HTML format motsvarar rapporten som funnits i den tidigare versionen av Cesar (Cesar Elcertifikat) och kan användas för inläsning av data till andra externa system. 1. Navigera till Elcertifikat> Egna Affärer 2. Ange tidsperiod och valuta (Original, NOK, SEK eller EUR). Figure Klicka på Sök 4. Resultat kommer att visas i enlighet med Bild 6.31 and Tabell Export kan göras till HTML genom att klicka på Hämta HTML rapport Notera: Endast 12 eller färre månader är möjliga att hämta via denna rapport. Om specifik valuta är vald, kommer den senaste tillgängliga växelkursen att användas vid omräkning. Att hämta rapporten i HTML format kan ta några minuter pga den stora mängden data. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 81 av 107

83 Figure 6.30 Egna Affärer Sök villkor Bild Egna Affärer Tabell 6-12 Egna Affärer: Beskrivning av fälten Namn Beskrivning Datum Datum/tid för transaktionen enligt formatet ÅÅMMDD och hh:mm Konto Från/Till Kontot som transaktionen avser Org.nr/Konto nr Organisations eller Konto nummer för mottagande kontohavare/konto Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 82 av 107

84 Namn Beskrivning Antal Volym som avser antal Elcertifikat I transaktionen (+/- anger om antalet överförts till eller från kontot) Valuta Valuta för transaktionen (Original, NOK, SEK eller EUR) Pris Pris för transaktionen Typ Transaktionstyp: Inrikes eller International Total Balans Total balans kvar på kontot efter den angivna transaktionen. Notera att interna transaktionen (inom kontot) inte orsakar ändring I den totala kontobalansen Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 83 av 107

85 7 PRIVATA RAPPORTER 7.1 Aktivitetslogg Med hjälp av Aktivitetsloggen kan du spåra användaraktiviteter såsom transaktioner och ändringar. Här kan du hitta information om aktiviteter som ägt rum, inklusive datum, användare, kategori och beskrivning (Bild 7.2). Expandera listen Sökvillkor för att söka i aktiviteter. Sökvillkor innehåller bland annat användare, tidsperiod för aktivitet och aktivitetskategori (Bild 7.1). Aktivitetsloggen finns under Rapporter > Aktivitetslogg. I aktivitetsloggen finns även en lista med information om ändrade fält: dessa ändringar kan ses i kolumnen Visa historik. Alla relevanta ändringar av informationen har sparats i aktivitetsloggen där du kan se både gamla och nya värden. Klicka på länken Detaljer för att visa mer information om en viss aktivitet. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 7.1 Sök efter aktivitet Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 84 av 107

86 Bild 7.2 Aktivitetslogg 7.2 Revisionsrapport Notera: Endast tillgänglig för användare med Alla rättigheter, Hantera anläggningar och Se anläggningar. 1. Den här rapporten innehåller uppgifter om anläggningars totala produktion och antal utfärdade certifikatnavigera till Rapporter > Revisionsrapporter 2. Fyll i sökvillkor och välj period och anläggning eller välj ett av alternativen i rutan Anläggning godkänd för och klicka på Sök. (Bild 7.3) 3. En lista över anläggningar i enlighet med sökvillkoren visas (Bild 7.4). För varje anläggning finns en hyperlänk till dess revisionsrapport (Bild 7.5). 4. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 85 av 107

87 Bild 7.3 Revisionsrapport: Sökvillkor Bild 7.4 Revisionsrapport: Sökvillkor Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 86 av 107

88 Bild 7.5 Revisionsrapport 7.3 Strukturrapport Den här rapporten innehåller uppgifter om alla anläggningar som är godkända för certifikat.för att se vilka anläggningar en viss rapportör/nätägare rapporterar mätvärden på fyller du i rapportörens EDIEL-ID. Bild 7.6. Anläggningsnamnet markeras med en asterisk (*) om anläggningen ägs av flera Kontohavare. Om det finns fel i mätvärdena kommer dessa att flaggas Notera: Strukturrapporter finns även tillgängliga på den offentliga sidan utan att du behöver logga in på den privata. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 87 av 107

89 Bild 7.6 Strukturrapport: Sökvillkor 7.4 Produktionsrapport Notera: Den är tillgänglig för alla behörighetsgrupper utom Se elcertkonton. Under Rapporter > Produktion kan användare få en överblick över sina anläggningars produktion och utfärdade certifikat. Användare kan se antalet certifikat som har utfärdats under en angiven produktionsperiod för varje anläggning som Kontohavaren är ägare till. Antalet utfärdade elcertifikat, UG med EECS (EECS UG-godkänd) och UG utan EECS (UG) räknas ut med hjälp av KH:s ägarandel i procent för anläggningen och med hjälp av anläggningens tilldelningsfaktor för elcertifikat. 1. Navigera till Rapporter > Produktion 2. Välj vilken period du vill söka efter i sökvillkoren och klicka på Sök. (Bild 7.7) 3. En lista över anläggningar i enlighet med sökvillkoren visas (Bild 7.8). Typ, produktion MWh, utfärdade elcertifikat, ursprungsgarantier utan EECS och ursprungsgarantier med EECS visas för varje anläggning. 4. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 88 av 107

90 Bild 7.7 Produktionsrapport: Sökvillkor Bild 7.8 Produktionsrapport Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 89 av 107

91 8 OFFENTLIGA RAPPORTER De offentliga rapporterna finns tillgängliga på systemet Cesars offentliga sida. Det finns tillgängliga rapporter för både elcertifikat och ursprungsgarantier. Du når dem genom att navigera till den offentliga sidan och välja Statistik Elcertifikat eller Statistik UG på huvudmenyn. Bild 8.1 Offentlig sida 8.1 Statistik Elcertifikat Det finns sex olika rapporter under modulen Statistik Elcertifikat: Medelpris: I den här rapporten anges de genomsnittliga priserna för elcertifikattransaktionerna per månad Marknadsstatistik: I den här rapporten finns information om elcertifikatens antal och pris på transaktionsdagen inom Sverige och Norge. Överföringar: I den här rapporten finns en lista över alla transaktioner som skedde under den valda perioden. Annullerade: I den här rapporten finns information om antalet elcertifikat som annullerats i Cesar per år. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 90 av 107

92 Utfärdade: I den här rapporten finns information om antalet elcertifikat som utfärdats i Cesar per månad och energislag. Gemensam statistik: Allmänna rapporter omfattar utfärdandestatistik om den gemensamma elcertifikatsmarknaden och övrig statistik om den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden. Båda rapporterna finns tillgängliga per månad i pdf-format Medelpris I den här rapporten ges en översikt över transaktionspriserna i systemet Cesar. Här analyseras transaktionspriserna per månad under den valda perioden. Det genomsnittliga priset räknas ut med hjälp av priset på samtliga elcertifikat för den givna perioden. 1. Navigera till Statistik Elcertifikat > Medelpris på den offentliga sidan. 2. Fyll i sökvillkoren (Bild 8.2). Systemet visar som standard den senaste månadsperioden i förhållande till dagens datum. Det går även att välja relevant valuta för rapporten (NOK, SEK eller EUR). Valutorna beräknas enligt europeiska centralbankens valutakurser dagen då rapporten beräknas. 3. Klicka på Sök. 4. Ett stapeldiagram och en pristabell över alla transaktioner som stämmer överens med sökvillkoren visas. Under tabellen finns information om vilken valuta som använts i rapporten (Bild 8.3). 5. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 8.2 Sökvillkor för prisrapport Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 91 av 107

93 Bild 8.3 Prisrapport Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 92 av 107

94 8.1.2 Marknadsstatistik Navigera till Statistik Elcertifikat > Marknadsstatistik på den offentliga sidan. Den här rapporten innehåller information om elcertifikat för den aktuella dagen. Den visar genomsnittligt pris per elcertifikat, överförda elcertifikat från och inom Sverige, antal omsatta elcertifikat inom Cesar, antalet elcertifikat som importerats och exporterats från och till Norge, antalet utfärdade elcertifikat i Sverige, antalet annullerade elcertifikat i Sverige och antalet omsättningsbara elcertifikat i Sverige just nu (inklusive dem i låsta konton). Bild 8.4 Bild 8.4 Marknadsstatistik Överföringar I den här rapporten finns en lista över alla transaktioner som skett under den valda perioden. Den ger en överblick över transaktionerna uppdelade efter datum, antal, pris per certifikat, valuta och typ (internationell eller inhemsk). 1. Navigera till Statistik Elcertifikat > Överföringar på den offentliga sidan. 2. Fyll i sökvillkoren (på liknande sätt som i Bild 8.2). Systemet visar som standard den senaste månadsperioden i förhållande till dagens datum. 3. Klicka på Sök. 4. En tabell med information om överensstämmande transaktioner eller sökvillkor visas. Resultatet förklaras i Tabell 8-1. Bild 8.5 och Bild 8.6 visar två olika möjligheter beroende på vilken valuta som valts. 5. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 93 av 107

95 Notera: Det går att välja relevant valuta för rapporten (NOK, SEK eller EUR). Transaktionens originalvaluta visas när originalet har valts (Bild 8.5). När en valuta väljs i listrutan kommer rapporten att konvertera originalvalutan till den valuta som valts. Nedanför rapporten visas valutavärdena tillsammans med den valda valutan. När valutan har valts ändras endast priskolumnen och valutakolumnen, Bild 8.6. Valutorna beräknas enligt europeiska centralbankens valutakurs dagen då rapporten beräknas. Tabell 8-1 Transaktionslista: Beskrivning av fälten Uppgifter i transaktionslistan Transaktionsdatum Antal Pris per certifikat Valuta Kontraktsdatum Typ Datum för transaktionen Antal ursprungsgarantier som överförts Pris per certifikat som visas i den aktuella transaktionen Valuta för transaktionen. Beräkningarna baseras på europeiska centralbankens valutakurs dagen då rapporten beräknas. Transaktionens kontraktsdatum Typ av transaktion: Inhemsk eller internationell Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 94 av 107

96 Bild 8.5 Rapport om transaktionslista Originalvaluta Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 95 av 107

97 Bild 8.6 Rapport om transaktionslista Val av valuta Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 96 av 107

98 8.1.4 Annullerade I den här rapporten finns information om antalet elcertifikat som annullerats i Cesar per år. 1. Navigera till Statistik Elcertifikat > Annullerade elcertifikat på den offentliga sidan. 2. Fyll i sökvillkoren (Bild 8.7). Systemet visar som standard den senaste månadsperioden i förhållande till dagens datum. 3. Klicka på Sök 4. En tabell och ett diagram med information om de annulleringar som stämmer överens med sökvillkoren visas. Bild Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 8.7 Rapport om annullerade: Sökvillkor Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 97 av 107

99 Bild 8.8 Rapport om annullerade Utfärdade I rapporten Utfärdade finns information om antal utfärdanden i Sverige för olika energislag under de senaste 12 månaderna. Informationen presenteras i tabellformat och som stapeldiagram. 1. Navigera till Statistik Elcertifikat > Utfärdade elcertifikat på den offentliga sidan. 2. Fyll i sökvillkoren (på liknande sätt som i Bild 8.7). Systemet visar som standard den senaste månadsperioden i förhållande till dagens datum. 3. Klicka på Sök. 4. En tabell och ett diagram med information om utfärdanden som stämmer överens med sökvillkoren visas. Bild Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 98 av 107

100 Bild 8.9 Rapport om utfärdade Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 99 av 107

101 8.2 Statistik UG Det finns tre olika rapporter i modulen Statistik Elcertifikat: Kontohavare: I den här rapporten finns information om Kontohavare i Cesar. Den innehåller bland annat namn, domän, huvudkontonummer och webbsajt. Anläggningar: I den här rapporten finns information om anläggningar i Cesar. Du kan söka efter anläggningar och visa offentlig information om dem. Offentlig information är bland annat anläggningens namn, domän, GSRN-nummer, installerad kapacitet, datum för driftsättning, adress, operatör, energislag, offentligt stöd och anläggningsstöd. Transaktioner: Rapporten innehåller transaktionsvolymer för olika energislag. I rapporten analyseras transaktioner som baseras på olika typer av överföringar av ursprungsgarantier, t.ex. exportera till EECS, utfärda, annullera, och överföra Kontohavare Rapporten ger en kort beskrivning av kontohavarna i systemet Cesar. Kontohavarens namn, KH:s domän, huvudkontonummer och information om webbsajt (om tillämpligt) är den information som finns i rapporten. 1. Navigera till Statistik UG > Kontohavare på den offentliga sidan. 2. Fyll i sökvillkoren (Bild 8.10). Du kan söka efter Kontohavarens namn eller kontonummer (Tabell 8-2). Du kan ange ett eller flera sökvillkor. 3. Information om alla Kontohavare som stämmer överens med sökvillkoren visas (Bild 8.11). Informationen beskrivs i Tabell Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 8.10 Sökvillkor för sökning efter Kontohavare Tabell 8-2 Sökvillkor för Kontohavare Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 100 av 107

102 Kontohavare Namn Beskrivning Ange Kontohavarens namn eller en sträng (sträng med jokertecken) om du vill filtrera Kontohavarelistan efter namn som innehåller strängen du just angett. Du kan välja att söka efter Kontohavarens namn eller nummer. Det alternativ som inte valts inaktiveras när du väljer det andra alternativet. Ange kontonummer (aktivera/inaktivera) Ange kontonummer Kontrollera kontonummer (länk) Istället för att ange Kontohavarens namn kan du ange Kontohavarens kontonummer om du vill söka i listan. Markera rutan för att ange kontonummer. Ange Kontohavarens kontonummer. Klicka på länken för att kontrollera det angivna kontonumret. Åtgärdslänkar Sök Rensa Klicka här om du vill starta sökningen och visa den filtrerade listan över Kontohavare. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya sökvillkor. Bild 8.11 Rapport om Kontohavare Tabell 8-3 Information om Kontohavare Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 101 av 107

103 Information om Kontohavare Kontohavare Domän Huvudkontonummer Webbsajt Namn på Kontohavarens anläggning Domän som Kontohavaren tillhör Huvudkontonumret som skapats för Kontohavaren Adress till Kontohavarens webbsajt (om sådan finns) Anläggningar I den här rapporten finns information om anläggningar i Cesar. Informationen omfattar bland annat anläggningens namn, domän, GSRN-nummer, energislag och teknik. 1. Navigera till Statistik UG > Anläggningar på den offentliga sidan. Fyll i sökvillkoren (Bild 8.12). Du kan söka efter anläggningsnamn, GSRN, energislag, teknik samt datum för driftsättning (Tabell 8-4). Du kan ange ett eller flera sökvillkor. 7. En lista över alla anläggningar som stämmer överens med sökvillkoren visas. Du kan välja och klicka på ett anläggningsnamn för att visa fullständig offentlig information om den anläggningen (Bild 8.13). Den offentliga informationen omfattar anläggningsnamn, GSRN, domän, installerad kapacitet (MW), datum för driftsättning, anläggningsadress, operatörsnamn, adress, teknik, energislag och offentligt stöd (Tabell 8-5). 8. Klicka på länken med anläggningens namn för att se mer information om anläggningen. 9. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 8.12 Sökvillkor för sökning efter anläggningar Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 102 av 107

104 Tabell 8-4 Sökvillkor för anläggningar Namn Beskrivning Namn Ange anläggningens GSRN-nummer Energislag Typ Datum för driftsättning (från) Datum för driftsättning (till) Ange anläggningens namn eller en sträng (sträng med jokertecken) om du vill filtrera anläggningslistan efter namn som innehåller strängen du just angett. Ange anläggningens (fullständiga) GSRN -nummer för att söka efter en specifik anläggning via dess Global Service Relation Number. Välj energislag i listrutan för att filtrera och visa de anläggningar som hör ihop med ett visst energislag. Alla energislag väljs som standard och vid sökning med standardvillkor visas uppgifter om alla anläggningar i Cesar. Välj en teknik i listrutan för att filtrera och visa de anläggningar som hör ihop med en viss teknik. Alla tekniker väljs som standard och vid sökning med standardvillkor visas uppgifter om alla anläggningar i Cesar. Tidigaste datum som anläggningen har tagits i drift. Senaste datum som anläggningen har varit i drift. Åtgärdslänkar Sök Rensa Klicka här om du vill starta sökningen och visa den filtrerade anläggningslistan. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya sökvillkor. Bild 8.13 Offentlig information om anläggningar Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 103 av 107

105 Tabell 8-5 Information om alla anläggningar Information om anläggningar Anläggningens namn (länk) Anläggningens GSRNnummer Anläggningens domän Installerad effekt, MW Datum för driftsättning Anläggningsadress, namn, adress Energislag Teknik Stöd Anläggningens namn. Klicka på den här länken om du vill visa information om anläggningar. GSRN (Global Service Relation Number) som tilldelats Kontohavaren. Domän som anläggningen tillhör. Anläggningens installerade effekt. Anläggningens datum för driftsättning Anläggningens namn och adress Alla energislag som anläggningen kan omvandla till elektricitet. Anläggningens teknik Typ av stödform som anläggningen har fått Transaktioner I den här rapporten finns information om UG-överföringar för olika energislag under angivna transaktions- eller produktionsperioder. Här analyseras transaktioner som baseras på UGöverföringarnas olika energislag, t.ex. utfärdande, överföring, annullering, export och föråldrande. Detta är användbart om du vill analysera elproduktionen för olika energislag och definiera en elöverföringstrend. 1. Navigera till Statistik UG > Transaktioner på den offentliga sidan. 2. Fyll i sökvillkoren (Bild 8.14). Du kan söka efter transaktionsdatum eller produktionsdatum (Tabell 8.6). 3. Ett stapeldiagram och en mängdtabell över alla transaktioner som stämmer överens med sökvillkoren visas (Bild 8.15). a) Stapeldiagram: De olika energislagen visas på y-axeln och elektricitet i MWh visas på y- axeln. De olika typerna av ursprungsgarantier som utförts (utfärdande, överföring, annullering, export, import och föråldrande) för vart och en av energislagen i listan visas med olika färger i stapeldiagrammet. b) Tabell: Samma information visas med siffror i tabellform under stapeldiagrammet. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 104 av 107

106 4. Du kan exportera uppgifterna till ett Excel-blad eller en PDF-fil genom att välja ett alternativ och klicka på knappen Exportera. Bild 8.14 Sökvillkor för transaktionsrapport Tabell 8.6 Sökvillkor för transaktionsrapport Namn Transaktionsdatum Produktionsdatum Beskrivning Välj det här om du vill generera en rapport baserad på transaktionsdatumet (period). Välj det här om du vill generera en rapport baserad på produktionsdatumet (period) Produktion syftar här på produktionsperiodens slutdatum. Åtgärdslänkar Sök Rensa Klicka här om du vill starta sökningen och visa information om de filtrerade transaktionerna. Klicka här om du vill rensa skärmen och ange nya sökvillkor. Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 105 av 107

107 Bild 8.15 Transaktionsrapport: Stapeldiagram Cesar Användarbeskrivning för kontohavare 2013 Grexel Sida 106 av 107

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13 CESAR Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare Datum: 2014-05-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CESAR ÖVERSIKT... 4 1.1 CESAR... 4 1.2 WEBBLÄSARE

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier INFORMATION 1 (7) Datum 2017-03-23 Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Sektionen för förnybar el Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land A1 Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer

Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer 2014-11-17 INFORMATION Viktig information till användare av Cesar och mätvärdesrapportörer Enligt tidigare information på http://certifikat.svk.se/ kommer Energimyndigheten att ta över rollen som kontoföringsmyndighet

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Ägarrapportering via Internet HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING. Inledning 2. Förutsättningar 2. Logga in 3

Ägarrapportering via Internet HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING. Inledning 2. Förutsättningar 2. Logga in 3 HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING Inledning 2 Förutsättningar 2 Logga in 3 Välkomstsida och val av rapporterande institut 9 Huvudmeny 10 Allmän registerinformation 10 Ägare 13 Dotterbolag 19 Bekräftelse av

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el. Promemorians huvudsakliga innehåll

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster Användarguide till Corporate Netbank Cash management-tjänster Introduktion Den här guiden ger dig en överblick över de vanligaste Cash management-funktionerna i Corporate Netbank samt tips om hur applikationen

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el; beslutade den 22 november 2010.

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Kom igång med Mina sidor

Kom igång med Mina sidor Kom igång med Mina sidor Administrera dina digitala läromedel 1 Välkommen till Mina sidor! Här hittar du dina digitala läromedel och kan enkelt administrera dem. Har du redan ett konto kan du hoppa direkt

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 1 av 20 Innehållsförteckning Inloggning... 3 Rapportera utbildning... 3 Steg 1 Val av utbildningsanordnare och utbildningsdatum...

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2016-09-23 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS

Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS Hantera dina betalningar online: I den här guiden förklarar vi hur du som Affärspartner kan hantera dina betalningar online.

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Kom igång med Mina sidor

Kom igång med Mina sidor Kom igång med Mina sidor Administrera dina digitala läromedel 1 Välkommen till Mina sidor! Här hittar du dina digitala läromedel och kan enkelt administrera dem. Har du redan ett konto kan du hoppa direkt

Läs mer