BlackBerry Internet Service. Version: Administrationsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Administrationsguide"

Transkript

1 BlackBerry Internet Service Version: Administrationsguide

2 Publicerad: SWD

3 Innehåll 1 Komma igång... 6 Tillgänglighet för administrativa funktioner... 6 Tillgänglighet för funktioner på administrationswebbplatsen... 6 Lagringsbegräsning för inkorgen...6 Ändra visningsspråk för administrationswebbplatsen...7 Systemkrav: Administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service... 7 Ta reda på mer information... 7 Felsökning... 8 Administrationswebbplatsen svarar inte Administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service... 9 Visa inställningar för BlackBerry Internet Service... 9 Ändra säkerhetsinställningarna för administrationswebbplatsen Visa serviceplaner för meddelanden och inställningar för e-postmeddelanden som stöds Hantera abonnenter Hitta och hantera abonnenters konto Söka efter en abonnents konto Lägga till ett abonnentkonto Ändra kontoinställningarna för en abonnent...12 Kopiera informationen för abonnentens konto till urklipp...12 Migrera abonnenter mellan serviceplaner för meddelanden Ta bort ett abonnemangskonto Hantera abonnentåtkomst Åtkomstmetoder för abonnenter...13 Skapa ett användarnamn och lösenord för en abonnent som använder automatisk inloggning Hantera abonnenters e-postadresser Lägga till en befintlig e-postadress Konfigurera en BlackBerry-e-postadress...15 Återta en abonnents BlackBerry-e-postadress Visa en abonnents e-postadresser Visa kontoinställningar för en abonnents e-postadresser Ändra inställningarna för en e-postadress Validera e-postadresser...17 Ta bort en e-postadress från ett abonnemangskonto Hantera leveransen av abonnentens e-postmeddelanden Visa aktuella pollningsuppgifter för en e-postadress... 18

4 Skicka e-postmeddelanden till en abonnentens enhet genom att hämta information från ett e-postkonto...18 Visa eller ändra information om e-postfilter Åsidosätt en abonnents e-postfilter tillfälligt...19 Skicka konfigurationspaket till en BlackBerry-enhet...19 Hitta och skydda en abonnents förlorade smarttelefon...20 Om BlackBerry Protect...20 Få en abonnents enhet att ge ifrån sig en ringsignal Visa ett meddelande på en abonnents förlorade enhet Låsa en abonnents förlorade enhet Säkerhetskopiera data från en abonnents förlorade smarttelefon Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter...23 Abonnentens konto är låst...23 Visa feluppgifter för ett abonnentkonto E-postmeddelanden...24 Abonnenten får oönskade e-postmeddelanden E postmeddelanden till en BlackBerry Internet Service-abonnent synkroniseras inte på rätt sätt...24 E postadressen för en BlackBerry Internet Service-abonnent är inte längre giltig En abonnent kan inte skicka eller ta emot e-postmeddelanden...27 Kontoinställningar för e-post Abonnenten kan inte skapa eller ändra e-postfilter...29 Abonnenten kan inte synkronisera kontakter...29 Abonnenten kan inte synkronisera en kalender Abonnenten kan inte konfigurera en BlackBerry-e-postadress med önskat användarnamn...30 Abonnenten kan inte lägga till en signatur från webbläsaren på BlackBerry-smarttelefonen...31 Abonnenten får felmeddelandet "Din e-postleverantör tillåter inte den här källtypen" Andra problem...32 Abonnenten kan inte komma åt sitt BlackBerry Internet Service-konto via webbläsaren på en dator...32 En smarttelefon som en abonnent har förlorat visas inte på administrationswebbplatsen Hantera supportpersonal Grupper och behörigheter Skapa en grupp...33 Ändra behörigheter eller inställningar för en grupp...34 Ta bort en grupp...34 Grupptypernas behörigheter...34 Supportpersonal Söka efter en medlem i supportpersonalen Skapa en rapport för supportpersonal...37 Lägga till ett medlemskonto för supportpersonal Ändra behörigheter eller inställningar för medlemskonton för supportpersonal Flytta flera medlemskonton för supportpersonal... 39

5 Ta bort ett medlemskonto ur supportpersonalen Ta bort flera medlemskonton för supportpersonal Ändra lösenordet...40 Felsökning De behörigheter som jag vill tilldela en grupp är inte...41 En medlem i supportpersonalen kan inte få åtkomst till vissa funktioner Ordlista Ge feedback Juridiskt meddelande... 45

6 Komma igång Komma igång 1 Tillgänglighet för administrativa funktioner I det här dokumentet beskrivs alla de administrativa funktioner som är tillgängliga på administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service. Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla serviceplaner för meddelanden. Tillgänglighet för funktioner på administrationswebbplatsen Tillgängligheten för vissa BlackBerry Internet Service-funktioner beror på följande faktorer: Vilka behörigheter som tilldelas administratörer eller medlemmar i supportpersonalen efter deras grupptillhörighet Vilken version av BlackBerry Internet Service som används på administrationswebbplatsen Vilka webbplatsinställningar och tjänster som angetts i serviceavtalet med BlackBerry Lagringsbegräsning för inkorgen BlackBerry Internet Service har tagits fram för att ge direktåtkomst till e postmeddelanden via konton som är associerade med e postadresser som abonnenter har lagt till via BlackBerry Internet Service. BlackBerry Internet Service lagrar inte e postmeddelanden permanent. Därför är antalet e postmeddelanden som abonnenten kan lagra i inkorgen begränsat för e postkontot som är associerat med e postadressen som har lagts till via BlackBerry Internet Service, och beror helt på de begränsningar som e postleverantören anger. BlackBerry Internet Service har inställningen att lagra de av abonnentens e postmeddelanden som är 32 kb eller mindre på BlackBerry Internet Service-servern i 30 dagar. Efter 30 dagar tas e postmeddelandena bort permanent från BlackBerry Internet Service-servern. E-postmeddelanden finns kvar på abonnentens BlackBerry-smarttelefon, men de kan inte svara på eller vidarebefordra dessa e-postmeddelanden. De e-postmeddelanden som abonnenterna inte kan få åtkomst till via 6

7 Komma igång sin smarttelefon eftersom de har överskridit tidsgränsen, tas inte bort automatiskt utan finns kvar i abonnentens e- postkonto. Ändra visningsspråk för administrationswebbplatsen Standardalternativet är att administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service använder din webbläsares språkinställning för att avgöra visningsspråk. Du kan ändra visningsspråket på inloggningswebbsidan för administrationswebbplatsen. Klicka på ett språk i listrutan Språk på inloggningswebbsidan för administrationswebbplatsen. Systemkrav: Administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service Objekt Operativsystem Webbläsare Krav Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows8 Windows Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0 eller 10.0 Mozilla Firefox 13,0 eller 16,0 Google Chrome 22 Ta reda på mer information Om du vill veta mer omblackberry Internet Service ochblackberry-smarttelefonen går du till 7

8 Komma igång Felsökning Administrationswebbplatsen svarar inte Möjlig orsak En del av de filer som används för administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service sparas i webbläsarens cache-minne. Om filerna i cache-minnet är inaktuella så kanske webbplatsen slutar svara. Möjlig lösning 1. Ta bort allt offlineinnehåll från webbläsarens cache-minne med funktionerna i webbläsaren. Beroende på webbläsaren kanske du måste ta bort tillfälliga Internetfiler eller rensa cache-minnets historik. 2. Tryck på CTRL+F5. 8

9 Administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service Administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service 2 Det är BlackBerry och leverantören av trådlösa tjänster som avgör vilka serviceplaner som finns tillgängliga för abonnenter. Leverantören av trådlösa tjänster kan erbjuda abonnenter samtliga funktioner som ingår i BlackBerry Internet Service, en undergrupp av funktionerna i BlackBerry Internet Service, eller bådadera. Det är BlackBerry och leverantören av trådlösa tjänster som avgör inställningarna för BlackBerry Internet Servicewebbplatsen i ett serviceavtal. Via administrationswebbplatsen kan du visa dina inställningar för BlackBerry Internet Service. Du kan däremot inte ändra några inställningar via administrationswebbplatsen. Visa inställningar för BlackBerry Internet Service På webbsidan Platsinformation visas de funktioner som aktiverats för alla abonnenter oavsett deras serviceplan för meddelanden. På den här sidan kan du även visa säkerhetsinställningarna för administrationswebbplatsen, visa serviceavtalet, visa det välkomstmeddelande som visas för nya abonnenter och visa standardsignaturen för e- postmeddelanden på alla språk som stöds. Klicka på Platsinställningar överst på webbsidan. Visa vilka språk som stöds genom att klicka på Språk. Visa välkomstmeddelande och standardsignatur för ett visst språk genom att klicka på språket. 9

10 Administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service Ändra säkerhetsinställningarna för administrationswebbplatsen 1. Klicka på Platsinställningar överst på webbsidan. 2. Klicka på Säkerhet under Inställningar för administrationswebbplats. Du kan ange det antal ogiltiga inloggningsförsök som tillåts abonnenterna i fältet Högsta antal inloggningsförsök. Du kan ange det antal minuter som måste gå efter att en abonnent överskridit högsta antal inloggningsförsök innan abonnenten får försöka logga in på nytt i fältet Låsningsperiod. Du kan begränsa abonnentens inloggningar till vissa IP-adresser anger du en IP-adress i fältet Behöriga domäner. 3. Klicka på Spara. Visa serviceplaner för meddelanden och inställningar för e-postmeddelanden som stöds På webbsidan E posthantering visas de serviceplaner för meddelanden för BlackBerry Internet Service som är tillgängliga för abonnenterna. Nedanför varje plan visas de funktioner som är tillgängliga och vilka som har aktiverats. 1. Klicka på Platsinställningar överst på webbsidan. 2. Klicka på fliken Inställningar för e-postplan. 3. Visa funktioner för en viss serviceplan för meddelanden genom att klicka på planen. 10

11 Hantera abonnenter Hantera abonnenter 3 Hitta och hantera abonnenters konto BlackBerry 10-enheter och BlackBerry PlayBook-surfplattor hanteras utanför BlackBerry Internet Service. Söka efter en abonnents konto Abonnenter som kan öppna sina BlackBerry Internet Service-konton via en webbläsare på en dator har ett användarnamn. I allmänhet har abonnenter som automatiskt kan öppna sina BlackBerry Internet Service-konton från sin BlackBerrysmarttelefon inte något användarnamn. Abonnenter som har BlackBerry 7 installerat på sin smarttelefon har inget användarnamn. 1. Klicka på Abonnenter högst upp på webbsidan. 2. I området Sök till vänster på webbplatsen utför du något av följande: Om du vill hitta en specifik abonnents konto anger du användarnamn, PIN-kod, e-postadress, enhets-id eller fakturerings-id. Om du letar efter ett abonnentkonto som du inte har fullständig information om, kan du skriva två bokstäver i ett användarnamn följt av en asterisk (*) i fältet Användarnamn. 3. Klicka på Sök. Lägga till ett abonnentkonto 1. Klicka på Abonnenter högst upp på webbsidan. 2. Klicka på Lägg till i området Lägg till till vänster på webbsidan. 3. Ange PIN-koden och enhets-id (IMEI, ESN eller MEID) för abonnentens smarttelefon. 11

12 Hantera abonnenter 4. Klicka på Nästa. 5. Fyll i fälten med inloggningsinformationen. Abonnenten måste ange den här informationen vid åtkomst av BlackBerry Internet Service för att kunna lägga till e-postkonton eller ändra kontoinställningar. 6. Klicka på ett språk i listrutan Språk. 7. Klicka på Nästa. Ändra kontoinställningarna för en abonnent 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten vars konto du vill ändra i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Ändra informationen för abonnentens konto i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Spara. Kopiera informationen för abonnentens konto till urklipp Du kan visa informationen för abonnentens konto som vanlig text som du kan kopiera och klistra in eller skriva ut. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten vars information du vill kopiera i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på ikonen Utskriftsvänlig vy högst upp i fältet Abonnentinformation. Migrera abonnenter mellan serviceplaner för meddelanden För att kunna flytta abonnenter mellan serviceplaner för meddelanden måste du ändra kopplingen mellan serviceplanen för meddelanden och abonnenten i BlackBerry Provisioning System. När du ändrar en abonnents serviceplan för meddelanden skickar BlackBerry Internet Service nya konfigurationspaket till abonnentens BlackBerry-enhet. Abonnentens e-postadresser och inställningar sparas så länge de stöds av den nya serviceplanen för meddelanden. 12

13 Hantera abonnenter Ta bort ett abonnemangskonto 1. Sök efter abonnentens konto. 2. I området Sökresultat för abonnenter klickar du på abonnenten vars konto du vill ta bort. 3. Längst ner i fältet Gruppinformation klickar du på Ta bort abonnent. Hantera abonnentåtkomst Åtkomstmetoder för abonnenter Abonnenterna kan få åtkomst till sina BlackBerry Internet Service-konton på följande sätt: Automatisk inloggning med BlackBerry ID: Den här funktionen är som standard för alla nya abonnenter som skapar ett BlackBerry Internet Service-konto på en BlackBerry-smarttelefon som kör BlackBerry 7.BlackBerry Internet Service loggar automatiskt in abonnenten på derasblackberry Internet Service-konto med det BlackBerry ID som användaren använde för att konfigurera sin smartphone. Den här funktionen är som standard aktiverad för befintliga BlackBerry Internet Service-abonnenter som uppgraderar till BlackBerry 7-smarttelefoner. Via BlackBerry Internet Service uppmanas abonnenter som uppgraderar till BlackBerry 7 att aktivera e-posttjänsten på den nya smarttelefonen, genom att skriva in lösenorden till de e- postadresser de har lagt till på smarttelefonen. Automatisk inloggning: Den här funktionen är som standard aktiverad för alla nya abonnenter som har BlackBerry 6 eller tidigare installerat på sin smarttelefon. Automatisk inloggning ger abonnenterna direkt åtkomst till sina BlackBerry Internet Service-konton från programmet för e postkonfiguration och från webbläsaren på smarttelefonen. Användarnamn och lösenord: Abonnenterna kommer åt sitt BlackBerry Internet Service-konto med en webbläsare på en dator genom att logga in med ett användarnamn och lösenord. Abonnenter med ett användarnamn och lösenord loggas in automatiskt på respektive BlackBerry Internet Service-konto från programmet för e postkonfiguration eller från webbläsaren på smarttelefonen. Med hjälp av administrationswebbplatsen för BlackBerry Internet Service kan du skapa användarnamn och lösenord för abonnenter som använder automatisk inloggning. Abonnenter uppmanas att validera alla e-postadresser de har lagt till nästa gång de öppnar BlackBerry Internet Service. 13

14 Hantera abonnenter Obs: Abonnenter som skapar ett BlackBerry Internet Service-konto på en smarttelefon med BlackBerry 7 installerat kan inte få åtkomst till sitt BlackBerry Internet Service-konto via webbläsaren på en dator. Abonnenter med befintliga användarnamn och lösenord som uppgraderar till BlackBerry 7 får även fortsättningsvis åtkomst till sitt BlackBerry Internet Service-konto genom att logga in via webbläsaren på en dator. Skapa ett användarnamn och lösenord för en abonnent som använder automatisk inloggning Om BlackBerry 7 eller tidigare är installerat på en abonnents BlackBerryenhet kan du inte utföra den här åtgärden. Om du vill tillåta en abonnent som använder automatisk inloggning till att öppna webbplatsen för BlackBerry Internet Service med en webbläsare på en dator måste du skapa ett användarnamn och lösenord för abonnentens BlackBerry Internet Service-konto. När du har skapat ett användarnamn och lösenord skickas BlackBerry Internet Service ett PIN-meddelande med användarnamnet och lösenordet till abonnentens BlackBerry-enhet. Abonnenten uppmanas att validera e-postkonton som lagts till nästa gång som han/hon öppnar BlackBerry Internet Service. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. I området Sökresultat för abonnenter klickar du på abonnenten som du vill skapa ett användarnamn och lösenord för. 3. Klicka på Skapa inloggningsuppgifter i området Abonnentinformation. 4. Fyll i fälten med inloggningsinformationen. 5. Klicka på Nästa. Hantera abonnenters e-postadresser Lägga till en befintlig e-postadress 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 14

15 Hantera abonnenter 3. Klicka på Lägg till e-post i fältet Abonnentinformation. Lägg till en e-postadress genom att skriva e-postadressen och lösenordet. Klicka på Nästa. Lägg till en POP- eller IMAP-e-postadress och ange inställningar för server och användarnamn genom att klicka på POP/IMAP (vanligast). Ange inställningarna för e-postadressen. Klicka på Nästa. Lägg till ett Microsoft Outlook Web Access-konto genom att klicka på Outlook Web Access (Exchange). Ange inställningarna för e-postadressen. Klicka på Nästa. 4. Om det är tillgängligt väljer du först de typer av data som du vill synkronisera. Därefter kan du synkronisera kontakter eller kalenderposter mellan abonnentens e-postkonto och BlackBerry-enheten. Klicka på Synkronisera. Konfigurera en BlackBerry-e-postadress Denna funktion är inte tillgänglig på BlackBerry 10 -enheter och BlackBerry PlayBook surfplattor. Dessa hanteras utanför BlackBerry Internet Service. När du skapar en BlackBerry-e-postadress för en abonnent skapas även ett lösenord. BlackBerry Internet Service skickar ett PIN-meddelande med BlackBerry-e-postadressen och lösenordet till abonnentens BlackBerry-enhet. Nästa gång som abonnenten använder BlackBerry Internet Service ppmanas han eller hon att skapa en hemlig fråga för BlackBerrye postadressen. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på Lägg till e-post i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Skapa en ny e-postadress. 5. Ange inställningarna för BlackBerry-e-postadressen. 6. Klicka på Nästa. Återta en abonnents BlackBerry-e-postadress Om en abonnent har tagit bort en BlackBerry-e-postadress och vill kunna använda den igen kan du återta den. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i området Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på Lägg till e-post i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Återta befintlig e-postadress. 15

16 Hantera abonnenter 5. Ange användarnamn. 6. Klicka på Nästa. 7. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på Nästa. Visa en abonnents e-postadresser 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken E-postkonton i fältet Abonnentinformation. Visa kontoinställningar för en abonnents e- postadresser Beroende på serviceplanen för meddelanden kan det saknas uppgifter i vissa fält. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken E-postkonton i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Redigera under e-postadressen. Ändra inställningarna för en e-postadress 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken E-postkonton i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Redigera under e-postadressen. 5. Ändra inställningarna för e-postadressen. 16

17 Hantera abonnenter 6. Klicka på Spara. Validera e-postadresser När en e postadress inte är giltig kan abonnenten inte skicka eller ta emot e postmeddelanden på BlackBerrysmarttelefonen från den e postadressen. En abonnents e postadress kan vara ogiltig av ett antal olika anledningar. Om till exempel abonnenten ändrar lösenordet till e-postadressen som lades till i BlackBerry Internet Service och inte uppdaterar den informationen på BlackBerry Internet Service-kontot, kommer e-postadressen att bli ogiltig. Om abonnenten byter till en ny smarttelefon blir dessutom alla abonnentens e postadresser ogiltiga (av säkerhetsskäl), och de måste valideras för att kunna användas. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på Validera intill en ogiltig e-postadress i fältet Abonnentinformation. 4. Skriv det aktuella lösenordet för e-postadressen. 5. Klicka på Validera. Ta bort en e-postadress från ett abonnemangskonto 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken E-postkonton i fältet Abonnentinformation. 4. Under e-postadressen klickar du på ikonen Delete. 17

18 Hantera abonnenter Hantera leveransen av abonnentens e- postmeddelanden Visa aktuella pollningsuppgifter för en e-postadress I BlackBerry Internet Service utförs automatisk pollning av e postkonton som är kopplade till befintliga e postadresser som lagts till i BlackBerry Internet Service av abonnenter. Du måste uppdatera uppgifterna Nästa pollning och Senaste pollning som visas för e-postkontot innan de mest aktuella uppgifterna kan visas. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken E-postkonton i fältet Abonnentinformation. 4. Under e-postadressen klickar du på Uppdatera. Skicka e-postmeddelanden till en abonnentens enhet genom att hämta information från ett e-postkonto Du kan åsidosätta nästa schemalagda hämtning från ett e-postkonto som är associerat med en e-postadress som lagts till i BlackBerry Internet Service av en abonnent. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken E-postkonton i fältet Abonnentinformation. 4. Nedanför e-postadressen klickar du på Postpollning. 18

19 Hantera abonnenter Visa eller ändra information om e-postfilter 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken e-postkonton i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Filter, som visas nedanför e-postadresserna. 5. Ändra filterinställningarna. 6. Klicka på Spara. Åsidosätt en abonnents e-postfilter tillfälligt 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Markera kryssrutan Ignorera filter för alla e-postkonton i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Spara. När du har avslutat: Du kan aktivera e-postfiltren på nytt genom att avmarkera kryssrutan Ignorera filter för alla e- postkonton. Skicka konfigurationspaket till en BlackBerry-enhet Konfigurationspaket anger vilka tjänster som är tillgängliga på BlackBerry-enheterna. Om en abonnents e-postadress inte fungerar på rätt sätt kan du prova att återaktivera abonnentens konto genom att skicka konfigurationspaket. Att skicka konfigurationspaket till ett ogiltigt BlackBerry Internet Service-konto aktiverar inte kontot. Abonnenter kan även skicka konfigurationspaket till sina enheter via abonnentwebbplatsen eller programmet för e- postkonfiguration. 1. Sök efter abonnentens konto. 19

20 Hantera abonnenter 2. Klicka på abonnenten i området Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken E-postkonton i området Abonnentinformation. 4. Om det skulle behövas kan du klicka på Uppdatera status om du vill se aktuell status för konfigurationspaketen. 5. Klicka på Skicka konfigurationspaket. Hitta och skydda en abonnents förlorade smarttelefon Om BlackBerry Protect BlackBerry Protect är avsett att hjälpa abonnenter så att de på ett smidigt sätt kan säkerhetskopiera och lagra data från BlackBerry-enheten via det trådlösa nätverket. BlackBerry Protect innehåller även funktioner som har tagits fram för att hjälpa abonnenter att hitta sin enhet och skydda sina enhetsdata om enheten skulle försvinna eller bli stulen. Med BlackBerry Protect kan abonnenter få hjälp att hitta en förlorad enhet genom att ett meddelande visas på enhetens skärm eller så kommer det en ringsignal från enheten. Du kan hjälpa till att skydda en abonnents data genom att låsa en förlorad enhet och säkerhetskopiera abonnentens enhetsdata. Med BlackBerry Protect kan du säkerhetskopiera kontakter, kalendrar, anteckningar, uppgifter, SMS och andra data. Vissa typer av data, som bilder, e-postmeddelanden, program från tredje part och mediefiler, går inte att säkerhetskopiera med BlackBerry Protect. Om du vill använda BlackBerry Protect på en abonnents enhet måste programmet BlackBerry Protect vara installerat på enheten och abonnenten måste ha aktiverat funktionen för administrativ support. Enheten måste vara kopplad till ett BlackBerry Internet Service-konto. Det går inte att använda enheter som har konfigurerats för användning med BlackBerry Enterprise Server. Få en abonnents enhet att ge ifrån sig en ringsignal Med BlackBerry Protect kan du få en abonnents BlackBerry-enhet att ge ifrån sig en ringsignal och aktivera profilen Hög så att enheten ringer vid inkommande samtal. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i området Sökresultat för abonnenter. 20

21 Hantera abonnenter 3. Klicka på fliken BlackBerry Protect i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Hög ringsignal. 5. Klicka på Hög ringsignal. Om enheten är avstängd eller inte ansluten till det trådlösa nätverket, gör BlackBerry så att den ringer nästa gång den blir tillgänglig. Visa ett meddelande på en abonnents förlorade enhet Du kan visa ett anpassat meddelande på en abonnents BlackBerry-enhet så att den person som hittar den kan läsa det, även om enheten är låst. Meddelandet visas istället för bakgrundsbilden och eventuell ägarinformation som visas på enhetens skärm. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i området Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken BlackBerry Protect i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Visa meddelande. 5. Skriv meddelandet som du vill ska visas. 6. Klicka på Visa meddelande. Om enheten är avstängd eller inte ansluten till det trådlösa nätverket visas meddelandet via BlackBerry Protect nästa gång den blir tillgänglig. Låsa en abonnents förlorade enhet Om abonnenten inte har angett något lösenord för sin BlackBerry-enhet kan du inte slutföra den här åtgärden. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i området Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken BlackBerry Protect i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Lås enheten. 5. Klicka på Lås. 21

22 Hantera abonnenter Om enheten är avstängd eller inte ansluten till det trådlösa nätverket, blir den låst via BlackBerry Protect nästa gång den blir tillgänglig. Säkerhetskopiera data från en abonnents förlorade smarttelefon Med BlackBerry Protect kan du säkerhetskopiera kontakter, kalendrar, anteckningar, uppgifter, SMS och andra data från en abonnents BlackBerry-smarttelefon. Abonnenten kan återställa dessa data till valfri BlackBerry-smarttelefon med programmet BlackBerry Protect. Vissa typer av data som bilder, e-postmeddelanden, program från tredje part och mediefiler går inte att säkerhetskopiera med BlackBerry Protect. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i området Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på fliken BlackBerry Protect i fältet Abonnentinformation. 4. Klicka på Säkerhetskopiera enheten. 5. Klicka på Säkerhetskopiera. Om smarttelefonen är avstängd eller inte ansluten till det trådlösa nätverket, gör BlackBerry Protect så att abonnentens data säkerhetskopieras nästa gång den blir tillgänglig. Beroende på vilka inställningar abonnenten har för BlackBerry Protect kanske du inte kan säkerhetskopiera abonnentens data om smarttelefonen är roamingansluten eller om den inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Ytterligare avgifter kan tillkomma om data säkerhetskopieras när smarttelefonen är roamingansluten. 22

23 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter 4 Abonnentens konto är låst Möjlig orsak Abonnenten angav ett ogiltigt lösenord för många gånger. Möjlig lösning 1. Sök efter abonnenten. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på Lås upp i fältet Abonnentinformation. Visa feluppgifter för ett abonnentkonto BlackBerry Internet Service loggar felmeddelanden per abonnentkonto vartefter felen inträffar. Alla fel som hör till en viss e-postadress visas i felloggen tillsammans med förslag på lösningar. 1. Sök efter abonnentens konto. 2. Klicka på abonnenten i fältet Sökresultat för abonnenter. 3. Klicka på Visa fellogg, som visas överst i fältet Abonnentinformation. 23

24 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter E-postmeddelanden Abonnenten får oönskade e-postmeddelanden Möjlig orsak Abonnenten kanske inte har skapat några e-postfilter för e-postkontot. Möjlig lösning 1. Be abonnenten att skapa e-postfilter som gör så att han/hon meddelas om viktiga inkommande e-postmeddelanden eller att oönskade meddelanden inte längre överförs till BlackBerry-smarttelefonen. Om du vill ha mer information om e-postfilter kan du visa onlinehjälpen för abonnenter. E postmeddelanden till en BlackBerry Internet Serviceabonnent synkroniseras inte på rätt sätt Möjlig orsak E postmeddelanden som abonnenten skickar från BlackBerry-smarttelefonen visas inte i e postkontots Skickat-mapp. E-postmeddelanden som abonnenten tar bort från e- postkontot tas inte bort från BlackBerry-smarttelefonen. Möjlig lösning Skickade e-postmeddelanden i skickatmappen sparas inte för e-postkonton som används i Microsoft Outlook Web Access version Be abonnenten att ändra alla POP- eller IMAPinställningar och istället ange inställningen Synkronisera borttagna objekt mellan den här brevlådan och min enhet så att de e-postmeddelanden som abonnenten tar bort från e-postkontot automatiskt även tas bort från BlackBerry-smarttelefonen. 2. Be abonnenten att verifiera att trådlös meddelandesynkronisering på BlackBerrysmarttelefonen är påslagen. 24

25 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter Möjlig orsak Möjlig lösning Ändringar som abonnenten gör i e-postmeddelanden (t.ex. markerar ett e-postmeddelande som läst) på BlackBerrysmarttelefonen verkställs inte på abonnentens e-postkonto. Vissa typer av e-postkonton eller specifika e- postimplementeringar har inte funktioner för trådlös e- postsynkronisering. 1. Be abonnenten att aktivera trådlös meddelandesynkronisering på BlackBerrysmarttelefonen. För mer information kan abonnenten klicka på ikonen Hjälp på smarttelefonens hemskärm. När abonnenten har markerat ett e-postmeddelande som öppnat på BlackBerry-smarttelefonen, dröjer det några minuter innan det visas på abonnentens e-postkonto. 1. Be abonnenten att klicka på Synkronisera nu i meddelandelistan på BlackBerry-smarttelefonen. Statusändringar för e-postmeddelanden lagras på BlackBerry-smarttelefonen och levereras regelbundet till e- postkontot. Abbonenten får e-postmeddelanden som är omkastade eller tomma. För språk med omfattande eller komplexa teckenuppsättningar krävs UTF-8-kodning så att tecknen visas på rätt sätt i program för t.ex. e-post. Om ett e- postmeddelande exempelvis innehåller ett tecken med accent och UTF-8-kodning inte används vid överföringen, kan texten misstolkas när det tas emot av e- postprogrammet. Om en sådan misstolkning sker kanske e- postmeddelanden skickas tomma eller innehåller felaktiga tecken. Aktivera UTF-8-kodning om abonnenten fortsätter att få omkastade eller tomma meddelanden. Obs: Språk som kinesiska, japanska och koreanska innehåller tecken som kräver aktiverad UTF-8-kodning. Abonnenten kan inte ta bort e-postmeddelanden från BlackBerry-smarttelefonen utan att först synkronisera med e-postkontot. Om abonnenten anger inställningen Ta bort tidigare på BlackBerry-smarttelefonen så att alla meddelanden upp till ett visst datum tas bort, kommer de inte att tas bort på e- postkontot. För mer information kan abonnenten klicka på ikonen Hjälp på smarttelefonens hemskärm. 25

26 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter E postadressen för en BlackBerry Internet Serviceabonnent är inte längre giltig Möjlig orsak Om abonnenten ändrar information (som till exempel lösenord), till en e-postadress som lades till i BlackBerry Internet Service och inte uppdaterar den informationen på BlackBerry Internet Service, kommer e-postadressen att vara ogiltig. Abonnenten kan inte ta emot e-postmeddelanden från det e-postkontot förrän det har validerats i BlackBerry Internet Service. Möjlig lösning Be att abonnenten validerar e-postadressen från en webbläsare på datorn. 1. Klicka på E postkonton i rutan till vänster på webbplatsen för BlackBerry Internet Service. 2. Klicka på ikonen Ogiltig brevlåda bredvid en e-postadress. 3. Om det inte går att validera e-postadressen klickar du på OK. 4. Ändra informationen om e-postadressen. 5. Klicka på Spara. Möjlig lösning Be att abonnenten validerar e-postadressen från en webbläsare på BlackBerry-smarttelefonen. 1. Klicka på E-postkonton på webbplatsen BlackBerry Internet Service. 2. Klicka på en e-postadress som är ogiltig. 3. Klicka på Validera. 4. Om det inte går att validera e-postadressen klickar du på Ja. 5. Ändra informationen om e-postadressen. 6. Klicka på Spara. Möjlig lösning Be abonnenten att validera e-postadressen från programmet för e-postkonfiguration på smarttelefonen. 1. På skärmen E-postkonton i programmet för e-postkonfiguration markerar du den e-postadress som är ogiltig. 2. Tryck på Meny-knappen. 3. Klicka på Validera. 4. Skriv lösenordet för e-post. 5. Klicka på Nästa. 26

27 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter En abonnent kan inte skicka eller ta emot e- postmeddelanden Möjlig orsak BlackBerrySmarttelefonen är inte i ett område med trådlös täckning eller så är enheten inte ansluten till det trådlösa nätverket. När ett e-postmeddelande inte kan skickas via BlackBerry Internet Service på grund av att smarttelefonen inte har trådlös täckning, BlackBerry Internet Service görs inga fler försök att skicka e-postmeddelanden tills dess att smarttelefonen återförs till ett område med trådlös täckning. Abonnentens BlackBerry Internet Service-konto är avaktiverat. Möjlig lösning Bekräfta att abonnenten befinner sig i ett trådlöst täckningsområde och att smarttelefonen är ansluten till det trådlösa nätverket. 1. Du kan återaktivera BlackBerry Internet Service-kontot, skicka konfigurationspaket till abonnentens smarttelefon eller be abonnenten skicka konfigurationspaket till smarttelefonen från webbplatsen för BlackBerry Internet Service eller från programmet för e postkonfiguration. Mer information om konfigurationspaket hittar du i onlinehjälpen för abonnenter. E-postkontot är inte giltigt. När BlackBerry Internet Service-abonnenter lägger till en kompatibel e postadress, eller om vissa eller alla uppgifter de angett blir ogiltiga (oftast på grund av en lösenordsändring), så kan inte BlackBerry Internet Service komma åt e postmeddelanden för e postadressen. Om abonnenten skapade ett användarnamn och ett lösenord för BlackBerry Internet Service-kontot är kanske användarens e postadress inte giltig. Abonnenter måste validera alla e postadresser för att det ska gå att ta emot e postmeddelanden. 1. Be att abonnenten loggar in på webbplatsen för BlackBerry Internet Service eller programmet för e postkonfiguration och uppdaterar uppgifterna för e postadresserna. Obs: Abonnenter kan inte ta emot e-postmeddelanden från den här e postadressen förrän den har validerats av BlackBerry Internet Service. 27

28 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter Möjlig orsak Om abonnenten använder ett e-postprogram i datorn för att få åtkomst till e-postkontot, kanske programmet inte är inställt på att lämna e-postmeddelanden på meddelandeservern. E-postmeddelandet är för stort. E-postmeddelanden får inte överskrida 12 MB. Möjlig lösning Bekräfta att ditt e-postkonto är inställt på att lämna e- postmeddelanden på meddelandeservern. Mer information finns i hjälpen för e-postprogrammet. Be att abonnenten ändrar inställningarna för BlackBerry-e-postadressen så att e-postmeddelanden med bilagor automatiskt vidarebefordras till en annan e- postadress. Abonnenten kan då öppna e- postmeddelanden med bilagor från det andra e- postkontot. Be abonnenten att öppna e-postmeddelandet med e- postprogrammet på en dator. E postmeddelanden lagras i abonnentens mappar för e post på ett e postkonto som lades till i BlackBerry Internet Service. Om abonnenter har konfigurerat regler eller e-postfilter i sina e-postkonton som lagrar inkommande e- postmeddelanden i mappar för e-postmeddelanden (via e- posttjänstleverantören) kan de inte få åtkomst till de här e- postmeddelandena från smarttelefonen. Be abonnenten att bort reglerna eller e-postfiltren. Be abonnenten att öppna e-postmeddelanden som lagrats i e-postkontots mappar för e-post från en dator. Abonnenten tog bort e-postmeddelandena från smarttelefonen. E-postmeddelanden som en abonnent tar bort från smarttelefonen tas även bort från e-postkontot om e- postkontot har funktioner för trådlös e-postsynkronisering. För brevlådor av företagstyp (t.ex. Microsoft Exchange) eller IMAP-typ kopieras e-postmeddelanden som en abonnent tar bort från smarttelefonen till mappen Borttaget i abonnentens e-postkonto. Be att abonnenten söker efter e-postmeddelandet i mappen Borttaget i e-postkontot. Abonnenten har ändrat lösenordet. Om abonnenter ändrar lösenord för ett e postkonto som har lagts till i BlackBerry Internet Service måste de uppdatera lösenordsinformationen för den e-postadressen i BlackBerry Internet Service. 1. Be att abonnenten loggar in på webbplatsen för BlackBerry Internet Service eller programmet för e postkonfiguration och uppdaterar lösenordet. 28

29 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter Kontoinställningar för e-post Abonnenten kan inte skapa eller ändra e-postfilter Möjlig orsak Abonnenten använder webbläsaren på BlackBerry-smarttelefonen. Möjlig lösning Beroende på hur abonnenten får åtkomst till sitt BlackBerry Internet Service-konto måste abonnenten använda antingen programmet för e-postkonfiguration på BlackBerry-smarttelefonen eller en webbläsare på datorn till att skapa eller ändra e-postfilter. 1. Be abonnenten använda programmet för e postkonfiguration på en BlackBerry-smarttelefonen eller en webbläsare på en dator för att öppna BlackBerry Internet Service-kontot och skapa eller ändra e postfilter. Abonnenten kan inte synkronisera kontakter Obs: Denna funktion stöds endast på BlackBerry-enheter med BlackBerry Device Software 5.0 till BlackBerry 7.1. BlackBerry 10-enheterna använder annan teknik. Pröva någon av följande åtgärder: Bekräfta att abonnenten har lagt till en e postadress som har funktioner för kontaktsynkronisering (t.ex. en Google Maileller Yahoo! Mail-adress). Bekräfta att abonnenten valt alternativet för synkronisering av kontakter mellan e postadressen och BlackBerryenheten. Abonnenten kan ange det här alternativet genom att ändra inställningarna för e postadressen i programmet för e postkonfiguration på enheten. Be att abonnenten uppger antalet kontakter i programmet Kontakter på enheten och bekräfta att det antalet inte överskrider det högsta tillåtna antalet kontakter för e-posttjänstleverantören. Fråga abonnenten om grupper, kategorier eller distributionslistor inte synkroniseras med enheten. BlackBerry Internet Service saknar stöd för synkronisering av kontaktgrupper, kontaktkategorier och distributionslistor. Be att abonnenten bekräftar att trådlös synkronisering är aktiverad för kontaktlistan bland alternativen för programmet Kontakter på enheten. 29

30 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter Fråga abonnenten om säkerhetsaktiveringen slutförts för enheten. För att säkerhetsaktiveringen ska kunna slutföras måste abonnenten öppna programmet för e-postkonfiguration efter att synkronisering av kontakter aktiverats för en e- postadress. Fråga abonnenten om enheten körs med BlackBerry Connect-programvara. BlackBerry Internet Service saknar stöd för synkronisering av kontakter på enheter med BlackBerry Connect-programvara. Abonnenten kan inte synkronisera en kalender Obs: Denna funktion stöds endast på BlackBerry-enheter med BlackBerry Device Software 5.0 till BlackBerry 7.1. BlackBerry 10-enheterna använder annan teknik. Pröva någon av följande åtgärder: Kontrollera att abonnenten har lagt till en Google Mail-e-postadress. Kontrollera att abonnenten har valt alternativet för synkronisering av kalenderposter mellan e-postadressen och BlackBerry-smarttelefonen. Abonnenten kan ange det här alternativet genom att ändra inställningarna för e- postadressen. Om abonnenten försöker synkronisera kalenderposter med ett Google Mail-e-postkonto kontrollerar du att abonnenten har skapat en kalender i Google Mail-e-postkontot. Abonnenten måste först ha skapat en kalender för att det ska gå att synkronisera kalenderposter med smarttelefonen. Fråga abonnenten om säkerhetsaktiveringen slutförts för smarttelefonen. För att säkerhetsaktiveringen ska kunna slutföras måste abonnenten öppna programmet för e-postkonfiguration efter att synkronisering av kalenderposter aktiverats för en e-postadress. Fråga abonnenten om smarttelefonen körs med BlackBerry Connect-programvara. Det finns inte funktioner för kalendersynkronisering på smarttelefoner med BlackBerry Connect-programvara. Abonnenten kan inte konfigurera en BlackBerry-epostadress med önskat användarnamn Möjlig orsak Användarnamnet som abonnenten matade in kanske redan har tagits av en annan abonnent. Möjlig lösning Utför någon av följande åtgärder: Be att abonnenten väljer något av de alternativa användarnamn som föreslås av BlackBerry Internet Service och försöka igen. Be att abonnenten anger ett annat användarnamn. 30

31 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter Möjlig orsak Ett tecken i användarnamnet kanske inte är giltigt för BlackBerry Internet Service. Giltiga tecken är bokstäver, siffror, understreck, bindestreck och punkt. Möjlig lösning Be att abonnenten väljer ett användarnamn som endast innehåller giltiga tecken och försöker skapa det användarnamnet. Abonnenten kan inte lägga till en signatur från webbläsaren på BlackBerry-smarttelefonen Möjlig orsak BlackBerry Internet Service saknar funktioner för att lägga till eller ändra signaturer via webbläsaren på BlackBerrysmarttelefonen. Möjlig lösning Be abonnenten att använde programmet för e-postkonfiguration på BlackBerrysmarttelefonen eller i en webbläsare på en dator vid inloggning till BlackBerry Internet Service för att lägga till eller ändra en signatur. Abonnenten får felmeddelandet "Din e-postleverantör tillåter inte den här källtypen" Möjlig orsak Leverantören av den trådlösa tjänsten tillåter inte åtkomst till det e-postkonto som abonnenten försöker lägga till i BlackBerry Internet Service. Möjlig lösning Be att abonnenten försöker lägga till en annan e-postadress. 31

32 Felsökning av BlackBerry Internet Service-abonnenter Andra problem Abonnenten kan inte komma åt sitt BlackBerry Internet Service-konto via webbläsaren på en dator Möjlig orsak Abonnenten loggar in automatiskt på BlackBerry Internet Service-kontot med BlackBerry ID eller automatisk inloggning. Möjlig lösning För att kunna logga in på webbplatsen för BlackBerry Internet Service med en webbläsare på en dator måste abonnenten ha ett användarnamn och lösenord för BlackBerry Internet Service-kontot. Prova någon av följande åtgärder: Om abonnenten har BlackBerry 6 eller tidigare på smarttelefonen kan du skapa ett användarnamn och ett lösenord till abonnenten. Om abonnenten har konfigurerat ett BlackBerry Internet Service-konto på en smarttelefon med BlackBerry 7 installerat kan du inte skapa ett användarnamn och lösenord till abonnenten. Förklara för abonnenten att hon eller han måste använda programmet för e-postkonfiguration till att hantera e-post på smarttelefonen. Obs: Befintliga abonnenter som har ett användarnamn och lösenord och som uppgraderar till BlackBerry 7 kan fortsätta att logga in på webbplatsen för BlackBerry Internet Service via webbläsaren på en dator. En smarttelefon som en abonnent har förlorat visas inte på administrationswebbplatsen Möjlig orsak Abonnentens BlackBerry-smarttelefon kanske inte är kopplad till ett BlackBerry Internet Service-konto. Möjlig lösning Be abonnenten att logga in på BlackBerry Protect-webbplatsen och försöka hitta den förlorade smarttelefonen. 32

33 Hantera supportpersonal Hantera supportpersonal 5 Grupper och behörigheter Supportpersonalen tilldelas olika behörigheter som avgör vilka funktioner de har åtkomst till. Behörigheter tilldelas till användargrupper. Du kan ändra supportpersonalens behörigheter genom att lägga till dem till en annan grupp eller ändra behörigheten för den befintliga gruppen. Om behörigheten för en grupp ändras påverkas alla som ingår i den gruppen. Om du vill lägga till en medlem i supportpersonalen måste du ändra inställningarna för den personen och ange en ny grupp. På BlackBerry Internet Service-webbplatsen finns systemdefinierade grupper med behörigheter som är avsedda för att överensstämma med vanliga typer av supportroller. Du kan lägga till medlemmar i supportpersonalen till de här systemdefinierade grupperna, men inte ändra behörigheterna. Om du vill specificera dina egna behörigheter kan du skapa anpassade grupper. När du skapar en anpassad grupp börjar du med att kopiera behörigheter från en befintlig grupp. Du kan ändra de anpassade gruppbehörigheterna så att de passar behoven för medlemmarna i supportpersonalen. Anpassade grupper tillhör en grupptyp som avgör vilka behörigheter som den gruppen har tillgång till. När du skapar en anpassad grupp baseras grupptypen automatiskt på den gruppen som du kopierade behörigheterna från. Om du ändrar inställningarna för en anpassad grupp kan du ändra grupptyp om du vill lägga till ytterligare behörigheter eller ta bort onödiga behörigheter. Skapa en grupp 1. Klicka på Grupper högst upp på webbsidan. 2. Klicka på Lägg till i området Lägg till till vänster på webbsidan. 3. Skriv namnet på gruppen. Klicka på Nästa. 4. I listrutan Kopiera behörigheter från grupp klickar du på en grupp som du vill kopiera behörigheter från. 5. Klicka på Tillåt eller Neka bredvid varje behörighet för att justera gruppens behörigheter. 6. Klicka på Nästa. 33

34 Hantera supportpersonal När du har avslutat: Om du vill lägga till medlemmar i supportpersonalen till den här gruppen ändrar du inställningarna för en befintlig medlem i supportpersonalen och väljer gruppen, eller väljer gruppen när du lägger till en ny medlem i supportpersonalen. Ändra behörigheter eller inställningar för en grupp Om du ändrar behörigheter för en grupp används de nya behörigheterna för alla medlemmar i gruppen. Du kan inte ändra behörigheter eller inställningar för systemdefinierade grupper. 1. Klicka på Grupper högst upp på webbsidan. 2. I listrutan Grupp i området Grupper till vänster på webbsidan klickar du på gruppen. 3. Ändra informationen för gruppen i området Gruppinformation. 4. Klicka på Spara. Ta bort en grupp Innan du tar bort en grupp måste du tilldela de aktuella gruppmedlemmarna till en annan grupp. Du kan inte ta bort systemdefinierade grupper. 1. Klicka på Grupper högst upp på webbsidan. 2. I listrutan Grupp i området Grupper till vänster på webbsidan klickar du på gruppen. 3. Längst ned i området Gruppinformation klickar du på Ta bort grupp. Grupptypernas behörigheter Anpassade grupper tillhör en grupptyp som avgör vilka behörigheter som den gruppen har tillgång till. I den här tabellen visas de behörigheter som är tillgängliga för varje grupptyp. Behörighet/rättighet Administratör Ansvarig Övervakare Support Skrivskyddad Abonnent Visa X X X X X 34

35 Hantera supportpersonal Behörighet/rättighet Administratör Ansvarig Övervakare Support Skrivskyddad Återställa PIN-kod X X X Redigera X X X X Aktivera/avaktivera e- postfilter X X X X Ta bort X X X Skapa X X X Återställa lösenord X X X X Stänga av konto X X X Lås upp X X X X Skicka konfigurationspaket X X X X Visa e-postadresser X X X X Lägga till e-postadresser X X X X Byta plan X X X Visa fellogg X X X X X Utföra e-postpollning X X X X Ändra SSO till användarkonto X X X X Ta bort e-post X X X Redigera vidarebefordringsflagga i e-postfilter Redigera synkroniseringsinställnin gar för e-post Redigera eget namn för e-post X X X X X X X X X X X 35

36 Hantera supportpersonal Behörighet/rättighet Administratör Ansvarig Övervakare Support Skrivskyddad Redigera teckenuppsättning för e- post Redigera lösenord för värdbaserad brevlåda X X X X X X X X Ändra lösenord manuellt X X X Redigera lösenord manuellt för värdbaserad brevlåda Validera abonnentens e- postkonto Redigera info om e- postserver X X X X X X X X X X X Supportpersonal Visa X X Redigera X X Ta bort X X Skapa X X Redigera eget lösenord X X X X X Grupp Visa X X Redigera Ta bort Skapa X X X Plats Visa Visa säkerhet Redigera platssäkerhet X X X 36

37 Hantera supportpersonal Behörighet/rättighet Administratör Ansvarig Övervakare Support Skrivskyddad BlackBerry Protect Visa X X X X Anslutningsstatus för enheten X X X X Lås enheten X X X X Hög ringsignal X X X X Skärmmeddelande X X X X Säkerhetskopiera enheten X X X X Supportpersonal Söka efter en medlem i supportpersonalen 1. Klicka på Supportpersonal högst upp på webbsidan. 2. I området Sök till vänster på webbplatsen utför du något av följande: Om du vill hitta en specifik medlem i supportpersonalen klickar du på Användarnamn i listrutan Sök per. Skriv medlemmens användarnamn eller minst två bokstäver i medlemmens namn följt av en asterisk (*). Om du vill hitta alla medlemmar i en supportpersonalgrupp klickar du på Gruppnamn i listrutan Sök per. I listrutan som visas klickar du på den grupp som medlemmarna i supportpersonalen tillhör. 3. Klicka på Visa. Skapa en rapport för supportpersonal 37

38 Hantera supportpersonal Du kan skapa en rapport som sammanställer information om ett eller flera medlemskonton för supportpersonal. I en rapport för supportpersonal ingår information om användare, grupp, aktiviteter och konto. 1. Klicka på Supportpersonal högst upp på webbsidan. 2. I området Sök till vänster på webbsidan markerar du det eller de medlemskonton för supportpersonal som du letar efter. 3. Klicka på Exportera. 4. Välj om du vill öppna eller spara rapporten. 5. Klicka på OK. Lägga till ett medlemskonto för supportpersonal 1. Klicka på Supportpersonal högst upp på webbsidan. 2. Klicka på Lägg till i området Lägg till till vänster på webbsidan. 3. Fyll i fälten med inloggningsinformationen. 4. Klicka på Lägg till en domän om du vill ange en domän som medlemmen i supportpersonalen kan logga in från. Ange en IP-adress för domänen. 5. Skriv eventuella ytterligare anteckningar i fältet Beskrivning. 6. Klicka på Nästa. 7. Klicka på en grupp i listrutan Grupp. Gruppen som du väljer avgör vilka behörigheter medlemmen i supportpersonalen får. 8. Klicka på Nästa. Ändra behörigheter eller inställningar för medlemskonton för supportpersonal Ställ in behörigheter för medlemmar i supportpersonal genom att tilldela dem en grupp. 1. Klicka på Supportpersonal högst upp på webbsidan. 2. I området Sök till vänster på webbplatsen utför du något av följande: 38

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

BlackBerry Leap Smartphone. Version: 10.3.2. Användarhandbok

BlackBerry Leap Smartphone. Version: 10.3.2. Användarhandbok BlackBerry Leap Smartphone Version: 10.3.2 Användarhandbok Publicerad: 2015-06-16 SWD-20150616123957018 Innehåll Konfiguration grunder... 6 Nytt i den här versionen... 6 Kort om din enhet... 8 Vad är nytt

Läs mer

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Användarhandbok. Version: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Användarhandbok. Version: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Användarhandbok Version: 10.2.1 Publicerad: 2014-05-16 SWD-20140516194315721 Innehåll Konfiguration grunder... 7 Nytt i den här versionen...7 Kort om din enhet... 9 Vad

Läs mer

BlackBerry Z30 Smartphone. Version: 10.2.1. Användarhandbok

BlackBerry Z30 Smartphone. Version: 10.2.1. Användarhandbok BlackBerry Z30 Smartphone Version: 10.2.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-05-13 SWD-20140513095249610 Innehåll Konfiguration grunder... 7 Nytt i den här versionen... 7 Kort om din enhet... 9 Presentation

Läs mer

BlackBerry Style 9670 Smartphone

BlackBerry Style 9670 Smartphone BlackBerry Style 9670 Smartphone Användarhandbok Version: 6.0 Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-941426-0202085558-007 Innehåll Snabbhjälp... 9 10

Läs mer

BlackBerry Torch 9810 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok

BlackBerry Torch 9810 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok BlackBerry Torch 9810 Smartphone Version: 7.1 Användarhandbok Publicerad: 2012-09-20 SWD-20120920145459082 Innehåll Snabbhjälp... 9 Komma igång: smarttelefonen... 9 Populära ämnen... 28 Praktiska tips...

Läs mer

BlackBerry Leap Smartphone. Version: 10.3.1. Användarhandbok

BlackBerry Leap Smartphone. Version: 10.3.1. Användarhandbok BlackBerry Leap Smartphone Version: 10.3.1 Användarhandbok Publicerad: 2015-03-30 SWD-20150330143528271 Innehåll Konfiguration grunder... 6 Nytt i den här versionen... 6 Kort om din enhet... 14 Vad är

Läs mer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Version: 7.1. Användarhandbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Version: 7.1. Användarhandbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Version: 7.1 Användarhandbok Publicerad: 2012-09-27 SWD-20120927143543623 Innehåll Snabbhjälp... 9 Komma igång: smarttelefonen... 9 Populära ämnen... 28

Läs mer

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok BlackBerry Bold 9790 Smartphone Version: 7.1 Användarhandbok Publicerad: 2012-09-19 SWD-20120919131030365 Innehåll Snabbhjälp... 9 Komma igång: smarttelefonen... 9 Populära ämnen... 28 Praktiska tips...

Läs mer

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna.

BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0. Användarhandbok. Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. BlackBerry Bold 9700 Smartphone Version: 5.0 Användarhandbok Besök www.blackberry.com/docs/smartphones för de senaste användarhandböckerna. SWDT643442-643442-0815050637-007 Innehåll Välkommen till BlackBerry!...

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone

Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Frequently Asked Questions Vanliga frågor: Cisco Mobile 8.1 för Apple iphone Vanliga frågor 2 Grunderna 2 Kontoinställningar 5 Samtal 6 Kontakter och sökning i katalogen 11 Röstbrevlåda 13 Senaste 14 Trådlös

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA 01748 9103 1 508 435 1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen var

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager

Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager Användarprogram: användarhandbok Novell Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 15 oktober 2010 www.novell.com Rollbaserad logistikmodul för Identity Manager 4.0 Användarprogram: användarhandbok

Läs mer