BaanERP Referenshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BaanERP Referenshandbok"

Transkript

1 BaanERP Referenshandbok Copyright 1998 Baan Development B.V. The Netherlands Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående varning. Ingen del av det här dokumentet får återges, lagras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan särskilt skriftligt tillstånd från Baan Development B.V. Baan Development B.V. ansvarar inte för eventuella skador som uppstår, direkt eller indirekt, på grund av fel eller utelämnanden i programvaran eller avvikelser mellan programvaran och informationen i detta dokument. Dokumentnr. U7044A SE

2 Innehållsförteckning Menybläddraren 1 Skrivbordshanteraren 2 Dynamic Menu Browser 3 Arbetsflödesklient 5 Arbetsflödeshanterare 7 Processdiagram 10 Sessionsfönster 12 Fält 15 Kalender 16 Kalkylator 16 Textredigeraren 17 Diagramredigeraren 18 Visa bläddrare 20

3 Menybläddraren Arkiv. USURJUDP $YVOXWD $/7+) Kör angivet program eller session. Du kan ange argument till programmet om det behövs. Avslutar Menybläddraren. Sök Obs!: (IWHUEHVNULYQLQJ (IWHUNRG ) UVWD 1lVWD ) UHJnHQGH 6LVWD Första gången du använder funktionen Sök laddas menyinformationen i datorns minne. Detta tar en stund. Söker efter och väljer en post baserat på dess beskrivning (eller delar av den). Söker efter och väljer en post baserat på dess kod (eller delar av den). Väljer första förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer nästa förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer föregående förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer den sista förekomsten av den angivna beskrivningen eller koden. Alternativ 2EMHNWWLOOVNULYERUG %\WI UHWDJ 6WDQGDUGHU Lägger till den valda sessionen (sessionerna) till den markerade gruppen på skrivbordet. Använd den här funktionen om du skapar eller ändrar ett skrivbord. Skrivbordshanteraren måste köras och en grupp måste vara markerad. Ändrar det aktuella företagsnumret. Detta kan bara utföras för ett företag med samma paketkombination som det aktuella företaget. Väljer eller definierar ikonerna som används av Menybläddraren. Hjälp,QQHKnOO 6 NHIWHUKMlOSRP $QYlQGDVHVVLRQ Visar flikarna Innehåll, Index och Sök i tillgänglig hjälpinformation. Visar hjälpinformation om den markerade sessionen. Visar hjälpinformation om hur du använder Menybläddraren. 1

4 2P%DDQ(53 Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Skrivbordshanteraren Arkiv 1\WW gssqd 6SDUD 6SDUDVRP 7DERUW (JHQVNDSHU. USURJUDP $YVOXWD &75/+6 $/7+) Skapar ett nytt skrivbord. Öppnar ett skrivbord. Sparar ett skrivbord och dess grupper, element och egenskaper. Sparar en kopia av ett skrivbord under ett annat namn. Tar bort ett skrivbord och dess grupper och element. Redigerar skrivbordets egenskaper. Exempel på egenskaper är skrivbordskod, rubrik och användarbehörighet. Kör angivet program eller session. Du kan ange argument till programmet om det behövs. Avslutar Skrivbordshanteraren. Redigera 1\JUXSS 1\WWHOHPHQW (JHQVNDSHU 7DERUW.RSLHUD Skapar en ny (under)grupp på det aktuella skrivbordet. Skapar ett nytt element (program eller session) på det aktuella skrivbordet. Redigerar egenskaperna för en markerad grupp eller markerat element. Tar bort en markerad grupp eller markerat element. Kopierar en markerad grupp eller ett markerat element och dess egenskaper. Alternativ 2UGQDDXWRPDWLVNW 0LQLPHUDYLGDQYlQGQLQJ %\WI UHWDJ 6WDQGDUGHU Ordnar grupper och element jämnt fördelade på skrivbordet. Minimerar ett programfönster när programmet startar. Ändrar det aktuella företagsnumret. Detta kan bara utföras för ett företag med samma paketkombination som det aktuella företaget. Definierar färger, standardbredd och höjd på gruppfönstret samt avståndet mellan gruppikoner som används av Skrivbordshanteraren för den aktuella användaren. 2

5 Urklipp.OLSSXW.RSLHUD.OLVWUDLQ &75/+; &75/+& &75/+9 Tar bort det markerade elementet från skrivbordet och kopierar det till Urklipp. Kopierar det markerade elementet till Urklipp. Elementen tas inte bort från skrivbordet. Kopierar innehållet i Urklipp till skrivbordet eller till den markerade gruppen på skrivbordet. Program 0HQ\EOlGGUDUHQ Startar Menybläddraren. Fönster gyhuodssdqgh 6LGDYLGVLGD 2UGQDLNRQHU 9lOMJUXSS Ordnar fönstren med öppnade grupper på skrivbordet. Fönstren placeras ovanpå varandra (överlappande). Ordnar fönstren med öppnade grupper på skrivbordet. Fönstren placeras sida vid sida utan att överlappa. Ordnar elementen i en grupp eller gruppikonerna på skrivbordet. Elementen eller grupperna ordnas uppifrån och ned och från vänster till höger. Väljer en grupp från en lista med grupper på skrivbordet. Hjälp,QQHKnOO $QYlQGD6NULYERUGVKDQWHUDUHQ 2P%DDQ(53 Visar flikarna Innehåll, Index och Sök i tillgänglig hjälpinformation. Visar hjälpinformation om hur du använder Skrivbordshanteraren. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Dynamic Menu Browser 5ROOHU 3URFHVV 5HGVNDS Dubbelklicka på ikonen om du vill visa processer som tilldelats en roll eller om du vill visa underroller. Dubbelklicka på ikonen om du vill visa processaktiviteterna. Dubbelklicka på ikonen om du vill visa processens hjälpsessioner. 3

6 6HVVLRQ 0DQXHOODNWLYLWHW $QQDWSURJUDP Aktiviteten är en BaanERP-session. Dubbelklicka på ikonen om du vill starta motsvarande session. Aktiviteten är en manuell aktivitet. Om du vill visa instruktioner för aktiviteten markerar du den och klickar sedan på Hjälp i verktygsfältet. Aktiviteten är ett externt program, t.ex. Microsoft Word. Dubbelklicka på ikonen om du vill starta programmet. Hjälp +MlOS ) Visar allmän hjälpinformation om den markerade aktiviteten eller processen. Arkiv gssqddood &75/+2 8SSGDWHUD ) $YVOXWD $/7+) Öppnar alla menyer. Uppdaterar diagrammet med den senaste informationen. Avslutar Dynamic Menu Browser. Sök (IWHUEHVNULYQLQJ &75/+) Söker efter och väljer en post baserat på dess beskrivning (eller delar av den). (IWHUNRG ) UVWD 1lVWD ) UHJnHQGH 6LVWD &75/+* &75/+6.,)7+* Söker efter och väljer en aktivitet baserat på sessionens kod (eller delar den) som motsvarar aktiviteten. Väljer första förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer nästa förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer föregående förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer den sista förekomsten av den angivna beskrivningen eller koden. Program 6WDUW ) Startar sessionen som motsvarar den markerade aktiviteten, startar det externa programmet eller visar processdiagrammet för den markerade processen. 4

7 %\WI UHWDJ ). USURJUDP ) Ändrar det aktuella företagsnumret. Detta kan bara utföras för ett företag med samma paketkombination som det aktuella företaget. Kör angivet program eller session. Du kan ange argument till programmet om det behövs. Arbetsflödesklient Kalkylblad 1\WW gssqd Skapar ett nytt kalkylblad. Det nya kalkylbladet får standardlayout. Väljer och öppnar ett kalkylblad. 6WlQJ 6SDUD Stänger det aktiva kalkylbladet. Du kan spara ändringarna. Sparar det aktiva kalkylbladet. 6SDUDVRP 7DERUW (JHQVNDSHU Sparar det aktiva kalkylbladet under ett nytt namn. Tar bort det aktiva kalkylbladet. Om kalkylbladet är ett standardkalkylblad tas det inte bort utan stängs. Visar och ändrar kalkylbladets egenskaper. $YVOXWD.DON\OEODGVQXPPHU $/7+) Allmänna egenskaper för kalkylblad omfattar dess namn, uppdateringsintervall och funktionen för automatisk inläsning vid start. Detaljerade kalkylbladsegenskaper omfattar information om kolumnerna som visas, placering på skärmen, dataintervallet som visas, sorteringsordning och om du kan använda funktionen Sök för kolumndata. Avslutar sessionen Arbetsflödesklient. Visar det markerade kalkylbladet. Redigera,QLWLHUD.RQWUROOHUD Skapar en ny processförekomst. Det första arbetsmomentet i processförekomsten som du väljer läggs till i arbetslistan. Visar detaljerad information om det markerade arbetsmomentet. Informationen omfattar prioritet, startdatum och attribut. 5

8 9LVD +LVWRULN 8WI U Visar processdiagrammet. I diagrammet visas status för varje aktivitet. Visar statusändringar för processförekomsten samt datum och tid när ändringarna skedde. Startar BaanERP-sessionen eller det externa program som motsvarar markerad aktivitet. Om aktiviteten är en manuell aktivitet, visas arbetsinstruktioner. $YVOn Skickar arbetsmomentet till Arbetsflödeshanteraren och avslutar sessionen. Du kan bifoga en kommentar. Arbetsmomentet får status avbruten och tas bort från arbetslistan. Om du inte kan starta en session eller utföra den manuella aktiviteten kan du avslå arbetsmomentet. 6WRSSD 6lWWLQ /ljjwloonrpphqwdu Stoppar temporärt arbetet med det markerade arbetsmomentet som får status stoppad och står kvar i arbetslistan. Det tas dock bort från andra användares arbetslista. Lägger till ett attribut till den aktuella processförekomsten. Du kan t.ex. lägga till en referens till en fil eller till en bild. Lägger till en kommentar till det aktuella arbetsmomentet. 6 N Söker efter ett visst arbetsmoment. Du anger egenskaperna som du vill söka efter och vilka kolumner som ska genomsökas i sessionen Uppgifter om konfiguration av kalkylblad. Välj Egenskaper på Kalkylblad-menyn och sedan Uppgifter. Visa 9LVDNROXPQHU 6RUWHUDLVWLJDQGHRUGQLQJ 6RUWHUDLIDOODQGHRUGQLQJ 8SSGDWHUD Verktyg 5HGVNDS Väljer vilka kolumner som ska visas i kalkylbladet. Visar arbetsmomenten i den markerade kolumnen i stigande alfanumerisk ordning. Visar arbetsmomenten i den markerade kolumnen i fallande alfanumerisk ordning. Uppdaterar kalkylbladet. De senaste arbetsmomenten från arbetsflödesdatabasen läggs till och alla arbetsmomenten visas med aktuell status. Visar de redskap som är länkade till det markerade arbetsmomentet. Ett redskap är en lista med hjälpsessioner som du kan starta. Du kan t.ex. skriva ut och visa rapporter. 6

9 . UVHVVLRQ. USURJUDP $OWHUQDWLY Startar en BaanERP-session. Du måste ange en sessionskod. Startar ett externt program. Du måste ange enhet och sökväg till programmet. Visar och ändrar egenskaper och alternativ för fönstren i Arbetsflödesklienten. Hjälp +MlOSI UUDGNROXPQ Om du har markerat ett arbetsmoment (en rad) visas hjälpinformation om arbetsmomentet. Du kan välja att visa allmän eller specifik hjälp. Om du väljer en kolumn visas en förklaring till kolumnens data. Arbetsflödeshanterare Kalkylblad Förutom menyalternativen på Kalkylblad-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Kalkylblad-menyn i Arbetsflödeshanteraren. gssqdvwdqgdug Öppnar ett fördefinierat kalkylblad. Varje kalkylblad visar arbetsflödesdata med specifika inställningar. Undermenyn Öppna standard 'HDGOLQHV 8QGDQWDJVDNWLYLWHWHU 8QGDQWDJOlJHQ $WWWU\FNDV /HGWLG 3ULRULWHW $UEHWVEHODVWQLQJ Det här kalkylbladet visar arbetsmomenten för processerna eller aktiviteterna med en deadline som har passerats. Det här kalkylbladet visar arbetsmoment med status avbruten. Det här kalkylbladet visar lägesförekomster med status avbruten. Det här kalkylbladet visar arbetsmoment som ska tryckas. Välj Omplanera arbetsmoment på Administration-menyn om du vill planera vilka arbetsmoment som ska tryckas. För varje arbetsmoment visar kalkylbladet den tid som förflutit mellan att arbetsmomentet placerades i användarens arbetslista och när arbetsmomentet slutförts. Om arbetsmomentet inte är slutfört används dagens datum och klockslag för att beräkna ledtiden. Det här kalkylbladet visar arbetsmomentets prioritet. För processförekomsterna med status aktiv eller avbruten visas de arbetsmoment som har ett av följande statusvärden: aktiverad, aktiv, avbruten, ansvarig eller stoppad. Det här kalklybladet visar aktivitetens arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är antalet arbetsmoment som väntar på att utföras. 7

10 'HDGOLQHDNWLYLWHWHU 'HDGOLQHSURFHVVHU $NWLYDSURFHVVHU. PHGDQYlQGDUH Det här kalkylbladet visar arbetsmomenten med en deadline som har passerats eller där deadlinen närmar sig. Det här kalkylbladet visar arbetsmomenten med en deadline som har passerats eller där deadlinen närmar sig. Det här kalkylbladet visar processens arbetsbelastning. Processens arbetsbelastning är antalet processförekomster som finns i arbetsflödesdatabasen. Arbetsbelastningen är antalet arbetsmoment som väntar på att utföras av olika användare. Arbetsmoment som kan utföras av flera användare läggs till i dessa användares köer. 3ODQODJG 8SSWDJHQ /ljhq Det här kalkylbladet visar planlagda arbetsmoment och användarna som arbetsmomenten planerats för. Det här kalkylbladet visar låsta arbetsmoment. Arbetsmomentet är låst om det har ett av följande statusvärden: aktiv, stoppad, planerad eller reklamerad. Lås upp ett arbetsmoment med alternativet Lås upp arbetsmoment. Det här kalkylbladet visar lägesförekomsterna som har status aktiv. Redigera Förutom menyalternativen på Redigera-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Kalkylbladmenyn i Arbetsflödeshanteraren. 3ULRULWHWEHVNULYQLQJ Ändrar prioritet eller beskrivning för den markerade processförekomsten. 'HDGOLQH Ändrar deadlinedatum och -tid för det markerade arbetsmomentet. 8SSJLIWHU Visar uppgifterna för förekomst av arbetsflödesprocesser. $WWULEXW Ändrar arbetsflödesattribut för den markerade processförekomsten. Du måste ange lösenord. 8QGDQWDJO VW Ändrar status för det markerade arbetsmomenten till behandlad. Om du har slutfört ett arbetsmoment som har status avbruten eller om du har löst problemet på ett annat sätt, kan du ändra status till behandlad. Alternativet finns på kalkylbladen Undantagsaktiviteter och Undantag lägen. 7DERUWXQGDQWDJ Tar bort det markerade arbetsmomentet. Var försiktig när du använder det här alternativet! Om problemet inte kan lösas kan du ta bort arbetsmomentet. Om du gör det kan inte övriga arbetsmoment i processförekomsten utföras och processförekomsten kan inte slutföras. Exempelvis kan en inköpsorder ignoreras. 8

11 Alternativen finns på kalkylbladen Undantagsaktiviteter och Undantag lägen. /nvxssduehwvprphqw Tar bort det markerade arbetsmomentet. Alternativet finns på kalkylbladet Upptagen. Visa Förutom menyalternativen på Visa-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Visa-menyn i Arbetsflödeshanteraren. ) UNODULQJ Visar färgmarkeringarna som indikerar status för processförekomsten eller arbetsmomentet i kalkylbladet. Verktyg Förutom menyalternativen på Verktyg-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Verktygmenyn i Arbetsflödeshanteraren. bqgudo VHQRUG Definierar eller ändrar lösenordet som du måste ange för att utföra vissa av funktionerna i Arbetsflödeshanteraren. Rapporter /HGWLG $UEHWVEHODVWQLQJ 9lQWHWLG 5HVXUVHU $NWLYLWHWHUSHUDQYlQGDUH $QYlQGDUHSHUDNWLYLWHW 'HDGOLQH Skriver ut en rapport med ledtider för ett intervall av processer. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över arbetsbelastningar för ett intervall av processförekomster och arbetsmoment. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över väntetider för ett antal processförekomster och arbetsmoment. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över den tid det tog att slutföra ett intervall av processförekomster och arbetsmoment. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över tiden som en användare spenderat på ett intervall med specifika processer. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över användare som spenderat tid på arbetsmoment i ett specifikt intervall med processer. För varje användare kan du skriva ut minimitider, maxtider, genomsnittstider och totaltider. Skriver ut en rapport över antalet gånger som processförekomsterna och arbetsmomenten slutfördes efter att deadlinen passerats. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. 9

12 Administration /ljjwloodqylqgduh 7LOOJlQJOLJKHW 2PSODQHUDDUEHWVPRPHQW 2PSODQHUDDUEHWVOLVWD Tilldelar anställda roller som är länkade till en projektmodell. Sessionen Anställda per roll och projektmodell startar. Skriver in tillgänglighetsdata i kalendrarna. Sessionen Kalender startar. Lägger till eller tar bort det markerade arbetsmomentet i användarens arbetslista. Omplanerar den markerade användarens arbetslista. Alternativet finns på kalkylbladet Kö (med användare). %RNDDQVYDULJLJHQ /ljjwlooldunly.rqwuroohudi OMGULNWLJKHW +DQWHUDUH 3ODQHULQJVI UIUnJQLQJDU 7LGVI UIUnJQLQJDU Väljer en användare till ny arbetsflödeshanterare för aktuell processförekomst. Om du avslutar sessionen Arbetsflödeshanteraren kan du inte längre utföra funktioner för arbetsflödesledning för processförekomsten. Arkivera och/eller ta bort processförekomster som har status slutförda eller borttagna. Kontrollera följdriktigheten i arbetsflödesdatabasen som används och/eller den arkiverade arbetsflödesdatabasen. Visar de aktiva processerna för planerare och timerhanterare. Visar planeringsförfrågningskön. Sessionen Förfrågningar om arbetsflödesplanering startar. Om du vill planlägga alla arbetsmoment som finns för planläggning väljer du Planera alla arbetsflödesobjekt på Särskild-menyn. Visar tidsförfrågningskön. Sessionen Timer för arbetsflöde startar. Om du vill flytta alla arbetsmoment från tidsförfrågningskön till planeringsförfrågningskön väljer du Flöda alla tidsförfrågningar på Särskild-menyn. Processdiagram Modell 6WlQJ (JHQVNDSHU 6NULYXW $YVOXWD Stänger den aktiva processen. Visar grundläggande information om den aktiva processen. Skriver ut det aktiva processdiagrammet eller information om diagramkomponenterna. Avslutar processdiagrammet. 3URFHVVQDPQ På Modell-menyn visas de öppna processerna. Här väljer och aktiverar du en process. 10

13 Visa,QIRPDWHULDO 5HGVNDS 3URFHVVIXQNWLRQHU 5HVXUVLQVWlOOQLQJDU Övriga funktioner =RRPDXW Visar det administrativa organisationsdokument som är länkat till den markerade aktiviteten. Visar de redskap som är länkade till den markerade aktiviteten. Ett redskap är en lista med hjälpsessioner som du kan starta. Du kan t.ex. skriva ut och visa rapporter. Visar de redskap som är länkade till den aktuella processen. Definierar färger och storlek på symbolerna som används i processdiagrammen. Visar föregående nivå i processtrukturen. 3URFHVV =RRPDLQ 5ROOHU Om den markerade aktiviteten representerar en kapslad process visas den process som hör samman med aktiviteten. En skuggmarkering indikerar att aktiviteten representerar en process. Visar de roller som är länkade till aktiviteten. 6HVVLRQ Aktiviteten representerar en BaanERP-session. 0DQXHOO Aktiviteten representerar en manuell aktivitet. $QQDW Aktiviteten representerar ett externt program. 5HGVNDS 8WO VDUH 7LPHU %DWFK $XWRPDWLVNN UQLQJ Hjälpsessioner definieras för aktiviteten. Om du vill visa ett processdiagram med hjälpsessionerna klickar du på den här ikonen. Om du använder Arbetsflödesklienten utlöser aktiviteten start av eller fortsättningen på den relaterade processen. Om du använder Arbetsflödesklienten startar en timer sessionen eller processen som är länkad till aktiviteten. Om du använder Arbetsflödesklienten är aktiviteten en del av ett batchjobb som även innehåller andra arbetsmoment för aktiviteten. Om du använder Arbetsflödesklienten utförs automatiskt sessionen eller processen som är länkad till aktiviteten. 11

14 +MlOS Om specifik hjälp är tillgänglig visas den. +MlOS Visar den allmänna hjälpen för aktiviteten. Sessionsfönster Arkiv 1\WW &75/+1 Skapar en ny post. gssqd gssqdvnulyvn\ggdg 6SDUD &75/+2 &75/+6 Ändrar den markerade postens data. Visar den markerade postens data. Sparar de data du har angett. 6NULYXW &75/+3 Skriver ut en rapport med markerade data. Du kan skriva ut rapporten till en fil, skrivare eller på skärmen. $YVOXWD $/7+) Avslutar sessionen utan att spara data. Redigera cqjud &75/+= Återställer ändringarna som du har gjort efter att du öppnade eller sparade posten. Tryck på CTRL+Z för att visa ändringarna igen. 6 N &75/+) Söker efter en viss post. Du kan ange ett eller flera fält som sökargument..rslhud 7DERUW &75/+' &75/+'(/ Kopierar den markerade posten. Du kan endast kopiera poster till det aktuella VRC-paketet. Tar bort de markerade posterna. 7DERUWLQWHUYDOO 7H[W &75/+7 Tar bort ett intervall med poster. Välj först alternativet och ange sedan intervallet. Skapar eller visar den text som är länkad till den markerade posten. Om texten finns i ett annat VRC-paket kan du kopiera texten till det aktuella VRC-paketet. 12

15 Visa 6RUWHUDHIWHU )LOWHU 8SSGDWHUD ) Visar vilka sorteringsordningar du kan välja för posterna. Filtrerar fram de poster som du vill se. Du kan ange urvalskriterier för flera fält. Uppdaterar aktuella sessionsdata. Använd det här alternativet om du har ändrat sessionsdata i en annan, relaterad, session. 8SSGDWHULQJVWDNW Definierar tidsintervallet med vilket sessionsdata uppdateras. Grupp 1\WW &75/+* Skapar eller söker efter en ny grupp. 6 N.RSLHUD ) UVWD Skapar eller söker efter en ny grupp. Kopierar ett intervall med poster från en grupp till en annan. Visar posten (posterna) i den första gruppen. ) UHJnHQGH &75/+3*83 Visar posten (posterna) i föregående grupp. 1lVWD &75/+3*'1 Visar posten (posterna) i nästa grupp. 6LVWD Visar posten (posterna) i den sista gruppen. Arbetsflöde $YEU\W 6WRSSDU $YVOn 1lVWD $NWXHOO Avslutar sessionen. Arbetsmomentet får inte status slutförd och blir kvar i arbetslistan. Stoppar temporärt arbetet med arbetsmomentet som får status stoppad och blir kvar i arbetslistan. Den tas dock bort från andra användares kalkylblad. Skickar arbetsmomentet till Abetsflödeshanteraren och avslutar sessionen. Arbetsmomentet tas bort från arbetslistan. Sparar data för den aktuella aktiviteten och ger den status slutförd. Laddar data för nästa arbetsmoment i arbetslistan som använder samma session för samma aktivitet. Uppdaterar data för det aktuella arbetsmomentet. Du kan t.ex. använda det här alternativet för att gå tillbaka till ursprungliga arbetsflödesdata. 13

16 Verktyg.DON\ODWRU ).DOHQGHU ) 'LDJUDP * UMREE 5RWHUDYDOXWRU &75/+5 $OWHUQDWLY Program /LVWD YHUVHVVLRQVVSHFLILNDDOWHUQDWLY Startar kalkylatorn. Om det aktuella fältet är numeriskt trycker du på F2 för att starta kalkylatorn. Startar kalendern. Om det aktuella fältet är numeriskt trycker du på F2 för att starta kalendern. Startar Diagramredigeraren som du använder för att skapa eller visa ett diagram med valda data. Diagramredigeraren kan endast startas i sessioner där diagram kan skapas. Anger att en session ska köras som ett jobb en viss tidpunkt. Du kan skapa ett nytt jobb eller lägga till den aktuella sessionen till ett befintligt jobb. Visar, i turordning, beloppen i företagets lokala valuta. Anger om du vill spara sessionsfönstrets storlek och placering samt verktygsfältens placeringar. Använder de alternativ som är specifika för den aktuella sessionen. Startar t.ex. sessioner som är relaterade till den aktuella sessionen. Fönster 6SDUDVRPVWDQGDUG $QYlQGVRPVWDQGDUG /nvnroxpqhu /nvxssnroxpqhu 9l[ODWLOOXSSJLIW $/7+) Sparar urvalskriterierna som standard för den aktuella sessionen. Använder urvalskriterierna som standard för den aktuella sessionen. De markerade kolumnerna syns även när du horisontellt rullar översiktssessionen. Kolumnerna flyttas till vänster i sessionsfönstret. Ångrar funktionen Lås kolumner. Du behöver inte markera kolumnerna. Växla mellan översiktssessionen och en öppen uppgiftssession. Hjälp +MlOSDYVQLWW $NWXHOOVHVVLRQ ) 3URFHVVHU 5HIHUHQV Visar flikarna Innehåll, Index och Sök i tillgänglig hjälpinformation. Visar hjälpinformation om aktuella session. Om du har markerat ett fält och trycker på F1 visas hjälptexten om fältet. Väljer en process. Du kan sedan visa hjälpinformation om processen eller aktiviteten. Visar hjälpavsnitten för BaanERP-sessioner och grundläggande funktioner. 14

17 2UGOLVWD $QYlQGD+MlOSHQ 2P%DDQ(53 Visar en hjälpfil med termer och definitioner för BaanERP. Visar hjälpavsnitt om hur du visar olika typer av hjälpinformation. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Övriga funktioner ) UVWDSRVWHU &75/++20( Visar de första posterna i en grupp. ) UHJnHQGHSRVWHU 3*83 Visar föregående poster i en grupp. 1lVWDSRVWHU 3*'1 Visar efterföljande poster i en grupp. 6LVWDSRVWHU &75/+(1' Visar de sista posterna i en grupp. 1lVWDWDEE ) UHJnHQGHWDEE 6NlUPGXPS 9DGlUGHWWD" &75/+7$%% &75/+6.,)7+7$%% $/7+35,176&51 Går till nästa tabb i sessionen. Går till föregående tabb i sessionen. Skickar en skärmdump av det aktiva fönstret till Windows Urklipp. Ändrar markören till ett frågetecken. Om du vill visa popuphjälp som kortfattat beskriver ett alternativ, klickar du på menyalternativet, knappen eller knappen i verktygsfältet. Om du vill visa fälthjälpen klickar du i ett fält. Fält Navigera mellan fält 1lVWDIlOW 7$%%HOOHU1('3,/ ) UHJnHQGHIlOW 6.,)7+7$%%HOOHU1('3,/ Numeriskt fält.don\odwru ) Går till nästa fält. Går till föregående fält. Startar kalkylatorn. 15

18 Datumfält.DOHQGHU ) Kryssruta 0DUNHUDUHOOHUVWlQJHUDY 0(//$16/$* Startar kalendern. Växlar mellan att markera och avmarkera en kryssruta. Zoomningsfält =RRPDHOOHUEOlGGUD Kalender &75/+% Startar motsvarande zoomningssession. Redigera 1lVWDPnQDG 1 ) UHJnHQGHPnQDG 3 1lVWDnU &75/+1 ) UHJnHQGHnU &75/+3 Hjälp 2P.DOHQGHU " 2P%DDQ(53 Övriga funktioner 2. 5(785 $YEU\W (eller(6&$3(,gdj '(/ Kalkylator 5HWXU $YVOXWD Visar nästa månad. Visar föregående månad. Visar nästa år. Visar föregående år. Visar hjälpinformation om kalendern. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Avslutar kalendern och överför det markerade datumet till fältet som kalendern startades från. Avslutar kalendern. Datumet överförs inte till fältet som kalendern startades från. Visar och markerar aktuellt systemdatum. Avslutar kalkylatorn och överför det beräknade resultatet till fältet som kalkylatorn startades från. Avslutar kalkylatorn. Det beräknade resultatet överförs inte till fältet som kalkylatorn startades från. 16

19 ,QYHUW Textredigeraren Växlar mellan motsatta tangentfunktioner. Dessa är tangenterna Sine/Asine, Cosine/Acosine, Tangent/Atangent och Logarithm/Logarithm10. Arkiv,PSRUWHUDILO ([SRUWHUDILO 6SDUD 6NULYXW bqgudq\fnhorug.rssodiunq 6QDEENRSLHUDWH[W $YVOXWD $/7+) Infogar innehållet i en fil i den aktuella texten. Du måste ange filens sökväg. Skriver texten till en fil. Du måste ange filens sökväg. Sparar den aktuella texten och fortsätter att redigera den. Skriver ut en eller flera texter på en skrivare, till en fil eller på skärmen. Visar textens egenskaper som språk, textnummer, textgrupp och datum när texten senast ändrades. Du kan ändra textbeskrivningen och ange nyckelord som kan användas för att söka efter text vid ett senare tillfälle. Kopplar från texten från komponenten som den är länkad till. Du kan t.ex. använda det här alternativet för att ta bort text från en affärspartner, försäljningsorder eller annan komponent som texten är länkad till. Texten raderas inte utan finns kvar i databasen. Väljer befintlig text som visas skrivskyddad. Du kan kopiera texten (delar av den) till Urklipp och klistra in den i aktuell text. Avslutar redigeraren. Du kan spara ändringarna. Redigera bqgudvsunn.rslhudbqgudvsunn Väljer ett nytt språk och skriver in texten på det språket. Du kan även definiera nyckelord för texten på det nya språket. Textnumret och textgruppen förblir desamma. Väljer ett nytt språk och kopierar texten till det språket. Du kan t.ex. översätta texten eller delar av den. Textnyckelorden kopieras till det nya språket. Textnumret och textgruppen förblir desamma. Alternativ 6WDUWD]RRPQLQJVVHVVLRQ 9LVDHWLNHWWEHVNULYQLQJ Hittar en programkomponent och kopierar en hypertextlänk till komponenten i texten. Du kan t.ex. inkludera en länk till en etikett, en session eller ett formulärfält. Visar beskrivningen för den markerade hypertextlänkskoden i statusfältet i Redigeraren. Du måste markera hypertextlänkskoden. Använd t.ex. den här funktionen för att kontrollera att du har infogat rätt etikett. 17

20 9lOMDYVQLWW Startar en session med en översikt över hjälpavsnitt. Använd den här sessionen för att hitta ett hjälpavsnitt. Klicka på OK för att infoga hypertextlänken i texten vid markörens position. Använd den här funktionen t.ex. för att söka efter och infoga hypertextlänkar i hjälpavsnitt. Hjälp +MlOS Visar hjälpinformation om Textredigeraren. Diagramredigeraren Arkiv 'LDJUDP 8QGHUKnOOGLDJUDPW\SHU,Q 8W 6NULYXW 6SDUD $YVOXWD &75/+3 &75/+6 $/7+) Väljer ett diagram som ska visas eller behåller tillgängliga diagram. Underhåller diagramtyper. Importerar data från BaanERP-programmet. Exporterar data från BaanERP-programmet. Skriver ut det aktuella diagrammet. Sparar det aktuella diagrammet. Avslutar Diagramredigeraren. Redigera 9lOMHUGLDJUDPW\S 5LWD &75/+5 Väljer den diagramtyp som du vill använda. Återskapar diagrammet. 'DWD 'DWD.DWHJRUL.DWHJRUL ) UVWD &75/++20( Ökar skalan på dataaxeln och visar färre datavärden. Minskar skalan på dataaxeln och visar fler datavärden. Ökar skalan på kategoriaxeln och visar färre datavärden. Minskar skalan på kategoriaxeln och visar fler kategorivärden. Visar första uppsättning kategorivärden. ) UHJnHQGH 3*83 Visar föregående uppsättning kategorivärden. 18

21 1lVWD 3*'1 Visar nästa uppsättning kategorivärden. 6LVWD &75/+(1' Visar den sista uppsättningen kategorivärden. Attribut 5XEULN )RWQRW ) UNODULQJ &LUNHOGLDJUDP &LUNHOVHJPHQW *UDI 6HULH $[HO 3URMHNWLRQ Anger attributen för diagrammets huvudrubrik och underrubrik. Anger attributen för en eller flera fotnoter. Anger attributen för en förklaring. Anger attributen för ett cirkeldiagram. Anger attributen för ett cirkelsegment. Anger attributen för en graf. Anger attributen för en serie. Anger attributen för en axel. Anger attributen för en projektionslinje. En projektionslinje delar in ett diagram i olika projektionsområden med hjälp av diagrammets attribut. Data 5XEULN )RWQRW 'RPlQ 8SSVlWWQLQJ 'DWDYlUGHQ $[HO 3URMHNWLRQ Alternativ 7HFNHQVQLWW Definierar eller ändrar diagrammets rubrik och underrubrik. Definierar eller ändrar diagrammets fotnot. Definierar eller ändrar domäner för data, kategorier och serier. En domän är ett intervall med ett ingångsvärde, ett slutvärde och en stegstorlek som anger möjliga värden. Definierar eller ändrar en uppsättning (grupp) relaterade etiketter som ska visas på en axel. Definierar eller ändrar de verkliga datavärden som ska visas i diagrammet. Definierar eller ändrar diagrammets koordinatsystem. Du kan definiera x-, y- och z-axeln. Definierar eller ändrar en projektionslinje. En projektionslinje delar in ett diagram i olika projektionsområden med hjälp av diagrammets egna attribut. Definierar och väljer de teckensnitt som ska användas i diagramrubriker och diagrametiketter. 19

22 )O\WWDI QVWHU )O\WWDWH[W bqgudflunhogldjudp bqgudjudi Flyttar diagramkomponenter i visningsområdet. Flyttar text i diagramkomponenterna. Ändrar datavärden i ett cirkeldiagram. Ändrar datavärden i en graf. Hjälp $QYlQGDVHVVLRQ ) 2P%DDQ(53 Visar hjälpinformation om hur du använder Diagramredigeraren. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Visa bläddrare Arkiv $YVOXWD $/7+)eller(eller $ Avslutar Visa bläddrare. Alternativ *nwloovlgdq 6 NWHFNHQVWUlQJ *eller &75/+)eller Visar den angivna sidan. Söker efter en viss teckensträng. 6 NQlVWDI UHNRPVW )eller /lvvoxwhw 5 Söker efter nästa förekomst av den angivna textsträngen. Visar sista sidan. Om nya data tas emot visas den sista sidan var femte sekund. Funktionen Läs slutet används för att visa långa eller oavslutade rapporter och den avslutas om du anger ett annat kommando. Hjälp +MlOS " Visar hjälpinformation om hur du använder Visa bläddrare. 20

23 2P%DDQ(53 Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Övriga funktioner ) UVWDVLGDQ 7eller +20( ) UHJnHQGHVLGD 3eller 3*83 1lVWDVLGD 1eller 3*'1 Visar rapportens första sida. Visar rapportens föregående sida. Visar rapportens efterföljande sida. 6LVWDVLGDQ %eller (1' Visar rapportens sista sida. %OlGGDEDNnW 833,/ %OlGGDIUDPnW 1('3,/ %OlGGUDnWK JHU +g*(53,/eller 7$%% %OlGGUDnWYlQVWHU 9b167(53,/ $YEU\WnWJlUG (6&eller '(/ Flyttar uppåt/bakåt en rad i rapporten. Flyttar nedåt/framåt en rad i rapporten. Flyttar ett steg åt höger i rapporten. Flyttar ett steg åt vänster i rapporten. Slutar bearbeta rapporten. 21

24 22

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Outlook 2010 kalender m.m.

Outlook 2010 kalender m.m. Outlook 2010 kalender m.m. Kalmar kommun, datautbildningar 1 ( 13) 2016-03-02 Innehåll Kalendern... 3 Anpassa programfönstret... 3 Vyer i Kalendern... 3 Skapa avtalade tider... 4 Skriv direkt i kalendern...

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND OUTLOOK XP/2002 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer