BaanERP Referenshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BaanERP Referenshandbok"

Transkript

1 BaanERP Referenshandbok Copyright 1998 Baan Development B.V. The Netherlands Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående varning. Ingen del av det här dokumentet får återges, lagras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan särskilt skriftligt tillstånd från Baan Development B.V. Baan Development B.V. ansvarar inte för eventuella skador som uppstår, direkt eller indirekt, på grund av fel eller utelämnanden i programvaran eller avvikelser mellan programvaran och informationen i detta dokument. Dokumentnr. U7044A SE

2 Innehållsförteckning Menybläddraren 1 Skrivbordshanteraren 2 Dynamic Menu Browser 3 Arbetsflödesklient 5 Arbetsflödeshanterare 7 Processdiagram 10 Sessionsfönster 12 Fält 15 Kalender 16 Kalkylator 16 Textredigeraren 17 Diagramredigeraren 18 Visa bläddrare 20

3 Menybläddraren Arkiv. USURJUDP $YVOXWD $/7+) Kör angivet program eller session. Du kan ange argument till programmet om det behövs. Avslutar Menybläddraren. Sök Obs!: (IWHUEHVNULYQLQJ (IWHUNRG ) UVWD 1lVWD ) UHJnHQGH 6LVWD Första gången du använder funktionen Sök laddas menyinformationen i datorns minne. Detta tar en stund. Söker efter och väljer en post baserat på dess beskrivning (eller delar av den). Söker efter och väljer en post baserat på dess kod (eller delar av den). Väljer första förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer nästa förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer föregående förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer den sista förekomsten av den angivna beskrivningen eller koden. Alternativ 2EMHNWWLOOVNULYERUG %\WI UHWDJ 6WDQGDUGHU Lägger till den valda sessionen (sessionerna) till den markerade gruppen på skrivbordet. Använd den här funktionen om du skapar eller ändrar ett skrivbord. Skrivbordshanteraren måste köras och en grupp måste vara markerad. Ändrar det aktuella företagsnumret. Detta kan bara utföras för ett företag med samma paketkombination som det aktuella företaget. Väljer eller definierar ikonerna som används av Menybläddraren. Hjälp,QQHKnOO 6 NHIWHUKMlOSRP $QYlQGDVHVVLRQ Visar flikarna Innehåll, Index och Sök i tillgänglig hjälpinformation. Visar hjälpinformation om den markerade sessionen. Visar hjälpinformation om hur du använder Menybläddraren. 1

4 2P%DDQ(53 Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Skrivbordshanteraren Arkiv 1\WW gssqd 6SDUD 6SDUDVRP 7DERUW (JHQVNDSHU. USURJUDP $YVOXWD &75/+6 $/7+) Skapar ett nytt skrivbord. Öppnar ett skrivbord. Sparar ett skrivbord och dess grupper, element och egenskaper. Sparar en kopia av ett skrivbord under ett annat namn. Tar bort ett skrivbord och dess grupper och element. Redigerar skrivbordets egenskaper. Exempel på egenskaper är skrivbordskod, rubrik och användarbehörighet. Kör angivet program eller session. Du kan ange argument till programmet om det behövs. Avslutar Skrivbordshanteraren. Redigera 1\JUXSS 1\WWHOHPHQW (JHQVNDSHU 7DERUW.RSLHUD Skapar en ny (under)grupp på det aktuella skrivbordet. Skapar ett nytt element (program eller session) på det aktuella skrivbordet. Redigerar egenskaperna för en markerad grupp eller markerat element. Tar bort en markerad grupp eller markerat element. Kopierar en markerad grupp eller ett markerat element och dess egenskaper. Alternativ 2UGQDDXWRPDWLVNW 0LQLPHUDYLGDQYlQGQLQJ %\WI UHWDJ 6WDQGDUGHU Ordnar grupper och element jämnt fördelade på skrivbordet. Minimerar ett programfönster när programmet startar. Ändrar det aktuella företagsnumret. Detta kan bara utföras för ett företag med samma paketkombination som det aktuella företaget. Definierar färger, standardbredd och höjd på gruppfönstret samt avståndet mellan gruppikoner som används av Skrivbordshanteraren för den aktuella användaren. 2

5 Urklipp.OLSSXW.RSLHUD.OLVWUDLQ &75/+; &75/+& &75/+9 Tar bort det markerade elementet från skrivbordet och kopierar det till Urklipp. Kopierar det markerade elementet till Urklipp. Elementen tas inte bort från skrivbordet. Kopierar innehållet i Urklipp till skrivbordet eller till den markerade gruppen på skrivbordet. Program 0HQ\EOlGGUDUHQ Startar Menybläddraren. Fönster gyhuodssdqgh 6LGDYLGVLGD 2UGQDLNRQHU 9lOMJUXSS Ordnar fönstren med öppnade grupper på skrivbordet. Fönstren placeras ovanpå varandra (överlappande). Ordnar fönstren med öppnade grupper på skrivbordet. Fönstren placeras sida vid sida utan att överlappa. Ordnar elementen i en grupp eller gruppikonerna på skrivbordet. Elementen eller grupperna ordnas uppifrån och ned och från vänster till höger. Väljer en grupp från en lista med grupper på skrivbordet. Hjälp,QQHKnOO $QYlQGD6NULYERUGVKDQWHUDUHQ 2P%DDQ(53 Visar flikarna Innehåll, Index och Sök i tillgänglig hjälpinformation. Visar hjälpinformation om hur du använder Skrivbordshanteraren. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Dynamic Menu Browser 5ROOHU 3URFHVV 5HGVNDS Dubbelklicka på ikonen om du vill visa processer som tilldelats en roll eller om du vill visa underroller. Dubbelklicka på ikonen om du vill visa processaktiviteterna. Dubbelklicka på ikonen om du vill visa processens hjälpsessioner. 3

6 6HVVLRQ 0DQXHOODNWLYLWHW $QQDWSURJUDP Aktiviteten är en BaanERP-session. Dubbelklicka på ikonen om du vill starta motsvarande session. Aktiviteten är en manuell aktivitet. Om du vill visa instruktioner för aktiviteten markerar du den och klickar sedan på Hjälp i verktygsfältet. Aktiviteten är ett externt program, t.ex. Microsoft Word. Dubbelklicka på ikonen om du vill starta programmet. Hjälp +MlOS ) Visar allmän hjälpinformation om den markerade aktiviteten eller processen. Arkiv gssqddood &75/+2 8SSGDWHUD ) $YVOXWD $/7+) Öppnar alla menyer. Uppdaterar diagrammet med den senaste informationen. Avslutar Dynamic Menu Browser. Sök (IWHUEHVNULYQLQJ &75/+) Söker efter och väljer en post baserat på dess beskrivning (eller delar av den). (IWHUNRG ) UVWD 1lVWD ) UHJnHQGH 6LVWD &75/+* &75/+6.,)7+* Söker efter och väljer en aktivitet baserat på sessionens kod (eller delar den) som motsvarar aktiviteten. Väljer första förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer nästa förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer föregående förekomst av den angivna beskrivningen eller koden. Väljer den sista förekomsten av den angivna beskrivningen eller koden. Program 6WDUW ) Startar sessionen som motsvarar den markerade aktiviteten, startar det externa programmet eller visar processdiagrammet för den markerade processen. 4

7 %\WI UHWDJ ). USURJUDP ) Ändrar det aktuella företagsnumret. Detta kan bara utföras för ett företag med samma paketkombination som det aktuella företaget. Kör angivet program eller session. Du kan ange argument till programmet om det behövs. Arbetsflödesklient Kalkylblad 1\WW gssqd Skapar ett nytt kalkylblad. Det nya kalkylbladet får standardlayout. Väljer och öppnar ett kalkylblad. 6WlQJ 6SDUD Stänger det aktiva kalkylbladet. Du kan spara ändringarna. Sparar det aktiva kalkylbladet. 6SDUDVRP 7DERUW (JHQVNDSHU Sparar det aktiva kalkylbladet under ett nytt namn. Tar bort det aktiva kalkylbladet. Om kalkylbladet är ett standardkalkylblad tas det inte bort utan stängs. Visar och ändrar kalkylbladets egenskaper. $YVOXWD.DON\OEODGVQXPPHU $/7+) Allmänna egenskaper för kalkylblad omfattar dess namn, uppdateringsintervall och funktionen för automatisk inläsning vid start. Detaljerade kalkylbladsegenskaper omfattar information om kolumnerna som visas, placering på skärmen, dataintervallet som visas, sorteringsordning och om du kan använda funktionen Sök för kolumndata. Avslutar sessionen Arbetsflödesklient. Visar det markerade kalkylbladet. Redigera,QLWLHUD.RQWUROOHUD Skapar en ny processförekomst. Det första arbetsmomentet i processförekomsten som du väljer läggs till i arbetslistan. Visar detaljerad information om det markerade arbetsmomentet. Informationen omfattar prioritet, startdatum och attribut. 5

8 9LVD +LVWRULN 8WI U Visar processdiagrammet. I diagrammet visas status för varje aktivitet. Visar statusändringar för processförekomsten samt datum och tid när ändringarna skedde. Startar BaanERP-sessionen eller det externa program som motsvarar markerad aktivitet. Om aktiviteten är en manuell aktivitet, visas arbetsinstruktioner. $YVOn Skickar arbetsmomentet till Arbetsflödeshanteraren och avslutar sessionen. Du kan bifoga en kommentar. Arbetsmomentet får status avbruten och tas bort från arbetslistan. Om du inte kan starta en session eller utföra den manuella aktiviteten kan du avslå arbetsmomentet. 6WRSSD 6lWWLQ /ljjwloonrpphqwdu Stoppar temporärt arbetet med det markerade arbetsmomentet som får status stoppad och står kvar i arbetslistan. Det tas dock bort från andra användares arbetslista. Lägger till ett attribut till den aktuella processförekomsten. Du kan t.ex. lägga till en referens till en fil eller till en bild. Lägger till en kommentar till det aktuella arbetsmomentet. 6 N Söker efter ett visst arbetsmoment. Du anger egenskaperna som du vill söka efter och vilka kolumner som ska genomsökas i sessionen Uppgifter om konfiguration av kalkylblad. Välj Egenskaper på Kalkylblad-menyn och sedan Uppgifter. Visa 9LVDNROXPQHU 6RUWHUDLVWLJDQGHRUGQLQJ 6RUWHUDLIDOODQGHRUGQLQJ 8SSGDWHUD Verktyg 5HGVNDS Väljer vilka kolumner som ska visas i kalkylbladet. Visar arbetsmomenten i den markerade kolumnen i stigande alfanumerisk ordning. Visar arbetsmomenten i den markerade kolumnen i fallande alfanumerisk ordning. Uppdaterar kalkylbladet. De senaste arbetsmomenten från arbetsflödesdatabasen läggs till och alla arbetsmomenten visas med aktuell status. Visar de redskap som är länkade till det markerade arbetsmomentet. Ett redskap är en lista med hjälpsessioner som du kan starta. Du kan t.ex. skriva ut och visa rapporter. 6

9 . UVHVVLRQ. USURJUDP $OWHUQDWLY Startar en BaanERP-session. Du måste ange en sessionskod. Startar ett externt program. Du måste ange enhet och sökväg till programmet. Visar och ändrar egenskaper och alternativ för fönstren i Arbetsflödesklienten. Hjälp +MlOSI UUDGNROXPQ Om du har markerat ett arbetsmoment (en rad) visas hjälpinformation om arbetsmomentet. Du kan välja att visa allmän eller specifik hjälp. Om du väljer en kolumn visas en förklaring till kolumnens data. Arbetsflödeshanterare Kalkylblad Förutom menyalternativen på Kalkylblad-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Kalkylblad-menyn i Arbetsflödeshanteraren. gssqdvwdqgdug Öppnar ett fördefinierat kalkylblad. Varje kalkylblad visar arbetsflödesdata med specifika inställningar. Undermenyn Öppna standard 'HDGOLQHV 8QGDQWDJVDNWLYLWHWHU 8QGDQWDJOlJHQ $WWWU\FNDV /HGWLG 3ULRULWHW $UEHWVEHODVWQLQJ Det här kalkylbladet visar arbetsmomenten för processerna eller aktiviteterna med en deadline som har passerats. Det här kalkylbladet visar arbetsmoment med status avbruten. Det här kalkylbladet visar lägesförekomster med status avbruten. Det här kalkylbladet visar arbetsmoment som ska tryckas. Välj Omplanera arbetsmoment på Administration-menyn om du vill planera vilka arbetsmoment som ska tryckas. För varje arbetsmoment visar kalkylbladet den tid som förflutit mellan att arbetsmomentet placerades i användarens arbetslista och när arbetsmomentet slutförts. Om arbetsmomentet inte är slutfört används dagens datum och klockslag för att beräkna ledtiden. Det här kalkylbladet visar arbetsmomentets prioritet. För processförekomsterna med status aktiv eller avbruten visas de arbetsmoment som har ett av följande statusvärden: aktiverad, aktiv, avbruten, ansvarig eller stoppad. Det här kalklybladet visar aktivitetens arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är antalet arbetsmoment som väntar på att utföras. 7

10 'HDGOLQHDNWLYLWHWHU 'HDGOLQHSURFHVVHU $NWLYDSURFHVVHU. PHGDQYlQGDUH Det här kalkylbladet visar arbetsmomenten med en deadline som har passerats eller där deadlinen närmar sig. Det här kalkylbladet visar arbetsmomenten med en deadline som har passerats eller där deadlinen närmar sig. Det här kalkylbladet visar processens arbetsbelastning. Processens arbetsbelastning är antalet processförekomster som finns i arbetsflödesdatabasen. Arbetsbelastningen är antalet arbetsmoment som väntar på att utföras av olika användare. Arbetsmoment som kan utföras av flera användare läggs till i dessa användares köer. 3ODQODJG 8SSWDJHQ /ljhq Det här kalkylbladet visar planlagda arbetsmoment och användarna som arbetsmomenten planerats för. Det här kalkylbladet visar låsta arbetsmoment. Arbetsmomentet är låst om det har ett av följande statusvärden: aktiv, stoppad, planerad eller reklamerad. Lås upp ett arbetsmoment med alternativet Lås upp arbetsmoment. Det här kalkylbladet visar lägesförekomsterna som har status aktiv. Redigera Förutom menyalternativen på Redigera-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Kalkylbladmenyn i Arbetsflödeshanteraren. 3ULRULWHWEHVNULYQLQJ Ändrar prioritet eller beskrivning för den markerade processförekomsten. 'HDGOLQH Ändrar deadlinedatum och -tid för det markerade arbetsmomentet. 8SSJLIWHU Visar uppgifterna för förekomst av arbetsflödesprocesser. $WWULEXW Ändrar arbetsflödesattribut för den markerade processförekomsten. Du måste ange lösenord. 8QGDQWDJO VW Ändrar status för det markerade arbetsmomenten till behandlad. Om du har slutfört ett arbetsmoment som har status avbruten eller om du har löst problemet på ett annat sätt, kan du ändra status till behandlad. Alternativet finns på kalkylbladen Undantagsaktiviteter och Undantag lägen. 7DERUWXQGDQWDJ Tar bort det markerade arbetsmomentet. Var försiktig när du använder det här alternativet! Om problemet inte kan lösas kan du ta bort arbetsmomentet. Om du gör det kan inte övriga arbetsmoment i processförekomsten utföras och processförekomsten kan inte slutföras. Exempelvis kan en inköpsorder ignoreras. 8

11 Alternativen finns på kalkylbladen Undantagsaktiviteter och Undantag lägen. /nvxssduehwvprphqw Tar bort det markerade arbetsmomentet. Alternativet finns på kalkylbladet Upptagen. Visa Förutom menyalternativen på Visa-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Visa-menyn i Arbetsflödeshanteraren. ) UNODULQJ Visar färgmarkeringarna som indikerar status för processförekomsten eller arbetsmomentet i kalkylbladet. Verktyg Förutom menyalternativen på Verktyg-menyn i Arbetsflödesklienten, finns följande alternativ på Verktygmenyn i Arbetsflödeshanteraren. bqgudo VHQRUG Definierar eller ändrar lösenordet som du måste ange för att utföra vissa av funktionerna i Arbetsflödeshanteraren. Rapporter /HGWLG $UEHWVEHODVWQLQJ 9lQWHWLG 5HVXUVHU $NWLYLWHWHUSHUDQYlQGDUH $QYlQGDUHSHUDNWLYLWHW 'HDGOLQH Skriver ut en rapport med ledtider för ett intervall av processer. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över arbetsbelastningar för ett intervall av processförekomster och arbetsmoment. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över väntetider för ett antal processförekomster och arbetsmoment. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över den tid det tog att slutföra ett intervall av processförekomster och arbetsmoment. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över tiden som en användare spenderat på ett intervall med specifika processer. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. Skriver ut en rapport över användare som spenderat tid på arbetsmoment i ett specifikt intervall med processer. För varje användare kan du skriva ut minimitider, maxtider, genomsnittstider och totaltider. Skriver ut en rapport över antalet gånger som processförekomsterna och arbetsmomenten slutfördes efter att deadlinen passerats. Du kan skriva ut minimivärden, maxvärden och genomsnittsvärden. 9

12 Administration /ljjwloodqylqgduh 7LOOJlQJOLJKHW 2PSODQHUDDUEHWVPRPHQW 2PSODQHUDDUEHWVOLVWD Tilldelar anställda roller som är länkade till en projektmodell. Sessionen Anställda per roll och projektmodell startar. Skriver in tillgänglighetsdata i kalendrarna. Sessionen Kalender startar. Lägger till eller tar bort det markerade arbetsmomentet i användarens arbetslista. Omplanerar den markerade användarens arbetslista. Alternativet finns på kalkylbladet Kö (med användare). %RNDDQVYDULJLJHQ /ljjwlooldunly.rqwuroohudi OMGULNWLJKHW +DQWHUDUH 3ODQHULQJVI UIUnJQLQJDU 7LGVI UIUnJQLQJDU Väljer en användare till ny arbetsflödeshanterare för aktuell processförekomst. Om du avslutar sessionen Arbetsflödeshanteraren kan du inte längre utföra funktioner för arbetsflödesledning för processförekomsten. Arkivera och/eller ta bort processförekomster som har status slutförda eller borttagna. Kontrollera följdriktigheten i arbetsflödesdatabasen som används och/eller den arkiverade arbetsflödesdatabasen. Visar de aktiva processerna för planerare och timerhanterare. Visar planeringsförfrågningskön. Sessionen Förfrågningar om arbetsflödesplanering startar. Om du vill planlägga alla arbetsmoment som finns för planläggning väljer du Planera alla arbetsflödesobjekt på Särskild-menyn. Visar tidsförfrågningskön. Sessionen Timer för arbetsflöde startar. Om du vill flytta alla arbetsmoment från tidsförfrågningskön till planeringsförfrågningskön väljer du Flöda alla tidsförfrågningar på Särskild-menyn. Processdiagram Modell 6WlQJ (JHQVNDSHU 6NULYXW $YVOXWD Stänger den aktiva processen. Visar grundläggande information om den aktiva processen. Skriver ut det aktiva processdiagrammet eller information om diagramkomponenterna. Avslutar processdiagrammet. 3URFHVVQDPQ På Modell-menyn visas de öppna processerna. Här väljer och aktiverar du en process. 10

13 Visa,QIRPDWHULDO 5HGVNDS 3URFHVVIXQNWLRQHU 5HVXUVLQVWlOOQLQJDU Övriga funktioner =RRPDXW Visar det administrativa organisationsdokument som är länkat till den markerade aktiviteten. Visar de redskap som är länkade till den markerade aktiviteten. Ett redskap är en lista med hjälpsessioner som du kan starta. Du kan t.ex. skriva ut och visa rapporter. Visar de redskap som är länkade till den aktuella processen. Definierar färger och storlek på symbolerna som används i processdiagrammen. Visar föregående nivå i processtrukturen. 3URFHVV =RRPDLQ 5ROOHU Om den markerade aktiviteten representerar en kapslad process visas den process som hör samman med aktiviteten. En skuggmarkering indikerar att aktiviteten representerar en process. Visar de roller som är länkade till aktiviteten. 6HVVLRQ Aktiviteten representerar en BaanERP-session. 0DQXHOO Aktiviteten representerar en manuell aktivitet. $QQDW Aktiviteten representerar ett externt program. 5HGVNDS 8WO VDUH 7LPHU %DWFK $XWRPDWLVNN UQLQJ Hjälpsessioner definieras för aktiviteten. Om du vill visa ett processdiagram med hjälpsessionerna klickar du på den här ikonen. Om du använder Arbetsflödesklienten utlöser aktiviteten start av eller fortsättningen på den relaterade processen. Om du använder Arbetsflödesklienten startar en timer sessionen eller processen som är länkad till aktiviteten. Om du använder Arbetsflödesklienten är aktiviteten en del av ett batchjobb som även innehåller andra arbetsmoment för aktiviteten. Om du använder Arbetsflödesklienten utförs automatiskt sessionen eller processen som är länkad till aktiviteten. 11

14 +MlOS Om specifik hjälp är tillgänglig visas den. +MlOS Visar den allmänna hjälpen för aktiviteten. Sessionsfönster Arkiv 1\WW &75/+1 Skapar en ny post. gssqd gssqdvnulyvn\ggdg 6SDUD &75/+2 &75/+6 Ändrar den markerade postens data. Visar den markerade postens data. Sparar de data du har angett. 6NULYXW &75/+3 Skriver ut en rapport med markerade data. Du kan skriva ut rapporten till en fil, skrivare eller på skärmen. $YVOXWD $/7+) Avslutar sessionen utan att spara data. Redigera cqjud &75/+= Återställer ändringarna som du har gjort efter att du öppnade eller sparade posten. Tryck på CTRL+Z för att visa ändringarna igen. 6 N &75/+) Söker efter en viss post. Du kan ange ett eller flera fält som sökargument..rslhud 7DERUW &75/+' &75/+'(/ Kopierar den markerade posten. Du kan endast kopiera poster till det aktuella VRC-paketet. Tar bort de markerade posterna. 7DERUWLQWHUYDOO 7H[W &75/+7 Tar bort ett intervall med poster. Välj först alternativet och ange sedan intervallet. Skapar eller visar den text som är länkad till den markerade posten. Om texten finns i ett annat VRC-paket kan du kopiera texten till det aktuella VRC-paketet. 12

15 Visa 6RUWHUDHIWHU )LOWHU 8SSGDWHUD ) Visar vilka sorteringsordningar du kan välja för posterna. Filtrerar fram de poster som du vill se. Du kan ange urvalskriterier för flera fält. Uppdaterar aktuella sessionsdata. Använd det här alternativet om du har ändrat sessionsdata i en annan, relaterad, session. 8SSGDWHULQJVWDNW Definierar tidsintervallet med vilket sessionsdata uppdateras. Grupp 1\WW &75/+* Skapar eller söker efter en ny grupp. 6 N.RSLHUD ) UVWD Skapar eller söker efter en ny grupp. Kopierar ett intervall med poster från en grupp till en annan. Visar posten (posterna) i den första gruppen. ) UHJnHQGH &75/+3*83 Visar posten (posterna) i föregående grupp. 1lVWD &75/+3*'1 Visar posten (posterna) i nästa grupp. 6LVWD Visar posten (posterna) i den sista gruppen. Arbetsflöde $YEU\W 6WRSSDU $YVOn 1lVWD $NWXHOO Avslutar sessionen. Arbetsmomentet får inte status slutförd och blir kvar i arbetslistan. Stoppar temporärt arbetet med arbetsmomentet som får status stoppad och blir kvar i arbetslistan. Den tas dock bort från andra användares kalkylblad. Skickar arbetsmomentet till Abetsflödeshanteraren och avslutar sessionen. Arbetsmomentet tas bort från arbetslistan. Sparar data för den aktuella aktiviteten och ger den status slutförd. Laddar data för nästa arbetsmoment i arbetslistan som använder samma session för samma aktivitet. Uppdaterar data för det aktuella arbetsmomentet. Du kan t.ex. använda det här alternativet för att gå tillbaka till ursprungliga arbetsflödesdata. 13

16 Verktyg.DON\ODWRU ).DOHQGHU ) 'LDJUDP * UMREE 5RWHUDYDOXWRU &75/+5 $OWHUQDWLY Program /LVWD YHUVHVVLRQVVSHFLILNDDOWHUQDWLY Startar kalkylatorn. Om det aktuella fältet är numeriskt trycker du på F2 för att starta kalkylatorn. Startar kalendern. Om det aktuella fältet är numeriskt trycker du på F2 för att starta kalendern. Startar Diagramredigeraren som du använder för att skapa eller visa ett diagram med valda data. Diagramredigeraren kan endast startas i sessioner där diagram kan skapas. Anger att en session ska köras som ett jobb en viss tidpunkt. Du kan skapa ett nytt jobb eller lägga till den aktuella sessionen till ett befintligt jobb. Visar, i turordning, beloppen i företagets lokala valuta. Anger om du vill spara sessionsfönstrets storlek och placering samt verktygsfältens placeringar. Använder de alternativ som är specifika för den aktuella sessionen. Startar t.ex. sessioner som är relaterade till den aktuella sessionen. Fönster 6SDUDVRPVWDQGDUG $QYlQGVRPVWDQGDUG /nvnroxpqhu /nvxssnroxpqhu 9l[ODWLOOXSSJLIW $/7+) Sparar urvalskriterierna som standard för den aktuella sessionen. Använder urvalskriterierna som standard för den aktuella sessionen. De markerade kolumnerna syns även när du horisontellt rullar översiktssessionen. Kolumnerna flyttas till vänster i sessionsfönstret. Ångrar funktionen Lås kolumner. Du behöver inte markera kolumnerna. Växla mellan översiktssessionen och en öppen uppgiftssession. Hjälp +MlOSDYVQLWW $NWXHOOVHVVLRQ ) 3URFHVVHU 5HIHUHQV Visar flikarna Innehåll, Index och Sök i tillgänglig hjälpinformation. Visar hjälpinformation om aktuella session. Om du har markerat ett fält och trycker på F1 visas hjälptexten om fältet. Väljer en process. Du kan sedan visa hjälpinformation om processen eller aktiviteten. Visar hjälpavsnitten för BaanERP-sessioner och grundläggande funktioner. 14

17 2UGOLVWD $QYlQGD+MlOSHQ 2P%DDQ(53 Visar en hjälpfil med termer och definitioner för BaanERP. Visar hjälpavsnitt om hur du visar olika typer av hjälpinformation. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Övriga funktioner ) UVWDSRVWHU &75/++20( Visar de första posterna i en grupp. ) UHJnHQGHSRVWHU 3*83 Visar föregående poster i en grupp. 1lVWDSRVWHU 3*'1 Visar efterföljande poster i en grupp. 6LVWDSRVWHU &75/+(1' Visar de sista posterna i en grupp. 1lVWDWDEE ) UHJnHQGHWDEE 6NlUPGXPS 9DGlUGHWWD" &75/+7$%% &75/+6.,)7+7$%% $/7+35,176&51 Går till nästa tabb i sessionen. Går till föregående tabb i sessionen. Skickar en skärmdump av det aktiva fönstret till Windows Urklipp. Ändrar markören till ett frågetecken. Om du vill visa popuphjälp som kortfattat beskriver ett alternativ, klickar du på menyalternativet, knappen eller knappen i verktygsfältet. Om du vill visa fälthjälpen klickar du i ett fält. Fält Navigera mellan fält 1lVWDIlOW 7$%%HOOHU1('3,/ ) UHJnHQGHIlOW 6.,)7+7$%%HOOHU1('3,/ Numeriskt fält.don\odwru ) Går till nästa fält. Går till föregående fält. Startar kalkylatorn. 15

18 Datumfält.DOHQGHU ) Kryssruta 0DUNHUDUHOOHUVWlQJHUDY 0(//$16/$* Startar kalendern. Växlar mellan att markera och avmarkera en kryssruta. Zoomningsfält =RRPDHOOHUEOlGGUD Kalender &75/+% Startar motsvarande zoomningssession. Redigera 1lVWDPnQDG 1 ) UHJnHQGHPnQDG 3 1lVWDnU &75/+1 ) UHJnHQGHnU &75/+3 Hjälp 2P.DOHQGHU " 2P%DDQ(53 Övriga funktioner 2. 5(785 $YEU\W (eller(6&$3(,gdj '(/ Kalkylator 5HWXU $YVOXWD Visar nästa månad. Visar föregående månad. Visar nästa år. Visar föregående år. Visar hjälpinformation om kalendern. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Avslutar kalendern och överför det markerade datumet till fältet som kalendern startades från. Avslutar kalendern. Datumet överförs inte till fältet som kalendern startades från. Visar och markerar aktuellt systemdatum. Avslutar kalkylatorn och överför det beräknade resultatet till fältet som kalkylatorn startades från. Avslutar kalkylatorn. Det beräknade resultatet överförs inte till fältet som kalkylatorn startades från. 16

19 ,QYHUW Textredigeraren Växlar mellan motsatta tangentfunktioner. Dessa är tangenterna Sine/Asine, Cosine/Acosine, Tangent/Atangent och Logarithm/Logarithm10. Arkiv,PSRUWHUDILO ([SRUWHUDILO 6SDUD 6NULYXW bqgudq\fnhorug.rssodiunq 6QDEENRSLHUDWH[W $YVOXWD $/7+) Infogar innehållet i en fil i den aktuella texten. Du måste ange filens sökväg. Skriver texten till en fil. Du måste ange filens sökväg. Sparar den aktuella texten och fortsätter att redigera den. Skriver ut en eller flera texter på en skrivare, till en fil eller på skärmen. Visar textens egenskaper som språk, textnummer, textgrupp och datum när texten senast ändrades. Du kan ändra textbeskrivningen och ange nyckelord som kan användas för att söka efter text vid ett senare tillfälle. Kopplar från texten från komponenten som den är länkad till. Du kan t.ex. använda det här alternativet för att ta bort text från en affärspartner, försäljningsorder eller annan komponent som texten är länkad till. Texten raderas inte utan finns kvar i databasen. Väljer befintlig text som visas skrivskyddad. Du kan kopiera texten (delar av den) till Urklipp och klistra in den i aktuell text. Avslutar redigeraren. Du kan spara ändringarna. Redigera bqgudvsunn.rslhudbqgudvsunn Väljer ett nytt språk och skriver in texten på det språket. Du kan även definiera nyckelord för texten på det nya språket. Textnumret och textgruppen förblir desamma. Väljer ett nytt språk och kopierar texten till det språket. Du kan t.ex. översätta texten eller delar av den. Textnyckelorden kopieras till det nya språket. Textnumret och textgruppen förblir desamma. Alternativ 6WDUWD]RRPQLQJVVHVVLRQ 9LVDHWLNHWWEHVNULYQLQJ Hittar en programkomponent och kopierar en hypertextlänk till komponenten i texten. Du kan t.ex. inkludera en länk till en etikett, en session eller ett formulärfält. Visar beskrivningen för den markerade hypertextlänkskoden i statusfältet i Redigeraren. Du måste markera hypertextlänkskoden. Använd t.ex. den här funktionen för att kontrollera att du har infogat rätt etikett. 17

20 9lOMDYVQLWW Startar en session med en översikt över hjälpavsnitt. Använd den här sessionen för att hitta ett hjälpavsnitt. Klicka på OK för att infoga hypertextlänken i texten vid markörens position. Använd den här funktionen t.ex. för att söka efter och infoga hypertextlänkar i hjälpavsnitt. Hjälp +MlOS Visar hjälpinformation om Textredigeraren. Diagramredigeraren Arkiv 'LDJUDP 8QGHUKnOOGLDJUDPW\SHU,Q 8W 6NULYXW 6SDUD $YVOXWD &75/+3 &75/+6 $/7+) Väljer ett diagram som ska visas eller behåller tillgängliga diagram. Underhåller diagramtyper. Importerar data från BaanERP-programmet. Exporterar data från BaanERP-programmet. Skriver ut det aktuella diagrammet. Sparar det aktuella diagrammet. Avslutar Diagramredigeraren. Redigera 9lOMHUGLDJUDPW\S 5LWD &75/+5 Väljer den diagramtyp som du vill använda. Återskapar diagrammet. 'DWD 'DWD.DWHJRUL.DWHJRUL ) UVWD &75/++20( Ökar skalan på dataaxeln och visar färre datavärden. Minskar skalan på dataaxeln och visar fler datavärden. Ökar skalan på kategoriaxeln och visar färre datavärden. Minskar skalan på kategoriaxeln och visar fler kategorivärden. Visar första uppsättning kategorivärden. ) UHJnHQGH 3*83 Visar föregående uppsättning kategorivärden. 18

21 1lVWD 3*'1 Visar nästa uppsättning kategorivärden. 6LVWD &75/+(1' Visar den sista uppsättningen kategorivärden. Attribut 5XEULN )RWQRW ) UNODULQJ &LUNHOGLDJUDP &LUNHOVHJPHQW *UDI 6HULH $[HO 3URMHNWLRQ Anger attributen för diagrammets huvudrubrik och underrubrik. Anger attributen för en eller flera fotnoter. Anger attributen för en förklaring. Anger attributen för ett cirkeldiagram. Anger attributen för ett cirkelsegment. Anger attributen för en graf. Anger attributen för en serie. Anger attributen för en axel. Anger attributen för en projektionslinje. En projektionslinje delar in ett diagram i olika projektionsområden med hjälp av diagrammets attribut. Data 5XEULN )RWQRW 'RPlQ 8SSVlWWQLQJ 'DWDYlUGHQ $[HO 3URMHNWLRQ Alternativ 7HFNHQVQLWW Definierar eller ändrar diagrammets rubrik och underrubrik. Definierar eller ändrar diagrammets fotnot. Definierar eller ändrar domäner för data, kategorier och serier. En domän är ett intervall med ett ingångsvärde, ett slutvärde och en stegstorlek som anger möjliga värden. Definierar eller ändrar en uppsättning (grupp) relaterade etiketter som ska visas på en axel. Definierar eller ändrar de verkliga datavärden som ska visas i diagrammet. Definierar eller ändrar diagrammets koordinatsystem. Du kan definiera x-, y- och z-axeln. Definierar eller ändrar en projektionslinje. En projektionslinje delar in ett diagram i olika projektionsområden med hjälp av diagrammets egna attribut. Definierar och väljer de teckensnitt som ska användas i diagramrubriker och diagrametiketter. 19

22 )O\WWDI QVWHU )O\WWDWH[W bqgudflunhogldjudp bqgudjudi Flyttar diagramkomponenter i visningsområdet. Flyttar text i diagramkomponenterna. Ändrar datavärden i ett cirkeldiagram. Ändrar datavärden i en graf. Hjälp $QYlQGDVHVVLRQ ) 2P%DDQ(53 Visar hjälpinformation om hur du använder Diagramredigeraren. Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Visa bläddrare Arkiv $YVOXWD $/7+)eller(eller $ Avslutar Visa bläddrare. Alternativ *nwloovlgdq 6 NWHFNHQVWUlQJ *eller &75/+)eller Visar den angivna sidan. Söker efter en viss teckensträng. 6 NQlVWDI UHNRPVW )eller /lvvoxwhw 5 Söker efter nästa förekomst av den angivna textsträngen. Visar sista sidan. Om nya data tas emot visas den sista sidan var femte sekund. Funktionen Läs slutet används för att visa långa eller oavslutade rapporter och den avslutas om du anger ett annat kommando. Hjälp +MlOS " Visar hjälpinformation om hur du använder Visa bläddrare. 20

23 2P%DDQ(53 Visar information om BaanERP. Informationen omfattar namnet på värddatorn (servern), namnet på och sökvägen till bshellprogrammet (användargränssnittet) i servern, ditt användarnamn vid inloggning samt aktuell version av BaanERP Windows-programmet (BW) i din dator. Övriga funktioner ) UVWDVLGDQ 7eller +20( ) UHJnHQGHVLGD 3eller 3*83 1lVWDVLGD 1eller 3*'1 Visar rapportens första sida. Visar rapportens föregående sida. Visar rapportens efterföljande sida. 6LVWDVLGDQ %eller (1' Visar rapportens sista sida. %OlGGDEDNnW 833,/ %OlGGDIUDPnW 1('3,/ %OlGGUDnWK JHU +g*(53,/eller 7$%% %OlGGUDnWYlQVWHU 9b167(53,/ $YEU\WnWJlUG (6&eller '(/ Flyttar uppåt/bakåt en rad i rapporten. Flyttar nedåt/framåt en rad i rapporten. Flyttar ett steg åt höger i rapporten. Flyttar ett steg åt vänster i rapporten. Slutar bearbeta rapporten. 21

24 22

EMC Documentum TaskSpace

EMC Documentum TaskSpace EMC Documentum TaskSpace Version 6.7 Användarhandbok EMC Corporation Corporate Headquarters: Hopkinton, MA 01748 9103 1 508 435 1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den här publikationen var

Läs mer

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT TM Friskrivningsklausul Novell, Inc. ger ingen garanti av något slag för innehållet i denna handbok, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Att arbeta i agresso Smart Client

Att arbeta i agresso Smart Client Att arbeta i agresso Smart Client En anvisning/manual för att komma igång att arbeta i agresso Smart Client. Förklaringar till menyer och uppsättning. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Uppdaterad:

Läs mer

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Att komma igång pdffactory är en drivrutin för skrivare. Det betyder att du måste skriva ut till den, precis som du skriver ut till andra skrivare. De flesta

Läs mer

Design Studio - Användare

Design Studio - Användare Design Studio - Användare Version 3.40A Version 1.0 - (februari 2007) Användarstudio.* ver 2D 2007-03-06 Utb/dok BJ Handbok för Användarstudio i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK

CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK Version 4.7 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Funktioner 6 2 Använda Cellica databas på skrivbordet 7 2.1 Profile Manager 7 2.1.1 Lägg profil. 8 2.1.2 Redigera profil.

Läs mer

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0 CLIQ Web Manager Användarmanual V 3.0 The global leader in door opening solutions Program version: 3.0 Document number: ST-002136 Date: 2013-11-29 Language: sv-se Innehållsförteckning 1 Översikt...8 1.1

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer