Snabbguide: E-lomake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide: E-lomake"

Transkript

1 : E-lomake Användargränssnittets fält... 2 Symboler... 3 Användning av modellblanketter... 3 Skapande av en ny blankett... 4 Fält:... 4 Textfält:... 4 Textområde:... 5 Rullgardinsmeny:... 6 Valruta:... 6 Grupp med valrutor:... 6 Radioknappar:... 7 Textfälttavla:... 7 Förklaringstext:... 7 Färdiga fält:... 7 Blanketten:... 8 Blankettens texter:... 8 Svarets radering:... 8 Layout: Parallellblanketter: Rättigheter: Respons: Beroenden: Svar & filer: Dataskyddsbeskrivning: Inställningar Grupper Publicering av blankett Rapport FAQ Kom ihåg:

2 E-lomake 3 är en mjukvara som används med hjälp av en webbläsare. Med E-lomake gör man enkäter, behandlar anmälningar till evenemang och kurser, sköter elektronisk rekrytering samt förverkligar elektroniska processer av olika slag. Svaren kan överföras till kalkyl- och statistikprogram som Excel, SPSS och EditGrid. Informationen kan behandlas på många sätt och man kan göra sökningar i den. Användargränssnittets fält Fält Funktioner 1. Hemsida När du loggar in i e-lomake öppnas hemsidan som du känner igen med symbolen som ser ut som ett hus. 2. Blanketter Här syns alla dina blanketter samt de blanketter som du har rätt att redigera och lagra: Tillstånd (ändra): Här kan du aktivera eller inaktivera blanketten. Svar: antalet inkomna svar på blanketten. Redigera: redigering av blanketten. Radera: radera blanketten Kopiera: skapa en kopia av blanketten. Observera att alla egenskaper inte flyttas. 3. Ny blankett Skapa en ny blankett. 4. Inställningar Här kan du redigera vilka uppgifter som ska synas vid blankettlistande. Man kan även byta språk i programmet. 5. Grupper Administration av grupper och inbjudning av användare 2

3 6. Instruktioner Bruksanvisning 7. Logga ut Kom ihåg att logga ut ur e-blanketten, i synnerhet om du använder en dator som har andra användare Symboler Redigera blankettens rubrik, fält eller fältgrupp Radera fält, fältgrupp, lagring osv. Kopiera fält, fältgrupp eller blankett Flytta fält eller fältgrupp Dölj fältgrupp Redigera bara en fältgrupp (icke vald/vald). Lämna redigering av fältgrupp genom att klicka på ikonen Användning av modellblanketter För kursutvärderingar kan du använda dig av ÅA:s allmänna modellblankett som finns färdigt att tillgå i E-lomake. Gör så här: 1. Logga in i E-lomake 2. Skapa en ny blankett 3. Klicka på Färdiga fält (i fliken Fält) 4. Skriv in Åbo i sökfältet och klicka på Sök fältgrupper 5. Det dyker upp fyra alternativ varav det första alternativet är en utvärderingsblankett i ett enda fält (dvs. alla frågor på en sida). De andra blankettalternativen innehåller samma frågor men blanketten är indelad i flera sidor. 6. Klicka på kopiera på den blankett som du vill ha (vill du ha blanketten som är indelad på flera sidor bör du kopiera alla delar. Gå sedan in via Blankett Layout och kryssa för Sidväxling enligt fältgrupper ) 7. Därefter kan du redigera blanketten helt enligt tycke 8. Se denna manual för närmare information om redigering och publicering av blanketten samt administrationsrättigheter. 3

4 Skapande av en ny blankett En ny blankett skapas genom att klicka på länken ny blankett på hemsidan. Alla blanketter som du har skapat samt de blanketter som du har användarrättigheter till finns under fliken blanketter. Redigering av blanketten görs via flikarna Blankett och Fält. I fliken fält kan du redigera frågerutorna i själva blanketten medan du i fliken blankett redigerar övriga inställningar såsom layout, administratör etc. Detta är de olika fälten i de två kategorierna: Blankett: Fält: Medan du jobbar på blanketten kan du under länken förhandsgranskning kolla hur din färdiga blankett kommer att se ut. Blanketten innehåller fält och minst en grupp. Blankettens fält och grupper kan du skapa i vilken ordning som helst. Fält: Textfält: Ett textfält kan användas för att låta användaren fylla i ytterligare uppgifter eller för att exempelvis förtydliga sitt svar. Textfältet ser ut så här i blanketten: Börja med att ge fältet en beskrivande rubrik, t.ex. Förnamn. Denna rubrik kommer senare att synas i själva blanketten och senare i rapporten där blankettens svar finns sammanställda. 4

5 I fältet för namn kan du ange vilket ord som helst innehållande tecknen a-z, 0-9, -. Det som skrivs i detta fält och i fältet för beskrivning är enbart synligt för administratören och senare i rapporten över utvärderingsresultaten. I rutan för instruktionstext kan du ange en hjälptext för användaren. I rutan för förhandsvalt värde kan man ange ett på förhand valt svar som kommer att synas i själva textfältet i blanketten. Textfältets längd anger storleken för fälten i HTMLblanketten. Standardalternativet 30 brukar oftast räcka till. Max står för maximala möjliga teckenmängd som kan anges i fältet. Den maximala teckenmängden är 255 tecken. I kontrollfältet kan ett kriterium som styr fältets värde anges. T.ex. personbeteckning, siffror eller datum. Ifall ett visst kriterium är inställt kan användaren senare enbart fylla i en viss typ av värde i fältet. Ifall man vill att ett bekräftelsemeddelande ska skickas till användaren då sparandet i fältet har lyckats bör man i fältet funktioner välja alternativet E-postens mottagare. Varje fält i blanketten bör ingå i en grupp. Består blanketten av många frågor kan det vara en god idé att skapa flera grupper. I fältet för ny grupp kan man skapa en helt ny grupp och i fältgrupp kan man välja i vilken färdigt konstruerad fältgrupp man vill att det enskilda textfältet ska ingå. Textområde: Ett textområde kan användas för att fylla i längre kommentarer och åsikter. I textområdet kan fritt infogas text (max tecken = ca 20 A4). Fältet är förhandsinställt med en bredd på 30 tecken och 4 rader. I max-fältet kan du begränsa den möjliga teckenmängden. Ett textområde kan se ut så här i den färdiga blanketten: 5

6 Rullgardinsmeny: I en rullgardinsmeny kan användaren välja ett svarsalternativ från en drop down-meny. I fältet valen kan man ange antalet valalternativ som ska finnas i rullgardinsmenyn. I fältet synligt värde anges den rubrik som senare ska vara den synliga i rullgardinsmenyn. Valets värde är avsett för rapporten där enkätens resultat senare framgår och som enbart administratören har åtgång till. I rutan för förhandsvalt värde kan man välja ett värde som ska synas som förvalt alternativ. Vill man ha ett neutralt värde som förvalt alternativ kan man låta ett alternativ i rullgardinsmenyn heta t.ex. välj. Valruta: En valruta kan infogas ifall man vill att användaren bara ska kryssa för ett alternativ. Valrutan kommer att se ut så här i blanketten: Rutan Vald kan man kryssa för ifall man vill ha ett förhandsvalt värde. I rutan för sparat värde, då valrutan är vald kan man ange ett värde som syns i administratörens rapport av svaren då valrutan är vald. I rutan för sparat värde, då valrutan inte är vald kan man ange ett värde som syns i rapporten när valrutan inte är vald. Grupp med valrutor: En grupp med valrutor är ett praktiskt alternativ ifall man vill att användaren ska kunna kryssa för flera alternativ vid behov. Då ser fältet ut så här i blanketten: 6

7 I rutan för val kan man ange olika namn för de enskilda rutorna. I rutorna för val minst och val högst kan man ange hur många rutor som får kryssas för av användaren. Radioknappar: Radioknappar är en fälttyp där man bara kan välja ett alternativ. I den färdiga blanketten kan fältet se ut på följande sätt: I rutan fokuseringsfält kan du tillfoga ett textfält i anslutning till radioknapparna där användaren kan motivera sitt val. Användarens val och texten som skrivits i textfältet syns senare i samma spalt i resultatrapporten. Textfälttavla: Textfälttavla är en tavla som innefattar flera mindre textfält vars förhandsinställning är 3 tecken långa. Storleken på textfälten kan justeras i fältet max. Modellbildens fält är 20 tecken långa. Förklaringstext: I fältet för förklaringstext kan du ange mellantexter, rubriker och anvisningar i blanketten. Färdiga fält: Genom att klicka på Sök fältgrupper öppnas en lista med blanketter som man har tillgång till och från vilka färdiga fält kan kopieras. Här finns exempel på ÅA:s kursutvärderingsblanketter. 7

8 Blanketten: Blankettens texter: I fältet för blankettens namn är det enbart administratören som ser det angivna namnet. Det som används som blankettens rubrik fungerar som en synlig rubrik för användarna. I introduktionsrutan kan man skriva en informativ text som beskriver vad blanketten handlar om. I rutan för inledningstext kan man skriva en text som syns ovanför rubriken. I rutan för avslutningstext kan anges en text som syns efter blanketten. Inlednings- och avslutningstexten kommer att synas på varje blad ifall blanketten delas in i olika sidor. Resultatet av redigeringen av blankettens texter blir följande i den färdiga blanketten. Avslutningstexten kommer allra längst ner på sidan. Svarets radering: Ifall du vill att det ska vara möjligt för användaren att radera sitt svar kan du ange det här. Genom att användaren fyller i sin e- postadress sänds även en länk till denna adress som raderar svaret ifall användaren klickar på meddelandet. För att möjliggöra denna funktion bör du först skapa ett vanligt textfält i blanketten som du döper till E-post och där användaren kan ange sin e-postadress. I rutan Kontroll väljer du E-postadress och i fältet Funktioner väljer du E-postens mottagare. Som anvisningstext kan du ange en informativ text som informerar om att det är möjligt för användaren att radera sitt svar efter inlämning genom att fylla i sin e-postadress. 8

9 Gå därefter till fliken Blankett och välj Svarets radering. Kryssa för alternativet Användaren kan radera sitt svar eller ångra sin anmälan via e-post. Välj alternativet E-post som hänvisar till det textfält som du just skapade. I textrutan kan du ange en text som visas för användaren när denne raderar sitt svar. Gå sedan till fliken Respons och fyll i koden #poistolinkki# i fältet E-postmeddelande till användaren. Du kan även fylla i en webbsida som användaren styrs till eller ett meddelande som informerar användaren om att dennes svar har raderats. 9

10 Layout: I layoutfältet kan man välja ifall blanketten ska visas på olika sidor indelade enligt grupp eller om hela blanketten ska synas på samma sida. Man kan också välja utseende och språk. I bredd och marginalfälten kan storlek på blanketten anges. Ifall din blankett innehåller många och omfattande frågor kan det vara en god idé att dela in frågorna i grupper och publicera dem på flera sidor istället för att visa alla frågor på samma blad. Om du väljer att visa frågorna på flera olika sidor bör du även ange sidnummer (t.ex. 1/5, 2/5...) så att användaren är medveten om hur många frågor som kvarstår i blanketten. Observera dock att inlednings- och avslutningstexten kommer att synas på varje sida ifall du väljer att publicera blanketten på flera sidor. För helhetens skull kan det ibland vara bäst att låta alla frågor finnas på samma blad. Detta beror dock helt på vilken typ av frågeformulär det är handlar om. Parallellblanketter: Du kan skapa parallellblanketter för olika användarmålgrupper. Parallellblanketter är mycket användbara ifall man t.ex. vill ha en blankett med samma frågor på flera olika språk men ändå vill ha svarsresultaten i samma rapport. Svaren är jämförbara och kan studeras både enskilt och i samma rapport. I parallellblanketten visas alla fält på samma sätt som i den ursprungliga blanketten men fältens rubriker samt blankettens anvisningstexter kan justeras enligt målgrupp. Parallellblanketten är behändig att använda särskilt då blanketten riktar sig till användare med olika språk. Observera att ifall ett fält lämnas tomt i parallellblanketten kommer den ursprungligt angivna texten att visas för användaren. Du kan redigera parallellblanketten genom att gå till fliken blanketter. Parallellblanketten får en egen URL som du kan sända till användarna för ifyllning av blanketten. 10

11 Rättigheter: Blankettens skapare har rätt till redigering av blanketten och bearbetning av dess resultat. Det är också möjligt att ge andra användare rättigheter att ändra blanketten. Med knappen plocka användare kan man välja användare från samma domän som man själv tillhör (t.ex. abo.fi). Märk väl att användaren i fråga måste ha varit inloggad en gång tidigare i e-lomake för att den ska finnas registrerad i systemet. I fältet mottagare kan man ange en adress till vilken ett meddelande sänds när blanketten har blivit ifylld. Administrationsrättigheter används för att ange vem som har rätt att administrera och ändra blanketten i fråga. Användningsrättigheter anges för att välja vem som har rätt att läsa rapporten med resultaten. Respons: När användaren har besvarat blanketten öppnas responssidan automatiskt. Responssidans text kan fritt ändras enligt tycke. Det är också möjligt att ange en webbsida som användaren automatiskt förflyttas till eller att ange ett e-postmeddelande som sänds till varje användare efter att blankettsvaren skickats in. Beroenden: Du kan ange olika villkor för beroenden mellan blankettens fält. Detta är nödvändigt ifall du vill att en fråga enbart ska visas för användare som har valt ett visst svarsalternativ i föregående fråga. För att skapa ett nytt beroendeförhållande väljer du först det fält ur fältmenyn som ska vara det styrande för förhållandet. Operatör anger vilket slags förhållande som ska skapas. I fältet värde anges namnet eller siffervärdet på det svarsalternativ som ska styra vidare till nästa fråga. Alternativet funktion anger ifall villkoret ska aktiveras eller inaktiveras. I fältet Objekt väljs den grupp som villkoret hänvisar till. 11

12 T.ex: Ifall du vill veta vilken studieriktning användaren har, kan du först skapa en ny grupp med exempelvis namnet Fakultet där du skapar en rullgardinsmeny som visar olika fakulteter som svarsalternativ. För att få veta vilket ämne användaren studerar kan du skapa en ny grupp med en rullgardinsmeny som visar olika studieämnen från respektive fakultet. Ifall användaren har angett att denne studerar på HF kan denne i nästa fråga istället välja vilket av ämnena på HF denne studerar. Ifall användaren har angett att den studerar på en annan fakultet bör den alltså styras till en annan fakultetsspecifik ämneslista. I detta exempel ska du som fält ange fakulteten i fråga. Operatör bör vara Lika med och som värde bör fakulteten anges, dvs. HF. Märk att här måste alla namn fyllas i exakt så som de är angivna tidigare i blanketten. Använder du en drop down-meny eller radioknappar ska här fyllas i det värde som du angett som valets värde. När du vill att beroendet ska vara aktivt anger du i fältet Funktion alternativet Visa/aktivera och i Objekt anger du gruppen som beroendet ska förhålla sig till, dvs. Ämne. När blanketten är klar kommer beroendeförhållandena att se ut som i bilden nedan. När alternativet HF är valt så kan användaren inte välja ett alternativ under menyn Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten och vice versa. De frågor som du vill att ska visas för en viss målgrupp bör alltid höra inom samma grupp. Svar & filer: Du kan ge möjligheten för användarna att bifoga filer till svaret. Begränsningar för denna möjlighet kan anges i denna flik. Här kan användaren även välja ifall den vill fortsätta ifyllandet av blanketten i ett senare skede. När detta alternativ är valt aktiveras ett fält i blanketten där användaren kan fylla i sin e-postadress. Via en länk som sänds till denna e-postadress kan användaren senare fortsätta ifyllandet. 12

13 Det är även möjligt att låta användaren få det inskickade svaret som RTF-fil. För detta krävs dock en filmall som underlag. Då din blankett är färdig att publiceras går du till Svar & filer och klickar på Blankettens fält till RTFbotten. Du får då fram en lista med koder för alla frågor och svar: Öppna därefter ett tomt dokument där du gör upp filmallen som du sedan sparar i RTFformat. Använd dig av blanketternas fältkoder. E-lomake fyller senare automatiskt i de svar i dokumentet som användaren har valt. Se exempel: 13

14 När du har gjort filmallen så går du in i E-lomake via Svar & filer och RTF-filbottens inställningar där du bifogar RTF-dokumentet innehållande blankettkoderna. Om användaren vill så kan denne alltså få fram ett RTF-dokument där de angivna svaren och uppgifterna visas. Detta dokument kan sedan sparas till den egna datorn. 14

15 Dataskyddsbeskrivning: Du kan skapa en dataskyddsbeskrivning som berättar för användaren till vilket ändamål uppgifterna insamlas. Om blanketten har en dataskyddsbeskrivning tillkommer en länk till denna beskrivning i blanketten. Inställningar I inställningar kan man redigera vilka uppgifter som ska visas vid blankettlistande och i vilken ordning dessa ska ordnas och avgränsas. Man kan även ange editorns språk för att byta språk i programmet. Grupper Under denna avdelning kan du administrera vem som ska ha tillgång till olika blanketter. Du kan även skapa grupper och vid behov skicka inbjudningar eller påminnelser till användare som inte fyllt i blanketten. De inbjudningar som skickats finns senare listade på denna sida. I grupplista kan du se en lista på alla användargrupper som du har gjort. En ny grupp skapas genom att klicka på ny grupp och därefter ange den information som ska finnas om själva gruppen. Publicering av blankett Under fliken blanketter kan du redigera och radera de blanketter som du har gjort. Genom att klicka på URL:en kan du se hur blanketten kommer att se ut när den är klar. För varje blankett finns det information om blankettens offentlighetsinställning på raden Tillstånd. För att ändra blankettens tillstånd klickar du på ändra. 15

16 - Alternativet ur bruk innebär att enbart inskrivna administratörer som har de rättigheter som behövs kan se blanketten för att gå in och göra ändringar. Användare kan inte svara på blanketten. - Tillståndet i administratörernas bruk innebär att vem som helst som är administratör kan gå in i blanketten och ändra den. - Då alternativet blanketten kan besvaras är valt kan användarna fritt svara på blanketten ifall de har tillgång till blankettens URL. Blankettens URL kan sändas till användarna t.ex. per e-post, eller så kan användare bjudas in med hjälp av funktionen Inbjudan. När blanketten har denna inställning är det inte möjligt att gå in och ändra på frågorna. Tidsinställning kan användas för att offentliggöra blanketten under en viss tid. Endast under denna tidsperiod kan användare se blanketten och fylla i den. Blanketten kan tillgängliggöras enbart för användare inom en viss domän. Ingen autentisering innebär att blanketten kan besvaras av vem som helst, medan LDAP betyder att blanketten enbart kan besvaras av användare inom samma domän som en själv. Ifall alternativet LDAP är aktiverat måste användaren logga in med sitt användarnamn och lösenord till nätverket. Rapport När din blankett har besvarats kan du enkelt studera svaren genom att gå in via blanketter och därefter klicka på antalet svar som har gjorts. Med symbolen i form av en blå cirkel kan du redigera enskilda svar. Klickar du på det röda krysset raderar du hela posten. Du kan sortera svaren i alfabetisk ordning genom att klicka på de olika rubrikerna. 16

17 Här kan du redigera blankettens svar och överföra svaren till Excel eller SPSS för vidarebearbetning eller få fram XML-koder eller ange svaren i CSV-format. Du kan även välja vilka av blankettens resultat som ska visas genom att klicka på Sök och därefter välja de svar du vill att ska visas. Genom att ange olika koder i sökfälten för de olika frågorna kan du räkna ut de olika svarskategoriernas medeltal. ger det minsta värdet ger det största värdet ger medeltalet totalsumma standardavvikelse Blankettens radioknappar, valrutor och rullgardinsmenyer kan illustreras grafiskt i E-lomake om du klickar på diagramikonen. Du får då fram både ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram. Under Grundval kan du välja vilken typ av diagram som visas. Du kan även skapa korstabeller och jämföra svar från olika kategorier med varandra. FAQ Hur får jag användarrättigheter till e-lomake? E-lomake kan användas av all personal och studenter vid Åbo Akademi genom att logga in med det vanliga användarnamnet och lösenordet. Ingen särskild registrering behövs. Hur skyddas informationen som sänds via e-lomake? E-lomake använder alltid skyddad informationsöverföring som säkerställer att ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. Det är bara blankettens administratörer som har tillgång till blankettens svar efter inloggning i programmet. Svararen får inte heller tillgång till sina egna svar efter att dessa har skickats in. Hur kan jag ta säkerhetskopior av min blankett? I fliken Blankett kan användaren själv ta kopior av sin blankett, som kan användas som säkerhetskopia. Det lönar sig att spara blankettens svar i ett skilt dokument i exempelvis Excel-format. Det är alltid främst blankettens administratör som innehar ansvaret för blankettens svar. Svaren kan inte försvinna av sig själva i e-lomake utan för detta krävs en avsiktlig radering. Ifall någon raderar viktiga svar av misstag bör man kontakta E-lomake direkt. Säkerhetskopior av svar tas varje natt. 17

18 Varför kan jag inte ändra min blankett? Ifall blanketten har inställningen blanketten kan besvaras så kan den inte redigeras. Detsamma gäller delvis ifall blanketten är inställd som i administratörernas bruk. Blanketten kan redigeras först då den är inställd som ur bruk. Först efter att de inkomna svaren har raderats eller flyttats kan blanketten ändras. En blankett som är i bruk kan dock kopieras. Hur ger jag administratörsrättigheter till min kollega? Den som har skapat blanketten har automatiskt alla rättigheter som behövs för att redigera blanketten och har även full åtkomst till alla inkomna svar. Under Rättigheter i fliken Blankett kan du plocka in användare från samma domän som du själv tillhör genom att plocka användare. För att en användare ska finnas med i listan över användare måste denne ha varit inloggad i E-lomake åtminstone en gång tidigare. Hur sänder jag ett svar eller bekräftelse på mottaget svar till de användare som har besvarat blanketten? Skapa först ett vanligt textfält i blanketten där användaren kan fylla i sin e- postadress. I rutan Kontroll väljer du E-postadress och i fältet Funktioner väljer du E-postens mottagare. Gå sedan till fliken Blankett och klicka därefter på Respons. Fyll i ett meddelande i rutan E- postmeddelande till användaren. Detta meddelande kommer automatiskt att skickas till användaren ifall denne har fyllt i sin e-postadress i det avsedda textfältet i blanketten. E-postadressen som skrivs i rutan E-postens avsändare är den e-postadress som anges som avsändare till själva e- postmeddelandet. Hur får jag reda på när en användare har besvarat blanketten? Fyll i ditt användarnamn under fliken Blankett och Rättigheter. I fältet Mottagare fyller du i de e-postadresser till vilka svaren ska sändas. Du får sedan ett e- postmeddelande varje gång en användare svarar på din blankett. Hur bjuder jag in användare att svara på en blankett? När du har skapat en blankett får blanketten automatiskt en URL som du kan sända till de användare som du vill ska besvara blanketten. Om du vill vara säker på att ingen utomstående fyller i blanketten kan du skapa en grupp och bara låta gruppmedlemmarna besvara frågorna. Hur långa kan frågeformulärets texter vara? Längden på frågorna varierar beroende på fälttypen men kan i de flesta fall vara max 255 tecken långa. 18

19 Hur kan jag redigera texten? Texterna i E-lomake (introduktion, inledningstext, avslutningstext och förklaringstext) kan redigeras med hjälp av vanliga HTML-kommandon. <b> fetstil </b> <i> kursiv </i> <u> understruken text </u> <ul> Lista <ol> Numrerad lista <center> text </center> <li> nr1 </li> <li> Första </li> <li> nr2 </li> <li> Andra </li> <li> nr3 </li> <li> Tredje </li> </ul> </ol> <blockquote> indraget textstycke </blockquote> <br> radbyte </br> <br> ny rad Är det någon skillnad vilken browser jag använder för E-lomake? Blanketten kan se lite annorlunda ut i t.ex. Internet Explorer än i Mozilla Firefox. Därför bör du alltid kolla noga hur blanketten ser ut i olika browsers innan du publicerar den. Kom ihåg: Klicka alltid på Spara efter att du har gjort ändringar i blanketten! Logga alltid ut ur E-lomake när du är klar Ingen förutom blankettens administratör(er) ser blanketten förrän du publicerar den De som ska få se blankettens resultat bör anges manuellt Ge en beskrivande rubrik åt din blankett för att hitta den lättare Dela in blanketten i logiska enheter med hjälp av fältgrupper När du definierar fältnamn och väljer värden för blanketten är det viktigt att du tar i beaktande hur materialet senare ska analyseras. Dåligt valda fältnamn och värden ger onödigt arbete i efterhand Ordningen på fälten som skapas spelar ingen roll färdiga fält och fältgrupper kan enkelt omorganiseras En blankett som är i offentligt bruk kan redigeras enbart i viss mån. Den kan ej heller raderas. 19

20 När du har fått rättigheter till en blankett får du inte redigera den (om du inte uttryckligen fått lov till det). Kopiera blanketten istället för eget bruk varefter du kan redigera din kopia om du vill. När du ger andra rätt till dina egna blanketter kan det för säkerhets skull löna sig att göra en egen säkerhetskopia som är Ur bruk Du kan ändra Responssidans text helt enligt tycke. Du kan ta en förhandstitt på hur blanketten kommer att börja se ut genom att klicka på Förhandsgranskning Till slut: kom ihåg att publicera blanketten. 20

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Guide för E-lomake. Uppdaterad 16.3.2015/Forslund

Guide för E-lomake. Uppdaterad 16.3.2015/Forslund Uppdaterad 16.3.2015/Forslund Guide för E-lomake 1. Komma igång med E-lomake/E-blankett... 3 1.1. Användarrättigheter och inloggning... 3 1.2. Ikoner... 3 1.3. Flikar... 3 1.4 Inställningar... 4 1.5 Skapa

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Uppdaterad /Forslund, Guide för E-lomake

Uppdaterad /Forslund, Guide för E-lomake Uppdaterad 27.9.2017/Forslund, elarande@abo.fi Guide för E-lomake 1. Komma igång med E-lomake/E-blankett... 3 1.1. Användarrättigheter och inloggning... 3 1.2. Ikoner... 3 1.3. Flikar... 3 1.4 Inställningar...

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27 Innehåll Inloggning... 2 Aktivering... 2 Logga in... 5 Glömt användarnamn eller lösenord... 6 Certifierade lönesystem... 9 Lämna löneuppgifter... 10 Lämna fil från certifierat lönesystem... 10 Webbformulär...

Läs mer

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post Folkhälsans ZendTo ZendTo är till för enkel och säker överföring av stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post ZendTo används via webbläsare,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school 2016-12-18 Krister Holm Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 2 Det äldre formulärfunktionen 2 2.1 Redigera ditt nya formulär 4 2.2 Tabelllayout och Formulärfält 4 2.2.1 Flervalslista, alternativknapp,

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV 2016 - Version 3.2 A SERVICE FROM OPV INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN PÅ OPV STORAGE 3 STARTSIDA 4 MENYER 5 KATEGORIER 6 SÖK 7 LADDA NER Direktnerladdning 8 LADDA NER Kundvagn 9 NERLADDNINGSHISTORIK FÖR

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET

BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET BRUKSANVISNING FÖR KULTA2 -SYSTEMET 1. Använda Kulta2 -systemet för första gången s. 1-3 2. Inloggning i systemet med existerande användarnamn och lösenord s. 4-5 3. Följa och redigera ansökan s. 6 4.

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer