Snabbguide: E-lomake

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide: E-lomake"

Transkript

1 : E-lomake Användargränssnittets fält... 2 Symboler... 3 Användning av modellblanketter... 3 Skapande av en ny blankett... 4 Fält:... 4 Textfält:... 4 Textområde:... 5 Rullgardinsmeny:... 6 Valruta:... 6 Grupp med valrutor:... 6 Radioknappar:... 7 Textfälttavla:... 7 Förklaringstext:... 7 Färdiga fält:... 7 Blanketten:... 8 Blankettens texter:... 8 Svarets radering:... 8 Layout: Parallellblanketter: Rättigheter: Respons: Beroenden: Svar & filer: Dataskyddsbeskrivning: Inställningar Grupper Publicering av blankett Rapport FAQ Kom ihåg:

2 E-lomake 3 är en mjukvara som används med hjälp av en webbläsare. Med E-lomake gör man enkäter, behandlar anmälningar till evenemang och kurser, sköter elektronisk rekrytering samt förverkligar elektroniska processer av olika slag. Svaren kan överföras till kalkyl- och statistikprogram som Excel, SPSS och EditGrid. Informationen kan behandlas på många sätt och man kan göra sökningar i den. Användargränssnittets fält Fält Funktioner 1. Hemsida När du loggar in i e-lomake öppnas hemsidan som du känner igen med symbolen som ser ut som ett hus. 2. Blanketter Här syns alla dina blanketter samt de blanketter som du har rätt att redigera och lagra: Tillstånd (ändra): Här kan du aktivera eller inaktivera blanketten. Svar: antalet inkomna svar på blanketten. Redigera: redigering av blanketten. Radera: radera blanketten Kopiera: skapa en kopia av blanketten. Observera att alla egenskaper inte flyttas. 3. Ny blankett Skapa en ny blankett. 4. Inställningar Här kan du redigera vilka uppgifter som ska synas vid blankettlistande. Man kan även byta språk i programmet. 5. Grupper Administration av grupper och inbjudning av användare 2

3 6. Instruktioner Bruksanvisning 7. Logga ut Kom ihåg att logga ut ur e-blanketten, i synnerhet om du använder en dator som har andra användare Symboler Redigera blankettens rubrik, fält eller fältgrupp Radera fält, fältgrupp, lagring osv. Kopiera fält, fältgrupp eller blankett Flytta fält eller fältgrupp Dölj fältgrupp Redigera bara en fältgrupp (icke vald/vald). Lämna redigering av fältgrupp genom att klicka på ikonen Användning av modellblanketter För kursutvärderingar kan du använda dig av ÅA:s allmänna modellblankett som finns färdigt att tillgå i E-lomake. Gör så här: 1. Logga in i E-lomake 2. Skapa en ny blankett 3. Klicka på Färdiga fält (i fliken Fält) 4. Skriv in Åbo i sökfältet och klicka på Sök fältgrupper 5. Det dyker upp fyra alternativ varav det första alternativet är en utvärderingsblankett i ett enda fält (dvs. alla frågor på en sida). De andra blankettalternativen innehåller samma frågor men blanketten är indelad i flera sidor. 6. Klicka på kopiera på den blankett som du vill ha (vill du ha blanketten som är indelad på flera sidor bör du kopiera alla delar. Gå sedan in via Blankett Layout och kryssa för Sidväxling enligt fältgrupper ) 7. Därefter kan du redigera blanketten helt enligt tycke 8. Se denna manual för närmare information om redigering och publicering av blanketten samt administrationsrättigheter. 3

4 Skapande av en ny blankett En ny blankett skapas genom att klicka på länken ny blankett på hemsidan. Alla blanketter som du har skapat samt de blanketter som du har användarrättigheter till finns under fliken blanketter. Redigering av blanketten görs via flikarna Blankett och Fält. I fliken fält kan du redigera frågerutorna i själva blanketten medan du i fliken blankett redigerar övriga inställningar såsom layout, administratör etc. Detta är de olika fälten i de två kategorierna: Blankett: Fält: Medan du jobbar på blanketten kan du under länken förhandsgranskning kolla hur din färdiga blankett kommer att se ut. Blanketten innehåller fält och minst en grupp. Blankettens fält och grupper kan du skapa i vilken ordning som helst. Fält: Textfält: Ett textfält kan användas för att låta användaren fylla i ytterligare uppgifter eller för att exempelvis förtydliga sitt svar. Textfältet ser ut så här i blanketten: Börja med att ge fältet en beskrivande rubrik, t.ex. Förnamn. Denna rubrik kommer senare att synas i själva blanketten och senare i rapporten där blankettens svar finns sammanställda. 4

5 I fältet för namn kan du ange vilket ord som helst innehållande tecknen a-z, 0-9, -. Det som skrivs i detta fält och i fältet för beskrivning är enbart synligt för administratören och senare i rapporten över utvärderingsresultaten. I rutan för instruktionstext kan du ange en hjälptext för användaren. I rutan för förhandsvalt värde kan man ange ett på förhand valt svar som kommer att synas i själva textfältet i blanketten. Textfältets längd anger storleken för fälten i HTMLblanketten. Standardalternativet 30 brukar oftast räcka till. Max står för maximala möjliga teckenmängd som kan anges i fältet. Den maximala teckenmängden är 255 tecken. I kontrollfältet kan ett kriterium som styr fältets värde anges. T.ex. personbeteckning, siffror eller datum. Ifall ett visst kriterium är inställt kan användaren senare enbart fylla i en viss typ av värde i fältet. Ifall man vill att ett bekräftelsemeddelande ska skickas till användaren då sparandet i fältet har lyckats bör man i fältet funktioner välja alternativet E-postens mottagare. Varje fält i blanketten bör ingå i en grupp. Består blanketten av många frågor kan det vara en god idé att skapa flera grupper. I fältet för ny grupp kan man skapa en helt ny grupp och i fältgrupp kan man välja i vilken färdigt konstruerad fältgrupp man vill att det enskilda textfältet ska ingå. Textområde: Ett textområde kan användas för att fylla i längre kommentarer och åsikter. I textområdet kan fritt infogas text (max tecken = ca 20 A4). Fältet är förhandsinställt med en bredd på 30 tecken och 4 rader. I max-fältet kan du begränsa den möjliga teckenmängden. Ett textområde kan se ut så här i den färdiga blanketten: 5

6 Rullgardinsmeny: I en rullgardinsmeny kan användaren välja ett svarsalternativ från en drop down-meny. I fältet valen kan man ange antalet valalternativ som ska finnas i rullgardinsmenyn. I fältet synligt värde anges den rubrik som senare ska vara den synliga i rullgardinsmenyn. Valets värde är avsett för rapporten där enkätens resultat senare framgår och som enbart administratören har åtgång till. I rutan för förhandsvalt värde kan man välja ett värde som ska synas som förvalt alternativ. Vill man ha ett neutralt värde som förvalt alternativ kan man låta ett alternativ i rullgardinsmenyn heta t.ex. välj. Valruta: En valruta kan infogas ifall man vill att användaren bara ska kryssa för ett alternativ. Valrutan kommer att se ut så här i blanketten: Rutan Vald kan man kryssa för ifall man vill ha ett förhandsvalt värde. I rutan för sparat värde, då valrutan är vald kan man ange ett värde som syns i administratörens rapport av svaren då valrutan är vald. I rutan för sparat värde, då valrutan inte är vald kan man ange ett värde som syns i rapporten när valrutan inte är vald. Grupp med valrutor: En grupp med valrutor är ett praktiskt alternativ ifall man vill att användaren ska kunna kryssa för flera alternativ vid behov. Då ser fältet ut så här i blanketten: 6

7 I rutan för val kan man ange olika namn för de enskilda rutorna. I rutorna för val minst och val högst kan man ange hur många rutor som får kryssas för av användaren. Radioknappar: Radioknappar är en fälttyp där man bara kan välja ett alternativ. I den färdiga blanketten kan fältet se ut på följande sätt: I rutan fokuseringsfält kan du tillfoga ett textfält i anslutning till radioknapparna där användaren kan motivera sitt val. Användarens val och texten som skrivits i textfältet syns senare i samma spalt i resultatrapporten. Textfälttavla: Textfälttavla är en tavla som innefattar flera mindre textfält vars förhandsinställning är 3 tecken långa. Storleken på textfälten kan justeras i fältet max. Modellbildens fält är 20 tecken långa. Förklaringstext: I fältet för förklaringstext kan du ange mellantexter, rubriker och anvisningar i blanketten. Färdiga fält: Genom att klicka på Sök fältgrupper öppnas en lista med blanketter som man har tillgång till och från vilka färdiga fält kan kopieras. Här finns exempel på ÅA:s kursutvärderingsblanketter. 7

8 Blanketten: Blankettens texter: I fältet för blankettens namn är det enbart administratören som ser det angivna namnet. Det som används som blankettens rubrik fungerar som en synlig rubrik för användarna. I introduktionsrutan kan man skriva en informativ text som beskriver vad blanketten handlar om. I rutan för inledningstext kan man skriva en text som syns ovanför rubriken. I rutan för avslutningstext kan anges en text som syns efter blanketten. Inlednings- och avslutningstexten kommer att synas på varje blad ifall blanketten delas in i olika sidor. Resultatet av redigeringen av blankettens texter blir följande i den färdiga blanketten. Avslutningstexten kommer allra längst ner på sidan. Svarets radering: Ifall du vill att det ska vara möjligt för användaren att radera sitt svar kan du ange det här. Genom att användaren fyller i sin e- postadress sänds även en länk till denna adress som raderar svaret ifall användaren klickar på meddelandet. För att möjliggöra denna funktion bör du först skapa ett vanligt textfält i blanketten som du döper till E-post och där användaren kan ange sin e-postadress. I rutan Kontroll väljer du E-postadress och i fältet Funktioner väljer du E-postens mottagare. Som anvisningstext kan du ange en informativ text som informerar om att det är möjligt för användaren att radera sitt svar efter inlämning genom att fylla i sin e-postadress. 8

9 Gå därefter till fliken Blankett och välj Svarets radering. Kryssa för alternativet Användaren kan radera sitt svar eller ångra sin anmälan via e-post. Välj alternativet E-post som hänvisar till det textfält som du just skapade. I textrutan kan du ange en text som visas för användaren när denne raderar sitt svar. Gå sedan till fliken Respons och fyll i koden #poistolinkki# i fältet E-postmeddelande till användaren. Du kan även fylla i en webbsida som användaren styrs till eller ett meddelande som informerar användaren om att dennes svar har raderats. 9

10 Layout: I layoutfältet kan man välja ifall blanketten ska visas på olika sidor indelade enligt grupp eller om hela blanketten ska synas på samma sida. Man kan också välja utseende och språk. I bredd och marginalfälten kan storlek på blanketten anges. Ifall din blankett innehåller många och omfattande frågor kan det vara en god idé att dela in frågorna i grupper och publicera dem på flera sidor istället för att visa alla frågor på samma blad. Om du väljer att visa frågorna på flera olika sidor bör du även ange sidnummer (t.ex. 1/5, 2/5...) så att användaren är medveten om hur många frågor som kvarstår i blanketten. Observera dock att inlednings- och avslutningstexten kommer att synas på varje sida ifall du väljer att publicera blanketten på flera sidor. För helhetens skull kan det ibland vara bäst att låta alla frågor finnas på samma blad. Detta beror dock helt på vilken typ av frågeformulär det är handlar om. Parallellblanketter: Du kan skapa parallellblanketter för olika användarmålgrupper. Parallellblanketter är mycket användbara ifall man t.ex. vill ha en blankett med samma frågor på flera olika språk men ändå vill ha svarsresultaten i samma rapport. Svaren är jämförbara och kan studeras både enskilt och i samma rapport. I parallellblanketten visas alla fält på samma sätt som i den ursprungliga blanketten men fältens rubriker samt blankettens anvisningstexter kan justeras enligt målgrupp. Parallellblanketten är behändig att använda särskilt då blanketten riktar sig till användare med olika språk. Observera att ifall ett fält lämnas tomt i parallellblanketten kommer den ursprungligt angivna texten att visas för användaren. Du kan redigera parallellblanketten genom att gå till fliken blanketter. Parallellblanketten får en egen URL som du kan sända till användarna för ifyllning av blanketten. 10

11 Rättigheter: Blankettens skapare har rätt till redigering av blanketten och bearbetning av dess resultat. Det är också möjligt att ge andra användare rättigheter att ändra blanketten. Med knappen plocka användare kan man välja användare från samma domän som man själv tillhör (t.ex. abo.fi). Märk väl att användaren i fråga måste ha varit inloggad en gång tidigare i e-lomake för att den ska finnas registrerad i systemet. I fältet mottagare kan man ange en adress till vilken ett meddelande sänds när blanketten har blivit ifylld. Administrationsrättigheter används för att ange vem som har rätt att administrera och ändra blanketten i fråga. Användningsrättigheter anges för att välja vem som har rätt att läsa rapporten med resultaten. Respons: När användaren har besvarat blanketten öppnas responssidan automatiskt. Responssidans text kan fritt ändras enligt tycke. Det är också möjligt att ange en webbsida som användaren automatiskt förflyttas till eller att ange ett e-postmeddelande som sänds till varje användare efter att blankettsvaren skickats in. Beroenden: Du kan ange olika villkor för beroenden mellan blankettens fält. Detta är nödvändigt ifall du vill att en fråga enbart ska visas för användare som har valt ett visst svarsalternativ i föregående fråga. För att skapa ett nytt beroendeförhållande väljer du först det fält ur fältmenyn som ska vara det styrande för förhållandet. Operatör anger vilket slags förhållande som ska skapas. I fältet värde anges namnet eller siffervärdet på det svarsalternativ som ska styra vidare till nästa fråga. Alternativet funktion anger ifall villkoret ska aktiveras eller inaktiveras. I fältet Objekt väljs den grupp som villkoret hänvisar till. 11

12 T.ex: Ifall du vill veta vilken studieriktning användaren har, kan du först skapa en ny grupp med exempelvis namnet Fakultet där du skapar en rullgardinsmeny som visar olika fakulteter som svarsalternativ. För att få veta vilket ämne användaren studerar kan du skapa en ny grupp med en rullgardinsmeny som visar olika studieämnen från respektive fakultet. Ifall användaren har angett att denne studerar på HF kan denne i nästa fråga istället välja vilket av ämnena på HF denne studerar. Ifall användaren har angett att den studerar på en annan fakultet bör den alltså styras till en annan fakultetsspecifik ämneslista. I detta exempel ska du som fält ange fakulteten i fråga. Operatör bör vara Lika med och som värde bör fakulteten anges, dvs. HF. Märk att här måste alla namn fyllas i exakt så som de är angivna tidigare i blanketten. Använder du en drop down-meny eller radioknappar ska här fyllas i det värde som du angett som valets värde. När du vill att beroendet ska vara aktivt anger du i fältet Funktion alternativet Visa/aktivera och i Objekt anger du gruppen som beroendet ska förhålla sig till, dvs. Ämne. När blanketten är klar kommer beroendeförhållandena att se ut som i bilden nedan. När alternativet HF är valt så kan användaren inte välja ett alternativ under menyn Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten och vice versa. De frågor som du vill att ska visas för en viss målgrupp bör alltid höra inom samma grupp. Svar & filer: Du kan ge möjligheten för användarna att bifoga filer till svaret. Begränsningar för denna möjlighet kan anges i denna flik. Här kan användaren även välja ifall den vill fortsätta ifyllandet av blanketten i ett senare skede. När detta alternativ är valt aktiveras ett fält i blanketten där användaren kan fylla i sin e-postadress. Via en länk som sänds till denna e-postadress kan användaren senare fortsätta ifyllandet. 12

13 Det är även möjligt att låta användaren få det inskickade svaret som RTF-fil. För detta krävs dock en filmall som underlag. Då din blankett är färdig att publiceras går du till Svar & filer och klickar på Blankettens fält till RTFbotten. Du får då fram en lista med koder för alla frågor och svar: Öppna därefter ett tomt dokument där du gör upp filmallen som du sedan sparar i RTFformat. Använd dig av blanketternas fältkoder. E-lomake fyller senare automatiskt i de svar i dokumentet som användaren har valt. Se exempel: 13

14 När du har gjort filmallen så går du in i E-lomake via Svar & filer och RTF-filbottens inställningar där du bifogar RTF-dokumentet innehållande blankettkoderna. Om användaren vill så kan denne alltså få fram ett RTF-dokument där de angivna svaren och uppgifterna visas. Detta dokument kan sedan sparas till den egna datorn. 14

15 Dataskyddsbeskrivning: Du kan skapa en dataskyddsbeskrivning som berättar för användaren till vilket ändamål uppgifterna insamlas. Om blanketten har en dataskyddsbeskrivning tillkommer en länk till denna beskrivning i blanketten. Inställningar I inställningar kan man redigera vilka uppgifter som ska visas vid blankettlistande och i vilken ordning dessa ska ordnas och avgränsas. Man kan även ange editorns språk för att byta språk i programmet. Grupper Under denna avdelning kan du administrera vem som ska ha tillgång till olika blanketter. Du kan även skapa grupper och vid behov skicka inbjudningar eller påminnelser till användare som inte fyllt i blanketten. De inbjudningar som skickats finns senare listade på denna sida. I grupplista kan du se en lista på alla användargrupper som du har gjort. En ny grupp skapas genom att klicka på ny grupp och därefter ange den information som ska finnas om själva gruppen. Publicering av blankett Under fliken blanketter kan du redigera och radera de blanketter som du har gjort. Genom att klicka på URL:en kan du se hur blanketten kommer att se ut när den är klar. För varje blankett finns det information om blankettens offentlighetsinställning på raden Tillstånd. För att ändra blankettens tillstånd klickar du på ändra. 15

16 - Alternativet ur bruk innebär att enbart inskrivna administratörer som har de rättigheter som behövs kan se blanketten för att gå in och göra ändringar. Användare kan inte svara på blanketten. - Tillståndet i administratörernas bruk innebär att vem som helst som är administratör kan gå in i blanketten och ändra den. - Då alternativet blanketten kan besvaras är valt kan användarna fritt svara på blanketten ifall de har tillgång till blankettens URL. Blankettens URL kan sändas till användarna t.ex. per e-post, eller så kan användare bjudas in med hjälp av funktionen Inbjudan. När blanketten har denna inställning är det inte möjligt att gå in och ändra på frågorna. Tidsinställning kan användas för att offentliggöra blanketten under en viss tid. Endast under denna tidsperiod kan användare se blanketten och fylla i den. Blanketten kan tillgängliggöras enbart för användare inom en viss domän. Ingen autentisering innebär att blanketten kan besvaras av vem som helst, medan LDAP betyder att blanketten enbart kan besvaras av användare inom samma domän som en själv. Ifall alternativet LDAP är aktiverat måste användaren logga in med sitt användarnamn och lösenord till nätverket. Rapport När din blankett har besvarats kan du enkelt studera svaren genom att gå in via blanketter och därefter klicka på antalet svar som har gjorts. Med symbolen i form av en blå cirkel kan du redigera enskilda svar. Klickar du på det röda krysset raderar du hela posten. Du kan sortera svaren i alfabetisk ordning genom att klicka på de olika rubrikerna. 16

17 Här kan du redigera blankettens svar och överföra svaren till Excel eller SPSS för vidarebearbetning eller få fram XML-koder eller ange svaren i CSV-format. Du kan även välja vilka av blankettens resultat som ska visas genom att klicka på Sök och därefter välja de svar du vill att ska visas. Genom att ange olika koder i sökfälten för de olika frågorna kan du räkna ut de olika svarskategoriernas medeltal. ger det minsta värdet ger det största värdet ger medeltalet totalsumma standardavvikelse Blankettens radioknappar, valrutor och rullgardinsmenyer kan illustreras grafiskt i E-lomake om du klickar på diagramikonen. Du får då fram både ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram. Under Grundval kan du välja vilken typ av diagram som visas. Du kan även skapa korstabeller och jämföra svar från olika kategorier med varandra. FAQ Hur får jag användarrättigheter till e-lomake? E-lomake kan användas av all personal och studenter vid Åbo Akademi genom att logga in med det vanliga användarnamnet och lösenordet. Ingen särskild registrering behövs. Hur skyddas informationen som sänds via e-lomake? E-lomake använder alltid skyddad informationsöverföring som säkerställer att ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. Det är bara blankettens administratörer som har tillgång till blankettens svar efter inloggning i programmet. Svararen får inte heller tillgång till sina egna svar efter att dessa har skickats in. Hur kan jag ta säkerhetskopior av min blankett? I fliken Blankett kan användaren själv ta kopior av sin blankett, som kan användas som säkerhetskopia. Det lönar sig att spara blankettens svar i ett skilt dokument i exempelvis Excel-format. Det är alltid främst blankettens administratör som innehar ansvaret för blankettens svar. Svaren kan inte försvinna av sig själva i e-lomake utan för detta krävs en avsiktlig radering. Ifall någon raderar viktiga svar av misstag bör man kontakta E-lomake direkt. Säkerhetskopior av svar tas varje natt. 17

18 Varför kan jag inte ändra min blankett? Ifall blanketten har inställningen blanketten kan besvaras så kan den inte redigeras. Detsamma gäller delvis ifall blanketten är inställd som i administratörernas bruk. Blanketten kan redigeras först då den är inställd som ur bruk. Först efter att de inkomna svaren har raderats eller flyttats kan blanketten ändras. En blankett som är i bruk kan dock kopieras. Hur ger jag administratörsrättigheter till min kollega? Den som har skapat blanketten har automatiskt alla rättigheter som behövs för att redigera blanketten och har även full åtkomst till alla inkomna svar. Under Rättigheter i fliken Blankett kan du plocka in användare från samma domän som du själv tillhör genom att plocka användare. För att en användare ska finnas med i listan över användare måste denne ha varit inloggad i E-lomake åtminstone en gång tidigare. Hur sänder jag ett svar eller bekräftelse på mottaget svar till de användare som har besvarat blanketten? Skapa först ett vanligt textfält i blanketten där användaren kan fylla i sin e- postadress. I rutan Kontroll väljer du E-postadress och i fältet Funktioner väljer du E-postens mottagare. Gå sedan till fliken Blankett och klicka därefter på Respons. Fyll i ett meddelande i rutan E- postmeddelande till användaren. Detta meddelande kommer automatiskt att skickas till användaren ifall denne har fyllt i sin e-postadress i det avsedda textfältet i blanketten. E-postadressen som skrivs i rutan E-postens avsändare är den e-postadress som anges som avsändare till själva e- postmeddelandet. Hur får jag reda på när en användare har besvarat blanketten? Fyll i ditt användarnamn under fliken Blankett och Rättigheter. I fältet Mottagare fyller du i de e-postadresser till vilka svaren ska sändas. Du får sedan ett e- postmeddelande varje gång en användare svarar på din blankett. Hur bjuder jag in användare att svara på en blankett? När du har skapat en blankett får blanketten automatiskt en URL som du kan sända till de användare som du vill ska besvara blanketten. Om du vill vara säker på att ingen utomstående fyller i blanketten kan du skapa en grupp och bara låta gruppmedlemmarna besvara frågorna. Hur långa kan frågeformulärets texter vara? Längden på frågorna varierar beroende på fälttypen men kan i de flesta fall vara max 255 tecken långa. 18

19 Hur kan jag redigera texten? Texterna i E-lomake (introduktion, inledningstext, avslutningstext och förklaringstext) kan redigeras med hjälp av vanliga HTML-kommandon. <b> fetstil </b> <i> kursiv </i> <u> understruken text </u> <ul> Lista <ol> Numrerad lista <center> text </center> <li> nr1 </li> <li> Första </li> <li> nr2 </li> <li> Andra </li> <li> nr3 </li> <li> Tredje </li> </ul> </ol> <blockquote> indraget textstycke </blockquote> <br> radbyte </br> <br> ny rad Är det någon skillnad vilken browser jag använder för E-lomake? Blanketten kan se lite annorlunda ut i t.ex. Internet Explorer än i Mozilla Firefox. Därför bör du alltid kolla noga hur blanketten ser ut i olika browsers innan du publicerar den. Kom ihåg: Klicka alltid på Spara efter att du har gjort ändringar i blanketten! Logga alltid ut ur E-lomake när du är klar Ingen förutom blankettens administratör(er) ser blanketten förrän du publicerar den De som ska få se blankettens resultat bör anges manuellt Ge en beskrivande rubrik åt din blankett för att hitta den lättare Dela in blanketten i logiska enheter med hjälp av fältgrupper När du definierar fältnamn och väljer värden för blanketten är det viktigt att du tar i beaktande hur materialet senare ska analyseras. Dåligt valda fältnamn och värden ger onödigt arbete i efterhand Ordningen på fälten som skapas spelar ingen roll färdiga fält och fältgrupper kan enkelt omorganiseras En blankett som är i offentligt bruk kan redigeras enbart i viss mån. Den kan ej heller raderas. 19

20 När du har fått rättigheter till en blankett får du inte redigera den (om du inte uttryckligen fått lov till det). Kopiera blanketten istället för eget bruk varefter du kan redigera din kopia om du vill. När du ger andra rätt till dina egna blanketter kan det för säkerhets skull löna sig att göra en egen säkerhetskopia som är Ur bruk Du kan ändra Responssidans text helt enligt tycke. Du kan ta en förhandstitt på hur blanketten kommer att börja se ut genom att klicka på Förhandsgranskning Till slut: kom ihåg att publicera blanketten. 20

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Webbenkäter med Webropol 2.0

Webbenkäter med Webropol 2.0 Webbenkäter med Webropol 2.0 1 Med Webropol kan du skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Du kan också bygga in kontroller av obligatoriska frågor, hoppfrågor

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 EPiDESK 2» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.60

Arbeta med mallar Version 4.60 Arbeta med mallar Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Manual För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Innehåll 1. Webplatsens innehåll 2. Skapa, redigera eller ta bort innehåll 2.1 Redigera inehåll 2.2 Ta bort innehåll

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff...2 2. Inställningar...3 3. Anslagstavlan...4 4. Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer...7 5. Moduler...9 Moduldetaljer...9

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer