Användarhandledning BankIR Version 3.1. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning BankIR Version 3.1. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll Detaljverktyget...2 Allmän beskrivning...2 Menybeskrivningar...3 Arkiv...3 Visa...3 Inställningar...3 Beskrivning av Detaljverktygets användaryta...4 Handhavande...5 Visa...6 Visa detaljens paket...6 Visa post...7 Avancerade inställningar...8 Inställningar...9 Val av Domän...9 Byt arbetskatalog...10 Användarkonfigurationer...11 Systemkonfigurationer...12 Uppdatera användarkonfigurationer...13 Visa eller göm operationsknappar...14 Visa eller göm hjälptexter till knappar...15 Visa fokus...16 Visa hjälptext...17 Detaljverktyg 1

2 Detaljverktyget Allmän beskrivning Detaljverktyget används förmodligen oftast i samband med felsökning eller för att ta fram en viss typ av information på detaljnivå. Om något oförutsett händer i samband med en utcheckning eller incheckning som gör att du behöver kontrollera en viss detalj är detaljverktyget ett utmärkt hjälpmedel. Varje detalj som lagras i banken består av en lång lista av attribut. Förutom födelsenummer, som alla detaljer har, lagras koordinater, identitet, posttyp, detaljtyp, historik, ursprung, ursprungskoordinatsystem, noggrannhet etc. Dessutom finns information om eventuella kopplingar till andra detaljer. Om extern identitet eller födelsenummer är känt kan användaren få fram övriga uppgifter med hjälp av detaljverktyget. Nedan redovisas uppgifter om fastighetsidentiteten 2080>KLOCKARNÄS>26:10>1. 2 Detaljverktyg

3 Menybeskrivningar Arkiv Avsluta Visa Visa paket Visa post Avancerad Inställningar Domänval Byt arbetskatalog Konfigurationer Användar System Uppdatera Visa knappar Visa knapptext Visa focus Visa hjälptext Detaljverktyg 3

4 Beskrivning av Detaljverktygets användaryta. När verktyget startas visas nedanstående fönster, verktygsfönstret. Sökt detalj skrivs in i därför avsett fält. Fullständig informationen om detaljen visas via Visa Visa paket och kan presenteras på flera olika sätt. Användaren väljer presentationssätt under menyn Visa - Avancerad. Bank : Den aktiva geodatabankens namn. Välj ny bank via pilknappen. Sök i : Skikt som sökningen ska ske i. Välj skikt via pilknappen. Externidentitet : Här anges/visas detaljens externa identitet. Tidigare uppslagna externa identiteter visas och kan väljas via pilknappen. Födelsenummer : Här anges/visas detaljens födelsenummer. Tidigare uppslagna födelsenummer visas och kan väljas via pilknappen. Ändringsdatum: Visar ändringsdatum. Påverkas vid bläddring av Historik. I de fall aktuell detalj är raderad, historisk eller utplånad visas det efter detta fält. Skikt: Visar det skikt som den uppslagna detaljen är lagrat i. Sökning på: Visar senaste sökfält - Externidentitet eller Födelsenummer. Nästa/Föregående : Visar vilken metod som kommer att tillämpas vid användandet av knapparna Föregående och Nästa. Byt metod via knappen. Historik 2:2 : Bläddra mellan detaljens historiska instanser. Föregående: Hämtar föregående detalj enligt angiven metod och skiktval. Nästa: Hämtar nästa detalj enligt angiven metod och skiktval. 4 Detaljverktyg

5 Handhavande 1. Bank: Välj eller kontrollera att rätt bank är vald. 2. Sök i: Om du vill söka i ett speciellt skikt väljer du det skiktet, i annat fall väljer du alternativet Alla. Vad som är valt kan påverka resultatet av sökning med Nästa/Föregående i kombination med vald sökmetod. 3. Externidentitet/Födelsenummer: Ange extern identitet för detaljen eller ange detaljens födelsenummer i därför avsett fält. Tryck Enter. Tidigare visade detaljer kan väljas via pilknappen vid respektive fält. Välj och tryck Enter för att visa detaljen igen. Listan under pilknappen uppdateras så att det alltid är de senaste detaljerna som visas först. Detaljens externa identitet/födelsenummer läggs endast in i den listan vars fält var aktivt när Enter trycks. Information om detaljen visas i det format du har valt. Se Visa - Paket, Visa - post samt Visa Avancerad. 4. Historik 2:2 : Från vänster visar pilarna detaljens - Första historik, Föregående historik, Nästa historik, Senaste historik. Beteckningen 2:2 betyder att den andra av två historika instanser visas, dvs den senaste (nyaste) varianten visas. 5. Nästa / Föregående: Här nedan följer en tabell över vilka kombinationer som finns samt vad de innebär. Sökning på Nästa/ Föregående Sök i Resultat Externidentitet Inom skikt ** ALLA ** Nästa/f öregående inom detaljens skikt. Stannar vid skiktgräns Externidentitet med wildcard <skikt> = detaljens skikt <skikt> /= detaljens skikt Som ovan Närmast kommande/föreg. inom valt skikt Enligt urval ** ALLA ** Nästa/föreg. sökträff oavsett skikt Wildcardtecken är : <skikt> Nästa/föreg. sökträff inom i s f flera tecken? i s f ett tecken Inom skikt ** ALLA ** Nästa/föreg. sökträff inom detaljens skikt. Möjligheten att växla tillbaka till Enligt urval försvinner Födelsenummer Inom skikt ** ALLA ** Nästa/föreg. inom detaljens skikt. Stannar vid skiktgräns Enligt upp/ nedräkning <skikt> = detaljens skikt <skikt> /= detaljens skikt Som ovan Närmast kommande/föreg. inom valt skikt. Stannar vid skiktgräns ** ALLA ** Nästa/föreg. i nummerordning oavsett skikt <skikt> Nästa/föreg. i nummerordning inom <skikt>. Stannar vid skiktgräns Detaljverktyg 5

6 Visa Visa detaljens paket Menyval: Visa Visa paket Funktionen visar detaljens innehåll i detalj. Födelsenummer och eventuell extern identitet (Xid) visas högst upp. Vilka paket/koordinater som visas ställs in via Visa - Avancerad. Informationen inom parentes är klartextinformationen för värdet. 6 Detaljverktyg

7 Visa post. Menyval: Visa Visa post. Funktionen visar detaljens information hexadecimalt. Används vid avancerad felsökning. Rutfilsnamn: Rutfilens sökväg och namn där den sökta detaljen är lagrad. Startposition: Startposition i rutfilen där detaljen är lagrad Postlängd: Postens längd i bytes. Visad bredd: Ställ in bredden, antal tecken, som du vill ska visas i hexdumpfönstret. Bredden måste ligga mellan 10 och 64 samt vara jämt delbar med två. Detaljverktyg 7

8 Avancerade inställningar. Menyval: Visa Avancerad Funktionen ger användaren möjlighet att välja vilken information som skall visas i Visa Paket. Tryckknapparna: För att lättare förstå knapparnas betydelse bör funktionen Inställningar visa knapptext aktiveras. Aktivera de knappar som ger den information du söker. Knappen för Markkoordinater växlar sättet att presentera koordinaterna i paketet XY-koordinater antingen som markkoordinater eller som relativa koordinater mot origo. 8 Detaljverktyg

9 Inställningar Val av Domän Menyval: Inställningar - Domänval Med funktionen väljer du domän. Detaljverktyg 9

10 Byt arbetskatalog Menyval: Inställningar Byt arbetskatalog. (Används inte i detaljverktyget) 10 Detaljverktyg

11 Användarkonfigurationer Menyval: Inställningar Konfigurationer Användar Funktionen ger en användare möjlighet att editera sina egna systeminställningar. De vanligaste inställningarna är Defaultdomän och Defaultbank. D.v.s. den domän och geodatabank som läses in vid uppstart av ett verktyg. Efter editering bör du uppdatera med funktionen Inställningar Konfigurationer Uppdatera eller starta om systemet. Detaljverktyg 11

12 Systemkonfigurationer. Menyval: Inställningar konfigurationer System Funktionen visar systemkonfigurationer. För att kunna editera filen måste man ha fullständiga systemrättigheter. En användare kan med hjälp av den här funktionen kopiera inställningar till sin egen konfigurationsfil (.bankir\bankir.conf). Se Inställningar konfigurationer Användar. 12 Detaljverktyg

13 Uppdatera användarkonfigurationer. Menyval: Inställningar-Konfigurationer-Uppdatera Funktionen uppdaterar användarkonfigurationen. Efter en ändring i systeminställningarna kan du uppdatera systemet med den här funktionen. Ett annat alternativ är att starta om. Detaljverktyg 13

14 Visa eller göm operationsknappar Menyval: Inställningar Visa knappar. (Används inte i detaljverktyget) 14 Detaljverktyg

15 Visa eller göm hjälptexter till knappar. Menyval: Inställningar - Visa knapptext Funktionen används för att visa eller gömma hjälptexten till verktygsknapparna. Hjälptexten framträder som en textruta som dyker upp i bilden när du för markören över knappen. En liten fyrkant framför menyalternativet indikerar att inställningen är påslagen. Detaljverktyg 15

16 Visa fokus Menyval: Inställningar-Visa Fokus Funktionen används för att lysa upp och ge verktygsknapparna en annan färg när man pekar på dem med markören. En engelsk term som är vanlig i dessa sammanhang är Highlight (Hilite. am. Engelska). Anropa funktionen och för markören över en knapp. 16 Detaljverktyg

17 Visa hjälptext Menyval: Inställningar-Visa hjälptext. Funktionen används för att visa eller gömma hjälptextraden längst ned i formuläret. En liten fyrkant framför menyalternativet indikerar att inställningen är påslagen. Detaljverktyg 17

BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...

BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING... Banksynkronisering BANKSYNKRONISERING... 3 BESKRIVNING...3 VILLKOR...4 DEFINITIONER...4 ANVÄNDARHANDLEDNING... 6 STARTA VERKTYGET...6 ÖPPNA EN SYNKRONISERING...9 SKAPA NYTT SYNKRONISERINGFÖRHÅLLANDE...11

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008

Manual. För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Manual För Kvinno- och tjejjouren ADAs webbplats; www.kvinnojouren-ada.nu Mars 2008 Innehåll 1. Webplatsens innehåll 2. Skapa, redigera eller ta bort innehåll 2.1 Redigera inehåll 2.2 Ta bort innehåll

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se Solen Pro Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 8 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 8 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg...

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Travelreporter manual

Travelreporter manual Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer