FÖRVALTAR DIN PENSION. INFRASTRUKTUR Vi synar finansieringsfrågan som blivit den stora proppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTAR DIN PENSION. INFRASTRUKTUR Vi synar finansieringsfrågan som blivit den stora proppen"

Transkript

1 Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 7 oktober 2015 Pris: 60 kronor FOKUS: INFRASTRUKTUR Vi synar finansieringsfrågan som blivit den stora proppen FLER HITTAR TILL FÖRMEDLINGEN Så ska ännu fler privata bostadsbolag värvas PROBLEMET ÄR INTE BOLÅNEMARKNADEN #åsikten: Tor Borg, SBAB, om bubblan MIKAEL GRANATH, VD WILLHEM: MIKAEL GRANATH, VD WILLHEM: FÖRVALTAR DIN PENSION

2 Johan Lundgren är VD och ägare av Karby VVS, en av 130 entreprenörer inom Comfort-kedjan. Att höra till en rikstäckande kedja är en fördel även på hemmaplan Som kund vill du ha engagemang. Utan det spelar resten ingen roll. Rikstäckning. Storlek. Kunskap. Logistik. Och det största engagemanget får du av en entreprenör. Någon som gör sitt yttersta. Med en inställning och stolthet som sitter i generna. Det visar sig i leveransen. Löften som hålls. Kvalitet i varje moment. Lägg till platsen där företaget finns. Orten. Rötterna. Någon som kan platsen, och vill göra allt för den. Som Johan Lundgren, VD och ägare av Karby VVS i Märsta. Man vill ju kunna se sina kunder i ögonen. Engagemang och plats. När du får det kan du lägga till dina andra önskemål. Bättre priser. Den senaste kunskapen. ISO-certifieringar. Att känna sig trygg med en logistik som skapar säkra leveranser i rätt tid. En förmåga att genomföra rikstäckande projekt. Entreprenörskap, det lokala, och med en stor organisation i ryggen. De orden är en perfekt beskrivning av Comfort, Sveriges största installationskedja inom VVS. En kedja med 130 fristående medlemmar som var och en äger sina företag. Medlemmar som samverkar och samarbetar för att varje dag ta sig an nybyggnation och ombyggnation, ventilationsuppdrag, effektivisera energianvändning eller helt enkelt se till att det som installerats fungerar optimalt. Du som köpare får engagemanget och den lokala förankringen, tillsammans med storleken som gör det möjligt att ge kunderna allt som en rikstäckande kedja kan ge. Välkommen att kontakta oss för mer information.

3 Som kommunal eller privat fastig hets ägare kan du ta del av Sveriges största kunskapsbank för renovering av bostadshus byggda under efterkrigstiden och fram till slutet av 70-talet. I Skanskas koncept Miljonhemmet har vi samlat erfaren heter från vårt arbete med miljon programmen. Dessutom har vi skapat unika och strukturerade sätt att arbeta med husen och människorna i dessa bostadsområden, där vi tar hänsyn till alla dimen sioner på hållbarhet; från ekonomi och grönt, till sociala aspekter. Vill du vara med och utveckla samhället tillsammans med oss? Lägg några minuter på filmerna nedan och kontakta oss sedan för en förutsättningslös diskussion. Två filmer och Miljonhemmet kan förändra hur du ser på miljon programmets möjligheter Filmen om Miljonhemmet Läs mer om Miljonhemmet, olika referens projekt och se filmen på skanska.se/miljonhemmet Kostnadsfri konsultation? Låt oss tillsammans titta på vilka åtgärder som bör genomföras utifrån fastig hetens behov, områdets möjlig heter och verksam hetens plånbok. Du hittar din lokala kontakt person på skanska.se/miljonhemmet. Bara nyfiken? Slå en signal till Susanne Sjöblom, ansvarig för Miljon hemmet, på Ett hållbart samhälle börjar där människor bor Se filmen om Vivalla, vårt sam arbete med Örebrobostäder, där de boendes delaktighet leder till social hållbar utveckling av hela området: skanska.se/vivallafilm

4

5 Årgång 106 Denna utgåva är presslagd den 15 september FOTO: SOFIA SABEL PÅ OMSLAGET: Mikael Garanth, vd på Willhem. Se sid 38 NR 7 OKTOBER FOTO: JONAS WESTLING DE PRESSAR BYGGKOSTNADERNA Minimalt spill, noggrant materialval och ny metod sänker Soksbos priser. STOPP PÅ VÄGEN Infrastruktur ligger högt på agendan, både för fastighetsägare och politiker. Mycket finns att göra och pengar att tjäna. Men en knäckfråga måste lösas vem ska finansiera de satsningar som krävs? Fastighetstidningen hittar olika kreativa lösningar både i Sverige och utomlands Ledare: Fler bostäder med värdeskapande infrastruktur 20 Åsikten: Bankmarknaden är ett oligopol 54 Tema: Behovsstyrd ventilation testas i hyreslägenheter ILLUSTRATION: GUNILLA HAGSTRÖM/FORM NATION Avdelningar 46 ALLT FLER VÄLJER KOMMUNAL KÖ Kommunala bostadsförmedlingar växer både geografiskt och i storlek. Nyheter 8 #åsikten: Tor Borg 20 Barometern: Malmö 32 A ff ä r e n 35 Krönika: Arvid Lindqvist 36 Fall i rätten 44 Tema: Ventilation 54 Fastighetsägarna svarar 69 Fastigo svarar 71 Nytt från din förening 73 Till sist: Rudolf Antoni 78 FOTO: MIKAEL GUSTAVSEN Om Harold Melvin & the Blue Notes och svensk bostadsmarknad Wake up everybody no more sleepin in bed. Som alltid är det i de riktigt stora soulrösterna jag finner hopp och tröst. Att det skulle krävas ett dött barn på en strand för att väcka oss är svårt att ta in. Allt vi kan göra är att börja uppträda som anständiga människor igen. Och äntligen är luften lättare att andas. Istället för att irra in bland främlingsfientlighetens blindskär kan vi prata om de utmaningar vi har framför oss. Just som Harold Melvin & the Blue Notes sjunger: Wake up all the builders time to build a new land. Överst på dagordningen står infrastrukturlösningar. I vårt reportage (sidan 22) säger Rikard Silverfur att göra C-lägen till A-lägen är den bästa investeringen. Välj att tolka det som att bädda för glädjesiffror i kalkylbladen om du vill. Jag hör istället en vilja att skapa förutsättningar för arbete, bostad och integration. Can t do it alone yeah, yeah. Erik Hörnkvist Redaktionschef FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

6 Ledare/Reinhold Lennebo Värdeskapande infrastruktur krävs för fler bostäder FEM OCH EN HALV MILJARD kronor utgör grundplåten för att råda bot på dagens bostadsbrist. Det hoppas åtminstone regeringen när den lägger fram sin första egna budget. Det hade nog satsningen också till del kunnat bidra till, om den använts till infrastrukturinvesteringar i stället för renoveringsstöd och byggsubventioner. Om regeringen verkligen vill skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande behöver vi komma bort från en situation där kortsiktiga politiska beslut får styra utformningen av bostadspolitiken och i stället fokusera på åtgärder som långsiktigt och mer effektivt bidrar till fler bostäder. Då är investeringar i infrastruktur oslagbart. Med utbyggd infrastruktur skapas lägen för bostadsbyggande. Det som händer när vi investerar i vägar och spårbunden trafik är att tillgängligheten ökar och att ett tidigare perifert läge kan bli attraktivt och intressant för bostadsbyggande. Denna effekt kan aldrig uppnås genom byggsubventioner. INFRASTRUKTURPLANERING handlar i huvudsak om två frågor. Vilken infrastruktur ska byggas? Hur ska den finansieras? Tyvärr har planeringen kring vilka infrastrukturprojekt som ska genomföras alltför länge utgått ifrån politiska hänsynstaganden i stället för att fokusera på vilka investeringar som är mest värdeskapande. För att långsiktigt skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyg- gande behöver vi släppa dagens systemsyn och återigen fokusera på att infrastruktursatsningar ska vara värdeskapande. De senaste initiativen med Sverigebygget, Sverigeförhandlingen och även delar av förslagen i Bostadsplaneringskommitténs betänkande indikerar att insikten om behovet av en förändrad grundsyn finns. Det är mycket positivt. Den andra frågan handlar om hur infrastrukturen ska finansieras. Traditionellt har finansieringen skett via statsbudgeten även om det på senare år blivit allt vanligare med kommunal medfinansiering och förskottering för att påskynda angelägna projekt. Projekten med alternativ finansiering är däremot få och begränsar sig till snabbtågsbanan Arlanda Express, Öresundsbron och vägbroar i Sundsvall och Motala. Här behöver vi tänka om och hitta nya former för finansiering när statens möjlighet att investera är begränsad samtidigt som behovet av utbyggd infrastruktur är stort. Många fastighetsägare är beredda att frivilligt ta en del av kostnaden för att angelägna projekt ska kunna genomföras snabbare. Men det förutsätter samtidigt möjligheter att påverka. DET FINNS STORA MÖJLIGHETER till synergieffekter med regelverk som gör det möjligt för det offentliga och näringslivet att gemensamt fatta beslut om vilka infrastrukturprojekt som ska genomföras och hur de ska finansieras. Möjligheten att bygga värdeskapande infrastruktur skulle därmed öka dramatiskt. Här kan vi i Sverige med fördel hämta inspiration från delstaten Victoria i Australien. Där har näringsliv och delstaten gått samman i Infrastructure Victoria, ett oberoende samverkansorgan med tjänstemän från förvaltning och näringsliv. Uppdraget är att identifiera och ta fram långsiktiga strategier på upp emot 30 års sikt för hur regionens infrastrukturbehov ska mötas. Eller som vår systerorganisation i Australien uttryckte uppdraget, to take short term politics out of infrastructure planning. VD FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE ETT TIDIGARE PERIFERT LÄGE KAN BLI ATTRAKTIVT OCH INTRESSANT FÖR BOSTADS- BYGGANDE. REINHOLD LISTAR: 1 FLYKTING- KATASTROFEN berör oss alla. Fundera på hur du kan göra nytta! 2 MÅNGA STATLIGA utredningar just nu. Inte alla med positiva förtecken för vår bransch. 3 BYE, BYE EM i fotboll! Eller kan vi komma igen? 6 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015

7 Fastighetsägarna i fokus Redaktör: Maria Odeh, TWITTRAT Aug 14 Kritiska framgångsfaktorer för Malmö/ Skånes entreprenörskap är integration, globalisering och tvärsektionell samverkan #motesplatsskane Susanne Aug 23 Bra vågar lägga även de politiskt kontroversiella reformförslagen. De behövs för att lösa bokrisen. Henrik Forskning bidrar till en god utveckling av fastighetsbranschen FASTIGHETSÄGARNA Stockholm satsar på forskning och delfinansierar landets första professur i fastighetsförvaltning. Det blir Anna Kadefors, för närvarande verksam vid avdelningen för Service Management vid Chalmers, som får den första professuren och hon kommer att börja sin nya tjänst vid KTH efter årsskiftet. Anna Kadefors ÄVEN ETT doktorandstipendium som tilldelats Haymanot Baheru finansieras av Fastighetsägarna Stockholm. Haymanot Baheru är verksam på Stockholm Centre for Commercial Law på Stockholms universitet och forskar just nu på bruksvärdesreglerna. En central målsättning i hennes forskning är att fastställa bruksvärdes regelns innehåll ur ett rättsvetenskapligt perspektiv, med anledning av att de senaste årens praxis och 2011 års lagändringar har gjort att bruksvärdesreglerna blivit mer svårtolkade. Hennes forskning syftar också till att göra en bred rättsvetenskaplig analys av hela den Haymanot Baheru svenska hyresregleringen. En typ av forskning som aldrig tidigare bedrivits Vi är övertygade om att den här typen av forskning bidrar till en god utveckling av fastighetsbranschen. Men förvaltning och hyressättning berör inte bara våra medlemmar utan bidrar också till en hållbar samhällsbyggnad och en väl fungerande bostadsmarknad. Dessutom ger forskningen goda förutsättningar för ett bra samarbete mellan näringslivet och akademien, säger Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm. Aug 26 Det fanns inga excelfiler. Det som fanns var kärlek: hur vi påverkar #ReprogrammingTheCity Sep 1 #fastighetskvinnan play by the rules, and change them säger Julie Lam i råd till de som vill lyckas i Sverige. Inte så dumt. Reinhold Sept 3 Nu ska jag prata om kulturens betydelse för staden på #fastighetsmässan. Ett favoritämne. Rudolf Snabbare avtal med e-signering I september lanseras e-signering med mobilt bank-id i Fastighetsägarna Dokument. Det innebär stora effektiviseringar i avtalshanteringen och stora kostnadsbesparingar för dig som kund. Att använda sig av e-signering betyder också att papperslöseri och transporter kan undvikas och därför vinner även vår miljö på en övergång till e-avtal. Fastighetsägarna Dokument har valt att samarbeta med leverantören E-avtal. Den 16 oktober har Fastighetsägarna öppet hus för medlemmar på Drottninggatan 33 i Stockholm. Där finns Fastighetsägarna Dokument och deras leverantörer på plats för att visa systemen. I stället för att premiera ansvarsfulla bostadsföretag som löpande gjort betydande investeringar i underhåll och modernisering för sina hyresgäster väljer regeringen att missgynna dem. Ulla Werkell REINHOLD LENNEBO, vd för Fastighetsägarna Sverige reagerar på regeringens budgetproposition för FÖLJ OSS! Följ Fastighetstidningen på Facebook och Twitter och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från branschen. Fastighetsägarna stöder Institutet mot mutor Institutet mot mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som arbetar för att motverka användningen av mutor.fastighetsägarna har nu valt att bli stödjande medlemmar. Det är mycket viktigt att vara en del i detta arbete som syftar till ett sunt och seriöst fastighetsföretagande på lika villkor och utan ovidkommande hänsyn. Att stödja IMM:s arbete och verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet och samhället i övrigt är en självklarhet för oss, säger Mikael Gulliksson, chefs jurist Fastighetsägarna Sverige. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

8 Nyheter Så sänkte Soksbo byggkostnaderna Det lilla Skelleftebolaget Soksbo har lyckats pressa byggkostnaderna till rekordlåga nivåer. Nu är planen att bygga upp fabriken som ska klara att producera en färdig lägenhetsmodul varannan dag. Att få till fungerande konkurrens i byggsektorn pekas av många ut som en nyckelfaktor för att nå målet på nya bostäder fram till år En som är redo att ge sig in i kampen är Stefan Lundström, vd på familjeföretaget Soksbo. Den främsta konkurrenten just nu är sannolikt Sabo:s kombohus. I Soksbos nu aktuella projekt 30 tvårumslägenheter och 8 fyrarummare har han lyckats pressa byggkostnaderna rejält. Vi bygger ett nyckelfärdigt hus för kr/kvm, inklusive moms, anslutnings- och tomtavgifter. DET ÄR REJÄLT MYCKET billigare än Sabo:s Kombohus där motsvarande summa brukar landa på ungefär kr/kvm. Enligt Stefan Lundström är det en kombination av byggmetod, materialval och minimalt med materialspill som ligger bakom den låga produktionskostnaden. Det färdiga huset sätts samman av moduler som har byggts i en hangar, som företaget äger på Skellefteå flygplats. Det enda som sätts in i efterhand är vitvarorna till köket. De flesta lägenheter är små tvåor. De består av en modul och får en boyta om AGENDAN 43 kvadratmeter. Det finns också åtta fyrarummare, som helt enkelt är två sammanbyggda moduler. TACK VARE ATT modulerna har självbärande väggar så behövs ingen stomme när huset ska sättas ihop, utan enbart några pelare i järn där modulerna hängs upp. Nu när det snart är inflyttat och klart vågar jag sticka ut hakan och säga att vi klarar att bygga för de här pengarna. Stefan Lundström, vd, Soksbo Konstruktionen gör det också möjligt att lyfta på ytterligare våningsplan. Vi kommer både att bygga själva och leverera till andra, eftersom det är ganska tungt att dra det ekonomiska lass det innebär att bygga själva. Vi kommer att kunna producera åt andra över hela Sverige. Det är bara en fråga om vart det är kostnadseffektivt att skicka modulerna, säger Stefan Lundström. HANGAREN DÄR DET första huset producerats är dock för liten för effektiv produktion. Därför förhandlar bolaget just nu om att bygga en husfabrik på kvadratmeter. Enligt Stefan Lundström ska man klara att producera en färdig lägenhetsmodul varannan dag. Stefan Lundström, vd på Soksbo, har fått samtal från flera intressenter sedan Fastighetstidningen.se först rapporterade om hans billiga byggande. Vi har byggt det första prototyphuset här i Skellefteå för att vara säkra på att vi verkligen kan leverera det vi sagt oss klara av. Nu när det snart är inflyttat och klart vågar jag sticka ut hakan och säga att vi klarar att bygga för de här pengarna. ERIK HÖRNKVIST 16 AUGUSTI Kista bibliotek vinner den internationella utmärkelsen Public Library of The Year Award AUGUSTI Regeringen aviserar en miljardsatsning på upprustning av miljonprogramshus. 28 AUGUSTI En ny rapport visar att Falkenbergs centrum riskerar att utarmas om externhandeln utökas vid infarten till staden. 31 AUGUSTI Den nya organisationen Svensk byggplåt startar officiellt sin verksamhet. Syftet är bland annat att lyfta plåtens fördelar som byggmaterial. 3 SEPTEMBER Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,35 procent AUGUSTI 8 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015

9 Svenska byggkostnader sticker inte ut Att få grepp om de svenska byggkostnaderna är inte helt lätt. För aktörerna finns det ingen direkt anledning att redovisa uppgifterna, då det skulle innebära att vinstmarginaler offentliggörs. Och i slutändan är det så klart priset till kund som verkligen är intressant. Boverket gjorde en genomgång förra året som presenterades i rapporten Svenska byggkostnader i en internationell jämförelse. Där konstateras, utöver just att tillgången till statistik är begränsad, att: Svenska byggkostnader inte sticker ut i ett internationellt perspektiv. Sverige hamnar oftast relativt högt upp i en europeisk jämförelse. Men Boverket menar att skillnaderna blir mindre om man begränsar jämförelsen till länder vars förutsättningar mer påminner om våra. Sverige inte är kostnadsledande i Norden. De senaste årens ökade byggkostnader i Sverige sannolikt beror på ett begränsat utbud, hög efterfrågan och stigande markkostnader. Att produktionskostnaden, alltså det pris köparen betalar, har ökat förklaras av att utbudet inte matchat efterfrågan. Entreprenörer bygger där förtjänsten är störst. SWEDAVIA FOTO: JONAS WESTLING 3 SEPTEM- BER Inger Salomonsson har utsetts till vd och hotelldirektör för Petter Stordalens hotellsatsning i gamla NA-borgen i Örebro. 7 SEPTEMBER SEB:s boprisindikator för september landar på 72. Månaden innan låg siffran på SEPTEMBER Sista dagen att nominera kontor till utmärkelsen Sveriges snyggaste kontor I fjol vann Arcona. 2 OKTOBER Airport City Stockholm arrangerar ett seminarium om Arlandaregionens utveckling. 22 OKTOBER Sveriges bästa köpcentrum koras i NCSC Awards Utopia Shopping i Umeå är en av finalisterna SEPEMBER OKTOBER FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

10 Parterna oense om vad man ska förhandla Hyresgästföreningen vill att låg ränta ska ge små hyreshöjningar Även i år har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen skilda uppfattningar om vilket utrymme det finns för hyreshöjningar. Men båda parter tycks vara eniga om att nå en överenskommelse i tid före årsskiftet. När nu förhandlingarna för 2016 års hyror drar igång står som vanligt Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen långt från varandra i synen på hur hyror ska sättas. Från Hyresgästföreningen kommuniceras fastighetsägarnas låga kostnader under året och bättre avkastning. Så här mycket har hyrorna höjts i snitt i hela landet 1,41% ,24% ,45% ,9% ,62% ,11% 2015 För oss är det viktigaste att lyfta hyresstrukturen som inte är korrekt satt. Mikael de Faire, chef förhandlingsverksamheten, Fastighetsägarna Stockholm Det har varit ett extremt gynnsamt år för fastighetsägande med låg ränta, det är ju nästan gratis att låna, och sju procents totalavkastning. I en sådan miljö ser vi inga motiv till att hyror ska gå upp nämnvärt, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. HYRESGÄSTFÖRENINGEN ANSER att höjningen inte bör överstiga inflationen (i augusti var den 0,8 procent). Men Erik Elmgren betonar att man i förhandlingarna inte kommer att stirra sig blinda på inflationstal utan mer lyssna på vilka argument fastighetsägarna har för att få högre hyra. Mikael de Faire, chef för förhandlingsverksamheten på Fastighetsägarna Stockholm, anser att förhandlingarna inte ska handla om ekonomi. För oss är det viktigaste att lyfta hyresstrukturen som inte är korrekt. Vi kommer därför att presentera ett differentierat yrkande för olika lägen i Stockholm. Hur stort spannet blir vill jag idag inte säga. Vårt yrkande är 2,3 procent i snitt. Erik Elmgren anser att diskussionen om en ny Stockholmsmodell ska bedrivas vid sidan av de årliga förhandlingarna, men Mikael de Faire ser inget skäl till det. Eftersom det inte finns någon modell innebär de årliga förhandlingarna möjligheten att lyfta de frågorna. FÖRRA ÅRET NÅDDES en överenskommelse utan att någon strandning krävdes. Vår ambition är att vi i god tid når en överenskommelse även i år, säger Mikael de Faire. DAVID GROSSMAN Fastighetskvinnan 2015 går hem hos medarbetarna Cecilia Vestin, affärsansvarig för Newsecs Alectauppdrag i Stockholm, utsågs i september till Årets Unga Fastighetskvinna. Det var andra gången i ordningen som Fastighetssverige delade ut priset Årets Unga Fastighetskvinna. Tillkännagivandet av vinnaren inramades i år av ett heldagsseminarium med ett 40-tal talare från olika håll i branschen alla kvinnor. OM UTMÄRKELSEN sa vinnaren Cecilia Vestin så här: Jag hoppas att det här kan betyda att jag kan stärka mitt kontaktnät ytterligare och att jag kan vara en förebild som visar att det går att kombinera familjeliv och karriär. Att man kan få ihop hela livet och samtidigt må bra. JURYN MOTIVERADE valet av vinnare bland annat med att Cecilia Vestin som chef fått högsta betyg av sina medarbetare, att hon är målfokuserad och att hennes energi och patos gör henne till en stark förebild får både kvinnor och män i och utanför branschen. Ett trettiotal kandidater nominerades till årets tävling. Finalisterna, var förutom vinnaren Cecilia Vestin, Farnaz Mortazavi från Fasticon Kompetens och Linda Henriksson från Hemfosa. MARIA ODEH CECILIA VESTIN Titel: Affärsansvarig för Newsecs Alectauppdrag i Stockholm. Karriär: Arbetade tidigare i olika roller inom Jernhusen under sammanlagt tio år. Bor: I Herrängen, Stockholm. Viktiga jämställdhetsgärningar: Har på eget initativ startat upp ett nätverk för kvinnor inom Newsec och är sedan i maj suppleant i styrelsenätverket Boarding for Success. FOTO: NEWSEC 10 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015

11 7,5 HÖGSKOLE- POÄNG FORTSÄTTNINGSKURS FASTIGHETSFÖRETAGANDE, STEG 2 YTTERLIGARE 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG och ännu mer av värdefull kunskap i Fastighetsföretagande att inhämta. Utbildningen anordnas i samarbete med KTH. I kursen utvidgas och fördjupas centrala delar som fastighetsföretagandets villkor, investeringsbedömning, redovisning, marknadsanalyser och skattefrågor. På ÅF har vi en passion för Energieffektivisering Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid. På ÅF strävar vi efter att skapa så kallade smart buildings, fastigheter där man bygger in teknik som övervakar och styr energiförbrukningen vilket leder till effektivisering och lägre driftskostnader. Med fokus på energieffektivisering tror vi på en bättre framtid. ÅF är hjärtat i teknikvärlden. Följ våra framgångar på FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

12 FOTO: TENGBOM Dyra VA-räkninga Klimatförändringarna kräver mer inv HSB Living Lab byggs ihop av 44 moduler. Här ska framtidens byggande forskas fram FREDAGEN DEN 11 september sattes spaden i jorden för uppförandet av HSB Living Lab i Göteborg. Den kommande byggnaden sätts ihop av 44 moduler och ska fungera som en forskningsarena för att utveckla nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret Tengbom Så många lägenheter påbörjades under årets första sex månader. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med samma period förra året då lägenheter började byggas. Stordalen erbjuder hotellnätter för flyktingar DEN NORSKE hotellmiljardären Petter Stordalen meddelade via Twitter att hans hotell kommer att erbjuda hotellnätter för flyktingar. En kort tid innan skänkte han också två miljoner norska kronor till Unicefs arbete med flyktingbarn. Många har på olika sätt öppnat plånboken. Här är ett axplock: Källa: SCB Petter Stordalen vill hjälpa människor på fl y k t. Sweden Green Building Council: kronor till UNHCR Easyfairs: kronor till UNHCR Riksbyggen: kronor till Röda Korset HSB: kronor till Radiohjälpen Utopia arkitekter: kronor samt ytterligare kronor för varje annan arkitektbyrå som matchar Utopias gåva. Mottagare är Röda Korset Galären: kronor till UNHCR Högre totalavkastning TOTALAVKASTNINGEN FÖR fastigheter i Sverige landade på 8,1 procent under 2014, en liten uppgång från året innan. Bäst totalavkastning, 9,5 procent, visade kontorsfastigheter i centrala Stockholm utanför CBD. Även kontor i Göteborg och bostadshus i Storstockholm levererade hög totalavkastning. För bostadshusen var det generellt ökade fastighetsvärden som stod för största delen av ökningen. Källa: MSCI Avgifterna för vatten och avlopp fortsätter att stiga, visar rapporten från Nils Holgerssongruppen. Men de är långt ifrån tillräckliga för att täcka de investeringar som behövs på grund av klimatförändringarna. Även i år har VA-kostnaderna stigit rejält, men de kraftiga ökningarna är inget mot vad som väntar när stora investeringar ska göras för att säkerställa standarden på vatten- och avloppssystemen. Även om Visst kommer det också att behöva göras åtgärder både på anläggningar och ledningsnät. Anne Adrup, enheten för vattentjänster, Svenskt Vatten investeringstakten ökat är det långt ifrån vad som verkligen behövs. Vid horisonten tornar, bokstavligen, de verkligt stora molnen upp sig. Kostnaden för de omställningar som krävs för att klara klimatomställningen är svåra att beräkna. Skyfallshantering anser vi att man ska lösa på ytan i så stor utsträckning som möjligt, vilket innebär att ledningsdimensionerna inte behöver ökas. Men visst kommer det också att behöva vidtas åtgärder både på anläggningar och ledningsnät, säger Anne Adrup, på enheten för vattentjänster på Svenskt Vatten. En grov bedömning från Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 är att investeringarna i VA-näten gradvis kommer att behöva öka med tre till fyra gånger under den närmaste 25-årsperioden. Ännu har ingen riktigt satt ner foten kring hur denna kostnad ska fördelas. Ska det läggas på VA-taxan eller tas av den kommunala investeringsbudgeten eller kanske bör det till och med utgå ett statligt stöd för klimatanpassning? Uppgraderingar av befintliga nät som inte längre håller måttet är inte underhåll utan just uppgradering. Här bör huvudmannen, alltså kommunen, se det som en återinvestering och bekosta det ur samma Höga höjningar av VA-taxan i många kommuner Tanums kommun har återigen landets högsta VA-taxa med 125,3 kronor per kvadratmeter och år. I 30 kommuner har taxan höjts med 25 procent eller mer de senaste åren. Två Översvämningar som den i Hallsberg i början av september aktualiserar behovet av bättre lösningar för avlopp. Investeringarna i VA-näten måste öka tre till fyra gånger den närmaste 25-årsperioden. kommuner, Södertälje och Skövde, har höjt taxan med mer än 60 procent sedan Källa: Nils Holgerssongruppen. VA2014 VA2015 Förändring , % Här är kommunerna med landets lägsta VA-taxor 1 Stockholm 22,4 22,4 0,0 2 Huddinge 22,4 22,4 0,0 3 Solna 25,8 24,7-4,3 Här är kommunerna med landets högsta VA-taxor 290 Tanum 118,1 125,3 6,1 289 Ockelbo 103,4 108,1 4,5 288 Tjörn 104,9 104,9 0,0 12 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015

13 r kan bli ännu dyrare esteringar frågan är vem som ska betala FOTO: LENNART LUNDKVIST/NA kommunala investeringsbudget som går till övrig infrastruktur, menar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige. Den klimatanpassning som gäller dagvattenavrinning berör många förutom VA-huvudmannen. Svenskt Vatten har inte tagit ställning i frågan, men vi anser att det behövs en tydlig färdplan för anpassning till ett förändrat klimat, säger Anne Adrup. ATT VATTENLEDNINGAR OCH vattendrag inte alltid tar hänsyn till kommungränser gör inte saken lättare. Samordning är därför viktigt. Riksrevisionen har inlett en granskning av huruvida regeringen och myndigheter effektivt förebygger risker relaterade till översvämningar. Granskningen beräknas vara klar i mars I regeringens budget har det tillkommit 110 miljoner kronor för att anpassa Sverige till klimatförändringar. Summan är nu totalt 160 miljoner kronor per år under perioden Jag vet att många kommuner är oroliga för sina vatten- och avloppssystem. Vi har redan sett dagvattensystem som inte räcker till vid stora regnmängder och då rinner avloppsvattnet rakt ut i sjöarna, säger miljöminister Åsa Romson (MP) till Dagens Nyheter. ERIK HÖRNKVIST Fler bostäder och förtätningar ökar risken för översvämningar Kravet på att bygga fler bostäder ökar risken för översvämningar och dyra skador på fastigheter. Samtidigt exploateras allt mer låglänt mark. Mats Andreasson, seniorkonsult och expert på översvämningar på Sweco, har under lång tid analyserat översvämningar och skador på fastigheter. Han konstaterar att kraven på att bygga nytt leder till att nya områden i riskzoner tas i bruk. Det vi tydligt ser är att områden som är lågt belägna har bebyggts och trenden är därför att fler drabbas vid häftiga skyfall. Han pekar även på att förtätningar av bebyggelse är en riskfaktor eftersom mer mark hårdgörs i områden där det tidigare funnits naturliga luckor för avrinning, som gräsplättar och ängar. DE LEDNINGSSYSTEM som finns idag är långt ifrån tillräckliga för de extremförhållanden som ska klara mängder tio gånger större än de är dimensionerade för. Det finns inga pumpar som klarar av så extrema situationer och det är rejält dyrt att bygga om ledningssystem. Insatser görs istället för att leda bort ytvatten på ett effektivt sätt, säger Mats Andreasson. ÄVEN FÖRSÄKRINGSBOLAGEN har ögonen på utvecklingen. Vi försöker få kommuner och myndigheter att inse att det inte är så bra att bygga på utsatt mark. Gör man det bör det åtminstone vara krav på att höjdsätta korrekt, med schaktmassor eller på en bergskam, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring. Än så länge har ingen fastighet i riskområde nekats försäkring men Staffan Moberg håller det inte för osannolikt att bolagen kan tröttna på höga skadekostnader. Om det är områden som år efter år blir översvämmade går det inte att betrakta det som en oförutsedd händelse. Men ett bolag kan väl inte neka husägare att ta en försäkring? Men det kan sättas premier som till sist blir orimliga. Ska ett försäkringsbolag betala kronor i ersättningar vartannat år till samma fastighet så får man sätta en premie på kronor. DAVID GROSSMAN FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

14 Nära noll-krav kan tvinga fram rivningar Skärpta energikrav riskerar göra renoveringar alltför kostsamma Fastighetsägare kan tvingas riva befintliga byggnader om ett nytt förslag från Boverket går igenom. Anledningen är att skärpta krav på nära noll-energiförbrukning i nya hus även omfattar ombyggnationer i befintliga hus. Från och med år 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära noll-energibyggnader. Det har tidigare slagits fast i ett EU-direktiv. Därför fick Boverket tidigare i år i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer för vad nära noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energi prestanda. Uppdraget utmynnade i ett förslag som ställer skarpa energikrav även på befintliga hus om de renoveras eller byggs om i större utsträckning, eftersom de då omfattas av nybyggnadsbegreppet enligt Planoch bygglagen. OM BOVERKETS FÖRSLAG går igenom utan att nybyggnadsbegreppet omdefinieras i Plan- och bygglagen riskerar alltså fastighetsägare att behöva göra omfattande investeringar i lågenergilösningar i samband med att ett befintligt hus rustas upp. Ett alltför strängt energikrav, menar Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige. Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv blir det nästan omöjligt att leva upp till Väldigt få genomgripande ombyggnader kommer att genomföras i framtiden om nära-nollenergikraven ska vara gällande även för ombyggnader. Yogesh Kumar, miljöchef, Fastighetsägarna Sverige Nära-nollenergihus EN NÄRA NOLL-ENERGIBYGGNAD d e fi - nieras i artikel 2(2) i EU:s Energiprestandadirektivet som: En byggnad som har mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga I. Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats eller i närheten. de föreslagna kraven i befintliga byggnader. I ett remissyttrande till Miljö- och energidepartementet varnar nu Fastighetsägarna för att kravet riskerar att stoppa behövliga renoveringar eller i värsta fall leda till rivningar av befintliga byggnader för att dessa ska kunna leva upp till minimikraven om gällande regelverk i plan- och bygglagen bibehålls. Väldigt få genomgripande ombyggnader kommer att genomföras i framtiden om nära noll-energikraven ska vara gällande även för ombyggnader. I en del fall måste befintliga byggnader ersättas med nya för att kunna leva upp till nära nollenergikrav, det vill säga samhällets minimikrav. Det är helt orimligt, säger Yogesh Kumar. I remissyttrandet till Miljö- och energidepartementet efterlyser Fastighetsägarna att utredningen bör kompletteras med en konsekvensanalys som även omfattar det befintliga beståndet. MARIA ODEH 8 17 Rekordlåga kontorsvakanser 2 MILJONER människor i Sverige arbetar på kontor. BLAND DE vanligaste kontorsutformningarna bråkas det minst mellan kollegorna i öppna kontorslandskap. Här uppger 17,4 procent av männen och 8,1 procent av kvinnorna att de haft en konflikt på jobbet någon gång de senaste två åren. KONTORSMARKNADEN I LANDETS TVÅ största städer fortsätter att präglas av lågt utbud och hög efterfrågan. De totala vakansgraderna i Stockholm respektive Göteborg är rekordlåga 9 respektive 6,5 procent. Det visar rapporten Nordic City Report, som görs av fastighetsrådgivaren JLL. Var tredje krona hamnade i Stockholm Under första halvåret 2015 hamnade var tredje krona som investerats på den svenska kontorsmarknaden i huvudstaden. Göteborgs andel av den totala transaktionsvolymen uppgick till 11 procent. ÖVRIGA LANDET KR/KVM Så hög är numera primehyran i Solna och Sundbyberg. Siffran har ökat med cirka 200 kronor på ett halvår. 48 % 33 % 8% 11 % STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ/LUND 34 TUSEN KVM kontor färdigställdes i Göteborg under årets första sex månader. KÄLLA: KTH-STUDIEN THE RELATION BETWEEN OFFICE TYPE AND WORKPLACE CONFLICT: A GENDER AND NOISE PERSPECTIVE 14 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015

15 Vi räddar värden i ditt hus. Du har säkert samlat på dig en massa värdefulla minnen. Bilder och saker som påminner om dem du har allra kärast, minnen som du är verkligt rädd om. Vår uppgift är att rädda värden vid skador. Metoderna har förfinats sedan vi grundades för över 50 år sedan, kompetensen har djupnat, men behoven är desamma. Vattenskador, fukt, mögel, asbest, radon, föroreningar, obehaglig lukt... Allt detta kan vi hjälpa dig med. Vi avfuktar och sanerar, hittar orsaker och åtgärdar. Ocab hjälper dig vid skador. Vi säkrar även förebyggande att ditt hus mår bra. Besök för att se vad vi kan göra för dig. SANERING RENGÖRING AVFUKTNING BYGGNADSMILJÖ JOUR

16 NYHET En investering - två funktioner! Large Hydrobox med kyl- och värmefunktion i ett. Large Hydrobox ger optimal möjlighet att installera och anpassa energibesparande kyl- / värmepumpsystem till din fastighet och ersätter olje-, el-, eller fjärrvärme till miljövänlig värmepumpsteknik. Önskas kylfunktion levereras detta som en bonus i samma investering. Hög verkningsgrad ger stor besparing. Högt SCOP. Energimärkning A++ ( A ) Zubadan Inverterteknik för den extrema vintern ( -28 C ) Värmefunktion / Varmvattenfunktion / Kylfunktion Energimätning ( i display och via WiFi eller Modbus ) Master Slav-styrning av Hydrobox-systemet Modbus och WiFi-kommunikation samt analog styrning MELcalc för energiberäkning av systemet

17 Airbnb förvandlar innerstadsboendet till en kommersiell verksamhet. Line Zandén, jurist på Fastighetsägarna, menar att reglerna för andra handsuthyrning kan behöva ses över igen. Meddela vilka datum din bostad är ledig, lämna nycklarna, så är uthyrningen klar. Så ser nystartade Stockholm Square Hotel bnbs affärsmodell ut. Företaget bygger som bäst upp en bank av bostadsrättshavare på Södermalm i Stockholm för att i sin tur kunna hyra ut deras bostäder via Airbnb. I flera av Europas turisttätaste städer har korttidsuthyrningssajten Airbnb orsakat bekymmer. Efter betydande skattebortfall i Paris har bolaget tvingats gå med på att ta ut en övernattningsskatt som förmedlas direkt till franska myndigheter. Fastighetsjuristen Line Zandén får många frågor om kortvariga uthyrningar i andra hand. Nya aktörer vill dela Airbnb:s framgångar utvecklingen på uthyrningsmarknaden är bekymmersam. Det är tydligt att den här typen av delningsekonomiska fenomen är starka idag. När det gäller just uthyrningar så är det vår uppgift som branschorganisation att ge föreningarna stöd oavsett vilken uthyrningspolicy de än antar. Men det var inte den här utvecklingen man hade i åtanke när Det skulle vara intressant att höra hur en tingsrätt skulle hantera en förverkandetalan på grund av många olovliga uthyrningar. Line Zandén, fastighetsjurist, Fastighetsägarna Sverige FOTO: MAGNUS GLANS Henning Larsen Architects har ritat Kirunas stadshus. Nytt stadshus markerar början på stadsomvandlingen UPPFÖRANDET av Kirunas nya stadshus markerar starten på den stadsomvandling som kommer att ske de närmsta åren i staden. Uppdraget har gått från beställaren LKAB till PEAB och kontraktssumman uppgår till 470 miljoner. Arbetet påbörjas i september Cykelplatser blir viktigare och behovet av garageplatser minskar. Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, i Fastighetsvärlden om det kunderna efterfrågar. Bäst betalt i branschen MED KRONOR toppade Vasakronans vd Fredrik Wirdenius lönelistan bland vd:ar i fastig hetsbolag under Det visar en sammanställning från tidningen Fastighetsvärlden. Näst mest tjänade Wallenstams vd Hans Wallenstam (4,8 miljoner) och på tredje plats hamnade Klöverns vd Rutger Arnhult (4,3 miljoner). Siffrorna avser grundlön och eventuella förmåner. ILLUSTRATION: SKISS HENNING LARSEN ARCHITECTS I BARCELONA HAR omfattande korttidsuthyrning ändrat kvartersstrukturen. Minoriteten som faktiskt bor i sina lägenheter klagar på helt turistanpassade utbud och priser i butikerna. I augusti kom det första avgörandet från hyresnämnden i Stockholm. I fallet, där intäkterna från uthyrningarna skulle överstiga kostnaderna för att äga bostaden, beslutade nämnden att bostadsrättsföreningens styrelse har rätt att neka medlemmar att hyra ut sina bostäder i andra hand via förmedlingstjänster som Airbnb. Jag kan inte se att man kan betrakta detta som annat än kommersiell verksamhet och inte som andrahandsuthyrning så som lagen är skriven, säger Ann Bratt Norrevik, chef för hyresnämden i Stockholm och den som författat domen. Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige, menar att regeringen lättade på reglerna, utan tanken var ju att få ut uthyrningsbara lägenheter på en ansträngd bostadsmarknad. DEN FÖRRA REGERINGEN införde ändringar i hyreslagen den 1 juli 2014 som gjorde det det lättare för bostadsrättshavare att hyra ut sina bostäder. Om fler liknande domar följer anser Line Zandén att det på sikt kan finnas skäl att se över lagstiftningen. Man ska komma ihåg att en styrelse har rätt att godkänna den här typen av uthyrningar, men det är just fallen med olovliga uthyrningar som inte självklart passar in i dagens lagstiftning. Nu vet vi vad hyresnämnden i Stockholm tycker och det skulle vara intressant att höra hur en tingsrätt skulle hantera en förverkandetalan på grund av många olovliga uthyrningar. MARIA ODEH NCC:s nya passivhus består av 38 hyresrätter och uppförs på uppdrag av Stångåstaden. Här är hyreshuset som ger överskottsenergi ÅTERVUNNEN VÄRME enligt passivhusmodellen och solenergi ska göra NCC:s nya hyreshus i Linköping till stadens första plusenergihus i kategorin flerbostadshus. Behovet av värmeenergi är mindre än hälften av Boverkets byggkrav för nya flerfamiljshus. I plusenergihuset beräknas tillskottet endast bli 42 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Värmdö Bostäder säljer hälften till Rikshem VÄRMDÖ KOMMUN säljer 49 procent av Värmdö Bostäder och delar av det kommunala fastighetsbeståndet till Rikshem för cirka 1,4 miljarder kronor. Rikshem kommer även att bygga ytterligare 500 bostäder på mark som ska förvärvas av kommunen. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

18 Hyresrätten tappar mark Ny översyn av läget kommun för kommun Andreas Theander och Joakim Lindberg från Platzer tar emot sitt pris på Fastighetsmässan i Göteborg. Deras fastighet är smartast i Västsverige AKUSTISK STYRNING av garagebelysningen och energialstrande solavskärmning. Västsveriges smartaste fastighet finns i Lilla Bommen och belönades med sin titel efter en tävling som avgjordes under Fastighetsmässan i Göteborg i början av september. I juryn satt representanter från Fastighetsmässan, Fastighetsägarna och KNX Sweden. BORÄNTOR Lägsta boräntorna 3 mån: 1,59% 2 år: 1,72% 5 år: 2,15% Källa: KPI 312,81 augusti 2015 (1980=100) -0,2% Förändring (jämfört med motsvarande period före gående år) TRIBONA HAR TAGIT emot ett bud för bolagets samtliga utestående aktier, vilket föranlett spekulationer i media och att en grupp aktieägare inkommit med en begäran om extra bolagsstämma. Nu har Tribonas styrelse gått ut med ett preliminärt ställningstagande där de berörda aktieägarna rekommenderas att inte acceptera budet. I ett pressmeddelande understryker styrelsen att det inte finns några som helst garantier för att ett eventuellt offentligt erbjudande kommer att lämnas eller till vilka villkor det i så fall skulle ske. AKTIEKURSER 15 september mån, % 12 mån, % Atrium Ljungberg B 1,79 20,66 Balder B -4,21 54,48 Castellum -8,79 6,15 Catena -6,80 21,21 Corem Property Group -5,00 19,25 Diös Fastigheter -7,41 7,66 Fabege -7,86 33,07 Fast Partner 1,69 39,53 Heba B -4,55 6,25 Hemfosa Fastigheter -9,56 65,84 Hufvudstaden A -7,97 21,54 Klövern A -6,98 24,65 Kungsleden -10,40 31,31 Lundberg B -1,25 38,41 NP3 Fastigheter -2,89 Platzer Fastigheter B -2,52 15,61 Sagax B -0,42 66,43 Tribona 2,40 11,95 Victoria Park A 8,16 66,93 Wallenstam B -2,05 19,70 Wihlborgs Fastigheter -7,55 19,51 I en färsk rapport från Fastighetsägarna GFR presenteras de faktiska siffrorna som visar hur hyresrätterna tappat mark i förhållande till bostadsrätter. Under perioden 1990 till 2014 har antalet bostadsrätter i Sverige ökat med hela 52 procent. Samtidigt har antalet hyresrätter bara ökat med 8 procent. Som alltid finns det anledning att förhålla sig skeptisk till statistiken. De senaste åren har det faktiskt byggts fler hyres- än bostadsrätter. Jo, där ser vi ett litet trendbrott. Men Men det behöver bli mer attraktivt att bygga hyresrätter och vi ser fram emot de byggplaner som nu finns i staden. Det är viktigt att de kommer igång snabbt, för läget är akut. Rudolf Antoni, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR det varierar mycket från år till år. Just därför är det viktigt att ta det långsiktiga perspektivet, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR. HAN ÄR OCKSÅ noga med att påpeka att man inte bör läsa tabellen som en ren topplista. Att Öckerö är den kommun som rent procentuellt ökat andelen hyresrätter beror inte på någon enorm byggsatsning. Det är klokt att göra en lokal tolkning utifrån villkoren på varje ort och dra slutsatser utifrån det, säger Rudolf Antoni. Det finns tydliga skillnader mellan kommuner. Kommuner runt Stockholm, som Solna, Upplands Väsby, Sundbyberg, Lidingö och Nacka har haft den största minskningen av hyresrätter i absoluta tal. Detta beror på en kraftig ombildning till bostadsrätter. Det ska jämföras med Göteborg, där det blivit fler hyresrätter. DÅ ÄR ÄNDÅ hyresrätten den upplåtelseform som ökat minst relativt sett i Göteborg. Sedan 1990 har antalet hyresrätter ökat med drygt 7 procent medan antalet bostadsrätter ökat med hela 62 procent. Det är bra att Göteborg eftersträvar en jämn fördelning av upplåtelseformerna. Men det behöver bli mer attraktivt att bygga hyresrätter och vi ser fram emot de byggplaner som nu finns i staden. Det är Stockholm: Göteborg: Malmö: Stora skillnader i landet DE KOMMUNER där antalet hyresrätter ökat och minskat mest i absoluta tal mellan 1990 och 2014 Ranking Kommun Förändring Förändring hyresrätt bostadsrätt 1 Uppsala Umeå Göteborg Sundbyberg Solna Stockholm viktigt att de kommer igång snabbt, för läget är akut, säger Rudolf Antoni. HAN MENAR ATT orsaken till snedfördelningen är att hyresmarknaden är reglerad medan bostadsrättsmarknaden är fri. Detta i kombination med gynnsamma skatteregler för det ägda boendet, som ränteavdrag, leder till att hyresrätten försvinner även från de marknader där den är som mest attraktiv, anser Rudolf Antoni. Regeringens subventionspaket är missriktat. För en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad kommer strukturella reformer alltid att vara viktigare än tillfälliga tillskott av skattemedel. Hyresrätten behöver inte subventioner. Ge den istället förutsättningar för egen bärkraft, säger Rudolf Antoni. ERIK HÖRNKVIST Hela listan kommun för kommun finns på fastighetstidningen.se 18 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015

19 Ögonblicket KL. 18:12 DEN 11 SEPTEMBER THE COLOR RUN, STOCKHOLM DET BILDAS MOLN runt löparna när de översköljs av fluorescerande färg samtidigt som de springer fem kilometer. The Color Run genomfördes för första gången i Stockholm och personer deltog. Loppet, som sker helt utan tidtagning, handlar inte om att komma först i mål utan istället om att ha så roligt som möjligt och bli helt täckt av färg. Detta är ett lopp som förenar många goda värden, hälsa, glädje och folkfest. Vi är givetvis stolta över att tillsammans med övriga fastighetsägare i området få vara möjliggörare av detta, säger Mats Grönlund, vd på SGA Fastigheter som äger många av fastigheterna i Globen-området. FOTO: PETTER COHEN FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

20 #åsikten Tor Borg 20 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER 2015

21 TOR BORG, chefsekonom på SBAB: Bankmarknaden är ett oligopol TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: JOHAN BERGMARK Ekonomer som går i flock och landar i ungefär samma analys. Så förklarar Tor Borg, chefsekonom på SBAB, varför experter ofta hamnar fel i sina ränteprognoser. Att bankerna kan ta så bra betalt just nu beror på oligopol och myndigheter som vill att det ska vara dyrt att låna. Minskade ränteavdrag eller amorteringskrav. Vad väljer du? Tvingande amortering över hela linjen som inte tar individuell hänsyn tror jag inte på. Det kommer att slå orättvist mot förstagångsköpare. Om målet är att minska skuldsättningen är minskade ränteavdrag effektivare, men det finns risker även där. Så bäst är att inte röra något? Nej, jag ser gärna en övergripande reform där man succesivt tar bort ränteavdragen och reavinstbeskattningen samtidigt som fastighetsskatten återinförs. Grundproblemet finns inte på lånemarknaden, den fungerar rätt bra, problemet är att utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden inte matchar varandra vilket driver upp priser. Riksbanken anser att vi är överbelånade. Håller du med? Skuldsättningen ökar i en takt som den inte kan göra i all oändlighet. Men att den gör det är en reaktion på de låga räntorna samt att vi har större andel ägt boende idag än för tjugo år sedan. Många hushåll kommer att bli känsliga när räntorna når tre procent men jag ser ingen risk för den finansiella stabiliteten, men det finns en risk att vi kan få en kraftig konjunkturnedgång. Ni på SBAB eldar på i brasan. Är inte det riskfyllt? Man gör väldigt lite kreditförluster på bolån. De har historiskt alltid varit den säkraste utlåningsformen. Vi kräver dessutom amorteringar av de som lånar till höga belåningsgrader, precis som andra kreditgivare på marknaden. Ni har 1,6 procent i marginal på lån idag. Är det rimligt? Vi har nya krav och regelverk för utlåningen som gör finansieringen dyrare än tidigare. Men man ska inte sticka under stol med att bankmarknaden är en oligopolmarknad vilket innebär att konkurrensen går upp och ner. Nu har vi också en situation där regeringen och Riksbanken vill hålla uppe räntorna så att utlåningen bromsas. I ett sådant läge jagar inte myndigheter på bankerna om för höga marginaler. För två år sedan sa du att den bundna räntan kommer vara lägre än den rörliga. Nu är det tvärtom. Kan man lita på er experter? I genomsnitt har väl experter mer rätt än andra men det säger inte så mycket. Jag brukar i mina räntebrev ha med en sannolikhetsbedömning. I valet mellan bundet eller rörligt har jag som högst satt 60 procents sannolikhet. Nästan fifty-fifty alltså? Jo, men jag är inte ensam om att vara osäker. I Riksbankens ränteprognoser två till tre år framåt har de sannolikhetsintervaller med en spridning på nästan fem procent. Och där sitter 40 doktorerade ekonomer och räknar. Går ni i flock och tycker samma sak? Vi som håller på med prognoser har samma utbildning, har jobbat på samma ställen och använder samma hjälpmedel och modeller. Klart att man hamnar i ungefär samma analys. Du får ett nytt val. En enda åtgärd för att komma till rätta med bostadsbristen? Oj, det var svårt. Men jag landar nog i att viktigast är att öka utbudet och då handlar det om att få bort hinder för byggandet. Fler detaljplaner och en mer generös marktilldelning. Det är ingen mening att ändra skattesystem och hyresreglering om det inte resulterar i att fler bostadshus rent fysiskt kan uppföras. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 7 OKTOBER

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch

HON VILL SAMVERKA. Årets. FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 9 december 2014 Pris: 60 kronor FLER TAR HEM SIN FÖRVALTNING Vi synar en växande bransch SOCIAL HÅLLBARHET NÄSTA STORA STEG #åsikten: Bengt Wånggren,

Läs mer

RED UT STORMEN. Det här händer. ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

RED UT STORMEN. Det här händer. ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 februari 2015 Pris: 60 kronor Det här händer 2015 Alla nya lagar som påverkar dig ÖKAD RÖRLIGHET KAN BRYTA SEGREGERINGEN #åsikten: Maria Rankka,

Läs mer

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj 2015 Pris: 60 kronor TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen UNGA SKAPAR SITT NYA KIRUNA SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat

Läs mer

NÅGONSIN HETARE ÄN. FÖRKÄMPE FÖR HÅLLBARHET Följ Vasakronans Anna Denell ett dygn i Almedalen

NÅGONSIN HETARE ÄN. FÖRKÄMPE FÖR HÅLLBARHET Följ Vasakronans Anna Denell ett dygn i Almedalen Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 6 september 2015 Pris: 60 kronor FÖRKÄMPE FÖR HÅLLBARHET Följ Vasakronans Anna Denell ett dygn i Almedalen FINANSMINISTERNS KLURIGA DILEMMA Nu ska

Läs mer

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 8 november 2014 Pris: 60 kronor HÄR LANDAR DEN NYA STADEN Flygplatsstäder har blivit Europas nya tillväxtområden SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre

Läs mer

JERNHUSENS CENTRALFIGUR

JERNHUSENS CENTRALFIGUR Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 5 juni 2014 Pris: 60 kronor DE BYGGER BILLIGARE Fastighetsbolagen som pressar byggpriserna SVÅRTOLKAT REGELVERK Diskriminering: Detta gäller i branschen

Läs mer

ELDSJÄLAR. FRAMTIDENS UTHÅLLIGA STÄDER En ny syn på hållbarhet växer fram. BANKERNA MÅSTE TA ANSVAR FÖR BYGGANDET #åsikten: Michael Wolf, Swedbank

ELDSJÄLAR. FRAMTIDENS UTHÅLLIGA STÄDER En ny syn på hållbarhet växer fram. BANKERNA MÅSTE TA ANSVAR FÖR BYGGANDET #åsikten: Michael Wolf, Swedbank Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 3 april Pris: 60 kronor Zrian Shwani startade på eget initiativ en mötesplats för unga i Hjulsta. TEMA MILJÖ & VENTILATION Vägen till en bättre innemiljö

Läs mer

LÅNGT FRÅN FULLBELAGT. STOPP FÖR SPIKAD HYRA I TIO ÅR Men Einar Mattsson driver ärendet om direktförhandling vidare

LÅNGT FRÅN FULLBELAGT. STOPP FÖR SPIKAD HYRA I TIO ÅR Men Einar Mattsson driver ärendet om direktförhandling vidare Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj Pris: 60 kronor STOPP FÖR SPIKAD HYRA I TIO ÅR Men Einar Mattsson driver ärendet om direktförhandling vidare FASTIGHETER HETA PÅ BÖRSEN Bolagen

Läs mer

VILL VISA ÖBO. VÄGEN TILL FLER BOSTÄDER Branschens företrädare ger svar i vår unika enkät. Möt. Årets Fastighetsägare BORT MED BYGGMOMSEN

VILL VISA ÖBO. VÄGEN TILL FLER BOSTÄDER Branschens företrädare ger svar i vår unika enkät. Möt. Årets Fastighetsägare BORT MED BYGGMOMSEN Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 februari 2014 Pris: 60 kronor VÄGEN TILL FLER BOSTÄDER Branschens företrädare ger svar i vår unika enkät TEMA ENERGI SPARA STORT MED SMÅ MEDEL BORT

Läs mer

FÖRoRT. KRyDDaD. Skydd Mot SkyFall. Spara Med elpool. nunnorna lämnar HuSet. SÅ lyftes HÖKaRängen och TeleFonPlan

FÖRoRT. KRyDDaD. Skydd Mot SkyFall. Spara Med elpool. nunnorna lämnar HuSet. SÅ lyftes HÖKaRängen och TeleFonPlan Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 3 april 2012 Pris: 60 kronor Spara Med elpool Fastighetsägarna erbjuder ny tjänst Skydd Mot SkyFall Tema om hur klimatet påverkar våra fastigheter

Läs mer

SVENSKT I RYSSLAND. UNGA VILL BO KOLLEKTIVT Nya regler kan göra drömmen möjlig. DAGS FÖR EN AKTIV STADSPOLITIK #åsikten: Charlotta Mellander

SVENSKT I RYSSLAND. UNGA VILL BO KOLLEKTIVT Nya regler kan göra drömmen möjlig. DAGS FÖR EN AKTIV STADSPOLITIK #åsikten: Charlotta Mellander Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 februari 2014 Pris: 60 kronor DAGS FÖR EN AKTIV STADSPOLITIK #åsikten: Charlotta Mellander Roman och Olga Makogonov äger svenskbyggda lägenheter i

Läs mer

WALLENSTAM IN PÅ LIVET STORT TEMA OM BELYSNING TRÄTREND HOS BYGGARNA. DET ÄR REN PROTEKTIONISM Svårt att få licens för utländska byggare

WALLENSTAM IN PÅ LIVET STORT TEMA OM BELYSNING TRÄTREND HOS BYGGARNA. DET ÄR REN PROTEKTIONISM Svårt att få licens för utländska byggare Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Pris: STORT TEMA OM BELYSNING Så skapar ljus trygghet och bättre värden TRÄTREND HOS BYGGARNA Vart sjätte hus byggs i trä DET ÄR REN PROTEKTIONISM Svårt

Läs mer

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS

TYSTADE KRITIKERNA FREDRIK KLINT TROR PÅ SITT ÅTVIDABERG OCH KÖPTE KOMMUNENS HUS Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 1 Februari 2013 Pris: 60 kronor FINANSIERINGEN TAR NYA VÄGAR TEMA: Obligationer och preferensaktier LÅGT FÖRTROENDE FÖR REGERINGEN Fastighetsägarna besvikna

Läs mer

Din guide inför valet

Din guide inför valet Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 7 september 20100 NYA SPELREGLER FÖR HYRAN Nu börjar striden om hur lagen ska tolkas GÖTEBORG KLARAR KRISEN Stabil fastighetsmarknad visar vår Barometer

Läs mer

Om ett år är det allvar. Då slår bristen på kunnig arbetskraft igenom i branschen. SAKER & TING. Rent hus i tvättstugan lönar sig SID 44

Om ett år är det allvar. Då slår bristen på kunnig arbetskraft igenom i branschen. SAKER & TING. Rent hus i tvättstugan lönar sig SID 44 MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 11 DEC 2009 /JAN 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE KOMPETENS & REKRYTERING FJÄRRVÄRMEMONOPOLET SID 40 Tröttnade på eländet byter till bergvärme NYHETER

Läs mer

MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL

MINISTER- ASPIRANT VERONICA PALM (S) VILL TA ÖVER BOSTADS- FRÅGORNA EFTER NÄSTA VAL Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 3 april 2013 Pris: 60 kronor EXTRA TEMASIDOR 18 sidor om skatt, försäkring och finans. Sidorna 48 65 OHÄLSOSAM RELINING Bisfenol A och epoxi i rören

Läs mer

Styrman Saxborn PILOT, SJÖRÄDDARE OCH OPERATIV FASTIGHETSCHEF. rusta För äldreboomen. FriAre FjärrVärme Men blir priset lägre?

Styrman Saxborn PILOT, SJÖRÄDDARE OCH OPERATIV FASTIGHETSCHEF. rusta För äldreboomen. FriAre FjärrVärme Men blir priset lägre? Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 5 juni 2011 Pris: 60 kronor rusta För äldreboomen Så påverkar demografin fastighetsmarknaden FriAre FjärrVärme Men blir priset lägre? Lär Dig tjuvtricksen

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

i motvind Rapport från ett sverige där husen står tomma

i motvind Rapport från ett sverige där husen står tomma Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 3 april 2011 Pris: 60 kronor Glesbygd i motvind Rapport från ett sverige där husen står tomma ny Färg ifrågasätts Forskare tvivlar på färgen som sägs

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

FRAMTIDENS MAKTCENTRA?

FRAMTIDENS MAKTCENTRA? MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD UTGÅVA 06 2014 ÅRGÅNG 21 20 år Prognos 2015 hållbar samhällsbyggnad hur hanterar vi ett extremare klimat? STORSTÄDERNA FRAMTIDENS MAKTCENTRA? DAGS FÖR EN SKARP OCKERLAG! Av

Läs mer

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet?

7 INTERVJUER. Hur kan vi öka bostadsbyggandet? 7 INTERVJUER Hur kan vi öka bostadsbyggandet? Innehåll Förord: Det är dags att gå från ord till handling Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier 3 Hård beskattning slår mot byggandet Bo Antoni,

Läs mer

Vägval inför framtiden

Vägval inför framtiden MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD UTGÅVA 02 2015 ÅRGÅNG 22 Reportage: Business Arena Umeå 2015 Förnyelse av infrastruktur Vägval inför framtiden xxx VÄRDESKAPANDE STADSBYGGNAD Av Göran Cars REPORTAGE: MIPIM

Läs mer

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden. VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE» TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden. VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet TÄTT INPÅ Diligentias vd har båda fötterna på jorden VALET 2014 Branschreaktioner på regeringsskiftet TEMA: HANDEL Genomlysning av den växande handelssektorn #4 2014 pris: 98: FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE»

Läs mer

GÖTEBORG VÄLJER VÄG. City växer längs Göta älv Avenyn återfår sin forna glans Hårda miljökrav på nya bostäder

GÖTEBORG VÄLJER VÄG. City växer längs Göta älv Avenyn återfår sin forna glans Hårda miljökrav på nya bostäder MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 7 AUGUSTI 2009 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE STOR SPECIAL- BILAGA OM ENERGI, MILJÖ & TEKNIK! GÖTEBORG VÄLJER VÄG City växer längs Göta älv Avenyn återfår

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

OMBYGGARE. Gunnar Mässing utvecklar ständigt sin galleria SID 16. Svidande kritik mot tandlös fjärrvärmenämnd

OMBYGGARE. Gunnar Mässing utvecklar ständigt sin galleria SID 16. Svidande kritik mot tandlös fjärrvärmenämnd MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 10 NOVEMBER 2009 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE GRANSKNING SID 31 Svidande kritik mot tandlös fjärrvärmenämnd NYHETER SID 10 14 Alla överens om förslaget

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

FINGERTOPPS- KÄNSLA. Social HouSiNG Bör även Sverige införa ett boende för låginkomsttagare?

FINGERTOPPS- KÄNSLA. Social HouSiNG Bör även Sverige införa ett boende för låginkomsttagare? Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 5 juni 2013 Pris: 60 kronor Social HouSiNG Bör även Sverige införa ett boende för låginkomsttagare? i FöReNiNG FöR egen kraft Unikt samarbete mellan

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer