Ansvariga lärare: Yury Shestopalov, rum 3A313, tel (a) Problem 1. Använd Eulers metod II (tre steg) och lös begynnelsevärdesproblemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvariga lärare: Yury Shestopalov, rum 3A313, tel 054-7001856 (a) Problem 1. Använd Eulers metod II (tre steg) och lös begynnelsevärdesproblemet"

Transkript

1 FACIT: Numeriska metoder Man måste lösa tre problem. Problemen 1 och är obligatoriska, och man kan välja Problemet 3 eller 4 som den tredje. Hjälp medel: Miniräknare (med Guidebook för miniräknare) och en A4-sida med formler. Ansvariga lärare: Yury Shestopalov, rum 3A313, tel (a) Problem 1. Använd Eulers metod II (tre steg) och lös begynnelsevärdesproblemet y = y 3(x + 1), y() =, y = y(x), (1) med h =. (räkna med 3D). Bestäm den exakta lösningen och jämför den approximativa lösningen med den exakta lösningen. 3 p. Använd beteckningar y n = approx. värden (n =, 1,, 3), y = exakta värden, ɛ = fel = y n y och skriv lösningen på formen av en tabell n x n y n y ɛ Lösning. Lös den homogena ekvationen y + y = () som motsvarar ekvationen y = y 3(x + 1). () har karakteristiska polynomet r + 1 (3) med nollstället r = 1. Den fullständiga lösningen y (x) till homogena ekvationen () är då Bestäm en partikulär lösning y p (x) till ekvationen (1): y = Ce x. (4) y p = ax + b : y p + y p = (ax + b) + (ax + b) = ax + (a + b) = 3x 3 a = 3, b = (5) och y p (x) = ( 3) x + = 3x. Den fullständiga lösningen till ekvationen (1) blir Satisfiera randvillkor y = y + y p = Ce x 3x. (6) y() = C = C =. (7) 1

2 Den (exakta) lösningen till begynnelsevärdesproblemet (1) är då Kolla att y() = e = och y(x) = e x 3x. (8) y = (e x 3x) = e x 3 = y 3x 3, (9) dvs upfyller ekvationen (1). Använd beteckningar h =., x n = x + nh = + n. (n =, 1,, 3): x = x 1 =., x =.4, x 3 =.6, y n = approx. värden (n =, 1,, 3), y = exakta värden, ɛ = fel = y n y, där de exakta värdena y = y(x n ) = e x n 3x n, n =, 1,, 3. Räkna den approximativa lösningen med Eulers metod II (tre steg) enligt x n+1 = x n + h, n =, 1,, k 1 = hf(x n, y n ) k = hf(x n+1, y n + k 1 ) (1) y n+1 = y n + 1/(k 1 + k ) (11) Här f(x, y) = y 3(x + 1) = (y + 3x + 3), h =. och x n = n. (n =, 1,, 3). Då får vi Räkna x n+1 = x n + h, n =, 1,, k 1 = h(y n + 3x n + 3) k = h[(y n + k 1 ) + 3x n+1 + 3] (1) y n+1 = y n + 1/(k 1 + k ) (13) k = h[(y n + k 1 ) + 3x n+1 + 3] = h[(y n h(y n + 3x n + 3)) + 3(x n + h) + 3] = h[y n hy n 3hx n 3h + 3x n + 3h + 3] = Nu räkna h[y n (1 h) + 3x n (1 h) + 3] = h[(1 h)(y n + 3x n ) + 3]. y n+1 = y n + 1/(k 1 + k ) = y n h y n + 3x n (1 h)(y n + 3x n ) + 3 = y n h 6 + ( h)y n + ( h)3x n = y n h[3 + (1.5h)(y n + 3x n )] = y n 3h h(1.5h)(y n + 3x n ) =

3 y n.6.9.(y n + n.6) = y n.6.18y n.18n.6) =.8y n n Vi får y n+1 =.8y n n.18.6, n =, 1,, y =. y 1 =.8y.18.6 =.8.6 = 1.4; y =.8y = =.144; y 3 =.8y.18.6 = =.697. Skriv värden av de approximativa och exakta lösningarna på formen av en tabell n x n y n y ɛ Problem. Använd punkterna (x 1, y 1 ) (x, y ) och (x 3, y 3 ) ovan som interpolationsdata och konstruera Lagranges interpolationspolynom L(x) (räkna med 3D). 3 p. Lösning. Andragradsinterpolation utföras med hjälp av ett polynom av grad n = i tre (olika) noder x, x 1, x, eftersom man kan entydigt bestämma ett andragradspolynom P (x), som går genom de tre (olika) punkterna (x, y ), (x 1, y 1 ) och (x, y ): Skriv polynomen av grad och bestäm Lagranges polynom av grad Vi har interpolationsdata (x 1, y 1 ) (x, y ) (x 3, y 3 ) = (., 1.4) (.4,.144) (.6,.697) P (x i ) = y i (i =, 1, ). (14) l 1 (x) = (x x )(x x 3 ) (x 1 x )(x 1 x 3 ) ; l (x) = (x x 1)(x x 3 ) (x x 1 )(x x 3 ) ; (15) l 3 (x) = (x x 1)(x x ) (x 3 x 1 )(x 3 x ). P (x) = y 1 l 1 (x) + y l (x) + y 3 l 3 (x). (16) 3

4 Då (x.4)(x.6).8 (x.)(x.6) (.4) (x.)(x.4).8 och Lagranges andragradsinterpolationspolynom l 1 (x) = (x.4)(x.6) (..4)(..6) = = 1.5(x.4)(x.6) = 1.5(x x +.4); l (x) = (x.)(x.6) (.4.)(.4.6) = = 5(x.)(x.6) = 1.5( x + 1.6x.4); (17) l 3 (x) = (x.)(x.4) (.6.)(.6.4) = = 1.5(x.)(x.4) = 1.5(x.6x +.8). P (x) = 1.4l 1 (x) +.144l (x).697l 3 (x) = (18) 1.5[1.4(x.4)(x.6).88(x.)(x.6).697(x.)(x.4)] = 1.5(.55x.39x +.159) =.687x 4.9x (19) Observera att här, räknades polynomets koefficienter med 3D-avrundning. För att kolla uttrycket (19), bestäm (med 3D-avrundning) polynomets värde i interpolationspunkten x =.: P (.) = = 1.4 = y 1. () Problem 3. integralen Använd den approximativa lösningen {y i } till problemet (1) och beräkna.6 y(x)dx med trapets formeln. Jämför resultatet med exakta integralens värde. Tips: bestäm det exakta integralens värde genom att integrera den exakta lösningen till problemet (1) 3 p. Lösning. Enligt trapetsregeln J = J[a, b] = där Vi har b a f(x)dx J T = J T [a, b] = h[ 1 f(a) + f(x 1) + f(x ) f(x n 1 ) + 1 f(b)], h = (b a)/n. b =.6, a =, h =., n = (b a)/h = 3. 4

5 f(a) = y =, f(x 1 ) y 1 = 1.4, f(x ) y =.144, f(b) y 3 =.697, (1) Räkna det approximativa integralens värde med 3D utan avrundning.6 y(x)dx.[ 1 y + y 1 + y + 1 y 3] =.[ ] =.367. () Räkna det exakta integralens värde med 3D utan avrundning.6 y(x)dx =.6 (e x 3x)dx =.6.6 e x dx 3 xdx = (e e.6 ) 3.6 Nu räkna det exakta värdet med 3D-avrundning.6 y(x)dx = (e e.6 ) 3.6 = (1.548).54 =.364. = (1.549).54 =.36. Jämför de approximativa och exakta (med 3D utan avrundning) integralens värden:.6 y(x)dx J T = =.3. (3) Observera att man kan bestämma felgränser för trapetsregeln KM ɛ KM, (4) där och (b a)3 (b a) K = = h, b =.6, a =, n = 3, h =., (5) 1n 1 M = max x [a,b] f (x), M = min x [a,b] f (x), f(x) = e x 3x, f (x) = e x, (6) om man använder i () exakta y(x)s värden i stället för de approximativa värdena y 1, y, y 3. Problem 4. Använd Newtons metod eller fixpunktiteration och beräkna en positiv rot till ekvationen y(x) =, där y = y(x) är den exakta lösningen till problemet (1). 3 p. Lösning 1. Enligt lösningen till Problemet 1, får vi ekvationen y(x) =, f(x) = y(x) = e x 3x =. Grovlokalisera dess positiv rot s för att bestämma begynnelseapproximation (startvärde) x. Vi har f(.4).14 >, f(.6).697 <. 5

6 Ur de två sista olikheterna, ser vi att en rot ligger i intervallet (.4,.6):.4 < s <.6. När man använder Newtons metod, itererar man enligt x n+1 = G(x n ), G(x n ) = x n f(x n), n =, 1,,.... (7) f (x n ) Här och Newtons metod f(x) = y(x) = e x 3x, f (x) = e x 3, x n+1 = G(x n ), G(x n ) = x n + e xn 3x n e x n + 3, n =, 1,,.... (8) Stopregeln: För att avbryta iterationer (8) vid ett lämpligt x n, n = 1,,..., betraktar vi differensen d n+1,n = x n+1 x n (9) Ligger d n+1,n inom den från början uppställda toleransgränsen ɛ x, dvs d n+1,n < ɛ x, (3) har man beräknat ett nollställe till den givna funktionen f(x) = e x 3x som ligger i intervallet (.4,.6). Välj toleransgränsen ɛ x =.1 och ett startvärde x = och beräkna Newtons iterationer (med 3D utan avrundning) n=: n=1: x 1 = G(x ) = + e e + 3 =.4, d 1, = x 1 x =.4. x = G(x 1 ) =.4 + e.4 1. e =.43, d,1 = x x 1 =.43.4 =.3 >.1. n=: x 3 = G(x ) =.43 + e e =.43, d 3, = x 3 x = =. <.1, och enligt stopregeln (3) är det 3D-approximativa värdet x s av den positiva rotten s till ekvationen e x 3x = x = x 3 =.43. Lösning. Fixpunktiteration kan skrivas som x n+1 = g(x n ), g(x n ) = 3 e xn, n =, 1,,.... (31) Välj ett startvärde x = och beräkna fixpunktiterationer n = : x 1 = g(x ) = 3 e =.666, d 1, = x 1 x =.666. n = 1 : x = g(x 1 ) = 3 e.666 =.34, d,1 = x x 1 =.34. 6

7 n = : x 3 = g(x ) = 3 e.34 =.473, d 3, = x 3 x =.131. n = 3 : x 4 = g(x 3 ) = 3 e.473 =.415, d 4,3 = x 4 x 3 =.85. n = 4 : x 5 = g(x 4 ) = 3 e.415 =.44, d 5,4 = x 5 x 4 = n = 8 : x 9 = g(x 8 ) = 3 e.434 =.43, d 9,8 = x 9 x 8 =. >.1. n = 9 : x 1 = g(x 9 ) = 3 e.43 =.43, d 1,9 = x 1 x 9 =. <.1. Då, enligt stopregeln (3), är det 3D-approximativa värdet x s av den positiva rotten s till ekvationen e x 3x = x = x 1 =.43. 7

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013 MÄLARDALENS HÖGSKOLA TENTAMEN I MATEMATIK Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA3 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 7 januari 03 Examinator: Karl Lundengård Skrivtid:

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans.

Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Del B Del C Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-6. Endast svar krävs. Uppgift 7-15. Fullständiga lösningar krävs. 150 minuter för Del B och Del C tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden 824 17. MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER 20 15 10 5 0-5 10 20 40 50 60 70 80-10 Innetemperaturen för a =1, 2och3. Om vi har yttertemperatur Y och startinnetemperatur I kan vi med samma kalkyl

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

ALGEBRA. J. Brzezinski

ALGEBRA. J. Brzezinski LINJÄR OCH MULTILINJÄR ALGEBRA J. Brzezinski MATEMATISKA VETENSKAPER CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORG 2004 FÖRORD Linjär algebra, vars huvuduppgift är att studera linjära rum

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Flervariabel reglering av tanksystem

Flervariabel reglering av tanksystem Flervariabel reglering av tanksystem Datorövningar i Reglerteori, TSRT09 Denna version: oktober 2008 1 Inledning Målet med detta dokument är att ge möjligheter att studera olika aspekter på flervariabla

Läs mer

NFYA02: Svar och lösningar till tentamen 140115 Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges.

NFYA02: Svar och lösningar till tentamen 140115 Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges. 1 NFYA: Svar och lösningar till tentamen 14115 Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges. Uppgift 1 a) Vi utnyttjar att: l Cx dx = C 3 l3 = M, och ser att C = 3M/l 3. Dimensionen blir alltså

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer