ALMEDALEN 2014 PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SEMINARIER, DEBATTER OCH MINGEL OM ENERGI OCH HÅLLBARHET PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALMEDALEN 2014 PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SEMINARIER, DEBATTER OCH MINGEL OM ENERGI OCH HÅLLBARHET PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN"

Transkript

1 ALMEDALEN 2014 PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SEMINARIER, DEBATTER OCH MINGEL OM ENERGI OCH HÅLLBARHET PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN

2 MÅNDAG 30 JUNI Elvägar, är svensk industri och politiker överens? i Lilla matsalen. Siemens Sveriges fordonsflotta är idag beroende av fossila drivmedel men ska vara fossiloberoende Hur kan elektrifierade vägbundna transporter bidra till att uppfylla Sveriges transport- och klimatpolitiska målsättningar och samtidigt medföra positiva effekter för vår exportindustri? Gunnar Malm, Trafikverket, Per Bondemark, SSAB, Per Ahl, Svemin, Göran Lindell (C), Per Bolund (MP). Valet 2030: Hälso- och vårdpolitik i en livsloggarvärld? i Stora matsalen. Kairos Future Med sensorer, nanorobotar, appar, och molntjänster skapas nya möjligheter att följa alltifrån näringsintag till motion, blodtryck och rörelsemönster. Samtidigt kan vi köpa gentester för 99 dollar på nätet. Vad innebär det för hälsa- och vårdmarknaden? Och vilka blir vattendelarna i valet 2030? Oskar Kalmaru, Narrative, Niklas Sundler, TeliaSonera, Blossom Tainton, Hälsoprofil, Mats Olsson, Kairos Future, Johanna Danielsson, Kairos Future. Framtidens elproduktion, Sverige i ett europeiskt perspektiv i Lilla matsalen. Siemens Kan en gemensam europeisk energimarknad möjliggöra en mer effektiv och kostnadsoptimerad elproduktion och samtidigt bidra till att uppnå satta miljömål? Vilka möjligheter/hot innebär det för Sveriges energiomställning och för svensk basindustri? Lina Palm, SKGS, Ulf Moberg, Svenska Kraftnät, Anders Ericsson, Jämtkraft, Daniel Johansson (C).

3 Hearing och dialoglunch om den nationella handlingsplanen för utvecklingen av smarta elnät och i Stora matsalen. Regeringens Samordningsråd för smarta elnät På hearingen får du ta del av och ställa frågor om några av de rekommendationer som handlingsplanen kommer att innehålla. På dialoglunchen får du höra ett antal aktörers förberedda inlägg för att fördjupa diskussionen om planen. Observera att hearingen och lunchen är två fristående evenemang. Hannes Carl Borg, Näringsdepartementet, Pia Brühl Hjort, Trollhättan Energi, Jakub Gubanski, ABB, Anne-Marie Fransson, IT- och Telekomföretagen, Maria Khorsand, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bo Normark, Power Circle, Mikael Odenberg, Svenska kraftnät, Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen, Lars Bern, Business Region Göteborg, Magnus Brolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sanna Edling, HSB, Kenneth Johansson, KIC InnoEnergy, Maria Sandqvist, Teknikföretagen, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Joel Torkelsson, Playback Energy, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Bredband en ny klassfråga om värdet av bredband och telefoni till hela folket och dess betydelse för tillväxten utanför storstäderna i Teatersalongen. Net1 Bredband är i dag inte en lyx utan ett måste för att sköta det nödvändigaste. Det handlar om allt från att betala räkningar och ta del av myndighetsinformation till utbildning på distans och att göra affärer. Vilket ansvar har politiker och företag för att så lite händer? Daniel Johansson (C), Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht (S), Åsa Sundberg, Teracom Boxer Group, Malin Frenning, TeliaSonera, Jan Scherman, Net1, Katarina Novak, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Bertil Jacobson.

4 Renovering av fastigheter brist på kunskaper? i Teatersalongen. Nationellt Renoveringscentrum Byggbranschen och fastighetsägare behöver mer kunskap om renoveringar och energieffektivisering. Även små ingrepp kan få stora konsekvenser. Representanter från myndigheter, näringsliv och politiken diskuterar ekonomiska styrmedel, affärsmodeller, boendeinvolvering, kompetensutveckling med mera. Anita Aspegren, Energimyndigheten, Anders Sjelvgren, Boverket, Svante Hagman, NCC, Anneli Snobi, Framtiden, Nina Lundström (FP), Veronica Palm (S), Mehmet Kaplan (MP), Andres Muld, Nationellt Renoveringscentrum, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Bostaden är lösningen förslag för en bättre bostadsmarknad i Lilla matsalen. Riksbyggen Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, om brister på bostadsmarknaden och förslag till lösningar. Kommentarer från branschföreträdare och politiker med efterföljande mingel. Internationell samverkan för hållbar livsstil i städer i Stora matsalen. Munktell Science Park, Automation Region Vad gör Sverige unikt när det gäller innovation och hållbarhetsfrågor? Vad har vi att lära av omvärlden? Vilket mindset krävs för att realisera innovationer? Diskussion med ledande representanter, kreativ workshop för smartare transport i städer och avslutning för Smart Living Challenge. Annika Rembe, Svenska institutet, Klas Wåhlberg, Bombardier Transportation, Magnus Lundin, Swedish Incubators & Science Parks - SISP, Alex Neuman, Hyper Island.

5 TISDAG 1 JULI IT skapar framtidens smarta energisystem när dina prylar pratar med varandra i Lilla matsalen. Sustainable Innovation Energinät och informationsnätverk växer samman. Sakernas internet skapar nya förutsättningar för energieffektivisering. Kan vi sluta bekymra oss om energieffektivisering när prylarna pratar direkt med varandra? Energi- och IT-minister Anna-Karin Hatt m.fl. diskuterar. Anna-Karin Hatt (C), Bo Dahlbom, Sustainable Innovation, Staffan Truvé, Recorded Future, Johan Falk, Intel, Patrik Björkman, Maingate, Marie Fossum, Fortum. Valet 2030: Politikens stridslinjer när världen är upp och ner? i Stora matsalen. Kairos Future Inom allt fler områden får gamla föreställningar stryka på foten. Vad händer om trenderna fortsätter? Vilka frågor står då på den politiska dagordningen 2030? Och vilka frågor borde valet därmed handla om i år? Vi diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna. Claes Hemberg, Avanza Bank, Lotta Gröning, Expressen, Christina Gellerbrant Hagberg, CSN, Mirja Benkovic Cedercrantz, Kairos Future, Erik Herngren, Kairos Future. Byggande större klimatbov än personbilarna? i Teatersalongen. IVA, Sustainable Innovation, Sveriges Byggindustrier, ÅF En ny studie från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Vem tar ansvaret och vem bryr sig? Björn O. Nilsson, IVA, Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier,

6 Karin Byman, ÅF, Ulf Perbo, Socialdepartementet, Stefan Engdahl, Trafikverket, Andres Muld, Sustainable Innovation, Johnny Kellner, Veidekke, Tore Nilsson, Sveriges Byggindustrier, Per Westlund, IVA. Hur ska vi hitta mät- och styrsystem för att få mest nytta för skattepengarna i sjukvården? i Lilla matsalen. Siemens Vården står inför en stor utmaning i och med det ökande kostnadstrycket från en åldrande befolkning med ett växande vårdbehov. Hur ska vi hitta mät- och styrsystem som ger mest för skattepengarna i vården? Är medicinsk teknik en investering till nytta för patienten, eller kostnad för skattebetalarna? Stefan Einhorn, Karolinska Institutet, Anna-Karin Klomp (KD), Anna Lefevre Sköldebrand, Swedish Medtech, Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier. Hållbara städer till nytta för vem? i Stora matsalen. Sustainable Innovation Klimatet, samhället, fastighetsägaren eller medborgaren? Hållbara städer och stadsdelar låter så bra men vilken nytta skapar dessa projekt i praktiken? Bidrar de till att nå våra gemensamma klimatmål? Ett seminarium om vinsten på sista raden, både för samhället och fastighetsägaren. Existerar den? Åsa Stenmark, Stockholmshem, Moa Björnson, Malmö Kommun, Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder, Patrik Derk, Telge Hovsjö, Anna Wolf, Naturskyddsföreningen, Thomas Sundén, Sustainable Innovation. Vätgas miljöbränslet som kompletterar i Lilla matsalen. Vätgas Sverige Bränslecellsbilar som drivs med vätgas är tysta och emmissionsfria som elbilar och har räckvidd som dagens

7 bilar med förbränningsmotorer. Vätgasbranschen har i den svenska delen av projektet HIT kraftsamlat och kan nu presentera hur en grundläggande infrastruktur för vätgas kan skapas i Sverige. Pontus Lindberg (M), Farzad Mohseni, Sweco, Mattias Goldman, 2030-sekretariatet. Näringslivet vill se mer action i klimatfrågan vad säger politikerna? i Teatersalongen. Hagainitiativet Allmänheten önskar, företagen vill och forskningen visar tydligt att vi måste agera nu varför händer så lite? Bör inte politikens världsbild synkas med allmänhetens, företagens och forskningens? Välkommen till ett seminarium där det viktiga samtalet om klimatomställning och lönsamma möjligheter för näringslivet, och därmed Sverige, diskuteras. Nina Ekelund, Hagainitiativet, P-O Wedin, Sveaskog, Lars Appelqvist, Löfbergs, Fredrik Wirdenius, Vasakronan, Göran Holm, HKScan, Olli Kilpi, McDonald s, Pierre Decroix, Coca-Cola Enterprises Sverige, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Johan Kuylenstierna, SEI, Anders Wijkman, Kerstin Cederlöf, Naturvårdsverket, Roger Tiefensée (C), Jens Holm (V), Åsa Coenraads, (M), Åsa Domeij, Axfood. Carbon free cars by 2030 a political dream or reality? i Stora matsalen. Sustainable Innovation There are many political goals and strategies but what drives major car manufacturers? The industry s view of the political challenge ahead. Questions from the audience will end the session. Bengt Dalström, Toyota, Peter Georén, KTH, Taina Erkkilä, Nissan Nordic, David Weiner, Volvo, Marc Breithecker, BMW i, repr. from Renault, Ola Alterå, Sustainable Innovation.

8 Smarta hem, smarta energitjänster i Lilla matsalen. Sustainable Innovation Nu utvecklas framtidens smarta hemtjänster. Få en inblick i pågående utvecklingsprojekt, en spännande diskussion om affärsmodeller och en hands on introduktion till tekniken. Kom och diskutera med aktörerna på området: energibolag, larmföretag, vvs-företag och forskare. Joachim Lindborg, Sustainable Innovation, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Lätta elfordon och hållbar livsstil litet är det nya stora? i Stora matsalen. Sustainable Innovation Fossilfria bilar räcker inte! I framtidens hållbara städer krävs fler tekniker och smarta transportlösningar. Forskare och föregångare ger exempel på nya lösningar och belyser lätta elfordon som dramatiskt kan minska våra utsläpp och trängsel. Peter Georén, KTH, Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen, Anders Roth, Göteborgs Stad, Roland Elander, Sustainable Innovation, Karin Nilsson, Sustainable Innovation. ONSDAG 2 JULI Valet 2030: Valvinnare när energi är gratis? i Stora matsalen. Kairos Future I USA har fracking gjort energi till en ickefråga för industrin. Samtidigt har priset på solcellsgenererad el fallit till en femtedel på tio år och lett till att det redan på många håll är billigare att generera sin egen el än att köpa den på nätet. Vad kommer det att innebära mot 2030? Johan Ehrenberg, ETC, Karin Jarl-Månsson, EON, Jakob Dalunde (MP), Karin Andersson, Kairos Future, Erik Herngren, Kairos Future.

9 Miljöministern hur innovationer tar oss till nollutsläpp i Teatersalongen. Sustainable Innovation Vilken roll kan innovation och näringslivsutveckling spela för klimatomställningen? I regeringens nya utredning om vägen till nollutsläpp år 2050 pekas detta ut som en viktig del av lösningen. Vad innebär det och hur ska det gå till? Miljöminister Lena Ek diskuterar med aktörer och experter. Lena Ek (C), Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys, Lisa Sennerby Forsse, Klimatutredare, Andreas Regnell, Vattenfall, Jakob Granit, SEI, Ola Alterå, Sustainable Innovation. Fler jobb och mindre resursförbrukning: Är cirkulär ekonomi framtiden för det svenska näringslivet? i Teatersalongen. Ragn-Sells Cirkulär ekonomi har seglat upp som en ny idé, som svarar mot framtidens stora utmaning att skapa värde och tillväxt utan att öka den globala resursförbrukningen. Hur ser kraften i konceptet ut för den svenska ekonomin i stort? Och vad är företagens respektive politikens roll i omställningen? Jamie Butterworth, Ellen MacArthur Foundation, Felix Ockborn, H&M, Erik Lindroth, Tetra Pak, Anders Wijkman, Fristående debattör, David Schelin, Ragn-Sells. Lockande städer för unga, hållbarhet och innovation i Stora matsalen. Riksbyggen Städer och regioner konkurrerar om människor och företag, och det finns ett ökat behov av attraktivitet som kan säkra ekonomisk framgång och välstånd. Vad gör en stad attraktiv? Hur skapas en nytänkande stad, vilka drivkrafter påverkar? Vilka är incitamenten för en god stadsutveckling? Christer Larsson, Malmö stad, Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad, Karolina Keyzer, Stockholms stad, Hanna Begler, Bopinion, Ardalan Shekarabi (S), Sofia Arkelsten (M), Viktor Barth-Kron.

10 Klimatstrategier i en ny välfärdsmodell förnyelse och anpassning till en ny tid i Lilla matsalen. Respect Climate Hur kan politiken och näringslivet arbeta för att hantera klimatfrågan? En hållbar samhällsutveckling måste präglas av helhetssyn och resurseffektivitet där ansvarsgränser suddas bort och fler intressenter deltar i en samhällsmodell som integrerar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Johan L Kuylenstierna, SEI, Rob Boogaard, Interface Inc Europe, Anders Wijkman, Romklubben, Sinikka Bohlin, Föreningen Norden, Kristina Persson, Global Utmaning, Mats Lindgren, Kairos Future, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv. Finansmarknaden Dags att avveckla investeringsplanerna för olja, gas och kol men hur? i Lilla matsalen. Respect Climate Vilka strategier använder kapitalägare och förvaltare för att minska sin klimatpåverkan? Vilka verktyg finns tillgängliga att använda? Vad behöver utvecklas, vad behöver göras mer och av vem för att öka takten i omallokeringen av finansmarknadens portföljer? Johan Hassel, Global Utmaning, Gunnela Hahn, Svenska Kyrkan, Annette Andersson, SEB Wealth Management, Maximilian Horster, South Pole Group, Joacim Lindgren, Sörmlands Sparbank, Bo Jerlström, Global Utmaning, Magnus Emfel, WWF International, Mats Andersson, Fjärde AP-fonden. Klimatsmarta transporter 30 kommuner föregångare i Stora matsalen. Sustainable Innovation Kommunerna är föregångare i klimatåtgärder för sina transporter. Med en forskningsbaserad metod har både klimatmål och ekonomiska besparingar genomförts i 30 kommuner. Hör KTH-forskaren Markus Robért berätta om hur det fungerar

11 och kommunalrådet i Sundbyberg, Stefan Bergström, om erfarenheterna. Markus Robért, KTH, Stefan Bergström (C), Sundbybergs kommun. Städers drivkraft men nationell passivitet om omställningen mot förnybar energi i Lilla matsalen. Respect Climate Vad gör våra städer för att driva fram den nödvändiga omställningen mot förnybar energi? Hur stödjer regeringen städernas ambitiösa mål? Är policy och stödstruktur rätt för att möta städernas klimatanpassningsbehov? Barbara Evaeus, WWF, Jørgen Abildgaard, Copenhagen Climate Plan, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Per Ankersjö (C), Stockholms stad, Jakob Granit, SEI. Marknaden visar ledarskap inom socialt ansvarstagande i Lilla matsalen. Respect Climate Det finns företag som vill mer än att se skattepengar gå via biståndsbudgeten. En ny marknad växer för företag som vill ta direktansvar och förändra villkoren för lokalsamhällen i utvecklingsländerna. Hur kan näringsliv och bistånd samverka för en hållbar samhällsutveckling? Niclas Ihrén, Respect Sustainable Business, Helena Helmersson, H&M, Ulrika Raab, Energimyndigheten, Charlotte Petri Gornitzka, SIDA, Charlotte Kalin, Chamber Trade Sweden, Jens Olejak, Respect Climate. TORSDAG 3 JULI Livet Hur designar man en hållbar framtid? i Lilla matsalen. Green Leap Dagens livsstil är inte hållbar det är de flesta överens om. Men hur skulle livet kunna gestalta sig om vi levde på ett sätt som inte förbrukar jordens resurser? Är det ens möjligt?

12 Green Leap på KTH har lett arbetet där forskare och designers tillsammans skapat en interaktiv gestaltning av en fullt möjlig framtid. Sara Ilstedt, KTH Green Leap, Staffan Laestadius, KTH, Åsa Domeij, Axfood, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Valet 2030: Arbetslinjen i ett automatiserat arbetsliv? i Stora matsalen. Kairos Future Forskarna hävdar att 47 procent av alla jobb är helt eller nästan helt automatiserbara mot Vi står på tröskeln till en ny industriell revolution, vad händer om revolutionen blir av och trenderna består? Vad innebär arbetslinje och full sysselsättning och vilka blir valfrågorna 2030? Jan-Eric Sundgren, Volvo Group, Helle Klein, Dagens Arbete, Mernosh Saatchi, Humblestorm, Mats Lindgren, Kairos Future, Johanna Danielsson, Kairos Future. Hur kan design påskynda ett genombrott för solceller i Sverige? i Lilla matsalen. Green Leap Solceller är redan idag en bra affär, både för plånboken och miljön. I England säljer IKEA solceller för fullt, men för svenska aktörer går det fortfarande mycket trögt. Varför är det så? Vi berättar om de orsaker som vi funnit och diskuterar hur vi med design kan göra solceller populärt även här. Teo Enlund, KTH Green Leap, Elina Eriksson, KTH Green Leap, Johan Ehrenberg, ETC och Egen El. Värmemarknaden hur värmer vi våra i hus i framtiden? i Teatersalongen. Profu Värmemarknaden står nu inför stora utmaningar, bland annat tuffa effektiviseringsmål, regelförändringar, konkurrens mellan uppvärmningsalternativ och internationalisering av

13 politik. Under seminariet diskuterar politiker och forskare hur vi tar oss an dem. Kan vi skapa en samlad, svensk strategi? John Johnsson, Profu, Filip Jonsson, Chalmers, Jonas Eriksson (MP), Mats Odell (KD), Anders Ahlgren (C), Börje Vestlund (S), Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Nej tack, jag är nöjd med min tjock-tv! Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin? i Stora matsalen. Världsnaturfonden WWF, SIWI, SEI Behöver ansvaret för omställning till ett grönt samhälle förflyttas från individnivå till politiken? Hur säkrar vi mänsklig välfärd utan att kompromissa med planetens gränser. Behövs politiska åtgärder för att skapa förändring? Är ungdomar och näringsliv beredda att ta ansvar för miljön? Ulla Andersson (V), Dennys Bello, WWFs Ungdomsråd, Johan Ehrenberg, ETC, Matilda Ernkrans (S), John Holmberg, Chalmers Universitet, Torgny Holmgren, SIWI, Emma Ihre, Finansdepartementet, Johan Kuylenstierna, SEI, Helena Leander (MP), Felix Ockborn, H&M, Sandro Scocco, Wisco analys, Håkan Wirtén, WWF, Martin Ådahl (C), poeter från Dramaten: Niklas Mesaros, Nino Mick, Mimi Märäk. Vägen till hållbart byggande: Behöver vi tänka nytt för att nå målen i Lilla matsalen. Ragn-Sells Idag uppkommer nästan hälften av allt avfall i Sverige i byggsektorn, och en stor del av de farliga ämnena finns i just byggavfallet. Hur kan vi skapa en effektivare byggprocess? Och behöver vi ett nytt cirkulärt tänk kring hållbart byggande? Kerstin Cederlöf, Naturvårdsverket, Pierre Olofsson, Skanska, David Schelin, Ragn-Sells, Veronica Palm (S), Civilutskottet, Per Ankersjö (C), Stockholms Stad, Göran Cars, KTH.

14 Du äger! Placeringar för en levande planet? i Stora matsalen. Världsnaturfonden WWF miljarder kronor av svenskarnas sparande via banker, pensionsfonder och försäkringsbolag investeras i företag i Sverige och utomlands. Hur påverkar detta kapital klimatet och biologisk mångfald, hur kan det placeras för att bidra till en levande planet? Magnus Emfel, WWF International, Håkan Wirtén, WWF, Solveig Zander (C), Pensionsgruppen, Erik Thedéen, Finansdepartementet, repr. från finanssektorn, poeter från Dramaten: Niklas Mesaros, Nino Mick, Mimi Märäk. Vem får nå ut med sina åsikter i Lilla matsalen. TakeSpace Varför är det så svårt att synas i medier idag? Svaret: det krävs godkännande av journalister eller ett stort eget kapital. Crowdfunding ger alla grupper i samhället möjlighet att ta plats i medier. Hur kommer det påverka samhällsdebatten? Vi förklarar trenden Crowdfunding. Carl Sidenvall, TakeSpace. Partierna utmanas politik för en levande planet! i Stora matsalen. Världsnaturfonden WWF Håller partiernas miljöpolitik måttet för en planet? Välkommen att under den här timmen ta del av vår färska granskning av partiernas miljöpolitik. WWF kommer också att utmana politiska företrädare med de viktigaste trendbrotten som kommande regering behöver fixa. Håkan Wirtén, WWF, Lovisa Hagberg, WWF, Matilda Ernkrans (S), Jens Holm (V), Helena Leander (MP), Johan Hultberg (M), Anita Brodén (FP), poeter från Dramaten: Niklas Mesaros, Nino Mick, Mimi Märäk.

15 Hela veckan finns Toyota på plats med sina nyheter på kajen Mer information hittar du på Sustainable Innovation är en utvecklingsplattform för företag och organisationer att genomföra gemensamma utvecklingsprojekt om hur hållbar utveckling fungerar i praktiken. En drivkraft för innovationer mot det hållbara samhället, med fokus på effektivare energi- och resursanvändning. Läs mer på

16

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Hallå där Pierre Decroix, ny vd Coca-Cola Sverige Du är ny vd på Coca-Cola Enterprises Sverige och ni är också medlemmar i Hagainitiativet.

Hallå där Pierre Decroix, ny vd Coca-Cola Sverige Du är ny vd på Coca-Cola Enterprises Sverige och ni är också medlemmar i Hagainitiativet. Hagainitiativets nyhetsbrev oktober 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Finansmarknaden har en avgörande roll Hur hanterar

Läs mer

Så ser blocköverskridande energipolitik ut eller Förtröstan i juletid

Så ser blocköverskridande energipolitik ut eller Förtröstan i juletid Sverige efter 18 mars Så ser blocköverskridande energipolitik ut eller Förtröstan i juletid Ola Alterå 11 December 2014 En ocean mellan Köpenhamn och Lim Nya fossila resurser påverkar globala priser, konkurrenskraft,

Läs mer

Grattis till nya jobbet Göran Holm, vd HKScan. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Grattis till nya jobbet Göran Holm, vd HKScan. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev december 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera God jul och gott nytt år önskar Hagainitiativet!

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SUST PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN UTSTÄLLNING PÅ KAJEN AV MILJÖBILAR, ELCYKLAR OCH ELMOPEDER

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SUST PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN UTSTÄLLNING PÅ KAJEN AV MILJÖBILAR, ELCYKLAR OCH ELMOPEDER ALMEDALEN 2013 PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SUST PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN UTSTÄLLNING PÅ KAJEN AV MILJÖBILAR, ELCYKLAR OCH ELMOPEDER MÅNDAG 1 JULI Energieffektivisering i byggnader - nej tack? 08:30-10:15

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING 22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING ...... PROGRAM 08.30 I N CHE CKNI NG 09.00 FR UKOST OCH MI NGEL 09.45 VÄL KOMME N Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor Per

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

El för framtiden ett användarperspektiv

El för framtiden ett användarperspektiv El för framtiden ett användarperspektiv VÄGVAL EL Arbetsgrupp Framtidens elanvändning i perspektivet 2030-2050 Maria Sunér Fleming, ordförande Deltagare arbetsgrupp Användning Charlotte Bergqvist, PowerCircle

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev april 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Rädda två grader Detta nyhetsbrev handlar om att

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Almedalenseminarium - Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan?

Almedalenseminarium - Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan? Hagainitiativets nyhetsbrev juni 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets Klimatbokslut 2011 visar steg i

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen.

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen. Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar klimatrapporterna på allvar

Läs mer

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan

Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan PRESSMEDDELANDE 2007-05-24 Skåne får 144 miljoner för att minska sin klimatpåverkan Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö och Trelleborg får tillsammans 144 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Delegationen för hållbara städer i samarbete med Boverket, Folkhälsoinstitutet och Malmö stad bjuder in till: Stadens sociala samband En konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 1 2 1 Förord IEC61850-nätverket

Läs mer

Sveriges handlingsplan för förnybar energi

Sveriges handlingsplan för förnybar energi Sveriges handlingsplan för förnybar energi Eva Centeno López Energienheten/Näringsdepartementet SEROs Energidag 2010-05-07 Remissförfarande I Underlag från Energimyndigheten (STEM) inkom den 1 februari

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket:

Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket: 1 Transporter utan utsläpp av klimatgaser hur når vi dit Mats Björsell, miljöekonom vid Naturvårdsverket: Bakgrund: Före jul presenterade Naturvårdsverket Färdplan 2050 en nationell färdplan för ett koldioxidneutralt

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson IPCC: Vi har ett vägval! Källa: IPCC, 2014, AR5 5 Transporter är en (relativt) enkel sektor 6 Åtgärder = det som händer Styrmedel

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Ingeborg Andersen Malin Andersson Katarina Bjelke Kristin Gullstrand Christer Frey Kristin Broman Christer Jorland Ingemar Johansson Patrik Ellis Eva Karlsson Margareta

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer