ALMEDALEN 2014 PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SEMINARIER, DEBATTER OCH MINGEL OM ENERGI OCH HÅLLBARHET PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALMEDALEN 2014 PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SEMINARIER, DEBATTER OCH MINGEL OM ENERGI OCH HÅLLBARHET PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN"

Transkript

1 ALMEDALEN 2014 PROGRAM VÄLKOMMEN TILL SEMINARIER, DEBATTER OCH MINGEL OM ENERGI OCH HÅLLBARHET PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN

2 MÅNDAG 30 JUNI Elvägar, är svensk industri och politiker överens? i Lilla matsalen. Siemens Sveriges fordonsflotta är idag beroende av fossila drivmedel men ska vara fossiloberoende Hur kan elektrifierade vägbundna transporter bidra till att uppfylla Sveriges transport- och klimatpolitiska målsättningar och samtidigt medföra positiva effekter för vår exportindustri? Gunnar Malm, Trafikverket, Per Bondemark, SSAB, Per Ahl, Svemin, Göran Lindell (C), Per Bolund (MP). Valet 2030: Hälso- och vårdpolitik i en livsloggarvärld? i Stora matsalen. Kairos Future Med sensorer, nanorobotar, appar, och molntjänster skapas nya möjligheter att följa alltifrån näringsintag till motion, blodtryck och rörelsemönster. Samtidigt kan vi köpa gentester för 99 dollar på nätet. Vad innebär det för hälsa- och vårdmarknaden? Och vilka blir vattendelarna i valet 2030? Oskar Kalmaru, Narrative, Niklas Sundler, TeliaSonera, Blossom Tainton, Hälsoprofil, Mats Olsson, Kairos Future, Johanna Danielsson, Kairos Future. Framtidens elproduktion, Sverige i ett europeiskt perspektiv i Lilla matsalen. Siemens Kan en gemensam europeisk energimarknad möjliggöra en mer effektiv och kostnadsoptimerad elproduktion och samtidigt bidra till att uppnå satta miljömål? Vilka möjligheter/hot innebär det för Sveriges energiomställning och för svensk basindustri? Lina Palm, SKGS, Ulf Moberg, Svenska Kraftnät, Anders Ericsson, Jämtkraft, Daniel Johansson (C).

3 Hearing och dialoglunch om den nationella handlingsplanen för utvecklingen av smarta elnät och i Stora matsalen. Regeringens Samordningsråd för smarta elnät På hearingen får du ta del av och ställa frågor om några av de rekommendationer som handlingsplanen kommer att innehålla. På dialoglunchen får du höra ett antal aktörers förberedda inlägg för att fördjupa diskussionen om planen. Observera att hearingen och lunchen är två fristående evenemang. Hannes Carl Borg, Näringsdepartementet, Pia Brühl Hjort, Trollhättan Energi, Jakub Gubanski, ABB, Anne-Marie Fransson, IT- och Telekomföretagen, Maria Khorsand, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bo Normark, Power Circle, Mikael Odenberg, Svenska kraftnät, Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen, Lars Bern, Business Region Göteborg, Magnus Brolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sanna Edling, HSB, Kenneth Johansson, KIC InnoEnergy, Maria Sandqvist, Teknikföretagen, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Joel Torkelsson, Playback Energy, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Bredband en ny klassfråga om värdet av bredband och telefoni till hela folket och dess betydelse för tillväxten utanför storstäderna i Teatersalongen. Net1 Bredband är i dag inte en lyx utan ett måste för att sköta det nödvändigaste. Det handlar om allt från att betala räkningar och ta del av myndighetsinformation till utbildning på distans och att göra affärer. Vilket ansvar har politiker och företag för att så lite händer? Daniel Johansson (C), Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht (S), Åsa Sundberg, Teracom Boxer Group, Malin Frenning, TeliaSonera, Jan Scherman, Net1, Katarina Novak, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Bertil Jacobson.

4 Renovering av fastigheter brist på kunskaper? i Teatersalongen. Nationellt Renoveringscentrum Byggbranschen och fastighetsägare behöver mer kunskap om renoveringar och energieffektivisering. Även små ingrepp kan få stora konsekvenser. Representanter från myndigheter, näringsliv och politiken diskuterar ekonomiska styrmedel, affärsmodeller, boendeinvolvering, kompetensutveckling med mera. Anita Aspegren, Energimyndigheten, Anders Sjelvgren, Boverket, Svante Hagman, NCC, Anneli Snobi, Framtiden, Nina Lundström (FP), Veronica Palm (S), Mehmet Kaplan (MP), Andres Muld, Nationellt Renoveringscentrum, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Bostaden är lösningen förslag för en bättre bostadsmarknad i Lilla matsalen. Riksbyggen Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, om brister på bostadsmarknaden och förslag till lösningar. Kommentarer från branschföreträdare och politiker med efterföljande mingel. Internationell samverkan för hållbar livsstil i städer i Stora matsalen. Munktell Science Park, Automation Region Vad gör Sverige unikt när det gäller innovation och hållbarhetsfrågor? Vad har vi att lära av omvärlden? Vilket mindset krävs för att realisera innovationer? Diskussion med ledande representanter, kreativ workshop för smartare transport i städer och avslutning för Smart Living Challenge. Annika Rembe, Svenska institutet, Klas Wåhlberg, Bombardier Transportation, Magnus Lundin, Swedish Incubators & Science Parks - SISP, Alex Neuman, Hyper Island.

5 TISDAG 1 JULI IT skapar framtidens smarta energisystem när dina prylar pratar med varandra i Lilla matsalen. Sustainable Innovation Energinät och informationsnätverk växer samman. Sakernas internet skapar nya förutsättningar för energieffektivisering. Kan vi sluta bekymra oss om energieffektivisering när prylarna pratar direkt med varandra? Energi- och IT-minister Anna-Karin Hatt m.fl. diskuterar. Anna-Karin Hatt (C), Bo Dahlbom, Sustainable Innovation, Staffan Truvé, Recorded Future, Johan Falk, Intel, Patrik Björkman, Maingate, Marie Fossum, Fortum. Valet 2030: Politikens stridslinjer när världen är upp och ner? i Stora matsalen. Kairos Future Inom allt fler områden får gamla föreställningar stryka på foten. Vad händer om trenderna fortsätter? Vilka frågor står då på den politiska dagordningen 2030? Och vilka frågor borde valet därmed handla om i år? Vi diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna. Claes Hemberg, Avanza Bank, Lotta Gröning, Expressen, Christina Gellerbrant Hagberg, CSN, Mirja Benkovic Cedercrantz, Kairos Future, Erik Herngren, Kairos Future. Byggande större klimatbov än personbilarna? i Teatersalongen. IVA, Sustainable Innovation, Sveriges Byggindustrier, ÅF En ny studie från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Vem tar ansvaret och vem bryr sig? Björn O. Nilsson, IVA, Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier,

6 Karin Byman, ÅF, Ulf Perbo, Socialdepartementet, Stefan Engdahl, Trafikverket, Andres Muld, Sustainable Innovation, Johnny Kellner, Veidekke, Tore Nilsson, Sveriges Byggindustrier, Per Westlund, IVA. Hur ska vi hitta mät- och styrsystem för att få mest nytta för skattepengarna i sjukvården? i Lilla matsalen. Siemens Vården står inför en stor utmaning i och med det ökande kostnadstrycket från en åldrande befolkning med ett växande vårdbehov. Hur ska vi hitta mät- och styrsystem som ger mest för skattepengarna i vården? Är medicinsk teknik en investering till nytta för patienten, eller kostnad för skattebetalarna? Stefan Einhorn, Karolinska Institutet, Anna-Karin Klomp (KD), Anna Lefevre Sköldebrand, Swedish Medtech, Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier. Hållbara städer till nytta för vem? i Stora matsalen. Sustainable Innovation Klimatet, samhället, fastighetsägaren eller medborgaren? Hållbara städer och stadsdelar låter så bra men vilken nytta skapar dessa projekt i praktiken? Bidrar de till att nå våra gemensamma klimatmål? Ett seminarium om vinsten på sista raden, både för samhället och fastighetsägaren. Existerar den? Åsa Stenmark, Stockholmshem, Moa Björnson, Malmö Kommun, Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder, Patrik Derk, Telge Hovsjö, Anna Wolf, Naturskyddsföreningen, Thomas Sundén, Sustainable Innovation. Vätgas miljöbränslet som kompletterar i Lilla matsalen. Vätgas Sverige Bränslecellsbilar som drivs med vätgas är tysta och emmissionsfria som elbilar och har räckvidd som dagens

7 bilar med förbränningsmotorer. Vätgasbranschen har i den svenska delen av projektet HIT kraftsamlat och kan nu presentera hur en grundläggande infrastruktur för vätgas kan skapas i Sverige. Pontus Lindberg (M), Farzad Mohseni, Sweco, Mattias Goldman, 2030-sekretariatet. Näringslivet vill se mer action i klimatfrågan vad säger politikerna? i Teatersalongen. Hagainitiativet Allmänheten önskar, företagen vill och forskningen visar tydligt att vi måste agera nu varför händer så lite? Bör inte politikens världsbild synkas med allmänhetens, företagens och forskningens? Välkommen till ett seminarium där det viktiga samtalet om klimatomställning och lönsamma möjligheter för näringslivet, och därmed Sverige, diskuteras. Nina Ekelund, Hagainitiativet, P-O Wedin, Sveaskog, Lars Appelqvist, Löfbergs, Fredrik Wirdenius, Vasakronan, Göran Holm, HKScan, Olli Kilpi, McDonald s, Pierre Decroix, Coca-Cola Enterprises Sverige, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Johan Kuylenstierna, SEI, Anders Wijkman, Kerstin Cederlöf, Naturvårdsverket, Roger Tiefensée (C), Jens Holm (V), Åsa Coenraads, (M), Åsa Domeij, Axfood. Carbon free cars by 2030 a political dream or reality? i Stora matsalen. Sustainable Innovation There are many political goals and strategies but what drives major car manufacturers? The industry s view of the political challenge ahead. Questions from the audience will end the session. Bengt Dalström, Toyota, Peter Georén, KTH, Taina Erkkilä, Nissan Nordic, David Weiner, Volvo, Marc Breithecker, BMW i, repr. from Renault, Ola Alterå, Sustainable Innovation.

8 Smarta hem, smarta energitjänster i Lilla matsalen. Sustainable Innovation Nu utvecklas framtidens smarta hemtjänster. Få en inblick i pågående utvecklingsprojekt, en spännande diskussion om affärsmodeller och en hands on introduktion till tekniken. Kom och diskutera med aktörerna på området: energibolag, larmföretag, vvs-företag och forskare. Joachim Lindborg, Sustainable Innovation, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Lätta elfordon och hållbar livsstil litet är det nya stora? i Stora matsalen. Sustainable Innovation Fossilfria bilar räcker inte! I framtidens hållbara städer krävs fler tekniker och smarta transportlösningar. Forskare och föregångare ger exempel på nya lösningar och belyser lätta elfordon som dramatiskt kan minska våra utsläpp och trängsel. Peter Georén, KTH, Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen, Anders Roth, Göteborgs Stad, Roland Elander, Sustainable Innovation, Karin Nilsson, Sustainable Innovation. ONSDAG 2 JULI Valet 2030: Valvinnare när energi är gratis? i Stora matsalen. Kairos Future I USA har fracking gjort energi till en ickefråga för industrin. Samtidigt har priset på solcellsgenererad el fallit till en femtedel på tio år och lett till att det redan på många håll är billigare att generera sin egen el än att köpa den på nätet. Vad kommer det att innebära mot 2030? Johan Ehrenberg, ETC, Karin Jarl-Månsson, EON, Jakob Dalunde (MP), Karin Andersson, Kairos Future, Erik Herngren, Kairos Future.

9 Miljöministern hur innovationer tar oss till nollutsläpp i Teatersalongen. Sustainable Innovation Vilken roll kan innovation och näringslivsutveckling spela för klimatomställningen? I regeringens nya utredning om vägen till nollutsläpp år 2050 pekas detta ut som en viktig del av lösningen. Vad innebär det och hur ska det gå till? Miljöminister Lena Ek diskuterar med aktörer och experter. Lena Ek (C), Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys, Lisa Sennerby Forsse, Klimatutredare, Andreas Regnell, Vattenfall, Jakob Granit, SEI, Ola Alterå, Sustainable Innovation. Fler jobb och mindre resursförbrukning: Är cirkulär ekonomi framtiden för det svenska näringslivet? i Teatersalongen. Ragn-Sells Cirkulär ekonomi har seglat upp som en ny idé, som svarar mot framtidens stora utmaning att skapa värde och tillväxt utan att öka den globala resursförbrukningen. Hur ser kraften i konceptet ut för den svenska ekonomin i stort? Och vad är företagens respektive politikens roll i omställningen? Jamie Butterworth, Ellen MacArthur Foundation, Felix Ockborn, H&M, Erik Lindroth, Tetra Pak, Anders Wijkman, Fristående debattör, David Schelin, Ragn-Sells. Lockande städer för unga, hållbarhet och innovation i Stora matsalen. Riksbyggen Städer och regioner konkurrerar om människor och företag, och det finns ett ökat behov av attraktivitet som kan säkra ekonomisk framgång och välstånd. Vad gör en stad attraktiv? Hur skapas en nytänkande stad, vilka drivkrafter påverkar? Vilka är incitamenten för en god stadsutveckling? Christer Larsson, Malmö stad, Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad, Karolina Keyzer, Stockholms stad, Hanna Begler, Bopinion, Ardalan Shekarabi (S), Sofia Arkelsten (M), Viktor Barth-Kron.

10 Klimatstrategier i en ny välfärdsmodell förnyelse och anpassning till en ny tid i Lilla matsalen. Respect Climate Hur kan politiken och näringslivet arbeta för att hantera klimatfrågan? En hållbar samhällsutveckling måste präglas av helhetssyn och resurseffektivitet där ansvarsgränser suddas bort och fler intressenter deltar i en samhällsmodell som integrerar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Johan L Kuylenstierna, SEI, Rob Boogaard, Interface Inc Europe, Anders Wijkman, Romklubben, Sinikka Bohlin, Föreningen Norden, Kristina Persson, Global Utmaning, Mats Lindgren, Kairos Future, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv. Finansmarknaden Dags att avveckla investeringsplanerna för olja, gas och kol men hur? i Lilla matsalen. Respect Climate Vilka strategier använder kapitalägare och förvaltare för att minska sin klimatpåverkan? Vilka verktyg finns tillgängliga att använda? Vad behöver utvecklas, vad behöver göras mer och av vem för att öka takten i omallokeringen av finansmarknadens portföljer? Johan Hassel, Global Utmaning, Gunnela Hahn, Svenska Kyrkan, Annette Andersson, SEB Wealth Management, Maximilian Horster, South Pole Group, Joacim Lindgren, Sörmlands Sparbank, Bo Jerlström, Global Utmaning, Magnus Emfel, WWF International, Mats Andersson, Fjärde AP-fonden. Klimatsmarta transporter 30 kommuner föregångare i Stora matsalen. Sustainable Innovation Kommunerna är föregångare i klimatåtgärder för sina transporter. Med en forskningsbaserad metod har både klimatmål och ekonomiska besparingar genomförts i 30 kommuner. Hör KTH-forskaren Markus Robért berätta om hur det fungerar

11 och kommunalrådet i Sundbyberg, Stefan Bergström, om erfarenheterna. Markus Robért, KTH, Stefan Bergström (C), Sundbybergs kommun. Städers drivkraft men nationell passivitet om omställningen mot förnybar energi i Lilla matsalen. Respect Climate Vad gör våra städer för att driva fram den nödvändiga omställningen mot förnybar energi? Hur stödjer regeringen städernas ambitiösa mål? Är policy och stödstruktur rätt för att möta städernas klimatanpassningsbehov? Barbara Evaeus, WWF, Jørgen Abildgaard, Copenhagen Climate Plan, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Per Ankersjö (C), Stockholms stad, Jakob Granit, SEI. Marknaden visar ledarskap inom socialt ansvarstagande i Lilla matsalen. Respect Climate Det finns företag som vill mer än att se skattepengar gå via biståndsbudgeten. En ny marknad växer för företag som vill ta direktansvar och förändra villkoren för lokalsamhällen i utvecklingsländerna. Hur kan näringsliv och bistånd samverka för en hållbar samhällsutveckling? Niclas Ihrén, Respect Sustainable Business, Helena Helmersson, H&M, Ulrika Raab, Energimyndigheten, Charlotte Petri Gornitzka, SIDA, Charlotte Kalin, Chamber Trade Sweden, Jens Olejak, Respect Climate. TORSDAG 3 JULI Livet Hur designar man en hållbar framtid? i Lilla matsalen. Green Leap Dagens livsstil är inte hållbar det är de flesta överens om. Men hur skulle livet kunna gestalta sig om vi levde på ett sätt som inte förbrukar jordens resurser? Är det ens möjligt?

12 Green Leap på KTH har lett arbetet där forskare och designers tillsammans skapat en interaktiv gestaltning av en fullt möjlig framtid. Sara Ilstedt, KTH Green Leap, Staffan Laestadius, KTH, Åsa Domeij, Axfood, Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Valet 2030: Arbetslinjen i ett automatiserat arbetsliv? i Stora matsalen. Kairos Future Forskarna hävdar att 47 procent av alla jobb är helt eller nästan helt automatiserbara mot Vi står på tröskeln till en ny industriell revolution, vad händer om revolutionen blir av och trenderna består? Vad innebär arbetslinje och full sysselsättning och vilka blir valfrågorna 2030? Jan-Eric Sundgren, Volvo Group, Helle Klein, Dagens Arbete, Mernosh Saatchi, Humblestorm, Mats Lindgren, Kairos Future, Johanna Danielsson, Kairos Future. Hur kan design påskynda ett genombrott för solceller i Sverige? i Lilla matsalen. Green Leap Solceller är redan idag en bra affär, både för plånboken och miljön. I England säljer IKEA solceller för fullt, men för svenska aktörer går det fortfarande mycket trögt. Varför är det så? Vi berättar om de orsaker som vi funnit och diskuterar hur vi med design kan göra solceller populärt även här. Teo Enlund, KTH Green Leap, Elina Eriksson, KTH Green Leap, Johan Ehrenberg, ETC och Egen El. Värmemarknaden hur värmer vi våra i hus i framtiden? i Teatersalongen. Profu Värmemarknaden står nu inför stora utmaningar, bland annat tuffa effektiviseringsmål, regelförändringar, konkurrens mellan uppvärmningsalternativ och internationalisering av

13 politik. Under seminariet diskuterar politiker och forskare hur vi tar oss an dem. Kan vi skapa en samlad, svensk strategi? John Johnsson, Profu, Filip Jonsson, Chalmers, Jonas Eriksson (MP), Mats Odell (KD), Anders Ahlgren (C), Börje Vestlund (S), Bo Dahlbom, Sustainable Innovation. Nej tack, jag är nöjd med min tjock-tv! Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin? i Stora matsalen. Världsnaturfonden WWF, SIWI, SEI Behöver ansvaret för omställning till ett grönt samhälle förflyttas från individnivå till politiken? Hur säkrar vi mänsklig välfärd utan att kompromissa med planetens gränser. Behövs politiska åtgärder för att skapa förändring? Är ungdomar och näringsliv beredda att ta ansvar för miljön? Ulla Andersson (V), Dennys Bello, WWFs Ungdomsråd, Johan Ehrenberg, ETC, Matilda Ernkrans (S), John Holmberg, Chalmers Universitet, Torgny Holmgren, SIWI, Emma Ihre, Finansdepartementet, Johan Kuylenstierna, SEI, Helena Leander (MP), Felix Ockborn, H&M, Sandro Scocco, Wisco analys, Håkan Wirtén, WWF, Martin Ådahl (C), poeter från Dramaten: Niklas Mesaros, Nino Mick, Mimi Märäk. Vägen till hållbart byggande: Behöver vi tänka nytt för att nå målen i Lilla matsalen. Ragn-Sells Idag uppkommer nästan hälften av allt avfall i Sverige i byggsektorn, och en stor del av de farliga ämnena finns i just byggavfallet. Hur kan vi skapa en effektivare byggprocess? Och behöver vi ett nytt cirkulärt tänk kring hållbart byggande? Kerstin Cederlöf, Naturvårdsverket, Pierre Olofsson, Skanska, David Schelin, Ragn-Sells, Veronica Palm (S), Civilutskottet, Per Ankersjö (C), Stockholms Stad, Göran Cars, KTH.

14 Du äger! Placeringar för en levande planet? i Stora matsalen. Världsnaturfonden WWF miljarder kronor av svenskarnas sparande via banker, pensionsfonder och försäkringsbolag investeras i företag i Sverige och utomlands. Hur påverkar detta kapital klimatet och biologisk mångfald, hur kan det placeras för att bidra till en levande planet? Magnus Emfel, WWF International, Håkan Wirtén, WWF, Solveig Zander (C), Pensionsgruppen, Erik Thedéen, Finansdepartementet, repr. från finanssektorn, poeter från Dramaten: Niklas Mesaros, Nino Mick, Mimi Märäk. Vem får nå ut med sina åsikter i Lilla matsalen. TakeSpace Varför är det så svårt att synas i medier idag? Svaret: det krävs godkännande av journalister eller ett stort eget kapital. Crowdfunding ger alla grupper i samhället möjlighet att ta plats i medier. Hur kommer det påverka samhällsdebatten? Vi förklarar trenden Crowdfunding. Carl Sidenvall, TakeSpace. Partierna utmanas politik för en levande planet! i Stora matsalen. Världsnaturfonden WWF Håller partiernas miljöpolitik måttet för en planet? Välkommen att under den här timmen ta del av vår färska granskning av partiernas miljöpolitik. WWF kommer också att utmana politiska företrädare med de viktigaste trendbrotten som kommande regering behöver fixa. Håkan Wirtén, WWF, Lovisa Hagberg, WWF, Matilda Ernkrans (S), Jens Holm (V), Helena Leander (MP), Johan Hultberg (M), Anita Brodén (FP), poeter från Dramaten: Niklas Mesaros, Nino Mick, Mimi Märäk.

15 Hela veckan finns Toyota på plats med sina nyheter på kajen Mer information hittar du på Sustainable Innovation är en utvecklingsplattform för företag och organisationer att genomföra gemensamma utvecklingsprojekt om hur hållbar utveckling fungerar i praktiken. En drivkraft för innovationer mot det hållbara samhället, med fokus på effektivare energi- och resursanvändning. Läs mer på

16

Energiseminarier Almedalsveckan 2015:

Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på

Läs mer

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust 32230-1 Bilel Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust Utgiven i oktober 2013 av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust)

Läs mer

Vi löser inga miljöproblem ensamma

Vi löser inga miljöproblem ensamma MILJÖMÄKTIGAST Johan Kuylenstierna, vd, SEI: Vi löser inga miljöproblem ensamma 1 Johan Kuylenstierna Ålder: 49 år Familj: Fru och två barn, 16 och 18 år. Jobb: Vd för Stockholm environment institute (SEI)

Läs mer

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande,

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande, Nätverkande, kunskap och inspiration program FÖRSTA PROGRAMVERSIONEN Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE PARTNERS STOCKHOLM 2015 PER DEN 9 JUNI Cu be Swedish

Läs mer

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 Kostnadsfritt och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 7.45-8.15 8.00-8.15 8.15-9.00 9.00-9.15 9.15-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00

Läs mer

Välkomna till konferensen:

Välkomna till konferensen: Välkomna till konferensen: #miljojobb 2013-11-08 Biografen Rival, Stockholm Miljön och jobben två utmaningar, en lösning Miljö Jobb Välkommen till Naturskyddsföreningens årliga konferens! Två kriser kan

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Almedalen 2013 mycket om energi

Almedalen 2013 mycket om energi Almedalen 2013 mycket om energi Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på att vara

Läs mer

Sveriges Energiting 2011

Sveriges Energiting 2011 Sveriges Energiting 2011 Inledning 21 mars 10.00 Allmän information Lokaler FH - Folkets Hus NL - Norra Latin Hålltider Dag 2 09.00-10.00 Inregistrering (FH) 10.00-12.30 Inledning (FH) 12.30-13.30 Lunch

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Sveriges Energiting 2007

Sveriges Energiting 2007 Sveriges Energiting 2007 Registrering och kaffe INLEDNINGSPROGRAM Moderator: Nedjma Chaouche 10.00-10.15 VÄLKOMMEN Thomas Korsfeldt, GD Energimyndigheten 10.15-10.45 INLEDNINGSANFÖRANDE Maud Olofsson,

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3.

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3. Seminarier Fredag den 7 maj Tidszonerna är utmärkta med olika färger för att ge dig en bättre överblick. Tidszon 1 Tidszon 2 Tidszon 3 Tidszon 4 Tidszon 5 Kl 1030-1100 Kl 1115-1145 Kl 1200-1230 Kl 1245-1315

Läs mer

Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden!

Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden! B C Ö Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden! X Innehåll 2. Innehållsförteckning, redaktionsruta, viktiga telefonnummer 3. Programmet i korthet 10. Fredagens program 14. Seminariepass A 18.

Läs mer

Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014.

Det här är kommentarer från några av de sammanlagt 400 personer som deltog i Tillväxtdagarna i Umeå 2014. Gästbok Umeå 21 23 maj 2014 För femte året i rad samlades människor med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är oerhört stolta

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Kemiföretagen i Stenungsund, Svenska Science Centers och Plast- & Almedalen Kemiföretagen, ekonomiskt 3-4 stöd juli av Tillväxtverket. 2012 Innehåll

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

Tisdagen den 6 november

Tisdagen den 6 november Bild: Beyond Oil, Shaghai, Resources.07/ Mejan Arc. Program 6-8 november 2012 Arena hållbar stad Tisdagen den 6 november Kl. 09.00 Registrering kaffe och smörgås Kl. 10.00 Inledning och välkomsthälsning

Läs mer

almedalen 8 dagar som kan påverka din framtid infor Det är en folkfest med sommarkollokänsla kolla in vad som händer i visby

almedalen 8 dagar som kan påverka din framtid infor Det är en folkfest med sommarkollokänsla kolla in vad som händer i visby onsdag 25 juni 2014 EN TEMABILAGA FRÅN EXPRESSEN infor almedalen Från Palmes flak till jätteattraktion Så gör proffsen när de minglar Små aktörer trängs undan førfattaren GØran hægg om hur du tolkar flosklerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

Är du redo för den nya välfärdsteknologin?

Är du redo för den nya välfärdsteknologin? Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa Kistamässan den 21-22 januari 2015 officiell mässtidning Bilaga till Dagens Omsorg 3, 2014 Är du redo för den nya välfärdsteknologin? 12 sidor om MVT2015 IT inom

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Dokumentation från konferensen Stadens sociala samband en konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling Bakgrund Delegationen för hållbara städer, Boverket, Folkhälsoinstitutet och

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer