= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ="

Transkript

1 Mars 2011 Samtliga artiklar i detta nyhetsbrev finns att ladda ned på KFS hemsida på Där kan också PDF:erna laddas ned. Inget krångel med tillbuds-och skadehanteringssystemet ENIA - Det har inte alls varit krångligt att komma igång. För oss fungerar ENIA*, Energibranschens Informationssystem om Arbetsmiljö, alldeles utmärkt, säger Lars Mikaelsson som är arbetsmiljöingenjör hos Umeå energi AB. Alla företag behöver ha ett fungerande tillbuds- och skadehanteringssystem och varför då inte välja ENIA som är enkelt att hantera, anpassat för energibranschen och dessutom kostnadsfritt? Några kanske ser ENIA som ytterligare en sak att hantera i en redan pressad arbetssituation. Är det inte tidsödande att komma igång och lära alla hur systemet fungerar? - Det behöver inte vara så svårt, menar Lars Mikaelsson. Medarbetarna behöver inte veta mer än hur de rapporterar i systemet. För cheferna räcker det att de också vet hur de ska ta emot händelserapporteringen. Lars Mikaelsson valde bort att lära cheferna allt om systemet. - Det är bättre att de hör av sig när de får ärenden, säger han. Lärandet blir mer effektivt när det finns konkreta frågor att lösa. Enkel information till medarbetare om hur de rapporterar i systemet, kan skickas ut per mejl eller ges i samband med något möte. I Umeå energi fick cheferna en halvtimmes information om ENIA på en chefsträff innan de körde igång. Som grundläggande förberedelse ska systemet sättas upp internt, så att det stämmer med företagets organisation. Man behöver också reglera vilka rättigheter som olika personer ska ha. Det tar maximalt en dag, enligt Lars erfarenhet. AFA Försäkrings konsulter kommer gärna ut och hjälper till; den enda kostnaden är deras resa. - Enda nackdelen med ENIA är att systemet inte gör jobbet, konstaterar Lars Mikaelsson krasst. Inrapportering och hantering av tillbud och skador måste vi fortfarande sköta själva! Däremot blir det en helt annan ordning och reda, än om man sköter frågorna med hjälp av papper i pärmar. Lars anser det vara en fördel om någon får ansvar för att bevaka systemet, så att ärenden inte fastnar i systemet. Det finns en risk att tillbudsrapporteringen minskar, om medarbetarna upplever att det inte händer något *ENIA, Energibranschens Informationssystem om Arbetsmiljö, är en webbaserad plattform som kostnadsfritt tillhandahålls av AFA Försäkring för hantering av bland annat arbetsskador (arbetsolyckor, färdolyckor och arbetssjukdomar), tillbud och riskobservationer. Alla myndighetskrav i form av anmälningar genereras automatiskt i systemet. En informativ 6 minuters introduktion av systemet finns på YouTube om man söker på AFA Försäkring och IA. ENIA ger också möjlighet för alla användare i energibranschen att dela information om händelser, utredningar och åtgärder i syfte att se till att det inte händer igen! Givetvis blir informationen i systemet avidentifiera

2 Med kollektiva belöningar hoppas Skellefteå kraft få in fler förbättringsförslag via ENIA I slutet av mars lanserar Skellefteå kraft ett nytt system för att främja företagets förbättringsarbete. - Det gamla systemet i förslagsverksamheten med enbart individuella belöningar uppmuntrade inte till samarbete. Ibland förekom diskussioner om vem som egentligen hade kommit på en idé och vad en förbättring skulle vara värd, berättar arbetsmiljöingenjör Christer Andersson. Med det nya systemet gynnas samarbete och allas engagemang. För att förbättringsförslagen ska kunna hanteras på ett effektivt sätt används ENIA, samma system som företaget använder för avvikelsehantering inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Varje lämnad avvikelserapport genererar en krona i en gemensam pott till samtliga anställda i företaget. När avvikelsen skrivs in i ENIA, kryssar medarbetaren även i en ruta om han/hon har förslag till förbättring och i så fall vad. Förbättringsförslaget går sedan vidare till medarbetarens chef för bedömning, enligt fastställda kriterier. Om förslaget är bra och genomförs, föreslår chefen en belöning enligt en särskild poängmodell. Alla belöningar i den gemensamma potten betalas ut till medarbetarna, som en slags förslagsbonus i december månad. - Genom det här kommer också riskobservationer och tillbudsrapportering att stimuleras, säger Christer Andersson. Kanske får vi då också in fler förbättringsförslag till arbetsmiljöarbetet. Om det är mycket värdefulla förslag som lämnas, som innebär stor vinst eller möjlighet för företaget att söka patent, kan extra belöning betalas ut. I sådana sammanhang tas beslut av ledningsgruppen och då finns fortfarande en möjlighet till individuella belöningar. KFS inbjuder: Information om ENIA den 10 maj Har ditt företag ännu inte varit på information om ENIA? Välkommen till KFS den 10 maj klockan Ur programmet: - Funktionerna i ENIA presenteras - Så här kan du enkelt implementera systemet - erfarenheter från andra energibolag - Företagsanpassad kom-igång-hjälp Lars-Gunnar Lindberg från AFA Försäkring och Christer Andersson från Skellefteå kraft håller i presentationen. Anmäl ditt deltagande på kurs och konferens Följande kommunägda energibolag använder redan ENIA; Alingsås Energi, Borlänge Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Linde Energi, Mälarenergi, Skellefteå kraft, Umeå Energi, Varbergs Energi, Växjö Energi, Övik Energi. Den 1 april börjar även Göteborg Energi att använda systemet. Ny projektmedelsansökan för säkerhetskultur i energibolagen Hur byggs en säkerhetskultur upp och hur kan den förändras? På initiativ från företag i branschen lämnade Luleå tekniska universitet tillsammans med KFS den 15 februari in en

3 ansökning hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om medel för ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt om säkerhetskultur i energibolagen. Skellefteå kraft, Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Tekniska verken i Linköping planeras ingå i projektgruppen. Efter att vi i november fick avslag på en liknande projektmedelsansökan hos AFA Försäkring, gjorde vi den 22 februari tillsammans med Luleå tekniska universitet ett nytt försök att ansöka om pengar där. Om projektet får finansiering drar det igång i januari 2012, alltså ett år senare än vad som först var planerat. 17 maj seminarium hos KFS om säkerhetskultur Funderar du ibland på om det lönar sig att skriva fler instruktioner och sätta ur fler skyltar, när så få är intresserade av att följa påbuden? Vill du få idéer om hur säkerhetstänkande och säkerhetsbeteende kan förändras? Den 17 maj erbjuder KFS ett seminarium om säkerhetskultur. Deltagare från KFS-anslutna företag är kostnadsfritt välkomna till seminariet för att lära mer om vad säkerhetskultur är och hur den skapas. Professor Lena Abrahamsson från Luleå tekniska universitet är en av de medverkande. Hon har bland annat studerat säkerhetskulturen inom gruvindustrin i Sverige och i Australien. Lena Abrahamsson kommer också, om vi får forskningsanslag, att leda projektet om säkerhetskultur i energibolagens elmiljöer. Anmäl ditt deltagande på kurs och konferens Hantera riskerna med kolmonoxid vid gassvetsning Nu har Svensk Fjärrvärmes rapport om Kolmonoxidexponering vid gassvetsning kommit. Efter dödsolyckan i Tranås, där en svetsare avled av kolmonixförgiftning i samband med fjärrvärmeinstallation i en villa, har en utredning gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet. En branschanknuten arbetsgrupp har tagit fram rekommendationer. Det går att förebygga och undanröja riskerna med kolmonoxid vid gassvetsning med ganska enkla medel. Se bilagd pdf-fil Svensk Fjärrvärmes Rapport 2011 IVL Svenska Miljöinstitutet har också tagit fram en publikation för VVS-företagen Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser som delvis berör samma frågor. Se bilagd pdf-fil Rapport V2482 med bilagor Om du läser en utskrift av nyhetsbrevet gå in på:http://www.kfs.net/projekt/vartattveta_mar11.asp för att ta del av pdf-filerna om svetsning och kolmonoxid. Allvarligt tillbud hos Växjö energi leder till förbättringar - I samband med en vattenläcka skulle vi flytta elkablar som var i vägen för kommunens reparation, berättar Ulf Roshäll, chef för anläggningssektionen hos Växjö energi. Vi hittade fler kablar på platsen än de som fanns i vår dokumentation. När vi skulle plocka bort gamla kablar, som inte längre var i drift, råkade vi skjuta av en kabel som var spänningssatt. Dessutom gjorde vi i den stressade situationen fel när vi skulle spänningssätta igen, varpå det small i gropen. Som tur var blev ingen person skadad. Gräventreprenören stod en bit bort från gropen och Växjö Energis egen personal befann sig i nätstationen. Men det hade kunnat gå illa.

4 - Felet var att vi under stress inte följde uppsatta rutiner, konstaterar Ulf Roshäll. När det var dags att spänningssätta, var man så säker på hur kablarna gick i marken. Då blev det lockande att ta genvägar istället för att följa regelverkets mer rigorösa procedurer. Uppfattningen om hur kablarna låg visade sig sedan inte stämma, för de korsade varandra på ett ställe. Om vi hade utfört arbetet helt enligt reglerna vid spänningssättningen hade det inte blivit något tillbud, men då hade arbetet istället tagit längre tid och kommunens grävmaskin fått stå still. Tydligare arbetsfördelning med gräventreprenörerna Växjö Energi kom överens med Arbetsmiljöverket om två typer av åtgärder för att undvika nya tillbud. Man ska ha informationsträffar för gräventreprenörerna för att undvika eventuella missförstånd om vem som ska göra vad vid grävning intill ledningar som tillhör Växjö Energi. Dessutom ska man förbättra sitt eget sätt att göra riskanalyser. En broschyr Anvisningar vid grävning är nu framtagen. Växjö Energi har också genomfört en utbildning för gräventreprenörerna. Företag som är anslutna till ME, Maskinentreprenörerna, bjöds in tillsammans med några större bolag som Skanska och Peab. Ungefär en tredjedel av de inbjudna företagen kom till utbildningen, övriga fick broschyren per post. En utbildning för Växjö kommun ska också genomföras. Förbättrade riskanalyser En partsammansatt arbetsgrupp tillsattes för att ta itu med en förbättring av riskanalyserna. Ulf Roshäll lät alla sina medarbetare delta i en halvdags utbildning om principerna för beteendebaserad säkerhet. Där diskuterades hur man kan göra det mindre belönande att ta genvägar och hur det skulle kunna bli attraktivt att göra riskanalyser. - Några saker har vi enats om i arbetsgruppen, säger Ulf Roshäll. Visserligen gör alla riskanalysen för sin egen skull, men om den inte följs upp på något sätt så blir den ofta inte gjord. Därför ska vi ha ett system där riskanalyserna lämnas in och följs upp. Hittills tänker vi oss tre varianter. För projekt ska riskanalysen ligga som flik 1 i pärmen, så att den säkert hinns med vid genomgången av projektet. För mindre arbeten ska riskanalysen ligga på baksidan av arbetsordern. Och vid felavhjälpning ska den finnas på baksidan av felrapporten. Arbetsgruppen ser nu på utformningen av riskanalyserna. - Det får nog bara vara 2-3 punkter där man kryssar ja eller nej-svar, funderar Ulf Roshäll. Resten ska vara frågor som kräver fri text. Men det får inte bli för många frågor och för stora formulär om det ska fungera. Ta del av Växjö Energis folder Anvisningar vid grävning som pdf-fil. Om du läser en utskrift av nyhetsbrevet, gå in på för att ladda ned filen Använd beteendevetenskap för att få riskanalyser gjorda Väldigt få riskanalyser blir utförda om det stannar vid att bli en affär mellan mig själv och riskanalysblocket i min byxficka! Då är det bara de allra mest säkerhetshängivna som alltid utför sin riskanalys. Självklart ska alla göra riskanalys för sin egen skull, men belöningen att inte komma till skada och överleva arbetsdagen är inte tillräckligt påtaglig för att styra beteendet. Oftast överlever man ju arbetsdagen ändå även om ingen riskanalys görs. Därför upplever den enskilda människan ofta riskanalysen som en massa onödig pappersexercis. Den styrande konsekvensen blir att riskanalysen tar tid och är besvärlig. Om man därtill i arbetskamraters, chefers och kunders ögon framstår som en omständlig människa som måste skriva innan man kan skruva, blir riskanalysen sällan utförd.

5 Alternativet är att konstruera en snabb och säker belöning alternativt omedelbar bestraffning/ sanktion om riskanalysen inte kommer in. En belöning kan exempelvis vara att få hög status i sin arbetsgrupp om man alltid gör riskanalys, eller om chefen bryr sig om att samla in utförda riskanalyser och reagera på dem. Ett annat alternativ kan vara att samla poäng till en bonus eller annan gruppbelöning när målet uppnås, till exempel att riskanalyser är inlämnade för 85 procent av utförda jobb under tredje kvartalet år Tanken är att det nya beteendet är något man vänjer sig vid, och så småningom blir ett automatiskt beteende - i det här fallet att alltid göra riskanalyser innan arbetet påbörjas. Det finns olika åsikter om hur lång tid det tar att ändra en vana. Somliga påstår att det tar 21 dagar, medan hjärnforskaren Martin Ingvar menar att det tar mellan 2 och 4 månader. Eller som en av elmontörerna sade vid genomgången hos Växjö energi: tänk bara på bilbältet - numera går det alltid på direkt. Och skulle jag någon gång låta bli att sätta på bältet så känner jag mig oklädd. Då har beteendet verkligen uppnått nivån att vara automatiskt! Vill du veta mer om principerna för beteendebaserad säkerhet? Kontakta KFS Friskare Företag Stockholm Vatten ser över rutiner för att förebygga halkolyckor - Att medarbetare halkar på grund av snö och is kanske kan upplevas som ett trivialt arbetsmiljöproblem, skriver Stockholm Vattens arbetsmiljöingenjör Björn Backlund, i sin sammanställning av företagets halkolyckor. Faktum är att den här typen av händelser står för en stor del av de olyckor och tillbud som sker varje år. Förutom personligt lidande får olyckorna ekonomiska konsekvenser både för den drabbade medarbetaren och för företaget. Åtgärderna för att förebygga är varken särskilt dyra eller krångliga. Enligt Arbetsmiljöverket anmälde svenska arbetsplatser under januari och februari 134 allvarliga olyckor eller tillbud orsakade av halka. Det handlar om armbrott och benbrott vid halkolyckor, på jobbet eller på väg till och från. Om detta skriver webbtidningen Du och jobbet i början av mars. Stockholm Vatten hade perioden åtta incidenter där medarbetare halkat och fallit omkull på grund av snö eller ishalka. - En incident resulterade i benbrott och 10 veckors sjukskrivning, den allvarligaste arbetsskadan under 2010 på Stockholm Vatten, konstaterar Björn Backlund. En ny åtgärdsplan Till följd av halkolyckorna kommer rutinerna för snöröjning och halkbekämpning att ses över på Stockholm Vattens anläggningar och mobila arbetsplatser. En annan åtgärd är att utse en medarbetare som under vintersäsongen dagligen går en vända för att kontrollera snöröjningen, och vid behov tilläggssandar. Vidare bör man välja arbetsskor som minskar halkrisken. De flesta halkolyckor har dock inträffat på stadens gator och därför har Stockholm Vatten bestämt att medarbetare som visats utomhus i tjänsten bör utrustas med broddar. Dessa kan hämtas ut kostnadsfritt. Gäller även för tjänstemän som del i reguljär skyddsutrustning. - Åtgärdsplanen för att förebygga halkolyckor på grund av snö och is togs upp i avdelningarnas arbetsmiljögrupper. Reaktionerna har varit väldigt positiva, rapporterar Björn Backlund. Många, även på tjänstemannasidan, har hört av sig till förrådet och hämtat ut utrustning till medarbetarna.

6 Inte alla tjänstemän får tillgång till broddar. De som rör sig utomhus i tjänsten, exempelvis mellan olika anläggningar eller till och från externa möten, omfattas. Stockholm Vatten har också lagt ut information om att förebygga halkolyckor på sitt intranät. Tuffa och bra broddar Är det inte pensionärsvarning för broddar? - Nja, säger Björn Backlund, vi har valt broddar av märket Spikey Plus, samma typ som finns i sportaffärerna och säljs till löpare. De är väl lite häftigare än de som säljs på Apoteket till ängsliga seniorer. Vi ville ha broddar med ordentliga metalldubbar under både häl och trampdyna och vår leverantör saluförde just det här märket som är enkla att trä på och passar arbetsskorna. Sievi har nyligen kommit med en intressant arbetssko med utfällbara broddar i sulan. Broddarna manövreras via en infälld nyckel i bakkappan på skon. Stockholm Vatten kommer att låta några medarbetare utvärdera modellen, för att se om den ska finnas med i utbudet till nästa vinter. Nu är vi nog inte arbetsmiljöbrottslingar längre - och frågan är om vi någonsin har varit arbetsmiljöbovar, säger Tommy Jönsson, chef för fjärrvärmeavdelningen på Sala Heby Energi. Företaget fick Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport om hur väl de levde upp till bestämmelserna i AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö samtidigt som de polisanmäldes utan en chans att först reagera på rapporten och komplettera. Åklagaren beslutade om förundersökning, och det blev polisförhör och artiklar i pressen. Flera andra energibolag har råkat ut för samma omilda behandling efter Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök. Åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller inte, efter avslutad förundersökning. När Arbetsmiljöverket kom på ett uppföljande besök i höstas, fick företaget plötsligt möjlighet att komplettera sin dokumentation kring explosionsskyddet, vilket Tommy Jönsson tolkar som att ärendet nu är nedlagt hos åklagaren. - Vi hade redan tidigare ett explosionsskyddsdokument och hade gjort en bedömning, men den var väl kanske inte helt enligt AFS:ens regler, konstaterar Tommy Jönsson vidare. Anläggningen hade Arbetsmiljöverkets inspektör inga anmärkningar på. Därför blev vi minst sagt förvånade över händelseutvecklingen. Det goda som Arbetsmiljöinspektionen ändå förde med sig, är att Sala Heby Energi nu har tagit fram ett nytt explosionsskyddsdokument och gjort riskbedömningar enligt konstens alla regler, fortsätter Tommy. Vi tog in en konsult från Fjärrvärmebyrån som hjälpte oss. Arbetsmiljöverket ville inte svara på våra frågor om hur vi skulle göra, de hänvisade till att de inte är konsulter. Det blev många ord i dokumentet, men det Tommy Jönsson tycker är bra, är att riskbedömningarna är tydligare än tidigare. Intresserad av att ta del av Sala Heby Energis nya explosionsskyddsdokument? Skicka ett mail till Arbetsmiljönätverket växer - nu är vi 17 medlemmar Södertörns fjärrvärme och Uddevalla kraft är nya medlemmar i de KFS-anslutna energibolagens nätverk för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare. Även Stockholm Vatten har blivit medlemmar, eftersom det (ännu) inte finns ett separat arbetsmiljönätverk för VA-bolagen. En förutsättning för medlemskap är vilja och förmåga att dela med sig av kunskap och erfarenheter och aktiv medverkan i utbytet mellan företagen. Nu är vi 17 medlemsföretag.

7 Nätverket hade möte hos KFS den 2-3 februari. Då diskuterades bland annat igensättning i slaggutmatning för rosterpannor, hälsosamma skiftscheman och hur åstadkommer ett bättre säkerhetsbeteende genom att belöna rätt beteende. En olycka med kolmonoxidförgiftning i kulvertkammare redovisades. En medarbetare som använt en bensindriven pump förlorade medvetandet i avgaserna. Det konstaterades att det krävs övning med Räddningstjänsten för liknande situationer, då det visat sig vara svårt att få upp avsvimmade personer ur kamrarna. En åtgärd är att alltid bära sele och att vara försedd med mätare. Nästa möte blir 31 augusti 1 september hos Jämtkraft i Östersund. Då ägnas första mötesdagen åt gemensam kompetensutveckling. En specialist på marknadskommunikation ska hjälpa nätverket att reda ut hur man på bästa sätt säljer in arbetsmiljöfrågor i företaget. Det planeras också ett fristående seminarium för att reda ut gråzonerna kring BAS- P och U när flera företag är inblandade i ett projekt. Frågor om nätverket besvaras av KFS Friskare företag och nätverkets nytillträdde ordförande Nästa Värt att veta Nästa nyhetsbrev om arbetsmiljö i energibolagen kommer i september Har du information som du vill förmedla till andra energiföretag? Det kan handla om era arbetsmiljösatsningar, goda exempel eller helt enkelt sådant som kan vara värt att veta. Kontakta KFS Friskare företag Samtliga PDF:er går att ladda ned på kfs hemsida på

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

IA-systemet tillhandahålls av AFA Försäkring utan kostnad för försäkrade företag.

IA-systemet tillhandahålls av AFA Försäkring utan kostnad för försäkrade företag. IA-systemet tillhandahålls av AFA Försäkring utan kostnad för försäkrade företag. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Bolagets huvuduppdrag är att reglera försäkringsanmälningar enligt

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS.

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS. Bransch VVS Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom VVS. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda olyckor som leder till sjukfrånvaro

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut 2014

Arbetsmiljöbokslut 2014 Handläggare: Sida: 1 (6) Arbetsmiljöbokslut 2014 Detta är 2014 års upplaga av Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut. Bokslutet omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Riskhantering i praktiken

Riskhantering i praktiken Riskhantering i praktiken Presentation för SSG 2010-03-22 SSG Säkerhetskonferens 100322, Mattias Hedlund 1 LKAB KONCERNEN LKAB World Wide 3 800 anställda 13 % kvinnor 30-tal bolag 15-tal länder 650 anställda

Läs mer

Tillsyn av skogsbranschen

Tillsyn av skogsbranschen 2014-04-22 INF 2011/101631 1 (8) Distriktet i Stockholm Patrik Hemmingsson, 010-730 9776 Kaj Nielsen Eva Blizzard Projektrapport Tillsyn av skogsbranschen Projektnamn: Projektägare: Projektledare: 55 Skogen

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering 2015-10-14 1(6) Iggesunds Bruk Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering Det är av yttersta vikt att alla arbetsmiljöhändelser

Läs mer

Informationssystem om arbetsmiljö. För en säkrare och effektivare arbetsplats

Informationssystem om arbetsmiljö. För en säkrare och effektivare arbetsplats Informationssystem om arbetsmiljö För en säkrare och effektivare arbetsplats Införandeplan av IA-systemet Detta dokument innehåller information, förslag på aktiviteter och beslutspunkter som stöd för införandet

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208

Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-08-07 114 Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter KS-2017/208 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utförd

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (12) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen FRAMGÅNGSRIKA ERFARENHETER, AKTIVITETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT I SÄKERHETSKULTURARBETET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda)

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda) Handbok för att genomföra (Ordning & Reda) Processmöte genomförandet Börja med att berätta om bakgrunden till. Tuttava är en arbetsmetod utarbetad av Institutet för Arbetshygien i Helsingfors och som anpassats

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Bättre möten utveckla er kommunikation

Bättre möten utveckla er kommunikation Bättre möten utveckla er kommunikation Kommunikation vid möten Bra balans mellan olika perspektiv, som hänger ihop parvis Positivt samtalsklimat Trailer om möteskommunikationen Introduktionsfilm 1 min:

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer i fjällen Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer i fjällen förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin Jönsson

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Bransch Taxi och färdtjänst

Bransch Taxi och färdtjänst Bransch Taxi och färdtjänst Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbets sjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom taxi och färdtjänst. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall SIS Stockholm 27 aug 2008 Del 1 Ringhals riskförebyggande arbete Del 2 Vattenfall satsar på arbetsmiljöfrågorna Morgan Börjesson Ansvarig för Kompetenscenter Arbetsmiljö

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Lena Karlsson, Kommunal Nina Brorsson, Kommunal Alexander Ingemansson, Kommunal Gunnar Torell, Lärarförbundet Anna Pfeifer,

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 141 Den 2016-10-04 Riktlinjer hot och våld Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld mot anställda och

Läs mer

Utveckla företaget med bättre säkerhetskultur

Utveckla företaget med bättre säkerhetskultur Utveckla företaget med bättre säkerhetskultur Svenolof Karlsson SK Resurs AB www.skresurs.se svenolof@skresurs.se 070-5188332 Innehåll Vad är säkerhetskultur? Vinster och ekonomiska aspekter med bra arbetsmiljö

Läs mer

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Konsekvensbedömning Vad är det? Och hur gör man? Inledning Inför varje större

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Incidentrapportering på KI

Incidentrapportering på KI Incidentrapportering på KI lathund för chefer och andra som ska hantera inkomna arbetsmiljöärenden Ingela Djupedal, Laboratoriesäkerhetssamordnare, Miljö- och säkerhetsenheten Margareta Bratt Carlström,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Tydliggör roller och ansvar (3 min), och SAM-hjulet. DEL 1: Roller och ansvar Modulen inleds med det övergripande målet för modul 5 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete att lägga förvaltningens svar till HR-strategiska avdelningen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete att lägga förvaltningens svar till HR-strategiska avdelningen till handlingarna. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-21 Vår referens Robert Johansson Ingenjör robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2015 SN-2015-2186

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar Checklista för att arbeta med Ständiga förbättringar Inledning Denna skrift är framtagen inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare och dess nätverk Verksamhetssystem. En grundsten idag

Läs mer