= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ="

Transkript

1 Mars 2011 Samtliga artiklar i detta nyhetsbrev finns att ladda ned på KFS hemsida på Där kan också PDF:erna laddas ned. Inget krångel med tillbuds-och skadehanteringssystemet ENIA - Det har inte alls varit krångligt att komma igång. För oss fungerar ENIA*, Energibranschens Informationssystem om Arbetsmiljö, alldeles utmärkt, säger Lars Mikaelsson som är arbetsmiljöingenjör hos Umeå energi AB. Alla företag behöver ha ett fungerande tillbuds- och skadehanteringssystem och varför då inte välja ENIA som är enkelt att hantera, anpassat för energibranschen och dessutom kostnadsfritt? Några kanske ser ENIA som ytterligare en sak att hantera i en redan pressad arbetssituation. Är det inte tidsödande att komma igång och lära alla hur systemet fungerar? - Det behöver inte vara så svårt, menar Lars Mikaelsson. Medarbetarna behöver inte veta mer än hur de rapporterar i systemet. För cheferna räcker det att de också vet hur de ska ta emot händelserapporteringen. Lars Mikaelsson valde bort att lära cheferna allt om systemet. - Det är bättre att de hör av sig när de får ärenden, säger han. Lärandet blir mer effektivt när det finns konkreta frågor att lösa. Enkel information till medarbetare om hur de rapporterar i systemet, kan skickas ut per mejl eller ges i samband med något möte. I Umeå energi fick cheferna en halvtimmes information om ENIA på en chefsträff innan de körde igång. Som grundläggande förberedelse ska systemet sättas upp internt, så att det stämmer med företagets organisation. Man behöver också reglera vilka rättigheter som olika personer ska ha. Det tar maximalt en dag, enligt Lars erfarenhet. AFA Försäkrings konsulter kommer gärna ut och hjälper till; den enda kostnaden är deras resa. - Enda nackdelen med ENIA är att systemet inte gör jobbet, konstaterar Lars Mikaelsson krasst. Inrapportering och hantering av tillbud och skador måste vi fortfarande sköta själva! Däremot blir det en helt annan ordning och reda, än om man sköter frågorna med hjälp av papper i pärmar. Lars anser det vara en fördel om någon får ansvar för att bevaka systemet, så att ärenden inte fastnar i systemet. Det finns en risk att tillbudsrapporteringen minskar, om medarbetarna upplever att det inte händer något *ENIA, Energibranschens Informationssystem om Arbetsmiljö, är en webbaserad plattform som kostnadsfritt tillhandahålls av AFA Försäkring för hantering av bland annat arbetsskador (arbetsolyckor, färdolyckor och arbetssjukdomar), tillbud och riskobservationer. Alla myndighetskrav i form av anmälningar genereras automatiskt i systemet. En informativ 6 minuters introduktion av systemet finns på YouTube om man söker på AFA Försäkring och IA. ENIA ger också möjlighet för alla användare i energibranschen att dela information om händelser, utredningar och åtgärder i syfte att se till att det inte händer igen! Givetvis blir informationen i systemet avidentifiera

2 Med kollektiva belöningar hoppas Skellefteå kraft få in fler förbättringsförslag via ENIA I slutet av mars lanserar Skellefteå kraft ett nytt system för att främja företagets förbättringsarbete. - Det gamla systemet i förslagsverksamheten med enbart individuella belöningar uppmuntrade inte till samarbete. Ibland förekom diskussioner om vem som egentligen hade kommit på en idé och vad en förbättring skulle vara värd, berättar arbetsmiljöingenjör Christer Andersson. Med det nya systemet gynnas samarbete och allas engagemang. För att förbättringsförslagen ska kunna hanteras på ett effektivt sätt används ENIA, samma system som företaget använder för avvikelsehantering inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Varje lämnad avvikelserapport genererar en krona i en gemensam pott till samtliga anställda i företaget. När avvikelsen skrivs in i ENIA, kryssar medarbetaren även i en ruta om han/hon har förslag till förbättring och i så fall vad. Förbättringsförslaget går sedan vidare till medarbetarens chef för bedömning, enligt fastställda kriterier. Om förslaget är bra och genomförs, föreslår chefen en belöning enligt en särskild poängmodell. Alla belöningar i den gemensamma potten betalas ut till medarbetarna, som en slags förslagsbonus i december månad. - Genom det här kommer också riskobservationer och tillbudsrapportering att stimuleras, säger Christer Andersson. Kanske får vi då också in fler förbättringsförslag till arbetsmiljöarbetet. Om det är mycket värdefulla förslag som lämnas, som innebär stor vinst eller möjlighet för företaget att söka patent, kan extra belöning betalas ut. I sådana sammanhang tas beslut av ledningsgruppen och då finns fortfarande en möjlighet till individuella belöningar. KFS inbjuder: Information om ENIA den 10 maj Har ditt företag ännu inte varit på information om ENIA? Välkommen till KFS den 10 maj klockan Ur programmet: - Funktionerna i ENIA presenteras - Så här kan du enkelt implementera systemet - erfarenheter från andra energibolag - Företagsanpassad kom-igång-hjälp Lars-Gunnar Lindberg från AFA Försäkring och Christer Andersson från Skellefteå kraft håller i presentationen. Anmäl ditt deltagande på kurs och konferens Följande kommunägda energibolag använder redan ENIA; Alingsås Energi, Borlänge Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Linde Energi, Mälarenergi, Skellefteå kraft, Umeå Energi, Varbergs Energi, Växjö Energi, Övik Energi. Den 1 april börjar även Göteborg Energi att använda systemet. Ny projektmedelsansökan för säkerhetskultur i energibolagen Hur byggs en säkerhetskultur upp och hur kan den förändras? På initiativ från företag i branschen lämnade Luleå tekniska universitet tillsammans med KFS den 15 februari in en

3 ansökning hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om medel för ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt om säkerhetskultur i energibolagen. Skellefteå kraft, Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Tekniska verken i Linköping planeras ingå i projektgruppen. Efter att vi i november fick avslag på en liknande projektmedelsansökan hos AFA Försäkring, gjorde vi den 22 februari tillsammans med Luleå tekniska universitet ett nytt försök att ansöka om pengar där. Om projektet får finansiering drar det igång i januari 2012, alltså ett år senare än vad som först var planerat. 17 maj seminarium hos KFS om säkerhetskultur Funderar du ibland på om det lönar sig att skriva fler instruktioner och sätta ur fler skyltar, när så få är intresserade av att följa påbuden? Vill du få idéer om hur säkerhetstänkande och säkerhetsbeteende kan förändras? Den 17 maj erbjuder KFS ett seminarium om säkerhetskultur. Deltagare från KFS-anslutna företag är kostnadsfritt välkomna till seminariet för att lära mer om vad säkerhetskultur är och hur den skapas. Professor Lena Abrahamsson från Luleå tekniska universitet är en av de medverkande. Hon har bland annat studerat säkerhetskulturen inom gruvindustrin i Sverige och i Australien. Lena Abrahamsson kommer också, om vi får forskningsanslag, att leda projektet om säkerhetskultur i energibolagens elmiljöer. Anmäl ditt deltagande på kurs och konferens Hantera riskerna med kolmonoxid vid gassvetsning Nu har Svensk Fjärrvärmes rapport om Kolmonoxidexponering vid gassvetsning kommit. Efter dödsolyckan i Tranås, där en svetsare avled av kolmonixförgiftning i samband med fjärrvärmeinstallation i en villa, har en utredning gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet. En branschanknuten arbetsgrupp har tagit fram rekommendationer. Det går att förebygga och undanröja riskerna med kolmonoxid vid gassvetsning med ganska enkla medel. Se bilagd pdf-fil Svensk Fjärrvärmes Rapport 2011 IVL Svenska Miljöinstitutet har också tagit fram en publikation för VVS-företagen Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser som delvis berör samma frågor. Se bilagd pdf-fil Rapport V2482 med bilagor Om du läser en utskrift av nyhetsbrevet gå in på:http://www.kfs.net/projekt/vartattveta_mar11.asp för att ta del av pdf-filerna om svetsning och kolmonoxid. Allvarligt tillbud hos Växjö energi leder till förbättringar - I samband med en vattenläcka skulle vi flytta elkablar som var i vägen för kommunens reparation, berättar Ulf Roshäll, chef för anläggningssektionen hos Växjö energi. Vi hittade fler kablar på platsen än de som fanns i vår dokumentation. När vi skulle plocka bort gamla kablar, som inte längre var i drift, råkade vi skjuta av en kabel som var spänningssatt. Dessutom gjorde vi i den stressade situationen fel när vi skulle spänningssätta igen, varpå det small i gropen. Som tur var blev ingen person skadad. Gräventreprenören stod en bit bort från gropen och Växjö Energis egen personal befann sig i nätstationen. Men det hade kunnat gå illa.

4 - Felet var att vi under stress inte följde uppsatta rutiner, konstaterar Ulf Roshäll. När det var dags att spänningssätta, var man så säker på hur kablarna gick i marken. Då blev det lockande att ta genvägar istället för att följa regelverkets mer rigorösa procedurer. Uppfattningen om hur kablarna låg visade sig sedan inte stämma, för de korsade varandra på ett ställe. Om vi hade utfört arbetet helt enligt reglerna vid spänningssättningen hade det inte blivit något tillbud, men då hade arbetet istället tagit längre tid och kommunens grävmaskin fått stå still. Tydligare arbetsfördelning med gräventreprenörerna Växjö Energi kom överens med Arbetsmiljöverket om två typer av åtgärder för att undvika nya tillbud. Man ska ha informationsträffar för gräventreprenörerna för att undvika eventuella missförstånd om vem som ska göra vad vid grävning intill ledningar som tillhör Växjö Energi. Dessutom ska man förbättra sitt eget sätt att göra riskanalyser. En broschyr Anvisningar vid grävning är nu framtagen. Växjö Energi har också genomfört en utbildning för gräventreprenörerna. Företag som är anslutna till ME, Maskinentreprenörerna, bjöds in tillsammans med några större bolag som Skanska och Peab. Ungefär en tredjedel av de inbjudna företagen kom till utbildningen, övriga fick broschyren per post. En utbildning för Växjö kommun ska också genomföras. Förbättrade riskanalyser En partsammansatt arbetsgrupp tillsattes för att ta itu med en förbättring av riskanalyserna. Ulf Roshäll lät alla sina medarbetare delta i en halvdags utbildning om principerna för beteendebaserad säkerhet. Där diskuterades hur man kan göra det mindre belönande att ta genvägar och hur det skulle kunna bli attraktivt att göra riskanalyser. - Några saker har vi enats om i arbetsgruppen, säger Ulf Roshäll. Visserligen gör alla riskanalysen för sin egen skull, men om den inte följs upp på något sätt så blir den ofta inte gjord. Därför ska vi ha ett system där riskanalyserna lämnas in och följs upp. Hittills tänker vi oss tre varianter. För projekt ska riskanalysen ligga som flik 1 i pärmen, så att den säkert hinns med vid genomgången av projektet. För mindre arbeten ska riskanalysen ligga på baksidan av arbetsordern. Och vid felavhjälpning ska den finnas på baksidan av felrapporten. Arbetsgruppen ser nu på utformningen av riskanalyserna. - Det får nog bara vara 2-3 punkter där man kryssar ja eller nej-svar, funderar Ulf Roshäll. Resten ska vara frågor som kräver fri text. Men det får inte bli för många frågor och för stora formulär om det ska fungera. Ta del av Växjö Energis folder Anvisningar vid grävning som pdf-fil. Om du läser en utskrift av nyhetsbrevet, gå in på för att ladda ned filen Använd beteendevetenskap för att få riskanalyser gjorda Väldigt få riskanalyser blir utförda om det stannar vid att bli en affär mellan mig själv och riskanalysblocket i min byxficka! Då är det bara de allra mest säkerhetshängivna som alltid utför sin riskanalys. Självklart ska alla göra riskanalys för sin egen skull, men belöningen att inte komma till skada och överleva arbetsdagen är inte tillräckligt påtaglig för att styra beteendet. Oftast överlever man ju arbetsdagen ändå även om ingen riskanalys görs. Därför upplever den enskilda människan ofta riskanalysen som en massa onödig pappersexercis. Den styrande konsekvensen blir att riskanalysen tar tid och är besvärlig. Om man därtill i arbetskamraters, chefers och kunders ögon framstår som en omständlig människa som måste skriva innan man kan skruva, blir riskanalysen sällan utförd.

5 Alternativet är att konstruera en snabb och säker belöning alternativt omedelbar bestraffning/ sanktion om riskanalysen inte kommer in. En belöning kan exempelvis vara att få hög status i sin arbetsgrupp om man alltid gör riskanalys, eller om chefen bryr sig om att samla in utförda riskanalyser och reagera på dem. Ett annat alternativ kan vara att samla poäng till en bonus eller annan gruppbelöning när målet uppnås, till exempel att riskanalyser är inlämnade för 85 procent av utförda jobb under tredje kvartalet år Tanken är att det nya beteendet är något man vänjer sig vid, och så småningom blir ett automatiskt beteende - i det här fallet att alltid göra riskanalyser innan arbetet påbörjas. Det finns olika åsikter om hur lång tid det tar att ändra en vana. Somliga påstår att det tar 21 dagar, medan hjärnforskaren Martin Ingvar menar att det tar mellan 2 och 4 månader. Eller som en av elmontörerna sade vid genomgången hos Växjö energi: tänk bara på bilbältet - numera går det alltid på direkt. Och skulle jag någon gång låta bli att sätta på bältet så känner jag mig oklädd. Då har beteendet verkligen uppnått nivån att vara automatiskt! Vill du veta mer om principerna för beteendebaserad säkerhet? Kontakta KFS Friskare Företag Stockholm Vatten ser över rutiner för att förebygga halkolyckor - Att medarbetare halkar på grund av snö och is kanske kan upplevas som ett trivialt arbetsmiljöproblem, skriver Stockholm Vattens arbetsmiljöingenjör Björn Backlund, i sin sammanställning av företagets halkolyckor. Faktum är att den här typen av händelser står för en stor del av de olyckor och tillbud som sker varje år. Förutom personligt lidande får olyckorna ekonomiska konsekvenser både för den drabbade medarbetaren och för företaget. Åtgärderna för att förebygga är varken särskilt dyra eller krångliga. Enligt Arbetsmiljöverket anmälde svenska arbetsplatser under januari och februari 134 allvarliga olyckor eller tillbud orsakade av halka. Det handlar om armbrott och benbrott vid halkolyckor, på jobbet eller på väg till och från. Om detta skriver webbtidningen Du och jobbet i början av mars. Stockholm Vatten hade perioden åtta incidenter där medarbetare halkat och fallit omkull på grund av snö eller ishalka. - En incident resulterade i benbrott och 10 veckors sjukskrivning, den allvarligaste arbetsskadan under 2010 på Stockholm Vatten, konstaterar Björn Backlund. En ny åtgärdsplan Till följd av halkolyckorna kommer rutinerna för snöröjning och halkbekämpning att ses över på Stockholm Vattens anläggningar och mobila arbetsplatser. En annan åtgärd är att utse en medarbetare som under vintersäsongen dagligen går en vända för att kontrollera snöröjningen, och vid behov tilläggssandar. Vidare bör man välja arbetsskor som minskar halkrisken. De flesta halkolyckor har dock inträffat på stadens gator och därför har Stockholm Vatten bestämt att medarbetare som visats utomhus i tjänsten bör utrustas med broddar. Dessa kan hämtas ut kostnadsfritt. Gäller även för tjänstemän som del i reguljär skyddsutrustning. - Åtgärdsplanen för att förebygga halkolyckor på grund av snö och is togs upp i avdelningarnas arbetsmiljögrupper. Reaktionerna har varit väldigt positiva, rapporterar Björn Backlund. Många, även på tjänstemannasidan, har hört av sig till förrådet och hämtat ut utrustning till medarbetarna.

6 Inte alla tjänstemän får tillgång till broddar. De som rör sig utomhus i tjänsten, exempelvis mellan olika anläggningar eller till och från externa möten, omfattas. Stockholm Vatten har också lagt ut information om att förebygga halkolyckor på sitt intranät. Tuffa och bra broddar Är det inte pensionärsvarning för broddar? - Nja, säger Björn Backlund, vi har valt broddar av märket Spikey Plus, samma typ som finns i sportaffärerna och säljs till löpare. De är väl lite häftigare än de som säljs på Apoteket till ängsliga seniorer. Vi ville ha broddar med ordentliga metalldubbar under både häl och trampdyna och vår leverantör saluförde just det här märket som är enkla att trä på och passar arbetsskorna. Sievi har nyligen kommit med en intressant arbetssko med utfällbara broddar i sulan. Broddarna manövreras via en infälld nyckel i bakkappan på skon. Stockholm Vatten kommer att låta några medarbetare utvärdera modellen, för att se om den ska finnas med i utbudet till nästa vinter. Nu är vi nog inte arbetsmiljöbrottslingar längre - och frågan är om vi någonsin har varit arbetsmiljöbovar, säger Tommy Jönsson, chef för fjärrvärmeavdelningen på Sala Heby Energi. Företaget fick Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport om hur väl de levde upp till bestämmelserna i AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö samtidigt som de polisanmäldes utan en chans att först reagera på rapporten och komplettera. Åklagaren beslutade om förundersökning, och det blev polisförhör och artiklar i pressen. Flera andra energibolag har råkat ut för samma omilda behandling efter Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök. Åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller inte, efter avslutad förundersökning. När Arbetsmiljöverket kom på ett uppföljande besök i höstas, fick företaget plötsligt möjlighet att komplettera sin dokumentation kring explosionsskyddet, vilket Tommy Jönsson tolkar som att ärendet nu är nedlagt hos åklagaren. - Vi hade redan tidigare ett explosionsskyddsdokument och hade gjort en bedömning, men den var väl kanske inte helt enligt AFS:ens regler, konstaterar Tommy Jönsson vidare. Anläggningen hade Arbetsmiljöverkets inspektör inga anmärkningar på. Därför blev vi minst sagt förvånade över händelseutvecklingen. Det goda som Arbetsmiljöinspektionen ändå förde med sig, är att Sala Heby Energi nu har tagit fram ett nytt explosionsskyddsdokument och gjort riskbedömningar enligt konstens alla regler, fortsätter Tommy. Vi tog in en konsult från Fjärrvärmebyrån som hjälpte oss. Arbetsmiljöverket ville inte svara på våra frågor om hur vi skulle göra, de hänvisade till att de inte är konsulter. Det blev många ord i dokumentet, men det Tommy Jönsson tycker är bra, är att riskbedömningarna är tydligare än tidigare. Intresserad av att ta del av Sala Heby Energis nya explosionsskyddsdokument? Skicka ett mail till Arbetsmiljönätverket växer - nu är vi 17 medlemmar Södertörns fjärrvärme och Uddevalla kraft är nya medlemmar i de KFS-anslutna energibolagens nätverk för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare. Även Stockholm Vatten har blivit medlemmar, eftersom det (ännu) inte finns ett separat arbetsmiljönätverk för VA-bolagen. En förutsättning för medlemskap är vilja och förmåga att dela med sig av kunskap och erfarenheter och aktiv medverkan i utbytet mellan företagen. Nu är vi 17 medlemsföretag.

7 Nätverket hade möte hos KFS den 2-3 februari. Då diskuterades bland annat igensättning i slaggutmatning för rosterpannor, hälsosamma skiftscheman och hur åstadkommer ett bättre säkerhetsbeteende genom att belöna rätt beteende. En olycka med kolmonoxidförgiftning i kulvertkammare redovisades. En medarbetare som använt en bensindriven pump förlorade medvetandet i avgaserna. Det konstaterades att det krävs övning med Räddningstjänsten för liknande situationer, då det visat sig vara svårt att få upp avsvimmade personer ur kamrarna. En åtgärd är att alltid bära sele och att vara försedd med mätare. Nästa möte blir 31 augusti 1 september hos Jämtkraft i Östersund. Då ägnas första mötesdagen åt gemensam kompetensutveckling. En specialist på marknadskommunikation ska hjälpa nätverket att reda ut hur man på bästa sätt säljer in arbetsmiljöfrågor i företaget. Det planeras också ett fristående seminarium för att reda ut gråzonerna kring BAS- P och U när flera företag är inblandade i ett projekt. Frågor om nätverket besvaras av KFS Friskare företag och nätverkets nytillträdde ordförande Nästa Värt att veta Nästa nyhetsbrev om arbetsmiljö i energibolagen kommer i september Har du information som du vill förmedla till andra energiföretag? Det kan handla om era arbetsmiljösatsningar, goda exempel eller helt enkelt sådant som kan vara värt att veta. Kontakta KFS Friskare företag Samtliga PDF:er går att ladda ned på kfs hemsida på

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall SIS Stockholm 27 aug 2008 Del 1 Ringhals riskförebyggande arbete Del 2 Vattenfall satsar på arbetsmiljöfrågorna Morgan Börjesson Ansvarig för Kompetenscenter Arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Lena Karlsson, Kommunal Nina Brorsson, Kommunal Alexander Ingemansson, Kommunal Gunnar Torell, Lärarförbundet Anna Pfeifer,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende

Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende Viktiga erfarenheter från EKAs och Arbetslivsinstitutets projekt Ändrat säkerhetsbeteende SSG Säkerhetskonferens 2007 Quality Airport Hotel Arlanda Box 902 195 86 Arlanda Stad peter.kemi@eka.com Nu har

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö En säker arbetsplats Din och min arbetsmiljö Innehåll Förord...3 Om säkerhet... 4-5 Attityder och beteenden...7 Roller och ansvar...9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 11-13 Introduktion av nya medarbetare...15

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Styckarnas arbetssituation ett interaktivt forskningsprogram för branschstöd och utveckling av åtgärder

Styckarnas arbetssituation ett interaktivt forskningsprogram för branschstöd och utveckling av åtgärder Styckarnas arbetssituation ett interaktivt forskningsprogram för branschstöd och utveckling av åtgärder Jörgen Eklund Kjerstin Vogel Inga-Lill Engkvist Johan Karltun Bakgrund Styckare har hög frekvens

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar Checklista för att arbeta med Ständiga förbättringar Inledning Denna skrift är framtagen inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare och dess nätverk Verksamhetssystem. En grundsten idag

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Trafik och säkerhetsgruppen Stockholm 2013-12-16 Närvarande: Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Ingvar Bengtsson IBE NCC Roads Mats Andrén MAN NCC Construction Per-Erik

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety 2013-03-22 1 Ovakos större tillverkningsenheter Hofors Hällefors Imatra Smedjebacken Boxholm Fakta 2011 Produktionskapacitet 1,3 miljoner ton stål 3. 200 anställda Omsättning 1 121 miljoner E 2013-03-22

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Tommy Eriksson Wikén, Arbetsmiljöverket Sevesokonferensen 2012-05-22, Globen

Tommy Eriksson Wikén, Arbetsmiljöverket Sevesokonferensen 2012-05-22, Globen Tommy Eriksson Wikén, Arbetsmiljöverket Sevesokonferensen 2012-05-22, Globen Sevesodioxinet 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Dioxinutsläpp i italienska Seveso ca 25 km norr om Milano, kl. 12.37

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer med snöskoter Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer med snöskoter förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Arbetsskador. Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för fyra typer av skador: 1. arbetsolycka 2. arbetssjukdom 3. färdolycksfall 4.

Arbetsskador. Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för fyra typer av skador: 1. arbetsolycka 2. arbetssjukdom 3. färdolycksfall 4. FLIK 6 r"i YSIND INEREI AB Arbetsskador Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för fyra typer av skador: 1. arbetsolycka 2. arbetssjukdom 3. färdolycksfall 4. smitta Tillbud är en händelse som kan medföra

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Så blir vi bättre tillsammans Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Det här är benchmarking-nätverket För tio år sedan började fyra kommuner samarbeta om benchmarking i lantmäteriverksamheten.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll:

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll: Delar av presentation från Metso Fiber Karlstad AB vid fiberlinjeträffen i Skärblacka den 30 maj, 2007: Ny teknik för fiberlinjen Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation Sten Andersson, Göte

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda)

Handbok för att genomföra OR-processen (Ordning & Reda) Handbok för att genomföra (Ordning & Reda) Processmöte genomförandet Börja med att berätta om bakgrunden till. Tuttava är en arbetsmetod utarbetad av Institutet för Arbetshygien i Helsingfors och som anpassats

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Metodval. Riskanalys enligt SAM. Elmia 2008 AM21 Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Föredragshållaren 1

Metodval. Riskanalys enligt SAM. Elmia 2008 AM21 Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Föredragshållaren 1 Varför ska vi göra riskbedömningar? Alla tjänar på att personalen är i arbete, är frisk och mår bra. Hans Strömberg Arbetsmiljöinspektör Riskbedömning är en grundläggande förutsättning för att det Systematiska

Läs mer