KOMPETENSPLATTFORMAR - VÄRMLAND -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSPLATTFORMAR - VÄRMLAND -"

Transkript

1 KOMPETENSPLATTFORMAR - VÄRMLAND - Britta Zetterlund-Johansson Region Värmland

2

3 OKTOBER 2012 Volvo Bussar lägger ner fabriken i Säffle FAKTA Säffle kommuns största arbetsgivare lägger ned. Volvo Bussar flyttar hela sin tillverkning av bussar till fabriken i Polen.

4 7000 Säffle Dagbefolkning 2010 Varslade vid Volvonedläggningen

5 Säffle Nattbefolkning Varslade vid Volvonedläggningen

6 OKTOBER 2012 Volvo lägger ner fabrikerna i Stockholm FAKTA Stockholms kommuns största arbetsgivare lägger ned. Produktionen flyttar till fabriker i Polen.

7 Stockholm Dagbefolkning Varslade vid Volvonedläggningen

8 Stockholm Nattbefolkning Varslade vid Volvonedläggningen

9 KP HJÄLPER OSS ATT: Få en struktur för arbetet med kompetensförsörjning Få arbetsgivarna att se längre och ta ett större ansvar aktivt ägarskap Få fler aktörer att göra mer Fokusera och prioritera i en gemensamt framtagen handlingsplan/område med konkreta aktiviteter och med tydliga roller och åtagande Kontinuerligt följa upp och utvärdera Utifrån varje aktörs styrform, åtagande och intresse kunna organisera oss för att optimera insatserna Få en högre beredskap för konjunktursvängningar Öka lobbyarbetet mot stat och EU

10 Värmland växer KOMPETENS- FÖRSÖRJNING Drivande aktörer Utförande aktörer Finansiärer Aktörer utanför regionen Region Värmland Arbetstagar- organisationer Gymnasie- skolor Region Värmland Konsult- företag Arbetsgivar- organisationer Klustren Enskilda arbetsgivare Arbetsför- medlingen Länsstyrelsen College Kompetens- centra Folkhögskolor Yrkeshög- skolor Universitet & högskolor Studieförbund Grund- och förskolor Utbildnings- företag Regeringen EU Kommuner Arbetsför- medlingen Stiftelser Arbetsgivare EU Andra regioner Utbildnings- departementet Skolverket SKL Kompetens- rådet Styrgruppen gymnasieskolan

11 KP - Tillväxtanalys KP kan inte direkt påverka utbildningsutbudet i regionen! - kommunerna styr över gy skolan, högskolor och universitet är egna myndigheter. Utbildningsutbudet styrs sällan av den Värmländska arb.marknadens behov! - gy skolan styrs av elevernas val, högskolan av kvalitetskrav och det nat. utbudet Den Värmländska kompetensförsörjningen är inte en avgränsad marknad - rekryteringen till olika utbildningar är ofta en nationell fråga Många aktörer inblandade och det är inte tydligt vem som har ansvar för vad

12 Ex. på planeringsförutsättningar

13 Formaliserade samarbeten Partnerskap Teknikcollege Värmland Vård och Omsorgscollege Värmland Servicecollege Värmland Gymnasiesamverkan Värmland Folkhögskolesamverkan Värmland Regionalt utvecklingscentra - RUC Kompetenscentra The Paper Province med bl a The Packaging Greenhouse Kompetenscentra The Packaging Arena med bl a The Packaging Media Lab Kompetenscentra Compare med bl a Compareakademin - Compare Testlab Kompetenscentra Stål och Verkstad med bl a Glava Energicenter Formaliserade samarbeten via regionala projekt Kom Inn Innovativt kompetenssystem Lärling 2.0 Regionala nätverk Olika former av yrkesnätverk inom privat och offentlig sektor Program och utvecklingsråd i utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och högskolenivå

14 (Beslut RF) Värmland Växer Insatsområde Kompetensförsörjning Strategi Höj utbildningsnivån! Strategi Öka kompetensmatchningen! (Beslut RS) Övergripande Handlingsplan (Beslut arbetsgivarparter) Handlingsplaner/branschområde Hälsa/Vård/Omsorg Bygg Teknik Utbildning Service (Beslut parter i partnerskapet) Genomförande/aktiviteter (Partnerskapet, RS, regeringen) Uppföljning

15 Arbetsgivarparter: Värmlands kommuner Landstinget i Värmland Privata Vårdarbetsgivare Samverkansparter: Region Värmland Gymnasiesamverkan Värmland Karlstads universitet Vård och omsorgscollege Arbetsförmedlingen Projekt Välfärd Värmland Projekt Nya Perspektiv Projekt Attraktiva Värmland Fackliga organisationer Arbetsgivarparter: Värmlands kommuner Karlstads universitet Friskolornas Riksförbund Region Värmland Bergsskolan/Luleå tekn. univ. Gammelkroppa Samverkansparter: Karlstads universitet (Lärarutbildning, RUC och RUT) Arbetsförmedlingen Projekt Attraktiva Värmland Fackliga organisationer! VÅRD/OMSORG OCH HÄLSA/SJUKVÅRD (18 %) UTBILDNING ( 11 %) ÖVRIGA (8 %) Processmål: fleråriga handlingsplaner Resultatmål: god tillgång till kompetent arbetskraft TEKNIK (24 %) Arbetsgivarparter: The Paper province Compare Stål och Verkstad The Packaging Arena Handelskammaren Samverkansparter: Region Värmland Gymnasiesamverkan Värmland Karlstads universitet Bergsskolan/Luleå tekn. uni. Teknikcollege Värmland Arbetsförmedlingen Projekt Attraktiva Värmland Fackliga organisationer SERVICE (33 %) BYGG (6 %) Arbetsgivarparter: Visit Värmland Samverkansparter: Region Värmland Servicecollege Värmland Karlstads universitet Gymnasiesamverkan Värmland Arbetsförmedlingen Fackliga organisationer Arbetsgivarparter: Sveriges Byggindustrier VVS företagen EIO Maskinentreprenörerna Glasbranschföreningen Plåtslageriernas Riksförbund Målarmästarna Samverkansparter: Region Värmland Karlstads universitet Bergsskolan/Luleå tekn. uni. Gymnasiesamverkan Värmland Fristående gymnasieskolor Arbetsförmedlingen Fackliga organisationer

16 Ligg steget före! Sök ny kunskap Utveckla kunskapen Tillämpa kunskapen Inhämta kunskap om: branschens utveckling och kommande kompetensbehov människors olika förväntningar när det gäller utbildning och arbete Utveckla och bearbeta kunskapen utifrån: den regionala branschens faktiska kompetensbehov den regionala arbetskraftstillgången den regionala kompetenstillgången Sprida kunskapen till branschorganisationer och arbetsgivare utbildningsanordnare specifika målgrupper myndigheter och departement

17 Rekrytera rätt personal och behåll befintlig! Utveckla rekryteringsprocessen Öka attraktionskraften Attrahera genom att stärka varumärket Värmland öka branschens status synliggöra utvecklingsmöjligheter och karriärvägar Utveckla professionella rekryteringsmetoder och rutiner former för tandemrekrytering Stärk befintlig personal Utveckla fortbildningen av befintlig personal kompetensöverföringen samverkan vid övertalighet och varsel

18 Behovsanpassa befintliga och utveckla nya utbildningar! Öka beställarkompetensen Utveckla lärformerna Vidareutbilda utbildarna Öka beställarnas tydlighet när det gäller: kunskapskrav för olika yrkesområden övriga kriterier för anställningsbarhet utbildningsvolym Utveckla: utbildningar som möter beställarnas behov lärformer som ökar kopplingen mellan praktik och teori Utveckla lärares: Branschkunskaper kriterier för anställningsbarhet kunskaper om lärprocesser Utveckla internutbildares: Kunskaper om utbildningssystemet Kunskaper om lärprocesser

19 GRUVNÄRINGEN Arbetsgivarparter: Dannemora Mineral Grängesberg Iron Nordic Iron Zinkgruvan Lovisagruvan Björka Mineral SMA-Persberg Industriarbetsgivarna SveMin Samverkansparter: Projekt Bergskraft Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Västmanland Regionförbundet Örebro Region Dalarna Region Värmland Region Gävleborg Regionförbundet Uppsala Apel FoU Samverkan mellan olika regioner

20 Region Värmlands roll Ansvarig för den regionala utvecklingen Bistå med processtöd och administrativt stöd Strategisk rådgivning Analys och prognosarbete Stöd för utveckling av kommunikationsplan Stöd för informationsspridning Återrapportering till RS och regeringen

21 Handlingsplan med aktiviteter Övergripande handlingsplan för kompetensmatchning Specifika handlingsplaner/område Aktivitetsplaner med roller och åtagande Går vi i rätt riktning? Genomföra Mäta och följa upp Revidera

22 Organisation en fastlagd ordning för att samspelet mellan olika aktörer skall optimeras REGIONAL STYRGRUPP FÖR KP VÄRMLAND Politiker Tomas Riste ordförande, Region Värmland Catarina Segersten-Larsson vice ordf., Region Värmland Göran Nilsson ordförande, Gymnasiesamverkan Torbjörn Parling vice ordf., Gymnasiesamverkan Staten Göran Persson Marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen Åsa Bergenheim Rektor, Karlstads Universitet Kompetensplattformarna Lars Lundblad Regionchef, Sv. Byggindustrier Mats Fredriksson Regionchef, Elektriska Installatörsorganisationen Maria Hollander VD, The Paper Province Jan-Erik Odhe VD, Stål och Verkstad Gunnar Blomqvist Personaldirektör, Landstinget Peter Bäckstrand Personaldirektör, Karlstads kommun Per Uppman Seniorkonsult, Karlstad kommun Carin Hedengård Gymnasiechef, Arvika kommun Regionförbundet Britta Zetterlund-Johansson Strateg, Region Värmland REGIONALA ANALYSTEAMET Region Värmland Ann Otto Bo-Josef Eriksson Arbetsförmedlingen Johan Bissman Ann Mannerström Karlstads universitet Louise Paulsson Margareta Eriksson Länsstyrelsen Björn Eiderbranth PARTNERSKAP BYGG PARTNERSKAP UTBILDNING PARTNERSKAP HÄLSA, VÅRD & OMSORG PARTNERSKAP TEKNIK PARTNERSKAP SERVICE ARBETSUTSKOTT Lars Lundblad Mats Fredriksson ordf. v ordf. ARBETSUTSKOTT Per Uppman Carin Hedengård ordf. v. ordf. ARBETSUTSKOTT Gunnar Blomqvist Peter Bäckstrand Niclas Friman Gunilla Nilsson Anders Björk ordf. v.ordf. ARBETSUTSKOTT Maria Hollander Jan-Erik Odhe Göran Österman Sandra Eriksson Anna-Lena Hultman ordf. v.ordf.

23 Vem har yttersta ansvaret att rätt person finns på rätt plats vid rätt tillfälle?

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Så Gör Vi En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Denna bok är framtagen och utgiven av KOM-INN ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet

Läs mer

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utbildningsmöjligheter i Värmland Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson, britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se Faktasammanställning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Yrkeshögskola Skaraborg. En rapport angående yrkeshögskolor och förutsättningar för dess utveckling i Skaraborg, december 2011

Yrkeshögskola Skaraborg. En rapport angående yrkeshögskolor och förutsättningar för dess utveckling i Skaraborg, december 2011 Yrkeshögskola Skaraborg En rapport angående yrkeshögskolor och förutsättningar för dess utveckling i Skaraborg, december 2011 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Matchning av kompetensutbud och

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-17 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl 9.30-12 Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer