Projekt Affärer 1/15 FOTO: MATTON NY KUNSKAP OM FARLIGA KURVOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Affärer 1/15 FOTO: MATTON NY KUNSKAP OM FARLIGA KURVOR"

Transkript

1 & Projekt Affärer 1/15 FOTO: MATTON NY KUNSKAP OM FARLIGA KURVOR

2 PÅ VÄG MOT FRAMTIDENS SAMHÄLLE Man brukar säga att det enda man vet om framtiden är att den innebär ständig förändring. Detta är vi mycket medvetna om inom WSP och vi ser det dagligen i vårt arbete. Den snabba tekniska utvecklingen kommer att förändra samhället i grunden. Under en tjugoårsperiod beräknas 53 procent av svenska yrken kunna ersättas av digital teknik. Vi kommer att se robotar göra entré på byggarbetsplatserna och till och med i det analytiska tänkandet. En tydlig trend för framtiden är att våra kunder i högre grad behöver rådgivning och hjälp med stora komplexa frågeställningar. Att ha helhetssyn och inse övergripande konsekvenser av beslut blir en allt viktigare del i konsultrollen, en roll som innebär både möjligheter och ett stort ansvar. Stadsplanerarna får en nyckelposition när städerna ska anpassas till ny teknik och nya levnadsvanor. Gamla sanningar ställs på ända när ljudlösa bussar kan köras inomhus, när bilar och tåg blir förarlösa och när hela byggnader kan levereras av framtida 3Dskrivare. För att få en bredare uppfattning om utvecklingen har vi i år uppdragit åt vår unga medarbetare inom WSP European Taskforce att utreda digitaliseringens påverkan på vår verksamhet. WSPs system med en Taskforce, där yngre medarbetare väljs in för en tvåårsperiod, är mycket stimulerande och givande för alla parter. WSPs ledning får nya kreativa infallsvinklar på verksamheten och ungdomarna får erfarenhet, nätverk och kontakter med företagsledningen som de kan ha nytta av i sin fortsatta karriärutveckling. Öppet sinne och kreativa lösningar krävs för att möta framtidens utmaningar Magnus Meyer VD WSP Sverige AB WSP OCH PA CONSULTING GROUP VINNER STATLIGT RAMAVTAL INFRASTRUKTURKOMMISSION TITTAR PÅ FINANSIERINGSALTERNATIV NYHETER WSP har i rollen som partner till PA Consulting Group (PA) erhållit tilldelningsbeslut som ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet avseende perioden , med möjlig förlängning till Avtalet innebär att alla statliga myndigheter, verk och domstolar kan upphandla tjänster från PA med WSP som partner inom områdena management, organisations- och verksamhetsutveckling. Upphandlingen avser olika tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvaliteten. Tjänsterna omfattar översyn av verksamheter, analys av resultat, organisation, ekonomi, uppföljning och utvärdering. Totalt omfattas över 400 statliga myndigheter och andra organisationer av rätten att avropa tjänster via detta ramavtal. Vi är mycket glada över att tillsammans med PA Consulting Group kunna erbjuda högkvalitativ rådgivning till den statliga sektorn. Uppdraget är mycket betydelsefullt för WSP och helt i linje med vårt fokus på ökad strategisk rådgivning, säger Magnus Meyer VD för WSP Norden. Aktörer inom den svenska bygg- och infrastrukturmarknaden har tillsatt en infrastrukturkommission som ska ta fram en rapport om infrastrukturens utmaningar och tänkbara framtida organiserings- och finansieringsalternativ. Aktörerna menar att diskussionen kring alternativ till den traditionella statliga finansieringen och ägandet av transportinfrastruktur bör göras bredare än hittills och öppnas för fler alternativ och nytt tänkande. Det gäller att belysa olika alternativ till traditionell finansiering med skatter och genomförande med staten eller kommuner/ regioner som ägare. Kommissionens arbete leds av Björn Hasselgren, Samhällsplanering och miljö inom KTH. Flera tidigare närings- och infrastrukturministrar ingår också i kommissionen. WSP medverkar som part och finansiär tillsammans med andra konsult- och byggföretag. Slutrapport från kommissionen kommer i juni. Rapporten kommer även att presenteras under Almedalsveckan. Under våren kommer flera publika hearings att ordnas. I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad,WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige AB, ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 TRAFIKVERKET VÄLJER WSP FÖR NATIONELLT RAMAVTAL WSP har rangordnats som nummer ett inom alla regioner i Trafikverkets nationella ramavtal för planering och projektering av vägprojekt. Ramavtalet omfattar konsultuppdrag upp till kronor för planering och projektering av vägar och järnvägar inom samtliga regioner på Trafikverket. Uppdragen som handlas upp omfattar alla fackområden som krävs fram till färdig bygghandling. Ramavtalet gäller två år framåt med option till förlängning upp till två år. För WSP är detta ett strategiskt viktigt ramavtal och vi kommer under de kommande åren ha ett starkt fokus på att, tillsammans med Trafikverket, arbeta med utveckling av nya effektiva uppdragsprocesser, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. För vägprojekt som ingår i ramavtalet är WSP rangordnade som nummer ett inom samtliga regioner, vilket innebär att alla uppdrag som omfattas av avtalet går till WSP i första hand. Även för järnvägsprojekt har WSP kvalificerat sig inom fyra av fem regioner. ARNOLD STIFORS BLIR FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR FÖR WSP WSP har under hösten 2014 antagit en ny strategi med en stark tillväxtambition. För att genomföra denna ska försäljningen öka både genom nya kunder men även genom att ta större samlade uppdrag. I syfte att realisera strategin har Arnold Stifors tillsatts som försäljningsdirektör. Arnold Stifors har under sin karriär, haft ansvar för strategisk försäljning samt kund- och tjänsteutveckling, bland annat som Account Executive och försäljningsansvarig. Han har tidigare verkat i en global miljö med konsulttjänster inom Capgemini och Accenture där han haft ledande roller. Han kommer nu senast från den danska koncernen EG A/S där han innehade rollen som divisionsdirektör. Arnold är bosatt i Skåne men kommer att vara placerad på Stockholmskontoret. Arnold tillträdde sin nya befattning den 2 e mars och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp. WSP BRAND & RISK ETABLERAR SIG I MÄLARDALEN Mälardalen är en region som utvecklas och växer starkt. Nya bostäder och arbetsplatser växer fram, vägar och järnvägar byggs. Nu etablerar sig också WSP Brand & Risk i området. Jacob Gyllentri är riskhanteringskonsult och marknadsutvecklare på WSP Brand & Risk och mycket engagerad i att bygga upp verksamheten i ett område som täcker Gävle-Uppsala- Västerås-Örebro-Karlstad-Eskilstuna. För att jobba bra i projekt krävs det att man finns nära kunden, säger Jacob. Som Sveriges största brand- och riskhanteringskonsult känns det logiskt att placera kompetenta medarbetare i områden där marknaden växer och där vi är efterfrågade. Den närmaste tiden kommer vi att satsa stort på rekrytering. Hittills har vi anställt en brandingenjör i Eskilstuna och en riskingenjör i Uppsala. Målet är att vi ska bli en grupp på ca 8-12 engagerade medarbetare. Vi är redan mycket efterfrågade i regionen, säger Jacob. Nu hoppas vi kunna hjälpa fler kommuner, fastighetsägare, industrier, Trafikverket m.fl med utredningar och projektering inom brand- och riskområdet. För mer information, kontakta Jacob Gyllentri, , RÖRPOST FÖR REGIONSERVICE SKÅNE Rörpost används idag på sjukhus för att snabbt och effektivt kunna skicka prover, läkemedel och blodpåsar till exempel. De moderna systemen är ofta automatiserade och effektiviserar därmed hanteringen vid mindre, snabba transporter. Malmö Sjukhus står inför stora ombyggnader där man också planerar att byta ut och modernisera nuvarande rörpostsystem. WSP har fått förtroendet att genomföra en förstudie av ett rörpostsystem integrerat med ett dossystem för läkemedelsförsörjning på sjukhuset. I uppdraget ingår att tillsammans med representanter för Skånes Universitetssjukhus och Regionservice Skåne ta fram förutsättningarna för att byta ut det gamla rörpostsystemet mot en modern lösning med bättre förutsättningar att fylla dagens transportbehov. Nuvarande system, som börjar bli gammalt och slitet, har en diameter på 110 mm, berättar Pehr-Ola Pahlén på WSP Analys & Strategi i Göteborg. Nu ska vi titta på möjligheterna att byta till en diameter på 160 mm vilket skulle innebära att man kan skicka både mer och tyngre gods. Ett modernt automatiserat system skulle höja kvalitén och innebära att personalen kan lägga mer tid på vårdande uppgifter istället för den tidskrävande hanteringen att springa med prover. Hela sjukhusområdet ska byggas om de närmaste åren. Äldre hus ska rivas och nya moderna byggnader ska uppföras. I WSPs Varan som ska skickas läggs i en patron som sedan transporteras till rätt adress på sjukhuset med hjälp av tryckluft. Transporten går mycket fort, hastigheten är ca 6 m/sek. uppdrag ingår därför också att ta fram ett underlag för hur ett nytt rörpostsystem ska kunna installeras och driftsättas under ombyggnadstiden och hur nya byggnader ska anslutas vartefter de byggs. Nu ska vi analysera vilka behov som finns kring ett nytt rörpostsystem och ta fram ett förslag på hur det kan genomföras. Vi tittar på hur rören ska dras och var knutpunkterna för de olika linjerna kan kopplas samman, säger Pehr-Ola, som samarbetar i projektet med kollegor från både WSP Systems och WSP Analys & Strategi beräknas det nya sjukhuset vara klart och då kommer också ett funktionellt, automatiserat rörpostsystem vara på plats. För mer information, kontakta Pehr-Ola Pahlén, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 FOTO: ULF LODIN MÄLARBANAN ETT AV WSPs MEST KOMPLEXA UPPDRAG Mälardalsregionen växer och allt fler pendlar dagligen vilket innebär högt tryck på spåren till och från Stockholm. Mellan Kallhäll och Tomteboda finns idag bara två spår där fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg ska samsas. Köer och förseningar är vardagsmat för pendlarna. Men nu ska sträckan byggas ut till fyra spår vilket innebär flera tåg, flera avgångar och säkrare ankomsttider för resenärerna. WSP svarar för systemhandling, järnvägsplan, MKB och gestaltningsprogram för sträckan Huvudsta-Duvbo ett jätteuppdrag som även omfattar utvecklingen av Sundbybergs centrala delar. Järnvägen går mitt i Sundbyberg och delar kommunen i två delar. Nu ska de nya fyra spåren sänkas ned och överdäckas vilket skapar ett mer sammanhållet Sundbyberg. Den nya stationen får fyra spår, längre plattformar och bättre anslutning till tunnelbanan. Att utöka bredden från två spår till fyra mitt i befintlig bebyggelse är ett otroligt komplicerat projekt. Samtidigt får inte tågtrafiken störas mer än nödvändigt. Totalt omfattar WSPs uppdrag järnvägsanläggning, tunnel, tråg och broar för bilar, cyklister och gående samt ny station och ny stationsentré i Sundbybergs centrum. Styrkan är att vi har så mycket kompetens inom företaget, säger Ann Catrin Malmberg, som är WSPs uppdragsledare och mycket engagerad i detta omfattande järnvägsprojekt. Vi har duktiga kollegor i hela landet, och även tillgång till global kompetens om det skulle krävas. Vi samverkar också med arkitekten, Rundquist Arkitekter. Utredningar, tillståndsansökningar, etappplaner under byggtiden, BIM och produktionssamordning är exempel på tjänster från WSPs konsulter. WSP har tidigare haft motsvarande uppdrag för etapp 1 av Mälarbanan, sträckan Barkarby-Kallhäll, där byggarbetena nu är i full gång. Hela utbyggnaden till fyrspår på sträckan Tomteboda-Kallhäll beräknas vara klar Då kommer man också att ha en anslutning till Citybanan vid Tomteboda. Trafiken på Mälarbanan kommer bli snabbare, säkrare och förhoppningsvis ha nöjda resenärer. Samtidigt utvecklas Sundbyberg till en attraktiv stad med utmärkta kommunikationer. För mer information, kontakta WSPs ombud PerOlof Olofsson, , PROJEKT 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 LANDVETTERS TERMINAL FÖRST I VÄRLDEN MED HÅLLBARHETSBEVIS Swedavia har tillsammans med WSP Environmental Byggnadsfysik certifierat Landvetter flygplats i Göteborg enligt det brittiska systemet BREEAM In-Use International. Byggnaden är den första flygplatsterminalen som certifierats enligt BREEAM In-Use. BREEAM In-Use är uppdelat i tre separata delar där det fritt går att välja vilka delar som är intressanta att arbeta med. De tre delarna är Byggnaden, Fastighetsförvaltning och Hyresgästförvaltning. Systemet omfattar nio relevanta hållbarhetsaspekter som utgör ett bra underlag för att styra olika åtgärder för en mer hållbar fastighet och förvaltning. Systemet gör det lätt att höja sin nivå i förvaltningsrutiner och vid ombyggnader för att kunna erhålla ett bättre betyg vid en omcertifiering. Landvetter valde att certifiera både terminalbyggnaden och deras fastighetsförvaltning med resultatet Good för båda delarna. Vi har fått många bra tips på vad vi ska tänka på när vi ska bygga och renovera för att fortsätta på den hållbara vägen, säger Elisabeth Svedberg, avdelningschef Infrastruktur på Göteborg Landvetter Airport Byggnadsfysik arbetar med nu med flera uppdrag som rör miljöarbete i befintliga byggnader. Populära system är Amerikanska LEED O+M och Brittiska BREEAM In-Use samt den väl beprövade svenska Miljöstatusklassningen med över 3000 inventerade fastigheter. I dag erbjuder också Miljöstatus en plakett med QR-kod som via din telefon tar dig direkt till databasen. För mer information kontakta Thomas Gustafsson, , eller Håkan Nilsson , FOTO: BO HÅKANSSON/BILDUPPDRAGET WSP PROJEKTLEDER ANALYSGRUPP FÖR DET NORDISKA ELSYSTEMET TILL 2050 WSP Process kommer under drygt ett år projektleda en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, myndigheter och forskning i projektet Vägval el. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, har tillsammans med ett stort antal finansiärer startat projektet Vägval el som ska pågå till september Energiförsörjningen i allmänhet och kraftsystemet i synnerhet står inför stora utmaningar och förändringar, både när det gäller hur efterfrågan kommer att bli, vilka energislag som ska tillfredsställa behovet och hur detta ska göras på ett kostnadseffektivt sätt som bevarar den ekonomiska konkurrenskraften. Det finns ett antal vägar att välja mellan när det gäller elsystemets framtida utformningar. Dessa har dock olika påverkan på Sveriges ekonomi, konkurrenskraft, välfärd, klimat/miljö och försörjningstrygghet och besluten som fattas kommer att påverka samhället under lång tid. Projektet Vägval el syftar därför till att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom Projektet kommer att drivas under nästan två år där arbetet genomförs i sex olika arbetsgrupper med representanter från näringslivet, myndigheter och forskning. WSP Process har fått uppdraget att projektleda en av arbetsgrupperna, den som ansvarar för elanvändningen bortom 2030 till Uppdraget innebär att analysera och studera elanvändningen i Sverige idag och fram till 2050 baserat på ett antal definierade scenarier. Genom de framtagna scenarierna, förväntade utvecklingstrender på den svenska marknaden fram till 2050 samt användarnas syn på det framtida elsystemet, kommer det framtida elbehovet i respektive sektor att identifieras. Studien avslutas med en övergripande analys och slutsatser samt rekommendationer och förslag riktade till politiker, myndigheter och företag. Resultatet från den arbetsgrupp som WSP projektleder kommer att presenteras på Almedalen i juli samt i en rapport som ska vara klar under hösten Resultatet från hela projektet Vägval el kommer slutligen presenteras i en slutrapport under hösten För mer information kontakta Anna Liljeblad, , FOTO:MATTON/CORBIS WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 WSP UTVECKLAR DEN YTTRE MILJÖN RUNT SÖDERSJUKHUSET Södersjukhuset i Stockholm byggs ut och moderniseras för att klara en växande och åldrande befolkning. En ny behandlingsbyggnad med ytterligare akutmottagning ska byggas liksom en ny vårdbyggnad, ett nytt försörjningskvarter och en ny köksbyggnad. Projektet har som målsättning att uppnå miljöbyggnad Guld, varför ett stort fokus ligger på miljöinriktade och energieffektiva lösningar i projekteringen. WSP har fått förtroendet att gestalta sjukhusområdets utvändiga miljöer och logistik i tätt samarbete med de övriga konsulter som ansvarar för de nya byggnadskropparna. Christina Leander, på WSP landskap, är uppdragsansvarig för projekteringen av den yttre miljön Vårt uppdrag har vuxit efter hand, berättar hon. Det uppdrag vi vann på kompetens utgjordes i början av landskapsgestaltning och trafikplanering för två byggnader. Idag har vi fyra byggnader och vi engagerar även kollegor inom va, mät och kalkyl. Totalt är vi 26 konsulter från WSPs kontor i Stockholm, Örebro, Uppsala och Västerås som tillsammans tar fram handlingar i projektet som nu pågått i ett och ett halvt år. Vi har precis fått glädjande besked om att få fortsätta vår projektering, från program- och systemhandlingar, in i bygghandlingsskedet, vilket innebär arbete ytterligare ca ett och ett halvt år framöver. Christina och ansvariga teknikhandläggare från WSP tillbringar en stor del av sin tid på det projektkontor man satt upp vid Södersjukhuset och där projekten drivs i en intensiv samverkan mellan fastighetsägaren Locum, verksamheten, arkitekter och tekniker för husbyggnationen. Hela ombyggnadsarbetet på sjukhusområdet ställer stora krav på logistik. Verksamheten pågår som vanligt och patientsäkerheten måste säkras i alla sammanhang. En stor utmaning för landskapsarkitekterna har varit att samordna behovet av en lugn, grön sjukhuspark med kraven på att ambulanser, taxi och transporter ska komma fram på ett smidigt sätt. De höga miljöambitionerna i uppdraget har resulterat i ett hållbart stadsbyggande med en hög andel av gröna gårdar och parker på bjälklag och tak. Sjukhuset ligger på Södermalm i Stockholm, mitt i en bullrande stadsmiljö med bostäder runt om. Det höga läget på berget med utsikt över vattnet innebär möjligheter att skapa vackra promenadstråk, även om tillgängligheten har varit en utmaning att lösa på Södersjukhusets kuperade fastighet. Den planerade sjukhusparken och gårdarna kommer att bli en grön lunga, ett andrum för patienter, besökande och personal på sjukhuset. Plats för lite lugn och ro och återhämtning. Maria Hernberg, som är avdelningschef för Landskap i Stockholm, är mycket stolt över uppdraget för Södersjukhuset. Vi lade ner mycket arbete på anbudet och kunde presentera en projektorganisation med hög kompetens. WSPs erfarenheter från sjukhusprojekt i Örebro var viktigt liksom den kunskap som finns inom BIM, hållbarhet och 3D-projektering, säger hon. Systemhandlingarna är nu levererade och arbetet fortsätter med bygghandling. Rivningsarbetena är i full gång och någon gång 2020 kommer de första besökarna att kunna njuta av miljön i den nya sjukhusparken och hela området kommer att ha en yttre miljö värdigt ett av Sveriges största sjukhus. För mer information, kontakta Christina Leander, , PROJEKT 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 SAMHÄLLSKRÖNIKAN Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi STOCKHOLMSBÅGEN ETT HÅLLBART STADSUTVECKLINGSPROJEKT De höga miljöambitionerna i uppdraget har resulterat i ett hållbart stadsbyggande med en hög andel av gröna gårdar och parker på bjälklag och tak. Stockholmsregionen växer och det är positivt. Utvecklingen kan dock stanna upp om Stockholm inte fortsätter att vara ett attraktivt alternativ att bo och att driva företag i. Den växande regionens företag behöver arbetskraft och arbetskraften behöver någonstans att bo. Just bristen på bostäder börjar bli en av Stockholmsregionens stora utmaningar som tar sig uttryck i att bostadskön är längre än någonsin. En annan indikator är att bostadspriserna fortsätter att stiga snabbt. Det är inte enbart en funktion av låga räntor utan väl så viktigt torde ett begränsat utbud av bostäder vara. En tredje indikator är att det under en lång period har byggts för lite bostäder i förhållande till befolkningstillväxten. En annan utmaning för Stockholmsregionen är att regionen är monocentrisk, d v s en stor del av utvecklingen tenderar att koncentreras in mot de centrala delarna, vilket i sin tur skapar trängselproblem av olika slag. Det blir också en kraftig efterfrågan på centrala lägen både för kontorsetableringar och för bostäder. För att avlasta de centrala delarna behöver Stockholm i större utsträckning bygga den fortsatta utvecklingen på att de regionala kärnorna ges bättre förutsättningar att utvecklas och bli mer attraktiva alternativ för såväl näringslivsutveckling som bostadsutveckling. För att dessa lägen ska kunna fungera som intressanta alternativ måste de vara tillgängliga för såväl invånarna och företagen. Går ovan önskelista att realisera? WSP har tillsammans med Skanska och Scania arbetat fram en vision som syftar till just detta. Visionen kalllas Stockholmsbågen och grundtanken är att Förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm mellan Haninge och Täby. Genom en enkel komplettering av befintliga planer kopplas Förbifarten samman med den befintliga Norrortsleden och den planerade Tvärförbindelse Södertörn. På det sättet blir Förbifarten en integrerad del i Stockholms trafiksystem snarare än en väg förbi staden. Den nya sträckningen från Haninge till Täby kompletteras med en kraftfull satsning på så kallade superbussar som kan köras på biobränslen, hybridiseras eller elektrifieras. Att åka buss mellan Skärholmens centrum och Barkarby station skulle ta 13 minuter istället för dagens 47 minuter. Superbussarna skulle knyta ihop Haninge, Flemingsberg, Kungens kurva, Barkarby och Kista och öka förutsättningarna för tillväxt i dessa centra. På flera ställen efter den tänkta sträckningen finns mark till rimliga priser som skulle kunna bebyggas och då också få goda kollektivtrafikförbindelser. Vision Stockholmsbågen handlar ytterst om att skapa förutsättningar för att Stockholms ska fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt, skapa förutsättningar för nya attraktiva bostads- och kontorslägen, att utveckla kollektivtrafiksystemet, att utnyttja ny och gammal infrastruktur på bästa sätt och knyta samman norrort och söderort och på så sätt bidra till att hela Stockholm växer och utvecklas. WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 FÄRRE TRAFIKOLYCKOR MED NY KUNSKAP OM KURVOR Det sker fem gånger fler dödliga singelolyckor i ytterkurvor än i innerkurvor på våra vägar. Det vet Johan Granlund, vägexpert på WSP, som har forskat om sambandet mellan vägkurvor och trafikolyckor. I Sverige sker två vältolyckor om dagen med tunga fordon (650 per år). Det är just i vältolyckor som flest lastbils- och bussåkande skadas. Bland yrkesförare finns en utbredd uppfattning att farligt feldoserade kurvor är ett vanligt problem på vägnätet, säger Johan Granlund. Nu kan vi bekräfta att chaufförerna har rätt och samtidigt presentera lösningar som minskar problemen. Nuvarande anvisningar för utformning av vägar underskattar tunga fordons behov av stort tvärfall i horisontalkurva. Vägkurvor har hittills utformats utan hänsyn till nyckelfaktorer för stabilitet hos höga tunga bussar, lastbilar och lastbilssläp. Dagens anvisningar bygger på en modell där vältrisk överhuvudtaget inte beaktas för fordon med hög tyngdpunkt, till exempel lastbilssläpvagnar med dubbla lastplan. Med en nyutvecklad och mer avancerad modell har forskarna nu kunnat beakta vältrisk och göra en mer korrekt beräkning av sladdrisk. Nuvarande modell tar heller inte hänsyn Så här kan trafikolyckor med tunga fordon förebyggas : Vägregler omarbetas för riktigare projektering av vägens tvärfall i nya kurvor. Vägbanan i många befintliga kurvor byggs om så att tvärfallet ökas. Till dess de farliga kurvorna rättats till, förses de med skylt som via symbol varnar för vältrisk med tunga fordon samt ger radarstyrd varning vid hög fart. Olycksstatistik visar att fordon med hög tyngdpunkt är känsligare för feldoserade kurvor och olika friktion mellan hjulspåren. I Sverige sker 650 vältolyckor med tunga fordon varje år. till hur behovet av skevning, det vill säga vägbanans sidolutning i horisontalkurva, påverkas av viktöverflyttning när fordon kränger i sidled, och inte heller till inverkan av olika vägfriktion under inre och yttre hjul i kombination med nämnda viktöverflyttning. Detta medför att nya vägar och rondeller ofta utformas med suboptimalt tvärfall, samt att det trafiksäkerhetsrelaterade behovet av ökad skevning i kurvor på gamla vägar har underskattats. Det finns enkla åtgärder som kan minska halk- och vältolyckor, enligt Johan Granlund. Typlösningar är att vägbanan i kurvor och ramper ges ökat tvärfall jämfört med dagens praxis, samt att befintliga olämpligt utformade kurvor får varningsskyltar som blinkar mot fordon som kör fort. Läs mer om forskningsresultaten på bit.ly/17yigso samt För mer information, kontakta Johan Granlund, , SKRÄDDARSYDDA KURSER OM HÅLLBARHETS- ARBETE I ANLÄGGNINGSPROJEKT PROJEKT Hållbarhetsfrågor och hållbarhetscertifieringssystem är relativt nytt i anläggningsbranschen, men ett område som växer snabbt. Miljörapporten har tagit fram en helt ny utbildning om vad hållbarhet innebär i anläggningsprojekt och vilka verktyg som finns för hållbarhetsstyrning. Utbildningen, som hålls av erfarna konsulter på WSP, utgår till stor del från fallstudier eller genomförda projekt. Den första heldagskursen var fulltecknad och deltagarna fick veta mer om de viktigaste hållbarhetsfrågorna i branschen utifrån en utblick i Sverige och internationellt. De fick också konkreta exempel på verktyg som t.ex. hållbarhetsramverk, certifieringssystem, klimatkalkyler och upphandlingskrav, och hur de kan användas för ett systematiskt arbete med hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt. Vi har redan fått förfrågningar från kunder som vill ha anpassade kurser just för dem, säger Stefan Uppenberg, en av kursledarna i hållbarhetsfrågor. Det är roligt att intresset ökar för hållbarhet i anläggningsbranschen. De här kurserna vänder sig i första hand till beställare inom privat sektor, stat och kommun, samt projektledare och hållbarhetssamordnare hos konsulter och entreprenörer. Nästa kurs hålls den 20 oktober. För mer information, kontakta Stefan Uppenberg, , Kursledarna Stefan Uppenberg, Sara Hjelm och Rebecca Johansson har alla lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor i infrastrukturprojekt. 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 WSP BRO & VATTENBYGGNAD ETABLERAR SIG I FALUN WSPs verksamhet inom bro- och vattenbyggnad växer i hela landet. Nu finns affärsområdet representerat i Falun genom de nya medarbetarna Torbjörn Widegren och Mattias Svensson. Torbjörn och Mattias har erfarenhet av broverksamhet från sina tidigare arbetsgivare Trafikverket respektive Sweco. Nu ska de se till att WSPs verksamhet växer i Gävle-Dalaområdet. Det är roligt att vara med och bygga upp en verksamhet från grunden, säger Torbjörn Widegren. Vi har stort stöd och hjälp av våra kollegor på kontoren i Örebro och Karlstad. Planen är att vi ska växa ytterligare här i Falun så vi kan skapa en stabil och attraktiv verksamhet. Just nu kretsar mycket av vårt arbete kring det förvaltningsuppdrag WSP fått som innebär förvaltning av samtliga väg- och järnvägsbroar i Dalarnas- och Jämtlands län. Totalt rör det sig om ca broar i området. För mer information, kontakta Torbjörn Widegren, Torbjörn Widegren och Mattias Svensson. WSP FÖRVALTAR TRAFIKVERKETS BROAR I DALARNA OCH JÄMTLAND På uppdrag av Trafikverket har WSP fått förtroendet att förvalta samtliga väg- och järnvägsbroar i Dalarnas- och Jämtlands län. Totalt rör det sig om ca broar i området. Uppdraget som är ett pilotprojekt innebär att utföra regelbundna inspektioner och kontroller samt planera och föreslå eventuella åtgärder. WSP är också beställarstöd åt Trafikverket i tekniska frågor. Per Maxstadh på WSP-kontoret i Karlstad ansvarar för WSPs satsning på Förvaltning av Byggnadsverk och han är mycket stolt och glad för det nya ramavtalet som sträcker sig över 2 år med option på ytterligare 3 år. Det här ligger helt i linje med WSPs övergripande strategi på ökad satsning som strategiska rådgivare. Att underhålla broarna på rätt sätt och i rätt tid innebär också att man förlänger deras livslängd, vilket både sparar pengar och innebär minskade CO2-utsläpp. Ungefär timmar om året kommer nu WSPs konsulter att detaljstudera väg- och järnvägsbroarna i Dalarna och Jämtland för att kontrollera att dessa uppfyller Trafikverkets krav på säkerhet och beständighet. Det är ett omfattande och spännande arbete som kräver både erfarenhet och kompetens. För mer information, kontakta Per Maxstadh, , Hallå där, Lisa Mellberg på WSP Bro & Vattenbyggnad Vad gör du i New York? Jag är här några månader och passar på att träffa kollegor på WSP och Parsons Brinckerhoff. Men fortfarande jobbar jag mest i mina egna svenska uppdrag. Jag har genomfört flera presentationer för broavdelningar här om några svenska projekt och hur vi jobbar med BIM. Från och med början i av mars kommer jag att sitta på Parsons Brinckerhoffs kontor i skyskrapan One Penn Plaza för att byta erfarenheter med deras broavdelning. Är det några skillnader? De är mycket intresserade av hur vi jobbar med 3D-modellering i programvaran Tekla Structures och hur långt vi kommit med BIM i Sverige. Här gör de fortfarande mycket i traditionell 2D. I mina presentationer har jag bland annat visat järnvägsbron i Sundbyberg, järnvägsbroarna i Tomteboda samt Röforsbron. I de projekten har vi utnyttjat BIM-modeller och projekten har varit lyckade. Detta har lett till att jag blivit ombedd att besöka fler kontor här i USA och berätta om WSPs Bro & Vattenbyggnads arbete med BIM. Så nu under våren ska jag åka vidare till kontoren i både New Jersey och Buffalo för att prata om BIM. Det blir otroligt lärorikt. I Buffalo finns ett BIM-team som jobbar med programvaran Revit och det kommer att bli intressant att se hur det fungerar. Vad tar du med dig hem? Det jag tar med mig hem är hur otroligt komplext det är att införa nya arbetssätt oavsett var i världen man befinner sig. Det är samma problem man står inför här när vi pratar om BIM. Standardiseringar, programvaror, arbetsmetodiker, roller etc. Jag tror att resan till Buffalo och få träffa deras BIM-team kommer att ge mig och mina kollegor viktig erfarenhet om programvaran Revit. Hur fungerar det att jobba med dina svenska projekt från så stort avstånd? Bortsett från tidskillnaden så märker jag faktiskt ingen större skillnad. Det är helt fantastiskt hur väl tekniken fungerar, jag kan koppla upp mig och jobba precis som vanligt. Jag måste säga att jag uppskattar WSP där det finns så stora möjligheter och så många duktiga kollegor runt om i världen. Nu har jag fått ett helt nytt nätverk som jag kommer att ha nytta av i min fortsatta utveckling inom företaget. För mer information, kontakta Lisa Mellberg, WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 Hållbarhet genomsyrar arbetet ur alla aspekter. Husens fasader har tilläggsisolerats, taken har höjts och försetts med sedum. MILJONPROGRAMSOMRÅDE I OMVANDLING BILD: WHITE/WSP Uteplatserna har blivit större och fått grindar till kvartersgården. Vivalla i Örebro är ett av alla dessa stora bostadsområden som byggdes under 60- och 70-talen och som idag har problem med arbetslöshet och trista miljöer. Men här sker just nu stora förändringar. Sedan 2012 pågår omfattande ombyggnader av både hus och yttre miljö för att göra Vivalla till ett tryggt och attraktivt bostadsområde med stolta invånare. ÖrebroBostäder och Skanska har ingått ett partneringavtal för att rusta upp och bygga om tre av de totalt elva kvarteren i området. WSP och White arkitekter har varit med från början. WSP svarar för den yttre miljön och projekterar gata, landskap och VA samt ansvarar för miljöprovtagning och geoteknik. Rolf Pettersson är WSPs uppdragsansvariga och han uppskattar arbetssättet i detta omfattande uppdrag. Vi har ett nära samarbete i projektgruppen med täta möten och en öppen kommunikation, berättar han. Det här arbetssättet innebär att man hittar bra lösningar och metoder under processens gång. De boende i området är engagerade i projektet och tillsammans försöker man förverkliga bra idéer och skapa boendemiljöer som upplevs som trygga och trivsamma. ÖrebroBostäder har fått bidrag från Delegationen för hållbara städer för upprustningen av Vivalla. Hållbarhet genomsyrar arbetet ur alla aspekter. Målet är att sänka energianvändningen från dagens över 200 kwh/kvm till 70 kwh/kvm. Man vill också skapa en social hållbarhet. Ett led i det arbetet är Boendebyggarna, ett projekt där arbetslösa i Vivalla erbjuds praktikplatser. Under en femårsperiod kommer personer att får praktik hos Skanska eller någon av underentreprenörerna. Förhoppningen är givetvis att det ska leda till arbeten för så många som möjligt. En del i att skapa en trivsam utemiljö i Vivalla har varit att minska antalet parkeringsplatser. I stället har man fått mer ytor för samvaro, rekreation och cykelparkeringar. Samtliga lägenheter har små låsbara förråd för sina cyklar och numera finns även en cykeluthyrningspool med tillgång till lastcyklar. Dagvattenhantering sker genom fördröjningsmagasin och i trafikerade ytor med så kallade Raingardens, där tanken är att vattnets väg skall vara synligt och vara en del av bostadsgårdens karaktär. Runt varje kvartersgård bildas ett torg för samvaro. Här finns också konstnärligt inslag i form av en vackert utformad brunn som interaktivt genom ljudeffekter visar den reella vattenförbrukningen i området. Totalt finns lägenheter i tvåvånings radhus Vivalla. De tre kvarter man nu renoverar har olika teman. Det första, Mitt Gröna Kvarter, fokuserar på samhörighet och hemkänsla. Gröna uteplatser och gårdar utvecklas i dialog med de boende. Denna första etapp är nu klar. Nästa kvarter kallas Bevarandeprojektet och här ska man sänka energianvändningen samtidigt som området ska återfå sitt 60- talsutseende. Den sista etappen heter Framtidens kvarter och ska utformas efter de erfarenheter och lärdomar man fått i de två första. Totalt pågår omvandlingen av Vivalla under en sexårsperiod. Sen får man utvärdera projektet och ta ställning till vad som ska ske med de återstående åtta gårdarna. För mer information, kontakta Rolf Pettersson , 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 WSP BITRÄDDE KARLSHAMNS KOMMUN I MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Sommaren 2013 var mycket varm och nederbördsfattig, något som ledde till ovanligt låga vattennivåer i sjön Mien i Karlshamns kommun. Mien och dess utlopp har stora miljövärden och starka fiskeintressen. Det är också Mien som försörjer kommunens invånare med dricksvatten. De låga vattennivåerna ledde till problem för boende runt sjön och för fiskeorganisationer som bland annat inte kunde sälja lika många fiskekort som vanligt. Trots det låga vattenståndet fortsatte kommunen att tappa vatten från sjön för att säkerställa dricksvattnet för kommunens invånare. Det innebar att man medvetet bröt mot vattendomen som reglerar hur mycket vatten som får tappas. Vattenfrågan var ett hett diskussionsämne i kommunen och fick mycket uppmärksamhet i lokalpressen. Både fiskeorganisationer och boende lämnade in skadeståndskrav till kommunen. WSP fick uppdraget att bistå kommunen med en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att överträdelsen mot vattendomen skulle godkännas. Erik Nordström är miljöjurist på WSP i Göteborg och han var kommunens juridiska ombud under hela processen. Emma Sjögren på WSP i Karlskrona var uppdragsledare och ansvarade bland annat för att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vi hade stor hjälp av kunniga kollegor inom miljö, vatten och miljöjuridik, säger Erik. WSPs uppdrag omfattade även samråd, MKB samt att vara kommunens ombud i domstolsförhandlingarna. När alla undersökningar och ansökningshandlingar var klara visade det sig att de torrlagda ytorna kring Mien främst berodde på de små nederbördsmängderna och inte på kommunens agerande. Kommunens åtgärder för att säkerställa dricksvattnet godkändes av Mark-och miljödomstolen och de flesta skadeståndskraven avslogs. Det här var ett mycket intressant uppdrag och lärorikt för framtiden, säger Erik Nordström. Med ett varmare klimat blir vattenfrågan aktuell i många kommuner. I Karlshamn har man nu skaffat bättre prognosverktyg och säkrare system för kontroll och alternativa lösningar för dricksvattenförsörjningen. För mer information, kontakta Erik Nordström, , ELECTRICITY FRAMTIDENS BUSSAR TESTAS I GÖTEBORG I juni kommer kollektivtrafiken i Göteborg att kompletteras med elbussar mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park, och ska passera Frihamnen och Götaplatsen på vägen. De nya ljudlösa bussarna kommer att även att ha hållplatser inomhus. Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. Bussarna drivs av förnyelsebar el och är mycket bränslesnåla. De är dessutom helt utsläppsfria. FOTO: ELECTRICITY WSP System i Göteborg har projekterat en inomhushållplats med laddningsstation, där de svarar för laddningsstation, el, belysning och varningssystem. Bygget pågår för fullt just nu, berättar Tobias Frygner på WSP. I april startar provkörningarna, som ska pågå några månader innan den nya busslinjen tas i drift. En utmaning i projektet är att bussarna är ljudlösa. Forskare kommer att följa projektet för att studera hur fotgängare och resenärer påverkas av detta. Och hur det fungerar med busshållplatser inomhus ur klimatsynpunkt bland annat. Elbussar öppnar också nya möjligheter i stadsplaneringen. Tysta och utsläppsfria bussar kan trafikera platser som inte är tillgängliga idag. För mer information, kontakta Tobias Frygner, , eller läs mer på WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 EKOSYSTEMTJÄNSTER FÖR MÄNNISKORS VÄLBEFINNANDE 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönska och vatten behövs för att skapa svalka och reglera temperaturen i den täta staden. Stadens grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, översvämningar och värmeböljor. Därför är det så viktigt att ekosystemtjänster beaktas tidigt i alla typer av stadsutveckling, vid både ny- och ombyggnad. Marie Åslund är landskapsarkitekt på WSP och hon och hennes kollegor har jobbat länge med ekosystemtjänster och hjälpt flera kommuner att ta till vara och utveckla grönområden med särskilt fokus på upplevelsekvaliteter, rekreation och reglerande ekosystemtjänster kopplade till vattenmiljöer och våtmarker. Städerna växer snabbt och bli allt tätare. Ska människor vara friska och må bra måste vi se till att upprätthålla ekosystemens funktioner så de gynnar både människor och miljö. Träd och annan grönska är också en tillgång i stadsbilden och skapar vackra miljöer där man gärna vistas. Marie deltar i utvecklingen av Grönytefaktorn i Stockholms stad. Modellen har hittills använts vid projekteringen i Norra Djurgårdsstaden för att säkerställa tillgång på tillräckligt mycket grönska på kvartersmark. Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplaneringen som visat sig fungera väl. Det har skett en stor förändring i synen på dessa frågor under senare år, säger Marie. Miljöhänsyn uppfattades ofta som en irriterande fördröjning av ett byggprojekt, när någon ovanlig djurart skulle räddas. Idag märks en ändrad inställning hos planerare och en ökad medvetenhet om värdet av att upprätthålla olika ekosystemfunktioner när ett område planeras. Förhoppningsvis ett paradigmskifte i stadsplaneringen där den gestaltade grönskan och vattnet värderas lika högt som hus, gator och tekniska installationer. Det är ju egentligen en självklarhet att arbeta med integrering av ekosystemen i staden istället för att se dem som begränsningar. Det finns en medvetenhet idag om hur viktiga ekosystemen är för en hållbar utveckling, både bland våra kunder och hos konsulterna på WSP, säger Marie. Vi har stor kompetens inom företaget och olika experter som kompletterar varandra. Vi tittar just nu på möjligheterna att få in ekosystemtjänster i certifieringsprocesser. Vi har också hjälpt flera kommuner i deras planprocesser, där ekosystemtjänsterna utgjort grunden. Det är viktigt att även kunna värdera

13 ekosystemtjänster ekonomiskt, annars riskerar dessa värden att underskattas. På WSP Analys & Strategi har man metoder för detta. Ekosystemtjänster kan mätas på flera sätt. De kan uttryckas i kvantitativa termer, t.ex. i antal arter eller kg men även monetärt med hjälp av ekonomisk värdering. Om en förändrad tillgång på en ekosystemtjänst kan uttryckas i ett monetärt mått kan informationen användas i beslutsunderlag och samhällsekonomiska kalkyler. Det är positivit att ekosystemen nu har fått ökat fokus. Men det krävs kunskap i byggoch förvaltningsskedet för att resultatet ska bli bra. Det räcker inte att anlägga en gräsmatta eller plantera ett träd och tro att resten sköter sig själv. Att utveckla och vidmakthålla fungerande ekosystem kräver biologisk kunskap och framför allt att växtligheten sköts och underhålls så att olika arter gynnas och kan bidra till en biologisk mångfald. Det är Naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter som vi människor är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi får från naturen. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, men också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen allt kan räknas in bland ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik. WWFs hemsida en tuff utmaning att bevara, återskapa och nyskapa ekologiskt hållbar infrastruktur i en tät stad. Under lång tid har stadsplaneringen handlat om höga hus och hög täthet. Resultatet riskerar att bli mörka gator, gårdar och lägenheter och mycket lite utrymme för växtlighet. Nu krävs nya kreativa lösningar där alla tillgängliga ytor -både mark, tak och väggar, används för att skapa grönska. Människor behöver naturen och ekosystemens processer i sin vardag; de hjälper oss att må bra. Vi behöver fågelkvitter, humlor som surrar och känslan av gräs mellan tårna. Hälsosamma städer, med gröna ytor för rekreation och samvaro, anpassade till klimatförändringar ökar förutsättningarna för långsiktig hållbarhet. WSP har bred kompetens inom ekosystemtjänster Kontakta gärna: Marie Åslund, landskapsarkitekt, , Christina Borg, biolog, , Sofia Nilsson, miljökonsult, , Gerda Kinell, miljöekonom, , STOR UTBILDNINGSKAMPANJ FÖR ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE WSP kommer att ansvara för, och administrera, utbildning av 500 handledare, som ska vidareutbilda personal på byggarbetsplatser i hållbart och energieffektivt byggande och förnybar energi vid nybyggnation och renovering. En viktig satsning för att uppnå EUs klimatmål för år 2020 respektive 2050 är en riktad kompetenshöjning för alla som arbetar inom byggsektorn genomfördes EU-projektet BUILD UP Skills för att identifiera komptensbehov och ta fram handlingsplaner. Som ett av 22 länder har Sverige fått pengar att fortsätta arbetet med lågenergihusutbildning och förstärkning av kompetens fram till Energikontoren Sverige koordinerar projektet Build up skills SWEBUILD tillsammans med en projektgrupp bestående av Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum. Under tre år ska vi tillsammans utveckla ett utbildningskoncept, ta fram undervisningsmaterial och utbilda handledare. Dessa handledare ska i sin tur utbilda personal runt om i landet direkt ute på byggarbetsplatserna. Framtidens energilösningar för byggnader måste vara effektiva, framställas från förnybara källor och ge mycket små eller inga utsläpp av växthusgaser. WSP var med och planerade de första passivhusen i Sverige och vi vet hur viktigt utförandet av den fysiska byggnaden är för att den ska uppfylla de projekterade målen. Därför är det självklart för WSP att medverka i SWEBUILD och säkerställa att byggnader är hållbara. För mer information, kontakta Åke Blomsterberg, , FOTO: JOHANNA WALLIN WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 CRACK THE CODE NYTT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR WSP Environmental driver GreenChain, ett nätverk för hållbara leverantörskedjor. Inom ramen för GreenChain startas under våren ett helt nytt, omfattande utbildningsprogram som pågår under merparten av 2015 och vänder sig till företag som har ambitionen att arbeta mer systematiskt med uppföljning och förbättringsarbete i leverantörskedjan. Programmet ger deltagarna konkreta verktyg och en stabil bas för arbetet med att minimera risker och förbättra förhållandena i leverantörskedjan genom en kombination av föreläsningar, workshops, webinars och eget arbete. I årets utbildning finns bland annat deltagare från Akademiska Hus, Toyota och Skanska Sverige. Läs mer på eller kontakta Olle Blidholm, Olle Blidholm FOTO: JERNBANEVERKET I NORGE Alnabruterminalen och bangården i Oslo. PRESTIGEFYLLT JÄRNVÄGSUPPDRAG I OSLO WSP har tillsammans med Multiconsult, Analyse & Strategi samt Concreto i Norge vunnit KVU-uppdraget Videre utvikling av Alnabruterminalen för Jernbaneverket. KVU står för Konseptvalgutredning. Ett underlag för val av alternativ/koncept för vidare utveckling av Alnabruterminalen ska tas fram. Utgångspunkten är att terminalen ska kunna fördubbla hanterade godsvolymer från dagens ca TEU (=20-fots container) till ungefär 1,2 miljoner TEU. Från svensk sida deltar konsulter från WSP Analys & Strategi och WSP Samhällsbyggnad. Vid sidan av assisterande uppdragsledarskap kommer WSP att bemanna och ha disciplinledarskap för två av fyra fackområden. För mer information kontakta Dag Hersle, , 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 ÅRETS ALUMN PÅ HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Johan Röklander på WSP Ljusdesign i Jönköping har utsetts till Årets Alumn 2014 vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Priset delas ut till två före detta studenter varje år som gjort en unik karriär inom sitt ämne. Årets alumner får sedan hedersuppdraget att tala vid studenternas avslutningshögtid. Juryns motivering: Johan har haft en spännande resa sen studietiden och har både hunnit tillbaka till Högskolan och härifrån igen. Han delar mer än gärna med sig av sina erfarenheter och kunskaper och sprider idag inspiration om sitt huvudämne runt om i Sverige. Det är även tack vare Årets Alumn som vårt vackra Jönköping lyser så vackert som det gör idag! Anna Sander blir ansvarig för forsknings-, utvecklings- och innovationsstrategier på WSP. Hon är idag VD för IQ Samhällsbyggnad. Anna Sander har tidigare varit departementsråd vid Miljödepartementet, Miljö och kvalitetsdirektör på NCC och har en teknologie licentiatexamen från KTH. Hon är också ledamot av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Anna Sander tillträder sin nya tjänst på WSP under våren FOLK I FARTEN NOTERAT WSP TAR TÄTEN I JÄMSTÄLLDHETSARBETET Andelen kvinnor inom WSP är 33,5 procent, vilket är högre än branschen i stort. Inom STD-företagen är andelen kvinnor 30,4 procent. Även andelen kvinnliga chefer ökar på WSP. Och fler kvinnor är på väg in. Från och med 2015 uppnår andelen kvinnor i ledningsgruppen 30 procent, vi har även 31 procent kvinnliga uppdragsansvariga. WSPs mål är att ligga i framkant i branschen. Det är mycket glädjande att se att vi nu är på väg åt rätt håll, säger WSPs HRdirektör Siv Axelsson. WSP OCH MULTICONSULT PROJEKTERAR DELSTRÄCKA PÅ NYA E18 WSP och Multiconsult projekterar nya E18 Tvedestrand - Arendal från Sagene till Harebakken i Arendals kommun i Norge. Projektet kommer att bidra med väsentligt förbättrat trafiksäkerhet och ingår i den norska regeringens plan på en mötesfri väg på hela sträckan mellan Oslo och Kristiansand. Uppdraget omfattar 10,1 km fyrfilig Europaväg, 9,7 km länsvägar, en ny planskild korsning, tre tunnlar, 11 broar och sex underfarter. Arbetet startar omgående och planeras pågå till mars 2016, med option på byggplatskontroll under byggtiden fram till Uppdraget kommer att genomföras i nära samarbete mellan WSP och Multiconsult. WSP har teknikansvaret för all geoteknik samt för väg och broar på E18. Väg- och järnvägsnätet i Norge kommer att vara föremål för mycket omfattande om- och nybyggnationer under lång tid framöver. Det känns mycket stimulerande att vi får bidra med vår kompetens i utvecklingen av Norges infrastruktur, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad. Christer Sjöqvist är ny avdelningschef för VVS på WSP Systems i Stockholm. Christer kommer närmast från COOP Fastigheter där han varit projektledare och sakkunnig i energi- och installationsfrågor. Tidigare har han varit projekterande VVS/Energikonsult och även gruppchef på Sweco Systems. Ann-Sofie Alteskog är ny avdelningschef för Byggprojektering Hus i Stockholm. Ann-Sofie kommer närmast från Tyréns där hon arbetat som konstruktör, uppdragsledare, gruppchef och nu senast i en affärsstrategisk roll. Jens Gasslander tillträder den 1 april 2015 som ny avdelningschef för WSP Management i Stockholm. Jens började på WSP 2003 och har bland annat varit gruppchef samt medverkat i BIM-utvecklingen på WSP. Jens efterträder Jan-Erik Palmblad som sedan 2014 också är regionchef för WSP Management Stockholm Mälardalen. WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen DESIGNING FUTURE CITIES

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN Projekt & Affärer 4/14 TRAFIKPLATS VÄRTAN Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN VISIONER OCH MOD Kanske har några av er sett WSPs pågående rekryteringskampanj där vi säger att det krävs mod

Läs mer

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON Projekt & Affärer 3/14 FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE STORLEKEN HAR BETYDELSE I dagarna offentliggjorde WSP sin avsikt att förvärva Parsons Brinckerhoff,

Läs mer

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 1/14 STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE STEGET FÖRE Det är en väldigt speciell känsla att just ha bytt jobb. Plötsligt är ryggsäcken lätt och skrivbordet

Läs mer

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP. DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖCHEFEN HAR ORDET De senaste åren på Älvstranden har varit

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer