SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse års verksamhetsår startade har, som det brukar, varit ett aktivt år med ett utbud av aktiviteter som liknar tidigare år, men med en del nygamla aktiviteter på programmet. Träningsgrupper, Familjedag i Skepplanda, Väla-helg och framför allt ett stort antal möjligheter till prov på gamla och till viss del nya marker erbjöd igen ett ordinarie fältprov där debuterande ekipage hade företräde och fick dessutom möjlighet till träning för fågel med god hjälp av SVK Västsvenskas instruktörer. Vi tog även upp en gammal tradition med odelat elitprov på mångas begäran. Provet har fått namnet Där skåpet ska stå och kommer att finnas med som en återkommande möjlighet för våra rutinerade hundar att visa framtassarna. Klubben har som tidigare år haft ett mycket bra samarbete med vår huvudsponsor, Doggy, som bland annat har bidragit med priser i form av foder och möjlighet att utnyttja deras lokaler vid våra medlemsmöten. Vi har också fått ta emot bidrag från Edshults jakt och hundtillbehör, juristfirman Kennedy Partners och Trollängens kennel till vårt prisbord. Antal medlemmar hade SVK Västsvenska 312 medlemmar (2010: 345 medlemmar) Styrelsen 2011 Ordförande Vice ordförande/ Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Stefan Svensson Stig-Arne Persson Ewa Book Lennart Gullberg Annelie Finn Eriksson Stig-Åke Almqvist Ingrid Olofsson Björn Holgersson Valberedning Birger Knutsson (sammankallande) Anders Landin Claes Hemberg

2 Summering av årets aktiviteter Årsmöte Årsmötet hölls på Strömma Naturbruksgymnasium i Sätila den 26 mars. I samband med årsmötet avgick två av styrelsens medlemmar: Stefan Bengtsson lämnade sitt uppdrag som kassör och styrelseledamot, och Anna-Karin Ackerholm lämnade som ledamot. Som nya till styrelsen valdes Ingrid Olofsson och Björn Holgersson. Stig-Arne Persson tog över den tunga posten som kassör. Styrelsemöten Under verksamhetsåret har fyra styrelsemöten protokollförts förutom det konstituerande mötet i direkt anslutning till årsmötet. Medlemsträffar Klubben har anordnat en medlemsträff i november. Där presenterades och diskuterades planeringen för 2012 års aktiviteter. Mötet var välbesökt och många synpunkter och idéer kom fram och påverkade planeringen för nästkommande år. Träningstillfällen Under våren anordnades träning på flera håll: I Skaraborg, Kungälv, Halland, Alingsås och i Roasjö förberedde man sig inför årets jakt- och provsäsong. Dessutom fanns möjlighet att på enskilda medlemmars initiativ träna fullbruk. I samband med debutantprovet i Alingsås ordnades träning på fält, där framför allt debutanter, men i mån av plats även andra medlemmar fick tillgång till träning med hjälp av instruktörer. Klubbmästerskap fält Årets klubbmästerskap anordnades den 2/4 på Torebo gård utanför Falkenberg. Klubbmästare 2011 blev Vassfjärdens Elle med sin förare Claes Kennedy Nordqvist.. Familjedag på Skepplanda Som traditionen bjuder anordnades den 4 juni en familjedag med KM i skytte, KM i lydnad och ordinarie viltspårsprov i Skepplanda. Viltspårsprov Ordinarie viltspårsprov anordnades i Skepplanda den 4 juni. Dessutom har ett antal hundar gått rörliga viltspårsprov under året. Träningshelg på Väla En sedvanlig träningshelg anordnades på Väla kursgård utanför Borås juni. Ett tjugotal ekipage deltog och tränade spår, vatten, apportering och lydnad.

3 Prov i eftersöksgrenar Ordinarie prov i eftersöksgrenar har genomförts i Abild och i Hunneberg. 77 hundar har gått till start i de ordinarie eftersöksproven. Förutom detta har 14 särskilda prov i eftersöksgrenar anordnats med sammanlagt 94 starter. Det betyder att totalt 171 hundar startat i eftersöksgrenar. Av dessa har 143 hundar blivit godkända. Skogsprov Skogsprovet anordnades på nya fina marker utanför Mariestad. Fem hundar startade, men vi fick tyvärr ingen pristagare. Fältprov Tre ordinarie fältprov har anordnats. Provet på Fredrik Lilliehööks Torebo gård, Halland 1-3 oktober, blev tyvärr mindre än det brukar vara på grund av den mycket regnrika hösten. Totalt 35 hundar startades på tre dagar. Provet på Birger Knutssons marker kring Alingsås genomfördes oktober med två grupper per dag, en blandad grupp och en grupp debutanter. Sammanlagt startade 45 hundar dessa dagar. Den oktober ordnades prov på delvis nya marker utanför Falköping. Vi fick tillgång till fina nya marker i Falköping som kombinerades med Familjen Olofssons marker utanför Tidaholm. Här startade två grupper per dag, sammanlagt 48 startande. 11 särskilda fältprov har genomförts. Proven har huvudsakligen anordnats i Tidaholm, Alingsås och i Falkenberg. Sammanlagt har vi haft 94 starter i de särskilda fältproven. Debutantprov Vid det ordinarie provet i Alingsås bjöd vi in till ett debutantprov. Provet vände sig till förare som inte tidigare startat på prov och föregicks av några träningstillfällen med tillgång till instruktörer dagarna innan på Tubbetorp. Provet och träningsmöjligheten var uppskattat och lockade deltagare från flera lokalavdelningar. Särskilt odelat elitprov På mångas önskan ordnades ett särskilt, odelat elitprov utanför Vårgårda den 7-8 oktober. Nio elithundar lockades av utmaningen att besegra Anders Landin. Den här gången lyckades ingen med den utmaningen, Anders visade vart skåpet skulle stå. Från och med 2012 kommer detta prov att vara ordinarie. Sammanfattning provsäsongen Totalt har 398 hundar startat på Västsvenskas prov under säsongen, inräknat eftersöksgrenar, skogs- och fältprov. På 224 starter i fält eller skog har 35 st 1:a pris, 41 st 2:a pris och 12 st 3:e pris delats ut.

4 Vandringspriser 2011 UKL Gösta Davidssons Tjäder Katholts Gibson Claes Kennedy Nordqvist Calissendorfs VP Trollängens Ragnhild Anette Erlandsson A Johanssons VP Tennfat Fjällbrisens Lirka Elin Stöckel VVK:s Jubileumspris Delas ej ut i år Jaktjournalens VP Silverskålen Katholts Gibson Claes Kennedy Nordqvist Dagermopriset (Torebokåsan) Delas ej ut i år ÖKL Mädis silverburk Gorzka z Czarnegro Dworu Magdalena Danielsson Stenbergs VP Rosabergarn s Bill Stefan Svensson Calissendorfs VP Rosabergarn s Bill Stefan Svensson VVK:s VP Carnbrings Beckie Claes Carnbring Claesbons skogspris Delas ej ut i år EKL Calissendorfs VP Skådalas Isak Eva Björk Hembergskannan/ Cassmarkskannan Carnbrings Nanna Malin, Claes Carnbring Falkuddens VP Kreon Erik Larsson Claesbons skogspris Delas ej ut i år ÖVRIGA Jaktjournalens BIS-pris Björnkärrets Graaf Siegfried Lennart Gullberg Ekonomi Beräknat resultat för verksamhetsåret är ,51 kronor, summa eget kapital är ,09 kronor. I övrigt hänvisas till årsmötet bifogade balansrapport och resultaträkning. För SVK Västsvenskas styrelse Mars 2012 Stefan Svensson Ordförande Ewa Book Sekreterare

5 SVK Västsvenska, Verksamhetsplan Programverksamhet 2012 Klubbmästerskap fält Klubbmästerskap i fält anordnas 17 mars på Torebo Gård, Falkenberg Träningsgrupper våren 2012 Träning i klubbens regi kommer att anordnas på följande orter: Borås/Svenljunga: Anmälan till Peter Book Halmstad: Anmälan till Anette Erlandsson Kungälv: Anmälan till Ingemar Johansson Tidaholm: Anmälan till Ingrid Olofsson Ev. ytterligare möjligheter till träning kommer att annonseras på vår hemsida. Fältträning Fältträning kommer att anordnas under hösten. Deltagare från vårens träningsgrupper har företräde. Plats och datum kommer att finnas på VVK.s hemsida. Utställningar Utställning anordnas i Sätila 23 mars Medlemsträff Medlemsträff kommer att ordnas under hösten, datum och plats meddelas senare Provverksamhet: Ordinarie viltspårprov Plats: Abild Datum för rörliga viltspårprov Datum för särskilda prov: Undantag: funktionärsprov inför ordinarie prov Eftersöksprov: Plats Abild alla klasser Plats: Hunneberg alla klasser Fältprov, delade Plats: Västra Götaland alla klasser Plats: Halland alla klasser Debutantprov Plats: Alingsås ukl, ökl Odelat elitprov Plats: Alingsås ekl

6 Västsvenska Vorstehklubben Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 453 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg ,00 0, , Ack avskrivn inv/verktyg , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 3 448, , ,00 S:a Anläggningstillgångar 3 448, , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Lager , , ,00 S:a Varulager mm , , ,00 Fordringar 1510 Kundfordringar 1 430,00-950,00 480, Övr interimsfordringar 600,00-600,00 0,00 S:a Fordringar 2 030, ,00 480,00 Kassa och bank 1910 Kassa , , , Bank, PlusGiro , , , Bankkonto 105,71-104,71 1, Föreningskonto 4 290, ,25 0, Sparkonto 0, , ,42 S:a Kassa och bank , , ,09 S:a Omsättningstillgångar , , ,09 S:A TILLGÅNGAR , , ,09 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,48 0, , Balanserat resultat , , , Föregående års resultat , , , Årets resultat , , ,51 S:a Eget kapital , , ,09 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Övr interimsskulder , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,09 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

7 Västsvenska Vorstehklubben Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 453 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Period fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning , , ,00 Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm , , ,70 Bruttovinst , , ,30 Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader , , ,90 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,60 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,40 Avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,40 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,40 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 51,46 51,46 0,12 S:a Resultat från finansiella investeringar 51,46 51,46 0,12 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,52 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,52 Resultat före skatt , , ,52 Beräknat resultat , , ,52

8 Västsvenska Vorstehklubben Budget 2012 Budgeten för 2012 är utformad så att de olika kostander och intäkter som uppstår i samband med en aktivitet resultatmässigt hamnar på samma aktivitet. Utfallet för 2011 blev positivt och det beror bla på givmilda sponsorer( utställning), låga markkostnader för nytt fältprov och mindre omkostnader än vanligt, för ex: hallandsprovet års budget är beräknad med hänsyn till att vi i år kommer att få större kostnader, för bl a utbildning (Domare) samt att vi behöver fylla på vårt viltföråd (apportvilt) rejält Aktivitet Utfall Budget Utfall Budget Not Administration kr kr kr kr 1. Aportvilt kr kr kr kr 2. Utbildning kr kr kr 3. Träningsaktiviteter kr kr kr kr 4. Jaktprov Ordinarie Alla kr kr kr kr 5. Särskilda prov kr kr kr kr 6. Fullbruksprov kr kr 7. Viltspår kr kr kr kr 8. Utställningar kr kr kr kr 9. KM kr 0 kr kr 0 kr 10. Priser 11. Försäljning, lotteri 12. Bidrag 13. Inköp 14. Avskrivning inventarier kr kr kr kr 15. Lagerförändring kr 16. Ofördelade div kostnader -807 kr 17 Resultat kr kr kr kr Administration: Årsmöte, styrelsemöten, medlemsmöten, bankkostnader, porto, klubbmateriel, priser m.m. 2. Apportvilt, fågel, frysboxar 3. Utbildning: Instruktörsutbildning 4. Träningsaktiviteter: Träningsgrupper, träningshelg, övriga aktiviteter (ej prov/utställning) 5. Jaktprov: Alla ordinarie jaktprov 6. Alla särskilda prov 7. Fullbruksprov: Endast genomfört som särskilt prov under Viltspårprov: Alla viltspårprov 9. Utställningar: Sätila och Vårgårda 10. KM: Eget KM, strävar efter nollresultat 11. Priser: Skall belasta respektive aktivitet 12. Lotteri ingår i budget/resultat för respektive aktivitet, försäljning av ev. klubbmateriel ingår i administration 13. Ingår i budget för respektive aktivitet, andra eventuella bidrag ingår i administration 14. Inköp i respektive aktivitet alternativt administration 15. Avskrivning inventarier: Bokföringstekniskt för att fördela större kostnader för inventarier under en längre tid 16. Lagerförändringar ( t-shirt,priser mm ej redovisade under respektive resultatenhet) 17. övriga ofördelade ( ej redovisade under respektive resultatenhet ) 18. Resultat enligt resultatrapport eller budgetmässigt förväntat resultat

9 REVISIONSBERATTELSE SVK VASTSVENSKA Vi har granskat irsredovisningen och rdkenskaperna samt styrelsens ftrvaltning i Svenska Vorstehklubben Klubben, Viistsvenska avdelningen, fcir riikenskapsiret Det 6r styrelsen som har ansvaret ftr riikenskapshandlingama och {iirvaltningen. VArt ansvar 6r att uttala oss om irsredovisningen och ftrvaltningen pi grundval av v6r revision. Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi planerat och genom{tirt revisionen fcir att i rimlig grad ftrsiikra oss om att irsredovisningen inte innehiller vzisentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan information i rdkenskapshandlingama. Vi anser att v6rr revision ger rimlig grund fiir v6rt uttalande nedan. Vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir tiden revisionen omfattar. Mellerud Thomas Johansson Ingemar Johansson

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2012... 4-21

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb

Verksamhetsberättelse. Lurbo Ridklubb Verksamhetsberättelse för Lurbo Ridklubb Räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehållsförteckning 1. Organisation 1.1 Medlemmar 1.2 Styrelse 1.3 Ridskolan 1.4 Sektioner 1.5 Uppsala Ridcenter 2. Ekonomi

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2010 Ordinarie årsmöte 2011-01-30 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2009 Ordinarie årsmöte 2010-01-31 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen

Föreningen Djurhjälpen Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen 802409-2143

Föreningen Djurhjälpen 802409-2143 Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/10 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2013 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2013 samt ekonomisk redovisning. I förvaltningsberättelsen

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Årsredovisning O-Ringen AB

Årsredovisning O-Ringen AB Årsredovisning O-Ringen AB 2014 Kort om O-Ringen AB O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet och driver arrangemanget O-Ringen samt från och med verksamhetsår 2015

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer