VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011"

Transkript

1

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Svenska Bouvier des Flandresklubben får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under tiden 1/1 31/ Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har under året haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten, samt ett protokollfört medlemsmöte i anslutning till specialutställningen i Degerfors. Årsmöte Årsmötet hölls i Örebro den 5 mars Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning har under 2011 sett ut på följande sätt: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleanter Lars Eriksson Annette Coll Nyberg Pia Westergren Löf Mona Nilsson Barbro Fritz Annette Månsson Lisa Swanström Jan Wikström Hans Swanström Anna Virdeby

4 Övriga förtroendevalda under 2011 Revisorer Revisorsuppleant Valberedning Suppleant Ombud till SBK kongress Suppleant Margareta Andersson Gun Landhagen Sverker Gustavsson L-O Johansson Sture Almquist, sammankallande Peter Dalmyr Karl-Inge Johansson Jessica Perhsson Lars Eriksson Annette Coll Nyberg Verksamhetsområden Medlemsaktiviteter Lokalombudsansvarig Information/ PR, konferenser Tävlingar och prov Mental och utbildning funktionärer Lydnads, bruks och tjänstehund samt utbildning ekipage Utställning Avel Rasspecifika avelsstrategier och hälsofrågor Valphänvisning/Rasinformatör Sammankallande Beth Lundmark Sammankallande Lisa Swanström Sammankallande June Jatko Sammankallande Mona Borg Sammankallande Barbro Olsson och Annette Coll Nyberg Sammankallande Barbro Olsson Annette Månsson, Anna Virdeby, Mona Nilsson Sammankallande Mona Borg Redaktionsgrupp för Bullen: Anneli Strid, Marianne Strid och Kristina Högblad Webmaster: Peter Dalmyr med back-up av Anna Virdeby Ansvarig utgivare: Ordförande Lars Eriksson

5 Verksamhetsåret 2011 Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt arbetet enligt Svenska Brukshundklubbens modell för målstyrning. Tyngdpunkterna i arbetet har varit ekonomin, medlemsvärvning samt information om och öka intresset för vår ras. Klubben har representerats genom ledamöter från styrelsen på olika konferenser i SBKs regi. Styrelsens ledamöter har också vidareutbildats. För att få en mer användarvänlig och överskådlig hemsida har en ny sådan arbetats fram, med samma adress som tidigare: I våra stadgar står att vår uppgift är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt. Vi ska ha hundar i människans tjänst Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar. Vi ska öka vår kunskap om hund Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen. Vi ska vara en aktiv organisation Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning för hundens bästa i samhället.

6 Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i uppgiften. Rasklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda mål. För att kunna arbeta målstyrt skall man kunna definiera olika syften med vår verksamhet, vilken inriktning vi skall ha på våra mål för att fullfölja våra syften, vilka medel vi skall använda för att jobba mot målen, definiera vilket verksamhetsområde som har ansvaret samt beskriva nyttan med syftet. Detta är ett sätt att arbeta som inte sker över en natt men arbetet är påbörjat i och med att vi skapat verksamhetsområdena. Våra verksamhetsområden Avel och hälsa Valpar 2 kullar har fötts som har uppfyllt kriterierna för valphänvisning. Totalt har 65 Bouviervalpar registrerats hos SKK. Hälsostatistik för våra Bouvierer Antal HD röntgade hundar st 12 st = A 6 st = B 6 st = C Antal AD röntgade hundar ( eller ED som det heter nu ) 20 st 17 st = 0 (ua) 2 st = grad 1 1 st = grad 2 Antal ögonlysta hundar 20 st (varav 1 st med FCI nya ögonlysningsprotokoll ) 17 st UA 1 st = PHTVL/PHPV, grad 1 1 st = Främre Y-sömnskatarakt 1 st = Katarakt total RAS ( rasspecifika avelsstrategier) Avelskonferens Under hösten 2011 fanns en avelskonferens inplanerad. Lokal och föreläsare var bokade men intresset visade sig vara så dåligt att vi blev tvungna att ställa in konferensen. Avelstrategierna är inte reviderade men ny statistik samt ett dokument om den kommande revideringen har tagits fram och publicerades på hemsidan och i Bullen i början av 2011.

7 MH/MT I klubbens regi har det anordnats 2 st mentalbeskrivningar (MH) Totalt har 26 st Bouvierer testats med Känd mental status. Tävlingar och prov Bruks. Totalt 19 stycken starter under 2011 enligt följande: 1 hkl spår uppflyttad 4 lkl spår varav 3 ej godkända samt 1 godkänd 8 akl spår varav 5 godkända samt 3 uppflyttade 2 lkl sök varav 1 ej godkänd samt 1 uppflyttad 3 akl sök varav 2 godkända samt 1 uppflyttad 1 lkl bevakning uppflyttad Bästa resultat har Ray Johansen med Maldas Crocket. Flest starter har Christer Ljunggren med Maldas Acke med totalt 4 starter. Lydnad. Totalt 23 stycken starter under 2011 med följande fördelning: 3 stycken klass II med 3:e pris som bästa resultat 20 stycken klass I med 1:a pris och två LP1 som bästa resultat Flest antal starter på lydnadsprov har Rose-Marie Ohlson med Mazzametass Aston Kalle-ÄH med totalt 8 stycken starter. Sammantaget har utfallet blivit 7 stycken 1:a pris, 7 stycken 2:a pris, 6 stycken 3:e pris och 3 stycken 0 pris. Utöver detta har svenska Bouvierer gjort: 2 starter i agility hoppklass 1 2 starter i rallylydnad nybörjarklass 1 start i viltspår samt en Bouvier med godkänt behörighetsprov för IPO.

8 Riksmästerskap i Bruks Lördagen den 15 oktober deltog 10 stycken ekipage i årets Riksmästerskap i Bruks för Bouvier! Vårt RM hölls på Karlskogas Brukshundklubb. Nytt för i år var att ett spår om ca 400 meter och 4 stycken vinklar ingick i tävlingen. Domare var Gunnar Claesson och domarsekreterare var Emelie Jatko. Resultatlista från tävlingen: 1. Mona Borg med Joy 47,72p 2. Michel Virdeby med Isak 38,00p 3. Eva Hellström med Abbie 36,94p 4. Mona Nilsson med Loke 31,83p 5. June Jatko med Tova 29,38p 6. Anna Virdeby med Elvis 29,25p 7. Christer Ljunggren med Acke 28,44p 8. Pia Westergren-Löf med Wilda 28,00p 9. Ros-Marie Olsson med Pascal 24,88p 10. Sture Almquist med Vivivita 16,88p Utställningsverksamheten Rasspecialen, hölls på Kvarnberget i Degerfors den 12 juni och domare var Ms. Lee Nichols från England. Mycket glädjande var det 55 anmälda hundar. Alla resultat ligger ute på vår hemsida och har varit publicerade i Bullen. Totalt ställdes 54 Bouvierer ut på internationella utställningar och 120 stycken på nationella utställningar under PR och Information Klubben har också, tack vare medlemmar som ställt upp och jobbat, blivit representerad genom rastorgsmontrar på både MyDog i Göteborg och på Stora Stockholm. Gruppen som ansvarade för rasmontern på Stora Stockholm har bestått av Kerstin Braaf, Emma Sandqvist, Hans Swanström, Marie-Louise Kvarzell och Sture Almqvist. Gruppen som ansvarade för rasmontern på MyDog har bestått av Anna Blomqvist, Peter Dalmyr, Jessica Pehrsson och Anders Gustafsson.

9 Medlemsaktiviteter Läger Bouvierklubbens populära läger gick av stapeln helgen 2 juni -5 juni på Jägartorpet i Storfors. Det var 18 stycken deltagare som med mycket skratt kämpade med både lydnad, spår, sök och uppletande! June Jatko skötte kontakten med uthyrarna. De som behövde fick hjälp av Roina Torstenson med spårningen. Maten levererades av Barbro Olsson för att sedan serveras av lägerdeltagarna. På kvällarna samlades vi runt lägerelden för grill och mys. Förläggningen och markerna på Jägartorpet var mycket uppskattat. Vädret var toppen och flera var iväg och simmade med sina hundar. Lägret avslutades med tipspromenad och fina vinster skänktes av Nina Ottosson. Lokalträffar Lokalföreningen i Närke har hållit en vår träff och en höst träff ute på Frippebo i Örebro. Båda var mycket välbesökta med över 50 deltagare och uppskattade med föreläsning, lotterier, tipspromenad, lekar, grillning, hembakat kaffebröd, m.m. Under året har lokala kontaktombud funnits på följande platser: Närke Carina Gustavsson & Lisa Swanström Södermanland Gudrun Blomberg Västra Götaland Mona Borg, Anna Blomqvist & Peter Dalmyr Mellannorrland (Västernorrland, Jämtland) Helena Edén Norra Stockholm och Roslagen Annette Coll Nyberg Södra Stockholm Christer Ljunggren & Michel Virdeby Prylshopen Prylshopen har varit aktiv under året och funnits med på Årsmötet, Närkes lokalträffar, läger, Specialen och RM. Ansvarig har Pia Westergren Löf varit. Shopen finns även ute på hemsidan, men där har det endast varit 3 personer som beställt varor. Varuvärdet i Shopen redovisas i Bilaga 4. Ekonomi Klubbens ekonomi redovisas i en särskild rapport.

10 Medlemmar och avgifter Den 31 december 2011 var antalet medlemmar 157 st. Över den centrala avgiften som 2011 var 300 kr, har medlemsavgiften till Bouvierklubben varit 150 kr. På 2011 års årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften 1/ till 200 kronor över den centrala avgiften till SBK. Slutord Under 2011 anordnades en officiell utställning i klubbens regi, två stycken mentalbeskrivningar, ett riksmästerskap i Bruks och även ett träningsläger med god uppslutning. I samband med rasutsällningen i Degerfors hölls också ett medlemsmöte med 25 medlemmar närvarande. Klubben har varit representerad på MyDog i Göteborg i januari och på Stockholm Hundmässa i december med rasmontrar. De som ansvarade för båda montrarna gjorde som vanligt ett mycket gott jobb och intresset för rasen var stort. Arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna har fortsatt under året och uppföljningsarbetet sker kontinuerligt. RAS är ett viktigt dokument för klubben och skall fungera som riktlinje för vår framtida avel. Styrelsen hoppas på stor delaktighet i detta arbete från uppfödare och andra medlemmar för att få ett så levande RAS-dokument som möjligt. Tyvärr blev den avelskonferens som styrelsen planerat att hålla i Örebro under hösten inställd p.g.a. för dåligt intresse. Våra lokalområden har haft uppskattade aktiviteter under året och vi ser fram emot en fortsatt bra uppslutning på 2012 års träffar. Det finns många som jobbar för klubben, dels våra aktiva lokala kontaktpersoner som gör ett bra jobb för klubben, dels alla andra som jobbar mer i tysthet. Styrelsen vill ge alla ett stort tack för deras insats och hoppas att fler medlemmar vill arbeta för en positiv utveckling inom klubben.

11 För 2012 planerar styrelsen att som medlemsaktivitet kunna genomföra en kroppsvallardag. Vi undersöker också att i samarbete med någon lokalklubb genomföra ett MT/Korning. Vi utökar PR och infoverksamheten med att klubben även ska vara representerade med en monter då Bruks och IPO-SM hålls augusti i Axvall. Våra förhoppningar är att 2012 blir ett fortsatt bra år för klubben, där vi arbetar för öppenhet och samarbete och har det trevligt tillsammans med våra hundar. Styrelsen:

12

13 Aktivitet Datum/Omfattning Ansvarig

14 Vi har under de senaste åren sett att det hårdnat på marknaden avseende valpförsäljning. För att kunna visa Bouvieren som den bra och trevliga hund den är, måste vi inrikta vårt arbete på mycket information utåt om rasen. För detta arbete skall vi fortsätta representera klubben med rasmontrar på Stora Stockholm, My Dog samt, nytt för i år även på SM i Bruks och IPO. Vi måste också ha öppna diskussioner om vårt avelsarbete och fundera över hur vi skall nå våra uppsatta mål i de rasspecifika avelsstrategierna. För att kunna göra det så skall vi ordna rasklubbsträffar och delta i de centrala konferenser och utbildningar som anordnas För att kunna ha något att utvärdera så är det viktigt att jobba för att så många Bouvierer som möjligt blir MH-beskrivna, mentaltestade och exteriörbeskrivna. Vårt mål är att fortsätta anordna MHbeskrivningar i klubbens regi samt även vara till hjälp för uppfödarna med att anordna MH. Vi skall också jobba för att anordna mentaltester och exteriörbeskrivningar. Utställningar är också en viktig del i vårt ansvar. En officiell utställning skall anordnas varje år, och år 2012 är den planerad till den 2 juni i Degerfors. För att marknadsföra Bouvieren som en användbar tävlingshund och tjänstehund så skall vi anordna träningsläger och Riksmästerskap varje år. Våra lokalträffar är också bra arrangemang för att dela med sig av träningstips, sprida information om rasen, kunna diskutera avels- och uppfödarfrågor och inte minst bara umgås på ett trevligt och avslappnat sätt.

15 Styrelsens förslag Medlemsavgifter inför 2013 Styrelsen förslår Svenska Bouvierklubbens årsmöte att vår medlemsavgift, på 200 kronor över den centrala avgiften, för 2013 hålls oförändrad. Detta med anledning av den höjning som gjordes 1 januari Styrelsens förslag till röstning på inkommen motion 1. Många tycker det är trevligt att ha en medlemstidning att bläddra i. Det blir inte detsamma att läsa den på hemsidan. Alla har inte heller tillgång till dator. Styrelsen har begärt in offerter från 3 olika tryckerier. Vår redaktionsgrupp har i uppdrag att byta både format och tryckeri för att få ner tryckkostnaderna för att vi ska kunna behålla "Bullen". Styrelsen föreslår därför Svenska Bouvierklubbens årsmöte att avslå motion 1.

16

17 Bilaga 1. Inkommen motion 1.

18 Årets hundar 2011 Redovisas på mötet i särskild bilaga Årets pristagare av vandrings- och hederspris Redovisa på mötet i särskild bilaga.

19 Bilaga 4 Redovisning av Bouvier-shopens varuvärde Varuslag antal värde inpris värde utpris Nyckelband Keramikmugg Vikbar kåsa Stora vykort Bildekal Vinterkeps Affisch Spårpinnar Foto-tshirt T-shirt Pikétröja Summa varuvärde:

20 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Bullen, annonser 5 700, , ,00 190,0 % 3120 Valphänvisning 200,00 400,00 0, Kennelpresentation 0,00 200,00 0, Varor , , ,00 137,4 % 3140 Utställning, Vår , , ,00 122,2 % 3147 Kataloger 1 500,00 640,00 500,00 300,0 % 3150 RM 750,00 950, ,00 75,0 % 3151 RM,mat,fika 245,00 0,00 0, MT,anmälningsavgifter 0, , ,00 0,0 % 3170 MH 4 920, , ,00 70,3 % 3180 Läger,anmäl,avg , , ,00 166,2 % 3190 Exteriörbeskrivning,anmäl.avgift 0, , ,00 0,0 % 3610 Medlemsavgifter , , ,00 98,4 % 3710 Kommunala bidrag 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Nettoomsättning , , ,00 118,0 % Övriga rörelseintäkter 3910 medlemsvinst ,00 0, ,00 100,0 % S:a Övriga rörelseintäkter ,00 0, ,00 100,0 % S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 118,3 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp materiel och varor , , ,00 164,7 % 4120 Annonser -951, , ,00 63,5 % 4610 Medlemsavgifter , ,00-300,00 425,0 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 158,5 % Bruttovinst , , ,00 111,8 % Övriga externa kostnader 5930 Reklamtrycksaker 0, ,00 0, Läger övrigt -600,00 0,00 0, Läger,mat , , ,00 163,8 % 6005 Läger,stugor , , ,00 90,7 % 6110 Kontorsmaterial -789,50-256,60-200,00 394,7 % 6135 Webbshop 0, ,19 0, Bullen, Tryck , , ,00 79,7 % 6151 Bullen, Porto , , ,00 140,8 % 6190 Exteriör,arvoden 0,00-600,00-750,00 0,0 % 6191 Exteriör,reseersättningar 0,00-647,50-700,00 0,0 % 6210 Internet -804,60-279,00-300,00 268,2 % 6213 Årsmöte -822,00-670, ,00 82,2 % 6215 Konferenser, Kongresser, Externt , , ,00 74,4 % 6217 Kurser,aveloch hälsa ,00 0,00 0, Porto -212, ,50-700,00 30,3 % 6310 Företagsförsäkringar 0,00 0,00-700,00 0,0 % 6350 Stambokföringsavg ,00-640, ,00 117,9 % 6390 Övr kostnader 264,00-413,60 0, Styrelsemöte, Bilersättningar -666, , ,00 22,2 % 6411 Styrelsemöte, Övriga resor 0,00-993, ,00 0,0 % 6550 Utbildningssektorn 0,00 0, ,00 0,0 % 6552 RM + priser RM -90,00 0,00-300,00 30,0 % 6554 MH 0, ,00 0, Bankkostnader -466,50-475,50-500,00 93,3 % 6600 PR , , ,00 148,2 % 6601 Resor 0,00-962,00 0, Parkering -270, ,00-300,00 90,0 % 6691 Div,för dekoration,biljetter -438,70-909,00-500,00 87,7 % 6700 Utställning, Vår, Arvoden ,00 750,00-800,00 193,7 % 6701 Utställning, Vår, Resor , , ,00 152,0 % 6702 Utställning, Vår, Övernattning -990, , ,00 99,0 % 6703 Utställning, Vår, Priser , , ,00 95,5 % 6704 Utställning, Vår, Mat ,00-630, ,00 62,5 %

21 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg 6705 Utställning, Vår, Övrigt , , ,00 110,0 % 6707 Kataloger -500,00 0,00-750,00 66,7 % 6708 Hyra 0,00-790, ,00 0,0 % 6712 Utställning, Höst, Övernattning , ,00 0, Utställning, Höst, Mat -241,20 0,00 0, MH,beskrivare -500,00 0,00-500,00 100,0 % 6801 MH,reseersättningar -540,00 0, ,00 54,0 % 6802 MH,testledare -500,00 0,00-500,00 100,0 % 6803 MH,figurant -300,00 0,00-400,00 75,0 % 6804 Mh,mat funktionär -860,00 0,00-500,00 172,0 % 6805 MH,övrigakostnader -894,00 0, ,00 89,4 % 6820 MT,dommare 0,00-500,00-500,00 0,0 % 6821 MT,testledare 0,00-250,00-250,00 0,0 % 6822 MT,figurant 0,00-200,00-200,00 0,0 % 6824 MT,mat till figuranter 0,00-430,00-500,00 0,0 % 6825 MT,skott 0,00 0,00-100,00 0,0 % 6826 MT,reseersättningar 0,00-980, ,00 0,0 % 6827 MT.övrigakostnader 0,00-500,00-500,00 0,0 % 6890 MH, skott 0,00 0,00-100,00 0,0 % 6900 RM,dommare -250,00-250,00-250,00 100,0 % 6901 RM,reseersättning -333,00 0,00-300,00 111,0 % 6902 RM,tl 0,00 0,00-250,00 0,0 % 6904 RM,mat -270,00-264,30 0,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 87,4 % Personalkostnader 7000 Lokalombud,föreläsareoch dyligt 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Personalkostnader 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 95,4 % Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00-424,3 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00-424,3 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00-424,3 % Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8500 Avskrivningar -502,00-353,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -502,00-353,00 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -502,00-353,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00-410,9 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00-410,9 % Resultat före skatt , , ,00-410,9 % Beräknat resultat , , ,00-410,9 %

22 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier 6 367,50 0, , Ack avskrivn inventarier ,50 0, ,50 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 228, , ,00 S:a Fordringar 228, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 276,50 402,00 678, Postgiro , , ,67 S:a Kassa och bank , , ,17 S:a Omsättningstillgångar , , ,17 S:A TILLGÅNGAR , , ,17 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,30 S:a Eget kapital ,38 0, ,38 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 125,00 0,00 125,00 S:a Kortfristiga skulder 125,00 0,00 125,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,38 0, ,38 BERÄKNAT RESULTAT*** , , ,79

23

24

25

26

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2011 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2012 Inriktning

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2012 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2013 Inriktning

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 6 Datum: 2010-08-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Styrelsemöte SASK 11/10 2015

Styrelsemöte SASK 11/10 2015 Styrelsemöte SASK 11/10 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Cari Hansson, Christina Holmqvist, Emma Farhang, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus Frånvarande:

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING FÖR SIBBHULTS FOLKETS HUSFÖRENING UPA 738200-4286 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang. Anmält förhinder: Åsah Holmqvist 33 Mötets

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Linköpings Jolleseglarklubb LJS

Linköpings Jolleseglarklubb LJS Linköpings Jolleseglarklubb LJS 1(2) Årsmöte 2009 Protokoll Tid: Söndagen den 22 november 2009 kl 16:00 Plats: Rydsskolan, Linköping Närvarande: 28 medlemmar 1. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer