VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011"

Transkript

1

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Svenska Bouvier des Flandresklubben får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under tiden 1/1 31/ Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har under året haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten, samt ett protokollfört medlemsmöte i anslutning till specialutställningen i Degerfors. Årsmöte Årsmötet hölls i Örebro den 5 mars Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning har under 2011 sett ut på följande sätt: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleanter Lars Eriksson Annette Coll Nyberg Pia Westergren Löf Mona Nilsson Barbro Fritz Annette Månsson Lisa Swanström Jan Wikström Hans Swanström Anna Virdeby

4 Övriga förtroendevalda under 2011 Revisorer Revisorsuppleant Valberedning Suppleant Ombud till SBK kongress Suppleant Margareta Andersson Gun Landhagen Sverker Gustavsson L-O Johansson Sture Almquist, sammankallande Peter Dalmyr Karl-Inge Johansson Jessica Perhsson Lars Eriksson Annette Coll Nyberg Verksamhetsområden Medlemsaktiviteter Lokalombudsansvarig Information/ PR, konferenser Tävlingar och prov Mental och utbildning funktionärer Lydnads, bruks och tjänstehund samt utbildning ekipage Utställning Avel Rasspecifika avelsstrategier och hälsofrågor Valphänvisning/Rasinformatör Sammankallande Beth Lundmark Sammankallande Lisa Swanström Sammankallande June Jatko Sammankallande Mona Borg Sammankallande Barbro Olsson och Annette Coll Nyberg Sammankallande Barbro Olsson Annette Månsson, Anna Virdeby, Mona Nilsson Sammankallande Mona Borg Redaktionsgrupp för Bullen: Anneli Strid, Marianne Strid och Kristina Högblad Webmaster: Peter Dalmyr med back-up av Anna Virdeby Ansvarig utgivare: Ordförande Lars Eriksson

5 Verksamhetsåret 2011 Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt arbetet enligt Svenska Brukshundklubbens modell för målstyrning. Tyngdpunkterna i arbetet har varit ekonomin, medlemsvärvning samt information om och öka intresset för vår ras. Klubben har representerats genom ledamöter från styrelsen på olika konferenser i SBKs regi. Styrelsens ledamöter har också vidareutbildats. För att få en mer användarvänlig och överskådlig hemsida har en ny sådan arbetats fram, med samma adress som tidigare: I våra stadgar står att vår uppgift är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt. Vi ska ha hundar i människans tjänst Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar. Vi ska öka vår kunskap om hund Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen. Vi ska vara en aktiv organisation Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning för hundens bästa i samhället.

6 Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i uppgiften. Rasklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda mål. För att kunna arbeta målstyrt skall man kunna definiera olika syften med vår verksamhet, vilken inriktning vi skall ha på våra mål för att fullfölja våra syften, vilka medel vi skall använda för att jobba mot målen, definiera vilket verksamhetsområde som har ansvaret samt beskriva nyttan med syftet. Detta är ett sätt att arbeta som inte sker över en natt men arbetet är påbörjat i och med att vi skapat verksamhetsområdena. Våra verksamhetsområden Avel och hälsa Valpar 2 kullar har fötts som har uppfyllt kriterierna för valphänvisning. Totalt har 65 Bouviervalpar registrerats hos SKK. Hälsostatistik för våra Bouvierer Antal HD röntgade hundar st 12 st = A 6 st = B 6 st = C Antal AD röntgade hundar ( eller ED som det heter nu ) 20 st 17 st = 0 (ua) 2 st = grad 1 1 st = grad 2 Antal ögonlysta hundar 20 st (varav 1 st med FCI nya ögonlysningsprotokoll ) 17 st UA 1 st = PHTVL/PHPV, grad 1 1 st = Främre Y-sömnskatarakt 1 st = Katarakt total RAS ( rasspecifika avelsstrategier) Avelskonferens Under hösten 2011 fanns en avelskonferens inplanerad. Lokal och föreläsare var bokade men intresset visade sig vara så dåligt att vi blev tvungna att ställa in konferensen. Avelstrategierna är inte reviderade men ny statistik samt ett dokument om den kommande revideringen har tagits fram och publicerades på hemsidan och i Bullen i början av 2011.

7 MH/MT I klubbens regi har det anordnats 2 st mentalbeskrivningar (MH) Totalt har 26 st Bouvierer testats med Känd mental status. Tävlingar och prov Bruks. Totalt 19 stycken starter under 2011 enligt följande: 1 hkl spår uppflyttad 4 lkl spår varav 3 ej godkända samt 1 godkänd 8 akl spår varav 5 godkända samt 3 uppflyttade 2 lkl sök varav 1 ej godkänd samt 1 uppflyttad 3 akl sök varav 2 godkända samt 1 uppflyttad 1 lkl bevakning uppflyttad Bästa resultat har Ray Johansen med Maldas Crocket. Flest starter har Christer Ljunggren med Maldas Acke med totalt 4 starter. Lydnad. Totalt 23 stycken starter under 2011 med följande fördelning: 3 stycken klass II med 3:e pris som bästa resultat 20 stycken klass I med 1:a pris och två LP1 som bästa resultat Flest antal starter på lydnadsprov har Rose-Marie Ohlson med Mazzametass Aston Kalle-ÄH med totalt 8 stycken starter. Sammantaget har utfallet blivit 7 stycken 1:a pris, 7 stycken 2:a pris, 6 stycken 3:e pris och 3 stycken 0 pris. Utöver detta har svenska Bouvierer gjort: 2 starter i agility hoppklass 1 2 starter i rallylydnad nybörjarklass 1 start i viltspår samt en Bouvier med godkänt behörighetsprov för IPO.

8 Riksmästerskap i Bruks Lördagen den 15 oktober deltog 10 stycken ekipage i årets Riksmästerskap i Bruks för Bouvier! Vårt RM hölls på Karlskogas Brukshundklubb. Nytt för i år var att ett spår om ca 400 meter och 4 stycken vinklar ingick i tävlingen. Domare var Gunnar Claesson och domarsekreterare var Emelie Jatko. Resultatlista från tävlingen: 1. Mona Borg med Joy 47,72p 2. Michel Virdeby med Isak 38,00p 3. Eva Hellström med Abbie 36,94p 4. Mona Nilsson med Loke 31,83p 5. June Jatko med Tova 29,38p 6. Anna Virdeby med Elvis 29,25p 7. Christer Ljunggren med Acke 28,44p 8. Pia Westergren-Löf med Wilda 28,00p 9. Ros-Marie Olsson med Pascal 24,88p 10. Sture Almquist med Vivivita 16,88p Utställningsverksamheten Rasspecialen, hölls på Kvarnberget i Degerfors den 12 juni och domare var Ms. Lee Nichols från England. Mycket glädjande var det 55 anmälda hundar. Alla resultat ligger ute på vår hemsida och har varit publicerade i Bullen. Totalt ställdes 54 Bouvierer ut på internationella utställningar och 120 stycken på nationella utställningar under PR och Information Klubben har också, tack vare medlemmar som ställt upp och jobbat, blivit representerad genom rastorgsmontrar på både MyDog i Göteborg och på Stora Stockholm. Gruppen som ansvarade för rasmontern på Stora Stockholm har bestått av Kerstin Braaf, Emma Sandqvist, Hans Swanström, Marie-Louise Kvarzell och Sture Almqvist. Gruppen som ansvarade för rasmontern på MyDog har bestått av Anna Blomqvist, Peter Dalmyr, Jessica Pehrsson och Anders Gustafsson.

9 Medlemsaktiviteter Läger Bouvierklubbens populära läger gick av stapeln helgen 2 juni -5 juni på Jägartorpet i Storfors. Det var 18 stycken deltagare som med mycket skratt kämpade med både lydnad, spår, sök och uppletande! June Jatko skötte kontakten med uthyrarna. De som behövde fick hjälp av Roina Torstenson med spårningen. Maten levererades av Barbro Olsson för att sedan serveras av lägerdeltagarna. På kvällarna samlades vi runt lägerelden för grill och mys. Förläggningen och markerna på Jägartorpet var mycket uppskattat. Vädret var toppen och flera var iväg och simmade med sina hundar. Lägret avslutades med tipspromenad och fina vinster skänktes av Nina Ottosson. Lokalträffar Lokalföreningen i Närke har hållit en vår träff och en höst träff ute på Frippebo i Örebro. Båda var mycket välbesökta med över 50 deltagare och uppskattade med föreläsning, lotterier, tipspromenad, lekar, grillning, hembakat kaffebröd, m.m. Under året har lokala kontaktombud funnits på följande platser: Närke Carina Gustavsson & Lisa Swanström Södermanland Gudrun Blomberg Västra Götaland Mona Borg, Anna Blomqvist & Peter Dalmyr Mellannorrland (Västernorrland, Jämtland) Helena Edén Norra Stockholm och Roslagen Annette Coll Nyberg Södra Stockholm Christer Ljunggren & Michel Virdeby Prylshopen Prylshopen har varit aktiv under året och funnits med på Årsmötet, Närkes lokalträffar, läger, Specialen och RM. Ansvarig har Pia Westergren Löf varit. Shopen finns även ute på hemsidan, men där har det endast varit 3 personer som beställt varor. Varuvärdet i Shopen redovisas i Bilaga 4. Ekonomi Klubbens ekonomi redovisas i en särskild rapport.

10 Medlemmar och avgifter Den 31 december 2011 var antalet medlemmar 157 st. Över den centrala avgiften som 2011 var 300 kr, har medlemsavgiften till Bouvierklubben varit 150 kr. På 2011 års årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften 1/ till 200 kronor över den centrala avgiften till SBK. Slutord Under 2011 anordnades en officiell utställning i klubbens regi, två stycken mentalbeskrivningar, ett riksmästerskap i Bruks och även ett träningsläger med god uppslutning. I samband med rasutsällningen i Degerfors hölls också ett medlemsmöte med 25 medlemmar närvarande. Klubben har varit representerad på MyDog i Göteborg i januari och på Stockholm Hundmässa i december med rasmontrar. De som ansvarade för båda montrarna gjorde som vanligt ett mycket gott jobb och intresset för rasen var stort. Arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna har fortsatt under året och uppföljningsarbetet sker kontinuerligt. RAS är ett viktigt dokument för klubben och skall fungera som riktlinje för vår framtida avel. Styrelsen hoppas på stor delaktighet i detta arbete från uppfödare och andra medlemmar för att få ett så levande RAS-dokument som möjligt. Tyvärr blev den avelskonferens som styrelsen planerat att hålla i Örebro under hösten inställd p.g.a. för dåligt intresse. Våra lokalområden har haft uppskattade aktiviteter under året och vi ser fram emot en fortsatt bra uppslutning på 2012 års träffar. Det finns många som jobbar för klubben, dels våra aktiva lokala kontaktpersoner som gör ett bra jobb för klubben, dels alla andra som jobbar mer i tysthet. Styrelsen vill ge alla ett stort tack för deras insats och hoppas att fler medlemmar vill arbeta för en positiv utveckling inom klubben.

11 För 2012 planerar styrelsen att som medlemsaktivitet kunna genomföra en kroppsvallardag. Vi undersöker också att i samarbete med någon lokalklubb genomföra ett MT/Korning. Vi utökar PR och infoverksamheten med att klubben även ska vara representerade med en monter då Bruks och IPO-SM hålls augusti i Axvall. Våra förhoppningar är att 2012 blir ett fortsatt bra år för klubben, där vi arbetar för öppenhet och samarbete och har det trevligt tillsammans med våra hundar. Styrelsen:

12

13 Aktivitet Datum/Omfattning Ansvarig

14 Vi har under de senaste åren sett att det hårdnat på marknaden avseende valpförsäljning. För att kunna visa Bouvieren som den bra och trevliga hund den är, måste vi inrikta vårt arbete på mycket information utåt om rasen. För detta arbete skall vi fortsätta representera klubben med rasmontrar på Stora Stockholm, My Dog samt, nytt för i år även på SM i Bruks och IPO. Vi måste också ha öppna diskussioner om vårt avelsarbete och fundera över hur vi skall nå våra uppsatta mål i de rasspecifika avelsstrategierna. För att kunna göra det så skall vi ordna rasklubbsträffar och delta i de centrala konferenser och utbildningar som anordnas För att kunna ha något att utvärdera så är det viktigt att jobba för att så många Bouvierer som möjligt blir MH-beskrivna, mentaltestade och exteriörbeskrivna. Vårt mål är att fortsätta anordna MHbeskrivningar i klubbens regi samt även vara till hjälp för uppfödarna med att anordna MH. Vi skall också jobba för att anordna mentaltester och exteriörbeskrivningar. Utställningar är också en viktig del i vårt ansvar. En officiell utställning skall anordnas varje år, och år 2012 är den planerad till den 2 juni i Degerfors. För att marknadsföra Bouvieren som en användbar tävlingshund och tjänstehund så skall vi anordna träningsläger och Riksmästerskap varje år. Våra lokalträffar är också bra arrangemang för att dela med sig av träningstips, sprida information om rasen, kunna diskutera avels- och uppfödarfrågor och inte minst bara umgås på ett trevligt och avslappnat sätt.

15 Styrelsens förslag Medlemsavgifter inför 2013 Styrelsen förslår Svenska Bouvierklubbens årsmöte att vår medlemsavgift, på 200 kronor över den centrala avgiften, för 2013 hålls oförändrad. Detta med anledning av den höjning som gjordes 1 januari Styrelsens förslag till röstning på inkommen motion 1. Många tycker det är trevligt att ha en medlemstidning att bläddra i. Det blir inte detsamma att läsa den på hemsidan. Alla har inte heller tillgång till dator. Styrelsen har begärt in offerter från 3 olika tryckerier. Vår redaktionsgrupp har i uppdrag att byta både format och tryckeri för att få ner tryckkostnaderna för att vi ska kunna behålla "Bullen". Styrelsen föreslår därför Svenska Bouvierklubbens årsmöte att avslå motion 1.

16

17 Bilaga 1. Inkommen motion 1.

18 Årets hundar 2011 Redovisas på mötet i särskild bilaga Årets pristagare av vandrings- och hederspris Redovisa på mötet i särskild bilaga.

19 Bilaga 4 Redovisning av Bouvier-shopens varuvärde Varuslag antal värde inpris värde utpris Nyckelband Keramikmugg Vikbar kåsa Stora vykort Bildekal Vinterkeps Affisch Spårpinnar Foto-tshirt T-shirt Pikétröja Summa varuvärde:

20 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Bullen, annonser 5 700, , ,00 190,0 % 3120 Valphänvisning 200,00 400,00 0, Kennelpresentation 0,00 200,00 0, Varor , , ,00 137,4 % 3140 Utställning, Vår , , ,00 122,2 % 3147 Kataloger 1 500,00 640,00 500,00 300,0 % 3150 RM 750,00 950, ,00 75,0 % 3151 RM,mat,fika 245,00 0,00 0, MT,anmälningsavgifter 0, , ,00 0,0 % 3170 MH 4 920, , ,00 70,3 % 3180 Läger,anmäl,avg , , ,00 166,2 % 3190 Exteriörbeskrivning,anmäl.avgift 0, , ,00 0,0 % 3610 Medlemsavgifter , , ,00 98,4 % 3710 Kommunala bidrag 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Nettoomsättning , , ,00 118,0 % Övriga rörelseintäkter 3910 medlemsvinst ,00 0, ,00 100,0 % S:a Övriga rörelseintäkter ,00 0, ,00 100,0 % S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 118,3 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp materiel och varor , , ,00 164,7 % 4120 Annonser -951, , ,00 63,5 % 4610 Medlemsavgifter , ,00-300,00 425,0 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 158,5 % Bruttovinst , , ,00 111,8 % Övriga externa kostnader 5930 Reklamtrycksaker 0, ,00 0, Läger övrigt -600,00 0,00 0, Läger,mat , , ,00 163,8 % 6005 Läger,stugor , , ,00 90,7 % 6110 Kontorsmaterial -789,50-256,60-200,00 394,7 % 6135 Webbshop 0, ,19 0, Bullen, Tryck , , ,00 79,7 % 6151 Bullen, Porto , , ,00 140,8 % 6190 Exteriör,arvoden 0,00-600,00-750,00 0,0 % 6191 Exteriör,reseersättningar 0,00-647,50-700,00 0,0 % 6210 Internet -804,60-279,00-300,00 268,2 % 6213 Årsmöte -822,00-670, ,00 82,2 % 6215 Konferenser, Kongresser, Externt , , ,00 74,4 % 6217 Kurser,aveloch hälsa ,00 0,00 0, Porto -212, ,50-700,00 30,3 % 6310 Företagsförsäkringar 0,00 0,00-700,00 0,0 % 6350 Stambokföringsavg ,00-640, ,00 117,9 % 6390 Övr kostnader 264,00-413,60 0, Styrelsemöte, Bilersättningar -666, , ,00 22,2 % 6411 Styrelsemöte, Övriga resor 0,00-993, ,00 0,0 % 6550 Utbildningssektorn 0,00 0, ,00 0,0 % 6552 RM + priser RM -90,00 0,00-300,00 30,0 % 6554 MH 0, ,00 0, Bankkostnader -466,50-475,50-500,00 93,3 % 6600 PR , , ,00 148,2 % 6601 Resor 0,00-962,00 0, Parkering -270, ,00-300,00 90,0 % 6691 Div,för dekoration,biljetter -438,70-909,00-500,00 87,7 % 6700 Utställning, Vår, Arvoden ,00 750,00-800,00 193,7 % 6701 Utställning, Vår, Resor , , ,00 152,0 % 6702 Utställning, Vår, Övernattning -990, , ,00 99,0 % 6703 Utställning, Vår, Priser , , ,00 95,5 % 6704 Utställning, Vår, Mat ,00-630, ,00 62,5 %

21 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg 6705 Utställning, Vår, Övrigt , , ,00 110,0 % 6707 Kataloger -500,00 0,00-750,00 66,7 % 6708 Hyra 0,00-790, ,00 0,0 % 6712 Utställning, Höst, Övernattning , ,00 0, Utställning, Höst, Mat -241,20 0,00 0, MH,beskrivare -500,00 0,00-500,00 100,0 % 6801 MH,reseersättningar -540,00 0, ,00 54,0 % 6802 MH,testledare -500,00 0,00-500,00 100,0 % 6803 MH,figurant -300,00 0,00-400,00 75,0 % 6804 Mh,mat funktionär -860,00 0,00-500,00 172,0 % 6805 MH,övrigakostnader -894,00 0, ,00 89,4 % 6820 MT,dommare 0,00-500,00-500,00 0,0 % 6821 MT,testledare 0,00-250,00-250,00 0,0 % 6822 MT,figurant 0,00-200,00-200,00 0,0 % 6824 MT,mat till figuranter 0,00-430,00-500,00 0,0 % 6825 MT,skott 0,00 0,00-100,00 0,0 % 6826 MT,reseersättningar 0,00-980, ,00 0,0 % 6827 MT.övrigakostnader 0,00-500,00-500,00 0,0 % 6890 MH, skott 0,00 0,00-100,00 0,0 % 6900 RM,dommare -250,00-250,00-250,00 100,0 % 6901 RM,reseersättning -333,00 0,00-300,00 111,0 % 6902 RM,tl 0,00 0,00-250,00 0,0 % 6904 RM,mat -270,00-264,30 0,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 87,4 % Personalkostnader 7000 Lokalombud,föreläsareoch dyligt 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Personalkostnader 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 95,4 % Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00-424,3 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00-424,3 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00-424,3 % Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8500 Avskrivningar -502,00-353,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -502,00-353,00 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -502,00-353,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00-410,9 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00-410,9 % Resultat före skatt , , ,00-410,9 % Beräknat resultat , , ,00-410,9 %

22 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier 6 367,50 0, , Ack avskrivn inventarier ,50 0, ,50 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 228, , ,00 S:a Fordringar 228, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 276,50 402,00 678, Postgiro , , ,67 S:a Kassa och bank , , ,17 S:a Omsättningstillgångar , , ,17 S:A TILLGÅNGAR , , ,17 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,30 S:a Eget kapital ,38 0, ,38 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 125,00 0,00 125,00 S:a Kortfristiga skulder 125,00 0,00 125,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,38 0, ,38 BERÄKNAT RESULTAT*** , , ,79

23

24

25

26

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2011 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2012 Inriktning

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2012 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2013 Inriktning

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2012 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2013 Inriktning

Läs mer

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB Inledningen av normalstadgar för lokalklubb beskriver de övergripande mål som gäller för Kennelklubbens medlemsorganisationer samt de uppgifter som Brukshundklubben

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK.

Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Styrelsemöte SASK 9/3 kl 10.30, Norrköpings BK. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang, (Towe Ekman, Lena Stanvik, endast närvarande

Läs mer

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Suppleant 1 Ulrika Wall Ami Hegardt Susanne Gehnich Marie Myklebust Ulrika Järvinen, avgått

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2015 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 16-02-16 20:15 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: A403 Resultatenhet:

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Styrelsemöte SASK 9/12 kl 19.00 via Skype.

Styrelsemöte SASK 9/12 kl 19.00 via Skype. Styrelsemöte SASK 9/12 kl 19.00 via Skype. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur Anmält förhinder: Emma Farhang, Jessica Nyström 116 Mötets

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 15 april 2016 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 8 november 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 14 december 2016 kl Plats: Humlevägen 29

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 14 december 2016 kl Plats: Humlevägen 29 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 14 december 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Förslag till avgifter Budget Uppföljning RAS Svenska Rasklubben för Bracco Italiano

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2011

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2011 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2011 FÖR BODENS KONSTGILLE Styrelsen för Bodens konstgille presenterar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har bestått av: Ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015.

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015. Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015. Uppföljningen är gjord under Norra Smålands scoutdistrikts distriktsstämma 2015-03-07. Enligt distriktets verksamhetsplan 2014-2015 skall det

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2015-03-15, 13.00-14.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Nicklas Tjäder (NT) Kerstin Stenholm (KS) Anna

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 11/8 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur, Emma Farhang 51 Mötets öppnade Jeanette

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson Protokoll Styrelsemöte SASK 28 oktober, Skype-möte Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson Anmäld frånvaro: Emma Farhang, Linda Jonsson 104 Mötets öppnande

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 6 Datum: 2010-08-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Norrtälje Släktforskarförening Box 280, 761 23 NORRTÄLJE Verksamhetsberättelse för år 2014 Under föreningens 35e verksamhetsår har nedanstående medlemmar tjänstgjort i föreningen Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning för. Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Värmdö Ridklubb Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 Underskrifter 7 Värmdö Ridklubb

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte Kopparbo 2014-07-12 Närvarande: Pia Vevle, ordförande Hans Gunnarsson, vice ordförande Kerstin Petersson, ledamot Annika Holmgren, ledamot

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Styrelsemöte SASK 11/10 2015

Styrelsemöte SASK 11/10 2015 Styrelsemöte SASK 11/10 2015 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Cari Hansson, Christina Holmqvist, Emma Farhang, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus Frånvarande:

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR 738200-4286. Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING FÖR SIBBHULTS FOLKETS HUSFÖRENING UPA 738200-4286 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer