VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011"

Transkript

1

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Svenska Bouvier des Flandresklubben får härmed avge följande redogörelse för verksamheten under tiden 1/1 31/ Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har under året haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten, samt ett protokollfört medlemsmöte i anslutning till specialutställningen i Degerfors. Årsmöte Årsmötet hölls i Örebro den 5 mars Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning har under 2011 sett ut på följande sätt: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleanter Lars Eriksson Annette Coll Nyberg Pia Westergren Löf Mona Nilsson Barbro Fritz Annette Månsson Lisa Swanström Jan Wikström Hans Swanström Anna Virdeby

4 Övriga förtroendevalda under 2011 Revisorer Revisorsuppleant Valberedning Suppleant Ombud till SBK kongress Suppleant Margareta Andersson Gun Landhagen Sverker Gustavsson L-O Johansson Sture Almquist, sammankallande Peter Dalmyr Karl-Inge Johansson Jessica Perhsson Lars Eriksson Annette Coll Nyberg Verksamhetsområden Medlemsaktiviteter Lokalombudsansvarig Information/ PR, konferenser Tävlingar och prov Mental och utbildning funktionärer Lydnads, bruks och tjänstehund samt utbildning ekipage Utställning Avel Rasspecifika avelsstrategier och hälsofrågor Valphänvisning/Rasinformatör Sammankallande Beth Lundmark Sammankallande Lisa Swanström Sammankallande June Jatko Sammankallande Mona Borg Sammankallande Barbro Olsson och Annette Coll Nyberg Sammankallande Barbro Olsson Annette Månsson, Anna Virdeby, Mona Nilsson Sammankallande Mona Borg Redaktionsgrupp för Bullen: Anneli Strid, Marianne Strid och Kristina Högblad Webmaster: Peter Dalmyr med back-up av Anna Virdeby Ansvarig utgivare: Ordförande Lars Eriksson

5 Verksamhetsåret 2011 Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt arbetet enligt Svenska Brukshundklubbens modell för målstyrning. Tyngdpunkterna i arbetet har varit ekonomin, medlemsvärvning samt information om och öka intresset för vår ras. Klubben har representerats genom ledamöter från styrelsen på olika konferenser i SBKs regi. Styrelsens ledamöter har också vidareutbildats. För att få en mer användarvänlig och överskådlig hemsida har en ny sådan arbetats fram, med samma adress som tidigare: I våra stadgar står att vår uppgift är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt. Vi ska ha hundar i människans tjänst Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar. Vi ska öka vår kunskap om hund Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen. Vi ska vara en aktiv organisation Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning för hundens bästa i samhället.

6 Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i uppgiften. Rasklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda mål. För att kunna arbeta målstyrt skall man kunna definiera olika syften med vår verksamhet, vilken inriktning vi skall ha på våra mål för att fullfölja våra syften, vilka medel vi skall använda för att jobba mot målen, definiera vilket verksamhetsområde som har ansvaret samt beskriva nyttan med syftet. Detta är ett sätt att arbeta som inte sker över en natt men arbetet är påbörjat i och med att vi skapat verksamhetsområdena. Våra verksamhetsområden Avel och hälsa Valpar 2 kullar har fötts som har uppfyllt kriterierna för valphänvisning. Totalt har 65 Bouviervalpar registrerats hos SKK. Hälsostatistik för våra Bouvierer Antal HD röntgade hundar st 12 st = A 6 st = B 6 st = C Antal AD röntgade hundar ( eller ED som det heter nu ) 20 st 17 st = 0 (ua) 2 st = grad 1 1 st = grad 2 Antal ögonlysta hundar 20 st (varav 1 st med FCI nya ögonlysningsprotokoll ) 17 st UA 1 st = PHTVL/PHPV, grad 1 1 st = Främre Y-sömnskatarakt 1 st = Katarakt total RAS ( rasspecifika avelsstrategier) Avelskonferens Under hösten 2011 fanns en avelskonferens inplanerad. Lokal och föreläsare var bokade men intresset visade sig vara så dåligt att vi blev tvungna att ställa in konferensen. Avelstrategierna är inte reviderade men ny statistik samt ett dokument om den kommande revideringen har tagits fram och publicerades på hemsidan och i Bullen i början av 2011.

7 MH/MT I klubbens regi har det anordnats 2 st mentalbeskrivningar (MH) Totalt har 26 st Bouvierer testats med Känd mental status. Tävlingar och prov Bruks. Totalt 19 stycken starter under 2011 enligt följande: 1 hkl spår uppflyttad 4 lkl spår varav 3 ej godkända samt 1 godkänd 8 akl spår varav 5 godkända samt 3 uppflyttade 2 lkl sök varav 1 ej godkänd samt 1 uppflyttad 3 akl sök varav 2 godkända samt 1 uppflyttad 1 lkl bevakning uppflyttad Bästa resultat har Ray Johansen med Maldas Crocket. Flest starter har Christer Ljunggren med Maldas Acke med totalt 4 starter. Lydnad. Totalt 23 stycken starter under 2011 med följande fördelning: 3 stycken klass II med 3:e pris som bästa resultat 20 stycken klass I med 1:a pris och två LP1 som bästa resultat Flest antal starter på lydnadsprov har Rose-Marie Ohlson med Mazzametass Aston Kalle-ÄH med totalt 8 stycken starter. Sammantaget har utfallet blivit 7 stycken 1:a pris, 7 stycken 2:a pris, 6 stycken 3:e pris och 3 stycken 0 pris. Utöver detta har svenska Bouvierer gjort: 2 starter i agility hoppklass 1 2 starter i rallylydnad nybörjarklass 1 start i viltspår samt en Bouvier med godkänt behörighetsprov för IPO.

8 Riksmästerskap i Bruks Lördagen den 15 oktober deltog 10 stycken ekipage i årets Riksmästerskap i Bruks för Bouvier! Vårt RM hölls på Karlskogas Brukshundklubb. Nytt för i år var att ett spår om ca 400 meter och 4 stycken vinklar ingick i tävlingen. Domare var Gunnar Claesson och domarsekreterare var Emelie Jatko. Resultatlista från tävlingen: 1. Mona Borg med Joy 47,72p 2. Michel Virdeby med Isak 38,00p 3. Eva Hellström med Abbie 36,94p 4. Mona Nilsson med Loke 31,83p 5. June Jatko med Tova 29,38p 6. Anna Virdeby med Elvis 29,25p 7. Christer Ljunggren med Acke 28,44p 8. Pia Westergren-Löf med Wilda 28,00p 9. Ros-Marie Olsson med Pascal 24,88p 10. Sture Almquist med Vivivita 16,88p Utställningsverksamheten Rasspecialen, hölls på Kvarnberget i Degerfors den 12 juni och domare var Ms. Lee Nichols från England. Mycket glädjande var det 55 anmälda hundar. Alla resultat ligger ute på vår hemsida och har varit publicerade i Bullen. Totalt ställdes 54 Bouvierer ut på internationella utställningar och 120 stycken på nationella utställningar under PR och Information Klubben har också, tack vare medlemmar som ställt upp och jobbat, blivit representerad genom rastorgsmontrar på både MyDog i Göteborg och på Stora Stockholm. Gruppen som ansvarade för rasmontern på Stora Stockholm har bestått av Kerstin Braaf, Emma Sandqvist, Hans Swanström, Marie-Louise Kvarzell och Sture Almqvist. Gruppen som ansvarade för rasmontern på MyDog har bestått av Anna Blomqvist, Peter Dalmyr, Jessica Pehrsson och Anders Gustafsson.

9 Medlemsaktiviteter Läger Bouvierklubbens populära läger gick av stapeln helgen 2 juni -5 juni på Jägartorpet i Storfors. Det var 18 stycken deltagare som med mycket skratt kämpade med både lydnad, spår, sök och uppletande! June Jatko skötte kontakten med uthyrarna. De som behövde fick hjälp av Roina Torstenson med spårningen. Maten levererades av Barbro Olsson för att sedan serveras av lägerdeltagarna. På kvällarna samlades vi runt lägerelden för grill och mys. Förläggningen och markerna på Jägartorpet var mycket uppskattat. Vädret var toppen och flera var iväg och simmade med sina hundar. Lägret avslutades med tipspromenad och fina vinster skänktes av Nina Ottosson. Lokalträffar Lokalföreningen i Närke har hållit en vår träff och en höst träff ute på Frippebo i Örebro. Båda var mycket välbesökta med över 50 deltagare och uppskattade med föreläsning, lotterier, tipspromenad, lekar, grillning, hembakat kaffebröd, m.m. Under året har lokala kontaktombud funnits på följande platser: Närke Carina Gustavsson & Lisa Swanström Södermanland Gudrun Blomberg Västra Götaland Mona Borg, Anna Blomqvist & Peter Dalmyr Mellannorrland (Västernorrland, Jämtland) Helena Edén Norra Stockholm och Roslagen Annette Coll Nyberg Södra Stockholm Christer Ljunggren & Michel Virdeby Prylshopen Prylshopen har varit aktiv under året och funnits med på Årsmötet, Närkes lokalträffar, läger, Specialen och RM. Ansvarig har Pia Westergren Löf varit. Shopen finns även ute på hemsidan, men där har det endast varit 3 personer som beställt varor. Varuvärdet i Shopen redovisas i Bilaga 4. Ekonomi Klubbens ekonomi redovisas i en särskild rapport.

10 Medlemmar och avgifter Den 31 december 2011 var antalet medlemmar 157 st. Över den centrala avgiften som 2011 var 300 kr, har medlemsavgiften till Bouvierklubben varit 150 kr. På 2011 års årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften 1/ till 200 kronor över den centrala avgiften till SBK. Slutord Under 2011 anordnades en officiell utställning i klubbens regi, två stycken mentalbeskrivningar, ett riksmästerskap i Bruks och även ett träningsläger med god uppslutning. I samband med rasutsällningen i Degerfors hölls också ett medlemsmöte med 25 medlemmar närvarande. Klubben har varit representerad på MyDog i Göteborg i januari och på Stockholm Hundmässa i december med rasmontrar. De som ansvarade för båda montrarna gjorde som vanligt ett mycket gott jobb och intresset för rasen var stort. Arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna har fortsatt under året och uppföljningsarbetet sker kontinuerligt. RAS är ett viktigt dokument för klubben och skall fungera som riktlinje för vår framtida avel. Styrelsen hoppas på stor delaktighet i detta arbete från uppfödare och andra medlemmar för att få ett så levande RAS-dokument som möjligt. Tyvärr blev den avelskonferens som styrelsen planerat att hålla i Örebro under hösten inställd p.g.a. för dåligt intresse. Våra lokalområden har haft uppskattade aktiviteter under året och vi ser fram emot en fortsatt bra uppslutning på 2012 års träffar. Det finns många som jobbar för klubben, dels våra aktiva lokala kontaktpersoner som gör ett bra jobb för klubben, dels alla andra som jobbar mer i tysthet. Styrelsen vill ge alla ett stort tack för deras insats och hoppas att fler medlemmar vill arbeta för en positiv utveckling inom klubben.

11 För 2012 planerar styrelsen att som medlemsaktivitet kunna genomföra en kroppsvallardag. Vi undersöker också att i samarbete med någon lokalklubb genomföra ett MT/Korning. Vi utökar PR och infoverksamheten med att klubben även ska vara representerade med en monter då Bruks och IPO-SM hålls augusti i Axvall. Våra förhoppningar är att 2012 blir ett fortsatt bra år för klubben, där vi arbetar för öppenhet och samarbete och har det trevligt tillsammans med våra hundar. Styrelsen:

12

13 Aktivitet Datum/Omfattning Ansvarig

14 Vi har under de senaste åren sett att det hårdnat på marknaden avseende valpförsäljning. För att kunna visa Bouvieren som den bra och trevliga hund den är, måste vi inrikta vårt arbete på mycket information utåt om rasen. För detta arbete skall vi fortsätta representera klubben med rasmontrar på Stora Stockholm, My Dog samt, nytt för i år även på SM i Bruks och IPO. Vi måste också ha öppna diskussioner om vårt avelsarbete och fundera över hur vi skall nå våra uppsatta mål i de rasspecifika avelsstrategierna. För att kunna göra det så skall vi ordna rasklubbsträffar och delta i de centrala konferenser och utbildningar som anordnas För att kunna ha något att utvärdera så är det viktigt att jobba för att så många Bouvierer som möjligt blir MH-beskrivna, mentaltestade och exteriörbeskrivna. Vårt mål är att fortsätta anordna MHbeskrivningar i klubbens regi samt även vara till hjälp för uppfödarna med att anordna MH. Vi skall också jobba för att anordna mentaltester och exteriörbeskrivningar. Utställningar är också en viktig del i vårt ansvar. En officiell utställning skall anordnas varje år, och år 2012 är den planerad till den 2 juni i Degerfors. För att marknadsföra Bouvieren som en användbar tävlingshund och tjänstehund så skall vi anordna träningsläger och Riksmästerskap varje år. Våra lokalträffar är också bra arrangemang för att dela med sig av träningstips, sprida information om rasen, kunna diskutera avels- och uppfödarfrågor och inte minst bara umgås på ett trevligt och avslappnat sätt.

15 Styrelsens förslag Medlemsavgifter inför 2013 Styrelsen förslår Svenska Bouvierklubbens årsmöte att vår medlemsavgift, på 200 kronor över den centrala avgiften, för 2013 hålls oförändrad. Detta med anledning av den höjning som gjordes 1 januari Styrelsens förslag till röstning på inkommen motion 1. Många tycker det är trevligt att ha en medlemstidning att bläddra i. Det blir inte detsamma att läsa den på hemsidan. Alla har inte heller tillgång till dator. Styrelsen har begärt in offerter från 3 olika tryckerier. Vår redaktionsgrupp har i uppdrag att byta både format och tryckeri för att få ner tryckkostnaderna för att vi ska kunna behålla "Bullen". Styrelsen föreslår därför Svenska Bouvierklubbens årsmöte att avslå motion 1.

16

17 Bilaga 1. Inkommen motion 1.

18 Årets hundar 2011 Redovisas på mötet i särskild bilaga Årets pristagare av vandrings- och hederspris Redovisa på mötet i särskild bilaga.

19 Bilaga 4 Redovisning av Bouvier-shopens varuvärde Varuslag antal värde inpris värde utpris Nyckelband Keramikmugg Vikbar kåsa Stora vykort Bildekal Vinterkeps Affisch Spårpinnar Foto-tshirt T-shirt Pikétröja Summa varuvärde:

20 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Bullen, annonser 5 700, , ,00 190,0 % 3120 Valphänvisning 200,00 400,00 0, Kennelpresentation 0,00 200,00 0, Varor , , ,00 137,4 % 3140 Utställning, Vår , , ,00 122,2 % 3147 Kataloger 1 500,00 640,00 500,00 300,0 % 3150 RM 750,00 950, ,00 75,0 % 3151 RM,mat,fika 245,00 0,00 0, MT,anmälningsavgifter 0, , ,00 0,0 % 3170 MH 4 920, , ,00 70,3 % 3180 Läger,anmäl,avg , , ,00 166,2 % 3190 Exteriörbeskrivning,anmäl.avgift 0, , ,00 0,0 % 3610 Medlemsavgifter , , ,00 98,4 % 3710 Kommunala bidrag 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Nettoomsättning , , ,00 118,0 % Övriga rörelseintäkter 3910 medlemsvinst ,00 0, ,00 100,0 % S:a Övriga rörelseintäkter ,00 0, ,00 100,0 % S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 118,3 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp materiel och varor , , ,00 164,7 % 4120 Annonser -951, , ,00 63,5 % 4610 Medlemsavgifter , ,00-300,00 425,0 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 158,5 % Bruttovinst , , ,00 111,8 % Övriga externa kostnader 5930 Reklamtrycksaker 0, ,00 0, Läger övrigt -600,00 0,00 0, Läger,mat , , ,00 163,8 % 6005 Läger,stugor , , ,00 90,7 % 6110 Kontorsmaterial -789,50-256,60-200,00 394,7 % 6135 Webbshop 0, ,19 0, Bullen, Tryck , , ,00 79,7 % 6151 Bullen, Porto , , ,00 140,8 % 6190 Exteriör,arvoden 0,00-600,00-750,00 0,0 % 6191 Exteriör,reseersättningar 0,00-647,50-700,00 0,0 % 6210 Internet -804,60-279,00-300,00 268,2 % 6213 Årsmöte -822,00-670, ,00 82,2 % 6215 Konferenser, Kongresser, Externt , , ,00 74,4 % 6217 Kurser,aveloch hälsa ,00 0,00 0, Porto -212, ,50-700,00 30,3 % 6310 Företagsförsäkringar 0,00 0,00-700,00 0,0 % 6350 Stambokföringsavg ,00-640, ,00 117,9 % 6390 Övr kostnader 264,00-413,60 0, Styrelsemöte, Bilersättningar -666, , ,00 22,2 % 6411 Styrelsemöte, Övriga resor 0,00-993, ,00 0,0 % 6550 Utbildningssektorn 0,00 0, ,00 0,0 % 6552 RM + priser RM -90,00 0,00-300,00 30,0 % 6554 MH 0, ,00 0, Bankkostnader -466,50-475,50-500,00 93,3 % 6600 PR , , ,00 148,2 % 6601 Resor 0,00-962,00 0, Parkering -270, ,00-300,00 90,0 % 6691 Div,för dekoration,biljetter -438,70-909,00-500,00 87,7 % 6700 Utställning, Vår, Arvoden ,00 750,00-800,00 193,7 % 6701 Utställning, Vår, Resor , , ,00 152,0 % 6702 Utställning, Vår, Övernattning -990, , ,00 99,0 % 6703 Utställning, Vår, Priser , , ,00 95,5 % 6704 Utställning, Vår, Mat ,00-630, ,00 62,5 %

21 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ackumulerat Tot fg år Årsbudget Ack/årsbudg 6705 Utställning, Vår, Övrigt , , ,00 110,0 % 6707 Kataloger -500,00 0,00-750,00 66,7 % 6708 Hyra 0,00-790, ,00 0,0 % 6712 Utställning, Höst, Övernattning , ,00 0, Utställning, Höst, Mat -241,20 0,00 0, MH,beskrivare -500,00 0,00-500,00 100,0 % 6801 MH,reseersättningar -540,00 0, ,00 54,0 % 6802 MH,testledare -500,00 0,00-500,00 100,0 % 6803 MH,figurant -300,00 0,00-400,00 75,0 % 6804 Mh,mat funktionär -860,00 0,00-500,00 172,0 % 6805 MH,övrigakostnader -894,00 0, ,00 89,4 % 6820 MT,dommare 0,00-500,00-500,00 0,0 % 6821 MT,testledare 0,00-250,00-250,00 0,0 % 6822 MT,figurant 0,00-200,00-200,00 0,0 % 6824 MT,mat till figuranter 0,00-430,00-500,00 0,0 % 6825 MT,skott 0,00 0,00-100,00 0,0 % 6826 MT,reseersättningar 0,00-980, ,00 0,0 % 6827 MT.övrigakostnader 0,00-500,00-500,00 0,0 % 6890 MH, skott 0,00 0,00-100,00 0,0 % 6900 RM,dommare -250,00-250,00-250,00 100,0 % 6901 RM,reseersättning -333,00 0,00-300,00 111,0 % 6902 RM,tl 0,00 0,00-250,00 0,0 % 6904 RM,mat -270,00-264,30 0,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 87,4 % Personalkostnader 7000 Lokalombud,föreläsareoch dyligt 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Personalkostnader 0,00 0, ,00 0,0 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 95,4 % Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00-424,3 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00-424,3 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00-424,3 % Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8500 Avskrivningar -502,00-353,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -502,00-353,00 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -502,00-353,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00-410,9 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00-410,9 % Resultat före skatt , , ,00-410,9 % Beräknat resultat , , ,00-410,9 %

22 Svenska Bouvier des Flandres klubben Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: A117 Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier 6 367,50 0, , Ack avskrivn inventarier ,50 0, ,50 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 228, , ,00 S:a Fordringar 228, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 276,50 402,00 678, Postgiro , , ,67 S:a Kassa och bank , , ,17 S:a Omsättningstillgångar , , ,17 S:A TILLGÅNGAR , , ,17 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , ,30 S:a Eget kapital ,38 0, ,38 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 125,00 0,00 125,00 S:a Kortfristiga skulder 125,00 0,00 125,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,38 0, ,38 BERÄKNAT RESULTAT*** , , ,79

23

24

25

26

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2012... 4-21

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2014 BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna RAS Uppföljning BRUKSARBETE Hur är det att

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2014 UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Om MH och MI VP & HP Presentation

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011. Tid: Kl 19.00 Plats: Klubbstugan Närvarande: Patrik Gunnarsson ordförande Lars Magnusson vice ordf. Annette Ståhl sekreterare Peter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer