FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 2013. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING"

Transkript

1

2 2 FÖRENING FALKENBERG HJÄRTLUNG VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Marinette Pettersson ordf. Valberedning. Stig Robertsson v. ordf. Rolf Persson ordf. Jan-Bertil Carlsson kassör/registeransvarig. Gun Grundell ordinarie Ronny Grundell sekreterare Assar Johansson ersättare Lennart Fast ledamot Repr. i Kommunala Ersättare: Handikapprådets Referensgrupp Laila Persson Rolf Persson Mette Andersson Studieorganisatör Ersättare: Margareta Nilsson Lennart Fast Revisorer: Repr. i Länsföreningen: Torgny Andersson Ordf. Marinette Pettersson Arnold Engelsson Ledamot: Stig Robertsson Revisorssuppleanter Valberedningen Ove Johansson Assar Johansson Marknadsansvarig/ Registeransvarig Erling Andersson Jan-Bertil Carlsson Program och fest/resekommittén: D-HLR- ansvarig: Harriet Stenberg (sammankallande) Marinette Pettersson Sonja Landström Föreningens Eftervårdsombud Marinette Pettersson Monica Löfgren hjärta Berith Johansson Stig Robertsson, hjärta Jan-Bertil Carlsson Harriet Stenberg, lunga Inga Anberg, lunga FÖRENINGENS VERKSAMHET Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. Därutöver har AU sammanträtt efter behov. Föreningen är medlem i Boulealliansen och representerad i dess styrelse. En kommitté för Boule och en Program rese och festkommitté har varit aktiva under året. Öppet Hus under vår och höst. Fyra Öppet hus för nya medlemmar under året. Medlemmarna har varit samlade till allmänna möten fyra gånger, utöver detta har föreningen anordnat resor och andra träffar som redovisas här nedan. Medlemsstatistiken visar att vi, vid årsskiftet , har 426 medlemmar varav 1 st. är hedersmedlem i Riksförbundet och 2 st. i Föreningen.

3 3 MEDLEMSMÖTEN Årsmötet hölls den 27 februari i Kyrkans Hus, Falkenberg. Ca 87 medlemmar var närvarande. Årsmötesförhandlingar leddes i av Lennart Persson och sekr. Ronny Grundell. Före kaffepaus med smörgås och kaka, hölls ett mycket uppskattat föredrag av Martha Ehlin från organisationen MOD (Mer Organ Donation). Avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor av ordförande Marinette Pettersson. Årsmötet avslutades med lottdragning. Vårutflykt med information till Limmared och Glasets Hus den 21 maj. Vi var 36 deltagare som åkte till Glasbruket i Limmared. Färden gick via väg 154 med kort stopp på Överlida hotell för förmiddagsfika. Därefter vidare över Svenljunga, Limmared över Påbo. Väl framme vid Glasets Hus blev vi mottagna av deras guide som berättade om glasbrukets historia och fick se hur det gick till med glasblåsning. Vägen hem gick via Hallands vackraste väg utmed Ätran. Ordf. tackade Asige Buss med Bengt vid ratten och vi var tillbaka i Falkenberg vid 18-tiden. Medlemsträff den 21 augusti i Kyrkans Hus Kvällen började med att ordf. Marinette Pettersson hälsade välkommen till Ostmästare Bengt Bengtsson f.d. Kvibille Ost, som berättade om osttillverkningen i Kvibille förr och nu för 74 intresserade åhörare. Därefter serverades kaffe och smörgås med kaka från föreningens egna kök och bageri. Kvällen avslutades med dragning på vårt lotteri. Medlemsträff den 30 oktober i Kyrkans Hus Ordf. Marinette Pettersson öppnade mötet och hälsade 104 medlemmar och föreläsare Mats Dahlbom välkomna. Mats berättade om Medeltid vid Ätran och därefter underhöll Hallands Fläder med allsång på Evert Taube och Cornelis melodier. Kvällen avslutades med kaffe, smörgås och kaka och därefter sedvanlig lottdragning, allt under gemytlig samvaro. ÖVRIG VERKSAMHET, CIRKLAR OCH KURSER. Funkionärsträff den 30 januari på Laxbutiken, Heberg för styrelsen och medlemmar som arbetar aktivt i föreningen. Marinette gick igenom 2012 års verksamhet. och konstaterade att årets verksamheter varit mycket livliga och många medlemmar har deltagit. Visade förslag till Verksamhetsplan för år Jan-Bertil redovisade balans och resultatrapport för år Därvid konstaterades att verksamheten gått med ett överskott på ,67 kr. Balansräkningen visar fortfarande ett stort överskott, varför föreningens ekonomi kan anses stark. Vidare visades förslag till ekonomiska verksamheter för år funktionärer deltog. Marinette avslutade mötet samt bjöd in till en enkel måltid.

4 4 Medlemsvärvning En medlemsvärvningskampanj har genomförts med resultat att 36 nya medlemmar har tillkommit. Öppet Hus 289 personer besökte oss under året på Öppet Hus har anordnats vid ett flertal tillfällen under året. Medlemmarna och allmänheten har då kunnat komma in på en kopp kaffe, bese lokalen samt få information och småprata med varandra. Ett skönt avbrott när man är och handlar på stan. Den 15 februari fanns årsmöteshandlingarna för granskning. Dessutom har öppet hus hållits vid fyra tillfällen under året för 27 nya medlemmar, där de fått se föreningslokalen, samt erhållit information om hur föreningens arbete bedrivs. Luciadagen kom 26 medlemmar på besök till lokalen. Hjärt- och Lungräddning. Utbildning i D-HLR 16 st. medlemmar samt 26 st. övriga har genomgått utbildning under Marinette Petterssons, Lisbeth Fasts, Monica och Bo Löfgrens ledning. Mycket uppskattat och behövande. KOL-dagen den 20 nov Föreningen uppmärksammade Internationella KOL-dagen den 20 nov. mellan kl på Kuben i Falkenbergs Stadshus. Det var cirka 36 personer som testade sina lungor. Anette Zakrisson från Lurentiuskliniken skötte Sperometritest och informerade de som hade lite sämre värde. Vidare bjöds det på förfriskningar och frukt Det var en givande dag. Lördagen 12 okt var Internationella donationsdagen. De flesta i styrelsen hade samlats för att dela ut information om organdonation på Gekås i Ullared. Det delades ut cirka 700 donationskort till varuhusbesökarna. Datakurs ABF. hade under våren 13 deltagare och på hösten 11 deltagare under ledning Gun och Ronny Grundell. Cirkel Uppdatera dina trafikkunskaper Bilskolan under våren har engagerat 8 medlemmar. Priffespel i Föreninglokalen har 24 st. medlemmar deltaget under året.

5 5 MOTIONSVERKSAMHET Golvgymnastik i Gymnasiehallen Under vår och höst har 39 st. medlemmar deltagit. Gymnastiken är en viktig del i vår Hjärt & Lungskola. Ledare under året. Ingela Walldén, Siv Salomonsson och Anita Larsson. Sittgymnastik Sittgymnastik på Floragården för dem som har svårt att deltaga i den vanliga gymnastiken. 40 st. deltagare under våren och höst Ledare är Inga Anberg och Stig Robertsson. Vattengymnastik Vattengymnastiken i Klitterbadet och Vårdcentralen är uppskattat av medlemmarna. 76 säsongskort har varit uppdelade i två grupper varje onsdag. Siv och Anita och Lisbeth och Lennart har varit ledare Vårdcentralens grupp måndagar har letts av Ingela och Leila. Boule. Måndagar kl och torsdagar kl Kontaktperson och instruktör i Boulkommittén är Rune Johansson. Ca 80 medlemmar har deltagit i seriespel i Falkenberg. I augusti deltog 24 lag från föreningen i bouleturneringen Sydvästen i Halmstad. Promenader Efter det att gymnastiken avslutats för vårsäsongen har vi träffats 6 onsdagar och haft kvällspromenader till olika mål. Promenaderna samlade 148 medlemmar totalt under ledning av Marinette Pettersson och Berith Johansson med stöd från Erland och Rune. Promenaderna gick på olika platser i kommunen. Samtliga träffar avslutades med korvgrillning, dryck och kaffe under gemytlig samvaro.

6 6 RESOR/ARRANGEMANG En rese- och festkommitté, bestående av Harriet Stenberg, sammankallande, Marinette Pettersson, Berith Johansson, Sonja Landström och Jan-Bertil Carlsson har varit verksamma under året. Göteborgs Stadsteater fredagen den 15 mars deltog 50 deltagare För att titta på Komedin av Carin Mannheim i sista minuten en trevlig föreställning Det serverades kaffe och landgång med kaka som smakade bra Ost, choklad och vinprovning 20 mars Hemvärnsgården Gunnel Johansson ledde arrangemanget 25 medlemmar hade en mycket trevlig kväll Den 28 maj bjöd föreningen sina + 85-åriga på en resa. Vi var 49 st. med ledsagare som avnjöt en trevlig eftermiddag med lunch på Laxbutiken i Heberg. Därefter tog bussen oss på en liten rundtur till Falkenbergs ytterområde under guideledning av Arne Johansson. Tack Asige Buss. Skaldjurskryss den 28 augusti i Göteborg 42 deltagare deltog i en resa till Göteborg för att deltaga i en båtrundtur och käka skaldjur och lyssna på show under rundturen med M/S Trubaduren. Öl provning på Carlsberg (Falken) 9 okt 23 medlemmar hade samlats för att informeras om öltillverkningen på Carlsberg Luciafest 1 dec kl Den sedvanliga luciafesten anordnades i Kyrkans Hus. 103 medlemmar hade mött upp. Antiqviteterna svarade för underhållningen innan Årets lucia med tärnor gästade oss, och bidrog till den traditionella julstämningen. Som vanligt hade vi ett lotteri där medlemmar och sponsorer skänkt priser. För dessa gåvor vill styrelsen rikta ett varmt tack. Kaffe, lussekatt och pepparkaka serverades. Julallsång den 15 dec i Falkhallen med Bo & Mats med flera artister besökte 42 medlemmar Blackboxen v. Mycket bra underhållning och bra platser.

7 7 REPRESENTATION Marinette Pettersson och Stig Robertsson har representerat lokalföreningen i Länsföreningens styrelse. Ove Johansson har varit sammankallande i valberedningen, samt Marinette Pettersson D-HLR länsansvarig. Jan-Bertil Carlsson är register- och marknadsansvarig inom Länsföreningen Och sköter även föreningarnas webbsida. Jan-Bertil Carlsson har deltagit som kursledare för medlemsregistret och webbutbildning i Riksförbundet. Rolf Persson har representerat föreningen vid KHRR:s (Kommunala handikapprådets referensgrupps) möten med Lennart Fast som ersättare. Föreningen är representerad i Medicinklinikens Halmstad Sjukhus Patient- och Närståenderådet när dessa haft information två träffar om året Vidare är Lennart Fast representerad i Patient- och Närståenderådets Referensgrupp.

8 8 EKONOMI Vi har under det gångna året, med tacksamhet mottagit gåvor och bidrag, företag har sponsrat vår förening som gjort det lättare att bedriva vår verksamhet. Föreningens ekonomi är stabil, vilket framgår av den bifogade resultat- och balansräkningen, samt revisorernas berättelse. Ett stort tack till alla som på olika sätt stödjer vår verksamhet. Och hjälper oss att hjälpa. SLUTORD Styrelsen tackar för visat förtroende under det gångna året och hoppas att vårt arbete har varit till gagn för våra medlemmar. Vi tackar alla medlemmar som har varit oss behjälpliga att genomföra våra aktiviteter. Med dessa slutord ställer vi härmed våra platser till årsmötets förfogande. Falkenberg

9 9 Föreningen Falkenberg HjärtLung Sida: 1 Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar Balansrapport Utskrivet: Preliminär Senaste vernr: A363 Ing balans Period Utg. balans 1710 Förutbetalda Hyreskostnader 2 685,00-8, , Fordran Kommunalt bidrag 0, , ,00 S:a Fordringar 2 685, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 253,00-100,00 153, Bank , ,70 838, Placerings konto Företag , , , Fasträntekonto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,47 S:a Omsättningstillgångar , , ,47 S: A TILLGÅNGAR , , ,47 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2090 Fritt Eget Kapital , , , Årets resultat , , ,18 S:a Eget kapital , , ,47 Kortfristiga skulder 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 0, , , Förutbetalda medlemsavgifter , ,00 0, Förutbetalt kommunalt bidrag , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S: A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,47 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

10 10 Föreningen Falkenberg HjärtLung Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A363 Resultatenhet: Hela företaget Period: Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Perioden 3010 Minnesgåvor , Gåvor 1 300, Bidrag , Medlemsavgifter , Deltagaravgifter Motionsverksamhet , Deltagare Arrangemang , Deltagare möte, årsmöte , Hjärt & Lungskola n 6 000, Övriga deltagaravgifter, intäkter, , Sponsring ,00 S:a Nettoomsättning ,00 S:a Rörelseintäkter ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4200 Kostnader föreningens motionsverksamhet , Kostnader arrangemang , Kostnader möten, årsmöte , Kostnader Hjärt & Lungskolan , Övriga Kostnader , Kostnader Föreningen , Kostnad Kampanj medlemsvärvning , Tryckerikostnader, Annonser, reklam, Informationsmaterial ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm ,01

11 11 Resultatrapport Sida: 2 Bruttovinst ,99 Övriga externa kostnader Personalkostnader 5010 Lokalhyra , Övr. kostnader lokal , Förbrukningsinventarie/material , Resekostnader , Kontorsmaterial , Telefon/Internet , Porto o frakter , IT-tjänster , Bank kostnader/revitionskostnader - 844, Medlemsavgifter ,00 S:a Övriga externa kostnader , Arvode Styrelsen , Gåvor, Uppvaktning, Avtackning , Arbetsgivaravgifter ,00 S:a Personalkostnader ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror mm ,81 Rörelseresultat före avskrivningar ,19 Rörelseresultat efter avskrivningar ,19 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ,19 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 7 193,99 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 193,99 S:a Resultat från finansiella investeringar 7 193,99 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,18 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,18 Resultat före skatt ,18 Beräknat resultat , Redovisat resultat ,18

12 12

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 1(5) HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Verksamhetsberättelse. NHR Motala Vadstena

Verksamhetsberättelse. NHR Motala Vadstena 2010 Verksamhetsberättelse NHR Motala Vadstena Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleant: Pirkko Nevantausta Solveig Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE. för Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland för tiden 1 januari 2011 till 31 december 2011

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE. för Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland för tiden 1 januari 2011 till 31 december 2011 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE för Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland för tiden 1 januari 2011 till 31 december 2011 VÄLKOMMEN TILL Å R S M Ö T E FÖR HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I V.

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Årsmöte hölls den 13 februari 2013 i Nybrokyrkan. Förhandlingarna leddes av Kerstin Söderbaum- Fletcher. Ca 120 medlemmar deltog. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR. avseende 2014

Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR. avseende 2014 Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR avseende 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning SPIK:s verksamhetsberättelse 2014 Sektionernas verksamhetsberättelser 2014 Styrelsens Ekonomiska berättelse

Läs mer

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19

Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 Nr 1 2013 Välkommen till årsmöte 20 mars kl 19 sidan 3, 6-7 Två kurser I sommar Läs mer på sista sidan Alexandersondagen 30 juni Sigvard Bengtsson och Roland Charlie Börjesson, fixar och donar i Sändarsalen

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2011 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, Rolf

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

Datum 2014-06-10. Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 från Rasbo i samverkan och Utvecklingsrådet för Storvretabygden.

Datum 2014-06-10. Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 från Rasbo i samverkan och Utvecklingsrådet för Storvretabygden. KS 10 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Göthberg Johan Datum 2014-06-10 Diarienummer KSN-2014-0450 Kommunstyrelsen Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 från Rasbo i samverkan

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 (5) Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SeniorNet i Helsingborg avger följande berättelse över verksamheten 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ingrid Bjerne Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE. PRO Timrå

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE. PRO Timrå VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 PRO Timrå Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 1/1 2014-31/12 2014. Styrelsens sammansättning: Bengt Axelsson ordförande Sven Bergqvist sekreterare Gun-Britt Eriksson

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00

Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00 ÅRSMÖTE Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00 Kvibergs Idrottscenter Göteborg Göteborgs Bilsportförbund - Årsmöte 22/2 2007 Innehållsförteckning DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2006 3 SM- OCH RM-MEDALJÖRER 2006

Läs mer

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer