Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress maj 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress 28-31 maj 2007"

Transkript

1 Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress maj 2007

2 Innehåll Sidan 1 Kongressens öppnande 1 2 Upprop av kongressombud och övriga deltagare 7 3 Rapport över granskning av ombudens fullmakter 23 4 Beslut om kongressens offentlighet 23 5 Fastställande av dagordning 24 6 Fastställande av arbetsordning 31 7 Val av kongressens funktionärer 34 7:1 Val av tre ordförande och en bisittare 34 7:2 Val av tre sekreterare 34 7:3 Val av en referent 34 7:4 Val av sex rösträknare/röstkontrollanter 34 7:5 Val av åtta ledamöter till beredningsutskottet 35 7:6 Val av fem ledamöter till dechargeutskottet 35 7:7 Val av två protokollsjusterare 35 8 Verksamhetsberättelse för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet Budgetprognos för åren med förbunds- 37, 363 styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och beslut om avgifter från och med den 1 januari Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag till förändringar 46 i förbundets stadgar samt förbundsstyrelsens utlåtande över avgiftsutredningens rapport och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 12:1 Medlemsavgift 56 12:2 Hemförsäkring 65 12:3 Medlemsavgiftens rörliga del 67 12:4 Medlemsavgift avgiftsfritt medlemskap efter 40 år 69 12:5 Förändring av avgiftssystemet 70 12:6 Sänkt medlemsavgift vid studier 71 II

3 12:7 För dyrt med studerandemedlemskap i Kommunal och 72 Kommunals a-kassa 12:8 Förslag till ändring i stadgarna 2 mom :9 Medlemskap i förbundet/a-kassan :10 Hjälp med problem innan medlemskap 73 12:11 Ändring i stadgarna 4 mom 4 Studerandemedlemskap 75 12:12 Ombudsmän borde vara valda 77 12:13 Förbundets valberedning 79 12:14 Antal ombud enligt stadgarna 21 mom :15 Sektioner, valberedning 82 12:16 Representation av förtroendevalda 84 12:17 Låt sektionerna vara kvar 86 12:18 Stadgarna 23 mom 13 Sektioner 87 samt mom 15 Lokalorganisations upplösning 12:19 Stadgarna 23 mom 4 Suppleanter och andra förtroendeuppdrag 89 12:20 Uppdrag som arbetsplatsombud och skyddsombud 90 12:21 Ändring av stadgarna 23 mom 13 Avsnitt årsmöte Avtals- och förhandlingsfrågor 117 Utlåtande över motioner 13:1 Individuella löner :2 Slopande av individuella löner :3 Slopa systemet med individuella löner :4 Ett rättvist lönesystem :5 Bilersättning :6 Rast :7 Karensdag :8 Semesterdagar för barnskötare :9 Tillämpning av turordning vid övertalighet på arbetsplatsen :10 Vi vill ha tillbaka vår anställningstrygghet :11 Ökad anställningstrygghet för personlig assistent :12 Teckna kollektivavtal med privata arbetsgivare :13 Rättvisemärkta grönsaker och bär 135 III

4 14 Arbetstidsfrågor 136 Utlåtande över motioner 14:1 Arbetstidsförkortning :2 Arbetstid :3 Rätt till heltid :4 Fyllnadsstämpla vid ofrivillig deltid :5 Arbetstider helgarbete :6 Avskaffa jouren :7 Behovsanställdas otrygga anställningsform Pensionsfrågor 161 Utlåtande över motioner 15:1 Pensionsålder :2 Sänkt och rörlig pensionsålder :3 Pensionärer bör lämna plats för yngre arbetstagare Arbetsmiljöfrågor 173 Utlåtande över motioner 16:1 Avskaffa kontanthantering i bussar :2 Bemanning ensamarbete :3 Obligatorisk handledning för hemtjänstpersonal :4 Friskare medlemmar :5 Nikotinfri vård :6 Företagshälsovård :7 Kontinuerlig hälsoundersökning Studie- och informationsfrågor 184 Utlåtande över motioner 17:1 Synliggörande av Kommunals yrkeskategorier :2 Facklig-politisk utbildningssatsning fram till valet :3 Facklig information till ungdomar :4 Ekonomiskt bistånd vid högskolestudier :5 Studiematerial rörande avtalet Yrkesutbildningsfrågor 192 Utlåtande över motioner 18:1 Attraktivare yrkesval :2 Barnsköterska Vad är det? 193 IV

5 18:3 Barnskötares vidareutbildning :4 Elevassistentutbildning :5 Sex terminers (120 poäng) högskoleutbildning 198 för mentalskötare 18:6 Utbildning för omvårdnadspersonal :7 Yrkesförare inom räddningstjänsten :8 Yrkesbevis/kompetensbevis :9 Riv upp kongressbeslut om yrkestitel :10 Ändra yrkestiteln vårdare :11 Ny yrkestitel för ambulanssjukvårdare Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag över 213, 234 rapporten Medlemsförsäkringar i framtiden och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 19:1 Avtalsförsäkringen AGS :2 Översyn samt ändringar i AGS-KL :3 Full ersättning vid olycksfall i arbetet :4 Anslutning till gruppförsäkring :5 Förändring av grupplivförsäkring med sjukkapital :6 GF :7 Medlemsförsäkringar :8 TFA vid färdolycksfall :9 Ändrade försäkringsvillkor :10 Förbättring av hemförsäkringen :11 Kommunals fritidsförsäkring :12 Tandvårdsförsäkring Arbetslöshetsförsäkringsfrågor 249 Utlåtande över motioner 20:1 A-kassan :2 Jämställda a-kasseregler :3 A-kasseförsäkring vid föräldraledighet :4 A-kasseersättning i samband med studier :5 Jourtid :6 Återställ a-kassan till 90 procent 308 (Flyttad till punkt 21:26) V

6 21 Förbundsstyrelsens förslag till välfärdspolitiska 257 prioriteringar och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 21:1 Skattereduktion :2 Skattefritt ob-tillägg :3 Karensdagen :4 Avskaffa karensdagen vid smitta :5 Samkörning av datasystem :6 Fusk vid vård av barn :7 Försäkringskassans läkare :8 Sjukförsäkringen :9 Tillfällig föräldrapenning :10 Tandvårdsreform :11 Glasögon hjälpmedel :12 Lagen om arbetsskadeförsäkring :13 PSA-prov och mammografi :14 Grundbemanning :15 Barngruppernas storlek :16 Skapa opinion för barnskötarna :17 Man kan inte rationalisera serviceverksamheten :18 Underlätta för personer i arbetsför ålder att kunna arbeta :19 Kommunals hållning i medicinska delegeringsfrågor :20 Yttrandefriheten på arbetsplatsen och våra fackliga rättigheter :21 Tillgodoräknande av LAS-dagar vid långa anställningar 301 med anställningsstöd 21:22 Lagen om anställningsskydd, LAS :23 Semester :24 Passiv rökning :25 Bromsning av boendekostnader genom uttag av procentavgift 306 på försäljningssumman vid försäljning av bostadsrätter 21:26 (Se punkt 20:6) Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor 312 Utlåtande över motioner 22:1 Aktivt jämställdhetsarbete på sektionsnivå 312 VI

7 22:2 Diskriminering :3 Jämställd arbetsskadelag :4 Förebyggande ungdomsarbete mot främlingsfientlighet Tidningen Kommunalarbetaren 321 Utlåtande över motioner 23:1 Reklam i tidningen Organisationsfrågor 325 Utlåtande över motioner 24:1 Bredda det facklig-politiska arbetet :2 Facket bör bli tuffare :3 Branschråd :4 Branschråd för fritidsledare :5 Särskilt branschråd för ambulanssjukvårdare :6 Avtalet ut på omröstning :7 Utvärdering av löneavtalet :8 Studier :9 Alla sektioner ska ha en ungdomsansvarig :10 Rekrytering av ungdomar som medlemmar när de börjar arbeta 341 inom vårt avtalsområde 24:11 Arbetsplatsombud :12 Nätverk :13 Rättvisa åt invandrare :14 Tydliga regler när medlem begär hjälp av facket :15 Ny medlemstidning :16 Ny medlemstidning Kommunal Nytt :17 Fler medlemmar i GF :18 Medlemsvärvning :19 Intyg från arbetsgivare a-kassa Förbundsadministration och verksamhet 357 Utlåtande över motioner 25:1 Alkoholfri representation :2 Solidariska gåvor :3 Användande av skadestånd 362 VII

8 26 Förbundsstyrelsens förslag och utlåtande över rapporten 169 Vägar till fler jobb Kommunals rapport om arbetslöshet och sysselsättning 27 Stipendieutdelning Val :1 Val av förbundsordförande :2 Val av förste vice ordförande :3 Val av andre vice ordförande :4 Val av tredje vice ordförande :5 Val av förbundsstyrelseledamöter :6 Val av tre personliga suppleanter för varje förbundsstyrelseledamot :7 Val av tre revisorer :8 Val av tre revisorssuppleanter :9 Val av auktoriserad revisor för ett år Beslut om arvoden :1 Förbundsstyrelsen :2 Förbundets revisorer Kongressens avslutning 374 Tal Anförande av Hans Engelberts, Generalsekreterare, 93 Internationalen för Stats- och Kommunanställda Anförande av Wanja Lunby-Wedin, LOs ordförande 101 Anförande av förbundsordförande Ylva Thörn 239 Anförande av Mona Sahlin, partiordförande SAP 366 Övrigt Utdelning av Kommunals kulturstipendier Utdelning av Kommunals eldsjälspris Utdelning av Kommunals demokrati- och 226 solidaritetsstipendium 2007 Uttalande mot den borgerliga regeringens politik 311 Uttalande mot mäns våld mot kvinnor 365 VIII

9 MÅNDAGEN DEN 28 MAJ 2007 Eftermiddagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 Kongressens öppnande Kommunals 26e ordinarie kongress inleddes med underhållning av Nationalteatern. Förbundsordförande Ylva Thörn: Förbundskamrater! Natten till fredag skrev Kommunal på arbetsmarknadens kanske bästa avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Jag har sällan fått så starkt positivt gensvar. Detta avtal är viktigt för våra medlemmar, men inte minst ett rejält styrkebevis för Kommunal! Det är med glädje och stolthet jag hälsar alla er ombud och gäster välkomna till Stockholm och Kommunals 26e ordinarie kongress. Livet är en fest! sjunger Nationalteatern. Precis så känns det i dag. En dag som denna känner jag styrkan och bredden som vi har i förbundet. Den bredden speglas här bland er ombud. Ombud i alla åldrar. Äldst bland er är du Kim Öhman från Östergötland. Till åren men inte till tanke och sinne. Yngst på kongressen är Anna Sundell från Värmland. Du är 24 år. Ombud från olika yrkesgrupper. Här finns undersköterskan och brandmannen, fritidsledaren och städaren, kokerskan och parkarbetaren, den personliga assistenten och avbytaren i lantbruket. Vi har en unik bredd i förbundet. Samtidigt finns spetskompetensen. Stark yrkesstolthet och brinnande engagemang för jobbet är något som förenar medlemmarna i Kommunal. Varje dag tar de tempen på välfärden. Medlemmarna möter föräldrar och barn i förskolan, äldre och anhöriga i äldreomsorgen, resenärer i kollektivtrafiken och patienter på sjukhusen. Det ger stor kunskap om människors vardag. Kommunals medlemmar måste få möjlighet att bidra med sina kunskaper för fler jobb och bättre kvalitet i välfärden. Vår facklig-politiska samverkan med socialdemokraterna fortsätter. Men vi ska också vara med och försöka påverka den borgerliga politiken. Vi har visioner och vet vad som krävs för att nå dem. Kongressen blir ett avstamp för oss. Det känns stort att ha fått detta förtroende, säger du, Anna Sundell, och visst är det så. Förtroendet från arbetskamraterna att företräda dem på kongressen är stort. I år är det många av er som har fått det förtroendet för första gången. 60 ombud är på sin första kongress. Ni ska känna er särskilt varmt välkomna! Välkomna hit och välkomna upp i talarstolen. Delta i debatten som ska leda till bra beslut. Ni har värdefulla bidrag till de debatter och diskussioner som vi kommer att ha. 1

10 Välkommen säger jag också till våra gäster. Våra svenska gäster representerar fackliga organisationer inom LO, TCO och SACO, Socialdemokratiska partiet, arbetsgivare och företag som vi samarbetar med och har goda relationer till. Många av er gäster är bekanta ansikten. Jag tänker särskilt på er från tidigare förbundsledningar och pensionerade ombudsmän. Här finns en riktig veteran. Särskilt välkommen, Klas Eriksson, från Västerås. Du är 93 år och har deltagit i samtliga kongresser sedan Jag vill också hälsa över 30 internationella gäster välkomna. Fackliga kamrater från andra länder och systerorganisationer från hela världen. Ni representerar vårt gränslösa fackliga arbete. Ni representerar världens lantarbetare, trafikanställda och sotare. Självklart också offentligt anställda inom stat och kommun. Ni är fackliga kamrater från Sydafrika, Ryssland, Tyskland, Storbritannien och Guyana för att nämna några länder. Jag vill vända mig särskilt till dig Hans Engelberts, generalsekretare i ISKA. ISKA som är Internationalen för Stats- och Kommunanställda. Welcome, Hans! We look forward to your speech tomorrow morning. I september firar ISKA 100-årsjubileum i Wien. Kommunal var med och bildade ISKA. I hundra år har vi tillsammans med fackliga kamrater över hela världen kämpat för våra grundläggande krav: Rätten att organisera sig facklig. Rätten att sluta avtal. Den kampen pågår än i dag i alla våra länder. I den kampen kan vi alla delta. Vi var många som sände protestbrev till Filippinernas president förra hösten. Vi gjorde det för att stå upp för vår fackliga kamrat Annie Geron som är ordförande i ett av de stora offentligfacken. Hon utsattes för mycket allvarliga hot efter att ha avslöjat korruption hos sin statliga arbetsgivare. Förbundskamrater! Våra insatser gav resultat. Det var fantastiskt att träffa Annie igen på ISKAs styrelsemöte den 9 maj. Hon hälsar till alla er i avdelningarna och tackar för det stöd hon har fått från er. Era brev räddade livet på mig your letters kept me alive Annies budskap var tydligt. Var och en av oss kan agera och göra skillnad. Vår insats kan betyda skillnaden mellan liv och död för en facklig kamrat i ett annat land. Olof Palme brukade säga: Det största modet är tålamodet. Det gäller i hög grad i internationellt arbete. Kampen för fred i Mellanöstern och arbetet mot hiv/aids kommer att kräva tålamod, men också handfast stöd. Vi kommer därför att samla in pengar i dag och i morgon. 2

11 I dag går pengarna till Palmecentrets insatser för demokrati och dialog i Mellanöstern, bl a utbildning för att klara förtroendeuppdrag i vardagen. I morgon samlar vi pengar till anställda inom hiv/aids-vården som bygger upp ett nätverk för att stötta varandra i detta oerhört tunga och krävande arbete. Förbundskamrater! Sverige är en del av världen. Av den är vi inte bara beroende. Mot den har vi också ett ansvar. Vi ska vara med och bygga starka fackföreningar i alla länder över hela världen. Ingenstans på jorden ska det finnas fackföreningsfria zoner där arbetare kan utnyttjas hänsynslöst. Parentation Flera kamrater som har deltagit i den fackliga och politiska kampen för ett bättre samhälle har lämnat oss under det gångna året. Vi minns med värme Erik Sjökvist. Förtroendeman i dåvarande Skorstensfejeriarbetareförbundet och senare ombudsman i Kommunal. Erik Sjökvist var en sotare som kämpade för bättre villkor för en mycket utsatt yrkesgrupp. Som enda funktionär i LOs minsta förbund var han i praktiken förbundsordförande, förbundskassör, avtalsombudsman och till och med redaktör för förbundstidningen. Uppdraget var alltid större än Erik själv. Han framhävde aldrig sig själv. Inte ens hans familj visste alla gånger vad han gjorde. När han flyttade från Sundsvall till Stockholm skrevs ett porträtt i lokaltidningen. Då fick familjen en inblick i Eriks gedigna fackliga och politiska engagemang gick Kommunal och Skorstensfejeriarbetareförbundet samman. Erik Sjökvist fortsatte som ombudsman med ett särskilt engagemang i arbetsmiljöfrågor. Erik Sjökvist pensionerades 1983, men det fackliga engagemanget bar han med sig livet ut. Han deltog varje tisdag i ombudsmännens studiecirklar och var nyfiken och samhällsintresserad in i det sista. Så sent som i julas deltog han på förbundets jullunch på Marholmen. Erik Sjökvist blev 83 år gammal. Vi minns Kjell Zakrisson, ombudsman i Kommunal Gävleborg. Hans fackliga och politiska engagemang tog fart då han började sitt arbete som skötare på dåvarande Åbyforshemmet i Gävle. Kjell valdes till ordförande för landstingssektionen i Gävle anställdes han som ombudsman och vi jobbade tillsammans på avtalsavdelningens vårdenhet. Skötarfrågorna låg Kjell varmt om hjärtat. Som ung var Kjell ofta kartläsare i olika rallytävlingar. På livets resa var det solidariteten och rättvisan som visade vägen. Omtanken om familj, arbetskamrater och vänner var stark hos Kjell. Han var känd för sin envishet och gav aldrig 3

12 upp det han trodde på. Den envisheten fick honom att fortsätta sitt arbete sin svåra sjukdom till trots. Kjell Zakrisson blev 57 år. Vi minns också Sten Andersson. Känd som socialdemokraternas ständige partisekreterare. Sten Anderssons politiska engagemang väcktes tidigt. På samma grunder som fick många av våra kamrater att engagera sig i Lantarbetareförbundet. Som 13-åring tog Sten Andersson kampen för en statarfamilj i släkten. Statarstugan var så eländig att kommunen ålagt den rike godsägaren att skaffa familjen en bättre bostad. Det struntade godsägaren i. Något som upprörde Sten Andersson. Ur ilskan över statarnas usla villkor växte ett politiskt engagemang som rymde hela världen. Snickarsonen Sten Andersson blev partisekreterare, socialminister och utrikesminister. Han var lika engagerad i sociala rättvisefrågor här hemma som för fred i Palestina. Sten Andersson blev 83 år gammal. Med saknad och värme minns vi dem som stod vid vår sida men som nu är borta. De namn som jag har nämnt står som representanter för de kamrater som inte längre finns ibland oss. Vi känner sorg men också stor tacksamhet för det arbete och det engagemang som de har lagt ned i kampen för ett bättre samhälle. Vi hedrar deras minne med en stunds stillhet. * * * Kongressen hedrade de avlidna med en stunds stillhet. * * * Förbundskamrater! När Sten Andersson skrev sina memoarer 1993 hade Sverige en borgerlig regering precis som nu. Han oroades starkt över deras politik som påminde om Reagans och Bushs politik i USA. Så här skriver Sten Andersson. Jag citerar: En harmonisk samhällsutveckling, utan risk för sociala explosioner, förutsätter solidaritet och jämlikhet mellan medborgarna. Brister solidariteten, offras jämlikheten, är risken stor att också Sverige kommer att delas upp i ett himmelrike och ett helvete, och att de som förvisas till helvetet i sitt elände och sitt främlingskap utgör ett hot mot välbefinnandet hos dem som bebor himmelriket. Ett sådant samhälle blir kallt, brutalt och omänskligt för alla. Sten skrev detta Låt oss se det som en varning. Det kan bli verklighet i Sverige om Reinfeldt och hans högerregering får fortsätta. De slår mycket medvetet sönder solidariteten i samhället. Attackerar oss löntagare och tryggheten på arbetsmarknaden. Egenavgiften till a-kassan har blivit så hög att många tvingas avstå från det skyddet. Fredrik Reinfeldt kommenterar det så här: Men jag kan konstatera att många nu märker hur dyrt det är att betala för andras arbetslöshet. 4

13 Detta är moderaternas idé om hur man bygger ett samhälle. Arbetslösheten upphör att vara ett samhällsansvar. I stället blir det ett problem som den arbetslöse tvingas lösa själv. Moderaternas syfte är lika skrämmande som tydligt. Ersättningen ska vara så låg att arbetslösa pressas att ta vilket jobb som helst, var som helst, till lägsta möjliga lön. Deltidsarbetande kvinnor är en grupp som drabbas mycket hårt. En annan grupp är säsongsanställda medlemmar, t ex inom Svenska Kyrkan, på golfbanor och inom lantbruket. De får kraftigt försämrad ersättning från a- kassan. Ersättningen kan nu ha sänkts till så lite som kronor per månad i stället för som tidigare kronor. Att regeringen Reinfeldt bryter sönder solidariteten är tydligt. Lika tydligt är att jämlikheten offras. Alla får det nämligen inte sämre. Vissa kan bada i sköna tusenlappar. Det är resultatet av avskaffad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Ett rejält jobbavdrag på det. Nästan hälften av högerns skattesänkningar går till den rikaste tiondelen av befolkningen. Moderaterna skapar ett två tredjedelssamhälle. Ett sådant samhälle är inte bra för någon. Ökade klyftor innebär ökad otrygghet. Otrygghet och rädsla föder fördomar. Då är risken stor att högerpopulistiska partier når framgångar i opinionen. Det har vi sett exempel på i Europa. Det ser vi nu i sverigedemokraternas framgångar. De gjorde sitt bästa val någonsin och tog plats i hälften av landets kommuner. Risken är stor att de tar sig in i riksdagen efter nästa val. Kampen mot klyftorna är också en kamp mot sverigedemokraterna. Vårt fackliga uppdrag har sällan varit så tydligt som nu. Det fackliga löftet är inte enbart ideologi och historia. Det är tydligare än någonsin i människors vardag. Ingen kan vara utan tryggheten i det fackliga medlemskapet. Handslaget som är förbundets symbol är lika aktuellt i dag. Det står för löftet vi ger varandra. Att aldrig acceptera en lön under avtalet. Högerregeringens politik drabbar inte bara arbetslösa. Den slår mot alla oss löntagare. Syftet är att skapa en låglönemarknad. Lönedumpning blir resultatet av regeringens politik. Vårt skydd är ett bra kollektivavtal. Avtalet ger trygghet, reglerar löner och arbetsvillkor och skapar utvecklingsmöjligheter. Avtalen håller den lägsta lönen uppe och lägger grunden för bra villkor. Genom avtalen stärks varje enskild medlem. Kampen för kollektivavtal är och förblir ett av våra viktigaste uppdrag. Det kräver en stark organisation, det vet vi alla. Sverige behöver fler proffs! Det är temat för vår kongress. 5

14 Det förutsätter: Starka löntagare. Bra löner och trygga anställningar. Bättre arbetsvillkor. Uppdraget från medlemmarna är detsamma oavsett om arbetsgivaren är offentlig eller privat. Vi driver våra krav gentemot alla arbetsgivare. Just nu pågår lönekampen och över 50 avtal omfattas. Det största är det med Sveriges Kommuner och Landsting och PACTA. Men vi har stora medlemsgrupper även inom avtalen med SLA, Fastigo och Vårdföretagarna för att nämna några. Alla avtal är lika viktiga oavsett hur många som omfattas av avtalet. Den enskilde medlemmen påverkas direkt av det resultat vi uppnår i förhandlingarna. Några avtal har hunnit bli klara. Först ut var vi med ett avtal för medlemmarna inom trädgårdsanläggning. Det är ett bra avtal som ger god löneutveckling och förbättrade arbetsvillkor. I torsdags gick vi i mål med ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Det är ett mycket bra avtal. Faktum är att det är ett av de bästa avtalen på arbetsmarknaden. Det ger rejält höjda löner till medlemmarna och tryggare anställningar. Lönehöjningarna motsvarar 842 kronor i månaden per år under de tre år avtalet löper. Redan i år blir det snabba pengar i plånboken. Alla medlemmar får kronor i engångsbelopp för heltid i juni kronor betalas ut i engångsbelopp i december. Tack vare LO-samordningen med en jämställdhetspott har vi i Kommunal, som har en hög andel lågavlönade kvinnor, fått större löneökningar än andra. Avtalet med SKL är därför ett klart trendbrott i riktning mot mer jämställda löner. Lägstalönerna har höjts och år tre har vi ett lägstutrymme. Det betyder att ni lokalt kan förhandla om högre löner. Vi fick igenom ett viktigt krav som innebär tryggare anställningar. Deltidsmåttet höjs till 20 timmar per vecka, vilket ger deltidsarbetande medlemmar rätt till a-kassa. Avtalet innebär rejält förbättrade villkor för dem som har det allra tuffast. Medlemmarna som arbetar i offentligt skyddade arbeten får nämligen motsvarande höjningar. Förbundskamrater! Jag vill att vi alla sträcker på oss och känner stolthet. Avtalet är en seger för oss. Medlemmarna gör verkligen tummen upp. Här är några röster: Så härligt, underbart. Den här gången har de verkligen lyssnat på oss. Vi känner oss plötsligt värda någonting. Vårt yrke har fått status. För en gångs skull är det vi som är vinnarna. Tack Kommunal! Nu kan vi både ta semester och fira jul. 6

15 Avtalet är också en seger för välfärden. Nu blir det lättare för arbetsgivaren att klara det stora rekryteringsbehovet. Högre löner gör välfärdsjobben mer attraktiva. Avtalet är en del i vårt arbete för att möta de utmaningar vi står inför. Många ställer sig utanför tryggheten i facket och a-kassan. En borgerlig regering som bryter sönder solidariteten och offrar jämlikheten. Vi vet hur vi ska möta dessa utmaningar: Starka kollektivavtal. Bra löner och trygga anställningar. Utveckla medlemskapets värde och värva fler medlemmar. Vi är proffs på välfärd! Vi har visioner och vi vet hur vi ska nå dem! Härmed förklarar jag Kommunals kongress 2007 för öppnad. Dagordningens punkt 2 Upprop av kongressombud och övriga deltagare Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: Kongressombud, gäster och övriga deltagare har prickats av i samband med registreringen. Enligt våra stadgar ska en fulltalig kongress bestå av 188 ombud. Kongressen består även av 15 ledamöter som utgör förbundsstyrelsen. Det är ombuden som tillsammans med förbundsstyrelsen är den beslutande församlingen. Vid den inregistrering som är gjord och slutförd är 188 ombud avprickade och av dem är 17 suppleanter. Vid kongressen är även revisorer, förbundsstyrelseberedning, enhets- och lokalkontorschefer, representanter för ombudsmän och föredragande gäster närvarande. Jag hemställer till kongressen att med detta ska uppropet anses vara verkställt. Kongressen beslöt att bifalla förslaget. 7

16 Ombud Sektion BLEKINGE Ylva Eriksson 4 Karlshamn Handikapp och Äldreomsorg Gunnar Ferm 6 Ronneby Magnus Pettersson 6 Ronneby Eva Strömqvist 14 Karlskrona Suppleanter Christel Jonasson 6 Ronneby Jörgen Olsson 14 Karlskrona Lars-Håkan Svensson 5 Karlshamn Barnomsorg o tekn. förvaltning Eva Öhman 14 Karlskrona DALARNA Ulrika Belin 10 Falun kommun Helena Halvarsson 25 Mora kommun Anita Hedqvist 17 Hedemora kommun o landsting Irene Homman 7 Gagnef kommun o landsting Åsa Lindholm 13 Borlänge kommun Hans-Göran Steneryd 16 Säter landsting Hans Unander 2 Malung kommun o landsting Suppleanter Ingela Hed 4 Mora landsting Marianne Hirsch 19 Avesta Kommun o landsting Lena Johnsson 11 Falun landsting Ann-Ci Larsson 17 Hedemora kommun o landsting Marianne Qvist 13 Borlänge kommun Ellenor Smids 3 Orsa Kommun GOTLAND Per Gahnström 1 Teknisk nämnd Räddningstjänst Magnus Jonsson 3 Gotlands vård o omsorg Suppleanter Anne Lindlöf 3 Gotlands vård o omsorg GÄVLEBORG Tord Andersson 15 Landstingssektionen i Hälsingland Barbro Östlund 27 Nordanstig Leif Johansson 10 Sandviken Kristina Karlsson 12 Hofors Mona Persson 20 Ovanåker Åsa Persson 22 Hudiksvall Lars-Åke Svärd 19 Bollnäs 8

17 Suppleanter Anette Andersson 4 Djur och natur Anneli Ellebo 3 Gävle Privat Ann Eriksson 26 Ljusdal Ellinor Hedblom 5 Gävle kommun Irma Numelin 15 Landstingssektionen i Hälsingland Lena Rundqvist 16 Söderhamn HALLAND Eivor Blomstrand 7 Varberg Lena Johansson 7 Varberg Lennart Persson 1 Teknik och service Halmstad Ann-Louise Lundqvist 8 Kungsbacka Janet Magnusson 2 Barn och ungdom Halmstad Lena Ottosson 4 Landstinget Halmstad Suppleanter Catharina Berghorn 6 Falkenberg Marianne Höjman 4 Landstinget Halmstad Katrin Karlsson 9 Hyltebruk Ann-Christin Mattsson 5 Laholm Christina Nilsson 2 Barn och ungdom Halmstad Åsa Norberg 10 Varberg Landsting Christer Sernemyr 1 Teknik och service Halmstad Karin Slettebo 11 Djur och natur JÖNKÖPINGS LÄN Margareta Brevenstam 11 Eksjö lasarett Peter Erlandsson 8 Gislaveds kommun Hans Jönsson 10 Eksjö kommun Conny Rapp 1 Länssjukhuset Ryhov Pia Schelin 10 Eksjö kommun Ann-Charlotte Sidvall 14 Sävsjö kommun Berit Ljung 3 Jönköping Kommun skol- o barnomsorg Suppleanter Per Carlsson 19 Kyrksektionen Anders Emanuelsson 3 Jönköping Kommun skol- o barnomsorg Sten-Ingvar Ingvarsson 2 Bussektionen MayBritt Reljanovic 8 Gislaveds kommun Margareta Sickeldal 12 Nässjö kommun Carina Sjögren 1 Länssjukhuset Ryhov 9

18 KALMAR LÄN Andrew Almqvist 6 Kalmar kommun övriga Mahlin Bergman 1 Mörbylånga Ralf Eriksson 8 Kalmar kommun omsorg Magnus Karlsson 7 Kalmar landsting Bitte Petersen 18 Västervik kommun övriga Bernt Svensson 19 Djur och natur Suppleanter Ann-Christin Fäste 6 Kalmar kommun övriga Larita Helgersson 16 Västervik landsting Daniel Modée 8 Kalmar kommun omsorg Ewa Myrén 16 Västervik landsting Britt Wireland Sorpola 14 Hultsfred KRONOBERG Sven Bondesson 15 Ljungby lasarett Lothar Haag 9 Tingsryd kommun Hanna Haraldsen 12 Växjö kommun skol o barnomsorg Susanne Karlsson 7 Uppvidinge kommun Suppleanter Mikael Bergdahl 17 Psykiatri o närsjukvård Per Rudensjö 19 Församlingsanställda-Lantarbetare Gullvi Strååt 16 Växjö kommun omsorgsförvaltning Anne Österman 10 Lessebo kommun NORRBOTTEN Annalena Eriksson 4 Piteå Sofia Eriksson 7 Älvsbyn Eva-Marie Hannu 12 Boden Lena Israelsson 19 Gällivare Karin Liljestrand 2 Luleå Marianne Lindberg 4 Piteå Patrik Lundström 12 Boden Suppleanter Pascal Johansson 12 Boden Marianne Karlsson 7 Älvsbyn Agneta Nordqvist 19 Gällivare Annelie Palmklint 1 Luleå Erika Pettersson 1 Luleå Eivor Sandström 8 Arvidsjaur 10

19 SKARABORG Annica Axelsson 16 Tidaholms kommun Dan Gabrielsson 9 Falköping kommun Annsofie Hermansson 6 Mariestad kommun Petter Johansson 19 Grästorp kommun Fredrik Nelander 10 Vara kommun Johanna Svensson 9 Falköping kommun Suppleanter Monica Högberg 14 Gullspång-Hova kommun Minna Ihanus 10 Vara kommun Ronny Karlsson 21 Swebus Ulrika Lidberg 5 Lidköpings kommun Anita Nilsson 1 Skövde kommun Åsa Orrbén-Asp 5 Lidköpings kommun SKÅNE Gullbritt Adolfsson 22 Ystad-Österlen sjukvård Birgitta Almroth Christiansson 21 Trelleborg kommun Dan Arvidsson 65 Norr Helsingborg Inga-Lill Björk 19 Ystads kommun Ewa Glimhed 35 Malmö Sdf/-S Innerstaden Pia Hallqvist 52 Kristianstad omsorg Ulf Hansson 43 Djur och Natur Karin Jönsson 62 Malmö/Trelleborg försörjning Pia Kronqvist 48 Bromölla kommun Johan Lindell 42 Kristianstad barn och utbildning Lena Lönn 53 Hässleholm omsorg Sune Malmgren 37 Malmö service och teknik Ingegerd Nilsson 38 Malmö Sdf.V Innerstaden Sandra Olausson 43 Djur och Natur Jeanette Olsson 7 Lund sjukvård Helén Persson 16 Malmö Sdf. Hyllie Rikard Persson 42 Kristianstad barn och utbildning Ingemar Pettersson 63 Connex Skåne Christina Skörvald 39 Malmö/Trelleborg sjukvård Carina Svensson 55 Malmö/Trelleborg Psykiatri Anders Svärd 12 Kävlinge kommun Erika Timar 59 Malmö Sdf. Rosengård/Husie Mi Östman 26 Hörby kommun Suppleanter Ingrid Ahlqvist 35 Malmö Sdf/-S Innerstaden Annette Andersson 43 Djur och Natur Gert-Åke Andersson 11 Svedala kommun Caroline Ekström 61 Malmö Sdf Fosie/Oxie Lars-Göran Hansen 2 Ystad kommun 11

20 Gharibh Hossein 33 Helsingborg Stad Tommy Johansson 62 Malmö/Trelleborg försörjning Solveig Lundgren 3 Trelleborg kommun Tereza Marosan 7 Lund sjukvård Ulla-Britt Mattisson 7 Lund sjukvård Berit Mähler 17 Skurups kommun Sven-Inge Nilsson 43 Djur och Natur Alice Olausson 65 Norr Helsingborg Lena Persson 50 Nordöstra sjukvård och service Marianne Pettersson 39 Malmö/Trelleborg sjukvård Katarina Ribbing 23 Vellinge kommun Ola Sjunnesson 20 Eslövs kommun Monica Smidje 4 Malmö Sdf. Centrum Jeanette Wennberg 49 Ängelholms kommun Patrick Wetterup 49 Ängelholms kommun Preben Widerberg 9 Lund kommun STOCKHOLMS LÄN Björn Ahlström 12 Salem Birgitta Alkvist 1 Nynäshamn Malin Appelqvist 26 Sthlm KMC Gullmarsplan Lotta Bergström 9 Norra länets produktionsområde Per Bexelius 6 Huddinge Margareta Bohman 10 Ekerö Baiba Byberg 17 Sigtuna Monica Calderon 28 Kommunal Västra Sthlm Susanne Dahlqvist 20 Täby Barbro Eriksson 8 Södertälje Saara Gustavsson 4 Haninge Margaretha Hedengrahn 14 Järfälla Pyret Hedlund 2 Nacka Christina Johansson 19 Danderyd Agneta Kurtson 23 Österåker Daniel Larsson 22 Lidingö Carina Lenngren 77 HS/Södra länet Conny Nilsson 46 Stockholm-Tekniska Hugo Olivares 15 Sollentuna Barbro Pousette 7 Botkyrka Yvonne Qvarfort 59 Carema Marcelo Rojas 80 Karolinska sjukhuset Riitta Salokangas Davidsson 11 Solna Anne-Li Rosengren 87 Södersjukhuset Pernilla Westerberg 8 Södertälje Anki von Essen Walldén 30 Centrala länet Nils Zetterberg 52 Räddningstjänsten Sthlms län 12

21 Suppleanter Britt-Louise Andersson 8 Södertälje Bodil Bressler 27 Sthlm KMC Skärholmen Anita Bäckström 8 Södertälje Marvin Clemente 59 Carema Benjamin Emparan 28 Kommunal Västra Sthlm Lena Ericsson-Höijer 28 Kommunal Västra Sthlm Lelle Eriksson 6 Huddinge Marika Eriksson 27 Sthlm KMC Skärholmen Elisabeth Falkenborg 9 Norra länets produktionsområde Lena Fjällborg 7 Botkyrka Gabriel Gonzales 28 Kommunal Västra Sthlm Bilbo Göransson 28 Kommunal Västra Sthlm Helen Halling 9 Norra länets produktionsområde Margit Hammarström 10 Ekerö Karin Hanqvist 28 Kommunal Västra Sthlm Catharina Häggbom 80 Karolinska sjukhuset Monica Härling 9 Norra länets produktionsområde Anders Johansson 8 Södertälje Lahja Johansson 8 Södertälje Sture Johansson 8 Södertälje Häljä Järvinen 28 Kommunal Västra Sthlm Ingrid Karlsson 18 Vallentuna Christer Lindh 34 Trafiksektionen Pia Lindholm 23 Österåker Mikael Lindström 6 Huddinge Eva Ljungwe 9 Norra länets produktionsområde Khalid Obaid 28 Kommunal Västra Sthlm Zoran Rizovski 6 Huddinge Benita Rosberg 10 Ekerö Gittan Sommarhed 13 Sundbyberg Kevin Thompson 30 Centrala länet Carin Wedin 6 Huddinge Anne-Mette Wennebo 28 Kommunal Västra Sthlm Clary Westberg 17 Sigtuna Solveig Winberg 10 Ekerö Suzie Vondracek 2 Nacka Eva Wåhlgren 77 HS/Södra länet SÖRMLAND Christina Andersson 10 Nyköping Lena Andersson 13 Eskilstuna Margareta Leonardsson 13 Eskilstuna Kjell Pettersson 10 Nyköping 13

22 Suppleanter Margareta Andersson 6 Vingåker Jörgen Gustafsson 2 Flen Marjo Gustafsson 10 Nyköping Eero Hietala 10 Nyköping Agneta Johansson 13 Eskilstuna Tomas Ring 6 Vingåker UPPSALA LÄN Majlene Ahlgren 10 Enköpingssektionen Hans Hård 2 Uppsalasektionen Agnes Jonsson 6 Knivstasektionen Christina Schelin Eriksson 2 Uppsalasektionen Kia Solid 2 Uppsalasektionen Jan-Eric Swedman 1 Landstingssektionen Suppleanter Ulrika Löfgren 20 Tierpssektionen Rose-Marie Lövgren 1 Landstingssektionen Birgit Moberg 1 Landstingssektionen Loa Mothata 2 Uppsalasektionen Gunilla Sundin Kanberg 20 Tierpssektionen Kristina Woxdal Pihl 12 Östhammarssektionen VÄRMLAND Kerstin Johnson 17 Karlstad Magnus Karlsson 14 Säffle Rolf Larsson 10 Kristinehamn Hans Lindgren 24 Karlstad Trafik Birgitta Mörk Karlsson 1 Arvika Gun Oscarsson 22 Karlstad Anna Sundell 8 Karlstad Suppleanter Claes-Eric Eicsson 3 Filipstad Pia Falk 11 Munkfors Mikael Ivarsson 24 Karlstad Trafik Maud Mithander 17 Karlstad Ann-Mari N Olsson 5 Grums Tobias Raner 10 Kristinehamn Eva Turunen 12 Storfors 14

23 VÄST Bertil Andersson 47 Ale Ingela Andersson 31 Tanum Lise-Lotte Arvidsson 32 Sotenäs Anette Brattberg 35 Uddevalla Ronnie Bryngelsson 43 Öckerö Kent Budd 5 SpårvägenTrafik personal Carina Dahlström 15 Kortedala Susanne Eliasson 18 Majorna-Älvsborg-Styrsö Mikael Hansson 10 Idrott och park Fredrik Karlsson 17 Centrum Eva Kärrman 57 Område Östra Malin Servin 34 Munkedal Lena Sohlberg 40 Mölndals kommun omsorg Elisabeth Svedestad 53 Område Hjärta-Kärl, Sinnesorgan Yvonne Engström 25 Härlanda Margareta Åvall 27 Linnestaden Suppleanter Ingrid Almqvist 31 Tanum Kjell Aronsson 38 Uddevalla service o teknik Herbert Grönroos 29 Bergsjön Anders Hagberg 49 Partille Marie Hellstenius 46 Lerum Anna Hjertkvist 20 Backa-Kärra-Rödbo Harry Ikonen 60 Område Försörjning och service Carina Johannesson 43 Öckerö Merry Johansson 30 Strömstad Veronica Karlson 34 Munkedal Marie-Louise Odbro 44 Härryda Anna-Maria Saastamoinen 15 Kortedala Kathleen Schönemann 58 Drottning Silvias barnsjukhus Yvonne Strandh 5 Spårvägaen Trafik personal Sandy Westergren 8 VA-Verket Gryab VÄSTERBOTTEN Annette Andersson 3 Umeå Andreas Eriksson 15 Vindelns kommun landsting församl. Christina Forsberg 19 Djur och natur Birgit Mnad 20 Skellefteå Håkan Nilsson 17 Skellefteå Karin Svedlert 4 Umeå landsting Malena Önnerlöv 22 Malå Suppleanter Rita Andersson 4 Umeå landsting Roger Behrendtz 5 Umeå 15

24 Grethel Broman 1 Nordmaling Kerstin Danielsson 14 Lycksele Gun-Britt Janson 17 Skellefteå VÄSTERNORRLAND Ruth Bergström 25 Ö-vik Hemtjänst o Servicehus Cathrine Edström 10 Sundsvall Äldreom. Skön-Alnö Lena Håkansson 42 Härnösand Barn Utbild. Inger Nyman 1 Sundsvalls sjukhus samt vård Erik Sjödin 31 Sollefteå sjukhuset Österåsen Kjell Sjödin 43 Härnösands Vård o omsorg Suppleanter Inger Arvidsson 11 Sundsvall Äldreoms. Njurunda Annika Bergman 8 Sundsvall omsorg och soc. Psyk Kerstin Frånlund 51 Kramfors Skola Församling Kristina Högberg 11 Sundsvall Äldreoms Njurunda Birgitta Högdahl 6 Sundsvall Psykiatri/Primärvård Camilla Junno-Forsberg 71 Ånge kommun Församl. o Sotning Tommy Larsson 6 Sundsvall Psykiatri/Primärvård Christina Nordenö 8 Sundsvall omsorg och soc. Psyk VÄSTMANLAND Hans Andersson 5 Köping Ulrika Carlsson 5 Köping Margareta Eriksson-Hasselqvist 11 Västerås Anne-Marie Noppa 16 Fagersta-Skinnskatteberg Mats Nyberg 2 Sala Anita Pettersson 8 Norberg Suppleanter Johnny Edbom 7 Arboga Ann-Louise Filipsson 4 Köping Kjell Haglund 3 Västerås Monika Hermansson 8 Norberg Marita Inderssons 15 Djur och natur Birgitta Ögren-Lundgren 14 Västerås Z-JÄMTLANDS LÄN Billy Andersson 9 Härjedalen Maritha Mähler 4 Strömsund Linda Sundström 7 Åre Pia Svedestedt 1 Östersund Landsting 16

25 Suppleanter Åke Edler 2 Östersund Teknik och Buss Jan-Erik Eriksson 12 Berg Britt Wikman 3 Östersund kommun Gunilla Zetterström-Bäcke 9 Härjedalen ÄLVSBORG Eva Andersson 20 Landstingsanst. S:a Älvsborg Maria Blomgren 22 Lant Christina Dahlström 14 Marks kommun Paula Holmqvist 1 Dals-Eds kommun Alf Jörlind 18 Trafiken Annica Renström 3 Åmåls kommun Lennart Sandgren 19 Landstingsanst. N:a Älvsborg Lise-Lotte Svensson 16 Tranemo kommun Ronnie Strömberg 12 Borås kommun Suppleanter Åsa Evertsson-Lind 13 Ulricehamns kommun Lilian Johansson 4 Färgelanda kommun Barbro Jonsson 3 Åmåls kommun Ann Josefsson 19 Landstingsanst. N:a Älvsborg Johanna Juntti 9 Alingsås kommun Jonny Karlsson 14 Marks kommun Henrik Larsson 8 Trollhättans kommun ÖREBRO LÄN Camilla Andersson 15 Örebro kommun Thomas Bäck 11 Kumla kommun Ing-Britt Hedlund 15 Örebro kommun Per Hermansson 1 Sektion Landstinget Barbro Johansson 7 Degerfors kommun Tina Persson 14 Laxå kommun Suppleanter Helen Andersson 15 Örebro kommun Tony Holmberg 11 Kumla kommun Lars Norling 2 Hällefors kommun Roger Rasmussen 21 Bussbolag i Örebro län Eivy Åman Nilsson 15 Örebro kommun ÖSTERGÖTLAND Gunilla Axelsson 2 Landsting Linköping Hans Elf 10 Motala kommun Marie-Louise Jonander 5 Norrköping 17

26 Maj Karlsson 11 Motala Landsting Ingeli Larsson 6 Norrköping Berit Martinsson 15 Finspångs kommun Suzanne Sjöqvist 3 Linköpings kommun Ingvar Ståhl 11 Motala Landsting Kim Öhman 3 Linköpings kommun Suppleanter Leif Ahlström 9 Norrköping Landstinget Stina Andersson 18 Valdemarsvik Jörgen Johansson 4 Kollektivtrafiken i Östergötland Lisa Johnsson 9 Norrköping Landstinget Bo Lingestig 4 Kollektivtrafiken i Östergötland Malin Moldvik 24 Kyrkan i Östergötland Eva-Lotta Nilsson 20 Österbymo Veronica Schelin 7 Norrköping FÖRBUNDSSTYRELSENS LEDAMÖTER Ylva Thörn Förbundet Birgitta Andersson Kommunal Jönköpings län Marianne Andersson Kommunal Kronoberg Tobias Baudin Kommunal Norrbotten Kristina Björk Kommunal Västerbotten Ewa-Britt Dahl Kommunal Skaraborg Annika Enbom Kommunal Västmanland AnneCatrine Fornedal Kommunal Sörmland Marianne Giheden Kommunal Skåne Elisabeth Hammarstedt Kommunal Stockholms län Siw Karlsson Kommunal Z-Jämtlands län Tommy Nilsson Kommunal Skåne Karin Näsmark Kommunal Z-Jämtlands län Lars Randerz Kommunal Stockholms län Gerda Svendsen Kommunal Väst FÖRBUNDSSTYRELSEBEREDNINGEN Lars-Åke Almqvist Anders Bergström Lennart Johansson Håkan Pettersson FÖRBUNDETS REVISORER Annica Blomgren Sonja Glans Rolf Olsson 18 Kommunal Örebro län Kommunal Skåne Kommunal Västernorrland

27 VALBEREDNING Birgitta Asklöf Kerstin Billmark Annika Falk Ulf Kenheim John Kleifert Lennart Persson Barbro Pousette Hans Unander Brage Öberg Förbundet Kommunal Väst Förbundet Kommunal Skåne Kommunal Skaraborg Kommunal Halland Kommunal Stockholms län Kommunal Dalarna Kommunal Norrbotten FÖRBUNDSKONTORETS ENHETSCHEFER Rolf Andersson Liv Beckström, chefredaktör Elisabeth Brolin Annelie Hellander Patrik Lundeberg Niklas Rengen Ann-Kristin Sandberg Lasse Thörn Ewa Wetterström Annika Örn A-KASSAN Krister Johansson, a-kasseföreståndare ÖVRIGA FÖREDRAGANDE OMBUDSMÄN OCH TJÄNSTEMÄN Sofia Berglund Linnea Bergnéhr Joa Bergold Viktoria Bergström Liza di Paolo Sandberg Oskar Ernerot Lars Fischer Hans E Forsberg Gunnar Fridolfsson Maria Hansson Per Holmström Agneta Hägglund Annica Jansson Anders Jonsson Birthe Josephson Jenny Jönsson Kenneth Jönsson Annelie Karlgren 19

28 Anette Karlsson Astrid König Serkan Köse Håkan Lundstedt Åke Lundström Eva Nilsson Leif Nordin Kristina Olsson Anders Pettersson Lena Retzius David Samuelsson Bo Sandholm Anna Spånt Enbuske Christer Thilén Bodil Umegård Peder Unander Inga-Lena Wallin Sigmund Wiveson Yeshiwork Wondmeneh Anne Marit Överby AVDELNINGARNAS LOKALKONTORSCHEFER/OMBUDSMÄN Lena Andersson Kommunal Halland Sven-Olov Axelsson Kommunal Värmland Marie Boström Kommunal Skaraborg Orvar Dahlberg Kommunal Z-Jämtlands län Mikael Ekberg Kommunal Väst Peter Hammarin Kommunal Blekinge Lars Hedin Kommunal Sörmland Thomas Hedman Kommunal Västerbotten Lars Ingvert Kommunal Kronoberg Irene Johansson Kommunal Kalmar län Tord Johansson Kommunal Halland Ulf Kenheim Kommunal Skåne Ann-Carlotte Lundén Kommunal Stockholms län Marita Molin Kommunal Jönköpings län Berit Müllerström Kommunal Älvsborg Stig Persson Kommunal Gävleborg Jan Rehn Kommunal Gotland Yvonne Stolt Kommunal Östergötland Inger Strömblad Kommunal Uppsala län Kristina Svalstedt Kommunal Örebro län Jan Törnström Kommunal Väst Inger Wahlman Kommunal Dalarna Eleonor Wikman Kommunal Västmanland Helena Wågberg Kommunal Västernorrland Brage Öberg Kommunal Norrbotten 20

29 GÄSTER Pensionerade ombudsmän och förbundsledning Jörgen Andersson Lillemor Arvidsson Monica Bäckman Evy Eriksson Gunilla Eriksson Klas Eriksson Dick Forsberg Hans Forsberg Stig Forsberg Birgitta Fröberg Bengt Granath Bodil Hallström Runo Hansson Bernt Holmström Hans A Jonsson Gösta Karlsson Jan Karlsson Ulf Karlsson Nils Lang Stig Levin Jan Lind Sigvard Marjasin Jan-Ove Olsson Karl-Evert Oskarsson Johan Peanberg Björn Pettersson Jan Sjölin Ingemar Skattberg Sten Törnblom Tommy Wåhlin SVENSKA ORGANISATIONER Ann-Christin Ahlberg Kjell Andersson Ulf Andersson Lennart Axelsson Britt Bohlin Olsson Mari Broman Elsie Bäcklund Sandberg Annette Carnhede Raffaello Di Schiena Lars Ekdal Anna A Forsberg Helena Frisk Ingrid Frisk Kommunalare i Riksdagen Swedbank Nordea Kommunalare i Riksdagen Kommunalare i Riksdagen Riksbyggen ABF Fackförbundet ST Lyran Konferens HB Södertörns Högskola TCO Kommunalare i Riksdagen Vårdförbundet 21

30 Viola Furubjelke Ingela Gardner Sundström Susanna Gideonsson Agneta Gille Jan Grönlund Sara Heelge-Vikmång Caroline Helmersson Olsson Christin Johansson Åsa Kullberg Clas Linder Wanja Lundby-Wedin Stefan Löfven Egon Lööf Kent Nauclér Ella Niia Eva Nordmark Christina Oskarsson Nalin Pekgül Bertil Repfennig Christer Romilson Jan Rudén Sam Sandberg Inger Segelström Torbjörn Strandberg Lena Svensson Margareta Svensson Hans Tilly Marita Ulvskog Göte Wahlström Ylva Waldemarson Bo Willner Christina Zedell Hans Öhlund Christer Örnfjäder Olof Palmes Internationella Center SKL Sveriges Kommuner och Landsting Handelsanställdas förbund Kommunalare i Riksdagen AFA Försäkring Unga Örnars Riksförbund Socialdemokraterna Akademikerförbundet SSR Komanco Sv Transportarbetareförbundet LO IF Metall Folksam Arbetsgivaralliansen Hotell- och Restaurang Facket SKTF Kommunalare i Riksdagen Sv Socialdemokratiska Kvinnoförbund KPA Pension Offentliganställdas Förhandlingsråd SEKO Sv Kommunalpensionärernas förb EU-Parlamentet LO-TCO Biståndsnämnd Öhrling PricewaterhouseCoopers Kommunalarb pensionerade funktionärer Byggnadsarbetareförbundet Socialdemokraterna Kommunalare i Riksdagen Södertörns Högskola LO-TCO Rättsskydd AB Kommunalare i Riksdagen Fastighetsanställdas Förbund Kommunalare i Riksdagen NORDISKA ORGANISATIONER Sten Björnö Fellesforbundet Norge Jan Davidsen Fagforbundet Norge Kjartan Lund KNS Nordiska Samarbetet Kaj Lynge Jensen 3F Fagligt Faelles Forbund, Danmark Janina Malinovska NTF Baltic Coordinator Tuire Santanmäki-Vuori JHL Finland Klas Valbärj NTF Nordiska Transportfederationen Peter Waldorff KH/Stat Danmark 22

31 UTLÄNDSKA ORGANISATIONER Christian Beyerstedt ICU Macolm Cantello UNISON, Storbritannien Vida Cirbiene LSADPS, Litauen Penny Clarke EPSU Hans Engelberts PSI Juris Kalnins LAKRS, Lettland Mikhail Kuzmenko HWURF, Ryssland Kalle Liivamägi Rotal Estland Peter McLoone IMPACT, Irland Seepaul Narine GAWU, Guyana Jiri Schlanger OSZSP, Tjeckien Dagmar Schorsch-Brandt Ver.di, Tyskland Sascha Schweizer ZDS, Tyska Skorstensfejarförbundet Nick Sigler UNISON, Storbritannien Alexander Vasilevskiy ALSWU, Ryssland Dagordningens punkt 3 Rapport över granskning av ombudens fullmakter Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: Förbundsstyrelsen har granskat ombudens fullmakter i enlighet med stadgarna 21 mom 6. Vid genomgången av protokollen har förbundsstyrelsen funnit att valen har genomförts på det sätt som förbundsstyrelsen bestämt enligt den valordning som är utsänd. Samtliga avdelningar har förrättat sina val på respektive representantskapsmöte. Valen har inte gett någon anledning till anmärkning, varför jag hemställer att fullmaktsgranskningen godkänns. Kongressen beslöt att bifalla förslaget. Dagordningens punkt 4 Beslut om kongressens offentlighet Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: I den arbetsordning som kongressen snart ska besluta om föreslås att kongressen ska vara offentlig, men att kongressen vid behandling av särskild fråga kan besluta annorlunda och att det i så fall ska gälla. Jag hemställer om bifall till det förslaget. Kongressen beslöt att bifalla förslaget. 23

32 Dagordningens punkt 5 Fastställande av dagordning Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: Förslaget till dagordning har varit utsänt. Det innehåller 30 punkter. Det finns inga förslag till förändringar. Därför föreslår jag att kongressen fastställer dagordningen enligt det förslag som är utsänt. Kongressen beslöt att fastställa dagordningen. Dagordning Förslag till dag- och arbetsordning på Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress den maj 2007 i Stockholm. 1. Kongressens öppnande 2. Upprop av kongressombud och övriga deltagare 3. Rapport över granskning av ombudens fullmakter 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Fastställande av dagordning 6. Fastställande av arbetsordning 7. Val av kongressens funktionärer 7:1 Tre ordförande och en bisittare 7:2 Tre sekreterare 7:3 En referent 7:4 Sex rösträknare/röstkontrollanter 7:5 Åtta ledamöter till beredningsutskottet 7:6 Fem ledamöter till dechargeutskottet 7:7 Två protokollsjusterare 8. Verksamhetsberättelse för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet 11. Budgetprognos för åren med förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och beslut om avgifter från och med den 1 januari Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag till förändringar i förbundets stadgar samt förbundsstyrelsens utlåtande över avgiftsutredningens rapport och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 24

33 12:1 A:1-A:9, A:10 Medlemsavgift första att-satsen, A:11-A:18, A:20-A:26 12:2 A:10 andra att-satsen, Hemförsäkring H:11 och H:12 12:3 A:19, A:28 och A:29 Medlemsavgiftens rörliga del 12:4 A:27 Medlemsavgift avgiftsfritt medlemskap efter 40 år 12:5 A:30 Förändring av avgiftssystemet 12:6 A:31 Sänkt medlemsavgift vid studier 12:7 A:32 För dyrt med studerandemedlemskap i Kommunal och Kommunals a-kassa 12:8 A:33 och O:15 Förslag till ändring i stadgarna 2 mom 2 första att-satsen 12:9 A:34-A:38 och A:53 Medlemskap i förbundet/a-kassan 12:10 A:39 Hjälp med problem innan medlemskap 12:11 A:40 och A:41 Ändring i stadgarna 4 mom 4 Studerandemedlemskap 12:12 A:42 Ombudsmän borde vara valda 12:13 A:43 Förbundets valberedning 12:14 A:44 Antal ombud enligt stadgarna 21 mom 3 12:15 A:45 Sektioner, valberedning 12:16 A:46 Representation av förtroendevalda 12:17 A:47 Låt sektionerna vara kvar 12:18 A:48 Stadgarna 23 mom 13 Sektioner samt mom 15 Lokalorganisations upplösning 12:19 A:49 Stadgarna 23 mom 4 Suppleanter och andra förtroendeuppdrag 12:20 A:50 och A:51 Uppdrag som arbetsplatsombud och skyddsombud 12:21 A:52 Ändring av stadgarna 23 mom 13 Avsnitt årsmöte 13. Avtals- och förhandlingsfrågor Utlåtande över motioner 13:1 B:1 Individuella löner 25

34 13:2 B:2 och B:6 Slopande av individuella löner 13:3 B:3 och B:4 Slopa systemet med individuella löner 13:4 B:5 Ett rättvist lönesystem 13:5 B:7 Bilersättning 13:6 B:8 Rast 13:7 B:9 Karensdag 13:8 B:10 Semesterdagar för barnskötare 13:9 B:11 Tillämpning av turordning vid övertalighet på arbetsplatsen 13:10 B:12 Vi vill ha tillbaka vår anställningstrygghet 13:11 B:13 Ökad anställningstrygghet för personlig assistent 13:12 B:14 Teckna kollektivavtal med privata arbetsgivare 13:13 B:15 Rättvisemärkta grönsaker och bär 14. Arbetstidsfrågor Utlåtande över motioner 14:1 C:1-C:16, Arbetstidsförkortning C:17 andra att-satsen, C:18-C:22 samt C:29 14:2 C:17 första Arbetstid och tredje att-satserna 14:3 C:23 första Rätt till heltid och andra att-satserna, C:24-C:28 14:4 C:23 tredje att-satsen Fyllnadsstämpla vid ofrivillig deltid 14:5 C:30 Arbetstider helgarbete 14:6 C:31 Avskaffa jouren 14:7 C:32 Behovsanställdas otrygga anställningsform 26

35 15. Pensionsfrågor Utlåtande över motioner 15:1 D:1 och D:6 Pensionsålder 15:2 D:2-D:5, D:7, D:9 och D:10 Sänkt och rörlig pensionsålder 15:3 D:8 Pensionärer bör lämna plats för yngre arbetstagare 16. Arbetsmiljöfrågor Utlåtande över motioner 16:1 E:1 Avskaffa kontanthantering i bussar 16:2 E:2 Bemanning ensamarbete 16:3 E:3 Obligatorisk handledning för hemtjänstpersonal 16:4 E:4 Friskare medlemmar 16:5 E:5 Nikotinfri vård 16:6 E:6-E:9 Företagshälsovård 16:7 E:10 Kontinuerlig hälsoundersökning 17. Studie- och informationsfrågor Utlåtande över motioner 17:1 F:1 Synliggörande av Kommunals yrkeskategorier 17:2 F:2 Facklig-politisk utbildningssatsning fram till valet :3 F:3 Facklig information till ungdomar 17:4 F:4 Ekonomiskt bistånd vid högskolestudier 17:5 F:5 Studiematerial rörande avtalet 18. Yrkesutbildningsfrågor Utlåtande över motioner 18:1 G:1 Attraktivare yrkesval 18:2 G:2 Barnsköterska Vad är det? 18:3 G:3 och G:4 Barnskötares vidareutbildning 18:4 G:5 Elevassistentutbildning 18:5 G:6 Sex terminers (120 poäng) högskoleutbildning för mentalskötare 18:6 G:7 Utbildning för omvårdnadspersonal 18:7 G:8 Yrkesförare inom räddningstjänsten 27

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008 Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008 Blekinge Ylva Eriksson 4 Karlshamn Handikapp och Äldreomsorg C2-70 Gunnar Ferm 6 Ronneby C2-71 Magnus Petersson 6 Ronneby C2-73

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 DAG- OCH ARBETSORDNING. Dagordning Förslag till dag- och arbetsordning på Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni

Läs mer

Protokoll. Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26-27 maj 2008

Protokoll. Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26-27 maj 2008 Protokoll Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26-27 maj 2008 Produktion: Bilda Idé Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2008 2008 09 1 200 ex MÅNDAGEN DEN 26 MAJ 2008

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer