Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress 28-31 maj 2007"

Transkript

1 Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress maj 2007

2 Innehåll Sidan 1 Kongressens öppnande 1 2 Upprop av kongressombud och övriga deltagare 7 3 Rapport över granskning av ombudens fullmakter 23 4 Beslut om kongressens offentlighet 23 5 Fastställande av dagordning 24 6 Fastställande av arbetsordning 31 7 Val av kongressens funktionärer 34 7:1 Val av tre ordförande och en bisittare 34 7:2 Val av tre sekreterare 34 7:3 Val av en referent 34 7:4 Val av sex rösträknare/röstkontrollanter 34 7:5 Val av åtta ledamöter till beredningsutskottet 35 7:6 Val av fem ledamöter till dechargeutskottet 35 7:7 Val av två protokollsjusterare 35 8 Verksamhetsberättelse för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet Budgetprognos för åren med förbunds- 37, 363 styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och beslut om avgifter från och med den 1 januari Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag till förändringar 46 i förbundets stadgar samt förbundsstyrelsens utlåtande över avgiftsutredningens rapport och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 12:1 Medlemsavgift 56 12:2 Hemförsäkring 65 12:3 Medlemsavgiftens rörliga del 67 12:4 Medlemsavgift avgiftsfritt medlemskap efter 40 år 69 12:5 Förändring av avgiftssystemet 70 12:6 Sänkt medlemsavgift vid studier 71 II

3 12:7 För dyrt med studerandemedlemskap i Kommunal och 72 Kommunals a-kassa 12:8 Förslag till ändring i stadgarna 2 mom :9 Medlemskap i förbundet/a-kassan :10 Hjälp med problem innan medlemskap 73 12:11 Ändring i stadgarna 4 mom 4 Studerandemedlemskap 75 12:12 Ombudsmän borde vara valda 77 12:13 Förbundets valberedning 79 12:14 Antal ombud enligt stadgarna 21 mom :15 Sektioner, valberedning 82 12:16 Representation av förtroendevalda 84 12:17 Låt sektionerna vara kvar 86 12:18 Stadgarna 23 mom 13 Sektioner 87 samt mom 15 Lokalorganisations upplösning 12:19 Stadgarna 23 mom 4 Suppleanter och andra förtroendeuppdrag 89 12:20 Uppdrag som arbetsplatsombud och skyddsombud 90 12:21 Ändring av stadgarna 23 mom 13 Avsnitt årsmöte Avtals- och förhandlingsfrågor 117 Utlåtande över motioner 13:1 Individuella löner :2 Slopande av individuella löner :3 Slopa systemet med individuella löner :4 Ett rättvist lönesystem :5 Bilersättning :6 Rast :7 Karensdag :8 Semesterdagar för barnskötare :9 Tillämpning av turordning vid övertalighet på arbetsplatsen :10 Vi vill ha tillbaka vår anställningstrygghet :11 Ökad anställningstrygghet för personlig assistent :12 Teckna kollektivavtal med privata arbetsgivare :13 Rättvisemärkta grönsaker och bär 135 III

4 14 Arbetstidsfrågor 136 Utlåtande över motioner 14:1 Arbetstidsförkortning :2 Arbetstid :3 Rätt till heltid :4 Fyllnadsstämpla vid ofrivillig deltid :5 Arbetstider helgarbete :6 Avskaffa jouren :7 Behovsanställdas otrygga anställningsform Pensionsfrågor 161 Utlåtande över motioner 15:1 Pensionsålder :2 Sänkt och rörlig pensionsålder :3 Pensionärer bör lämna plats för yngre arbetstagare Arbetsmiljöfrågor 173 Utlåtande över motioner 16:1 Avskaffa kontanthantering i bussar :2 Bemanning ensamarbete :3 Obligatorisk handledning för hemtjänstpersonal :4 Friskare medlemmar :5 Nikotinfri vård :6 Företagshälsovård :7 Kontinuerlig hälsoundersökning Studie- och informationsfrågor 184 Utlåtande över motioner 17:1 Synliggörande av Kommunals yrkeskategorier :2 Facklig-politisk utbildningssatsning fram till valet :3 Facklig information till ungdomar :4 Ekonomiskt bistånd vid högskolestudier :5 Studiematerial rörande avtalet Yrkesutbildningsfrågor 192 Utlåtande över motioner 18:1 Attraktivare yrkesval :2 Barnsköterska Vad är det? 193 IV

5 18:3 Barnskötares vidareutbildning :4 Elevassistentutbildning :5 Sex terminers (120 poäng) högskoleutbildning 198 för mentalskötare 18:6 Utbildning för omvårdnadspersonal :7 Yrkesförare inom räddningstjänsten :8 Yrkesbevis/kompetensbevis :9 Riv upp kongressbeslut om yrkestitel :10 Ändra yrkestiteln vårdare :11 Ny yrkestitel för ambulanssjukvårdare Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag över 213, 234 rapporten Medlemsförsäkringar i framtiden och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 19:1 Avtalsförsäkringen AGS :2 Översyn samt ändringar i AGS-KL :3 Full ersättning vid olycksfall i arbetet :4 Anslutning till gruppförsäkring :5 Förändring av grupplivförsäkring med sjukkapital :6 GF :7 Medlemsförsäkringar :8 TFA vid färdolycksfall :9 Ändrade försäkringsvillkor :10 Förbättring av hemförsäkringen :11 Kommunals fritidsförsäkring :12 Tandvårdsförsäkring Arbetslöshetsförsäkringsfrågor 249 Utlåtande över motioner 20:1 A-kassan :2 Jämställda a-kasseregler :3 A-kasseförsäkring vid föräldraledighet :4 A-kasseersättning i samband med studier :5 Jourtid :6 Återställ a-kassan till 90 procent 308 (Flyttad till punkt 21:26) V

6 21 Förbundsstyrelsens förslag till välfärdspolitiska 257 prioriteringar och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 21:1 Skattereduktion :2 Skattefritt ob-tillägg :3 Karensdagen :4 Avskaffa karensdagen vid smitta :5 Samkörning av datasystem :6 Fusk vid vård av barn :7 Försäkringskassans läkare :8 Sjukförsäkringen :9 Tillfällig föräldrapenning :10 Tandvårdsreform :11 Glasögon hjälpmedel :12 Lagen om arbetsskadeförsäkring :13 PSA-prov och mammografi :14 Grundbemanning :15 Barngruppernas storlek :16 Skapa opinion för barnskötarna :17 Man kan inte rationalisera serviceverksamheten :18 Underlätta för personer i arbetsför ålder att kunna arbeta :19 Kommunals hållning i medicinska delegeringsfrågor :20 Yttrandefriheten på arbetsplatsen och våra fackliga rättigheter :21 Tillgodoräknande av LAS-dagar vid långa anställningar 301 med anställningsstöd 21:22 Lagen om anställningsskydd, LAS :23 Semester :24 Passiv rökning :25 Bromsning av boendekostnader genom uttag av procentavgift 306 på försäljningssumman vid försäljning av bostadsrätter 21:26 (Se punkt 20:6) Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor 312 Utlåtande över motioner 22:1 Aktivt jämställdhetsarbete på sektionsnivå 312 VI

7 22:2 Diskriminering :3 Jämställd arbetsskadelag :4 Förebyggande ungdomsarbete mot främlingsfientlighet Tidningen Kommunalarbetaren 321 Utlåtande över motioner 23:1 Reklam i tidningen Organisationsfrågor 325 Utlåtande över motioner 24:1 Bredda det facklig-politiska arbetet :2 Facket bör bli tuffare :3 Branschråd :4 Branschråd för fritidsledare :5 Särskilt branschråd för ambulanssjukvårdare :6 Avtalet ut på omröstning :7 Utvärdering av löneavtalet :8 Studier :9 Alla sektioner ska ha en ungdomsansvarig :10 Rekrytering av ungdomar som medlemmar när de börjar arbeta 341 inom vårt avtalsområde 24:11 Arbetsplatsombud :12 Nätverk :13 Rättvisa åt invandrare :14 Tydliga regler när medlem begär hjälp av facket :15 Ny medlemstidning :16 Ny medlemstidning Kommunal Nytt :17 Fler medlemmar i GF :18 Medlemsvärvning :19 Intyg från arbetsgivare a-kassa Förbundsadministration och verksamhet 357 Utlåtande över motioner 25:1 Alkoholfri representation :2 Solidariska gåvor :3 Användande av skadestånd 362 VII

8 26 Förbundsstyrelsens förslag och utlåtande över rapporten 169 Vägar till fler jobb Kommunals rapport om arbetslöshet och sysselsättning 27 Stipendieutdelning Val :1 Val av förbundsordförande :2 Val av förste vice ordförande :3 Val av andre vice ordförande :4 Val av tredje vice ordförande :5 Val av förbundsstyrelseledamöter :6 Val av tre personliga suppleanter för varje förbundsstyrelseledamot :7 Val av tre revisorer :8 Val av tre revisorssuppleanter :9 Val av auktoriserad revisor för ett år Beslut om arvoden :1 Förbundsstyrelsen :2 Förbundets revisorer Kongressens avslutning 374 Tal Anförande av Hans Engelberts, Generalsekreterare, 93 Internationalen för Stats- och Kommunanställda Anförande av Wanja Lunby-Wedin, LOs ordförande 101 Anförande av förbundsordförande Ylva Thörn 239 Anförande av Mona Sahlin, partiordförande SAP 366 Övrigt Utdelning av Kommunals kulturstipendier Utdelning av Kommunals eldsjälspris Utdelning av Kommunals demokrati- och 226 solidaritetsstipendium 2007 Uttalande mot den borgerliga regeringens politik 311 Uttalande mot mäns våld mot kvinnor 365 VIII

9 MÅNDAGEN DEN 28 MAJ 2007 Eftermiddagens förhandlingar Dagordningens punkt 1 Kongressens öppnande Kommunals 26e ordinarie kongress inleddes med underhållning av Nationalteatern. Förbundsordförande Ylva Thörn: Förbundskamrater! Natten till fredag skrev Kommunal på arbetsmarknadens kanske bästa avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Jag har sällan fått så starkt positivt gensvar. Detta avtal är viktigt för våra medlemmar, men inte minst ett rejält styrkebevis för Kommunal! Det är med glädje och stolthet jag hälsar alla er ombud och gäster välkomna till Stockholm och Kommunals 26e ordinarie kongress. Livet är en fest! sjunger Nationalteatern. Precis så känns det i dag. En dag som denna känner jag styrkan och bredden som vi har i förbundet. Den bredden speglas här bland er ombud. Ombud i alla åldrar. Äldst bland er är du Kim Öhman från Östergötland. Till åren men inte till tanke och sinne. Yngst på kongressen är Anna Sundell från Värmland. Du är 24 år. Ombud från olika yrkesgrupper. Här finns undersköterskan och brandmannen, fritidsledaren och städaren, kokerskan och parkarbetaren, den personliga assistenten och avbytaren i lantbruket. Vi har en unik bredd i förbundet. Samtidigt finns spetskompetensen. Stark yrkesstolthet och brinnande engagemang för jobbet är något som förenar medlemmarna i Kommunal. Varje dag tar de tempen på välfärden. Medlemmarna möter föräldrar och barn i förskolan, äldre och anhöriga i äldreomsorgen, resenärer i kollektivtrafiken och patienter på sjukhusen. Det ger stor kunskap om människors vardag. Kommunals medlemmar måste få möjlighet att bidra med sina kunskaper för fler jobb och bättre kvalitet i välfärden. Vår facklig-politiska samverkan med socialdemokraterna fortsätter. Men vi ska också vara med och försöka påverka den borgerliga politiken. Vi har visioner och vet vad som krävs för att nå dem. Kongressen blir ett avstamp för oss. Det känns stort att ha fått detta förtroende, säger du, Anna Sundell, och visst är det så. Förtroendet från arbetskamraterna att företräda dem på kongressen är stort. I år är det många av er som har fått det förtroendet för första gången. 60 ombud är på sin första kongress. Ni ska känna er särskilt varmt välkomna! Välkomna hit och välkomna upp i talarstolen. Delta i debatten som ska leda till bra beslut. Ni har värdefulla bidrag till de debatter och diskussioner som vi kommer att ha. 1

10 Välkommen säger jag också till våra gäster. Våra svenska gäster representerar fackliga organisationer inom LO, TCO och SACO, Socialdemokratiska partiet, arbetsgivare och företag som vi samarbetar med och har goda relationer till. Många av er gäster är bekanta ansikten. Jag tänker särskilt på er från tidigare förbundsledningar och pensionerade ombudsmän. Här finns en riktig veteran. Särskilt välkommen, Klas Eriksson, från Västerås. Du är 93 år och har deltagit i samtliga kongresser sedan Jag vill också hälsa över 30 internationella gäster välkomna. Fackliga kamrater från andra länder och systerorganisationer från hela världen. Ni representerar vårt gränslösa fackliga arbete. Ni representerar världens lantarbetare, trafikanställda och sotare. Självklart också offentligt anställda inom stat och kommun. Ni är fackliga kamrater från Sydafrika, Ryssland, Tyskland, Storbritannien och Guyana för att nämna några länder. Jag vill vända mig särskilt till dig Hans Engelberts, generalsekretare i ISKA. ISKA som är Internationalen för Stats- och Kommunanställda. Welcome, Hans! We look forward to your speech tomorrow morning. I september firar ISKA 100-årsjubileum i Wien. Kommunal var med och bildade ISKA. I hundra år har vi tillsammans med fackliga kamrater över hela världen kämpat för våra grundläggande krav: Rätten att organisera sig facklig. Rätten att sluta avtal. Den kampen pågår än i dag i alla våra länder. I den kampen kan vi alla delta. Vi var många som sände protestbrev till Filippinernas president förra hösten. Vi gjorde det för att stå upp för vår fackliga kamrat Annie Geron som är ordförande i ett av de stora offentligfacken. Hon utsattes för mycket allvarliga hot efter att ha avslöjat korruption hos sin statliga arbetsgivare. Förbundskamrater! Våra insatser gav resultat. Det var fantastiskt att träffa Annie igen på ISKAs styrelsemöte den 9 maj. Hon hälsar till alla er i avdelningarna och tackar för det stöd hon har fått från er. Era brev räddade livet på mig your letters kept me alive Annies budskap var tydligt. Var och en av oss kan agera och göra skillnad. Vår insats kan betyda skillnaden mellan liv och död för en facklig kamrat i ett annat land. Olof Palme brukade säga: Det största modet är tålamodet. Det gäller i hög grad i internationellt arbete. Kampen för fred i Mellanöstern och arbetet mot hiv/aids kommer att kräva tålamod, men också handfast stöd. Vi kommer därför att samla in pengar i dag och i morgon. 2

11 I dag går pengarna till Palmecentrets insatser för demokrati och dialog i Mellanöstern, bl a utbildning för att klara förtroendeuppdrag i vardagen. I morgon samlar vi pengar till anställda inom hiv/aids-vården som bygger upp ett nätverk för att stötta varandra i detta oerhört tunga och krävande arbete. Förbundskamrater! Sverige är en del av världen. Av den är vi inte bara beroende. Mot den har vi också ett ansvar. Vi ska vara med och bygga starka fackföreningar i alla länder över hela världen. Ingenstans på jorden ska det finnas fackföreningsfria zoner där arbetare kan utnyttjas hänsynslöst. Parentation Flera kamrater som har deltagit i den fackliga och politiska kampen för ett bättre samhälle har lämnat oss under det gångna året. Vi minns med värme Erik Sjökvist. Förtroendeman i dåvarande Skorstensfejeriarbetareförbundet och senare ombudsman i Kommunal. Erik Sjökvist var en sotare som kämpade för bättre villkor för en mycket utsatt yrkesgrupp. Som enda funktionär i LOs minsta förbund var han i praktiken förbundsordförande, förbundskassör, avtalsombudsman och till och med redaktör för förbundstidningen. Uppdraget var alltid större än Erik själv. Han framhävde aldrig sig själv. Inte ens hans familj visste alla gånger vad han gjorde. När han flyttade från Sundsvall till Stockholm skrevs ett porträtt i lokaltidningen. Då fick familjen en inblick i Eriks gedigna fackliga och politiska engagemang gick Kommunal och Skorstensfejeriarbetareförbundet samman. Erik Sjökvist fortsatte som ombudsman med ett särskilt engagemang i arbetsmiljöfrågor. Erik Sjökvist pensionerades 1983, men det fackliga engagemanget bar han med sig livet ut. Han deltog varje tisdag i ombudsmännens studiecirklar och var nyfiken och samhällsintresserad in i det sista. Så sent som i julas deltog han på förbundets jullunch på Marholmen. Erik Sjökvist blev 83 år gammal. Vi minns Kjell Zakrisson, ombudsman i Kommunal Gävleborg. Hans fackliga och politiska engagemang tog fart då han började sitt arbete som skötare på dåvarande Åbyforshemmet i Gävle. Kjell valdes till ordförande för landstingssektionen i Gävle anställdes han som ombudsman och vi jobbade tillsammans på avtalsavdelningens vårdenhet. Skötarfrågorna låg Kjell varmt om hjärtat. Som ung var Kjell ofta kartläsare i olika rallytävlingar. På livets resa var det solidariteten och rättvisan som visade vägen. Omtanken om familj, arbetskamrater och vänner var stark hos Kjell. Han var känd för sin envishet och gav aldrig 3

12 upp det han trodde på. Den envisheten fick honom att fortsätta sitt arbete sin svåra sjukdom till trots. Kjell Zakrisson blev 57 år. Vi minns också Sten Andersson. Känd som socialdemokraternas ständige partisekreterare. Sten Anderssons politiska engagemang väcktes tidigt. På samma grunder som fick många av våra kamrater att engagera sig i Lantarbetareförbundet. Som 13-åring tog Sten Andersson kampen för en statarfamilj i släkten. Statarstugan var så eländig att kommunen ålagt den rike godsägaren att skaffa familjen en bättre bostad. Det struntade godsägaren i. Något som upprörde Sten Andersson. Ur ilskan över statarnas usla villkor växte ett politiskt engagemang som rymde hela världen. Snickarsonen Sten Andersson blev partisekreterare, socialminister och utrikesminister. Han var lika engagerad i sociala rättvisefrågor här hemma som för fred i Palestina. Sten Andersson blev 83 år gammal. Med saknad och värme minns vi dem som stod vid vår sida men som nu är borta. De namn som jag har nämnt står som representanter för de kamrater som inte längre finns ibland oss. Vi känner sorg men också stor tacksamhet för det arbete och det engagemang som de har lagt ned i kampen för ett bättre samhälle. Vi hedrar deras minne med en stunds stillhet. * * * Kongressen hedrade de avlidna med en stunds stillhet. * * * Förbundskamrater! När Sten Andersson skrev sina memoarer 1993 hade Sverige en borgerlig regering precis som nu. Han oroades starkt över deras politik som påminde om Reagans och Bushs politik i USA. Så här skriver Sten Andersson. Jag citerar: En harmonisk samhällsutveckling, utan risk för sociala explosioner, förutsätter solidaritet och jämlikhet mellan medborgarna. Brister solidariteten, offras jämlikheten, är risken stor att också Sverige kommer att delas upp i ett himmelrike och ett helvete, och att de som förvisas till helvetet i sitt elände och sitt främlingskap utgör ett hot mot välbefinnandet hos dem som bebor himmelriket. Ett sådant samhälle blir kallt, brutalt och omänskligt för alla. Sten skrev detta Låt oss se det som en varning. Det kan bli verklighet i Sverige om Reinfeldt och hans högerregering får fortsätta. De slår mycket medvetet sönder solidariteten i samhället. Attackerar oss löntagare och tryggheten på arbetsmarknaden. Egenavgiften till a-kassan har blivit så hög att många tvingas avstå från det skyddet. Fredrik Reinfeldt kommenterar det så här: Men jag kan konstatera att många nu märker hur dyrt det är att betala för andras arbetslöshet. 4

13 Detta är moderaternas idé om hur man bygger ett samhälle. Arbetslösheten upphör att vara ett samhällsansvar. I stället blir det ett problem som den arbetslöse tvingas lösa själv. Moderaternas syfte är lika skrämmande som tydligt. Ersättningen ska vara så låg att arbetslösa pressas att ta vilket jobb som helst, var som helst, till lägsta möjliga lön. Deltidsarbetande kvinnor är en grupp som drabbas mycket hårt. En annan grupp är säsongsanställda medlemmar, t ex inom Svenska Kyrkan, på golfbanor och inom lantbruket. De får kraftigt försämrad ersättning från a- kassan. Ersättningen kan nu ha sänkts till så lite som kronor per månad i stället för som tidigare kronor. Att regeringen Reinfeldt bryter sönder solidariteten är tydligt. Lika tydligt är att jämlikheten offras. Alla får det nämligen inte sämre. Vissa kan bada i sköna tusenlappar. Det är resultatet av avskaffad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Ett rejält jobbavdrag på det. Nästan hälften av högerns skattesänkningar går till den rikaste tiondelen av befolkningen. Moderaterna skapar ett två tredjedelssamhälle. Ett sådant samhälle är inte bra för någon. Ökade klyftor innebär ökad otrygghet. Otrygghet och rädsla föder fördomar. Då är risken stor att högerpopulistiska partier når framgångar i opinionen. Det har vi sett exempel på i Europa. Det ser vi nu i sverigedemokraternas framgångar. De gjorde sitt bästa val någonsin och tog plats i hälften av landets kommuner. Risken är stor att de tar sig in i riksdagen efter nästa val. Kampen mot klyftorna är också en kamp mot sverigedemokraterna. Vårt fackliga uppdrag har sällan varit så tydligt som nu. Det fackliga löftet är inte enbart ideologi och historia. Det är tydligare än någonsin i människors vardag. Ingen kan vara utan tryggheten i det fackliga medlemskapet. Handslaget som är förbundets symbol är lika aktuellt i dag. Det står för löftet vi ger varandra. Att aldrig acceptera en lön under avtalet. Högerregeringens politik drabbar inte bara arbetslösa. Den slår mot alla oss löntagare. Syftet är att skapa en låglönemarknad. Lönedumpning blir resultatet av regeringens politik. Vårt skydd är ett bra kollektivavtal. Avtalet ger trygghet, reglerar löner och arbetsvillkor och skapar utvecklingsmöjligheter. Avtalen håller den lägsta lönen uppe och lägger grunden för bra villkor. Genom avtalen stärks varje enskild medlem. Kampen för kollektivavtal är och förblir ett av våra viktigaste uppdrag. Det kräver en stark organisation, det vet vi alla. Sverige behöver fler proffs! Det är temat för vår kongress. 5

14 Det förutsätter: Starka löntagare. Bra löner och trygga anställningar. Bättre arbetsvillkor. Uppdraget från medlemmarna är detsamma oavsett om arbetsgivaren är offentlig eller privat. Vi driver våra krav gentemot alla arbetsgivare. Just nu pågår lönekampen och över 50 avtal omfattas. Det största är det med Sveriges Kommuner och Landsting och PACTA. Men vi har stora medlemsgrupper även inom avtalen med SLA, Fastigo och Vårdföretagarna för att nämna några. Alla avtal är lika viktiga oavsett hur många som omfattas av avtalet. Den enskilde medlemmen påverkas direkt av det resultat vi uppnår i förhandlingarna. Några avtal har hunnit bli klara. Först ut var vi med ett avtal för medlemmarna inom trädgårdsanläggning. Det är ett bra avtal som ger god löneutveckling och förbättrade arbetsvillkor. I torsdags gick vi i mål med ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Det är ett mycket bra avtal. Faktum är att det är ett av de bästa avtalen på arbetsmarknaden. Det ger rejält höjda löner till medlemmarna och tryggare anställningar. Lönehöjningarna motsvarar 842 kronor i månaden per år under de tre år avtalet löper. Redan i år blir det snabba pengar i plånboken. Alla medlemmar får kronor i engångsbelopp för heltid i juni kronor betalas ut i engångsbelopp i december. Tack vare LO-samordningen med en jämställdhetspott har vi i Kommunal, som har en hög andel lågavlönade kvinnor, fått större löneökningar än andra. Avtalet med SKL är därför ett klart trendbrott i riktning mot mer jämställda löner. Lägstalönerna har höjts och år tre har vi ett lägstutrymme. Det betyder att ni lokalt kan förhandla om högre löner. Vi fick igenom ett viktigt krav som innebär tryggare anställningar. Deltidsmåttet höjs till 20 timmar per vecka, vilket ger deltidsarbetande medlemmar rätt till a-kassa. Avtalet innebär rejält förbättrade villkor för dem som har det allra tuffast. Medlemmarna som arbetar i offentligt skyddade arbeten får nämligen motsvarande höjningar. Förbundskamrater! Jag vill att vi alla sträcker på oss och känner stolthet. Avtalet är en seger för oss. Medlemmarna gör verkligen tummen upp. Här är några röster: Så härligt, underbart. Den här gången har de verkligen lyssnat på oss. Vi känner oss plötsligt värda någonting. Vårt yrke har fått status. För en gångs skull är det vi som är vinnarna. Tack Kommunal! Nu kan vi både ta semester och fira jul. 6

15 Avtalet är också en seger för välfärden. Nu blir det lättare för arbetsgivaren att klara det stora rekryteringsbehovet. Högre löner gör välfärdsjobben mer attraktiva. Avtalet är en del i vårt arbete för att möta de utmaningar vi står inför. Många ställer sig utanför tryggheten i facket och a-kassan. En borgerlig regering som bryter sönder solidariteten och offrar jämlikheten. Vi vet hur vi ska möta dessa utmaningar: Starka kollektivavtal. Bra löner och trygga anställningar. Utveckla medlemskapets värde och värva fler medlemmar. Vi är proffs på välfärd! Vi har visioner och vi vet hur vi ska nå dem! Härmed förklarar jag Kommunals kongress 2007 för öppnad. Dagordningens punkt 2 Upprop av kongressombud och övriga deltagare Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: Kongressombud, gäster och övriga deltagare har prickats av i samband med registreringen. Enligt våra stadgar ska en fulltalig kongress bestå av 188 ombud. Kongressen består även av 15 ledamöter som utgör förbundsstyrelsen. Det är ombuden som tillsammans med förbundsstyrelsen är den beslutande församlingen. Vid den inregistrering som är gjord och slutförd är 188 ombud avprickade och av dem är 17 suppleanter. Vid kongressen är även revisorer, förbundsstyrelseberedning, enhets- och lokalkontorschefer, representanter för ombudsmän och föredragande gäster närvarande. Jag hemställer till kongressen att med detta ska uppropet anses vara verkställt. Kongressen beslöt att bifalla förslaget. 7

16 Ombud Sektion BLEKINGE Ylva Eriksson 4 Karlshamn Handikapp och Äldreomsorg Gunnar Ferm 6 Ronneby Magnus Pettersson 6 Ronneby Eva Strömqvist 14 Karlskrona Suppleanter Christel Jonasson 6 Ronneby Jörgen Olsson 14 Karlskrona Lars-Håkan Svensson 5 Karlshamn Barnomsorg o tekn. förvaltning Eva Öhman 14 Karlskrona DALARNA Ulrika Belin 10 Falun kommun Helena Halvarsson 25 Mora kommun Anita Hedqvist 17 Hedemora kommun o landsting Irene Homman 7 Gagnef kommun o landsting Åsa Lindholm 13 Borlänge kommun Hans-Göran Steneryd 16 Säter landsting Hans Unander 2 Malung kommun o landsting Suppleanter Ingela Hed 4 Mora landsting Marianne Hirsch 19 Avesta Kommun o landsting Lena Johnsson 11 Falun landsting Ann-Ci Larsson 17 Hedemora kommun o landsting Marianne Qvist 13 Borlänge kommun Ellenor Smids 3 Orsa Kommun GOTLAND Per Gahnström 1 Teknisk nämnd Räddningstjänst Magnus Jonsson 3 Gotlands vård o omsorg Suppleanter Anne Lindlöf 3 Gotlands vård o omsorg GÄVLEBORG Tord Andersson 15 Landstingssektionen i Hälsingland Barbro Östlund 27 Nordanstig Leif Johansson 10 Sandviken Kristina Karlsson 12 Hofors Mona Persson 20 Ovanåker Åsa Persson 22 Hudiksvall Lars-Åke Svärd 19 Bollnäs 8

17 Suppleanter Anette Andersson 4 Djur och natur Anneli Ellebo 3 Gävle Privat Ann Eriksson 26 Ljusdal Ellinor Hedblom 5 Gävle kommun Irma Numelin 15 Landstingssektionen i Hälsingland Lena Rundqvist 16 Söderhamn HALLAND Eivor Blomstrand 7 Varberg Lena Johansson 7 Varberg Lennart Persson 1 Teknik och service Halmstad Ann-Louise Lundqvist 8 Kungsbacka Janet Magnusson 2 Barn och ungdom Halmstad Lena Ottosson 4 Landstinget Halmstad Suppleanter Catharina Berghorn 6 Falkenberg Marianne Höjman 4 Landstinget Halmstad Katrin Karlsson 9 Hyltebruk Ann-Christin Mattsson 5 Laholm Christina Nilsson 2 Barn och ungdom Halmstad Åsa Norberg 10 Varberg Landsting Christer Sernemyr 1 Teknik och service Halmstad Karin Slettebo 11 Djur och natur JÖNKÖPINGS LÄN Margareta Brevenstam 11 Eksjö lasarett Peter Erlandsson 8 Gislaveds kommun Hans Jönsson 10 Eksjö kommun Conny Rapp 1 Länssjukhuset Ryhov Pia Schelin 10 Eksjö kommun Ann-Charlotte Sidvall 14 Sävsjö kommun Berit Ljung 3 Jönköping Kommun skol- o barnomsorg Suppleanter Per Carlsson 19 Kyrksektionen Anders Emanuelsson 3 Jönköping Kommun skol- o barnomsorg Sten-Ingvar Ingvarsson 2 Bussektionen MayBritt Reljanovic 8 Gislaveds kommun Margareta Sickeldal 12 Nässjö kommun Carina Sjögren 1 Länssjukhuset Ryhov 9

18 KALMAR LÄN Andrew Almqvist 6 Kalmar kommun övriga Mahlin Bergman 1 Mörbylånga Ralf Eriksson 8 Kalmar kommun omsorg Magnus Karlsson 7 Kalmar landsting Bitte Petersen 18 Västervik kommun övriga Bernt Svensson 19 Djur och natur Suppleanter Ann-Christin Fäste 6 Kalmar kommun övriga Larita Helgersson 16 Västervik landsting Daniel Modée 8 Kalmar kommun omsorg Ewa Myrén 16 Västervik landsting Britt Wireland Sorpola 14 Hultsfred KRONOBERG Sven Bondesson 15 Ljungby lasarett Lothar Haag 9 Tingsryd kommun Hanna Haraldsen 12 Växjö kommun skol o barnomsorg Susanne Karlsson 7 Uppvidinge kommun Suppleanter Mikael Bergdahl 17 Psykiatri o närsjukvård Per Rudensjö 19 Församlingsanställda-Lantarbetare Gullvi Strååt 16 Växjö kommun omsorgsförvaltning Anne Österman 10 Lessebo kommun NORRBOTTEN Annalena Eriksson 4 Piteå Sofia Eriksson 7 Älvsbyn Eva-Marie Hannu 12 Boden Lena Israelsson 19 Gällivare Karin Liljestrand 2 Luleå Marianne Lindberg 4 Piteå Patrik Lundström 12 Boden Suppleanter Pascal Johansson 12 Boden Marianne Karlsson 7 Älvsbyn Agneta Nordqvist 19 Gällivare Annelie Palmklint 1 Luleå Erika Pettersson 1 Luleå Eivor Sandström 8 Arvidsjaur 10

19 SKARABORG Annica Axelsson 16 Tidaholms kommun Dan Gabrielsson 9 Falköping kommun Annsofie Hermansson 6 Mariestad kommun Petter Johansson 19 Grästorp kommun Fredrik Nelander 10 Vara kommun Johanna Svensson 9 Falköping kommun Suppleanter Monica Högberg 14 Gullspång-Hova kommun Minna Ihanus 10 Vara kommun Ronny Karlsson 21 Swebus Ulrika Lidberg 5 Lidköpings kommun Anita Nilsson 1 Skövde kommun Åsa Orrbén-Asp 5 Lidköpings kommun SKÅNE Gullbritt Adolfsson 22 Ystad-Österlen sjukvård Birgitta Almroth Christiansson 21 Trelleborg kommun Dan Arvidsson 65 Norr Helsingborg Inga-Lill Björk 19 Ystads kommun Ewa Glimhed 35 Malmö Sdf/-S Innerstaden Pia Hallqvist 52 Kristianstad omsorg Ulf Hansson 43 Djur och Natur Karin Jönsson 62 Malmö/Trelleborg försörjning Pia Kronqvist 48 Bromölla kommun Johan Lindell 42 Kristianstad barn och utbildning Lena Lönn 53 Hässleholm omsorg Sune Malmgren 37 Malmö service och teknik Ingegerd Nilsson 38 Malmö Sdf.V Innerstaden Sandra Olausson 43 Djur och Natur Jeanette Olsson 7 Lund sjukvård Helén Persson 16 Malmö Sdf. Hyllie Rikard Persson 42 Kristianstad barn och utbildning Ingemar Pettersson 63 Connex Skåne Christina Skörvald 39 Malmö/Trelleborg sjukvård Carina Svensson 55 Malmö/Trelleborg Psykiatri Anders Svärd 12 Kävlinge kommun Erika Timar 59 Malmö Sdf. Rosengård/Husie Mi Östman 26 Hörby kommun Suppleanter Ingrid Ahlqvist 35 Malmö Sdf/-S Innerstaden Annette Andersson 43 Djur och Natur Gert-Åke Andersson 11 Svedala kommun Caroline Ekström 61 Malmö Sdf Fosie/Oxie Lars-Göran Hansen 2 Ystad kommun 11

20 Gharibh Hossein 33 Helsingborg Stad Tommy Johansson 62 Malmö/Trelleborg försörjning Solveig Lundgren 3 Trelleborg kommun Tereza Marosan 7 Lund sjukvård Ulla-Britt Mattisson 7 Lund sjukvård Berit Mähler 17 Skurups kommun Sven-Inge Nilsson 43 Djur och Natur Alice Olausson 65 Norr Helsingborg Lena Persson 50 Nordöstra sjukvård och service Marianne Pettersson 39 Malmö/Trelleborg sjukvård Katarina Ribbing 23 Vellinge kommun Ola Sjunnesson 20 Eslövs kommun Monica Smidje 4 Malmö Sdf. Centrum Jeanette Wennberg 49 Ängelholms kommun Patrick Wetterup 49 Ängelholms kommun Preben Widerberg 9 Lund kommun STOCKHOLMS LÄN Björn Ahlström 12 Salem Birgitta Alkvist 1 Nynäshamn Malin Appelqvist 26 Sthlm KMC Gullmarsplan Lotta Bergström 9 Norra länets produktionsområde Per Bexelius 6 Huddinge Margareta Bohman 10 Ekerö Baiba Byberg 17 Sigtuna Monica Calderon 28 Kommunal Västra Sthlm Susanne Dahlqvist 20 Täby Barbro Eriksson 8 Södertälje Saara Gustavsson 4 Haninge Margaretha Hedengrahn 14 Järfälla Pyret Hedlund 2 Nacka Christina Johansson 19 Danderyd Agneta Kurtson 23 Österåker Daniel Larsson 22 Lidingö Carina Lenngren 77 HS/Södra länet Conny Nilsson 46 Stockholm-Tekniska Hugo Olivares 15 Sollentuna Barbro Pousette 7 Botkyrka Yvonne Qvarfort 59 Carema Marcelo Rojas 80 Karolinska sjukhuset Riitta Salokangas Davidsson 11 Solna Anne-Li Rosengren 87 Södersjukhuset Pernilla Westerberg 8 Södertälje Anki von Essen Walldén 30 Centrala länet Nils Zetterberg 52 Räddningstjänsten Sthlms län 12

21 Suppleanter Britt-Louise Andersson 8 Södertälje Bodil Bressler 27 Sthlm KMC Skärholmen Anita Bäckström 8 Södertälje Marvin Clemente 59 Carema Benjamin Emparan 28 Kommunal Västra Sthlm Lena Ericsson-Höijer 28 Kommunal Västra Sthlm Lelle Eriksson 6 Huddinge Marika Eriksson 27 Sthlm KMC Skärholmen Elisabeth Falkenborg 9 Norra länets produktionsområde Lena Fjällborg 7 Botkyrka Gabriel Gonzales 28 Kommunal Västra Sthlm Bilbo Göransson 28 Kommunal Västra Sthlm Helen Halling 9 Norra länets produktionsområde Margit Hammarström 10 Ekerö Karin Hanqvist 28 Kommunal Västra Sthlm Catharina Häggbom 80 Karolinska sjukhuset Monica Härling 9 Norra länets produktionsområde Anders Johansson 8 Södertälje Lahja Johansson 8 Södertälje Sture Johansson 8 Södertälje Häljä Järvinen 28 Kommunal Västra Sthlm Ingrid Karlsson 18 Vallentuna Christer Lindh 34 Trafiksektionen Pia Lindholm 23 Österåker Mikael Lindström 6 Huddinge Eva Ljungwe 9 Norra länets produktionsområde Khalid Obaid 28 Kommunal Västra Sthlm Zoran Rizovski 6 Huddinge Benita Rosberg 10 Ekerö Gittan Sommarhed 13 Sundbyberg Kevin Thompson 30 Centrala länet Carin Wedin 6 Huddinge Anne-Mette Wennebo 28 Kommunal Västra Sthlm Clary Westberg 17 Sigtuna Solveig Winberg 10 Ekerö Suzie Vondracek 2 Nacka Eva Wåhlgren 77 HS/Södra länet SÖRMLAND Christina Andersson 10 Nyköping Lena Andersson 13 Eskilstuna Margareta Leonardsson 13 Eskilstuna Kjell Pettersson 10 Nyköping 13

22 Suppleanter Margareta Andersson 6 Vingåker Jörgen Gustafsson 2 Flen Marjo Gustafsson 10 Nyköping Eero Hietala 10 Nyköping Agneta Johansson 13 Eskilstuna Tomas Ring 6 Vingåker UPPSALA LÄN Majlene Ahlgren 10 Enköpingssektionen Hans Hård 2 Uppsalasektionen Agnes Jonsson 6 Knivstasektionen Christina Schelin Eriksson 2 Uppsalasektionen Kia Solid 2 Uppsalasektionen Jan-Eric Swedman 1 Landstingssektionen Suppleanter Ulrika Löfgren 20 Tierpssektionen Rose-Marie Lövgren 1 Landstingssektionen Birgit Moberg 1 Landstingssektionen Loa Mothata 2 Uppsalasektionen Gunilla Sundin Kanberg 20 Tierpssektionen Kristina Woxdal Pihl 12 Östhammarssektionen VÄRMLAND Kerstin Johnson 17 Karlstad Magnus Karlsson 14 Säffle Rolf Larsson 10 Kristinehamn Hans Lindgren 24 Karlstad Trafik Birgitta Mörk Karlsson 1 Arvika Gun Oscarsson 22 Karlstad Anna Sundell 8 Karlstad Suppleanter Claes-Eric Eicsson 3 Filipstad Pia Falk 11 Munkfors Mikael Ivarsson 24 Karlstad Trafik Maud Mithander 17 Karlstad Ann-Mari N Olsson 5 Grums Tobias Raner 10 Kristinehamn Eva Turunen 12 Storfors 14

23 VÄST Bertil Andersson 47 Ale Ingela Andersson 31 Tanum Lise-Lotte Arvidsson 32 Sotenäs Anette Brattberg 35 Uddevalla Ronnie Bryngelsson 43 Öckerö Kent Budd 5 SpårvägenTrafik personal Carina Dahlström 15 Kortedala Susanne Eliasson 18 Majorna-Älvsborg-Styrsö Mikael Hansson 10 Idrott och park Fredrik Karlsson 17 Centrum Eva Kärrman 57 Område Östra Malin Servin 34 Munkedal Lena Sohlberg 40 Mölndals kommun omsorg Elisabeth Svedestad 53 Område Hjärta-Kärl, Sinnesorgan Yvonne Engström 25 Härlanda Margareta Åvall 27 Linnestaden Suppleanter Ingrid Almqvist 31 Tanum Kjell Aronsson 38 Uddevalla service o teknik Herbert Grönroos 29 Bergsjön Anders Hagberg 49 Partille Marie Hellstenius 46 Lerum Anna Hjertkvist 20 Backa-Kärra-Rödbo Harry Ikonen 60 Område Försörjning och service Carina Johannesson 43 Öckerö Merry Johansson 30 Strömstad Veronica Karlson 34 Munkedal Marie-Louise Odbro 44 Härryda Anna-Maria Saastamoinen 15 Kortedala Kathleen Schönemann 58 Drottning Silvias barnsjukhus Yvonne Strandh 5 Spårvägaen Trafik personal Sandy Westergren 8 VA-Verket Gryab VÄSTERBOTTEN Annette Andersson 3 Umeå Andreas Eriksson 15 Vindelns kommun landsting församl. Christina Forsberg 19 Djur och natur Birgit Mnad 20 Skellefteå Håkan Nilsson 17 Skellefteå Karin Svedlert 4 Umeå landsting Malena Önnerlöv 22 Malå Suppleanter Rita Andersson 4 Umeå landsting Roger Behrendtz 5 Umeå 15

24 Grethel Broman 1 Nordmaling Kerstin Danielsson 14 Lycksele Gun-Britt Janson 17 Skellefteå VÄSTERNORRLAND Ruth Bergström 25 Ö-vik Hemtjänst o Servicehus Cathrine Edström 10 Sundsvall Äldreom. Skön-Alnö Lena Håkansson 42 Härnösand Barn Utbild. Inger Nyman 1 Sundsvalls sjukhus samt vård Erik Sjödin 31 Sollefteå sjukhuset Österåsen Kjell Sjödin 43 Härnösands Vård o omsorg Suppleanter Inger Arvidsson 11 Sundsvall Äldreoms. Njurunda Annika Bergman 8 Sundsvall omsorg och soc. Psyk Kerstin Frånlund 51 Kramfors Skola Församling Kristina Högberg 11 Sundsvall Äldreoms Njurunda Birgitta Högdahl 6 Sundsvall Psykiatri/Primärvård Camilla Junno-Forsberg 71 Ånge kommun Församl. o Sotning Tommy Larsson 6 Sundsvall Psykiatri/Primärvård Christina Nordenö 8 Sundsvall omsorg och soc. Psyk VÄSTMANLAND Hans Andersson 5 Köping Ulrika Carlsson 5 Köping Margareta Eriksson-Hasselqvist 11 Västerås Anne-Marie Noppa 16 Fagersta-Skinnskatteberg Mats Nyberg 2 Sala Anita Pettersson 8 Norberg Suppleanter Johnny Edbom 7 Arboga Ann-Louise Filipsson 4 Köping Kjell Haglund 3 Västerås Monika Hermansson 8 Norberg Marita Inderssons 15 Djur och natur Birgitta Ögren-Lundgren 14 Västerås Z-JÄMTLANDS LÄN Billy Andersson 9 Härjedalen Maritha Mähler 4 Strömsund Linda Sundström 7 Åre Pia Svedestedt 1 Östersund Landsting 16

25 Suppleanter Åke Edler 2 Östersund Teknik och Buss Jan-Erik Eriksson 12 Berg Britt Wikman 3 Östersund kommun Gunilla Zetterström-Bäcke 9 Härjedalen ÄLVSBORG Eva Andersson 20 Landstingsanst. S:a Älvsborg Maria Blomgren 22 Lant Christina Dahlström 14 Marks kommun Paula Holmqvist 1 Dals-Eds kommun Alf Jörlind 18 Trafiken Annica Renström 3 Åmåls kommun Lennart Sandgren 19 Landstingsanst. N:a Älvsborg Lise-Lotte Svensson 16 Tranemo kommun Ronnie Strömberg 12 Borås kommun Suppleanter Åsa Evertsson-Lind 13 Ulricehamns kommun Lilian Johansson 4 Färgelanda kommun Barbro Jonsson 3 Åmåls kommun Ann Josefsson 19 Landstingsanst. N:a Älvsborg Johanna Juntti 9 Alingsås kommun Jonny Karlsson 14 Marks kommun Henrik Larsson 8 Trollhättans kommun ÖREBRO LÄN Camilla Andersson 15 Örebro kommun Thomas Bäck 11 Kumla kommun Ing-Britt Hedlund 15 Örebro kommun Per Hermansson 1 Sektion Landstinget Barbro Johansson 7 Degerfors kommun Tina Persson 14 Laxå kommun Suppleanter Helen Andersson 15 Örebro kommun Tony Holmberg 11 Kumla kommun Lars Norling 2 Hällefors kommun Roger Rasmussen 21 Bussbolag i Örebro län Eivy Åman Nilsson 15 Örebro kommun ÖSTERGÖTLAND Gunilla Axelsson 2 Landsting Linköping Hans Elf 10 Motala kommun Marie-Louise Jonander 5 Norrköping 17

26 Maj Karlsson 11 Motala Landsting Ingeli Larsson 6 Norrköping Berit Martinsson 15 Finspångs kommun Suzanne Sjöqvist 3 Linköpings kommun Ingvar Ståhl 11 Motala Landsting Kim Öhman 3 Linköpings kommun Suppleanter Leif Ahlström 9 Norrköping Landstinget Stina Andersson 18 Valdemarsvik Jörgen Johansson 4 Kollektivtrafiken i Östergötland Lisa Johnsson 9 Norrköping Landstinget Bo Lingestig 4 Kollektivtrafiken i Östergötland Malin Moldvik 24 Kyrkan i Östergötland Eva-Lotta Nilsson 20 Österbymo Veronica Schelin 7 Norrköping FÖRBUNDSSTYRELSENS LEDAMÖTER Ylva Thörn Förbundet Birgitta Andersson Kommunal Jönköpings län Marianne Andersson Kommunal Kronoberg Tobias Baudin Kommunal Norrbotten Kristina Björk Kommunal Västerbotten Ewa-Britt Dahl Kommunal Skaraborg Annika Enbom Kommunal Västmanland AnneCatrine Fornedal Kommunal Sörmland Marianne Giheden Kommunal Skåne Elisabeth Hammarstedt Kommunal Stockholms län Siw Karlsson Kommunal Z-Jämtlands län Tommy Nilsson Kommunal Skåne Karin Näsmark Kommunal Z-Jämtlands län Lars Randerz Kommunal Stockholms län Gerda Svendsen Kommunal Väst FÖRBUNDSSTYRELSEBEREDNINGEN Lars-Åke Almqvist Anders Bergström Lennart Johansson Håkan Pettersson FÖRBUNDETS REVISORER Annica Blomgren Sonja Glans Rolf Olsson 18 Kommunal Örebro län Kommunal Skåne Kommunal Västernorrland

27 VALBEREDNING Birgitta Asklöf Kerstin Billmark Annika Falk Ulf Kenheim John Kleifert Lennart Persson Barbro Pousette Hans Unander Brage Öberg Förbundet Kommunal Väst Förbundet Kommunal Skåne Kommunal Skaraborg Kommunal Halland Kommunal Stockholms län Kommunal Dalarna Kommunal Norrbotten FÖRBUNDSKONTORETS ENHETSCHEFER Rolf Andersson Liv Beckström, chefredaktör Elisabeth Brolin Annelie Hellander Patrik Lundeberg Niklas Rengen Ann-Kristin Sandberg Lasse Thörn Ewa Wetterström Annika Örn A-KASSAN Krister Johansson, a-kasseföreståndare ÖVRIGA FÖREDRAGANDE OMBUDSMÄN OCH TJÄNSTEMÄN Sofia Berglund Linnea Bergnéhr Joa Bergold Viktoria Bergström Liza di Paolo Sandberg Oskar Ernerot Lars Fischer Hans E Forsberg Gunnar Fridolfsson Maria Hansson Per Holmström Agneta Hägglund Annica Jansson Anders Jonsson Birthe Josephson Jenny Jönsson Kenneth Jönsson Annelie Karlgren 19

28 Anette Karlsson Astrid König Serkan Köse Håkan Lundstedt Åke Lundström Eva Nilsson Leif Nordin Kristina Olsson Anders Pettersson Lena Retzius David Samuelsson Bo Sandholm Anna Spånt Enbuske Christer Thilén Bodil Umegård Peder Unander Inga-Lena Wallin Sigmund Wiveson Yeshiwork Wondmeneh Anne Marit Överby AVDELNINGARNAS LOKALKONTORSCHEFER/OMBUDSMÄN Lena Andersson Kommunal Halland Sven-Olov Axelsson Kommunal Värmland Marie Boström Kommunal Skaraborg Orvar Dahlberg Kommunal Z-Jämtlands län Mikael Ekberg Kommunal Väst Peter Hammarin Kommunal Blekinge Lars Hedin Kommunal Sörmland Thomas Hedman Kommunal Västerbotten Lars Ingvert Kommunal Kronoberg Irene Johansson Kommunal Kalmar län Tord Johansson Kommunal Halland Ulf Kenheim Kommunal Skåne Ann-Carlotte Lundén Kommunal Stockholms län Marita Molin Kommunal Jönköpings län Berit Müllerström Kommunal Älvsborg Stig Persson Kommunal Gävleborg Jan Rehn Kommunal Gotland Yvonne Stolt Kommunal Östergötland Inger Strömblad Kommunal Uppsala län Kristina Svalstedt Kommunal Örebro län Jan Törnström Kommunal Väst Inger Wahlman Kommunal Dalarna Eleonor Wikman Kommunal Västmanland Helena Wågberg Kommunal Västernorrland Brage Öberg Kommunal Norrbotten 20

29 GÄSTER Pensionerade ombudsmän och förbundsledning Jörgen Andersson Lillemor Arvidsson Monica Bäckman Evy Eriksson Gunilla Eriksson Klas Eriksson Dick Forsberg Hans Forsberg Stig Forsberg Birgitta Fröberg Bengt Granath Bodil Hallström Runo Hansson Bernt Holmström Hans A Jonsson Gösta Karlsson Jan Karlsson Ulf Karlsson Nils Lang Stig Levin Jan Lind Sigvard Marjasin Jan-Ove Olsson Karl-Evert Oskarsson Johan Peanberg Björn Pettersson Jan Sjölin Ingemar Skattberg Sten Törnblom Tommy Wåhlin SVENSKA ORGANISATIONER Ann-Christin Ahlberg Kjell Andersson Ulf Andersson Lennart Axelsson Britt Bohlin Olsson Mari Broman Elsie Bäcklund Sandberg Annette Carnhede Raffaello Di Schiena Lars Ekdal Anna A Forsberg Helena Frisk Ingrid Frisk Kommunalare i Riksdagen Swedbank Nordea Kommunalare i Riksdagen Kommunalare i Riksdagen Riksbyggen ABF Fackförbundet ST Lyran Konferens HB Södertörns Högskola TCO Kommunalare i Riksdagen Vårdförbundet 21

30 Viola Furubjelke Ingela Gardner Sundström Susanna Gideonsson Agneta Gille Jan Grönlund Sara Heelge-Vikmång Caroline Helmersson Olsson Christin Johansson Åsa Kullberg Clas Linder Wanja Lundby-Wedin Stefan Löfven Egon Lööf Kent Nauclér Ella Niia Eva Nordmark Christina Oskarsson Nalin Pekgül Bertil Repfennig Christer Romilson Jan Rudén Sam Sandberg Inger Segelström Torbjörn Strandberg Lena Svensson Margareta Svensson Hans Tilly Marita Ulvskog Göte Wahlström Ylva Waldemarson Bo Willner Christina Zedell Hans Öhlund Christer Örnfjäder Olof Palmes Internationella Center SKL Sveriges Kommuner och Landsting Handelsanställdas förbund Kommunalare i Riksdagen AFA Försäkring Unga Örnars Riksförbund Socialdemokraterna Akademikerförbundet SSR Komanco Sv Transportarbetareförbundet LO IF Metall Folksam Arbetsgivaralliansen Hotell- och Restaurang Facket SKTF Kommunalare i Riksdagen Sv Socialdemokratiska Kvinnoförbund KPA Pension Offentliganställdas Förhandlingsråd SEKO Sv Kommunalpensionärernas förb EU-Parlamentet LO-TCO Biståndsnämnd Öhrling PricewaterhouseCoopers Kommunalarb pensionerade funktionärer Byggnadsarbetareförbundet Socialdemokraterna Kommunalare i Riksdagen Södertörns Högskola LO-TCO Rättsskydd AB Kommunalare i Riksdagen Fastighetsanställdas Förbund Kommunalare i Riksdagen NORDISKA ORGANISATIONER Sten Björnö Fellesforbundet Norge Jan Davidsen Fagforbundet Norge Kjartan Lund KNS Nordiska Samarbetet Kaj Lynge Jensen 3F Fagligt Faelles Forbund, Danmark Janina Malinovska NTF Baltic Coordinator Tuire Santanmäki-Vuori JHL Finland Klas Valbärj NTF Nordiska Transportfederationen Peter Waldorff KH/Stat Danmark 22

31 UTLÄNDSKA ORGANISATIONER Christian Beyerstedt ICU Macolm Cantello UNISON, Storbritannien Vida Cirbiene LSADPS, Litauen Penny Clarke EPSU Hans Engelberts PSI Juris Kalnins LAKRS, Lettland Mikhail Kuzmenko HWURF, Ryssland Kalle Liivamägi Rotal Estland Peter McLoone IMPACT, Irland Seepaul Narine GAWU, Guyana Jiri Schlanger OSZSP, Tjeckien Dagmar Schorsch-Brandt Ver.di, Tyskland Sascha Schweizer ZDS, Tyska Skorstensfejarförbundet Nick Sigler UNISON, Storbritannien Alexander Vasilevskiy ALSWU, Ryssland Dagordningens punkt 3 Rapport över granskning av ombudens fullmakter Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: Förbundsstyrelsen har granskat ombudens fullmakter i enlighet med stadgarna 21 mom 6. Vid genomgången av protokollen har förbundsstyrelsen funnit att valen har genomförts på det sätt som förbundsstyrelsen bestämt enligt den valordning som är utsänd. Samtliga avdelningar har förrättat sina val på respektive representantskapsmöte. Valen har inte gett någon anledning till anmärkning, varför jag hemställer att fullmaktsgranskningen godkänns. Kongressen beslöt att bifalla förslaget. Dagordningens punkt 4 Beslut om kongressens offentlighet Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: I den arbetsordning som kongressen snart ska besluta om föreslås att kongressen ska vara offentlig, men att kongressen vid behandling av särskild fråga kan besluta annorlunda och att det i så fall ska gälla. Jag hemställer om bifall till det förslaget. Kongressen beslöt att bifalla förslaget. 23

32 Dagordningens punkt 5 Fastställande av dagordning Förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist: Förslaget till dagordning har varit utsänt. Det innehåller 30 punkter. Det finns inga förslag till förändringar. Därför föreslår jag att kongressen fastställer dagordningen enligt det förslag som är utsänt. Kongressen beslöt att fastställa dagordningen. Dagordning Förslag till dag- och arbetsordning på Svenska Kommunalarbetareförbundets 26e ordinarie kongress den maj 2007 i Stockholm. 1. Kongressens öppnande 2. Upprop av kongressombud och övriga deltagare 3. Rapport över granskning av ombudens fullmakter 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Fastställande av dagordning 6. Fastställande av arbetsordning 7. Val av kongressens funktionärer 7:1 Tre ordförande och en bisittare 7:2 Tre sekreterare 7:3 En referent 7:4 Sex rösträknare/röstkontrollanter 7:5 Åtta ledamöter till beredningsutskottet 7:6 Fem ledamöter till dechargeutskottet 7:7 Två protokollsjusterare 8. Verksamhetsberättelse för år Revisionsberättelse för år Beslut om ansvarsfrihet 11. Budgetprognos för åren med förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och beslut om avgifter från och med den 1 januari Förbundsstyrelsens utlåtande och förslag till förändringar i förbundets stadgar samt förbundsstyrelsens utlåtande över avgiftsutredningens rapport och i samband därmed behandling av utlåtande över motioner 24

33 12:1 A:1-A:9, A:10 Medlemsavgift första att-satsen, A:11-A:18, A:20-A:26 12:2 A:10 andra att-satsen, Hemförsäkring H:11 och H:12 12:3 A:19, A:28 och A:29 Medlemsavgiftens rörliga del 12:4 A:27 Medlemsavgift avgiftsfritt medlemskap efter 40 år 12:5 A:30 Förändring av avgiftssystemet 12:6 A:31 Sänkt medlemsavgift vid studier 12:7 A:32 För dyrt med studerandemedlemskap i Kommunal och Kommunals a-kassa 12:8 A:33 och O:15 Förslag till ändring i stadgarna 2 mom 2 första att-satsen 12:9 A:34-A:38 och A:53 Medlemskap i förbundet/a-kassan 12:10 A:39 Hjälp med problem innan medlemskap 12:11 A:40 och A:41 Ändring i stadgarna 4 mom 4 Studerandemedlemskap 12:12 A:42 Ombudsmän borde vara valda 12:13 A:43 Förbundets valberedning 12:14 A:44 Antal ombud enligt stadgarna 21 mom 3 12:15 A:45 Sektioner, valberedning 12:16 A:46 Representation av förtroendevalda 12:17 A:47 Låt sektionerna vara kvar 12:18 A:48 Stadgarna 23 mom 13 Sektioner samt mom 15 Lokalorganisations upplösning 12:19 A:49 Stadgarna 23 mom 4 Suppleanter och andra förtroendeuppdrag 12:20 A:50 och A:51 Uppdrag som arbetsplatsombud och skyddsombud 12:21 A:52 Ändring av stadgarna 23 mom 13 Avsnitt årsmöte 13. Avtals- och förhandlingsfrågor Utlåtande över motioner 13:1 B:1 Individuella löner 25

34 13:2 B:2 och B:6 Slopande av individuella löner 13:3 B:3 och B:4 Slopa systemet med individuella löner 13:4 B:5 Ett rättvist lönesystem 13:5 B:7 Bilersättning 13:6 B:8 Rast 13:7 B:9 Karensdag 13:8 B:10 Semesterdagar för barnskötare 13:9 B:11 Tillämpning av turordning vid övertalighet på arbetsplatsen 13:10 B:12 Vi vill ha tillbaka vår anställningstrygghet 13:11 B:13 Ökad anställningstrygghet för personlig assistent 13:12 B:14 Teckna kollektivavtal med privata arbetsgivare 13:13 B:15 Rättvisemärkta grönsaker och bär 14. Arbetstidsfrågor Utlåtande över motioner 14:1 C:1-C:16, Arbetstidsförkortning C:17 andra att-satsen, C:18-C:22 samt C:29 14:2 C:17 första Arbetstid och tredje att-satserna 14:3 C:23 första Rätt till heltid och andra att-satserna, C:24-C:28 14:4 C:23 tredje att-satsen Fyllnadsstämpla vid ofrivillig deltid 14:5 C:30 Arbetstider helgarbete 14:6 C:31 Avskaffa jouren 14:7 C:32 Behovsanställdas otrygga anställningsform 26

35 15. Pensionsfrågor Utlåtande över motioner 15:1 D:1 och D:6 Pensionsålder 15:2 D:2-D:5, D:7, D:9 och D:10 Sänkt och rörlig pensionsålder 15:3 D:8 Pensionärer bör lämna plats för yngre arbetstagare 16. Arbetsmiljöfrågor Utlåtande över motioner 16:1 E:1 Avskaffa kontanthantering i bussar 16:2 E:2 Bemanning ensamarbete 16:3 E:3 Obligatorisk handledning för hemtjänstpersonal 16:4 E:4 Friskare medlemmar 16:5 E:5 Nikotinfri vård 16:6 E:6-E:9 Företagshälsovård 16:7 E:10 Kontinuerlig hälsoundersökning 17. Studie- och informationsfrågor Utlåtande över motioner 17:1 F:1 Synliggörande av Kommunals yrkeskategorier 17:2 F:2 Facklig-politisk utbildningssatsning fram till valet :3 F:3 Facklig information till ungdomar 17:4 F:4 Ekonomiskt bistånd vid högskolestudier 17:5 F:5 Studiematerial rörande avtalet 18. Yrkesutbildningsfrågor Utlåtande över motioner 18:1 G:1 Attraktivare yrkesval 18:2 G:2 Barnsköterska Vad är det? 18:3 G:3 och G:4 Barnskötares vidareutbildning 18:4 G:5 Elevassistentutbildning 18:5 G:6 Sex terminers (120 poäng) högskoleutbildning för mentalskötare 18:6 G:7 Utbildning för omvårdnadspersonal 18:7 G:8 Yrkesförare inom räddningstjänsten 27

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008 Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Stockholm den 26 27 maj 2008 Blekinge Ylva Eriksson 4 Karlshamn Handikapp och Äldreomsorg C2-70 Gunnar Ferm 6 Ronneby C2-71 Magnus Petersson 6 Ronneby C2-73

Läs mer

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Uppsala den 3-4 juni 2009

Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Uppsala den 3-4 juni 2009 Deltagarförteckning Kommunals förbundsmöte i Uppsala den 3-4 juni 2009 Blekinge Ylva Eriksson Gunnar Ferm Magnus Petersson Lars-Håkan Svensson Christel Jonasson Jörgen Olsson Eva Öhman 4 Karlshamn Handikapp

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009 Blekinge Dalarna Gävleborg Halland veckor/ Karlshamn 145 4 v 54 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Landstinget Blekinge 130 4 v 60 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Olofström 107 4 v 57

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer