Regeringen stoppar ungas sommarjobb. Utländskt namn gav lägre lön. April Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringen stoppar ungas sommarjobb. Utländskt namn gav lägre lön. April 2007. Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst"

Transkript

1 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst 3 April 2007 Sidorna 5-9 Utländskt namn gav lägre lön Sid 11 Regeringen stoppar ungas sommarjobb Sid 3

2 OPINION Låt alla vara med i Ko m m u n a l - tack för mig! ånga av Kommunals medlemmar har inte råd att betala sin Mf a c k f ö reningsavgift efter högerregeringens chockhöjning av a-kasseavgiften, vilken innebär en kostnadsökning på över 500 kronor i månaden. Det är den bistra sanningen. Sedan årsskiftet har tusentals medlemmar begärt utträde ur facket av just detta skäl (se artikel sidan 3). I avvaktan på Kommunals förb u n d s k o n g ress i juni har därför förbundss t y relsen fattat ett klokt beslut om att låta medlemmar stanna kvar i Ko m m u n a l, men lämna a-kassan. Som jag ser det har vi inget annat val än att ändra våra stadgar på kongressen och låta denna möjligt finnas även i fortsättningen. Självklart är det ett oerhört trist beslut att behöva fatta. Men det måste ändå vara mycket bättre att kunna vara kvar i Kommunal, med vad det innebär av trygghet och fördelar, än att stå Att Räddningstjänsten utnyttjar sin g ru n d l a g s s k yddade rättighet att öve rk l a- ga upphandlingen av ambulanssjukvård i Göteborg har tydligen upprört regionen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset till den milda grad att man agerar som ett litet trotsigt barn. I december förra året när resultatet av upphandlingen presenterades gick SU:s styrelse ut i media och deklarerade att det inte fanns något missnöje med Räddningstjänstens ambulansverksamhet. T v ä rtom hade man bara positiva erf a re n- heter. Det var enbart priset som gjorde att man valde en annan entreprenör. När nu Räddningstjänstens styrelse, i total politisk enighet, gått vidare och öve r- klagat länsrättens beslut att ogilla det tid i g a re öve rklagandet har plötsligt det tidigare uttalade förtroendet, enligt flera tidningsintervjuer, helt försvunnit. Skulle öve rklagandet leda till att priva t- ägda Ulfab inte får ta över som planerat helt ensam. Möjligheten att enbart vara med i a-kassan och stå utanför facket finns redan. Att inte få göra det omvända valet vore ju då extra märkligt. Fackföreningarna och a-kassan är från början två grenar på samma träd. Tyvärr är det inte så i dag. Vi har inte längre något inflytande över va rken re g e l ve rk, avgifter eller försäkringsskydd. LEDARE april 2007 den 1 oktober, tänker SU inte låta Räddningstjänsten köra vidare fram till ett slutligt avgörande vad gäller upphandlingen. SU har också uttalat att man i så fall inte vill köpa över Räddningstjänstens 30 ambulanser, vilket för övrigt Ulfab haft för avsikt att göra. SU tänker istället köpa in nya ambulanser för sådär 30 miljoner. Och Räddningstjänstens ambulanser får stå kvar i garaget! Skulle Räddningstjänsten få rätt i Länsrätten, har SU för avsikt att dra tillbaka hela upphandlingen. Nu ska tydligen Räddningstjänsten till varje pris stoppas från att utföra ambulanssjukvård. SU verkar beredda att offra miljonbelopp för att kunna knäppa Räddningstjänsten rejält på näsan. Undrar om man tänkt på att det är skattebetalarna i Västra Götaland som betalat Räddningstjänstens 30 ambulanser och som också ska betala de nya ambulanserna? Som det ser ut i dag vore det bättre om staten helt och hållet tog över ansvaret för de arbetslösa med ett skydd i likhet med sjukförsäkringen. Det är tråkigt att b e h ö va föreslå en sådan lösning, men som situationen är för närvarande ser jag inget val. Det är min förhoppning att kongressen lägger de nostalgiska känslorna åt sidan och fattar ett beslut som inte stänger ute alla de medlemmar från Kommunal som inte har råd att betala den höga a-kasseavgiften. Av två onda ting måste man välja det minst onda. För mig är det självklart att det är bättre att vara med i Kommunal, även om man väljer att avstå a-kassan, än att stå helt ensam. D etta är min sista ledare i Kommunal Väst. Med ålderns rätt lämnade jag ordförandeskapet i Det finns många märkliga turer i den här upphandlingen, vilka vi tidigare redogjort vid olika tillfällen i Kommunal Väst. Den fråga som Kommunal reagerat starkast på är att den nye entreprenören har för avsikt att kringgå arbetstidslagen genom att låta sina ambulanssjukvårdare arbeta i ett eget bemanningsföretag när de jobbat maximalt vad arbetstidslagen t i l l å t e r. Detta om inget annat borde ve rkligen få regionledningen att reagera och agera. För en tid sedan fick ledningen för Räddningstjänsten ett telefonsamtal där en tjänsteman från SU deklarerade att Räddningstjänsten bara jäklas och meddelade att SU nog inte var intresserade att samarbeta med Räddningstjänsten överhuvudtaget framöver. Som den här frågan har utvecklats är det nog dags för den politiska ledningen i Västra Götaland att ta sitt ansvar. Kommunal Väst vid årsmötet den 26 april. Jag känner stor tacksamhet mot medlemmarna som gett mig förtroendet att leda avdelningen under 12 år. Det har varit ett i och för sig slitsamt och ibland tung uppdrag, men det har framför allt varit mycket intressant, spännande och lärorikt. Jag skulle önskat att vi under de här åre n kommit längre vad gäller rättvisa löner för kommunalarna i jämförelse med andra grupper, rätten till heltider och tryggare anställningsvillkor. Men det är bara att fortsätta kämpa. Det kommer aldrig att bli någon annan som löser de här frågorna åt oss. Den kampen får vi ta själva. Och det vet jag att ni kommer att göra. Till alla medlemmar, förtroendevalda, anställda, och alla andra som jag haft förmånen att samarbeta med riktar jag ett stort tack. Och lycka till i det fortsatta fackliga arbetet. Ko m m u n a l a re kommer jag att förbli så länge jag lever! Jan Sundberg, ordförande Kommunal Väst Prestige om ambulanser dyrt för skattebetalarna Både med tanke på den anställda personalen och skattebetalarnas pengar. Stig Andersson H Ö G E R h ö r n e t Med slopad förmögenhets- och fastighetskatt i vårbudgeten tackar regeringen sina välbeställda väljare för stödet i höstas. Men alla löntagare som också röstade på alliansen får nöja sig med höjd a-kassa och rejält försämrade villkor om de blir arbetslösa. Redaktion och annonser: Vegagatan 27, Göteborg. Telefon: Fax: e-post: Ansvarig utgivare: Jan Sundberg. Tryck: V-TAB Aröd. Redaktion: Carina Hult Stig Andersson Sölvi Brädefors Eddie Backman 2 Kommunal Väst medlemstidning April 2007

3 Över 20 år av gott s a m a r b e t e I över 20 år har jag som redaktör för tidningen Kommunal Väst (tidigare Kommunalåttan) haft nära kontakt med Janne Sundberg. Sedan han valdes till ordförande 1995 har den varit tät och ibland intensiv. För mig har det varit en synnerligen inspirerande och spännande tid. Och framför allt har jag lärt känna den Janne som inte alltid syns på utsidan; en ömsint och empatisk människa. Men också en person med stor integritet och som alltid vet vad han vill. Raka rör och inga krusiduller. Enveten, skulle nog en del säga, men målinriktad är en bättre beskrivning. Och då ALLTID med medlemmarnas bästa för ögonen. Janne har inte varit den fackföreningsledare som i tid och otid slagit på stora trumman och talat om fajt och strid, även om han när det behövts inte varit rädd för att ta till storsläggan. Istället har han varit en förhandlingarnas man som respekterats, men säkert också bitvis fruktats, av arbetsgivarna. Det har alltid varit slutresultatet som räknats, inte resan dit. När argumenten och förhandlingsskickligheten inte bitit på arbetsgivarna har Janne ändå aldrig gett upp. Då har han utnyttjat en av sina andra starka sidor; lobbyistens. Lika insatt och kunnig som han är när det gäller arbetslivets frågor, lika kunnig och insatt är han i det politiska livet. Otaliga är samtalen till Göran Johansson & Co. Och otaliga är exemplen där Janne skickligt lotsat kommunalarnas frågor i rätt riktning tack vare sina politiska kunskaper och kontakter. Ett lysande exempel är hur han lyckades få riksdagsmajoriteten att gå emot en statlig utredning och inse att kommunägda bussföretag måste få konkurrera utanför den egna kommunen för att ha en chans att leva vidare. Eftersom jag nära följde hela den fleråriga process som ledde fram till riksdagsbeslutet, vågar jag påstå att det var Janne som genom sina kontakter i riksdag och departement och sin öve rtygande argumentation räddade kva r de kommunala bussbolagen. Detta är bara ett exempel på vad som kan åstadkommas med ett gott facklig-politiskt samarbete. Det finns oändligt många fler exempel på frågor där Janne framgångsrikt drivit fackliga frågor den politiska vägen. Det har varit lätt att samarbeta med Janne. Säkert beror det till stor del på att jag träffat få människor som jag till så hög grad har delat synen på politik och samhällsfrågor med. För mig motsvarar Janne bilden av en riktigt bra fackföreningsman och en äkta socialdemokrat. Det kommer han naturligtvis att förbli även när han lämnar ordförandeskapet i Kommunal Väst. Och säkert också en riktigt bra kompis! Stig A n d e r s s o n Majoriteten stannar kvar i Kommunal efter utträde ur a-kassan I Göteborg erbjuds minst 1000 gymnasieelever kommunala feriejobb. Men i grannkommunen Mölndal är det kalla handen. De kommunala feriejobben för gymnasieungdomar har under flera år varit oerhört populära och eftertraktade. Men inför årets sommarlov har regeringen dragit in anslagen till feriejobb. I Göteborg tycker dock den politiska majoriteten bestående av s, v och mp att det är så viktigt att ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden att man beslut avsätta 13 miljoner kronor för kunna erbjuda minst 1000 gymnasieelever sommarjobb inom kommunen. Tidigare år Nu väljer en klar majoritet av de medlemmar i Kommunal som inte anser sig ha råd med den höjda a-kassan att lämna a-kassan men stanna kvar som medlemmar i Kommunal. Av dem som begär utträde i dag väljer drygt 75 procent att stanna kvar i facket. Tidigare har medlemskapet i Kommunal inneburit ett obligatoriskt medlemskap i a-kassan. Däremot har det gått att enbart vara med i a-kassan. Men efter regeringens chockhöjning av a-kasseavgiften vid årsskiftet tog Kommunals förbundsstyrelse beslut om att erbjuda enbart medlemskap i Kommunal. Om denna möjlighet ska kvarstå kommer att avgöras av Ko m m u n a l s förbundskongress i juni. SEDAN ÅRSSKIFTET har cirka 1000 medlemmar i Kommunal V ä s t begärt utträde. I hela landet handlar det om cirka Motivet för att lämna facket har nästan uteslutande varit att medlemmarna säger sig inte ha råd med den kraftiga avgiftshöjning som beslutats av regeringen, samtidigt som man försämrade skyddet i a-kassan. - Sedan beslutet kom om möjligheten att enbart vara med i Kommunal har mer än 75 procent av de som b e g ä rt utträde valt denna möjlighet, säger Jan Törnström, lokalkontorschef på Kommunal Väst. Hittills handlar det om 332 medlemmar som nu enbart är med i facket. DE MEDLEMMAR som begärde utträde innan möjligheten till enbart medlemskap i Kommunal fanns har nu tillskrivits av avdelningen och erbjudits att åter bli medlemmar. - Det är flera av dess som redan hört av sig och vill komma med som medlemmar igen, säger Jan Törnström. -Om det är så som man har all anledning att misstänka, att ett viktigt har staten och kommunerna delat på kostnaden. Men bland de första beslut som togs av den nya alliansregeringen var att dra in anslagen till feriejobb. I Mölndal däremot har den borgerliga majoriteten beslutat att inte erbjuda några jobb åt gymnasieungdomarna. Där anser man sig inte ha råd efter att alliansbröderna på riksplanet dragit in den knappa halva miljon som Mölndal tidigare fått. - Vi tycker att det är väldigt viktigt för ungdomarna att få in en fot i arb e t s l i vet, samtidigt som vi gärna vill visa upp Göteborg som en attraktiv arbetsgiva re, inte minst med tanke på det framtida rekryteringsbehovet, säger Endrick Schubert (s), ansvarig för personal- och arbetsm a rknadsfrågor i kommunstyre l s e n. Feriejobben tillkom 1998 på initiativ av den socialdemokratiska regeringen. För hela landet har det handlat om cirka 100 miljoner i statligt stöd. -På område efter område ser vi kons e k venserna av regeringens förda politik, plusjobb, vuxenutbildning och nu feriejobben, säger Endrick Schubert. Det känns i alla fall bra att vi i Göteborg ändå har kunnat rädda feriejobben. Inte ens de borgerliga syfte med avgiftshöjningen och försämringen av a-kassan var att försvaga facket, så har regeringen kanske bitit sig i tummen. För till exempel en undersköterska med en bruttolön på kronor i månaden ökade fackföre n i n g s - och a-kasseavgiften vid årsskiftet från 275 kronor (inräknat den skattereduktion som regeringen tagit bort från årsskiftet) till 670 kronor. En ökning med 512 kronor. - Vi rekommenderar naturligtvis ingen att stå utanför a-kassan, men samtidigt måste man ha förståelse för att det finns medlemmar som helt enkelt inte har råd att betala den nya höga a-kasseavgiften, säger Jan Törnström. -I de fallen är det naturligtvis viktigt att i alla fall vara med i facket, med vad det innebär av trygghet, försäkringar och möjlighet att vara med och påverka. Stig A n d e r s s o n sommarjobb i Göteborg - men i Mölndal är det stopp R e g e r i n g e n drar in stödet till u n g d o m a r ledamöterna i personal- och arbetsm a rknadsdelegationen kunde försvara regeringens svek mot ungdomarna. -När regeringen svek gick Göteborgs kommun in och räddade de kommunala sommarjobben för gymn a s i e u n g d o m a r. Det är oerhört viktigt för ungdomarna att få in en fot i arbetslivet, menar kommunalråder Endrick Schubert (s). Stig A n d e r s s o n Fakta Ko m m u n a l a F E R I E J O B B A n t a l : Minst 1000 jobb i Göteborg. 75 procent av platserna lottas ut och fördelas lika mellan pojkar och flickor. Resterande platser fördelas till elever med särskilda behov via skolornas kuratorer. Lön: 56 kronor i timmen inklusive semesterersättning. S ö k a n d e : Alla elever som är folkbokförda i Göteborg och som går årskurs 1 på gymnasieskolan. Kommunal Väst medlemstidning April

4 För trygga anställnings- och arbetsvillkor och rättvisa löner Mot högerregeringens löntagarfientliga politik GÖTEBORG: Kl Aktiviteter för stora som små på Olof Palmes plats, Järntorget Kl Uppställning Kl Avmarsch Kl Möte på Götaplatsen med Jan Eliasson, f.d. utrikesminister, och Evin Incir, ordförande SSU Göteborg Teckentolkning Kommunalarna ställer upp på Linnégatan

5 Efter väl förrättat värv avgår nu Jan Sundberg som ordförande för Kommunal Väst. Han hoppas det blir en kvinna som efterträder honom. Och att hon står stadigt på jorden, för det kan bli ensamt när det blåser och då gäller det att inte släppa taget! Under många år satt han i fronten för sisådär människor som han lotsade kors och tvärs genom staden. Under de senaste 12 åren har han stått i frontlinjen för sisådär människor. Bägge uppdragen utförda med samma självklara pondus, samma ansvarstagande och med bägge fötterna rejält förankrade på jorden. Och inställningen att konflikter ska lösas, inte skapas. - Det kan bli ensamt när det blåser, då är det viktigt att stå stadigt och inte släppa taget, säger Jan Sundberg, buss- och spårvagnsförare och avgående ordförande för Kommunal Väst. Alltsammans började i Svenstavik, beläget vid Storsjöns södra spets i Jämtland fanns här 948 inv å n a re. Hur många som bodde här 1944 är oklart, men helt säkert är att orten då fick en ny liten medborgare, Jan Anders Sundberg. Mamma satt som första kvinna i kommunfullmäktige för Bergs kommun. Hon representerade Bondeförbundet, det som nu bytt namn till Centerpartiet. Man har kanske också bytt politik. Dagens Centerparti har inte så mycket gemensamt med g å rdagens Bondeförbund som ju var ett folkröre l s e p a r- ti med rötterna hos landsbygdens småfolk. Jan kom således tidigt i kontakt med såväl starka kvinnor som politiken. Något han troligen haft nytta av som ordförande för en stor, mäktig och kvinnodominerad organisation. Men det var inget den unge Jan gick och funderade på. Han ville se sig omkring. Efter den vanliga skolan flyttade han till Östersund för att utbilda sig till finmekaniker på verkstadsskolan. 200 killar bodde på internat och skötte sig själva. - Där fanns det ingen mamma att gå till, man fick klara sig själv. Lära sig att både visa hänsyn och bädda sängen. Janne trivdes gott på skolan, gemenskapen var fin, killarna höll ihop. Idrottade och spelade kort på fritiden. På samma skola fanns 20 tjejer som gick sömnadsutbildning. - Men det var lite taskigt för dom bodde inkvarterade på stan, minns Janne. EFTER AV S LU TA D utbildning och militärt j ä n s t g ö r- ing som mekaniker på Jämtlands flygflottilj F 4 på Fr ö- sön, började Jan upptäcka världen. Han gjorde säsong som pistvakt, arbetade en vända i skogen, tog en sväng till ASEA. En granne hade flyttat till Göteborg, Janne blev nyfiken, åkte ned och började arbeta på Lindholmen Då var han 21 år. Sedan flyttade han hem igen. Och sedan tillbaks för arbete på Arendal. Och så hem igen. För hemma fanns Anna-Stina, flickan från tvärs över sjön som han sedan skulle gifta sig med flyttade de till Göteborg tillsammans. Anna-Stina började utbilda sig till lärare i samhällskunskap och svenska och Janne till spårva g n s f ö r a re. Strax före julen 1967 började han köra på riktigt och den första januari 1968 gick han med i Kommunalarbetareförbundet. - Jag har alltid trivts med jobbet som förare. Det är ett fritt jobb så till vida att du inte har nån arbetsledning som står och hänger över dig. Å andra sidan har du alla passagerare som förväntar sig att du passar tiden. Och de oregelbundna arbetstiderna känns jobbiga för en del. - Jag brukade säga till nya förare, i samband med facklig introduktion, att ni kan ställa upp TV:n på vinden. Antingen jobbar man på kvällen eller ska man upp jättetidigt nästa morgon, så det blir inte mycket TV-tittande. Kommunal Väst medlemstidning April

6 REDAN UNDER sin tid som ung finmekaniker blev Janne fackligt ombud för Metall. Själv tror han det beror på att han alltid lagt sig i saker och ting. Och att han alltid vetat att facket är viktigt, liksom politiken. Det sitter i ryggmärgen och han har aldrig tvekat om att hans sympatier finns hos socialdemokraterna. Aldrig tvivlat. Även om vissa beslut gjort honom förbannad. Facket och politiken är två grenar på samma träd som har djupa rötter i Janne. Därför dröjde det inte många dagar innan han blev skyddsombud på sina nya arbetsplats Sp å rvägen. Efter bara ett par år blev han suppleant i styrelsen, sedan ordinarie och slutligen ordförande för sektion 5 Sp å rvägen Tr a f i k p e r s o n a l blev han vald till ordförande för hela avdelningen, som då hette Kommunal avdelning 8. Då hade han under några år varit avdelningens vice ordförande och fått en bra inskolning på jobbet. - Dåvarande ordförande, Siv Falkensson, satt dessutom i förbundsstyrelsen och var mycket borta. På så sätt kunde jag växa in i jobbet slogs avdelningen ihop med Kommunal Bohuslän och fick då imponerande medlemmar. - Vi är en stor och mäktig organisation med mycket makt. Ibland ska man använda sin makt, men oftast kommer man längre med diskussioner och förhandlingar. För mig är makt att kunna knacka på hos Göran Johansson och föra ett resonemang med honom. Inte dundra på och vifta med argument som Nu har jag medlemmar bakom mig, gör som jag säger annars - Det är lätt att blåsa till strid, men inte alltid lika lätt att ta sig ur med hedern i behåll. Skapa opinion är en viktig u p p g i f t Det är viktigt att kunna skaka hand efter en genomförd förhandling. Personalchefen Ingvar Thorsson och Jan Sundberg har haft åtskilliga handslag genom åren. 6 Kommunal Väst medlemstidning April 2007 För Jan Sundberg är samtal, diskussion och förhandling något han helt klart föredrar framför kamp och konflikt. Konflikter ska lösas, inte skapas. - Det finns inga vinnare i ett krig. Ma n ska inte låsa fast sina positioner. Det viktigaste är att man blir överens och får uträttat det man ska. Man vinner inget på att gapa och kalla folk för idioter. Denna inställning, man kan kalla det diplomati, har hängt med sedan åren på s p å rvägen. Janne kom aldrig i bråk med någon, men han tolererade heller inte att folk bar sig illa åt. Ett exempel var den beskänkta mannen med flaskan i högsta hugg som klev på 7:ans vagn vid Stampen. Janne såg, men tänkte att han s n a rt skulle kliva av. Istället började mannen bråka med passagerarna. Då stannade Janne vagnen, tog flaskan, bar ut den till hållplatsen och sa vill du ha flaskan, så står den utanför va g n e n. Ett elegant sätt att avstyra bråk. Eller mannen som trakasserade invandrarkvinnorna som steg på bussen vid Vo l vo. Han tyc k- te att de borde resa sig för honom. Då ilsknade Janne till bakom ratten, gick bak och bad mannen lämna bussen så att dessa kvinnor som jobbat och slitit hela dagen kan få lite lugn och ro. Mannen lomade av. Välformulerade argument biter på de flesta. - Ord är ett bättre vapen än knytnävar och själv blir jag sällan ovän med någon, säger Janne. Även om det säkert finns de som tycker att jag är en tjurig jävel. Sin argumentationsförmåga kombinerad med stor kunskap och skicklig förhandlingsteknik har han haft nytta av i oräkneliga förhandlingar genom åre n. Kanske även ett visst mått av envishet. - Man måste respektera de olika yrk e s rollerna runt ett förhandlingsbord och det är ingen idé att ta till brösttoner. Et t sakligt resonemang ger bättre resultat. Sen är det viktigt för alla parter att man kan skaka hand efter slutförd förhandling. PARALLELLT med den fackliga karriären har Jan Sundberg också haft många tunga politiska uppdrag. Tio år som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg och nästan lika lång tid som ordförande i Backa stadsdelsnämnd har lärt honom allt om det politiska spelet. Han har också varit ordförande i Brand- och Civilförsva r s n ä m n- den, vice ordförande i LO-facken i Göteborg och suttit med i en mängd olika fackliga och politiska konstellationer av olika slag. Dock lämnade han sina politiska uppdrag i samband med att han blev ordförande för Kommunal Väst. - Det blev för mycket och jag kände att det kunde uppfattas som om jag satt på två stolar. Varje uppdrag, fackligt eller politiskt, innebär att man måste sätta sig in i en uppsjö av frågor i vitt skilda ämnen. De t är otroliga mängder material som ska läsas. Man måste ha välgrundade uppfattningar och åsikter om det mesta och vara förberedd på diskussion. Särskilt om man är ordförande för en stor och viktig organisation som Kommunal Väst. Hur gör Jan Sundberg för att fixa allt? - Jag har nog lätt för att fatta. Men framför allt så har jag alltid haft ett genuint intresse för samhällsfrågor och vill vara uppdaterad på vad som är på gång. Så det är inte särskilt betungande att hänga med. Och jag vill alltid ha myc k- et kött på benen innan jag ger mig in i en diskussion. DET ÄR ALLMÄNT omvittnat bland vänner och kollegor att Janne är mycket allmänbildad och har stenkoll på va d som händer, stort som smått. Han läser alla tidningar noggrant, ser alla nyhets- och samhällsprogram, lyssnar på debatter och är heller inte rädd för att själv ge sig in i debatter. Under åren har han varit en återkommande gäst på tidningarnas debattsidor och i etermedia. Hans ledare i denna tidning har heller inte gått spårlöst förbi i övrig media. - Att skapa opinion är en viktigt uppgift för fackföreningen och politiska kommentarer behövs. Även om det ibland kan stänka över på det egna partiet. Jag är jävligt ledsen över avideologiseringen, en lång tid har det nästan varit tabu att prata ideologi. Men valförlusten kanske var en väckarklocka och jag hoppas det håller på att vända. När det gäller den självklara rätten till heltid är Janne besviken på (s)-re g e r i n g- en. - Arbetsmarknadsministern, Hans Karlsson, lovade oss ganska länge att man skulle lagstifta om heltid, men gav fan i det i alla fall. Hade vi haft en lagstiftning klar innan alliansen tog över regeringsmakten, så tror jag inte de hade ändrat det i första taget. Nu känns rätten till heltid som ett fjärran mål. - Men varje människa måste ju ha rätt att kunna försörja sig!, säger Janne uppbragt och påpekar också att mängden timanställningar ökar. - Det är helt åt skogen. De timanställda är våra tiders statare som får stå med mössan i handen. De har inga rättigheter och ingen trygghet. Jag anser att vi b o rde ta bort möjligheten till timanställning från kollektivavtalet. TUSEN JÄRN I ELDEN, alltid på språng, alltid påläst, alltid redo att tackla uppkomna situationer varifrån kommer orken? Och är det möjligt att någonsin koppla av? - När jag kommer hem är jag ofta trött i huvudet och behöver lugn och ro. Kanske rensa ut skallen med ett korsord. Jag löser korsord nästan varje dag. Det är bra avkoppling och alltid lär man sig nåt. Sedan löser jag Melodikrysset varje lördagsförmiddag. Det har jag gjort i alla år, först tillsammans med min mamma och nu löser min syster och jag i h o p. Hon bor utanför Östersund, men vi hörs av i telefon och diskuterar lösn i n g a r. Men jag skickar aldrig in lösningen. Jag kan också koppla av med nån bra film, Beck eller Wallander eller nåt liknande. Och så gillar jag att köra bil. - Sedan ska jag börja promenera. Det tänker jag varje dag. En vacker dag kanske jag kommer igång UNDER ÅRSMÖTET den 26 april kommer Janne Sundberg formellt att avgå som ordförande. Med ålderns rätt. Han är 62 år. Det finns många önskemål om att han ska ställa upp en period till, men han har ställt in sig på att trappa ned. Sista året före pensionen ska han istället fortsätta att arbeta som ordförande för sin sektion, Sp å rvägens Tr a- fikpersonal. Där har han haft kvar sitt ordförandeskap genom åren. - Fast det mesta sektionsarbetet har styrelsen skött på ett utmärkt sätt. Det är bra och duktiga människor på sektionen och det ska bli skoj att komma tillbaka på heltid. Även om jag förstås kommer att sakna de regelbundna kontakterna med våra sektionsföreträdare och folket på avdelningen. Särskilt kommer jag att sakna vår avdelningskassör Mikael Hansson och våra pratstunder där vi suttit och spånat om allt mellan himmel jord. Vi har haft ett bra och nära samarbete. SIN EFTERTRÄDARE vet han ännu ingenting om, det är upp till årsmötet att avgöra. - Men med tanke på alla de duktiga kvinnor som finns i Kommunal Väst, så utgår jag ifrån att man väljer en kvinna. 80 procent av våra medlemmar är ju kvinnor, så det vo re väl skrutt annars! OM HAN måste ge några goda råd till sin efterträdare blir det att försöka vara rättvis, ödmjuk inför uppgiften och att lyssna på människor. Själv hoppas han att folk säger detsamma om honom. - Men det finns säkert dom som säger Äntligen! om min avgång, säger han med ett finurligt småleende. Om ett år blir det dags för pension och ett nytt, fritt liv. Om detta nya liv vet Janne bara en sak säkert han kommer inte att sitta hemma och gunga gungstol. För det första har han ingen gungstol och för det andra är han van vid att vara igång och ha uppdrag. Redan nu har han blivit suppleant i Poseidons styrelse. - Det ska bli skojigt som fan, säger han och ser nöjd ut. Jag tycker det är intressant och viktigt med allmännyttan. Va n- ligt folk måste ju ha nånstans att bo. Föräldrahemmet i Svenstavik har alltid funnits med i bakgrunden. Hit åker Janne och Anna-Stina på semestrarna. To m- ten är stor och välskött, liksom alla de byggnader som finns här. Tanken på att någon gång flytta tillbaka för gott är inte helt främmande. Så då kanske cirkeln sluts där, vid Storsjöns södra spets? Carina Hult

7 Den unge buss- och spårvagnsföraren Jan Sundberg. Bilden tagen i början av 70-talet. Kommunal Väst medlemstidning April

8 Röster om Ja n S U N D B E R G Kent Budd, Spårvägens Tr a fi k p e r s o n a l Han är välko m m e n t i l l b a k s...som snart får tillbaka sin ordförande på heltid igen. - Det känns bra att han kommer tillbaks, vi ser fram emot det. Trots att vi alltid lätt kunnat få tag på honom, så känns det ändå bra att vi får del av hans stora kunskap här på sektionen igen. Han är mycket välkommen tillbaka! Göran Johansson (s) Jag har satt stort värde på Janne och kommer att sakna honom - Vi har en lång gemensam historia som startade i SSU. Janne var spårva g n s- förare och kommunalare och jag jobbade på SKF och var metallare. Visst fanns det motsättningar mellan facken på den tiden, vi hade många diskussioner och lärde känna varandra. Och eftersom vi känt varandra så länge kunde vi senare hoppa över skitpratet och föra ett konstruktivt samtal direkt. Vi har resonerat och argumenterat på ett sakligt sätt och han har aldrig använt storleken på sin organisation som ett argument. Vi har respekterat varandras roller och har alltid kunnat ringa till varandra och fråga om saker och ting. Eller bara småprata en stund. Jag har alltid satt stort v ä rde på våra samtal och Janne har gjort större insatser för Kommunal V ä s t än vad jag tror att folk vet om. Han är ju inte direkt den som slår sig för bröstet och skryter. Ett bra exempel på vårt facklig-politiska samarbete var bussuppgörelsen för några år sedan. Vi gjorde en gemensam analys av läget, var eniga och det slutade ju bra tack vare den dialogen. - Jag brukar tänka att de som inte känner varandra heller inte kan förhandla på ett konstruktivt sätt. Det är klart att man kan ha olika mening och uppfattning om saker och ting, men känner man varandra så blir det inga missförstånd. Det är lättare att komma till uppgörelse, skaka hand efteråt och mena det. Om allting blir ett krig med låsta positioner så får man inget uträttat. Det blir bara snack. - Jag kommer att sakna Janne. Vi talar samma språk. Nu pågår ju ett generationsskifte till folk som har en annan bakgrund. Tur att man är så jädra gammal själv! 8 Kommunal Väst medlemstidning April 2007

9 Ingvar Thorsson, personalchef på Göteborgs Spårvägar Det har alltid funkat jättebra mellan oss I 20 år har Spårvägens personalchef Ingvar Thorsson och Kommunals Janne Sundberg mötts vid förhandlingsbordet, men armbrytning har aldrig varit en förhandlingstaktik. - Vi har tampats ihop sedan 1987 och det har funkat jättebra hela vägen. Tillsammans har vi hittat bra lösningar på olika problem. Vi har alltid haft lätt för att prata med varandra och kunnat skilja på sak och person. Janne är en bra förhandlare, man måste kunna ge och ta. Vi har aldrig blivit osams utan snarare känt ömsesidig respekt för våra respektive yrkesroller. Eftersom jag själv pensioneras i år kommer våra yrkesmässiga kontakter att upphöra. Jag kommer att sakna honom! Gerda Svendsen, v ordförande Kommunal Väst Han står för sin övertygelse och man kan lita på honom - Han är rättvis och mån om människor. Ideologin finns alltid med i ryggsäcken. Han sätter alltid medlemmen i centrum. Man kan lita på honom. Han har stor integritet och står alltid för sin övertygelse. Man måste ha väldigt bra argument för att kunna rubba honom. Enligt min uppfattning så lyssnar förbundet, andra organisationer och människor i hans närhet noga på hans synpunkter, för han är inte en sån som snackar utan att veta vad han pratar om. Han är väldigt påläst. Mikael Hansson, a v d e l n i n g s k a s s ö r, Kommunal Väst Det är så enkelt att prata med Janne - Janne och jag har funkat förbannat bra ihop. Vi har ofta suttit in på kvällarna och diskuterat allt. På fredagskvällarna brukar våra fruar ringa och undra vart vi tagit vägen - Han är fruktansvärt kunnig och allmänbildad, jag har lärt mig mycket av honom. Han är trygg, stabil och ärlig. Han är lojal och man kan lita på honom till 100 procent. Vi har inte alltid varit överens, men alltid kunnat diskutera oss fram till bra lösningar. Och så har vi skoj ihop, det är så enkelt att prata med Janne. Vi känner varandra så väl, vet det mesta om varandra. - Jag tror att en anledning till att vi har så lätt för att prata med varandra är att vi på nåt sätt är väldigt lika. Vi är lika jädra tråkiga, inga glammiga festprissar direkt Och så gillar vi inte att ha slips och kostym. Men Janne kan knyta en slipsknut, han brukar hjälpa mig. - Jag kommer verkligen att sakna våra täta kontakter i jobbet, men hoppas och tror att vi kommer att ha många, långa samtal framöver ändå! Kommunal Väst medlemstidning April

10 K Ä N S L O R NA SVA L L A R mot sänkta a-kassan Arbetslösheten i Sverige var i mars 4 procent med det nya sättet att räkna. Om man som tidigare inkluderar personer i åtgärder och i arbete med stöd är siffran 7,5 procent. Den som söker arbete länge straffas från och med mars med sänkta ersättningsnivåer. Den femte mars sänktes a- kassan till 70 procent för arbetslösa som stämplat 200 dagar. För dem som varit arbetslösa ännu längre sänktes bidraget till 65 procent. Regeringen vill stärka motivationen att arbeta men för tusentals timanställda inom vården är alternativet i första hand socialhjälp. En arbetslöshetsförsäkring för arbete blev i mars månad verklighet för hundratusentals människor utan heltidsarbete i Sverige. Då genomfördes den omdebatterade sänkningen av arbetslöshetskassan som sista del av den i december beslutade ändringarna av lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arb e t s l ö s h e t s k a s s o r. Sänkningen innebär att den som använt 200 kassadagar får sin dagpenning sänkt från 80 procent av tidigare inkomst till 70 procent. För dem som fått en förlängd period av a-kassan blev den nya nivån 65 procent av tidigare inkomst. Föräldrar med barn under 18 år är undantagna denna sänkning. Andra förändringar i a-kassan som genomförts redan i januari var skärpningen av både arbetsvillkor och studerandevillkor liksom ändringar av beräkningsgrunden för dagpenningen. Fa c k f ö re n i n g s r ö relsen pro t e- sterat mot förslagen när de presenterades under hösten. Anette Berntsson, vård b i t r ä- de från Göteborg, är en av de kommunalare som märkt av försämringen av a-kassa. Hon söker arbete sedan sex månader efter en längre periods sjukskrivning och har fått en förlängd periods a-kassa. Sedan den första mars har hon 65 procent av sin tidigare inkomst i a-kassa. Eftersom hon hade ett vikariat på 80 procent inom äldreomsorgen innebär det kronor i månaden i a-kassa. Det är en tusenlapp mindre än ersättningen hon hade med de tidigare reglerna. - Det innebär att jag får gå till socialen för att komma upp till existensminimum. Jag brukar få en tusenlapp. Eftersom min son just flyttat hemifrån har jag tappat kronor i bostadsbidrag också. Det är ju inte direkt en positiv känsla att leva på socialbidrag. Det känns som en bestraffning, att arbetslösa får ännu mer problem. Anette är 45 år och utbildad på sociala servicelinjen. Hon har arbetat i äldreomsorgen i hela sitt liv och hon har haft fasta anställningar. So m ensamstående mamma till en son har hon några år frivilligt haft timanställningar för att själv kunna bestämma över sin arbetstid. Men sedan sonen blev stor har hon sökt fast heltidsarbete. Men det är svårt att hitta inom äldreomsorgen, berättar Anette. Hon erbjuds bara timans t ä l l n i n g a r. Sedan mitten på april har hon en sådan och hon hoppas på fast arbete. Anette är arg över den nya regeringens försämringar av a-kassan. -Det är en stor skam! Jag kan inte förstå det. Kan man inte klara sig på a-kassan måste man ju ändå få pengar någonstans ifrån för att klara existensminimum. Det här betyder att jättemånga människor får det mycket värre och känner sig ändå sämre som människor. Hon tycker själv att a-kassan ska vara en tillfällig lösning och stödjer tanken på arbete ska gå före bidrag. Men en arbetslös måste också få överleva. Det finns en gräns för hur mycket ersättningen kan sänkas. Och hon är övertygad om att de flesta vill tjäna sina egna pengar och ha ett arbete med arbetskamrater att gå till. Ingen väljer frivilligt att stå utanför samhället, tycker Anette. -Idag måste man vara nåt för att få leva, känns det som. Det är ett elittänkande. Men jag är positiv av mig, så jag ser ljust på framtiden. Jag vill så gärna ha ett jobb och slippa a-kassan. Det vore härligt. Ingen tycker om att tvingas lämna ut sig hela tiden, de flesta vill ha sin lön och leva i fred. Sölvi Brädefors 1 0 Kommunal Väst medlemstidning April 2007

11 När Kommunal i Uddevalla upptäckte att anställda med utländsk bakgrund oftare än svenskar fick lägstalön slog man larm. Idag är ålder ett nytt lönekriterium i kommunen och vissa kommunalare har fått en tusenlapp mer i plånboken. Alla oavsett ursprung som saknar papper på erfarenhet gynnas. Utländskt namn G AV LÄGRE LÖN Ett par hundra medlemmar i Kommunal Uddevalla fick en positiv överraskning med mars månads lönebesked. Me l- lan kronor mer i månaden blev betalningen när nyanställda i Ko m- munals avtalsområde i Ud d e valla nu får livs- och yrkeserfarenhet erkänd. Även om papper saknas. DET VAR KOMMUNAL som i mitten av förra året slog larm om att lönerna för anställda med svenska namn och personnummer låg högre än de med utländska. Inom alla yrken och alla anställningsformer fanns denna trend som uppstod vid anställningstillfället och sedan följde medlemmarna framöve r. Udd e valla kommuns lönesystem för anställda inom Vård och omsorg är traditionellt med fasta lönenivåer för anställda i olika yrken beroende på utbildning och e rf a renhet. Men synbart likvärdiga meriter kunde ge olika lön, upptäckte Ko m- munal. Till och med de skillnader på ingångslöner för olika yrken sattes ur spel när personer med invandrarbakgrund lönesattes jämfört med svenskar. - Nästan ingen nyanställd med inva n d- r a r b a k g rund har hittills kommit upp ett steg i lönesystemet. De hamnade alltid i den lägsta boxen. Man kunde se på timlönen vad det skulle komma för namn. Man blev aldrig förvånad, säger Anette Brattberg, ordförande i sektion V å rd och omsorg. Där det varit möjligt, har Kommunal fått till stånd höjningar av uppenbart felaktiga löner. Men i mitten av förra året uppstod en diskussion i Uddevalla om lönediskriminering och Ko m m u- nal ställde offentligt frågan om inva n d- r a re diskriminerades lönemässigt. En arb e t s g rupp där Kommunal och personalansvariga ingick bildades. De nya ålderskriterierna är ett resultat av gruppens arbete. De nya kriterierna ska fånga livs- och yrkeserfarenhet som inte finns på papper. Fack och arbetsgivare har sett att kravet på dokumentation har missgynnat många med invandrarbakgrund. -Vi trodde att systemet var neutralt, men nu inser vi att det inte var så. Det finns en ny struktur i samhället, allt fler har inte papper. Därför inför vi nu åldersparametrar. Man lönesätter precis som tidigare. Sedan gör vi en koll mot å l d e r. Ligger lönen för lågt höjer vi upp den för dem som fyllt 30 re s p e k t i ve 40. Vi gör bedömningen att man då har arbetat tidigare, även om man inte har papper. Det kan göra en skillnad på 1000 kronor i månaden, säger Håkan Kragn e rt som arbetar som personalchef i Uddevalla kommun. HAN HÅLLER MED om att problemet med utländska utbildningar som ska dokumenteras, översättas och värderas kvarstår. En godkänd utbildning ger 700 kronor mer i månaden för ett vårdbiträde, berättar Håkan Kragnert. Kommunen diskuterar därför att införa någon typ av validering, men detta är fortfarande bara på diskussionsstadiet. Men man har kommit en bit på vägen att rätta till osakliga löneskillnader och det håller Anette Brattberg med om. Hon undviker ordet diskriminering. -Vi har inte sagt att kommunen har diskriminerat medvetet. Men lönevärderingen var inte fullvärdig som den va r tidigare. Den nya parametern har gagnat flertalet av våra utländska medlemm a r, men också svenskar där det har varit tveksamheter om lönesättningen är rätt. Det känns bra att alla är nöjda och att så många fått högre lön. I framtiden hoppas hon att arbetsgivarna mer aktivt försöker ta reda på va d det finns för utbildning hos nyanställda. -Får man bara fram dokumenten så är översättningen inget problem. Här behövs en skärpning! I Kommunal ska arbetsplatsombuden i fortsättningen försöka hjälpa nya arbetskamrater att ta reda på om de har någon utbildning som de kan tillgodoräkna sig och uppmuntra dem att söka hjälp med att översätta dessa genom kommunen. I en färsk rapport från Kommunal V ä s t bekräftas bilden av att etniskt urspru n g påverkar lönen. Kommunalare med utomnordeuropeisk bakgrund tjänar i Göteborg drygt 650 kronor mindre i månaden än de med nordeuropeisk bakg rund. Hänsyn har då tagits till olikheter i ålder, erfarenhet och utbildning. Jesper Ha m a rk är utre d a re på Ko m m u- nal. -I vår rapport diskuterar vi va rför människor med utbildning och lika lång arb e t s l i v s e rf a renhet ändå inte har samma lön. En tänkbar förklaring är att arbetsgivaren inte tycker att invandrares yrkeserfarenhet och utbildning är lika mycket värda. En annan förklaring är att det fattas dokumentation. Ud d e va l- la skulle detta kunna vara ett exempel på det sistnämnda. Forskning visar att utlandsfödda har o t ry g g a re anställningar, sämre arbetsmiljö och högre risk för arbetslöshet. Trots det är det många som inte vill ta ordet diskriminering i sin mun, menar Je s p e r Uddevalla kommuns lönesystem missgynnade personer som saknade papper på sina erfarenheter. Nu ger nya lönekriterier sex kronor mer i timmen för ett 30-årigt vårdbiträde oavsett dokumentation. Sektion Vård och Omsorg i Uddevalla gjorde upptäckten och Anette Brattberg är glad över att kommunen tagit åt sig av kritiken. Hamark. Men diskriminering behöver inte betyda en medveten illvilja mot invandrare. -Uddevalla låter som ett exempel på institutionell diskriminering. Ingen individ har velat illa utan man har trott att lönesystemet var objektivt. Ändå va r det inte det. Sölvi Brädefors Exempel 1 Exempel 2 Namn: Pia, undersköterska Ålder: 22 år Utbildning: Ja, examen april 2006 Tidigare anställning i Uddevalla kommun: Nej Lön: 98,79 kronor i timmen Namn: Jasmin, undersköterska Ålder: 41 år Utbildning: Ja, examen april 2006 Tidigare anställning i Uddevalla kommun: Nej Tidigare lön: 93,24 kronor i timmen Ny lön: 900 kronor mer i månaden på gru n d av ålder/ livserfarenhet Kommunal Väst medlemstidning April

12 DEMONSTRERA 1maj I BOHUSLÄN Möte Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke Huvudtalare Solveig Lindström, ordförande Rädda Barnen i Göteborg Samling på Henåns Torg Avmarsch Möte på Henåns Torg Huvudtalare riksdagsledamot Catharina Bråkenhielm Möte i Hunnebostrands Folkets Hus Huvudtalare regionråd Karin Engdahl Samling vid Vallhamra Torg Avmarsch Möte vid Oxledsskolan Huvudtalare Anna Johansson, ordförande för socialdemokraterna i Göteborg Samling på Kungstorget Avmarsch Möte i Museiparken Huvudtalare f d jordbruksminister Ann-Kristin Nykvist Möte i Grebbestad Huvudtalare Kenneth G Forslund, ordförande för socialdemokraterna i Bohuslän Möte på Alberts Torg Huvudtalare Kenneth G Forslund, ordförande för socialdemokraterna i Bohuslän Samling i Folkets Hus Avmarsch Möte i Stadsparken Huvudtalare riksdagsledamot Jan-Olof Larsson Möte i stadsparken Huvudtalare f d försvarsminister Leni Björklund Samling Kastala kyrkan Avmarsch Möte i Västra Parken Huvudtalare Nils Zanders och Miguel Odhner, oppositionsråd i Kungälv Möte i Folkets Hus Huvudtalare riksdagsledamot Birgitta Eriksson Samling Surte Hotel Glasbruksmuseet Tal av skådespelaren Roland Jansson

13 Psykologi i köket tack vare Samlat grepp Att våga smaka på en okänd baljgrönsak i ettan kan vara början på en resa förbi både McDonalds och ätstörningar i tonåren. På måltidsservice i Härryda handlar ett bra arbete om att påverka barn och ungdomars intresse för mat och hälsa. Därför finns psykologi och etik i kurspaketet när personalens kompetens ska höjas via Samlat grepp. Gissa vilka som kom med idén? Ann-Sofi Nygren, ekonomibiträde, tillbringar en fjärdedel av sin arbetsdag ute i skolmatsalen. Då byts salladstillre d n i n g, beställning och matmottagning mot portionering och möten med eleverna. Att göra mat intressant och lustfyllt och att få eleverna i årskurs 0-5 att vilja prova nytt är en daglig utmaning. Konkret handlar det om att skapa en lugn miljö och förmå elever att smaka okända saker. Här spelar uppläggning, men också psykologi, in. Att en okänd ärta får hoppa över på en tallrik kan vara en framgång även om den inte äts. Det är i alla fall en tittbit. Nästa gång kanske eleven smakar. -Då känns det självklart bra! Vi vill ju att de äter och vågar smaka. Vi kan påverka det, även om man börjar med en tittbit, säger Ann-Sofi Nygren. Jag trivs med mitt arbete och vill inte bli kock. Jag skulle vilja arbeta mer med att väcka barnens intresse för mat, till exempel med hjälp av saperemetoden. En bättre dialog med andra yrkesgrupper på skolan vore också positivt. Namn: Ann-Sofi Nygren Tjänst: 1:a biträde Arbetsplats: Skinnfjällsskolan, årskurs 0-5, mottagningskök VAD INNEBÄR DET att göra ett bra jobb hos oss? Vilka är våra viktigaste utvecklingsområden? Vad behöver vi göra och hur ska vi gå tillväga? Dessa frågor ställde Göteborgsregionens samarbetsförbund till 1000 anställda för tre år sedan. Målet var att utveckla både individer, arbetslag, ve rksamhet och regionen i en riktning mot ett hållbart arbetsliv. Femtio arbetslag inom Kommunals avtalsområde har svarat på frågorna. En av dessa är m å l t i d s s e rvice i Härryda kommun öster om Göteborg. Här arbetar Ann-Sofi Ny g- ren och kollegan Annika Zetterberg och ett hundratal andra anställda kokerskor och ekonomibiträden med matproduktion, matmottagning och servering. Fr a m- för allt i samband med det senare handlar arbete i skolkök mycket om psykologi. Ett aktivt arbete med elevernas attityder till mat och hälsa och ett utvecklat bemötande av elever blev därför viktiga delar i svaret på frågan vad är ett bra arbete hos oss. Både bättre kunskaper i matlagning/ näringslära och dietmat och psykologi efterfrågades därför av personalen. Nu erbjuds alla detta i det utbildningspaket som möjliggjorts av EUpengar. Data och arbetsledning är två andra ämnen. En upptaktskonferens och en konferens i Stockholm för skolmåltidspersonal har också ingått i kompetenssatsningen för anställda i kostverksamheten i Härryda. - Ett lyft, konstaterar Annika Zetterberg, utbildad kock som arbetar som ekonomibiträde. Hon har deltagit i alla kurser utom data och är mycket positiv till att psykologi finns med i kompetenshöjningen. Ho n smakade på ämnet i samband med en utbildning i event och ledarskap och vill lära mera. I sitt arbete med unga i högstadiet är en arbetsuppgift att hålla ett öga på elever som behöver en extra puff för att äta. Att kommunicera med tonåringar kring mat och hälsa på ett taktfullt sätt är en viktig del av hennes arbetsuppgifter. I det arbetet vill hon också utveckla samarbetet med lärarna, skolsköterska och kuratorer. -VI JOBBAR JU under samma tak. Jag skulle vilja att matkunskap kommer tillbaks på schemat, framförallt på högstadiet, i ämnen som idrott och hemkunskap. Det är också viktigt att det finns f ö rutsättningar att äta i lugn och ro, idag är det för stressigt. På 20 minuter ska eleverna köa, äta, ställa undan och sedan röra på sig en stund innan lektionen börjar. Man måste samarbeta mycket med lärarna för att alla ska få i sig det de behöver. Som en kollega brukar säga det spelar ingen roll vilken pedagogik ni har på eftermiddagen om inte eleverna ätit! I konsten att kommunicera är konflikthantering och kunskaper om barn med särskilda behov två viktiga aspekter för både Ann-Sofi och Annika. Hur vet man vem som är en normalt provocerande sjätteklassare och vem som är ett barn med särskilda behov? Är pojken som inte vågar gå in i matsalen bara blyg? Och flickan som är så smal, äter hon för lite eller tränar hon bara hårt? Också här är det viktigt med bättre samarbete med lärarna, tror Ann-Sofi och Annika. Personalen i måltidsservice får sällan reda på vilka elever som har särskilda behov. Men med rätt kunskap kan kostpersonalen och l ä r a re samarbeta för elevernas bästa. Oc h få en egen bättre arbetsmiljö. -Alla har vi problem med vissa elever. Hur ska vi hantera konflikter utan att bli griniga bambatanter, undrar Ann-Sofi Nygren. Sölvi Brädefors Fakta Samlat grepp Växtkraft mål 3 Arbetsmetoder, IT-kunskap, arbetsmiljö och samarbetet över yrkes- och verksamhetsgränserna är de viktigaste utvecklingsområdena på regionens arbetsplatser! Så tycker 1000 offentligt anställda arbetare i 10 västsvenska kommuner i projektet Samlat grepp. Deltagande yrkesgrupper: Kost, lokalvård och service, park och natur, personlig assistans, räddningstjänst, sport och rekreation, äldreomsorg, administration, förskola och handikappomsorg. Först och främst vill jag få en tjänst som kock, vilket jag är utbildad till. Sedan skulle jag vilja gå vidare och utveckla samarbetet mellan kök och övrig skola. Vi jobbar under samma tak. Matkunskap borde också komma tillbaks på schemat på högstadiet, både inom idrott och hemkunskapen. Namn: Annika Zetterberg Tjänst: Ekonomibiträde Arbetsplats: Ekdalaskolan, årskurs 6-9, tillagningskök Mest populära utvecklingsområden: Arbetssätt och metoder (831 personer) IT/data ( 607 ) Hälsa och arbetsmiljö (524) Samarbete och kommunikation (507) Förhållningssätt & attityder (234) Språk (82) Ekonomi (46) Lagar/ regler (43) Kvalitet/ miljö (23) Mångfald (7) Kommunal Väst medlemstidning April

14 I trygga händer 16 år gammal åkte hon till Schweiz och utbildade sig till frisör. Ett år senare övertog hon mammans salong. Entusiastisk och orädd, men också ung och oerfaren. - Det gick åt skogen förstås, skrattar Solveig Svensson som istället satsade på barnomsorgen och 33 år senare fortfarande kan njuta av leendet hos ett barn som precis lärt sig namnet på en färg. Barnskötaren Solveig Svensson har aldrig ens funderat på att byta yrke. - Barn är det viktigaste vi har och barnskötare är ett värdefullt yrke! De här händerna har tröstat, kramat, lyft, torkat grus och tårar på barn i 33 år. Solveig Svensson har arbetat med barn sedan Då hade hon två egna småttingar och eftersom hon inte ville vara ifrån sina barn blev hon dagbarnvårdare. Redan tidigt i livet hade Solveig bestämt sig för att vara en närvarande mamma och tillbringa mycket tid med sina barn. - Jag var själv ett ensamt barn. Min mamma hade frisörsalong och arbetade minst 50 timmar i veckan. Jag tänkte alltid att när jag får barn så ska jag vara tillsammans med dem så mycket som möjligt. Men jag hade en underbar mormor. Hon var min trygghet. Solveigs mamma var en ovanlig kvinna på många sätt. Inte bara för att hon drev en egen verksamhet med anställd personal. Som nittonåring körde hon till e xempel ned till Spanien på sin egen motorcykel, en tung Harley Davidson. Inte så särskilt vanligt 1929! När Solveig bara var 16 år gick mamman bort. Då reste Solveig till Lausanne i Schweiz och utbildade sig till frisör under ett år. Språket lärde hon sig på plats. - Jag var nyfiken på livet, men saknade bildning och utbildning. Ändå tog jag ö ver mammas salong med anställda som var mycket äldre och mer erfarna än jag. Jag var 17 år och det gick såklart inte särskilt bra. Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk och jag hade ångrat mig om jag inte försökt. Bättre gick det att jobba som dagbarnvårdare. Ja, Solveig upptäckte att hon trivdes så bra med att arbeta med barn att hon började utbilda sig till barnskötare parallellt med jobbet. När hennes egna barn var 13 respektive 15 år började hon arbeta på Knivsmedsgatans förskola i Ut by. Där är hon fortfarande kva r. - Barn är det viktigaste vi har och att vara barnskötare är ett värdefullt yrke. Visst finns det bättre och sämre dagar, men jag blir aldrig less på barnen och har aldrig funderat på att byta yrke. EN SAK som Solveig däremot blir riktigt less på är de allt större barngru p p e r- na. I mitten av 80-talet hade man 12 barn och fyra heltidsanställda på avdelningen. Idag har tre heltidsanställda ansvar för 22 barn. - Jag kan inte minnas att vi satt och ru l- lade tummarna förr när vi hade mindre barngrupper. Idag hinner man inte ge varje enskilt barn den uppmärksamhet 1 4 Kommunal Väst medlemstidning April 2007

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45

Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45 4 juni 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Första fasta jobbet för Eva, 45 Sid 5 Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Sid 3 OPINION Enade

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Rickard tänder på julen

Rickard tänder på julen 7 Dec 2009 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Rickard tänder på julen Sid 26-27 Ansökte att få skjuta b i l j e t t k o n t r o l l a n t e r Sid 3 Regionens miss kostade

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare Nr 5 September 2006 Ett ri k t i g t h u n d g ö ra Sid 14 R Ö S TA PÅ SÖNDAG! Vi väljer mellan två helt skilda samhällen... Jan Sundberg ordförande Kommunal Väst L e d a re sid 2 Offentliga sektorn skall

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 5 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Conny värnar hyresrätten sidan 5 nr. 6 2006 Bilaga: Valextra Ledaren Löftena gäller inte dig Det är mycket som står på spel för oss kommunalare i årets val.vad

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

EN BOK AV BERÄTTELSER

EN BOK AV BERÄTTELSER EN BOK AV BERÄTTELSER FÖRORD Vi hade hört dem länge; Alla berättelser om hur det var när man tog mod till sig och verkligen tillbringade en dag i sin 8-åriga dotters klassrum och kom hem och var helt chockad.

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Brister vändes till något bra

Brister vändes till något bra Medlemstidning för Kommunal Öst nr 1 2015 årgång 7 Brister vändes till något bra Sidorna 8 9 Anslagstavlan Tack vare facket Kryss & sudoku Sista ordet Ingång Eva Fornefors, lokalkontorschef, Kommunal Öst

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Kommunal förda bakom ljuset. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Kommunal förda bakom ljuset. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 2 / 2004 medlemstidningen Vårdarbete som historia Vivi började arbeta på S:t Lars mentalsjukhus i Lund för att efter en tid flytta

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3

Arbetsmarknadsåtgärden från helvetet heter Fas3 Linda Pettersson om sitt fackliga arbete Orättvisorna måste bekämpas sidan sidan 11 Fas3 skapar utanförskap och hopplöshet sidan 5 Nu kommer Kommunal närmare dig som är medlem sidan 17 Nummer 5-12 LEDAREN

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer