Aristophanes : MOLNEN Översättare: Alarik Hallström, bubl. Gebers PERSONERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aristophanes : MOLNEN Översättare: Alarik Hallström, bubl. Gebers PERSONERNA"

Transkript

1 Aristophanes : MOLNEN Översättare: Alarik Hallström, bubl. Gebers PERSONERNA RÄTT, hans son ORÄTT ' tjänare PASIAS ockrare Lärjungar till AMYNIAS ockrare XANTHIAS Kör av MOLN Ett vittne

2 (Natt. Strepsiades ligger vaken i sin säng. Hans son och några slavar sova i samma rum) Ojoj! Ojoj! Du höge Zeus, hur gräsligt lång en natt kan bli! Oändligt! Skall det då aldrig bliva dag en gång? För länge sen likväl jag hörde, hur hanen gol; men slavarna snarka ännu. Slikt ej hände förr. Så önskar jag, att du, du dumma krig, ej fanns. För din skull törs jag ju icke ge mina slavar stryk. Och hör på honom, den förträfflige ynglingen, som aldrig tänker vakna, men i fällar fem inbyltad ligger han där och låter ganska fult. Så vill jag även svepa mig in och snarka högt. - Men nej, jag kan ej sova, ty de bita mig, slöserit med dessa hästar och skulderna, som jag har gjort för denne sonens skull. Men han med präktigt hår stoltserar till häst och kuskar ständigt kring med spann och drömmer blott om hästar, medan jag förgås vid tanken på hur månen snart har fyllt sitt varv och räntorna går framåt. - Upp gosse, tänd på ljus! (Väcker en slav) Tag hit min hushållsbok! Jag vill se efter där, hur många skulder jag har och beräkna räntorna. (Slaven giver honom boken.) Vad är jag skyldig? Pasias tolv minor. Hu! Tolv minor till Pasias. Vad gjorde jag med dem? Jag köpte ju koppahästen. O jag arme man! Förr borde med en sten mitt öga koppats ut.

3 (i sömnen) Nej, Philon, nej du kör galet! Håll dig på egen ban. Där har vi det onda, som mig bragt så här på fall! I sömnen till och med han bara hästar ser. Hur många varv skall krigarspannet ränna kring? Nog har du låtit far din ränna mycket kring! Dock vilken skuld mig drabbat efter Pasias? Tre minor åt Amynias för en tvåhjulsvagn. Låt hästen tumla ut och led'en sedan hem! Du lät mig tumla ut från allt, vad jag har haft. Processer har jag tappat, och för räntan ren man hotar mig med pantning. (vaknar)

4 Men, min bäste far, vi knarrar du så här och vänder dig natten om? Ur fällen här en exekutor biter mig. Men käre, låt mig då få sova en liten stund! Ja sov i ro! Men vet, att dessa skulderna de skola på ditt huvud falla ned en gång. Ack! Jag önskar friarkär'ngen fått ett ömkligt slut, hon, som förledde mig att mor din ta till fru. Ty livet uppå landet var dock bäst för mig, fast fullt av mögel, slams och maklig vårdslöshet, men även rikt på bin och får och olivers frukt. Därefter med ett brorsbarn till en Megakles jag gifte mig, jag, bonde, med en dam från sta'n, en högtförnäm, förfinad, riktig Koisyra. Så blev jag gift, så låg vid hennes sida jag och luktade en vindrägg, fikon, ull och slikt, och hon av myrrha, saffran, finna kyssars smek och flärd och yppighet, Genetyllis, Kolias. Lat var hon likväl icke, nej hon sopade. Jag ofta visat henne denna penningpung och sagt: se, kvinna, här, hur bra du sopar rent! EN SVAV Det finns ej olja mera här i lampan kvar.

5 Ja, varför tände du på den största lampan just? Kom hit, skall du få stryk. SLAVEN Få stryk? Vad har jag gjort? Du har satt i en veke just av grövsta sort. - När sen han föddes åt oss, denne sonen här, åt mig och åt min utmärkt härliga gemål, då blev det kiv förstås, vad namn han skulle få. Hon ville ha ett hippos med i namnets slut: Xanthippos eller Charippos eller Kallippides; jag föreslog hans farfars namn Pheidonides. Så tvistade vi en tid, och så förliktes vi och kallade vår pojke för Pheidippides. Den gossen tog hon ofta smekande i sitt knä: när du blir stor och kör med spann till staden upp, som Megakles i praktdräkt klädd. - Jag åter sad': när du med getterna kommer ifrån berget hem om kvällen, liksom far din i en skinnpäls svept -. Dock inte lydde han mina ord det ringaste,, men bragte hästspatt över all min egendom. Nu har jag vakat hela natten grundande och funnit på en utväg, en förbaskat bra. Om bara han går in på den, så är jag frälst. Nu vill jag först försöka väcka honom upp. Men huru väcka'n lämpligast? Pheidippides! Min lille vän Pheidippides!

6 Vad är det, far? Kyss mig min son och giv mig hit din högra hand! Så här, vad är det? Säg mig, älskar du din far? Jag svär det vid Poseidon här, vid hästens gud. Nej, ej vid honom, ej vid hästens gud, jag ber, ty denne gud är skuld till allt mitt lidande. Men om du verkligt älskar mig av hjärtans grund, min son, så lyd mig! Vari skall jag lyda dig? Jo, ömsa nu på stunden sinnelag, min son, och gack och lär dig, vad jag nu vill råda dig!

7 Jag skall vid Dionysos! Kasta då ditt öga hit! Du ser den lilla dörren och det lilla huset där? Jag ser. Vad är det egentligen för hus, min far? Du skådar där de vise andars grubbelhus. Därinne bor det männer, som med ordets makt bevisa ganska lätt, att himlen är en ugn, välvd över oss, och vi små kol därinuti. De lära en mot penningar, kontant förstås, att vinna med sitt tal båd' rätt och orätt sak. Men säg, hur heta det? Jag minns ej namnet rätt, men grubbelforskare, skönt och ädelt folk för visst. Usch nej, ett uselt folk! Du menar, märker jag,

8 just detta bleka, skrävlande barfotapack, dit Sokrates, den stackarn, hör samt Chairephon. Se så, var tyst! Hör upp med detta dumma prat! Om du en tanke hyser på din faders bröd, bliv en av dem och säg farväl åt rytterit! Vid Dionysos nej, om och du gåve mig de där fasanerna, som Leogoras föder upp. Se så, jag besvär dig, käraste bland människor, gå dit i skola! Nej, vad skall jag lära där? Hos dem lär finnas tvenne tal av olikt slag, ett bättre tal, så sägs det, och ett sämre tal. Det ena utav dessa tal, det sämre just, plär segra, säger man, med orättvisa ord. Om nu du lär dig detta orättvisa tal, se då av alla skulderna, som jag gjort för dig, behöver jag ej betala någon ens en obol. Det gör jag aldrig. Huru skall jag möta sen

9 kamraterna, då min hy har blivit gul och blek? Då, vid Hemeter, får du ej ditt bröd hos mig, ej du och din vagnhäst, ej din Ramphosas. Drag du till korparna bort, långt bort ifrån mitt hus! Men morbror Megakles, han låter icke mig bli utan häst. Jag går och frågar ej efter dig. (går ) Men jag skall icke heller ligga, där jag föll. Nej, med en bön till gudarna vill jag vandra själv till grubbelhuset för att gå i skola där. Men hur skall jag, en gubbe ren och trög och glömsk, få i mig deras fina ords hårklyveri. Välan, jag måste gå! Vi drönar jag här ännu? Nu knackar jag på dörren då. Lås upp, lås upp! EN LÄRJUNGE Å drag till korparna! Vem knackar här på förrn? Strepsiades, Pimpeldons son, ifrån Kikarnas by. LÄRJUNGEN

10 En olärd drummel visst, vid Zeus, som så med kraft och föga metafysiskt sparkade till på förrn och bragte missfall på vårt tankefoster nyss! Förlåt mig, ty jag bor på landet, långt från stan. Men nämn mig saken, som kom till av missfall nyss. LÄRJUNGEN Det får jag endast tala om för skolans barn. Så säg det tryggt åt mig, ty jag, som här du ser, jag ämnar bliva ett av grubbelhusets barn. LÄRJUNGEN Så hör, men håll det tyst som ett mysterium! Jo, Sokrates gav Chairephon den frågan nyss, hur många loppfot väl en loppa hoppa kan; ty en, som satt och bet i Chairephons ögonbryn, tog sen ett hopp till hjässan uppå Sokrates. Nå, huru mätte han då? LÄRJUNGEN Med ytterst sinnrik konst. Han smälte litet vax, sen tog han loppan fast

11 och doppade hennes fötter små i vaxet ner. Så fick det stelna, till hon fått små tofflor på. Dem tog han av och började mäta vägen upp. Du höge Zeus, vad finnas i hans tankegång! LÄRJUNGEN Men vad, om du fick veta än ett snilleprov av Sokrates? Vad då? Jag ber dig, säg mig det! LÄRJUNGEN Jo, Chairephon från Sphettos frågade en gång, vad tanke mästarn hyste över myggorna, om deras sång från munnen eller stjärten går. Nåväl, vad gav han för besked om myggans sång? LÄRJUNGEN Jo, myggan, så han sade, har sin tarmkanal rätt trång, och uppå denna smala vägen nu går andedräkten fram med fart mot slutet hän. Där vidgar sig den smala tarmen till ett valv, som högt ger ljud i följd av andedräktens kraft.

12 Då är ju myggans stjärt precis som ett trumpet. Hur utsökt tarminologi den mannen har! Hur lätt för den att slingra undan en process, som känner myggans tarmkanal på sina fem! LÄRJUNGEN Men härom da'n bestals han på en stor idé utav en ödla. På vad sätt? Berätta det! LÄRJUNGEN Han går en kväll och forskar över månens ban och kretslopp. Bäst han gapar upp, ifrån ett tak en ödla släppte smörja på vår filosof. Jag måste skratta åt ödlans puts med Sokrates. LÄRJUNGEN I går fanns här ej mat åt oss till aftonvard. Nåväl, vad kokade han då ihop för slag? LÄRJUNGEN

13 Han gick till palestran, bredde där ut aska fin och böjde sen ett stekspett att en cirkel dra; så knep han bort från bordet ett stycke offerkött. Nå, varför prisa Thales mer som vishetsljus? Lås upp, lås äntligt upp ett grubbelhus för mig, att ögonblickligt jag må skåda Sokrates! Lärlusten kommit på mig. Öppna då en gång! (Porten öppnas; man ser åtskillig undervisningsmateriel samt lärjungar i besynnerliga ställningar. Längre bort en hängmatta med en person uti.) O Herakles! Vad är det här för ena djur? LÄRJUNGEN Du undrar? Gissa själv! Vad liknar du dem vid? Vid de lakonska fångar fångar från Sphakteria. Men varför speja de så där mot jorden ned? LÄRJUNGEN De forska uti jordens inre. Jag förstår, de leta efter lök. Så sörjen icke mer för det! Jag vet, var det växer stor och vacker lök. Nå än de här, som bocka sig ned så rysligt djupt?

14 LÄRJUNGEN De genomspana mörkret under Tartaroa. Men varför tittar ändalykten upp mot skyn? LÄRJUNGEN Jo, den studerar astronomi på egen hand. Till lärjungarna. Men gån nu in, att han ej finner eder här! Nej, nej, för all del! Låt dem vänta tills jag först fått fråga dem till råds uti en liten sak. LÄRJUNGEN Det går ej an. Så rysligt länge få de ej i fria luften ute uppehålla sig. varseblivet de vetenskapliga instrumenten. Vid gudarna, säg, vad är väl detta? Säg mig det! LÄRJUNGEN

15 Det här är astronomi. Jaså. Nå än det här? LÄRJUNGEN Det där är geometri. Vad är det nyttigt till? LÄRJUNGEN Att mäta upp jorden. Kolonialjord menar du? LÄRJUNGEN Nej, hela jorden. Nå, det låter höra sig. Det var en allmännyttig och förträfflig sak. LÄRJUNGEN visar på en karta.

16 Se hit! Här ser du hela jorden ritad ut. Här ligger Athen. Vad säger du? Det tror jag ej. Jag kan ju icke se en enda domare. LÄRJUNGEN Men jag försäkrar, att det här är Attika. Var ligger då Kikynna, som jag är ifrån? LÄRJUNGEN Det ligger här. Och här Euboia, som du ser; det ligger utsträckt här så ytterst långt och smalt. Jag vet, det sträcktes ut av oss och Perikles. Men säg, var är väl Sparta? LÄRJUNGEN Var det är? Jo, här. Det var för nära oss. Ni måste tänka ut ett sätt att skaffa Sparta mycket längre bort.

17 LÄRJUNGEN Vid Zeus, det är ej möjligt. Ve er arme då! Men här! Vem är den mannen väl i gungan där? LÄRJUNGEN Han själv. Vem själv? LÄRJUNGEN Just Sokrates. O Sokrates! Så hjälp mig du och ropa honom högt vid namn! LÄRJUNGEN Nu får du ropa själv, ty jag har icke tid. (går) O Sokrates!

18 O lille Sokrates! Vad vill du, vardagskräk? Jo, säg mig först och främst, vad har du för dig där? Jag svävar i skyn och filosoferar över soln. Du tänker dig över gudar i en så bräcklig korg? Gör det på jorden, om du skall! Det går ej an att finna ut de högre sakers sammanhang, om ej jag lyfter upp min själ och blandar hop min tanke med den tunna luft, som han är lik. Men att på marken nere söka forska ut den höga, se det går ej, tro mig, ty med våld drar jorden snart min tankes dunster ner till sig. På trägårdskrassen kan du göra samma rön. Nej hör! Drar tanken dunster ner till krassen, säger du? Stig ner, du lille Sokrates, stig ner till mig

19 och giv mig all den lärdom, som jag söker här! stiger ner från hängmattan. Vi kom du hit? Jag önskar lära talets konst. Ty räntor och procentare, ett vackert pack, mig klå och flå och ta mitt gods i pant också. Hur kunde du väl fortsätta dig i skuld så där? Det kom en hästsot på mig. Den kan tära en. Men lär mig nu det ena av dina tvenne tal, det där, som ej betalar. Säg, vad du begär! Det svär jag att betala för gudarna. Vid vilka gudar svär du? Gudar gälla ej som något mynt hos oss. Vad gäller då hos er? Månn slantar utav järn som i Byzantion?

20 Säg, vill du veta klart, hur det med gudarne står till sanning? Ja, vid Zeus, om jag kan få. Och vill du se och tala vid de höga Moln, vid våra skyddsgudinnor? Ja, av hjärtans lust. Så sätt dig då på denna helga träsäng ned! Se så, nu sitter jag. Här får du vidare en krans. Men vartill kransen? Aj, aj, Sokrates, I tanken väl ej offra mig som Athamas?

21 Å nej, så här går alltid till med en och var, som viges in hos oss. Vad vinner jag på det? I talekonsten blir du som en skallra, fin som mjöl. Gnider ett par stenar mot varandra över Strepsiades huvud; denne viker undan. Se så, sitt still! Vid Zeus, du narras ej. Skall så du överströ mig, blir jag bara mjöl. Nu höves dig tystna så andaktsfull, du gubbe, och lyssna till bönen. Du mäktige drott, oändliga Luft, som håller jorden i rymden, du skimrande Aether, heliga Moln, I blixtutslungande makter, uppstigen: I höga och visen er snart i skyn för grubblarens öga! Håll, icke ännu! Låt mig manteln först kringsvepa, att ej jag blir dyblöt. Så'n drulle jag var, som icke min hatt tog med, när jag gick ifrån hemmet!

22 Högtprisade Moln, framträden en gång för dennes häpnade blickar, om I på Olympos' heliga spets, den snöomyrade, sitten, eller om Okeanos' trägård en dans I ordnen för nymfernas skara, eller vatten ur Nilens heliga flod med gyllne ämbaren ösen, eller dväljens ikring Maiotis sjö eller Mimas töckniga klippa; mottagen med glädje de offer, jag här er bringar, och hören min maning! KÖREN bakom scenen, åtföljd av åskslag. Strof Fuktiga skyarnas kör höjom synligt vår daggiga, lätta gestalt ur djupet upp från vår forsande fader Okeanos hän till resliga berg, som bekransas av skogar, och dädan vi skåda i fjärran de luftiga höjder och heliga jorden med frukter och källor och havet, väldigt i stormarna brusande. Härligt ju skimrar där över oss himmelens öga, sändande strålar klara. Skakom då av oss det töckniga hölje, som döljer vår gudagestalt, att vårt öga må vitt ut över länderna blicka. Hör synbart I, högt prisade Moln, nu visen er följa min maning! Säg, hörde du rösten och åskans dån, som med helig vördnad bör mötas?

23 Jag vördar er ock, högtärade Moln, och önskar med dunder besvara er åskas knall, ty så blev jag skrämd, att min kropp rent darrar och skälver. Om jag får eller ej, det bekymrar mig ej; jag kan ej hålla mig längre. Kom icke med skämt av det vanliga slag, som de simpla komöderna bruka! Håll in med ditt prat! Ty en sjungande svärm av gudinnor rör sig i fjärran. KÖREN Motstrof Regnbeledsagade mör, nalkoms Pallas' bördiga jord, den av Kekrops byggda härliga staden, den krigareammande! Höga mysterer där varda vördade templet det heliga öppnar sig där vid de mystiska festerna; håvor man ägnar de himmelska makterna, tempel höga med bilder av gudarna, festliga tåg till de saliges altaren, fester till gudarnas ära med kransar och offer samtliga årets tider; främst dock om våren det bacchiska jublet och brusande körernas tjusande toner och dovt ljudande flöjternas samklang. Jag besvär dig, vid Zeus, o Sokrates, säg, vad äro dessa för ena, som sjönko den ståtliga sången, vi hört? Säg är det heroiska kvinnor?

24 Visst icke! De himmelska Molnen det är, dagdrivarnas höga gudinnor. Från dem kommer all vår insikt och allt vårt vett och vår disputationskonst och skrävlande, vitt utsvävande prat och slående, dräpande gensvar. Nå därför också, när jag hörde dem nyss, fick anden plötsligen vingar, och nu önskar med klyftiga ord och grundligt dryfta i vädret och mot andras skäl finna motskäl upp och bemöta med tal, vad de talat. Alltså, om jag får, åstundar min själ att dem ögonskenligen skåda. Så rikta din blick emot Parnes hän! Där ser jag dem stiga så sakta emot jorden ned. Var? Visa mig, var? Uti talrik skara de skrida tvärs genom buskiga snåren där, genom dälderna där. Jag förstår ej. Jag ser dem ju ej. Nå, vid ingången där!

25 Jo, nu, fast med svårighet, ser jag. Nu måtte du väl dem tydligen se, om ej du har pumpor i ögat. Jo, nu ser jag, vid Zeus, Högtärade Moln! Allt rummet kring oss de fylla. Och att dessa gudinnor äro, har ej du vetat förr eller anat? Vid Zeus, jag har trott, att de blott voro rök ock dagg och dimma och dylikt. Visst icke, vid Zeus, nej, tro mina ord, de föda de flesta sofister, samt thuriska siare, läkares hop, ringfingrade, lockiga snobbar och de kykliska körtillkrånglarna sen, dessa väderskrävelpoeter; fast de lata sig blott, få de föda ändå, blott dikta till skyarnas ära. Nå, därför de sjunga om fuktiga Molns blixtskimrande, mordiska anfall, månghövdade Typhons lockiga hår och våldsamt rasande virvlar. Och de kalla dem luftiga, vattniga sen, luftsimmande fåglar med krokklo ; och de sjunga om daggiga skyarnas regn, och till tack få de smörja sig sedan med en ståtelig bit av den läckraste fisk och stekta trastar så fina.

26 Nå, finner du väl något orätt häri? Men säg mig, vadan det kommer, om dessa nu verkligen äro blott moln, att de likna dödliga kvinnor? Ty sådana äro dock skyarna ej. Vad menar du då, att de äro? Det vet jag ej rätt, dock likna de mest ulltappar, spridda i rymden, men kvinnor å nej, visst icke vid Zeus; men dessa hava ju näsor. Så försök att besvara de frågor, jag ger! Säg genast ut, vad du önskar. Har du aldrig tillförene märkt något moln, som du funnit likna en panter eller varg eller tjur eller ock en kentaur? Jo, det har jag. Vid Zeus. Nå än sedan?

27 De förvandla sig till, vad som faller dem in. Om de se en med yviga lockar, en ruggig person med djurisk natur, Xenophantos' son till exempel, då vilja de håna hans lidelses art och varda lika kentaurer. Men vad göra de då, om de råka få syn på en Simon, som stjäl ifrån staten? För att giva en bild av hans glupska natur ta de skepnad av glupande ulvar. Nu fattar jag, huru det kom sig i går, när de sågo Kleonymos, krukan, och de funno, att ej de fegare sett, att de plötsligen blevo till hjortar. Men i dag, må du tro, ha de Kleisthenes sett, och därför blevo de kvinnor. Hell eder, I mäktiga, hell! Och nu, om slikt kan förunnas en dödlig, må er himmelskriande stämma till mig och ljuda, I drottningar höga! KÖREN Var hälsad, du gubbe av gammaldags art, du vän av poetiska uttryck, och du, skräppratets överstepräst, säg från, vad begär du utav oss? Ty vi lyssna ej till någon annan ibland nu levande vädersofister; blott Prodikos höra vi ock för hans vett och förstånd, men dig av den orsak, att du struttar omkring uppå gatorna stolt och blänger snett på de andra samt går barfota, om än det gör ont, och förhäver dig över vår ynnest.

28 O heliga jord, så'n stämma, hur hög, hur underbar och gudomlig! Och dessa gudinnor äro för visst, allena: prat är det andra. Nå, men Zeus då, så säg, den olympiske Zeus, är han ej längre en gudom? Vad pratar du om en Zeus, din tok? Det finns ingen Zeus. Å vad hör jag? Vem regnar väl då? Säg, svara på det! Det önskar jag först få besked på. Det är dessa, som regna. Det kan jag helt lätt dig bevisa med tydliga grunder. Säg, har du väl någonsin hittills sett, att det regnat molnen förutan? Dock borde han regna, när himlen är ren och dessa makat sig undan. Vid Apollon, du visar ju tydligt klart, hur härmed hänger tillhopa. Och jag trodde förut, att genom ett såll Zeus släppte sitt vatten till jorden. Men hur är det med åskan? Förklara mig det! Det bringar mig ständigt att darra.

29 Det är dessa, som åska i rullande fart. På vad sätt, fritänkare djärve? När fyllda de blivit av vatten i mängd och nödgas att fara i rymden och de hänga där, proppade fulla av regn, och röra sig, tunga av bördan, då stöta de hop mot varandra med kraft och rämna med brak och med dunder. Ja, men den, som nödgar dem framåt då, vem annan än Zeus kan det vara? O nej, den eteriska virveln det är. Jaså Virveln! Det var en nyhet, att Zeus ej längre är till, utan nu är Virveln konung i stället. Dock har du ej undervisat mig än om själva braket och åskan. Nå, hörde du ej, att jag sade dig nyss, att Molnen, fulla av vatten, hopstöta på vägen med kraft mot varann och ge dån i följd av sin täthet?

30 Men hur vill du förmå mig att tro på det där? På din egen person kan du se det. Har ej vid den panatheneiska fest du fyllt din mage med soppa och känt, hur att buller så plötsligen kom och kurrade magen igenom? Vid Apollon, ja visst! Och då harmas han strax, min mage, och råkar i uppror. Och den fattiga soppan rasar där fram och larmar förskräckligt som tordön; till en början blott pappax pappax! och så ökar det på papapappax! lika som åskan. Så besinna, hur liten din mage dock är, fast han mäktar ge ljud så förskräckligt. Än den obegränsade luften då, hur bör ej den kunna dundra? Oväder man kallar det ena också, och det andra kallas för väder. Men vadan kommer den ljudande blixt, det skulle jag önska få veta, och slår ned oss med kraft och bränner oss upp eller också sveder oss duktigt? Det är tydligt och klart, att han slungas av Zeus, när han vill menedare straffa. Och hur tror du, det kommer, urmodige tok, du löjligt förnumstiga farfar, och han så menedare straffar, att ej han redan gjort Simon till aska och Kleonymos ej och Theoros ej ens, fast de alla ha ofta gjort mened? Men han träffar sitt eget tempel ibland och Sunion, Attikas udde, och de lummiga ekarna sen. Av vad skäl? Har kanske eken gjort mened?

31 Jag vet ej; det syns mig, som hade du rätt. Men vad är då verkligen blixten? När en vind, som är riktigt torr, stängts in bland molnen uppe i höjden, då spänner han dem till en blåsa så stor och söker med våld sig befria, tills han spränger dem sönder till sist och far ut med hast ur sitt packade hölje. Av den vinande våldsamma farten då tar han eld av sig själv och förbrinner. Vid Zeus, jag har själv något liknande sett en gång vid Diasiefesten då jag stekte en korv åt vänner och släkt och glömde att skära den sönder, och så svällde han upp, och så sprack han itu med en knall och stänkte ikring sig och sprutade ögonen fulla med smet och brände mitt ansikte illa. KÖREN O människobarn, som begär utav oss den höga visdomens håvor, huru avundsvärd bland athenares hop och bland alla hellener du varder, blott minne du har och en tänkarnatur, och förmågan att tåla och lida åt din själ är beskärd, och du icke blir trött, om att gå eller stå du blir tvungen, och ej jämrar dig högt, om du plågas av köld och ej frågar stort efter frukost, om du mäktar gymnastiska lekar och vin och all annan dårskap förakta, om du sätter din yppersta ära i det, som passar förståndige männer, att i råd och i dåd städs hålla dig främst och med tungan vinna dig seger. Ja, gäller det endast en härdad själ och sömnlöst grubblande nattvakt och en sparsam, knusslande mages begär, som är nöjd med de simplaste örter, så var lugn, ty jag vågar med glättigt mod er bjuda min kropp till smidstäd.

32 Men lovar du också att aldrig tro på andra gudar än våra, denna Rymden, du ser, och himmelens Moln och Tungan, de trenne allena? Med de andra jag icke vill tala ett ord, om jag ock dem mötte på gatan, och ej vin eller annat offer dem ge eller rökelsehåvor dem bringa. KÖREN Säg dristigt ifrån, vad du önskar av oss! Din begäran är redan beviljad, och du hedrar och ärar och dyrkar oss högt samt strävar till egen förkovran. I drottningar höga, jag ställer till er den anspråkslösa begäran, att jag hundrade stadier längre må nå än de andra hellener i talkonst. KÖREN Vad du beder, skall uppfyllt varda av oss, så från denna stunden skall ingen uti folkförsamlingen segra på dig, när de stora beslut skola fattas. Jag frågar ej stort efter stora beslut, ej sådant är det, jag önskar; blott jag lagen kan vränga till eget behov och fordringsägarna lura. KÖREN Du ska få, vad du här har begärt, ty det är ej stora saker, du åtrår. Låt tryggt våra tempeltjänare nu få ta ditt väsen om händer!

33 Jag litar på eder och följer ert råd, ty den bittra nöden mig tvingar för de hästarnas skull med sitt koppa på länd och för kärngen, jag fått mig på halsen. Nu lämnar jag dessa min fattiga kropp att vad helst, som det lyster dem, göra därmed; till att piskas och plågas med hunger och törst, till att torka och frysa och flås till en säck, om jag endast lyckas bli skulderna kvitt och bliva bland människor vida berömd såsom munvig, djärv, en gåpåare fräck, som en skamlös lögnhopsmidare sen, en processernas genompiskade skälm, som en levande lagbok, skramla och räv, som en hycklare, skrävlare, insmort skinn, som ett stryktäckt nöt, dansmästare, bov, som en läckerhetstjuv. Om alla, som möta mig, kalla mig så, må det göra mig allt, vad som lyster dem sen; om de vilja också, vid Demeter, de fritt må mig hacka i sär och ge som en korv åt de lärde. KÖREN Se, vad håg, som denne visar, friskt beredd och utan tvekan! Väl, så vet, lär du dig detta hos oss, skall du vinna på jorden himmelshöga lovord. Vad blir min lott? KÖREN

34 Jo, hela den kommande tid skall lycklig du leva hos mig, ett mål för avund. Skall jag den dagen få skåda verkligen? KÖREN Då skall en hop strax utanför porten din envist sitta ständigt, önskade tala vid dig samt fråga dig efter din tanke rörande viktiga mål om stora summor. Då får ditt snille ett värdigt fält till att öva sig på. (till Sokrates) Men nu är det tid, att du griper dig an med att undervisa den gamle och att undersöka hans omdömeskraft och ta rätt på hans andliga gåvor. SOKRTATES Välan, beskriv nu tydligt din natur för mig, att därtill jag må lämpa mina mått och steg och gripa verket an med friskt maskineri! Ja, på tvenne sätt, vid Zeus; ifall jag har att fordra, minns jag mycket bra, men är jag skyldig, då är jag drumlig, mycket glömsk. Nå, har du talegåva av naturen fått?

35 Jag lika litet tala som betala kan. Hur tror du, kan du lära då? Det går nog bra. Låt se, om nu jag kastar ett stycke vishet fram, som rör de högre ting, att du det snappar upp! Vad, skall jag matas så med vishet som en hund? Den mannen här är utan bildning, mycket rå! Jag fruktar nästan, gubbe, att du tarvar stryk. Vad gör du väl, om någon slår dig? Stryk jag får, så tar jag genast vittnen på, att man mig slår, och om en liten stund jag sen till domstoln går. Så lägg nu av dig manteln!

36 Skall jag nu få stryk? Nej, bruket fodrar, att man blottad går hit in. Men icke tänker jag leta stulet gods hos er. Tag manteln av och prata ej skräp! Men säg mig dock, om jag blir riktigt flitig och snäll att lära mig, vem skall jag då bli lik av denna skolas barn? Du blir till din natur precis som Chairephon. O ve mig arme! Då jag blir till hälften lik. Hör upp att pladdra då en gång och följ mig nu hitåt och skynda på dig!

37 Giv mig dock i hand en honungskaka först! Jag räds att gå dit in, som om jag stege till Trophonios håla ned. Gå på! Vad krånglar du för så länge här vid dörrn? (de går in) Parabasis KÖREN Så drag då med glädje åstad på din väg, för ditt visade mod! Lyckan må följa mannen åt, ty, fastän redan hunnen upp till en hög ålder, likväl med ungdomsvärv friskar han upp sitt gamla gråa huvud samt lägger sig vinn om vishet. Nu till er, åskådares hop, fria ord jag rikta vill utan svek, jag svär vid den Gud, Bacchos, som mig fostrat upp. Lika visst jag önskar att här vinna snillets segerpris, lika visst betraktar jag er såsom män av ädel smak och av alla lustspel, jag gjort,, detta som det yppersta. Därför jag er bjuder på nytt denna dram, som kostat mig mycket möda, fast jag likväl blev av plumpa skämtare orättvist besegrad; på grund härav må jag klandra er, vise män, för vilka jag då fåfäng möda gjorde mig. Likväl övergiver jag ej er, I ädelt bildade. Ty jag mins den dagen ännu, då mitt första diktarprov,

38 Sedesam och Veklig, hos er högljutt bifall skördade. Då min sångmö ännu var mö utan rätt att varda mor: därför barnet satte jag ut, men en annan tog det upp. Näring fick det späda av er samt en ädelsinnad vård. Allt sen denna stunden jag har på er gunst en säker pant. Nu har denna dramen också lik Elektra kommit hit för att se, om icke hos er samma goda smak finns kvar, ty vid första blicken hon strax känna skall sin broders lock. Och huru ren och sedig hon är, en I, ty hon kommer ej med en stor tillställning av skinn, tjock och klumpigt hängande, röd i slutet, för att med den väcka barnets skrattlust upp, hånar ej flintskalliga män, snurrar ej med kordaxdans. Ingen gubben skåden I här, som med knölpåk i sin hand bultar upp vem som helst han får se under elakartad skämt. Ej med facklor rusar hon fram, ej med skrän: iu, iu! Nej, hon litar blott på sig själv samt på sina versers kraft. Fast jag sådan diktare är, bär jag dock ej yppigt hår; aldrig eder lura jag sökt gång på gång med samma sak. Nej, med nya tankar alltjämt vill jag vinna edert pris, alla goda, fast de ej ha minsta likhet med varann. Kleon själv, så mäktig han var, jag en stöt i magen gav, fast jag sen ej aktade värt sparka på den fallne mer. Men de andra, sen de ett tag fått uti Hyperbolos, jämt och samt de rikta sitt skämt mot den stackarn och han mor. Först av alla Eupolis kom med sitt stycke Marikas, där han mina Riddare fräckt fuskat av, den fuskaren, sen för kordaxdansen likväl han en rusig kärng lagt till, den som havsodjuret åt upp, som ren Phrynichos fann på. Sedan skrev Hermippos en pjäs också mot Hyperbolos. Nu de redan störta sig fram alla mot Hyperbolos, sen från mig de lånat en bild, om huru ål man fiska kan. Den som ler åt sådana ting, slipper trivas hop med mig. Men om edert bifall I här skänken mig och mina skämt, då skall sen i kommande dar eder smak till slut få rätt.

39 Strof Ypperste du bland gudarna, härskare Zeus, jag kallar dig att åt vår dans dig glädja. Honom också, som håller treudden i hand, jordens och salta böljornas skakare, grymme herren. Även vår fader den härlige, prisade, helige Aether, som närer allt liv i världen. Och du, som från spannet i skyn jorden överjuter med glans, mäktig drott ibland gudarna och bland dödliga mänskor. Lånen oss en stund ert öra, aktade åskådarhop! Svåra oförrätter ha vi att er förebrå med skäl. Ty fast vi av alla gudar göra er det största gagn, äro vi bland dem de enda, som av er ej offer få, fast vi edert väl bevaka. Ty så fort I företan något oförståndigt krigståg, åska eller regna vi. Så när alla gudars avsky, paflogonske garvaren, I till härens hövding valden, rynkades vår panna strax, väldigt väsen då vi förde, blixten flög från sky till sky, månen lämnade sin bana, och den klara solen själv drog sin lampas stora veke genast in och hotade att ej skina mer för er, om Kleon fick befälet ta. Ändock blev han valt av eder, ty det sägs, att oförstånd i er stad så gott lär trivas, men att gudarna likväl allt, vad I på tok begynnen, vända till ett lyckligt slut. Även detta sista felet botas kan helt lätt av er; om I dömen Kleon, ulven, för bestickning och för stöld och till straff hans nacke sedan sätten uti stocken in, då skall strax på gamla viset, om I felen aldrig så, saken dock till statens bästa vändas till ett lyckligt slut. Motstrof

40 Mäktige Phoibos, kom och du, deliske gud, som innehar kynthiska höga klippan! Heliga tärna, du som fått huset av guld, Ephesostemplet, där du högt dyrkas av lyders döttrar! Även vår egen gudinna Athena, som håller egiden i handen och staden beskyddar! Och du, som för skimrande bloss på Parnassens klippiga höjd, skön bland delphiska Bacchos- mör, festens gud, Dionysos! När vi ren i ordning voro till att börja färden hit, kom Selene fram och bad oss föra detta bud till er: först athenarna hon hälsar jämte bundsförvanterna, därnäst är hon högst förargad, sad' hon, ty hon kränkes svårt, fast hon gagnar eder alla synbart, ej med tomma ord; först var månad en besparing på en drachma minst till ljus. Därför säga också alla, när de ut om kvällen gå: Pojk, du slipper köpa facklor, vi ha vackert månsken nu. Även andra tjänster gör hon er, men I tar ej i akt årets dagar rätt, men bråken utan ordning hit och dit. Därför av de andre gudar får hon taga bannor upp, varje gång de återvända, lurade på festligt mål, då de ej på rätta dagen fått sin offermåltid ut. Ty den dag, då fest bort vara, fören I process och bråk. Däremot, när fasta råder ibland gudarna, då vi åt Sarpedon eller Memmon ägna sorgens offergärd, festen I och skratten högljutt. Därför när Hyperbolos detta år blev hieromnemon, blev han utav gudarna helga kransen snart berövad; nu han minns en annan gång, att man livets dagar måste rätta efter månens lopp.

41 (kommer ut ur sitt hus) Vid Chaos, Andedräkten, Luften högt jag svär, en man så oläraktig har jag aldrig sett, så drumlig, vänstervriden, så förskräckligt glömsk, som, när han några fattiga smulor lära får, strax glömmer bort dem, förr'n han lärt dem; men likväl jag kallar honom hit till mig i dagens ljus. Hör hit Strepsiades! Tag din säng och kom hit ut! Men lössen tåla icke, att jag sängen rör. (kommer ut med sängen) Fort, sätt nu sängen här och giv noga akt! Skall ske. Nåväl, vad är det, som du först vill lära nu, som aldrig nå'nsin förr du lärt dig? Säg mig det! Om mått eller takt eller kanske ordens rätta bruk? Om måtten helst, för all del, ty jag lurad blev utav en spannmålshandlare nyss på tvenne mått.

42 Jag menar icke så. Jag frågar, vilket mått, ett tremått eller fyrmått, tycker du vackrast är? En fjärding tycker jag är ett mycket vackert mått. Du pratar smörja, karl. Hur så? Ska vi slå vad, om icke fjärdingen ett fyrmått är ändå? Dra du åt korparna! Så bondsk och dum du är! Om takten kanske dock du mäktar lära dig. Vad kan väl takten hjälpa mig till dagligt bröd? Den hjälper till, att du i sällskap bildad syns, då du förstår och märker genast, vilken takt är vapentakt, och vilken är en fingertakt.

43 En fingertakt? Ja visst. Å, jag förstår. Säg ut! Vad annat finger kan det vara än det här? Förut, när jag var pojke, var det väl det här? Du är ett nöt, en bonde! Ja, min käre vän, jag vill ej lära sådant där. Vad vill du då? Det där det där - du vet det orättvisa tal.

44 Men du får lov att lära dig andra saker först, om vilka hankön äro bland fyrfotadjur. Ja, vet jag icke det, då är jag knappast klok. En bock, en tjur, en hund, en gumse och en gås. Där ser du redan, hur det gick! Än honan då? Skall hon få bära samma namn som hannen sin? Hur menar du? De kallar bägge två för gås. Ja, vid Poseidon! Nå, men hur skall jag säga då? Jo, hannen gåse, honan åter gåsa nämn! En gåsa. Det var riktigt fint, vid Luften själv!

45 Till tack för denna enda lilla lärdom re'n jag vill dig ge en klunk, som ner till stortån går. Se där ett fel igen! Du sade stortån nu, som vore detta ord av manligt kön. Hur så? Jag har ej sagt, att stortån manlig är. Jo visst, på samma sätt som Agathon. Förklara dig! Jo, Agathon och stortån ha ju samma slut. Det kan du knappast få mig till att tro ändå. Nog har väl Agathon sitt slut på annat håll. Men hur skall jag nu säga hädanefter? Jo, du kan ju säga tånan, hon med kvinnlig form.

46 Stortånan? Skall jag säga så? Då blir det rätt. Jag borde väl också säga Agathona då. Men vidare bör du ock om namnen lärdom få, att du de manliga från de kvinnliga skilja kan. Nog känner jag till kvinnonamn. Låt höra då! Lysilla, Philinna, Demetria, Kleitagora. Nå, vilka äro manliga då? Otaliga. Philoxenos, Melesias, Amynias.

47 Din stympare. Det där var icke manliga. Så? Äro de ej manliga hos er? Å nej. Hur nämner du väl en sak, som Amynias rår om? Den saken kallar jag Amynias' egendom. Där ser du! Som en kvinna blir han då benämnd. Med rätta blir hon så, då hon ej krigstjänst gör. Men varför lär du mig nu, vad alla veta förr? Långt därifrån. Men lägg dig nu till sängs! Än sen?

48 Tänk något ut av vad som rör din ställning nu! Jag ber dig, icke där! Nej, om det måste ske, låt mig få tänka saken ut på golvet här! Du måste göra, som jag sagt. Går. Jag arme man! Vad jag idag av all sorts kryp skall plågad bli! KÖREN Så grubbla nu, forska och tänk, samla din själ och vrid den åt alla kanter! Men strax, när du råkar i svårighet, så hoppa över på annan väg och låt ej sömn nalkas ditt tyngda ögonblock! Ajajaj! Ajajaj! KÖREN Vad nu då? Vi skrek du?

49 Nu är det ute med mig. Utur sängens djup framkryper ren en här av lössitanier. Och de bita och slita i sidorna grymt, och de suga med mod, och de dricka mitt blod och min mandoms skatter draga de ut, och jag känner fördärvet nalkas mitt slut och de mörda mig rent. KÖREN Men du borde likväl ej skrika så högt. Ej skrika! Och dock är det slut på mitt gods, det är slut med min hy, det är slut med min själ, mina skor äro slut, och ull råga på jämmern, fast jag med sång söker hålla mig kry, är jag själv re'n slut i det närmsta. (kommer tillbaka) Nå, hör du där, vad gör du? Tänker du? Ja visst. Vid själve Poseidon! Så, låt höra, vad du tänkt!

50 Om lössen skola lämna något kvar av mig. Jag önskar dig fördärv,'. Ja, det har kommit nu. Var ingen vekling längre! Svep ditt huvud in och sök att tänka ut en riktigt klipsk idé, ett fiffigt knep! O ve, vem kan väl skaffa mig in denna fårpäls har en riktigt klipsk idé? Nu skall jag titta efter, vad han gör för slag. Hör, sover du, karl? Nej vid Apollon, tro ej det! Har du fått tag på något!

51 Nej! Vad, intet alls? Blott på sin höjd en liten stump i min högra hand! Se så, svep in dig fort och tänk ut en sak I hast! Om vad? Du må dock säga mig det, o Sokrates. Finn upp på egen hand, vad helst det lyser dig! Du har ju hört min önskan tusen gånger ren; den galler räntorna blott, dem önskar jag bli kvitt! Välan då, hölj ditt huvud, samla ditt förstånd och låt det bit för bit sig grundligt tänka fram, med noggrann delning av begreppen!

52 Ajajaj! Å, håll dig sill! Och om en sak dig syns för svår, så vänd åt annat håll! Låt sedan ditt förstånd på nytt ta fast I saken och avväg den fint! O bäste lille Sokrates! Vad är det nu? Nu har jag om räntan funnit på en tjuvidé. Nåväl, låt höra den! Jo, säg mig nu - Vad då?

53 Jo, om jag en thessalisk trolkär'ng kunde få att skaffa månen ner en vacker natt, och sen jag stoppade honom in uti ett runt fodral liksom en spegel, för att så förvara'n väl. Vad skulle detta göra dig för nytta? Vad? Om månen icke längre vandrar upp och ned, så slipper jag betala räntan. Varför det? Jo, man betalar ju alltid räntan månadsvis. Rätt bra! Här skall du få ett annat fint problem. I fall ett mål om fem talenter hotar dig, hur tänker du slippa undan det? Låt höra nu! Hur? Hur? Jag vet ej än, men jag skall grunda på't.

54 Men vrid nu icke jämt din tanke kring dig själv! Nej, släpp I fria, vida rymden honom lös, skalbaggen lik vid foten bunden med en tråd! Jag vet ett riktigt listigt sätt att bliva kvitt processen, det skall själv du medge. Vilket då? Jag gissar, hos aptekarna du sett nå'n gång den sköna stenen, den där genomskinliga, med vilken man kan tända eld. Du menar glas? Ja visst. Om nu jag finge mig en sådan sten, så, medan skrivarn skulle målet sätta upp, jag kunde ställa mig på avstånd, se så här, mot soln och smälta bort vart ord han skriver ned. Rätt vackert, vid Chariterna!

55 Ack, vad jag är glad att femtalentsprocessen skrivits av för mig. Giv akt! Försök att hastigt fatta detta! Vad? Hur tänker du kunna slippa undan en process, som du av brist på vittnen säkert tappa skall? Förskräckligt enkelt! Säg det då! Jo här nu på! Om, under det ett annat mål å bane är, förr'n mig man ropar upp, jag går och hänger mig. Du pratar smörja.

56 Nej, vid gudarna! Helt visst skall ingen, sen jag dött, processa mer med mig. Så dum! Gå hän! Jag vill ej längre lära dig. Men varför det, vid gudarna, bäste Sokrates? Du glömmer ju bort på stunden allt, vad man dig lär. Vad var det väl, som du fick lära först? Låt se! Låt se, vad var det först vad var det först för slag? Vad var det där, som du lärde mig om stortån nyss? Ajaj, vad var det? Drag du rakt till korparna, din ytterst glömska, vänstervridna gubbe där? O ve mig arme! Hur skall nu det gå för mig? Jag är förlorad, om jag ej lär mig tungans konst. Nu, höga Moln, nu given mig I ett vänligt råd!

57 KÖREN Vi giva dig, o gubbe, detta goda råd, om du en son fullvuxen hemma hos dig har, sänd då I ditt ställe honom hit att I lära gå! En son, en skön och ädel gosse, har jag visst, men han vill inte lära. Ach, hur skall det gå? KÖREN Du låter då honom råda? Han är stor och stark, på mödernet från Koisyras högtförnäma släkt. Dock jag skall hämta honom hit; om ej han vill, så kör jag honom utan prut på dörren bums. Gå in, jag er, och vänta mig en liten stund! KÖREN (till Sokrates) Säg, ser du nu, hur du allt gott får ifrån oss allena bland alla gudar? Ty denne är färdig att göra allt, vad helst du önskar. När det du vet, så passa på att av den djupt förbländade, hugga i tid allt, vad du kan! Men vad du gör, gör snart, ty allt kan i en blink sig ändra!

58 (Strepsiades och Pheidippides komma ut) Jag svär vid Dimman, längre får du ej stanna här! Gå, ät av pelarna nu i Megakles' palats! Min bäste far, vad har du nu för infall fått? Vid Zeus Olympiern, säkert är du icke klok. Nej här vid Zeus Olympiern Sådan galenskap! Att tro på Zeus, när man har hunnit dina år! Vad fick du nu att skratta åt? Jag tänker på att du är harm på att tro på gamla sagor än. Kom här i alla fall, så skall jag giva dig en undervisning som skall göra dig till karl! Men denna får dig ej hör någon tala om. Nå väl! Vad är det? Jo, du svor ju nyss, vid Zeus!

59 Ja visst. Nå, ser du nu, hur nyttig lärdom är? Zeus finns ej mer, Pheidippides. Vem finns väl då? Jo. Virveln härskar nu och har Zeus från tronen kört. Usch, vilken smörja! Tro du mig, så står det till! Vem sad' dig detta? Sokrates, den meliern, och Chairephon, som kan beräkna loppans skutt.

60 Så har du kommit ren så långt i tokighet, att du på galna mänskor tror? Håll du din mun och tala icke illa om de lärde män, de ytterst kloka, som av idel sparsamhet ej nånsin plåga klippa sig, ej smörja sig med olja, aldrig gå att bada sig, men du, du badar bort mitt gods, som vore ren jag död. Men gå nu genast i mitt ställe dit och lär! Men vad för nyttig kan man lära hos de där? Nej, har man hört! All vishet, som i världen finns. Där lär du känna, hur du själv är tjock och dum. Men vänta på mig ute här en liten stund! (går in) O ve! Vad skall jag göra med min galne far? Skall jag vid domstoln styrka, att han vettet mist, eller vandra genast bort till likkistsäljare? (kommer tillbaka med två gäss)

61 Hör på! Hur kallar du det djuret här? En gås. Jaså, båda lika? Då är du en narr. Så skall du icke göra mer, Nej, nämn den här en gåse och den andra här en gåsa! Glöm ej det! En gåsa! Sådant klyftigt fick du lära dig därinne nyss hos dessa himmelsstormare? Ja, mycket annat med. Men vad jag lärde, strax jag glömde bort ty jag är gammal nu och slö. Fördenskull har du väl även tappat manteln bort? Ej tappat bort, nej, jag har bortstuderat den. Än skorna då? Vad gjorde du av dem, din tok?

62 Likt Perikles till nödig utgift har jag dem förbrukat. Kom nu, låt oss gå! Sen må du fritt, blott nu du lyder, slösa friskt. Jag har ju dig, när liten sexårspilt du var, till viljes gjort och för den första heliastobol, jag fick, en liten vagn vid Diasiefesten köpt åt dig. Det här skall du med tiden nog få ångra, far. Nå skönt, du lyder! (de gå till Sokrates' hus) Fort, kom hit, kom Sokrates! Kom hit, ty se, jag för med mig nu min gosse här, som jag med möda övertalt. (kommer ut) Ja, han är barn och ej förfaren ännu med vår hängmaskin. Du kan i stället hänga själv, tills du förfars. Din dummel! Skall du gräla mot din lärare!

63 Nej hör man på: förfars! Hur dumt han sade det och gapande med truten så förfärligt brett! Hur skall en sådan lära sig stämning till process och slingring sen och övertygande bombast? Likväl för en talent det gick för Hyperbolos. Var lugn, försök blott lärar'n! Han har nog talang. Jag minns, när han en pojke var så stor som så, där hemma gjorde han hus så små och båtar med, och nätta vagnar sen av läder gjorde han och grodor utav äppelskal, det må du tro. Men laga nu, att han lärs sig dina bägge tal, det bättre, som det kallas, och det sämre sen, som kan med orätt tal det bättre slå omkull! Se till åtminstone väl, att han det sämre lär! Han skall få lära sig av de båda talen själv. Jag lämnar honom nu. Men kom blott väll ihåg, att han bör kunna tala kull all rätt, som finns. (Sokrates och Strepsiades gå. Två talare uppträda) RÄTT Träd fram! Träd fram! För de skådandes hop må du visa dig öppet, så fräck som du är!

64 ORÄTT Gå, som du behagar! Dess bättre för mig, ty hos hopen med lätthet rår jag på dig. RÄTT Rår? Du? ORÄTT Just jag. RÄTT Fastän sämre du är? ORÄTT Men rår dock på dig, fastän bättre än jag i ditt tycke du är. RÄTT På vad sätt skall du rå? ORÄTT Nymodiga tankar jag bringar till torgs. RÄTT Ja, sådant blomstrar nu upp över allt genom narrarna här. ORÄTT

65 Nej, vise för visst. RÄTT Jag förgör dig i grund. ORÄTT Ja men säg, på vad sätt? RÄTT Genom rättvist tal. ORÄTT Men det talet i hast skall jag vända omkull; RÄTT Jaså, finnes hon ej? ORÄTT Nå, var finnes hon då? RÄTT Hon bland gudarna bor. ORÄTT Men hur kommer det då, att Zeus ej ren har drabbats av hämnande straff, då sin far han i bojor har lagt?

66 RÄTT Usch, kommer du nu med det utnötta skräp? Fort, giv mig ett kärl! ORÄTT Slösinnad du är, ohyfsad och rå. RÄTT Du oförskämd och liderlig är. ORÄTT Vilka rosor jag får! RÄTT Och en bov och en skälm. ORÄTT Vilka liljor! RÄTT Och fadermördare sen. ORÄTT Du beströr mig med guld, fast du märker det ej. RÄTT Förr gällde ej sådant för guld, men för bly.

67 ORÄTT Men slikt är den yppersta prydnad, jag vet. RÄTT Du är ytterligt fräck. ORÄTT Urmodig är du. RÄTT Men för din skull nu vilja pojkarna icke i skolan gå. Dock skall bland athenarna snart bli bekant, vad du lärer de oförståndigas hop. ORÄTT Du är torkad ful. RÄTT Du åter mår väl. Men fordom du gick som en tiggare klädd och sad', att du mysern Telephos var, och ur påsen du tog Pendeletos' satser och gnagde på dem. ORÄTT Vad vishet ändock -

68 RÄTT Vad galenskap dock - ORÄTT som du syftade på! RÄTT hos dig och den stad, vilken armar dig upp för att sprida fördärv bland dess ynglingar ut! ORÄTT Ej får du den här, ormodiga tölp. RÄTT Det skall jag, om räddning är honom beskärd, och han icke skall bliva en skränare blott. ORÄTT till Pheidippides. Kom hit du! Hör ej hans rasande tal! RÄTT Ve dig, om du ynglingen rör med din hand! KÖREN Upphören med strid och med smädande ord! Du giv oss en noggrann teckning av allt,

69 våra fäder du lärt! Du åter beskriv din nya metod, så att ynglingen må, se båda han hört, själv göra sitt val! RÄTT Så tycker ock jag. ORÄTT Så tycker ock jag. KÖREN Vem av er älskar väl ordet först? ORÄTT Giv honom det först! Sen skall jag, på grund av vad denne har sagt, båd' med ord och med tankar, som förr ej hörts, honom friskt som med pilar beskjuta och sen, om han ändock giver ifrån sig ett ljud, skall han, stucken och biten i ögon och kind, såsom vore han jäktad av retade bin, nedgöras av dräpande tankar. KÖREN Nu visen oss, I, som er lit sätten till ytterst sluga, sinnrika ord, slående tal, glänsande tankefoster, av eder två vem som ypperst är uti talets konst! Öppet allt ren ligger för er vishetens omätliga fält, där våra vänner mot varann städs sina krafter pröva. O du, som med ädla seder i mängd våra fäders släkte har smyckat,

70 låt höra det talet, som städse dig glatt, och skildra ditt innersta väsen! RÄTT Nå välan, jag vill skildra för er, på vad sätt uppfostran förr var beskaffad, då med rättvist tal städs ära jag vann, och blygsamhet var på modet. Då slapp för det första man höra ännu, att en pojke vågade knysta. Då vandrade barnen från samma kvarter till kitharaspelarens skola, ätt klädda, med ordning i sluten trupp, fast snön tätt yrde som kornmjöl. Där fingo de lära sig sjunga en sång med skick och hållning på benen, såsom Pallas, stadsbetvingerska hård eller lyrans klingande toner, högt stämmande in i en skön harmoni, som de ärvt från fädernas tider. Men om någon försökte att göra sig till eller kom med konstiga drillar av det nya, plågsamt förvridna maner, som med Phrynis kommit på modet, då vankades duktiga slängar i mängd, ty han kränkte ju musernas ära. Men när i palestran de slagit sig ner, då måste gossarna sitta med benen raka och akta sig väl att visa för främmandes blickar något oskönt; sedan stego de upp och skrapade sanden tillsammans högst noga, att icke en avbild kvar åt de svärmiska älskarna lämna. Då smorde en gosse med olja sin kropp ej längre ned än till naveln, så att spädaste fjun som på persikans skal fick ostört blomstra kring midjan. Ej heller förstod han att göra sig till så fin och kvinnlig i rösten och till älskaren självmant ställa sin gång, själv bjudande ut sig med blicken. Då tordes vid måltidsbordet han ej av en rättika taga det bästa eller, innan de äldre sig tagit förut, tllrycka sig dill eller sallad. Ej smorde han sig med fågel och fisk eller satt med fötterna korsvis. ORÄTT Vilken forntidsbild med Dipoliefest och med gyllene syrsor i håret och Kekeides sång och Buphoniefest! RÄTT Men sådana idrotter var det,

71 med vilka jag fordom ammade upp det Marathonsegrande släktet. Du vänjer dem åter att redan som barn insvepa sin kropp i en mantel,, och jag nästan kväves av harm, när jag ser dem vid Panathenéerna dansa, och en tölp sin sköld framför magen bär, till harm för höga gudinnan. Upp därför, o yngling, tveka ej mer, välj mig, det ädlare talet! Då lär du att hata torgets bestyr och avsky vekliga badet och att blygas för allt, som är skamligt och fult, och att vredgas, om någon dig hånar, och att genast resa dig upp från din plats, så snart någon äldre dig nalkas, mot föräldrarna aldrig dig illa bete eller eljes begå någon handling av föraktlig slag, som kan sätta en fläck på din blygsamhets gudabeläte, att ej smyga dig in i en danserskas hus, att du ej vid din jakt efter dylikt av en flärdens tärna ett äpple dig får tillkastat till men för ditt rykte, att ej tala emot, vad din fader har sagt, eller honom Iapetos kalla och håna i ålderns höst den man, av vilken din barndom blev vårdad. ORÄTT Om du följer de läror, som denne dig ger, då svär jag vid Bacchos, o yngling, att Hippokrates - sönernas like du blir, och du kommer att kallas en mjölkgris. RÄTT Men med glänsande lemmar och blomstrande hy skall du då i gymnasion vandra, ej sitta på torget och öva din mun med ogräsartade kallprat likt tidens barn eller dragas till tings uti långsegslitna processer. Nej hellre besök Akademos' lund för att där bland oliverna springa med en krans utav skimrande säv kring ditt hår, med en ädel kamrat vid din sida, omgiven av doft utav smilaxört och silverpoppel och frihet, under vårens dagar, då alm och platan stå stilla i viskande samtal. Om detta du gör, som jag råder dig till, och till detta dig, vänder med hela din håg, då skall du bekomma ett glänsande bröst samt väldiga skuldror och frisk, ren hy och en liten tunga, en kraftfull länd, den det andra ej stort.

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Sånghäfte. Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007

Sånghäfte. Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007 Sånghäfte Svenska Barngruppen Düsseldorf 2006 / 2007 1 Bussen Hjulen på bussen snurrar Runt runt runt Runt runt runt Runt runt runt Hjulen på bussen snurrar Runt runt runt Runt I hela staden. Dörrarna

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden.

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden. HISTORISKA MINIATYRER av August Strindberg (Bonniers, Sthlm: 1917) Sokrates Sparta hade besegrat Athen, och Athen låg i ruiner. Folkväldet var slut och man hade fått trettio tyranner. Sokrates och Euripides

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par.

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par. Allt du är Du andas ganska tyst jag tror du somna till slut. Tårar gör en sömnig. Inte sant? Både du och alla ljusen i mitt rum har brunnit ut. A7 A7 De slockna när de brann som mest och du gjorde likadant.

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 BLINKA LILLA STJÄRNA... 10 LILLE KATT... 11 TIO SMÅ INDIANER... 12 JAG HAMRAR

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

GRODORNA Christoffer Mellgren v. 050304

GRODORNA Christoffer Mellgren v. 050304 GRODORNA Christoffer Mellgren v. 050304 Roller: Pojken, Flickan, Fröken, Mamman, Polarn Barndomsprojektet 05 Dramatiska Institutet ENTRÉ Vi anar det redan: en kvinnas nynnande sång, ett skratt, och underjorden

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman 1 På sjukhuset Det är en solig dag i början av juni. Rolf Lindberg går in på sjukhuset. Han har en bukett blommor i handen. Det är blåklint och

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det.

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. 1 Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. - Vi hinner inte om du ska hålla på och bråka. - Jag

Läs mer

Bättre och bättre dag för dag

Bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Vers 1 Nu för tiden var person håller på med suggestion Och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, Hatten av för gamle herr

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap 1 1 Detta är det budskap som profeten mottog i sina syner. Profetens klagan 2 Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 3 Varför låter

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det Ulvövisan Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. Jag vet en plats

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer