Aristophanes : MOLNEN Översättare: Alarik Hallström, bubl. Gebers PERSONERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aristophanes : MOLNEN Översättare: Alarik Hallström, bubl. Gebers PERSONERNA"

Transkript

1 Aristophanes : MOLNEN Översättare: Alarik Hallström, bubl. Gebers PERSONERNA RÄTT, hans son ORÄTT ' tjänare PASIAS ockrare Lärjungar till AMYNIAS ockrare XANTHIAS Kör av MOLN Ett vittne

2 (Natt. Strepsiades ligger vaken i sin säng. Hans son och några slavar sova i samma rum) Ojoj! Ojoj! Du höge Zeus, hur gräsligt lång en natt kan bli! Oändligt! Skall det då aldrig bliva dag en gång? För länge sen likväl jag hörde, hur hanen gol; men slavarna snarka ännu. Slikt ej hände förr. Så önskar jag, att du, du dumma krig, ej fanns. För din skull törs jag ju icke ge mina slavar stryk. Och hör på honom, den förträfflige ynglingen, som aldrig tänker vakna, men i fällar fem inbyltad ligger han där och låter ganska fult. Så vill jag även svepa mig in och snarka högt. - Men nej, jag kan ej sova, ty de bita mig, slöserit med dessa hästar och skulderna, som jag har gjort för denne sonens skull. Men han med präktigt hår stoltserar till häst och kuskar ständigt kring med spann och drömmer blott om hästar, medan jag förgås vid tanken på hur månen snart har fyllt sitt varv och räntorna går framåt. - Upp gosse, tänd på ljus! (Väcker en slav) Tag hit min hushållsbok! Jag vill se efter där, hur många skulder jag har och beräkna räntorna. (Slaven giver honom boken.) Vad är jag skyldig? Pasias tolv minor. Hu! Tolv minor till Pasias. Vad gjorde jag med dem? Jag köpte ju koppahästen. O jag arme man! Förr borde med en sten mitt öga koppats ut.

3 (i sömnen) Nej, Philon, nej du kör galet! Håll dig på egen ban. Där har vi det onda, som mig bragt så här på fall! I sömnen till och med han bara hästar ser. Hur många varv skall krigarspannet ränna kring? Nog har du låtit far din ränna mycket kring! Dock vilken skuld mig drabbat efter Pasias? Tre minor åt Amynias för en tvåhjulsvagn. Låt hästen tumla ut och led'en sedan hem! Du lät mig tumla ut från allt, vad jag har haft. Processer har jag tappat, och för räntan ren man hotar mig med pantning. (vaknar)

4 Men, min bäste far, vi knarrar du så här och vänder dig natten om? Ur fällen här en exekutor biter mig. Men käre, låt mig då få sova en liten stund! Ja sov i ro! Men vet, att dessa skulderna de skola på ditt huvud falla ned en gång. Ack! Jag önskar friarkär'ngen fått ett ömkligt slut, hon, som förledde mig att mor din ta till fru. Ty livet uppå landet var dock bäst för mig, fast fullt av mögel, slams och maklig vårdslöshet, men även rikt på bin och får och olivers frukt. Därefter med ett brorsbarn till en Megakles jag gifte mig, jag, bonde, med en dam från sta'n, en högtförnäm, förfinad, riktig Koisyra. Så blev jag gift, så låg vid hennes sida jag och luktade en vindrägg, fikon, ull och slikt, och hon av myrrha, saffran, finna kyssars smek och flärd och yppighet, Genetyllis, Kolias. Lat var hon likväl icke, nej hon sopade. Jag ofta visat henne denna penningpung och sagt: se, kvinna, här, hur bra du sopar rent! EN SVAV Det finns ej olja mera här i lampan kvar.

5 Ja, varför tände du på den största lampan just? Kom hit, skall du få stryk. SLAVEN Få stryk? Vad har jag gjort? Du har satt i en veke just av grövsta sort. - När sen han föddes åt oss, denne sonen här, åt mig och åt min utmärkt härliga gemål, då blev det kiv förstås, vad namn han skulle få. Hon ville ha ett hippos med i namnets slut: Xanthippos eller Charippos eller Kallippides; jag föreslog hans farfars namn Pheidonides. Så tvistade vi en tid, och så förliktes vi och kallade vår pojke för Pheidippides. Den gossen tog hon ofta smekande i sitt knä: när du blir stor och kör med spann till staden upp, som Megakles i praktdräkt klädd. - Jag åter sad': när du med getterna kommer ifrån berget hem om kvällen, liksom far din i en skinnpäls svept -. Dock inte lydde han mina ord det ringaste,, men bragte hästspatt över all min egendom. Nu har jag vakat hela natten grundande och funnit på en utväg, en förbaskat bra. Om bara han går in på den, så är jag frälst. Nu vill jag först försöka väcka honom upp. Men huru väcka'n lämpligast? Pheidippides! Min lille vän Pheidippides!

6 Vad är det, far? Kyss mig min son och giv mig hit din högra hand! Så här, vad är det? Säg mig, älskar du din far? Jag svär det vid Poseidon här, vid hästens gud. Nej, ej vid honom, ej vid hästens gud, jag ber, ty denne gud är skuld till allt mitt lidande. Men om du verkligt älskar mig av hjärtans grund, min son, så lyd mig! Vari skall jag lyda dig? Jo, ömsa nu på stunden sinnelag, min son, och gack och lär dig, vad jag nu vill råda dig!

7 Jag skall vid Dionysos! Kasta då ditt öga hit! Du ser den lilla dörren och det lilla huset där? Jag ser. Vad är det egentligen för hus, min far? Du skådar där de vise andars grubbelhus. Därinne bor det männer, som med ordets makt bevisa ganska lätt, att himlen är en ugn, välvd över oss, och vi små kol därinuti. De lära en mot penningar, kontant förstås, att vinna med sitt tal båd' rätt och orätt sak. Men säg, hur heta det? Jag minns ej namnet rätt, men grubbelforskare, skönt och ädelt folk för visst. Usch nej, ett uselt folk! Du menar, märker jag,

8 just detta bleka, skrävlande barfotapack, dit Sokrates, den stackarn, hör samt Chairephon. Se så, var tyst! Hör upp med detta dumma prat! Om du en tanke hyser på din faders bröd, bliv en av dem och säg farväl åt rytterit! Vid Dionysos nej, om och du gåve mig de där fasanerna, som Leogoras föder upp. Se så, jag besvär dig, käraste bland människor, gå dit i skola! Nej, vad skall jag lära där? Hos dem lär finnas tvenne tal av olikt slag, ett bättre tal, så sägs det, och ett sämre tal. Det ena utav dessa tal, det sämre just, plär segra, säger man, med orättvisa ord. Om nu du lär dig detta orättvisa tal, se då av alla skulderna, som jag gjort för dig, behöver jag ej betala någon ens en obol. Det gör jag aldrig. Huru skall jag möta sen

9 kamraterna, då min hy har blivit gul och blek? Då, vid Hemeter, får du ej ditt bröd hos mig, ej du och din vagnhäst, ej din Ramphosas. Drag du till korparna bort, långt bort ifrån mitt hus! Men morbror Megakles, han låter icke mig bli utan häst. Jag går och frågar ej efter dig. (går ) Men jag skall icke heller ligga, där jag föll. Nej, med en bön till gudarna vill jag vandra själv till grubbelhuset för att gå i skola där. Men hur skall jag, en gubbe ren och trög och glömsk, få i mig deras fina ords hårklyveri. Välan, jag måste gå! Vi drönar jag här ännu? Nu knackar jag på dörren då. Lås upp, lås upp! EN LÄRJUNGE Å drag till korparna! Vem knackar här på förrn? Strepsiades, Pimpeldons son, ifrån Kikarnas by. LÄRJUNGEN

10 En olärd drummel visst, vid Zeus, som så med kraft och föga metafysiskt sparkade till på förrn och bragte missfall på vårt tankefoster nyss! Förlåt mig, ty jag bor på landet, långt från stan. Men nämn mig saken, som kom till av missfall nyss. LÄRJUNGEN Det får jag endast tala om för skolans barn. Så säg det tryggt åt mig, ty jag, som här du ser, jag ämnar bliva ett av grubbelhusets barn. LÄRJUNGEN Så hör, men håll det tyst som ett mysterium! Jo, Sokrates gav Chairephon den frågan nyss, hur många loppfot väl en loppa hoppa kan; ty en, som satt och bet i Chairephons ögonbryn, tog sen ett hopp till hjässan uppå Sokrates. Nå, huru mätte han då? LÄRJUNGEN Med ytterst sinnrik konst. Han smälte litet vax, sen tog han loppan fast

11 och doppade hennes fötter små i vaxet ner. Så fick det stelna, till hon fått små tofflor på. Dem tog han av och började mäta vägen upp. Du höge Zeus, vad finnas i hans tankegång! LÄRJUNGEN Men vad, om du fick veta än ett snilleprov av Sokrates? Vad då? Jag ber dig, säg mig det! LÄRJUNGEN Jo, Chairephon från Sphettos frågade en gång, vad tanke mästarn hyste över myggorna, om deras sång från munnen eller stjärten går. Nåväl, vad gav han för besked om myggans sång? LÄRJUNGEN Jo, myggan, så han sade, har sin tarmkanal rätt trång, och uppå denna smala vägen nu går andedräkten fram med fart mot slutet hän. Där vidgar sig den smala tarmen till ett valv, som högt ger ljud i följd av andedräktens kraft.

12 Då är ju myggans stjärt precis som ett trumpet. Hur utsökt tarminologi den mannen har! Hur lätt för den att slingra undan en process, som känner myggans tarmkanal på sina fem! LÄRJUNGEN Men härom da'n bestals han på en stor idé utav en ödla. På vad sätt? Berätta det! LÄRJUNGEN Han går en kväll och forskar över månens ban och kretslopp. Bäst han gapar upp, ifrån ett tak en ödla släppte smörja på vår filosof. Jag måste skratta åt ödlans puts med Sokrates. LÄRJUNGEN I går fanns här ej mat åt oss till aftonvard. Nåväl, vad kokade han då ihop för slag? LÄRJUNGEN

13 Han gick till palestran, bredde där ut aska fin och böjde sen ett stekspett att en cirkel dra; så knep han bort från bordet ett stycke offerkött. Nå, varför prisa Thales mer som vishetsljus? Lås upp, lås äntligt upp ett grubbelhus för mig, att ögonblickligt jag må skåda Sokrates! Lärlusten kommit på mig. Öppna då en gång! (Porten öppnas; man ser åtskillig undervisningsmateriel samt lärjungar i besynnerliga ställningar. Längre bort en hängmatta med en person uti.) O Herakles! Vad är det här för ena djur? LÄRJUNGEN Du undrar? Gissa själv! Vad liknar du dem vid? Vid de lakonska fångar fångar från Sphakteria. Men varför speja de så där mot jorden ned? LÄRJUNGEN De forska uti jordens inre. Jag förstår, de leta efter lök. Så sörjen icke mer för det! Jag vet, var det växer stor och vacker lök. Nå än de här, som bocka sig ned så rysligt djupt?

14 LÄRJUNGEN De genomspana mörkret under Tartaroa. Men varför tittar ändalykten upp mot skyn? LÄRJUNGEN Jo, den studerar astronomi på egen hand. Till lärjungarna. Men gån nu in, att han ej finner eder här! Nej, nej, för all del! Låt dem vänta tills jag först fått fråga dem till råds uti en liten sak. LÄRJUNGEN Det går ej an. Så rysligt länge få de ej i fria luften ute uppehålla sig. varseblivet de vetenskapliga instrumenten. Vid gudarna, säg, vad är väl detta? Säg mig det! LÄRJUNGEN

15 Det här är astronomi. Jaså. Nå än det här? LÄRJUNGEN Det där är geometri. Vad är det nyttigt till? LÄRJUNGEN Att mäta upp jorden. Kolonialjord menar du? LÄRJUNGEN Nej, hela jorden. Nå, det låter höra sig. Det var en allmännyttig och förträfflig sak. LÄRJUNGEN visar på en karta.

16 Se hit! Här ser du hela jorden ritad ut. Här ligger Athen. Vad säger du? Det tror jag ej. Jag kan ju icke se en enda domare. LÄRJUNGEN Men jag försäkrar, att det här är Attika. Var ligger då Kikynna, som jag är ifrån? LÄRJUNGEN Det ligger här. Och här Euboia, som du ser; det ligger utsträckt här så ytterst långt och smalt. Jag vet, det sträcktes ut av oss och Perikles. Men säg, var är väl Sparta? LÄRJUNGEN Var det är? Jo, här. Det var för nära oss. Ni måste tänka ut ett sätt att skaffa Sparta mycket längre bort.

17 LÄRJUNGEN Vid Zeus, det är ej möjligt. Ve er arme då! Men här! Vem är den mannen väl i gungan där? LÄRJUNGEN Han själv. Vem själv? LÄRJUNGEN Just Sokrates. O Sokrates! Så hjälp mig du och ropa honom högt vid namn! LÄRJUNGEN Nu får du ropa själv, ty jag har icke tid. (går) O Sokrates!

18 O lille Sokrates! Vad vill du, vardagskräk? Jo, säg mig först och främst, vad har du för dig där? Jag svävar i skyn och filosoferar över soln. Du tänker dig över gudar i en så bräcklig korg? Gör det på jorden, om du skall! Det går ej an att finna ut de högre sakers sammanhang, om ej jag lyfter upp min själ och blandar hop min tanke med den tunna luft, som han är lik. Men att på marken nere söka forska ut den höga, se det går ej, tro mig, ty med våld drar jorden snart min tankes dunster ner till sig. På trägårdskrassen kan du göra samma rön. Nej hör! Drar tanken dunster ner till krassen, säger du? Stig ner, du lille Sokrates, stig ner till mig

19 och giv mig all den lärdom, som jag söker här! stiger ner från hängmattan. Vi kom du hit? Jag önskar lära talets konst. Ty räntor och procentare, ett vackert pack, mig klå och flå och ta mitt gods i pant också. Hur kunde du väl fortsätta dig i skuld så där? Det kom en hästsot på mig. Den kan tära en. Men lär mig nu det ena av dina tvenne tal, det där, som ej betalar. Säg, vad du begär! Det svär jag att betala för gudarna. Vid vilka gudar svär du? Gudar gälla ej som något mynt hos oss. Vad gäller då hos er? Månn slantar utav järn som i Byzantion?

20 Säg, vill du veta klart, hur det med gudarne står till sanning? Ja, vid Zeus, om jag kan få. Och vill du se och tala vid de höga Moln, vid våra skyddsgudinnor? Ja, av hjärtans lust. Så sätt dig då på denna helga träsäng ned! Se så, nu sitter jag. Här får du vidare en krans. Men vartill kransen? Aj, aj, Sokrates, I tanken väl ej offra mig som Athamas?

21 Å nej, så här går alltid till med en och var, som viges in hos oss. Vad vinner jag på det? I talekonsten blir du som en skallra, fin som mjöl. Gnider ett par stenar mot varandra över Strepsiades huvud; denne viker undan. Se så, sitt still! Vid Zeus, du narras ej. Skall så du överströ mig, blir jag bara mjöl. Nu höves dig tystna så andaktsfull, du gubbe, och lyssna till bönen. Du mäktige drott, oändliga Luft, som håller jorden i rymden, du skimrande Aether, heliga Moln, I blixtutslungande makter, uppstigen: I höga och visen er snart i skyn för grubblarens öga! Håll, icke ännu! Låt mig manteln först kringsvepa, att ej jag blir dyblöt. Så'n drulle jag var, som icke min hatt tog med, när jag gick ifrån hemmet!

22 Högtprisade Moln, framträden en gång för dennes häpnade blickar, om I på Olympos' heliga spets, den snöomyrade, sitten, eller om Okeanos' trägård en dans I ordnen för nymfernas skara, eller vatten ur Nilens heliga flod med gyllne ämbaren ösen, eller dväljens ikring Maiotis sjö eller Mimas töckniga klippa; mottagen med glädje de offer, jag här er bringar, och hören min maning! KÖREN bakom scenen, åtföljd av åskslag. Strof Fuktiga skyarnas kör höjom synligt vår daggiga, lätta gestalt ur djupet upp från vår forsande fader Okeanos hän till resliga berg, som bekransas av skogar, och dädan vi skåda i fjärran de luftiga höjder och heliga jorden med frukter och källor och havet, väldigt i stormarna brusande. Härligt ju skimrar där över oss himmelens öga, sändande strålar klara. Skakom då av oss det töckniga hölje, som döljer vår gudagestalt, att vårt öga må vitt ut över länderna blicka. Hör synbart I, högt prisade Moln, nu visen er följa min maning! Säg, hörde du rösten och åskans dån, som med helig vördnad bör mötas?

23 Jag vördar er ock, högtärade Moln, och önskar med dunder besvara er åskas knall, ty så blev jag skrämd, att min kropp rent darrar och skälver. Om jag får eller ej, det bekymrar mig ej; jag kan ej hålla mig längre. Kom icke med skämt av det vanliga slag, som de simpla komöderna bruka! Håll in med ditt prat! Ty en sjungande svärm av gudinnor rör sig i fjärran. KÖREN Motstrof Regnbeledsagade mör, nalkoms Pallas' bördiga jord, den av Kekrops byggda härliga staden, den krigareammande! Höga mysterer där varda vördade templet det heliga öppnar sig där vid de mystiska festerna; håvor man ägnar de himmelska makterna, tempel höga med bilder av gudarna, festliga tåg till de saliges altaren, fester till gudarnas ära med kransar och offer samtliga årets tider; främst dock om våren det bacchiska jublet och brusande körernas tjusande toner och dovt ljudande flöjternas samklang. Jag besvär dig, vid Zeus, o Sokrates, säg, vad äro dessa för ena, som sjönko den ståtliga sången, vi hört? Säg är det heroiska kvinnor?

24 Visst icke! De himmelska Molnen det är, dagdrivarnas höga gudinnor. Från dem kommer all vår insikt och allt vårt vett och vår disputationskonst och skrävlande, vitt utsvävande prat och slående, dräpande gensvar. Nå därför också, när jag hörde dem nyss, fick anden plötsligen vingar, och nu önskar med klyftiga ord och grundligt dryfta i vädret och mot andras skäl finna motskäl upp och bemöta med tal, vad de talat. Alltså, om jag får, åstundar min själ att dem ögonskenligen skåda. Så rikta din blick emot Parnes hän! Där ser jag dem stiga så sakta emot jorden ned. Var? Visa mig, var? Uti talrik skara de skrida tvärs genom buskiga snåren där, genom dälderna där. Jag förstår ej. Jag ser dem ju ej. Nå, vid ingången där!

25 Jo, nu, fast med svårighet, ser jag. Nu måtte du väl dem tydligen se, om ej du har pumpor i ögat. Jo, nu ser jag, vid Zeus, Högtärade Moln! Allt rummet kring oss de fylla. Och att dessa gudinnor äro, har ej du vetat förr eller anat? Vid Zeus, jag har trott, att de blott voro rök ock dagg och dimma och dylikt. Visst icke, vid Zeus, nej, tro mina ord, de föda de flesta sofister, samt thuriska siare, läkares hop, ringfingrade, lockiga snobbar och de kykliska körtillkrånglarna sen, dessa väderskrävelpoeter; fast de lata sig blott, få de föda ändå, blott dikta till skyarnas ära. Nå, därför de sjunga om fuktiga Molns blixtskimrande, mordiska anfall, månghövdade Typhons lockiga hår och våldsamt rasande virvlar. Och de kalla dem luftiga, vattniga sen, luftsimmande fåglar med krokklo ; och de sjunga om daggiga skyarnas regn, och till tack få de smörja sig sedan med en ståtelig bit av den läckraste fisk och stekta trastar så fina.

26 Nå, finner du väl något orätt häri? Men säg mig, vadan det kommer, om dessa nu verkligen äro blott moln, att de likna dödliga kvinnor? Ty sådana äro dock skyarna ej. Vad menar du då, att de äro? Det vet jag ej rätt, dock likna de mest ulltappar, spridda i rymden, men kvinnor å nej, visst icke vid Zeus; men dessa hava ju näsor. Så försök att besvara de frågor, jag ger! Säg genast ut, vad du önskar. Har du aldrig tillförene märkt något moln, som du funnit likna en panter eller varg eller tjur eller ock en kentaur? Jo, det har jag. Vid Zeus. Nå än sedan?

27 De förvandla sig till, vad som faller dem in. Om de se en med yviga lockar, en ruggig person med djurisk natur, Xenophantos' son till exempel, då vilja de håna hans lidelses art och varda lika kentaurer. Men vad göra de då, om de råka få syn på en Simon, som stjäl ifrån staten? För att giva en bild av hans glupska natur ta de skepnad av glupande ulvar. Nu fattar jag, huru det kom sig i går, när de sågo Kleonymos, krukan, och de funno, att ej de fegare sett, att de plötsligen blevo till hjortar. Men i dag, må du tro, ha de Kleisthenes sett, och därför blevo de kvinnor. Hell eder, I mäktiga, hell! Och nu, om slikt kan förunnas en dödlig, må er himmelskriande stämma till mig och ljuda, I drottningar höga! KÖREN Var hälsad, du gubbe av gammaldags art, du vän av poetiska uttryck, och du, skräppratets överstepräst, säg från, vad begär du utav oss? Ty vi lyssna ej till någon annan ibland nu levande vädersofister; blott Prodikos höra vi ock för hans vett och förstånd, men dig av den orsak, att du struttar omkring uppå gatorna stolt och blänger snett på de andra samt går barfota, om än det gör ont, och förhäver dig över vår ynnest.

28 O heliga jord, så'n stämma, hur hög, hur underbar och gudomlig! Och dessa gudinnor äro för visst, allena: prat är det andra. Nå, men Zeus då, så säg, den olympiske Zeus, är han ej längre en gudom? Vad pratar du om en Zeus, din tok? Det finns ingen Zeus. Å vad hör jag? Vem regnar väl då? Säg, svara på det! Det önskar jag först få besked på. Det är dessa, som regna. Det kan jag helt lätt dig bevisa med tydliga grunder. Säg, har du väl någonsin hittills sett, att det regnat molnen förutan? Dock borde han regna, när himlen är ren och dessa makat sig undan. Vid Apollon, du visar ju tydligt klart, hur härmed hänger tillhopa. Och jag trodde förut, att genom ett såll Zeus släppte sitt vatten till jorden. Men hur är det med åskan? Förklara mig det! Det bringar mig ständigt att darra.

29 Det är dessa, som åska i rullande fart. På vad sätt, fritänkare djärve? När fyllda de blivit av vatten i mängd och nödgas att fara i rymden och de hänga där, proppade fulla av regn, och röra sig, tunga av bördan, då stöta de hop mot varandra med kraft och rämna med brak och med dunder. Ja, men den, som nödgar dem framåt då, vem annan än Zeus kan det vara? O nej, den eteriska virveln det är. Jaså Virveln! Det var en nyhet, att Zeus ej längre är till, utan nu är Virveln konung i stället. Dock har du ej undervisat mig än om själva braket och åskan. Nå, hörde du ej, att jag sade dig nyss, att Molnen, fulla av vatten, hopstöta på vägen med kraft mot varann och ge dån i följd av sin täthet?

30 Men hur vill du förmå mig att tro på det där? På din egen person kan du se det. Har ej vid den panatheneiska fest du fyllt din mage med soppa och känt, hur att buller så plötsligen kom och kurrade magen igenom? Vid Apollon, ja visst! Och då harmas han strax, min mage, och råkar i uppror. Och den fattiga soppan rasar där fram och larmar förskräckligt som tordön; till en början blott pappax pappax! och så ökar det på papapappax! lika som åskan. Så besinna, hur liten din mage dock är, fast han mäktar ge ljud så förskräckligt. Än den obegränsade luften då, hur bör ej den kunna dundra? Oväder man kallar det ena också, och det andra kallas för väder. Men vadan kommer den ljudande blixt, det skulle jag önska få veta, och slår ned oss med kraft och bränner oss upp eller också sveder oss duktigt? Det är tydligt och klart, att han slungas av Zeus, när han vill menedare straffa. Och hur tror du, det kommer, urmodige tok, du löjligt förnumstiga farfar, och han så menedare straffar, att ej han redan gjort Simon till aska och Kleonymos ej och Theoros ej ens, fast de alla ha ofta gjort mened? Men han träffar sitt eget tempel ibland och Sunion, Attikas udde, och de lummiga ekarna sen. Av vad skäl? Har kanske eken gjort mened?

31 Jag vet ej; det syns mig, som hade du rätt. Men vad är då verkligen blixten? När en vind, som är riktigt torr, stängts in bland molnen uppe i höjden, då spänner han dem till en blåsa så stor och söker med våld sig befria, tills han spränger dem sönder till sist och far ut med hast ur sitt packade hölje. Av den vinande våldsamma farten då tar han eld av sig själv och förbrinner. Vid Zeus, jag har själv något liknande sett en gång vid Diasiefesten då jag stekte en korv åt vänner och släkt och glömde att skära den sönder, och så svällde han upp, och så sprack han itu med en knall och stänkte ikring sig och sprutade ögonen fulla med smet och brände mitt ansikte illa. KÖREN O människobarn, som begär utav oss den höga visdomens håvor, huru avundsvärd bland athenares hop och bland alla hellener du varder, blott minne du har och en tänkarnatur, och förmågan att tåla och lida åt din själ är beskärd, och du icke blir trött, om att gå eller stå du blir tvungen, och ej jämrar dig högt, om du plågas av köld och ej frågar stort efter frukost, om du mäktar gymnastiska lekar och vin och all annan dårskap förakta, om du sätter din yppersta ära i det, som passar förståndige männer, att i råd och i dåd städs hålla dig främst och med tungan vinna dig seger. Ja, gäller det endast en härdad själ och sömnlöst grubblande nattvakt och en sparsam, knusslande mages begär, som är nöjd med de simplaste örter, så var lugn, ty jag vågar med glättigt mod er bjuda min kropp till smidstäd.

32 Men lovar du också att aldrig tro på andra gudar än våra, denna Rymden, du ser, och himmelens Moln och Tungan, de trenne allena? Med de andra jag icke vill tala ett ord, om jag ock dem mötte på gatan, och ej vin eller annat offer dem ge eller rökelsehåvor dem bringa. KÖREN Säg dristigt ifrån, vad du önskar av oss! Din begäran är redan beviljad, och du hedrar och ärar och dyrkar oss högt samt strävar till egen förkovran. I drottningar höga, jag ställer till er den anspråkslösa begäran, att jag hundrade stadier längre må nå än de andra hellener i talkonst. KÖREN Vad du beder, skall uppfyllt varda av oss, så från denna stunden skall ingen uti folkförsamlingen segra på dig, när de stora beslut skola fattas. Jag frågar ej stort efter stora beslut, ej sådant är det, jag önskar; blott jag lagen kan vränga till eget behov och fordringsägarna lura. KÖREN Du ska få, vad du här har begärt, ty det är ej stora saker, du åtrår. Låt tryggt våra tempeltjänare nu få ta ditt väsen om händer!

33 Jag litar på eder och följer ert råd, ty den bittra nöden mig tvingar för de hästarnas skull med sitt koppa på länd och för kärngen, jag fått mig på halsen. Nu lämnar jag dessa min fattiga kropp att vad helst, som det lyster dem, göra därmed; till att piskas och plågas med hunger och törst, till att torka och frysa och flås till en säck, om jag endast lyckas bli skulderna kvitt och bliva bland människor vida berömd såsom munvig, djärv, en gåpåare fräck, som en skamlös lögnhopsmidare sen, en processernas genompiskade skälm, som en levande lagbok, skramla och räv, som en hycklare, skrävlare, insmort skinn, som ett stryktäckt nöt, dansmästare, bov, som en läckerhetstjuv. Om alla, som möta mig, kalla mig så, må det göra mig allt, vad som lyster dem sen; om de vilja också, vid Demeter, de fritt må mig hacka i sär och ge som en korv åt de lärde. KÖREN Se, vad håg, som denne visar, friskt beredd och utan tvekan! Väl, så vet, lär du dig detta hos oss, skall du vinna på jorden himmelshöga lovord. Vad blir min lott? KÖREN

34 Jo, hela den kommande tid skall lycklig du leva hos mig, ett mål för avund. Skall jag den dagen få skåda verkligen? KÖREN Då skall en hop strax utanför porten din envist sitta ständigt, önskade tala vid dig samt fråga dig efter din tanke rörande viktiga mål om stora summor. Då får ditt snille ett värdigt fält till att öva sig på. (till Sokrates) Men nu är det tid, att du griper dig an med att undervisa den gamle och att undersöka hans omdömeskraft och ta rätt på hans andliga gåvor. SOKRTATES Välan, beskriv nu tydligt din natur för mig, att därtill jag må lämpa mina mått och steg och gripa verket an med friskt maskineri! Ja, på tvenne sätt, vid Zeus; ifall jag har att fordra, minns jag mycket bra, men är jag skyldig, då är jag drumlig, mycket glömsk. Nå, har du talegåva av naturen fått?

35 Jag lika litet tala som betala kan. Hur tror du, kan du lära då? Det går nog bra. Låt se, om nu jag kastar ett stycke vishet fram, som rör de högre ting, att du det snappar upp! Vad, skall jag matas så med vishet som en hund? Den mannen här är utan bildning, mycket rå! Jag fruktar nästan, gubbe, att du tarvar stryk. Vad gör du väl, om någon slår dig? Stryk jag får, så tar jag genast vittnen på, att man mig slår, och om en liten stund jag sen till domstoln går. Så lägg nu av dig manteln!

36 Skall jag nu få stryk? Nej, bruket fodrar, att man blottad går hit in. Men icke tänker jag leta stulet gods hos er. Tag manteln av och prata ej skräp! Men säg mig dock, om jag blir riktigt flitig och snäll att lära mig, vem skall jag då bli lik av denna skolas barn? Du blir till din natur precis som Chairephon. O ve mig arme! Då jag blir till hälften lik. Hör upp att pladdra då en gång och följ mig nu hitåt och skynda på dig!

37 Giv mig dock i hand en honungskaka först! Jag räds att gå dit in, som om jag stege till Trophonios håla ned. Gå på! Vad krånglar du för så länge här vid dörrn? (de går in) Parabasis KÖREN Så drag då med glädje åstad på din väg, för ditt visade mod! Lyckan må följa mannen åt, ty, fastän redan hunnen upp till en hög ålder, likväl med ungdomsvärv friskar han upp sitt gamla gråa huvud samt lägger sig vinn om vishet. Nu till er, åskådares hop, fria ord jag rikta vill utan svek, jag svär vid den Gud, Bacchos, som mig fostrat upp. Lika visst jag önskar att här vinna snillets segerpris, lika visst betraktar jag er såsom män av ädel smak och av alla lustspel, jag gjort,, detta som det yppersta. Därför jag er bjuder på nytt denna dram, som kostat mig mycket möda, fast jag likväl blev av plumpa skämtare orättvist besegrad; på grund härav må jag klandra er, vise män, för vilka jag då fåfäng möda gjorde mig. Likväl övergiver jag ej er, I ädelt bildade. Ty jag mins den dagen ännu, då mitt första diktarprov,

38 Sedesam och Veklig, hos er högljutt bifall skördade. Då min sångmö ännu var mö utan rätt att varda mor: därför barnet satte jag ut, men en annan tog det upp. Näring fick det späda av er samt en ädelsinnad vård. Allt sen denna stunden jag har på er gunst en säker pant. Nu har denna dramen också lik Elektra kommit hit för att se, om icke hos er samma goda smak finns kvar, ty vid första blicken hon strax känna skall sin broders lock. Och huru ren och sedig hon är, en I, ty hon kommer ej med en stor tillställning av skinn, tjock och klumpigt hängande, röd i slutet, för att med den väcka barnets skrattlust upp, hånar ej flintskalliga män, snurrar ej med kordaxdans. Ingen gubben skåden I här, som med knölpåk i sin hand bultar upp vem som helst han får se under elakartad skämt. Ej med facklor rusar hon fram, ej med skrän: iu, iu! Nej, hon litar blott på sig själv samt på sina versers kraft. Fast jag sådan diktare är, bär jag dock ej yppigt hår; aldrig eder lura jag sökt gång på gång med samma sak. Nej, med nya tankar alltjämt vill jag vinna edert pris, alla goda, fast de ej ha minsta likhet med varann. Kleon själv, så mäktig han var, jag en stöt i magen gav, fast jag sen ej aktade värt sparka på den fallne mer. Men de andra, sen de ett tag fått uti Hyperbolos, jämt och samt de rikta sitt skämt mot den stackarn och han mor. Först av alla Eupolis kom med sitt stycke Marikas, där han mina Riddare fräckt fuskat av, den fuskaren, sen för kordaxdansen likväl han en rusig kärng lagt till, den som havsodjuret åt upp, som ren Phrynichos fann på. Sedan skrev Hermippos en pjäs också mot Hyperbolos. Nu de redan störta sig fram alla mot Hyperbolos, sen från mig de lånat en bild, om huru ål man fiska kan. Den som ler åt sådana ting, slipper trivas hop med mig. Men om edert bifall I här skänken mig och mina skämt, då skall sen i kommande dar eder smak till slut få rätt.

39 Strof Ypperste du bland gudarna, härskare Zeus, jag kallar dig att åt vår dans dig glädja. Honom också, som håller treudden i hand, jordens och salta böljornas skakare, grymme herren. Även vår fader den härlige, prisade, helige Aether, som närer allt liv i världen. Och du, som från spannet i skyn jorden överjuter med glans, mäktig drott ibland gudarna och bland dödliga mänskor. Lånen oss en stund ert öra, aktade åskådarhop! Svåra oförrätter ha vi att er förebrå med skäl. Ty fast vi av alla gudar göra er det största gagn, äro vi bland dem de enda, som av er ej offer få, fast vi edert väl bevaka. Ty så fort I företan något oförståndigt krigståg, åska eller regna vi. Så när alla gudars avsky, paflogonske garvaren, I till härens hövding valden, rynkades vår panna strax, väldigt väsen då vi förde, blixten flög från sky till sky, månen lämnade sin bana, och den klara solen själv drog sin lampas stora veke genast in och hotade att ej skina mer för er, om Kleon fick befälet ta. Ändock blev han valt av eder, ty det sägs, att oförstånd i er stad så gott lär trivas, men att gudarna likväl allt, vad I på tok begynnen, vända till ett lyckligt slut. Även detta sista felet botas kan helt lätt av er; om I dömen Kleon, ulven, för bestickning och för stöld och till straff hans nacke sedan sätten uti stocken in, då skall strax på gamla viset, om I felen aldrig så, saken dock till statens bästa vändas till ett lyckligt slut. Motstrof

40 Mäktige Phoibos, kom och du, deliske gud, som innehar kynthiska höga klippan! Heliga tärna, du som fått huset av guld, Ephesostemplet, där du högt dyrkas av lyders döttrar! Även vår egen gudinna Athena, som håller egiden i handen och staden beskyddar! Och du, som för skimrande bloss på Parnassens klippiga höjd, skön bland delphiska Bacchos- mör, festens gud, Dionysos! När vi ren i ordning voro till att börja färden hit, kom Selene fram och bad oss föra detta bud till er: först athenarna hon hälsar jämte bundsförvanterna, därnäst är hon högst förargad, sad' hon, ty hon kränkes svårt, fast hon gagnar eder alla synbart, ej med tomma ord; först var månad en besparing på en drachma minst till ljus. Därför säga också alla, när de ut om kvällen gå: Pojk, du slipper köpa facklor, vi ha vackert månsken nu. Även andra tjänster gör hon er, men I tar ej i akt årets dagar rätt, men bråken utan ordning hit och dit. Därför av de andre gudar får hon taga bannor upp, varje gång de återvända, lurade på festligt mål, då de ej på rätta dagen fått sin offermåltid ut. Ty den dag, då fest bort vara, fören I process och bråk. Däremot, när fasta råder ibland gudarna, då vi åt Sarpedon eller Memmon ägna sorgens offergärd, festen I och skratten högljutt. Därför när Hyperbolos detta år blev hieromnemon, blev han utav gudarna helga kransen snart berövad; nu han minns en annan gång, att man livets dagar måste rätta efter månens lopp.

41 (kommer ut ur sitt hus) Vid Chaos, Andedräkten, Luften högt jag svär, en man så oläraktig har jag aldrig sett, så drumlig, vänstervriden, så förskräckligt glömsk, som, när han några fattiga smulor lära får, strax glömmer bort dem, förr'n han lärt dem; men likväl jag kallar honom hit till mig i dagens ljus. Hör hit Strepsiades! Tag din säng och kom hit ut! Men lössen tåla icke, att jag sängen rör. (kommer ut med sängen) Fort, sätt nu sängen här och giv noga akt! Skall ske. Nåväl, vad är det, som du först vill lära nu, som aldrig nå'nsin förr du lärt dig? Säg mig det! Om mått eller takt eller kanske ordens rätta bruk? Om måtten helst, för all del, ty jag lurad blev utav en spannmålshandlare nyss på tvenne mått.

42 Jag menar icke så. Jag frågar, vilket mått, ett tremått eller fyrmått, tycker du vackrast är? En fjärding tycker jag är ett mycket vackert mått. Du pratar smörja, karl. Hur så? Ska vi slå vad, om icke fjärdingen ett fyrmått är ändå? Dra du åt korparna! Så bondsk och dum du är! Om takten kanske dock du mäktar lära dig. Vad kan väl takten hjälpa mig till dagligt bröd? Den hjälper till, att du i sällskap bildad syns, då du förstår och märker genast, vilken takt är vapentakt, och vilken är en fingertakt.

43 En fingertakt? Ja visst. Å, jag förstår. Säg ut! Vad annat finger kan det vara än det här? Förut, när jag var pojke, var det väl det här? Du är ett nöt, en bonde! Ja, min käre vän, jag vill ej lära sådant där. Vad vill du då? Det där det där - du vet det orättvisa tal.

44 Men du får lov att lära dig andra saker först, om vilka hankön äro bland fyrfotadjur. Ja, vet jag icke det, då är jag knappast klok. En bock, en tjur, en hund, en gumse och en gås. Där ser du redan, hur det gick! Än honan då? Skall hon få bära samma namn som hannen sin? Hur menar du? De kallar bägge två för gås. Ja, vid Poseidon! Nå, men hur skall jag säga då? Jo, hannen gåse, honan åter gåsa nämn! En gåsa. Det var riktigt fint, vid Luften själv!

45 Till tack för denna enda lilla lärdom re'n jag vill dig ge en klunk, som ner till stortån går. Se där ett fel igen! Du sade stortån nu, som vore detta ord av manligt kön. Hur så? Jag har ej sagt, att stortån manlig är. Jo visst, på samma sätt som Agathon. Förklara dig! Jo, Agathon och stortån ha ju samma slut. Det kan du knappast få mig till att tro ändå. Nog har väl Agathon sitt slut på annat håll. Men hur skall jag nu säga hädanefter? Jo, du kan ju säga tånan, hon med kvinnlig form.

46 Stortånan? Skall jag säga så? Då blir det rätt. Jag borde väl också säga Agathona då. Men vidare bör du ock om namnen lärdom få, att du de manliga från de kvinnliga skilja kan. Nog känner jag till kvinnonamn. Låt höra då! Lysilla, Philinna, Demetria, Kleitagora. Nå, vilka äro manliga då? Otaliga. Philoxenos, Melesias, Amynias.

47 Din stympare. Det där var icke manliga. Så? Äro de ej manliga hos er? Å nej. Hur nämner du väl en sak, som Amynias rår om? Den saken kallar jag Amynias' egendom. Där ser du! Som en kvinna blir han då benämnd. Med rätta blir hon så, då hon ej krigstjänst gör. Men varför lär du mig nu, vad alla veta förr? Långt därifrån. Men lägg dig nu till sängs! Än sen?

48 Tänk något ut av vad som rör din ställning nu! Jag ber dig, icke där! Nej, om det måste ske, låt mig få tänka saken ut på golvet här! Du måste göra, som jag sagt. Går. Jag arme man! Vad jag idag av all sorts kryp skall plågad bli! KÖREN Så grubbla nu, forska och tänk, samla din själ och vrid den åt alla kanter! Men strax, när du råkar i svårighet, så hoppa över på annan väg och låt ej sömn nalkas ditt tyngda ögonblock! Ajajaj! Ajajaj! KÖREN Vad nu då? Vi skrek du?

49 Nu är det ute med mig. Utur sängens djup framkryper ren en här av lössitanier. Och de bita och slita i sidorna grymt, och de suga med mod, och de dricka mitt blod och min mandoms skatter draga de ut, och jag känner fördärvet nalkas mitt slut och de mörda mig rent. KÖREN Men du borde likväl ej skrika så högt. Ej skrika! Och dock är det slut på mitt gods, det är slut med min hy, det är slut med min själ, mina skor äro slut, och ull råga på jämmern, fast jag med sång söker hålla mig kry, är jag själv re'n slut i det närmsta. (kommer tillbaka) Nå, hör du där, vad gör du? Tänker du? Ja visst. Vid själve Poseidon! Så, låt höra, vad du tänkt!

50 Om lössen skola lämna något kvar av mig. Jag önskar dig fördärv,'. Ja, det har kommit nu. Var ingen vekling längre! Svep ditt huvud in och sök att tänka ut en riktigt klipsk idé, ett fiffigt knep! O ve, vem kan väl skaffa mig in denna fårpäls har en riktigt klipsk idé? Nu skall jag titta efter, vad han gör för slag. Hör, sover du, karl? Nej vid Apollon, tro ej det! Har du fått tag på något!

51 Nej! Vad, intet alls? Blott på sin höjd en liten stump i min högra hand! Se så, svep in dig fort och tänk ut en sak I hast! Om vad? Du må dock säga mig det, o Sokrates. Finn upp på egen hand, vad helst det lyser dig! Du har ju hört min önskan tusen gånger ren; den galler räntorna blott, dem önskar jag bli kvitt! Välan då, hölj ditt huvud, samla ditt förstånd och låt det bit för bit sig grundligt tänka fram, med noggrann delning av begreppen!

52 Ajajaj! Å, håll dig sill! Och om en sak dig syns för svår, så vänd åt annat håll! Låt sedan ditt förstånd på nytt ta fast I saken och avväg den fint! O bäste lille Sokrates! Vad är det nu? Nu har jag om räntan funnit på en tjuvidé. Nåväl, låt höra den! Jo, säg mig nu - Vad då?

53 Jo, om jag en thessalisk trolkär'ng kunde få att skaffa månen ner en vacker natt, och sen jag stoppade honom in uti ett runt fodral liksom en spegel, för att så förvara'n väl. Vad skulle detta göra dig för nytta? Vad? Om månen icke längre vandrar upp och ned, så slipper jag betala räntan. Varför det? Jo, man betalar ju alltid räntan månadsvis. Rätt bra! Här skall du få ett annat fint problem. I fall ett mål om fem talenter hotar dig, hur tänker du slippa undan det? Låt höra nu! Hur? Hur? Jag vet ej än, men jag skall grunda på't.

54 Men vrid nu icke jämt din tanke kring dig själv! Nej, släpp I fria, vida rymden honom lös, skalbaggen lik vid foten bunden med en tråd! Jag vet ett riktigt listigt sätt att bliva kvitt processen, det skall själv du medge. Vilket då? Jag gissar, hos aptekarna du sett nå'n gång den sköna stenen, den där genomskinliga, med vilken man kan tända eld. Du menar glas? Ja visst. Om nu jag finge mig en sådan sten, så, medan skrivarn skulle målet sätta upp, jag kunde ställa mig på avstånd, se så här, mot soln och smälta bort vart ord han skriver ned. Rätt vackert, vid Chariterna!

55 Ack, vad jag är glad att femtalentsprocessen skrivits av för mig. Giv akt! Försök att hastigt fatta detta! Vad? Hur tänker du kunna slippa undan en process, som du av brist på vittnen säkert tappa skall? Förskräckligt enkelt! Säg det då! Jo här nu på! Om, under det ett annat mål å bane är, förr'n mig man ropar upp, jag går och hänger mig. Du pratar smörja.

56 Nej, vid gudarna! Helt visst skall ingen, sen jag dött, processa mer med mig. Så dum! Gå hän! Jag vill ej längre lära dig. Men varför det, vid gudarna, bäste Sokrates? Du glömmer ju bort på stunden allt, vad man dig lär. Vad var det väl, som du fick lära först? Låt se! Låt se, vad var det först vad var det först för slag? Vad var det där, som du lärde mig om stortån nyss? Ajaj, vad var det? Drag du rakt till korparna, din ytterst glömska, vänstervridna gubbe där? O ve mig arme! Hur skall nu det gå för mig? Jag är förlorad, om jag ej lär mig tungans konst. Nu, höga Moln, nu given mig I ett vänligt råd!

57 KÖREN Vi giva dig, o gubbe, detta goda råd, om du en son fullvuxen hemma hos dig har, sänd då I ditt ställe honom hit att I lära gå! En son, en skön och ädel gosse, har jag visst, men han vill inte lära. Ach, hur skall det gå? KÖREN Du låter då honom råda? Han är stor och stark, på mödernet från Koisyras högtförnäma släkt. Dock jag skall hämta honom hit; om ej han vill, så kör jag honom utan prut på dörren bums. Gå in, jag er, och vänta mig en liten stund! KÖREN (till Sokrates) Säg, ser du nu, hur du allt gott får ifrån oss allena bland alla gudar? Ty denne är färdig att göra allt, vad helst du önskar. När det du vet, så passa på att av den djupt förbländade, hugga i tid allt, vad du kan! Men vad du gör, gör snart, ty allt kan i en blink sig ändra!

58 (Strepsiades och Pheidippides komma ut) Jag svär vid Dimman, längre får du ej stanna här! Gå, ät av pelarna nu i Megakles' palats! Min bäste far, vad har du nu för infall fått? Vid Zeus Olympiern, säkert är du icke klok. Nej här vid Zeus Olympiern Sådan galenskap! Att tro på Zeus, när man har hunnit dina år! Vad fick du nu att skratta åt? Jag tänker på att du är harm på att tro på gamla sagor än. Kom här i alla fall, så skall jag giva dig en undervisning som skall göra dig till karl! Men denna får dig ej hör någon tala om. Nå väl! Vad är det? Jo, du svor ju nyss, vid Zeus!

59 Ja visst. Nå, ser du nu, hur nyttig lärdom är? Zeus finns ej mer, Pheidippides. Vem finns väl då? Jo. Virveln härskar nu och har Zeus från tronen kört. Usch, vilken smörja! Tro du mig, så står det till! Vem sad' dig detta? Sokrates, den meliern, och Chairephon, som kan beräkna loppans skutt.

60 Så har du kommit ren så långt i tokighet, att du på galna mänskor tror? Håll du din mun och tala icke illa om de lärde män, de ytterst kloka, som av idel sparsamhet ej nånsin plåga klippa sig, ej smörja sig med olja, aldrig gå att bada sig, men du, du badar bort mitt gods, som vore ren jag död. Men gå nu genast i mitt ställe dit och lär! Men vad för nyttig kan man lära hos de där? Nej, har man hört! All vishet, som i världen finns. Där lär du känna, hur du själv är tjock och dum. Men vänta på mig ute här en liten stund! (går in) O ve! Vad skall jag göra med min galne far? Skall jag vid domstoln styrka, att han vettet mist, eller vandra genast bort till likkistsäljare? (kommer tillbaka med två gäss)

61 Hör på! Hur kallar du det djuret här? En gås. Jaså, båda lika? Då är du en narr. Så skall du icke göra mer, Nej, nämn den här en gåse och den andra här en gåsa! Glöm ej det! En gåsa! Sådant klyftigt fick du lära dig därinne nyss hos dessa himmelsstormare? Ja, mycket annat med. Men vad jag lärde, strax jag glömde bort ty jag är gammal nu och slö. Fördenskull har du väl även tappat manteln bort? Ej tappat bort, nej, jag har bortstuderat den. Än skorna då? Vad gjorde du av dem, din tok?

62 Likt Perikles till nödig utgift har jag dem förbrukat. Kom nu, låt oss gå! Sen må du fritt, blott nu du lyder, slösa friskt. Jag har ju dig, när liten sexårspilt du var, till viljes gjort och för den första heliastobol, jag fick, en liten vagn vid Diasiefesten köpt åt dig. Det här skall du med tiden nog få ångra, far. Nå skönt, du lyder! (de gå till Sokrates' hus) Fort, kom hit, kom Sokrates! Kom hit, ty se, jag för med mig nu min gosse här, som jag med möda övertalt. (kommer ut) Ja, han är barn och ej förfaren ännu med vår hängmaskin. Du kan i stället hänga själv, tills du förfars. Din dummel! Skall du gräla mot din lärare!

63 Nej hör man på: förfars! Hur dumt han sade det och gapande med truten så förfärligt brett! Hur skall en sådan lära sig stämning till process och slingring sen och övertygande bombast? Likväl för en talent det gick för Hyperbolos. Var lugn, försök blott lärar'n! Han har nog talang. Jag minns, när han en pojke var så stor som så, där hemma gjorde han hus så små och båtar med, och nätta vagnar sen av läder gjorde han och grodor utav äppelskal, det må du tro. Men laga nu, att han lärs sig dina bägge tal, det bättre, som det kallas, och det sämre sen, som kan med orätt tal det bättre slå omkull! Se till åtminstone väl, att han det sämre lär! Han skall få lära sig av de båda talen själv. Jag lämnar honom nu. Men kom blott väll ihåg, att han bör kunna tala kull all rätt, som finns. (Sokrates och Strepsiades gå. Två talare uppträda) RÄTT Träd fram! Träd fram! För de skådandes hop må du visa dig öppet, så fräck som du är!

64 ORÄTT Gå, som du behagar! Dess bättre för mig, ty hos hopen med lätthet rår jag på dig. RÄTT Rår? Du? ORÄTT Just jag. RÄTT Fastän sämre du är? ORÄTT Men rår dock på dig, fastän bättre än jag i ditt tycke du är. RÄTT På vad sätt skall du rå? ORÄTT Nymodiga tankar jag bringar till torgs. RÄTT Ja, sådant blomstrar nu upp över allt genom narrarna här. ORÄTT

65 Nej, vise för visst. RÄTT Jag förgör dig i grund. ORÄTT Ja men säg, på vad sätt? RÄTT Genom rättvist tal. ORÄTT Men det talet i hast skall jag vända omkull; RÄTT Jaså, finnes hon ej? ORÄTT Nå, var finnes hon då? RÄTT Hon bland gudarna bor. ORÄTT Men hur kommer det då, att Zeus ej ren har drabbats av hämnande straff, då sin far han i bojor har lagt?

66 RÄTT Usch, kommer du nu med det utnötta skräp? Fort, giv mig ett kärl! ORÄTT Slösinnad du är, ohyfsad och rå. RÄTT Du oförskämd och liderlig är. ORÄTT Vilka rosor jag får! RÄTT Och en bov och en skälm. ORÄTT Vilka liljor! RÄTT Och fadermördare sen. ORÄTT Du beströr mig med guld, fast du märker det ej. RÄTT Förr gällde ej sådant för guld, men för bly.

67 ORÄTT Men slikt är den yppersta prydnad, jag vet. RÄTT Du är ytterligt fräck. ORÄTT Urmodig är du. RÄTT Men för din skull nu vilja pojkarna icke i skolan gå. Dock skall bland athenarna snart bli bekant, vad du lärer de oförståndigas hop. ORÄTT Du är torkad ful. RÄTT Du åter mår väl. Men fordom du gick som en tiggare klädd och sad', att du mysern Telephos var, och ur påsen du tog Pendeletos' satser och gnagde på dem. ORÄTT Vad vishet ändock -

68 RÄTT Vad galenskap dock - ORÄTT som du syftade på! RÄTT hos dig och den stad, vilken armar dig upp för att sprida fördärv bland dess ynglingar ut! ORÄTT Ej får du den här, ormodiga tölp. RÄTT Det skall jag, om räddning är honom beskärd, och han icke skall bliva en skränare blott. ORÄTT till Pheidippides. Kom hit du! Hör ej hans rasande tal! RÄTT Ve dig, om du ynglingen rör med din hand! KÖREN Upphören med strid och med smädande ord! Du giv oss en noggrann teckning av allt,

69 våra fäder du lärt! Du åter beskriv din nya metod, så att ynglingen må, se båda han hört, själv göra sitt val! RÄTT Så tycker ock jag. ORÄTT Så tycker ock jag. KÖREN Vem av er älskar väl ordet först? ORÄTT Giv honom det först! Sen skall jag, på grund av vad denne har sagt, båd' med ord och med tankar, som förr ej hörts, honom friskt som med pilar beskjuta och sen, om han ändock giver ifrån sig ett ljud, skall han, stucken och biten i ögon och kind, såsom vore han jäktad av retade bin, nedgöras av dräpande tankar. KÖREN Nu visen oss, I, som er lit sätten till ytterst sluga, sinnrika ord, slående tal, glänsande tankefoster, av eder två vem som ypperst är uti talets konst! Öppet allt ren ligger för er vishetens omätliga fält, där våra vänner mot varann städs sina krafter pröva. O du, som med ädla seder i mängd våra fäders släkte har smyckat,

70 låt höra det talet, som städse dig glatt, och skildra ditt innersta väsen! RÄTT Nå välan, jag vill skildra för er, på vad sätt uppfostran förr var beskaffad, då med rättvist tal städs ära jag vann, och blygsamhet var på modet. Då slapp för det första man höra ännu, att en pojke vågade knysta. Då vandrade barnen från samma kvarter till kitharaspelarens skola, ätt klädda, med ordning i sluten trupp, fast snön tätt yrde som kornmjöl. Där fingo de lära sig sjunga en sång med skick och hållning på benen, såsom Pallas, stadsbetvingerska hård eller lyrans klingande toner, högt stämmande in i en skön harmoni, som de ärvt från fädernas tider. Men om någon försökte att göra sig till eller kom med konstiga drillar av det nya, plågsamt förvridna maner, som med Phrynis kommit på modet, då vankades duktiga slängar i mängd, ty han kränkte ju musernas ära. Men när i palestran de slagit sig ner, då måste gossarna sitta med benen raka och akta sig väl att visa för främmandes blickar något oskönt; sedan stego de upp och skrapade sanden tillsammans högst noga, att icke en avbild kvar åt de svärmiska älskarna lämna. Då smorde en gosse med olja sin kropp ej längre ned än till naveln, så att spädaste fjun som på persikans skal fick ostört blomstra kring midjan. Ej heller förstod han att göra sig till så fin och kvinnlig i rösten och till älskaren självmant ställa sin gång, själv bjudande ut sig med blicken. Då tordes vid måltidsbordet han ej av en rättika taga det bästa eller, innan de äldre sig tagit förut, tllrycka sig dill eller sallad. Ej smorde han sig med fågel och fisk eller satt med fötterna korsvis. ORÄTT Vilken forntidsbild med Dipoliefest och med gyllene syrsor i håret och Kekeides sång och Buphoniefest! RÄTT Men sådana idrotter var det,

71 med vilka jag fordom ammade upp det Marathonsegrande släktet. Du vänjer dem åter att redan som barn insvepa sin kropp i en mantel,, och jag nästan kväves av harm, när jag ser dem vid Panathenéerna dansa, och en tölp sin sköld framför magen bär, till harm för höga gudinnan. Upp därför, o yngling, tveka ej mer, välj mig, det ädlare talet! Då lär du att hata torgets bestyr och avsky vekliga badet och att blygas för allt, som är skamligt och fult, och att vredgas, om någon dig hånar, och att genast resa dig upp från din plats, så snart någon äldre dig nalkas, mot föräldrarna aldrig dig illa bete eller eljes begå någon handling av föraktlig slag, som kan sätta en fläck på din blygsamhets gudabeläte, att ej smyga dig in i en danserskas hus, att du ej vid din jakt efter dylikt av en flärdens tärna ett äpple dig får tillkastat till men för ditt rykte, att ej tala emot, vad din fader har sagt, eller honom Iapetos kalla och håna i ålderns höst den man, av vilken din barndom blev vårdad. ORÄTT Om du följer de läror, som denne dig ger, då svär jag vid Bacchos, o yngling, att Hippokrates - sönernas like du blir, och du kommer att kallas en mjölkgris. RÄTT Men med glänsande lemmar och blomstrande hy skall du då i gymnasion vandra, ej sitta på torget och öva din mun med ogräsartade kallprat likt tidens barn eller dragas till tings uti långsegslitna processer. Nej hellre besök Akademos' lund för att där bland oliverna springa med en krans utav skimrande säv kring ditt hår, med en ädel kamrat vid din sida, omgiven av doft utav smilaxört och silverpoppel och frihet, under vårens dagar, då alm och platan stå stilla i viskande samtal. Om detta du gör, som jag råder dig till, och till detta dig, vänder med hela din håg, då skall du bekomma ett glänsande bröst samt väldiga skuldror och frisk, ren hy och en liten tunga, en kraftfull länd, den det andra ej stort.

Verner von Heidenstam. Folke Filbyter. Bilden: Detalj av Carl Milles Folkungabrunnen (1927), Stora torget i Linköping

Verner von Heidenstam. Folke Filbyter. Bilden: Detalj av Carl Milles Folkungabrunnen (1927), Stora torget i Linköping Verner von Heidenstam Folke Filbyter Bilden: Detalj av Carl Milles Folkungabrunnen (1927), Stora torget i Linköping 1. Hur dvärgarna lämnade från sig hornet Månegarm och hur ett frö gömdes i mullen, innan

Läs mer

Pärlmakerskans Sångbok. Svenska sånger

Pärlmakerskans Sångbok. Svenska sånger Pärlmakerskans Sångbok Svenska sånger Version 2.1 Juli 2014 1 Register Allskönaste Auror 4 A'rnt man nå' brännvin 5 Bakvända visan 6 (Balladen om den) 35 Balladen om Torsten 6 Bläck 8 Bonden och kråkan

Läs mer

Oberon är vild av raseri för att Titania har tagit till sig en sån vacker page, stulen från en indisk kung. Och nu vill Oberon ha pojken själv.

Oberon är vild av raseri för att Titania har tagit till sig en sån vacker page, stulen från en indisk kung. Och nu vill Oberon ha pojken själv. 1 EN MIDSOMMARNATTSDRÖM av Benjamin Britten Engelsk text Benjamin Britten samt Peter Piers, baserad på William Shakespeares komedi. Svensk översättning Catarina Gnosspelius för Läckö Slott sommaren 2013.

Läs mer

iiwfh1fssu?s\ssä!^ lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli

iiwfh1fssu?s\ssä!^ lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli iiwfh1fssu?s\ssä!^ ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto littp://www.arcliive.org/details/samladeskrifter12lieid

Läs mer

KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i.

KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i. KAN EJ, Familjemålning i 2 Akter, af 3 o fy. Mbv. WLnntåns. msimfoes, Theodor Sederholms förlag. Finska Litt.-Sällsk. tryckeri, 185'i. Imprimatur: Carl von Schoult-. Personerna: v. Dann, rik egendomsherre

Läs mer

Äfejr- I,,- .. *e,-r- ' ^# '*» _>*

Äfejr- I,,- .. *e,-r- ' ^# '*» _>* iin 1 =^ ;^ vf^* * Äfejr- I,,-.. *e,-r- ' ^# '*» _>* Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samladedikter05snoi 7// CARL SNOILSKY

Läs mer

Fröding, Gustaf, 1860-1911, skald. Han härstammade på fädernet från en förmögen bruksägarsläkt, men hans fader, löjtnanten Ferdinand Fröding, visade

Fröding, Gustaf, 1860-1911, skald. Han härstammade på fädernet från en förmögen bruksägarsläkt, men hans fader, löjtnanten Ferdinand Fröding, visade Fröding, Gustaf, 1860-1911, skald. Han härstammade på fädernet från en förmögen bruksägarsläkt, men hans fader, löjtnanten Ferdinand Fröding, visade sig oförmögen att förvalta arvet och tvingades av släkten

Läs mer

Project Runeberg--Nordic literature on the Internet since 1992

Project Runeberg--Nordic literature on the Internet since 1992 Page1 Project Runeberg--Nordic literature on the Internet since 1992 Till Damaskus

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark ., DEN GODA MÄNNisKAN B--.R.AN' SEZUAN a. '-.7.bertolt brecht Översättning: Tomas Forser Jan 1'1ark Peter Oskarson 1985 ROLLER I den ordning de inträder på scen. Vattenförsäljare Wang Gud l Gud 2 Gud 3

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna:

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna: Milarepa buddhistiskt drama i fem akter av Christian Lanciai (1995). Personerna: Buddha Ananda, hans favoritlärjunge fyra andra lärjungar Mila-Sherab-Gyaltsen, Milarepas far hans hustru, "Vita Girlanden

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

August Strindberg: Spöksonaten

August Strindberg: Spöksonaten AUGUST STRINDBERG SPÖK-SONATEN PERSONER. Gubben, direktör Hummel. Studenten, Arkenholz. Mjölkflickan (vision). Portvakterskan. Portvakten. Den Döde, konsul. Den Mörka Damen, Den Dödes dotter med Portvakterskan.

Läs mer

Om man ser en kvinna falla i gruset. När man ser en kvinna slänga sej i gruset. Vem är man då? Vad blir man?

Om man ser en kvinna falla i gruset. När man ser en kvinna slänga sej i gruset. Vem är man då? Vad blir man? 6. Om man ser en kvinna falla i gruset. När man ser en kvinna slänga sej i gruset. Vem är man då? Vad blir man? Första tiden: Gaby säger saker till mej, hon säger viktiga saker. Hon har kolsvart hår, hon

Läs mer

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG i Prolog Dröm gärna om edra vägar på natten på det att sömnen ska vederkvicka och inspirera eder. Vandra dock på edra vägar på dagen på

Läs mer

^i-y;,:.^ '^vti^txdth ta. The Estate of the late Dr. V.H. Lohse

^i-y;,:.^ '^vti^txdth ta. The Estate of the late Dr. V.H. Lohse \1 ^i-y;,:.^ '^vti^txdth ta The Estate of the late Dr. V.H. Lohse nr- 'jj VEIKKO KORHONEN EROTIK ^.^y EROTIK ROMAN AV VEIKKO KORHONEN TILL SVENSKA AV ERIK BJÖRKBRO ZETTERLUNDS FÖRLAG STOCKHOLM ZETTERLUNDS

Läs mer

NR LERCHES BOGBINOERI SKAGEN

NR LERCHES BOGBINOERI SKAGEN ,«^VPf^ :l- ^W. M x^-m ^, I NR LERCHES BOGBINOERI SKAGEN Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/degamlagodasagor02geij DE GAMLA

Läs mer

Eros och Psyke. Marina Meinander

Eros och Psyke. Marina Meinander Eros och Psyke av Marina Meinander Denna pjäs får uppföras gratis av grundskolor i Finland. Meddela oss på info@labbet.fi om ni spelar pjäsen! Ifall inträde uppbärs, var vänlig kontakta författaren som

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Per Acke Orstadius 2011. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com

Per Acke Orstadius 2011. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Per Acke Orstadius 2011 Foto: Mimmi Sjöholm Sättning: Liza B Liljeroth Distribution: Books on Demand

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

L. L. Læstadius: Tåluts Suptsasah Jubmela pirra ja Almatji pirra 1844

L. L. Læstadius: Tåluts Suptsasah Jubmela pirra ja Almatji pirra 1844 TÅLUTS SUPTSASAH, JUBMELA PIRRA JA ALMATJI PIRRA GAMLA BERÄTTELSER OM GUD OCH OM MÄNNISKORNA Översatt från samiska av Georg Gripenstad, Haparanda. Publiceras av Pajala folkbibliotek med översättarens tillstånd.

Läs mer

Berättelsen om lille Jim Av Robin Björklund

Berättelsen om lille Jim Av Robin Björklund Berättelsen om lille Jim Av Robin Björklund I Vi kanske skulle sluta nu? Äh, han har bara varit nere i tjugo sekunder. Men tjugo sekunder kan verka länge, särskilt ifall man är panikslagen och har huvudet

Läs mer

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT HISTORISK ROMAN FRÅN KONUNG SIGISMUNDS OCH HERTIG CARLS DAGAR AV C. AUG. CEDERBORG ELANDERS BOKTRYCKERI

Läs mer

Gotisk historia, del IV

Gotisk historia, del IV Gotisk historia, del IV av John Bede (1975-82) i varsam bearbetning 1998, av författarna särskilt tillägnad minnet av Robert Graves, en av detta århundradets största författare. Copyright John Bede/C.Lanciai

Läs mer

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar-

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar- FEMTE KAPITLET Gullan, som egentligen hette Gunhild Pettersson, var gift med en alkoholist och minutförsäljare i preventivmedel. Allt vad Gullan drog in söp karlsloken opp. Ibland var han alldeles tokig,

Läs mer

Hoppet. av Patrik Bergner

Hoppet. av Patrik Bergner 1. Hoppet av Patrik Bergner Personer: (Karin) (Valle) (Katta) (Göran) Mannen (Axel) Killen (Pontus) Tjejen (Anja) Kvinnan (Pia) Spöken (Synliga endast för ): (Böbe) - Kan spelas av Kvinnan (István) - Kan

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

Arden av Feversham. socialrealistiskt renässansdrama från Canterbury. i översättning och bearbetning av Christian Lanciai (2001) Personerna :

Arden av Feversham. socialrealistiskt renässansdrama från Canterbury. i översättning och bearbetning av Christian Lanciai (2001) Personerna : Arden av Feversham socialrealistiskt renässansdrama från Canterbury i översättning och bearbetning av Christian Lanciai (2001) Personerna : Arden Alice, hans hustru Franklin, hans vän Mosbie, Alices älskare

Läs mer