De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson"

Transkript

1 De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson Kennedy Andersson

2 Detta är berättelsen om de tre sönerna Tryggve, Ragnar och Arvid Aaby Ericsson på Gåvetorp och bygger på skriftliga och muntliga berättelser, lämnade av Ragnars barnbarn, Magnus Aaby Ericsson på Dansjö Gård och barnbarnet till Arvid, Mari Aaby Ericsson på Gåvetorps Gård samt ur mammans, Anna Ericssons dagboksanteckningar från Gåvetorps Gård är en av de många småländska herrgårdar vars historia sträcker sig långt ned i medeltiden, sätesgård blev den på 1590 talet. Gården ligger vackert vid stranden av Dansjön, vilken ingår i ett långsträckt sjösystem som utmynnar i Mörrumsås, och trakten är en kulturbyggd i många bemärkelser. Under större delen av 1800 talet ägdes gården av officeren, målaren och konstmecenaten Uno Angerstien. Han drev bl. a under några år länets första lantbruksskola på gården och är mannen bakom de nybyggnationer som blev nödvändiga då södra stambanan på 1860 talet drogs rakt genom gårdens park och ladugårdsbyggnader. Den nya ladugården, smedjan, potatiskällaren(som nu är vagnsmuseum), viadukten över järnvägsspåren är alla uppförda i huggen sten i tydligt italienskinspirerad stil. Aaby Ericsson Anna Ericsson f. Hay

3 År 1882 förvärvar löjtnanten vid Smålands Grenadjärsbataljon i Jönköping, Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, Gåvetorps Gård. Aabys blivande hustrun Anna Hay, född den 8 oktober 1863 var dotter till disponenten för Jönköpings Tändsticksfabrik, Anders Bernhard Hay, som var en av styrelseledamöterna i Allmänna Nordiska hästskötarskolan på Klämestorp och nära vän till dess drivande kraft Carl Gustaf Wrangel. Modern var Clara Elisabeth Sahlström. När Aaby gifter sig 1884 får han ekonomisk hjälp av svärfadern, vilken gav stränga direktiv angående drift och ekonomi på den intensiva gården. Gåvetorps Tegelbruk moderniserar familjen det befintliga tegelbruket på gården som blev vida känt. Den 14 april 1911 blev Aaby också ägare till Dansjö Gård, som fram till den 30 april 1885 haft ett av södra Sveriges största och framgångsrika brännvinsbränneri, 1886 nedlagt efter en komplicerad olyckshändelse och ersatt med ett tegelbruk. Aaby kom att bli en av de drivande i hushållningssällskapet där han var sekreterare och senare dess vice ordförande. Han var även ledamot av länets landsting och satt någon valperiod i riksdagens första kammare.

4 Tegelmöte på Gåvetorps Järnvägsstation 1920 Aaby lade störst vikt vid kreatursuppfödning och under årens lopp sålde en stor mängd avelsdjur både inom och utom länet, var han också mycket intresserad och kunnig i hästfrågor och yngste sonen Arvid fick tidigt följa med på premieringar och vid hästinköp. Jordbruket på Gåvetorp, och inte minst det tegelbruk som hörde till och under majorens ledning mångdubblade sin produktion, krävde starka arbetshästar. På gården behövdes dessutom både vagns och ridhästar och många av de inköpta hästarna förmedlades vidare till majorens officerskamrater. Faderns positiva omdöme om orientaliskt och ostpreussiskt blod kom att följa sonen Arvid genom hela livet. Familjens tre söner Tryggve f. 22 september 1885, studerande, d. 3 januari 1902 på Gåvetorp Ragnar Arvid f. 3 december 1887, Major, d. 30 maj 1954 på Dansjö Gård Arvid Wilhelm f. 30 september 1890, läkare, d. 26 september 1975 på Gåvetorp Kennedy Andersson Alvesta i november 2013

5 Tryggve Aaby Ericsson f. 22 september1885 d. 3 januari 1902 genom olyckshändelse Blott 17 år gammal råkade Trygve och hans bägge yngre bröder Ragnar och Arvid, samt kamraten Carl Andersson ut för en kälkolycka i Åsa backen från Härlöv, med tragiska följder. Tryggve, hade sedan några år, varit elev vid läroverket i Växjö. Vid platsen för olyckan har föräldrarna, Anna och Aaby Ericsson, rest en hög bautasten med inskriften: Den 29 december 1901 skadade sig här till döds i sitt 17:e år Tryggve, Aaby Ericsson. Job. IV. Joh.ev.13, VI/Tänk på Din skapare i din ungdom. Texten är inhuggen i runstensliknande slingor och står på en stenplatta, nedlagd på högsta delen av ett litet jordblandat stenkummel. De bägge yngre bröderna Ragnar och Arvid, samt kamraten Carl skadade sig mer eller mindre allvarligt. Job IV 21: Ja, deras hyddas fäste rycktes bort för dem, oförtänkt måste de dö. Johannes ev. kap. 13 VI: Jesus svarade och sade till honom: Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det. Tryggves sista stunder i livet har beskrivits av modern Anna, i dagboksform, daterat den 3:e januari 1902 (reviderad text av art. författaren). Tryggves enda önskan till julklapp var en sportkälke, med sådan sport kan jag inte göra mig illa. Dessa var hans ord före jul på mammans fråga vad han önskade sig till julklapp. Vilken glädje När Isak och Anders på julkvällen i salen tog in kälkarna, den ene brun, den andre klarröd, vilken kort fröjd. Så fort det blev spår till före skulle de provas, och gossarna kom nu flera gånger hem rödkindade och muntra av den friska sporten. Söndagen den 29 dec. bad Tryggve mig så mycket att han skulle få styra kälken för mig och Aaby och vi reste med svindlande fart nerför Åsabackarna. Aaby tyckte det var hemskt, jag skrattade i oförstånd, men förstod att det kunde vara fara. Samma dag sedan vi ätit middag skulle gossarna ut, Tryggve, som ätit med god aptit ville vänta, men jag uppmanade honom att gå i tanke att den friska sporten i luften skulle göra honom gott. (Han hade ju varit mycket sjuk i hjärtinflammation och skulle på allt vis aktas för överansträngning i gymnastik och dylikt.) Vid femtiden på eftermiddagen då jag lagt mig en stund för att vila, hörde jag tunga steg i trappan, famlande på dörren, varefter Tryggve kommer in i rummet.

6 Med en stämma alldeles olik den vanliga, säger han liksom talande ur en grav: Mamma, Pappa, bliv ej oroliga, jag har slagit mig så förskräckligt i magen. Knappt hade han lagt sig på soffan, förrän Ragnar stapplar upp för trappan, stödd på Vilhelm Lindencronas arm. Jämmer även här. Nu har olyckan kommit över oss var min tanke. Gud förbarma Dig över oss. Men nu var det ingen tid att tänka, blott att handla. Sedan Tryggve fått morfinpulver som vi lyckligtvis hade hemma och Ragnar lite vin, hade vi dem snart i sängarna, som i hast bäddades. Aaby telefonerade till Dr. Karström som kom vid kl 19 30, hämtad i Alvesta. Intet är krossats invärtes hos Tryggve! Det blod han fick i munnen kom av en sönderslagen tand, men troligen blir det bukhinneinflammation. På Ragnar är icke ryggmärgen skadad. Han kunde nämligen med stor svårighet röra sig, sådant slag hade han fått. Tack och lov till Gud! Så följde dagar och nätter av oro och sorg, men vi hoppades ännu att få behålla vår förstfödde. Nyårsnatten väcktes vi ty då trodde sköterskan Lova, (Dr. Karström hade sänt ut till oss sin allra bästa sköterska fr. lasarettet) att det skulle bli slut. Telefonen sönder, ingen gemenskap med doktorn, vinden tjöt och ruskade i vårt gamla hem, det var en orosfylld natt. Vid kl två sade vi till varandra. Nu upphör Smålands grenadier att vara till, månne vår gosse nu och får sluta? Men morgonen kom med minskad feber och som vi trodde bättring. Nyårsdagen rätt lugn. På torsdag den 2 januari kom docktorn på morgonen. När han sett Tryggve sade han: Många gånger har jag varit här, men i dag är här ledsamt. När jag då gick för mig själv in i salongen sade Dr. Karström till Aaby, då de satt ute i salen och åt frukost. Gå in till henne. Ske Din vilja Herre Denna bön svävade ständigt på mina läppar. Så kom de förfärliga kräkningarna hela dagen och ständiga avföringar. O vad han plågades vår gosse! Hå hå, ja, ja, ropade han och såg ut som ett sargat djur: Min mage, min mage. Dessa ord hör jag när jag vill. På kvällen återkom Dr. Karström, han tyckte då att Tryggve snarare var bättre än sämre. Doktorn ville, att jag skulle få riktig vila några timmar, jag lade mig på soffan i salongen, somnade gott, uttröttad som jag var. Kl halv tolv väckte Aaby mig helt stilla och varligt. Aldrig kan jag glömma den stunden. Doktorn tycker, att Tryggve börjar bli så kall, blev ej orolig, men han tycker, att vi bör vara uppe. Säg och be för honom Ske din vilja sade jag till Aaby när vi knäföll bredvid varandra, hur svårt att inte säga om. När vi kom upp i barnkammaren låg vår gosse i sin säng så stilla och lugn, fullt redig och vid sans. kl halv elva hade han bett doktorn om morfin, men blivit nekad. Kaffe och vin fick han som stimulerande, detta var ju dåliga tecken,

7 när han förut ej fått annat än vin och vatten teskedsvis. Han hade förut vid 8 tiden på kvällen, hört hur vi talade med Doktorn halvhögt om champagne, han bad doktorn ivrigt om det eller något att dricka för att lindra den svåra törsten, men han fick ej något med kolsyra uti. Kunde han blott få ut något väder, sade Dr. Karström. Jag frågade om man ej kunde använda väderpip. Jo, sade Doktorn, tag ett munstycke. Då Dr. Karström gått ner i rummen sade Tryggve hastigt: Tag i den översta lådan på min byrå, lova, där ligger ett munstycke, jag gjorde så. Låt mig se det först, så jag får se, om jag vill släppa till det. När doktorn och svärmor var hos honom innan Aaby och jag kommit upp, sade han: Farbror Wilhelm, sjung en segersång, Dr. Karström smålog mot honom. Farmor läste då: Gud vare tack, som oss segern givit haver genom vår Herre Jesus Kristus. Hör du vad farmor läser, sade Dr. Karström? Ja, svarade Tryggve. När jag kom upp skulle vi bädda om Han flyttades på den lilla schäslongen, som brukade stå i sängkammaren. Under det att han låg där hörde Aaby att doktorn talade med sakta röst till honom. Min konst räcker ej till. Jaså, dö jag, sade Tryggve. Kan jag få hit domprosten, svårt att behöva neka detta. Sedan Trygve kommit i sin säng sade han med blicken fäst på Aaby: Du skulle blivit en ädel man, Ille faciet samt på latin: Man vet inte på vem lotten faller. Nu förstår jag varför jag ej fick morfin, tack för det, farbror. Gå nu ut, sade han till tjänarinnorna, ni får komma in sedan. Dr. Karström ville gå med. Nej sitt ner farbror, hur länge kan farbror uppehålla detta, i dagar eller timmar? I minuter, min gosse. Säg mig farbror, är detta en James Fredriks dödsbädd? Nej min gosse. Denna fråga troligen beroende därpå, att jag flera gånger under den förflutna sommaren och även annars, då vi talat förtroligt och jag då sagt hur nödvändigt det är att ha Gud till sin klippa och sitt allt, talat om att J. Friedrich Dickson, när han låg på sin dödsbädd sagt; Det går väl an, att leva utan Gud, men att dö utan Honom. Och hur förfärligt hans slut varit utan frid, utan hopp. Farmor sade: om i bekänner synderna etc. och även sade hon stilla och lugnt att hade han vänt sig till Gud även i det sista hade även han fått förlåtelse. Om farbror kan rädda mig Skall jag tacka farbror så länge jag lever. Så tog Tryggve farväl av oss alla, bad om farmors, doktorns och vår välsignelse. Doktorn sade: Gud välsigne dig min gosse, dina föräldrar gör en stor förlust då de mista dig. När Aaby välsignade honom sade han: Det är stort med en fars välsignelse. Hälsa mormor och tacka henne för allt, bed henne, att hon aktar mamma lika väl som hon alltid gjort. Mamma, var mycket för Pappa. Hälsa farfar

8 och morfar att om de inte har det klart med Gud, de snart gör det. Be Sune, (Påhlman) hälsa Heimdal, att jag förlåter dem, men jag har nog inte handlat rätt mot dem, jag heller. Hälsa Sune, och så en särskild hälsning, som Ragnar skulle framföra, men det är oss emellan Hälsa Ekedahl och Zetterqvist, Larsson med för resten, nu blir han väl glad att bli av med mig. Hälsningar till mostrar och morbröder, alla på Östregård. Så ville han tala vid Andersson och Malmsten, som efterskickades. Välsigna mig, säg till alla därnere att de be för mig, stanna kvar hos pappa, Andersson, det behöver han. Till bröderna Allt det jag har får ni, de rena papperen får du Ragnar, de orena bränner du upp, men mamma och pappa få läsa dem, om ni vill, men det finns mycket orent i dem. Hur glad jag var, när jag sedan såg igenom allt och brände det, att ej finna spår till orent, det enda jag kunde finna som tydde därpå var ett brev, skrivet av en kamrat med råa uttryck om lärarna, men ej något av Tryggve, utan endast barnsligt joller med souvenirer. Men min tanke var sedan, när jag reflekterade över detta. Hur skulle vi gamla känna oss till mods om vi såg våra innersta tankar och känslor, belysta av Evighetens ljus. Ve, mig jag förgås, jag har orena läppar. När Ragnar lutade sig över honom, sade han Det är väl, att det icke är du, som ligger här. Glöm mig inte. Beställ av de sista porträtten, jag är skyldig Calle Lindkvist, 8 kr för dem, betala det. Så läste han flera versar av sin gamla älsklingssång Enzio Liksom till vattnet den solbrända liljan hade han svårt att få över den stapplande tungan. O, hur gripande att i natten höra dess ord från den döende ynglingen, vid många av dessa ord förekom det mig, som om det han läste kunde syfta på honom själv, vår gosse med de högt flygande tankar och alla förhoppningar, som skulle gå i kvav för detta livet. Vad är det han läser sporde Dr. Karström Kung Enzio sade Aaby, av vem, sade Doktor Karström. Nicander, svarade Tryggve själv. Ljus sade han en gång, vi tog då av skärmen på lampan. Nej, det naturliga ljuset! Gardinen rullades upp, men ändå fick Tryggve inget ljus. Käre Tryggve, sade jag, det är ju mitt i vinternatten. Läs och be för mig, sade han. Farmor är närmast till det. Hon läste 21 kapitlet ur Uppenbarelseboken, om Stefani död o.s.v. Gode Gud giv mig ett enda litet tecken fast ej så stort, bad han i all ödmjukhet, och jag är viss om, att Gud gav honom det. Tänk vilken glädje att kunna underrätta farfar och morfar i morgon om att jag lever. Mamma, sjung Svarta Sara, och jag sjöng vers efter vers flera gånger, först trodde jag, att det skulle vara omöjligt, men rösten som först var beslöjad, blev klarare och jag tyckte själv att

9 jag såg den gyllne staden, min gosse väntade på att få inträda uti, där han skulle få lova Gud i evighet. Närmare till dig och du blide tanke. Sjung även det där ni vet, pekande bortåt norr. Slutligen fann någon på att det var det som han hört sjungas på Heden (Kronobergshed) om kvällarna. Så går en dag ifrån vår tid, det var det han menade. Jag är en stor syndare, sade han, större än de flesta, detta med någon ängslan i rösten. Tänk på rövaren på korset, sade Aaby. Liksom förtröstansfullt, sade han: det skall jag hålla fast vid. Nästan hela tiden hade jag dels legat på knä, dels suttit på en pall och haft mina armar under hans huvud, å jag kände hur han blev allt kallare och kallare och liksom kylde hela min kropp. Gång efter annan kysste han mig Hans andedräkt var då iskall. När doktorn såg mig sitta nerhukad på golvet sade han: Jag trodde, att så kunde endast en japanska sitta eller en mor inföll jag. När Aaby sade mig att jag inte orkade mer, sade Dr. Karström. Låt henne vara, hon orkar nog, och jag orkade, hur det var så mycket mina svaga armar förmådde lyfta. Flera dagar senare var jag öm i hela kroppen. Jag nämner detta som bevis på hur mycket själen förmår över kroppen. Gode Gud, giv mig en salig död sade han. När farmor läste, sade han flera gånger, Mera, mera, flera gånger ville han byta plats, när kräkningarna kom och han ej kunde uppfatta vad farmor läste bad han henne upphöra, sedan sade han kort och tvärt: läs nu farmor. Farmor läste ps. 472, de tre sista verserna läste han själv, efter att jag repeterat varje ord. Hans tunga var då stapplande. Två gånger läste vi upp Davids 23 ps. Jag står på glaspelare troligen emedan fötterna då redan börjat kallna. Kan du läsa din barnabön Gud som haver barnen kär sporde Aaby. Fader vår, löd det klart och högtidligt med en röst liksom ur fjärran. Herren välsigne oss. Så talade han om vår Frälsares bröd och vatten. Du menar vin, sade jag, det har du aldrig smakat. Jo, mamma, en gång! Morfin, nej det vore fegt, så fick han champagne. Är det orätt, farmor? Nej svarade hon, det är en Guds gåva, även det. Han tog dock helt litet. Giv mig rent vatten, jag vill ingen druva, ingen Spanien ha. Nu luktar jag lik. När jag tyckte, att han plågades bad jag Herre, kom snart. Först i början av natten, sade han.

10 Be att Herren dröjer ännu. Vill du gärna leva hos oss frågade jag? Visst vill jag det. Fader jag befaller min ande i dina händer, sade jag. Fader jag sluter min ande i dina händer, sade han, liksom om han ville bedja med egna ord. Hälsa tant Malin, hälsa Hinne (det var lille Hinne Wrede, som då låg illa sjuk). Tänk om du snart får möta Hinne i himmelen, sade jag. Ser du icke huru Jesus kommer med sina änglar och bär dig uppåt, sporde jag. Hans ögon fick ett fjärrskådande uttryck, som om han sett något, han talade om kristall, guld och annat kostbart, men förstod ej vad han menade eller vad han kunde se. Men att han såg något, som var fördolt för våra blickar, det är jag viss om. Så slutligen med klar och hög röst min Frälsare och saliggörare nu är jag klar, mamma, nu gå vi, kyss mig Pappa. Så blev blicken oklar, han ville själv hålla vattenglaset, men fingrarna nekade, ville dricka ur Eau de Cologneflaskan, satte glasröret hårt mellan tänderna, att det knakade. Aaby och doktorn sade då med bestämd röst. Släpp det. Han log och sade: Herrarna kommendera Detta med sin lillgamla ton. Han släppte det genast. Jag känner inte mammas hand! Jag håller i den, sade jag. Nej, nej, liksom rädd, håll mig i handen. Vi försökte att tvätta hans händer i vatten, han böjde sig ned över sängkanten, som hans sed alltid varit, doppat hela ansiktet i vattnet och han fantiserade om havet. Var inte rädd mamma, jag skall ej dränka mig, detta var, när jag ville hindra honom att falla ur sängen. Han kände fortfarande inte min hand Gode, barmhärtige Gud, bad jag halvhögt, låt honom känna att jag håller honom i handen. Doktor Karström. viskade då till mig, lägg hans hand i fru Ericssons och på hans ansikte, ty där har han ännu känsel. Jag gjorde så, hans ansikte upplystes av ett leende. Nu känner jag mammas hand. Så blev det som en hinna över hans ögon, bröstet höjde och sänkte sig krampaktigt ungefär en kvart. Slut hans ögon, sade doktorn. Jag tillslöt min gosses förr så strålande ögon för att aldrig mera få se dem le åt mig: Ack hur jag nu längtade att höra honom ta de sista andetagen. Jag har sedan flera gånger tänkt på när jag jämför denna hans sista natt mot hans första här på jorden, hur orolig jag då var att han ej skulle andas och huru glad när jag hörde honom giva något ljud ifrån sig. Han låg då på två stolar, de gamla svart

11 och guldrandiga. Sedan knäppte jag samman hans redan styvnade fingrar. Så satt vi tillsammans bredvid sängen och såg hur vår äldste kämpade son, d.v.s. hans kropp arbetade, men doktorn sade, han lider inte mer. Jag kysste honom på munnen, som liksom drogs ihop för att besvara kyssen. Från hans strupe kom det som is. Så låg han till slut alldeles stilla Han hade tagit några kraftiga andetag, hans själ hade flytt, vi hade endast stoftet kvar. Frid, Frid lästes på hans saliga leende. Han var som förklarad. Mitt barn, mitt älskade barn, ej vill jag missunna dig din ljuva vila, jag vet ju att du gått före oss och förstår väl, att Gud handlat med oss i kärlek. Han har tagit vår gosse till sig för att vi lättare skola vilja följa efter dit upp i det rätta hemmet, där ingen nöd skall vara såsom här. Herre hjälp oss att vi må vara beredda, att när du kallar oss, vi får komma till dig och där möte vår gosse. Någon skrev till mig efter Tryggves död, att det låg en solglans över Tryggve. Låg det solglans över hans liv, var det också solljus över hans död och ett soligt minne skall han efterlämna. Ej med klagan skall hans minne firas Efter Tryggves död gav min far oss 1000 kr. för att skänka till läroverket i Växjö att utdelas efter morgonbönen före Jul, innan lärjungarna hemförlovades. Denna stiftelseurkund ligger här bredvid i avskrift av Aabys hand. När terminsavslutningen på våren skulle äga rum, sade Sune Påhlman till mig, att Biskopen säkerligen skulle säga något om Tryggve och att jag borde vara med inne i Växjö. Jag tyckte det var svårt att komma till läroverket och tänka på vad vi förlorat.

12 Bautastenen med sin vackra inskrift. Rest 1902 vid olycksplatsen.

13 I Wäxiöbladet samma vår stod att läsa Hade redan pekat hän på att läsåret fått fortgå ostört. Dock funnes en sorgepunkt. En av läroverkets lärjungar hade oförväntat drabbats av dödens hand. Såret, som då slogs, trängde djupt in i moders och fadershjärtat och hos dem, som stod bakom, fader och moder. Om inte kärlekens Gud levat, hade det ej varit underligt, om hopplösheten velat tränga sig fram. Men det blev ej hopplöshet. Därpå har läroverket fått ett tydligt och klart och talande bevis. En fond är från och med detta år fästad vid läroverket, hvilken bär Tryggve Aaby Ericssons namn, vad de tänkt, som givit gåvan, det veta vi ej. Dock har de givit uttryck att den tanken, att han, som ej fick leva nog länge för att här giva dem glädje, dock skulle bliva ett glädjeämne. Här är uttryck för en hoppfull tro, att intet människoliv är förgäves. Rektorn i läroverkets och i de ungas namn uttala ett hjärtligt tack icke blott för den stora gåvan, utan också för den kärlek, som låg därbakom. Här i den vackra familjegraven på Lekaryds kyrkogård, vilar Tryggve Aaby Ericsson

14 Ragnar Aaby Ericsson f Riddare av Kungliga Svärdsorden 1935 Dekorerad med Sveriges Landstorms silvermedalj Kronoberg Landstorms silvermedalj Sveriges Landstormsföreningars hedersjetong i guld. Riddare av Kungliga Vasaorden 1938 Dekorerad med Kronobergs Hushållningssällskap lilla guldmedalj 1949 Riddare av Kungliga Nordstjärneorden 1952 Magnus Aaby Ericsson

15 Ragnar Aaby Ericsson föddes på Gåvetorps Gård den 3 december Han var en glad liten kille och det berättas, att han som treåring fick en gunghäst som julklapp. Det lär ha varit en av de första som tillverkades på Gemla Leksaksfabrik och mitt under julottan reste sig Ragnar upp i kyrkan och utropade: farbror prästen, farbror prästen, jag har fått en gunghäst av tomten. Gunghästen finns än idag på Dansjö. Gunghästen är tillverkad på Gemla Leksaksfabrik 1890 och formgiven av Alexis Westerdal f i Norrbotten. Han kom att bli kallad den svenska leksaksindustrins fader. Ragnar läste sin första skoltid hemma på Gåvetorp, tillsammans med sina bröder Tryggve och Arvid, för guvernant och informator. Ragnar var i den tidiga ungdomen den robuste och stadigaste av bröderna och därför ofta pappan Aabys favorit. Arvid och Tryggve var av ett något vekare virke och var därför mamma Annas älsklingar. Under uppväxten och speciellt under skoltiden i Växjö, stod bröderna varandra mycket nära. När Tryggve förolyckades 1901 blev Ragnar och Arvid mycket beroende av varandras gemenskap, speciellt under studietiden i Växjö, Malmö och Lund. Ragnar avlade studentexamen i Växjö 1907, och påbörjade omedelbart sin militära utbildning vid Kronprinsens husarregemente i Malmö som officersvolontär.

16 1908 blev han underlöjtnant, och efter ridutbildning på Strömsholm återvände han till Malmö för att 1911 bli befordrad till löjtnant och träffar samma år sin blivande hustru Sylva född Frost, från Malmö. Underlöjtnant Fästmön Ragnar Aaby Ericsson 1911 Sylva Frost år 1913 På Gåvetorp och Dansjö händer drastiska saker. Kommendörkapten Jean Carlos Danckwardt som hade köpt Dansjö Gård efter brännerikonkursen 17 oktober 1885, kom att tillträda gården1 maj Den 28 februari 1901 (samma år som Ragnars bror förolyckas på Gåvetorp) vajar flaggan på halv stång på Dansjö. Jean Carlos Danckwardt, hade stilla insomnat på sin älskade gård. Hustrun Hildur Danckwardt hade lämnat honom i stor sorg redan Efter Jean Carlos död 1901 tar yngste sonen Edward Magnus Christoffer Danckwardt över 1/6 av gården, kort efter inköper han resterande delar av sina syskon. Edward drev gården ytterligare några år säljer han hela Dansjö Gård till ett nybildat aktiebolag, AB Dansjö Gård & Tegelbruk. I ett upprättat köpekontrakt framgår att köparna var löjtnanten CAE Kock och

17 Hägerrums gods, kontraktet blev emellertid aldrig avslutat. Stiftarna av det nya bolaget kom nu i stället att utgöras av CAE Kock, godsägare C H Westman, Örsholm och direktören G Albert Göthe, Växjö. Kock kom att inneha aktiemajoriteten med 80 aktier av 100. Han kom dock att verka under en mycket kort tid på Dansjö. Den 11 april 1911 säljer han hela egendomen till major Aaby Ericsson, Gåvetorp. Ragnar och Sylva eklaterade förlovning 27 augusti 1912, och gifte sig den 4 april Detta år var Ragnar tidvis i Stockholm för att läsa för inträde till krigshögskolan. Den 7 februari fick han uppleva bondetåget anno Dystert var det i augusti samma år, när kyrkklockorna ringde till mobilisering. Han skriver i ett brev till sin fästmö, att han fått uppleva något som han aldrig mer skulle få se, och som satte djupa spår i hans framtida liv, nämligen kung Gustav V tal på Kungliga slottets borgård till bönderna och bonden Träffs tal till statsministern. Upplevelsen när budkavlen från Norrland kom en kraftig upplandsbonde på c:a 25 år, drypande av svett anmälde han sin ankomst till konungen med orden: Herre Konung, smutsig och våt träder jag inför Dig, men isarna buro ej, två gånger har jag gått ner mig och skridskorna kunde jag ej använda längre än till Gripsholms slott, därifrån har jag sprungit landsvägen.

18 När Drottningen tryckte ner den uttröttade budbäraren på sin stol, varvid han satt och hela hovet stod, ville jublet aldrig ta slut. Gåvetorp På de vackra genuina småländska trädgårdsmöblerna sitter Aaby tillsammans med sonhustrun Sylva och hennes man Ragnar med sonen Knut Vid den Baltiska utställningen och de samtidigt hållna Baltiska Spelen, kunde man läsa om en skånsk Ryttarbragd. Det var då Ragnar med sin patrull vann en internationell orienteringstävling, och efter flera dygns ritt, red in på Malmö Stadium och fick motta folkets jubel. En dyster händelse var i augusti 1914 när kyrkklockorna ringde till mobilisering. Det blev allvarsamme tider med mycket arbete för Ragnar och landets övriga officerare och 1915 nedkom Ragnars hustru Sylva med den förstfödde sonen Knut. 1916/17 blev Ragnar kommenderad till kavallerilärare på Ränneslätt i Eksjö. Det var mycket snö det året och termometern pendlade ofta ner mot minus 30 grader.

19 Ragnar Aaby Ericsson med sonen Knut Tjänstgöringen vid Kronprinsens Husarregemente kan inte precis jämföras med den s.k. lumpen som många av oss gått igenom. Min farmor beskriver hur övningarna gick till när det vankades övningsveckor på Ljungbyhed och Bonarp. Vid marschen ut ur Malmö kom den fulltaliga musikkåren först, sedan kom staben på blanka, nyryktade hästar, och därefter skvadron efter skvadron. Alla föreföll glada samt förväntansfulla och officerarna hälsade på leden av åskådare med honnör. Första nattkvarter ordnades i Marieholms Gästgiveri, strax utanför Bulltofta, en plats som idag ligger mitt i Malmö. Vid framkomsten nästa dag inkvarterades befälen i Bonarps by, och gästgiverierna Spången, Skäralid samt Röstånga. Sommaren 1920 hölls det mycket hästtävlingar vid övningstillfället där fruar och fästmö var inbjudna som åskådare. Under dagen anlände Skånska Husarregementet från Helsingborg och Skånska Dragonregementet från Ystad. På kvällen hölls bal med middag för 180 personer. Det var en riktig värnplikt det!

20 Sonen Knut Aaby Ericsson 1921, 6 år gammal

21 Ragnar Aaby Ericsson med sonen Knut 1920 i lägenheten på Regementsgatan i Malmö På våren 1921 råkade Ragnar ut för en svår ridolycka, då hästen vid ett dubbelhinder stegrade sig och föll över Ragnar. Han fick ganska omfattande inre skador, revbensfrakturer samt hjärnskakning. Vid samma tävling red översten af Sandeberg omkull och bröt nacken och dog omedelbart, dåtidens fysiska fostran kunde väl mäta sig med dagens elitishockey. Den 6 augusti 1921 gick Ragnars fader Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, bort efter en kort tids sjukdom. En fullsatt kyrka i Lekaryd och en gigantisk begravningsmiddag hölls på logen på Gåvetorp med folk från riksdagen, kollegor från det militära, folk från lantbrukets organisationer samt den stora släkten från Jönköping och Varberg bad Ragnars mor Anna, som nu var ensam, om hjälp med att sköta de båda gårdarna, varvid Ragnar, till att börja med, begärde två års tjänstledigt från Husarerna och flyttlasset gick till det gamla Corps de logiet på Dansjö, vilket

22 hade renoverats hjälpligt. De privata hästarna samt en hästskötare ingick i lösöret vid flytten från Malmö. Övning på Limhallsfältet 1921 Gamla Dansjö Corps de logi dit Ragnar med sin familj flyttade1922

23 Livet på landet med hemslakt, tvättbyk, trasmatteväv samt fjäderfäskötsel, blev något helt annat än livet i Malmös innerstad. Ragnar började omedelbart arbeta med Gåvetorps och Dansjös utveckling samt böndernas villkor i Kronobergs län. Det första uppdraget blev en ordförandepost i organisations kommitté för bildandet av Kronobergs Läns Andelsslakteri, en förening som fadern Aaby försökt bilda 10 år tidigare, men hade misslyckats med vilket fick till följd en konkurs, där Hushållningssällskapet förlorade kr Medaljutdelning på Gåvetorp Ragnar Aaby Ericsson till vänster i främre raden Hushållningssällskapet var uppdragsgivare och Ragnar var dess ordförande i förvaltningsutskottet. Detta andra försök att organisera slakten misslyckades igen, och 1924 upplöstes slakteriföreningen, för att bli vilande ett antal år framåt. Mellan åren 1924 till 1932 blev Ragnar invald i ett flertal föreningar och organisationer såsom mejeriföreningen, centralföreningen, veterinärstyrelsen, landstinget, avelsföreningar, styrelsen för folkhögskolan i Grimslöv, styrelsen för Ingelstads Lantmannaskola, husdjurskommittéer samt vice ordförande i

24 riksförbundet för RLF. Den här perioden av Ragnars liv handlade mest om tunga uppdrag i föreningsrörelser, byggandet av ett nytt Corps de logie på Dansjö samt skötseln av de båda gårdarna runt Dansjön. Styrelse och ombud för Riksförbundet Landsbygdens Folks årsstämma i Falun 1932 v. ordf. var Ragnar Aaby Ericsson. År 1930 överläts bolaget, Dansjö Gård och Tegelbruk, med samtliga fastigheter för ett pris av kr till Ragnar Aaby Ericsson. Modern Anna Ericsson överlät samtliga inventarier, såväl döda som levande. Detta hade föregåtts av besvärliga förhandlingar med Linköpings Stad, vilken ägde 15 st. aktier från godsägare Westman, Öhrsholm. Mor Anna Ericsson lyckades förvärva samtliga övriga aktier till ett högt pris för sonens räkning. Samma år som Ragnar blir ägare till Dansjö Gård uppför han ett nytt Corps de logi, ritat av Adolf Wiman, vackert anpassad till bygden gjorde Ragnar samt ett antal andra profiler inom bondekretsarna ytterligare ett försök att bilda en slakteriförening. Denna gång lyckades det och KLS blev en för bönderna mycket lönsam företeelse. Nu kom en tid med ytterligare engage

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer