De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson"

Transkript

1 De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson Kennedy Andersson

2 Detta är berättelsen om de tre sönerna Tryggve, Ragnar och Arvid Aaby Ericsson på Gåvetorp och bygger på skriftliga och muntliga berättelser, lämnade av Ragnars barnbarn, Magnus Aaby Ericsson på Dansjö Gård och barnbarnet till Arvid, Mari Aaby Ericsson på Gåvetorps Gård samt ur mammans, Anna Ericssons dagboksanteckningar från Gåvetorps Gård är en av de många småländska herrgårdar vars historia sträcker sig långt ned i medeltiden, sätesgård blev den på 1590 talet. Gården ligger vackert vid stranden av Dansjön, vilken ingår i ett långsträckt sjösystem som utmynnar i Mörrumsås, och trakten är en kulturbyggd i många bemärkelser. Under större delen av 1800 talet ägdes gården av officeren, målaren och konstmecenaten Uno Angerstien. Han drev bl. a under några år länets första lantbruksskola på gården och är mannen bakom de nybyggnationer som blev nödvändiga då södra stambanan på 1860 talet drogs rakt genom gårdens park och ladugårdsbyggnader. Den nya ladugården, smedjan, potatiskällaren(som nu är vagnsmuseum), viadukten över järnvägsspåren är alla uppförda i huggen sten i tydligt italienskinspirerad stil. Aaby Ericsson Anna Ericsson f. Hay

3 År 1882 förvärvar löjtnanten vid Smålands Grenadjärsbataljon i Jönköping, Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, Gåvetorps Gård. Aabys blivande hustrun Anna Hay, född den 8 oktober 1863 var dotter till disponenten för Jönköpings Tändsticksfabrik, Anders Bernhard Hay, som var en av styrelseledamöterna i Allmänna Nordiska hästskötarskolan på Klämestorp och nära vän till dess drivande kraft Carl Gustaf Wrangel. Modern var Clara Elisabeth Sahlström. När Aaby gifter sig 1884 får han ekonomisk hjälp av svärfadern, vilken gav stränga direktiv angående drift och ekonomi på den intensiva gården. Gåvetorps Tegelbruk moderniserar familjen det befintliga tegelbruket på gården som blev vida känt. Den 14 april 1911 blev Aaby också ägare till Dansjö Gård, som fram till den 30 april 1885 haft ett av södra Sveriges största och framgångsrika brännvinsbränneri, 1886 nedlagt efter en komplicerad olyckshändelse och ersatt med ett tegelbruk. Aaby kom att bli en av de drivande i hushållningssällskapet där han var sekreterare och senare dess vice ordförande. Han var även ledamot av länets landsting och satt någon valperiod i riksdagens första kammare.

4 Tegelmöte på Gåvetorps Järnvägsstation 1920 Aaby lade störst vikt vid kreatursuppfödning och under årens lopp sålde en stor mängd avelsdjur både inom och utom länet, var han också mycket intresserad och kunnig i hästfrågor och yngste sonen Arvid fick tidigt följa med på premieringar och vid hästinköp. Jordbruket på Gåvetorp, och inte minst det tegelbruk som hörde till och under majorens ledning mångdubblade sin produktion, krävde starka arbetshästar. På gården behövdes dessutom både vagns och ridhästar och många av de inköpta hästarna förmedlades vidare till majorens officerskamrater. Faderns positiva omdöme om orientaliskt och ostpreussiskt blod kom att följa sonen Arvid genom hela livet. Familjens tre söner Tryggve f. 22 september 1885, studerande, d. 3 januari 1902 på Gåvetorp Ragnar Arvid f. 3 december 1887, Major, d. 30 maj 1954 på Dansjö Gård Arvid Wilhelm f. 30 september 1890, läkare, d. 26 september 1975 på Gåvetorp Kennedy Andersson Alvesta i november 2013

5 Tryggve Aaby Ericsson f. 22 september1885 d. 3 januari 1902 genom olyckshändelse Blott 17 år gammal råkade Trygve och hans bägge yngre bröder Ragnar och Arvid, samt kamraten Carl Andersson ut för en kälkolycka i Åsa backen från Härlöv, med tragiska följder. Tryggve, hade sedan några år, varit elev vid läroverket i Växjö. Vid platsen för olyckan har föräldrarna, Anna och Aaby Ericsson, rest en hög bautasten med inskriften: Den 29 december 1901 skadade sig här till döds i sitt 17:e år Tryggve, Aaby Ericsson. Job. IV. Joh.ev.13, VI/Tänk på Din skapare i din ungdom. Texten är inhuggen i runstensliknande slingor och står på en stenplatta, nedlagd på högsta delen av ett litet jordblandat stenkummel. De bägge yngre bröderna Ragnar och Arvid, samt kamraten Carl skadade sig mer eller mindre allvarligt. Job IV 21: Ja, deras hyddas fäste rycktes bort för dem, oförtänkt måste de dö. Johannes ev. kap. 13 VI: Jesus svarade och sade till honom: Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det. Tryggves sista stunder i livet har beskrivits av modern Anna, i dagboksform, daterat den 3:e januari 1902 (reviderad text av art. författaren). Tryggves enda önskan till julklapp var en sportkälke, med sådan sport kan jag inte göra mig illa. Dessa var hans ord före jul på mammans fråga vad han önskade sig till julklapp. Vilken glädje När Isak och Anders på julkvällen i salen tog in kälkarna, den ene brun, den andre klarröd, vilken kort fröjd. Så fort det blev spår till före skulle de provas, och gossarna kom nu flera gånger hem rödkindade och muntra av den friska sporten. Söndagen den 29 dec. bad Tryggve mig så mycket att han skulle få styra kälken för mig och Aaby och vi reste med svindlande fart nerför Åsabackarna. Aaby tyckte det var hemskt, jag skrattade i oförstånd, men förstod att det kunde vara fara. Samma dag sedan vi ätit middag skulle gossarna ut, Tryggve, som ätit med god aptit ville vänta, men jag uppmanade honom att gå i tanke att den friska sporten i luften skulle göra honom gott. (Han hade ju varit mycket sjuk i hjärtinflammation och skulle på allt vis aktas för överansträngning i gymnastik och dylikt.) Vid femtiden på eftermiddagen då jag lagt mig en stund för att vila, hörde jag tunga steg i trappan, famlande på dörren, varefter Tryggve kommer in i rummet.

6 Med en stämma alldeles olik den vanliga, säger han liksom talande ur en grav: Mamma, Pappa, bliv ej oroliga, jag har slagit mig så förskräckligt i magen. Knappt hade han lagt sig på soffan, förrän Ragnar stapplar upp för trappan, stödd på Vilhelm Lindencronas arm. Jämmer även här. Nu har olyckan kommit över oss var min tanke. Gud förbarma Dig över oss. Men nu var det ingen tid att tänka, blott att handla. Sedan Tryggve fått morfinpulver som vi lyckligtvis hade hemma och Ragnar lite vin, hade vi dem snart i sängarna, som i hast bäddades. Aaby telefonerade till Dr. Karström som kom vid kl 19 30, hämtad i Alvesta. Intet är krossats invärtes hos Tryggve! Det blod han fick i munnen kom av en sönderslagen tand, men troligen blir det bukhinneinflammation. På Ragnar är icke ryggmärgen skadad. Han kunde nämligen med stor svårighet röra sig, sådant slag hade han fått. Tack och lov till Gud! Så följde dagar och nätter av oro och sorg, men vi hoppades ännu att få behålla vår förstfödde. Nyårsnatten väcktes vi ty då trodde sköterskan Lova, (Dr. Karström hade sänt ut till oss sin allra bästa sköterska fr. lasarettet) att det skulle bli slut. Telefonen sönder, ingen gemenskap med doktorn, vinden tjöt och ruskade i vårt gamla hem, det var en orosfylld natt. Vid kl två sade vi till varandra. Nu upphör Smålands grenadier att vara till, månne vår gosse nu och får sluta? Men morgonen kom med minskad feber och som vi trodde bättring. Nyårsdagen rätt lugn. På torsdag den 2 januari kom docktorn på morgonen. När han sett Tryggve sade han: Många gånger har jag varit här, men i dag är här ledsamt. När jag då gick för mig själv in i salongen sade Dr. Karström till Aaby, då de satt ute i salen och åt frukost. Gå in till henne. Ske Din vilja Herre Denna bön svävade ständigt på mina läppar. Så kom de förfärliga kräkningarna hela dagen och ständiga avföringar. O vad han plågades vår gosse! Hå hå, ja, ja, ropade han och såg ut som ett sargat djur: Min mage, min mage. Dessa ord hör jag när jag vill. På kvällen återkom Dr. Karström, han tyckte då att Tryggve snarare var bättre än sämre. Doktorn ville, att jag skulle få riktig vila några timmar, jag lade mig på soffan i salongen, somnade gott, uttröttad som jag var. Kl halv tolv väckte Aaby mig helt stilla och varligt. Aldrig kan jag glömma den stunden. Doktorn tycker, att Tryggve börjar bli så kall, blev ej orolig, men han tycker, att vi bör vara uppe. Säg och be för honom Ske din vilja sade jag till Aaby när vi knäföll bredvid varandra, hur svårt att inte säga om. När vi kom upp i barnkammaren låg vår gosse i sin säng så stilla och lugn, fullt redig och vid sans. kl halv elva hade han bett doktorn om morfin, men blivit nekad. Kaffe och vin fick han som stimulerande, detta var ju dåliga tecken,

7 när han förut ej fått annat än vin och vatten teskedsvis. Han hade förut vid 8 tiden på kvällen, hört hur vi talade med Doktorn halvhögt om champagne, han bad doktorn ivrigt om det eller något att dricka för att lindra den svåra törsten, men han fick ej något med kolsyra uti. Kunde han blott få ut något väder, sade Dr. Karström. Jag frågade om man ej kunde använda väderpip. Jo, sade Doktorn, tag ett munstycke. Då Dr. Karström gått ner i rummen sade Tryggve hastigt: Tag i den översta lådan på min byrå, lova, där ligger ett munstycke, jag gjorde så. Låt mig se det först, så jag får se, om jag vill släppa till det. När doktorn och svärmor var hos honom innan Aaby och jag kommit upp, sade han: Farbror Wilhelm, sjung en segersång, Dr. Karström smålog mot honom. Farmor läste då: Gud vare tack, som oss segern givit haver genom vår Herre Jesus Kristus. Hör du vad farmor läser, sade Dr. Karström? Ja, svarade Tryggve. När jag kom upp skulle vi bädda om Han flyttades på den lilla schäslongen, som brukade stå i sängkammaren. Under det att han låg där hörde Aaby att doktorn talade med sakta röst till honom. Min konst räcker ej till. Jaså, dö jag, sade Tryggve. Kan jag få hit domprosten, svårt att behöva neka detta. Sedan Trygve kommit i sin säng sade han med blicken fäst på Aaby: Du skulle blivit en ädel man, Ille faciet samt på latin: Man vet inte på vem lotten faller. Nu förstår jag varför jag ej fick morfin, tack för det, farbror. Gå nu ut, sade han till tjänarinnorna, ni får komma in sedan. Dr. Karström ville gå med. Nej sitt ner farbror, hur länge kan farbror uppehålla detta, i dagar eller timmar? I minuter, min gosse. Säg mig farbror, är detta en James Fredriks dödsbädd? Nej min gosse. Denna fråga troligen beroende därpå, att jag flera gånger under den förflutna sommaren och även annars, då vi talat förtroligt och jag då sagt hur nödvändigt det är att ha Gud till sin klippa och sitt allt, talat om att J. Friedrich Dickson, när han låg på sin dödsbädd sagt; Det går väl an, att leva utan Gud, men att dö utan Honom. Och hur förfärligt hans slut varit utan frid, utan hopp. Farmor sade: om i bekänner synderna etc. och även sade hon stilla och lugnt att hade han vänt sig till Gud även i det sista hade även han fått förlåtelse. Om farbror kan rädda mig Skall jag tacka farbror så länge jag lever. Så tog Tryggve farväl av oss alla, bad om farmors, doktorns och vår välsignelse. Doktorn sade: Gud välsigne dig min gosse, dina föräldrar gör en stor förlust då de mista dig. När Aaby välsignade honom sade han: Det är stort med en fars välsignelse. Hälsa mormor och tacka henne för allt, bed henne, att hon aktar mamma lika väl som hon alltid gjort. Mamma, var mycket för Pappa. Hälsa farfar

8 och morfar att om de inte har det klart med Gud, de snart gör det. Be Sune, (Påhlman) hälsa Heimdal, att jag förlåter dem, men jag har nog inte handlat rätt mot dem, jag heller. Hälsa Sune, och så en särskild hälsning, som Ragnar skulle framföra, men det är oss emellan Hälsa Ekedahl och Zetterqvist, Larsson med för resten, nu blir han väl glad att bli av med mig. Hälsningar till mostrar och morbröder, alla på Östregård. Så ville han tala vid Andersson och Malmsten, som efterskickades. Välsigna mig, säg till alla därnere att de be för mig, stanna kvar hos pappa, Andersson, det behöver han. Till bröderna Allt det jag har får ni, de rena papperen får du Ragnar, de orena bränner du upp, men mamma och pappa få läsa dem, om ni vill, men det finns mycket orent i dem. Hur glad jag var, när jag sedan såg igenom allt och brände det, att ej finna spår till orent, det enda jag kunde finna som tydde därpå var ett brev, skrivet av en kamrat med råa uttryck om lärarna, men ej något av Tryggve, utan endast barnsligt joller med souvenirer. Men min tanke var sedan, när jag reflekterade över detta. Hur skulle vi gamla känna oss till mods om vi såg våra innersta tankar och känslor, belysta av Evighetens ljus. Ve, mig jag förgås, jag har orena läppar. När Ragnar lutade sig över honom, sade han Det är väl, att det icke är du, som ligger här. Glöm mig inte. Beställ av de sista porträtten, jag är skyldig Calle Lindkvist, 8 kr för dem, betala det. Så läste han flera versar av sin gamla älsklingssång Enzio Liksom till vattnet den solbrända liljan hade han svårt att få över den stapplande tungan. O, hur gripande att i natten höra dess ord från den döende ynglingen, vid många av dessa ord förekom det mig, som om det han läste kunde syfta på honom själv, vår gosse med de högt flygande tankar och alla förhoppningar, som skulle gå i kvav för detta livet. Vad är det han läser sporde Dr. Karström Kung Enzio sade Aaby, av vem, sade Doktor Karström. Nicander, svarade Tryggve själv. Ljus sade han en gång, vi tog då av skärmen på lampan. Nej, det naturliga ljuset! Gardinen rullades upp, men ändå fick Tryggve inget ljus. Käre Tryggve, sade jag, det är ju mitt i vinternatten. Läs och be för mig, sade han. Farmor är närmast till det. Hon läste 21 kapitlet ur Uppenbarelseboken, om Stefani död o.s.v. Gode Gud giv mig ett enda litet tecken fast ej så stort, bad han i all ödmjukhet, och jag är viss om, att Gud gav honom det. Tänk vilken glädje att kunna underrätta farfar och morfar i morgon om att jag lever. Mamma, sjung Svarta Sara, och jag sjöng vers efter vers flera gånger, först trodde jag, att det skulle vara omöjligt, men rösten som först var beslöjad, blev klarare och jag tyckte själv att

9 jag såg den gyllne staden, min gosse väntade på att få inträda uti, där han skulle få lova Gud i evighet. Närmare till dig och du blide tanke. Sjung även det där ni vet, pekande bortåt norr. Slutligen fann någon på att det var det som han hört sjungas på Heden (Kronobergshed) om kvällarna. Så går en dag ifrån vår tid, det var det han menade. Jag är en stor syndare, sade han, större än de flesta, detta med någon ängslan i rösten. Tänk på rövaren på korset, sade Aaby. Liksom förtröstansfullt, sade han: det skall jag hålla fast vid. Nästan hela tiden hade jag dels legat på knä, dels suttit på en pall och haft mina armar under hans huvud, å jag kände hur han blev allt kallare och kallare och liksom kylde hela min kropp. Gång efter annan kysste han mig Hans andedräkt var då iskall. När doktorn såg mig sitta nerhukad på golvet sade han: Jag trodde, att så kunde endast en japanska sitta eller en mor inföll jag. När Aaby sade mig att jag inte orkade mer, sade Dr. Karström. Låt henne vara, hon orkar nog, och jag orkade, hur det var så mycket mina svaga armar förmådde lyfta. Flera dagar senare var jag öm i hela kroppen. Jag nämner detta som bevis på hur mycket själen förmår över kroppen. Gode Gud, giv mig en salig död sade han. När farmor läste, sade han flera gånger, Mera, mera, flera gånger ville han byta plats, när kräkningarna kom och han ej kunde uppfatta vad farmor läste bad han henne upphöra, sedan sade han kort och tvärt: läs nu farmor. Farmor läste ps. 472, de tre sista verserna läste han själv, efter att jag repeterat varje ord. Hans tunga var då stapplande. Två gånger läste vi upp Davids 23 ps. Jag står på glaspelare troligen emedan fötterna då redan börjat kallna. Kan du läsa din barnabön Gud som haver barnen kär sporde Aaby. Fader vår, löd det klart och högtidligt med en röst liksom ur fjärran. Herren välsigne oss. Så talade han om vår Frälsares bröd och vatten. Du menar vin, sade jag, det har du aldrig smakat. Jo, mamma, en gång! Morfin, nej det vore fegt, så fick han champagne. Är det orätt, farmor? Nej svarade hon, det är en Guds gåva, även det. Han tog dock helt litet. Giv mig rent vatten, jag vill ingen druva, ingen Spanien ha. Nu luktar jag lik. När jag tyckte, att han plågades bad jag Herre, kom snart. Först i början av natten, sade han.

10 Be att Herren dröjer ännu. Vill du gärna leva hos oss frågade jag? Visst vill jag det. Fader jag befaller min ande i dina händer, sade jag. Fader jag sluter min ande i dina händer, sade han, liksom om han ville bedja med egna ord. Hälsa tant Malin, hälsa Hinne (det var lille Hinne Wrede, som då låg illa sjuk). Tänk om du snart får möta Hinne i himmelen, sade jag. Ser du icke huru Jesus kommer med sina änglar och bär dig uppåt, sporde jag. Hans ögon fick ett fjärrskådande uttryck, som om han sett något, han talade om kristall, guld och annat kostbart, men förstod ej vad han menade eller vad han kunde se. Men att han såg något, som var fördolt för våra blickar, det är jag viss om. Så slutligen med klar och hög röst min Frälsare och saliggörare nu är jag klar, mamma, nu gå vi, kyss mig Pappa. Så blev blicken oklar, han ville själv hålla vattenglaset, men fingrarna nekade, ville dricka ur Eau de Cologneflaskan, satte glasröret hårt mellan tänderna, att det knakade. Aaby och doktorn sade då med bestämd röst. Släpp det. Han log och sade: Herrarna kommendera Detta med sin lillgamla ton. Han släppte det genast. Jag känner inte mammas hand! Jag håller i den, sade jag. Nej, nej, liksom rädd, håll mig i handen. Vi försökte att tvätta hans händer i vatten, han böjde sig ned över sängkanten, som hans sed alltid varit, doppat hela ansiktet i vattnet och han fantiserade om havet. Var inte rädd mamma, jag skall ej dränka mig, detta var, när jag ville hindra honom att falla ur sängen. Han kände fortfarande inte min hand Gode, barmhärtige Gud, bad jag halvhögt, låt honom känna att jag håller honom i handen. Doktor Karström. viskade då till mig, lägg hans hand i fru Ericssons och på hans ansikte, ty där har han ännu känsel. Jag gjorde så, hans ansikte upplystes av ett leende. Nu känner jag mammas hand. Så blev det som en hinna över hans ögon, bröstet höjde och sänkte sig krampaktigt ungefär en kvart. Slut hans ögon, sade doktorn. Jag tillslöt min gosses förr så strålande ögon för att aldrig mera få se dem le åt mig: Ack hur jag nu längtade att höra honom ta de sista andetagen. Jag har sedan flera gånger tänkt på när jag jämför denna hans sista natt mot hans första här på jorden, hur orolig jag då var att han ej skulle andas och huru glad när jag hörde honom giva något ljud ifrån sig. Han låg då på två stolar, de gamla svart

11 och guldrandiga. Sedan knäppte jag samman hans redan styvnade fingrar. Så satt vi tillsammans bredvid sängen och såg hur vår äldste kämpade son, d.v.s. hans kropp arbetade, men doktorn sade, han lider inte mer. Jag kysste honom på munnen, som liksom drogs ihop för att besvara kyssen. Från hans strupe kom det som is. Så låg han till slut alldeles stilla Han hade tagit några kraftiga andetag, hans själ hade flytt, vi hade endast stoftet kvar. Frid, Frid lästes på hans saliga leende. Han var som förklarad. Mitt barn, mitt älskade barn, ej vill jag missunna dig din ljuva vila, jag vet ju att du gått före oss och förstår väl, att Gud handlat med oss i kärlek. Han har tagit vår gosse till sig för att vi lättare skola vilja följa efter dit upp i det rätta hemmet, där ingen nöd skall vara såsom här. Herre hjälp oss att vi må vara beredda, att när du kallar oss, vi får komma till dig och där möte vår gosse. Någon skrev till mig efter Tryggves död, att det låg en solglans över Tryggve. Låg det solglans över hans liv, var det också solljus över hans död och ett soligt minne skall han efterlämna. Ej med klagan skall hans minne firas Efter Tryggves död gav min far oss 1000 kr. för att skänka till läroverket i Växjö att utdelas efter morgonbönen före Jul, innan lärjungarna hemförlovades. Denna stiftelseurkund ligger här bredvid i avskrift av Aabys hand. När terminsavslutningen på våren skulle äga rum, sade Sune Påhlman till mig, att Biskopen säkerligen skulle säga något om Tryggve och att jag borde vara med inne i Växjö. Jag tyckte det var svårt att komma till läroverket och tänka på vad vi förlorat.

12 Bautastenen med sin vackra inskrift. Rest 1902 vid olycksplatsen.

13 I Wäxiöbladet samma vår stod att läsa Hade redan pekat hän på att läsåret fått fortgå ostört. Dock funnes en sorgepunkt. En av läroverkets lärjungar hade oförväntat drabbats av dödens hand. Såret, som då slogs, trängde djupt in i moders och fadershjärtat och hos dem, som stod bakom, fader och moder. Om inte kärlekens Gud levat, hade det ej varit underligt, om hopplösheten velat tränga sig fram. Men det blev ej hopplöshet. Därpå har läroverket fått ett tydligt och klart och talande bevis. En fond är från och med detta år fästad vid läroverket, hvilken bär Tryggve Aaby Ericssons namn, vad de tänkt, som givit gåvan, det veta vi ej. Dock har de givit uttryck att den tanken, att han, som ej fick leva nog länge för att här giva dem glädje, dock skulle bliva ett glädjeämne. Här är uttryck för en hoppfull tro, att intet människoliv är förgäves. Rektorn i läroverkets och i de ungas namn uttala ett hjärtligt tack icke blott för den stora gåvan, utan också för den kärlek, som låg därbakom. Här i den vackra familjegraven på Lekaryds kyrkogård, vilar Tryggve Aaby Ericsson

14 Ragnar Aaby Ericsson f Riddare av Kungliga Svärdsorden 1935 Dekorerad med Sveriges Landstorms silvermedalj Kronoberg Landstorms silvermedalj Sveriges Landstormsföreningars hedersjetong i guld. Riddare av Kungliga Vasaorden 1938 Dekorerad med Kronobergs Hushållningssällskap lilla guldmedalj 1949 Riddare av Kungliga Nordstjärneorden 1952 Magnus Aaby Ericsson

15 Ragnar Aaby Ericsson föddes på Gåvetorps Gård den 3 december Han var en glad liten kille och det berättas, att han som treåring fick en gunghäst som julklapp. Det lär ha varit en av de första som tillverkades på Gemla Leksaksfabrik och mitt under julottan reste sig Ragnar upp i kyrkan och utropade: farbror prästen, farbror prästen, jag har fått en gunghäst av tomten. Gunghästen finns än idag på Dansjö. Gunghästen är tillverkad på Gemla Leksaksfabrik 1890 och formgiven av Alexis Westerdal f i Norrbotten. Han kom att bli kallad den svenska leksaksindustrins fader. Ragnar läste sin första skoltid hemma på Gåvetorp, tillsammans med sina bröder Tryggve och Arvid, för guvernant och informator. Ragnar var i den tidiga ungdomen den robuste och stadigaste av bröderna och därför ofta pappan Aabys favorit. Arvid och Tryggve var av ett något vekare virke och var därför mamma Annas älsklingar. Under uppväxten och speciellt under skoltiden i Växjö, stod bröderna varandra mycket nära. När Tryggve förolyckades 1901 blev Ragnar och Arvid mycket beroende av varandras gemenskap, speciellt under studietiden i Växjö, Malmö och Lund. Ragnar avlade studentexamen i Växjö 1907, och påbörjade omedelbart sin militära utbildning vid Kronprinsens husarregemente i Malmö som officersvolontär.

16 1908 blev han underlöjtnant, och efter ridutbildning på Strömsholm återvände han till Malmö för att 1911 bli befordrad till löjtnant och träffar samma år sin blivande hustru Sylva född Frost, från Malmö. Underlöjtnant Fästmön Ragnar Aaby Ericsson 1911 Sylva Frost år 1913 På Gåvetorp och Dansjö händer drastiska saker. Kommendörkapten Jean Carlos Danckwardt som hade köpt Dansjö Gård efter brännerikonkursen 17 oktober 1885, kom att tillträda gården1 maj Den 28 februari 1901 (samma år som Ragnars bror förolyckas på Gåvetorp) vajar flaggan på halv stång på Dansjö. Jean Carlos Danckwardt, hade stilla insomnat på sin älskade gård. Hustrun Hildur Danckwardt hade lämnat honom i stor sorg redan Efter Jean Carlos död 1901 tar yngste sonen Edward Magnus Christoffer Danckwardt över 1/6 av gården, kort efter inköper han resterande delar av sina syskon. Edward drev gården ytterligare några år säljer han hela Dansjö Gård till ett nybildat aktiebolag, AB Dansjö Gård & Tegelbruk. I ett upprättat köpekontrakt framgår att köparna var löjtnanten CAE Kock och

17 Hägerrums gods, kontraktet blev emellertid aldrig avslutat. Stiftarna av det nya bolaget kom nu i stället att utgöras av CAE Kock, godsägare C H Westman, Örsholm och direktören G Albert Göthe, Växjö. Kock kom att inneha aktiemajoriteten med 80 aktier av 100. Han kom dock att verka under en mycket kort tid på Dansjö. Den 11 april 1911 säljer han hela egendomen till major Aaby Ericsson, Gåvetorp. Ragnar och Sylva eklaterade förlovning 27 augusti 1912, och gifte sig den 4 april Detta år var Ragnar tidvis i Stockholm för att läsa för inträde till krigshögskolan. Den 7 februari fick han uppleva bondetåget anno Dystert var det i augusti samma år, när kyrkklockorna ringde till mobilisering. Han skriver i ett brev till sin fästmö, att han fått uppleva något som han aldrig mer skulle få se, och som satte djupa spår i hans framtida liv, nämligen kung Gustav V tal på Kungliga slottets borgård till bönderna och bonden Träffs tal till statsministern. Upplevelsen när budkavlen från Norrland kom en kraftig upplandsbonde på c:a 25 år, drypande av svett anmälde han sin ankomst till konungen med orden: Herre Konung, smutsig och våt träder jag inför Dig, men isarna buro ej, två gånger har jag gått ner mig och skridskorna kunde jag ej använda längre än till Gripsholms slott, därifrån har jag sprungit landsvägen.

18 När Drottningen tryckte ner den uttröttade budbäraren på sin stol, varvid han satt och hela hovet stod, ville jublet aldrig ta slut. Gåvetorp På de vackra genuina småländska trädgårdsmöblerna sitter Aaby tillsammans med sonhustrun Sylva och hennes man Ragnar med sonen Knut Vid den Baltiska utställningen och de samtidigt hållna Baltiska Spelen, kunde man läsa om en skånsk Ryttarbragd. Det var då Ragnar med sin patrull vann en internationell orienteringstävling, och efter flera dygns ritt, red in på Malmö Stadium och fick motta folkets jubel. En dyster händelse var i augusti 1914 när kyrkklockorna ringde till mobilisering. Det blev allvarsamme tider med mycket arbete för Ragnar och landets övriga officerare och 1915 nedkom Ragnars hustru Sylva med den förstfödde sonen Knut. 1916/17 blev Ragnar kommenderad till kavallerilärare på Ränneslätt i Eksjö. Det var mycket snö det året och termometern pendlade ofta ner mot minus 30 grader.

19 Ragnar Aaby Ericsson med sonen Knut Tjänstgöringen vid Kronprinsens Husarregemente kan inte precis jämföras med den s.k. lumpen som många av oss gått igenom. Min farmor beskriver hur övningarna gick till när det vankades övningsveckor på Ljungbyhed och Bonarp. Vid marschen ut ur Malmö kom den fulltaliga musikkåren först, sedan kom staben på blanka, nyryktade hästar, och därefter skvadron efter skvadron. Alla föreföll glada samt förväntansfulla och officerarna hälsade på leden av åskådare med honnör. Första nattkvarter ordnades i Marieholms Gästgiveri, strax utanför Bulltofta, en plats som idag ligger mitt i Malmö. Vid framkomsten nästa dag inkvarterades befälen i Bonarps by, och gästgiverierna Spången, Skäralid samt Röstånga. Sommaren 1920 hölls det mycket hästtävlingar vid övningstillfället där fruar och fästmö var inbjudna som åskådare. Under dagen anlände Skånska Husarregementet från Helsingborg och Skånska Dragonregementet från Ystad. På kvällen hölls bal med middag för 180 personer. Det var en riktig värnplikt det!

20 Sonen Knut Aaby Ericsson 1921, 6 år gammal

21 Ragnar Aaby Ericsson med sonen Knut 1920 i lägenheten på Regementsgatan i Malmö På våren 1921 råkade Ragnar ut för en svår ridolycka, då hästen vid ett dubbelhinder stegrade sig och föll över Ragnar. Han fick ganska omfattande inre skador, revbensfrakturer samt hjärnskakning. Vid samma tävling red översten af Sandeberg omkull och bröt nacken och dog omedelbart, dåtidens fysiska fostran kunde väl mäta sig med dagens elitishockey. Den 6 augusti 1921 gick Ragnars fader Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, bort efter en kort tids sjukdom. En fullsatt kyrka i Lekaryd och en gigantisk begravningsmiddag hölls på logen på Gåvetorp med folk från riksdagen, kollegor från det militära, folk från lantbrukets organisationer samt den stora släkten från Jönköping och Varberg bad Ragnars mor Anna, som nu var ensam, om hjälp med att sköta de båda gårdarna, varvid Ragnar, till att börja med, begärde två års tjänstledigt från Husarerna och flyttlasset gick till det gamla Corps de logiet på Dansjö, vilket

22 hade renoverats hjälpligt. De privata hästarna samt en hästskötare ingick i lösöret vid flytten från Malmö. Övning på Limhallsfältet 1921 Gamla Dansjö Corps de logi dit Ragnar med sin familj flyttade1922

23 Livet på landet med hemslakt, tvättbyk, trasmatteväv samt fjäderfäskötsel, blev något helt annat än livet i Malmös innerstad. Ragnar började omedelbart arbeta med Gåvetorps och Dansjös utveckling samt böndernas villkor i Kronobergs län. Det första uppdraget blev en ordförandepost i organisations kommitté för bildandet av Kronobergs Läns Andelsslakteri, en förening som fadern Aaby försökt bilda 10 år tidigare, men hade misslyckats med vilket fick till följd en konkurs, där Hushållningssällskapet förlorade kr Medaljutdelning på Gåvetorp Ragnar Aaby Ericsson till vänster i främre raden Hushållningssällskapet var uppdragsgivare och Ragnar var dess ordförande i förvaltningsutskottet. Detta andra försök att organisera slakten misslyckades igen, och 1924 upplöstes slakteriföreningen, för att bli vilande ett antal år framåt. Mellan åren 1924 till 1932 blev Ragnar invald i ett flertal föreningar och organisationer såsom mejeriföreningen, centralföreningen, veterinärstyrelsen, landstinget, avelsföreningar, styrelsen för folkhögskolan i Grimslöv, styrelsen för Ingelstads Lantmannaskola, husdjurskommittéer samt vice ordförande i

24 riksförbundet för RLF. Den här perioden av Ragnars liv handlade mest om tunga uppdrag i föreningsrörelser, byggandet av ett nytt Corps de logie på Dansjö samt skötseln av de båda gårdarna runt Dansjön. Styrelse och ombud för Riksförbundet Landsbygdens Folks årsstämma i Falun 1932 v. ordf. var Ragnar Aaby Ericsson. År 1930 överläts bolaget, Dansjö Gård och Tegelbruk, med samtliga fastigheter för ett pris av kr till Ragnar Aaby Ericsson. Modern Anna Ericsson överlät samtliga inventarier, såväl döda som levande. Detta hade föregåtts av besvärliga förhandlingar med Linköpings Stad, vilken ägde 15 st. aktier från godsägare Westman, Öhrsholm. Mor Anna Ericsson lyckades förvärva samtliga övriga aktier till ett högt pris för sonens räkning. Samma år som Ragnar blir ägare till Dansjö Gård uppför han ett nytt Corps de logi, ritat av Adolf Wiman, vackert anpassad till bygden gjorde Ragnar samt ett antal andra profiler inom bondekretsarna ytterligare ett försök att bilda en slakteriförening. Denna gång lyckades det och KLS blev en för bönderna mycket lönsam företeelse. Nu kom en tid med ytterligare engage

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter på denna

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

"Riksdagen kan dra åt he..."

Riksdagen kan dra åt he... 2 "Riksdagen kan dra åt he..." är en avslöjande politisk historia av riksdagens Gossen Ruda 1991-1994. Den är skriven med väljarnas egna språkbruk och tar fram vad som egentligen hände i Sverige sedan

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

ETT MÅNDAGEN DEN 16 JUNI

ETT MÅNDAGEN DEN 16 JUNI ETT MÅNDAGEN DEN 16 JUNI Försiktigt låter jag pekfingret lägga sig kring avtryckaren. Metallen känns kall. Jag har väntat, legat nästan helt stilla på mage i två timmar. En rörelse med fingret nu och förhållanden

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN

EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN EN BERÄTTELSE OM FÖRINTELSEN AV IBEN BOMMELIN Det var en kall, regning augustidag i Aushwitch, Polen. Klass 9A hade precis anlänt till det berömda koncentrationslägret, som på den senaste tiden hade rustats

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Folkets Bio presenterar. En film från Olympia Filmproduktion i samproduktion med Sveriges Television med stöd av Svenska Filminstitutet

Folkets Bio presenterar. En film från Olympia Filmproduktion i samproduktion med Sveriges Television med stöd av Svenska Filminstitutet Folkets Bio presenterar En film från Olympia Filmproduktion i samproduktion med Sveriges Television med stöd av Svenska Filminstitutet Långt från Jordbro En film om några av Jordbrobarnens barn En film

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

Att gå in i den historiska bilden

Att gå in i den historiska bilden Att gå in i den historiska bilden - en tidsresa till andra världskriget med årskurs 9, Bredängsskolan Omslagsbilden: Nathalia, årskurs 9, Bredängsskolan, i den bild hon valde att gå in i. NARA s originaltext:

Läs mer

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET?

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET? N R 9 S E P T E M B E R 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Nya grepp för Hjälpaktion prövas Hjärta för behoven i u-länderna finns i alla generationer.

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Dagen då Du försvann Gun Kihl

Dagen då Du försvann Gun Kihl 1 Dagen då Du försvann Gun Kihl Sara suckar trött, det har varit rätt så snärjigt på frisörsalongen hela veckan. Det har ringt ett i ett, alla vill ha tid för klippning eller permanent nu när det börjar

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer