De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson"

Transkript

1 De tre gossarna på Gåvetorp Tryggve Ragnar Arvid Aaby Ericsson Kennedy Andersson

2 Detta är berättelsen om de tre sönerna Tryggve, Ragnar och Arvid Aaby Ericsson på Gåvetorp och bygger på skriftliga och muntliga berättelser, lämnade av Ragnars barnbarn, Magnus Aaby Ericsson på Dansjö Gård och barnbarnet till Arvid, Mari Aaby Ericsson på Gåvetorps Gård samt ur mammans, Anna Ericssons dagboksanteckningar från Gåvetorps Gård är en av de många småländska herrgårdar vars historia sträcker sig långt ned i medeltiden, sätesgård blev den på 1590 talet. Gården ligger vackert vid stranden av Dansjön, vilken ingår i ett långsträckt sjösystem som utmynnar i Mörrumsås, och trakten är en kulturbyggd i många bemärkelser. Under större delen av 1800 talet ägdes gården av officeren, målaren och konstmecenaten Uno Angerstien. Han drev bl. a under några år länets första lantbruksskola på gården och är mannen bakom de nybyggnationer som blev nödvändiga då södra stambanan på 1860 talet drogs rakt genom gårdens park och ladugårdsbyggnader. Den nya ladugården, smedjan, potatiskällaren(som nu är vagnsmuseum), viadukten över järnvägsspåren är alla uppförda i huggen sten i tydligt italienskinspirerad stil. Aaby Ericsson Anna Ericsson f. Hay

3 År 1882 förvärvar löjtnanten vid Smålands Grenadjärsbataljon i Jönköping, Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, Gåvetorps Gård. Aabys blivande hustrun Anna Hay, född den 8 oktober 1863 var dotter till disponenten för Jönköpings Tändsticksfabrik, Anders Bernhard Hay, som var en av styrelseledamöterna i Allmänna Nordiska hästskötarskolan på Klämestorp och nära vän till dess drivande kraft Carl Gustaf Wrangel. Modern var Clara Elisabeth Sahlström. När Aaby gifter sig 1884 får han ekonomisk hjälp av svärfadern, vilken gav stränga direktiv angående drift och ekonomi på den intensiva gården. Gåvetorps Tegelbruk moderniserar familjen det befintliga tegelbruket på gården som blev vida känt. Den 14 april 1911 blev Aaby också ägare till Dansjö Gård, som fram till den 30 april 1885 haft ett av södra Sveriges största och framgångsrika brännvinsbränneri, 1886 nedlagt efter en komplicerad olyckshändelse och ersatt med ett tegelbruk. Aaby kom att bli en av de drivande i hushållningssällskapet där han var sekreterare och senare dess vice ordförande. Han var även ledamot av länets landsting och satt någon valperiod i riksdagens första kammare.

4 Tegelmöte på Gåvetorps Järnvägsstation 1920 Aaby lade störst vikt vid kreatursuppfödning och under årens lopp sålde en stor mängd avelsdjur både inom och utom länet, var han också mycket intresserad och kunnig i hästfrågor och yngste sonen Arvid fick tidigt följa med på premieringar och vid hästinköp. Jordbruket på Gåvetorp, och inte minst det tegelbruk som hörde till och under majorens ledning mångdubblade sin produktion, krävde starka arbetshästar. På gården behövdes dessutom både vagns och ridhästar och många av de inköpta hästarna förmedlades vidare till majorens officerskamrater. Faderns positiva omdöme om orientaliskt och ostpreussiskt blod kom att följa sonen Arvid genom hela livet. Familjens tre söner Tryggve f. 22 september 1885, studerande, d. 3 januari 1902 på Gåvetorp Ragnar Arvid f. 3 december 1887, Major, d. 30 maj 1954 på Dansjö Gård Arvid Wilhelm f. 30 september 1890, läkare, d. 26 september 1975 på Gåvetorp Kennedy Andersson Alvesta i november 2013

5 Tryggve Aaby Ericsson f. 22 september1885 d. 3 januari 1902 genom olyckshändelse Blott 17 år gammal råkade Trygve och hans bägge yngre bröder Ragnar och Arvid, samt kamraten Carl Andersson ut för en kälkolycka i Åsa backen från Härlöv, med tragiska följder. Tryggve, hade sedan några år, varit elev vid läroverket i Växjö. Vid platsen för olyckan har föräldrarna, Anna och Aaby Ericsson, rest en hög bautasten med inskriften: Den 29 december 1901 skadade sig här till döds i sitt 17:e år Tryggve, Aaby Ericsson. Job. IV. Joh.ev.13, VI/Tänk på Din skapare i din ungdom. Texten är inhuggen i runstensliknande slingor och står på en stenplatta, nedlagd på högsta delen av ett litet jordblandat stenkummel. De bägge yngre bröderna Ragnar och Arvid, samt kamraten Carl skadade sig mer eller mindre allvarligt. Job IV 21: Ja, deras hyddas fäste rycktes bort för dem, oförtänkt måste de dö. Johannes ev. kap. 13 VI: Jesus svarade och sade till honom: Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det. Tryggves sista stunder i livet har beskrivits av modern Anna, i dagboksform, daterat den 3:e januari 1902 (reviderad text av art. författaren). Tryggves enda önskan till julklapp var en sportkälke, med sådan sport kan jag inte göra mig illa. Dessa var hans ord före jul på mammans fråga vad han önskade sig till julklapp. Vilken glädje När Isak och Anders på julkvällen i salen tog in kälkarna, den ene brun, den andre klarröd, vilken kort fröjd. Så fort det blev spår till före skulle de provas, och gossarna kom nu flera gånger hem rödkindade och muntra av den friska sporten. Söndagen den 29 dec. bad Tryggve mig så mycket att han skulle få styra kälken för mig och Aaby och vi reste med svindlande fart nerför Åsabackarna. Aaby tyckte det var hemskt, jag skrattade i oförstånd, men förstod att det kunde vara fara. Samma dag sedan vi ätit middag skulle gossarna ut, Tryggve, som ätit med god aptit ville vänta, men jag uppmanade honom att gå i tanke att den friska sporten i luften skulle göra honom gott. (Han hade ju varit mycket sjuk i hjärtinflammation och skulle på allt vis aktas för överansträngning i gymnastik och dylikt.) Vid femtiden på eftermiddagen då jag lagt mig en stund för att vila, hörde jag tunga steg i trappan, famlande på dörren, varefter Tryggve kommer in i rummet.

6 Med en stämma alldeles olik den vanliga, säger han liksom talande ur en grav: Mamma, Pappa, bliv ej oroliga, jag har slagit mig så förskräckligt i magen. Knappt hade han lagt sig på soffan, förrän Ragnar stapplar upp för trappan, stödd på Vilhelm Lindencronas arm. Jämmer även här. Nu har olyckan kommit över oss var min tanke. Gud förbarma Dig över oss. Men nu var det ingen tid att tänka, blott att handla. Sedan Tryggve fått morfinpulver som vi lyckligtvis hade hemma och Ragnar lite vin, hade vi dem snart i sängarna, som i hast bäddades. Aaby telefonerade till Dr. Karström som kom vid kl 19 30, hämtad i Alvesta. Intet är krossats invärtes hos Tryggve! Det blod han fick i munnen kom av en sönderslagen tand, men troligen blir det bukhinneinflammation. På Ragnar är icke ryggmärgen skadad. Han kunde nämligen med stor svårighet röra sig, sådant slag hade han fått. Tack och lov till Gud! Så följde dagar och nätter av oro och sorg, men vi hoppades ännu att få behålla vår förstfödde. Nyårsnatten väcktes vi ty då trodde sköterskan Lova, (Dr. Karström hade sänt ut till oss sin allra bästa sköterska fr. lasarettet) att det skulle bli slut. Telefonen sönder, ingen gemenskap med doktorn, vinden tjöt och ruskade i vårt gamla hem, det var en orosfylld natt. Vid kl två sade vi till varandra. Nu upphör Smålands grenadier att vara till, månne vår gosse nu och får sluta? Men morgonen kom med minskad feber och som vi trodde bättring. Nyårsdagen rätt lugn. På torsdag den 2 januari kom docktorn på morgonen. När han sett Tryggve sade han: Många gånger har jag varit här, men i dag är här ledsamt. När jag då gick för mig själv in i salongen sade Dr. Karström till Aaby, då de satt ute i salen och åt frukost. Gå in till henne. Ske Din vilja Herre Denna bön svävade ständigt på mina läppar. Så kom de förfärliga kräkningarna hela dagen och ständiga avföringar. O vad han plågades vår gosse! Hå hå, ja, ja, ropade han och såg ut som ett sargat djur: Min mage, min mage. Dessa ord hör jag när jag vill. På kvällen återkom Dr. Karström, han tyckte då att Tryggve snarare var bättre än sämre. Doktorn ville, att jag skulle få riktig vila några timmar, jag lade mig på soffan i salongen, somnade gott, uttröttad som jag var. Kl halv tolv väckte Aaby mig helt stilla och varligt. Aldrig kan jag glömma den stunden. Doktorn tycker, att Tryggve börjar bli så kall, blev ej orolig, men han tycker, att vi bör vara uppe. Säg och be för honom Ske din vilja sade jag till Aaby när vi knäföll bredvid varandra, hur svårt att inte säga om. När vi kom upp i barnkammaren låg vår gosse i sin säng så stilla och lugn, fullt redig och vid sans. kl halv elva hade han bett doktorn om morfin, men blivit nekad. Kaffe och vin fick han som stimulerande, detta var ju dåliga tecken,

7 när han förut ej fått annat än vin och vatten teskedsvis. Han hade förut vid 8 tiden på kvällen, hört hur vi talade med Doktorn halvhögt om champagne, han bad doktorn ivrigt om det eller något att dricka för att lindra den svåra törsten, men han fick ej något med kolsyra uti. Kunde han blott få ut något väder, sade Dr. Karström. Jag frågade om man ej kunde använda väderpip. Jo, sade Doktorn, tag ett munstycke. Då Dr. Karström gått ner i rummen sade Tryggve hastigt: Tag i den översta lådan på min byrå, lova, där ligger ett munstycke, jag gjorde så. Låt mig se det först, så jag får se, om jag vill släppa till det. När doktorn och svärmor var hos honom innan Aaby och jag kommit upp, sade han: Farbror Wilhelm, sjung en segersång, Dr. Karström smålog mot honom. Farmor läste då: Gud vare tack, som oss segern givit haver genom vår Herre Jesus Kristus. Hör du vad farmor läser, sade Dr. Karström? Ja, svarade Tryggve. När jag kom upp skulle vi bädda om Han flyttades på den lilla schäslongen, som brukade stå i sängkammaren. Under det att han låg där hörde Aaby att doktorn talade med sakta röst till honom. Min konst räcker ej till. Jaså, dö jag, sade Tryggve. Kan jag få hit domprosten, svårt att behöva neka detta. Sedan Trygve kommit i sin säng sade han med blicken fäst på Aaby: Du skulle blivit en ädel man, Ille faciet samt på latin: Man vet inte på vem lotten faller. Nu förstår jag varför jag ej fick morfin, tack för det, farbror. Gå nu ut, sade han till tjänarinnorna, ni får komma in sedan. Dr. Karström ville gå med. Nej sitt ner farbror, hur länge kan farbror uppehålla detta, i dagar eller timmar? I minuter, min gosse. Säg mig farbror, är detta en James Fredriks dödsbädd? Nej min gosse. Denna fråga troligen beroende därpå, att jag flera gånger under den förflutna sommaren och även annars, då vi talat förtroligt och jag då sagt hur nödvändigt det är att ha Gud till sin klippa och sitt allt, talat om att J. Friedrich Dickson, när han låg på sin dödsbädd sagt; Det går väl an, att leva utan Gud, men att dö utan Honom. Och hur förfärligt hans slut varit utan frid, utan hopp. Farmor sade: om i bekänner synderna etc. och även sade hon stilla och lugnt att hade han vänt sig till Gud även i det sista hade även han fått förlåtelse. Om farbror kan rädda mig Skall jag tacka farbror så länge jag lever. Så tog Tryggve farväl av oss alla, bad om farmors, doktorns och vår välsignelse. Doktorn sade: Gud välsigne dig min gosse, dina föräldrar gör en stor förlust då de mista dig. När Aaby välsignade honom sade han: Det är stort med en fars välsignelse. Hälsa mormor och tacka henne för allt, bed henne, att hon aktar mamma lika väl som hon alltid gjort. Mamma, var mycket för Pappa. Hälsa farfar

8 och morfar att om de inte har det klart med Gud, de snart gör det. Be Sune, (Påhlman) hälsa Heimdal, att jag förlåter dem, men jag har nog inte handlat rätt mot dem, jag heller. Hälsa Sune, och så en särskild hälsning, som Ragnar skulle framföra, men det är oss emellan Hälsa Ekedahl och Zetterqvist, Larsson med för resten, nu blir han väl glad att bli av med mig. Hälsningar till mostrar och morbröder, alla på Östregård. Så ville han tala vid Andersson och Malmsten, som efterskickades. Välsigna mig, säg till alla därnere att de be för mig, stanna kvar hos pappa, Andersson, det behöver han. Till bröderna Allt det jag har får ni, de rena papperen får du Ragnar, de orena bränner du upp, men mamma och pappa få läsa dem, om ni vill, men det finns mycket orent i dem. Hur glad jag var, när jag sedan såg igenom allt och brände det, att ej finna spår till orent, det enda jag kunde finna som tydde därpå var ett brev, skrivet av en kamrat med råa uttryck om lärarna, men ej något av Tryggve, utan endast barnsligt joller med souvenirer. Men min tanke var sedan, när jag reflekterade över detta. Hur skulle vi gamla känna oss till mods om vi såg våra innersta tankar och känslor, belysta av Evighetens ljus. Ve, mig jag förgås, jag har orena läppar. När Ragnar lutade sig över honom, sade han Det är väl, att det icke är du, som ligger här. Glöm mig inte. Beställ av de sista porträtten, jag är skyldig Calle Lindkvist, 8 kr för dem, betala det. Så läste han flera versar av sin gamla älsklingssång Enzio Liksom till vattnet den solbrända liljan hade han svårt att få över den stapplande tungan. O, hur gripande att i natten höra dess ord från den döende ynglingen, vid många av dessa ord förekom det mig, som om det han läste kunde syfta på honom själv, vår gosse med de högt flygande tankar och alla förhoppningar, som skulle gå i kvav för detta livet. Vad är det han läser sporde Dr. Karström Kung Enzio sade Aaby, av vem, sade Doktor Karström. Nicander, svarade Tryggve själv. Ljus sade han en gång, vi tog då av skärmen på lampan. Nej, det naturliga ljuset! Gardinen rullades upp, men ändå fick Tryggve inget ljus. Käre Tryggve, sade jag, det är ju mitt i vinternatten. Läs och be för mig, sade han. Farmor är närmast till det. Hon läste 21 kapitlet ur Uppenbarelseboken, om Stefani död o.s.v. Gode Gud giv mig ett enda litet tecken fast ej så stort, bad han i all ödmjukhet, och jag är viss om, att Gud gav honom det. Tänk vilken glädje att kunna underrätta farfar och morfar i morgon om att jag lever. Mamma, sjung Svarta Sara, och jag sjöng vers efter vers flera gånger, först trodde jag, att det skulle vara omöjligt, men rösten som först var beslöjad, blev klarare och jag tyckte själv att

9 jag såg den gyllne staden, min gosse väntade på att få inträda uti, där han skulle få lova Gud i evighet. Närmare till dig och du blide tanke. Sjung även det där ni vet, pekande bortåt norr. Slutligen fann någon på att det var det som han hört sjungas på Heden (Kronobergshed) om kvällarna. Så går en dag ifrån vår tid, det var det han menade. Jag är en stor syndare, sade han, större än de flesta, detta med någon ängslan i rösten. Tänk på rövaren på korset, sade Aaby. Liksom förtröstansfullt, sade han: det skall jag hålla fast vid. Nästan hela tiden hade jag dels legat på knä, dels suttit på en pall och haft mina armar under hans huvud, å jag kände hur han blev allt kallare och kallare och liksom kylde hela min kropp. Gång efter annan kysste han mig Hans andedräkt var då iskall. När doktorn såg mig sitta nerhukad på golvet sade han: Jag trodde, att så kunde endast en japanska sitta eller en mor inföll jag. När Aaby sade mig att jag inte orkade mer, sade Dr. Karström. Låt henne vara, hon orkar nog, och jag orkade, hur det var så mycket mina svaga armar förmådde lyfta. Flera dagar senare var jag öm i hela kroppen. Jag nämner detta som bevis på hur mycket själen förmår över kroppen. Gode Gud, giv mig en salig död sade han. När farmor läste, sade han flera gånger, Mera, mera, flera gånger ville han byta plats, när kräkningarna kom och han ej kunde uppfatta vad farmor läste bad han henne upphöra, sedan sade han kort och tvärt: läs nu farmor. Farmor läste ps. 472, de tre sista verserna läste han själv, efter att jag repeterat varje ord. Hans tunga var då stapplande. Två gånger läste vi upp Davids 23 ps. Jag står på glaspelare troligen emedan fötterna då redan börjat kallna. Kan du läsa din barnabön Gud som haver barnen kär sporde Aaby. Fader vår, löd det klart och högtidligt med en röst liksom ur fjärran. Herren välsigne oss. Så talade han om vår Frälsares bröd och vatten. Du menar vin, sade jag, det har du aldrig smakat. Jo, mamma, en gång! Morfin, nej det vore fegt, så fick han champagne. Är det orätt, farmor? Nej svarade hon, det är en Guds gåva, även det. Han tog dock helt litet. Giv mig rent vatten, jag vill ingen druva, ingen Spanien ha. Nu luktar jag lik. När jag tyckte, att han plågades bad jag Herre, kom snart. Först i början av natten, sade han.

10 Be att Herren dröjer ännu. Vill du gärna leva hos oss frågade jag? Visst vill jag det. Fader jag befaller min ande i dina händer, sade jag. Fader jag sluter min ande i dina händer, sade han, liksom om han ville bedja med egna ord. Hälsa tant Malin, hälsa Hinne (det var lille Hinne Wrede, som då låg illa sjuk). Tänk om du snart får möta Hinne i himmelen, sade jag. Ser du icke huru Jesus kommer med sina änglar och bär dig uppåt, sporde jag. Hans ögon fick ett fjärrskådande uttryck, som om han sett något, han talade om kristall, guld och annat kostbart, men förstod ej vad han menade eller vad han kunde se. Men att han såg något, som var fördolt för våra blickar, det är jag viss om. Så slutligen med klar och hög röst min Frälsare och saliggörare nu är jag klar, mamma, nu gå vi, kyss mig Pappa. Så blev blicken oklar, han ville själv hålla vattenglaset, men fingrarna nekade, ville dricka ur Eau de Cologneflaskan, satte glasröret hårt mellan tänderna, att det knakade. Aaby och doktorn sade då med bestämd röst. Släpp det. Han log och sade: Herrarna kommendera Detta med sin lillgamla ton. Han släppte det genast. Jag känner inte mammas hand! Jag håller i den, sade jag. Nej, nej, liksom rädd, håll mig i handen. Vi försökte att tvätta hans händer i vatten, han böjde sig ned över sängkanten, som hans sed alltid varit, doppat hela ansiktet i vattnet och han fantiserade om havet. Var inte rädd mamma, jag skall ej dränka mig, detta var, när jag ville hindra honom att falla ur sängen. Han kände fortfarande inte min hand Gode, barmhärtige Gud, bad jag halvhögt, låt honom känna att jag håller honom i handen. Doktor Karström. viskade då till mig, lägg hans hand i fru Ericssons och på hans ansikte, ty där har han ännu känsel. Jag gjorde så, hans ansikte upplystes av ett leende. Nu känner jag mammas hand. Så blev det som en hinna över hans ögon, bröstet höjde och sänkte sig krampaktigt ungefär en kvart. Slut hans ögon, sade doktorn. Jag tillslöt min gosses förr så strålande ögon för att aldrig mera få se dem le åt mig: Ack hur jag nu längtade att höra honom ta de sista andetagen. Jag har sedan flera gånger tänkt på när jag jämför denna hans sista natt mot hans första här på jorden, hur orolig jag då var att han ej skulle andas och huru glad när jag hörde honom giva något ljud ifrån sig. Han låg då på två stolar, de gamla svart

11 och guldrandiga. Sedan knäppte jag samman hans redan styvnade fingrar. Så satt vi tillsammans bredvid sängen och såg hur vår äldste kämpade son, d.v.s. hans kropp arbetade, men doktorn sade, han lider inte mer. Jag kysste honom på munnen, som liksom drogs ihop för att besvara kyssen. Från hans strupe kom det som is. Så låg han till slut alldeles stilla Han hade tagit några kraftiga andetag, hans själ hade flytt, vi hade endast stoftet kvar. Frid, Frid lästes på hans saliga leende. Han var som förklarad. Mitt barn, mitt älskade barn, ej vill jag missunna dig din ljuva vila, jag vet ju att du gått före oss och förstår väl, att Gud handlat med oss i kärlek. Han har tagit vår gosse till sig för att vi lättare skola vilja följa efter dit upp i det rätta hemmet, där ingen nöd skall vara såsom här. Herre hjälp oss att vi må vara beredda, att när du kallar oss, vi får komma till dig och där möte vår gosse. Någon skrev till mig efter Tryggves död, att det låg en solglans över Tryggve. Låg det solglans över hans liv, var det också solljus över hans död och ett soligt minne skall han efterlämna. Ej med klagan skall hans minne firas Efter Tryggves död gav min far oss 1000 kr. för att skänka till läroverket i Växjö att utdelas efter morgonbönen före Jul, innan lärjungarna hemförlovades. Denna stiftelseurkund ligger här bredvid i avskrift av Aabys hand. När terminsavslutningen på våren skulle äga rum, sade Sune Påhlman till mig, att Biskopen säkerligen skulle säga något om Tryggve och att jag borde vara med inne i Växjö. Jag tyckte det var svårt att komma till läroverket och tänka på vad vi förlorat.

12 Bautastenen med sin vackra inskrift. Rest 1902 vid olycksplatsen.

13 I Wäxiöbladet samma vår stod att läsa Hade redan pekat hän på att läsåret fått fortgå ostört. Dock funnes en sorgepunkt. En av läroverkets lärjungar hade oförväntat drabbats av dödens hand. Såret, som då slogs, trängde djupt in i moders och fadershjärtat och hos dem, som stod bakom, fader och moder. Om inte kärlekens Gud levat, hade det ej varit underligt, om hopplösheten velat tränga sig fram. Men det blev ej hopplöshet. Därpå har läroverket fått ett tydligt och klart och talande bevis. En fond är från och med detta år fästad vid läroverket, hvilken bär Tryggve Aaby Ericssons namn, vad de tänkt, som givit gåvan, det veta vi ej. Dock har de givit uttryck att den tanken, att han, som ej fick leva nog länge för att här giva dem glädje, dock skulle bliva ett glädjeämne. Här är uttryck för en hoppfull tro, att intet människoliv är förgäves. Rektorn i läroverkets och i de ungas namn uttala ett hjärtligt tack icke blott för den stora gåvan, utan också för den kärlek, som låg därbakom. Här i den vackra familjegraven på Lekaryds kyrkogård, vilar Tryggve Aaby Ericsson

14 Ragnar Aaby Ericsson f Riddare av Kungliga Svärdsorden 1935 Dekorerad med Sveriges Landstorms silvermedalj Kronoberg Landstorms silvermedalj Sveriges Landstormsföreningars hedersjetong i guld. Riddare av Kungliga Vasaorden 1938 Dekorerad med Kronobergs Hushållningssällskap lilla guldmedalj 1949 Riddare av Kungliga Nordstjärneorden 1952 Magnus Aaby Ericsson

15 Ragnar Aaby Ericsson föddes på Gåvetorps Gård den 3 december Han var en glad liten kille och det berättas, att han som treåring fick en gunghäst som julklapp. Det lär ha varit en av de första som tillverkades på Gemla Leksaksfabrik och mitt under julottan reste sig Ragnar upp i kyrkan och utropade: farbror prästen, farbror prästen, jag har fått en gunghäst av tomten. Gunghästen finns än idag på Dansjö. Gunghästen är tillverkad på Gemla Leksaksfabrik 1890 och formgiven av Alexis Westerdal f i Norrbotten. Han kom att bli kallad den svenska leksaksindustrins fader. Ragnar läste sin första skoltid hemma på Gåvetorp, tillsammans med sina bröder Tryggve och Arvid, för guvernant och informator. Ragnar var i den tidiga ungdomen den robuste och stadigaste av bröderna och därför ofta pappan Aabys favorit. Arvid och Tryggve var av ett något vekare virke och var därför mamma Annas älsklingar. Under uppväxten och speciellt under skoltiden i Växjö, stod bröderna varandra mycket nära. När Tryggve förolyckades 1901 blev Ragnar och Arvid mycket beroende av varandras gemenskap, speciellt under studietiden i Växjö, Malmö och Lund. Ragnar avlade studentexamen i Växjö 1907, och påbörjade omedelbart sin militära utbildning vid Kronprinsens husarregemente i Malmö som officersvolontär.

16 1908 blev han underlöjtnant, och efter ridutbildning på Strömsholm återvände han till Malmö för att 1911 bli befordrad till löjtnant och träffar samma år sin blivande hustru Sylva född Frost, från Malmö. Underlöjtnant Fästmön Ragnar Aaby Ericsson 1911 Sylva Frost år 1913 På Gåvetorp och Dansjö händer drastiska saker. Kommendörkapten Jean Carlos Danckwardt som hade köpt Dansjö Gård efter brännerikonkursen 17 oktober 1885, kom att tillträda gården1 maj Den 28 februari 1901 (samma år som Ragnars bror förolyckas på Gåvetorp) vajar flaggan på halv stång på Dansjö. Jean Carlos Danckwardt, hade stilla insomnat på sin älskade gård. Hustrun Hildur Danckwardt hade lämnat honom i stor sorg redan Efter Jean Carlos död 1901 tar yngste sonen Edward Magnus Christoffer Danckwardt över 1/6 av gården, kort efter inköper han resterande delar av sina syskon. Edward drev gården ytterligare några år säljer han hela Dansjö Gård till ett nybildat aktiebolag, AB Dansjö Gård & Tegelbruk. I ett upprättat köpekontrakt framgår att köparna var löjtnanten CAE Kock och

17 Hägerrums gods, kontraktet blev emellertid aldrig avslutat. Stiftarna av det nya bolaget kom nu i stället att utgöras av CAE Kock, godsägare C H Westman, Örsholm och direktören G Albert Göthe, Växjö. Kock kom att inneha aktiemajoriteten med 80 aktier av 100. Han kom dock att verka under en mycket kort tid på Dansjö. Den 11 april 1911 säljer han hela egendomen till major Aaby Ericsson, Gåvetorp. Ragnar och Sylva eklaterade förlovning 27 augusti 1912, och gifte sig den 4 april Detta år var Ragnar tidvis i Stockholm för att läsa för inträde till krigshögskolan. Den 7 februari fick han uppleva bondetåget anno Dystert var det i augusti samma år, när kyrkklockorna ringde till mobilisering. Han skriver i ett brev till sin fästmö, att han fått uppleva något som han aldrig mer skulle få se, och som satte djupa spår i hans framtida liv, nämligen kung Gustav V tal på Kungliga slottets borgård till bönderna och bonden Träffs tal till statsministern. Upplevelsen när budkavlen från Norrland kom en kraftig upplandsbonde på c:a 25 år, drypande av svett anmälde han sin ankomst till konungen med orden: Herre Konung, smutsig och våt träder jag inför Dig, men isarna buro ej, två gånger har jag gått ner mig och skridskorna kunde jag ej använda längre än till Gripsholms slott, därifrån har jag sprungit landsvägen.

18 När Drottningen tryckte ner den uttröttade budbäraren på sin stol, varvid han satt och hela hovet stod, ville jublet aldrig ta slut. Gåvetorp På de vackra genuina småländska trädgårdsmöblerna sitter Aaby tillsammans med sonhustrun Sylva och hennes man Ragnar med sonen Knut Vid den Baltiska utställningen och de samtidigt hållna Baltiska Spelen, kunde man läsa om en skånsk Ryttarbragd. Det var då Ragnar med sin patrull vann en internationell orienteringstävling, och efter flera dygns ritt, red in på Malmö Stadium och fick motta folkets jubel. En dyster händelse var i augusti 1914 när kyrkklockorna ringde till mobilisering. Det blev allvarsamme tider med mycket arbete för Ragnar och landets övriga officerare och 1915 nedkom Ragnars hustru Sylva med den förstfödde sonen Knut. 1916/17 blev Ragnar kommenderad till kavallerilärare på Ränneslätt i Eksjö. Det var mycket snö det året och termometern pendlade ofta ner mot minus 30 grader.

19 Ragnar Aaby Ericsson med sonen Knut Tjänstgöringen vid Kronprinsens Husarregemente kan inte precis jämföras med den s.k. lumpen som många av oss gått igenom. Min farmor beskriver hur övningarna gick till när det vankades övningsveckor på Ljungbyhed och Bonarp. Vid marschen ut ur Malmö kom den fulltaliga musikkåren först, sedan kom staben på blanka, nyryktade hästar, och därefter skvadron efter skvadron. Alla föreföll glada samt förväntansfulla och officerarna hälsade på leden av åskådare med honnör. Första nattkvarter ordnades i Marieholms Gästgiveri, strax utanför Bulltofta, en plats som idag ligger mitt i Malmö. Vid framkomsten nästa dag inkvarterades befälen i Bonarps by, och gästgiverierna Spången, Skäralid samt Röstånga. Sommaren 1920 hölls det mycket hästtävlingar vid övningstillfället där fruar och fästmö var inbjudna som åskådare. Under dagen anlände Skånska Husarregementet från Helsingborg och Skånska Dragonregementet från Ystad. På kvällen hölls bal med middag för 180 personer. Det var en riktig värnplikt det!

20 Sonen Knut Aaby Ericsson 1921, 6 år gammal

21 Ragnar Aaby Ericsson med sonen Knut 1920 i lägenheten på Regementsgatan i Malmö På våren 1921 råkade Ragnar ut för en svår ridolycka, då hästen vid ett dubbelhinder stegrade sig och föll över Ragnar. Han fick ganska omfattande inre skador, revbensfrakturer samt hjärnskakning. Vid samma tävling red översten af Sandeberg omkull och bröt nacken och dog omedelbart, dåtidens fysiska fostran kunde väl mäta sig med dagens elitishockey. Den 6 augusti 1921 gick Ragnars fader Aaby Arvid Wilhelm Ericsson, bort efter en kort tids sjukdom. En fullsatt kyrka i Lekaryd och en gigantisk begravningsmiddag hölls på logen på Gåvetorp med folk från riksdagen, kollegor från det militära, folk från lantbrukets organisationer samt den stora släkten från Jönköping och Varberg bad Ragnars mor Anna, som nu var ensam, om hjälp med att sköta de båda gårdarna, varvid Ragnar, till att börja med, begärde två års tjänstledigt från Husarerna och flyttlasset gick till det gamla Corps de logiet på Dansjö, vilket

22 hade renoverats hjälpligt. De privata hästarna samt en hästskötare ingick i lösöret vid flytten från Malmö. Övning på Limhallsfältet 1921 Gamla Dansjö Corps de logi dit Ragnar med sin familj flyttade1922

23 Livet på landet med hemslakt, tvättbyk, trasmatteväv samt fjäderfäskötsel, blev något helt annat än livet i Malmös innerstad. Ragnar började omedelbart arbeta med Gåvetorps och Dansjös utveckling samt böndernas villkor i Kronobergs län. Det första uppdraget blev en ordförandepost i organisations kommitté för bildandet av Kronobergs Läns Andelsslakteri, en förening som fadern Aaby försökt bilda 10 år tidigare, men hade misslyckats med vilket fick till följd en konkurs, där Hushållningssällskapet förlorade kr Medaljutdelning på Gåvetorp Ragnar Aaby Ericsson till vänster i främre raden Hushållningssällskapet var uppdragsgivare och Ragnar var dess ordförande i förvaltningsutskottet. Detta andra försök att organisera slakten misslyckades igen, och 1924 upplöstes slakteriföreningen, för att bli vilande ett antal år framåt. Mellan åren 1924 till 1932 blev Ragnar invald i ett flertal föreningar och organisationer såsom mejeriföreningen, centralföreningen, veterinärstyrelsen, landstinget, avelsföreningar, styrelsen för folkhögskolan i Grimslöv, styrelsen för Ingelstads Lantmannaskola, husdjurskommittéer samt vice ordförande i

24 riksförbundet för RLF. Den här perioden av Ragnars liv handlade mest om tunga uppdrag i föreningsrörelser, byggandet av ett nytt Corps de logie på Dansjö samt skötseln av de båda gårdarna runt Dansjön. Styrelse och ombud för Riksförbundet Landsbygdens Folks årsstämma i Falun 1932 v. ordf. var Ragnar Aaby Ericsson. År 1930 överläts bolaget, Dansjö Gård och Tegelbruk, med samtliga fastigheter för ett pris av kr till Ragnar Aaby Ericsson. Modern Anna Ericsson överlät samtliga inventarier, såväl döda som levande. Detta hade föregåtts av besvärliga förhandlingar med Linköpings Stad, vilken ägde 15 st. aktier från godsägare Westman, Öhrsholm. Mor Anna Ericsson lyckades förvärva samtliga övriga aktier till ett högt pris för sonens räkning. Samma år som Ragnar blir ägare till Dansjö Gård uppför han ett nytt Corps de logi, ritat av Adolf Wiman, vackert anpassad till bygden gjorde Ragnar samt ett antal andra profiler inom bondekretsarna ytterligare ett försök att bilda en slakteriförening. Denna gång lyckades det och KLS blev en för bönderna mycket lönsam företeelse. Nu kom en tid med ytterligare engage

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Ska Jesus verkligen komma tillbaka?

Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Jesus sa det, Matt 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort.

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort. 1 13 08 18 De uträckta händerna På nattvardsbordet längst fram i vår kyrka finns den här Kristusgestalten som, håller ut sina välsignande händer. Den finns i många kyrkor och hem, och är en kopia av en

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör.

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör. Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan 2017. Psalm: 298, 67, 259 + Kyrkokör. Inledningsord till Evangeliet: Vi rör oss alltmer ifrån Påsken mot Kr him och Pingst.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Lästid 6 minuter. Zappo. Monica Pönni

Lästid 6 minuter. Zappo. Monica Pönni Lästid 6 minuter Zappo Monica Pönni fanns både glans och glimtar kvar. I sitt sinne var Zappo fortfarande den valp hon hade hämtat den där vårdagen och kanske var det därför det kändes så svårt. Att släcka

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013 Jag heter Cally Louise Fisher och jag har inte sagt ett ord på trettioen dagar. Det är inte alltid det blir bättre av att man pratar, hur gärna man än vill att det ska bli det. Tänk på regn det kommer

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer